Newspaper of The New York Herald, September 1, 1860, Page 1

Newspaper of The New York Herald dated September 1, 1860 Page 1
Text content (automatically generated)

THE NEW YORK HERALD. WHOLE NO. 8759. MORNING EDITION-SATURDAY, SEPTKMBKK 1, 1 WO.-TRIPLE SHEET. PRICE TWO CENTS. [LIST OF LETTERS ?nuuainf In the Hew York Foot Offloe 8*tnrday, Sept. 1, I860. totally Punished la fee Newspaper Having fee Largest Circulation. LADIES' LIST. A PirmeLa Alleyne Klu M Andrram Meri* K rlvnitn Mrs Alic tedo X-u-mrl Auihony Mr* lea (lk.li ? ? harlutte #<-lle Mi-rim-ulu Authuu Mrs 2'Kh *t ua Mm C I Allen lit ltd ?t Audrew* Mm MeryC i MrviV'tp Alien l.'t/le M Arnold Matildi iftaeil breMerr inn Allen *r* rt .1 Arnold Mr* D H llmii *r* Men oun 'leu Mr? i r?cy ADmaou Hra MaryE klden Mr.ry J. ?^tlheruou Mr???rjKAlgernon Mary ? Mrs A iliacu Mr* Jena Arrner .Mary J Merle Ame* Mr John'P ' Ayer Mr* Kriu-vs D * ? - ' ?Ayala M*tfOol(*t;? B '? S? Bridget Brawlny Kljen Blmsnteld Mra n> Abb* ?tck MeM.dk Brook* Mra H Ibndy Mra WiMlemKU-eb* Vr* Kennie Broom a*i.?! ra 30:h*t in an okMi#- B IV. i'. viarv K Hrouaun Mra K W itbury Mr* M " K?U Kr mcea Iirown Ann* .Una Hreit.ej v?ry ai n Brll era Kurns brown Mra, Vgude hraytuo Miry Bell Mr* llisrlet W wetxr a' lehnr v KM Keni on Mary L Brogen Vnn [b?*-r Vi* Jnaeph H*iM XraUAOrgM Brawn >"nio* L laker kira Megde Bemirlt SeMe H MUM leue _ Berry Visa k ICibMM Mra H K '?her Mdrle IVrleu Mrs Peter HsPlitru Ellen ?krr * ra Adeline B?wley Auzimte Bil lard Klla K H t Bleed Mr* Mary A Hunting Klla K " er Mr* L Brennan Mra, Mous-Burnett Mra Kllik __ nwln Mra MeCe ler at la lb J ?I Birur Mir* M Buma Miry tencroft Mra James i.rl-.g* Mrs S Burk Mirgtret * Button Elizabeth Burch t(*nneh iBravard Mra'' Itrlutimll *r warah una Sim S V *rtl V i*e KllrnCltf liter Hrlitt Burtou Mr* W 8 I*a ??? I* * BolUin Mary Ann Burr uar Ml*e Carlin Kolei.r Mra. E UlLbetHuriinnl Kliz* a?ry K..te Hourten 1 inllle Butler >1 a Kale?2 ?ikart Mra Mary Bui'or Mra K B Burke Mi* <>ikat |B?a>' It bra 11. we Margaret Brunot Mia* K llaster Mary boy'* Ante Brnuje* Mi* A 0 tel.. nny B >y lea i.'iitl arlne C Bruce Mra Mwry see Mr* Boy e *imi'' Brumm Mra Ma Hue: Miaa O Blouu Mr* Sarah A lhllJ? By i n Mis* Margaret C | Cacy Mi* 8 rinrk M*rr Connor Harmons " rell Mra L Cento Do E' ba Connln llelen A 'IN Crawford Mr* Kran-Oocin illv Mary |Owi.p Mr* I aura H cea Cook Mra Ky M J Vaaueber Mart Clement Mr* Char Cn.ik Mary Ann . ai 6. d M aa M A < te Cooley Mra Corne CT Mr* 8 C. ..ton Crrtrude Hit? 2 l larey "ra Ann C'llne Mra Mary 8 Cnotier H?m*l*tta Came* bra A <1 Clutou M'.aa Emma Cooper MMK'" B I Cam uAy Mra Kb en <>eie jton Miaa t Cm >k MA .ilrhd L jy Maw A * bil la M?i y Conlay t'atlte'liie M ll'arioi: Mary Abrtsi le A ra H A Co( r.iUl barth* J, "" rew ? 1* K 1 rre'.ey Margaret Corni't K t e Vira Mra KaryA CoddlngMn Joae- flhrdMQ M"* Julia oet Isiy phlue d iXirleea R*nn*h ? Manor Coffee Mra Andrew Cmaoy Mary Kauly ?oil eiadarirareti on Iwwalle Caatiio Ann idl Maranret C.-hmMraCV Cotlrall Mr* Rq tiro jt-en Mary C hen Mr* B J Crowoll Mr* Jrlenry . ?Vy M.-ry Cruke Mirae* Cher Crouch I/o u*e J ? Mra .lane K ry at CnlVn Brl tget 1 Maggie Cuie Mra CharloLeK Online Mr* tat av _Clara Annie Cole Ague* Cur mine Anma Iciark Mra Catherine Onle Bildget Curry Manah Mi e ? it Crook MiaBuaaa Curl Mr* a.tlile J Mia College connora Mra, Hul- ChryaKAl Madatne P .uiding* berry at D iDallry Mary. Dear Mary O Downey Mary I'am Mary Iviec* Mart' Ann Doughney Aaa jn.it. .1, ||Vn Iierrrlly Miaa Dot lc ,M r* M J MKM Deaoodeea J.?eph'e Doyl Brlngel Mary Dean: Mra CkmlioeLDultore Min C C iy Mary luuiby Mr* Harriet Du oaa Kva 1 Mi** A M Ivvii.r Mia Maria I)iiur?r Mo we K.ler iH vew Mra Mary Dgemont 'oar thine ?"iu I* M a Kale K IVwter sra Ann I aley Catherine lmntan wr? H l?ew*n Mary Dunham Dadam LC I*a*i? Mra i.uey H 1 V Harak DunoeU Kllra ltw?? Ma y add Lllb n Mrs Bridget Dunoaaaoe Klons X^*tide<m Kli/*beth Dumeen Mr* Km* Drumn Mary Ann r?<ur?w beu icUa IK100 Mr* Tamer A Dun trail Elizabeth I ran k.ie I'or.nel y Mra K M Durkin M?* t'tiher'e Deaale Matt da Donan Mr* I'hllly Durrwll Mr* 8uaaq L Iw raui ni Bridget Itnuglae* Miaa Jen- lhtrmugh Sarah itelaot Margaret tiette 8 Pvmuii'l Mra Sarah gMetr-y Mra MUza- Downing Kllen Don Mr* Du* od ?K K Tr?? Mra Jaa O Kill* M?* Charlotte K'.'iott Kmma ?ari Mi> Henrietta Eidnr*e ? r* Kit a KM it Mia* PC Ma. 1 I our Bllavm ?r* KUrattethErekio MratCilr.* lata Beans. Mr* UP KUiuU Mr* Mary-I Keitnger Mr* Olzs Knurs Cssaertne Kwart llatUe w r.i ae AnsSe fNlKhk PHrieenld Widow riaberty Ciuhartea rr*eland Harsh Mary rianw-n Mr* Tboa >8 Id Jane Fogtserly Mra DanM * a/wham Mia L I. ruvllaj M-i V E Komer . re la aaa ?*rVy Mra K.hs Jr MrbetMr* Houatoa*'Kunter Mr* J U Parrel! Mary k fas Lotitae K Korrea" Mary A ffari*IIMary Ki?k?r klla r.toli* tons Pant Mary BM-h Ann# Poller lAurn ffazw.ui K, rabeth Piupalrtok Mra RoaePurrter Mra fame* fm ret f r? James iH*grraida Cathe'n Cilo Mra Mary Irtitf Barah fodb Margaret Fluid Mary A CI OrrsKee ii Or*roe Virginia Oriffen Jennle l.r*Kt* Mary UrwT Hate t>?C??8h>lr* D Oa.wehei Mra B lileaaon Mr* Biee Condrt-h Mm Ana Or antler Mra Jn lliar) Mra H Oondrleh Mr* Mary M f t.reen rULta Orae tbM* . arswr Mia Cha* W tlrsea Kanate A -2 U wham- Mt?l 8 A 1..?we.**.nth Orweae Mi* ?aut* B *.mleiMr*rarUinand . , ret a y*?l Mraaiio* io.iM Iztui** C eryttt Mr* Jaee Hraaiey Mr* Olouae t#r M?4*?e s.baga- 1 lie* Orl'-beti Mary ffophta K t.azdr*r Mr* Cynthai.ntln >lary Oue,'.*n *miil t-aenar III M ' t.i iflla Mr* HahrmaKtiuthnr Mra ueo L tins Mndeme Jnlee tint:** Jubaae Oyoe DeUe II aaelea Maria Ilenderaoo Mr*. Bo lolt Kmma aJ'teaet Klira th arrry Boll "rtdrtt *e-ity Mary Hewaoo Mra Ann J". * lid _rmi|t.?, Mr. J.rob ller?e. I Aura A.S ft*# M tiMra Lnsty A H?t?i?r Mn?J Haul At.iKa J Ha#*#i*rMr?Merg1a Her,*, mm. Ban Hopkma M^y Itai karr U slow , ??? n Twl'jTa liardt Mra M HanrUer Ma* P Ilaw-a Mrs JtWii P H.Cr Eat* H? *a Mm* Kua# Iloward M*a A I ?."? kltra h#<HM ' ?thar oe Howard Joawphloe Ly et. MargareS Hwkry Kllsm Ho-'and,; r. <? a ?ri#y Defrmtb K HMe kmma M How lass Mra l? auasoer Mary Hill Mra D II Hiflnagl* era C 0 p...*. Maty Hongtosi rmrah ' Mr* Penny Iteara KCdget ll(rt?e* Mr*. B J*C ...Kanuy K orll !*e*.t Mr*. 10 *1 Hogan ? at? :tU"^1 f 2a"*wt r-efflta Henrietta HoffmauMra-'ohenn Hu-Nty J'?U> . lots Miaa 8 A f "???*? "Win L at Mra Tate Iran* Mra Eeereea'alrwln Mary Mra Agnee Irrlng Mra John T lrera Mra Urtetne at J n Mr* Harm Em Jaaee ?44 Mra laatn Jark son lent*# Jtmm Mra ? lee . . tnea J?r?ta tVrdaMl C J.m#? Mra Mary KlCI JafferaMra !*n'n-ff J masfUz* A 1 ana Mta Mtl*h jarnraa ear* M Jneea Mra M*W< Ja. Mm B A J'lkt. Mra It Joyao M *a B dnr?*ne Mra B ffdCkm Mra ?effft-l?jee Mta* jZ*mm Merger*SA JekvKon UretUn Jeffffe Mary A K alne Mra JtAe BelH Mra KmsnnW KwM Mra Jaw "JiwraeraTW KroerMraJW KulUa Mra ?ane (M Mr* amMee I asmtah lanale k.ag Mra Sarah Keana Pm* kh at Benaedy M a,Orandktae Saeah T I ewe Pari M Karr Aee _ Km* Mra g M ae'er M.. B J K-rtaAnal Krag^nry Ai- k T eetee Anrlhnr It later Mra J she ? height Mary B I* egoe Mr* A*M Lrawmrd Mra * P lAWe Mary 4re JwV Am* ha M lease Mra kl rabeth I >?aSn4n rffmTi 11^ r-rjt' Leart era I (.ml I < atme [AMSderkra #aiaeerl Mra I. Ue* Mke a ? LnaeWr Mra liUea 1- a* M'lV* MaesaraS D?wena <w A "^k Ueatis Mme Uamrt bStalffM larkHeMarMh I #sw k Mary ** WM nwtla 11rrue U *B? PT?e#ee CffM Mra B P leak "art A ?aeamia Mtallaswyl ee MB UaawalMT lAMrli nkla* L <?mi#nl M?damat.i?1?g*Mm >temrm Ai#l?a Ubky Mas A lean Mary km MtaaT M 31* M*a ^R.?ar?a ? *<e mi *h Mra W M1' nsjnnl^BfiO Ma ? .???>*? Mra E"l ? ...ee leT _ M -rnar. ?t't?as ward a airsWnrvW M ?' kaha* Mra Mae litr* Mary k'Ba Mra < bar nam J an# t Sab w Mr* 8ernh Mnbr Mra ltergnrasMnien BaMSa K isahaii bra ? In 0 r Ma Sans a Mwlaraf Jem-r l*v* Mm M f M weaa Mra P ma M w*t jyi Salary Wry M O Mi. J-art* Marrny Mm* Saa.ra Kate ? Was WMlMe jl raay Mra tk. Sane tag Mra M 41a Maay M <rea? Mwa kmsia Sbsegt s*e Mai ear at Mw ww M*e?J Ma ana "nee Sams Mra 15hn M?we*? M *ry B'Tt<g - _ rtee M waay Roan ? ?*weh Mra Mar Inrab tJewean ,' ** tranenma lark* Mra .'affs P^^rawes B"*e S l.i w_ Sarsa MraMnrrW* MMora IJ'?W jf*1" BatbetS* Kara M??w? Mainah^ B-segk^Mra Mary nam Mary ? Mm## Mra WnemerMy-m Mr# Krabra EM. a- baani MlraMa ra Mr* >mm? Mpar* Mra amahn id. ???gnres t. "raw ir S?"* J.JJ, p S#A? Mary 8 S""1* 3 *?? ! Z2 S* Lwrahan Sea' en Ada lenerab rr a Mta* 1 M>"ra Z *Jiu i "^MommMaMary ? Wja^eASS Sei. naa Bearay fcwmn Mairem M.eraMrafcra ^rab-sbyera ^ gHAr^a.! Aba# ??* albMl MraKieh 4 M-?" Mary Mrs #31 Mialwwra If eg ma " rajai* a >M ?rosrdy Mra K H M?Cln? r?aa rab Mrffaaee Eraah K3af.V2??;: eSs s=r 5t-?ag^F" M-?eei? Mra'?emfBs* nbeMnleas 6eC.*mra4 Was A Meiraaeail MnUsro-Metb wen K ?a M'#ba?. Ear* A Mehta/WMrakmarBMWbsera MraKeeser m ?..ler Mra JaesrteC JtawrffSe Mra T M ITIabniaan MraMrag t fejKiS Meweil Mra B rCramer Mary ^ Mary Sfey Varah J?a# OrrM Mr* Mary SkBnlMfMt aae Mra Janey M reed Mra AmmM ^:w.rrJ-v.8c ^i.Ve, Y,t-?ra?rrr.raJ-e. ? rasorat Mra?C peralursj# r mTT ItTei "V-w araraw Mr. Maria PraMner Mra Urate aater MraRVbam* Perrej Kate ? ith.in MraMartett ear* Mra Ann ^ Praae M a 4ana nlnlrai Kale Qu'aa Mra, llEM Qolan Bmrae tde Mary ?r'n^sss. ti'H'yir.v "w- ?"? <**>? ??*) *i? JiJi. hij?" y n,- Mi D I) ? i|h} ? "?i<l Ruti) h il* j i J^7 5l,?" Siu-ah K lWo Mr* , Kowu Jan.- .. I Kr?d Vi?a j J?i t??i? */il ? _ ??y *1 Mr* yvu 4 knrd MWr H'lra i.oUertimiiL'ml? ? Jfu<J<t?f..rvh Ume tlvt K. Nr* K,"? R'?1 Vr* Sua*;) .?*/? Am.li.Ru* krl yy,ii,.w v? j*,.r K Btod? y? _ Hum,-u Mary fcsi.*" "? kSs?. i, ftsisr"" f"f'l?l? K?r?h K? Inn >-nr.? _ ^^saa^TSr* ssfcxa*" ?bU? Ir Hn Mkry K 1 J ifr** * SSI'-* tfe'?;isT L^..Ki'-Vo: KIB-. IKl. r iT> M Mr*J.,i, rtkinnrr l,?? "P^r.e Mr* S r mX' M? n?2? TT5 *?n""" HuMlra. ?tr?u*Mr* M mii bupba. K-u.b, ua.u h,??Tk,.XK bmibAdaliao *b<d*?r M Afgar* N?ai* Mr. Tbto C Smith Mr. II t *>"?d*rU?t far* *>?"htn kuKi Hniiib Mr* B?mt h.7 V 1%nl" ?>???, Mr* Mar, smi h T Hu>>UMim lite Ann' * Trihy'v^N^ Tboau, (Wrf? JJ , attar vdiSs tessrr." .<r, ?,. ^n-SJljS,, lE?*?* TW?on Cm-*.. rTw-n?rt*.r ?i"->Lr SEiAv '? 5s, *,pt,u !?*?**? i&ster laylorkuNkli 'iboiuuart. ??? ?l . I"r**ir *? 1?>li)'Ar,(,r. IliouiuiGU Mn AlaUT.mrr M ?,, let JlrooA Mr? S JyHer H?> n*b W ,. Tyack Mr*, 8u> ? Undt,btU?r*.KlM?tCnd.rhlil Mr* p,^ j Vnrrlmrb Mdl. ,'uUr \ iu I amp Maty X TVm, in * u ? \*ilrv Vary V*<.?,.T_ L r - ' ' ?? Hrb. Mr* Uirt. Van ttoulr^M^ J R ?Wlef-"lk kn?' *?. &b ' W?? Whi!rlf*ryM?n- Ssfff1" M? <T ' WtlU.au Mr* H4 W, *Sv7^w jssssss: wttfifr M wSftV * D"* iM P ^-52-iftro a5jS^2 ywy VltTBfr Kh^ u- .. ^ i ^ " 'w'O Kuibu " .rd. ll Mr. Mb .vW?T M?<MuVm W IMqa Mr* r| W^furu Mr.JMuW>.dAnM?M?, 1^7 W.r Mr. Mat, >tl7'h>fw.>d < s-r?;,r' sS,Mfc &'f:rj::,\ srs"~ 5X"ir?;s ?is- -0.3;,V|r_ ??"r W? And" S^1 ?,? '^? c " L " ?^>S Y J C kCTJU T???, UuraA To.u, Mm. Zmirebeluaau Mr* O X UKMLKKKJTft I.IHT. A Apderanri (iarru K Akin Bnnj An'?r*w J R . *Uro JauiaaMooru* An??r*u K. bt ALen J'-bu J Al/vdt A H?rUm Arflkur., J arpk 1ft?*.!* ?I/*"" ? AudnraoaRJ ifcii fi5< ?. AMtAoddt Kaw'dyU Aodrada juu ft* | At at-u ledro N At'SW?thJli male. I *2MI,> ' onmbeAU*. mer J AuUermo R I AMrii | |? AiMtinraoa Mr Abraaat/1* I) Al**and*r Wat Andrea s J Rdrlet. kioer laaar iUi I ? Aivtrr .| t^M R Adtou oil Alt-rtWT Am/'UI* J.ar-tik Ack*r (lerwp* R Alia all Patrick Anforadl ..iiMp* Ada/up HoM S Aura J U Aaekm Ur Jtmra t Abbott L? I? rand Allrn Alrt Arnold ttrori 2 _ AHwrtaon Win Avrrj m. d I A^WiTh Alittlo W I! Atwalart/eoR A' IxHl r B A'l??o Jnui'hi A Avert O j Acinus Ueo W Al!-n Henrv W A rrv?fd jr V. ibhT.T ^ v Andrew Join A V A tb?.u k?r John Abbott ? K Am.'* H-n Anmn I U if^.v ;srf' jsr-TjEsi4 A 1ibr A Aoealn linhr B Ariai rrvi TIiokim Abrautk tllaa C Aui"ii> Da Id I Applebto Chfta J A?'Bt J Andwraon it W Aurhln?liM JioT AlWn J V A Ron Andrr?Ki Oartd Arnold w! * , V'H Andrrwe chad Auh n H Aii?n J M A Ufa OaJta* Aablorlli Ju J Hank rtljHi H* tiall A T it lock R A (V Bra)dot, A ltakl* K W Howard <* Kdrar P I BrarirjUenW Hr?j i'at/tr* Ibdb n .<ub? Bra 1/ A ' urtla Mr.,too l>r Kiunl N Hrnphri .Inkn Bradbury taaufl HutMt AaMW Hfldeo itdward Brar* H t Hatelr n llrnkn Join Bra?.rr Ok* Bd Brack. Maeta A Ikxul Praden.kd | wbju w N? winn i(t*j tfM* \'rai**r ? *?*? ! Kado, r A Trinbo. HaaiiUrk TloW) K?t Brawn* L M- t Hr*. I Wtrrpii H ?IBah R ('mrkar It 1*4 kburp Tbotnaa BwiI I? Rip 8 .km Hebm ''"'?r Hea/-kJW Hopn Chad** L ?rad^>) H O Mtuofewar J H It. din* ?* JN Babcck Jar?d L Mr. ad, )ll*h line iowtuk Baeeen Bwaa tmrlla UnndtraU ObartMt! Badmkorf Menrj hl** k?* (lao k Hm?a C p*" * Blwbar A Bra. A* ?n P Brum Andrew B?*r? Tnnla P Bontaa Ijrai.? Jam** B> etlrr J.wa.h H-mta R A On Hradlw *.?*|)k C llw *arr*a U Hmak Dand H B*Ut+y r A llofiw Am H ?aoor R H HaMaa A L B*i< W b.iam Bionk, A MuUpr bailln?|t,(inrr? Hrlknao Kdward llroavi C A i>,,, JobJL_ ?*'! '? * r ttenctrta liu Baldala i apt TV* Ratiawa luadj Bn naon [toot Baldwin .'na*|>b L Bwitcn KMT Bmwa A M Watiaa J.*U A _ ItaUaoUn* O Br-. ?a John ojlrar Batla . Tbnmmm ? BattwU Jofcn Brawn W H Ball J A (? BrbrVa Hrowa <*har II B Blair K ward H-111 TVeaaA. jr Hr.. wn Tkal 1-aa | BaMata Hatn .l It*. * N P Brown A *???? Balbnek A l ralleo Brryot TVtrtrw Br >wa ?' R ?^k H-rtinan J T Mro.nl. A Bnk*r Wa R Bwc*di? < >aa A On Browa vsrM H Ba'iwv JB Hratoalt Alba/1 H Brown f ? I.ab aaana R a T Bmna Al/-*d B?uwa Chad Bradr Bl.lr Panwl Mr*n??? Oarlrl Brown J M hale?la J C Breaeaa Tfcoees liwiliwm Br^najd oppl A T Braawm if BroZS jT" 2S*"iU Braakwall W R Bm?jw ? .a*. ?riMk?rr>P BwiiMoV "?"JC ^ ? Boadt Bdaua A Brawn Ww i aid ?in J.iba n < Iraki wid llrown r*uw BaBr aoiwa B*nadM A Bora Brow. Ttaa Baker !? be lia Baarr la a ta Hal* A Hw>.fc ?**rka *r Hail*. J k Ikniirtt b S ~ - ? Klatward rraaHp Bw n*u l<**r) Itraa.lra inaac M 0 Br::k. Umla m*i./Arna** J K< uirn Hrm Iw*t? Brmwoi Inaapk I II.r.mrtA ?? B*T) doal W Bmw*r RomV Baoatnt T R B*r. *r Mania t*-l Hofd Hi I Saw Ham I?r C T Br??*iJww Jar* Howl*. Or K H wnkar Bt wtak B .* toa J H H rak-MJl) Bra ?rr R (| H wrmaa J A Mar.kr ?i?L llrrnwrltankCW Horr.aailm Blaoiir.* m* ban ml] Hnrlaa Pa'rMk HAnr.l^rl (? Bmw J J lirirTk V Rwt'ks H '* Hwry .*f4m Hifft?a?a inn** haalnw <r*ort? B*.ry * A f? Hala Mllt/w I araard ?J H B*ii. Or lltl<!R c C 1 ??uy D L Br-1. Or Uwta Hlno Rrnrat hair BriJ llwi'it U Bmmal HIm Barncter ? * AOn Brit Mr Br im*t A.ban Ban.4 ritl lHM.ia B **e?? R Bar* * H A <M Be rwI 'Vi Brtebao* Or ( kartw Mia* Mr JkiraBrmihrrl* t BnaekarboT V B BanWu >r*or?* t B'tA* X M ? Hruataa Robert RMrntOHAtH Hrt?. law* % Bill JW E-rwt John HH/?? . apt '.afaua Bnr* i'atrtrk rrr toH Hnw"od tfaaraa L BirIii RdwA Jm rHa?rr.n Mr Bnai ? A l?*n-T-f ? ? r arm* Oo. M Hi t tall ' wi'k n>.?*r ?T K H> bar* Bar dial H rrk Har*lr)J Vaa A I t. <a,*r J-aapk Burr H Lf* M??t B l ua ]!? i. p. A Tatuaaa H ??*.! J A Bgi ran *u Pmoaiirk B?r?? J ka Braraal B R*/v*'aMi B ? H .karry Brww.rVr Baraa, Hi-a Rio k Jamra Bark* I antra B**k '??-a R B ?.*"? Mas.Ml llnrpaal *trk?*l Marwara l*a Bra w* A Bark A Miliar Ma WW* I'M ip H afford P*?ar BurkWik J row Barww IrawM B. 'awdB?I f- rr II liilw Mama t'?a I Btaa't c-r R B ltar rainnk IWkn- .'.mm B<*? JIM ward M.t *r.*o g?^ *- \ . BMMir Jaw-w liurtmT a**"* Ma BBm J BaU*r lamak *P*I <W? Hattrr Tkowtaa D 4 *"? L O Burnknai l?r H J Barker B" fe Alf I BWMkall Mr Ha,a*.aJMapA Brjm, Ik aa ?V35Tp" KitK iir'iu*i** 25? b- ttzriL, a arti, r B^n ^ Prar,Amarkaa Hto. ?u A ft* taa Mr, mi M I'AHawUar harka R?r U Brraa Praok C ' #5" '"rrwawali fafcn P ? *1 Br.d ITark J ? Oanailt J f ' ?V?mVmiRA-| lark M ? < ondra- Jaw?a rw ? > MIM P Clark *? O Oaa *M f wtw* . IrdMpk I Tar* A Paalkadr Con***r Oan R ' kad*. t kartdd B I lar* . W W IVwkBd Ik* ' ^ * V w. C awn JnkR '??? " ' lark Bd? A D f wnatf Mar>Ja B. idkMd ? K BrruTiia Mar AJkdrl fe.ai.kLwi T\..ib.a ? AdrWT ' ha t ar.it, it l ara?t R M tiuawar M nkdl ( iiH.i P B ( VnARa R ? Hwh Pairtrfc ? i wU|atu OVHaMa t ?taa? Palrl k ____ . ri??*l Mvdtarl 1 wtk ?-*? ? m I wal B iMtHlMA Idkl t know I. R t .an?B Ba? Bnd* W'^t!T I'1 aWM-n Maarf B l?ar ?drJ*_ C <*< Bbb/ P m 'ok. k t'no* ' ?ar? C . t 'OMhO P J 4 of?**r ? Owl* R?' A Ol Car nat. C H A Ok iVtp j oka A A C.wwal l?w I. flMmyar A < A N iM Ow? J*Aa _ i -wawk ft II - vaorkaai VMl ? orana I'kB'dp MBA Pi* A Ok f>W?J#?kAk h3m* k at Own* Mow* kriHP i.. 4 1. t l>n*a<* loiwf . _r* ? art p4|tj* a- ? w? I W*M p.' ' A , -- . . r-.ar C* > a, WW CfRi V Campbell John Cbrbtie J.ibo Cmn'drTbna Chinhnli'Dll L l *'ui A On?'r.?k Campbell Wm Jobii a Cory * * ( ar wll ' 0 i'hn#?v Hvmu Corny *" Btdnoy A tar? J Urnidl Capl Ju IV*>k John ? luyl PmiUt Cod.o.K JJjpnutKW Oity A Ciickn John (anmey t?nn Cb> i n alt K Cochran A W?rJin? (Voraa Mooa. UJlflr Carle York A Co Co aw. Mr CronRh ' ?pi John <-?m-lto A t'ardeuoa ' ?*i' lU'li M (nRmJ've . * CleOeUnt Olo**r Ootfnn -'"ho I. Cn irtno* J.thn t'lapb > ifred Crockett li?W V,r""rl:I ,.1 -a . CHuWlVd Wir UnUM ?ter ?rd Coutyod Or .11 rf.T 0"<Lr*u framnel 4V?i ( illo Gtftrtntr r<*U <1 - Oo*,ll"?? ? Core* Edward 1. U.Hvrn hiohnrd CoHor Wr* t h-1 nihr- Junri lotion ? CwwloyJf Tfd Iurnon I he* C oloainn D R Cnrrot P .rid T t rrrvil Michel IWIIina JooepL P Cuitu hd I hrr lid AiihiUilo liV" ?? C'l^nilu r * C?rn !i 1 hciiuit Coif Hn??rd Cull*n K?1 -run! O i\ft T Oi>\v*r A ~ iilMr T , , * liirtpon Cullou vr a nmr .M, < oil'ha it rr it" FaMrl i "rtiL rn.uni'':rtta * r? iu?*niu??' ?* s \i- . .. J**1 w n 'CI I ua ? I ' ? Y riubt ACV Collli * A Pel) t nrrMi J** Plulnnt! W H (b brrCMJMW-iC^ j# I ' iZ*:'r?*e !>'.?.-? * <?*, yn**r tort c rt J k uarl I. T3C"". l>?'Xl .rv, Ifd^U 1 "^PliTtna J?a P lUPk H P _*? c lljWb Co lin J l> b Cu' i?? Ph'Hi H luriMiHl W ni Ci.b) (b.tP Oiw'ln Pan' Ctar' ho r. I ('ninwan h'7r* Ctir?>ait V P a I Urt M twit a John I'niiin Clark Wm, Jr 4 ohum i apt Umry t ithtvt j r, i'taikum Coi'iua John Curila R it A ? V> Cirk Jiinea B Cidlin nniU ? h nth a P tier. K P CtiouCH Cut!- *nter (iMi Atlkiint'? B Colt ani t?o Chii?eh!l| tV I ? u.rk n H Cnoehmait Hetj W c>nt?r ?a-hi'ltr It C1*r? ?nr<n Comolln Carl.,a ('rutin J*a II D Prnko A Co IVroy A R?r?r? Pinter*** Mr Jhh ?r Pa.ey Jno IV MdN, Kilt -v Kit Pa'oi Junta torrt f. Jr Imk-r wi?(i IV Mira Joointm ^?hcrir H pair*, t tin* In- Mri.a?i? hr K'-n P"*??-u Haril A PtrVU P L rtaio I'MtnMT'ir ft iPmuoa DP IV-nlnynar Rltardo Pom ? A Wtr.l Ivmott * tn H Pin* Part V M P l?n rrt A Mamolln'Mool^ioC'plTbonP IVwMuilh kruicto In (unreal A Hoyt hmid J?? r it I Voiron It Pod 1 K |iu' *ti J I. 1 vot ta S H A Co liodd M 1 ?! at Jpo P? hint* Joan O Pnoirdi Hugh pai I t ?rank-5 ranioa P'? van'I aomna iHu or |v?tii H PntoVun H t A Co Piaohnnny htrhnnl pn. rii km M Ivopdar J Ik> h? lunn P . IV Koui Alphooaa prnoudo Jann-a Ihmnn'l 'on P? t?? l' ? Iv tveorano Mario ?-<At,ti.aCJ IV.-tMaalrrP I Volar It Ihmon too A Wm P I-a. rota Prof Pr? Wm H P?a I n Juw laon J .rid, lvanl M M Poon.a A HaaanU Pati* Wm T I vailtcr t'haa I?a>c*o Jta> j h |U h t Pro?I lvono " na I ourhtr P * l>ai a M A In UntfMr Imtnn. t'kaainy A linra- i apt H*n'>-2pa <p nax?M. Per- K-lhn n Pa* ? tmo Mkdn lAKI IVari.ar t'haa , Pnvtaikas pritnr t! Poalin* 'no Ivi ia Jainca I* IVi tna Ardrrw J por> MM II IVrtarP IV*t-rA PoU*liui Jno A I at I iMnr lVtllu Hnnrr P- rr kliwrt H P.j A-vttnO IViaivn Hor IV^xjnn V Pa) Hatr? f la^tt Cnrnaiiua Ihnrawi "no B Pairr hi Pantin IVrlna J Ihiarn'o* has paaunJ W PntWr KliM Po-uiaaa .1 A 'V? I'li.i Jao I'lrkimon lamna it IhoiaJava Itajor Wm I l nrtnn Tboinaa Ihi V M ch?nl I'arrmrtllKa ptamrmd M \ P *at? la'taa I a*not II PtAn,. 0?. "no U ? t'uana 'nnu Frn I r Finotn II A IVA'oaoi ACo ante Ivroo Ma AnhdM IHiloa M J Pora-n t' raaMw Iv i f uit H L lRbtita K VP Una Id n H IvfolinrJi* I??l?htPA<? lornndH l'rarnu I i n 1 vt>nonno* nr. I'tuli Krannta Iv f hiaoibi i An w;nnt uuannv J * t,a,a> Pnnund t Pn. mil J una |V iirn*a M ( 11 mhVaJ?a?r| t I'-hrina W m ? I v ? r*ta J Putter Mr Pnboo I It A I? I Iv Agtvr Martaao 1'iynaa Mb hanl Intyu RlmJ IV aunt "lb' P?i?b" Pr?f T W Pnlioa Jno lv la rtr*-?. Maannl IMckmajt 1 II Po<r* B lam PalM.ior' Jan J P itf* J antra lvtaardw AVraa Ida ? "an. Morton Pineal. Jaatna _ itar A * ?> liuVrawau Larribld |>iinir litfrti I>?tm a ti Poor n J arena iv l M?t In iMo.oe liarvl S Puriilur ? M fi .til mo In A Co PtaMiinrtl J Pnraotl 'lit I ? Itaaa III H Idt J t? PurrhWaner Iv'aad" Manvlluu IHt-v J oonh A Oo P??r Frank A Pn U Hantra he lMmom* Paowi t> IfipmA .Am dartra Uu-n Th iat< KtaarVTbn.it trmrttavw Jn^niv B>l?U?n A Co |tri r H taria Ui" Knr ahl J K MaaMiaB C'tTnrP?: baVr Wm P Kin n? < r?a* Viva. |uin> d It MKoO I <? F.a nry Jaa V Karl Pan U I a-aiirf * F Koanr t'had <1 A Bon kvr lb. Kntia n?dv B bmnr* Jnn ha hoi Jno till, w H Mutoraon ti II Kd* ai 'at apt ha* t?f i"*? ? J Wnyn lanttr" o'? Kt.arJ lUlto ' I M Krahtae I no haatmanllp > MI . FdkM lit Hamual Ft' rtdfn Jamnd Itaahrnan Ri-t .too lull WK Kir. *?? IP t , K 'knrtA ? Kldnrtta Mo Jno K.*?it? W II A Co AdLieor A U At acta A i ? horann Kaattah k rWrtor t P Frr-rU I mm T itm?wone Win h n r^j.% tntit T l>o* ? frotck Hooj ~ rt am iffi ?Ml ISLnStel rrr?.An.?MlM ?r,Jokn FruAlkr fanift f*f?rj|??nrt U**i P r??l r~ t'? *E2? h r .L<.<. w * rt. *4 .< rr?..* Mnrrtl/ JJ>? P ?? fesSftr1 ru3"uMrt? " MP* IS--4 132h rrUww *?;?. r?rrt?.*""* J?" grTf?JL r --r- w. xz /? ? ~ - i-i j A Esu rirr *? *00 Kjrsu j * rm^x* o Frtrwi Jrnmm A r, kr M,u*" ! "TCCIS R , ? . I l?rr M . > r?i. kootM ? r.^?Rr nr?~?r? ?'.'; " bphi ?3*3* few v KTivT^ &?y- tes?*-c ?Tsi"r-,T (E?3? E5 5V- ? L'V., m rnmnm* * f?M ?? ?"*wi XX r r^?ir3 ?*?* S?r 0 hmk'? ? a?????* wwa?? r<ilu? 1 feuwae W <4 reUenmrfW.il Olwkwjer Oeo Oreee ??? ? 1 OAIM h?ru~to ""r*2tT?, iRwMtTT. (iftiii l?r ffttl Off^i1*. Jr 2JJ5 . * ?5* a^-? , _??*? j~""? (it ukwiknn (..k* "one , UlWflfJ * orwir i**-. g~**y* Uni?rniik W? r ??"?>hl"*' <>?..*) w n Ot?WO re-j nr.m a j A ao i""7 saar^ xs??& <^e--.o <???e? W-tWf-A (,r.ku> I'rtirj lESLTn . o^imk?w. n <E22i j^m 0 llta.le Jn> _ "?*?? !?? If.'-Wgl . Owe,' i ? ii ee IO> (gy*} J; , w j SSS vr 8ST fifoee c <S nj ?k y*,,,,*5p rw^ nirMfe OrMttfc tvee <*? *?" ^ Xm <??*" M ^ i.nwJJ o*enrfw?j# T oi^.*U '???? ? " -H e |t h ^::^rVkSagSS ;? , ???r ?f ? in ^ (Mm Ik ?? 11 '"5 ' !XL, rV-? .i-?? ?wT*-i Wi ?*?' 'jrJJ Lh ?m3m* ?? SairVn.o. o ""^, ? tii, 10? Hrnw* <?']w*? ? nrr..'^ tm c <?%? ?*-< ? 5 V* SST^-i ^r/e-r E}^ ?' E4SL. (IMMne Wei BACu u?.??erfe?^ ? . . n<vk > F II ll" ?H '?* Bktw; Ow? A nejinnf ? i ???? fcw,". ssewr ulj7J~ iji^v * i!nus?.w> M Si'f" A H-l K A rHAf?W IIJ?M 7 J!'.'. V w . H-?1 lilt Hik?? * *?n n lrf?iie " ?_,_ |W!? . V, ?JT.C""'u HTCUTtT, ? lu^ . ? Six W MiMT ???? rnrt.Mrk fi*22J, II'IIt a M?*e" Jw%_. fi**TT?-L it I Mm A llofl K.i?rri Hmwf TVee* I?? . ,' i, ^ p n_f ii?ii.??? l??? Ho ?vj H p., r? Mtke JJ*"1"* *"? '* _ ||| U"^ i' tIP Hf tltf 'Q nw tr r'OW? II A -? Bmirn Jc HortAC fesftg?,r. ok/|s II?n H h llonMlbi *y A 0 ijnn? *e H I'"!, SnBMn h H own til" *? 1 !? ? ?' w |. ii*) *u>b o*m?*? TVt * I I.e...... I~*14 H-r.itw N ^r.k.nf J I??1 Hn.mil?* rf???A M?oi?i It"lw*? llor4.rf?wA H.^w"bo ll.rro.ffi W OW H l.rXTTV H'k'J.kl" SSr-fe. ?'?r? n!i?? Prof n n h-ww h ? h? a irf??p S?4' ^wiF& ?r,H ^MTTb? ?n^y?5? H-n^Xlw l ?>??ThroT hir/tn. /? A* H HtMlnlMi I H*T?. T* OU Htrkor Mfheol L ffuntltSM O H H.nl'Hi K Bt^.y Hum t. tr lUy.irArf Illfiyrf Krt?r*r4 llm ?t..r, A .ioA-le ll?vtr> rd (J?> T B J K Unn rr.*# I (Urrr.JIt Hi;i*rt?T Htii JW.J I. W |..,?;> ffi li-H* P-I H l'tr.n (ftl *?l II in Mat ll<r*h>? iIm* A ii.fi/>? fluenrar *n II |.?,?.**1 Rn?-?H-: Hifh.oi I k*i R Mont Martin Riol ITtiVi h (htmnn til*rt tllml 0. ArtM f'?o?i?rWM M I'hmrl PprMa HoW JWI*"mn f, B??i*ti l>?n?lm Ili.rV't* M ini AknAfnn] ?, ft l Mt'l an MttoAo~|| Wm Jit HoKMe Wm ftmmmrn Hrrm k Ob l'lirknrrf% V n Mobvi H <t A no It?ifeon H?.iitnf W Hlwlirot J R Hobhar.1 e* mum 8 lla*tot* U It IMII lloo MobbnH ?? f llmlntol Wnitof p|>Jl HanoR llonfr in W II I. ao* *n Th-e R lliil hoW L Montor l: i*rt ! A?lw*?n ?'AMAi ', III i Iltrtd I!on.ef T J |l AiniJoeH Mil! A Honloe Moator R injur.* A UviiaanVW u m* n Utria H II??lbv M Hh?* * l<nuta?D?a h> ? i?-y J ? ? ? H<A? * Mi Klbbeo H,Jn< K??m lUrwii W m H?.*l it Hu? u M li?ih>t?*t ()?*> li .lli/?il w n? P llqlrhl<<c* '?'> b ..iitii Ki-'Wd P.?ln.r? .ui ."wpbRuill-H/mM hi H?> Wm Bnbmm'l WllW? Hfdc iMioit R HuMtmiifi JH O Hoihm4|r.l|iu H>nli H?K II-jjp?? ? Hnigiiv < <|>l Hnat*-! t Hi.'in hii 1 hi? lloia? Urn Uiiuihlitnou U H'?0.i r K? rl.txiA 2 ? IrM J I? J lnin?'i? Wu AUm Imdall 'lfn*1 ri Im it* H wpur Hiuh'Ii U 4 lnrv?K H lramin-in w?-u ti th*cn *1 H J Jnc h? it alt Ji-uimaiu l?r<i Jnhn?mi Jmram 'i? J J#-4 iuuh J*n R ,lohn->? >7ia Jho-I? .1 -rot. Jm Hi"#* '? n Jnh<i?aa J K ?>mi l?.l I i Co Jrni i|k. J. buv>. ,1. >hn K Jr.i>ii"i. MiltoUa .'<llrr>. n ? ? ti?i*r Jnn*t m tj J*, i.h* I* IniO m Jn i.il Hitn ?'h'ti? frwv a Jon Jam nil Jmj- h Win IT ,b.u-? Hr ? 1V> Ji i libit JdiiC Jmurl 'ra vJ-n"ii a JaikM'i I - JiailltAP J t| (? I' vV ah*i I ? ? iblMOA IV) .Illume A i Ji is'7 lllmio 4 .1 n ? k H Jibnmn hit .Imai Dtkum I^BriiL .l?fcif>ti W m J*? J no ,t Ot J??f" Cm mt li'ii- r?.|i I'm pi J Kiln >i Ju>ii>?CiiHUi|iiTlJiA m Hon 1 J .t.i mlrr.n i Jh<||1.l|tJ .b't'UH.U II " M J lJfCm JhI'CI Je.e- I'.H. ilnlil-Min (? R JuiKi'irl" 4 larch- 1 ?ulilrm .l. ltU?>ii' ??lib '*?*?.< .!? rt|*i .V n H J', i.e. n II.I'.V Mirk l; JiHjik. ten l| J.nsj,, "V Ji'llkll h J- 1.11 1 K " Rune * lefcay Kmin* K.<r i j ? u ? K Kwte < I'-* Kftw H 1> K-n??h PV'tw f -raPryh It Ke i cc wi. * I.? c h*a but*. ?.l H Krurnn p.it k.tno?i! ?oJ ? l KtiDHT Krlkftr < b Klll^ l|irn>n lu UMT t 1 Kc ??v U t II* rlrnry I Km.hi ('??' i II Knl rk Klein |> K"i* Kr i- ?r?ik ki nl? ill > K ?e, Kr. ? W K Wii * < k'nt ?' K< Mi Kiwi A Hryko'K.nu -It J k ny Jn ? keel. < bus kenneety I! Mint Ik tt Ke.l? .l. lii. t Kr.u,, y I>r J K Kins Henry I? Krlrt.) J a k'-ul. e'y J^iiift I' Kirk M 'I Kelly Kr-ml k em y K.I *'r Kirenn Wicbael I kr|lt M .1 A Co kei.i>> hi kith M II Kelly Jitii?a Ki.itbtSV Kr-Bh.tf 'km kill) hi lwk> Krltht AiVt K.rzlat K \ kei|? Ji he kh Hot Ji.tai Kn ? ?l~. Rlchd Kelly I'r'k kHn.nl n?.h b - ? keill Kh the'mew Kll' "t P.-nit M kii-irk Jnoa k-left v err Mi khihn ? red K lo HM-rC'en Krll'rrJnbn kh ^ ftini?2 R eii??r,ih K"t?f Knler P'trr Kewr n K Ky'o b " A <!<? Kleli C A Veriin*l>ry ho ?"l ' I I. *i. J A ken.er H J Kvw *m K Kenrtl hrn'y Kent Who t' Knot MtJ rt I* It I IKMl.* t heaK l?*n A A I llteht*. l?Kvtlt A I. trhl- er .'.due l?*chJ"*n I* 11 tenth. I ?<toinba ItOlfr'tl l> Ulf Ifl .|l ge H Ijer.nl 'hit T l.ry I. Iai nil W..na la u t?*i. /h"ln>?r M'Wn Ifki-oilr- k l.tfin.ni >n d i.em. ? mi e Lr<|ttl> lift. K l.i Inn d?n "r lellir Il?n Jab I .ret nj An.iron IJ-m Mm tlb 1 aij trim ie Ian *'a-tet-eeb*n Itit'eiie.J IKmiiv.n I nun liwtn b l?l?i"> h l*-eui iju ?A*M Ih.vu >o.1 Ix hui Prurient Ifii.'.H .Ini. IJH'ek IM'I It I f 1 he. on. r I, vine. er J.mtia I luel| te \ i krKairtiever trltr IA art- He-u a l.mn<?.in Mr Imh|*i<i r P irry kh I le-kanti I, A I wt ale I lew J. Jr l.ewt? ?-eo U'drJ ."H* I nil hi liyrnti i.*niJ n 1 Lr?*.i.i K ili'h IAl.yly A O'Connor .HI ,trnbe| ? lurk* r?<>mi4 I kh J If rrt.yV'U Won* lowe ilr. tit Palnr I kortnr K(i Tfini?rrl T H lotted R.?Ot '??an Jm Itaan larnna lowkae. II I ?nrb In Hurb lnm?nl h> 0 h.?rK?in t"l Lay Virk lr?a* 'unl-lbee lo? .ii*-i| M ? I Art ?'??> I. A I khioi I k A to I orrmoe I 14 ydttd Ia at? -hell. U Oieer. llroC If fruit (l-n I me* l-rr INrrj R Iir-I i1?? liwrwrN ilikl I *?? IHw In;' HI ' MkH ?')!?h |*?|?I. I. itnaan* 41 inndra labile kail lA?Mlrworrkl'fO|l.a. "i-then I. I Mrtnoni Mr 4 wae'il I'ri/ K I I J'?vd Hater ti I erklit ? rau'l* R 1 e.a.*id K lw."?hry t* I a rrnre ?i I.e.e.nrd A linker l.vn.. H I I aiKtrt Ifon l.h rob II * l.><e>? l'et?r W I npb O ? m*nt> U I.** *ln.| l-u'endnr* J i Uoali I' W Idodeny .lure* R?2 I .nth ih . II . nam John C I O'OiA-n HUH l.uuU ?.nnnlo lAtkir i'utk IJ|.pui' *i rhepardJ l.u ee Job k Oo lA-ue. I ear or 1 ti.ton Hbilu. l.?tn?n t Co Jull. m leu mv I r l.y B?n Kr Me lee J me a III dm n?. H I.r'he r l et Jan.r* H Liou Haanrl K l.rraan a K M Markw .Umea Maitbewa inn Mirer* Om?d?;ib<V> Wnrrni ?<m Mage LP Moore lohn * Mrrdeme.ib K MJIlee*.. Gliae I. a..*e' h*a ? II Marrieoe* Wnebirl M-l-r -r lAele i Meawelir *renl*bl> Mahben H.-hO ??????...k .e.*tteMh Miee* lame*. W?rhe. M M*la"u U?n Mo ??t .1 .hi. Mva-ullnbH M*e-r K W.e.ony V beet J n baHUminVC M.mitonv ryfl-eAt'o M.rbHMer J. hi. MaaiHJ W " ia*"o*ry J uan M?t"elb W H M-#lle Hrier M.eoh. Hred* K Bea l eeaan M? li-a nr M... ??? 'obn Mir< i Here* .Waniarlietik W'?*? Wod*t '*kD_ W-.tdV, l.u MeeeiuA .*? [ka Jgew. d W Mae* aba Kk'bo H beet, er Men H M ?Urn wb? R W -#'ber I t A Mea*r?il A Kro *?">? da Le.nara )M*lltle leer P M- .d I# M .lak 'fci Mai iq. Itemard Me"al It?rt4 Moti H H M ? h?r Je?a M M-e n*m H # ?'?" H ? btrn W N Meeew . apt il M.aaa Mr |< Mti lrr H J Mener ?r?o|| A OoM iryhe. Tbremaa Srika n -Obn Meenrr nt ea M'eaatl l?r I Meboy Mir k M-yerierl*.l w.iM ll ?l ? Oo M.jgef airh MemrllfO M ee^lh I Mam. Henry Meeeer I .1 Morrta M-?r? A Co M*i.b kd * kerrteiJU K ral1 uur W M*r**fel Item I* Meeim <aar John M?e- daee Ml >k ?1 Mauri ? A I M-tu J M-erruon *.ml Male..lie ? ln*fledd M-rrt'l J H M em. .loo n M.y e |. n '..bo* Weee'rla." 4 ? at Mrl'l 'iJen Meti'a? Wllai.O Alierrta * Roht R Mnber b .'oaaMf Mer Ho J II MoeineW M.et.'oa * T Mi.rem M *a Red k.f>?t>. K. n.iuwdo M ilerCba* Jfewtja Je*o f M.-?a r.lrtek Millar Ue i 0 ? ||e atln H P l#a? The*d'.ro M.errta K P A CO Maerln Haiei.k MIH*' II A M..rrt.i'h? MarrbJame. Millar P H M-ecbai? .-bna M*r>Wil eeottl MH er ? am! P M ere? I? li, II fia<oa?l. Mi'larii i wyej H II rre? Hr UoM Martin IP M Hon ?teb M *oo-t Viaaaoto M*r a roik Mtddleum K Mor-taoo J J Markbeaa K w Mr.al ?'??? ? ? J Me run t; Mill.) Ilteoi > M eereaio (etacMm Marak. Hamu . H M''te dear "*r ?lu? v A ?V> Hire bar M 'Inr ll M ?nH.o tit ba.kbl *. J M'llloo eeuia* A ?I M-erraotie * Winle* ? *r?t I r J VlUner TKmaa Morrtaai John M.erb nana M lie n H in K M - fan l b tnb .iber M..IU. I>W M.MI.ubed A Ma.i.net P vilta ..en W M aneel rbaa K-f Mart'am K W Miila * Hr Mom* t opi Aarryii a areblai I'" J RACo MUebell ?ml. Mil# - kejer Man on MeeerH Ml rbril lao- b Mn llaMMbl MtnkM Hr J b MlrbeUJWp Mm la a-rk K Verkh* a. lebn N Ml), be.) Her A H M ir by Jnbn Marr Iran o| ' label! < L Wo'?hf IKertA M. i'ii J. b..t A <'n Minbe.lltAH M.rvbr P-aoila J be*' u W M.label' R A Do Mormy Kobt N M. rhai . K. bd * Miear-ee. * Mynr 4 autJJ Miami M-Ai a ' yero Htn; air Meter Kh H MHaeb?e k'aard Myart 4 W A K M>< elk not. nto M'yy 'a**e Mail eld Henry Mlt Rae" K.drhl?e Mutee^-r ? Tma ?aeon J?An Ml. t -o Marry Mk-baaJ Mriahae. Mm Mlrana* yr?d Mtatm'teoP Maberi ee. O Mlilen Mr**'! J M * M atbar k T *'??< J- ta 4a?tO?a M ..mam lew, b M?? d Ji. k ?t Monro J'diii A Moanea Alei May jam A bolUal Miu^m A Mop MrC'tlkd# Ml' MHreert H B mh mn aT. UitAfrA I. M ?hINwI'I *%f ?l> SriwTatt Si mmmi .Mei-t Meemoaaim M?bmM %i ? ?r1K W?| iHWllf mrtHJ ? I Mn >K? HrlCw#ti laffirs WrK%f J "km atf t?r Of ?*ri U ? i pfMM f Mh? d mIn* MeKIM*? H !? Met <?? ? Mad M*?e e'ne I ?tM MrUanabHo *rv.a? Me'rtde Krreard Mei?n.-ll t? MrkMa- ' ah brCea ?abJerba MePal. anAtaw M> kearteaa .Iotas LeV'w M. 1MB Me-M M tCl ay JAn a,< .? la Mi'|. . i .. Inba Se<Jn I'k lobo Or e. eall Ja M Ikdeonah aadromM'Wahda H kehdr I'. i M |?em* -i* inba M.W.brm Naiwl M ' al Itm M'le aeeyb label Meteam?en J.a Mea at tee* B M'lNaml 4-a M.'Waaa* la* ??a tfe t M I* ?f ' baa M M?boei Peter VHiileil i* M' (eaeaM Meekart M-W mar J bo be<er*?nr..b* V r.il, lobu M terwaab Ja* | ft' e* Itatti M ie.*eaU aarea M. Tea Wta A MoBaA BP N M-*l."r -ee ilea kia PRae l?ty*i k.- e.eaer learn b..ri'? i * bean-aa aeyt K<??rea J ? bee le M If Jtoeme. Jr.tan bei'M f* U Jlee?>'>?? Hen-, A D b. i?ta M boeaT letae be* A aafe.a# ? an n Mali b' temanaee Iaao ???>** M H N baert* .laOUlkea A el bw-te A In* an M - tb I eb* Mary ? Naibat l ati VbO b I'.edl bbbeel b'laatiaiim B?? ?? OteerkTlft* P 1 ?ta rba'e* OMkm let.iar e r.aeda lerrl'aMl ('idea llanry Im * i'o (eV-?t bb f tdtaHC *lbdtte?? nba IMtb Jobo H (biaa TMbbM I Haaae. ? la Idatar I K leae-oea e l? ( ?Veil taed ? at--a* Mad?I Irrrta eenttet I.eo leae. lm yk W Uar-evt J-bn I abler H * ' teraTieeatt Oar.ee. job* I (,(, er # aal I ell B leaee Itaeted Ha1"1 haa "|..ee H.??e II O'd.,1 Haa I ka liyftMM N'b , Bdaaro O beitly rblll r OtordeaTilb. Wltta A I Mt r ? Amy* O Betlly lame. Haer-U 1 at ere II 'neeyb O barke Jbiaaa OM'too ? *aa 4 P Ptrber ? J Pmd I. R Hobefl Bay A r"ee AMr-eet* l e,m? W? ? , I aye! Pedro PM?BI i -. i ' > ?! d-ai l_M . nIMban * m fb.mna <4 Pbi'aoM J.a *>? atebalaby tMMM Pbelta ?_ _ CJbnietaa ten Paamq Wm A reed tr? A ?*> rb ntpo TVm ? . .. , . . ? y P-eb I K - Planter ? I. ? r*?d Pdaaed ? r-tebadt aaaannl y.rke k k IVotnn. tatar PVere* B O Palmer i b?a H r-r*" ? ?m Ptnae Mr I'l'n a ? haa A rearl'M-a Bar IPa I'm.er R Pa ye b '? Ham H rap mtrtb Rtri 1 tarey ifee Pi eat a B P eft llanry Kara alee A bteaa I P?*r? it P -er ta - a er mead Peter. Wrn B Pnaey ?? l ar ee |tr ? baa J I'eree H.? 'oed B I otbtar I B Payne rent M . peeer I baa II I' .any t P farnaa < H Pert P R el Po-ter J?M r.eray* braoetano Paramo Wm A? ( Ce'er l>*o A ?I I .it er Per 'a* Peret bat J nan Peter M* B Peat tl ? Perer K aa P" 'ee H t Paterae l-.e ? Hon perye J I .. . ,r l( I PB I'rret lobn '? - 1 b? M I n*tn feet it inba R Pn-tnr ?r Prat be* PPm Pee tefraat b W Paat a II p.Btt A perrto pett*elA ) K P" aefapt ?> A I ' rlt I 'tin PeM P I Pad Henry ? i -a P- -? ioa A 'M Pa -ee n, i Tbaa ?petlrm A ? - er ? I'-et . t * P a er Jot W ll'.tb- < w Per-, A t.eity ff? ba* P I ,t. i . i' 'rtf Peee? re-,*edo Pt-ntl lao bj PerbreaV A rir'e *m: O P fee i-meA njibeo J.dm Par', laroal Itj-ytJI iM.tnA NnrtbA It faint a Mr p Pl*lll??enr Prlar II * I'nHr iVii< l h> Ipe .iniLri N 1'fcr ? ?!?<..er 1'umr R?ipii (Jinn Quart ??III Mil liArioo Qakrk I No. L-Ui ii M.'tiw w QmutO) 1. & 4<i?AiV>u K U J Q ill lib ' bill UultiMrf In; |> K Bwiim hi.U-rt *l*iv Prutr Rh i'?, i'hI> Boi rolph It J Ki thirritou i'P K >hUi?1 * -Veai-tel K?r4 *t hire A UUI Hovel * r. * h-tueCbMa Hi )?) i K iry * Roll *'!?? Kl h?r> ? t I hholrw ira K.udHll i linn Hipo*v l.'iihor h"K? * '.?bn Ki lb ?hk Kleler h Ko<er? l)r tuhna haitUtul <<hn D h'<b?rd? n a iV> Better* m s K j iioiU i in mirietnt hnirn I tt >w?*4 ? Hue I* h<*i f| tt<**rirf4*/ A.itoulo ? hnKRl^pp K Hhii II A, 1) R<i(b - ! *tuh #l I Vt Hie nn i ,In? li Unwind K M it ! hMi or A ? o Kir *r4j* n I K Him K ?' Uhi? nil 'H* K-nrw Ihtfttrr Knim* Ant< nlo i Artm fin ? I Kc?n W'u II liii'tr't ItitfHliH Win V h K it h > ?u IH Albert HI Uht l**4? i ry Hjh-h'I*? K I n'd V Kr1?nrit ? hnrlton hll- * ? b K??? n.i/l hifdy i mii i#I ? h ? ' fth.iiic n-nii Brhll.fi 1.ii>KI Hi lmr**4 j Humify K 4b ?* J U-hm ffnyimlrtn ^ oi K Hi-h hHmio fat* KnnmitifM A ?t'odP h?'nr . up J K1 b idi J?r .* 0 ihj* a Kriul I miii ,4o w II hi< h ? ? n t I* K frvelit I H KnioMi Ihni Kk*fc*td* MK Ku?i??l Hoafv R# *-rl J> hn ? A Oo K??b#irta? it u Hub * hibn 4 Mil Hrinr K"<mi Ikiupi Kii?bifl ?r<? Dr Kf! I nr. ry I.??'?????* A t'?? Hi? I'lffl A Tn* r?r in iv it K -rn *u ??? W?? Bryto* U?"..?**!? hit #iy n?.*c 4> fr rr*? * ? H h?> dw.fl i'b n Kiifrl J. >h?i H R*. A wen h.? tiif ?? M \%#?n1 Hvmi k KH m J R*<M -?.fi wl M'4t K ifirril M Kfmkli IA Hm* in.4ii. M Uiiifrnut Mr R?-nl**v b M hiiNitiMi > \N Hurnrii i K K? n .'hh i* !>?? r 1*1 iv H?ii ti k Kobt Krnflv M>hn hi* ?? ?* A Miiti'ii Hnnry Hr *1 binubrn ? ?? U??^{ Hn* lni*r ? rur r?'??w? ? at * >* \ m i \hribi-" H Krhu* *-2 huti'T M lh?i#K Ku?* nun brynuldi v r..i -trij ii m Krnnrh >ts n l? ?f* !<? np ? K.?vn Ii It S A - *o Hit ^wv?ni 1 I'd H b uio tiMiMir Kuib i> K??????Ml suultkrr * bl.n ??? ? riiBhar sm. I. II W hrrrrr A o? .--? ?> J<>b . sm ih Jot." I. HU tk- J- 4 "b Oil |> li -5 H -ni b Inn I M il- r r rT. rim' li M J na?or.i Jag l' sbeS'in .>-?ban hUl'ta V ? SmaJ.l U .V. H?tucr W il. ri II'IO W? .al ?* Ma'.|ei"ii Jobn >('?? Pi""?J s.nb ui Hii.lig.M rb Ui-lo i. > - MUlt.. i, rtlUt- i r h H MMr ? 'i. . ft" iio l" naM 1 A On Hh* U?? i ' * -.tiwr win ?l Sal all. a. P A Murwir' H'"" m->i > rt-,-r .nr-ir..*- *i ft s,?-iiu oi , *r*?? r i*m.lb Jo.taa li 'i lull. Ilm l A 1% I l' H" "J I 4 J?A <11 emeu II I t H H Spri... , l-a iUrf4 emi'b ? an irunloo r-a stir A 4bi hk> lit >' IT i> 1. 4? r"?>lh ' Sptegtir Sl>- H r Pti Kinllh P A Marie Ifrrd Ht?i b-"a ?'> hit H emtio' " P Ma. i tlfTir) Ni.??" * llhrb Sui'lb -hh K M?.>|u.l <nnl' rimme V in tb W n spat., on .'do Mr*, nan * em: h <? V eta n't > l.ia-K-8 Sim n t Ji. a Hinilh Sain*.. ? l?? Snjn n.il ?|, KID lb <rn Knim!. m b tl Sb-ritl l-n PnntO !i ?" * nO Kir. >m Mir?iil?ii Ibn Hiii'.h .l-mn j umon Ih.a Stcpi Kwd .l|?b A I*" lib ??i"W ' eautt.nle Mhu7 .x- Sm'l2 . MiiI.vkT N Ht-r r ll? K r m'h A II A W A i. SanriB hllrmD eterena hd <1 4. nwM.tf * Swae.t ' ro ftmaref rbrta |IU?r? H)?n S*Bi'>iii<*)ck A ? Hb?.| ?rrt I.Mill Spring M*?"fb .-a ml V Nni-iii li?a W etaaon ill ?l MnnHkWl Hbei nun - H Hcri|>'n-e K.ipMMr hHiuf .1 ha, kf?l A li.' KJrh%?d l ir 2 Suvmi* AndlTW I WriVHQ (?!? Sun (-1 A II SWart J llm> bm.iUIr' *m Sample A R b'D? * _ ?"? ?kb.lmn. J Sanu.cl Ur Hmrn W<tl mi.A-? i? Do M Perr-n? J.n O U. ? 8 ?" '?"* . epauritgJ SD wit K B rich inch M Al l* * " Star ??*? ** Hfcrrnta \l[.h. .li M<atdrr Hoard M Sare.M MHn P Ks?? ? Wm A ''?<> H? iiff.nnt '"h' H Starr Patrick bba man f ? HI nlnak. B l? Sanatu Ntnut! s^m.m' ?'n-na HotwhaWa Hmahaa Hrabibnltr s Smuo.. a < 'apt Ki.h d ? "?? * ?larra J*nlnf hi* jib.M H A .*br Ut .l.'liu d Sa? T W Htr.art .lohn hn.?i K I. SI ,ri> 'aa * PiiTnmlon - H*i" "iKdm ok Haf.a '> ry bim-ai r md sn?i.? lrrlu Havrt Jauma ?tBMmbnb '4aO M Shapt ?m K -a a jar *UJ?b B.-r'.?? r A a M.a.na amuiwI ItoiieM.qi B.u na?m <?n<i A Strong 14 ' " Mnwrrac % W H Ira d.noal HUitm - nr ? ">>1 b San. r M ana p.a.i a-.ii i.no Ho-iUi*i?na Hytp 1 Stark .i.Aa B?ai.a, a? ' - Sbantt i L Winpaoi. I W SoathnrUnd * SamlnJ siinia. U-iruiUDd sc.? dUlbnar Pl?. |?r (J M Htm.a.a . ?p t bsaWuiHiio* *' Pagnwab J w siruai. M s?? A m R A Hon Safanntsl' S S'ina .*??? I . ?' "*'? i KMumiua t nianr II) Mmnaon A n A !*?? ' ."JJ,, a Hart. .Ill MllimaD IIP Sn. > m??r ilm A < o HnJrl. J. bn-l Sllbman TtaA ,n Bt-I'nar A Kfiuliar soman, limirj Sla'.'a J ulna Milil.an Inrm.n sl^ia . an. S 7 Sn tl-nilnoU m,;.d Pbrl ,. H?or, snbrma J V Slni.mr II SSliuI^ T'jl s#?k!Kv Jhi liirm hVKrtrl M Hulli** ?' ?' Siaa.in ' h?an-l nrtebar H D Sbti'la t*ll?i? AWieba Pima i.An Si nnuH Pua-lnrlaud rtl bard HOnla II P Rn.l'h K P ' "?"" I " " )]?_.( j \\ Mutih I' Mtvi J ttm 4?rr? 4i?drfW 8mi?l? fa-'*i W Htw#k??ir?aft Wui f smrT .'no M Sn.'thJ. baJ i." ,,.- Bi.. slrabvBm Hontb ''*n Kin-la a H Knr'r t liaa Jt Snil'bJtrfn S1'".'' ,1 Snaion II P Sm 'b ' arlna S<|iilrn l.an II raa ar II i* Snnib J Kl lIlH Htrioo Aar<? Maara Sranria Hit.lib ?? M ^'|UA'' * v Hr.l) tla. Stnl> b Knr t* m A Sbum ?a? ? N Maara A H Soolb A am? ha diMT-i Kaelay I'hiA. Jr Stnitb oaa W Si*?'" *"rrU' Jr Kfpiik A?r *0 Hckuil I H T Traraa Pa '.ck TllUA H[II ? Townannd B 0 IbajnrWa. w T !*.? I>r 4no D T -?rr ? W 1 .i par A T Tr pr lUnl^ Towa W liMib M I? TiJtftMnv Tbrwi?t? H 11!i? r Itat r T.1T. A ?? Tm? hr?.|?a N C l.inaai K H Th<?n k K T o nnj i-a < 1 a :nu r obb E-l Tolmad M m D rb..T.t ?*a liTjC TiAt rml'l T ?irtn4S*t.JaaO 1 t.o null Tboa Tbrnnaa Jobn lalman P Taid? ? Hnv KJwd Ibxbnm A H lajlnr A i aaatilj Thoam a J.An W 1 rndaau I P tu- ar tf Tti Tntlln K t?d A liibelif ? Tknt'an J*Ai Tu ??" JiA? H 1 at lor * 111 Haat J C ATiUll- .I Au ? j. tin* 4# I. lb' .ip-on <dia *?ITtlnrpm?d IV ? Tajk* Jmapb D Th an,--. Kobb T.^bnr AT Irrai Pat Tli ani w>? I All H Tianb.-r R.l?4 P TSatirknn p A lobo T'lrtrrlb* W |, no nr.I'An ll?rr-n ..no W TA>a* Alrtr kh.aniia.ai AW Tnliar i| Innlan *?l.b Tl rri"-ai * W TiiU IIr H B 'Itrlabrr lalber lb o.paon 11' T'.ruar P H Irnr.f Th> a Tb..n.iaoa .''An Turtwr A sw?t TannPv A -nt.tb To apbin <?..? Tor. ?' J Ao P TainrA liar* IImmhi J.A| W T.irwr hTb Ta 1 ar N V Tbnma nnai Ijlnr ? h-a II TMnn. Win at mat Ir.ana lira J U -J Traoa t i an. la TU'orJ 4-An * Tounga Tina Tree Rica 1 Tn.aat apt al>mm J I Vpham n P Codcrbi: t'baa-2 Cogar M J C unau t.ab i V Varlnri.la?'? Tldarol Rant..go Van R. ran Jaa VoMRti Van'/?ndt T A I anHarr aia Uarmt VIrior <I J Van ll.ma A Van iK'i?-a A T-rrj 1 aniaa Xnm > Van ' r ??* I a vac Vanlbira-O 1 a.tab an Raj H Vaa Winkle A Van aataaru Raa A VMai R - l.-al Vaa I'raag .1 I. b?I Vallar .labu Van bt-ta I'An A Van<lnr4..teb Wra ? Vang baa Ju'luA Vaa Vital Rorria Vai.ri-abarab Uarrl Valtatn J Tl Van l|.< i.ari Ibaa ana Vatu t-'a twt I an bana A ir- Jan Vou Ptaaben A VUe.nl Aki * W Wade Win W? 'alar ieival A WllHama A P WadaU w feraiar S.ail <i WiMlaau <?ao Wallace IJaxandef \l bea'ar l.n.. H WUllan'l Kni R la Wal.a?a i apiRenin R bealer rbaa J W.lt.a.i r 'rialleaWin Jr Wnlia <Aaa P Willi ana i..hn Wallana IVrc/ B M ?? I >a bn I lag 0 W' area la- 'art Wafel H A Wariebla.1 A'n Wi.llaaa luba'lorwi W ?n?r llanrj WekbrMana Wbha Kav f p WafWrPT' Weaaaa iaa f Whit- A P Wa.mr Krivtrd L W baa. rk I A Wban U.< hacl Warbiar Job Waa.l Raa |, ri Whit- t M W air AO.at.der *? lal * Wl. te tba iocej U W a.iitam Ja# II twurN Wtnie P ' W trtaa. oh Jaa W- tertnnn taaafe White llenn A WaWtnaKT WeabJ.Ao While '?a>. T t) W alk >> selrina H W-lcrllmaR WMai'NiuelJ Waaaer llaraiaa Reridtsat at J W hite Wot ? WalitrMtr W H R ?? r R.. ba-i W ? 'i ? in Irl tat Waeri W . Winaaa Anthoar W WahlarbdM; A Hum R nebi I,- M W|i..H,ao? IRI Wotrtrg ? Wine IIP Wari OngVAj Rearer tlea P Wk-ne, .Jen g I n WatenMNri RnHarR* Win lei. I Kaatuei N Rait.wrl.hi Wai Jr W.-ljen lend R hitii-r irr Raker llrarj WeatRrieardl. Winn I.An Raikar Re* ArerjH WaRi..im ? haa P?3 Wblv hiM Robt W'a'krr fl.arj W'.aaal John RMl Pal Walbarl.V *.tl??ar ia?| Ring l'-ter R a I ? ? ? ' ' "It. ? aibar Kenge Waale.n Wlilllran W or ' ' " Wa*a lb all Wetmora A a W it be reU ? II RaiabVicAaal W bra K HI. j ?i?0) Warrefi J a Wilt ? mm Jmt T| Wbt'Jng blSen Rard fbd Wiltj tionrina Rlae lobn W R ard R m M Wil-.* Ramnd H Winter a WardJ.Aa WkiioRtti WlitUiej I' A H A War.1 l*r Jaa II WlIHa Ju II Whipple H-nrj O ? ardP? Whhnr Tba W ?e teotntd Ward Up I Rt b-allarrj Win'er '???i h R .rrea fbaa A Ob W"b r Wh.tiem me tamh Vt irrn. |tr i S * #|l*aej JUAOl R ? aer ? W R ill<? b Wm r Wlll-e R II R"ar t I i.ltoa WlMcrnt'bb W J? *11 m > apt A Wa>n?rJaaP-J WuU J.An WbMdV P W Jf Marrrn JaaAUb Rn?biran? Wo,an A V g Ran W * WrAbt Jaa U A 09 W ??en John HkAl'f HntdJ WngMtd W .rtbiaat m Jwbd'I Waieraon J<Aa WrigbttbaaH Worao ffii RairrmaaSri WrlgktWm W.rararC W atta ?? Wright Hedinel Wood ri M A Cd Ratbtaa ? Rro Wibma A Wttomi Wmrla J f! Wauma W Wlga thapt IrAnn W irifate Job- P WaaraW Wliaoa Maan-iel t Woo.tr.id M-nrrWR Walla A Wlbgia UermarioaePW mri- irijrp IJrtirai W aiblag I.S Wtlmm W m t? r? R ate a J WHarm Tb at Wood card O A War wad r C Wiao Wa Woodruff A o WaiMrm llattrj 0 Wllam, O ll W a^b nam OantPbfl ? ilea I, R Wtl?m A (b Woodmard ???> Wat- ra Ho# tl J Wtlar a Naauel U Wno.tward Jao R ig WatlaTb>?J Wihna dm li il'l W.igtna Troriaia R .larm Tl, ta Wrnae Aalnag A 00 W gab'urn Kit William n II Wjlnigh HmT Wr'dOcr H WMuama Jot Wtnnnjoba Wr.wter, l/wg A (V) WlHaaa W a Wpund Richard Watwwr Uapt Wai Tarringirw Opt Jcba TirtagVrra ? R Tnogg a j) larrinika lirl J f Ttat? t ? K Tonrg Briwd kali i "haa loung Dr J O tinii fraacj Ta,ale.do Ieopoido Young A Taint Tuung ? Yu>.uc Jaaaa m Pegarra Oprlaw C Ribarl.ldr li ."i?genh Pr-der w Aorn Than Cat ar.' jtr Joaagb Naval# Bewail Jaa Ljnnb Anhnr V fmated Oo?l A W Parwagter ? r frt baMa niarallancwwa. RdRor RirVnat A'laauc utaara ft gar Relalng kdtuw M'wtoa?A t to / at Jettrna of ftrtancd Oav?ain? of ftchuonaw bot e ft V Petoriat Praaa or "as^ of Hmgon M Wrgtrt ? Titonar Treaa irer A' antw A (Irn.t I1-:'e il-ape Haaanag-r Ww.a??' Ata ihtaaiv. Treaanrar CM wt.laa Wine IImmrr a Brfwarf lh> Hit flwaa Nedivb!A?'-fgia*.Rrrx.v Wfl Purer Mid Humor Ofliee C'.evelAD I ft Toledo *>?p>c Muffler Co- 2 ? Co liiurtmted Me'.ropo- AkciU Hu'!*ni RI.er titHo l>ort?Uo? Co So ft t ton Idnftt Store ?rj N * Temper K<1? ?r< helll.'*' OWIi huCiftlT Ami Kuril I'll Rchwitrl/ 'III* DeepMOO Kd M. w ft Torch Pub* / mrnofto Medio*! ftd ft v Mentor N L M'ib tiro* * ore <J> *l-*rt ) iee? o .ft Ho Rd N T Morr*ntile . utrte J' unoimir Co H?dr?ullc i>r*ia Tuomft Oft JOIM A IHX. DM 1 CloODN. A.f ? A. 'UK ft** KCt?| fUKK, JHI Hrrutdwnt, 'Jpsllr the Meirupotfuft lluteL, ?u.rniDf (Jt "K.W r aIX HOOD* AT HIT AtL. a* t>? A 'ft lAlioOnufce I' wUT ..Arc .eft *()d thdlfti ?tt| *" fir* imim '* Tiu m! lice lauet korbiUeo Ift MKKS.- noon* KMBK(JU)KUI19L LaCM, '1 ftfl MAO. ' MAl.Mi.AAl nKIRfH, (If UftJUll VaKIBTI. rHltJICh Kill UDOVRR, or i I vwtfWr* ?Mwraii) for a*, mm) Mid to be the beat (Movft >11 1 hTuili v> ? KPAAKD LftMBKBT ft I ldtAJkK?(HfOftKB. BBODfTS Kalo AND WlftTRB OLOAJEM, tKS NOW KKaDT. 'Arm buj>r? ?rr u mrnl*rly lorded 10 tftl rritim "ftforr mnfcJn# pi ?> iaMa'l hiicKm. MR l.AUDft KK.tOV ft aDK I.1NKN HTOKB, lir>.?d ? ?) . im rt*w ?hoe* T *rroly ftlftI iMswrtuie't. ibuno.rfbl) m-ulr, tuwhyaoo I VY liOtJwtAl.b IIRPaKTMAJIY tOKh ft TAVLOB, <??< to 4t>7 Kofirar, ??rUr ?uvei.uoti u> uimr i r? uul dudmbie Dak of PMfcumielo lint iHniDH, IHlWI Our KaIi wud Aimer 'KbNCti, UMMMaN. ?? 1L11H AND AMERICA* ?ft ttKW of rvrr? dwrioiMHi. which lhe> trag|ftft| Ml . M ha OA dKUULAB PRICflR, yY ft H. hoc mann ft honk, til ib uid .hurry AtrvcetA PbilftdeipMft, Invite the ?iiruuou id >>u>ei* to tbntr atoftk af COTTON Orto. tlhT HrtftlOS, HI I.ft UUaIDM Km. lihAO NKTH. ftlt.K .ft .? oil.' Mftl.TlKOft, N1L1.INKHV U. M.tLI K Y-Biid l?A\ iDa<>N. 125 HI.KMOKBB I MrrtM |MWr?Uuli) >>?!'rnu rout' oro and n ??lure ?? h i it a- >1 uiillluTi. '.tin ah- a* now preps ad to >ill li Ma *-ry ?????I aym of f.'it p .uero Knun."* ant fall MUaam lb atmwrmiaui IU Blrrk* street m u ?l Btasdwa ? Fanbll'N-F.tFhK r.\TIKHN8.-MADAJ*a r IiKMiiKIm* l< .It wmi <1 reeow viuhj inrae Ms trblk-1" wr ber i 11 ?nd Mii.tnr mi'ii'ttiuiiia ill /"aiteraa, par ?'rawer Ar?,i \\ Lui" tu rupupe tiriely I f?c itatre ar uriiprMeiit ?l'blbr MM .1 rtiiiKUi- tiud arllkl ia lltntr artes% -"rcmliUi a for patten s of all tin ir must suueas?tPl pnete kr ate lUinli, II unusually ltr?r, ami lite rin-Mtea a.or* sewn than an; i h.ive jI'l eroetrrrd. itr?***t opuMJqi ~e)>?. 3 Itf' SSBt'auiii an n, opt* elf ilw??l ta?? -iwqs? ii"n biui haUrel. ft. U.?.-abua tie particular *ud Mh tii} adcrnw. MUX DKKDKRPT'H BAOAFIN DKH MODIW, NO. MR Broadway ? llrund un-nliix ul Imported I'arts Fa ?ii kouilar o?pt S prrsrul.iis a orlliiani display of pa or tma atiti rrrhenhe di-elst.s for ita%plea, Nleersa, ttalea ?antra. Ja k'UAi ai d < hiidreu a doaljri.a It. great larta?* bt ntiehra 3JU t! teal atfwl ate) U4 Ftorrrpout ?Cftt Itiaw ITT . alai-Ut alitk* I loripai dUaaoTUe Ualeu. baod far <M Bbaakr IIOl HKH. ROOMN. M\, HAMKB "~ . JltMtft .. tin 1 Fi.ih.iK nil MAKhMKNf * aNTRCS ?"% f.y a youus nliran-lau 'or an n'tiue I/mail ? bmwmak laai't) fourth ami Iron al'th streeta, vai n| Mnb ai?N> Addrraa Mo-aniur. Bt Una h. l'oal uthcr, fctatith areuue. . >UlMkV HKATH, flOVMKS, IX)TN ANU TAUte V.r aaniml on lone lalaud 'I tlmiann an I In New < and suburus ul the cut. Aral estop* bo h d ro.d U.l l/OCMi Amrrl.'io Ktal Kai.i r i M7 Bruadnajr, tu the I U't bNI-IIND B"Prl WaNIF.D-a MM AIX HOOBR P With thi miurni 'itipn-wmraU neat,. lit niabBiJ. to WteB nd. In New I i* ?r r?al*n ll'i.; r '."i rilM r? ?nnuBi liawraiio ahm.tr. 1st of (Hi .her. A JjTSOA Wife pat t ulara. V. V., but Z.UU i'ual uth s, N. T. lhptkkn rt knixuku hoi'mM. and trn rwrom r i abed waved I emi-tuoely for drat riaaa T maw gg ? me: teas Krai histoid cgi a, (07 llrn.daa* la Uu- baaw ?f?t ~B S ' H Atturiief. tlu jMB rtuird . Bo t barge ft* adtaiUr.ua. HOt * ANTKD FUR A F aMIt.T OF TWO FKMOM^ a Mna.l. n at t iata?n lloow o" ' t ui asrr an I pa ? i't i'#itii.'Hr ulso arutbd for a ganlau. loat ? Is Ma 't lull) of I ? tfnrtl, Ita.lnui 'ir Irrart t if. Aif trnaa. BMMmi terror and lull pmrUrulara tl A I' . to. I h.l Fiwt utt-w, ?. V H'OCMM ?AbTRD-UXVttAL It'll 'BL Mv IT A BUB for '*rolis bouaea aln for | :V al? 'iaalUn*a waBBBd l a trior*! u-l f'rtorai. a altlng g?>l h ir 1 r.a p.aoaa wtd M ?'rrrrnd In arirh r'atui *upl> " *"K B ten 4 <'<?,r?M ? stale and l-uardinaJkuuw a#**uu KJ Bruadwa., t.auft Ml* trance. H<r| Hit WaNTKD -Wa.NTKD. A TlfRKK HTuBT BUM ?;.?p mil ??*. iaberi BOtJM, Wiioe Wumu TlufdaM etilb . ri u?a ami oelow Ibtrt. tlfth Btr?et, fqirahrt wife n iMtero ur t roraotr Ul r -n' bad 'o rirei'.i bdlr. oerusr laws 'Uulr-i). \AiiHt ahl All A Cv . M3 dr adwaf, hauil i IBT ANTFI*?IMNKDIATBt.T. tit A? iVKtMAR Ta fanitl| eanatatlrtg of >uw p ntona. a ? il Kiaaa t lwtur?n Foitj i| it aoi-ul ? h a . row. Hi nd aaj ITIU'irtna a ? ntea. tn n- >t tor to a bourn altb Man lldl I WW (i.trull.a Addrraa It . i"t7 lliujauuur. Part ? r a ntaFMrrr f? ?riiK w?mvn, ht a ua tin mas a .fa and rhudret., at a umbers'# read a at na'ar. an) -mall fam. ? a I shout lo dlao mr 'if pal d lb f'jur oati dwBti, by can., s OB N R. BHIItSF. Ul llr adrrajr. atnra BaM ]{ I ?s* BlMfll HT AN AMFRI-av F a BUI r>| four rural f or rr ' ? fur b ?? mepMBI u?i?h >" no at ? ? r-irelleiii bullae first el aa trlib a'l iw Cr.M trn- a a:jd f.un.tf rata, real a b |M0 AddFBMFr B , hoi lb' Mrrsi'l idts. U'ANTKD A FT RNftfTRO HOC*. BO* TUB W! Im ataat in Fifth a. i n ? r in suose t the r eur I Mia' n ? wbed ' ir In lea her or 'a-UKier las of Vat ail tr<ws Hmiae Ma-her ho| lit ll.-r Ud ndtai w A*rKI>-T?l l.blHB FRoN NOTFMNFTl, IN ? mjaod Aabiela or n* ichborbioil na the banha af i ? "res runs <v wm he Annb or B*Ma dad U In Ihsw ate ?'?s Frank OMBM lti*,lr?i Hr-aw foe a ?all fam.i, a r??t?'W40ts IneeeA. Ad I rma ?ttls lartie .;af? hbd in weal rest. La arAo. oart m fkndire; Ml Hrterdwaf Uf ANTBf? A <1?NFt.rTFLT rftnURU HOt'BR, M twren S rtkan-t rn'h aiem f m Riahth if IB Fiftieth elrrrte I'aruae le, o? l.e Ik arrna.1 and aillhut ia rrai their bmaea ail vari:?i* in addreaa 'm-ned*alttlj Stat ( tefB Kar) . U Heaver atraea VirANTRD-UlR RNTIflR FWflNII Fl OOR IB ? TT n'.lent hunt II him* wife Kuard fi* three (rows Mr was l/? a'ioii ?? I eeeti Ftitb and a reetb a\epuoa and fM t) f'? h and F'-rt) uftb alreeta Address a. A., l.sni Mr bdwer u'AMU?-r*iiT nr a nor hr in a fi.f?nabt Bl -biwd. for a ansail 'ami ; eras' a a.e MtMsnlt * Tbea. and bete~ a r,mrlb rod ? rth s-aeaaM ro t ahnre I h rueth nr?id and not he'nw Ft- rih <r*ara AaM reoiea wtii t e raimla-u r? Addreaa bur ltti i' wl Man. w ANTBI'-A FIRFT PI.AtN fOTR NTORT H'WR* fi-? I -ted m a food ke at) aVrre Tbliaeeritb * J 'AlOU' TO RENT-HT A ^BAlX ftBIl.T. A "NAUL . . Ill tan a* van ? I a It "tee, with mralr- -V?a frwti.hr aoderaie rept will h" pak! pr -in tlj in ad-aaaM ve-i'ride of lb'eii rt-we lluual're Srrtft, prafarted. Ad J-iaa h i Ifl Herald nfllee M NATRIMOfUlt. _ a fill N l Mil -IHSHa F|.?*T?ca, ' t WNAI.TII AM* ^ r- en.M.1 and i reprwastees la a. reai an. - ?'shea ha wWMaSuBftMMito ><?" * ',"nl ane M is eter rarrr. ' or dark e^ad Hei'l , his ? > kku I jet '-?> beanit: a. ontar "bed. and sd ? '.no r-imanUu I -i-e -a The ? 1 ?i- rabla V -reaM? sprrwaraad. Addreaa <.<* one weeb J'oli ia ^tbsb. MM M __________? ATRlB'rNI All ?"DRAR BtR-I ^KNO TOO *W aaa ierre'drpe. MM pi map ' tdpe ebstber I ate prrarr or ma. Ttxtr adrert a-m-nt a Me UaaiiM Mis Me lads Mual be r-'Uj and bate center. not for tbe mfgar o?-a in able* ? wt m-n apalp R, bn? tn traore Me Mdfa Bnaertty K tas I Ilia ronr aaaWnMM ad wtu 'i.forar jmi thM 1 bave la Mr own rtsV (IT 'Ml. wtdte la f ul a aiere ir?tie m a Hwtheoi plaew ho.i I hare a InsMB . heart roe a hind dbtpn-tuoo aod tan yo*i are a lrn? aewtte ' man and wfll not bsdntj nsj eurreepondewoe Pa la rerr por tlrular an 1 Will meet ymt aas) 'ii? b awe tttrtU I nan tet ; do/e yon k> the famiir I think a tr'a '.nlt'irupe would be da ' liabtfol " For ib* insersa'b t item imsit this f mllah gtrn teller tn h behrt eaa man read," N aTRIB"?l At HOalM' I A'lR IR TUB BBT?r?F?)l.lA ?>i aeite. nniy M retefc Rer.t reyebete h? mall oh r?oeu t of fn* and I -eaUtete I Ike*, tmteae F r l/ITft FokfkdWW 144 Need war WIN KB ATI? LIQI OR*. CtAhlt WINRN AT BOPRRAfl FRIOW.^W r n'ttite Furl Wine for m-dleel nae ubors a. tkktlte ? ' pnsm. I Mkri* rih ah Mled la lf"te|l Rwletfte. teM 1* hum* "r-er lo? t. I? Braodlte. laro. ' ? *-v." and'"-"'ere " ' T ?m_ III- R'lSh* ? Rn Mlerkjs feodb U ? 1 ?? r P"

Other pages from this issue: