Newspaper of The New York Herald, December 8, 1860, Page 1

Newspaper of The New York Herald dated December 8, 1860 Page 1
Text content (automatically generated)

THE NEW YORK WHOLE NO. 8857. MORNING EDITION - SATURDAY, DECEMBER 8. 1860. HERALD. TRIPLE SHEET. PRICE TWO CENTS. LIST OF LETTERS la tut ltw Tort Fo?t mm hrtarflay, D>o 8, MW. Mdally hlttM IB ifee Nowspapw ItftaC i? Urcwt awtottH. UkDlJBf JUST. a tut Km f* ? Alton MnC K Andfiwi M*ry Jk unuHnialli ADdnr??? Mrn KUea AaouracB Mrn *??T J"" ' L0W Mto*. IWi ? ArmrfW* MW ^ ?? -r? Km Baton *?Jrisun Mr* *?*? ?'.4_,n* Vulk Albeit llw Ann# AtuU??? * ArnHir-t Mrn,M*? HO Audio** Mr* *-wl A Arnidirao* '?? A'.IM \o;;-i?U 0 Br^WKr. OL *'? <?" ^ "iTnT^r -T o frown *? Afwl? PS =Sr -sS iHrrl bs?^????ss SSiuln.-ueir JL->?P >"U.r.l ??.. ??'"? JJKSSAW-J W^^?^5SS"S? ZzTFEJZu r, BUM* U-m?U r'^7:rir?-?r.l Br ?U? Ablr 0 linrj* M*ri? '?-i- urpfc* U Brl*l ? Mnry garni ij'Vfff'! {ubmia UW?k ?<**'? *lkr? Ana Bar nam 4m, l*l.? .(?aforu *r? Oeo Bomndftv ?nd?ne "?"f Mr* *Uz% ss^'j-sa* ^ ??? ?o * Uoru JolidUH BULV JjoU?u? b? 5r.v^: RMMUt^ifr/tfari*r?t Itjvie dnrr Broch an Uxt? Bo>*r.UjllM > ... .??ihnHron* ii Mn H Brynn urnm Mil Mat, O Biru Jnne * Mat* CVJMluii lUry OnmhlAn ?lit?brth Oock^n M? Myyl cluSSuSriJll* ?;u3i *' r* M i'feMnnflll C Lkt a MjI add I'toil Mr# MMTJ1T6I LtmifbtU i.ed^o? ?***?*? k?M i ? i???i?ncM OurMM II /? <1 Cook* nnni" ?55T3Si^ *>roo*o xtt, 371k * itiAwU* Mnljdln CkMialnad him *1< Ooralniy?*l i-AmJ? SJffiSSt* ig^V.XZ :ss,si,"'"M?'S!i?s!" sssrs#"" ! !m an fl i-oiuiB ?U?e 8 OoirUoii dri Matt I'wiilUtir'ellt Lonuarn iinnnt Oo.ronBrt.iga Cooeoa ? WfcerlM OToum >Mi? "T_ rSwB?*J A Cot *rW0 Mrs Mnrgt <g * M??q* *** i ??V Mnrr Connor Art Jomu Ourrea Mri a SSffiT UxmtU U'joortt Otirito Mi* KaI? UMlblVT u n.,|.? Mr* ptfima MniiwiU Dw? Mrt Klw ftSiSV^D SS3S8t7i $1*2* -1 SS^Sw'" IS&7# nSJ2 5i2L uL?el*u And Mat* Oa'jot-e Mu. W CSl.VA?lr, L^'.VlrUk itinn twrt U?M>? ^p-nnn ****** ?vitrtll m.. jiaf* A ])ug^ii Kilen RTS^-JfiiiS Duic?n S?r. H i K!lO?lU?T? toddJtnlnroUn# Dti^n MiaJirlUrjl !?? ?? H UkUi Art jiMir mniou *r. iimja ioub ? c *3Bfr "" SKr^"*1 W-rrZ^fc TrMorc ?" J ? "n~ Mr* r^.? *n BU? rui.Au.nn Mr. La K~? Jto^E ownrt PnStaAM 1 toming 0-tkerln? mT. m?ond- F twain ?? " r???ni niM? mi"?- i luck k ra nrik'2 W wT . - ?*l _ iliIt. M Ford Mm ai*e? ? *253? F?r,u^n H? ?Ti HM7 mipnlrrk A!?* u anrrnr Clin i (ii?? *?? Am\aln ii^i. tfii ?ki?k i-"- KM ? K v?kr?n*j* UAi?rlU*u **** .?.? ?? 4^ Htfen fcjnllf a?wU? ?g.l amtti't eSS&V^u* (1?? "? """S ,4 :i252iS h.T< Hsk0" -=^r,vjr-ay>yj. Sisv - s~??^T S.'^r m ? . uonMO artilioMil "Jiitto jr tiMMlUnn utbt??W? ?nrgnr?t Jem Ul?nS?' Mf" C" sSSs/r rtiM" IIMV*7 Urj A? 0 lull Mi? *????? Syn 5*'J Bof l? ?!? ??'??>* K?>K? "f??rj? E* ?- _ >i~. HuTt?raur? SSffi ?" flS'SS MtXSf r.s?s*r^ ssss^ti-r lUrtowi^^n f- Tkan li minr Mm Und* ilnr??4 ChnxkoUn ??" Haa<unct >? A> <? BfT Hainan. Mnrln UaSung*- *n?T ntj . lliult^sui lloaa Kuiner Mr* Amnlln h*5T?^^JU o'^ ll An.nr Mi* 0 '"?'UlP'L r^BbJrMl Mnr* K ?lor*l Ibirr?? HIM Mrnjl-/ Hl !T*r. W?M Hart.; ?n-y Ann aW Jf uli^i i? oSw u * ^ " Bni>? am* * . , if**** Km <>ninkllInln?V. ??? Ir?Mm M K l* lr?r M?rr w j WMk H? ?*- J??..Mr. A?n. ? j.jkntru Mr* ^nmk Jo??n *rn ijn [ JnlMian ?r* J "" J '>?? ? ? r? * ?r??rel j??i isal K?*ard) Mmi* llVMilt ItrWrat Kaaa*dr M?r/ kawuui Ura, V ao4* tntnl; N ?, VmI araurat STikai KoraMraO EarrMir^trat Kocaora M -? Caro k.?Hf MrvCalkartaa It""*" ra iVolal K mm M%r*ara? M><y lira Joaapk Kaigaliaa H lanra lm?i Mm I >ua L RaOj Marfan! K?aaaary Mm as Kaovwoa ??? B L laaaj CaMartea aim ?aoi Ubkaa B BinMdy Bargaiat Kimball Bra/eaalaB L lata* Ufa Kwr B Ufntrt Balaaa'a bawta CaroUaa V tea* Mia ? M Maria-A LJUla Mri l, J Lara la HIM B laU?l Bra KaU LI?Uu?t.m Biaa A iMKif Bai tt A L( rMU* rank t Lortaa Mr* Anjla Laaat! Hra 0 B L?a Bra B IBS at Ladlo* LaHa La?a4'. Bary La via I'ama U Lu Jn? Bra Barfl laary HrVzat Ut|ka; Bary i.yoa Otraitia a baaMra^aJkarrr tf ^ Lyoa An M KtCHllia* Mtrakau BnAaaia Morton If m Bmma liimHt m B? I MvaaUimit-l BacartaaaMnWiaJ Badad Mary Aaa Borrt. Mr. Agnaa Baaowa Ban V?m an aarak Hvru Bra Cora ?aM Am Brataa J.aa t Barm ruiia BaAaaayJnBa VUaaaraM Mwrtaua MM. Waal BaJLara Bra A t BUaa Baakal A lUa aaloaa Mary MlUa Bradtaykra Borrtaay l/ti/ Niagara Maria B'liar PraaaJla Mai aaa B hapaa Bra ?<mm Miliar Bra aaah 1 BUttaa Br. JM BowwaalM aa.Bul?(Hf??a?iei)a t BulHwaay Hwiy Waaatcril Mlfer Bra-iadarttkMu'Uiaa Bra Bllaa Bwta Hra I'raaaaa BBaka'l Matilda MaaaiaMra data ? "" ? ? rMralda Maaaar mn A I Bttryky Bra Lahy _ r Ba*;*y Bra Buy la.na Barr KM Beateeeary Mralda Mi Aaya Bra ? II B?*aAk?u htaaaa Ba Aartlaa Blaa,Waak Sara ale. ba Ba ma ns at Boora Mra Caaaa L rfaaa > auMva BraSarak Bwwa baaa B Burr/ IPf* ri ii in Bartoa Br? u-i BurtiaaAMa MaivaU Btra T B Maraa Bary By.*. Bra AluikaU aanhMiaiilalatdaf Bnrm nrn " H *)?r? ua,Uatta(JN kajar Bra Matilda ? atrial ? AC Vr< Bary MnO?ea*i catkarlaaMaLata X-a Lnjli Bai'aaa'aB-aMartki Me'*?a?i. Mia. M haiaaa ??.???< k Barak KiMak'r.l b ?i.oa??i'nJ i 1 BMka?f ? Ba?y Moirrrak a r? HUa Beu>a?ada M.rga MMiirfkUartM .ri) rai Bri <*ala Mua ? Moa?* T anaaa I M 'U*b Bra ? ?.tor j> 41 Bary MtKet a Bra Maa- Bcll.ua <?? itBiit .iBtriaRl n*k MeBaaa a.ici* 5a5a? ***** uSitm CkrlBtoa Ba *r Aaa BaMa Baaa R Baoty Bra T ? *v BlckCai Autnua Boi?a Bra Aaa kmjo. Bary lilSiM Utcah Hoalan 1rl<l(at Bellrw J.aale * ?'mtr? Halfra Bri (J KrranM.?cy A BoU. Mirj *a. ~i t - Bra Bar* () M?wrta?u OaAtof Bra O'Laary M>? ? Oo?ab* ? Ba4Jaa5k uTrna ION* o'Uary B'BJ*aa o <*a?u?kaa?y Bar 0 oiaao^Biaa BottaU>H>aa m~\ Maru cUmmH Ma>ta KM*7 U.rf^l SlJi'L"11 1 ' I m I atkwtna O'nal) BrldfH O'BMi Bra, Kott M (iBBNMBnrj O'Ball an ? O Ba!ly *aa r raWiwil raMaraoa ? aa O B ri oa Mr*. Ttk tf rmimm r^BM-? PaaMlaa Bra ? M fnaaJn .a raaar Baakai rayaa ?m kn' y ? Pnad M>? i i**? P rarkar Hra 0?<*h ???*??? HanotAW /?.???! M ra. Utk a* I"?rkrr O* alkla J raakkaai Bra B I' .rar Bra fn-r rarkar Hra mm Pa?at.?<.>m Widow Poiitiay Br. iro m A Par* hi. Bra B B Ik* farknr MM A A r?wry Bra aaa B fri.tx M*-r PaMar Barak Aaa Prnlaa ara Uoary rtn -aar B-a. B Parka* Mra Bary A farrra ?n W ?antr P.arta lanaaalUry Pa^r.ia Bra Klakd I'orrlstVM Bra Mar Hat Bra Prte?K*<k?i Htm fail ,1 i)ia A . FitMBri J wapk r<iraojk Bra Sarak PatMraoa Bin J -Ha _ P/aa ffgit <{MM Bra BBkaap Ba(^a?4a Barfarat ^MkRipt-- Bra. B1WM |Mk Bad w,iw .? iHMMf**? *?*"* "!"? ''|"K 1 ' '>*?' K **' * 1 ? i la ? " Bob?rta Margaial Rnaa Mr ua'ld Bmmt Bra Mary Ihvm ?>mU Ma m ? It ,.r? A Hj. Marr H/>hMa!>'?'?^'?-akr<Tf?p>7 B?r.aa I? VmJ Bnx'vii. ?' ra Anna Katra W.'r STS Mm HuHB R^Hi-a-n M ?-? A?a ailarl1 M . fnl* ?3tV BraOaMara B j*r?na Bvil *n?i v -a ??ak SZm Kt?' Mi*" ? ra 3 Mary _ l? ? - at BrEniYil B ra Hrliaa B,iM"|?a Birteraa Bra A t HKurraB"* 1* kraiayaa 88CSaraBawiiaR> cnaM>ry I'uml M'aCvjiMa.l Bij Id I BSBM S3E?au?,taiffc.w. . rry ?c%trn? kau ???* Mrs IBerleWe Sarya Mat Mm- KhoWoa Mm Mnk aa*b Aana fn mi* ran tm bkmbf Mr ? P Matt iu KtMf M*ry 11 jiwwr Utt J*bb HmMm fraaoaa b.fc?ll.uJi?uiroaM UautiiHwriMli Malta Abb/ inii'ti barrfla Madaaa, Hani abb P. If) tVr hett TboBuooa ?t bull* MIm P ? Ma>ten MtillarrMKkfrrr Marfan* Malta ?* rj rb-tabaa M areata! hbaraa Mary Vatth Mia Saury KbanUa Mia bhrrMan a an Mart la t*au oa hherfcaa Mia Mary haUanUM hai'iK Allan Ann Bb- rlan ? uua b iff, Ik *Im m?o> ,'cb?i m H blryaoa Bumo I Momer'fl'e Ur-.la f.arVu ? Call etlua ticvHi laaballa bat n -it oca M Hr) aud M raMvtoa b tHte B#Parah H irntll Mr<Manrt at a Mansion kWa SnuUwailMaMaryA shmuuck Mri Amelia Hit ward Mia W O 8ao* butaa C beimotr Mra U>ulsahuUlr?a Caih'rtna t-haw Mr* Mary blmpina Mia Mary Palilraa Julia hawyrr Mn barah Mapaoa Mara* bajder Mm Itaary * Taaffe Mil. 3d ay Taylrr Mra bjbU Toaapklia Baorta'U Tate' ? illie II Ttillnrba.t Mra Toner Ml naaor l iwj Mta Mitaa lima Mra T Truttaa Phebr Jaaa ? tail kltra *U> lirdali Mra Jamas tmimr ? r? M A la/t Mu? frank Tkouiaa Martha Tnat- rMn laiiuau M ?. *at ?t Ih mast albeit"* lu'Jv Mra .Marat l alir.au Mr* Carolina' Ik mpaoa Muaaann T> oacb?IKra aiialra i Mr ?r Mn Ihimrauo AlmtraP Tram Irene Ibatiker Mra ' alb ?> hooafu 4ary A iufprror Annie I l?y or Jewels M Tftoapwa Mlse.t'tln fylar Mra ? H 1?)!orl"rai.?o Wo loa at I a a* Mra b rands Verier Miabaauet If railbc V>a<nkll Uptoo Mr? Nary CptjQ ?lira lodcroi.uk Mailt a V \>i % i rt Mra Von Kraucoa Mra V*ot> Mra Jaaea Iturli Be Vlrtaa Mra Mary W Wait H?lni M Welah Mra Tub* WHnr Mra N "BlMrafcuMO *?l?b Abu WiIhul twt a *a.l?? Mia ? Wkalao hi Jew Wiia<?MI?aJ (aabel.1 \\ >-Ui>? Mra Hrnry Wh?laa H i M&ry WitUonMm|,athertna ?a'ibCI?fj w?tl?i>rahv?b Wiooa Kanu L v a'irb ?ry I on'aa Wraterveituiaa Malt?Wnii>p<e Mra J tt V. fcihb >>ary Ann- 1 We'ber-e Mrau v. ajv<i Mra fee* Wtoaa Mra MeojtaaliiWBitr MUa T A Vrtaht Mr?ai rabathVI'b u> . ?.iti% V>ai.d "oftr Wil % are 11 WhM Via N J I WMDtkrr Wat* MUlotette ray Wberaor* MraMU-.a lar?i.iuia *ilaeyJulta brth *? ardeU a ra a ma Wt'Uaau lira Pra^'kWbeutaitiaXra l IB W*r?-;,*ni Mroarah Wli|iaa>? MraMarr>?iMbi>maa ara L. g Wtcra bla ??r?4 WlMnjua *ra ruala Wood Mr* ? ouljo ?moi ?B'ia Wliilaaa Oeealla Woad Ittra a P Wearer M<rru?l A Wt'BOBMri K<(/?batf Wnoda MI?W 10th at W l-e?<?r ? la llMiry WUaon Ma tfca Wool M<b ?%rt abb Wet'iDaford A| ea Wl -oo Mary M Wool?a> aluaWta A-lel'e . Wl.aca Kate W;aoe Mra lH'Jaa WaMh Margarat A ? Tcus? Mary 1 Tnwat Mra ToaKftutt Arkrrtnaa Be ml B A Via l lm J A airaa-l A fetoa After a Jt Co A die. A V3 Ab*ey LmM Ackftl tut A. kD Jobfi ?1 IP? Hen J Alburgar Jacob T Altotd Jn? J At* t'ndtr R J A'lUJ lht> 0 Ahairi t ranrlaco Ailrndrrf J' ku U Al'ert I rtbti At- kaEder 1 ?tM iUrlBHIl J B a ilk la Wbi B Ahem Mm Agoeler ? Abb- it Mxoa I Abtxi.i Jibn Abbott tlenj B A bbot H A BOB AdeKB J A! aiiiii Vm A d?Kk J Li AC?BB I kOB a<:ili Bbt Joke B B Bradiy Joka UeArdaly Jeklbl r.Uck Am rf hot u.te r-La>oo bUU A Oo B. ?-h rrwtdBBt iJrayg 0 A Bodall I> t i'.mc ua 1 koe Keoteraaann AT !eliB Attrelto Bwba* A Brocdb g Harrta Bat be b K.C e Ffcllo A Iteiter aatmt Krllla A Boat lleU (bee BeU t ami H BtJiuf V M hrrwi baa ' Ho aKHTLBBBM'S LIST. A Atuat ? M AlwatorWD-l A dura Aanory H AlttaJtAwi AQMH W K Aoetaa /? s Ad-mi A fre neb Armnaiik O H A'AM H f Aiirleaaie 0 U Abiania K O Au Jersey ? njoloa AJ'bu Abrtm A?bby Dr Chae W Alias W?b U AakLua i?+.t beoal Allen it >ob Aid Alkwi F A I laa Oubert M Aft iraMr BoM Alien Merit B aob'mi Wab AcdartOD l> li Alwlu it K abm WImIow AabSeid Wrm ABUdo J van ArcCfnvxm P, Jr Ailmr Bf AlwiXM Martin Ancaraai K Annul U D A oner l?K J Artuaa John Andrew Vnoclt Arata iluaopDa Aartabi Waa li Appy Hy Alike/ J as C Alb ?> too Cms ? A mi to Joaa Jt Arthur Kami Andrew* A Hoy la ArsreU *B Audreara ID AO) AaWwr 0 J ABd-awa ' r B Atwjod J O ADdraws Denaia B A) aaenl OnilAOM Axtersoa ilobt J Armatr.vf Xbbbb AndeacaOr Arnold ao* 0 1. a nd? ">oo Ida ard J Arno'd u d A A Andaraun Wb Ka?!? Kiel ? KJat b * C Mlack B h>7 jir- 'ij Fatnek Ha8 rry tr?d ?> b lobael rrard W a O > rau b> Jcbu H barb u tuba hnr% H Ura/y A J 1 1) f aijiIU 1 hos A Ob Brown DVO Brown Jobs Br>*o a H jaaaa Browa f a Broan BfOT Brown m J Bmyrn A Broaa am Brown *r?ok browa Cb*B Browa H'i It Brown J 0 B: jwne ffo 0 A Co Browne Uao ilraUri! Xarlsr Btcja ( apt FAQ Brennaa ''alt B?yar Ai U?rajnbaa H<rurfi.l(?on raltl lsat rccM ? lid B Batxocfc Jaa tabtbefe laa A Ba< ay Jw II J- *l:*| ?af bm>j j r H?k? t C B*ra1lc Hart Bern at Jraa* Bbbku JofcaO Bent I blra 1 Rtnalra I Brmiitio , iboa uoo *s- Waa ? B>uU H B-> ulB ' 'ti?a H Borstal T Bon-re <'?pl lly A H<n>-jD Felson F-l huU>inlT i laa Raw ?a i X *Ae, ? baldaa A Oft Bin ??* ? ? HahatO Itaaali M? B tka J V 1'rau ?oa A Oo Hakir JohB 0 ? J Berry Hv? l Baker Dr i!jru? B Berimaan T H Harry Bteb'l Baker Uapt Bal'a* K takrr Tl?otkr, Jr Baker t-aaal Bakrr ti?o Bakrr Oku raker .1 B A Br? Baker F Jr Baker .'"ba lit ker Jobs O Hakai Cai-i W Brao<*?fe? I 0 Hlanat J a* Pet i-'rf A-r B>' r?w a!?i T? 1 ft M w W Xrarl am nj t Bann't-K I f A F F<'>r.kll>cMp t'aat I BiJ?el1 >? O Mal'#rliuv? B'lifa U ? rlaV -t>' rttn JlrJ(.eaiieo 0 n'F >1? S ItM ? ell -4aml 0 Kai>*i( a ml R<ab r ilea Jm Balinin: A B.h>pfB liaidwt' ff rtOBBl a?ll i' A Umartn I 'baa Blahea I. ba Barrf B H J Bll-a At o Ka-'oa Kat >oaa Bwhop A Bar'. UkiataB Uliuklorr. "ob? 1< Harry ?-h i B rilaV-IVerOrlfi rt.*?- 2 Perry Mtat Geo liar? lea Harry Be' i bard * Merry IkM li?rriri Harry T Hrewaler Mm Hfll ? A Leirtiet O tfB'tsa Jaa J BewM H'y II Hviietl J .ha lUnoalt Hw C Ha>a> V A B*y4 a A hro * ? r Dr/waalak Bowman Or Vtm F Bow lea JaaUk NV Hflelit/ 1 t Boittll J aa b?w 'in a B 7U J * Bow tea J it Bo laa PM1 Boyd i? r? Hnitraa 1 kna Foyln Mlcfal Bnunea .i A Wit U A ttnrnbaat Alfred ltruner H Bnraiti.naa B Btubauaa tiarnlaa A t\> lirnneu ' o?<l Jr? I Bull I^abI W Hr'aM tr?*?la A t3n*oot M?rt4 BJ'U-ia rrn ? ?Ji U O Bard Jr.LA Bar n (? ta't'eti *1. mntru a H ltark*e m A Oo Bait** C W Farara 1 a* tea F Baji?? ? to Puma 8)>aaoa Bartr? j> ? ? ll?rt?r *m B Karu*y KurreitA Jrtepk iiirrU Matter WU ir L Barnard B PatBaid Baal F Bani'U A hare A Wb at Fa'iin F O P-ruoer Hy Bii -tley MlrAl huskanao II Rnnnl j A On Bu'kly i'*ab B v Alaad J W ligea ilunevs BitaBW A * a i ?la H'lnitp* ital ?j Jt Bast-AC (. h\i A B lUi-oo. atrtai baa A Oa ltrlat ? Atirwd Burnet Wm ilubrJ'Aa Bnrnoly AdwU JUe'?(TC Km ke a It A (V> Brlacje Fal'k Brn?a Btnnl W lint n 0 F Bnaa a O Blrda?ll OBI Biuasit Waa a y. *b.-3 H'y Bur. lek t> r B ra-i 'rare* A Oo Brn-lere abmIo regard' a > It* aey Bnrna I aa T Rjeidaean # O H-r,an MKb I II <aert 8'apbso tv<0te A l'trarr <3*0 14 tgr U i.o?ta iaiAS 0 B au?r Pas' bro kle'd J B Marat I a B"fa?l F L h^edtfi MfM onrita V B'.riln(baai CliM Bnrnwca Fraacta H H'irke B.ick Carl ira B J5u>reU l? H bsutitailk J r Bnrtbta ? B 'I'oa K Buna Mlebl Burrows tbw Barta Jahaar Bayard D Mwart Bflrbl'galhca Barrenly W A Booraaai ? B Boa Jear i'b t Boatmea I A ? Boa JearpB Baaaetl A Halea Bayard Wat Jr Hrarr ton I'rrry iia??? r- a m lirara Andrew Bal'oa ?< K> B. It)* M a llar ey J'ka A Baiea fut'baa Baaate Iruk Bark * rallaaAir ? Foal.- m m e ? Man , Barabcr F 0 Ban u Burn** Jeenb UorfWa MVkaaM R<>r?eae Or Osonr 0 Bnrtaai i?ao F Bryant A (>o Br; aa Hy Mrna Wen Ha I. Byrnn A aria II Brr?a Jobs Ribob a A Bry?at B O .. LD-I Onaot 1 red'kB Chktil l ad wall Wm tBdwell is <">atr r ( ak' ?ae Wm J Cracav < a! j . an till t la.r a D (lack W H ' eJBcun Jaa lAllra Vat i aWaeti J BruM o AObt B r.Mtt Francta Fnrl-1 Henmb IV-nn <i?a J Br- .?*?i Or ? B-onka T hrowu F- ad Brown B H Burl bltaaa Bra?nt*aoWAOt>? I Byraaa Jaa Hnaa Alaa'r BynaiF Brow* A Tory B/ynn VMM 1 G Clark W ? lark B4wd Clark Hi laa ? lark D (la-k Joaapk fllark iboa riarba W ' ?rke Wm t ;*rk? H?in*l tf ("ark? A !%iua l airey Wan < anla t>?rtB J < laada J Carara J.-ba CraaaUaa A Ob ? ww w at Coanaty Joka nabsOB Cmnptia lawn Ooaaar a aa t'oawny Bi'mond flataal J F o.eca'ti Fatk < <jbbb'1?"< Pet Oocaara MMkl ronuB' Jok a iioaaaU Wa Oaafttl Bar (1 F Craaa B> iMoaAOo UMi Lala OB tkeaka llnOr Uaa (-rewford UoM, It O-nwar BoU ( aa crrr, Jalloa ("baraJ A OcnkPn Tkoa I'raaa II h f*i Baaa FkU A Oonklln J < Jim 0 A IV art Oarvaa JofcB _ Oooaay BJaal <-ka?e* iJ Jaa J Ct awf. rd r-aail B Ovaaaa UeoB Jr-I ( aattse F 0 Ckeea II 0 O^iai o A Bkjoa Cnaa 11 y M riaoda ? baa OoatayaarlK ? re aa JnkB A Cau'eld J oka Orrmki <leo W < taav in hiIbwiibA < kara'Uev < eitaaUn thmai Onrdon U*<!aa Am t!ia arrtu i 'crala <?r Or .l A t at aaa Jaka f' reaaer UB ana* Oftaet F later -I < aaMroa bol-t ftrpr'arif Oaatl Dkljt < kai (<r i k a I! I beefctwik LawMB t>wi*aliltr Ckaa < ??,heU ktT Wm CMpptaM O^V.O.. . t -I reebor ib * Oriwi'y dki i Oeeaeet Wm 0 Omaby Al-bl t*iliar F ?>w <ia <Mt?ar t barney Cba* Oorwvaa Joka ' haaklre Ml lea OoW Wat A I HeeakenofbRDAOoOnni F I retWwkyMieki ,v?t t II i>ea??k Okaa raaiBbetl ? 0 ( emptor Wa tampkail Buant ' aiapi ell u runj^aH re?t lamtt-ru Pobt tnaybeil Joka _ ___ <amtk?H Wliaaa I i'i*?alaad traatlaiH tkiairOF , laa*JaJ?p IkUdUWalana I t arwarel- <? F J ( lit rd .'urtlia Certej Pkll (kaaFfm Fe red* (Vtwnaftt B tatiW 'Jrta Pkito _ CkeMa < m W t kill Adaana ( Jr'laaa dnaai b TerrtBaa < baitll O ?>arr w tier ? - rail M ai C? r1.-? l?r A I. ? Krr. n '<.?b nam ?o??ea I arb-rt A Bra I law H W tBJn.lrrA?l 0??i ("arr traa i a r nkb d tvwfrw A n i hr rman F?m ela F ? t air ab Wat A t be| naa Jaa I hat r aa jaa Ob. y A ri# ' .k I i art F?e. ram'! f'irkfrer FetUlU (.'>? n H C jrt It tl A Oa (VkJank tveka i* B W ("o^oat T B roou^r Wm * 0? Owiyer, Fml'ak AOa 0"?>well Wm 1 Poena Or ro?l*y boM rto>ua A Bi-ikarda ?-rt.ty .tan l I ill fi 7 boa I'll ta?' J"* H CktritOea* I>ir1? 114 Ha ( i<raa ?? i t r W<l.-r B II j*a a i oerrsae A Merter t'n ial ja 1 arl? H l.tmrti llbTl i ?rrr. ?r W H It'C rt^atba*' I ka. !i kl.t liof a >tt 'iBo W 0 toat a ' kta I'rorke- Menken frooke* Capt :t Wm .iffll (' >l?y t. k>a I I'o'e Jaa * Co J 0 Itir B ''w V > 'W M ' a v |? r .1 a A ''a <>?? ,-r F? ' * h id a. i > ? 1 Am* Ct*' ' A * J brita'i la I'ar'ar kfrh.ba.j M ( o bart 'J d A Jo Oa^-taaj f 'it are lAwnk t' nihoan J ike I tH "il?*?ki Uaaa i ft J t( Cl am rat ) >at.li Oaiir ??"ib ' vi I niB ? 'h in Btckl furi P ? t (Jui% li e Jet r Om* * o I'mta an (Iso B Jr P itbtraA A ? . * <*n ( ??nat or F t??t?' IM CI?rt Fardia>ai Onieesa pweie tl? k Albert r Uckru Htmj Clark * U CMw CButatfl Aid! l'*rt Ad IBM Xlut luau ft 1 3*71 < >uk r n l Urk J B < lukM ( UrkU B t ink P D ( vk Wa Vmi r fcwfci liMlay i ? ? ? 1 ulti-u trtvk I)?)i o ? Mrta* Oclhure I O CiUltea John < .? n (<nt hho tYwoftr Joha B V Da t'n.- toro lalak ?* < r?ui?t Bt iciiM i<rpk?< U? ?m 1'tv / J?mr? 1 >r UifloB A Haf tacrtf I'au^gk UU i'tn+rn J h". t In I>Ml Lhilrdcb/ B I)*!eat*.-Wr J If *t;ier nrtK!<> M 1 ? I r?lb? Am W l'eti>a<> I! Did > btriy - ij?ua W P I-?ni' /lb A Hnftj 1 ?rltt g ttOh M lir.i b umm I>>?ke J i'r?k? Li A I.?^v*:rr<l? 8 Jom Pfw tij p D l'fin* ?<?? mMX D' ?u JwiliP 1? M J A l n?Min Alrnuuitr limn V * L. -.HKir I bat i'trli Mb ? kt Mckoi*? H I ??t?T D?*t? i ewia H??t? Mr TFIiTOBI B lllili A Biii DtlW * m II r?<(i JukQb ]l?rl? "?b< n il* M li??i? .'kn it W I'llfl J' bu I ovrj Ji bo W If. n A Muot?r l>eatwH' j.-bn U I l>ci .? n C > 1 >(??/*?> ? ?? IVrkl?r .1. IBM M I looker - ? lire* or P A J llfvilr .'*BjrB I ItTl '??<* l?r? in l.-o'T APo t> toy Mi-bjM>! IVvoH W m W Oroio* b?# ,'an llrl-in Liujil H HBBuoti Uacca/aoa liivwi'iBitll ? I ?'?r?rj J b Davua Krone li?f; limu fuerprrt J pfc * lg r r*i.eW V ftj ton B A l ri?< Jneeiik C l?*j John W Diwiwr J f lurl* Cfcft Malhaa Dtumnort A linjb iik a OaytOB 1> BB 1 t ?KK1 U 1'tfMTMle ? 1 r?ip?iu<*z Mooa 1* Uotaterr It Iid?kii M D lw hni Ben vrdioo IHyuBi l<lo?enn unei iHnfcm n W an a rinkli ? u \Jr1*noe KiCktim 'a P Homed tlearj inkeaiKC .)<<ka 1>1X' u from* '??ua T j OtaS*1" ?"l SSKiy xSsrtisJ? ??JJJ?oal?-a /i^fi'iai" * tb l>UB4Uc? W i| ?J5Ur?" ??'*n 'I &**$****' f> ?lutle v? 0 nO?**" '* w iB^nT II f flit w jsssrj" iw ?* o $r'"" SJtav*" Z&Sl'i" PdcsFkwoelC Mr* mbt- - kllW.U w u klltott h Q k I ' i f tOMM kills* as KIM track kt?? tinurgc 1 daejj* ktV Kmil a Ha to* Kami O Kr"|ikr u*? P ktOcii IIobu Kdy ? By Adoa Uki? B ickttr* Boca'.enr kilnou Jeawe Jr JUdrkl?e aeroaa kUjwarlk Praarla T%ttJ DwM rvun Hlehl fiuclioo I'r fruWHN Pailaa Wb H hwdw Fa _ _ Fra? IttitiH Joka PHi i a J B 11 nvd ? luim Bobt a klrt b H Kvutf Kl'jak V.ia.ora Lymes k ?u< it <* mi aor * k>u. M 1> KUaali Htal k Koa IinaWml kLaa! rd Jerome A M yrn Menial kiab) Joko koakln A leapt 14 lUdtir. Jrurlnxi kOo Kpalatn li kJKihj.'^n tKrii d 4 k?*etr . IUH..-2 kioal ivtar hlwtll J H kl? ? bur r, klmore A llorU u lfaiej e.#? ?mS koay .'raopk KdarrWy 0*? Id krh Taaid boa M Bcknro u boo , laioo Jobn V ft aao k Uo Par- .-ly Patrick krb taU l?Ua T 0 kaxU Jauot KrriJie I'atar koJrr Kumar Aroermi . W H kurry JareoaUk kany Oqvm Bullish j U FllrgsrsM Mir hi I Kfuatrl. k I'ua H trmleabary a Wolf Vttx^Airlok Kr-unda hiiT i boa U t nut r >jst k K leisure (mo B Piaaki b k Co /r.larl'hH KE'KL'?" ftlrkui Uca/y B TUitrij Jufcn Kahar Am P Palgal Lon a hurr Jimn Fart k< aoal Faj Ttrmaa Krarjr Miaee R FUra 'linutby Flald uwr H Ptr k? Frank Fieice Adward f tnjtn J a? <> Held ttatij Platen \ O Palta iboaua FUU Henry M P?? W FUdlay Geo FlnUy Jaa ffi'J Htcl K Vaniaarorli Jofca k F?a!d ikca W f aitaa Tkoa M Fiaa N H frwaurilaiaa Fi-bteT Fraamaa Semnel Ft hrr T?. a f'ektLouae Jacob k Ki?h?r Jnfco K Co Pt!lo?? J ? haJVB 1 utbar R Falloara ( fc.? k Fraibar t Lm P IWUltJ J Fitroem fcoM H Ptirerti I baa o?> tbca l?eiiaay Jaa u>ttr J U ????> la k Bra t.ta 0 L?*> nt ** (a M U?Tt (? W Jaa UJ liw at CaSaaey fcaii a Oi *tu3ia PftUlp (liaii Ukaa iiraU M uiai *? C ray C u ? ?r*.> ??pt V C uairirfc a Co Quota 0 T UarrM kb OB Oroto katb UwbIm Jaa k UarrV oa W a R oa laad r I ((?tlral BIO Uu.lsrr Qurica F<*k rr lararl, H D }>li?r Al/ied Itok M Mtta na k F'laa FrWr PitwrraM Ricbd PU/k?<Bld Jamaa G QraM I.uetoa Urcaa H r t>?r*u a r (>?tialay T tlaLa^a J M Ueotr! A'tVur f ovelkJ k uao Ponrti TkoB Pota>y Janei Kloraaee Praok I* VnoW 0 It V?.dy ??*!< V<k>1 Mlrk-al fxtrrmMm i'Ibi k F&rtaui Ai'x Fuum Alat I'utal't.lT B tor-m f r?nk Pica ltnuHby For* U ?? Fro*l.taah?m k Co Kloyd <t a rounlel-x t Q Po? Itr Woi I mat Uftpjiatla Koaa wtl Ulacmna V oi disk M H Foater > Kott r 1'rvak Porer tm Fr?r k.mfert-li B Pu'Vr ?1? ktm FuntiH>r Z L. FlJCk l BLt Fr> ?r ?i: jjb Fatiar kc C I'lBH'i, Dnalkap k Co 9<> < oi?a H Ooi<ti<ar< t tap 0 kxitbiiill K o (.o Uf>r?a 0(.aiuMi<rr ti kkro <?ou:rl?bt J oka C* UDiKwaa Jaa u iMuma L<nbm Hi-diAjaa ti<a u?a tJi^aa I ? Q?m?* \ Murpky i. <in Jm Oardloc Hiaa ( l<jrt)oa Oao Wib (itbauo fc aery BoM i ? ?nVm Hanry h k- 1 i<M?Wriuwuna n?!Bia Wm B ????/? J. a Uraa *al?a tioat t Mr (ierq..fl Ai g?MM 'loikl"* Riic nl (?tbtM ? A (iorg J.iba ('apt Ultber Haary H-I Unia itar OUbtr Jcaf (iraval ->r Wat (JUhart rdnard (tr ai ?* (iUban T A CO O o?a? T V (Jllktrt L U Uurl Pat Ollatr '.r Ww Uail*)ey Jm U .'?? OilflTy Jm (ittekft'o lho? (la-rui viakkBl (Utra C?pt uTtra tikxaonoal QkM* Hn?rla Mlrhkal l>a)toc(iikiC ,(#tti Kkoia liiur'niS s diait Jm t.riawo d A Pnrbaa Ou? P a liil|Ci7 ilU .akOo <)i f-rri J f. Jr Ui U o Qraj-na U>ai' a t tilir pWH Urrta Wit i.lnr-l B UtMwav I M OouTaU B~> II Barrltna ? no C Bait Jaiava hall L'itM Hal mu ball t- Im ba4 < bi>i v> airaa hall ?* u ilkll ? ? ? _ ^ ? liall Ca^t Jarok B llaakoaRalih LaU >Tf4? ??ph?B r llalabt Uao W lJaljtU r?<A J halhanian kiof Ilaakani J<ba (inrat Daiavaa < il) on Oljaa Jaa Holhocn Wa Bni'ltok < sm t'r ? THnwt aba Ba*tlp><" li W'* <aaa Ohw HiMlaaa a im-ary o H.Uaaa a fuM'r BaaUata F o Uaaklca J oka 4 Umixi Mcfco;..a b <ird lhamem C IlaJaay a J HaciaR Jnatpb Ha' Bar LaUal li as ( baa II lltr,*r A 1 <?l Hadfl Nlrbotaa llato Kaciiot llfBrt' Aba Mac* liaM iiarkiuca r B liMklrn > apt <1bo IU>o?? U't*k llBBll C rt ABaoa H<>pf?r P ? IlMmoa Jokn Bo- ten J aao a A liar ton fl0*p llorton Jwm A Hof k(B? U m H ,iktoi Jiko <" Ho k.ntOkot U?d IIim rruk B Bxnmel ><ro W ll? rt ? u?i O lUudrtckMrn J? Ha L'awnMCtU haaD? 1 llruetek J k hiBBXilkPA IlatryB-'-k faid k u H*i>ob Janrk 0 Hal l*rry I'r H k ? a? t wry ? Hat rauy ttitaa H BB4 k l>M J Hir ir J k Uciln J O lia> im r * aa ?Mvy ft a? FarvtU KlrM HaiBfynuMk ___ I 'an- a* brr Jrka B Hayatil Abial llairMt I f (MB lt?rsB<u?at??l Jla?tl>*!? \Cai 1IWB1 B>kf i liar iliac l-iokd Bars ka L llaiCia?i >FtJra*|h Unburn. A. B 1- irrtattr o kdw A llukraeaMrj IIa.UrJ<u Horn i laa llaaJeyJ Unnaai.kaa ltaUat F.tnk li n u?r M II al?y J?.iin * !/>pat XratasD I* A Hirdio, llupktsa k - K?at HoppM- tlMrt J Hope P Hjwb 1 ibrtatapbat iK?*y H A H')?Brd ? kaa ? Ma UoBkr.1 Fruk-I Hangkaa Joacph Ho* ? d 8 A (J UnaBinwiy An- Uowarj kanual fnatoa Bow?U Jaaiaa llradarani JnkaT Hoiiaua Hatim^ak 3a llairtak L M.MD-1 Hjwtoi U Hctahktaa barrlak llaory W 1 1 miry A Bra a I Hawaii Maarr H bamtfV ^ ratk Hkrrta B bar r?a 1 nalor Umtobon Ed B B? tabWB 0 B Mil art l)*Ma ll'Xkrd J B H Heard J B Haiti Tbouki limta* A Vail Iianlaa Haary B lliekkliro Htnlaua ? 1 lines 4 Budaon Fan I) liart r^alat Bait D?a?:-I Hart B'MP Hart J B A Bra S"2.* Ua.Mn Hartan k D Hnir in Panry lima Hk> knock Hi?*ioaJoba M.ritna 'ant Jca B Moat ng R^euoar IliJa I. H'IJbob H-orr .7 1. la J. 0baa*U8r" Bonnk l?r P HoaaarilrM ? t< HawaU Jtmaa P bcthaa tdward k HotekkBt ROltl Ha. Hot '. m O Hnot!?y Idfkr Ha'tiay If altar H ni bard klam Ha', ball UI.ICt Uiaphrayi Uaary Istir" IHntar JaMB b a?haa Pi Htll Aim B Hill JnkB tlayaa. t rwar k Ca Hill ' liaal m llri lll)lllaa*C? llaaaa Oro llanaalnluaO L |l are.'! Vmk Hatkrll W ? (J H.u-k HP battk' CnrUtt k Oo Hoaafcooaa Parr/ MaakaaC t Ho laa Or BaaWraOP How U k Daaakid ki-bd UoMa U?la ? Mamrd Ulaa ( Irr-rat aaowfkl I'aia lataraoU B TaoMI iBtella W A Ir?e Waa ImHIWb Pdard lt..,B,aa BWiUa ^^^^?laarr III ladlay klwkk k ? lt?i ?a Mains Hi<i*tna By'Tesaa lluM-raal PkiUp HutrA eana Haaryk I llnkefc'Ba n1 aptlVN Bciwort a B Hotaa k Braddock llncktae ilaary U ReiMOB Bniviay 1 baa A Hitdar Ua#Mt 11 t/4 Noro.aa llira Kdw li-uaoaO 1 1 una Jobs llnr.burt faatb ll'itiofi Wak llrda k t !ac*1l ni>?ot laaaslara Aako au iraaka Pradk Ueqatna M Jamba Jrarpfe Ja'oiat'us Wai Jarkana l oUta .larkeos BnW J* ft J?t ^ _ J?j aa J?s?t'b k .1 ? b?? a ka?t<aa .'era a Bin iaaaaa B Jtrtft Hali A Bar toa-t J?Bki.-e Cbaa Jitkio P B Jraktna fnllP Jdl'ip J k ? trvm* t kaaseay k t*> Jcwfl! Jri Jr? run U A Jaakaat Andrew ? Joaaa uaw-a JrtNy n?fbM JinMBkflwa'd Floyd J* flare M # Josea Maa rr jnkw? Haary D, JrJanaa JnAc J JnaaaUH . Joaaa J oka Laa Jaoea B w .loera By JflBM k Joa*aJ 9 .las aa Avarto B Jo-aa Mr Jordan Cr kb J kaa n Jmn W I .'or* an Wat , Joboakna Mlrah JortaaiyTha Job'iart .1 arvk .it'irdea r J Jcal Ibao M J Jawaa Paai Jrbaaoa I hw l *oar ? Btrk ? ?baarm <>ao Jikm Mr Jnkaaaa Prrd Jakaaoa w M-J J- ki ana J kOa JobrKwi Mr ear a f r.i i'p Falk%aMI k a .on a 0 kai<aab?rk(' lACa laaanab Tkoi Kakahnm Ba laaa J Kimball Ba B A Knacdr i/r U kiaaball capt C A K LU? ? he If Ml Kalif ?BI kaiiy i?rk T k?p? aatiy k?wd krrla * ?- 1 kf'Ku Hay H H K'l hf ? Kaimd J n k Co Hi?(irf? kdad It Mi . H 1? Rr* r aa .'<4<a kaert ?< k tbaal l.u?.i 'ua L ) ?>i 1 f X K'r'eiy Paiaa I rm ? H?na? far n V (. ladd W ti KaawirUiy 0 W? I )?Ua?l OnMe B Kail'a ? V kl'kavid Hat kikt K> pbart. Darby A K't<-baa, Barr aa.) * Rltiiaairlbnr Bi kl aa Vttrt Binary F H Kno.asAk r K nkal >na rt UK la h P KmIb M P Bwh J?.?r? Kivbail Kin'i.1 Jami Mil 0 KlaitaaOao la ?*? Rirbr IV ?!?> I? k ulrtH 41, Ikon.' Alddar Fratk A f"0 Knl?bt Cai'l 'arjata Kiamaan 8alk.it Km ? * .n? ? ii mat K lift? T I'artn ky ? 1 *?a W kurlr 1 1* Kor?. I.yrn*i ?! K ib ?r * Fnilar K .k??r aa ?ia#. K "m nail l*a *e K 1 r. < h?a 1 I - k ?.?>it A III la L lalor Wm Immr A Umoo r ? Latsk Dar* Lambert. TMui A l.eada 1 Uu?<kr 0 JrffriM Uetry DnulM U Llkb - alem T l.iet j llrn M, It i.ana4oa II I -a Una Okaa Lkatrf W L l*>wie 8 I. A Oo Iauihuc Ceo l?wia].*?j 1 anoHwr ? nat ? l.rwta uto ,-iuirllnab I.iwiabM LaikuU .'ojn L?wm D a lalrdtei oo J L Uwii r * c? lAifeberr Ji>u I.?ryW l^mmlerb ok Moa l.a*r M ?a?nn Krau riru ? ?/ <immio l.ark*y * uaraa I-**/ Heiiry ? tulrr Ida* Lerr a lei l.ymm " A J.tv'?.?n ?pim IauTMIB l.eonard Brie uiarmff JaaiM R l.ernor A W uwdlua-uml I.Mnr A to !<?? Jjnatfuui W ? 1 I* lie 0?i?l C4rlu lU nr at >04 a . < u rmor I! ilMU If caplca T lAJ-eMaouetf i.?? ry Minuet K T l.oi|i Jae K I ? UJll h W i.?y,ioklr f l.?-ven?ly T K l.'n rtwer Joka I jl 11 K l.!M Uao W Lock wood i Sirick Im4 T.oeke 1Q m A Oo t owl BO m ubew Uoyd a f Llori fcdward-S Lofnu mm IorUcadarf H-l Look a u U>U A Oo I<o*Dda (Jul lianas ?<)?? Win U>w a W I. >e?>? Clina Iiotiienb erf Q l><>uCea, V. i ore A Co 4<0WMr*ft Uto f.Ortljllv J 0? S I ? ? acliUr AbriUmnLi i.oriu* f H. MI? liorell ti it it 0<> Liooc Kathaiuai l>ynaa Ai rH IrJlHlt J kyoae rkj3u*> Lyra* J J l-yoi<a Aibro I fooh nanuM, <* iva'tH*/ AM i JnmaaD Lynrk I'.uk ? MIU I* J ?thnv .'at ??B !? '.era Ki bt a I ?ra Wm rftar m-i t.< Upr kaa A rtml1! H 1 1? o b h*rmaa am Heory l.lf.iaer ?*lln? I *lio>r &<l*rtf Lloi ^'maa A'nUooiri Mart a i.Md^a 4 '-itmi i .u ly coaieloM l.'bky A Biodaood l.acce .e ? I?u le rbonita H kWWM Mirriaa I. viOrAI'"! tt M ? I U0M?C< '*'?? f UrmxaSJi U A fo Lueu* jtfchaaM j<Hpraiar? #? i ? I Lkrntr M i, iwrnS l.uci ,?t?? E latt h ru'iui-jf Ck I 7mm !<;hn F A Oo ?'.!ila? Wm I, uk ? <V m vara B4?ari Mwrlam >i M ia.- j v C VhIiiu Mr jknr rorfuilkd Moaroi ft'. au?ior ?n<t?n ? Mi oat. || M a u Jsaaca ? ) Janaa .*?>.*?,, i?r Ibo? ! l<" jtolov Ue<.n>? .?? m-m u< t Joki knur j i* Moudar t" r?uoJ '.?ntni Hrtr* Kanlii?M Ki hwi Moody ?*r> J ?M.diry ?* a at*-r> ill .I'vayii Mo^t? DM nlBf. Ubllml A Meoi.njbail Mxurltk ?j; J. Jul Oo? t M?rr>i??n J Wa.vj* ?out?on-ry Wm ,?t,cki?Bf J?luea Venxll.b W? Moer Mm U L Oo ?ie;nr Mlo? M.jo*r lino a nontm* Oo. .'oioyji MtlrBT r u arwnu .1 J JloUa Joli . 1? flurulrg -fokn B ki'i??r. OWnMXMIUerM'VTU A Oo ??' Hi i* Oliver AOu Uilirr ito ( A Vuf It J U Huo *? i! ?i.Krt W -oa Mu'l. oy * ?t V up m Irraier M -vre( h ? i i >no J-?p fa *. aron I) W W H jrlln Itoery ^aillatlaoob M ullo F. vfi*'3 4MrUn 1b<* A Oo ?a?h Mi kael *?!? kail .laa Martkall ** m Marakail ?r Hai> kali "r ka-ii>tt S ti van 0? ~ari?i <1?la Wta H 4a"|ti i* Amnio? 2 MVsaall *r Maraa A Mlckfl abr-ra Miliar A 1 Morrt* till MUI?i W II Mo.rla fti >gaaa Ulilsr rrw>(lt M .rrla l.uHea C Mlii-r rhnrl..' W Worm l>aa!i a Mills' Ok aa A H *i? i.'on m M Millar A Moriloa Juaet Millar Aidrnna MUWr Joaank kllir H?o- y S Mtnur tint i Mil ar Jokn * M?laKdw*rl MUla K II M tta llrory Mil la a a Ml Itpaonk A U Mt!?a i 'baa Ml'clirll ft Jamxa MMrhrU a 11 V.w^iua 3 Malklaa M a ? tyoanl W A .? a' tr Mt C M*yar J< ha ? aritua Kdmond V j. . n vr."l C > ''OB Mr ?iu<li Ooalcr> >|?'|Imi H?nry Maikla I rt rta Miadleton Sdirari MUlbuton *> r M llarl ik ?a Mkral'att Morgan 1 j Morrall la'Ua W M. raa W a Mormi HeuH Moaai o'? Moara Mr fAlll )> M lytao l?i> aa Mr>ust Joixpk Mo s"'n lloon Mnualey kiwi Motriy Uaar* u Mourry .lo??ph W X irrujn liwa M Kiran. Knokaal Mortln r Mr Mort ,n j i ym*a Mora A Jokn?aa (tonariy f W Miltiur Wm H. M O Mort )e '? O A Co - kii?'?a Uvmelo Mix h H I MlkalJ L Milto. Pirkar ? S Mktaa Kl id Milky U H M ktupby Ikadaai M'lHar D MUay J # Malluaa O R Miaar tibaa - c - Mora- Jih i II Murra'! <*J and U;1y a irnarNi t Trnmboll Mol'ar J hid A Jo frr.ak Vai bits .'akn F Valik' w a W m ? rvrnran Mr ? rfrarte Alw-r.a mpj.tiIIb Jan' a v?i!or Jokn Mlabao Joke Moora JtnM F? 1 Monrr ' apt I *hu?H Murpt f .intiaa a, -raly A uroa Murphy "hu Murply. MoArtk'tf A Oo M jrpiw ft ibl Murphy tt Moora Joha Moora IlllT I Jtmra w -ajtbnr Ikowa CI MoUcarl ui<.??-i?l y. H0?ain Mro a Muilo n <?k?.u > rn Itt Oro Ki-rtam Olfa W rw-f ; v haiiual M?>*r K Ma-rl I ? M mi Wair Jokn Mo'taarl <l'u h olne y John Mo'ltcbaa Mletaal Moooay iian Moork >?ae WHO Mum Tiiomaa Mredrob* J (.Allien Moffat -*?dloo Miupky Y A ?'o? I kurrajr Pat Mur/jyr Uiubay Murray Ihoinaa W M>?ra (otrla Myar Wm Muol H H Murdoak ? n lraw Mll/Ck Af I If? J Munral K I Mum. J Muiiro C*pt Aobt Hm 4rO>l W>.<t**a MrMaaoln Th? ?.< mu Jilu Mo*l*O..J O xat'ftix* I'sir'ck Me<unUi>|rb Mi. t ??!? 1 Mal> >n?la k*r!ea V<?:< rmtck J.mea MaUaMt J'ika MrO a aad Matikair Motlraik Patrick *)>-<? Ml J reky M i %i:& J knn dvCaln -?n. i*l to . iMi Mi/ nfct i <l U y rul>y (' <? Mo Joartl rrm.t Mc 'I-.rli fta fl> Hal mu <1 A .Mcjo'vib ' ??? k M iK*l-- M U u< ir MaFarllu .l?J*?? Mrulyaa BleftMl ?c4'<jt in v Far* Joh mo? > UrAfVaCspi Thu Hi-Oonnwl klaOKi?%Ultu M Mcuiik irt'a Moloai T 4 Myc'rua i ika Moi.iv./tt.'.a 1 Apt -2 Meka- a* '\mt? M.ilxac JIB M<-?i,aoa i kTa Uauoa-klu Jm '? 1 -:,?n J >k3 MlCmug-'taiM ? M i imM-il M lui lfco? M M 'tl.t I fit ' ? M '/ttUi 4a Uw Mo al'U V.- ar M? V<j oa Ut-nUtoa <i \ Ia ?* w MM ?h?> ? rtMM IMMI Mrcnimb J? ka A >io?uU? Vr?u?'? liUiikUin K kstsOC ksakoun. U JA Oo ^ortn lftM . i *?it'*ttNe?i 'n Mr r>. ii? y?o tr?ni k??a b w ? Kh^i ? 1 H ks?c>?bACo ,aor> l?? Juki- -I HkmOt'Ml ?? k?r?ti amun 0amh kiMJ .V'O'lIt I M'ir ? hll??*aJoka ! liaaana Mr* and koar B Mr ???*?! il a Jk Mrs lr?r Join II Nrwtohi <)?> Small Qao SM?Ht IkWM 'Coo nor 0 ) rur lot ot arias O'Naiil Jimi u kell Wm >n.t bick'fl ? Us cksa A to ?akftrct i"ko l? ikml'fcl Id nay *?>?* J II. Hit .n *>d f L taia *d U|^ k rutin kd*ar| Hortkmp* I. B Xnnaaai Pi Mr NorraJl ?.ao P kolas lavranra O . Otln Wai U ON*? IkoBta UUnna Jao-o K O Iver J eaoei d Oltw wiiln-d K t. Rumk Phi i|? Oat?f? Okaa Oslar W * Oil) C*pt N P 0 Aooika Prmana Ho b* Utarf Ki tiai* Tkooaa (J korrt* J<hiu 8 Ncrnj Manual i*opp?l P?s<ir??k Moo la 1 r a'.otph a nt'aa J T North W Hnim a 8 A WoOla MmmJ W Nor< in Mr forwoot kakkerry MoU Oapl Wm Oavi L U 0'< nluvati H* u*l ( >atojro? f U ICj Owana fa (irr loin UU* |i%al*l 0 Oa J >rj? rk?nt? Cru* > ?l'B*'l?H?* l.sknay *a rum i*Uo Ur ukaa F Mi* P 'alaar Jowpk L Pelrra Wi? Pviaui Oal**pp* i iltM Mrrar* t 0? 1'irtln T ? mckara C > rtaalta L '' IXerani * tlaoa P?rti* a Da >0 all* r ? o>b? las M rarfelu WIl.iaiB Pippta frtak "?arr Jmmtt I "re real t'ator tl?aryl'i?r,>o?t In w r?rk>r liarii rmj.A J I'flra'kiai l*kj C pt i kiraoa Ckilato Veedegrsea Palrlrk PUMmI ' iht- l'?a4lMo'i * iiU<m Harajo 8a? H W ?tlr^#l Maitkaw- Pan* HjM V I'rUg W j !Vl?olrt A fin* MM fartar B P I'rtars a I. PkilU^a AlkaM nr. araau> Barrator Prril'a Willlaai J Priaaa Haor a 'aikar / ruca *? i 1'' >Wky tbaodara Plkn (1-ary A Oo ! utarln) ) ?ir Mr Pool* ' f l ajrdl Pilar Am Prrllyaaa .laaapk Kobar;y Jo Umla kiraa Henry Potirr W a >'aterr A MartndellV -aafaa <1raa II Pr-<virJW l'*i (mat h?ca A U* P?n* Harry O IV? l? Iknaa* i*a kVy (haa B i'ati*niaa Ikoa A Calk 11 far* f'a'itrr Jnaauk ?fr, Wr<|M I Co "raU (J ? Vll)>aT MaWee Mr I'laJaav A > atlik l*r*M A arMkar 1'atarfOM V ? !'?<* A T Park Baar* T I'ate'taa l>aacoa O Poo.? l?aF Crrk * * C?- 1 trail I t "Malm) a LnaM rrlria aaaala Ptrk 1 aaiaJ 0 riiilnn Blahaai rcrk 'Aarraa ? Pack AC g-trk Pkf.p '^ulaa Miafeaal Park I o? Ban J I> Pari ma Praaktla Pa. n i man t?ar>rga Parlay ??adl*k Pakrra ?m -? T Praa ? Ick J * Pra? lmr| M _ P aura A Bnaaai Praa las ? >aa M Pn?a If Itr J Piaaaaa J oka ? frlaataaai ?T Pla'ksar P ? Pki Np A Oaart't I'rlnaa aleiaM* I'k p*r4 W rfciibv P B t'rlaa riiaual I'lkauM M ? aa rikMt r i iat. Jo kafaal Toad 1H <ial PVtrr 1 1.-3 Pnuar (7 i? I . liar 4 O W - J Poa A HMchaneft _ Pot tar Uaot ob Haraay rarrJM M tatLB rarlar PraJaakurg* PiMir dtft I'aklaataa Wm rm&k l A Powsr .laka PuItot H*ary P Pla**ii Porjaocls W Parrlaa ? A Oa I'nrdy ksntx-n rsUtaaaa B W Pnrflr leabaa P arlanoa A Jo Plaosy Cliaa ooa ilBbi\<kMor?saQniak?ui Prsd la Watalaa Marrtak gaaokaatia* ? Pa)a"?M'*MSS naaixax Nmoaak-2 a ?<?* u M'lsrsa Baa oat k>ui; A kaoobaa )aaM? lay Mr umaaCkaa ashy B V Aaaa A A J H r-SAgS? *'^lTCd ^?V ?T* a* o?#?' J'L u ??! ?* n Marl * . rsaa "J'i Bo|l* I, ,(,*? * ^rd UhOjV ' .'vi * ? * \ * , V*r ?a " v.. ??" .rV"" , k> flit* kv toll 'l??l Ktaaardaos Ikoa a Ukard* i karla* Btlly Jama* kciard k U m kai uHl Joaapk B*MI/ .'oka Bvkarda A Hliay Ml kaal Jlitay i. oka i L k iw?i fau MI>*kardaoa )r-3 k; py Ibomaa ksrhardara H*ary ktnkar '?ti kata kt> k Uau 0 kk lay a'bart B kirkarda k ?T BBBM *f B ca Joaapk (IMMM ? D, Jr Bir'aria arlhir k^ada iTk*a W? 2 ?Mm ad Piorr Mil' *a <J Ktokatt Jiaank kol>ta* Mi W -l kotMbia kdwsad kortarsll w knjrrwm Alaa kobtnam Mkti koMaana m k kohi'Sm ?d?d II k' barla II art h Robert* P M Mo' toaoa i atk W U^iisan A P koton* Hm k ' bar?* A 08 II >) Mo? laann W Mrraratl ?n(an VaO f Hamra Xo? hfcnd'* bsary <1 Ba-at ( P>i *rkr lHn*al H?f.n Jokn H>r? Uatr< U h? a' J Mar P as s U B a<ir- UhM 4 i rr r ?' * ??? a-m- tr*a Wia f?uil !al?'^M f > ? Mi a l.^ini a r :'?? rn iai>n 'nark ? m- .. b-? k -T Mr t-?-b Itaf ba? r rbal. a l?i i. r- 1 fWMt ' *^J0 AV* ?* ^F" {J^J^ko.*, *railrT Oa, o kowiami Jala koaasa* A " *o*a a r >o*fcar Ikoaiaa * ?'l?w ?/?! V fe" 4 j??M ^ I* *U4| *f?a Mi*asa, *"'**ra /oka f, 4 Hail '* ?r?? Join kj*a lnag| Jok i ^ krutoiak M*nrr ""*?"1 Ma.,7 fX7Vlf"' *??^lMaan T "ni'tk r?k, knikA Mr ?"? <k (Tim a "?nil, .-mua j wn-ia p *"?"?* n.-u, .1 Hiu ^ 'oka i i( kA'ifc J r i) a k-ta-v^ .. '.tH ' * I 't i'" '1 ","1 ' " ^ .?,A W h ? ill ***% ttiete *bm?' Wttrtor wr J kteok ? .rla Straw Jtitin few an lh?ii< Stanly H?'rj hmli B) 1 /uu H kaida k Hnir lord OkirlM Htult) Uro T j?r _ B * Co Ktamuui J 8 IUi I; John I< Hwauf r l)r J J MlOlOIl JhOlltl ?p?e?el ? llwuhr Jullia Maxtor A Bro Sparrlax Cmhoi bouaa j ? A Bro S be* wood A Whit* bloTeua Uro W Htephonaao Win tfwkour IMorV fchetnun Bcibert Y had'A Adna Hhaafiar tflotoa Hip pari j P H <N*I Nlekiiaa Bklpinab i m .-?nauu D Albrn Uaanfll 8.nclalr j b'ja it bpiui.er f a > hi loo rb"4i berwranca I'arld a Hl^rea?.* u *ft?rcae Nathta Hury O S belahar UU Ho .field Aionxj ?U"r?m?>o John B ho'omja II Slereno Henry K Mum i, W Shepard W ? HpiUoa Wi li-t u hcrr-.tru Wllilim T Hiiajrrw* John A f/nnii Jah# Htar;y Charlra- 2 Hbei-iroxi I, renra Ko??m(j?Z Ptaaiaj U H--.' Sirrpe A C? h?i //.mow 9 Banfr-td Bmliaa frlmburK > n ID b,"* ?o-i a. < >) 8 a. u. o ? yU. iter L ?be nuj 1b*jru? .1 r 8ao'i rd B bleriey ? '*iu L BUuloo 1'aBlrl 8 autay t ?a?~fl stanfnrid ibM tl Mbliuo H U ? r a.m< '? ? W S'ajcr V it?Su bluer W S?w>er (It* Sbxrv .r s . tory J 1J Sobhot J & biatltxii Pai.ick Starr Hirta Urury T Sat re h i ??ri J'.bn II kt/mtc n . me.jwu j uka> 11 Hart t M>ri? b- jmoi.r A '"o bt' waa i* A ba-rw. ivl I t U H 1-h. nu.i O H Hriatnoa H U Mr> au OMeoa ? bitviaan J Mrtvut K H Hirer rwy Wmaon B Shep?rv1 A ilrwm Srpartl ?' A <*>. sunt'Qtoa Jamea W bkldmorn J; bu barl't Tkntl MpaWatao JiHiirr# smlileo i.T.arlea Minnai u W l btraua, Coiaauil A SuUmiu f.iuiklla Co b'*7-*rm J ->hn 9 ? ha lutk i.nwia W Hymn i j? <1 ri KkMki ?? i' >t,bun Wiiv.fta J S*wjwh)iaujH Hilea ? U faleoto M?ncel btwknf l^aoj ?wi'i A Wprajel * barl^a niinu i a p H aiuipano J jba bp?blotnc iU,MtJ M?np?oo A tor t a* tell J rt Hu?lfo,d T 0 biyrra Hatun?t baraoa A Ou ? hnw Ji^u A buuk J 11 bwriipts.a U t ebiitp J ? ai?a lamb W' imin bntla Wnabli iftoa i-f'ml'b JnM>pb 11 bwllh W A toiub O ? A Co H.-? lb A K Mui'h hniMn U : m:<h J?uie? !' (**)??> Ik.' tKbbM <T bniltb J iv bhuorkik b m btitel C I. H'twra Jamea L 8. br ur r V Hmtnar Mlchaai bprKr K 1 iwntr Jamea Waa I'aiHcn Mir* Hk i.u Wrttl W .1-1 bb?i fkllKK bni.-a i lirudrra tmli.i l'*nl 0 tr'miili W i tl*ra Smith Hrory Smith Holina C Smith l>arn*. Stii-th A U sm. h i) OAT rMii'tb r f Suit' h Addlnoo tUupaoii A. bait Kt?l7oa ? litiomf K?o1pr<a it Soc>?' I. Smivrll t (loodala SvaaT H D Im barn < harloa ? tow *ui M Srol: .lohii -t br'^tt J?mea Bt*?nr i>r ' rrArriok itoou rr.*t W W .ItMurpbj Vur J he ill Jnarnh Si or* J I. Stow a Wlllta-a L s utkwrin Jamua Slmrcr JosepB (i S'NnerriUe Jamea Mooa Jrm Struoc uanry M Seoit 7 II Hiv,? J W J 'Jo bloat A J 1) S: ma bamual R Btu?-I u A filnrte/ant A. P b i'liran Flircooa bbiitt morih ? m L. Hjulir Uoo W S ill.fau DidI btttmu ' ?r Jl bn?<:i>r John Kchuyier A O'a Fu ton I hix Slnrf* jo ri II bmrtauu ? let j*cudd?r H K tulilTan Inmaa Ahunork l**?o S*inll?r J unm i Snmni ?" A nwnuia kchuyier A o htab >a Itenutnla K b jlnol ? 1* A ? I'.i.j * II Haa^ra Aatai T Taylor R lhlrktl Tboiin Taj "r H'rrta rl Ulrmanr, F Tailor (apt Trtb e Ji^nb Taylor Oeo H 1 lletton Junri Tajk? A Morry Tltue H t Taylor * till am B Tlh ,?t ? J<erv a Taylor Alt- 1 P 1 1: Ion A v'u Treaaauu .oka Tfrknl n Tak ?? 1 O Trial, un Jemea TnUtsnn t> eo C Tiro If J Taakee, Mnrrla A Co Tlooai'iton HUH Tkor:iloo .'aba IktjreA I ItomuM Kar 1 Tr y Ih ward T ail?ar!r? Tbeo W Thump*, a titn rj T <u<bi? Chea fl Teibntt .'atrea Thom^m J a. Tro?k.fi?w?,kUoeepb Trwk O P Tbi mpn Captain Th.,rp A PcorUle Iratie F!<dd Char1** D Towtjend W f tarry liar d Tb'mp?nu Tit M Tnntbaker .lemlaH3 Taakrr Wllttara H TboapamJtf Tmi< irrll t Ptrr/i Tbomiwoi A W Trmpfeton Kobcrt Thjmpvia A Co TbrmAi .'amea-2 T hoto a Henry Jr T trrj Ik a Teller .< P Irtidrafi P ft Tejede .1 nan M T??d u W Teller J Trwett fl S Trwkat 'iry W II 1(0 k> rk Andrew Te^kaNiry D W Tlitrn ?aU TlU?ya U tilUA a Co Todd Tram as T. iuiIii* Waller Tr?U J B Tu?<r K?Ue* 8 Tuokay Jamne Ti> amaeud W a A Co To v na?-?,i .!> ho Toruoy 'ubu T.>tion H c* art Tkorrtm Prt.r Thorp Tbotnaa Treat Herman I ticker J oka Tvlea H D Tucker .'ama* B Tbnaaa 'aaea T borne* J U Taomeon WulArd Tbomaoo A X> Thonia a John Jr lkoaa eon Pre arte Tonaomn Qcbm Yomaon RwrB Ykor ry K I otin Henry C V Ctx!r?hi!l Waiter P Upton J tinea t!Ed?r*ov.J JobnO Tbomaa'-bn Mercs Trimble 'oki 1 yt-r O Turner Wtlllaa H Thuo A Realtor Turoeadler A Tn-ner i.uctaji D 1 bireeui Moo* A Tu.-nec M P 1 ucker P ulel <1 1 ueaer Henry Tki.-bir lb >aiu J Crgnhkrt Alei t'ltny J B VaJenLuie Ckaa-2 Vise? Fmsklla Van Valkaaborg Jni VeilAevPY Vrreiand Dm A 11 VaoRkau U Vu Bong B(i VanSnosd IHokWaa VUlard Hrnry \ an^ewater II biirtua VtDCekl ( baa H Veo Duzta W A 6-2 Vaaiendl TbadaoaA Vtilaid Harry Vaa 1 arlauik banry Vaa r-lckle U?t P VaVtute Wolberg Van Da Warkaa A Van Keakuro Or Ac^ce'btca Itl intbaat Van Haten laaae Van Der kayden S D VanVUtt Hmr>(lilaa Vaa I>? br. (;>><??? K \ aa MoarA/l-kar Dr V aa ^anaovrk W M Vrile W o Vnj^'ar A A Co V. rm n Pr?-k H Vo In' A VlCati Dr Wai;rn fa p "?-I- *- J J Mb.? SWWV VSkimie' *kur Dr J> ?l ?a'ak ba Wakk P a i Co Watfa J^ka Wa?L Phtriik Wa.i?rr J bn * v a l>r 1.1* Waiter (itn K? I Vaikar h-tntj M Walkrr B <i Vaiinalti W Vlila J II 1>a<sa Itartl Wali?r? W 0 Hallj?.'o Fred ? all Dr( baa ? Walter.' O ikAkcr A Lo^rlaa Wa4)er?t?l?i Mulr Wade ?. i'Lton "alai 1 1 <"Via D Wal*k Mlrbaal W liter h O *<ika- b it baton *<rl/>t Wira Jvmra J War J Jam Warnar ailbur Warr?a U t? W aU lit J rt Waid Uca Aatkaai Win B Wairvn Kal)ib ? ai<! Hi-tn rt * ?id?a i Bdnla Waid a U Warttn Jaa 4 Na#tbU|t itUo Walrt'ur P?aJ Wiinn J M ultaom Wa?a< r. M u W alia, Karl * Ca V" ?bb i It I Whiter IDB juil* Van Porna Rev Ii Vaa Dau >u J B Wb.va John Qesry Mkua .? inn j Whtaa janaaa VanOkwa Ifelrf WbUa J 0 1 On . V.'t'.ta t J I While tikar'ea H Wellin* Colia A Co White (Ikarlca U We d Wa War/.- i a O Vfendel J Weym?n Jjta Welter W*o W rat J i> Wrib^reJ Obaa ? Weaurn .'aa Wbtte A A rail Wlit-e Uolilj V bite Um J.ial W While it 'aarlJle B Wlntvaa Mr. B'traj W ?u?? ? !iaa P ? Im fm H w blur wore dalk Waalr i \ alt A WUbur W d.?ir i.aota Wilckt ? WUooi Munnel H WlUii.n Hi.*u B Wllia ( baa Wliann ueary? 9 WhttlDf * Co Wlane- I *rrr Wbltako.i-e W (J Wiuwra K >h?rt W ;iftt..o Juka WJkeaaoa Jaawb A Wlatg v torn Wi.kt <"haa T WuUta O T W llron it Masker Wll?a Mr Wlla? Ltant J H Wt aou J? f.ca WHkara T A Bro Rlla- a A Wool W|>y Jaraea Wrlckl .1 Frank W Lam 'Joka W Wll??aa loka W Wil'at'1 ll#nry Wldnel' Jnatak Wild Jckn Wtkea 1 avid WUUa Wa U Wiiakl Uaai? nrl*k? l>awi WIn? uto WliU'oc J Da Witt Wlnie it Winaat l? O W .Lkira D 0 ? h'.pul-} Hiiloinaa Wb ' 1.1 sa i j jitiaa A Uo wntaOro'ita L WioRSnkl J H Wiiit eld tMor^a W WaineT Altrau R Wh Ma? A U Wkloit Abel Wira fktlm Wi A In Joanasa Woo' . a nana a Woodbury Wa K Wolff b Wo-dwo' Jt A Co R i In*. If'iaRAOal Wood O A Ha wn?kt J o Wllaon Mr. a??M Varna. >a ( Itaior A CoWUaoa Pe er Witklca Biua WaUa A Kiaa P>Of J M *"k'oa A M Ratanr ? LarOT W aaktett < ri A < 0 Waakbwo J M Wa: b 1 bua ?w!a Join W ebt* ' art Wm M Rfxlkera Tbia W^Mler lilraa Rrla Jc W|iii W kea'er tfiwla Waaiib .1 Oaariat I'eta << I. Wl eon Bdward wiiaon A'eiander RIM Kred Wrttkt o 9 Wtlaoa Ua*t4 Wild Hob? V Wn lAaa A Co Woiriwuitk I , Wullart Mr ->.iat Wo 4 l uanaa Wocdbory uai ? Wooil > ka> lea Worreaar ''uartaa Wood kaak Work. IHeadlaaiai A IR Woodman dkvt Iter Ma W WilU-ma Wl Uam M Woad'oll Haagton WtLlaaaa t'eurga A Wolfe t bar lea W R J lama Meal M Wood Alpkome WnlUma ? At) a R lillaaa W Wtiilaaa Ulrard I Willie aa J I' H Wataaer iantol WilUaaaa Joka y A Wall Mn a WlWaaaa Hon A U Waia Joaftna B WMiaaa Ukartaa Wanlnvi uJAOd Wmdn>l Maraaa Wood Joaaali bl NVoud'Tlf A J Wind J it * Ween H-o W I Weil a an L P ^^^^HWoolaaa ^HB^^BWoodeaH Wa U WIlWaaaMr. Poynr a Woulbert iNaa W Whfea Alaiandar Wtaaee A I read a Waalaaaiia A Wyakoil K L. Toaac ratrtak-2 looii Book Icaaa D I Y< n?f /aara L Zeb?* Uleraaal To?a| J IMM A D A oa Toom Wa P lnnag A lei Tmiag Ida aid foiinc AlateadAT Z Malay WblRai Arajr. Waeda Ueal CkaaR Dnaf irl Dr M W lafalla Capt Raf aa klnla.no Capt ? R rMellaut BO MnerHa t ol t Baiile Lkul Iboa J _ Ravjr. Bar.kkead Capl J T Wrlah Hoh?rt (MSa Oapt S P Mcrtoa Uaa*Re W Plea Patld A Harrnll 1'anl A D Boekeilt Lh at J H koakiraU Olavaiaad Mlacal iRwaawa. Beta* in A For* kern. Mf*g Oa fed nor Paw Vnrk PrNB Pew Twk Pitl t 'a?la!n or ' atef Lit ar krlg \ cor n a aertca Bdiwir P ?' ejaaa FMoa Uaa4 Ul Oo li'.itor B. Y Weakly Tr*m Aae'lraa Boat Oo A net I Ba?la 1 net ?>aai peny In, ^k Vanalak kn.ou'" I kutur of all <>eer tka i-kad ortaa < aaioUUa Baltic Mar and Hair Click Oa Prae't ?eUn* Unb Raral laartaaa Rfitor Aaarltaa Oau Irak t'ladlaaior oflisa 1 .netar dawUg Maokuaa tl? kXlior of Ike Uhaaner? S Feeretary Urahaaa loaUtaM rates t illa'a UtW> Co Pew Vork I /idea. Ma MO Labnaoa l-oaga, Po 1M India Aakbar Maanr'i Oa Ua lea Boiiar ?ld Co JOHN A. D1 V. Poatiaaaler. |J tTDaoR R1VBR BA11.ro AD-PUR AkllAMT ABB XI troy. wRk kradaa Par* and Waal. TFalaa fiaaea-? tua cneaaaaa mum. naa man naar aaaa Ma T aad 11 A. B. aad T JR UMi A.B aadHBP. B. troj jmi Albany. BaA at P. U IMF.B. PaakekUl Irate. 4 P. B. MBd^is t. & murM. ? A. B. aad 1? P. B tm p. b. ti PR A fl.. ??A 14* aad Tig a. y.tnM, XX aw TOMB, ALB ART ARD BABLBB RAILROAD - J^l Pnt Albany aad Troy. aaMaelkag wBfe tka Nrw lark Ciaaina.1 AnUronA. f<w all yrtaia WaaTinrtkaroat m4 BtmtR waae aad wlak IkaPoriWn RallroadJor Beratnta. RaRlawd. | :rn ran.intiravsrrui'ia '^rwsTSirrpttf .riT. ?; v BrtdF* "A fltkad IlilplB fern t?an?y a.?tb ai-eei da *nea eWe Treatoai WMte flalna 1 'i\i- J* *eX, ar..: *?#.'? W' -r '?* al all ? ??., vr I d \r* | r M ? ? * ' UO* B' I fc rr. M'aal, OUR PUBLIC DOMAIH Annual Seport of tha Commimoaar of tt* Land Office. lirim Lakd om-tm, Nor. 70, ISM c?a? Dt-ring t at paat year tbo operalioae of Mai sytww hart I'lWiJtd bjr d.r.ot adalnlatratlra mat : 5U? llml ? Of all tbe political dine lone entbr U>e pcbl'c con.it ?. tc wit Ohio, Indiana, Mi ni>?, V. iteov a, ! >* a, California, Oregon, Mi *? i?- ' ? 4:.v<?ina MifttaaipiM, l-auialana, Arkania "ul, ?o<t I* me ItrriioriM of Kauaae, Ne'iraeke, , o<u (iu?: >? Itaolab), Weaning too, Ne# Mtxioo aa* Utab. ? (?ur pcrrrt?|Kiidi Dt? bM pieeed tboee lualta, kar< ~f rxlredid ? thin ail tbe othor memberi of the ON einucy * Wo aoa n anient ciaimaum boil tut^'oata ra~ qiit' iR e^jiMrrfat , uaoer Boeity iMd (iruall, far trrt'ofe la lea #ur of tbe Hero utiun, Id tbe last war attb Gnat Britain. if to war witn Moiloo, w lib Indies rlWe, ua<Jor fote'ja tliee, and ttuJer otber jnoU. ba trfat dtrtreity *.)f i j ibrfu ?: <t *? fonr.b tn'JIlote of square ailhaa ?h'ch entauuii* territorial eiU'Ot of Iba Uaioa, Ma piiblto lance ombrar?j an arra c-f a i?r. nts t'jt?r? miht, ?r one til inland t.<ur buaired aud lilty million! Of ivM| elfclC 13 tbac l? o '.btrut of our >era;?b;cu. oi'.oot, aaf t-arly iS:ee t'noee ?? 'e'ge " inclined ?i?tt>e %i tha 'itlScniioa of lt?i deduitire treaty o' peace la 17W wttfc ,r<at Britain Taia e n.ilM domaiu extcuUe from um liOi'.tC-D lite of Te.?tu ? ibnttulfuf *< iiai? r<>at:blng M ? bt Ailantio oceaji, oortb wvatfrly to the Canada I'uo, Mr "trinj upon ice g'tet !a*f?? ttrle, Huron, MictifH m* -?.-fx rlor ? raWndlog anlinra to tbe I'aalflc ooeaa, ertM S'l^et'B Sound on tfie it' na? r-e Mediterranean tea of oar i itrriEO Norlbwteier. puutoeiont. I; lac udei HftSM ? uvfreigt'ties, Mown aa ibe ?'land btalm," and aa ectaat I ur mo- j capable ??! ib.rty tro ud.itilona:, oack o^?> io the treat ocilrai .and .liato of Obio. It i BiS-acrt aoUc rotable of abuodaot fi eld of tba rtok ptoduotiooa of th? tropica? of augar. cotton, rise, tobaaea, com. and the (irape (tbo vlnuge now a ataplo, p*rU*a iarly to In tailforela); of tb? gr?at o?re*la, wtieol aMt corn, lb thoWettprn and Nortbweatern and Vie-fl- dUAMf ?rd la tb?l Ttit Interior rrgton froa tbe vmi'.ry of Ma MiwUsippl to tbe Rocky M >ua a'na. atd tbenoa to Ma ibaln for so ?d b? th? H'era Ncrada and Uaaoadaa, Ma faaUra wuJ of iho ParlBe aiopo, merv variety m aoW la fOLD<l tfv.?ai'n| ( Itc weatk. Iaauad of drrar.r, loarlab^ waters, at auppoatd Ui ear ner Diti'i. tbe luilUona of baSalo, elk, deer, mooalala ?h^f j ? thd prlmttl7e .nbabiiaoU of tbe aoll fed kf Ma band of nat .re? alteet lu capacity f?r tbe aboa 'ant aay port of a drnte p -pulaiibn, ibr>u|h the ekllful toll af Ma <mrlcu.iur.it. dealUg wlui tbe aart!> under tbe fuij ? r tae rclecre of tbe preaeit a|e _ Not rolr n tbe yield of fosd for man iu thia abuidaet, but it bolfa la l'? b.eom tbe ^rettoua of ((old. t'Wer, with einaabar ? tbe naefal taeuia of Ira*, itad, orpper, i&tereperMd rltb Immenae beita, or e>ra>a. of ibat pn>pn'ilTe elrtsent, coai? tbe aouroe of riokeaaai power, and tow tbe lnditpznaable agent, not calf for 4a mratis porroetaof life, bat In tbe macMne abopa, Ma aUaucarand eUam veaae.? <iutck> nin? tbe adraaoa?r ciT'.li/at.oo aud tbe permaa<nt attUrment of ibe ?aatrfa acd btlrg the agent o! entire and coeelaat tnxercoaaaa nlcallce w'.tb ever/ part of tbe republic Kot a year bad e.apaed 'rom me UbSu.I r? T-tttf ? l*< ai-e to 1783, before tbe Congress of the c 'SMmtla took the inlilalire for eetabiltLlcg a eyttrm for the dtft roeal of tbr ihcn oxlitlru Wiatern lam'a. an 1 oa Um Mth of May, ITU, the rttjtnalte ordinary for that pslftM *? pastod , by which lbs Board of Treasury wan autn.wsed to dlsfoee of the surreyr d an da In the Western Iai i my, commercing nki at New York or Philadelphia, wMh over to adjourm to u; part o,' the failed 8?sieo Ailbejond toe preecnt westers Mailt* of th* Stales ef I'otma) it aala, Maryland, Virginia, Nortb an 1 S>ulh Qore iaa, aad Georgia wai a wlMsraeai trarersii oaijr by lha MoMUaa lodMaa, the Uohaeo, Cfcerohtoo, Cher* ?? aed tha Algonquin family extending from the thirty tlfth parshSl o the north of the great lst.es isto Caaa la Alter the Mre perfsrt l.'aion waa formal by la < Me? i. .a of the constitution of the Cslts<l State#, whtoh waft nto operation oa the Mth of April, ITS?, Coc^rtw, oa the .dor Pepteubcr, 17M, trassferrod to the Treaiary Oft art men; the du'.y of Ibe disposal of the public ? ? -* the patecta fur the aame to be prepared b> the State De partment Thereafter, la 1813, Ib4 General landOSoo wag crist sd, ? id by the law of Ifce 4th or Joiy, 1M-. and othsr sots, the Cooim laaiceer of the Uesorol I.md (XV oe, as Jer Um d: recti jo of the Bscreur.v of th* Interior aad the Treat ment of the I'oltad Mat re, is clothed with the power at "luperrlsloa and control," In regard to the "sxsostiew datlea" then "prsectbed' or which might thereafter "ha preaorlbed ">y law aj>perWtstag to the surreyisg aad sate of the public lands of the I'alWd Btataa, or la aaywao respecting such public laoda, aad alao snob aa relate la pr Irate claim ? of lands, aad the tsaolog of pataftta for sM grssts of load nsoer th? authority of the goror^meat at tbe United States' The nest iob?et to be ooasldered is tha moeptira aaaa tuns takes la lh? infancy of tha repttbllo, and tha pro gress sin re made la regard to tha surrey aad diipaat a t oar load Usher 1 Usee. immediately after tha taaegnraUon of rreaidoot Weah lagMM Ue l*M before Uoagrees a report from tha HsnisU ry of War, ?efc bawled glog tha ladlaa right <>f minpoaor sad rtoogalstag Ue prlaetpta of aeqatrtag their eMiam by psrahaM for opacitc nasiHrahsa, iroordlag to tM Tract toe of Um lata BigMh ookmtos aad gorarsSMit la purchasing tha ladlaa claims," tbr rule la that r*epeet laid dowa la tha proclamation of 7th October, 1TM, by tha Ktag of Ureal Brltola, latardlctlog pa'ohasoe of Ida* by prlrsta ladirldaals from the ladlaas, aad daalaiis? that "If at aay time aay of tha mid Indiana shocld ba la mined to dlapoM of said land," tha earns "ahaU ha par rhaied only" fur tha Crown? tha ultimata dosalaUm aad aovereigaty being hold to reaida la the dlaooyersr ootft alr rg apoft tha oostlaeat. tha highest judicial deportment of oar gor sen meat la the aaea of .liiaftaa, Isoasa, as. Mela lash (it i'etare A* porta) has edlrmsd this aa a priocipie a t right aaw ha joftd gfteollaa. la acrordaaae with this prior lote beg losing with Mha treaty of mi, st MraaarUJa, Ua ladlaa UMa haa haaa esiiagaiabod by tha Daitad Btalaa from tha Grsat Lahaa to tha Notches asMsassat, tohfag Its ooom from tha tribal rolaUoaa to tha Maalnaa (Astaa) Iadiaaa M aiJ tha HUtea east of the Miaalsalpol. tearing, howerer, I? Ip of tribea. sueh ss ths StockWldgah, BrothorWwa or Ma hegaae, tadtrtdaal Greeks aad Choctaws, Pottawstssatea, Ml am la aad ethars, who hare hosa Is rested by aa* at Congress or treaty with allodMl tiu-<e Besides this ths ladisa asefroct be haaa esilaga.abod la the tle> of ittatas weet sf ths Mississippi, ertaadlag from the Oolfsf Maitaa to the sorthara Mao m lews, taatodlng tha grsatar por tion a t tha Plata of Mlaassoti ahsol oaa-thlrd of Mlaaa sou ( [aootah > Tern ?ry? half of Kajssa, oaa taath of|Na brasha, la Oregrw aad Wsahl^toa, east aad wmH of tha essssdsi. prorisioa ha ring heea ai >4a tbare for the ams roatraUoa aad oat t tames I of tha Iadiaaa la boas refter ?a ioos of lim ted ertsot U Uoiiforala tha Is lis? bare s it beea recognised ae boidlcg say ap^'Oc tsaata at so'iatry, hat hare beat oetlaatod aad traaslerrad to rhh ratloas sat apart fbr their iralsstMo. la Iho larger part ef Now Hosteo the great body at the Tadlaas are parol? aomolte, sfesptag thoas aMsU? pueh;' ? with asos'talaod iimiu, aad tha Ulbea of tha JtcarUIca, Mrsraiorea, Him brio, MUa Apachea, Pi mas sad Msficnpsa, tor which limited reasrraAtoaa are praasas*. With theCtoha ao treaties far tha sxttacttoa of iW la tter title hare beea mode. D ir eurrey log sfst>-m begaa is ths tract or oocatir ?? 0h ? kaeve as tbe otd Itsrea Raogee Tbe wrreye ware rea ssd eajthiishod I ro a the Ohio rlrer es a heae llaa, LOrtaasrd ? qnarn. t is aretlnss or t^uaro .resold earwea imprerewals . ?sears r-gntsrit? aad oyrealeaee of l-inl|lli bp the eatabiiabaMst ef m iioaa, ssartdioaa ? ad etaadar J pdl*i% . ?' aural j?<o?e, the of w M am , rfciJ. A/liaaees, ^ n^Sudil ? utrmits of moustalaa, a? Moos t ^>*0^ ^a BecaardUo, Homb'ii. ie ?hli reram, tha Mslasod peak 3t> heS ea thft u of ib# Rk> Om^i mrmrteis tope ot orienting aa imsaeoao araa aad all aea ?titntior mneusrmts ssd wliaeas pnsu to eadare for ah ! time <>? asarted what are dsaam inat"d th< ranges of tsws*l?s Ksst or WsM of the prto? ,.1 m" I'M rvT' ?epned*eg to iwiritede whilst Ue trna ship ssm*>ers, North sad isaU, ladieau * Ue beee llaa mrreapoadleg to lAtlte<fe ard end waMward, each Uaashjp aU sallsa , helog theft, aa at the preasat, laid satitalhhjp tOoas or tauara miles. As ths aaa^a pea This great "irrtjlag aetwork haa aataadel frass MaU u - late aad enhory to ^rritary. half erar aoraae the MMtiaest la the <5 In alios of the foelVi, whllot ?Urtlag tbe Wset* rs ooeas thoy are ropiaqr 1 ore* tbe serfs' e oi rqith^o's 'ww ?. aad Westerly -ras?i ths ?MMjfi eers'sai-'f to be loterioeftoa roe 1 1 set , t ,? ?rom th-- elKwte of tbe Weot?rs ocefto thoy are Hfg adraa**n( 1 ?rtwsrd gos sad WMhtadtaa, mnrjn'aipa andtheiaaosdrs.eTes ssliy u ar>d st>*aed|wiu ths sorters now strata* i'? ??" the V alter nf Ae HttStMlppI Meshtbltftd TV OeWI of epwretlrms <* lb Ur feitowtrg tab e ? nwWj grstt ?e tyriv^_ rsrh of the .Mer members ?f tM ?Mdh-e 7 Trias shvrb to set toahrata pebltr <oo*?, o.naea

Other pages from this issue: