Newspaper of The New York Herald, 9 Kasım 1860, Page 6

Newspaper of The New York Herald dated 9 Kasım 1860 Page 6
Text content (automatically generated)

a riru ation ?4*rir> ii, * ooMPsriwr ruima A. loau.H^KM-wwiud uvr.M ? 1**' 'are V -Aiideaaa aad <Wi rualMrtrvt ; raf ri* y re leeewoa tMll six ?M U4, M(WW1U 4i<t U <??, m i M? , bauk r ? ? *itoati i?b wabtbd-rt 4 Kvprrtai r\ raw 4 ru in ft* ad y 'a iu afcl . m ft r-aid ^rMtk?r aid toUlaar ud om to ton and auum aa- aliia and a<urrtrna?ud. Am II 1A1 Id al, nrar ?v. a. ap aulra. a HH'ITtBII VO HiJ W >M*St WMHIM A HITIT > ? Mloa as Wu. r?-? or I a d" huaeewurk aad aewlnjc * a* aan S- mci it Bo 7 W eat Ml ?. t TOBBO U? BT IK'iKWni OUT AIM A MI H> 4TI ?B A m at- aaiatreea in I p rl val a ' will) la ? neat a" war ui aaaaatoaard w onaklna rbitdreu ? eliUbluc, *' ?<?'?? Mukuui'wnrj Addr.-ee > X B o_lW . A BBBBaNUIHL, 16 YB*Be Of AO*. WaRTH * A ttl'iiOoii Ixi id aaarioau Immilf Apply w Ml iui at. ?ar two im) I - A WII> 'W um, WITH >0T IWCTTKBi* A *CB, WIPHB* A i ftii iftiKm I* l> >wt' ->eer, woald !??? hi jeaH-ma lo lake gate of a r? ?Hy ?' chlldnui or aa taaalld lady dtpply M U1 Balharrr $L ________ ___________ a IOPI4 LtUI. Atl^T 4IBTBD ?1T!I THI BUdf. A IM wl?h?? rmplira.e.it ni a r*n -y w ire, would learn IB 4lfn i fttiv kind "I ft n>" i?<-l?ble ?'.'*??. Call 41 ths MOlDd to-., r araa 1 al ito ?* . I" I* 1 i nrrrAtioi* w*a,TBD-i? a RBM'B'rrABi.i A Prolealant ar wet '? urae tn 4 private 'akklly, M ?1i|lnic o f, .hn t ^"''rtw III ih? I'-niil't ? 'ao tie a~ - i f ir i?g daya al ft * ? it l(?b in. b?l??a 7l b and Sbftta, lovmiltwr, tori room SITCATIU* WA.TTtO- HY A KKo^BTT aBLB WO. i mau, ft* t |0na <*?ik. ? abnr 4, j Inirrr 1* * urtrtu trr " v *,?? ,tte "eterenea Caa .a Afen f.ir ??rn dftra it t (I I* ,<? taiwwa Ifct ?n" r a , in tb? tlitM 1?ir t KU*BITa Al B *?>. Nt* OlKL ?ll'tr A UTVi A 1 1 m \A di rtow ? *r ?wl ??<1 whII ng iu ?hj><eu ina to imi ? ?t tt Ihe Wftah nf I ^11 eit? re err arc uma v? wri it lit Wr? JAh , ?ir'irr 7'B irrQUH i.ajbt. with o*e 4m.\LL, child, wish its a f.rv 4?U? -? g ??r <m; ato n?n i?*rh ?nf-l'ar sraw ii<. inl ?Mfrrraida ?re?rh fti"i m uitn, 110 #t'i?r? .? Ktr?<1 n*!> 1 aimi'iir 4hle kowr AitdreM Mri M V. lite z. rtlintf 4? . tw ?oir? ? rn?? ?n w<i k?. AUBBfiMAKBBOr KXfEHlBWB, WlnilBi KHCI, )Y ic* t 4' tiltw' kouMi, b; Ike <Uy ?r art ek. till M or 1 J tn? 217 lUib IT. ABITDaTIOK WAMII) NY A TOHN ? Ol-tr., T.) 4o akftiaoerwurk and wtitlu*. or I) Bind oklldreo. h*a goad Oit) rviereuaa. 1 cil 11 1 '7 K>.b it. % BEPItCTftBIJe TOUK'i W 1M1N WaMT? A UTir A V a > hi <u itu'br arnrk or s<>u*??orli In 1 a a*" furaJly; ? 1 f \*i pUlo ?MIK arvker .al Irmer. ( kal dlr rafaraica to I 41 3U hMiki at, flrn ? nr. tork n?a, Brooklyn. A 8 l?i K.-B-Wi,Hin>, A HITOATIOW, BY A HEAT A * nierte?a fflil. In uakr o?re 'it children ftnd dollgbtckftiu torar<trk or ?<m.d tA t <u 4 u . >?bjH-in to to irirol. 0*il Ob ?r ?4<- re* Miry 18? Pnikpni at , Hruiklyn At I iThl.l.K T' ' Al. VOONfl am. WISKKS \ hit'7 A 1 on ?? Dur?- In 1 pri* a? t'? niiy . to* a ? nbjnctioa to Uva with a edy olio U?nU. t-ill 4t '11% aw Mib at A IOJ?? HI It I, WlellKR TO OBT A PL.A0B TO A euiro ike dreMB4knic. ta 4 Tory ne?t in-i aratrt as we', auu.i; i? a 1 i?r ui ?vm'M n tae fiakt'y. Appl) by tote or lao i illy U ill Wrat I6U at. Kelrrenoe (ITeo. AkaKflC TAR B OICKVaN eiBU WAtTS A KITOA IA10 I* ml Aa ' to <1n (eoarml housework. Apply it litl Ik K. av auln, luck mm 4? OK WHO !?? ftMIAB'.B ABO AOOD TTtlPlltltr*, ?ftuUi 4 pW.ie ike ku wa her btld inu *eli. baa been to % k?>??4-k-efier In ? faoi'ly 'or -ijcl-t jr??n ?n 1 n .a Mt ?er two laat p'ao*a maaaiqie t 111 the r4?iltea r?-'K to Bauto? >^4u te ieea nut 1 auitad it IM 9ia at . w?r 4m ar. ? KK.J*?i TaHI.K Uliil. WaNTH a sITUaTIOB TO rx> A 1'iv.abr. * 1 ft and pliia aa wlnf; good referaoaea (Iraa If nM<Ur>d CtoJi 11 112 2lU> at , batwr>n dth and 9Ji ava , tip to a 'j* k rum. Asitcat'w* w a *tbo? hy a oonprrKfT w ?i trem ? b.. k a the beetnf refe-eaoa frrnn ae' Iftet piwie at w a f>rb4uinerw <-k ? nd ?4i Inj In 1 aai vl' fftiaily. 14a he aeen for two '45a at 81 * eai I9ik at . near 6.b ?? A UAOt BlUBLt B*-f*iT\91,B. UToIKKS 4 MTU /\ ftJiu.' 1' t ? f c " -:r> . t, ta ie .b? rni'ro rharije nf TO'inf a*M'dren r?riui ?r?um n"t a?i mark 40 uhjert ae 4 <vi?f rta'ila k.wne I Lrn ? ptlimatila rneren.; a f1?e<i N' H ? Jl'i -rfi Kun b'ft ?v.o?er 1 rum y. Ailrati M.aa ? , btto'in U, a. , Bible Houae AHIt?l'B(rrAHI.B YOIN'I WOV aB WABTS A HTTU A tan aa t?i nnran Call lo ?Sd at , betwa-n ttA an J to. ava. Br. Jiaub Bmwa AYOl'ftO t.ADY W1XIIB* TO ?? ? OUT lNPKIVira 1 *anl'?ea by Ibe da* t r f e# k la nperav w fir. the .t> |o di p.jka ain'.f aewuK. as.<. p ?ln arwutf tftken lo lb? k.m*. e ae w Wheiler A w ? n'i Maiiif Maeblra for aala. Apply at JW Sd ?? aert id 0 nr l>H?->?aiK W IB- J Bom or < MTtlMIN.) A I *1 rtu?i|r>a '?? % pf vkUI ffton'r at rt %ni ?*<vm 1 ru ii ?nl tad n. lud cfc*idr*ti n arfu*^ la ?h m t*r+% ??, i?*. a\n#u ymrt ripfi-iMw ui tnukia tm% ??*i elty rtf*- i r* * ?ji at IV W-m 5.VJ m APtKtfUHf Want * 4 HfUATlOft. WHO in IN Tic U*Htt nf brtoffirff np <"hl!dr?a f???n th^r birth; bM I'H WUM % Ifc" iMl ihr^r f^ri, m Wulintf I ) wm io? dum +rtrt> k , *r?t rxfnrroc* ?> ppijr *t ui? ?0411*1 j ?u-.fr if Hojl tad ntil" ?U . { ft ? UO*B?r, tBUUBTHIOUB ilTIL ffANH A Bit J A ! A ten aa . h?ta armahl 4a i wftltreaa In a email pn?4ie fa ?m fiaid any 'aferauoa. lagaira Kir larudaya al Ut Aea to ftt , I.aar Ilk aa I a klTUAYlOB WA?rBll-B\ A Kartf ae:f *1|,? I A T u( - aaoaia aaaher and lre.tr In a aaall I friTftle ?ftB-.'f IVal 'ifell rel ereoee ran He ? te i ? al r Wet* It a (old aaianarl, Ir ml baaaaeol Oan oe aeen f?r wa aaia if atM aoaaato. Al OlOl-A AITU aTiO* ?ANT<?. RT A KA apea44-'i? pr?*eatant alrl aa *ta>d i??>k. and tn 4aai?? in to ( tr trtmiar * an irake all klnda it a m la. ' Ity rtk.e-ti.iea I'ali al <7 Baal l?ia at near #ia are , for t t j a riB>T 1.4iW MA \B*f BES< WA1T4 A BIIUAYIOB; A ean ae e*tn "r ad ireaacl. al 10> Baal SAI at duria< tto , tor. f~r iw ? ur thrto toja a HMnTBBV AKSMOAN YOVMQ WiMAX DNiMB A BMMBItoW aWJ c ? .I'en >r w> rto ?? ier?. k atowtoft I to ? rea ? 'if t '11 r'f ad, im AUlftUalh caxOulBrj Bmro. I HI. at a. I J". IIYCAIIOB WA"1?.I- RT A ABW'B TARI.BY017B4 L ? o, I aa au ae aa1 , a aaewtr o* ?a ritaer 1 a all leara ri r?ler?- ?? Apply al (7 Mnat 17tk to, naaa | an. i?<am aiA lad 7'.h ara AIUYDAYIOB WAB1BD-BY A BEMPBiTABLB ! .11;., I r AM rhtaiM-wal' and wilt .tw Atlfl) far twn 4? 1 < M ill 2lai at netwtea ?k aud tik ara. lift A1IOV Wa>TBI>? MY A RH-t*B''TAHI.B PSO j 4MB a - ta af , bakatoi xd aad lit a au . ib i.l- baa- ? y. f.w 1 < 4 torn* y mi?H laky db*.k?.< a hiTi'ai iwi , . V ftt a. t r- ai a.! v, ir ae k 1 la-leeper w.nn I na . 1 jar* 1 1 lake al aaid.ia. ra laai.f. .k f > ?> 11A. Ad a> aa<ori. t,a it H d . I ai -o a, .are P.m . ?. > AM aHIUKA* WOBftB WA? IA A ?tT1JATt<M? a > r a- fc n? kte^er >r te?ait. reea la ?rt Had . ?>ae k- ae atotal, a?t. fITe taa teat taatlai idtala 4* ta raa a> ta . . nwau.i a lie <? . I?ir| . a?a a a? wm< aia k.ie. vol . ^ta k.ea ??? hia at(?ft 4pp. y for IWJ 4a>a ftl l?t toal lit I tl . t eiaaaa M aa.. M are* a RI-PB> T t nl I 1. 1 All ? AN tr a HtllBf l<IR IB A A 1 ' 'al* fan 1 1 la a 1 1 ?1 an a *aoa lent Wa u- ? a ^ Itaarr, an a to al ak?/ aa l>a a-ea I ir 1* . data ?. i.( IM it . Ttwwn 7^ aal *?'. ar?a Hat tl raf - raaca (i. eo JAB PIC 'A tl.B WOBAf WAM< A ami >11 'S A A ?: ai Il?d-Tt .? :a .aal .( aad Una -r, a.>, 1 4 ' ? Oh- .twwnra la a MaU r*ap'?|a|ie flAa tl> , I* r,, J 1 A ae ; t? n.?a^1>i-,i at ul ta* a*ia ?' k?r Aaa mjtA. i-a.. at r ftdn ?w a B . 197 aati na ai >a>r tat aita i* a |iT allOB W a*TB.? BT A A ?t ?LI ? I fnli.i, A aa It k v ft ant.ia '? a If . la ( *> r ? a ft id ?ae- a 1 at r'la t w?aATr aaa in*aar Hm taa heat ,*f r.. .? * . - -a Oa a I- aeea al iadfji At* , to* ao r aautt J7u at . Aral 11 ?' , toaA rw ?> a BIT ATIOB WAW1I. - RY A Bf^PB'T AR 4 A t ' . t a ma Ai do fene-al aitaa.>rl la 4 r aad a t ,s.*r ? < - ? > aad 1 ?m anua ? ????., aad Bitd a* ekd ire .. 1 ? rond cny re ereu a fruta bar Mat p. aaa < ai. at I><1 ara A frwiwadftfa a a I a'IHB <*i' II HI 4 0? K ? a Bit AB?P* r A a a ait1 i . d<> cam aae^ a a?l a?ai e ?<w*. aad B?a n > I a ? vi n 1 ? >laa ?""'IAri<it a area rk Ire I 4 Illy i ai B - Adalpki m , ?i aaaa Pa ua aad Atlantic aaa , Br a ta ya a BaePBita. M lilBl. WIMIBx A H TIT \TI1B AA A <to a wraaai aa4 tokBIWB. a? f ai Ail TJ at Brtl a ?to*BPfaB a V.4-IHI W.'dft.M WaiTa A n ?? atari 11-^ .? in iv .at ;? h a., a-ar I* It err na4 3 * r >arar*. for tw# da a AaBKPBrfAHl.T UBBBaR .11*' w?xra abITU 4I? I. ' l-.."ft. aw.41, ..?i-r,l?a'a laaaidi' iina.iaw' <a ta?aah'r?. ?aaa . t aaa 1 - w ! 1 efwfa an am ? ft . ? aail'aa ly itMr?al Hi Ail aa bet' uMaa; Min.ait 1 M A B Ida A 1?4,? ill*'. WaMMI A *lf?ATli? \d A ftaa.enaa'd ad an r? aad I * ? ? la watamtfta l 1. a ? 'laa ie? ttm ? ir a akrr? A' In rd Sra t- *ra J?i ad 7,a ft wear I w ,?r .1 1 1 ft B WaB1BI?. A ?lf WaYiO*. BY A T?B( A 1 ? iaaaA ?r. 1 1 ?Wf ? ???? Idde'da la *e- 1 I . at a* a'a. . r??a ?te -<ea? * If f'?a r. ftl r a 14) a fr ta iBM 1 4 ./olasB. ai K H ?? . In 1 * jl Baary AltafBUMI dlBu 4 r r 4tl ?B a ara ?* taa w wi ? 1 .-ln'n -r ? t a *? 1 1 ait <? ii a p' i??'i?i? -aad a la'. ?< aeai < I'm frertt- >?* i" ' re- e iM. al IJi Btot J*? H . ??? #toa Itrt, ; .? 41 M aaa. A BTT" ATIOB W4WTBO ? BY AHf'n Y ?!<"? T\ * ? kle )?>-!"< 4-(Ma an aaa, ** pr e a ? at | ro iB n a l;a Braie-kta ?n ? avAxa |ae i?f 41 tlald 1 1 1 a v?el rw S?etn? . ,14 ,,, %?t *, , .. Ia tfca ei-n r RadAof re'-eaaae . ?>. , uU aa?a?to at m 1 al k ?BtotB at, aaar ii ^iaaw, daeoad Amr. \MMP?7TABI.B AB it IfB* {?-?> W'Bd* . aa.!'? l ni? 1 ae e ? k 'n 1 ,-.*le 'la,, I ra>1 iiljwa' 1 1 rw;? ia ?| 4ea? la wel l) ,nl l"i ia< /seat ?f , ra aftoto a IBraaaa 17 aiA ar., Ia?at1 |U1 an l liia JUifl'TAH!.! I'?r? > w I* V<* W4BT4 A -!Y0A. . Ml aa jlaia 4id waaA -r a?l tr *a? -aa raaka at??.i or a> - t ~ ' v! h - ? t i'v' ai I Waat i- .4 at , oak ? -* < Be 41 ata i t.l r;l? I ? a ? r?< in n.AI* ?' ?"* - Btdfll A 1lf if| in 4a A enA, waakar aid Ir oar orriaitl'4 11a rea, dt i a fc_e aeai*'i.e,afr>a?a'l4r?li'i 1 7 all at HI Beat till a , a*a ateg d1 a aad 7 h aaa ia Jl* "ear - -at * tw A BITr-ATtoa W A?T? 1-BT A I'AT. Ali'T art j leee rta-t af A?- 11 di iM 4ta a- end 41I a"?.l <a } A aare * aa ud re a aaa ?d 'lontlaJi **ietey sm ka< 1 a -?;e-ieaae f ? i-e aattaree a- - aa ? <aa ? > a a la a r a -toi Lto aa aaa i aiia *? ?** at Sl t?4kl 11* it, b?- . I* aa aaa adatl 4ai . e.a aT. I #&TCATkUill W AJ1V ***-+* j* ? A lor^o avari* an **ih . wiMimn % % r?? * Aa (>Ji%Bifxriii?U1 <W arto'UHvea. A ??y iMo ?trrai - N *1 llEBLf AITI <i1'H LA"Y ??>? TmtS NIC# * E^fllAod h'At#* d-a'r aa ?!to?M ?? a* iNfflA --rl. ; M,, 11 , u Vi i'r?|f 10 # . n M ' ??.rf It* e-j ?1 tiff ; u?? <? <j*0 I* o lo P>a eonntrv A?ip': " "" " ? ? - AK|KPR(7r?H < WoHaII WOULD T h K THE ? ?f A f**w ffeutiemen r rt * ortJa'r 'ah I#, ra..rr I \ irr ? ad tflv- ^elerenn* if ramtrej Ku '} at UE libel ( 'ilaWktl plane; U'HfJ U?.,r??in 2n. - kr fc Ur# MIIa N Ci All r?fl LADY KW!K?"filT N M a? K<?C)i W tf|. wa U? m?**t w^'b taro er t|rM f Aa?> wm wk" * h ?- ?ar*?<'aff mm* b* rrqu'wd h# diN yifBniii ; a*a M t?*w Off hi r aov b'e o' teaeb t>* Ui# hujcinu iwugntgt: ir?r riiuUuauai t K ?ut'?* mu d*i v n*. >k? h*va r? !rmu en tru? aer pupil*. Aditeaj a M , I QiilD lull'* re i'uftt ofti. e. A\OL*M* W< K,H WihHAH A STTUaTIO* tM A framl1 prteaia rvmi \ a* n-4?A, and to vino a?'-i ?<-oa ? i<t Ujoou.j irfufnU A""** ^or a for * a?*?*U famiiy. Oeli mt ?r vi CMMforlw.i .i#46 ?ib av.. t<*p fl?>-?r. HtMhK&AAPEh'H hvIUaTION Af4VrB,*-*V A mU ow. who if rr.l to?*l la oirooinataAoea tit ? rceacAi then. Aoply at fti fin avabu*. BOl'hltWOHK.-HirjlllON W A > T Ki> BV A Hie-iK* * UbV jo?nic h .m*n m 'h*'n^r'uv4 or b? d i b 'W?? rk tn h await prlv Us fami f. < 'aa >*? aeeu fur iw j d?>a * 'Hi ICa t 1.1 b K , tAlrd fl **r f oat nom. OIT ,%TlON ? tJThB* 4? HOOli isPKtott O orrrr ^fBt, by ? *rrra%n. wnh^ui ??*! ?rt h. h m A*0 fAZl#AA4t?. All|r'W?n *0 ? np?> Hi ri*4 -? f'Vlf y?-Ar? Hi Lb* Awl \u %? n u w*N ao>4uaiuu?4 ?.to 'rnMnr^ ti?' *? A ???iln n;4 U> go 1W-M .c?*? a*m advert. mdiroatH If., rv.u IBS U?r*l(t uOUa QlTUfTIOW B; A S?>UW WOK A V fO PO fc*T**r-l h i'ia^A- r?, Ul ? pUtu <v*>t ami f ?ki w.? r irer#"; five y^AiA' re!?r?nce from hrr U?. pl??oe t ail *? 173 Vkfkj* ?i. QITVATlOV W4Nf?J)~RT A KPflOrASLI VO W? ^ w ur.iai M And flliid'l Htiri ; ? ??>d h?'U-r? qutrt-^ more tb*n ? App y aioi/ji?/ iitft ??! A^ti i ?f jjirrAtmN WaM f n iv a KE#i**riA? k a ?m IR *?>! o?fc* Ati'f W' lf? ?aAiii(?? irouiaif tn? f??,? o' ci i) raJOTMMtt at 74 UrA I? til ?(.. Aim 1 "#r riu>K ro^ai Q i TP N W^N1CI>-KV A kuUNvi 4^ O ? <1 c? >k ?r?uli?T ami imorr ?'an *?? ??en f ?r lb im <U)? at I f? Tth %i.,t 4 t avea, riar vuitmaf, irmcid flunr, l*aca ivunt uoOd referi u<:o. SITUATION WAN rit? BY A lOOKi WuVan, am O n ir>? acti ?eAa?Htrm#. or lo iAka Ur ? Urt? of aa luthul Ca 1 At JiU Ar.at 3?> k ?! J II'aTI WaNTi1>~BY A (UKMaN IliKu, to L)U O icro^r* I bouac wi?rk tu a Mtall piirat* f*rini*; ruid r**.c r-iwr. Uaii a4 f Auai A ? tliitei, &o Lth) vj * oh ft QlTtfATlOV WANTtD ? BY A T*>UMQ WO *4 If O l oan tat* cttar<e ?j? AbA'jy, oau rfiira of r?f?> hue? Call at 1U *>?Laooey ?t Situation wanted by a fRoiWiHf yo-h*i + ai" 1 m dUiu ?Mt wMttA- anl irunrr? *x>4 refum-tc#. c%i| at 6ki 14 at., near 36tb at OIF TATlOlf WAVTKU-BV A Jt^HPIC -T A <u* Y ?UN ^ -3 *?ri, V? do #*urf>j koutAaro"^ in a ?nail prlvve faun v. Ii f-ir .* > da*? at 660 >.h av., ? l&ttt ana 16 h ?'? , tup il ?or, trim' ru?m . Ti-aTIom WaHT80-BI A YOUMtt f jMaN, 7 lauiK rrM; oau d < Ta? waM'Ui^. cloar Mtroaui^ %u Kr^kcti tlntm^ . flood referents*. C*Jt a. I81 #U ar , 0 iv.m 1 < :. aiid 1Mb ?te OrrUATK? ^AMTID-TI, A RICbPICOrABMC KOtJN J O wansn A4C?4 ^ wb^r%t?d lmu?r, h a ? tva'-e f% n y ? Mil it* nc-vn at brr pfoacut piaco, i72 A eat J/ta bL, da. 1.44 tAia a rrk. ^A' A N rti> ? A SIT ATION. BY A *BHP*TT A -iktf Ui*U *Y m< ft w"?uo p i? a ju >A, au?i au *ica!i?sut Mirmaorr %?d knmer. and o*a Jie ih-iI f o?y r?f?*re .0- f -r ^h%ta u* ??rji fi r .wo daya ?t 3CJ 2J av., mwutxr ii* ?t . f jo/ta d ?or. baca roum > o. 14. \AT ANTE!*"? A blllAT^ON. Bi A KiCSPKir iduft TV yo't-'K winaa ft* 1 u ran and flea catr-*?# . m o^oaote ??< ut 1;* v%rr "t *?n lufanltrtMn u :? rth u(M?dc!t re ert-aur f.m h-r la*t fltooe. i>ail at tXAjtnojd at , u?.a r tiauA^oi pltoce, kir" m.) l %Af AN 1 ICt'? Hf A KSHPC(?f ABLK WoHaN, A B.fUv f f u. at c?to'k, our aao iboruutibif uu 'e.-a in a #?r ni^ti n w iti atl t?< 'ikbcht ? ano a ? uai 10 ig experteuoe ta privaa ???a ?v??t ? iiy iefer**iK'a fail *t *1 r?t liKa 44 V|7aN1a a iv n f 1 ri'.-w Hi . ? \ kiau h.^ a f f ?t u u< 'U m (ba*ai??*ra alt or ^aUraaa 10 a fr?riva 1 1 -m !y, lian ifM t(v>) refereunr frt**B n?r ?ai w -?*'? vJ%u t *r t<rj dA)B at 1*7 We?t l.Un ?t Ut*tfu Ha *u?j tfia ave. ttfANTHI BY A PlC^KOfl. A PlfU%rHiN 41 NUii-vK tojud ^ i* aa*. a '? to of l?? n^ of %r*? ut ao I . aut fr at i(? ut tb cao < n. atJ at <*4Udje.. ? cra?# a > ? n iv. re'trfuca t ail at it? Wat 3&J Mi., b-naero /tt aad 6 h mv? |I,f aJ?Tci>?a MTCaTP'N. fit \ YOUHO W*>M \N ro rf d.-ru?iu ar uk *.<.1 :Iu<! ^ ?'U 1'oj i^ aad H 4 |'<<1#*?#r * -4J 4jfcv r? tervu ?j tab I** t?rj a?ji a> 94 S ta *t L***i b^A av. 14'^ NTfl>-A SrrUAYION. BY AOOMf'STBNT ?Ba? ff flt'*'** urtrr*!*' Ifl ? t'lLtf told n ?*4 ? aud 4&t! ^nri'?di>?a 1 iu ^ it*|n, ?.<u I if.i tit > - >a? 1%?. ?r-* * or ?? i to ? %ri I,* ?* ii at t**r 1 rvwsi tain^ o. er" , 2) 4adtai? av.. tor Jf h ?t iAra^T?.l? A Hi caTIOW, ?t * a Aa 4PB )I,aB , ff j? u f atnnaa an ..?% a ? 'n?i4 am V> i ?a*i a u itoAto e *a a eat drau. Irm?**r, by a "Unjt* *' u**n. abo to Itti'lro in 1 A ' 1 tb? i u?t ? ? ? u -Hr? , Ui> ? m * ? Mm *h ?iw 'fl nf "V"** ? ?r<t 1 s?%' ir? , I* |i A ihnlnty r*f?ra t rr t to.i at It# * *** n I , nvtof <ui av , fo* tao Uj e II" AN Til' Hf A C?iP?riVT fkfia'M, A ^ffjA ff ti ut 11 o/h* auo fl^a aatre?a or **1 ??ua kadr , Can m tip (tLa a- ut' , 1* -rutin* a^d ta ? > uaito tia^aue v^t fi?e < o - c'ty r*?f-rra e fAMA b*>/ nut aiAp.wjr?r>4 i'taoe. CaaI a: ?M Wm Witft it' AMIl-.ii A ?X,??PUT<Mf. TlDf *trn tv e>? ai en( n*> referet o? a*ituati<> ia sIaakka^J %u<t Wtoitr a* ?ir *m mtraa at? i to do eitom ?*+ >4. ?* -jiii a &? ahui a ^t#t, to? c *?A an 1 ?totitdnv*. ca * 4 w H .n a: j i- ? Ad u a A^"t oaAr/. IA a^r* %4 aud */. Ua.i ai < 6 Kaflt Ism ?t WrAN IP A Miff aTfO*, BT a \ li Ni) k%At.Ut? a >tii ?u, ab?? at* >?k uer ov? Lia^y. ?? ?? ? so ??? ?h b*? Iftlt ft - at Ol <*l > re Cbhli f ?r tvo a*V4 at lii ti A verifj |> %.e ir?r i A ?v \trA4l!lN?i VIA TAP- IY A?l Kl AHIIOf TlCtl u\tN ft drvaa, f<jr a fe# AeaileoiaA or a la*oiv, a ail b?.? ??> o r. t Utnt ui fc* ? ? " . i ' * tr- dav ta a g-n rr, fa<n*i J . t?r a? a rat?*. ti ?unit) rt i jj-eitCd 41 >eA. t'aU at ^ 1 ?Caat 26;a At, 0*ar ttli av. ? 1 ? AN rl?-Hf 4 KI^U! AB ,?C Y ?. ^ * W >* 4N A * V tua .ti it Ih to vnaU pr<t * e 1 .?? > . f%a d> | ?M a't.i eonlpt fl a mi !? a? r it* ?at <?aa .-*# %ud ir ???r, U ? la. <4 ir tii\i rM? a?ir - ?% ' < Hm ( I'd ?' ) \II for ta o ?%? - ?t iJ?l ? , t?at<vaia i?A Ail Oo ir. fhal r 091. 9fMi /?tobTtO-A KifO ATiON, BY A ao? ? * n vu a. drat r*te r-?>?. ?> ?it* r? - 'r M*a?r lAtot )i at 1 4 ?*ea^2-..tii ?t , MttAl 4li ti'-A H.h ? ;?a:. fCn- HY a W ><a? ff ?! i. ?rtA?t. -riA%i. ? ^rea. a 0 ulo? A?d toL-1 ?torfi??w * ? ?* Ui *-ri?A %.a? tt ar 441 ^ *>r fan* ?? % iv ia ? Uk ?Afl tae oea4 o, #?4? it ur to* .rraa JW m ? at 4-iA fli. U4?drr?i or <*hto abar a 1 a id 1 1 \ irtt^ti ff q t% ra r? ?%4 give,*, ttu c?> ? at k44 ?l it at , u?*r Piiao# Uiaai r#f?rraea fives ^ 1 1 r % fl T K If ? * T 4 KB PI T ,H < W H N A v? ?m? ? ? ??? r - , f n?o' -fioAt'd ? ?*ri d ? a#a ta 4a? ??? 1 itry, ?? ml 4 e tr tr 4 a ? a .. rtgMaed A4 tAi A e#4 i".a ?4 , M?a-u ttA a*??l a a > 1 1 ' \ . t f \ I i v ai* 1 pM ii <Mtl ^ f >ae t?t. r-aa Ay a 1'M|I?* iKa il ?? i(,nng aoaiac,; r4? . M%r.i <>A re taa beat r?f r tt rtivtawt !ruA Aar AAt piar#. tat oa aaea a4 ir J H f*at JM& it ^ _ Pa.PM^ T A KUfK T A ftUK BNti&jAK Wn^vN '? a art % s a a* o?? *v' r to *ir?- ?r. ?pt ;v at 4o <4 Wott ?t , r*'-?r * ?ir. frte t ?? awf ra f??an<<a 4' r -0 44rANltoP A lit i ' A f f > ?A. Hf A At. V T ?4 t%% ? w. fBto<^ OAA IV. ne <vru rr ? 4B aan4*t fr Ht liflitoH 1 1 u atU.?4 to A? tat Ui ?aa-. 'to AAa i" A p. ?> at SI ?Vfa?v C. 1 4 A ? ? AT tolfi"? P?? r *U,B t?P'N * W *4 4*. A *? itta ? uta r-a-a *4 % b Ure'i A ' 4*. H.S cAa A ?*r a ?. f>^? a 4*1 r!-ra.jAf tr aa bar ?a p *d? >? ) ?t? a At ?4 ?h rit? at 'r-Atfv ra. \A'A^T*> #ITtAT ATOP TfIB W tiRl* I AND ff r ? i (for a 'aa t all tv? wt star a??A hi iaw v.a 1 At X f 1 r?t b ?!., r*v a. no. t CAfnt aA * ar*. a JA ; K 1 ' AT A A"* APt toiP.A ill. A # Wi?W4!?. a t , - . -u 4A r ? ?? t-f ?4 ?' m-f, * a-'ml ' it ? i? a . % ? * ? p? f *?a fa jr t o |iv? raff ?1A| t r ? i v t f t ao Aa* A* il'i ? tb fl4.. At AT W tr ?i ??. A4 rHA***aiiaiA Call |?" ? * ' '7", m ? "? Wrr V itaTTI" "* i?r * i ra vrr t?4n 1#?' "| ?- tAAA \ ?v 244 A A 4r V4 a at? |5ab aA 1 itafl tit. , \ tt*. r*w xn?r t ' M If AMKP Af A RK?riC TAR'A TOCH1 ?o^?, a Tf ptt .4 t <1 Afl erv* l 1 4 pr va>a 'a n'lv ut v in 1 ?-ai? 1 1? bar btiflfAVVfl Ar* iatp< a'toaber And IP H>*r. baa t ? AAAI ?? lltjr f faf *A*. Pa'! f ?? tarn da A if ??a aaf*f^ ?i i?> ? p ra an. 1 i? }"* A, J5W H eai iAta ? A-t a ran %? ?n ) # h ?ra tl^A^Tftn M^r'ATT^t. ?Y Tf I At t"? r a ff v.ifit',; vnAwnj no# aa fin* ejaaa a?toT%, us a 1 tta beAaiflbat. An1 but # 11 <<4>j?rtl ia *0 Aflri t 10 tba araaf^'ng ahA temiftf t r jn'.rAi*, Ui* Abar aa i*?t eU?e lAdf^eaaa ia AM Ha bratici*a baa on ^ *Alrta 4 a*a*a( la ?b? rAaia^ar r??rt if r?i it?r1 lb aar^ *r?i f r'f* ra*vran^i jfivaa t'aU at 111 ?*?*? Mi* at , Aaar Aab ??.. fAf tar?? dA| A vs *; IA iMItyi no^iar r an * a r a k#h -4 !?? ra'f AAfa f^AI A?r 1 Afl tot ill la* I6'b r ... fil|A4 M A ?%J? AA??Ap .tf a AK4PB ^a'UaB T 0 ? Mill a A* !? 'aa , , ? a1 1 ?a 4 Una* at pi vl? a* ? # neh-'r r?l a ra? A 4 / ft^AA. ia4tor tar. .Af? at it7 Aaai il , bi UA i.JfAb arr??TMHit 1 AMKIVpi jLjt If* .iBrOAU ? >< <Ok A -UilA ' >t"<' <n ? ??1' '? J? Apply 44 ik? wrutr of Mod t'<"? Mid Hail >U 4 klyu A WD I.f HIHti VtlTID-?T A TBKt * ?p?M? ai 4 ei ?? eowl vmi .a ?ki'iM do 10 do* * tUltf In . 0 1 Ml aatta'a"*. n ?aaii?er; <w f*ia ly j * ?mi 1 1 alU) ? W p r us?o, w n?r <>*? ^iqait %pu y at, urklna U Baal MHh at Haul .rf diy re* fr ? fM? * t?l? | jL'a>I*I>-*! * ?l*?r Ol.ahrt Hit turf** It It* A >1 'i o to- a irlvau* 'or tk< xtu.rr. ? ?-? #'raa r?n im> ? ?M->. ?hii* ?>n elnt"i-? aai- on A I ?!??"? *>f j fia> wwwin ia r u?-?w*i ?ij la Beat uiiy iWoroa^tt Call at K a I t f pan plate. ?\rA't?l?-BI a HBHPBCTAUUE vOUKO W li v#i A I "* ?l n-t rn a< flrat rl?aa ?*, oa'a'iuiii ia f r :h i aud ? m.iira fc uk In all ita nr* eA? it w*^*, * -1 . jei-iwa I k.r d *a? i?a ha? li-ed Ir lh<- b?al of fwil'.l ? la .hla .'Hf '?o ? IV. fo d . t|? 'a*n o e?-a Ihuh aaeu tor two <l4>* At JU UiB at , U> tw rr?r near t Llv* rally pUon i? Ai>ritr?-BT a hkalthv. kmpbctabi.b t .-(1 wimao. * tk > fr??b broaat <>f aii'k, a d?uaU ?? J w -I uuifc* hi a rr?u*Rlahto iambi . ? aa wr.?lie? th- h*i "f ait Uaa bo objrollnu to lb- raiuatrv. flii ia a f uii 'in t aurae. t to a* ?eeu until esgaged at Mi hMm A., iw kroadaay. ? 47 ? M BI>- KY A kKFPKiTTAHI.I MA?*IB0 WlKl" nth lie tii.t rbll ' iwo aa^mAa al". a attnut-ai a a wet 0 .A* h* laq'i'r-* m < i 9 K?n*i ir at la tbe b ** a* nt A'AM*i?? a Hill Vfl'M ?' A *?' f#! 1 ?i.? n ?i nriir w*>anaa. mi fh?in'i?ni?l1 an'l W w?( *ii)i lb* v*ali'BK W if -a nif ; la nipank >4 IA ? a*.?i r i i 1*1 -OB; ntido-*l?t<ia all *mda nf fatally la t n *f|u r?H' ti'.o far pn>d?? 'h? Ik-?1 *4? r-4 aranoa (Jao br mi ? t Si" 7th ? . bai?>?t> 3>J> abj Hi *'A. i?' A*Tiri>-rHit Nrrn?Tio(t or ootkknih^, b* a ?* lad? r. Tiprtr"t o * thnrn-vll ?^1ar>u t ? Oply ki j in Am I wmiIj ?au 'til Htrrrt, >rt ?a> l 1 and 4 a'etaat ?? ANTKD? Hy A RIHCI'TAHI.* 10CK<? W'llli* 4 *? ailitatK n In a r>aprrt?hl? f*wll? aa a?i? ni'v; oi? * <r rt> r?w <f hra!<h) mi I. Can b? atea (or l<ro Ja/? at ?7 i: ii i.in ?t , la ib? rc?r A' *f7ri?-A i?rrcATii>N. bt a KE-<pie rl'l ti <lo eH"BBl-e'?n k "r U-ht hau???"* la ailllia^ and nMl lu(. Uau be aarn aiilll auital at U1 K*at la'ac at, ?Ml lyu (X7 AJTTBD? A SITCAridN, BT A KKfl' V'^Ta BUB ?TO ?* inan, aa rh^m' ?i Mid aiifltaat : .a. ^r"-, o- ?? alaiB pifcw ntu* Hiirdr*fc?i ih* n?*at of ady rri, rtufnt (i*'ea Canal ?5 4a?i Sat >i 'or t ? Jet utrir HLKil-WtHllK. BV AR4?C?IT KI.SKtK "? r**-^ a nu an, ? 'h a fri *n l'r '?at ' 031 *, a h%i?y Vi WPt aarae at hrr o?n ir?i.t-u.? *8 AVat &t_ 1 ,1 , 1 ip toor. Y\r *NTRl>-TO fiO M ( T'l <M BA OH UALj* HlXlt. ?? by a r??|.?t*b!e tn?il?li Provttaut joiiuk xiug i ?itiiaUit vmirwand aaanuircaa, or t > wait nu a lady Ad rr?aa I lb - ur t g Bt lA ' *M?ll-?lifAli'i*K F 'it T# ? itliLa; I) g ai "? ?a'tr ??? wif. 1 lAii'irrm* d ib? <t"ar aa ??j iint-rtj *ai e 11 'a Ltarae appiy at tkvlr praaeul piaaa. .No. 1 4fi?t Mtfc at. 14 A^TrR-b? A Alt PK. TAB K "HO B-TaNT UIB\ '* a 'iiuati'in aa h*uib*'inM 1 and U*'rdrr?.a b a?ic? inly ref?r-tic ? 1 -o b? ?>?.? 41 iW *4?ai 26,h ?t , boljw tki H'.b ar. k. a? U area u 1 eb*agi.<l VA' A RB- PK TaB!.? WOMaM, To W\IT OW V* tarn o 11 9 lad ? a omitf wIkwb la -o Inraltd, an I aaw; a ? ?irl ?a valtrau; the b?al Oi UtJ NtaritLM r?| ,u?l. Ay 1 1> at ti MaUueu av. W'AlST?P-4 HTPaTIO* HY AN EXP1BTKV '*T1 joii'i^ t 'M, ?.( <?1 wlilB *"iIi a... I lmo?' . ? 1 d r hi r 1 <r^ <??? ?b be a?<*n f- r 1*0 daji at Ite Kv,t ?td ai . II ml Hi ?*, n?i i ro'iii w Ah ' u> 11Y \ \ itVH ? w. han. a 81 i u 4 rioir t ) <i. !??? f er^rn! hou ?*-v rk n ? a tn%i!f.m<jr; i- t ^ ??v1 1 -l??? ok ? *>Hfr ?? f\ ?r iirr nil f r i?o dnyu ml H ? onrx pi ** ' ?t? , Knifult ?. M? R\ A YK THf ? Ii A v eMM ti ?* *i nnr*?* *t b#r w om. CajI ?. 2Ut I2ib st . u?-u I t ??ri.ur, 1a ih: rat ? Jk/.hTtD-Hf % ^TT* i! I! Yurv* woM vN, A ^ iU'Ia "I. ?? n<*r??? m <1 *kio trr*n, wl'h mi ? *> . r> rr r nrfiu r.? n fcp am i h*v?* f -om b?r lw eso of^r. (kaa Jor ? 1 f ch '1 r-? %nc boutiiy. b? ttoeu 41 i2l vioid ?c. loitltTi, for i?" <'*?? ?1T**T>?\-PV \ Rh^PtorARLff \OrWd *"**?!, A n U'l 1 n in ? p fumli' ; 1a ? x ? <1 ni <?#%"?#? l.s friMDit ?iu 4 * **- toe P r*.? b u>t<a?^ f m y ii. fet of c iky gtv?a. A^plj ut 131 Ab^ii 2i?1 m ' ^ 1 Tf? ^ tHi - ATI SI rh' M fA r. ; ftu ?HriT\L li^r iirrd m p"'J, V? ?? It o*- * tlrl Apply ml 99$ rw?-U?), ? C **\ T ?.A. .kmm aa*iko iHicaj?H'?ar in* ti 4 oMaIo f-mtir % % ft kl-try. f ?r l> ?o p*? k . l>? if iha*n v- ?*b 1 # <? if m- r*w< nr?Kt 4W !f <*?r m ?? f ? 1 i*2 p ? Hi v), #r* %.? -a ib? oSm o ir ? 1??? A ?|l *11 *n J?? i* *nj#r ??nt ? I* A^BNT W/Mll) 1.^ IVKHV I'lfT ? % ! > T 1 # V N TO ?m a?* I tbr t'litui %+gc U n?* %rd i? hn? ? ^at r i' >?f Cosp ? iWhj l?. ah** Ui ????*? ACil aA? ma Iaa. ?? U u/ O0ic? 397 :'t *r 1 u.t ?i* ra R?SPK T*Bi,K Ji"Y W aRTKO ? WJTH <? X)D rofi di??K)u?, for a flr?i u Aaa grvn??r* . A^pt? m- y At 143 t*m OV ?'XTK8lf M?*R1 F AOS WAKTIH, TO aT Un1 lo l*l!a. Inciolre At 17 feprlsg at. 11 KRK W UHI- S AH ATrON.MAkM orp4 4 ( i % mm til whn ?rlu? ? f?wv hAb(l, ?t.MUmi fir a. Ad 6???? i? A Un 9 U # b hVi nr ''A?v*hMn? n ftvg<i 1 ity to irll tb* gr*^l Ai^rtao p?c* ii^ pul>it*b<?4 .ft ? r^t. Kirluti a> a fiv?a r??<d <*??r % ? ih-? > u tail ''t?wo S and ?. W H MAi.Lf iji. 2 J R/tvMivAt rtu 1 ? ifi .si aai !v?? aump. KA-PKTaRi K Ml* StPiC'N ? ?iTirATIOWm A 4 r fdi, bin ftir# ?ra. tAi?*'?+B. p ? -V^rn h? i#*p-r? %? , aH II ? li p % At M?r? h?nUi I'iArkt' n?( at'v fli ** 7H nr N ? aaVai tn %. *%o ?# Aa'arftcf tn rtrat 1 *a? n.ijfc-c A| p.a4)*QU "jr aaiI aii?aa4?a(A>Bt%Api A?i*t <i*ktd Jit# Hm\K K a VI Li .%#, Hti^?rtal#a '*ok RftKE < HaRHC f OR a RCPTK?*n Man with |t? r ffiift) ? A?- iM, a mil to tn *f4 anib aim iA?-. , 175 n*? *iooU. All ti?<*a?M p\id a cn/iU I. it: re. tw> adtATtmi Apply fur Utr?A dmj a At fi78 SrjAd ro ?'*?'? -WAHTin. TWO OA TH?I CV 1 frfj tairif A d ^ti*rs*tl? wo in a iwitl fo ktifv I1 ,n i?* > Oth r? Lr#d A^l ?i/. i?i 1 |>4l Mf ?A> n.|. ar u a 411ml b?u1 A^-pl} to J. W. Br j? .j, 16 a^ftAaaa at., r >oj 12. fttA\ fcl.l I ?(? ftt'kiOMN I -fll nau. Kt I . imi rv li t u h ? ini i i ii?tia 4*a?4ia bra ?hi>?l II r -r n f wi ? to* rt?r Vta'na* I MM ?>! ha lr??a.la ? ?o?, *o? ??!?* *rta?l ? flrn a?a .? ctaa'A fea najar ? 'U. Mkij uiu, i I'-n 17 <r *m1 ? l >"-r?u **.?. 'mtR i u? t yr*i. ri?i? to ? * I ? r r? a if? . , t (,wi ?,? .1 ( fiirMM fa ? i*a at -*u "H'ii ?k ??-?< i# tr ?f i ? -r? 4 -a( ? m , ; tM ( trn Ad croM <j - a Iwim, i.ul i tM M. I. t'utu ufta ? A .WhIV-A *??? I TUB iXP ?S- ?"?I.1K--S ' B.A nr?"l ?*???!!*? Hi ll % r ?-kl'f t? ?1|*< ,? . ? .a , t -l >. k'a ??rrfct ??' I** it ? -?/??? Si a. 7* "-?? i? ? M'? mat if i | M > . a. ?| >i t ,4 rw? ?mwii'ilni I'Ht ??? ?? .'!??? IM& uhj ?.i?b l,\' t* 'to tts itMiiv r . i .<t i" >?t *?n ? 1 crt ? ?'? ? ri. > dw Ar4 <??"? ><a4i ae , i- Ml : ? u. U? . u; Jfc.1 ? M* I 4ji.ii ?r *. ? lUfCRTil, SO rtjmrj. r*KTItr?-THl?TT I ? l*TK-? A*!> (jr*T *?rt T?> 1 I- fii * u? * a .J bA?li> tl h .ai m ?* rl< ? ?a y t?4 (?! ? ?? t k -t.A ? 4 at ? k -k < <? > r<n * ?< fr an >tr bllov t, t 4 '.!??? I??k *. 4 ? <? l"??? <if wn (to r ? ????'??tail ? >lr*. Kma? C-IM * ii - -V** f A. A I r>4^f ?*. ka'l 4m. La "ai at t j'i t) k t?<i ini w m> k?a \t iikl' M?a mm> ' > )u>?i'N WrAVlRO? A M K il?t H '* Tu OPK rrn teht-- ? rl' * -1 * ? sV , A * . M? t IHlMI A O ' ' 11 ii-. I ?1 ? ? 'Hi #??? ?. hi Ik'i4 ???ia*?i? Irricr ol ?r f t>?(> ??? ?* 1 fl'T ? i i I It ae*, in 1 ????? n '? Iimm? V*'.* cttUMta ? ' il"? a-en-fj. ?<1 / "?. ?1i? .'?f# hi M. h . 1 t, h< cai-i t (bc4 U* J?TKJV-tWO ? T?. Al^-rr r.riK*!* **!..?? or a. ? * ?..? 'r<t !.?? I *. . I. I ?? '!?? *1 ? it <t> < Farv-ri ."4 ?t. I>?l?r?u luu! II in ib? m \M1 A NT H'T1 ? ? I", ? .r.r 111 1* *? 1 1 ? *11 * ti ha "??! 'I- I I "h* k .? "I 1 .1 c- ? - ? - ml i i > at ?3 or\>?Q< t ?t . hvt?*an i tul II f'rl rk , a . T?i>- HI K nMt H tWl> ?*? TO ' 4*. ?? jna|ir?r ? aU ir? w-<l fci i?*l4i^>a ?-?a <jt r?*>? r <'h ' "f a ? tM a->1 U IX4 a''*i nwut. * III ????<? N m ?*- Hajaar. m M-r *r M ia tU> If I'-. |i'?tlW. U' / ^ f?D ? A BtH? ??(t'lkR, T ' <TR?I? % ?r 'Ht \r y* ir a? , s ?nitan-at o'iar '? ( Mb m Isj .la f jr t*i< 4*]* #HII- I * ? ??? I vf.t >i ??' a??U'K V|l I k. i * \ IIUI a ? ?a <||J I ' ik ?? latlj m ^?r?,??.'a hit ? aln?*a, l< ?H ?l| w?a-?a ?. mlt >V > .1 ?? ?- li 1 1 c aaaiun i ir t Ai i'lf hi d M I I , . V - i - ' ? 1.^ i. X-VH 4 (HTIi' r ? K ?l ? ??t ,1. N |v? J . <? ? *h I <"1 I Ii'* *? >???? <t <?a * ??d a<- ?d ) a. ? ? aa m tfta-i ?r, litital 'jttv* P.* llOHi W a ?TKi? - A (?0)0 WOK < < t *. A ' '!?< Vi t c i i, ?d-i 'na or . rt ?!?? j S ????* a i1 (.MfiiMt PJ. v?rif nul'll !??? n ? at thug l*r,in ami a?Ur?a?ii? ??? ?I7 P m <# ?? >??a-l, A 1 rt oi akn ?y?w?? wa?tbi> ?m# v M?ii(U mai??r, i?i? w la# ? -A* ? r?l m ml ??? ? i-? m n in ?? I. I'll a.' i??. Mul m v>tmn. kf . HI ?nn Ulata UMBnaat.iH l?rt? ?o 1*1 A H' M .11 it *?l>lRO< Wi?RK? -kUf'.orvKar I ?AI I?.1 ?? adra >rl ?n?i raal jtf m k lalin? iff lU nc A-'drwaa K it*r-r. 1 U? UmAloaf. lA'A^ftn- A" T > T?K? '1UHI 01 " ?? Ma** aor?'?''W %??< *v? iaf? :ul? k> P?a I ?? MMM .a ?n?t#? n? t ?i , r? >a a <la? it ?<? ' ?? < t"<'> ' t?4 i?ri n > i?|- .< |m| -h rv MatHU . J ? Ay,' r M R| ? t Pi ? I H?l*?i A. i-Wiiaoii" rkr^iKu r.m ?t Aflii tat * ? ? ?> ta ?i ; *a ? t ?4 ti??li >i?pl isi'tl a. t acii a ta-a hi % .muni to?4 %*n4 <> .* .r W'AB'A.i A I t "I t J<? l^i UUaf L Ai I a.1 mi Arpi|lui.f It, ti C 4 a:ip. A A i ? A' i i m%n HTlAWOH W1TTB1>-?ALII?. AamHTA?T n i KKlin , ?ui-""N<?. urit rl rk ..r tight pn Mra Mn?roa y**ni?d. by * fnim mar n??t -<? *,?! . la >llun? t . make b'on- If fener Hy '*?f?l g od CM) U-uoi'-nleU rtu Iaai eud pr?vVi?i aaeplutbre Ad Jj ?' a , Ml IM Herwl <??<?. U'IMl M*N UF IHK fl JitHa-T kCHPI TArtlUTT ef I'l*" a! H'nMllfli, det rea a attn vtuie ae mi <r in a i-ii ??!? lo *?? ' rlf.eeA ij, , nr ?Wt |< ; * ahondautl} qiiAlir**d u> i?e?b the ?u??i#a a?*the".*ai'* vii Knvua hra' ebca aiidrnea I*i4 Li |*? ??? -u. Ml U)< fpriu*t1*id. Kui. A J( UN (1 AVKtllOAN M 4* WISHES A HI I'll ATION . l rh Rh't^nan f iblpj ii| . l*-rk or lu n ) <<iiii'' ciuwl.v for ehli h be I* i?.tni'et*nt; li ar-Mluii to ar-irb, aiiU o*n loft-i ?' i* ? ??ai*- aei* tr?d? f"r mi hn'iae MAl LfulM artth rrter <rr ?ait ba? b?l i??-lv* teaaa' ?m?n mm ta ' un aei* nt (tide. Addr?an J W , H-k ?* ?i ?ii, Herald o rtne. iViyl rt'imnwi . ilTl'AflON WaNTaD ? K t a *B?1*?.TaIJ.B *1 Tnn D^i man. M p ?i?r ir aeewUat bvVut'r; under aianda lb* i?r* al b ?>*??, and a? i >? 'V no* t<> 4 ?t y "?f# MM i.allelo kd( rtM A? N lul Ba rnr In Jtyt. A BOY, I." YEAR* or AUB, WaNTH a kit UTk.ll AT tr. y ilght bniUHl Addreaa B J D herald oflUa. An ??Hi v kbxpb tahi.e '?HtB i 11 v?tv<OL.D. ?*ite??ii Ml ? hi MM I*'*- tradler b i*e. 'mb Do mni.T i*t Mum %aa err le* lab %u ? Ve*H i'h bti* rr? t f?i? i* eie In dry k "?1? mid uud-r?eiid4 ?> ?1 ih/chx' o#oB*ni,ar *'?*. w env o et*u o iiuiiry Ad d"?R B K i>I 4 bat -^eet . fol H't M * N kfKAKtMa 'KAM'H B? # i.l >4H Al*0 A wh b *i rw? >nm' rifAM iu **?- 1m- ^^l?l? r?? ?hnn ? i? ? iirajj ???'* H??t ipr ? A.KT'X a M. fb? rjo*c?o la, Ui tiraad ?. w*f BTtJAT'OW W.NT?[)-*B RaLU>?*H I* A *bo>? li* or nl'tr r?? n? m utt'?-n'(o< o )"btt Addrr * III' n r*n- nf R H ?hnan*>n ^h| 7* ^*'1 *1 LA' MHaN.? W * l-*|l. A ?. II.* I niN A? <!???'? a dr.i(l? u . bA? h id ><Hiif fiiwm-ici- In t' I* ciiy. hut 'Bit ?l I, ? ?if o( br Km ctwi i?<rUw*lb ib? ?i?? -vli i ou or bddi'i mt J. k , bt C Wbtem' Mulclc.ry Mure, Mo dried | *bjr. 1 C!TU?Tli>N W*">Tlrn-*rTH?K AR f O?liK*PiK >B 0 ?? r'e#f''*c ^eui bj ft Uc am, ?vfto ?p?%fcn ??.uH wil'^ Cld?? h ? nwu U* tS'iUfft ?H <n ^pHBi d 'uur ' 9r T* in 'ii?i 4 n -r% ?kUi1 u V?'l %c?4 iV Iftt ? lb 1 ?-r? Wouii i ot if r? !N?utli ftt r? for* oimm c4u be I Adtrevt a. U , tx>x 1*5 Ber 14 ofll?vs ''fO KKM'HAN^ AND U^HKflS-4 YOrw<J M\1t 1 *>?< lit le^rug hi* pr-??nt ^In^uou ti i??? run* of .-oti'ntc ft ftlvliitr ApptMUim^at or ? bluff* b*re n^^nirv ftitil H% *o? A ^ rr?| i>?? 1, n?Urf ui?) * i?h '.Qfitj-? th* p iiiuai^ni eu.jlojncaL Adlreut n. f , JJ7< K?w?ry. W H'niiitfH ?> is lb* eit > , %nd h?- k>k1 oily Aid a nuirr rofe rcQcr* I.'aU ii or ee f., 336 M??ry llfili'nui .-ITf *T(01f. BT A TODV ? MAH, S VV .rum ' id )B % r<? 11 dry k ..i? bn?M; w mM ? * nfij?n to ko i tm* i i-aBtrji . rr errnwilf renmrod Aidrm i.l i?m. >B(1. M V.rirb M. N. <. WrAKTilt? BV A Hot AB ;IIT HlXTttb^ H*m ?f ?,r ui ritrt. t)ii-!a?' ? le mm* mertiA Ul? mm?. >*l*r/ to fi' u i, b* br l? lb ? *ii' ttf eeiplnj m?at rr! i-^ iom u !<? biiuti.y u.d c^p?Hltty Addrc* ilivirje Imji 3 07? 1'unt uMrr Wf *N 'Bl>? A A? IN A HfiAK. or A1 j btwnrmi or nUkw tb*? rwi'i r?? iMnnutA - rluno ir o rr-? imtl? rp. by *n ? oo? ?d to < 01*11 <? j >-?n r<MH.? r orl rrt tr?itiiiiiiU*? uid rrf??r"i tm ? t ? (Wwr ?u l Co Ji piU'nt.iba M <o rrnd r b ui-elf gnuorelly MeliA* Addicw 11. 8. MB 1CM Hrr*kl i.Woe llf A NTKD ? BT A TOUB'I MA!* H!'? M.T R? OK ?> BfriiCyvl ?rla>Uo.i m 1-noni ?ni1 *IJi-r in lh? Hy nr rto-n'rv lu br ir'ii 4 IMvVni ?? b ioteai|(auor riMoe n n a***ii M , ir-mi 10 liU ?. (or iwu deyi WrAfTin? a nrrATiow ab oomthmiw o* p >r i#r o* ? f-Vir Kiao.fTM iMri riwwniiiii'UU ui 'rw bl- lut ? i en#: nrViry nw?i [im fur le?tUi4 Ap pit 'LP twi i day* el M nm^w ti' am in- a mTt ation in a aw urririt UfOK t* n !"?. hy fcn ktiornn) of Abmte'ibt y??ri r?p?ri*nn*; wll' MriK fur h m.n*er?te ?*Ury. a d lrn?? K. f. Bji lit L.ere)d ottioe llf aNTFU? BY AN AHimi'AH T^nilfl *aW A RTTH *t elum li e>-?r eh !*? *lr b' u?* eliii? en ab< pi"* cink ?r imrv r, be !? not a'rkiiuf wo'b. Ad^rKM I Jert, Hrreid ?? very i /Af rKrv-A SlTl'AlioN. Hf A *\1 a8 co?i'bn:*n ur *%rd^ f and*r?*'?iiil? l??h; l? ?r?U no fblullUM U>*ftlb?WMMT? U-. lNf TTlTK R rRAN'-Al- I)lf .o?B Kr Of I fr^< ; d* Mtat* r ef ??r ui*-, ',6?lrwr*ii tr <iirnr t int* on ueritr de > a ii*e?tnn (*en? in* f mil r > mi- riOAlue, eunlra du f> i- lie b'earcbier eu CI U?p*u?rn mreet. i-(ir*B7?l?W I* IIUtlCBM t fT '?K- >N W.NTlMU A P\?tK?K IN ANT \ Nir\lp*y*nr biii>D-?*. wiui #'i*> e*a eo-lr?B fir "i? *??: ?i'b l*a* en' puw of ibiiuih, W. U. h-ra. He re I # < * . N IM'tiCA-Otli MAN. Willi 0 <inVe-T A h? ??!?*> u> r d1 eo?iii.l?np l? e bn?lt?? ?b?t wl I uA i*'*- |ir>"ie 1 1* beii' ?? l? r i n?ot*l *- b i^ * *r*r a .d ir no eUut*e kur |erueujuyibddiea< AD?i(y, Dot IU) bereld (bTori.'t tr ui -huuctio ? ? ? xmb o?>?*A*f vciuiinc i' bt-.n if'jre eii-Hn? under tbe n> n- ?? M? - ef \ M r ?n A ? , In ttw ie?uu/eoinr? o' < ?d (win, a ihie ?v ? by iunii:?l '?<n ent PeiexM I a(..?i r?ure? r *? ? t* ir a A tfr rve !? Al'iee oiiib iifd u> ? Kli Ibr ??Aicae? vf Mid )>m, >ed ui ?i<e le HeiildMtaa. A vi/BroN, hew ee?. Be' 1. IMu rer.? ?,< f Al. .BN. A- M'Vbi e.n neitune tbe baMaaw u bant >rerr u in- ild (tend, No It >aM?a laae A. MMBTTiM. rtiK ?D\*tT,?lflt, KOS-IW-JINO U * L'SO AL FA<I I ix (or rmnimnt eed liquor bn?|n*ei bt w^'i-n b* -en ? ? mi^n t l.rir luni yri?b*e i?j *ae?H elib a r*ntl^tBee I -t*t e..i| rt :cT*et cAftb ?xe rrov lewr. Ad rea< ? Ool Mi lui ber aid i Bloe W-iv ? |>a*TMC* W aNTKII I???l?l aTBI.T, a ? )" f, eiAn to re ?l?r lb? *??b eyy< ?h?r? ?-i ia in a llrtt. | l ???! I eid b'lby rrei *fia'i|e, mm ey m-.?i.< hrtor*.* ?elettb*r?r llaoflrlo ? liotei, tit > -trend ?treet, fr 4a ? t.il I fur I ini de>? -WAWTUn, AN t*i"flBTI'' B'T-IINIC*^ Kit ithf rnnrb ta e?m ?n>, antb tblt *m <"bir ?" ' uA'jie-e ? li' pat tli per day. Iw ? H HemilUin 211 Hn? eay. ?200." -A PARThtH WaNTB.I, M A UA.MIKBU "ZtJU ud >?ep?me>ile rawb bedi "?a. Ion* aed <r*ll ?? tel l.-bei* le tkle i :ti . wbare en? Maa i> lg? IbiA eien'iel .-ea elrar irm fliofBIa ?e*k eed ao nab. Apply Uj f u aTK NaT, ?.?? ho ? i'h*mtier? etreet. -PABTNRIt W AltTin ? A TOUB1 WAN UF Piilu. steady bahila rae bate a rare ebeeee tiler .?i?a ?Vne ea a <t >aa ear* vAi ia< 9ua a*e< It b<t te?ili i n 'ee-fnl 'net Alloa ?ln -A lut Bo b:i a>i(, Addreaa for iwo ?aya Partaar. Beraid naoa. ?Cl\n -WANTBD. A HAW TO TABS (WARMS L oU' '.alt |.lrMeit m-*ae? eiAbiar biiaanw* an a t*ad idfir* a. d ill orrteie 'or a nee .??l .rtiei ? .rf taAmtfe. t ire In *r?et dem-od. nndrr prote -V4>a of lHt-ra iat?ot aanfi ly 'mm eh -h m a" eee he naale rapidly aed aa'e.y Apr f at an ! Mb Hr*i1way. room No ( *'?{ I II II I ? ' y' " '' -blfHBR AM A'TITK OB a *? Ha. na .??r le J"ei ?d. to p ' I'tiAe* >ae b?lf tola tel n a.i eetaji>be! ay i- up ij 'bai uaii 7i .*r Ma I pri IN TbB ?a *e *re aire* ty !>r*e be '?pni*!i 'u no' Tb* i a I .-r Ia r? |iil mf for th* porptae f *ti- 1 n< ia- t-tala -aa to e roymnp uiaktoie en ut ad<1r a* irl-b r ?i jaai aaj *?ber- an I iterrlee rea he bad, I) O D , Herald irt ?" HtUfT- . it* I ft >T ll\V* Tn< PIJt?? i)? npftfiri^ fn?? ton s?f > ? m l??? .r ? f?r 4 t la-i ? Ml * Ini- <f U>? i ??' er *alr a dMira lu itiir fr . u im i' u, HJl Rr j?1#aj. nK)'? B. V<?f ?T* ot >?? t?> ?U' ?n? h?>?i.ll?l ail llia-a *1 H ?||| < ? !'??* ui m irm ? ami n-it 4ajr i H ? ? *4. INK 'I MAIi'X * A* ' all?' * M ? i4tl 4 l( MUM Xt I ?nn'ln fiwi n-f l'l? r ??ii/ u?-ne>. t? .< . ?Ciwri i? I ??-?? ' rrwi IH>? (M ? M.itila try ? -( i.-t (.- 1 ? n - i 9 i m> tftki ? ' " * re- it*-?i by ihMr ? ** > a : t K ! ? i ' >1 1' v., 43 < la'tum air* ?, >?# ?<v? M ki'? p., tj T( l-'HH KTOKI. I All AW XI '.HO HKtft ** .* el ? u. CKrrv. K. it x^rKurf, . r irt. >t*f. #4*ri ? ? Mf >' I mr ?.r-'ikw fa r'r? tn ?? a a> .e Ki l?B n?-t -u notfl t> f?.'M W,? n. ?Mrwi Hr -;?r Ur ( 1 44 * al drwM * T. CT*'^" i'U5l)-l ret A *?> I ? N KlUtr u <t)'l pap*' f ?* ; ?l H <? ?a >M frill >7 ?) Illw ?* * ocVrt. lln-nmatalX'MI ,r?'l w 1 1 lb It ',.11 < ? an I k?r?i r? I ?? i j it I ul y 1 1 1 s? ? i'a ?? 1 . ??? In i^j <??.' -? i t(( I'i'rt. I ?i>l ?thi' 'r. r ?" I a t mm* u?4ay. trr*f Ui a, I a?f II > M <ri.l*?a> >? FMarUaj pi ? ? .r>* rn vr t m r -i ? * i ?? ? r? 1 4 I i MTWt'ti ?'? i: t ' ?> ?*1 '? ? ? r i ? i rin t? ? I n ui' n n I 1 1 f flm | wi.l mm ?tr> ?rira ?, ah- t? *n >?a *1 <4%t??l -? ? i F 'IK "I * ul ? ? F ?? 4 * .1 i ,?? ? . la r?>'j *(' ?i. Alia. ? ? M ?ii ?*<??? WH ?! u .. n r* ?>j m lU'H'H t-J B?f* n-? t* "i.kh ?* i . . ? uKiitrar, ? utitfVirr ?M ? ?--f * "i ? i* *o? -r?R htw ?BT, rt?4ir??? r -> a*i4 " iai A l?"f? i ? O-l F.? ' Kh< ??i.i iiM'M ? -Hfn * lr* or ?? mMi a'l nl'i %w5 ?ivl?a. *i Hfeiil*11* '? it r?4^ Altltu<?v?tMi #(?i ?>al<r-???Maa n *m ?u?i* ? 4-t i m v.ii f i?r 4 "?i it - m i t *? ? > u ?r-rn? ii .'i< r Put ? mi " (. r?*fc ft r ?'i ?* l?'?*i|i| f'lUK ?? ? at. >|imi Ac ? *ll ?? 47t Ffir.' ar? i* * m. -? '?"? 1 1?, a* ah r? 4 H a ? > ! ?mttnta- n <t m ,mi k .. I ' ir .i wr? a. fi ??'<1 l"f aa>. h'l ? * HI l? D? .l"?r*'? i? ? ? liii |iM' 4ipni? ?? i . -4 i ?!?? ? 'trior i.i . i d I""' ?< '"?? * 'iru. ?-? ?l a ?- >? ?4. - i - ? ? . <?? a 7 a t*??? IV n 4 "T* jfll a ? I ' [ 1 1 ?l I ll (?'??? "I ar.l an P?" .'r ? 'i t ? ? $??! ' ? ai .? m, PM "I'"** a'n ? ?? ?v? 44 kkw1' r?fw??, Aa Ifqtn 4tfilf-i IvanKMM H-f*4 mf MsA^mcin ? PRKVH It'T ?*??( il I ? iiK'lC * |ia? r <,?*. A li'Hr 4i<l I (|t r?M??rU ''a, <*U r fwi ?1 f?r?? ih? Fr>rr*?'f?f d??''4 le m4*? ih- ??.(,? I ,i a ?>-f a t "inr *m i fan la JI1.H ?**?"?' l "?"> pf ?*a i?awanf ,,4ir r., B mor B?4 r?.|'i alt^, >I1' >wr? |-i i<m,i4<4|? <i. ilr*m rnrifcrnr dufa, aaatilan an?l-ti;.? i> .? | lu r ? .:h<-? . >?>rii.? 4? mo* n?vru. *t r#?? '? I* fnir T*a** ?<*. Ii (o <1 rttnm*! i*a W'?ln '' rn a TiAlnUn-* o* m?? fna? .?<if ?.|li a ?i? ? ? > >na ?run ?* *h??n?'. '? n?<<?r !??. !? ye?'? a;- ?n I >i a > *???. eppaU**- KMrmm lintull, h-n IIF >m-?. 44 If ATRIIIOUT "laH ? A?T "-?Hi iWl 111 THfNI j?l -r?a Ik - In win a ' "?? an' ? -~ai ?? na""- ?! a K?* f-f s.?l| ari'a flull tnr W m . a-Mfoa F. WU* Il?m k On., nn^'ia* ?* S it I .'?? ??hlla^a.plim F 11 <? *?* ? ? ** B*o? *?TP i|P.i?-r-F*?l ?n * w-rn<T|im V 4 ? -? '*? I a ?>?'' K?r? ik? ' ?* V 'a? itwa" * w'l i -ar, ?*a?f ? iiaad*t 41 .1 ?ia4 l ' ? 4| ail ?? If. ^">1 ?' hi ??> N iid W Howrn" a. ? a*4*l *?'??? i?? -4 ~<a a ? '??" t CliuML T. ur".? taal V. Ill ra.? ^ 0U ML aieta* tram-Mi if ffniO j A BCHDANl E U? ??*?!? fR?V?IHH ??* M?DT A for ??} or or neirr; .aermau. Becl-b aeatnk IrWi. km . ear aMe r i* i iC vr *1 b'i? if?4 leeiitate u?H<w " ?? da-ted in e.i imoriu ady, I'rtPibet, wrner Kb m Opes trow 7 lb the ?'anlug till 9 in ibr rteuuut. a N '?ltKK oP NOB ')liiN(N OIRUH PITTA" 3L Uoii, wwe nt>'k. w*?b i i Irm well, u i'W work. Ac , Ar. *lwi lever 1 <1rli f ir the emtulry, el II ?? wi'llo* win ie?i rec.m e. nd tkin* lo^iAlre ?A the L^rge 1 ??* uie, 1'kJ lltb hi , oorutjp if ti [i av a l kOOKr OH s I i K r.(?.*rrrtB-H?"' V.' leai dre?a. ? w\Xr ?, g-aer?l ? > i4*w-irx>--4 k-v \iw>? U?; a<<? Udv ?? 1 1ml ,irU r-,u1, ?of lU i*u.j_1 mij be wi. m the ie txv i-al 'U-o f?n?!? ? m In/.w ? * irearv Mm At hare ie rill *? tmpUijera oa'Hnu can ie< al ei ee Ui-? *a v * l-tgaw nde'e-l ib-ri r-elng a t*rg -r aa n'ier ?ad ??u ?r 'It '? .'?rn Urn. *n> ? ne-e -\?? CHMlB WAKTrn- <)KK WHO P N IIKRsTA WDH URR / *>Q?lrfu %ou l? vll ir* to make b*eaei/ riefnl la k email private Ifcai.lj. a Imteaiaut ure fried. Appl y ?? ldU|(hl M (lOOE AND WatTNRfIS W iNTKl' ? TO OO TO RTA ) l?i hUod, ieat oltv rut' r.quir-d. Ceil fur tiro !?}? all* Wm Mt at , between Ij uu t e M. MII.LINRftY W \NTRi> IVIM K.)T 4 TKI.V TiKRK flip ilkaa trU'l-ie'* to *hom 'ineral w?g a anil e f t in Appl) to Kiel nr? tl. >11 ceaeor to Mr a. .? oil, S7# tlkul M JITf*TI<? * W.NKti- K'K ICVEKVL. KX :? ?!.**? ? ? anui fci'b i r- ?onnn'en'?(1 Ky <i??tlem?->'a 'aavilm la Wr '11*11. ?b?re!he b*v? a^re-Hl i.iflla'InK eom* rarf fio4 pwii eipe'in-f ?*r mini" nmiar. r nrr>i k'aiM wnub *1? af>m?r?rj arr ? trie !?'?!? ?llvri' al ei <i. r?t? er?^?? i CO B. feVil April, y 'U illierj elreei, Hrvifc'vn ^EAUHTbfeW Al* ? I. \ M t!D W\f(IK i? -UC ^ nine! nn'er-t?rirl h?lr<i-e??tfi* tad ?>??!{<?? e-*?? ' 1 ?D f nrmah gntC ??!'? 'rir ei.ee aa I ? tbir irP" ? it ivt >? ill tr. furb ? rioe *i' fv nr l^er f * %ppl< ?i *M -<!eeck?r el , l?ii S !>? t >11 rnw bet ??n 9 ?nu 13 la toe aioniliiR S??M-T &?rt WAKTKD A ? ?>< l> iH4?>4TH*M, IN A Pr?nrh f? ? ! * ; onee b een rut ?n<1 fli !*? l a' ?.d rbiVn u'n i"m?? -n 1 il . ?I| 1 1 iiie of (?? I17 lewlu/, 1 e m 1*1 b?ee th- hflf 1 if rll) re er?>. ? a. di> iber 1 re I kpiilj ^reneij 1 re e red. lD |<Ura M 245 He rj |.i , owner of iVia^reak, Broik i n. Umiik niHTi^ofrsnKD patromaor theamkki e*n Kriendlt Irtutale bn. 1 Keel 1V1 at M?iunn ai|iutn, f' r ?ro>ktliiK em k?*r* e.ib n >4b ? ami trmtarnriby ?er ruu of hoto aei> 1, 'or ?1| br*n ib?? of ae *loe. bar* e?a ?Uniiy on bajul well r*oouiain>ded belu lor at IT or aouulry J ? a A real W. H PoVnTirN. Hupertata idenV J|7A?TR1V-a (MIVPCTKNT WOMaH T IV) UK.. ? ** ml bonaework. Aprly *? "o. til Raharmerborn at , Srooklj n. iirA>TEr?-? n?fiPt.rT*.n ?. n <:? tm> tidTi.hu " Inr ??!?? *1 k'.naee rfc awhnii a d Ironlnjf. I . ? ataali *rlT?ie tamilc. To . ne wbo<a?n hnnr ( ?kI re ?r?nrea url la atnu-i (oral ?mia will be K ?eu. Au^lf At 111 We*, tlooatoo al near 1 1, iupmin. iataNikd? a okkman <>h nor id ?iiu AHOonn if plain mi aiuirr anu uuarr Apply at 15 loapltlaa plaev. bmiklyn WA^TAl) ? A hRnT*tTA.?l1 W- ?AN, ad OOUS \><i> laui-d-eaa In a amall private family App y bttweea 10 aa4 1 o clock at *H iA a*. Wr ANTRl> ? A PBOTl TAI?T won *Jf A.S CH \?H?R ?ai'1 ?t>d laundrea*. Lneioei)t?n?\o'e releren^ei re qnleed a ply to<?y. frld??. fn?n 9 to 12 o'cloca, at *30 Vk eel CV at net w -en ?.i aua 7tb tea WAJ?rKf>- A tODKI ??|RL, WHO HRUkKsf a *1)1 allkudaaf nuid and al k wmnr<?d*rT a ( ??! am*r* vorknr will rere ?- a rood n leases. adoe f.ir bar ae.-Tliiee a d a le Baneut aitn-U>ie. inq'ilre of Madana A Ue IViubal. ?f7S B adway corner of Alb at , fur taro daya w AWFD-a f>i*P?TK!?r nKltxtl (IKK. TO OO t? uib. Apply .t II Main It, Brooklyn. WARTin-AN riPRRT?lin?l> HOOK. WltXIR'l TO ??Oat lo waaMn* aud iroilmt, 04u?t ua'rratand baklej A> d paat y ttin tH per month Kafer. n eta r?<|blrea. Ap p! 1 at 21 Waal 58 It al., between ID w 1 o' ka k Wamih AfnoM vtuM\n rqjitMO osilumn and 1 " ll|b' a oaewmk. *a??a $4 par moata. Oood d'y re'ei^tioe rxiHIred apply al An 1 .41 a 1 ?A'aMtli A MlUOiiK A 'Kn Mr >WaN Art Hot/SK M kee er 10 a aaia I 'am'ly: in a aulta le p'raon ? gooi bi n e gna-anieed. i*ll at I7H Weat 13io at., for tao diya. WANTIO ? A TIDT UIKli POK liBaCttaL. M iLSK wark; k (nod c?W. I>ak?e, ??iter and I'Oenr; well re jnK?en<ted, <sd a wi ling girl. Hall for two day* al N >. 51 J Ittxiwe it., froB 9 to 12. WAMKD? At BXriRIEM Bl> NOISE Port OHIl.il ren. aim a rbaineerau^id and w?ltee, ud n aaa a. w ib the ?4>b nr. a an ? k?i ?d e-%oiMrraa. on*i arb t mi'teratand *11 kind* of fajnllv eeeli* I br-e Irl* whi .*n briuf M.air'ty lefereare ..oui! ??rea iimi 'a capable 1 aip 4. a I at t>5 1 enner, ?t , rln? k'" . I ni-1 aiely I IfAj'tLI A t4k.-PKT4HI.lt W Y-S WKJ H A ? jrm< 4 fe?nfetop no lA Keaie- % +' le-i'i'a a-win* -oil hi .a an' m''era'a la a I k'u 'a "t taan y Bawn.K. can nail <t I' 9 Baa- 17 b ?l f nun "0 m ? n'ev ri 1 4/ A A I kit ? A -MA It I. 1 Ik I OJH , ru U J Til < Hu . a< ?Y ?ork jf a '?o liy < t Uiree pr Mar, ma-t Mat - ?e|i re e^anienden 1." he a ).-?4 ? aaber uid inu>r. Apply at tbe laa, tlore 1?2 Mllllantat JkT aNTAO -3> 1'i.OA k M 41 Bat; NONE BUT THO.-itf ? I arc 11 at a>e 1 ki ueat aork need anp y Aian. ao o .era Irr ? u a VA be ler and WUa a'a aewlnf mecblae a *oid ope rau r au retaite goud wa*ta. W. H. ROtiAK m. 151 Howery. WA'TBO? A "EK V a> T, TO C4_.uK. WakII AKI> Iron an I ei the low-r part ?/ the ton ae work, mnat be wlihtia a .d 'i I14 i.|t App.y at Mi UrhuMUi kl , near Ne itaa, dru> k'>B WaN1?I?-A IIOiiD OOOK, WArHKR aNO ItnNtll In a private family Can applr at 21 "amaen at , Hmnk ,yn. II tbe> have fcO?* re teniae.. 4*11.111 naa tfcel- l?at pluie MTaMVik-A flDllLE aoEII WO?A* Til IX) tR<C ?* ral Ik.nae *1 rk a rual W.ajer aud 'niatr, and kind to cAi.drro Apply at it9 Modaoa at . after 9 A. a. n'AITII)-A (I fflCKIK W??rn*R ANU IKoURI, " In a mail faaalle. Moat have r?i' clt rniereoiea; ?l ie < Uteri ered apply, luqalr* it 1<7 Waat 20u at . sear -lb a\ e Wanted -a toi no oirl. to d .chakkerw ikk aad make bereelf u*e'al, where two iAb*r gtrn a e aeji, to (O a aaort ? I laore u. ike ooar iry , a ( aid b ? n- for a aiaart (Irl apply to C W 81am mi, S<t *a ker at , up alelri. tir amvd -aoiM'K, and oai ?mi h i>bri f a'M TT aaablni ana Imul ( well In a prlraie r uitlly Niaie re..' am ly eilfe >01 ka?iu( > >>d reouatmeeda') is 0*11 kl 17 Wrrntm** WaNTKD-A UonD <VH)K WAXIIBA 4?D IRONB4; on' that iiD '--et naa b .king and la wining p> m?ae her ?elf generally aaet.it Apply at II ?'? l?j at , bear me .t dr* r Ik agx 17 per ?nutb WA Mlll-TWll 'AUAjD DaKN-HAlBK'. H NB .X?l) anplf la lb a who kair bad rIp*r.ewjA ap.uy t 12 al I eat. M WAN. ED- A 'ITRI., TO HO 41BNKK4L UOLSK.T jaK a i v\j ftl 677 t\r *4n+ A \ I ' ?1 Wk i l A N J Wi 'tnt I'^o v flt- ??!?? ?r n ! Pa!un fw. i???a Avp jr fruji Illo3?tiX2 j M 1 dp ?t . ^?o I Ur*. HMk ??* MMIU *?>? K O fcll. H'l ? ll 1 < ? MAS ?? Kit f W ?r- ? ? rod l?B i f a - tl ! ? 4 ' iNflrwt In < ' i fn? m gtm'inum Mid ? I fr it nr f <r ? i# * m k - pmwvi ?,? nf ik? ? mi ^ ij Kni^i ? >i ? ? lM?Mwtnnl>it i ?? ?r?? * t'*?# ?nj r<i urs<l. At - 4r*M A. *. ?., tu* S.H7 fa?t <? ?, N. k i" >"?'* I*- "?i ??rp -I f? Ml IX mitt . ? ? M?of VMt ? r~ t n <?-? id MM *t/. Abbxn* rt?ury a. !????* li?r*.il iMfte*. fm*AWT?r T iU'ROM'H ?!t 'CM " (11.1 f..||? M ?T l? Tl|.|M II.4M, irtlh ? I US' " i ?" ~ii r?*f. ??!> ? 1 ???? fi ? >6.1 M?I.I ? <1 Cl'it MWIO A<Mr-?? A <1 O., bin I"* IItaM nffl fir thr... ??*?. 11* a ^ TKIW? A r M ? Ih'? Ia' ?irin ?.? M ( n??? *?>?? w ??-r ?*i 't * ' 1I?1 In M' (fritM. fur a>*n i'*<* .11 ? | ?rti?? Al?>iy ?! li ?K?.rr atieet OLTAVtti* T.> HIRR * PK fO<**AFH A*H *Mi4K ?? *? i- 1 ? i<* ~r\ . ?i? , i, ? , , i 4 a ? mi trr>u ?- it M4i?w ?. f 4") la >. ? _ , Hirl'i ? * r ,? ... ? h ? ?m , , , ttr.'c? -3KS" sr Hin * ii u Jfi'T. RW??RN< lr^? Aafl A.b*l?. ??ll ??< I* I r ? I >?<? *. Tin ?i?1 *"?*?/ *? S ?'?*t l? ?? M. (F 1 ?%& tut r?-i f S- r ? I Prr i * ? ? i - ?? ir*t? ? It* H I fMt 1 I" V )? ? ? 1* P??*-*lltrAi?.? *ll?. H. ' M Mn? >?/!?? (IS * 1 . tad | 0 . J * R . ?JS ? VI t U T, ? "TP* I - < ? -l<1 4 P -Rl^ii. N'? W . Htl ?1H R?l %'l I Po? a! Ml ? ? ?!<* f r t? e -tii ?"S ?? or* r<- a? fu i} . >.im \ ? -i v .i< ??.i ??-i ? ?? i a#. i?,> , , itr il m t-?i> ? ??%?% 1 "I -1 li h Air*-! M?>l* "??? n ?. ?? I, !?- ??'>? , kv>.7 ? ? ??'t * f M. ctp-HW tr?.n ?a4 Ii \ * ? U t * p t "-i I ** * ?t p. I I *?t | H U i * % m V ?? ' V r r til ? ? a! ? 4 <? ? ? I * < I J ,ll ? Wrf-n??| ?U ?.# ? r,.i? |?.r? #.14 ?? < in VlttoA * nwt dT i - n'lot %l ?I1 ?.!!? ?? ? f rt ti? n tl a * ai?i1 t? * 1 i *- *i 1 1 0t*gM< (a f? ? t.' *M\! ?'.a'i * K." I , * r ?' II , I ? V . Cut ,|htn ? < ? * ( " ?".? tr I ?i I'll m ' H . M h%i j ? f 1 ? V . t .1 , , r , II (T-'t irn (1 .'>?* m F.I ? 7 ? ? ! . ??Vrii iwr Inmi *ktui ?l ? ? f III .. ? v I 4 "l FV.^.i((;?t-M Pi.'ia "X t . A Ua K' 6 1 I A M. Mil I I' R , M-Tplnf Kt ? . nl?IO ? III 1 I { , I t? -|?IH mt$frnr A'mA. Att??tiw?i-to rue mrjkukr ?r ur thr -r>?r I'lrlMt-frtM1" A W "r' ??ll ijrwl ? ni. rt? Rr *? IM bn ! ! H. am Mwtad la Uil? "'UBtry A| v\f ?? I.VI fR,*iHl RlTi.lta, HO I KW I ?l#l ?*. H*? TH > r '??<??? ?A?'iT?nt rv?? '* I^IA ?"?M f. ? ??!? or *<??*. IvTt.'R f lnr?ri* % tunc* (,!?'? *?' FW Rr'-. -nlntv ? ?? |M> "hR'a rvt? ?T-irA-1 ?>? Jnrt p>1 lh? ???? <1 ?nl%rt?>^ nf " "?i1l?T,i ?^???ln? r --\1 ? In I Mki>?>*niAnl 1? H<?| kn . n# !><?? wlt? 11 liln?r?tv-.n? 1 U? ?<-r?nt r?rt*tlM nt ih? !><<??' Fn?? (1 " Otlfl PoRV mill I'wrtM *Dd IlhiMrmlMt." ? MM. r? V ?!.'?.?' ? JV>?MI F >R "I LB ?T HAUr V*-,tT?-A >* '<>!>*'??.' ?*'' M R?r A || ? In'. ??'*l?Vl'?l In as ?W ?*> !'? I ?"? *??*?*? II*,!''* ?l? If ? ?1 utt*,li?<.?R ( ? ?fc, -rllct, li* *i?,??? ft J?M. K. R . I.k**. lit fi k>Rti^??i AT KlJiSBT'K 1 " cheap nauiuuT and bib oh ___ _ kM aBLWHMTS 6KBAT ( LBaBIRS ? A1.K ' 1 F t r*!,l. ?D ?I*TM WDi 140 ow *nk or '????? r? n?d-r-e Raw>?ia, iruiiw, Ki?itr.?, m ?kir ? uu Pkast t. oudJ *1 lii'/.K '? r'eafa* aalc iiHts' i?r<i u iv C tarti g ??' Wl'?' ??o- <1 ' ??????.? 76,- sij. ( 's? rit * In* isb' Mm M>nfri <i ? Cirartvtf u f itauia' Usm nit i. tnv.K, Ue ? -- i * ?.U -Intk OaaaHots. Mtt * -*r "? ? J? ki 1 '?< t at- H n. <:l ?l * k rt JV.,3lA, < i-muj itif kid UlMM.il llMrinl nala af Bihho. ?, V , *? Osa'tcg lai* jf klM?Jt< tt . I I U-aria? ta'e o kl 1""' !J'' A LIHi KIi'1 Kl ? "1 HA'.P PR?***. riMTtrR ta'r ?f l?<li?? mo " Mm' 1 ar?1 Him, ll^n. C'kartng ui? ?f laoi-A a n * i ' h ?> f r ?? ?id Uura, IJMK I > Isanag ?.( uf inl'l -ooi L? ? ?? lte. 01 *ria* ?*' aar on Haaa lln ' I>m 'i.g a* - <v4 in do4a to. , Clrkrtoi Ski* of kll Uia Has Hoai r ari ?l>ri? hTR?*? Ro ai- H ??* CI 1 Cl?r?i( a?le n' all ??- aa?!i w k 9a. lo lie. I <'l ?ru?>a:*of a><> * '2 Si H CUi&r om ?*lr o lkdtra' an*1 i ?nt ?**a'a daadkarcklafi. > l--r, ? ?te I >?c- Tail*, lite, to Mat rv? l> ? ??!- of Pr<>t>et> <1 Pa>lkeri I ? l?uii | aaia of Wo llffo <1 "a 1 C.eariaa mil al> Uia ? hmp l >u( A I ' *1 N t? " 08. I la aoo'aqri oo? of tb<- iiu ??? ? (???? ? 1 J ika ?WM Will r.< t tir r yrn QB'i] on . M., lo tits I tat" lu <rr?aflB it rk lor lbs a?)'t d- lauMU >oiaki sia?r suttlm oa~ ttrt ? ook ( or wkoleaala ra*li ?"? att*if<? to frota 8 le 10 V K. ?'? K Tt 1 ? f<* II) ? Ith'h at* ii- ? . t ??? 1M ?a4 JJi ?t -xM*. At y C >1B>, SM RK II a . V, . WO D' K>m lil'-ni'i ?r> i*ii i? fun. ,1 ? fi. I? ?n?- ;l 't H ua? kwpliy uii.Ki? Hlaikr ?, ?? r y cb- . . h a k M ta, !)'?? ' rnf a Ur a lot ol CMkXoiikbUa labia iJaea, Utea Saallm: | and To?allac omrm. MMI R MA<m< t -OK, 71? <rovl.?v <? T Hounrta tram Alciandiiae uaura, jtul rasslrad bT tU tfeaaer Lltsnls. /?10?TXIICaT10? \J or ma whkat BAMiKcrrny sals r*iTAT"rK?AfT <>i LaJjIJL' Oi/jAkH, IAOQFB. PaI.KIOTk k?? P AHOY PVH. fortalnf ti.c flaittta V Bilpln 'iititih M C'nMt tfonaorly >?i Hu'uui.) and HOt * vVv, (formerly *vii-i i..'i "ana' Aroak, BANK1') l?rs, bow oor ?i >ka Mara, Ml w? w?r tVw soBhtosd Mnnka hatict itsao yarekaea* 1 Um mMOK tu par orui HLOW IMPOkTkTIOM (WOT, will br uffsrwt at DMPASALLC.AU PklOBB, ta sffsal k total iiaaraana i W. PBOOTOk, Trutfarw (1LOAIH! UliOAKMII 0U>? USUI 7 ?? bata j ant add<h) to ??*/ Mimk k saaaksr at aaw i kttw ja W OLUTB AM* <lta?Brt OLUAJKB, Ot tot 4salr%i>ls atvl*? ?hut> wa VTar at rarv law prtokfc kt wkalikla i r retail W1MTU SflAWLn irum ?l cri a atmniri B. 8. MIU> * no.. U2 and M4 Rroadtrkr. 0OB>RTfl AMDHKIKIB ElVk. SITBLT-PHB UUHI kMonn?ataf all the ne? and 'a'bi<ma'>l? * la tktt rlt? <li><>ku '8, MS Bmailwajr ar.r t'ta aqnars, tai m B ra?d way, tetwaaa Psartb and Amity atrasla. B FiowiajL MNR R. Bt' BIB A -OH, T? Bmaisaar, N T Towon Haaddreaara a.ilur??, As , As., fiat I>at*ts', ft Pajla. jaat rssmtad by Iks ataamar llaoula rota. MM* R H*MIH ft BO If, #71 Rruailwaf, N. t J?po ten. mad da u'teii rara, lt*f to mfnrai tbaar n itti^piu 'rtawBtbat 'Dry ha?a jut ipw? ?4. ?t 971 Hn?4wkjr, the a at ' "aaUf ul, rtaft Bad ,?whI M> i mi Cam of Far*. ! U*C*8, ri'RH. rrRS rca ?X'?1TK?B!IT 4* , ? f H fMll.LIPd' fnr rniinf-ititn *7> ?*r??d r.mr*. 1 Mini) luTltra Urn tlMalum ut IW ladi-a ?f Now tarli and Hoimta lo b a ?>oaA at rl h and ??U arlwlotf ' Fnr* Tbw la noaa ?adaeraallv ???ua'M n '? li? k nbn fuf? the ttnat u"Tt*i and hlii ' a. i t.1* tbrr wi'h taaia'al Brna of Mi .a. ? tt*I tjr and ir ? fur ?b i-h wr ?"?!? u'OhmI ll.li ljaflrr will di arrll '.o nail ? u >1 r? *1* libera sa ? r * Ul a~ll ? aitinlr ari ?' arbnl a?la n'lra L? 11a* ktvr no klM ilit-nat" ii >gr nku|?t t, v, w nf rlraad ?ay or V l. --I lux wittmoM A- .IJ f.u 'ahed padaaft 1 Par tnf hm-nrtum T7* t*r a lU-apt Nn ? Turk hok'c fawot ri'R*. m u mi a*. drratr: rd h?a opened nla at ?-k ?n<n -ia ?? ? aartatr at ptylra in "BOle, mink and otb?' ntr'rr *??? w a a1! he <M19 low ' or rai-b unt riaraadiB* h ?l-a?k artr... at -wall Hl.iMOWlJ lO'.K, PraefceJ P n - IB 4r? adaray. ?1U.1A K* * . X ai >?*? iMAA'ba *o? iv>Mi*tv, tmcmumm Bprlac aaa Prtuaa areata Ba?.? tat la' ar? tfec Udtea <# lee tna-h and alelalla, Ih.t abr aaa i" a?d ?pammia aftMP man ar a an van a ah- tu hi aala '.br t?u-ai and aaeA faahi mea'a all aaaf Mi -j.ru luaaa. Head -lr?wa iVRnrea, An It la hrr loo-ataae la aakM ell w ? ?H k no aaa teat# elth * da*eraatM*-a V> aa'l a. r ?<a bat a Ball be r*aniaam K*t arblla uw ixorbKnl ana <b?? aa.-ply a InaMWt u \a an B' *j , b* wn,. , < -h.-a tu .ciu ??-a nnMiiw- u Ma i>aa lauw la Itaa ummrliif Irr vliari n Rnivlati. a? ?araa ba paalla tbat aa aa isati* uaa bar >bMih. tb< mtm r? aairrba atrlaa >1)1 ba faaaa ?sbiMtad. aaJ tka aua<M anaaWaM ?rtll b* rata la aayiib l?( taaaa fraa a>M> nna ?-!?> PaHaaat Boa- ?ta a cb.4a? aaanrtaiana a* watrb wtU Sa a"a* <M,? r? cri?*4 Parb aa '.ba fu*?ma ?? a "nl "?V^ar aula % anta of tbla. aad raawabar iba i<w>Una. MB Bia^nr. J Mb abaaa H??i ? InbuJaa. a m4 to tba bam a-i aM rtaia'tj a t Ik* prtaM*^baMli f 4. tltiim ??!??)??? fclt? BWaTB ABBatTlPi i. '???, i*aH Ittimau, ?ktanu W aaraa *1 M<>, oca a +mr at?> a. bit una CIM( bn?h baaa ?ow! bnlldlLxa, fro'l, kr r?rm? <11 ViliaM Pnvarty. W. U Hlu.iK. Mil tmrfnr. a PICt-T CLARK PARK l? 4CKCH UCII AND p?ii1?i> bt.ll<1lB?a. ahnnil?i.r? m fr Ma. ?H <*?l l? ralail ortu a law W'. K-ckla <1 ?>unlT. H allaa (ma Naw Tarb. riiMudBll4altii'<*a W. H. ? SLICK m ? aad <r*r. A PARK Of liOMI IRLANn, NIaK HBa-l PARK, ?>ot' ? iii* Hi a? aa,4unal'r n ilt ??u.? . ? ?? la I'.mjb b'-'pMa ?o h> u??? ai.<l i4ui>?i?<anv i/r ?? ??! ( <? I bv 237 (<*~p. lu U a p - naan'ftat p?ri o* a 111 ?4/ aw I b- arb.il* fi.r aalr < r n'b?a?? n o #r*> in ??* n-ar *ra? T<"? a4 trra? ??rn'?r Hi- M o%a, f f Bi?i i;a a | RkAUTT. \VaL< Rl.? P . IPIMTT IM ? ?> K*l. * fra luk fallT air tb t 0 <?<i hnn la a.Hliu> (ablcb wirmnt'ii ? til a aiafcwuad W aa^naaM* u.u "*/ (or |i>4 Vri tm lanila of tbr ? i. o IT V 1 u H >M '.r ?? k ?'<> ?H Amw r*??it Dm m IB k?t aq *r. c two itory aril atilc wib tb'?^ lull <<t? lata in w --'????*, M "-rla>m* n't.i ml ??? ir> u ? i? <? 1 akl ?? m d .i < 4 r R* Ita rra. ??.ua l.y f> allOl' U .N*.a .o atf ?l rirta It Na* tm. a B> RO?!? -Willi PK >? > !?. T'ir WBW * ato ? |ia?llr?, M ^-nl 1 a -r'* M* >tr~? Tb* ?ni?? a t> ? -l I ?I1| A* r*?-,i lb -r lairia. i i| ?i> >p ha*-a*LI ? ih ? *ilar 'a#**-!. %i 'h- n --n i |ir >i -a ata Da laRIa Ml 'h* rem p a' f I i - lata* M "iful "'Uli ???? ?4. 17 U?| r*i rr-i.a n oaa m.,u t*. ??,' t W ll i i.Uill WtiliD, il *'!. am auait C^iK S?l*-rwo* ONR ? PTf't AfRM- > T TH? r V .? 'araa, ?ii??i' ? tb*4 ???,.??? ?ud Fifty bftk Kn?taly? anar nar H ra vtttita artri- i ntiw a< >-? Vrt b> atty aara luanirv af mi<a? attaijlt, ? 'b? auii ? t R HatW-A I-dfalt ARUUT :< *fn KiKPT. ?'?nri a r- #1 rmr aiuib tnnw, Hn -f ih. ^ aa* b?i?a-rut Ik fi-aa. anili w ? a?i?. i? u-?l aaiwri. r Mi IBB ?' -? i '? t*l K an'd 'h ap f ii ml Inr amin Kfif'y la #? "?Ilia Wm >H . I4f ha> a n atmrt Mnli. t, aa| aft*t |l 'OR ?*Lfc UR IT H a .a , i-a ll'lllt "P UAlUl rnrl-ai I'UH aal - at in ihr liaa nf H i ti. ?? lira 'r-. a -'<? a 'ar-y tbrae ?a l'?ca >albHaM ornb ar'a an m Ima at wairr. la <a a?n*at M inn if fnna* rbrrti n' au.i ?a tuaiiar aaa araon* SI ?>??. .i?tfa h"> I n* ittaBL ?I* a.rf tai-ia baaisc * ?i* r >f na U, mi b? ai aaata HP.RM i ?TSa yai R Hal.B A Hf?V?* /? H* tt ?!*? -"t^a < ? aa and ( I 'ira " > -hr' I t M b| IS?i I antral Vo'iSai la 1 1# fiwfii a'tnW na iirbai-aal fa aftrate'aa* noanimir to'iaa >o ifca apt.?? part n* a?? .-t r t?. npul/al tBt'H Mr iod aa can- aa; 1biny lr? at rat, la tax -'"/ra. #<R Mai* -A PiR^T iT|,a?i, Pm ia nftRT. brnari. I'<aa 'root H maa ri-(. aith tbr ua<> ?ra (*? pMtia iaa'a. aa - a -?* i' ~.f * and a aif a. ai d a a IV- 1 >a ttiai air 17 (vat i atrtv arraatk a Mt, Vraj anlarata laqaira na tbr pmma^a L*> R fait -Pi Rlil a M I ft * ? A P a H'" Ali UP TRII r for ' u|!( lo? Ulta .? ??aMna am Mamin, amiat UO ItJ I ran t|? dn .it -Bi b '.it Ni > In! ??ri, imai b ' >raatt f ai 1 1 t ? ird P'.f aa a r?. 'uti Apply bi A- <? PLbb' KAR. Bt>ft I Ul.. Ian. 7 Ptaa Mraat. b<t'? ?A1 K? A (XM> Ha .<? Ni'K A BAH T"R T A ART t a ?> ? a Ml r. n, -t a a I lud an. araa. tat'ibi > -n n ttidlao aural) iana. a?,i tlii.nl, tar d< b, orraard and fnr^a' l>. A. ? i M III* i iKTH, H \ I flpmna a* -rat. L'l R MO.t -A P?RM ( P wt AI-RAR. I<t ?* LL'WKIBi r r vi ty -? ll f ar ti ? a. t rn na ra from ' la^^at ball a ar 1 ? fn. >. i .. tt ??. ? ? "pn.i i r mi ? fr ia t .-*iai"rt aa* ? ar fntr I o "?? !?*?! ? I't tafl Vi* Appl- I irrb * da. t ttf r ? ? 1 rr at- ?d-ia* ibr h - iv-r n . *? tu at* an I p aM-aa, ?n-" ? til a'l t ,r m II It- '.'a ? ? half ? f 'b? m '<a?a *u? aai a n i n . ?a " ta> " If r ^ >.n I A. .? 'IT *> 0 lla*a l.ililnr -. if Foartk Bad fc-atn airr?t% Mtui-at*. K IT. L'O" 'a, * IJ* W03 Wt?- 4 U -II *?<<op THRTI P riri -nd aa-?a>r-i lr?t rluaH -aa. Jnad ft I r-l lb? Fa-rj Irrwa iaaa %? na* ad f? aa ?, la ? ???!'?. ?ppy la ? ' PuU*?t<* ITWib.adV* Itr aa h iJar*at> a/K M S ALB i la RXl. HMK A ft.B.MM . FaRM r nf ftf !?? *rra? ;?ar'i V 1 ?>! railn' tl rb ard I ' n*t If aa l? bf a < *' * ,.p t v ' * W*nl- rr Irtl.rnt, la r at-a.1, nr.litj (MT ?aN IIBK (I bal atrrrt Rtn II i ?.H II' I a a -?> n 1- ? ' n >t ba. a Ful ra r tlia trtaaa .?.rj ar"" ?jaa'ai-rt airvk if, ... ?? g| I al 'lit atniat wlb II 'Mm' aara nf |n , b . iaa Ia>4A fart |q| WaM'rrt Will ba ? Id id>??y ia ri Uad f.? a <n vpl? lo i m A* II ? a at. iR. ItT 'If at a'.iari. afnra nlnr \ if. a** it f* f?f fit# f M |U B 1 1 "0 A 1 0 1 ? A U INK IM I*|, .fa.iiKTa I Mr* I nnrak fn aid fir i l| va an. 'hirtr a-r \d n-rat. am-tb |'J fltll. i til <WV -I' Mf MM f<t- raa . tin Bran** I b ilt'iA aiaaa-' ?nr H *>2 ifki -rtlftti-'m BaTT w *? ? *fl# 4M-a?l, fl75 r"" '? ~wn?SSi y I h'l'Mlnr. <* W h l?f-l th'xa Biim fnvti Hbr Wbi *1-1 r) tnuBi t>? tad a.Vraaa l?l Hrra: I n-IHak. WIMW ABIi tlttiuiitl ' ?,rrmn Rua rTHKtll * T d K RT P t ft, ?.t,a SMTO .f, -,rb?a-?< - 1 r?- ? ? aa b<akr< i (Virdtala *r for ?!f.i-aala a-.al fan ii r irad% ? r,fv"1* "r;. a ;,.i url'ici'i' I* OO'M Al'a IM RT f'lfl P' Tlifc V? k??|. ' t aa? 1 1 !*?.? At'fct, C. *- Un U ilT, Jl r?A'I If cat.

Other pages from this issue: