Newspaper of The New York Herald, November 7, 1860, Page 7

Newspaper of The New York Herald dated November 7, 1860 Page 7
Text content (automatically generated)

"? rmuHi * * ?a atrm oomrun n? toss aiio *u.**i mm wmw at n. mm ? ?. .Btoaa* mm to W|M? I j ai i1"" ??mZT<> ***** mST"* ^^^rr^jBTzsssasss "*iaat "??*?? -Ksjttjm. (tdi huMbm. ' '. '. 2S25?: JnilJI ?? OLAMHjW ?? i n? I ? U m* tmtf tmmHkkg. m wxm. trmm a?h? itoar ""Wsrc? v. "8 iwmi?mMmM'?<i IWHIi M riwiiinii IT r' '1i **ii-r Dmi* lltanrt *NMA 1WIHIW. tal>H> tm . to NiMH IWMll *?f . yu l, MA; fm?! w ikmmi, WB Ttom rnamm-n to** g-l. ?<??? * Hr -n.n -tat. ? <-r ??" fri ?i? -<1r< K1WM. Tk?i *'? w l i? M r Ui i ' Hit aiu-' . !?* ? <m i-wil ' ? : ??t?-Li tr? m?!M ? aabnaM r # I mtor i?r ???Ma Apt I; <? U?? *??>< ? Wllitoa i >?!? A?MM. ? Wto? ami lu to WlWUl !????. ?at 4 ba tooar*. >? AwAn In *1 * ?. B iW'Wiv ftOa I* ? In m>m r.trr. __ VllX li _ __ ti >un a I to *UUaai ?.'???? .An Pmn 4 *im tto?i?i Ro ? Hma tm lanrmror. In n> tMito m J' A* U !?*? M> T? Al?u? mrm I; or M to* MMrl ata*. JOHW U. r>ALt, A?to. I> Mr?*d?ay ? T TBI BRITUMI AMD NOKT1I aM?HI<~ AM AuT Ai, MAIL. mit??aiPa hk* n* roAA K uwr^o. (Jbtrf nAhtn ^M<1(I ?l? Irnix rM.ltf i?.hT? ??? Tl rami mom* tw urMMM. rli'.-r ?Mn ...... . ? ........ .......... W*f Oponr ' n?>"r nuaaac* ? Iki- .higaa rnaa ? -w tort nail al '>) ? n w*> ,? TV ah>r fr>n ivuma aali at rt?v?? ?*4 '>?t to*to?. rtlk-lA, oapi lu ttua i t'AHAiiA. ilto- mi AK.. in A, i *m I. nbiaa. AMI*1< *. i??* Mj.to __ Aril.CATutpk hk-uiaoa ) A >r v. i)a*i J LaA* AKu Until I <1 l<?k lliu?l(,'lto u4<rML . " Th<w m ula o*rr? a olaa- wAlta (tortxjard him, rad nm ?o?l too HOOT PA (aa? ?u." i?ai 11**1 at ? ABia.Lom, laataa * Torfc. Wadaaoda/. W w-ama* f BI'KuPAjloodl*, '? n>Ao*. W"4aa?l?f * II rSKSU, ?' K ?<**, Witotoii. H ia? II BorJu ant >oo''t?<l oatt! n?M fur. An azpartMmd iaiaa on bowl. tha owBaii oi ih-aa lAlva wUt ml ba anmal?w< tor r> I. Ctlrar hnlllon, apoola JWrjr praolmia ivhiih or aMN* ? ta In hill* of ailing air ?l?u?<l Uorafur aa4 'k? n u Ltorerf IkaretD aiprtooaA. f jr 'raUM B***??a a>iilf ?< I tUiltRU. Ao I eUrltuA 'Iraaa. c a aovTBAMrroM amd hitr?.-oii i.twauat Mot JO, Ika Uatuxt ?lAlaa Hall alaaaar Puuf >R i A. Wotton, ? -moAiMtAr, will Mil f.orn alar da. IT Mo.U rl?ar foe* of Baaeh atrtwi. oe rMuniai. N<it. >0. at aoml ?>? ? toar (nx?<LrpM??4 lor A"l? ?i>o oomtnrv k? iloaMa ?'?>ato Aader dnoA. ruulmn! *j w-tmr U*kl n?(n'l*Ait ?w> to ?Moa nttor rur'i ta iwkU Ii. tha ???! of a 4ltona or *? 4o toan ito pAapafrva utrt. a*4 aaaara (to Wai ?< ?aa ??! aod paavu/wra "n-f m piraaja la laanari aahla >71 ato m. for frWkorp^ap,!,^^^ ^ 0?l. MACKIXIfB AfX ilA, Ma. T m MAA? AJiAK) wfll nil 0ao>aoar 1 COUTHaMPTuM ABD HaTEB-TO KUOIMU f?A O AdnattA-Tha h?U AUauOr HiaHH 'kA?<*? w.tf taapatoh for tb? aivjr* P?rt? IMr apl~?d?d lUMut') ETuAMTIi!, ilapt- ? a. (? Or**, "??>!'< (7*lMd imm ?*U? o? Ik* folW>wiu ??r? rp?ai:tul ?tr*?l wk?>-f -*'?? pM*onl?r. A tlialfd rum,* or aaoond W4i p*M*aaB>a l-jr vlkv mwIK t aor mn alMi Hit !??< b*?a o?o?M*d. win N taken at wn ?Mh For fMgM or n?n apply M Ik* U*aa *( tk* iwmt, W Wall atr***t x. r. mteftieme a? mwt rm MOETH I. CRM 4* LLOTIVB BfEaMMHTP BKE IIH H Wewwla aoMWaadar. MfTrtap >k* DM Ma mU, wUi mi ?* IATUKDaT. Borootbor K at U &ol<eA ML. MKU VIA BoUTHAMPTOM, LuMDOB, BAT Vffalfpf'lM AMD AI tka foilowtag ntm.~ f.rm bMl rm kv?4 Mala, M; ?IOT|i. m* rw t"'rt ?* KBVTIBB A REICH ALT, Ma ? Broad ? ROTAL MAIL HTB*M8HIP ARIA fOE LtTMBPOOL n? AMI A. a It LOU, HBBMte will Mil Ira Ike mniT'i dnok at Jmn ?r, w'tk ika naile aad pa wmot fnr nim. oa W?l*?atay. Ika Tula* riH|nr? iw a* |?M to be oa board 5T UJ< o'aloaE A. M. TterwuU Will Mil m lk? tut ODTMbur. E UUMABP. Mo 4 Bowba? Irmm. Great eedcotiom im pbicb to NEW onus IMS AMD HaTAMA. ?team ship itae or the wmr. cat>taia 8. P. Hurra WW IMr* pier fool at W*rr?a ami Oa Fnday, It n? ti? t at M?a. Pi EMM to ?n Orl?n*. II oaiiu par oaM* fooi fM> paaaac* to W*w ? tImm JE OkMo paMB?e ? B?n?? j. ? H**rmir puwo m y?w Orlnui or IlinM E 1 TV MEHTU, A?*at, Mo I IT WMIttM. (V)TB0f of ffftrrvio miiniin- PHILADELPHIA Ml BMP1EB CITY wt* ten fonalr II u4 II BUI* of latkf will au* b* ipil kfHp Ik* iWm *? >? CTTEtM TO HAMSCBO, HATEB, LOMDOB AMI) O HontkaMp?oa ? ?k* HaMkarg Amwtem* Pkafcdt Ohm ? ? T-ii auwinp^io Ha an NI4 H f lukmi? *. iwliikr will 1*4** ?? 1 k' wUi, Mo? II M II >'ofcv* tf , for H tab?| vim io*lk?*Ftn* t&kiag p?MH?*rt far Hot*, UmO**, noala tnpi<n Bad Membarg Fir* eabta |lt? Hew i?d o?Ma. .... .110 i(Mil|*......Ei C ? KICH 4 ED" * BOAR IK Rroadwar, M 1. Tk* -IT r TEPTOklA ?U mm H Ik* Il?l1'i4i* Pwowbrrl. UnE*T kBIit POE UVEEPOOL AM O LOMDOM ? THE F <*l*M?Md *k? ALB*l?T OaLLaTIM ?til* fnt Urmr tnl I, aklp arUO' TH E?KJE. f?r lowlo* ??Ui i ??*. Pur ti l.iT*riK>^ ???ml ???<a *?4 ron?d Ell; *> I* tiowtoa, |1?. ro? p Mr>r> w or fr**? Ik* 4bor* p wla a**lr ?* THi *. C. EOUHE. ? ?ouih alr**L ^oottTjj** UTEEPOOL P A(TK ETE ? PAOE WT nrw 10? Tbn w*lt **own *uA tmm mVlag Ml* U| >U?VP.iV'.'< ?'W Mil* M 4ko?*. Por ftmmg*. ? ? I I Him I 4<?i?Dn?daUd*4. 4001/ ' ? bo?nl 4? pMr m r tAfHOOTT A r<) HHrmto?r4?4. rK UTEEPOOL- DEBAOMOOaaT UME ? T8EUEl<E bratod oilr^rr >blp VICTf)*! will fa into Ik* Mw lAI* 4.'l?ro'. t' 4o4 poaHir*!; Mil I* ?nrrow *1 I A M. Por p? ?(4 U)W?* 4iii I? ?? board, pttr Ma I Mortk rtr*r, or to!'. K. DEMAESmK 40 StMlk MM. d \L.li BI'Ai'K STAR LIMB Pv>E LlTEEPv>OL.? THE U MOETII vMEK 10?M, *1 noob^r la Ik* Mortk ?i*a?. Mil* lkl> Mr at *?o* ika AECTK), at ?t*r It EMI rlrar.MUi ti" lo Por p?M?> applr o* boar* or I* VILLIaJU A bl'11 <M. to Tu.ioo lltM, or 177 Er0*d**7. rR LITB"l POOL ?THE MAOMIPTTEMT CLtPPEE ?hi' W* (Hptata Lawr****, tail* to *?ri dw, kortot iipw^-rlat* wiom ? i? iai*<?ltM* o* iImA For p** *?**. at l<nr ratr* u>pl< im Milt. *r I* A. wOLkJMM A OO., at tk* udk* j* ?l?r ka I forth nr*r. r.n PAI-IPriKMlA VIA P *J( AM A. 4 flrat rl?M iwir will War* ?*w Tort am Ik* 1*1, lllk aort IM ill meA m-miA anwyt wb*a It m Ma fall oa Eaa *?? wbw> Ik* <".?J ordmulw* will k* La* E-ada/ f illuatoj for rndcM >rMM(? apiplj (at Ik* oaly 1A0* 117 W? Orwt. n?Mr of *arr*a. O. B. a U.EM. I|M4. AjihteauIa rtOMEEa lime, "arw?flk* p?"^ ??atM ?**<)*? TE* iW|?*w M ? kit f iATHIlt Eajro *n*ia?ad*r, mymtm tk* SWEEP PTAKW. 4*d wlU a^li for bnlhoarn* dfraot kowaMrUL Tkt* afeii. la airw4f na* tMH t**?d*d. and kaa thr** r m'tk* at kor "*rr< <aaa*ad H? r ^?ru(? ?d'Makraw for IrM a*<l aMoad rtaaa ***arii(wrt maaol h- eto*ii%l Tb* tWa CtMriRM ATI to *ow rarVflV W?lln? fnr BrdMr dlraal at B> VI EmI I1?W. y, fraA or ^ ^.^aMEEOM, r)R HATAM4 UM1TEP (TTaTEB mail ste ambhip qu AKEK OITT. It w ?nrrr?t, ' ???wader trin Mara fir ikr abor* t> at na 1 1 1 radar. Mni? >ar IA. at II t'ci'vt, fna Dla Ho. II ><nk rlri* fur fretekt or paMage acpl; to H 4 l A OO . ? Boalk rtraM B AT A? A AMI) |i |? OEl.lAMV-11'ERT TEM il?T* PaM??a *M |o ?*n ? Moa'ar. Bor II, 41 U ?fwaiio ' ,u4 rm, ' w 4aa?k rri-aaiM<Ur. I* aow fao*tr?? fratrbi kh-. ?ii; Mil *? %-vjr* fr*? plrr f-?ol af ?lar 6} ?U?t, P <->1 rlr?r I I rt *<>?*' J M fRfXlHUtOM * OO.. E array Mr*?4. Tb* ?ira? kip O* Bmo mIM Bo*, a M?0* MaTAMZAB. ? ? X To a?1 'J4 Tbarw-ar . Mar. I. _ ? Allo aliM P M. TV-ir 1 Pi?ir> *>?u i EATAVEAE. Uantt't manaMt M raadr f #'r?l at plr' 10 S.K-i rlxar, f out *f UkamMr* a frfl, bl or p?arat? aa*ly lo MoEA EEOE, MATAEBO E OO.. dl B*nh*r en fiMMI ?an* nkra* M Vk* P>*t 0?M IA I o olna* P. E. oa tAa dap Of Lx,| HATAMA. TlA B^BBAU. M P-TfTE ME1TTMB P aad Bonk am orlran mpal awtl alaanaip KAHMaE, Caf,. II uaal?a. -Ml ?^l h?r Ik* akov* por* firm ik***M *?? -> wbarf, at ' Ttay l*T. d? ? ,t*? or vtaatsa. ffo Biaw a ""*2 lnjfa-aaa . AID Mai K ?rBRATANB41i 4BH milEB rotWTB. "^^,7 TWftnlolaM ?? * ?b <4 aMamablc At^ iffrA. na*L ? %ondb?'< Wfl ieary k. trrm *ta< Ml B-rik rtr?r. TWrwtfk UflMa ?*a b* bad rw f*nl4. Ala r? OalMbMt^l Afcaaf J*. AttajlAjlll OaaM<*4.M. AaaAnJIa ttj 71; S^rllkt. IE ptaPlw tufudtllT IE. Ea*n? IE aara*nak lla Md -iTSup. [ UTOUblr * MOB. Aumu i?a* -a ?rtu - ru* u*niaa 4110 am , m? m ?? ' an Ma* mm to ? *>to*a? um>> **M -I aaa ?">? w rat m? riataataa mttmrn tmm M %? Ml t? km 1 " ?1 1 *wm *????? ??* *m r?M? "???? i? ?? w I ft AMa. ?a*MI*?a, 'MM *aartj 44 ?? ??<*?<? Ib4?ib ato !? 1? aa* all ?b to*tf ft* al? ? > k I -m ml* aa ft. Iftl a??? Ma*a?M. mm (Maiiiina M?n* U? H111M la to mm ft A? m ?aw vrttfi 1 ?* ?itni th? iiihw |il? WWH ?u? aarfaaa ? ' 1 Bkicw'taM to ?'? tlUXNi wl p*~ra?a??* aa* mi4>w<?<4 "r 1 ??* #?-? an ? ? Ma ? 'vi a? a* a? aaa* * ? ?*ai? ??? ?? itatata. fttaa I' t. Wf* <m MraM WD * m fck ?IK. '"TBI M 1* ttl ?ttt ,-aa** aa* *a?a rp? 91 .r . > ?.'>?? 4-tJ ate* -?ak< " laa to' at w ?A 4 !>??*?, ? ??*? " mi i ? t ? t ??% far-**. *a* a? I I iM*1 .i ? ?tir* <?? OA" <>?? it 4mn ftJM* \ I*"**. ? ar.?? '? l?| to aatta* M ??**!* tk? ??l? M4?* liMt' <? rf?Wi ato ito kip *a*a mtk I?4|? c ???Mi'mMi i?v ? t l> .A, D1 WfMt matt. ? tor* aiU <?* paa MM hai la U?a Manl?4 ?? ?> lira k Anr?r?n m j rn ui>ift> AM* Mft Ik ta*a at ?i i >*<*r aaa* ? *?aft" a* '?> ihI i guar ?aii i *? aa> i * v? a ? tmm ** *? M tm mm # i?a- t**m M .#??>*. .? i ?. ? j aa ? |j* ? I J4 ? M a aa Va a?* ? -* > I f- iwi >i?.-t - #?4 tav a??B al ?-????: ??%?<-? mH *f *? a? . ? * a ..It M aa - ia . - .-if mm? aa .* aa-.M Mini U <3ft*t wa lid at -t Bra ?i?u A ??i*r uunit n>4 iw?i?'i 4tinii aap J1 ,altot kMi i ?1 ??*> * ->**1 a m w W ?a ??.? M ? IM ?i? -n 1 ii V.?? !? t ata Wpa? aa<l a-t- at i>?ti i Ut> anal ? ? * ?** tr ? ka t m ? ? ? ft ? Ui m t Antra* ???**.# ?V'UL l? .?!?! *a j ?ft.m.ft aaa 4 ?'??? '?? lh? >a ?a a la ?* ?aaa-a? a> *<a * <*?*? <? l*aw to twt t?a a? ??j ta? 1 a a?a> ?i>r ? ?? I .. a aaaatoa >? I**P> 1 ? aatif n> mm "'?an ?*?k ??**?* mm ?? lb L?al? M?> ?a# a? ?>a ? ? I OTlU dlaftuft ?A? ???*> -4.4WI* 4 MliU ? Mt? I lilt* a % l?wan to'a ? ?raal tat ' ?? W W Ui '?? a .. . ?M, i tar. IfiaMM m a M'< ><? <%aat aa* *aa? ?? javva i?a, . 4r Hi ia aa ? ? ?'< "a?a ? a ? a *>? . IM -*-rrt4k attata ?n*4 toa0 IflR racKix Aiaft m?ait ii.nii tin??r Kuahu M>iiia mafi aT* fti 1*111 aa rwtlaa '4a*.-?*( Ik- a'aa ? aaa f - '? a>f ra*M-? *t?aa< ????? '?Mft ?a? awl mrnmr Im. r.^a ? ? mat mi i~ata l<aa If al at J Afttol lll?.?4 .a.,? Wt>? ??????? M|i?a4fto*na? ><ll la i?av<aai< MaiM a Uk mm i iim (? i ta w >?? 4 a.?-^WMa mm ? a? a to Ito Mm ?..?? *"ft??ii eperwwsi. * . ? r?M i?mm IM ?a? aan a*? ^ fc#a? a-*ar. ? mtk 1m mm > * ?***<* > !>? II ?a ?? ?* *? toWft aim l?aa*w%a *ate IX" f*? ?r? a. ?ka a*?-? , r>* ?/? ?>? ? - >??- ? Mta M I4< a g?w s -a rml"' ??l>yit. ??* aa? naarw . a1 ^ _ ?W44 . - I # .?a?-? IM ?il tMtoltol I ? >.?a %r . 1J aa ?to ?a>? al ?? a?a 4 ?a< ?-.H I 1 i?*??f ana dT t ana a * tm wat w. uu?u ? vouMiim A oa o*w t or rnitnur 4?o nociMtv* !0Hna^?.) -? ?i II' > -t _*ai> la m.i < -?'? tW aaHat i ma* itol t-naBl la ~"?**??? a ??* f ?* Ipwar tatrma laaa ??? *?!*? ua? *ar tiaaack ?'l*ai la ainM?loj, *rtih raiaaal ? ara al ai4ia?t>aa. 4 ix ro? ftML-VK Mii'iwim.iMi " A laa toaa a^Mti 74 >?-?-? >a 'a?*? a ? a- . a- vat* to or ftia hi rm^knr. taa-""* '? <ia"*a. ht' I"' aai a', ? hla pM <4 *lla?V>f aato ffwal avwta ??,?r?? ?* t." Ik* rti* </ hula liivnaii a> aU.aJ al ? ?<>?,??. ?r .il A "Iiilad. llaitoaa ? fa a aura r aplla bi utaw al Ml PfcftjlL K*al?h or tula I It 'ja aua battrv* a. a' ?a*l T vaat/ fuartb 1 CK0A* ULJU> HWIUII.MIHI CUM. II. V -1W *a arlaaWardMl aa! toimuwf, aa?' ?? ?l? iMnwi aa* IIM Applf m ?*a ? raa%jt?, prlaelaat ? *? ?? r ?t? aTaat. HmaM.li ?, aM Wf ?mrttm mrmm Haw fart. Uaa.iaa BDCCAnOKAU TKvTlKfti ?A*Tr>rO?H.TBOOU*. anlntnrt *i>4 'wa, att.1 k? toaaaatoal iwrraaa ? Oral* f? ?U ??? Uima v Oio ?>jat-r to <*m?Bnai Ja?a auk IM Ha'Kaial Taaaton' laalitate. ?? llrito *?jr *9* I ";?*?< tar nrrater*. KHie * 4Hi?R??H. rlROB AT OK'MtW t.4Mi]JA>>C . ft. TB.LIIIIIO, *?? I'rwtdway. <1 nraa* *?a"''k *-??? II i?i raku 1KM>. trill r?aM *a aaw aaullr -41 far rr.rata tolttirtliai ?rij c a r. r**U"-< ta ih<- *!?*> ?* aa* r tat ial laaaaagM^ kto atak? lr??aia*aia 0* ^trr*a.-?:?1ae-a ?<v GOVBEJtftM-A i.*?T U"4.tr!M? TJ teaman la amain, t aaeft ar Italia . la -.t -?> aa aaaaaoaM tM >lat'ln? t< '? ?-m la a i?'l?*?a faiali nra-kia* ?polj at Mr l'aaiw?ke ? UIKk at ? fa* dnor* fr a Hr to ?a* OPAMBiH LAMUUAr?B.-PftlTAT? 04* MS |3 ~iiala?* fruat a lallrt laarktr aiak all f* IIMMa Vj yraa to* ?. Naarai"f aa4 ?iaa *11 tmtmm m ?aa |?-kar'a 4-ana n Pntoc a*aaaa. itri ktuaka fmaa Ito <?> la Hrauklfa aJhOUT RaHD W?ma<? m?>KKn'>*1 PIHf O akla, to 1 toaa iiaaw Hal krwtr*aa ?-a laaaM ? 4 - Hrnlnai. Ptraiaa alaMaf la aaqaira ?k ' ha>4 *'J k a* tto t^aalM ? f aMnal ?r, -alna al ? Maftb* ??r*a? ????%* ?a <aai*ar?l Pkoa ?rapk ; f'tr tal*. r. O IWffc W' ahth>? 111 a ?Wf4T? 1 mill VIM, rm mm ti??. 4 ?*la laartor. a tola -tol ?%f%Ma at tataraa .11 Ito a*ia?l ft 1141 iik iraor*?a -? .lao k .*toaHaa ? mm a a aa4 laUa v a * <*a* of r?4 rkararMr kf4 **W |*a Ulan- ? ?at upr'r al 71 Ha tall Mrtttti. kaTv* t a n M 4. ft ato ?l>ar i <yafc<l I* ?? B W 4 Unyla mam pr.farrto Aiin -POST in?4*n i?imTVTft-??>? 'ito* ? I III. ataai Roanl<a? aanilBarr la??aa?ia r ? par "a. Saklraa W a. bar* h?p? -ktr 'aallKM m> MM ' ? <? laaaklpa r hnali 1 m 'Irtoaaiaa pwtt f r fto*aft tTCDfto* *rr*R i*iu<?n m a^apt _4i>? CL_ tw>r. r ,?aatoto Wto >*1 iwft to laa. Vrato r*?a ra | *T rtaa* him ik 11 to 4. K. ato tat r*M> pr*?a*a? *raww brrna 7 ta4 II A- ? ato ? r M. Tmj ato Iftail Hail, at ? U r h Trirf *to Aftmt* {??* toto hm oar I MD 1*. ? f.. akk'ia^r uala.1 MA.lt ? to If ft wa. 3 ?H.f Nrft'Vj A. U. ato 4 ato 7 P H *9f "h. ?<* P.*. ? 4 I tolftM ?to r *T '* W 4. ? ., AM *M IMP m r with. 11 u a > iw 1 mi 1 K?W TOftft Airp ft 4Ra.IV BAll.ftOAP IfT 4lbaai lu4 ?a?o? laa atolto Haw T r? - tral H aJImait for al) ?*at. ?trtk?t*l 4?l l".?a*t <>a 4to afta* Waatlar ?lrio??? 14 IMft, Ualat aili Ma ? Twi?lj *??h ?iw? tor* aa 'tD-mt* P?r Alba ay, T A. M. ato IP*, npraa* i/M* aaa MAM aaa I' utoa Pir Cmtoa Palla 4 P. N . Mdfptor al to MftM rw W k*? P14IM, ? U A. L.UDtolM r. M ti all atAtkwa. Pnr a Mm PVahMk IU7.L hwWMaami to*. Mto P?"? al *:) atalkiM Par wtlltor* anilpa II A M *M ItD P M frmT--alf Mok atraai ?apa(. at pplaa al all ataUilM acrraaiaa wax 11m Al^ajr.l A M kaai a kaar I I* 4 M Aip.aaa tnua. * ' tnr ftto P M . Mut liar.. ? I" II 4lkaar t 4 M *aal AltiarT * U A ? Hafl Train. *1 *?*"" ' * " 7 * * ^toplat at all mmrnrnt ? * ?a 7ra ^MM Plataa. A 7. MA H ??MP P. MtotoW al alll WMMaa artdaaL ??o a M. ato I P N ?? a., t, at *u MgMA ;oa? a^a-Tfiij^ tUA MH* 1 *10* OODRS* l? X -TROTTIWO.-O* THCITOil. U Itmabrtl ulSo'olnat * tnaiok for ?M tare uliaa ? r?pM,wiinlu<l('rl'v?H|U(Mmult 8 Ham U. <??*??? ? fiMr; Uaaane V. Jammmmm a. m. c husbU. A good <tay ud a aood track BHAW A fim rrapiHHm Union OOfJBBB U 1 -TROTTtRe OR P RID AT. *<) *???*??. at *H o*a*M* twMtar tWrnb wi b?K three Ib Bw?, in wgama iwi drinn wertiaj MO Iba H. ?oadraf naaae a. ? Praak Tnih, (Mo Pilar UMi k. i? riaarf, to a?M o* on a (ood dn. HH*w * WHITB, PNpHatan. MMM, CAMUW, *Q. Fjjrr dooair imam for balm -a pair or trot Ung Maraa tkkl aaa trot la >40; karahae* 'rlree b? the oaner to paMfc lal UK; waD '-red aad Terr pi"? ? I drtrera. Hi * aad aomd. Add re? b"? 1M Philadelphia o?ea. P|* BAl.R? A BAOIILJi HUM* ?OURH AMD P*R faaUjr hnAeai tka oaoal at/Hah bono no I'eolral Pa k, 'he uaaw kttlu ton saaa* ?UI diapuan of tkla naa. Ah for ?ho?a, atUnaerkdll A PleaTa llrery aiAbla. I^fa/aUa place. rnaa|K rs kalc chxap? a pair op *k\ rout florae*; aaa paoa la lk>va mlnnle* to tko polr. K?ntl? ?n-? klti l. 7 u d I IMIT old A leu ?w koadamt wrnl nnj, ?l(k wkHa taoa ard feat; I yearn odd, ahoui 1A hand* b-Jth. and anJy rpU for ??rt of raplojrainnt. Apply to J. HOPKlh 's 233 Poank at erne, aaa. 1 w*l ij arooawl atraac r* Hal K? A PA IK OP *OAD H1**F?< A lit AT aad eS*y.*OTaa and eight y<* a od, asout Ift band* hick and cu tirt. tr>Keik*r, a irllela '.hr'r uumuna i-o!A tot want of aaa. Alan a ^a?na and doau.* aet w H.irti?a. Ad drraa W. R , hoi 4.TJ7 Port ???*. r* ?ALB-AT IIAUT H19 TALfTX (?4 TH1 OWKIk baa no nan for him), a rary *??l"b cara-ar* U ma. roll 14 kante kirk und g:x>d acuo - , jroulo he an ex.e'Miu hirae f* a dnetor'a itaa, or 'or a (.u-raar orooupe. i^abaawD In day ana morrow al * tlaoc'a ?table, o inor lilna :ker aad Creaky alnada, between ttw houraof 10 A. m vud 1 P. M. TTUEM8. OABKIAOKH AH* POXTXfi FOR HU.I-B* D lonatea to I. If flncer K?4 who la ai. vu w trwal ?an?a Oail at aarrta?a ko>iao 98 Waat Nlrnk atrma, neat Ptf k avaaaa. HOMBPORBALK-t TKIT STTL18U OA ? BAT Bon*. S }?am old. nMrlv If kanda kl(9, a^uod and alad, aj-d aaa U>ad a aalla l(.?M? ?f tbrne minutea. Prie^t600. Oiui l? aaaa at nr vain aWt.ia U Plrta aad ladlano nrnjuna, HORltR POX 8ALR ?A MANTHOMj* dORORL ROAD !?<???. Jr. mn* a: 1.1 ?or.rd aul a fael traiallar. Alao W i aua and Harrta Will ><m rM a-.B%rmla If dealrod. The kora* ? -lar. m> at j I ak hikW aattdla. Will he ao>d reaaoa. >>a. t| ply in J II WaR PC* M Uhertj atreet IRPOR^AWT TO OWSKtt* OP UOH-KK. f * 1 r?. fr.?? ?anva|..m-fniiaa of fe? Tirk Tiib'uaeof w+rrU l"<U Pt>lM!?! bia Baan. Pill Sl?rtl g. Outlier It, """n Mr Buak'a >?*? 01l? I *) nl me Uiokra In aimlrah e r*?d Urni alinrmfk aha h*d tot |im in tr lnl~3 m .re ih a ?r? a*?-ka Hrr wwird ?l*le of i.-iy *'**11"" w ia at?ted tn j S? 'W? rwn1! i< k#r l?*ut( t?nrn nrl o.. 1li >r|r.y'a i *vl for I'M '? ? kfc t a ?1 ?i"d to ?? a^n;lret>.? Vnw for liora?? In j i ?a?af*U>l,iif woe tn? ttrrt haai tn cl->?er ??le, ?ai ??4 M lf? a W hr- wore hi.lbv tra.nail "oy ^u'n'a id ! i.??it*"l.(tli'?i? f e*r ?h an i?r?: vat!.*!. I <i?? a-i'?? "?H| .i i.*T*r r-nrffor ' VUk, 4aMi? an roa.1. | it Ua.i1 m ^n?ie*"re of 10) ip?l? lu ?t t *wo? lor I iikrd hu^? 11 ttraaiwair N k i pu*a | W?. rrV aamtiaf ? atora, eurner or. TUlrlencUi auoet , U AflO^t raHKlAHM. Rl.art.HI AffD HORHMrOK '?* RW k' i a/-ia*aa H upoa if all ktmu. alao 'no- ?1 '"lataiaa W??oi., ?j*< a?tna?< kard ! ??r?a ar ihm ^>?uka, an.. an.tl?? idf tLetp Ha. 10 , arr^a ?w?t aa l-? f a>ai nf>, lioklii <*m ma .? H<WH( <W. Mv?TKD ? r r w*iriKu.fo* trs wiktbr ^ >> ????! (awii; ' *. ?? i? ? f \ -i V I M4 *4 kn f Vf 'III. J M. ki> 1 ? hi? ? A rn , IT* f> .rUt mv*nu?. * rt tVi?Hpr ??oi ,* <rA*Tcnrt>?rr>twiTrg& JS t'? ? a??> I* ? ?*a ?* ? anud wao orh ort; U\? r?? <t-A ! "M- ? . nil* Ol'k ll? flt??',ulrA; r?Bt 'mm $ .1 tA ?. M *** akAAto. AM.tm * Hv?ki I'rrtK f??T (v a Hoi-wt w* v*tr> t.v * oono I u i, "?'????lie ir ???, ir ? ?k Mi i > K*r' a < - . i w H tSUl Au Ire* A Wtm t nwntowi ?'? ii<l ftnf 14 ? ruU wwj| ua ?so*a aroKs ~ PAtfk. AAM ? ?" -?"rnneer*. (.?? ??? -r f?1i A*. ? ?..* I Art# .???J* at***:. *to" P. >?\| nvi ftfl* *? *? a "1 t f '. ?? ?p. :v?-m -a ??<n?p r *_Am *kr?H Alak. tlr???l ?* * ?tW9*WH?* *.T? IP ?? ?. ?t? H. .??r r*n r ? H.h ?? ?ct u ton tatimtes' w-k m K.m-1* 1-t! t. ? . w . 11*1 JW. A4 Am* I I I A M VtMMl UrtwkljtA :m'?*Tl" ?" I* ? III ??'?!"*?* PaHT or Tin " CMt ?,?<,?? r'-ri :!h f ?rn.i-jK't <v ur'or ?? aAIAU * ' i*' a *lW*r n.O'ill ANI> OWU ^9 mr ??* or ?Mf v m <r?. * ? . 'Miri? (V> - ? totof -A r ik* #MMa! nfW- ? (Mki.-w Ail.lrtoH, ?kM 'A 1 ?!-?? * I r . '? >l t Tft. P <4 OIS.'-V ii ?? ?;. ii i ? nrtT or" rS^Vom *? A * - ? '???- 'S?Uf, frllA h*>h r*IT AD." -<?? I-* -A ? .??!.?? '*l?'"fi ??*"N l?u? ???? A ? . Am Mi** IA" ?m ? :t? l*?l *4dr?? Mr Mr hn A ? J# Mr >*JwA) . Iklrd ?ju?. * fflraa ??4 Mn^MA. :?m.*i4T*i.? A Mali, UTOKIo* PAST " - <m- '? lb? ? m*> ?>' , AH AI?*nr af lAAtA I'M flAMI A -r??Ak ?* * HaTAmI f**. "" ( .irtii i iKutHir BwriccA A ? n il I r?rToiK?.|*tiK*irf _ A p?ktakii *A*i A ??' ?? > V * A ???III. ?r?- n?.? I u ' "?? ?m4 m 'M w ?>?<??. m ? ** :r??. A VAI.AA HAWAII i-Ooa. ? 4 A?A(. a t*f -u H'fh rat A?tiirwu A < MW '?* ? Aj + A AAi ? ???? ?? la# /> ???><.-? Arr*AM ?-ai ?aa? ?a? Jm r>*? ?aa?. *?ir?t Al %?????#, mikiI _ ft\ iiT?ii lam | V'limtM'l" ?ort HAT* TIUS UAV \ Mt-* >r ' ' ??>,????? f?A U IlkifaiuU AA4 AAI t." -? < t*?A?4 A? B ?A '4 nw Mr A ?) A'stAlAA*. i.n*?tAi lfc?*,.?i?'AAr# ? ? H I- 1> A A kliflv.!, *Al m. ? ? i? a a ij?< aai-ajmi aT. rro*. Ar? Ham *?? I IMu. N-> t'11 of lit M jw?. TH1 Of'P? HTHBMHIP IC> A JTA rMM? UM Ik* AA AO * ?,.??< A M * MAfttA ? ?? AO"1 r** " 'Alt A.f ?? ? ?MAI l*T "? AAA! ? '? ?"??? P*rtMA? r A'mi nAIrm tmm ? m -r- -???>?? wAr:?< tr aau,< t> A maah am 4 mm ?** AM I' "M" >r ' I A. A. MOAT' <M. ?AA "am ?- I '? -*.*? ?* iP AI.11. A ? ? tiA kA^AAV A* har*t 4<?% ?t (Ac 'A4 MA4 >|.| Jl 1|)I?| '?'IA __ A. l?oaTt>l? PAHTAVn ?A?TftlW-l* A* ?rrARMAIItO WU >1.9 M-. ? ma m Am* an i'r ?" ??? A a '%? ??. *nl M t? mtv tn 'A* ? ' ' >*m.m AA MAI A> ?? aaaA aa Jl aiMi ?A* ?ari ! ????*? . autt & H 'OA ?r*Ai< sv?Atr?At Parm WAjmrn- wr?? mm tn mm w a *A tat^Aant. A t Aam- 'A|tmaA<^ t I'l'lW vm*m A ?m*m AMI A*f rili > Aa AMti l?A i.k ^ ?Aa'm* * t-AA ?B HatmA aMaa, at A xa WM >W ?MA A*? W i nil fHN W tiAarwtr Am I ?AA a UAT aa A*tt*A AT ?*AA? AtllAI A. ? A . MataM I J.uut ?f "*? A'TTT* MA? A? PA**IT?L A1 ? I* IAA* '? I ' Aaiai af a ? >?!>! ??!??? r mJ U, Ar?, U? ?m? . Wn ?aA ItkA* r ?IA M ??? rA*>. ?"<* MA* ?? i<wM<Mln?M. Ir? ?*AA ??!' AAU ?* IW l?W* I r " J ???^Vfc-HMA ,<# A fASfcy, *?A MAA AArt I ?(.l| A ik? /rr, -*t If tari mrrnm. MAT I"r?lr?. -?Awrwi a <x? r* ?a? t?? ta*? Fli.u ?r a. ' " " ? -*AW 1 ?? ?# IA? WAI fennte* eiwM I* IAA i? I m AAf^A. i Mm ? mrw ? t*?P? W HAt AW all I Af ?' I*W*IA| *tA* ?> * HfKO *?? # ? IAAWH AAA to tkA ItMkt At Ik* Art MA ktti II* Cfii/i m ?i?m, ii* MOtrwv.*i)iiM* ??< " I Maa AAA AA pkn*AA lA A '?*?! AfcArA, A* ua ?" ?Ak*> >? ik* i Ar ? Mr* vfi Ink* ?m Aa Ama. tkA tmt>? Am X> AAA I Mill ? ? I* AM IA <A iAa HMk fjr ?tAAHUMM. ttMViainM^ {T^ifk'wi ? f" ^ ? A P?AT-AA * rTl I. Tan ?U HkA'?< k-i ? to It* All ntPfl ? 'AAM -t* i A* ?? ?/ a* att' a a< am r > llA*OU<i ACA?JMA4Jk*. _ a Mvoann mmum suAueeim *A ?*Arf**t ktoW T?* tlBtpiuT'ir^lAr A?>Al?to ? ' All. |IW4 ?5c ?*!??? A tV?A* *l?Mk lAlJtll '*lA aImIIa m *A rtAAt ItaAAit CUB lWAA a? ?? tmmw AkA AAA* aM IA?^ *"*^T **J* MtiklktoHIAI IA<?? ? >Hk?A?<?ll' f ??. ' ftolkAt# k <k*to% W k?AP? It ? A* M ma???A WAI? I Wl *? A" IAA' A ??? AA?k to*l ' ? - ?A mtmf ? " tmm* ' * ?Mh H ?*. nn ! rkAiNtF* ?u saw mm ?it* mm* i Dt?V'? /if MLiMl ? .up rwm > If ?I' f raai ??-f aMii?aM a m *Mk A?A M? A AA? * ' ? cm *AI *tw ? t *?A IgSiAOf ? ????? * ** ^^^riAAk'A 'AA?Af AMAAOT. Mlrak a A**-* * I ta Ak ?a>* mA* ? ? # Am IAS ?Afto to? ? "A"" 1 ? I AM llMWl?k?k<A<M4w A ka*4A?"aa(Ua? Ilk" ak I k Jm ?*????* ? ?aA>?.' B A a ? ar-M nmMM M'ttM H"* A ?-A1a ?WA?to<x e?toA*a aMapa m mm ?aa ?a A ?***? AAA* aa AA MfcA k<M a I* * to ria*. kit UkAN < ?i Mi ?? aaa aam? # ?. aorv Ml kO*pkT. AfftMM A II in tAtoA AA - A iMf-AA A? ^ A-* A? L. ""wKuwaiw ITMWA Am ? >m kr?U AAA AM Am EtlA'ito TTV.TH MTAAf.Ktk WT* *'? rS? Ti*f aJ 2* r. ? Aa tA? ?aI->am Ml a^M A AM t < i A?"-tk *** " * -rrsrJ , ,,-n ? t lit I AMI AM Tto a totoA #kt AA ?? ?-* pT-M^ ^ M?| A?k. *A *k Aki AAk HA ?wn? , mwy w? I niimiitu n<K(M Tu a ru??W '? mU?, No Ji Waatlwea!, IV?% ****!? "** *"* T ?H MNttt >MM; kltlH Wa ??* to ????'?* r** aad tkurgaak'i fur. iiMtiMa* W Mh4m ?Mfcia aaa^e kad !??(?!? laty. O W A rn1 DBH4WJ H"? Win ba Im a mMWiHi m M a ?? Aimmaa aad wifa. wtitexu at jdraa_ II Baal Haute a*** nibw hoctbb iii ma om.-i ???* *?? 1 ' BarUa frost UMHlnkt la Thlrlr ||MM? aea?a* all iMtrOTMea a. a*d real sail MM m uaaa i. M B! H a RlWl <u ? Pearte ,?W* rlVWBU HOUM-A mi DBN1BABLB l?OM oc wm Twanly third (trMA, naNa aaalral. f?rm*ar? oww tfcrourfcoot awl r<w4ly : *111 cast dl?e?. b?l aad u bl? Iteaa eraefcary. *?. Aa M wanted Mom bataaaail**1 perfect!* private f??ll* n'ed apply ta tfcla mm II is aa at' oMtl oppr?tm.ttT tar a wall raalj wtafelas akoaaa ?W au aroalh* JamM B EDBaBDB. u?ee tTT Wate T s?| tklr* street (pfRNIRHBD HOr?lM tO LBT-PFOM ?1? TO |M A F worth In f?yj i Delfkborkonds Uao JaalrahU athrnlM Buaata, S4A0 to M.OO0L J. U. BK'U A A DM ? OU.. 170 Poartk araaja. liU/BBliiBlD HOUKB TO LBT, MR BajIT THIBTT r atenod atraat, near Tktrd avenue- Pour alary iulM bawMarat mode, n Improvement. a-atlr furatafcad. Beettow Id a food tenant Uqulre of K. T. CRBaMBB, 11 O 44 at TO i.*t-thb thrbb eTORT bbiob Uiuldlaf 4fi(M M with i|mi powrr aa4 atafUa* . Mta ??ted on Pint street. adjointae the trrn at buaikdeveaik ?treat RnoMjn. Apply hi the ferry ut&aa, at luo, of toralk baventh street BP roi"?B8 1 to ijtt in south bbookltr-tbbb ? i. J"- ??ai 'Ma4. la a ?m4 artgtawlwJ ?rtih all wodeni Imp rove menu; r?nt |i*0 Appljlc H PffB M %.H. tl Fhat treat W. * . uu I7T5 Uskm lett, Bmufcjfi ?ART OF A WILL ttJBMl'HlD PRTTaTI HOUMTg ?**V ta fc food uW?btM>rbo>Ml, to tmall wUkoelelS ?d, tn Jer#r> *:uv, m few minulM* wmlH float \km ferry. A# r drra, , ? . plj at ISi Tori (tract. STSAM rOWBK-TO LCAHB 8I7PBBIOB BOOHS, aitk y powwr, id tb* ?pl?adid new buiidlax now m>m platlr.j (to lou l*na a 44, ??, It and SO Oraana atraat Iba haat and mnat miMral Innitin . m th> .ttl? Partlaa to *itnl o I Brat claa- ar-uoB-aodatlooa ah'-iil- m*ka laaiaadlala applwatloa to H. J. HU^A&D, ou IM previaaa. rlwiTT rnUROH I.BASKHOLn PROPBBTT FOB ?*'? -Tba four and baarm^at brlok Hoaaa. No 60 Ijil>bt atraat with 11 jaam' l?aa* of kt- hotiaa 25iU ran, 1 4 2S>K4 i**t Will b? ?Hfi oba^p If appUaa for ?v*a. Auplf to .1. MATH BWKuN, (47 Hadaua a"ttet, bafora ulna A ? and after B?? P M D J.B" ? A ?OR* bhOP, W TH HPi,BN(HD LlOUt OB bothuidra, four at<*rtra and baaamaot. ?? y at oaf aad ft for mi j inuiQ'vtonn* Dtiruoaaa, wjl ba IM la (apart If Wntu If daalrr'*. with or ^vltbont po ?ar. likj'itra ou tka pra mlaot. M and 68 Weat Tblruartb atraat. TO lrr?THK RAR OP THB HT. I.kWRBN T* HO^BL, lariudlnf Purnitiirn FUluraa, (va and Ore. Bant HO H> numlh. Apply at the oHIof. r: IJCT-THt TPPKR PART OP A HOUiB, OON8INT at 11 ?? rooms ?n.l p?nutaa, In a mall r??paci*sl? fnmUjr; r?r.t Ion. lnqntra on !ba premltaa. Plfly foartk aorrt, Mth bona* f oa tko bUth a*enaa outh (Ida of tkr Tt LBT-TTIB THIRD HT'lfiT op thb mutropim t?n ACfl'int hiiliai"* M %nd 9A 8litb *T?oue oppodtn Kigbili atrrat. rurulab^u with t?* dx'iinM rtn-a d??ka mvI a^aia, auitabla for a ac'i'To! or ro?? n'arturln* purpoana. Ap ply to L HC rr-AV, IM Aarerley plaoa. r) l.BT.-Ttl PHT?/"I*J?a? AT NO. 10 BLBTBtfTfl rtreat. 'oardoora weat at Hroerfwa'. a rarr dnaoffloc, ooanfibr >xwt looaUooa la the olt>; also Apartmeota oa tka wooed tioar 1ET-1B THB PRONT PARI' OP PO(JM*BR14Tfl i*et Iwri d?alr?Me Ri. ?>??>? third Imr of n p<ir?ta a: *h- rata "f ?HS ?er 'I'tarter, Waa approved app.l (ant. a ihuaai ooi I, OS 1' at uffloe. rc I.BT-A 1. AKUP W?LL UOHTKD AND AIRT ' *??>? m tbl'd flo-irof tdl Ikoa^wa*, anttahla for li^kt ina>>nfhrM>Hn( ihitoxw; will be r?at?*4 low to a ? md tenant. Apul" <t> p-e nlara or tn J >1 J > I < id rtroad w ty; C < K?ri?, IW I'buhais annare, S to ? P * : or 1. A I.U Til! R. 1SS -litb areaoe r. PI L*1-A UOOU B?M?MRRT, TWO UA *Ut P ? RI?RM, ?i'h ?**> ami I Hooin* ail hMmIhit. to i n drat rt ?<*, fur ii?t>'d or o?faf.l?h?'. far m r*? *rt?M? 'urpa**, alio * iiiin<h<vaf n*?rw-ll liirn'rtt l la Boide 1S7 Bixbtb atirat, Urn dour* mm of Br?/1?r*y FIOOBOP ?l wrht thiktbbntb I ?? 'Rt, oulaluiif i W* ri?n> aud two pantrtfld. wltb Or? ton witter and fUturoa oa the fl nr OH) L*T-Mi)t Al'4 KTVBXTH. AT SI U \W8R VOORT I ??*?), *nrn*r of II fidano; in* ?nd third IV>-ra fi mr mwm Ui Bv b ?p*?'?ro ? M'Dt 111 Mit Hi Inqglra at Kn. ( B-.rloN. U6 >Itid?G? a.roat. r) iJT-A KPIKWD1I) PTwRt, BUITUtl.B BOR A f.'?l H-.m !?*> ruom r! m i?m ?*1 ?*. ri.i\t?>d of>po?t.* th* pnwTiaipHl nnrt?, at Ho. S *i?tK >' r ?**. * t *? dmr. **at at the ttu mrrf. Appl> lo tba landlord, M Prtx-x ?Uc?L I T) I.IT-* PIRBT TAB4 II* A RK.HIR a' I* lo-atlim ?<*? Fu an* *> mo*. W i< *><!??> ?nd Atlui'l' (Mr* IfrairKi 'b. o?n?*r ?mk part ? it IB* rant la B<?rd, A *4rr?a I ? r tv r?* d ?ya T Wii'Iajm H*ral? aUtrn. rdlKT-A 1 . K'.k BOPR ffloRT H M/HlON WBirr Tar?tl' fonr'S ?'r??-t. at 'll*?t VaraM -n; all # * pvl if tbB Fnrnl nr? for Mi* If **--t*d, nan b? bad no a laaa*-. lb* tiouw I ab-an. ??k r?K'.w> frw n natal* at doaira il* ?- wxt. jiiii.u mi?4kaM.m??i>iw ty laird ?*!*??. r> BBNT- A LA ROB ABD RR'IWB BTOB1 fr til TI'.um. four gu>r<fu on W-at 1 * *nt> liln' atr*?t, boaar (? c*? ard ?lll h* li?a*d V> t ?n??i?1r?ai?*idV(i Irninl for l?0 ?r jmt a. J ABU tL Bl?B*<ti>l 177 Mral l?ett;y UJM?tr*rl r) MT-WITR 81KAX POWBR, TWO BffTIBB U. ?r*. M.!l KliftUrra Bora* po <*r, X W ' V. mtl>K ?tr?*l I* -*??>?> tma.wuiioly Lnmura ut w. f PaLvU oa Ife* VllKI A fir U^VrtHS. F1F.??KTI> ?T"^RKT rif(>7n?UKRl ? BT A ID l-t*.? "a? pi ?o bn* Hn* iranii**. Wtuoa, l.mi* M tiM*>a Otr.-.Ui*. An. t.tr a- d famlh Irvta, *i J. Rati P'fWeatB ?lrtM ^ > l?j o aoM b? ik? a wa P-o^rtaa*. rt>? ?AA Km t B OUJ tnArtJfHIli 1)1* I no NAUX>B ?bohah A tow K?n for ?a'? - lj*?B-a BrW raw . aad Mai it i>?i??. Uf p!M* Mr nwwUr *?? to?* ag.wVlaar a V :* or In a r>""< bttxoiraa isan it lk? na>aa> wi? > a>?rii4b>ll r r uvUcilv i apply Hi L k WIIJuaMB. M Ball r . ORIM7BBT AJ?n LJQnnB ?T0RB for HA'-B-MO 1 '.*1 llrnir mr"i' ra *r of flij?? Iwt<iir? on tAa ptBM Boa* bat raah oamammn aaart ?#|>l/. (*PAl 1AHP 'BOB "RAliBL? B' R HAUL TUB HTiKTK. 1 aid lrif of a ?*U maMMl rial rard aow da ?rt ? bwdn-vi lOIW'imi 'oaa Baaana for vail r ? oat. i>* ? w b- ? tui h??" i- ?? booik w tlpb aiadl ba ?Waai'*d w A Vt ?? Mi 174 BatM uAc* DK 'M RTtiBB FOB BALB-IB BROOK I.TB, IB A iradlag tb->nmr*rfar? it'nj a?"*)mnM>HU??, or ??1 vn iat*r?i ?>'*!?.? ??' I* to a (nod rtrocnat ?IM mV. ?'?? Ha h - O laaltoa ?r bnalrxaa. p< rbapa ml(*' ? *? au ir.t*raat t- a ra ? ??**? %SMi(*(iX'*mr " 1 r a*rnr*f for rouipataasj and ataa'HT artd'aaa F H , liaraW 1 VB'.'O BT?)BB fOR TllBOUOK? 0?>B I / no. mxr iit la tbo ml' ?*?Mi h*.1 taam and noar a Brat rlaaa ?*a*raJ aix ?r**rrt,i| .? .. mu? a, priro^ | 4 ( It HOWWH'II. ?1 *??wl?a? rona IX IRAIB-KMTirBui. Hll.'AL Pl*f TH ?j Honk WUnaa ?lr*at Kat o*oa bo? VUODl ?.r>*airvb a-xniaa. ? OB ?ALB- THR PHIuArnti "RIa BoUaB, US ABU f m Pnarlfe pnA i?ivmi ?ootfe P*-?t ?jid ??noart all ?f. ? Wa?aearf |raaB.iW aa~)i. or trad* lor raal aawir wltk ? *<? MliM V B*? Tofk Apply or addrr -a *m ??"- ? B i* rt r.i wm L OB RaLB-^RB B!I RUB?B BBQIBB. A'iHJ AB f at?H b*raa lobular apHtM iko'ap and Bill, aaparMa or Ufa'Ki. a Mm f. B., 1>ai aid idbr*. FiBBALB-A f BOA R ITOBB WITH BBADIBO BfX>B aMnot *4. li J* Ira at * lkirl arnaaa. _ rR u)4 a i. it nr <ioon "BTOvn iiixn BRrnci a lot i4 -lat'dtnr -vm? A ?a- "MBaraal lOrnar r.f ' ha-. b a?d 1 jwwi riVal A L?.l MAIJ^-A BBAIVT Fl^Bll rr TBA BTOBB 1,'V P aabxi *a ? bna--.*ai Ibvnrt/a'ala R?oiAlr?. Kwi < a*' ? ? a?a<t* ba* an "a ...? k-?U ? A<*<raaa A T H , ? 4?~a .?r-??..a aw*aa ?fcar? m Inwit * -aay 'M Uvf, <- B IAU ? .<>? I ?wr*'t.lRW*n HAF* B'fBT P ? aktaf t*?da*a?, ? i*?a* jond laialtaB. nrao( a a'f* "mm ?>' ?a at lb* '?*< ebanr** for Sutanaa. or wilt a ??""? , 0 ?,,.-Tn Bin*. U Nadaan atroat FJB ?rB? BTOBB BOR BtT.B IB BROOILfB-AB * t >dd -dai '-??*?* Nratt Mr ?r, ,-itor., att upad on oja * v ? l," ? ~ r in Mianr* a?--?? dntof a rmrr ?rar ? >4 naaaada' a?la?, b* and at raluMma Haulra u V Vjr?a ?ra?';a, Br-a Alya. *? ' / ?*' rBt af oBB FOB FiLB-fTtTI FOUR TB?BB [ \ T mm ??" l*? H?1 F'lUil H ?-??, Iar?Mi',|i?c ? ?? ? i-iaara <* t>? rr? ">?!??? W '? "rtfc ??ai??a. ooan?r at t rtk ) mat* anal 1 L* turgor l> lo Baaupa L., ?> B I ?f F R mil < *T ? ? ? : *?r? mm ?? | id?>. t* rd??? aaou* do ? f a htrgd lai'iaaa, !?'<? r*nl. a - .at*.1 >aa ai'**' * .. a I n ft a.ukla a #, Bl<?'?? A 1 r II * i v m Naaaaa dml I - . .,:???-> ? sii i- \t it ?(?r [V/pa-i? aMdpHMB iM ??<?; w mll> fir ?!>,*?? BdWB Bi BiB*"BB*? F* 'dad art'b bniar ? 4 ^IftHm *, b 4" BL ABO n?MaB r i_rtr ?T'"~'d ? tilan ?RB iln rlabtuf ?aa al*> tmrn aUr d ? da* ?? , v-ad !?*?? wotaar apiMiP ? ma 'ana*. I ?. '?.afc?-a^ dW?b x?-*t*rm*m Tbai r laaaia ?a mbmbB B '??.*.? vat ? ? . ta?aa wm aa*>? -a aa . 1 *? #a ? f art' ata? ?M n?n l^a |?>J wUI ifl rt? f H aaaa% ? t*>f b* BlOjAli IIAB BKli*. M ft# ir < atraa^ Bb^bB. ^ X IB . I BLAB B W1W??mR B* #IB?? BA?"nfBB ~FnB I V^B^aadvdf m?, BM W ??' ' - hBM I i r*>* ar t? M MKiwawMi A ar<" adoraawt J ?. (uaa Bar it~ a*?*r? F-at a?on. artii ?? aMaaUad to. *1 *1114 1 BBt B^BOT AOWH BBIMf Ba Bt'?a. Bl*?ir?a, l^?aa B? . ?*l* ; I, ?? a aa?t F *pa ????? Tbaa laaaaar ^iMad ??**# *-*r ?aa* ?Bd aBnr *? ta B" tP4<* wodtB |i *11 fH.?iB 1 a Ba^i ttavty '??aa >?ah >ia? ^ ??lltnd, t > '?? ?i ?a?* aaaii "a Frwdi eja oadf dBFlf IB O <?*r. a **B b?. <*a TWt? BTiBMraad. a A Mbllf P?1BTTB>< .. A B-?P a? ? tdbBil" '? m Pi ?aWan ? BaipWai^ 7lZZt'ZXJ?^ BaBaA W A IMf t. ?A liy iji. . .1 M lu a????v**/ ? f*grT PtU-ulOUiKB l-WI I'art da kTtVlouf UU?? I ... I >?MM? *aJ ?ra lMn?tt?'4ia*?iiMnirwt ?ay FWhel. em^er. luvein, ?qi?lb. b*llo* ?<? ntM ?r ta^kmiw, ww Dremti or ikta* i?lar u| <?t? ao?* mm? mi <d Um aaaaa m aimfm- m*m *al. or 1 ( M mmo or rtarkar ekarM Mr M lln krrwcrka tton Marked. )iMil any la<tlU<Mn or par aabilaWM (Hi ??>!? V Lb? >wel Pvft. a?i?|>l u*>oa tttnb P"*?r <>? itiui MB aaMm, or Wfc? MPW W! M tmor ik*?*-Wit? *a K?M firt a* mtmmam mtmtmm m>* ?>m ik?reof Nopnir* Ml. vMfexil kk? n.? ? .id' tha ikmwimllw o* ilk* Part. ptmj m<k? %<?' bimi If ?Li i sea* wtebtn vho ? ?? impart a<?-?k?il M) aara m !?>? into or aam. nr la tb# i Voir*, rut UT Ma. ?? Lfcm?[ nr ir?a???ar>iiwy *<> ?lllun I r u/(M n ioi'ut. ur ?l*k< or o bar wrnmaabia. dull I* raraiH?i ii parage. Ml c a ? aaaa tb? '*a ini Part Utj viftvy or <>?c ?? ??? "???>? <>r no<?wN Tba OrMnaar* tun* *, IHMT .? Mnft; ? aa <M br la MM tka war* dn??" jig tba wt> -gnata, ?? **4 tka word "*i'refl?r Ike wore 1i?*, ? 10 ?*? jrrleww. it. ardtaaaea adopted M- bar n 1?? H iMWkf ?Ml ad hi iDHnKif a?\<w tk> ?o?d N m>>na." Ike wnrtk 'or m pMM wa?aa. ??k .m- wltbi *?< MMM% i or Mf " Tb? uSiTfi ?oiM?ar? WM ?<."? uwl W>? p<MM M ? ??e?a? 4 Ike Board t Oi '?I'll nil of Ike ilwnl M^Mkjjk "*"?y <* T't* ' paa*?d ir. m ria mtfewiaa ?aetloa at mM mi l? a?i>tu?hMi In Ik* .bora <r?uM - ^ AJ1 pn?l ul.niloi i?U rak ?tall be diMftl rnlHr >4 BUnMHrr ka tnsltbM oa Bnurteliua before Ika Mayor. keeord. r ir Mir ammol tkaCtty of Maw Tort, br k um a* aaaam: 4 Sfly j-ubn, awl. VxtafaaMaf p .>? ??*. by lM?rtonaa?al Ml aaaaadtaa thirty data. By ordar at Ika Board. ft, M. ftLiTOWOID, Praaidaat at Ik* Board at OoaaMnvn V tka ibaiira) Ptrt AMIKK* M Uttrnan. Ui onKroUar a( Ika PfcrtL Patad Haw Tort. Wat 1. I? OPPICIOFTHR PA0IP10 kill lU.ihllir 00* paay. B?w *ora Oembar H l*V' w bwkl firro tki tf tka uaul alaoU?? for aiae d.rwtora >A u>? faauk Mkl' n>r?iiiakl|) iVxnpmr fur tka avuti ? ?j j wtu kt b.M,?ib? ofltoaoT the anaa van f . M ?aJi .traac k Bov. M|prot , b?t?a?n tna boora 1/ It k V MU 1 o'aloai P *? Tkr traoafar book* wUI b* nUw ' im tiari oa aad btlar konday. *0* . ft. II k Ifm'litlir. I MKBIHAL A HBA<X)N, BUN lT()K.~Alr7li- ?w'a M O OUIDR TO | J\ v ?im and old atnrl? anrmarrlrl i*oor?ol or l?? lawa ; >1 nunf who bar* bnuoabt upon U?m*rJ?AA iwrniuMi, dri.lUly, l> cai aoiir for mrulal ippllaaUoa aiaarty a-d ti'to I \rt frm fu nw? ?l ud into uthn- ? ilT?rti(a w.raa than limit Ik* taaj. rh\ of tot hara hwin unrmi ?fnllr Ura'?d by your i.h ? tio tnn or Uwy Ml Ml )?.i wtoing alUd too hnl l arrmianan firm or iha um of liquor, Ui noon Im and and** 'Hk w>r>ow daptotod umib your fr? tnrro? Ut? tiirrnr at Ink rrfl*rt? t^a ca.w ant armptnaM at )imri<imn tntk* all'ful ur?atttV>ner to apnctel di nmna - BiUij of >oa bay quack uwlaml ?rdtataoa inairi jn*al*, try ryatraaiaai* h> (l">ij*thT a .d ibr rtrirtaat ntiiaw, 10 no P'iri?i?i; too da* >atr itf . ?taiuin( a car* nad know not wbal to i'u, ? r lanrr orr adrta* you I'irumlM lir I. . Rm iNr? Par'a. 1 onrton at d b>tw fork WrdW'al adruNtr Mid Marrta** unHl?, m-ltal fur |l bi H Q. l.?*KK?i I. No I Vnaar atrrat. >ptor Houmi, -r ivnanU tka author, at no t<7 Br ul way, np iValra, , I a. R toll*. M , an* 1 to I Tknradajr era k 1!1 E ADVir* OH NICRYOt'H PKBIMT Y AND CBR f\ Uln ntWr (lanana of p ??lt tr to tka annta k?-na?y ediu* Pre* II. Hj C. D. IUkKhhU. H. U lata rn /raw of Analomy la bynuraa* Modloal tollman B. 1. RiW by LABKINCK N?. 1 Va*ey at-rrt. Aator llooa*. N T. mcnoaii. or u mwd Hmnr. kkmuyics _ <'ori.a>nd Houloa lo*Unlae> Tfly by a c.b?mli-aj pnxwa ailboat m tin* nam or b ar.ni * Bonra, l? UU ? o'olock Krfrr? tn I?r I lion M D . adltor ~oal al *. jt.? i.PH'd orrn'ia imiMk or bobbtob aim ''rooky MraoM 'K Ooaby.) BoaiTI<H<lo Pall to ? k. oorhbtv ban imovio mi ti doabb v.? '< Mi pnaatt rary oobrmlaal TO* of -nfi*wa al .... a I OT.tr* atraal )?????** -Tuu/.h-ra and Baa 4a ???>* kartn* a prtrmta aatrasaa a> I*. I m? B %JI p^na oaa b? aoaanMadTwitb tka tmml kooorabla aoafidnM wtt H H -Dr. C ta a mm Mr of tba Haw taafe Da Madfal Oon**a. Ba> Ma <UvWjou >a Ma ndtua. D1 IV K H rn<r*4a <)<W>UUU1UB I?t liCNrKR baa r.ir tMrt* yaaia aoakaad Mo aMai?M?. to dHnaaai of ? oartala alaaa, to wklak ba kaa ?! latail no laaa tkaa Sfty tkonaaad aaaaa arKksul a a la T la :aa at ;rrla? naUl 10 at night al tti -M flfRaa, Bo. aara ii.ttuM Okarfaa I Koparale r-ioa a > Ikat Ika eVBBfi IN TRK WuKI.D-Bf OK. t*|D, 7 4NI H mad ray Uia "Oafortaaa.a'a FrMad." aad otkar rw?a*lra. tl A bnr k gratU I ADIBr-lf MM WO*cm*TBm, MOTANIO PBTBK7IAN f i and MMwtfa. la araoarad tn vatt a au-b aa may ftm ker arttk a nail Mka aaar ka flaaad M III fr*M Tvaalr foarlk gnM k?t<nM>a Wtta ami haraak araaaaa, ?hi-" aba nay aMo ka oooan lod aa a anpartar aad prtrata kaaiia? ailia XTIPTHB KTILIN THB HUD-BT APP^TINO MRW7T IN |? ?? r?r. WaRII. 4M Br- alway. who parfjrma Ik* ?orr (raatrai caraa ? ttaaL ER(iPBMN>R RBNTBU^ Ui CB ABBUM HTRSBT, QAN b? ><waM aa aaoai or by MUr, to ben I Mi Bow York ti?.? OTH N AB BkBLT OBATB.-BBAJ} THB PUT ATI 0 1-xMral Tr-auaa b? Dr WaM. a regularly adnaatol pkr binaa akotly da^ntad In rurto? dlaatai ' of a aarbala e.aaa r.tMin'a an wnmmM D? Ward or* aa; dbiaaaaa mob wtoak k>a N>t t-?aia H<a i?iaitiaa aad Wnalaa ?al-taa awat na <WMial 'a tkr ?nrtd? ara prtrparad from a Itf Ml m aawl ?? tbr icrrat bi?aaaM aad a m>*a ?iteodad praauaa tkaaaay >?VI Irtea pkyMbut. Dr. WABD aloM aa* II ail TOO ?wtd rmrrn <M ~ IfeHABI AIW TOIBAOOO. ~ 1 iw\ll iUULHkTk?k, l.umwrio AND OBKHAM l.UUU UU'Kajtft - ilw* har?aina wtll ba oi oral to Mvk hn <-ra, aa ik? ntijaet la to raluoa tka atoak. Uaak a4 <ac>. aa aatlr r? arfara . OAI.ABDO CBIIKI, IT Broadway. ULLIIViil. Al.iR'ilC AfiV)RTVI?l?l OP VB'.V PT ABO BT1.I fV r nrt% for artav waaf, )<t?t haix?tod aad of daovaMto rr-a ofa?"?f*. ?m b* anWI ?l ta* loarari poadbia oaflk p.toaa M)l< ?** <l?llul?', 837 Broadway. UONBBTI. D BVB R fTARRM I NOB, 71* ilnwdway, ? Y Bonnr*? frraa Alrtaadnna Uaura, JoM racMrad by tka a>ra*n?r 1 lln la FIAWBBRl ?BR B. BARBIN A *OB, Hf ?mv'?a?, N. Y. fewra. oiilar.<s kr , 4a , fraaa Dalato. to Parla, :ual Ind by tka ai^aiwa r ll litoto. Fl KH' bbb. b. Harris * nob, 571 Broadway. N. Y . ])wpoi?-? ai d "a- n aawirora. B?t to t-for? Ibrtf aum-rona "VHm ?t>ul >koy hara ,aat ad. a?&7i Hrr?dw>y, tka ? *t baanl-ful, rtok aod tiawaa* aa nrtimtnf 'in. ADTBIHAIOT. 1 AHiniMMY.-PBor. L'NTBR, U l/IWltU RPRBSf Ix^i'in Maaa faa-Orai ft) emu, a oadrlta. wr waa la I'nl' i an- 'a. *' raat'a. |i. Btalaaaa 'larvkma. II; aaawarxd by ratara aal _____ i urn pipr AJTROT/OOTKY tha* Bvrjiy obb A f * d*pa ail -?a la Radaaaa tonyum wba Uula <*a <*)<?<* or .nr na* *? a<a a* rna aator bar ia?. BaAaxa Wikaw '/? Uir >at ^ tkai a-?ar waa kenwn ska <nil M I ?r u.. powan ol kar ?or? rrfn' antanaa. ami va-l a.) tka oiaa* of prn wkato Ufa liar prrdloUnna ara ac toM tka. ib?y aarr>Haa wrary ora wko noaaalta bar fw.ata aattra may a Wila brnkl ?kuu(k tka* Mat Ml faar. '?* ua j, ? i y<?'. ? Mil a hat laoamatla ? w pkli wnokOTr*. UI ftnM -rr?aff Ikta rain wmdarfn. aad atrawnnaa lady H?? adno* ar .-ar baaai ka. wn In fall. N R? Madama W1hnt.lato ^v^wati* of Ika aa'abrai^d .oaarl* riar?a. -Mak ara rraf cr?"lo M tkrlr aTart IV' * ?ay ?? ba iWlaO a wal waa li'tir ?.????*? !?* alb*, a'^aal. krtwaaa heiuaaa aad waaee rrm ?k* ktl*l Pro >-?r aHar atx* ualiai^ to xa. a piiHKN<> fOOIKT AND ANrR<>UX*;RT . BaT BRaTH ! > tfca worUI ar: l wka waa nr ? knoara to ttol Hi ttnwr ' arttrr aUa -artton to Iwrtiaftar* 'wnrwrnu* ) ??*, naajrtare. | ??i?(t?4i'i> laa aalto joarv- a aV.aio ? r* Va ; a??I?, k^.'aa ? i/aa-^-aa aiaVar '??*? anwiiwtra atit r? ' ?'.iat?ai rtrr- akwa or , boar aada ?* ?<a -?Ri l*'il >H a< ?v oa ana ' ?t < ally t br laurj ??? ?lu ?*aa i.t .a* m at , 'oawtiTn' a aanraayl ?ka i I ><Mt ?4f rwa.Si, par??ia? tka .K-rat^r vwtwa?.i LaraMavtftj aakwiUae* *+.. ?V> aaa- j n rr ./tba 111"' rata and r'?b-a?1-d oard infti > awH forloi? , WIVra 'ta BOI dr. ?rad by | maadara ma know tka' VuN , ? la tkr naif p*rw? wb . haa J>* *u Naaoai, aal Aral ta ?i?i.ir<?i<.? > ol tr-b aadrji taawraa affair-. ?? Ml r aoi lt?i 'o? Uip. rtotb > raa?a<A*oia Wty r?/ar?... It JU fa avri at krr r-a^Jaaoa, IU Mxtk AMaaa, o^aaad'c B>Mk atraK ABTfV?T*iTr>'?,-BA9ABB wniow, nbviktb ? M*K?' k>mwtta?anl. ,?*ioffw?|ti i>bb>a mtm auiS ??TVot. ; . i wllj r^CTT ' a?.; a<aa.-a ? a mr> ran ib..a#V> S ' aaWno.A 'aawra ton* ?nr tto-. Br ad ffrik* inaata IM l^daaw rnr?A, litaa tui mo 'tm Ill D A ado aaaA | 'LAIRYyTANtJB.? BR" MkBlouftHBRDI AbOLAlB ? T'jfcai RB Fatrto at -oat two a' a*? a?d "4 N- oar way tfc- WMnriUaa. ma>llrai and b <aa?wa w<n> nia tb?* day aad *ra^*c, %mti paati ld aaWa Iloa niaiiaiaal f araya ar an pay. MAJABI RUBOR, ?BB URBATrPPR(WUKir?r ABD PrMotl! A. Of Pad* m%m ba annaa tad a ako t t*to* noly ON .. ? ' ?m Vi ilfa aai^rr?^a. n?a hna., ? aa?T <*. M-. a-Td a aa lev Rkowi '>? %I1 B. S ? ?ko K aloo ? trxa r>ra?ota -i aad *??aa adrM in all wko ara la tronbla '*? ba aaaa at tot ftord araaaa abora Twarlr a?ra*<b tow*, eorol W? o-av toa bakar'a Ud*-> ? oaola. ?woll?aM.. to ?**?. l'-^i n?*r T wanly aorralk Mroto. IaMRMN. MM V,m~ ^""^T^VmIr Si a1 ???Ci ll'll VIIBD RTRBBT. BRAB "OVTBRT -* ID IB^, ?.S I WIDOBR ato?r?-Tard and ?W?H "eanl-k la^y. wM to* T aiaatoa If fat., it y W>ra. J?arnawa ahaoto f- ^Aa. git! ? pnwfiba a??d?rtaaa for ail i<?.tM. 'toM |,-ty 0? Mtok UBIHI Btoqrtootoa. M AMVIHJMBHT*. l^nnU M**fcl Tj Borrow ertuing DMA!) I BaKT Friday- Mr rorreetaa OT? IUX)H ? 'AU.ACR-B tURATRR. W ^XWeDeefc, Lnm; "r LmMt VtDMk. BUga I " *? Bona* oiowuui jilalTLv HOUSB* crowdrd MIUHTLX TBI ORRAT 0JMRDV. PLATINa WITH r?4 vutiku witH rimS itr u m HIITH mt ^izra nu boaMi# or i^Dumnu. ROAl ? OF IiiOUHTtt, jl will ha aoled T-HUHt AMD IT.lItT NI9HT. RRA1B MAT H" 8JWURRD Tin IM VH lif ADVaNCR. ? fv^tsfifii :L"?>h? US fi'So,. !BE im' AU. AFFIAt IB IT . , , Dna -a op?? at T%. (XmbwmIW** y^T.mn oaedkn. urr MM>\ 'T LAHT MI (JOT I. AIT RIOHT mk a mbbrii.ih Ttk Braem* Wndareday, 7, I* (lvon Ik* IM ovpartiuxy shfe ? *aoo of wiiotvaing Mlaa Cuatuaaa'a ????I j eat prmxiixm * MKa MKKRUiIIH 0"Ttamta* MIS8 0C8HMAM So VkO AND JUUKT, Mdtka.fltar ^"bOWMkS.'1^64' n ha. ??-? ?. WUM is thin ihfftlrt m " w J0L1ST. - aiwii ii T?5KUbb iiikit8 ? ?nouess. j5u TKMda 8UOCHBR AOUHRB PROWDMDC. 50< KM caoWbRD. ilOl'MRM VlkOWDBD. UTT ORLBABW. hBVT ORAAW, rbw o una a no BPALDIWR A ROQ^H HPALDINO a ROORMR BPALDINd a HMMi OIKTPB. CI BOOT, OlitOOT, IJ?! 5? ^ Bakarda? !vvUt *???? ? ??dnaa*B ? " N: RW HOW MIT TURaTBR __ _ , _ Koto Proprle^ore. Mow* ? 1 ' F?* aad J- W. I WBlMdttDAT, Mat ? T. Wfe Tka craod aattoea: 4 lStt50..1?,_ captain kti> or, tfb inti h or hcrloarr. o. U PBrt MOito M* ""i"* ? TBR POOR UjT? M. A?<1 >Ae now mote fa *] L* douoimu ru? a ? ljr> gAKNUM*B AMRRfOAN M1TVMUR ? GRAND FAIiTlY HO '-ID AT. HolanBM pwfnrewe ?. APTRRNOON a.i4 RVB-lNw, M 1 ulTKCM. Vbaa the ?i?n moral JuttRPH ANII H(H BR?t 1HRR, J'*BPH *NI? I1IB ?RBT 1?B#, rill b* p?rf'irm-? hf 'J?e ?>??! oooipuiy n * "? " '**? *a4 M Tun V TUR i.iwT ?r? ?? i thta popular play. 'Annmnita of ><11^ i Lt-I> "WMrw vR aibraae Um opp irt inttt 1 1 >t Ttr<? t? ? ?> * L**l! W BRK, !*CMtTlTRt.T. TUB ? !???'? HIaMBWi # ?Il"" rhe Mil for iSattforrln Mil ao?4\y. ''-mm 'tm ?r >?*trir (krmt T*&y ?re rlmhl? r?f *>?* >v?4 >?, ?? *r? to AutocrM ka <rf the Pitam nf *?'?<? ma n?i >* ??? iDwn )hll irfw, wkllo ia ?ooar. ban nf jmit ?#lr Mm* -?? ?-nu, wbatlaltl n Man *?>??, '/nn>4 m ivarta M*f>p7 ramflT. Mot later ttoakra, una* Flak titlaab* "" < ?. ?barka. Ao , Ac., Kortuna Trfar, U?ix>un| a Icalater, Maa K.000 CarVa LAHT WRRK or UTIMO TAPl R. OR 8 >l)TH iMIkl'tAK 'MOT. rRR HTK * Kill A?]?<UI WH.f OtN '?? Wm J)i??!Ui?uim1Id( Ikaaa hnmMiaa aUmrBor a tM , *ri?a ?/ ?A nlal^a mnalna *1 onlT K nnaU i h M-wn galir 10 i +*m W ?ota Parnoaria or froM ?a.Ja IS ommtt vrtrt r-m^m u.drr tea. 10 raati frtrv lb< muacanni tak- 1 vraat pbxanra In aamn> lartatto Blittoaa o- pairooa taat Urn i.lVIR.i *Xra? Dl iav?> arrived Truaa Kutjra, an4 m II ootina^ao* ikair ?ibiua?aa a lb? Huaenai oa M ? 4?r. linr 13, im?mlaka>> <? ?a? a? ?artura of tka aanaeaa Tw aa Aa MtUraiT aa* Araaa la tkraa aeta. ialla4 "IM '*R ?? WRH," (rant kr? Hoa jiwonU"* trwu U<a? a??Tf It AW Aiaau. ??m . aulkn* of Unjla T -ra a i:af>ia Aa , oil 1 a? pa? lured aeil waek mniniMti Raodajr, Hut H, oa lit Irawal o?J^oa^pk and Ilia twlna.'] PUILHARMONW B?mtiRT1 OP BMW TBRR. - N(fR limll aaaana, l?OI ard LM4. Klrat i.'otioart al lk? Aradenaf of *'wde. BATUBDaT RVBNIN.t, ?ae 1?, M$ urakaairal 1'laoeai ? MoMa'l Prvplrai Ha. 1 Ke? lhn??W? Orerlnra In !?? CMn, rs. i. aM i ?MaaoM'i brwUr*. "(JUa? laaaal Happy Vojata" numfiti " N< 'BPARBHt T BOD PR Loee'a DBailm Cna piuim Uaa (b? rnwa , MuB Iiaa ran 'a Appeal (by reaoe^), Tua'a JkB*a IBB PalrteMe Wt Daarf Oaaaa, ae* Soa*a. aaW PIipIiBm Waaraa Aa , MB Ultra apaa al IK. oaa laaaaa al 1%. >MkMa 1 i aaaia BBTAirrt MINBTBBA ?mMm' H?ii, No. <71 RnMou, abova MOlrt>AT. HoaaaakarT, u>4 ????? MM. Tba Sinaia Truupa ?* '* >rl4 , JKRMT AKS UAS UHTaITT, Tfc* ?eM>r%tr l MkijU* i>vw?im? ?or* uo.alv-a ?v rr -if prafm 1M. Haw ? Mb Mallata. < b-wuaaa * noU*i?U-? .a.. ? * <v?* aal flMtuiiiB Mcmv* a*4 Uw at ? ?. Omp naaaaa at 7V o'aljak Ttc>M? U o?ula 7 *?S|CA? COMi'nt U Al.I J AmSSICAS OU?t.??l hxuu M SKUaDWtl. Mi NRUADWAf Tba an* groat qnaaiv n uf ia? 4%y ta <*ba a*4 a bat Ml at aaaailAo A*onaaa < artH-il a?M'ha?a?t| b i arj at r?ii ' It art iba i?4?t ami innalM an" akMwvm lalMti?al?aa ih<v~ la ;b? ???? kal*** I* MM r **ir? uf Ihr (aMraJ affaot of u-a clMa I# ?u?arvw tr? mj iUMr la 1*1 OOMSKT HXU TH* < SUMMITS!* OIUUJI Pn' <11. T. lit* ( AM "3*1 SO OMSL* Ph ?lul. th ? n*Hi? who ton oi ?a<l U> > mm*** aad 4 ,tf Srraab aw) AaaarV* an4 ?r? aaioalatMl ??????? * Mgb. lb* Itn !>?> tbrtr **M* ao4 aia??ac* lb*a ?" ii.?M B* ihOr ?U?*c?b a>4 'art**. ?bioh ba<a *oa tur MU m Ika aruo< MUM I J iba nana m alin <?* tbalr art la "?? ?? r'1 l?MO?. MIOMUU# AMV ? .**? la liWr haaall'a a?w J * ?j?l auca. L. imiSoH* lr hio anaa-iO** b*alo *a? *. W. QUlCM. Ika frrmtatfa *?>!??*?? rrnm r M lb* iu. W. ?UJK. Marailr ma nanMMlif n< il> tutor raa*. f. MlaW, a?n ai?ij?aaa?a a mi u ualia Maar. B. I JbiTK* faMf aaJ -aiala iaa.li (? UATbtsR KMVWCMMiUM ?OML U Mf-.noi ?i H> ?n'nufikaaia h'M ni A?A llalna-f . U;>*. Tba Qaaa* of Boom, In onoa~?4 ?ha ??? ?? paiar haOMfel a*y M >a? JarnT HbrMina, 9 " 'a?a 'lam"*, m, Viaa Rata "willm. J ? ??? 'i.rnra, kia)l"f>?. ? a laina <lu?M*nA. 1. 1- ?nif*. a rinrt apr?r.-ao.<a at O. A. II? ?4 Jl, ik< aaia >>aM4 IM? rannaoa W aaata. ra"r ?k. ? n? T #. mm ?b Flral apa^rnarr nf V. R ? 4 > Rl> Uf ttlainM i>l?a ooaan* ?o. ?'.iaua4?i a?. H<* I G Aiir /? curuM so. ? . ?m ami* " * ?t. a ?oti ua ?mL i n/ m?WTl.t Toaaoik* ??at a'<r%rttm i* a* -??? <(ila*<- Iteaal^ orSH *t? t? fevBN!H>? Pf IftMn on?*??iWld VViuMtiMlV, ?!< iU||fl u4 VAt.Mwr. I >r of Ifea foU<*4.n? ?? knuara Urn aiaaa pm *:i?" h ? TWO a IMNt Al-ri* J AMU, t?*o nt ?s af>uJ. ' ? I.Wik'iMa. t oa fa art**, ban i f a> ?n i fa? iiauat Ifaiwaaee, *? T lOfl.ll. Tb* '.m ja.'lna R%. io laMf. '?M M H a 'T, Tha aaWlr *:M Uhw ?an parfarmw. 1 I' K ?r.tri.'f*. . WMkoai tmt nm Ika >-aal < nm* W-?ar la IMrtM * * \ *ur?t? >?nn a, tka ijr ao1 rhannlB# in* tf i siiri L. it .dm r?Mii.v, ta I mlr r?l waiwl1* a"?a AMakulif i,,|..iia? m ?Ma^i '?* aa? Iba itiMkM r? 1 >? 'm liuiltl. * l?aa<a wmorou.?/ . ? tisat i?-?cw*w '?m nuaaaa. okui 4tf'i M m OAlUUaS '^jrafciFnt* <*?orw at ? Tkla r??w 4oa# *a ht ' k^-'aa *? M^-K %tv .?> . Im* -fc# ???<#> ??!????. It It inRMNNI by ik? P MKftl TAW WUW* ?? i ? M iba ? oa>^i aT Mf. boJava aa U?-4 T-m/r *a? b ? ' ka?l ?l?f r.'iWlH -* U ?1M ~VTrm f? T arpa>Kf -lartl f'ir?a?? a.?ra cot Of T F"S IT :j> ???.m iuSK. \jr*V>* *?* f T4 ut TH* AIM, a AS r> m mymmn. At t?f *fl?^f1-k Ha? . g<i lifi. Mra ???*? ?t farrt'U. *?. SabaalM. __ / ? sonoc ?nur?s<ui nrwm r* wm ? ? ja vMa. al Ni ?hi n>> K-m4a.7 *?*?? ? >a4 tka waab, aarf la WaiAi'^m RntraWf U _ B* U." 7xi**m Wk-r At! ns n??ni? Hili W M, f(7 I?a> wtViM AwW"b,?* ?Ma* rawv^-nUt rtMl a?ar 'Ak a?a? ?*. __ iMt <?>ViMcVa WVI.L S?r?*T ?I? BUMOSOW Ni, no .. "SinA l?W * T " . . . . 41 ?tMra H?!V <? TVaf?n*? av***, ??*"? roxim. MS. It . . rm ri<t>cut. 'Sm nsuun *i?n 2oihHIT " liornT lUmrt iflMiwMi ar w *jBHnBK

Other pages from this issue: