Newspaper of The New York Herald, November 22, 1860, Page 1

Newspaper of The New York Herald dated November 22, 1860 Page 1
Text content (automatically generated)

THE NEW YORK HERALD. WHOLE NO. 8841. MOWING EDITlON-TnUKStfAY, NOVEMBER 22, 1860. -TRIPLE SHEET . PRICE Tim CENTS. NnrELLijrEODi iao< kk*\ anu ui,a?kw a riK -mew htip ks ?hd p<J4m>a, at redti^ed prtoe*, ai Wlul.M"* aid eatu.! '?hi 1 X!t i ?t; ?uoeC Gnat uncuriow m pouokicd initial. htamp bm -<mi r MoeoU pe* q-.lra WaJdln*, Flaltlua ao-1 Ir idubuii tn*raTe<l til lk? 1*1^ ?lt'.ea at TffOlM lit MIUni 1 Uff HtiMlini , lumtj Twaut/ fnurtfe a?<1 Twwly VUWWIA. _______ __ TRATiLUNJ.AND an or PI HO BAiiM, wonn Basra, *o? new and *la*Ant iijlet, juat rmwul (rjta fc. br JlTiH OaTTN AOtf, trn i tn*a i,A<:tur?r *aiiu ?? Bpiu'wtr, our uar jf ffn1! Mreet. aad 700 Bmsdw.y, oear rourt* treet, wholeaalu and muil. LAOlt- aKD OKHTI.BMKM 1RI rOLITRLT Kit qurat-.d to r*U at No .'I5S rtr wiw ?tr?et, ucat Hnr*rr. ind aiAUil ??? > o?? and beAutirui lu.l *>? bn?lni*?B, which o>u ??a au? ?ery pritfttble ?' instant > mplojint' ;t cm ha ob .alauv 1h??McMta d?i? *t home. lall An", hiu'da ior iourwl*'? 1 b<?<" ilmirtng to learn a moaay making b at 'ma aboulc pa I immeduaey MARi< * M*nKL8-(j8IAT BAKJAISS FOH cAStf F. ?n til in .'0 m? lah a!?a>s "a hist t) Miart fr>m Vfcsm wall:.-* t ? hoy uhaa j ah viB ra! ax>a *t A K L.\'JEd 8 ?f*rti>a ) ATI, lit Saat K:*hteri th tt *tt ?*et of Th nt avcaj#. ?W1L.I!?<J T.'OIJ), RI.OOMTONI HntNIRHICK, JW <4 Ai' 1 nva ?I1J iiu, luruln* I.athra Slida m e ?n : br; ta ? i'k'I Steal In hare .If WIl>I<IaW H FiiASril M Chatham iitraet. Roorrjm slater or tuk holi ff.ati oompan? are at ?ep*rtrr quality low ext. flrepriof. ytsM oafs ?? d nauibtr.. nunwater and laM * life'lma. HuU '.am addreia Ju ?r-nt <>f rha company, G. PDK iIaN, 17 OortUadt atreet. fARI* AUD BTLTIK WAS! ?NGRAVCi) ?i &A k hVI Hi-fi, 71 baeaau (treat, eoraer of John, op n?lrat 1."KlT1" WllllU1 ? * aMTAI> IliOOn* orrobooii V er-i U1 carrj icrAbl e/rum hive Vile rlrfr. l>Artan. ? iooo.t :? SaikIt Hi.-* ? pp'7 to t*. nHLII.UH, at Daniel A Matbiwi A(u't,(ti ?*tAr tUm. n >>TkD-A .h T K A M LIUHTBK, OF ABOUT 75 OB 100 TT ioik burt^ao. A rrupe ler prafaritd. AdlrMB box No 7 ?' mt oCi-f - r kbtua* wo it-ixoiLij<:i?r quautt, X ?l M 7S ,>ar c 'r<1 ?o<l mHMaIokI m Yard funt of Kaat Taraatr tklH atraw.. u oou,m?. AiMt ORAMll 8TKKKT, 160 *lDU botween Kl Aud I'm ttreati U OTtw* aN'S eheAiii""! T?? *ud olfee Warehooae R* O'Vnmend- Ma arge aaaortmant o' Tev >V4Tae. Hu*at, 8 ) c"? ?%(-. kUimt ' ?h I ounwy Bu'ler, ceaulne Hwia* And Uu mrg Ck?aM>. Pr?ra of Httrnr ver a?vmi pminda -l^ivf. 73j.; eroabed ?H , powdered 7ito ; while, Mj , yllow. f 63.. omwn 42 ad14S^ Bu?ln? m<?OTd? la larfa q??at<tla< eBAblea mr Ui ?ell ch<?p. R?mU. nardlnc ho'iae* An I Tais' l.? fupp?r> with 8uw at And oih-.r irt.oln In >taAn(> lea of aeren pmioia >'.d upward* At whol-?tl? prteea SPORT1SO. i OR* Ml) BOAT RACB-HAV V8 DtUKII ?THIS Ol an - *??!? ? ?'I '???. '< r *?w eoaaaa off Mi i iday Thnra ?y) fr m BumUaia'i Cava Honaa, Jeraer Jttr J?Ml J-.ib batfn. fi_<4 u? v?n .'or at airm The b*U till M4ft al 2 o'clock f M A LaBOB LOT OF IMPORT CD PARAR1BR, THRC8H a aa. tiui Birds. LtrU UoUOurba*, Joat ArriTai, Alao fnrklnr Mr s; *1 la CTMillanl aoc< Bird i'a?aa, Ac., for tkla vj||rTo(f rvOO WaKTBD-A MilHWHO; BI/HT BB PRRTTT If ud )can|. Aidrraa. with full cVtcrlpUon and price, K. nomas corner of Bjulb Pkca and 1-tttla Oreeoa alreau Dal Bd. _? DIBaROH. RPTLBR, RO. B rmil HUP, ham thb r i? main ukl ' butoral. aaaorb?rt.t of lV*a la tba world, botb or mi* on* But era infa'llblr Xuit Onre and Flea Mamloat-" W oan? per bottle Haw ao<l anlar*ad adtUna if BnUert hi aedlat, TrauUna, Management INaaaaaa, Ao-. at >>?a. Prte* |l "BonpaaUaa!>j draerlhad, "and lllu?ymiad attb I) ?a*r?Tn>?. M oanla. Dap boarrUd. trakMd. Me. for all dfceaaea UrilllD-A BBA*LB BOCNO. FOR RABBITS. ANT YT pr-?nn harln* oaa far aala can Bod a cummer bj apply rg at Ml r nib nw OI^THIRO. OARP.-HROHANT TAlLORd HAV1BU PROM |U? -V to U.0UU * ortk uf arintar OAAIoa ua band, and wllllo* to Ilapoa* of tt al a fair prto*. will -or** wllb a saaa pumbaaer if aalllaa al t*a atore addraaa.oc 1 boa. D Ooaroj 44 Oaa re atreet Ucat'eain baring lafl M Clothlac to dlapnea of will ptaaae aditiaaa aa abore A *1*1 CKTABL.MHMCNT TO PUROHAl1! 0*4T 0* iVhin* fi* ihtWnn-iu! Kmikaramt'iM l*v Uaa and a. I ciaranl-. w . av toa bltfbeal priea I >r kr aaaae-fr t M to U for >'i:k i)n?a>i, fr.x? tl to t I f ir jaala, frwa II mil for Paaia ?nd Vr,u Woolna lln<<aaa. lAawla, C'.uaO <>r i au-prta, the f iil t? pakl la ea?h. I'1-**? gall w atf'.raa* to B WlNTl 79 wtiib aranoa. ooraar of ^a rarlar piava Ijarilea aitaa<l?d ft | * rn Mlata. I ujahtit* or oast opt OLUTtima A *aaM Ika bl?brat pr>ra ?<???? aad a?*b p >id In ear ran. sourjr Al? ? I nm:vu-? *t l ? ?'P?ta bo>i<bu ' ??!'. >n jr ad<tr<?a M W i^orwntH arcan*. a??r lunmtaaata atmtl LA ikm att?aaa<: to bjr Mr? M. AM nrTI? iTHM'in i. b40M> MS MR U?aw> iO Mafart ibalr aw. -.0 lntooa?l ?I r>a raMoa rt par tu? fo..oaln| p 1<!-? M o III f " -?i i Drana f? an M u> KM 'or Oo?'a a..d nrpaatafria II U to Itl, A ??) r '.f itui-a. < JTpi m Jaarnt r?. In To ?ToU rB^aAna Md Rni o? t ..?? all paiit rb^ol4 b?i adir??^j, br pia- to B . IK Ha*-tjlb amaoa l>n*-rn ?" nau-nlA anl T??. i^ia Mau Lanir* attendee ?o Bj *fr? ? AT TBI Raw WTaB . fH?f X*. W IJOWBRt. A ladma and -,?n u. o.-'i. rjui I"- ?? ? tbatr etat ira.'lia aana "I ?' or .Knr* f.vr<H \ad (aw-try utlla baat advaat%?4> aadn*' aavrad t.>4 lo )? aai? u*?? i, aa lad^aa bf i?b?r 1Q.I nniaam Ik* IB - .<ral<a~l ?Ol <!>* aa oanra tkan <r|al 6fe?. aa aa to aaak* a .Ivlaa. PrV* ? ? For Wl* 'kraaa*. fro? Elo m. for l -?atak?c?a. ivla'a't. *o aaa-^-llnAlr paii (v. r\ aa fr'aa IS lo lit. f -r P^y \n.1 vaau. from l? a-d ai warfa. b? eaJlina oa nr ?4.1raa^i? U H ilfcll, W fit wrry, aetxadtr P"r:nk and "raat Jon->a a-oata, wkara ywi will r? aarr* ail yau nan avpaal to ranalra f'ir rmr looia ladha a? taM b? Mra Han la. MRRAT DaMAin> POR Olo ITHI?? -I. A l>r?4 A*l> ?aaUaaaa katlaa aay ?? 4T <l *?m<, faraitar. ,? <nr Mb ar? rnara ,ta?d to r?aal?* ?a f?'lo?a -Pai?a fr-*? |! la ST rata, fr <b II ti |I0. allh draeaa. fro* I" to IVJ r or ban** aad ar?nUaa draaaaa tba k<ab?at prtra *1U ba .aid aj na'Mur ia nr a>*draaa?BC A HARK1R. US 'bird araaoa 1 ifn -- r? '-?* *? a RBTTBK OB A KOI ?TIL .. LtDlH A?D ua.-?ri.^ A aaA-A?M<aaa^ ?b*tb# *<?ura Martat-Waat ?27 a larva anaatMf of f* off Clutbln*. ? arnltara. I'arvata jaabai. Aa I raaraailaa to par tb? bart prlaaa la Ifea at?a ? aala addraaaai to B. Abraaaoi BJ Xaraatk ataa?A ba ;waaa T??i Iftb aad Twaair alitk atraata. wtO ba paaala aUr aauad<4 ? in ladtaa attaaiWl to by <ra A a nrraRarB Aims tba* ?vr* -lidim a?d aa*. kara a (ra a daaa <1 Tcir oaat ' ? Ab.a* f >r and mmtbrin mark-u alao for TafaMnre. <)ar AHTTlt WAT TBA* AH OTHBBPOR I.ADIBI aad i^iMn to dlatxM of dw? aa* off UMblnf. a 4 Ml to ba aaa*n ed bf ?bt baaabac ? to aaad a ay or ^J k* A. DL'l.A*'. *o 111 aaaaailb a ran or *bM w41 ba ??a*aaUy HUif" to lAdua AUradad to bf Rra 0. A TTBlfTlOB, LAPIBR A*D ?ll*Tl.a?R*.-A LAR-*? A aaarmaiof raat off I WMm aaato*. ka tba aadayaad bu Mjaain IO aaad tba abo?a a^nt-aaad arMia la 4l(f?r?a? ?artooMLT (JMM "Mr I offar to pay tba fall ratal far la SST aJT ?a?t^.r. a Waarlaa A?tal ra^ara Oaraau, irwrkn Mr Byaantncaa B at tba anraia NHjjalfl Knk ?mw anrorr af Twaat? aa^aatk Mraat. TCT1 ??< yna arill rrmdra a fklr, brarat prtaa fbr yaw arllnlaa * * by Bra B . at Ml Witb a? j|nny* MM IIWJ ID |, ill *???? ? P ^ ' ?- ? - * - ~ _ ~ fr a-drtaa a. oaba; *9 *ra> Rr %d^ay bl ml wi^ a** rraak^a ??Ma or B /am1* *0 I RaMar MraaA l?ltaa >Mi<? labTkntR ikahay rrua himbbmt pbkb rAiu. if ca*b, PORUAOiaB" T aad aaal off CWAiar. Oypaa. OTalnlba, 'w aliara Aa < Aii <jb or a ??? v. wHi'i r?7*Z,a*. wCl ba laMtnAUr aiwr-lad to. la by Bra P prittmuK. AM PAIS PBffB OtTBB PUB aBtXJUO B ABO P0B*1 hifa aad Oara**a. la nadr aoaMiy. All aalla pr.aptir Mtoa^adta. kddraaa Ml Nmianr a>-?a? woraar of Parry A^m aaaauoa hi* of r*4?k(.ubd puaarruRa ?I ftr|B l? all rotora. of virraaiad naaafafltnr* aiao, m bd rkraj at < bam' ?r haita. plala aad TataHI. al H F ?*R*I<.?V a - Ma anal atr?? o, pnatta WraMr araaA AaaaMlatiad ? Mil M 'OTTa'iB fl RMTtRR-A ?>B*T1>aMAR PR 1.1 R ^ to* kiaaaakartia* <+r*% at ,>ri?aia aala. 'ar laa iaya mm PaaaHarr of a .oatara amiaa a* ?a? bat la roid ordar -? 'a and .? a Aa lnaa?MW aUaaWamet Rr oWya A faod Oa par t?ak|. O'AIHXUI OHABRBA BCTTR OF PVajftTTBa. IB BTwara ael atalea. ai wbn:?aaia or rawll. *' Maad apaarta A a *a?ir-a~? a t ralBaaaaa. WARUa *?Rr> n<i aaalawa. Finr 4>nr? aaal of Br??ad *%f 1,- R*TT1 RB BOCO?*T -TRF TI'?t'R>?T TRT R FAflJ JT b "*? '?? ail HaB af Baa aBaM PawWa'a. ' arp? a Bw.wa.Aa < all al 47? Tainl aanror or arl 'ra-a rorabo *a aa abi'aa R R ? rni aaanrtm? I aar aM baad Faral tal* Mvata r n ba. d for aala F^TBRTTIR I. ? PiBlLT Dt'LIK*!) n ITIt* I | to* al rrrai-aav ? all ibalr y% l-<- n ?r tal ?b?t r?a fnr . ?? ' fMM. ?IR ba anM ' , *1*1 h??lidla# ail . rr ?wa' < r arlor Rait mm 1*1. for |IM. aaa $'10. 4 Ml rar? Mrar -a Mirror* 'tap.,, lira,., n.latrada ?.| WW ?a *B ?a f*aM aaawlaa la^olra al 79 #M Twrat aluk alnwa mr '? rib arauina rHitifoo* Bxraam? peaBiPcea aipiiiT] RIRRRa*'! Fiirnbara tmr.? rinkira -a. -A--, IMaidll'baiR uf kir| amna rnraltnrr ..ain o?a. ,.ia?r Nu? rr -MAAr.biarlwl aliiH '->rarai wa^na. ' ^ r? Moataa faraKira of faalllaa. aaoraca for faraaora Ui-irmoid rnaaiTHBR wa**bp -i ?art t~ Jl abrvi! II 'W wortb O' aaHliai oiaa> Pa-nHar*! TT 1 . nrrbar- abo-it II i?0 irortk tf ai-dl im rlaa" Fn-oR> Ma TZSJrZrS^ frlaad* aj sTTtoe aad mm. PkMal O I'.BRT FOB H THCBMOR *0 7* T WU1 ?>? kaapr to aall ihn in, ii - at mm ' b* la?a IHbB Pataal Chair Mllir lata of Broad ?ar I MIIfFaO. irk a jTwYaVl. 1 ' ?*!** N?W TO** A10> (.?VBK 0 cm, '..Ddlu* ?>.<* t Vb?r?big p???rgeri n( un^alhw, ?el.Snd -Ihr IjierpuOl Jiow fork nun PMIadefvhla ??*?? Alp ?nru< m'eod d?v?Btrtta* ilr fnb powered ittyia ?sill Iron Bt?imab<p? ?? foils***? h aNOAHOO. HaturdA) Hw*i/*xu *, UUAPUt W. Rei'irdar. Dao??i>?irJ. 01TT or MANCIUCHTICR. HtM ttd?T. Dc-?mber 8, tad r**-ry Saturday , at noon, from pl+r -Ml Norn i r+rer kirn or rM? ruwiViiB Hi i MO do. to linden w| do- to Vwvfcm. I) o W?m*e iwtu'a tl> kela, gu id for all aor,ti? MO. Pamengeri torw?ide<! to Par%, fit TA llnrrU'tr*. Bro??a? tmtrrdwr Antwerp. An u reduoed Nra? Pn-?mi irtehiur t? lirirK oui lh?ir frleode o?n biw a *ka?* at tne fol owing r>U>e to New Vort Proml.iTfrp mN>? <>i* welnwii. flm mlila, 171, SH6 and >106 ritearage from U'-"f?r;?l, *fc), !ru- > ft!<?ll?towD till) Tluu ilM ai'iiu" lUlt'rt* wmaidt for rwn.r-1, and oait7 eiperlen-mi anrksoua Thar ire built In water tight Iron tecUona, and Lt? patmt'lfrp anal alliMon OB board For further Ir formation apply h Ij??Wunoi ?o W litem In an an. ami, n Water Mreet, lr? ''law* ?\ to Wll lam Ionian, t Hi Baoob aqnare, tn (jqwxiti ?u. t>U>f D. ?e-, mnnr A Co.; In iwrv'oo, to Blraa 1 JJaoey, ?( Klo* vViKHm Kru t; la faro, to J al?a Daeutte > f ??? > U U><*?o, in ^bilaaolptaUt. to Jaho ;? Daie. 101 Walont or at the Ampanr'a offlnea. JOHN a. UAL.B, A feat Li Br* ??*y, W. V. RBOTOTIOW IK PBJfTBH ATLANTIC HTMAM NAVjUATION OOM7B W*. MKW IORI AMD U\L?Al LJNB, TOrOHTWO AT ST. JOH HR, !f P , ("0 lead peakruger* *nd rroetre the royal mat) anJ tntn* mn t deep** oka* The elaemnr* oum D'-teinK toil llu? bar* been anpr lir be Admiralty, auri are th? NfcW 1AUN SIDB WHIKL HTKAM1KB JTNHTEK iWv-ni brjrtMa HUNSTBB 4 t!W trma har.bea 1 j>TW!i 4 <0' tona "mitVxio rA It AN A ?W0 tone UuilbKd the aril departure wlii be Ibe PBIKOB JlLHHRI, tram *cw fork A'-iteni'MT JO. Prom pl*r No S7 Nortk rlrer Hitnt nf paMkre to any pvt nf I raiaad on a railway, ari lo be p rind i >< at BcgUnd ani Scotlar..;:? Plreteia* 9100 WUaadfft. aaonrdtir f>autt? rrvta aoeoa> ?odwk?a ibi'd 'lam. Hut Inrliniinn nnbt' pro* <il >oa And t*tt joiu?, N P :? fiiat ofaaa, fHV third olmn. <30 ? bUrfrou osd?r I voire yean, balf prt-o; iuvt er one year , free rbud elM . * ? ?. *?>r? are J?^':tred to funilab bnli and ,D?Ct Prr?iC* tabinr pnmaan fwa How Vorb for lb* ?t?* ?er? rat IrK frusi Itttm, wtl recetre fr?e yuaari from Jtew Turk a Boebxi. Tbti?tr*m?r?of tblerntmpany ha?n heor ?"-??Mr-.etnd artth b* rrrbUim eari- a? <Hf?y imd oorn' >rt. %>'Bt>ln?'1 vl'h ViU ? rup< p war, and am bu H witb witei -Uht oumparlieenii They are oor t fBBttr etpentad to fi-paaa n tpeed and r B?b waatber quiOi<M any remaiaerer bnUt.anu ?re repletr wltb e'riru.riei ar<l O')ornnl?ooea A n experteu^ed aorreo t la aUaoh?cfto earb abtp. Panoae ?rlablua to eeod for utelr frmu a <au> obwln vattira Ueaeta at b? 'o fowlnr rrrally redncH privet. ? la tblrd Othin from <*alwar. H0 ha third aabla from any rwn la Ireland ob a railway, t?3 SO. in third cab.a from tbe jrtaMra> rtcm of Bnuland ai d seotlaud, ?3ff P'"ir ftetcbl or paMax^ applv to HuwZab D A AHI'lNVtLUifMb. M Mid 63 Soo-b I r)R BOCTHaMPTO* AlfK HAVRB, ON 8A.T'TRn<tT, l>?>eember 9 - tba t'allct Htatee mat' ateanarr Alt aU >, II. l.lnva. oom manner will (all from pier St J? N nh rlrar, tooltf liearb et'ret. on Patnrday. I?e,r?oit>er H. at ??a. Tb * Mfamrr (nniu'i>awe<l f ir aa'aty a<.d ermi-*i> bu doiiblees IcliH nnUHr dn-i, eaoloerd by watrr ti|(ht ? mpurliBenta, wblrb beeidea rtbrr reenlu t<ino? In Ihe ?r?nt of o lia'oi or ?trandlng, tok?*?p ihe pgani Irea lo work, and ?oou-etba aafrty ol *rm*t and |<aaa?nn?r?. Prle* if pwafff In ?e u d rabln $7?a-d??0. Por fiwirti or paeaa*n araly to bAH'JB^ M. PoX and UK > \laOkfe>ZlB, ageuta, No. 7 liroa-1 ?ay. t be ateamrr PI r.TON will mil JaraaryS yOL't HAMPTON AND HAV RB ? TO BCOOBBO Tilt O AdrttUj? Ibe North Atlantic nteamabij f impaoy will Cripateb fur the above poru tba r ep4?adt4 etaanabl > all.sNri : l apL A O Oraj, earrylng tb? ?;?Hel state* mtlia. r m tba f ilkiwtna dm. from <?nai etrao wharf ? From New fork, on Baturday, t<eoembor?. Ir m Uayre, IX r-m' rr 4 and January IS and "outhainpt >? on the cav After lea wo* llarre 1b? At.antc la oiMteaUed far eu>-0(|th aLdsimfurt bai rater tight oorn 3 art menu and la la all r* ?rer%? 'a oomrieta or.<er A United rnmbarof eeoond raila paeernrrra for whom aicelxol aooomm i latioae bam beea prorUed. will be taken at f7*et<u. Por fre<?bt or paamge apply at the office of the company, Sh We! atrent IP. srBfUKNS. Heoretary. B NORTH <if It MAN I.LOT1VI HTBAMdlHP BBBMKN, H. Wemrla oommasdar, carrying tba United tail will (Ml ?n baTUfti'AT. Norrmber M, at II o'eloek M , BRKMKN TUrHarTHt*PrOI?. |n LONDON, IIAVRK UonrUaMtTONTlNO BRMK*. at ihe following ra'aa ? Pi rat aable JltX). anoond oaola *?0, at/eraga, >14. For frrWht or pamtic appii t ) uBbrtJkB, SBUTOBN A RBI Tfltt.T, (Q itrowlwtr STUM TH HAVBt'R'l, II.WRB. L?NI>UN AMD KoulbainpWm - 1 ..?? llantburg American Packet Ooapt ny'n KUl fteunthlp 1<' T BIA, H, Taube. coaatmlir; will Ware on ratnrday. Oft'i?1* 1, at 11 o'c'n?k ? fjr llaubnrr. ?U Rcuhk-nptn, labia* putM|?i for Hkrro, Lord*. r-ootkaaiploa ao) Haaxttr* llrtlrkbln Iiru-Pwiad enl.ik. . . . *v. C H Rl< ti*kDA M(??H 111 Brotdwly. V. V. The ateavablp HaXO.NIA will kuooood Ike real tola, De c*w*+r 1?. QUI T WKKKLT URI Of KTBAVBRM TO bORDOB w derry. Uluri* kr1 IJreririol -thirt?il p? Burtfe by tbe Booireel o?e?e m 11 euanier PaLB->TIBB, Alltna ejmmknder; 4 *?) tone ?J0 k tree P'>wi?r, rr jm Port u?,i H*tnrd?j hcrr 14 Katee '/ ?Mip ui l^oiVai'erry, Olaerow ar>d UMnMl>nnt OW art KM mldablpa, MO, Mnnn. M> Includln* '<eeAn r??H? an) free Urt?. bj ih? W?Y of Bbmob. to Portland. lokrlo* Bew York rmrf #1?kt k. 4 o'clock Por pa war* apply at t*e Bigtrjal Oy.aa Rteam ?kip tonpanT'a oBee B Rr.tadway. Bl.B?ZBB JON BH. Htaanr B aBBL A RBABl-ICUaneraJ Areola. C. UTMP'WL-TM* BPI.BKDIB Airn BATOBITB ?kip AURORA W1M poatttrely aklFoa Saturday. Nor *4. Mtrcanaodat ona for all rlaaeoa of paaa*o?e?e eaanot be equalled by aor otker tup In port. Apply Imaedltlaly, ? kuard. pier M Baal rl^or^ n ^ f_ UtOB IJVBBPOOI*? ' LI> HLA t IT AB LIV&-THB " UB17BBUE, at pi?r 17 Ban rtrei, talla J it 11, iSa B I . at rter 14 Baal r.rrr J7lk apply oa board or w> WlLUlABJ A Of IQW. 40 r>il??n MxMt im 177 Broadwar TAPsoorrt i. ikb or mtbrpi-h. p ack bta ? Park* nf 23d Roremaer -Tbetoleadtd uew aed'a* eail In* pack* ahlp HBIU'IRWaTB.V Okot Baratov k*lla u abore. Par paaaaaa apply no board, plar 8 North rtror, or M 1A PSOOT* A CO , H Baulk atraat. TAPB^ormt i,i kir or livbrpool abd lobdob peck eta ? PkMkca.fioa or to Uoadoa or < Jrarp ) il oaa al wa\ ? ha eacared by tkie wall kaoam tlae, aortal we ?kl f at tke rair Wntrat >ataa. had drafta for aay mm . i -I > itataad C table in aay pall of 'treat Britain or Irelen I, by appiytai or kddreaek'g fAPkOi/ir A (*>., *?iitk ktiww K T UOB OA LI 'Oh NI A VIA PaNAMA J- A f at rlaaa Maaaar wll laara Raw Tort na tba 1 at ITU aid Hat of eack aaoalk. rxeapl wk?a tkrai dataa fall oa Hon ..j, . ken tka day of departure will be tba M m4ar fol lotnry Por frrlibt or pkktace apply kt the only odea. 177 Weal it, ac-rarr Warrea. D. H Al.LBK. A?aal B HAVANA. TIA KABBAC. B. P.? THB BAITWB and Portb arertM royal Mil ataaaaafc* BABBaK, Jla Wi laulekk wfll eall for tka akora porta trmm Lha eoaa ya wkarf kt Jeraey t-^tty. a? r. pany-k ? Paaaday BAVBi or riaiw ?? h Bi?tM par frrlfbt or r ?????? , _ _ B JUBABO. Bo ? Bowttaa Hataba abd vi w obSUb BfBBT TBH 1IATR parba'jb rim diluak*. TO B All' OB BATUBDAT, DBO. t. At II O'^LO Jt BIBVTH.LB, J I) Botxof* ? owaianier. It aow rr^elrtrr Oat?tA a?? will aail >? almrk froat pl?r font of M array ttroot Kortk rvt-r 1 ivinuhniB. CB'? IIBB'IK ?0)..W Borrkr Tb**t<aaukip CaH a W B t ?lk Hei il ruB PAPARKAU ARO OniBA PORTA, as HB^ir. - Tke Im e'M? ktJe wkaal ete?aublp AU<ltT TA. nMfe B Wand bull. <ntl <?are rm 4alnrday. Kor Mai I r B , from tier M Knrtk rlrar Tkrotick Ueketa oaa he had for the 'aimartki alarea - Bewtrtaaaa P? 71 MaMta ? BoutaMaary. IM. Bafk m. alk. IM. U4 ia>b'at Ml Alh?ay. ftl. AuatiJt 111. Okattoanvk IM; Rtaknlle, tV 73; * r >i*"lo. tW 90 leak 4>kl< m rt. Aaaotta. 117 M Bar -n CM karaanah, flA Pr* 'r?t*ht rr p>a? a ap?tj at II ?rnad r?y MkltrBl. L. KIT HIIX A BOB. The uue PIOBIPA. I'Kptata laaae ?Vowall. *11 eua wtrd aad kal' Toredkf. B.ir, 17 all P. B. ^X>R B AT t H ? a H ABH THB R'jrTH. ? PHI RBW ABD P alerani ataamrklp *' >? K*' hi RT. irf tbe AaierVtaa al aiOr?rn> meawablr 'V?ipkr?, *? <1 Harry enm-nao/ar, ?in I re re plar H Kittfe Hrer. oa Tbnraday Bin? bai B. at IP A TM??k?faraof Mlk Bae are all oww. kod for il??katn. eoat ?oit. eafrti and ? >eert are o t an'paraed by a or m Ike neaa Tv-trte W ?ew 'irUaiit, IM 71. B ikllk. M. B >ot?<?m?-?. f? Baiarkw Ml TA. Rkrt*fi? .117 71; Kontrtlle IBM. QMlt? ?l?a MB Albaay fBt i olomh n Bl Atlanta Ml. ?MOB B?. A?|tBk lir IB. Ban auk, ?U Apply to U B. UkOBRTBU, A <*>., ? Waal alrenl aid IM Rmalway. Tke A B CUT LB R wooaxitt oe Mturdoy Roraather M. hViR BATABBAH ABi TUB ROITII-THB BBW ABD >^IH Wiart r R * ' ' V BR ''apiala P ''oTekar >? tke Aaterwtaa At'aatwt Rer?w >-i?a-aaki(t loapanr. will aaea plar 11 Knrtk rtear, oa Nai'trday Boeaat * M. at I P B Tka Mr K aow, and la ant aqakllod la tl>?aaw. oaaafirt. Mf?t> ? I|t*i by kar aklp in Ike onaet TVkna to Kew ( -rWaaa. IM 7i I >w?, ?\s ? ?ir*??rr |M Brrribtk Bl 71. Raakr<lle. MT TA CkotrHle |M it. OhMMatonaa IM Alhaai |B. < loln? 1 - w. Ml Auaata Ml. Ba MB. MB. Aaroatk. 117 W. Barannah III Appir to 1 ? i R iBKBUv A TO., M Beat ?tree? aad *M RnailwaT rR i'Hari.b-tob. "b n., batakkaw ?a. akd III* fTO'k aad liKwM-?e*ll Weekly Hawed Rmbm TSSTrW etwal Bteaowbip I lee ? Tke f? iroedavat jt< AlH.Ka J I> HhtlUpa eoviaknder wi'l laara of Ko 4 Bnrik fl?er oa ?att!rt?ay. Bor II al 1 o'ekr^k P V Rtiee of k vhr 'gh wketa. aa follow* -To Mav\aiab. O* ; I'd T>a- B ?T, II V Bew orleana IM T?; ? .ht'e W. V r'r ? a IB KkBltllla teno , 1*7 71 Meapbta :!? < bait?e ' Hn. B* <n trrll'e Ut !?). anr'teta u? *" Comp M) Ofaal aRoothera Bx ir tkw line The etpret a^aota Botitt Will ilrB taf.*iakttn? BB to mBdb BfA ftBa.M. PB OHABI.TOB .-TBI [F1BRT OttABj Maamekir KBTxTOBB BTaTB, OapV O. P. "<-?km?i, trill Mil Irrm, PkUodolphlA JW <?arla?rm. nj V ?l?y, Kor. ? M It o'&oill A. B. OBBb raBace, lllu MoarMO, M Safrjviars: w01 akD aa -> ? Tit " ' oa Prtdky, Bor. X. at II MBll JRHIPriNCK .-.-.-u-.-j IbaMtl U?B-riM>* UHaftLCMON ff-> I I via ?e_f ft'aaL- l i*MI :ni? uxul ?asomM? T "I ?? BoBIm ix ->? Tb* P mrruurlnr '.Vwrr* the dvt ,hl* 'In*. ?? tfmiMMpr A 1*111 &?r* Charlw. a on U-? V?; 11th tr.? i6.h N?w?r> r. >?"? ?fll )**r? i? lk>. 6W >i i? 17 JrTrnhflr *K em I ?n*f whioB ??!? Itc 'tw iterintn *? *e UJln atSSttt'if ?*ch iiv/nlX. ?aJ *'???)? ou S4<* l?Ui .??! ** ?? i?l- Mouth. Fjr ?VM y, ti'On^ r.Nf'ort mM i'lmjmrTB*l<* ft"1"5 wo* be ?WMnl ruuff ?? h? tuvm -W o? apyUfAt v" ib m? jffim f?T vtLmrotri rjj , w ur.*-<v*?, *> *?*.*?, ?? M< IKI/P' tl * oo CkariMftia. Mail* 'or U.? iWn*" W'J 1 1 ttiv-p m< a. U? ~-rn Mne fuT the <UW* ua na in UV> nw.-tnMm. IWaOlTIH flflOtV AiKA;-**?K?NT^-n3S **?? i fMk, iV*u?i-reth, IT7 Com ? .!? Drb.iv* V, er.o.is ?ut> Hcirfula u; J'?l?rf>er* Md Bctflt Mat . *???<*}? I v '?jocXhnrw. fcnuul, M-nphl. ?-.d rtfrrmeditiie >'j.3* ??"? ? fPlfUl ewnrt it? M* Ihrmn.tf rml[? .*>ni??h^4 ?l siw 13 Nuns rlf ??. StoMMSp JA dBBTOWK, Ow? fftr.am- leu ?a* >trr Ti.? ' Mgr. ?u p. * J3 ' ooi^V &OAXOKK, Ottjd Couch, f TWJ IhMdfcp. M 3 r A VOKKroWM, oavi. i'arwh, -^iry HtiuV.H. aJ Frr. 'tl trv raritrn-H* or F 7 m? wfmt; ?oint & real* *?<" V U HorfviA ?.ktcr-?>rj n*a me.-'- -I?w.!n1?rt. V* If Petwabi r < ?.? Wubnv M. flU: t*Wr?n ?>???* *i lb* a..*<jr 1 art Uijt' p-'v UjDLaII A UEiaK !?N. Wo til "troadwar THM TCtit. r I.OKA 7BRPt,B A NO WIIHW RdORBA TROT~FOR ? para* of t. ^Wurnr U>? Wjrrra'sg (/'sea ' ourM iemb?r 2S THO?. P Ro*(7H. iVorrtetor. IiOHHU, OAAUUttitH, AO. APUPKRlnH A.nflOWTMKNT OP PtRKIA'MtH FOR ?kin? At In' loe prtor?. consult :% ^ close tad o?m ^daefcae of erery dtMMIha, Saely d.Sfcad Aad ? arranir! ? ieo. * eaooer h And (.*> SO?t Koek? ?a /- ? lint (>*pr And 'v nn?y- yert ch?ap Appli At ?'v 'lr*?wAr. BRAl'TIFUL HiDMI HORhK WARKANTKx M'JUffD atxl kl4.1l 10 Alt bArm ee-, .(.ao nitu m fct lor cbn m sola Smp If Flirty reooud air Jet, WMen FilAmnt Mi h r OKI T. I kbL r>? PtM.-?oui LAltM FOUR Kt?RHB ORJklBU* Hlrfebs. Dfirly ofw, -jmrr* t Aa but iLnw i!n?s, 1, -ait by Sbe Htrphcnaor. , alii l? ? .0 i:b-?p as Ihe 1 wr.rrt Haw ? u use r. erikrm. Ia<i'tire at <3 "? ?i -Forty third strsat, betweei. Fifth ^d MrO) St8ui.cs. t tagr uC8* b<Olt HA1-? ? A HTTLISH ?KBEL M THAT OA* r aly.eA '40 (Alt on the .-nail aionj an aund or mmld rickKiwe for a eauU'r boren ,"cr A lad), or A hripor bone. Addrem box <N foil oihee. DKIR RAJ.B? TWO llORMRB ARD CART* WITH QTOD r win* t'ansr of aHI.uk ifae owuar la K ??? lour otbei mels w Call 1 rote 12 t<i 2 oVidck at 91 front 00 J 11. 'A*14 rR PAl>B-A SPLENDID RAT M \RK, vert fast ?nh I'ghi ahl'tlng t*n) Wagon and Hirtinii Thar will ba nld tegrvber or separata very cheap aa thn owrar Ia lea viae awn Aa> prmnn In *ant of a complme lurnou. for tho road all] tied Mia a obaniw seldom inut with Appp.y At MAUk IVbsiatfee. Twco'y third street, bstweeo biith aud 8e?eutb 1 Tenure frr th'M day* l|M >K H At K A IIR?T PO.NY H IR4I PRIOR *BW IN P quire SS7 r etued avenue limn 1 to A o'clock. I HIl.B- AT A BAK1AIN, A PI IfW PAIR Of mat* bad carriage ! J trees. alitaen hAnda hub. dark hroen i?,ht jeaxa (id. May be >eou At Mou'Ague'e stabi? M iT?* I nn.tr third street. inquire of JnUN relNE, Fifth arenas ^tolrt. EjV)A > ALK ? A BAI HOR It. SIX TR ARM OLD KIXTCBIf r hiU'laiAgb ?a>raatnd aouad aud ktad elthar a u?l? or l >ub<?. la a aplaat Id family bona ka eTery rrapac. aad o*n r. t fart. V?U' b? acid cheap fan ba area una. aid at 203 Ib.rd avenue, between Kt?hleeBth aad MlAet*eoth atreMA Ijl'H HAl.S CHK AP, (Iiv-A riRHT RATE DUtiTBUT r hone, aereu jaan old. aoand and ?etJ.te; nut $310) ? ill la >le fui acatipa m|"gor aaddia, alas, If re<|alr?l, a an 'if tta<-ue?e an I lastly 1 irr1a*e, anltab e fir one horia or a pAtr Kpply inae l.iely at Rlter'c llrery atabla oa Twenty M?*utb Hreet between klghth and IflalA araaura CV R HA1.E AT A HA"R1FKT*-A PIRR RAT HORMR. r ins banda high 7 yean old. hind and ?onnd or no aa!*, ?vlll ataLd witkmit bliehtrg, tlote S>? mlnuina, from Oatarlo 9>iuity. nun ke aoid. Apply At 67 Merctr MiMt, la the tft. blholaa atabtea. |jV R HAI.I AT A HARO AIR ? FOR OA?H, OR Wll.l. F trade li r on* or two (ond horaea, ?nltabl* for a etarh. a rery Are 10'nr K?i>. 4 ye.vn old. >6 hand* hi(h brWbt bay, oa( UU kalf iborouahlirtd, woild maka a haautlloi aaddia mare, wi.l be t>r<m < u trial, iiall UU aild at ltri a?. me A (itOR BaLB i HIaP-TWO OAPPI.B ORAT OARaDIAH UP Purine boMall. j iat (r >? ihe 0 nntry. US handa h'*h, ? u table for family or raddle boraaa. amod and (tad In al. har i -aa In. 1 ' Ira if JaMIU PBf ?*, M Jaotiu.i atrwi coai J?ce Fur s alb ouiap-a pair or tbit rtkubr fancy U/^iaej eight raA" old. aona.1 and klad %ad ffoad trarelwn. lo ha aeen at Tattanall'a, enrnrr at mxia avanaa and 1 birty uuth arret rR H Al.B UUlAf ffiR WAHT< F UHR A HPLBH DID ?<arh bay Vara 1* hid-la M?k. A tear a aid. tofather aith a two aratea Wagoa mu fia-aeaa a'.l la fl.e or ler oaa 1- . - K.rtde of f or mmutekwlik four hi a we# a. hha ? Aapleadla aMk.lf beaat aad la ereiy retpaet rahnilalrd lonlt I llhi maal fam-ly. Afldreaa Bay Mara, ban M ' era Id n|*. rK I- Al.B CHI AP ? A FAIR <J? OLD 1RUTIKU. Mare tad Horse, IIS bauds k'sh, ean trot u*?U?r I < I U) . tae mt'S kaa trotmt ui 2 *?. W .1 te a>;j aenwae aaltb Wagon. Hainan. Ac App y At r ub suaile 72 irh.rla alien riRHALSORTO IT, FOB THB WIRTBR, FOR TIIKIR keel n( A beaotlf , nalr of Roraaa Harass, earr ai? ?? 1. ir??1 UarelWa, lt% lands ht?h Address H. J . b>u l u;t rot HOBhlft, ?AO?>S, OARHIAOBB MLBIiilta AMD Harness the argesi slosh In 5a fimhd Is tha city; nsw sid seaoad han.'. also ?i nasn' *nl eipraai aad bastaesi vr at ias aellinr <? at leea thaa sua ion prlasa. Ro. W Rsrlas Uuwtl and 1 Hi P niton arrsoe, Hruofelya. S-TAI.I.1UB BLitK PKlR 'B AT VERMONT BLACK Ilaak daai Ka'a V organ Hha imtad la 2 Sri. Ha la a IwsTiilfnl blank us kenda anuad. ard ret. be la saddle an1 larreas tiime sb?k korsa Prlea t?lM Will eirhange for property ora l?? h >na. Apply at Bo ? RlrirgtM stnel r^m RB BOLD IT A BAEOAIR.-A P1KR- BTTUtH black tone, warranted ?>I1' d Aad ktad la aay hariess and a?md traealler. also, "as ?eat lop li'igrr, and a light ei press Wagon T , ba aaaa at T. W. HARORR'a. Ma 1 1 "halhaia Square ?uxTTbOLOi RBa'-PAIBi P BU?on bat port hia a as oear U hanas Mgh. swttad. hiad and yonag. wall ? sir bed kud Mybak. A vmpla itorl aaray nearly as ?. glass partition, glass donrs and panel adss. A ajaara hot H-g*y, ahifUng l?f, pole and afea ta m N*h all In Oral ral?- . Ms? Can lean by railkg ai 101 Jersey arsnaa Jsrsay cl.y or ad dress hoi S.l7f Post oCoa WHUTID fT FCRt"^A IB-A PAIR "P Pi KB '."AR rtare Knraaa. orer l( kaads bats m h lew I.rs'arrad A 1' dress I) B P . km t?? MsraJd ?ee LOAM OFFIl'M. A^t 111 dkAlIU tTAUt. rUHKk I IM (B T qF I Broadway Motey adraanad on Watc*>aa. Ola-n >8ds Jewelry, Plate I rt tioods aad paraieal pr<vnrtf of arsry dearrlpUoi, or bought and suid by JO* Br H A. JaCRRON, W' A* 11 CHAJEREBM BTRBBT? MOMBT TO LOAW TO say saaoaat oa IXaakoada, ee? or aasil: Wslnkas, Je we/ ? rr Aa . sr Ikasaaa brmaM fnr the klaheaa ca?h prlaaa. br Iks wslika ?wa 1RAA(K 1 1 ? "ham ban streM. MB -Mo baafasa tnaaarled oa katurdsTS. a DTAROB OFFIC1, m BBOhX;WAT, BOOM!" Rvy 5 A Adeaaeas made sa DHmna'h **ek-e. .Me. ry, Mlear wan sad Marateadlsa. or lougkl tor cask ? a. - for la.! ? -? ? d..,inT Nu 5 *0 M? f>*d *1?t naa ?* H. !'B.TH - irB At ? M ABBA a BT3BBT - A ROMKI* AM, Dl4MOM_ broker, m?kee V oeral sdeaaass oa iHem.?la. Wakskea J s w*. ry . As, or b,.ys ikam at W^a.k'? prlrate sgy II KlMn ir(M, rmi Ko. I npltilt wrmfM? H? A BOM B. THOBPHOR. AUOTIORBBo, ABO tX>BB'A A *m Msrekant. IM Bsawi ?rs^ c-r.? f?.i ?. saen?< r ? Ad 1 aaeaa mads moo's Jewelry Angara. PlafHWortes Psrratton and ail k' if efaserafeandkm Tr< iswwtnoe r?aMeaMai As -urn mi as a. traded lo IB ail parts rt IkIS .i'y ae4 SmrAlru * oaaonaoM k T ? IJBOAB RrBBBT -BBMET tit HAM, DIAMO.tt lrkir oat* adranead am DjMutada. aw Tr aivM _ kaa Walsh Mmamisia Mirer Wan. Jawal rr. "win to. wbxuM far cask OfpuWta ikk Fokt Ma> noa Mo 1 s* Ma? ?i7>dars traak _______ ORBT tn I/OAM AT BOI'BR ATB RATM OR [71 A in ? -*-. Wakskea. Jewelry Rlesr aad Pernaal Pmv-rty RAtliROAM. Ho brum rjvbr baiuboau.- FOR AURART AM It Troy sommBM wit MIm Monk sad Ws4 Trains ^nosaanMRMH I r*o* rniarr r;arr rraaee - aad II A R.. aad | IM, 11 B> A R. aad ??*) F. ?m"f,b. (41 F. H IRsadayi laalad "1CT.T Ty aad Aibaay. Rail, kit U 3SffiKlTT PoagkkiiliWk Waia. TRAR ?njT PeekakOI traia, IB F.JL . Wag Ms traia ? A. R.. aad laadTP R. ? A M aad 1 R) P . R. ?* FTa UUA. L ?R aad I a f. A. F. WTR. NRW tOBE UARI.BW ARD ALRART BAII.B04I' Pn? AHmar aad Tr?y eueeemkM w*k tka Jlklwl leMral Radrrm/, for ad seiaW Wssl, Rortkwast aad Boalk era On and after kietdag. ' n* 1* 1BB1. trains wtll !*?'? Tweali el ilk Rrwet MaUoa Maw Tort aa kl ban*, f A R aad ? P. R aipr-es fains aad WAR waP Ml For i>n?^Paiia. 4 P ? , gkopplag si all p iaww ab<j*s Torkniie Por WbeaPWae. * i? A M ? ?l amiTlJ r itorsing si ail F<w w* ie FWaa, ? IIF. R . fW W k'le strar. Ae, ?. l_"U at all WeRo? _ For Wt'Bane. brtdga 11 A k lod F. A HE fsmete R?U Wras* de Ba< Tt:ln? u aii atalt eia Bet imnif Will lesn Albany M Reel Alkary. I i? A. M iweprem traia ) AJbiof iF.kTWm At -aay ? F. M 'WyrewiWabAI Mkaat. l A R Raet Alh^y, ? If A. R (ma 1 traia 1 rv>mi Palia, 7 A ? ikny>rtr g al ail atalMM ahora Trmwmk WhWa Piile* I. r Bill aad I kti 1' M . siia'plng *t al< Wakoaa R: llam* brtdga. Ml f ae IPX su-polugaj A', ?taU rm loHR RtTRTWfU. ijJsll ill I Rorertales LKUAL "?WW IB ROFBBRE 1 orBT ?TH'fW Ak R. OODDIR ircR Aflla 1 al n Tlie X" nee ia and Pa<1? Rall- al 'akstiy MoMw Is henbe g ??e <hat. la p )-#^?nee <4 a , Jntgwfit ?* Iks Mis raw e tVwut, entered Roe. 7, I ?kall eal! At pii^M snnvwi m r a B?I?!e?. knrt Krmer ?t the RerehAn'? B? sh*tge la Uke a?y of Paw Tork oe ifcs 1st day of De lejtbW lk?. a? II nnrsi tt "dlenaartailate Sor.U af ?!.?> aark Una I 1 ?t to 1 MOdeeinalre Irtii acd ka'e A tt-Rnay 9. B BOORAM Referea kis tpk( R re. IV lAW AMU 8 IBM K NTS. YTfALLAO* 8 THBaTRK VT "SJAS.W. fTHUHHDAT). POrtTS hK< !( >N D MulHT or TUB OKKlT tl '?*nv PI A^ 1*0 *IT f FIRM PLaYIN'J W1MI riR* Beoelred eeck slxkt of rrurwtnutloa WITH BUARh u f L?U<J|Tt?R My dellabtM aaHnucee. TO MOBBOW (fBIDYl). FORTY THIRD N10HT PLATING ?ITH PIRB. HATCR1>AT? BAilhFIT O* MlMf MART O VNNON. Ktrtt thus to thivf y vt, Poole1# ('oajerfletta, A HOLD -KB'* OOC ?ThHIP. Wltfc, fr/et Uhj?< Ital* ?wd. Holnroft'a Oomodf of ih? koao to num. All Hf rupN i will appear. MOM It A V jtAXT, MB WALrOT'fl JKRRflT A snivmn KNXMrtTAINMBNT. "*o? H< rk aow (I??n (\>r an r of tae abore nlrkla Duora opea at 7 o "1 >ek ; to -oiuranne at & W1 INTER U A ADBN Boat poalUve.y &? iau nl?ht but two at *IfW CI'hMK Alt. TO NIOHT <faURhl??T?, MOT M h* Appeal' la a um ahuraoier, ilm time j? Aurln, M> uu 4 AO Ki> FORTY; Ok, A lmso.% or tub Ui.ht. M'h?""mlima!i aa l.ady nittou. 1 I i;?-itef f with Hhakipe'e'r HBRRY vifl '-Anltna: Wciaty iby ?necl?l r?"|iie?u Mlaa Ounhoien 'lo BJrt* (rrijayi Bit* CiaBinana farewell Beuetlt ao4 U M uppMMbcr out oce. I UK UA'ITIK OOHi'BRT ROOM, 61# BUOADWAY, Hi r .-UK <* T LAI* YOOtLIRiH, I* .1 LAW* VwtAi.Ii.lrf, HKMr LADY DANOBRB, B?8T LADT DANCBUM, ! T OOMIr? SINOKBS lint r 101H hi* Jfctif MCrfT NKORO DILI It K ATO BN, BAht MKJHO DBuIrtBATOJlB, *W1' ACKOBaTH Jajlt Au'KOBaT*, 1MWT OR'ltfnRl, URHT OKDlfUTKA, <(-V RBPBB"'<MKNTH < Hltt tl kdsllAt.nl ?. - . KErtT ~HS, ant ~ mi, BKHT BVBRiTTMNO ; Athi i EcHadly Ike B?*T OONPUCTBD BOOM BBtT OOMI>UOIBI> BOOM HK?1 OOBUUCTBD Ri*>M BK.sT CONDUCTED tkUHH BKST OONDUCl Rl> BOON BklHT OORIM'CTBD lijOM Intbectly. U?at!ea? 1 will alar> 'jeer lu mind lha< ? OBIAT HPBUIAUTY ' or tk? OAirriBs c TnT^t hoo* u that ike HRETlUHr rOVHU LA!>* U'allKHH FRKrTIKHT YUUNU LADY WalTKBB PRB'tiBDI TOU'NH LADT WA1TBBM PBKTT1ILST TOl/Mi LADY WaITKBD i rajiniKNi yocng lady wa run* fRKTTlBIT Yl/UHU LAD* WAITi.V PRBTTIfcIT YOITMO LAUY WAITB^I i* R BTT I VST YODWU LAI>I WaITBRN i"BBlTIfcT YOU>J I^l.T WairSitH PBtTTIKSt TOL.I'I LAin WAlTK-tfl l'RBTTUST T<>l'N'< LaI?T WaITKBH rRKTTIKjT TOUKO LADY WAlriKH PRJCrriKHT Toe BO LADY WAITBR8 PBBTTIIU4T youn.i lady waiters I'KKrnt-r vh mj lady v*K(ii pkkttir^t Lady wai.kks P R KTt 1 Ki? f TUUMI l.tl'Y Wa TKAS VBHITlKST > LAI Y WaITICKX PKMTIlKnT Y('UJ>ii LaDY Wa'TBItH PKB?TI^T Y"U n<) La P V W AlTBltd i-mniihi kouKo laky wait and PRirrriKiT < >v u lady waitkmh PBKTT1BAY TliUK'i LAUY WaITBIW ?'HBlTl ICT TOuMl LaDY WAlTKaB PBKTflBST Y..t'.NO LA.DY WAITB1R PRBTTlfchT YOUNli LaDY WaiTBBM PHBYTIK^T YOUB'? LADT WAir*B? PBKTTlKsT YoiHU UUY WAITBRH PBBtTIBST lOUBU IJ<DY WaITKaM PRB1TIKRT TOl'BO 1 ADT WaITBRM PBKfME?T YOUMU ?al?Y WAITKRM PhBTTIBMT ToU??I .ADY WaITBKM It. Um otty are e>(i|^ U> <tMti*ra? nfreaAmeeto 10 Tialtare. KTttAMMBAS I bocld Dot nf fleet to call la at Iks (iAIRTlBM .njNIMT ROOM ??f,we learlaa the ott? , It b. In* an hultaiiatabta faat tkat U IVkTITUnOR * hk* rrerybodjr Buat Tialt opae erery ereaiac at 7. Olnaaa .lit ho bTy 1 a<*BiU*<! Kiunb r. me dwr from lagra seeve'v tkratre Acslmlun Uutata. a J BY AM I 'B M1N8TBBLH. j Bicba? lea lla.i ?/'i HrrwAwar aVjre Urao4. MulUA). (to* 18 and every al|kl Tbe old KifltUMr TrT^c of tbf world. > 4KR?T aid ?AB HRf ART 1 (a itelr Mde e(> Unloi Muriw.aae. New H >a*a, Baltada, Qtatr letyea. Ae Tbe popnlar a>d wlrwu wua tkU c laapaay. Hoi? aa* ' Dai ee D> X1B LAND. H">i(?ial\ o'o'.ott CjmmsBOta at T\ o oiook. i Ik' ' . VBBIilAB OCMIBB1 BALL, 1 ammbioab tx >m;bkt hall. ambbiuar noiioBBr maix, U* BAoADWaT. Ml HRO^DIVaY 441 RnOall'AY. POflnVBL) LA NT WBBK POalTIV?L( laht WaJtK nt raa inuwtiic OHRIN (ABII.Y. . ORRIN PaMILT. OHhIN 'ABILT, UBAIR PAMILT, ORRIB PAB1LT. P artoua ?*> iketr depaiiere for Oaka. BDi'l BVA B?BNT. MiBB IVA HHB.1T. M IMI KVa RRRNT, H.? baantiial Md la.ecied v <-vAM la eoir?4ed aad will tkortly a? Mar W. BUTkBR, P?o*rteior. NATIOk AL Ml'HICAL IWtiTUTlt, 7? BKOADWAT - IhaariTaared rUuw wCA na ThttradAy araalar. Ho nb'itrll at Hibt o'clock. Punctual a'tcndaana ? raqomaad. H F. WimiLMr. PrnPdeal. Hipto t0*0T??, Jn . Paa'y pro t?a lb# Uml of ito lactate to in. tor m?M. lartoraa or T.tnino <fhy n? mm, lag Wul ml Mu parwna. Apply to Hi janitor. M itf t> I. dally /WROUT AND BALI <>f THB (AAABAM UIOH V ' kiui, In tba ill j >aamt>ly Knaap on Thtiraday ?o cm tor n T It law a* 1 1. *1mit'tn? tmm nalKwa and I* ?it I MO bf prncnrrd fmni urnim ualr, ttora will ba ma* ?I"* Si t*P door Urn'*? will pl?-*?? oa 1 f?r thnlr I aaata , nikamlXHor wh.i wlU M In INttofWpp Hail tall r Oun. itr 10 o rW ck F ?. gnwatwritiam Baaftpry. aid -vim katk fbhfoykb luvma cumd b?t cniapnarnt Al l ui 'r'rtrj Hall, la opan frr mrac* t All < Bini'UtaaUuaa will to dtr?ct *4 to tJ Tboapana * #rt Iff* I. M' [K. rHAMFBAC, H a V I N I Jl BT OOHCLUDBD A 1 r at miceraafsl ? npaimarr.t at lb# Howar i Aihrraum ? tltm. will onanmenca Ml w|t(?nrol f ir tn> null ai tb> ?w.ira la *.vil?l?' oc M' n.iaf ft mine, hiw rnbar K, wlaia r w ili pr idam a -iiml*' if new an1 attrarilra jlrr-ao NATHlHU.tUL. "hfttt touno la nr. or bbtbhtbbb. ob . With ? i?iim anrraapt ad wMk an aMalr paattaaato with a Wllliaatfa, MadMoa I ? Kf ri*B?MH<l lOUHI LADT DBRIIIK3 T.I \ 'ii a firatioa .awf? wttk ? Tr*t>r rutlaiaan. wlU> a ? - i- Jin- <? i i ? - la ult' la chanrfil pawl - u rt hi '<tu a a4<i'?? iot th-aa <l?ia aiau ??>|a. fai.arai b?'atrr Ad. IpMi BryM at. boi IM Harald Aa*. r?:?oMT ??ni bajtt ?? -bbowih* thb >1 ? v-w w ?'r a rar and ba a?aadliy aarrlad. A ?>.? A (nr botfe mm. fFW for ? nan'a AMna t, Wt a #0 I W.i HI raHxtalpMa l?na oMaa M4 IDKDK Al<. 4 BOOK BXrUHIBO THB *A .LAClto <* flTBIOU? 4 fttoaad iba .na>i<wa?f?i imwonnt pbyaMaaala ?pa tal qiaaaji-a at fir* **?.. kat ' j atoll A as4 lapm ar 1ml ???1 r>-wtrwthi? tl?- Iiaiw. aad Waarlnj SttiKiw *1 1-Oy ? MMTwv?I actoia ??) ra<rto 1H lllaa ftoiwa H' ?. larawfll fan*. Umtom aa4 Krw %or? nrv- aa aad atira<?ai M7 Nroadw?f, to l-ulad for >! By 1. Aw aBW B *o 1 Vm*y onto ? Wa prwir wnk ?? nk?r patwira ta '?m.?uvMww<rt.' 'Vmr>ar Ma kto . to Mform, Jttotlto. BUM Maai HUM DtoMi touC t) B BA1 FH"B orFKIII. OOBBBB OF WOCHTO* Ann i t ? . (trarta UHMk) Bowl H' a ?? ? IM f IB I 0*1 H. A. BABIOW IM nJB!lll IITKVVr. FO0? _ Jnnra fr<m r> -1 ? ? anthnr nf I ha' r 'malar and la . ?nak " Human Frailty.1 aaar to noaaaliad m oaual, tmm il 11 1 aad frna I Mi. Puadaya Mil I T*. JOB*"'1". U DO AH* WTBBIT, MAT d 00* # tnlfd on all Qua ana M a aartalw wlaaa Thirty raara' ?t art* am la >a? tpTtamt anahiaa kla to jltali a aaaaAy iraa to all wto aoaaa Mto Ml ataiga. OSm op? '?Ml In dBBt. DIRFBTBIA fTl'BBO FOB OKI DIM! ?THB M<7B ?rrlbor Wto ?naaln*uy ejrat V A dyapapMt of aaraa yaara raadala by a aimala rarnady dlaaurarto ?i klatoal , I*. n?n I of wVloh to wt 1 1mpart u> aay nao oa rwdet nf <*? Aim ipd a rad atoap Tha tfwaaad tnr iMa naityto haaa ?a r'rat Ma dtanrnarrr takaa Uto aiKtod of (triak H a wMa ? rmlatl^a, at a aaraly ormaAl prtra Add ran 0. It. H w I <i M Raat FlfUtotA at i eat. Kpw fork r ty Db. b a Harrow. i?t m.wii* htsbitt. foui ?toora fmai Ma'dmual. nithnr f that popular ??U- I w "Hnman Frailty o;?t >? r ?nimltad m aaml. t?m II I II S and frna ? tn ?, Hoada >a til I (M>R THB rBWBBVATtlHI OF ItHHAIf L.IFB P rnraM ?>?nanltauna. -Dr HON I IB kaa fir thirty rto a xafWd Mi alMntira tn dlaa>aM -f a certain "'aaa. la whlto ?>* hap traatad jDO Kaa tAaa IfIT lA-aaaad raaaa aitbnat aa a alaar* of falnra Tto iwaitl?a ara -alld, aad tto?a la no I a wrmpttna to bnalaaaa or toaaga it dlad l?r Hnafw la *a - ortant aU ? taana. fraa 7 In tto moralap aaW In at nl* ?? ubknM ' ? Ho I HI v.i ^ lltarpaa . t "lira a-uuaalnad AaparaM ran* an 'hat th? paMpat aaaa l? rROpMRnn BBTI .I,. IM 0HAKBBM PTRBBT. CAM bp poaanltad aa naul nr by MM, M top iJMP Haw Tort (?urn AH *ABI.T 0RATB -*BAI> TBI F BIT A' I O Badt^pl T?a??a?, by !?r ,War1, a rawniarty nd-ioa -1 . h a i tan whntlr toan'ad in pnrtai dnaaaia <f a aortaM M ?? i"Mi?iit? aay appnB l>r Wnrd apna anj dl*a?aaa ap'm w Hi kla ! '?ta Uf?'< Ilia rcmMUaa pad traataart -tto mat p? -??fnl la tha w?>rld-prpprapar?l fma a ll'atlm- ^>pp ,B tba rrral bnaplU'a and a mwr attaadad prartl"? ihap aiy *har|t?'at pkiatrtan I>r MaBIi a ?p ran raptor y p amad. Cilnp W Brpadwpy i A?re*?MH!rrs. VTIBLo'8 UM*- ?.A i' LWM?MnrM? ?? r ... ....J M. Nu m IdUtt l>4 i NOV 22, itljo ritvr Kiaur or rit-.nr nio.jt ?p HK-r f. hT or THK U'\*\t >Kk%OH IIKiMt THK (IHKVT r?gN U l>K ? w a TUB UHBaT PRBNOII IIKaBa or WH'I'I Ok. MOVKKu LoHMK UK Ll IMCKO'd.S* LOllbk 1)1 I ii. AhUOi I. lid; OH. WOMA*'* OIVOTIO!*. w v nx ik ?.?rr jH WOfcAN'd DKViJTIOl* AUO t ?<.?! AluH". ()? niwst Miihr or 1 1 a .-.sr nk? >'.? <H1 A?.A P / l.'V. My Jot ,nnn ton Cfci'.eJ a f i \ ? 'M.tii rix IhenOMtn ptmm anataiued h. wr wul Mr* niairij .T hn ( twtn. M h v *? HaI* Fiaf.cr, ?r UauoiJ. Mr Hir Urn, Mr s tan I".* 'I "il? Ac Tib. miw * *? P"rre?l aa ihe.'o I lr rrl'>vui * '??* : ue ii io for tk? >. :* a *h|?b will ! be prrwuned *? a??Kuiloi*m ac*l? mure!/ >r, aril ru c< m I P-IMO LAI *A KIMtfh * IhKlTttB. AUt T'lKATKi LaOBA KBkM.'K tUlCATtiB Ui\hT f HKKI nv rrm ,U*T THRKu VDllTf rHKK" wi.afK Of WiKl.n JMUJf'4 'JKlAi ?.o ?7) \ . m utme arts. JPKWM A N J' U H t , UHTHO ?Nl : rin?" t*') : im*iM ? j??0 PaK'T a M? rsnn'T; aM> f AVll? ; rav??; a* t ; i N 1 1 FANClS ; Whlcl 'M| i ? , TON OHT, with thr ^jHownw rniellm**A?ti Arxmr t 'jr bi p icfcadrla*) .JMr. ftamrf Harold* (Ms brother ) M.-. U. F tniwu? Dr Pnr?r*i... Mr l*r-? >0 Ihnaaa Ii!afra?roj . ?|r j?B.er? Oleactra (with * book) . .Sr Hart m Plenrant. . . . . Sr <loodrt.-b Hoeoefol Mr Wren J/onloa Mr #ai; ToineUe Urn l*ur? K?Hta? l.onlm Mr*. .1. H Alier. llr-llmr Mia* UKljr Hourb ADK?liqa? (wttk K-itnai) M Ml?? Wll mt?hor 1b? Orel eatr* under 1Mb dlreeMon of rbomia .'M?r> will pcrt i-m ? atooloe iirM> tf (>P"ir?rt? mImi Jon* To ooelud* wuh an enUrnlr a*?r I Artie, by T. B. W*id*a, B*q , BBTflr before Acted. And 0*1 led T OlH.HM A PATUBK With Mia* roily ManbiU nod M?nr*. Peter* AM) I<mw?o. I? 'TK'l IB AOUrr p'?;>Ana;*n And wll be Immedl^lel/ prtvunel. A new Bad be*all'ul Or?nd Onarailr. NpecUo'ilAr IMbViUbaI, MoiIoaI TerpMoboreAc . PbtbIcaI BwrlrUB, la threa bcU. *b i tiled TBI fnivK-4 MsriKfl, WhlBh will be oroiQMid wlU eollrely HMW BC'kNKity. Ran raorcBriBH, NEW (XJHTlfMKH And KHW M 17810. Prepared axprcaBl/ for tkla plean. bVKOPHlS OP 8t"*NlMT. # Act Piiut RreAkfAat Roifn in FIutM Th* Poor Aiitiurr'a l<iioae. A btrect In New Vork. Behlad the brenrr >f Uaota keeac'*, lairr^lunlBC A HrKi.n . ' aH r t Act -u- i*d The JUiiure Armory. The Uorpa dr /?>uBra, OMAND Z0UaV|"m AttCH ADR ?S1U< PBMlNipB fX>UI'i4 <?P Z01JA7IH. TUB ITiOK At TllOK s HOMK. The AMBRIOAN i'HBIIOHM. Act Tamo CANAL. NTKBKT AT LAK'lE, Pl.UTO 8 PALAf'B IN H *f?B^. at ih^B new BKd b . . jr-n lav la ee titled the OKAMU TKANtPOiMAlKi" 8 !KNK or T.iB 1POTHBOBIB OP . Ilk tV- iHAl.lS tn fir PAINT PKHNn OP PaNOT, aad p*la ad by JAMK8 M. ROKBNT8. Bad will, without d"nl'l pror* noe of tbe m ?t efferlir* And elahnrate auerlraend at *oetue art rv*r preu*ie<l to tbe paitom at thla establish otrol Unr* ojiea *t **reo-to oammmux) a 1 o'clock DOWU1 THKATRB X) I laam ab! Maoa^era. N^bUIok A Bnrars Bta?* Maaaxw .2. I. Tuinn lr^aantrr .. J *. Wilder THrRfPAT tVHIKi. Nerrmh?rn. I<MU, BRT.BB I'll AN' IB ok I'MOiillAMMI. UBANH MTUl MLI.B MAR.B1TA BABPHMfTA, MIBh KA1B OKHikl). I/*i?IMI?l,i,? P KBTI.JBT 8B />?* JOHKHio, TOM KINO, Wig. V ALAND* nn<Z<JB BNV'B**". -K'HN BAKNCr, WB1 afipear Id ?*? aria. 1HK WONTIBBPCt. He Brill HIHAM, Poele* ARINTOflK ?ad 111 ? THUSIMB, Ami hulea J U MB and MAI.AAM I Auahal/I' PaeUailm. of ihetXjoPRSR, (IXaNH WaTINBK ?very Wadneadar aad S*lurd*y %fu oocb* BABh.M'H iVIIIII'A* MURIUM. THUK?i>tY Kwnlvrn, <M0 coMruM?m # x? am an r or MRH J. J fKIuK. TVa faanrM* Artrraanf <j. xtiblus mi! atohu aoalrilntrd ttLrgrlf Wi tba UWIMI and o f lb* pilruol Um> lai'iB ud abr now aupa*:a to ibrai to OOMMIBUTa TO II lit IK r I AT A IN MUTT lbal?.''lo*rlara ' aad aoal.iag faoaa ? ban >h' k|* atlh tba to cn>ar?lk*i ut Iha ta .iM a<l<aa and tanll-mea oiinucwi.i* Uamaapaoy to M at. a W> plaaaa an 1 lauDtlia. rba wtD H,,4,T*0 C-r HB1 PAVOMITB CH ABAOf |RM It tha APfhBMOOR. a'. Joekieh. la iba ehajrtrtrr <>' JcwBPH Id U-a rraat mural Drama, J' aBMI ANI> II. h HaKTHHMa, Am rar?ntj? parfoisaad bara wRh *r?. at ar at ovar oaa htodrad ouMKHitr um'a lkia Draaia.it kaa hoan r ntdM l< tha anal lalaraauri vpd piaaaiag aa well aa Ota in *t moral l?ra ?a arar pr>daoM la Aman-a Tana* ?k< bara aut ma It khoaM am trplacl ih'.a nuprrt'irltr la Iha BVasiNfl, a? 7H o'dlnck. aha will apptar to Um Inlaraatini jbaracu-r ... ?(*K II.MU, la tba raw dnaaaM drama nl that nana. ?dm atrraatly f>r tkia k uria fuunCac oa Va Houthar wtb'a ,[re?? l.altar mnrj B. th lhaaa I nuaaa ara fall of ibri!Mn? lit.-aat, an ! hold Ibr ? udlat - a ia*rraik:??a %itaaU<> fr m u>t rutoa I f ih- nu '? n I. h- ?? Thar am mfmm by tha aaur* lalaatm tha hnHlarl <-r.? p vn j ai.jafa il Ukia, and am glran U> 'ay with Iha nvt ?i? wmrrr, -:ra?ara and a-?p<*t.u??nl* A 1 U>- i xrulilna ? d i 'i atuaa J iha Utiaeao. wi 1 ba oa naw at all h ! !i?? ;l 4 "iVIKU A7.TW OHII-DM*. tba ail# alair.AT and uaUoa twnan !<-'..?a *>ar laowm II la lapotolfela foruy praaatn form *?? ad?qnMe l<t*a << tbrm wt bwii aaaina IMa rba Mkat la I If or Man Bimk?y. two AIMno ftr'a. Ilrlai Ural; (rand aqoai la. Ilrlnr "hark lit tof Alltaamra (ad ?*<jandilaa Iih?? smMrr Naahaa Hrtna Happy Paakily. aad a?t?M rnnaham nl .abar rata aad haantl fn I apaatatrna ol aalaraJ aad aruarja. ousbaUiaa froai ararr part of Iha world. ~ ~ rhfldraa uadar laa . M <wnai aitra; th.1 ACAID. MR WAUAt'K, In rap It to Iha vary aonaraoa appUoaUnaa fnr rapatfttnaa of a ma of Iha 0L3 OONRDTH I Kl-B** K A*ID AR OA ?T> AT *FIR Til KA TBI. Baft |n?a'a that tk<w?Mnnad fraat at^artl-m of, ri,TTIR<? Wl* H riRB Baadrra i<a ta^jaalMa for tba praaaat knt doa aoUat wlU ba ?l?aa of thrlr pmdurtnn. 1. 1) B HEW tBD HBACTtri l. Hl'Hi; 1IA1.U THB aLNaHHBa, ?no rboapwat, DUIrpaa RATI RDAT IVBSiail. P naaabar ?4. ALHaHRBA MI K 1 IIAI.U k> I!R' AIifTAT. Tba m>?l !.??' ' lot raa<at la aatari-v III KKkT loMfAUr B kI ofiaa Ralnrrlay ar?aln?. Boram'<ar M EXTBA. WAtl.A' K'R T'l IATHK r Bh B' IT IIP ? 1M MART (U^nt RATl.Bl.AT, ? VBXHKf. t? rim Jata la ikraa yaara Poala a envnama maaadlatU of AKUHIKM' HRTalilP WNh Aral I baa Ihu aiaaoa, HalaraTl a a p and Id It* Ml Oaaif o i THi. BOAl> TO Rtl? Mr I^alar Wa^ach . . a(.. Harry Uorat n aad lap! <???trm ?r Hlaba aa Ol.l IMr?u>, If. Walaot *a <M UaM ?f Ndaa *a. Snbr |r Borvn ? Rnrtm Nr n.tyd ? m:r >rd Wr T<w?f aa.... Ja-r?l Mr Mrnra aa Hoalar ?r franaa t? Mr Hmrh Mra Hf?y I^dy M,'?ir1 M aa Ma- ? Utaaoa aa %>t>hla Mra Tarana *a Widow War-ao Mra Wklaot aa Panar MbaTraa aa laaay Rot frr* row opaa Pai.a' B uabobr mi rh: ham. -vi .t-u h;ks4* Hot TbaabaalTtap araalag M.r?amaar M Tlaaaall. A ETIRTB AMD OQMMOIRBKURft IN HB ? " f f (ID /V MlaalAoald aot fall lo wMaaaa tba parf w uar v< ?t lb < AI.BAMRBA, mo N"it:at? ? h rb opana far Iha aaaaor oa Hahirday aratilst Mo* M TBI IIUTI-HIBBOM PAMU.T JOHM AMD A RRT (MM' Patina), of Iha iriptaal qaartaua. with PanaML llanrr tad Mol? raapaotfally aaaonnra tbat thay wi I (Ira ifetr Oral Toaal Mtitartainmanl at tba I'onpar l-?ailt la aa fk-iradar afrnlnc Moaaaabar II. onmmaaalat at 71| ivwwaTaa at f llaaaw H aaaia. le all pana of mm han nTrri Itato imbtitutk BBPOKL-rM. WAUOK'R ITAIJA _ Tb traday and Ralnrda* aaaal.,(a at 7S " kflaraona al J o-alnak. Mot a aad U A M Paaao Ma, . MIMCTM MMP. WIPB AWABBR AH r? OM TBI AL.MAMRRA M"HH" H ALU ?? HMOAUWAT. la jaal Iha pla~ ? fa ?octal plaaatua ?*?_? frt? ^ NtVS^iVV.K.'.'T'.'.V i^r,WJ*V. icu.'.i'wi* ?? AHVMMBHTk ? i <I'?VV n(r >? |: WiMPa* 1 "? "M? J\ N"TI<'K ?Although tbe rerilaraale ?' seen fur h*ao daj ?? 1*1 fortuai ce . " 1 UK JIWIbH will m 1 ??? ?* ?' Halar day. It" bni Dili Ml tbe nf Mi* c *"1 be opna every da) for me convenience i. ! th ?ie pet* ?? w?0 wuh to ae rure t>rKU or b r< r the twelve nlghu ur lew 1 1 1 pal il.' u irs, i ?tfully UMM io*t tbe . wta.es eesKin will o umi- ?'?e on eljn^ay neit, No/emt> *r, . ... 'I he teaiot. will b? divided In two raita. Thedt * pan as III wwo via ooiuB t i if HII.VI regular perf-w Jf* ?ill last four works tbe sexiud wr.M will beg lv"? 10 Ke*' n.ary. .. ? ... . 1 be dlre?*or pleogei hlmnelf tlat there wfU be oo? m?nL The yerf rmmcM announced will luvait lbIT tela pliec, The kthU'ti adopted to ftttnre wl'l l>? Identical wfk ^ *** jf the meirv rabli. n MOea of 1S57 ai.d 1H3H (nuil opn *? n> It He iriv ? c wl k a rb.. it'll and ';rehe?lra, varying Imk ? JJJJ hundred to one hundred wl fifty porforeiers. knooidlHT, tot* OT"?e to be ti?rf"rmr<i, toflee.1 1/ ilitr tji 1-jit rear an? 4 "VT attention will be paid to Lbe mil ulegt detail* of a full mi. rt0" iniae eti rot e *vf ry put IwliiK of e<|ttal Imnortanoe in the master m? *?. ? Im li It m Intended to bring "it. all eiigajcmneule have M * made with a via* W folly car ry out lhat object lbe following engagem'tnla hare tie?n noocluded ? oopranl MtllAXk 1MB8 rASCM M?l> ANNA Hl'J'.V M'l.l.K IB4HEI,l,4 IK?)U. (who arilied laal Kaiunlay from Kloceooo ) f ?tn?.U> M ADA UK 1> AKOMU (wh.< hu ietu.-i.rd li rt? Burope ) Tenure T.u hTKIBI.LI and MO. KT?r Alfl Harlto.ie HI I U1K-<!RR a ad SlUNtiR KI/IReffZA., (whiae arrival Is etprewd oarlv u? l>ecenil>er.) rSaaeo I rofuiulo . *- IHKI, fjiXW i A Kuturuira * ? \ MAHSt'/.iCK and t'ARI. ANH.'IIUV* I'urlug lbe r?c??a the auuilortum nl uie Auklucay of M-?tV hM? been re trraoird The pari|iw>tte h? i.een rtfrlded lnvn four aeellnpe. loaieiul rt two a* fiiri.ierly, lh<ia a'lordln* h? rreaaed farlllUem for ln<ri"?a ami 'nn-nt lu addtl' >n ti whtek ikomw ?>!< have bevn upene' laterally from tk* Halootijr lotbe l'atquaue. and the eat/MC?a on either al4eef 'he Krck-ati-a hare teeu c'<?e<i and o.airrrted Into tw i aev i roMieulun li in ko ' a andeea" will or can If- admitlcd a m? tuore lulo the !'? nj'ietie, an a-ranKi-ment which will matertev -ontrfhme tr tbe wmfr-rt of ho deranf reevred aeMa, who mm rtid ro rlak of b'Wi* ?a>oaded as hrreUifo re ad Important rbane h?? likewise been rsarie hi the i>N^ bl*m of tbe tiittie IU width haa been lenreaned twelve vij'1 >la height eiaht I he Me* Turk Aotdemy uf Muite 'he Imperutl Opera In I'arla i .re noar the only two ThMtnelr I ne world vhl b ptae-aa tbeae rn'naa?l ulin ft?l"OL*, and al ihough the almad* heavv eiptnie In palntlnr tbe new ae?a?rr ivt:l tie dnnb'eui. yet the lMreotor helieree that apbadld efHk <hna ( btalned will i ull y nom uenaaui for the onUar Tkaafv tirar.aerari.i will be eihlbi ed for the trat uoae to the Ihnt new a.enee painted for La Julre, (i* MOMll/tt, November Id Klrtt rl*ht of Hafevy'a oelehrated t >oerm of l.A JUIVB, trill JKWKttf.) With a mRgnl'V'.ent new mlan en aeeiie. lbe wonderful luitmlnati <oa whtch were 'teed on tie eetft* ?Ion of Tlia PRIIK'K OT WA1.1H- KALI.. Wt'.l be es<pkiyoil on the opening i.i*M. and tlnia afford MM puhllr an r.pp rt unity of aeeirg that Imponlai; rleplay. A cborua of ality (tDKera ineliiditig the oelniiratad m Stolety, an ifehretra <if airly 'roteneora, Uorpa de ItaUat four huodreu auilllarUa and the foliowlnx treat oaati? maUahk FAiiuki Will appear for the flret tt oa at the Aoatotny ae UJaN^k t?rtln?hk'h a lie Laa eatabUahod her eminence aa a lyrte tragedleono. NKIROR 8TltilLU, In hli (real role of Kleawr, lbe Jew OARu POR1IKS, T r wbr.m tb'a Opera baa been erpreealy ti rod need at Ma Royal Italian < pera umdiM, will appear for lbe Aral Um?te Aiuerlea, In the highly draii.atle rote of the '"ardlnal. I he Ulieotur In happy lo aceonnee that be baa sue* maktrg an eug?r.? mnt with lbe celebrated ? iiilalrht MADAMK a N .V a BIHHif. Wh<i baa ermaen'rd to appear aa Ike Princeaa Kadarla euabbr.g Kir in All the fotn great rolee of lb* opera In tbe p**ll> e manlier far anrpua!:i( Ike caat to be rouad bin g.-ea' kuroi>e?o fn>*ra bouaea I he other ro/aa hy qi I N to M Ul.MH, te me r?kui'H iiniwK iifi t;tonrn. W ill be auri' by fort) mate . loot Ui l ullug the Anoa TliR ?RaNi) MIM1<; kWOSIt tJOMII AT will hernar;e>1by a ntunN'r of dl<tlrculabel Turn?r?. lhr.-o aaa7iiifloet.i a> mee have beea painted, an eilrai rMieary iiuantity of eplomltd pniperttaa Keen expreitaly made on the crtgtnal fark leraa Ibi doTereet inooeaal ina and tableau! will alwttt 4"?i persona droaaed In lha rlohaat aaoven age a isti ev er eihimted In this country, lorladt?* slity four ? ?nil* of Solid armor (eap a t>u i They are of aostiy maurtelh norreepording In Ibetr mlnntaat details to these worn te Mfe taetftli oeLtsry. and are Ike <eilr ooea tla>l hare p .rted te Ameriea. TH K MUhlOAL 1)RI*A BTKUfT haa been under tbe aole aapertnlecdecoe of i'AKI, a NlM'IlUTlk TUB MUUt BN HUBM L nder that of MR. CLLMAK. BTW0PB1R OF THK BlHl Act 1 ? * treet naene t new >. tits aaTSr or rng g V Bearers of barrers. itags Aa It) TrniEpeiers with penuante 8l 1 old lera and haibard lira la half aimuea 12 t'aaea of the Rmperor dreaeed In gukl aod irtlt 1} Pa*ee of the I'ooota of ths lu Ire with ?mi II Heralds dieeaed la gold and stiver eloik. 16 Prlneea of the Bmplra drrsasd In full setts of attM of gold and stiver. It Omnia of the Umpire In taageifleeet setta af soM eap a pte M Hoards of the OaidieaL 12 Toung girls d eseed In white. It I'avee of lbe < ardlnal. 11 A cot j tee J 1 t'ardlaale I Archbtahopa. 4 1! lab ope. II iMganaiiea of lbe (Tnird HI 1'ersnaa ooaposlDg lie Cortege of III , It KsijrMe Creased la eo Id arraun eap a pte. to I itlaeaa wMk wives aal eklldraa. 444 AcxJIaHea. tub nrnoi on hpmbbacr, with hla reown aed tke Imperial leilgsla. BKMir IMI-BKIAI. fRIJIOM UN BOIIBiCI. all dreeeed In tbe ? Idsat sole! armors. ACT HI A ma^. lflerit Male rjom of tie Rmpemr-A doable ? w h ?.??? Iiefi.t.i.-Ittgfi ?ee.l wtll ae I lerpet 1 ie li.riee of lbe Bmperor - Tie Imperial I he ? 4-iirt of He Baapenr. drceaed In lie most ^laa ige oratumee The eipeeaa of ible only net', lie Misea. ktipomuneols, eaeeeds HO UOU. aot nr. TIIB BXBTCTIOK ADD rL'NBRAL rRWVIOB mnal In aplendor lo hat sT ILV Aral aeL The attentu* of the publle Is iao> ? ifwUr sailed, aotae mmM n lae eitranrdlnary eioenaalo getting op La Johre. sa te Mb .mieir.l of labor bestowe.1 npna H aed Ike time lakea te ? ieui the lute^en aeene. ?bl k has seeo in prapanlloa mm luce June 1-MB. PBIfTW OF AOMIfBIOH. Cntwtteatandlsg tie mama onlay >1 era. Ike i rfcee will reaaaln aa ?peb the palmnage o' the public The ss Is of Uckite will he b? i ? of tbe Aaademy of Knar, at o. llrwnalag** agfa to e. J01 H road way, ani al telell a atettuaari steea, II Ml aa tintl. tie dlrsetar latytam He to meet the ageeoae lammmt ?enee aa Naturday saarslafcfl j^KW ROWIHT TIIBATKB Sola vroprlatu?a . . Braaia CI U fot 4 1. V. U Tm???ir, Rn?. U, 1H0. Tkc mini UrinrM' llnnial TUB tO*rrULO ??n Till THRO KB O. L Foi l wood?rfoi r mil I'Mibmlsa / tub nu.'B iajv ill, And iba rnaut: M#l?irM?a of Til* 1 It Vll. B OAK. HO? I.ET * OAVPBRlXM BIRATRBIB, BIHUVrf BA tMlny Wo* It nod fltrj rrulK M<JBIC B KV* rBATUBBd THB OOl'RTR I M A B'M I>B?IT. LuVf OTBOWR CUM PI.URO UOM. HTb'BP BPBBCU. bim-hbippi n.inu ubabnt ubatu. With DOW N.mi-1 ArU l?niM P anUUna Beatiaa kr. . Ba. lk?ir< at ?'i, in onmtw .ru at 7 V flsMlHtMli BBOOBi.TR ATHBRAlUB -OPBRA BHD OOROBB* V BIO AT, R tnabar ? ITA1.IAB OTIBa-MM. OOLBOB, ?wiawrv Ml* LOt'ISA KBLUXM -is&Anz's:*' Iba taliowtmt a HARD OORCBBT. . . "777 b f B*. BBIOROU."*' tK?MZr> Fin Km obb. TV >Wl ?f LlW.bwtu ? nal.-tiraand e?lt ONH. IX ?R PaHUI ai.b. IiIuh (Mm. la bar admired rWaatar, aa mm mtnnr Hnrr. 41 M Bm.ak, -Mr Faarl *a Doabw MlMi *rw H'latai la kia raimwMrf ?baraa*ar. aa Dna Paaaai roll *k< raa aad "rebaau*. UnamJ inraet/r and <v?k1n*rer Mjranr Na AC.mlaiuia 11. lUola H ba aararM aWfcuul ?rtr* ?k*T| nrwmaaatnt "a Toaada? U iBa ?a?to a* rxa of Haara. V f t III P Una auaat aad W? # Boaa. 1A1 AUaatfa M for [.rUca JLn aa* aaal! Ml la. CIBPRRBLLA, PaiaMhrJ TAN I.BMCV, <* IBa Borai a Ana, A'Iwmj, B aow .at aiMMUna at NTHAlV OAL'BBI. CM BROADWAf. AdaMoa M aaata. ' I * !? T I Milan lim NOW OPB*. THB IRbTITtTTl or PIBB ARTS. Bo ? Imiatf, CoMrrMaf 'ba j a b v bb imirnoR or old babtbbb or lAa lla .ua arbom. aarar Mora ?BWll la MB man. <-BLBBRATBO RCBRBl.nOBF QA1XBBT, wb wb baa baaa raarrmana* *ad ratargad. aad an* a paar aa lb* (paeVma aa.it of iba naw tallarr w*b fr Mb Ml IfBI1? aakaMfd h.l*raM. J rrawo?w?nia ban haaa wad a bT wMah a maliaaai Hp* of aaw aad lalanauaa wnrta of an will rna Uaa aa MM aridad lo Iba ivilargaa C?aa Ima (A B tn 111 P B Adilllaaaa ta 1A? wbiil#, ? aaabi T1II?TRBFBABrAtB WBBOAPWAT halnnl.T ?<M?l>irir J B< '*BT, fiwrtrnli RBPtBIUB. T . ? *r? l ? 'a oaa a*. LB P"t a BT I .a doRTBB ??? A LA BAH1II.I.B ()U/it,:.tOOBBPUAnO. I LB rix "TTb lnB f>M(? p*r Mlia Tbalag' M Wtmem I t o IW.t rrB par ^ Tba nrbat 1 - *? M ? frV,?' ? < ? fmai n i, II < B . *ad frnai I In ft P. a. MB UlBD" HIBTOBfOAL LBOTUBBi OR UBBA? . n i an i ii"~~ w?aaa. 7b0 fmrtb of lb* nmraa win ba (traa la nUaMB llall na TbnrwHl n? Ro?. n at 4 O*-!*)* aa^iaM MaHaoM da da Bklalaana. tba Wnaaa nf Hortatf. Omraa IVbHi ?l ,Ba?'a adailaalna Blaala. A OAR ARP BVB, A TBI TBBPTAT1 ?? ARD TBI BXPCLBIOR. ralniad In 11*7 b) Pnbii'a, OR IJHIBTIOR A* '?OfTPH.t flAl.l.BBT, _ _ m Broadway, jaax if Wat mwi A Ammfm ?? <-a?iU Brmi)* tiiiatri -thi rvRAH AWiJ- abt irtb d aaaart b> maa> wHb R Hi i karlmta ' "-lafcaMa fet iMa Mra na Iba Htb laaHal, wUl ataaaa la aBaad a all Iiiailai BatorAay Mora Mm wil at 11 o'ahMB. TB<* Ba BBt. whop. Ba?. W IfllB B CABD -*IR?f ATBPRRbOTIBHA* WITHDRAW* A bar n Itwaa frnai ('aatarinry Hall AAAra* all rowaia nlnattoM In Wraadwy Prat a??a T3 IQCIBTB1ARB ? PIBRT CI. ABB ARTTBTB, WtBHIB? aajaaasmlB aaa haxmad. A4dr?i D MoUbraa, <m H m?7<BMB ymm.

Other pages from this issue: