Newspaper of The New York Herald, November 17, 1860, Page 1

Newspaper of The New York Herald dated November 17, 1860 Page 1
Text content (automatically generated)

THE NEW YORK HERALD. WHOLE NO. 8836. LIST OF LETTERS Hi? lilig la tha law York Fort Qfloa iatnrday, lov. 17. 1MO. OflcUliy Published In the Newspaper laving the Largest CircatatioB* ladimv Liar. * A tor*, Mrs, Pulton at Aamrr Mrs F Audrrm Isabella Mrnew lira Jmo T Anns AudI* 0 Aihtn Olim \born LUcca* Audrrws Mrs Bar- Aahby mat II B tmilnUiuiM ima AUlm kn Ivrl Allan Jobaoa Anderson lira J H Ayr* Mri Mitt AUeaJulka Anderaun Mrs H Ayrtl Mil GalMrtM It 'Jackua Mra,HearyetBenael Mary L B rower Mr* lalley BaomaU B*r> batus . O-I Baser Jennie " Brrri itia i n Brown Mra Clsrtada "ia*?r Mn f winy Beits Mia fbus Brown .tsas Hum) Mrs Ju Bretee Mrs AusellsbBrown Mrs A ?JsL.'U clivUH liresnn Aroe Brown rtarnb Ha i Mrs M A Brecuen Maryann Brows Mrs Carolina HlsckM io Mrs V.J? f ticker Mis Brown M its Frank Jiako Mrs, nidge si Bird Mrs lb A II Brown Sirs. Hk ti :l'SDCkllr'dl'*theruietti?hoptta<lsme aanaBrown ttatla J S>*ai?j Mre kins ul?b p Mrs kJls? t Brow on iJarrla P beth Bilard Mrs KA .la Back Mrs ?lir\b?tk Brtdahaw Mia Barshdrlea lUlDstwth Buokwsy 'Harlaaa A Bri?c* Mra Martha OBnchan Mlaa, Waal Bra?' e Lewadi* Briatoi Hat.ie r 8M at Brandos Jesse A Boar*) mas Mrs W 0 Bajaaaaa Mrs Jans iraiuon Mrs ti W Bocalra Mix Oorts Surtes Mra lArlna iar*M>r M At esla Bo*an Mrs J Barna Mary A -iarrot Mrs Lr ults A Bail Madam B iraeu Mollis tttur >? Mis htlza Bolnud Mrs JeanleBnurnalde Mr* A V Jaieaaa Mrs M Bo..frrnaa Mrs B iroay Mary b?a Mrs Jjba B. ucbar Mra Jit M Bur e Mrs M Seedy Marts Bon urn M>s Muds Burks Miw M .Vaul May Jane Mowlea Mrs I^haas- Burnt Mrs Mari (t H?aer Maria oej U Bujaa ? ?* Anal* Htebt- M?* c-irabethBowaek-r Mri O 11 -*d Mrs Saatn W< k Mrs Ki silk Brothrlok rtly By rue Mar<arel bc.aMtt Csrrls Brossa Marr Bm '* Mrt M .teuedict ki L A B oss Mrs U W Brru* Mra Msrgt B<?iJ.i.? Bljw Alico Byrun Mra ilea y Bruit;. nrsUeuryM ^ Jnidweu MraAtfrad C*u*hlan BiUicet Comatock Mra H N (.slices Mrs Mary < harl<ick Mat Coeunly M s Hellen Laibo'in Isabella (.sanac* Kii'? Connors Mary Anns Ctatalirnrr Mad, ConroyMra? I WISH 'skliE.iru Brjoms as Cont are. 1 Mary ItaabaliUar Chaltaraoa iann% ChilweilMraarthnrS , -tle-l Clnrse ? r? J M t'ioh?rtv Csth-rtne I ?npball Oaikattn* r.urfee Maiy t uorl'es Jeno? I Lsi dlrr Mrs k.Us OlarK kU'v^ret ('rntby Mra Biles br<a O.srk ls?orll? ('me* Mr* Irs ' ?'uo? Ma ?y 4'ltfk tra?iu>a Coooey Butaa ? asdaic* !u ".'j Cl^rkam \rn Marls lk>r ell Mary ''bssibrrs V -a Clay A>a Js<.? UorteB?yMrs,Wsah Chaatbr i laa Mar Claylou M*ry E InRim at rant M ri?le r*r?h <5r*r*!l Mra B 8 "bs?ber1?iD Mra M ?'raw?oid si.a M Oorr-m >lr?, W3t*t ' ?-- - >? - - ??? i rsr Ooruell Maris Joaeub <'neal?r Mrt* L tiros* Mrs J?u* Oaudlsr Mrs D O ?;levels> dMrsr'auoy Oo?eU Mrs, ?tu at Mad P Celiher nrb *>*l ('-omnia Jsne Is?B8 ainle (niffo'll ??l.U)-2 (towea Oa bartue B - anav Mary Cllik Mra A t* * C nnlsr Mra dar?b ?'r (1 i'il Mn Mary I r.cn.ciu JnatietteM (Jorblt Mrs l<u V SSSlslriV mwjlsa airaben- Oorne Mra. M Uthtt t alrv Bosa riel'a G J C >y Mrs Martbt Csi-peutar Mri L*- Ciwa Mra lmi Coitiif Mrs Jrt jet ri-nta (.oobraue bmias ( Uuouiitw Ml? < arpat ter iane l? < obn MUa f *^2a 'srletna Mary A (V nealUoorU (/nojian MraJamsa CarroU M at. Mil a* (.'.)! Um Mrs Anus Uunsmtk >? Mus ( srroi Mra. WSJaai <^le Mia Ih' inaa C.urrl*<im Mra rll^ATr# Oulfa C?h. rlue CnrrrMraJana (larasankAiab n-l (Jotlens airs ?visi?? ( ortiaMra If Carmodj Col lis Mary t ruilltfMraMJ (W r%e!>a t:o Un*Mr?.aare*r?l i knrcb Jaia Oaa* ir Mary (>.| trail Mrs I it . (^luMeruuok Mra ^^jUaiyA Uomatock alas 6 ? ltd war 4 O Dsb! Mra Bar man Da )oar eiiaas Dooikefty Mra, run? Mai r aaa A tiucrrt Mr* Jane worth at Dalr Mrs rlrul* Ue'.u.*r Mlaa, Ho s Dolaa Mra t blllp l)ale? MraUenrletta on at _ Oonovan Mrs iMolel*Mtss*ai'leA Deslson MrsSarakB l?jwn ?*r*Mar*arst Uarey Mra, Jla> at HwUrs Mra J t Do- la ' rldf st Dar'y Mrs.EaaJSdat l evlne Ma ?*ret y?ownM/a *aiT Dun Mra IMaa Draw Mra ' Duly Mis*. MArbekat Oaakaa Mra ArMlta iHy Mrs artaLs 4 Dull Mvy i>a idaca Jaact I lamor da Mra^arah Dotty Ostberl.ie Carls Mia D C IHbol OUrra Dott r Oathwlas lisna K'raSarabP Di'ioo < aihran Dnpwi Mra DasiM Da?ls Mary Drtato'l ?'d Mis llnrk'e Mra Luay Oap Mary L I riaAil> aM/a DurjtaMr. #?* Oiaka Mrs s A Dorw> * liahetk Du\al MraLu 4ntaU Oa (it oat ftUA Dour it a *? aa r- J D*)? >Hts?ri .a Da Barr Barak Doo;Ua ktuB l?w/ar Jokaaat DaWl-UMIts Do^tay Mrs A O! lMi-->jbarry MrtOa Oeana Bllen ^ laklaa Matiids Bdwarita MiraM<Utee Rnosh Mrs H kai" an *ary atior.a ?i ? auua Maglaua Mary Baat a Mm AbW Mist w Mra ^aa^'ael Koellara ;aptCbsiA bloa Harriet M ^ *\saa Mra a '?by Mlaa Arn Fesre Mra ?'-n B Klsber Mr*. l?'.h at fx! tea M arrant Prase* Mra M tr* I ri ch Mr* l^aars U f>sok Mrs u Presra MraKrarci <U Kwtt Bnant /s as lac Mis Man Firun ' W r? "b u istia Ford i4??<is 4lln ptatd Mr?,4?b rt Pp.-?B> MM* ? ? Fraattts I'hulo te Plan t -!k f lu- rtoCrrs Ks e Tar.ubaia e Mica, Ft?b M-* fl^-i^y C Fr* Mrs U -ok."' v Ptah-r Mr? M Purr Mra B. Idnel Pay A oaa Fisbar Jiuta Fly aa Mra ?* <}abboej M'aa Aba (larry M a Uatd*a Bill* Orseno Mrs Win B i?^d?rd dra * OsOcay i arsb Urrsr Mlaa *( taodtbtraiM Mra ?ja?ia?*ar Mia ArBi..na?orf Bltrabath ?ullratu- MisMaritOeanai-J Mr* Uodstn Bra Bryssl OftlutflT Htlitt t (Jenrde Mlaa, Broiinieilwdwla Mra Fannie Ja.'la?ay?'* Martha ijlbnp, M,a *c^"aS^iH (tsrrbna Francs* Otrn'isi Mells Ao t*rotba Mra,Cmarw* (Vbatas auallas (JasasyMll?* Qarahty tea* Olil alaa 0 Uo.Ud Mra Bajgaaala Marries Mra Atr'Bl OUI Mary O.mldr Mra Pranoa* (Jarocaer auba OlhoolyAKi* Oarry BUan O'/** L%TloU narMlf Henoaraj KLea h Hook Jutta Bad r? MMs i-rar* Headers..! Mis Hops Julia virk flt HftTlk H II ?rtoa Ml ua<*. i ana UtoUc iiaell1! ? HvdbiiAa M%ri% Us ioraa (at. arms Hainnctoa MrsJokaHoraa B^ttael ..la^oraa Botora Braaa Bary B waa M-a S.I I at BaaUiioo Vary Beater Brtd?*l Howard MaUw laelsT Ana H***y *vi>r?t llisarl Ua Mar lean yairtral Hewatt Mrs Ball# Hubbard MrtCHaaJ dlnSSa^ BUi Key BudcoM Mra Mary Haaldaa Mra Brtdga Hkksy Barta _A>ja Claieh Harriet J blcale Mlstisia, Hulb'T Btlaabath L-aa way Maria Wbltsit Hall Mra a (J (t?> kraF Hicham*- r? Hsel Karaaalis HayasM Mrs, Woas Hiilyar Mra Tana Huat Aaa t?r at i.ilira lionj'lla f Haat MUa H 0 BaiserHbal Hodta Bi.r?n?tk bmtlsj NaUy fasaacy Mis Marika H'elor Mr?, 41 a* Ho Un?tia Majy B SaMB H.i.an HolTaaa Mra.BJ-1 KMnsttaftOM Mary ImklcrMrs Wall Hnbfea Mravk**P Aaaa ? <??r? Bnilr IrajandMraHarrlaH Irrta .w BUu J r u?M OUa R Joknaoa MraJollaa JmwMnWa Jr >?r?ia?a l.'rmrm JnhiKU* kvr J JomKiiii JtdM ? r* ? nknr Jokwunln tialnk Jijaa Jofctoaa iMnHirjl Ji-iMtt'iMH JUanMiUw JtmllMtrtibw jotiaa lla tta Jodaoa BUxt K InHllnil Initntiir; XriM^r Vvnml K.aUtui a an (u?ont Mr. Uan Karagan Oatkreaa KtMMriiiin-l Until Iwj Miry K?l Dnthni ktrrnan Mar/ Km* f>? Iv; knar ltni?t kiabaUM'. <aaui?0 Ba l? Hart Baaiadr Ann K m tirurtatu Ba I? Mart Krm.<s)r ?na K m llr rlM't ir<Uj hi >aa KruaOj Mrs rbua Kira.oaUijk Mrj Jo lal*l Mat/ aapk 1? X ahraaai aM Lh lira Amaada UttMaU Mr*, Stalk Lalnlaw Mua B Lanndra Mariana l.'Tlax?ia Viaa M L, '-acaM W raarr ?ana- I U*l??a?na Mra Fra &Mf4aa)Uaa, Waal laaa.kaa Vary diytaM O CM a La all Mra *M Urtwood ?n A L4ukiaM?aM . y tefTf2?r I aaalia >arat ?I l-??aatta fan '.la Lard *aa M I^Uimtr car', lta J LaMr.*ra Br-ad wj -aaaar lira /oka tZraar WarB** L?"ta a%rT ~ f-r2r I.WMT ?taa J 3 lararVk ar*M? /M JWT ?ZZi Mrakllaa LaaNa ????.? l*oa tarak J aaa I laiiam aarak Llnakaa M%rr I#" *" * 0 ? fctta UaUaa; < alka-loa Ljr.mt**<-y !2mbU5 Bark* Uttla ?.? 'rack Mra I-aora 1 Mark kra Jokaana *a?u.rmaa Mra M?rrt? l?a>aH% Ma *a* Mia * ITik *a)tar M..rrlaoa MJ.ia ?akoaar Mia * Malhaara Mary Ana M -aa ana i^rt'prx Maia a Mra 5 H H ict Ity f n itvrt Mutrt Hn A II %.*??. Malta , Maalr Mra i*n<* Mai* Mw Mar/, VrvMftjri J ?M Mrn?? Malnrn#* ilrt J v Mr* F M*rrjm%m *r? MtryM'Jtar L?Ui?ftse ?r?i?Mr7Aaa?aMiiiB M.r/ Mailaa Mar/ MaraMM j-, Mn',{(nr|r( Bo!l0irfllT tow 4 art* Mra Kaa?/ *?"? fytaraa *""" Markfcaan Va/irlla jawirrkl'it Mai. Mar* 2-,^ . ,J , aiiiarioa Mu!av Mra Barbara Miillhan Mra A tSSlt&Sr MIH? Barka./ . M?-forJ fk-k, A K.", Mr. Biao B Millar Mr. Bl!** A Mnrpkr Ma*/ Murk Kra llCtdr M ?*r Aaaa 2n,'i' Bltua Ma a i M>a. War oad ??J?*1* SmJ? M^kT^? BUra war MakMf Mar/ Marajr Mra. Hixa Marti* Marr B-l X *>ra ?r? Jatraa balkal M?riu.iaraKK ?oo-. i alkar>?a f Mor|?k/Mar/ Martin uTi^? t V ?a?M? > 1 ra .?? Martki aeoia Mnraa Murraf !?*??? lua<a|li M L Barrta U?* Mjar. Mr. *?m?. Maratna In- > _ Mmm Mr 1 WW lawaa * M?V?rarn Mralrwa/ Mr W?l * *aria M<"ll)?)ra M\ >??? m Mr Una V ?*?.!( M ifo'K lilUidin rikl' X toaaaal Mr. V^tSSo^Liaa M.mrtl Bl'm M?*aa? ? ta?a HaOao* Aaa Mrl'nall Vary ?nOan'*r ?"aa Malxaiaid liarcwa* M?aa?a<* MrOaalv HamarH MaiKtrm.. t aaa MoJaL <Mk*iiaa . r?w??i< ? k.iaa >!?Ilo?iat<l V >r/ jlodtHi Acuta Mc<ir*tk At.- la ? uo^ ?rl tat ?. ti ua* Mra, W MauliM'aih -iita y j^ialhm tfr xai "** !? -,akT~ MMrmot Malaon M ?? T *???):?') Mra II B amto MaaaHa ??*'- Rn<lr?? M^iranab Mra Ma HaU Mra J aaa Jo Haaka Mra Taa r*8 M>-aa hi ? Rortkam r-an taa M >iikai Mr? M A *???" wtk" ?> M?r?I I Otaataol Mra F?- Oafcore Mr? IQHra I >??ar Arci* akrmU i| OataruaoTr Mr. H Zlf- OtaMtri'l tC J?a? <>r?? j?n* v.. H srrttt t"al'r MwH'na, Ht (M Ml tKtk? ;aa 7?y.L.K*? Ma k'aa aaa Aaaal vr H O' Mi'rr "*r/ *"? <>???a *r. i? ?o'/iaU Awj OMflr Owaaa Ma-?arM - - Kr? Viri I mat C*?Ha I fwj Mr. M M r$?Z Mra V& Karaa M^aba ft . fa.kia. Mr. A kal?Inia. 1'ra'b *ra'?r?li A IVtar. OfMM ZZlZuZ raa?.Kll.A r^lMarr *1*^"^ . v p, ,r ? 1 r. hi i * i'? ftSna f l-Sa IJrr a ^ Mra Han ^^^KSUTk^r A ?- *' zzv:? 55n?rarsx raHarr/C T?rr| Mia trM * ?a,r Bat ma ^1(^1. Ira M A P| ka a ta. u Q'tlon BEea Qulan Half Qulnn Mitt tjulna Oatberla* ^ Uuialac Bin* Randolph Bally A (lipMnL Kuofc Mra iu Rankin Mra Riirr lfrg Maria II Bodgar* Mra Mirr kajmaa Mra War Bilay Mra Thu* Soger* Mra Neks t?rct Riley Joila mlAa Bedtow Mra ? Bilay JIIm loin Hn BarakB Relliy Ame Blley Ann HoUln Mra dtrak Kr? i ler ktJuM Blrtafcm Mra Dole Kuuali>Mra.i>nMae K man lm llri J>?a fceyixud* MIm M Boa Mra Lydl* W Boa* Mra Juiia 8 Klcfca.??d Mr*. Koack Kate Roman Kim Bn a^'way Rob be la Mra Mally Ruffnw Ml* KM Mcl*rr"*nti Mra AA Robbert* Mra Uu ttagxtea Mra Kllaa H.ct in r Kidella A balk Mfdnr Muw Lou Kldrr Mra tutlo Kcbatu* Mra B A Hyaa Mary Kidgley CWu.la Ho'jbina M-a Anna Ryan Mia ?dwa..i M Ktrarhtn Jul Stephen* Mra John Smith Annay Kale bridge! I. H laal'b Mra Paborak Bit )ka Hal an B Sle ena Mra M A Hnai.B Ml?a ? Hcmmon* Mra Thoa Hteranenti Mra U M tuoiik Mra H aiobwd ?J Btavenaon Jauiua B tfmlth Umaae ft ?>! Ion Mra Ilua ftawait rharttr Smith Mra LydiA k bath B t la* art Mra Oaro Smith Mra Haory t-b?nam Mary Una I. Martin b*acnnn*)r Mra ? Seyr?our ItMra Splth Matilda Hlalar Mr* Mar/ * bbiel'a ai na fcmlih Mr* Letiua J ttrnit# Mita M A RlieowMadaAlblna Kmlth Ml a* rrla M felraut Mra. btk ar bun Aon Klokei Uathertc* HaauuMrtC L IfcalaeliMr* Jtkcar Simera Mi* Sllz* B I a?)?r fa rah Pturger Mary J (f?'l MawN Stiedeeor Mra Jaae Hmtt rr Mn < baa Stuokmeyer ?r*OJ Mritln ll? Mhainl t'reula He-key afra Catka Hrrln Mra .??-Da Hrkmtdt Mra Marat huw*U H?rri?u 0 kmlih Mary hwur la Kra J K tflunrkri Maria Maaih J? ato Hoathard M slalenM HffW) M'*fl*i?e bmith Mra Mian Ktudm\n MraMarth* I ivn-t r Mra F lr? 3 Smith Catiue HoIMraa (lien wnpaiii M?ry Smith Rllrabeth MoUran DatbaHns Hbej *rd Mlaa (I hml b KaU ealUran kllnn rharldan e*?la fcmbh Mra, W 3tKb atSulllvaa Bll-u 1* ehttldan Mary Ann frrn.th M * Ague* Scurry Alisa T Trary MraColdrn TUlner Mad e KUsa Thomaoa KL.'tbetb Tauait Mn Mic bath Tbonipion U?Ue ? Traloiir Mary Th^gndt Boph'e 1 horn oa n Man Taaior Ammalliza Iroutman MraSaiak 1 h~mp*o Hn. Pearl brth Ana Tb'Kapwa M'w M frapp Mr*?lt*MW Toner Boaey Ttinmpaon Jane oJ lajurMtaaCA Tor way B'.ea na Taj lor R1 r\ A TonatX'waha Pra Thorp Mri Mary Tra>n<ir Mr* Mary Thomaa Mr* Robert 1 ownaon J a r*C lii \ L ?reaii> hr <lgt t Ibonaa MraWj rtuU rownwiniKiaa kUKh ttrn r.nlt E "r* Wlh Tk maor M m V Trunaa Haiti"* d Irmpletoa MraUal Ihnaawn Mlaa M Ab Tar-rr M'? U-rjt lie J bla TnimbeU f5*?tlna Tocle Mr* Klira P ^ TruK Mary U I'mpbrey One?le CaderblU Uannak S Underwood Mji S I niphrey far# Ine Vacduerrftla VaMkeldei >lr*Ha- Ton Be'cbatenu Jo VanPrvrae'aarMary <fll aephlna Van V alien Ma nka TaSoheri MraKll Votk Mr*. 24tk *1 Van ^*m? I <)lie >a Tlall Mra km* Van Mama Mil e C Vaughn Lney Vlracntaue kLJ* Ma Vaa BeuitnKii.aaH ilaiwa W W u^dh)*tnuVartb*a WbeMon Mr* Mar?t WtUlaaa* Mra J O HaUe' aaiy.laj.o Welllottl KnuMbiC VllUas* Ida V'a'krrMraa>-ab*l,a e> WIlHaoM Mri Mary Walkrr Mra Mary Weal Mra O 1* ''ana Walim. I.lziy Velum Mra K :(UI*t Wllltaou Kll/.t A ? al'er M iOroK Welieafred Aguaa WllUana* Mra Mar?t Wairlui Mraharah fcUide Winter J oil a Warrtn Utu??e f W?Ter?ctnnMr?JnllaWlnVld *r? IyHUe Winl Mvull Wngbl Mr*C? tl ?kite Mr* Uarohnd W ,rd Mr*, 10tk it WrtaetMiaAj Wkl'laMl Wa d Bllrabetk 8 Wigfleld Mra Wltaunn Mr* WaahlaaKiB BUea WUhtmanJoaapklna WiHUaon araBn** w.tt* Mr* Ueorae M WluonknJoa-phlne Wa'rra Nancy Wilkin* Mra l-arakij Wltaoa barah BU? Waler* Amelia U WUIU Mr* Marl* kith WaUuoHm Wu M Wl kleMraJ bn Wl'aoo LolU* WaltriNrauI Wl Uaa* Mra B C WliMa aoaa L Way Mi* Rebecoa J W JUarn* Mra M J Wolfe Mri Ji*n D Webber Mrafleorge Wl 'lama Jane WrflBna Babelt* Weed M>* Mary William* Mra Heary Woota Margaret M heeler An ma? I Wll'tam* Mary Woodaranl arnold M heeler Mra, 12th at Wll Urn* Mr* Kattle WooHrnff Mr* H O Weil* lieu ar Mtl lam* Julia Worth Mr* Margl 0 Wake Maria V Tor* Bildgct m Touag Mr* Byron Zaber MaiUda-l CBMlLMBS a UBT. A Abbott H k Boa Allea rh?* B Aaktoa D Adami Uaarr Allaa *a H Arba* MatmI adama H H Allaa W Anro t II Altera* W allaa 1 T A?h<rall Kami Adam* U*o A Alien. Oop 'k Vlabet aeartli Job* Adttrab Andrew* lie* B? I ApplaiateJJ Aram* Harrr Audrrwa Cht* Arde* gi'MO A date* B Andra *a Uaya* ArerlU tJka* C idimiUenW itcrewi Wm 8 Applalon RriggkOo Agar aWi Andrew* Br* Aral a liuiaa^u* A' ker J ( H C Andrew* PraLk S Abuerra A |<il!las Arkerl tl a 0 AnAiivaWm A Aria* A Marl aoearlo An4eraan W ? ug Apple (tU? kt< Aliomtha* Ander* >o (leo A eery adlum A hern Wa* Anderson D AUkla* Dartd A I wine Wall * An4*rao<i aUi Ar go John Aldreh A Brewer itierm Henry A rerl, I ? Akl* t)a?t Tlmmky abim. Ueriman k A yaree K AJ?*an''er Jaa t>l AjlwirtaCB A hribrOn iaeiO*) An fua*.la? Oerai* Alef *c4er K AnlnaT W altar Applabf Ji>b* A Al *op Kobt AiiaLeti M mi Arni.d k Uarinrd Aierica r I* A a* I**- Tkoa Arnold ? k Oo A 111' on W I ho**p*oa aaumi a ArnodWtnX aekr >i< Jo-athan Ann >a A'*i Arnold Ber ACL Ah^ryk AUwnd Aneall ? Armatroag Jai A arm" he j W Aria* T Ali tan* Araa'ong Joka L Allcrek B M A<?uUlao AaaUa Uwlgkt Allan Jeaa* H Arala Jiaapk AtaUi B W Allan laaar C Artaad Lr Any Alfrad AHaa A In Brack an Mmrti B?*i*> J M Hr?d?wk?r* > ft Braddork ikiil Ma*t?r Wui B Hr.tr H r Mac* *? Mum U*n W Billiard HoraM B B*txrck Ju ??C?r Joka H? I Blakr A U blake Km Binary by Hr?i? 1b.? Fult J V fWb* I e wiu 0 H-atir 1"M f Iku Wm Rrntu" Tkaa Bark -Ilk Hy W-i Kwd Ikn> M??ki? J??q B OtmUj A'et Hnki Joka ?M? ?B B Haar ? kriaiophar M Babaa Ja* B Baaaaa la* J oka ?Ckaa 1W1 OarolMBO ll?lle raa Lao Bond J >aat>k A ?mat* Bouai C Moosar Pr*dk Blanch* -c A Jolaon Ball, MrL?n*hJta A Oo? 1 Ba'l. Hocoak A Co BaU Ikn U Barry Joka BittJoanl Bartraai P ? B Banal In* T Batta J H i?n A tio Bar?a*na B Brewte* Joaapk BMlSrtti lurtaii Wl{ Bdwd Barry. (v?lby A Oo Bartrat iUfv I - 1 Br*~*ar J B BaoUay J B.anriurd H Panning T Alukiiin ? Batka Bl> barem't K W &s&i, **????? Mnht ?aJ'art Jo <a {"?*aaey Loola N ??KB/ " MMm* ihoa Bakar Joa-pk Bakar I<r <<t ??*? A#nh*n L gakar *m k BaMwafcnaW. lgs?* S-'sr'" S-sgy "*rbi?r*J.? P"V A W tesivi KWKfr K?r Jar a* AoM ?wnoi ?ao D r Hnbart gardwaU (dad "isjr- * Spt'JKS? *kr. r Barr?.HA?w eSisr-' *ua?af,wtaB ? L Ba;*.? KmO| PWii ? * ? BUc?r / aa trill 'oka P HlMaobar* ? IMgkaaa J W Hrwiata laaai fiajftapO niDbca Jai D Hl?aa Mlakl BrMoluB BblkmUJ P Barora Hapkrn K Barora loka Parnra LIACI Biitlki A Co Harare A I* IT Hark#*.' ? W nm " ? Hal -kvltor 1 rtrr m Bltae J W A Ok Babwr H Bhi?l)l AIm Bird ( baa Pltaa Joke B P>> aakUfln? "ale b*.der l.eo <J Bartrl Latin Heat HI (W ''?Tlay J. an A BairaHr A< , s:vsrrtj" ?'?aaatt A M I futrr < ? .r Kaaa ?n?. w ' ? ><?*ar J W ">*kwuk By H Hrrkar aa Brark Uao Bar** j w g?P^? Adwd ?aaka Mink ?badelek J B s32"-' c n ' ? ?way J ? M ! IWI1 1. ? alk-rtrg A ta <'tlaon? Wrn <"*n?ndar I, I C ? Una J I Oar* Frrd'fc |l Mr. I i <?al?W?r i "an M l ' aidaral! Hoc A C 1 randaii J B a ' MMraB <Tai I lk>.aant A B lriia?ika A-t BUd A Jokaarn Brlnt A I Brtifa T i^Uoy h ?a ?i#i BnBaa Balk** lloardaaa Ur Bc(*r? J L Hmrt IW?(nna BoRtrdaa W II ?rate 'ate Bo(?a A VMmm Bowdota Jta W Bnay Bulk Broaana Tkm B B o d|md Jaka B BnArr Jnka ~ I L o Clark* A Untia (Taikr II arr Clark Una B H<7 LAnfaH ? (latuia Haary 0 (?<?* J r Oaaty lboaO ''laaaa Lairta J (aaa Tkoa rkM r>?a T ' a.?iar??o ritlro < aaay Jaka * ?.ira?k Joka V uk Jaaavk r"rrla W <iaa?T rk-a O-t ( aaatdy Caaa? ' 0 L Ur mka CV-4 Brook ? K 1* Br mka Mdnay O Browa t A Browa Wm S Browa Jaa J B*u?a Wm 8 Brova IP J Browa J B Browa Bd*d rf-owa Oaa W Browa Jnaapk M Hroaa W H Brjwa A taaaard Brown (Ho L Brown Broai Browa C U Browa 8 W tiro ?a i) * K Brown >aaO Bruwa Ckaa Bmwoa by A Browar A Bonraa ur Oao M H iA|kt >r Kjbi Bit worth P Blowralt An| B xi^ktna B A Boan-fora <i?o Boom* B?? A S Boy I* A Lawdar Boyar Htirlaa Browaaaa Jatut Boyxe a A Bowaaa ill KiW Loka Bo j* ma j Bay la Joka Brawar Oka* B Biyar fiaor Bow** n IP Boyd *ao B'Untl Bayd Pro Boyd U ? Baakkart A ^arpa i ur Blarak Malkaw V Bnldaaptaj Aadrad Bmouot B B Brnaaar J BaallD* H P L Buck Harman Balloanakal Jaa R Bnlaaar daa A MBlDwl Baaoatl U H Boa; Joka Brr.oa Dr loM Bti<alay Caal Ira piMMinini okaa Barkaok Jaaaa Bo'baa B Bard ali A B*?rr? Bulrtdk. Daani*A< '?> B'i niaak* Wti ? BonaaiTJoatpk A R trok WaJWW BnuarHold B Botaaa UOACt ?nrka T Bnrka Blwl Bark* CBrk Bailor W NiaBBI Prad* Boraa Jaa Boraa Tkna Bnrgfaa l*htaaa? Bnmaaa Jaa B Bnriaa M Bryaat T U Byaoa ?aa J 9 Byard Jaaak OolDaa Jaa P OnaanUy *rtrr P Ooai at Baraoa >ap Da?U Oaaa Pat Uraaawatl Ja*.ok Croat wall J IP Ooaaar k ColSarU n Do*if lan Jaa ? Oaanrar P fli? fan (> P 'WIT ( aaKHCT* A" tiinJM . ( ?* aai MrrraA 1 a*u Una - ( irndlntof ?ao ?'ka? ilnriagk VMM " At ? ( kaoJVrr Jrka ( bantr)' 1 t ? bwiroa (I * Crtaa l artn P . CaaflaM Patrick < u?-.aa .'or I 4 > >ai*b*n Jaaok OaaarO*M ? Cr-trr} Ckaa M AMMJ ?T>?a " " .TWaraar 01 (j ''a?np??!l 1 - ..I,, ? ' aa>?k*n loka Oar??aa MialO iraar**?*" (**tb? i Wn ?? Ckkkaalur <? < < aaankrll H M A Oo Crlda famwil R CaatybtUJoka C (iiiy A garth CoaaAaa A t> Conkllat J"k? CoaaaOJoaaiik Oraolry Ckaa noaaar oao Ooaadr Joka u> mala ?:<> Croak fa II ? Wanaakry Jaa Coakl a If y ? OCtM iloal Praai OoakUa A (to Onaya 0*0 H Couilon BJmood Con'an P?lr1rk (, "lklln J B Co >>rr A 1 Carrj A tank I (art J'kn < *r raa m A On ( ?t>ta biaorl ( Mil tan W-I r.n^rr. I p i katiir, kba* llapa I'aatci 0 (lifl-a, DM* A C-J a iv wm OMian H?nj cktywyalt a 0 <'art-ll*r? 'a Call ( kiurndm B A l*ina A H Mm waiakky A Oo _ (Vn B L Conk Dr M J Coo* Joku (w* Jaa ColTJ Cook Wm Conk J oka U Cooka Joka Onraay Kartla Qtm* Joka? ? ?*i.r?ara I/?la Oorrar MAM c Chapman T r ( hHlaadoa w r Chaaoaaa Ita If OIUIaraB Join Ohapmaa Oat t Jed Chrlatle B J Chapman Gkipt Reu Ocffln J 8 ? ImiK-tH CHuTttl ?? A Olmll Jm Carroll TO OuroUJM Cup?lv * P CtrpKlar W If Carter Oeo^H Carter 1 iH Or x- tar ffa A Orteher JoarpU Ooahlaa N OnMii Arthur Coekcroft ?>it B Occkran A 1) Corklia Oon PoMaA Bro (.h toy Ok Carer O Lwwtt, Jr Okgflkia *? l uw W W f'?Mr Henry (ark dec O I lark Uf n W ( lark O A Oo (lark A JicM C'-.A* Bro ( ;?>k ? apt Oao W l lark (feu W ri*ik N?l? anuj Clark S j]*wiaa A Claik Leroy B < l?'k A Ua ( lark Jae (1?'k kcinand H Clark Levi ("lark hfo H Clark A| |W>1M B C't'k Idtud ? lark lieuC Clark A Colter Hamuol CWwell o Col* rtl John T Colbwti Wm Wn Nathaniel ? VMlte H Col well Ilea j Oo'we 1 Arthur Coleman 1 hoe C/'h-a .lioob H (Vbn N (>beu eraiui Cohen U I Co?n () Cohi. M J (inline ( bee (feBtae I hoe ColltM I rote Oi-llne 'emlW 4 Oo ('rye* M1<I>m1 Droeby A (opway li Cornwall J A Cormier Alfred? 3 ( ruee John B Ooreaey Win Cowau C >1 J P Crowell J B Oo'llle W W Cowln Rotx Ooi Joel Orouee John Cougaa Petar < uiKdward (ow<?hor?n JtM C-ucharj Jean Cough an Jee Cooper John Ooi .1 ha Co vie Mkuaei Ou.leo J u Cliirn r J Cnci Jalee Michael ? 'Murine leeee I'urtUi 1 Ourrier John Carrie Thoi C'liiau a A C? Coalman C Cure 1 Jou It Currier Ju F (Jolllne Denny Cbryelia A ui F Dew Otx<4 Durperco Heer Palliao<*e P Palion It' J (1 DeuMe Wm B PaMrla DMA Panicle J C A Co Dei m U D*l> - Draeee Jakob Joel Doaoall? John R Picker Lirory fwltr .<>h? 1 renby "I n< ??e Pcai i-i../ Mr De Arifie I) T Derrick Joe IHi' (lie N*)h\o'l H Propatrr P De prat J (! i'-eSo te Antoole Parity kich't Darling I* 11 B i arliBK s Jnu Dan'urth W H I): ake h B P.-ake J'?ho .f Drake Frra M 1 at vie A (to l)k)l(lD A Oo D*v!a Ceo A Oo Da?i? V !>??!? W B Davie John 1) aye DeviH D?W * in H Davie lie b l?a? ? lloreUO H l>a?U J'ehua lik U .'aniri IH?1? I> II O llaTie N ab Darla DavUl Dana em U AbraM Lt am Daila A A l*n Itery * (' 1 'ay V heeUio 1 Day C 0 IK>- ehrrty Jaaee Pet Lea K _ Jierrnporl Of0.lna Potior *e J i Pew?>n Andrew Dolman W Da. ui'i u h 11 i.o?b1s Wat faytM l>"tlald B Praap l ouia DoucImK il-l Puujiiee Jaioea? 3 D>u*m> Wm * Po'^xhty A O highly Wl Dkrlau <4?o Peodey Cept l>a?i Doyle B poriaae K.ohd A ) ? D|i?> J. bn lira wry Jt??n Q Dnukni Hanj t Pf TrQt rtc 4? oi Dow & T,m .nc Pr La i'?uifU Pr L'ow' njf Krjuo l>hemJuie >h I>owd1h* (i?o (J Drlmar ak lanrier I'nw Mw U De f unn kurlque 1??IT Oeo tt Do j tat Mr D jwn''i'f ('hu H 1 iwu- jf iwiee t Powne V Dunn Mr and Br* 1 hoe Dunne Pelk lime Jota 1 abaetda F8 De Arsay O Drtoutna Monelere Da on Bdw I?e MOyrealphooje bnnn Wre 3 Pr*?f\n Haver Pwyer Thaleoa W I iter t hae H Uwyer Wta Pr<e)i 1'atrr D'lyn K A Do Prvetf ( ? imnlan M r Dtil Jamee U Durktn Uwiru Dill J li Drvedalrt tt U 1a A Dr'K)r? r*rai?:\A 3o Peuavp A Oo Plauck Wm 1) l"?ui >i.' > I '? Pealok .1 ? Perteriull .1 Podm l'avtd t PodfC ?)<e an IVw tan ?>' kn Dkvtuarn ? Pean llrite W Deac Wm W Tun J w Drculaon Mr Prnteno h P Dtiaoch't* ? hae A Dohi it A to l obriieiailrH N Dohery Mi h'S rvm.aiy Watt Polan W in Pot. aid Jo-eph I>?cnleoe M P A Oo lMton K Piadd Dea l E Ea>ui .1 bu Kui'ii charVa Ka>er W m fcau* Paul ?'ady kaal J<?> ban Kv?n? VTm W-l Knrnu nratla Krrrmt l.o i a 3 Kurlaht Wm Inula Wm t n lterby 1.' i bean A f Ita aria J ?< ok KjSrrktn Jofcj Klkm M 11 A ikvU Ihre H hliiotl (ilib^rt hkcniure A h'ler E??eaii vtrlur- S Kdern B V a 'turn ' he rare M K/i(aru? Capi Wl kde'arile Tfcoe ITd?er> e Oeo Kohert AB Kalrhenke A (Vod Tenmao-. K4w da>d? 2 Palrhanka Hon B Palrbaeke 1 mry f anker Wm B . rae>w'>r*h fir L L Ferria ? hae W Fab man O W Faitan Mirhl Kraaklia 1?oe F< aw ( baa Frank a VrtekUa B W Paei kiln lir Kranhlta K K.aah l O Franer Jinn Praaefe Frereola FiaaA..e Brr Frame Chat P lrereai. i ? P-'er bi Poraias M r Darke tJaplChte K I'ushtm Wm H '?'.;in?ml P A Oo UarHI) Durnunx Wta Diane Dm-trto Ph'iny 11 A <)3 Pursao l. aul Puakeu V.ch: Doftii K iie pnbo? f Puole I oil il Ihtwee DnrCee Phi. > Our'ee ile-< Duoiop Ueo CngUih V^uia Hi t? If WW larbntu J t? Katui a Kiaary Oapt Koah Krant ('apt J J?eph Kaimlna I iha Arena l.'aael B lulaca NvR Bnnra W H Anrtghi I*.-ter k uau - hi Ke'taetea Arkle In n A J IU:ny liarry kyiiu* L ap: Firbee Muhanlel Fe-jjna Wm For'jea ? H FrrarAr ttder Jom Patter Rnhert FrraJacM) Kneter li 0 Pmcely Jofca Foiter F a Fer?ia I hae W Fnaeer Aohen Fenia J L * i "0 F >*u>r ?'ep( W J Fecer Ml'-ha?l Klo}d Roantood M Fait M Ku-?any Michael Ferroor Idw Foley Daniel Freeman John Fnret?r Wm I rreui i'apt F Car wood A B Firnah ( apt AltMrt f armaa Chaa French A Wan) Kareolatlar S FretaU Fraooota Fori F U Fredertnk inha? I Foniaa nh?< Predertek llaary Ford Jeeeau >A Fredertek <J JlCo Foroee raan? French F O Pandora Prank Plaalfan John Flagc Jamra U Krial berren Pamna (ieo f arjioa 1 hue J > arwrli r amoel Farrall Har'kotew Fkrrell J B Farnai linhaal Ford on Samua: M Faeee ( h<u Faulhrer (lea? 7 I arrall 1 hta A Ok Fraiu.u (i A ? i-aham 1 bra 9 Flauia&d Ang PMrhw Cavt If T Pwwie P Uop'oaa I .eH John Klc.iet FaaJf Fieidnn Ike Pt'kaaa Thoa. B 0 Plnlaraon W 11 rtolay Kdw Flaer H u Flak B P 0 PlH-her Alble Plate Jualah Pterher Orlettaa Pleher Biraa PHhera J B Flu Beery Firth, Brown A Co Ftink irrl Pitch Nlephan Pnl^r J ?? F.'.aaimanaa D F In Tiao(hy Foi < larlei - I Poa 1 Heotaid r or o?e raam r naJ H Pura^hey Ahrahva Flxvl Tb'ia Feed P J Fojw Joua Fowler Uhn Ploy 1 1 h te Fluae* A iUtalj Prnet Har'. ie Prya A D Pailaneu A rah PI. a fapi w Flym Ih >naa Fule-nn Kre nta Fore Me J?aa B Fnllar Alberta F'.Uatoaei'Mark P illar A 00 Fu lar a 0 (lr?h?m O B I Po <>al and lar.ata Uiixtt1 \ u-eaai i.r.h.m Villiaa (.r*44? B r Uli!ou|IM? J C tmUmtr Robl ? UUan Wb O kuior 1 hi .? Uahiia; B uaiiaoj Jkn (???bW J?3 M bruililii r k atii>u rb;.ip Maxtor. Pml A ? iCktBlrD Oanatr Add job (>??> a rim. M (??mar arbor On OaiaaBlakrl Uaaarr .t<n aa OarrU J k Oaixrr W m UinnlhMU ttlaalar Uro Ori' II Ura* KlOhl t#ray ttrtntf l <M*f Oa. Ur>; Jtaii (?raj J 11 Ipii Jobs W ? <.?rVrir*it?ri UBBBJ I'SfU li.rfud ratli a<n|U' *m Oraaaa Ucril "w-n II M (]M>7 (I. i>f?B ltr?> J<? fk W ?Jraj W.'i-aea limi Alxwcar Wrifo'j h ?i Urat a J'-ho ? (i r*au t'rvKa liwn Mr Oraeo J. ha W (iraaa Juaaa Uraaa IVwIst U-fftnt wm ? I* (Jnfllka Wa Or'fTao Jcaajh ilr ffaa 1 ? On.'rti 1 artd M Oiardlaa 1-rwta Ultan* a II <ilt*>a .1 >bo P (ilbr? John < lib bona caaar <??>?l>a Hft'O U< l<u A TaulTy Unnaui h a Oria?ml<t htaank 1 W.?n?? uui Fhii|> tuuij O I hat I l? Itaml (ill hart W T k T Oao ?" ft* "&'r* Ef^wtr IssJ fB?? Ha? HKSSSii iiT* >'-jrrrr? V^VT? ?S?r? BSi? KSiyJ-i ?ai'fl p - ^vT ?&' p5?>^ p?&-' BKftf ssSSL UUaa . _ OUaaT-1 OiMJor! UIUIB OIpm Victor A ?oa OUUhoca PWIls Oil r?vr **I oitlaapt* J oka urtaar.; H ? Ul*aa rank 0 H llaiktss ? ?aa A liar MB ?*?o 0 ll?>d.n A L Halloa *? D'trh (?aaa* halek IbhT Ilukawar J imi I Had M M Uaraoak H H"? t A UaaaUM a C MaaM Dkaiol Hawlar VllOl Harm J on A Haaak Ira Cart Ortadrl latth Uilhoolr .1 Urrn Vuto A < JO UB'nuo ? nttato Ung-a Jaaia ? l-iir Wvhloxvoa i>?fl <Jk?r<?a Uud ra> Wm (??^Sdard ollaa (Join alar 1) rlutau U.iJbnrWh !larrla Una>a'?i A uoldnslih OUrar B U<ndli| l?r Uoi >*!?< aakalo S Uol'l. iaaaaa i?o frla w oa u watmlih H liortira W* i*A? ? B (tooM A Boaa 1 tJonllaiiJ <??" * timrar Oapt U UoU J ok a liaral; War<la <iou1a Wb llrarj doaaaa Jtm B Uarsal' FUrtek Unrlua kr (iord^B J>wt <la|na Jaf" *? lianaa *r_ <1 rM( A II Una A Mattaar II a?ur< J / Oal k A Uaaak? A >iim| <lnkrw> Uaarla <)im?rr???" 'r?-t? Or? har J <' A Oo uailrk ?' a maa a U UM Murtw i i iriay Baar| H Bolaaaa Oka* Jiki H ?5iC?a flS H?o?aa ? r M 1ou I ooifO Hnflaw * Mitral a CAM ? U 41 1 M A da fit) brook rim* Maek F raw la Hnkn* 'ranila linlfaaU Jaaia llrMmna Nf I h?a?ata Mr BoiM hamnr Hrwdred,* Oar Mf A Will H ra'.r t Join llala^nM lit B Utbln J oka Rnaaaaaa ? A To 'lataaakra i harlaa brahari <*? HaaarBT .lamaa H Hoar J Bairla HalUaa W Uaalk Wa A latrli Wa I SvrkUtnf BartW Tnm iW F l'.ri?ta? HanrrH lu?a|lta HarrtoaB H Tlaiaaat Hlkna llarrtM WaBkr I'at wrni TVaa I! Katai ar Joka I a. ttaia At Haitians A ' art HatUoia Ora 0 f a>'gk?r Wbi T tH;?r o4 0 ? r-tward f H wMinopi ?UII HortfaaoTho^a H???? \ Huaak falar ? flwTvrr Hoaibaimkr Br llottna k**~ J J Hoak ABa?<** BoTili Km*** Mo?ra C ? go.arj H H II mlaail t _ Hi.alaaJ f * * Boo?? ?" HaaUB*a*Ho'aii?? M-ajry A r. urn ?. ? PrsJ'k liny* 0 liar* < le21 C SSSkhk W ? ? !rSr,r,8M^' wW**2*al w,u a*" **?T" UoU I>bbI?I jibH !? H<i*t 1'iao 'h H'D W W H?b?a l?ar?Ja BW V M , nn^iaWaaH Sl?k. Am?uk aa I H ia*ar WW jr.*. gar^,.. r.y?:r?'r pst.jS saayi ^Ea' IHraMaiBw* h,?AlaanB Hl|*h "i^.wrUB UairhUaw W? L ?ia?y^ Hnrliw* fraacM Ofc-I _ AraaM'"* . f*"** * ll^fw" 83S'?. Bala??ia Vk Bat tar A Oo llrMaar Uaorga llaakkway Lata IlkWiiy naaakaw Joa B Hoary Or B 0 Hacmaak A |lMB C Baoimot Wa Haarr JanMk ll?nliW>kkk Wa Maaaaak J ? IlariJ ? liaalf Joka Haaala MkPj HarrM Jnlaa tJawIM iaaaa Rmtt I ? Haraa "lArhaokAyfl HwtK Iivici t K irrin AuArew la* baqiJU lwv> Ula John ijqulenNMJ LtTjfoWalr?'iJt J nak Inab Philip [tut i .'or I Ireland.' obn kuth wylitaqulrr"! M luk*u>r Alaiam'er .1 iic?<? HM Jana>n. QUI A Her Jobna Wik Jaaoba J H kla- S J >aea, .1 jmlhu kC<3 lawio* koira J email Mom lat.l'i Fr Jorklu Jmbh J.oaon W II Jeuklni A Munta J??4>'?oo .V Jsnkloa Kill I >?ika?n Ja??U W 0 JiUlV JW?I Jewr'l (ilia P J uit?. Coin il ay A Jenrll II it 00 Ju&ci W I* j. at* w.u r Jam n Beury Jnvntnm itoo W Jay Jot. j U Juno w?o Jauquio Mr Jaquaa t-aja t larvl" ilea lorrta Jaa J arkanc 'orru cut m> ?'am* a Jtweil Kolil JtU. rv **ni V Ji.bruoa Dulel ,'i.bna n .< i Joan* a t Jouon A W JoiojTi u Janes 0 U Jjihi tlm Joj<* A O'Arka? 3 Joaea latr J tine* A Hailett Juui ifc?lia Jouna Alb* I 'I J on' a John B J nn J W J JOB" .) Jokoaon Jnaaph R MJoaaa P?i*. J ika-on ' ?t>t Joh'i?oa A tir'wg i J?j uea J'hj?] Kr.it JO Johntoo Win J ?hitem S* naal 8 Jnku*>a J ?v K Karaoiiuxt B V KaoaMv Nlchnft KmuvuiibTMaia Kdhmu; niuO KMMf > 1' fkktr kaouey .tmula Klktxr A I? k n?|ip W u. U lly louu Kmiy K' Ur Jt nil ik Hy ' br-aiopbrr ?II) KU? J Kelif V i timer KeAu P??'k *,me Oapt iim?< Ko??lti>tl Win 0? I &?artia K4 kr? .? J ha ( h*a B < nrwv W 0 KtDt J A A f It Jam*a r?- odmit Jamaali Urtiued/ Jukn K-lu, It K?-lcb?m A ('.? Krulitai IVaatij K#*n;in Paul K "*h Jmi? K '"inhry Kai'.aou y Ki?rr IJjvki hl"l Mr k rr , ot\ A TVodor? it?o?aVr *4 Klrtnra* la PaK'' Jt,um U A J inei U Jon m o n J.naa IMrtii Judil Dartd J ilika Mi<mu L, JOfO? kA.AL ) KMi?y .<amM KnUlbi 'I ti iidii KlUuiar Xleary KHu?y o?i irnlvfai* Ur 8 0 KiiiienbH* HMnrla Kin??y Kr*no'? Iwirn t.i U imw U: ja itU IMutiui < Kl i(t ttuSi Kl * Vi vout B. Kin* A Mr.r-?/ Mmuyyim M kUrb kloua Kwh ?i yorany Kip.er Wiu M ? f fjFi; Kill kiIi P?tU Krii hi K'M , K ?MiiiO kpfwtd I **rv kruK W Q ft V er? wwu KiiM ntU tSj Knrntt Knoaliou UK Ki re Mlaod n uoirlc* OUrtr B L ? ?a* A Ijfrkl* t itjb Alri i ?( i? .% 1. r W I> Ijib? ? hu A Oo Lr'.uld Plor?r?a > k iI ki l.'uti.e i h?? L.v<!J iier Jiusai 8 L?e la t In. ( *k y 0 i.*k? Jihi'ii 1 **ch L W i.i kc Jik.ii C 1?? FmnkMa 1 .*uih Ji hn 1 e? Uao W HOtb P?(k I<ai?b All rM liibn^y h i*fo?le ktoaaFraa lyjrmz !i;ha tl : jiof'a.'e O.m tit loot.'ohn l? i.??ilrrir>,T jMiqoea 1 rlniid T H i oraW 1> A A Oo Mttln R 3 LWtuiratia Ch?( Utli|M Pra olt I. v'naaoa l'b?rtaa la.itn .i-in Oloiraual l?i KAuo L ??wwJ. Law i?no? A <'ro??.r bonaw -Ta i'idI T 3 l.rtlar M l*-oh H P Lahao,<r ? T Lonhy Mlcktu : . aoK'l: i.aoKill *?I Ari.ory Juki l h K. ?ami* J R umei r? W? Lawmtoa Jrmnlak l?af Wm Lawrei caCbajflikU W L? mat Laya Janaa P i k>' net! Paul H Le?U A Co itvrrutaK I<awta J tl A Oo lAifcrv 1 boaaa 0 l aarta J B, ant . atbrau J?a> pb Laala 1**1 J l.atbrnp RliW laali MirdO tjtBtborna Waiter I^uoaw L Lc Hue K A 'dia'i'iD Leir.hi H Uaraaa J ladir Juka d ..ATM Juur* iagint a 11 I.tucb John Umullr i ?auui I>r ! a> loa A Oo ijk> n i n??r lArtm* J-akak ? l,i timer H K Jair.ra i.% a c? Kia.'hnn D ? ai ?"m.o hefua Uv'iva Mr lirau illmm Ij?)!fltf>r I Apt I, H l.'nlaain .Tohn iMfe Jack Uttla UhiI uj? J oo j Lura"*?! Uea.-y Owes Lo?<ui a l>r ?m A Ooi? Ixikx* II u .t On liWt A A kallay Oapt Maaa Lu%-t M i rta LntOcK l?r l.ir.t 'apt Lyam 'a-n e| L.uan tear Uao l.M.-kay Hamual IialUia Kicbd S Lb an A i/wb iy?u l>. Jr Lyma i 1. J Lyuita >' A I.ymui rtrWea ar Lyoa U I l<y<m H'i'keo Limib Juan T l.lpiui&j A V.-ckla Linob T M Lipt m ui l.utklu T L. Uodaraa W l.iisa* O K Ubby 11 I. io" M itu l.ukaT T'j maia ? Uicaa 4 ajaoa iNUTil Kl<\) Lnoni-il Joaapk A Uenard (i A Lrvr (l?o lar/ t'bu A 1 a?l dam oal L?aaia r l.ewla Wm Loopolil John l,lii"qnlic Mill H Mardota'd Arcbl M?!vc Jnha Mjora Wat D A Ok V a bar John Mown Win Markty atacaoa 8 ?:?ii k M.hIubo J It Va^t-Wo. Mr acfeftr Wm Miiainhiii Ptlnot >i(|p>ii Wa MrlMlbntnu MwMb P Maraul.y ? UkM Mrnrn A Moo a Wat "axulre Prtk Mrfrr fa'tHnacd Mllu Ait?n Maar ta Mal(k A Km Mimroe <>?> Ma/Mar J oka Madcaif Joka JU mm J I. VugniT Joan aellnaMoja Homni Um (1 M.cKrr ivrW Hutrwi auauata Mno*rkl*a Mr Mailrlra y Cabadk Marrtmao ? ? Moctrnrarr K r. Maakla Joaapk Mep'?o Mr Mi am >o !? 0 .* Co ? e- kta I'atk Mo. rtrt AiNtn M.ovry t> t A Co ? a.l.ti ia John P M?aaln?-r .'okn CMMmudar Hon \ J Varhay J antra A Do M?r ??r Adaa MaaalriUa Mr Vmh llrraao Mar ul'K Maih> i Ckki 4?ila\ A hiial' a *?k#r K ?t ?. k? A Co Marvin Va-au I! f ? arak t anr aa >'tr?hall I" a ''wl'i l>ai li Vmiin J h Va-ttn Laina Martm i nait Marlla ' h ?? A Marka *h<al B? I varkl M'i !n(l Varalaid 'I kfirrai, llrau * art ham laati Varta l rwlk Mat M?np Jnhn Marrlil J oaf oh B M ? raeiMu .1 (aO fcu a'.n 4uarvk Ka ra Wa a Mandara Wa it Matdall t apt Wa v ? haoiaL sasw ? W?i* M Millar A C Ml l?r 0 K Miliar Wa L Mil rr Iknmai C Millar A <'ola Millar 'ot Millar A a Millar 1hoa>a MUnr PrMrtek 8 Millar <t?.> Ml la U? Ml !a La ? la Mll'a W H Mi. a hatiimiel A Mntt AUAOo MM A A Monitoi Henry 3 Mnrtia I'iab Morgan R?? JAM Morgan tan M?r??u Tkuaaa Mor??o Mr III iwila A > 4? i n W M A J U Mtlaa l<twar t A?Vi Mll'a Henry O Maaaall Jaa fcdwA Mlatual Ikm Mai??U tlmry Mareau Mora MaUuaJ * ? aaoa .'ik? H M aa? u 0?o H kaann Wtl A Mailkrwa A On ?"aukcwal kaa H Mnrm I Wirt Morrta Chr'alnpbar Mo ?raar'ai* J ft M irpa A Wli M itlou a i? Hu'M F nutria I. Morton lion Ma-)/ Ma-aa J < i* M rarty 'ami a J Moraao-u <ta M "faall A lUrtell MnMln J???i Valbfaa . iwa Ma lar Ik # V'ir-av Fra iHa M-irray P<> Mnrray 1> H MIPI*ae ("koatar T Murray Ja-naa MMmHAU Mhitaj Joka Murray Ji Murray Nnrati M irar Jam* Murray Jaffnrana Murray T W- 1 Ilurpk) Uu(k Murpky It'-bt Mnrpky Mknaal Murpky Ailhur T Mn phy Jubn Warpky J >ko K'irpky N M IUia aa W Mum* J A J Mil Oan H Mtnr- H H Minor J l> UAalAl-> Va Jkaaa W S AS MKrhal cku K Matt ?aaral kaa D Ml'ckrl J h rt?ila?rikakU M'takaai W J ? ?qui** U MHiar J D vayar J?ba klw H d *aU?Ho<-aiaUW-J Millard.: . . VaaarU -'rrh?n ? Mvba*ta I.MIOI Marpky T1?ao?ky Mataraan aaa Mk)<tl?i. a Id ward Murphy Joka v. ilklru FrarrUeo MMld)'t.? Joka Mnaay Praal P Ma- oaf* A Ma M ddlaton H II Myar Uaraaa wutkall Jaaaa MOaa. Ulna * OMjaraAWAIt V.y r W Chapman Mya?M Joka rf V <a?ri W A Moor* Idwd P Mnir Maukra rad Itamual B-l Moor?*mA Mnryan Pallk MaACD ? oora (Irrtw t T Mnnana Alai Mrakaa Jaaaa M<?-r? ? W A Co ? atnaila J Moorr Wa H MaUn M M ?c MeTkutay Tkoaaa MrHtil* John A <'o MoOrtrary Urn-y WH'oyJoka MaCnrakk I K MelHflaa W It ' naaniaii J uora M?C .lunik Palikk MrlUrn* toka A Co Mf*?oyMr M' arty Pa'r ck Vr karlky Joka Ma?Iaa?MaaI M?H?ia I ?li? Mr? : mojiiJ kn Mr.Almjod Ckaa 0 Mrl*y oJ awlryTk^aaa McArd ? J ? ci'awlrj TMaaaa McArd a Jamaa v. ,-nll?,hMiaarl IMfAIWater J I. P MH'aba Joka MeMrry Joarpk MaCaroll Fraarla McHo alck Jotn I' '??.ir-*llla? k'U 'arlli. <fr<>ari?ry Jr ka M^traik Ha?k Mrkua-arH DHorak* hr MdtaorU ArrkJbaid Makanila Willlaa MeHalf Ckarlaa Mi Kaan a K W Malutlra Haauai Mi'Uallkad J W . MrKaUr Tkqaaa J? S VrCord 0 Ma<?-a?fc Umtrj Mrl 1 m TT * D MoBJroy Pamiwl Mr) artky Ada M ' ?oaran Aadraw Met 'mioak, Uraat A Ma' M> ara c%art? Ui Mntnlk Tt aarta V ? oralrk A farfa Mc<tanarty Jaara lj( ??'ay W B yc ormiak ? MaTraatk Joka MaHatyO H ?e lary (iMkC Cla/j Wm anna John J v ? oMt H-Hi M'Cana Ik'iraa Mr .nralrt Joka McParlaod Jamaa Mi Doonatl I-.ilty MeOnaan falrtrk Mcl><?all Aiuriul Mr|w.,,?i|k rnaak MrlK,a.l luura Mal>naald Jl MaKa MrU.iaklaa Wl llaia MrParlaa itara'r MaManihl Aad aar McNaaaara PaM MrMnrva Joka MaNatay Jafea MaNaaara rat ??Maaara Pal risk M. kaalna Haury MeM <rr >m Jokn MaMaaira Joka Mi.tuiy P Vr A aally John I US I'flUu f a*la Pahkk f a ana Charlaa NapakaKlao Wan'ty it a. baa Abrakaa ?oalo ?r? a Mr MtrboU IO aral M MftehoM Thnaaa ? awcoak * Ho-I Hoi a HoahkU koiit H Mfkola Jaari Krai I arid A _ Jlrwbrleh M A aay'aa T II A Ok Idiratd H Cawa-m II Itl-Aala Raabaa D Baa<!l? N 5 rk'i; a Wa Ba *b'irf A Bi-hAatn llaary Mtekolaa Utnraal ia Mahola Kay I A Nrlana J aba Baal M Na#!* Joka flaaaaaa Jcha O'Boork Joka? I <>'c<aoall t 0 Bl -h?)la K 0 Bkkoiia W J Blnrita I'raarakia t Irk Wl A'rk tald Bi*a Wa M? I HlMoet *a . Btckol* Ijdmaa O Ollaar WW# OUrar W M rcooaall Maartaa Old Prad It H ? >1'oroall I'Dwar Jokn /Onaro* Jaaaa I ran' r Jake Mayan Wa v'iaT>y J J '5aHl Ibtakt i /?rfi Joka 'Bull taw a at .a Itlchard" >lra Praa k M |y?r Wai lt?ary .Uiar l^iadrll M PWWlaa W H I' m k?.? a H od i hartaa f "*rr |?r ' KB- jr ;??. na JMkira Kaa a alhy II raitrar II "a?? r<aal '.M? ,avar Pan Kratiali <1 a j?-r% MalraaaQI Bolaa Joha RTtxil Win Itaria l hrtaaia |l?Fik M P. h atUa? Uao P Morthmp ? 0 Bnttmi ? P ?arralT 0 0 Borrta 'tan II Muxaol Bdaonl O M'tyaa Mlrbl J o an ill aa Pattrk O'Tnota Mr i t Or* m Oana Jnhn i Mar W f uraav Joka U Jr Otta Aaa fM-a Joka OUa thaa >, Lary A Oe PMpa A ca Pa-lar M I'aalpa Ttoa-aa raalaa Auika bar Ira B Trrhlra PfknWhi . f>?, ?>?? IVr r?'f <a Ml ??a?kia"<w J?ha aard T I'll l. fatyr Mr Pnaalrlo- H*?r' ? fara. aa < an W rmtyVaa IHM W r? v J' a?|>K I'atrra l'?al t t) IS WW*. t a?r ?0? l>! >?Ht Moaat?Ty r ry #a - ry I' P-ar I |f i,,a>li Pa rra M H i ana a bt t^iata 9 ? ? a>i.- i in ??lab P*t>?'autn '?**?? taita r 'a a I'ayla i knit ?m ?'i W l i M t) * Old kaa tkoaaa (tlaakaad a It (jajn.nl raanal B Oagnnd kaahan D O'Bailly Haary O'kafl'a A J O Mallly MK-kfl O' filly Id ward A Orartaa A !*?aa (???raJ 'amaa oabnrnWa'i O Ukaaa uiarta Owaa A Borlbut P Pack Pji'-k Prtaaa Dartd Prak Wktia A Pad* Pnaa AlrtkiHar "a-fc i? # I'raalty Tkoaaa IV. i Ikar j ? yvtB lfin.0 M H t I'rlrtm a la < an lar Parana Haaalttoa W P < ar t Jacob Ptada JoAa P aaa Mallkav B ca Jiaap* H PHkm John R Ptad?r?l"ta loaa Pad <>aa* J R PrrHl Pb'iart. k Kiaa ar J t'lnrajrnt T d I'kioaoy A C/laaa Pbh ir?a w ?t I'bu" -a Mr P >t*? P fo 4* 4 f In Urnnana I'naWn Ma '% Poa'rhaad ? Ml P i ' a* i la- 1 -1n P^rlta?y M i ila .1 l',>at "tin Pnamr lit M Po a Ik It 0 P a r B?iry A Jaram Pafw.i. R aardJt r-T* Mao -am a K Fate nor, aniera Prmr-e John Krwlou A V BrrHl l*retd?r\!ile T J Prime John 1) Prloa William Frtn*le Jaliaa J Prloa.alfred Frtoe Klchar-i W r iioo a rouvr* Th inn follfltjll rftui Ptvdi. Hm 4 '9? P?r?(? Jnitlc h fairer Jntu flirdi I ?l J H'lmo iff I tur u Pliintitear I J 1'lnon Jfiepb Plumb W M Qalu Patrick a QuMteavrm U I* Rameev a J Raw Una (iKirm Kiyintud W H Kawetnn Henry J B?> ItlOIDM Kardal horetln D Randall ? harlee RaprleyeeJerotaeJ* RIipkow 'IN. mm KaaurL- Manual L-t kkihmouU t,ouia Ha yie KIcbam Ba/> era Cbautoey herder Franklin Bead Wm F henahaw Jama* B Kebfeid William ftepna Iiaalal Baioburr H Kred J T Ik R heartier *:-h?el Kiwi Caot Joha ?dui Wm ;vu i. u I enter O Jioevci J M.13MI kunkle K k lb*ed k KartJO Hull; both e pan 1 b.ia.M Held John Kr*d a It, need Aiihtir I' Reynold* U A KfrJ * 111 Ki:f> jHuiea Briui W>n Redo OMd William RRe-weyarFredartckKo^e" ?>? H Kilt hte 1 hnfnaa ?uhi,ii? f W ktuiarrr Kdwm Mo n.a m Hob m Rtrharda K K Rmer Har r ? lint per !'.? h ?'-r N T Rlrbirda Aotnnlj D Kodrtrao Wll '.am kite l.slber J Rodrtrt . bw Royar ( MwptrxtJbOa H%?ee? Wm I. BlohirdsMi. H.n.? A 11 ?nn Oh m If Owden Hoe L < Elcker Kkltu W Kolwei; Mr Rklland Robert K.>?er? M * Kleharde J R Ito Una Jnbn Rll'tej, merer* A CoK )*>hl ,? t 'ai t Q K Kind W K Bldenit Jam?a Rtebaeda Jo-euli RHeflald Joha Richmond * W kotrfnaou William Hoblnaoa Daniel Robtnaon Mr Rnbtnao:? L 1. Roberta David? ? KobioenttlVnfeaaorlfkowe JK T koblseaa *aa U Hwodela 0?o Bohlr aoo & Bum Nolo tine: -2 R.b'riatn K A hose Darll K H' blKson If.- Khome irraak K"l.in?on, ileal ACo Hiaa Audr?w Robtowo i Jnne^li Ryan Joseph Kooiaxni M >ou?ra Hyu Jubu Rnek Mat'u Koaenihtl JuUaa K<vi?e( Surr n R(>?? I burl * Huoer 1 fat hah Bocltad k l ot) i won Hon A L Boat Heart Bolbvtblld k Br J Komi K Boy Wllllua Hnblii??n A Co Bonuiann A (>0 Blcfeardino He? W ? kobbiua _ A Rldrr .Uan bloklr I U Kill* Jiau Klofckrdaon f O Rk-Jiard M F It la! J bird Paffiwd tl A PhaefcaKord H A Bu~A tieo.-^a It i bur. i ?? R Kunyoa Oluuli Bolier'nor Thomia Ry?u J'Jin Roh.ru lien it B. Rudollia Kir) Roh *rt< Aitia J Bobb J>me? Boadh Jotui 8 Kant/ee H P Htreia Jdka H? J Rt lAr rent M'?aiear Heari J U kabla Ilear j Heara Tbao U fpaldloa Ueorte R Heat la Jubu Pi Oenualn J(aeph Hill i brxn?a B htaflord ^aatea M<1oo O halnmau M heatr David M lAu^aat Alfred Hprannr Waltaoe HUalt Heury Hneidmr Mr Rchaefler Aad? 2 Hpenner John 8 Hprayue p H A 00 Hbatae Monrju ttaiadeke I A Mhe'.d ? tl RarkcU Ralph Hbelum Oharlna T flaaall Job Iheot laaaa U rliwdJuhnL Nteoluu Mr J"hn k Bradford H?(|nln .'oae .loll* halter u*o Ma rabury T Rabin ? ha. lea i?lla*UO l?i? C He hark k H>t.?p baoahl kr .eat Rupbrurd'. ThJVta H.iaie'! nlr.hard I. Buiaotmaua WUiiam Rmlth laaaa Mmlth Aaroa ?2 Smith OaiM Brnl'.h Jaaepb Hmlta A Rmlth L P tumih ?div'n k-irllb ilao W Hml h R 4 rm.ui Ih- NA Hortn* Ueorce hlaolalr c>nu? 2 Htluxr Hear/ rlnol?ir John thiadier Hliuoa Bblrley * F Mweet Jaa Ekuoa f U SdiuA Tho-?*? Haallbaua Juhn t Hp4|U1o l?r __ _ flnioo t'harlee T-I hehrxmltt ? Ueraaaa Sberooui n lx>ai? 0 rixthea A K n-vei Wllllaa Ht*0rm o?*t a n hcbradei- <>?airaal bpaii:irv oeorve B hiewari M ilium baadhaa William ia?)ir J T ^bwmrw lltrrr thau< r Wiluaa T Hair ne] Aaron hands Ulan 'III* SurdvtiKid A 1' Hal .Itu I'r'or K Saiif .Kl ? H halif fr? U U Har.f'ird A W Raadua N W hnu'M Valtla Hanfi rd Mnuxi Kamlvi J K hbaad <hnmaa Hm til Henrf Hoder Uarta t ?: imoa N t) Hot in J ihn M Rtocata^ il >rar? f&obj Al' tan tar Re trader Ohiriae ? onfinid ur tl Htxldjfd ?Tm B Mxtmu Aujroat bto'it ttru Swan- l>aulel Starr Ueor?i ^pati!diBt| 1) k Oo? 2 nan Ntarr S A ttepard D (I Saapar J Say run ur Joha H Mttrr Leaiider Rtanart W U ?-art r> < btrlee Heraoaoa D B Spra?ua J H A Bro HeymurrT <"harlra Fteveoa Hrary H?tnl Win Fber?oud 1) Pp erry Wil iam bte\ ena Natkau rierjeeant W hie vena A'if>?tul herrtci J rant la Mem I. hkepar I D C M?rtaoe A i'o hlarena i.R k --too hie Tan Jamaa blearart W ti hbema.-da S W.4 Oo ^^?at t;h%rtea hhaoarda n J < hroaha Jean he weil Wm Riorm Wm B hbepard hli w*ea Rnortll k notiel' Hlallaaemer * Ail Hobo .KVeld Wia d ? r u htiM 8' utbh* A <1?5 Hon Wm H -t He iut lltnry 11 stmirer k. Reortll A L. A Uo 8o t Jamea haata)<> V an : a 1 xtaw Jamea Mraium Jnhn xaplea t ha/ M t haaery llarll- It M fflTMe Jtaeph L> -mart W H -bar f.'w b >paui .ug Heary laplaat-oerad ? saya il ttl'o surf 'I he.?io.-a imBj 1. Pa*T?r Jan aa P *J a Jt feu R .'?ae?r i I^ttaU O Mffirtt Or t) h f b'lhu) John ^prr^i lbo'?t<ir. W hat.Uat.e Il?nr/ hpear I ewta U h-yle Jttkn -eau.n Rt b? rt Hearle Jnha Seamar W * Steele Frai klia street A A i>i shearmau Red sec >e Jaae. h bear! Jtkti Hweet rharlea Stearo Wll iam heal t A Pvtlth Kaiw t baoer t Rpcar Char'ca Rotti U ti know H L hmiardat IbeodoraM hi >ae Wm 11 Kk?a btuart A Oo Hn tw Bbaa A Rt: 41 'I W htrothKI U Retiti William H S<>?ua Floeeaca htune John R Hffnw Joha tl Stout Benrr B knj"hA Hill hktrar J W Routt t Al <l Bu iw hurplea O Rb'-macker John <t hoy* or ilairr l? KlapamWTint Piitherlaad Hear/ hlaimtHia AmadoaA f't.llvan ilantal Ui hbuu.ew rikloaeph Rt'iharry B Ml huuylnr *m P Slmn n?Wblll?rAOo*n iru W D A *>> hatrt J Ileury 1 ul lv?n Distal Bin '<m (4e..rre R Rtu.d A W hlmpaoa W f k CO H nythe Mnrria Pilra Franc la hllrer K heohei Joae BtUmao It ha.fler H F A Co Poult R Henry P)!ar llfury Payer K Mprtff William kimaua hdwaid bkiila.aa Joha kchmtdt 1 bcodora huupa m (Jan laker H hmi'b ll?ary Hmlta fatrtjk ho l* Mr Hmlta <1 at fmlth P J Beaj; htnllli 1+tm hmuh ? > A On Nmlih Hi Iyer kml h Fr ?iola 8 I I'll n? ?? " i A Wllana e-iairea Alfred L> huUtm Hey A Hha ? J obi J h<I'ilre? taoi'tel Pi> ait Adam D smart t 'arena 10o hn benani i> ' hhnUlran'lb W L Rr ijy aililain Rydom k l.amnart Sob'itt Jaha W? 1 Fmlth Chai.aa DO Hmttke ?m AtV) httlHran Mltbael hmtu (Tbailaa ? Haj l*r JoHa M bteaartJja IF Tkajer A ? Taiaiadpe J B Tajiur Mau? J T?J Hf I> A Taj lor Joaepk Tr?i* I'elrl'k T TkntnJu Or 1 koape ? Rar I lb aape ??! lr J B Ttou ? U Toddfbaa Thoupaoo Jimn tfo- 7. B Thoaaoa HMrf Toeilaaoa .toiepk T ?kw W L TrowfciUfa If O T owner ad B J Taj ,..r I'apt V VI Thi>m?? kaetw Joe Troarbld Taylor Or WE ~ Inn r W M Taylor * no d Til ibm l-awreaoe OTrotvar t?" W llwmnaoa TkuaB--2TuUler It; ward Ta.u>? Ige II 0 Tnlot ft B Tail Wrw?U la>l >r I'av d Trapay U Taj lor Jln'e B Taj .or Hrary 7 a rr Paj.lel B Taller t U Tread well. Perry AOp Traadwel. A t'o Traele kdwaM IWkl** llaotbjr Tilt, lohc V 7?-i kn'oa *-? llv? Vn P TlHttihaat AOs T ? i?t lirtry Tudd A Pond Teapklna V 7. Ttoapa.m * M ? Ihoapeno T K Todd J ?! Tbcnpe a Oi?B 0 Ikowpaoa C " Tl?ini>?. , UIM A Tko Tal^ Kdnond Tullie Joe?ph W Tkort>?r H wrla Tnlv Bdward TurMa Moon 04 ?ilia Tnr> rr Haauel Th'iratoa *m I* Jarr?e Jt Turner II B TViapaoa Hia Wml oak I i P? I. Tu.-k?r B II LB Tumor ltd T lv?p*? Maaaal Tolly Mattbtwa tob*7 i>arM P TtWtr J K Tbnau Ht Ire* tar Tyler I'ku P TrnoOap Patrtrk Tht'ber I?r (Ian Tntwn airnta Tkn-atm A Metnalf Torraaee J B Torwr Jk Waavt TimiMp I.F IrjoaJaaea i i-kali Kauuial H K Towaaard H O Tnrnri H r TltbuaH Tkm Ja>nt ? Tni'jr ? h??la? Tiuala Uaalel Town teed I k E? S Tnrrall I, W k Oo Tiller a. lobar A Toamaaad B 0 Toaar Tk?M J a TUdpa Oapt Tkoa B Thorp ?? Trow brldi a N 0 Tnimin V U TnuJ%l? A A On 1 uitar Wa ? Tureer < "bar tee P foM Bdward - . ,, tVaaaoa iota Thauaoa W P-I f abba II d Tlniiw M ? Laker Haary W Pflerd DlaSa ?o'fT Bapkelb Tall Lland li Vaflar a O Vai.* J oka Vanaak l?nn Vaoll Tkaa Vinoa Jobs Tale H V ka Bertram Vandaabnrat ? VaJUatlpr ?opera Vo'par TT YaliU ? ?aJdar Ja!k r> Vardlar Heart Tan Taaaal <"kai Van *" Taa lark OB Vaa W|> klek Wlnaad Taa DenkoM rTu IHka Via'Pe<i Had? ? Tan Wvak ??i,?ta Vaa aal'ly Jaeob Van Darin ark U Taa Wlnoh laaok Taa Maaa Va W Taa Pea W f Van Pail J Vaa *'ii.iu?a Oao 0 it ?aa l?aru 0 Taa t Met HrOIMa t Taa t!-ia H II Vaa VoarMaa D ? Vaa IliaaUr a t t Tarda PMUoJ. Walker B Waldrot Tkaa Walker II B Want* II Oao W W Wkaaler (Part Walla ?ek?r er 0 Wlae fHlrrr I. Whitney l.aareant WklUeS A T Wiuam* Be* link XL tihwli Waper John i?o*ld VO.. .- erl apt'laorpe bard Walkrr 1 arid Wheeler T*?aat WlnneklrabH Water Wm Wellea Wfltiua B Wallaek Hrmkart Wead mrrm W Walker ArdlM B W.bb J< +n a Wai* > W u.daaa Walker B A Wakua J ok a Wa'ak Joke We lee Patrick Wa lrolk M Walton J ? WaM Joaapk Waller IkoMP Wailaaa W H Walker Hecja Wal ar J oka O Waiak Mk ktpl W ad* tlenraa Walker U IT Wal?k Hoo Wai Waltker Tk Bu< Walker Wm k Wkiiman A Urn* WmrW'F B Wlak ?:*?>! Joaapk J W tile U WUterl ld '%aa Wlaaaa Iter U H - II- I Walie- P (lea Ml Wkftaker Mpai Wl?p M k >> WhllTl-ld He., W Wlaalow Joaepk WlaabadtarB Wlnaloe Wai 0 WkWhaek Joaa Whit-iey ilr aa.rt ^ Wkltaae WaM Wlc|taa,l)BreiapAOoWia4 k f?TwnrmJ?mm Wlakaa, Ckaaiploa Hefcaler .1 k n A W rile J oka k 110 Wkariaa it H W>bh W' Maai W|-,V Vj^l tafc <>nffla A OP Wtaier Weed . Weuaer We.lf _ Waraar Praneta W?i Pprdlaao Weed BdVrd U Welai'tirjr L wild r WmptdiA A Wr<,kt J <>ka ? Wrli'wl Joha WUCer Wai P WadeOapi II laditak Wiley WllUaa ?irraWa ???* WaJlla A H W' llan BnkeM Wllkea Ma * W1 ana Aadraw Wllana BO ~ I i D Ware Jaaiea Ward Obi Has Ward J<Aa It Wacaer Jaaa Ward f'Aa Ward lkoaaa Wariali i<r r?a Ward rkpa Wa>d k Bma-I War*?a?rell Baai V WlW I Ward Wkk A WiKar. Ilkaa k Ok Ware Karrk B Wi??i k Maatar Warren H H Wilkea A Ok Warr'f llroaoa A OoWrUbt J An I. Ward W ? Waiklra Pm !.ang'ey W-nlf W B Wond nt W<?>4raB A F Wnolef Wm Woo l WB W nd lien w Woedaa J oka H Wond i oka Walter -I Wm-undyka A Waiera Pautok Witar-a I>r ? jnael Walt ei W P tr a ?oi i koaaaa ft Waltr B W h.1 l.ma Wm > ?? faa? Hd 0 Wan* a J? WaTman Harry W aiMfi A lea and ar Wa.l re I l/?et ? hr*l?e r U WeUa Catrfk Waah >-? letial V ra ak haar; W>>r;?r N i >ria aa W rr?? k ?eat' <;. O Wl aoaaar O * L D Worka A J Wil<?> W ataoa Wool 'oka WtPoai .1 P Wood Wekwa WlUVua B WoroeMer Hrnry WrlaMkurat Uarroa Wor"eaar A Woid A NtnknU I Wait M Wmlrat I a* WaM l at i m Wod IiwICi Wlllla?aoi 4 iv.w Wani, Wlllard k WlChma 'Iwrtea W PrratV e W" 'ami Manila Wo tkinpaia l*<* WilliaaMWW Wo?tPA<*? Willtaa?ei Bobert Wr?id fa IW ama J W wdr ? ? * Willi' BM WBIlaa R W WbrKjk 'aaepkt Wll jamafl W Wolf IW WJdea a 1 1 ip?b > ff?ad?a^<_A 'I H Wk?< i kaa Wklir Tkoa I Wbiie Pr-nk 1 Wkiw k BKM| Wo-eier W J WafUwonk Th e W Wo ?1wnnh J -a U W'Jf Umirgr a r . har lee * *** 1 '*! \?ai<? ' Hi < r % ' khia rr? .kila Wkite T AOa a h te w W I ! * II* '* T wm e * Wymta llyrd * OB W/man II l? W under r.at, P A WyMI V W /? au Id* Wyaa la^ ) a Jfeuuf.r V J"'# Mo, ^ ;?&zt w.wuta.,, , Z*"fr",? AiriAnder 56 ?'rryuiLn,j ,. *"??r. I,rM,*wrti Whltfe "rJ W ,' ,u"C?H? IThiU 1<<w,, iv?.TfBU ?> V;; /<??*? ;?$? , ?w? ,r H ?;?" :is_ ??us. teas?, ta&v^ 36 ?-??? tr?c a, S&s^ rM"'r'"'0 jo?k A l';fxM,y_h!yq? '*08T Ojf,,. M P?w otfioh *????/ *?5!?* * ' W*. 'Sll'l'V V^m ?? : U?TreU" J ? "* o't^TJ ? on *2?5 ==^=======S== ~ '' V A .\('|y| I UOo.?ofw,,S)Hil.r<( ? J ere TB*?*''"'A1.8t?J0? date, 'roa> Wl . 'be roe 1 wil nuM iw" ? of the ;Hnawi kkI Warrrn R*uroad_ itoaspaay, of JMp Hi ____ -?_? f-40,(Wli be subscribed s pro rata distribution 'wUT" >e l Imrr-Hy will be open at the trauster odloe of the Oo 'ated rraahllnlte Company, of New Jereey. M Wall MrML 'roaa the I3tb to 'be Mth Intl. Inclusive. U ur sum htfHi f.SO,Ol?i be subscribed a pm rata distribution wWtM mate. I h? ron I will ritend from a point oo the Uorrta aad llaaaa m tuisra ftalimxl to Ihe mluee at Kraaklln New Jarwy. By ar ler of the Hoard of directors T. LAWitBIfUB, llwwSrt f'lABLHIHT RTOCKH ? IK VAJtJOUH OITTKi OF TV ' f I'nloo, North boulh Eaat anil Vfrot, paytny liberal <N?t fends; ?he only ufn Investment, free from nek. mr e?ia b* J OHM H ML' Hits *, luoma of Uio America* via* Ltyhi J 9m bat, 14 l Canal tli?et. o Ff IOIA.U URIO RTATB LOAN? MOW MB Urri'i or tna i'omiuiiiiim or III Muminu ruioor ths srira <ir < )m j. t'-oinnsu* ttttn ah tXM.nasu* tub Aiuruft. | ft* Ohio dearea to Ivirrtiw the sum of six sod foir bewared tb.xiw.o4 tldlun lo Or applied II li ning tn the ,>ayir et.t of lb%t porflau of Om pukjlW debt 11 1 lail>l M IU Iileoteuro after Ibe SIM dajr ol ixtwimbar oen, aad M thai end the I'nulawi'ri of tbe Kinklnn Fund >>r the HUka. ?mder authority of an aot ol IU >J?o?ral AMOtitUy will n?h? ?eaied propoeaJi at tbe Oblo Mtate Agv cjr. Mo IS WlUtaaa ?treat. ?e? Tort elty . until II o'clock M ?r tbe Mb day of illi *oreB>i>*r next for the purofaaae of ail aatUhma aad hundred Ihonaend dollars of tbe traasf^raiile OatttB mi ee at ibe Ponded and Begleiered Dabt of the Maaa of Ohio, Uartag <clerael rran tbj let da) ot January. LMi la be paid a^ml annually on tbe flr?t ( aye of January and Jrtr of eeek year, at the (Jbto Huta a#mmt "? tha nelly ot Htm Torfc wtu the prinrlpal ratmburmbla at tne aame plaoa, a at ebk'b u to tbe rate per eenl "t h.iereel and tha Ifcaadif IB redeaapiloo, aball br lu aoeo'daaoe mWb e ieh o' t ie three aoa lltlooe follo?rtr?r aa. as the ooenlne at the propnaak. (be Oaaa mleakmere m?y daam lo be tha aaaat adri majauaa M tha Jbata> that la to My:? 1 Marlon Inter eel at ibe rata of lira par aaat par aaaea. and red e. ou able at tha ploaaurs at tha Mtate alter tha thirty ? trat day of IWftnhnr, lH9ll i Heart if interna at the rite of all peroont p#r aaaas and rcd*anu>t>ie at the plaaaara of tha Mate aftar tha Ibtm IrMDai lit number, 1JT0 5 Heei-in* interest at iba rata of Mi par eeot per aeeML U-t re.w. nj. la at ihe r leaaure of tha kutte after lha iKr #r?t da? of I>rr*ml>er. UiMO Kaeb nrop<ieal bum state tUaUnaUy tar whwh of (haaa olaa aa of rert'Scati* It la nuula. tha aa >unt of either >bhk ts daalred, u<1 the prtoafor eseb ona hua ?r?d Aolltrsor aaahelaab 1'iwnel to be taken, aad nana! be aawsnnanW br a miilflsa i-terk on. or oertlfaaie of det>oall of a oa of tha banha ot Mir t irk elty parable lo tha order o t tha DouWoaan. ta a ?uaaiuA to Are par arutof tie am (root uf per iflc?;ea MB for, wbirh sum sha'l be furfaMe<l if the bidder ahaD fall la ?aaa any f Ibe aarttOeaiaa are avrrdad In Ua to ear the raMilaa of his bid at the tune hereinafter spent flea far the* par ooaa. Mo bit1 at lev than the par ralue nt thaoerriflet for aa aasonat loan than Are thauaaad daUara. wtU be e1. end each bid ah all be deeaaad a a made tlHM for I mm named thereto or >'or suob pm rata aaaout lher? if aa, at the rate ape -lfled aay be asal'.nabla lo Ihe bidder. racard W inf had lo the nther proprau< Inter ret oa the dapaatt. at the rata far atth Bm mi illstBB are a warned Ur Mm, wtli le allowed to aar-h sapnseei'u. 'ilditas aad adjusted oa Ibe delivery of Ibe sartloaatea aad aaah wBfl ne reqal-ed to pay tha reetdite of the amnorn htd lybaa ibe Mb day of Pasember. I (MO at tha Ohio State Agaoey. to lha efty of New York, at wblob Usaa and olaaa lha nwiBsalaB awarded wkl> oa ready fop delWery wrU float** at tha fllltl Iteht of tbe Hlate "t ()bW>, redeemable oa the Rrst 4?y of Jmm ary. I Ml will be received le payment of any part at lb* Mm hereby nmtem plated. the deposlta of tha easnsnesafnl Ihaas ap>* appltmBsa at the Ohk *??t an' -ea?tuent to tha opeahtf of the uroi ovala Ifla ('.aew'sakwers yraares the rigM lo rejr ? aay wdlB Ihe bids ll thai aba,l deem K neeeasary la t??ar lo protaal m promote lb ? Interest of Ue Btata. froeoaals fir the Voaa ma t be aaetoaad la a eaatad aasa lope dlr<r|edlu Iba 'Unimlsstneata o' Ihe Mnkloy rijad *1 tha Mtale of <>hlo," and aadonad "Piopo all f-ir the (JMa Liaa " In order to sarara aa'formHy aad tar lha B1I iMlsasa tf btdders lha liiimmlaslnsms have prepared a form of prapaaa. whlrb t wether ?iib a eopy of tbe aot ailho'ia <s bMk and aay Information diMi id M the pnfena. mar be obSataal ? I the t. bio ? tate As-imy In Mew Tork etty, or at lha oAea m the OaasmMoaersla ite naboa t bio. a W tATL *. Aadlbvr it Btata. A. r. RUKSBl.U Ha-r-tary of Mala. 0 P. VuI.(X*TT, AM vnsy Uaoeral, Oommiasloaan of Ihe dlnklo* rttad of bt> 'Hale of Uhta. BITIJtPIOM or Timi ro* kROBIVINU rBorOBAUB. Ibe time fo- reuenlay proposals neder tbe praoadtaa nottaa for the parrkaee of lha tsertlioatas of tha Pnadad l ab;af tta Ktaleof Chin iherrta naat'd. lebereiy siteedeO uutd II o'otaBk N ef the 13ib day of Ileeembar ae?t Mlds whlnb have beea seal In for tbe ID>h tasvant may. at lha opiloa or the bidder, be withdrawn oa appUoatw>n at the Hlaha Aseeey, or may lemala there to be opened oa Ihe sa.d lab day of Dr rem her eeU. Hovyessa It. 1MB. B W. TATU ?*. Anditor of Mhaha. A P ROmilrU Merretary of BlaM O. P. WOUJOTT. Attoroer Oesaral. Coasalasloaera ot tha BlnktoB Fuad of the Mate of Ohta PACIFIC M AIL HTBABHHIP (XmP A*T.-H*W TDK. Dot 7 1*0 -Tb? Hoard of IMraotnr* bar* ikia day ?? etar*d a dNiii??d of i?? n?r ml ml of mnput. ptytbka u> lha alnekfcntdm* *1 tklanOr? day.Ro* 1? M U BBBOH 4HT. ? 1 r IliU) TO U?A? OK BORD AND ?OBTOAOB, Iplu UUU li Ik* (MM nf Tart or Brootly*. k ?'?wtoiuii borrow* from (3 W? unwar^i Apply ? ' uaI: I. ?m>, Uaarral aad ImI Mw (Mi ? MlQ > 'Mir n**j- W??blDirV.a plac* ?<?() enn to uiak-oh bono a m> M' >rt<> ah ?UmiUUU o> pm^'Kilir ml aauia in ibu Mr <m to Kmnfeltn Arply V> JOIIK t l| it* otMof Ml Peopla'a Ttr? lanrurt n japaay M Will anal IMAM OPrirEH. AP1*A*<'IAL AH II UiCkaBY B'JUBaJ, NO I m Broadway -Adr?aaaa npoa fWaanarta. J?w*iry Mi ntkar pfprnyf nr purtHiM If itaairwd HaaMM ^^^?TTnTpmpanr' nr MtW-llr flonB<1mi(lal Prlv?t# r imi fur l?<1r inttM W(X)D. i ? Broadway. up aaif*. uar Brooaaa Amdvami>-b orriua m bkoadwat, boob* ho ? Adraanaa ???? ow I Ha ana da, Walokaa. Jawatry. WUwm ?ar?a?4 Marahaatflaa^ar kaaaktrar aaak OBtoa for ladlaa. ?5r-|P^_^^ ? % T Ars awr a t ill bbabd iTtnr ma cooaa ?ot or A Hro*d?*y ? Moawr xtraiaad na Waaabaa DIm?A ?a?rl>&'n?ny' bnu*kt aad M bTToSl/aTTA^BO? a t TBI aiitarci opri'W or u ja'xjbb, bohbv A MB la obtained ta ui jomkiit i a WMafcaa. Jewelry, Iftoeoada Beru* Prr Ooraia. Hardware. Warn. Braaitte*. and rrary liaarlpMei of Marrkeadae. or knock* aad tka HA J?fJf^t?aMStad la?lS?" Prto3p?J SOUSES ktaack (Mi* *07 H road way T^MA'SAI' PTBMT -A H ??MWAR DIAMOND AT pi i?A?f*i FTinr.-A h ininaaa inmoau broker. a?k?e liberal adraama on IMvai'i, ~ il ikaa ,l.?? rj A- . "r bn ? tkaan at fall ralna, at hi M Kumi iTm. -oora *,> J. np Main tail A B OLD mtaburbbd omot w^s** Jewelry ?? m??M at Mr a^ l?l Broad wa^^e MB lnuKnwla Walrkaa. Ml etlao; alan *1??nr?a ? ? _ J H BABBIBOML DK1TIKTRV. AB'tTr noaa rtu.iMo r?>? hb>-* ? pnt In wkiia (Ofl. wttkoal p 1 1 ?ur* or paia ?-**?> l~0k or arr* eke; la m ba tiled wnk H by lU BaanW. JAMBH PBABHOB, B.D. Baaim ad H 1 Broadway. ? ? T BUMNTBR ______ L. VBAOVATBH nTBMBOB PBWTWT Bo (0 waw Twaaly nlxiA *i Bmadaayaall Na ?Birrn* ? b *<??._, cbbtiwtbbo. fiobawi . Mr*M, Raw Tort, aad IB7 r.il??ia Oraat. Bn?*.>^ >*? aart fall or partial ?Ma o/ T?*k HariaplwJ ai?njPkar?r rUia ?ilk nr ?Ilk.,! ?ilnnlai tka n?H? -on ?-r?r p. M ?^rSr:?;;^3v5V3 ^ ^ f^T PVaaa rtl, B? W wWklH. 3, I * ?'' ,?T RKAHfiR ART.B TBHTBR ARI? Till f ? ? ? ? rt ?>*< ? ba?? aron ta tka ?Ky irailtn . " gg"""" '? '".SITUSS .'XT,,.. r i irfa? ? i Hrr*a? A MraHoa, nt Um BaraaaMla (mm 0?a laaBmta. kkf .? w. kata wpkrvwl Dr. IaaaranU for mmr rmrt ?? ? faaatly ?Imut aad am ?TflM!y r*anaua?ad Ma III* "*** "V'r*k"' I. II, H tad W (>??? f-B^. . BIM.IARIWI. . I > ? - BILUABB TABLBI ABK cyyWIBATHJt 1 Raw W|iuinf, >"????< ****** Whi j nn?*r? rtirK^ivV*^ Rim.taBP ltaa. a?1 W?i: *tK?w* ?n ba aa?arh*?? aayaow Mart. BM

Other pages from this issue: