Newspaper of The Sun, January 3, 1861, Page 4

Newspaper of The Sun dated January 3, 1861 Page 4
Text content (automatically generated)

-r ,ll -f SI' A a awB WW, i 'Tux - UPC OP A S11NSTGR ? ox norm anh ykxhm. Thabo traarjred to tai that lb had1 not bB film, id rwrwamtly th contort u oyer, ul tat rami; taund, that a mi cbugtng of placed Kobart aaata tewai da bcr. '! in gnln," ha mIiL "Oh, bWt, whan dasetnf would be oni data 'Sh dead lot naan to flva me tilt rAtncei X iranld tot aak it whil ah U la that rrA. It 1 tm inffioUntj.Clool tltfit, l'httbr, anjor wnayerU.' Xajey harbolf! A 'fit Injonctlw, whil har ld-athar tm cff wey ' ,,ci "laod. Tel wha weald bar ao-pac ed thi. rrir, bont ap (U face U tny f.riTanee mi Uat tr rrtnef tu mbwi(t. newara vaiTtiadasdcotcerned it bU ,: Wet, Ut VtrrU appealed her by reporvlii.' wha iucy bed bald. "Ihauiktiewjt mkto.:" iihJ HcMra, 1 Lury t-eM Utrt the poor girl oa til I 13", o' c-rM ka la eb:lei to wek mum amnKemoa far retlirar, her homo, t toror know nch people M toy eie kere. WoL', I'tiu.bo, yoe iWJ har kpvlPWMtttim.' 1'atr-be had 00, thatke'eM.ffy to IUjh, kid peet.ebe' th rapt 1 mo'Jan thnok har rat cf kar treaVlea, aid mI hr ce;akuch'lii fjf liiUn'i Barrawi U h ha I djnt tee talnaUl bt'ore ja vu Moh nori aUorUl la bopna far aaethar puts?. Al.a' hdidnotcrr.-, tel'vr Ikon n.c fur Iha ravwU c Ow.' telue Wa tn flat. "Akl thara'alba If met,' laid Lacllla, "Oww wV re kate yt n MoVon jimaJfr I hop yei aia roady to llt lul th rth 'ln ,1,n ' IiariiKT hitariMafT tha uluira fieia a JJ lady' fin bill." ':' ltwtiu.lL who CM , itou'ly rt flfcll'haW. "Ah! It wia the eoaw"tiaM of tha frrm and bl) l told 70 It wai a ilnU ar win," aaMOwoa, c'ilraT aaSa'ta fcf rarjJajlly rramkJabra, ae.lanaiig a aetata air tlal J'fcuiU Lad cavrr n tira nd did not like, 'At laat jot wilt lrweJfiJ a:4 allow Ma U rtlrmi ray ebane'ar. "Ta hit iiclLl'"g to ru1aTt," ild I'kii-bai a tba atoal (tx.Uhllarwa d aiiutor; "it i, vrv nd la you te uk aro of wr MLa Mur- aL YUtlKazao'kir Imcj ildyuawomld VnawM i-ltr I axaUimei, 10 vahamantly aa ta alarUa hr by f' ef narln V'oo'anUf 00m li"xl im ori kaa Uuiidiri "I'n tha lait Mrana U kia." 'IkolMt iu lx wrn with mnrlaradalwayi (I1 nadnr uiriofl." raid l.ucliU. Urawiixl 'i tha fjnaiaia?" cnal Oaan, af ertac korrua 'Thfa yuu iaat bira dona It," laid hi iliUr, "fw wbaa I caa back, afvar rauukln,; tlia haoaa far (alia, yos ha4 bath oiuppaarad. Mara yaa baa watbiax your hauda all thU lima aftar (hamidar?" 'NaUitni( atn claar mabat an appaal to ka fmat.lo," fJ 0a "will yoa euma and look In, I'hn Ut It U uoio dalicioua than OTar. Ual l' ui jo bad nau tnooh cf tho taoonllkt. did sat ralb tha laajaat, abd waa f t plaad wltti Owra'i aiarBr mi b rf ad by a mart ifiolJi "l: ttatk Tim," cn4n Lacy tolau;k t bar far tbliikbi Mroa dinra:oo-(. "Atkalyu ul uULlar tn tiaal jtmnxU withal fix the LaKaaia," raid H wan, aa UlU't rataaareaaottfclln bar, and I'iKpm rrjicd la aofihta to etaima th Uca of tha eoaiataa. tioiij oUi.TinaaTer. aaktan, aa bo lad bar air, what bad biocme af tba puor ofloJ -ali'maa. "(leao koma, Try lonalbly," aald Oaan, "U tko U viae aba will ktaw haw to truat to UHy'a liiTllaaloaat l'ploUatdeeTerythio at onoa nevar do aa tbia, wall. It la qolta a teit to tura toaayanaUkaoa, rh'i. who araooiitoot with ooa tklnr at tliao. I lab" "VTaa Una, lt aa darra," a&td Pavl, b nntlv. -i tut do tbM wall oDou&b U talk tee." It waa aot that Owen had not laid U10 Ilka tbiaaate bar many tlaiaabtforo-, it waa kli aa inai wd faavur that koto her aa aacomferU Llefaiatf- 3ba waacai (Uio that ho wai not laafbiBg et Lor by pu'.tin i oa thraa dorttal alra, asd aboMt toranlf crown up eLouh to put aa ead to balai; traataA aa a atmd. Ut ocaiia har a rolaaad bow la a nxxktry of acquloaenoe, and Craaarttd abfoln'e ail o dnrint IU l,mft(jurn, at alia call Kiit biaaje lartcal timra Kaxiitr; on hM"l'h lovka aicn aa na"jr tnl,ht tiara later vrato Ulo B.U,l'd ra,-r.t aril a linlra'Jon, but wMch wueUibi'raliirlv da-roaili'li-is anl dla vreaalde, and whn liiixkia,a r, li aaa bat lit beat ar, but half la tali. "IVmue, kw da yau like all thW" , 'I ttuak I c mid I k lMry riu Ji." "I aaa almuatierry tohiir you ny ay tbUic Uiat alauM tend te inU yoa ratecibla ota era ia dataaUUe." "I .h.iutu l vary aorry cat to ba Ilka oter 1'i.uU, youdoaat kr.cw how m:h ef the t4auare aX lay l'f wi.a.d iwlnat, ir m wa.w to borama a irrli con? a li a. jouv lata " 1'Bcrka had riJ Bo'l w r-' lli I "a ploi.Tira ci any lai.'.ll'o t, k '.i.. aaJ IiWtla'i, and waa tatkir alfixn'a 1 iraiiiwau a! i.u d iro&wi la .oy hi-r o:.i ln' tfer' and raiieia. halurr. " alo -alt, ' I wa ruda jaH mw, vkeri I t id jcu I" 1 1" ' am Mr la l, Ilh.llJoaWlltl.r. "Taurk coin.' U'lvr li 1 .act'y what I do- ratal. lUnh 1a it 1 m 0 ' .! ifnoai la lte ebaiiuef alaailmti. 1 ia ln ury ll Uij alm'd at by ka kaaiu Illy, audalt Ubii ct., willi th4r aestfti'tLl1! "' "1 am aorr ir i ." laii'iula rainrnad I'll rV, who had by thlailmo, tT ) r I taare, caod Uaa toU'dboruid'rtta la cd Mi CuuK .!, ka'.aaa of prcim'u'llrit; i t sr a jouv tie ro.m. lie waii't-4 bor hi J.ifca n.l lil.n .in, aijln,; aha owrd it Ui 1 1 n, f 1 U.n nc iil" I t'ia II rM V KOI aiat ruoiJ'-l' v, li.it t.it '" ' tha t at'r of a (k 1 ,! raa fieni t i.u i t ttit c PI pUwfriluTUi.il aid daoa id kh. ttiuu'd Jjui BO nnrotbtav nH. kiew lUtladll Mm In Srw'frnrtUtba li rtl BSit TrUeS her Uf ' 1 Lal jal aaiul i;uilej bar. TiifkMatfX. Ill ib to ite 'IV'tiiJ. If diuo inu.i who lii'o Ixnii ie"'.o nl tn jtrvMuf.TIl' ir r prii u li lu kutl.iniy and uvciaai'ly j f a ll!ial ;w bd only I ox. aaait o tbjja'io i h hl;4 Ihry iul,;nt bale arx.?.. j.llAad V Ir ) t thr ui aiihlna , tl'i-y vm U .. .n 1 . 1. ; 1 ir ui,.roii'il rUk if UI11; tiidtd tjr iiu i el. -a c .ui j: . , whuU, it miiitto f.al, i rathri riaota m th 1 reKiit day. Ii b Lot, uaar.r, ia tha in tereat of lh. mimlifin or ixlaly tint we f'-.J i. vurdati to jvlut out tha ntrmur in which an ictaf kJtil.fcrainay t piudueheo( dcaliy re lul'a, but aa a waning to tbot who would wkh to a td awuit; thair mJ-ptUR coxa to an uatlmaly oad. A few daji like a auddon at d lieary raia droTacafbrahrruitotha i.owibr Arcade, and wide Itue we anuHilturiMrlvea for a Uiuubv wattUua; U ciilli.n turn tt toya ILpla)t, embanawtd iu tbUr ahi'Iri of aa o.lcl by tk.a vtry ar.tdit ir tha a'.ioka pllarad. We eould not lulp loinaikln,; th extreme atiltlacrr of Hi pn palir. with which aaaa of' tb ut ui J.ct.l, a-ul the idea at vi ok oociured to si that erxul'e of ear-tar iii'tbt cvuut f'r auun'l.lin In ttU. Wt bought tL:ui or f. ur 10 ji imjalliaued with t'.l ou'.or, acl, on raaahlnt; our U'.oMlify, .uVj.Mul 'twm to an.l;b, tha rwiilt of which oti d Uiat aaanlt, in tha una of arceuita ej liar, rtathara i-rafent in to l.ri-e a prinjf. i M to Ini.ilerlt a uott J-tn.roua rl'L. I place audi 4itblof in tba bau.la U ttdldren. Wa belleae it to be a we'd ka-jwo feot that the LtirJiUr IL udor the ciaa'ar OioUnt'ony of liifaa'k t aul-Jaat it to t. ta.tt.ftA4.ti ajj al Ui aatnt In quratlon waa at orca tamjYk'jIa oo the apyltetlbn tf wear and a little i;onCafri tlee, Uar wtuldbav tMaa no pU ac'o to the fuA sra'llca Ion of tbli jurooilo propaoiity, ilailoc dauo'id th! pUaououi coliilri; llic raaaf, which be.ialUelnu-crotly ouidui,t cajja c'Ucbrale'l Oraan," in t rat paint wblcbeotond thill ty". we my ra'aly aarume that ltd uaa U eaBwral for tkarawntiio ptrcoptlM dWareni-o Le Vnaotbaa ai d thee waiw at other ahop. How. arcr, w bkt.ud to make tame further rteecj-ch U aat Utld jaolnt at raaU lbodiicavary we hire atado li of fjare iaaporUsca, and wa wool; aataoallr acyiaa all wbo ax raipootlbla for arai-ff prwoar care of tha health of children, to baaUa all paiated toya from tha Buriary, It may aat te aaar to point to caaea where inch nUrtAlap bATe been known to cauaa death, but V7 rB-t doubt that thy ktv frequently beea aacra at aarioal UlraaaA. and piaalblp mir ,r, bBaal tba Brayuaoeotad rala of Btany ooaatl. anatMnaVa-OVaaUaeOM frewa. J',ltTa JatTirna urn Caytaaaaa. Ib bwWUmh qnaa'Jond propoBoded to hlat few Um nm MawanTA, Ut. Jnnuuon tuad Ut U iMewB-Sa mU that tba deoialoaa of H TVaeliaal If! awtlflt T "" ft-Vdarall.a n5 ipUSS mnESirr. W wAa t-w i H mer u'.losi er.ti into eoispaet, It li tot il tat them to aay what ihaU be de to the party , wbo hafrtntea IU IHrirr rcrbida thJt, and It 1 u Bimeeaaaary a imvtmt, beci.uta th tihtof reBipoiaion naturally reaolui to tha party tnlered iiy ma rxiaeo. nun ertr one atau or tn American Union tttamt obadlaoca to the eonfad- iraurn by which thay bar laaiad thamalTa, tba raat bate a natural lUil.t to empel tiara to oUd.atra. Ontraaa would probaMy axarilie Inrr Mtlanoa before thay nuld recur to forea 1 bat If the caaa nlilmaMy ninlrad H, thay would ue that re roirnce. 6 inn'rl tbia eve rr ailaa, tby will probably c rce by a naTal force, aa Ulrjr mora eaay, leal darrpi to liberty and laaa likaly to pruloc mscb Idixulaha-L. TIOITeKWORK-WANIKD-A fllRt. TO 11 tirTil hoaewnrk to a mwa'aalaMtunllr; radeaaoaitTaa. Artf atiCilWaT. B.if. Niw shirt irt'iNhU.s wanti.d ) t Aral rata heaiin 1 a4 aimif , In n ft rate 'rum .11 ba tl. apfaat Iha aiathtttao ia !..i.drr,e'i -r cflDthil. and arau. .l ri't xaTTrN(atCUirJ-WNTD LA DUB J ta lni ta aar ae " & fnm't lmr l mmtttf BMIp. ban of Ua aMa4 aira.ltMa ialalayViMf teMta all kiwla M.tilcauc, kao alna, MiIiia, InrAiaa nawaa, aethir-.eb mff nTa( tl ln nuihii awtafyif, an4 rnaa l4Ur 1 far tl Tbaa vaMlna f alon a a. aaevUa- al tU ',-. zntnisa atcuifla wahhoi lauixi 0 lra aoaaiwaia v M'w'a vrali.r A rii'f tf i rianr aaadnj eiwJitaM .1.4 arwaia tot imJ-BaA m al vara, alj th tr w4 avurr rt l.r-4 t aa ranaaaaana4 ta kluw vlwaa lavnaj tnraM (1. AkewiDf ra"kla'rel IM ak.e,al 11 AJVan rt. umt Itawm. da f 1A4 KJtms n IlwT-W l . TLJkprrs, aqxnu, ausnts, AUtaro, imM, arxiU, aarau, aaeita, aou, afata vamla, e.Hi.la, uwim, init.. atn'i'a, ana.iu t4 fan taniual acatla la !' tn.A4H OO'SiHt vUr anvaU.. 4 I aa sk trial at ta ea a ! irnt tLaaraataaw atWeaV aaalf at SB . H, Mlw.M't'M, aaiia ItaKINKIt tfail hi) WITil !?1 i M a. jmb U alt aril r In a amitr.ei w-iti a'H 1 On, aa t Ml Ufla.art li.ar.th, Nina crla a--d all il 4 aflame aaaveaora. rluTY. 11 1iU.H,K.. 4l rcaviaar. Plk.TSF.Jl "AMUII-.A SUhKjAL a,ND Maiwi'tatd.a tiM prtr. (.aa rata aa l4 Itfinuarif (;U.ii: R'KICK. nu'l tiaaataiA Mr ,4 lt-..ua ,1, ui Ma. 1, faw 1 1 a t. U. IIUhMAK.Mt VMIM-a (JlX.1) Fiit. Ofc.h? aad v tola la vorariaryfr aawd atia. ae t'y at Hi i.rf ua at, Lu tLa h iiuiai.t. Mana eat a4 rua k Bail laad avoir- ) I ' t 00 kM UTAaariti awitf a ara Tn ie ikajaiti-iiaiiinii, vsjanoia. wus v) ta t tn anetaai TNrfl. tanad wm rlTad.- IVaab.TUf bd aaaiaaiaana"caat a llfil U UM fculnJJd O&aa, Ma. UT I 9 a aiarraa Si l-w4. ail 0'lt rairtCIICd nAaJlBUVUta. SlS' KWIVU BlACUtBiTJ b TO BaWT IMI FO l!A w 1. hi. bbukar Uaa.Ae,ie Jt ruSoaadtaae, liubruuiiua drau. i Fartlaa -oru.nadr.J al rji laj M Y B)WlmlMn.lNeannOEHm. la " m - t tlAan'l w.'.mw ani...ar. w CArtlNU MAUUIflAcr-BlnUaat'B, ttaaMa Oa WthMi'a. Itrerar b Btkjr. oaa and aaraef kau0, al redaaad yrtiaa. Bald aa yart aaraaaoa. raatad, afik yarrtkwa te bey. baarcilvaM kanakl. inkaiuad, a4 re aaarad,bTa-DtaUlIKMOVraad-.f.raa aalt teaaTlM $50 KETT IUEWIJIU atAUUlKJC -550 Tooi.trif rtTawr BTAirnibni ataKia nt nua iivii-vh, lytaanj, nd KkfRuuiiKii pairwrrrr. V, haakv A Vniaeai'. Ilmia A A.kar'a, L ML !-! aalt ail bilww gvA a e'er laaaliliia, botn aaw kod yaa eiKjeA. for aai aarr . tmT- IT rtaH aaaahlnaa wenraA OflVrat! IV ot .,.. h.B.rWmLm. aaa Kiu-iu ATCtl(d8 UATaKS. AlUtMTIO rUTlJlbfw ABI, OUAT kaaa fVnare, ew af Raw , jaiy baa I a, and JrTia 4 k 1 . aa. laav-aia al 9 ra.de I ribUlnaHTad. BU aanl krfa-rl alia aad. AA aim d-avrt-ri) n ae brfar tha t"tb Jaaaarr, draw aratk Iraaa tba lr. M. I . til 'ALT. PiaJ-ba JBdM D.-AiL.TH---. dr-. ClTIZKJSh' HATlKbH 1IAMK. M J. IS AT. A. batamai tat and II all. riyee d.ilyfrara If. b 1 P. K a and freei le I P.M. Bllaroiait.Ubjralaltewd ae ab aiuaa eaear ftf!, end linyciel. enlVKrr aaio-nta. 1I.IMU it aaj auiiaal inard, truu 60 aaata ap- Aait'taatbiBielafenf hafer J.a SO, will Araw le-kJaafllr-ia J. I. UfVI. rilLtOkL P-ral4aca bTlklOl KAVHCI Oraklnant Aerrtary. J.t" prflrJn tUt'lJ'uo tfaflk, yj U Iraaai. kaae fr-at auil Brarma . (rant dally frua It ML ta 1 1'. M. and bat k ta k t U. bit a ea-l letatiet a-taai-a iiu ail aanaa eueei afbe, ai d C tt raant mn tarrw arraa.-a. UryaaU aT tu aaaenai realrtjr Irara bO car. ay arai i. d I afrai-r d-wnrkad Ddw kill Area lataiea bruaa ba bat af vaaawy. rjayjHOB MHO. rau laTTIWCalA.lrUta.OaaVra. AaUllMt Dire lA VlHOS-UaH UllAAaUtVlOvJU Haiik. 4-al Uuiaaauaa, anu ef Vartrt aural ayra IZilj frat 1 eob i, aad b U I P. li. U yt. kit. lartariul a.loaaJ. Tu aai ryla aa.. d ra MH yaaa. erth baawrac anlLli, au una ta 4nt-l Tba Maaia Nj ly-draM l-J . j ew till - uaiat, !;.:. It. laol-ibc-la. or nAtrirKiai kaUikiaadjlbltnddaawttbt .!, !, .f 41, and kr eaOy eiurkaan jbi ea; ava. dab, an. tar ram tul taaie tar e r v.ra4a -n baa tf, way, M.4 aoa kaa to bar nrvtll d Ut 'k. T alMaa ar nala a re rata tar ariaailur .. P. yalta m Ja ut oi ba fore Jaanarr z. ik, wPl ur 1 it-rrk bn Jaun.ra IA B. llalkaUnOwta Iftaa'aA llbWIa, aat.iwi't i t tala1-4 EV.i AlVa.il SAIirlua iAd MO, 1 WrtHKaeT.lltl. 14-, iTtl. p-tirifril tr-i lM-a1r -a rh.iiy oataiat, ttal I BtMJ-AttUU. LIT JJalll), a ! taa ai bit Paul OJCatt. araa-uuniiaitaanr ol 4ft end euera aai (Ire peewit an aL reaia oar t,al aaajua, reiab taa laai,, dniMHtvJ ..11..! tWia atiuU yiarrbvate aa 'at u J 1.1 tl 4 A If. w-U U a'lo rad If a ait.r, Cr.ka oa a at ml'" iba rt of ii aarr. dutea rhl ara 01 liarli al at Ui. h 4a. at iMWi.t u-t talbsa f artil .-arajn mm ulanlpa cd dfa Ittfnat mo tl-a a 4 f 4B4arf. Hank liar tut. tvrim t U w I p. at ai4 vu raiaauara rop b l-. 1 i f. A.l ruiu iti-iMl a-l u r ' lor na 1..U I J.tmtr.. all H.. l.-nr I bbt-i tae .1 mt J,. i. rbifllU OMM'ialul I Willi' Mr.Y, . ii4i 'I ".ta il.(4 t?LtkHKlfr H-bVlfUJ UAJtA, UOHhfUt fit ireal a- d l.'d av trpai v likalUlf. I af Oi bt.l.'.rt. aa1 WT a..'. BKtuara, traial ta IPM laiailaruS'atrl .. t.t if Jauwary till aaJUurua) tj Ae e lututal on tbat a Lyaab at Siaa.taaal t... ra or laaV-C j t ik t. '"', I rtTaaauut. jAatrai -, ijtu.aaa.aw.aj. nvaaatr-T, iliwrat i n.Vihui;.t'iMiJ ifiii'Li.jus, au. m A VYanaa rtj u4 t-tt'tt-l aCjatl.t JaiaH af a! ear at I. mi a Ba frtae 1 1 to bui, ' 0 pot eat. oe aurna r JalarK-ii..' JllIN lltlLY fit, li. A. A. tat I T U , abia ae I'oaxtay, Tbrrray an.1 Pateidry eraa- liW f-oan a fa, T a m a at. aaraiar a. wn w a ... af.irt aa Al1 aunu diiia't U oe or U-t mo Jauuary lf-.li, a Ul dl.4 luAitat Hum Uio lu. t. ..1r.n ..eoTltKa prrt. VAMIUtf ru. U OUXtOH. aVa-y. VI aUt ITAHUVn'VN BAVINdd iN.sraunoj, ill tXroi le-Mdw ant U.rar . lkw.wrtb.1ltX Itontaa The TfaaWea of tbta Ioatliailoe btTadireet. rdlaaMtattetayalilllHd.ana.kK uu4or tba laka aalltbd thurta. al tb tat of alt ya-otnl yar annua, a eltauioe a' fW bandied lallera ai d enjoar. aed Ira Er onA oa all latar ttHutk y if able oe end akar tLe at of Jaikoaab AUlubaaal lag! wtauteea wtUoaav l.irat tba taaa aa aiuwiyiL A.A.ALVOIUI. a.J.BnWK. tbatbtry. rTwtldaat left ('led MATalKliaVrj BAVIMJS BANK lL Me 1TUMD AYP-SIJA Intwaat awaaatieaaott Jauuary let oa aB aeyaala aiede lo tbal daw. A DirUaud wUI ba yaid, an aud attar Jeuaary , aa aU drinaalta eutitlat b Bta aaaa. al Iha t i -f I yrr taut, oa tana ef i00 and uader, and I fa ua. aa ein-c 0TT4 kr B t oiaioA.lr,froTi 9M. tt I b a 4 and ea Haa- af , Vfaduaadeti aad bataalty OTeunaWi Iruei k bl I TOOa B. rVII.IMAH, Pnafl. r. yt, aniw. tiwink OAAO T, VI'n'.p.Mieuuy. a1 aiiaa RIX.K UtLL HaVl")G3 HAMA OOR. 07 lttti at aad Mi .t. ov-iu AUy frota lblan. rVNTnaMara aud ttat'.rda.r, nnlU T , oa. Ik-purtta boat III aa.tr bl bJ twl taaulTad. letaraU al Uk) late at I pat eanl ata baailca on loaurf M eaJauAaf Laaaawa ataa e ta raaur tna lian of laauary aa Vewti-tanatrrotiiUialrt, aMVaTll A. rH-'Lia Bee, aallb44na TmBDAVHBITE BAV1NC.3 HA3K, OOBNKH Id AVN. A I" BT. iHAHrbh-eU 1.44 IX riCH OnMr. INTdRloT ePa a ad aa ail daacatbi.rroai eae doatat to oaa aaoeaarl tu, taroaJT aim oa oa aayoaa iteetkr Wiw wa.b aaaw ufiuuar reow jaaoaat iat arAoiaad4iirrrtalOtoa,alabtaity, TTaA anelay end bUiir4ajr TwiBr frera 4 te I e'oUrs, iriarOatll K. OABBkl, P-ea, B. B. CmUbS, Baa. del aita'tll WiLUAMBBtnian batihos bahc Oeraet of Btb d and awh abt, rwreajya, U L tawaanara are laerab notliad thai B aaad-aaaeai BlTlikaiiattharaUaftlltar anal pat aanant.au al aaaa of nitwa aaUn aaal oyTmrda Btal hatre beea 4a aaated three awntba en tb ttet day af Jeaaery naaA w-tUbapaadlo aayaaateta ee a aftar bbtuaar, JaavMal bibarataot aaladltor, wUk ytaadka bb araUl a aaan tora aa annatyab tooaiuaraaei oalora baforo taa taenia! loib day of Jaaarr, wffl draw loanraat neat tbe nrat. Tba fund td tbla InAitatloa era aaoaialy Urwrted ta Bend aud Mortem en Heal rbtrte, worfl. aoabu tea Bnnllainwoa4tniaJ and Oatntty rJuada ef bal Beta rat Kaw Verb, TbaTJwib la area br.vlwi Urwrtedka ViTLiuW,l Yawl iccnMe A Tail RAUArAXILLA, B- laaaoweeawaaaalamwealafrar. eaaahaaad wi k ek n-ajrf aw I araajar awa Baa aawar aa U aavd ae acVettf artidj f Ibe taaw BaaMeaaiiU la raaaaad a rare. BWJ a raBaady la aerWT warUl kr tkaa be pvJw troaa ?"; aaaJKadttaM wktrk will eawaja W are eiaaat pt-T n lamnanaa a-rl- 10 'Ma Ua ajM af aau aflhaaad falLiw altlaana. Haw aiwaBinl ulr tfcaj aeiananrlll4anhakwiiaanr aiaiiat aaawa went eaaaj te a Cuand U aS eAleweal eadali-tal ajivta-an.a awe Biaaoa.iriaTai OowaT.anara. Baajiaioea an rarrnTa tiaaaan, t.umaa, Pinn-aa. hwiwaiaa, Enee, Sat Annie. B.aw llaaa, aimiua ae liuna amwaa ataaaaralal. L laaaa llwirar, aautta. eTloNaiiaiaa, Daanxn, lTBraa4 aai alnaamal. taiairn.Aa, knaeoa BT 4aoawe ra riae, and ii tka waa a aaa ar araiaUUkj arwtia arrei laiwajn aa Tee Buaae. m arJll bafDend a araal Naaaaaaa at kawl-kwkaaa taan aa taa .arlra. Ilaaawl tea fval k eua eklaa. nhr la tha Wood altbei aaaana af tba raw. Bj the Uaialr eakaUlae xf u aa a.ot raakliae liwraWaara aivead ta tfaa baA Kaliataa-a ru.k aid of tbla raaaayta. rfwn eVaaaalaaa BaM th dnraoaara loal araptjna aad ahanai rim IMfe kkak Baa Tiaaa anil atHaa la ltd llaatf of anrakUaaa, a? aM aaahaM) I da tbla thrae oaa oataral arieauaaa f thabndrbraa alwraaalTe aaadMne. 0ieet eka aiaiavd bUkid ahaaanf foe and I'a Iraeirrtwa kflUni Uarrauk rka ekla ta aliuftaa. ereeaaana, w aareai abaanaa Itwbaa roe ted II la akaarnalad aad aauUm Be aalaai tbenaa It laWM M tafaal, eaT tear wadlm wul tali aae ati. aaa atxa oa aMa,laf akwidai lablta-l ar batte- baalat and ll lax eaai far cewaaUa ba Macd. Caa ta kt,c kaHlir,adTl laaali Vital 0,1. f.iailaa aT IU aaTM4. thw aa la M la.Ua a kaarua, eviaoaaalakw leawnili a tnait aa wre-1, and th (real eaarhlurr a lla la ataadnrad ar aartk"owa Dalra lata faari. 'ka paella baa law a rotated lew 'tax ar.Ubdlr-a rTeaiaarti( BiwaHaf SawaaarUa fai rm V3ar, WalatUwa ban " fraud eaaa tea alea. 14 Ua aa aalt aaalaue UMa U an?, aeraaavlU, bnt aftaa aa aarafaa roecfUe aka'aaaa a aeia 1 1 ar ard ealafal 4laaeaa4otai.l ba. fa laaad tb. aa f f Ik f rfl warwaata . rrtaraaaarU-aar.l-kr.-a ibaBak..aat1 a aaal-lfl NMf tiil.id. r-4 kaa I aa.na rraaavami al-l- taiaa1. ard a aat rata w eU tkla aaeraaead gan-aearflla,ae t-Oaad la twaVT aaek a raaarda aa MaaU taaraa ike aaaa 6-nn tba lead afakliaiakrfc rata It lad a Bit- a aa ba. ennd f ka-lvataa l kaa airtaaa wklab ar trrM.aai k tb ordinary raa af M dliaaaaa U W leta-adtal tariax rt.avad ht l. J. O. ir:Karo.wa,ieM rlrali enaaia. Ia ba1iaa k an earktra. at. alutllJIlA aurrHBLa. aMl OTMPKrrUA KJ , ,.Mfaal7 aarad ka IT. TtiMAaV rVUf UbUU IVfad II Y BIT, a iaat Bl awkaHla. Daaal M tVwtaaudtat. Du. BuTiaV, it tiiurr mtusiun bT&AiM. aara Dtinaaaw af tk riaart, lial, Cloaaaaad rb.-aat, '-fcritola, lrUutl.aa and tlarraaa Ona aif K Caaa.aw, SWaJa, Old Ukaa-a, aad lr kie -raauMnaaa, UV bau 1 te aad !.; r.K. llltdaaaiB 0 TlUJlKt UTIfljaB utinatlktriias aacr-a, rauaoa iW ktaod. aaaaum m bka m. rha a. aaaaum m eka Om e4da eaj-eara and auneaa, eea, aai-oara ana nauii eluavtd i-atkw eliaa, alam a-t all an aaai an n-aaa IM Uaaaaf rb ar Bawr DR. irm-N C'KLJiHitATKD U)Dtl KX TMIMUIATOA PliM ae Oan-a yar UUI- ia aa al rajra aa iia oranrjiia. C ixiu.v laARN7.t aarnbii nm. Cam 1l Kf.liIi TiiROaa. iNju-ianf ciinauair linn .. . aa, ea It bs aa lu naae leielHK. aa KI r-d IkltN T.fc ear rtb axaildnf eaaarally and .kTiwiala, bTlu lb Vaa la a aoaad ul baalAy aula, ettbael tlie raaf ej eftar-cl.. Wakiti kaowe It te kari leU leal ataraaf Oanrttmataaa -nrd ta ear ltkflttar draaUar recti aaaab anallat,a-vduid thai draadfat dawaaa and ettb tka aua ta-naDMal rrea ta. TJ It, at a artnte, eboald tea b kroeblad wUb a Oald aa "' Paraaleattft TU ara.1 aorraw rVeadeay aaAmak rrrrl rrnar BPan Ml BtaiVi aaa lie tiraialai aareer ''raeinn rkrral a-d are. t and YTa Vaoraa. aaa. ItHh ... Ha Tark. rVaaklra a-l Uourtrl Triuijpia.ab rare lant aat- aad tb ta . aad ad a. A m M..vl. N. T 're W.rran at faiaaiarel iVtat-ad fKHTia Haiaae BA, Waiai lik Kar aai w On.aaa.-a eaiiarelta. aat I sea aaa (TOR TI1K ni-laf, A? lie. LTHAM'e TtwTAIjTJI n.BrjTTJtBT bl 0 aartale rera far nwa te erery bwaa aad eaadlM-j ylarailea, rurmrm. A aamaia, aad fTawraf am of kk Baa aaa, era lb raaart of ialaad r badly araalad rn-a Wbaa amartad with ellhar af Ibae dlrtnaaraj and daryaraea aa-aaaaa, Ua yaW-aa aaaart earner! tbe IMtac y aaaeartr. at hie canaa, " fmrwM at Tee rary trnprmt oiaaa a ISlaa, and aB aSrvMona raaalhlof. fraa tba dbaaaa. MUaiiad for kreaaaaab Lrr. Ufaill la e randar yba.naen. baa aVawtad n al al aktaatlaa le Ibaj aaaa of arrxclle frr aaare abae et year, end nay ka ltd fraaa I a-aloak la tk aaara I it IU1 a'olaa ba ka arl. al kla MarU-aJ DO. keT Voartk aa. r' or fmra tba eViaary, U4. tka twearr a- d Bmadeay. r O. W K VIA tai. (raaaaaal Afaata. lib Vraakiil etaaat, H. T. ewtl TaWlid HAW nMaraacniAJlUXa KBDUCKU Imrad far Bfl by a ire ar paraaraM. caaa a aa. aakaa, ae urenn L, nail eaer aa eae eorer el .. tan eaer a aa eorera; ei uraaa OOUa heaaa faaaa U b 4 'nlaa aaAy. aaa eaaariaa ITJMCfB OKLKBiLArH aULTI ay Pert tka aara af fMtataa. aaikanalaa knlB. baraa. ear Ir i and aiy kted af ad aaa areeada. Tbla aale breied aaaa bai baa aaad ta Oeuead lor aeabet et yaara, aad ut tb abar illieaaa een talVa te ear. A akteM trial eOJ kya-rta tne eaaak aaayOa, Pat aala, KiT Tark. DCPCT, M Draedaen rVaably. SaTXm. It! Petaaa eh TvllliaAakik Jbldwaa, dtaraadaa. 04 Taaa'wr MADAM HOSROVrs MAOIU OIL WILL mreaS kl-idaef Rhiiaatlam: ltrarr a3 eobw aad eel.w le a lav nJ-mtaa, and aa.0 Tbrnu m tea id ee Tbrnu In LaAlew BUraL a i di baeie. lb aant yr beeUA t. tee ijaOMfwavraLaiei eaaaw naaataa. WW flit NZT.' I0R& UinRASARl 71)1 KOkfaU and CIJU aa. ltd Braond aai, b) alteiidad k led) Awaaaaia. rka laeattn I eta t rxore I to I.1 a. a tavl am a.nt3t traa. nai of krar4 bi Haw, . at eUu aaaale ejrvj af eeruuaa raatr. eaVrbMt KwyAtiaav JLto Kimni. BOAROIJJU-A fRVT XAarKtTAjlLA Qarbii ran Mc4 aeed bawd, aarre tadrrata, (era 4kibidnd raana, far M a weak, al III bad era, irana ai tb drai a-ora. ear of ITth ab 111 TUa"7l fJOaJtllllSU'.Cl CUaAhbJII a, ML own a-r mi ia aaa lal-M antra ana eaulattaaa ban, auj4 r duuUa, al l 1 law a l nab.aaiU.j aKAtiat a i b-4ir mm! -aatbaj laawira aoitld U Mm. 4f ta-T-alat, tat. lniadr-aad Cnonai at V7 Charm id YViiol.au far aaw at aa andrbiM- airr. dawn. neiaitiii OUAJttLtlHtl A AT ttftKraUiACu-A t- yai, KiM. raj ka aanaranaaaaad altb yuad b-arr ndreataiij.bl ln at lvf lakh. met., oast em t Vatniaa a etlrtnai rkQet aba rrwin.ail noaia r ktkaai aat- aa-daralr 4aX -Marker BOAiiUiSU Oa TlLUUi AVL a ( may at ,bi yul Bwat ea ba aaoDiBoiointdd tr4. a4 koerd tai a' be, it il M it. Inn Citrf trt bU rW actarM al tul kw tdtb at. enr r At lOt mJlffJlt -AlPKb, ante a aac-tiea ' aaraJaiMif wa ka aairwxakhj with ran I tlaa-ad rifaa. mlm. aa.lbieai. alal tliaa. 'edid anl tlaa-a.4 riwai ytt-a all, baerd e&Crai-irWbi rowaeaoi .a,, aoi rtaa, ra-.4ar. k .iUUIAvbO rtlili tiL tti'lUUtJi txiuu A ..ntd atiai. elttrl and doabl. iaad.4 feou-t. &. anuiaa tu toya oo yw .. iliafi, ro.41 at, k u.iafbtar eiab. LoJauwa at II an. a anal t,,aar farTL" at 4a-T LUlHilltUa, 1 f0 10 U1U OtKAtMAlA ta A alt o InrtJa bra 'a ta bo aaa, ruueavaU. -a ft aawtaa. e tai a and au,M to TB aa a oJirtit: ymf al awain. I ata. tOaantauea ea aiat l-amaoal, aeajA t aa taramard eVerat Dratdwat fi...t.ikra. l-ian. l.iaaaanP taaUUCAaUAJJ. riUB CUKAt'itxri' VltlRA JL iw Tan wOHij) TrTtWTY.Pi.n PB OKfT. eAVbltrl TV rttrat beiffaJui arer .nVra) b. tba ytabTet a ktaw Yolk. blOo.t.1 worth ef oanriea, elnaa, ka otn- ai.d n-arkuaw are uae laea and at bta krbnT al tho fiaat Catitoe Foe VVanb-er. Tlaaa are fabi I faaaa t.ttdl I ao1 na kaTblf twmch Iboflaenda ean battfv. m1t oi ealL aad oa aba all be atUroed tbaa ekla la tea ytaea to bay oar wlukat a toe at "u 3CR.BS, tlRdtWlatl AHD AbTD FTtOYISTOITo. and anal. Oaatmil yoal Ooaaa aoa ant aO, yreal aaaUta-rata. end bay yeer eaeda fiaa TTlOMA UI1BI B A AOHTW. l.'aeA44, abend hVa. I nod. latlTwred CraabJ tb elty, PU8KSTK TOTJB nOTlBIII J.tajJBKATnarB LIQUID STOVE roust? I PBailT BBABUk "PUT IT H TUU rtPJtT 11 II U pet u bt twtaai aad alway read fer aaa, mmi li baa ao aralt. bd itpedAaarea. ath II ka rononiloai bah It yaedaaa a dbl ba MHakBM. Mb U 4ae itet aU tfaa finaanTle beaoYUd th. Taa It rAajida tha arwWa.t d"rae af beat. bb Tra w(BnTa;aMaay oehar B yoa anaa ft rt Itiaauuj, tt, HTMrmyai aava-rrnmi bwUKK I OMn-l'lURB Loaaah ?ii-Affi-fi.iniTAV. innladwaah B baa rbxd Ui aeaaretl baea. TlUlTeiPUAliTI TBITJlaTnAlTII tllDIHTII'l BXB0W3KD LIQCTJJ BTOTB "OUSU dtaaaant ba Iha traAa. AOwNTI WAN rap UT AAyWrlFnaBB, wv. i .ai aa rta, a ruaae. 9 for dralara ta teaaaeaiaalnireer,tx,ai end twajre damn. A oytondU Uok- areabj ' uere tin -aif arlTT aara aaasaetw. 1 aukbaa narenf VrjywwTn EOTBgllOL Maanrarnerarav. at Vkri.atla tcaltraikaat,tt,T. PASO. KAQ8, RAOB CAflH PAID fOa. AVreta at Ml Wad ITU ak batweaa Tlj end b aaaa, alat'lteaaaaalaarkj lar aala kr taaOaAALW. ROART PTB11 SOLID OOLD AND OOIAI, aaaa brrarylknM UUDBBATBara Abate JJUM Ra.aAklarka awMiaaonU mscnraijBiTOoi78, rata aatAiAJaAllUa f LaxAwOaautata, m. Thaaw kj a era- aaraaaaaaf aa tbaa aa aa aaw. krlaat the eeaat aaaaaaalaa waada af aakaa la.aaa.aa, aaa afkw a arbll aa laaaaraarakj tkaaa kaa aaw aaa wa Bat word Oaeaaaiki, arCab la (raw. eke laraak.atajat tjrlaa " aw aw kaai." hi larw baaaaaka araaajarla Ike aawaaaAm eta bta. frAM'iMi-f rraat Haadaaba , bad W wfliiaiea b eaadlaj ew t" mil arer. awd kaa ward flaaAafll wtu linaaa aa aaaaaae aa Vkaa. Erdraa.aa4 aaw aakaa whaaa dUHiuXMa aa (rata w-vaa ha Naa war away b aaameaee .aaaaai aaaU ja f " aalrt bU taiba aktaai bara," aDLT ar.ruo. HI 'ad aa -errtM -aaa' m aaa kaWaiaa, Irwaa an kaeutkaaura kaat a-n kl a Bw thmmhmrl aa Waawrr " a-l 'a, a Ij.iaaadkul. Oafa kt I a aaaa.a kink- i karaw 'ard r a.a 'a. m aaaa ttaal 'a aaaa oaa a Qaekaaa aai at anfad aaa w eaak be U I .rbay.l'KaBw kttJjr lal Baa. BT- Kxi.iaa k KM aaTarfta -w . anm ud aariaaVaa eke. K. Oka eeauaal I h e-l.ka tt mi ta. hrU a. ftnad fca tDB. bnaad aa aa aWajaaM baWiaead ka lTa aakua) i at aj aaaa wtik eiUrkl ayaaewa aaraea ., w bate a ka raaua d-d. aatd laj todlaaO- fvaeJd eara i U Mdaaka Haadaaa-a aa bf ataadBad la M aba Ira., uatta . laVwaa-kw. enaatwear ae4tart.a fct aaalil ei I, eul the eraawrw af a araaa aarana af l"aa laawttatiai aj. aUa ' a. ilaaL karraaa fare- la a. rrai aBa-aa.erai.iii a el Oaa ata mJ. W aaeaBa il a Anai-a . j.1 -' -- - . . -. . -. ai auaajBBaa ar aaaaa dlwaWara uk. ea.. el ead aa feaaj and tWIaa 6aaia Ola mtm af tea ba-rl an naki HUM alA Mi a. ik, teaarda aleWwra I Waa aAaatoara ekaa ftaaiuanata aaaaawa. bee-b. keb.ka Hdaat.a. aaaa wr aaaai... kajaa aaa ay lbaawmka by aba a aana, --t- Veaxbava ' aa ndtatUy ba a akaka W vyarardl aeaarf kaaJkklnd yraabaaiaa aeaa. ea wai ao ahtlal vaa-akaa, .d la aa)a baatiaaa aaja? a. toknl-aif daaraaaiae af taanai ar waaa-krky f imSU Caaal bS.aa la. yaia b ta kk. Vnwa af aa kaa. aaaa eae ay babarav a rakla. roaatatadt anaa-aka. " kVaWaW. rot m aaknar tkaa ad Hi Kb Ma I ..! auk a. Sur.k a a a air U a raa aanataa-aa k a eaktaa eaarar araAaatkwf Uaa Ujaejaj al Bbaeh UaaaV b baa utotnd baAtk. laaajaaw w-gaaai ataai yea Uaael 1 hay l iU 1 af Oi. a aa.. a bvMt. af raaaarad ruka-ael f a, Baai-t a lyaat u eaitkaa , aaa r-t-aa rafll ka rkaU tklMbl abba Ua kaaaha akatllta. ta aaa ak.'. elak dead aid n aid. Oa Blrk Mi aamea, arie waaa a mm aa w AZ-. Mk.1 mm 1.1.1b. bmb- kaf raw. Drai Yoaarra aaaaa bMiaiaara HarM nU Vadaar rvakt anra aaw aa4aead U. kare'a r.r-i-r tT Bat Bat rtae red auad be al aay about laUfhar ooiernrAnoit oa oornvtatts eu oa -t Baa "waary IKa It ball kr" ka ae afata kAe Bliaa andaraaa-at. and a aaad eegbabrl aa fmmJttmu-M, Otfa atWluaaa.1 ba M .aaa. pa, lar aa fcaakarr kanaat U If rawtrdad, aa a attatil alaardar af ka iTCJit-sJi-aa .via. anikrw, mUl, j" a Baa araouww au4 eaeiiaal ef taaw af tba seal Mel aatd deyaaxon 4b. Ma, and aeUaa aerty eradlea tA It eW brrna he eurbwef bae e.aiaaly(rara. ajaaaa tbe laMr artt of Mob aadaajaaa k IU IWu trVaaAael are lieadaaaeVgotl. Baaweaatlaa, Tmrnl abaata. llr n jabea ofttaa aakan. abila a naa. ak'eaai, Craa.tarr" Obarrkuea, Piaaewla, Ae eBa,Byaiiwa nVkbTwaTaa tw Ma klareieja nulla, flat enrra. awaByBMiabalaaaaiaaabra -rumjmm awirwaa IZt aA.- . nlaniaiarrl III.' 1 ai i n ' tla aaa a eoaoi tmmtimt anjaarwaaa at wa aa.yiaaat. 3kla-aaaa-a riiiiaitooblbaakbaare. aa abeb- aaaty aa wn M aaweae aai laany ttai tHUI - - - t 1 aa.aa jf Uandnaae. Mra.Taaae-labell eaal le a ka aaaatr.and Ml at. Bar aaaaawai KAraae, Hi Mr bn I real t,BaiBtavbawaap4AAM4Tl eUabPai baa aotd kwo a-.UUaa a aul af ba aaaaaad re ratal ataa, and It k aaeaaaAat aba aaab kB are el kaat, kaa baUara warak at braaaa aamlkart. anaa aklai aaatatadaad lewady aaUAaaa el tatlaaa r. Xanwad fraTfetli taa kTwda TaawAI leTeetbw. Uarte aaao bta Olaa e bnnarbrtd aarn. b aaw ar. latriHlaMli --. BT-OTai axra Baraa Uty, btdeael aa ataa to kxabawa ta. rrad.. are aetata i 1 1 i ill. ,mi mt ataraiaa Haadaak. WU af aabid and a InailaA w tnla ifertrradiid " aiytalal, ta a fatal b.a ta aebltlaa. luAarera by Bali laardnr a candy mtlaf Tna tt-rae 41 Ai i adni I ia au araa aaa -t mlwmn ntaata alaafca by eatnd aaaa the U aaar. It v iliahaS PWla tb 'J? ul4k aarT4ka krela, aadkt-Tbad I wktaa alarayr I bat BkttanTba aaaaaAaa af tea braba. rot Wit rwweabwn. OatdaaP ftw Bta Baiaba. Ib.l'oa awd, tfoaAreaaa aad Oatai OijwaPa PAa- .no-w artav. OaiaaLr. aba, HaTTBM IlaacAab, hfUWa aaau DteeoTa.-Aawed Ua aval waMrav.1 4 U lb fTat taallad akaajarfbl. of tU. afc tW ka aeralJaWA ta aratnaaf raMAaaaaVa rat, yrynaitoe irrnrn. lanall foe. tee OaaaaU tm, M reUaT W iMt tmttm. a tb ua af lamtola m tbe oraraeUee. or Pa heeraraetlee af r- laatba, eava baa'Aa rat, atkar af abab la a aura, ryi aUI b aaearlaiaad III. ynr-rjanrtdt otLaewlkl pnWMltjO .e.fB i-T-.a na. tUrbilat w-lS kka laneai blew, fca .tblaa aad IWtal uaaTatabl m ataa. Urnm. Wkalkj (eatblaa aad aWt ..fit ,m . -ywanws f-"ar.. oa .tea.. Oa. II row wa :iOaA. aaaVy atb'aO- lal". tlH .WW. -mim r --m- T .-,. mm o-t ttten f.e aaa1 i.wii... rm in . yra thnaai alaaaa l.a a I.. a ea -OSar tara-a I ral I -4 il t.M-ia raeva. rjmiAxio TlUBi QORB H03C aTairiCae rjaTiiAxaa niadf. OVBB RTBTPOB BaTIBAtMBI fjtrniXmia niaaf. rXXB AIX HKDB OP 11 tryabltaaalaaawllWnltbdaaAlan kawaw Bl era er I BrawVatdu map a aterriulnl eat U Atb BTTABMtaeianenA 0 ee abbaob Sear aaaa ratte) teai aara anl abaroea wta ka baln. Tb. addoaa fat ba yaaaarb. Wa ATawnM Bad nTaat arAd U wTaeb baiala are a tabjaat. Bpaaakl blbk rBilTa tawttab TlaTaTwraTaa alBBraaaal Mibaaarp bet -a tbay ara Taiwebb) a Ctwraea,tietiadatayywaa, rjrbairaaa aat at wrtakaa1aiaairi itpia, eat raaatm aktaaharal tjLeaaefWanJrrmtaa'wawbaaarWkBa, TTjCnTBAJjelLaAartDriier bknjtarww ktawaloaaad aaralaBp laabaaal Mialaaebi, berbaj baaaka ant aaaay yeaya, tarbal arhtab Maw taapbar aeartaaaaaa af paba aat Bkf- la ataraaaeaaaaajef EatrrARB or oovmrmni aariBTtattaAl rB-ATCi aaeaabBoa. BJU kt- 0twwja1 tu al otter " ka A BBS WtO hi Mat bp nbl 4apMk tt rtlk eTetOaaa M .hti I TO anrraoAed aad rewawat haOn fna IbaeATawA wbaahaf aadtailail aaa tyabaa w awai ataraaaat thai lBaybWaalBiUiaartokliayae,ityaiawJa,aat BnwMaWaWbleBBBBWiwtak panwa ebbAw faabaal BBkkaad aaw ahaact af Aaa, awd Bat ??' wurnm. FOBS I llJlarlll-nwt Btrat gABLXH dark i d rVb, are aa (raaa AM M , M a. we a.M bad wtevw far Ht Be Bdak aabi Jbf (..il'llitl ftrt In dark aaleb eaefla frarn ft a Blk.arPflBlr.K'8 aWbMaaukkla Eawat. til tbatbaaaaaaaia, aaaafaiattaa. aatttteaH, LltllCQtUAKHK7tt At . nUACfl -A U tab al l n I an4 all aiWw ktnaa M LaulW fanay rare, al rekeU, 00 eaal laear toan al eity athra- atvra la ww cHr, al tba HfV- a. Ti' O-a. Bea.TTarabyaiMaW-aeaver, eUJUt j.aUa. all 19111 t7Uim uf-r.j a. nccr tait ni mbtwarrr WniBTtNr to ma t.ADtaai Tba Bew Tark Pkf MuafMtaiiaa laa. Ikay -i It Ct.lkMa rt'-t,- katk la'Wajaf kkla altr da beat ark4.d 1 "f If. -T ta k raaad, and al W a Fab loabar.taa, ekkd- elll ya raaad a. ba d yareeek, tr-arr Uaa aaa rakaf kaeaa I -ka alt. ttt bk. kaHaaa, eaail and . ktuwk ktlaa bH aay. naif aid al. ait rrwi aakw aayat eaafl an euB el In a. rra).b elUb aaya eid afdlurb. M bl 0, V.aeb Hlak malt I l rvda, U kU aurla, n ta IH r.ra rtabia raaBa f Mlili aaalra Mink aai rnaubMlak. kali ..aaa, ili rnaabaOMeie AatU. Vlfcak. kail aaaa. il la ii W.tr,- Mlak. fiaur atlak. aaad INwaeb da bM TtckarlDaa, f 1 1 A abba Ilea hart, fla-k Martla. btlrk Mama, fbenk to. a.A iK.f . lawlae aiaural Ttaaalaaa, ki Mi S. 'a. and rail aayw. iaal low. A terra awb-ry af cblldraa'a pajiT Pkra. A ollw and al-w (It f aai atiaae la ata aiabiaaa. bbaV-ak Far Mutavtrarlai IVa , at Uktekaaa rt, iet eam a-umriiai wae,w. fUaW,iOavb, ICAw aaakUUB. aillk fOut ran yar eanl law aaaa al aay ebrr aaara b. eka em, ei ib ral boaarj kt aahw iMyaa, ktlak kauaatasauf audrerb ffW. yr ak lakK aayaaiat a urb II ta aa, yra-aa klaa aaa. aaa aaea rbl Praerb Hak aaaeb ka .. tar Kek aantk) lllallfcl PranaH -ku aaaffa It . aa It W a vm ear aat, na. -- w, lie via wataua autkaa ae aaaa. a T-rawTI, JIT Ti, If) (ei.MVsa sa.- aaa ..a Maaai. fUKA, Ub4j, ftiJiA Al lk fLTLIUR - nm-4, IVaatre Cbaaarw leae aai nave baaa. Baabial Lvi.-a air aj. a ati. M Bear ta ae arara far balaf ai tba folu-wt- a law ytt.v yratiak mink b.lf aara ajarfa kd at Praa-b . la b tlf eta ref end anee.. TJV.Ir mnL.h kajf a a .. ralaakanf mb knk-fnr !r. aud wat kabik Tka. I B. 1. 1. UU atllX. 1 W t aAaa aa, Tawanai m aedeana Plfttfl, 0KS Ft A l-raaet Paraalal PWItL'PA TTI itraiid i ruKA-kioa ujuuat aratlr ra-lucad yrleaa el P. . 1 rral 'Am ar eae off rb.a lb ankira abaak af riob ml. k a-., Karalaa ad Had. raa Br aaMN atna tie. flub eatrtle. tafbar wftb aa rii4lai rarlrly of aaji eaaaad Para, at fa oat b-Oea aa4- lit erd-a- le .ffad e alaaraai-a af tb.atab eitba -atef lanr. Tba oeeH.ter, ekrel rautUa frare tba he.ta-aa la tka ehlaal f ba aaorlSa A a a lalta arla r af M'aaae faa tl k.far'e,a Mm, pavtu Paw at a aamyuruua. P. U. PmLLIPS, vttrr.aa lal a.-UAAV dObUt, fUAA, CalAAPAA niAJI A tb tAai y 1 1. ej raaaaaeb aaA betvar butu tka katt Ladlaa. I eaat aaaa le knU yew that I aat aaeui tor tbe UedVia Et rmt uje-i d mrm fraaa I it, raw are I aanaanr ef th enlaala ba baaka Moa.ta.ja, ar dtraaarr of rajrtaae fer earuaattaa tbel we reaa WW taa.l Aaarl. baet. bal I do aaan tu .- a bbaa I aai nllllaH aanl oaa to tb. arty. 'bJI asd aaa. . at aba yrtena. Praaab aaiak Wearer tban an eakrr k uaa ft k a baiUHw. lAnk al aba Brian a area,eaa eoa enra,rraaa ar ta e-ai arvjaa aaaa ba, rnaa CI ta ; ahtutraa'a rtUar,a 11 -. a larwt aoak aai aai ea rati arnk m ar-yaa fra dull real aink aui, ra oaawdoe, fivaa Ml aaau.taie aaartta aatla aa law aa 1, U4ta' aarb aa I a 1 a, al tb aenatertary, IfT atfbU are, bat ettb and II kk ea, - 7 -- . r.i.j. .. . .. bawdaaJ aaaiaaeaia, oe aaaira. ra. a. rvra aaa. aw. arairaiL a. rafoUy real yrniayaj, .k.ywjuybw. -rat. n.inaa. LaVDIlB, TOU MAT SATK OHH BALt rmr fnenaaby eairhaairataw Para at tbe P Tor Per htaeeeHerfo Oe, Ma U CAaCkaa aa. Wfr tad tb raw fort dlaat rnaa awr aawnka be lb Vwtt aad Mtbu, wbkeb aatbia aa la effir ttaaa breta rrral baraadreT wHT baarMlt rru atToaoR bat fin ooutakt, M. 14 BAOADWAT, Wat yafl BWt aaehr a.a itanb af r-aliVtiiabll lAirter panot nt aiBTam,al aaetbabrw eka aewal arteai kdket tbajday. atObtara UmXW X KTHft. B4 tbaa I a a. aaiEKAU DCSTtUSB. ArATKJUT nooas BROOIC- haub abo KooNowr:fxiCBrBTi. ryrtT booy auotixi tet ohil aaanfiaaarad ky u. at. aai l diru.tr In real are. eaw aad by erarea a anl AylB4. atewna a watuaQ cake or . b. ropn Jn4aBaienl0aaajtrlaa,wtiaj M raartaa, wlu fcaay bkraaaAbaaaarrarnaBbwailklMbka,lei ap an JrrjS-J" TtdaTaVe. eat af thj - - aaaa bet anb. end ma ta nlibi end &eA wo win yladea aa ward lar h, that yea et. aba bat Dantrtlaa yewaey naaA i. A IMT, enrkaet wNb BAJaXOfT Aw tb eaat Ir rare, ba.ln baaabt l tee kaid.Fia. arUU aaaHeae tka eaaefaeaera ef tba - .1 tea aeaaa ytee Auaanrwt, ajruar af Utaatia. Caa. ar ad anaa yawy ana tn J. A. llBAY. end tkrr wlU aba arartien. Aaaal tor aVaaklyw 41 One. 11 a. wriPtarDrbiireni and bat aale by lul.rn.er.-t tbla Areulat and fancy atoraa. tl DR. BUYEB-S VEOETABLK HAIR T05.0 far yaltlraia ra.tort.ui, ba.atl'rtat kud akrbaaat. anl tba hair. ax.d e,rraa'tng It anrBltd irarwar. rattrd tba baat aVaia af la kll.d rar Itwata. Par aala al 441 Ctraitd at, eed aaar 1KB SUV 1-rU anute. AaflUrrUI rflLD. SILVER aUTD BTXKI. nFECTA- tJ ia, akananaaa aad Tie, Arawtitd laartaaaatlk kw arfmala. ealrraraaera. katieiaiaa. aaaa-iabl riatie a- aaata laeama n. al aralara ara-a. aa ael IKa tin al S. , "bin KI'B. IB WllUani t. aat Ur14i CJlRJLlBaa LKLLT AX IT llawKrirrji ITnAkf, BOOB. JO ANU UMTAHA. auaa. AaTmaa t Am.t. and Paanraiia. of u a Brtaaiya baajcei Db-aUrya all aa-eTJI LAIW HaIR DKKS.Il)-r. TATLOB, lot P-au. at, near tba rloarrr, frraMrly A b-aaaa a. tfiaii fraut Bl! brlM baeda wb. ad le Oay. aitmmrnif. inaaiy enart tor Maw Yaa't MPIM LaVa.S.1 ROOkh kY&Rr USD Of LaaAJ Bn,btnta, taail (, utkat raen, ny.b-n eao artaakrd laflran. Apyly by ant or yaremutl, M raab el B.r-eri ay, II BOUik Tak .iraak arBUaaaatatryb. A. WUXaVIN. eb laaafldl LAAK.X ACCT3 CtTRKD CUB CEHT A fae, .. mmmx. rk Pl.l HIT! Pat. I 141. n-.a.ar Patra, Ui) f tad at, II Park ba w. Ibl Bo a a y, PI I-.l tlti- tt. Bttau ar, awd kwo ban rta tadta.y aaam L4J.LI AlVrUALa. ALS10P IJtAAJ leaf, rryabrd ant! mmsA r.- .bia tvaa, b. ,rWTta a 4KW tanrrjr, an wo jrrrarv T. a ai r b"AW a.r tl4VwrlH (MrAwAAwic tU. rt. .vrwui -.. OiflCR OK TDK NEW TOkK. P.ASt I.lOIITCOBPNTr,rbBba-'ICk,llI f 11, a Aaaa.1 Pawfia for Tblltwai DltaUca of tint taymy wlU ha lad ao Mondea, tba HI-, d.r nf Jav arat. frrat 11 t II r'olatk A U. at Iha Ullts Wo. tI4UraUa.Wa-t. Tk T-aualar IViak wuj ba aiaead k-ea tba kTak tiet, auBI aftar alia rlaU-e. Hr ll-tw, rlVtl C U aVbllTTaBnoiWary. nKOtxmALS-IlIK UUDKRdKJNCU im A ragrlT yrayeaalae. bl Jaanary Id. at nooraf r bn-ata-uf ai-aa-l.tt a abrt.ai yOaa. tk. j ef tka Uatt.aalatii l.i LUbt fa . 41 a .t. eed 11 U. era. IrankatMaifta kaaai ll ta -fTWe nf tka IK. tit raraue'lanar Nuaail Jill ktaOaaUaUt nun r, aaaaavi, aotwar nmriv. a ue S50RT T1KK -SKIRT WldE-SKiRI Whr-tl te a.oaa tta. aapertor f aval air, bath kaaatwrad and oaaared ba Ike beat Boalbka net .IM band tad fa aala, le lertear email oaanUttta, el teewrl ealrH yrtoaa, at bl Iwlkeii, t "a bbfw-wTJ. TTiriOIf tWRKTBX. JL 6AMJJUB FOB TUB BOUDATa. AleaBanabw riBrrajrr bbaaldl nrrxUAwUBUBdH OHXAP PATBHT W bU)IOIB A1IO TABiBTYPTQ"." 44 laaaa antaaeareawa, The Preertaior ad bb abor raMwaeUaaatbaaaaeuttaeef lEa lafliabaf Wlb Baaakarabt lb roiWalad Uetof ma. anna WUI at faeadia LOW a aaa atrrtlatnaal.ee. Erary r MawUllMVarrenbira.aleei IrrUa A Wa rfalt earreukudO Dr.lTiya aYB.10 ce. Dr. in--'. Ut)UtJJi BXTBHWINATDa. 1 aba Ore7a0f.TC.aUia. feet. tWaOeke klav low'uOl OBA1I H PaAfB. aha uVraPrrwlaa AetaTawaOUOLAUMB BBMB- iubfxjt Al 0, M rta. .rtarj. UblMArlT. at.ea, Jwry Uerbf PAIN lU-Ur-Jt. T . aa tauLkthtaUB."riO IB a rVaaAn-tb n tiiPHt iitL ln. tarn, rk.km'a 1 goCtrl. II eke MaAaae D rnrtDlaT. UrW yramatan' lar'a raaaa ura BOTANICAL rkjbtPOUll, M ata MewBrrOHA. USllO BALTK, Mete, Meabri LniMOMD Olaa, w ttiia BatiuTtKA rot, w ak. PeraTtM trior, It ata Da BeaaoJIb.ra P B VKA aad AflUB BITTBAt, tb .11 Onana.1 BBAlmriKt. T aaa P-aacb fS fk, TDl ata II A mmA aaa TIM RKUHlkUA ar JbadaM aaae, t etal IaOT JAJIP FOPJIP DOG STBAYID OAtU TO TITK PRAV. mla-a. t Wa-hlnatoo at, on tha wM af Donaetbay. TtoTnroaakAThambBaiin4iawAan) aadarrr. BBreaarT. alf.Ot GOAT rODBD-ON TUX Kill Of DRO., wwleh the owrar aaa here by arertaf proatrbr and Hrb-iunaaat: IfBoieelwd far la lay ItrfU h ta4papaaeBa, Apply 0 Pi ary al datlrtH rW ,!ifc?-ai-i; .......... I ".'Vlbj'a ka. CUtAW wauawj Mf-rH..TTOlTL TOO - ' a (India laaaa J4 abny b at aba mmnm f Alan mSTS!7f7,mT7LTmi ,71 an ftt yrt) of OSMT fwte Marta. AC.1 " OBJir TUOTU PASTIL akT mssm' raHSSOtVAId NOTICES. BOfJHTT LNC8.4e SOLDIERS, SAIL. otaandaJb.ra.eba haaewrrad la any af tba aai, earl obul tbatr warrara ba aaaljlM te 81 Naaaae at. aajawreikaa. D.B.BeVJrTItB. Attenwr rw ueivaa aa ea-ia TNr0KMATION T?ANTAD-lr MR. vTal. a. TdtiDCL, wbo llrrd le Heme at, Uraablro. na IWJR, will ead.rra bal 4700 HI, P. at fWi-e. be wtll bee lr.trra.ta r Dad u bladaUar dAHaiL an in im:NH. iJAkfUlas-URAAT BAKOAlNi VEL '; "t tanakr, baek T rat banaa., na atyta el raderaay-Waai: altalb taaaaatrlra. eieuraltr haw ratatJIaarr. ..hdiraaksaalfam ata L. M.N J J, IJimri.tl bVaedTay, aitalra, ery..ta ararny b a. iioi.a. """' " drJifttl IJOBHaTB rAfJTt TO tAPlaW, Ifl A baual ettb rarte aad ayl. Bat Mnl bwuwr, all btada. aMlla rlaar aaaa aM Oram aaa. LatfWa OKI a aall u aall at Mr . ruiM ratalnari , mjt Ueaal at; r .aartata ta awll . ba I, U AIR DIE fa AIX TIUL tTOALDII B.lbTAUO'f l"frArirairul.s HAIS DTI, TbaflrtfT n Cfffi a-rr.ST "i..tWua4-bHa bat TT-iNTT Pltb V'Td Pa hat II the.,,. IVd.a-O.at Malriaa lifelike Pl.tCK m Bn-ian, etabeal b taiy a Tba Bab- r Itba. aad atoab wa ewiaiil la ea aa t-a aa any aaaalaraaiad Ma.nfMlaraa and tor aaw far aral-r BaltiT) b 1 I BkUWIT, W. 14 aaer Bran, tmtti.aw eanrti, aad k k bed laawtau rdaa aawjtai L. . rOAIT.aTT. ' Kaah t, baj I Itn ael IVb at. I. a AT ato HI lunl ar, ea- baa at, aad ee, Ifba an Baareaa eka. V'tai m.iai.i baatiweyand eata at f ft. B ..It bai. aa! taraud aa. uaar Rbaaertraaa. a a ll.a i 1 , WMatra, at, mmmmtmt mm-wmm ? PotrTI'JI A rAIk.lllLU, tut Heaaa aa, end lab ilUik are BaaaMyw. I) A PTir.rJB (M. uarl aarad, P. ? rvtwl IVa, e r.it aaar , B.ta. Pu;T.llaVT-atrj,Mrreaeraflraieliet. Vttlmmmmmm mm. JUX)T A ITJ, araiak llrtb, aa ababaa (ewr,, J P. bUWlLUtdll mm aaarwhatlMrtaBi TT n laruuts a kat.k Biaa k laaa. 4. aw ajlaaa. arraaa. Jvb.. ... .... 4. am i a e, awe att . r mw P IMITia.'TwT.v.4rr aaaa elan ratja. bthW d eawttw and faurr abwre ineyatai. ard P.ncr I1! raa wlrbtea te !! tba ahar ttin, .lltylraa.darMai thr,rdw W.I. f. Bn,t A 0 ba 44 Mnitk a na4 at, VTUliajDaliani, ekaa Waa will b yraayt y MTd. ydiiia i rrearni.riTR CaeUe P BOX. 411 I4aaaa WIC1 CaUU Ail, blU MIX AU lajr-LlSel, Ham daaaa. briwe aed b la fable at.tfea, atttr,ta.b, ware, back all, alia a.ir.a, brtva B.a!ln, d.t4.if,.a airia ka l-rr, fla-nrtt. ber.kaa. ttaaK.iu. irjad-iait. a.l.. aa bat-n, bat.r .. ray te f r ...a ay im.UU lAblraan, 44 Ultut'lmt a. in 4-i UF'lA.1AVl4 AtiaB. talaawAVfa. UEI'aKI MBit tup PUBLIC CilAKllikg a(lt.UKBKUT1nN W.a Yar. Pre taut. la Niniri4-"llia lIMBI3'IOll U DP PuWUKl CUAIITlA .NDUInkK.TlilNS-ur.an.aiU- J. a arttaa far aireaaina t-w rnl.af eklrb ta rated ar, al thttr aber No. 1 lb.ad tr.at, and ak tbe Batne liklliNt. Blank fnl4irabithe.yalleata by tteaaVr la rkanra, eblrb wtitaeabla tka w-rvke yaw I pr eariy preaavf t-elr eitliu, wt.ilo tba nr-iltl'a Tarrant will ba ylenrd al labor oa toe I.land vtne BwxbM butnalf or harw-U nyoa tb Iratlutlaaa far aaaktalaera, CwbOcatranf kaav elliaaua all al rreaarrd I all nana, a. d aelecte ,t Uota at J be taba b tkalnyatae I bafgr inaUll ywwaaatat raila derlea kk aHttha ef Jaaearr aad I ab. umtt Hy ordrr nl tba rtaaid, ULO. RbUaLOOC, lapt, Mew York. Ire, ke. ltfrt Tb fonowtnf la tb IVa ef Ba aevrtatttow a-j.na rr to en u 'ilri at tea enteaei tu. u-eaaiaa a an ('armeUaa. Me, I Pa4aknat..r Pn nUla irtiarinm ed t'. Itreada.y ad at tb KWani I at tbe KWanaain lbl'arb,(e Ul b '" a Ml apytleanbri I Ylaw Yeaa. Ml liiaak li bsn. Fajne nt .aiOBl Orroialioa . are riaratl I4TU ueoama., Haw lee le the euunby flaw k le oevy NeB.rarU nrranua tot wkoia relief i eoind, ... Kaaloaar Sj.., etrrnb Ward treat arrrar bmnv..bo. ofreat ..and whtlatorr.. wrhKlmatM a rtorlrad fYore any atear oajtruw Tt brabar arabtVad by any oharlUkla loaUtauea. aud b lioaf Baaai baa ratal rat rrea Ua lawartoaal, aad bew leeft TteiMuabar a..daaef each layaea. and u aay tmb. kava-enyt , What ia tha rrlbf nwabadr Aay ataana af aeaeari aad wb.1 ara thay f la all ataa cf u-karat,tbe PbraloWa eetttbceaa Bteat b rirntabad If yaalhle. All ipatlmU.-aw.be aad. an waeb fa adraara, to aaeble tbe Cainilatoarra ef Pub'.to (Awldr eed Uer rarataa to attalea ea ta tba alalaaa ef tea aerttaa aeelp. kaa. 1 aU ayeflratlen ta kar th rbOewlM anrtlSaw. et abef aatna aianad by aaaae know raadaud af tba aaUh. katbaed alatl tbay rreld. : I ant raa aotaeiatrd with - end baaer to he le went, aud dVea-rla af aid. Cnr lira tTtarr o Naw Yoaa, a. ; , I aaalr awrer that tba feraaolad atatameat ntada, la bru ut mmmwp eertlcuier, rVamf 4r A'aAntV.VJaVe";"V."iu"" Tba ak.-tautida.lt out ba avaoe bnfor tb ander iff lad. N ba reqelnd. In all aaaa of aennra of lunohrta and Tecreat baklka bah-t inroad a tb I k-yartmra-t.tbey wUI b atdad aulr la taa uanel way at tha laat.tutkra aa the lalaad, end ee reourrae te laoar rr raaw aeyynra. Bynrdat of tbaaVwrdaf Ouwalerlnnaraof PebUa Cbarrtlr and rarrartlad. OKtl Kkl.lOCK. Ian aaaw TenAbl all let al tret tree real. ELHtr.uN NoricR-orriuK or iuas ManwuLkaa OwMtkl Ceetyaay af tha rlrr af New York, IfaNtil-TUae enti aaat.at af In. at ek halda-aaf tblaaaaaaqy. f r tbe e.ai-aiee af dlreHora ana lvf 1 ba rraaaeaWnn af ekbnr baalnaaa, wl4 ua ba d tl tbe i Oloa of tba aetnptey.ea Honda. J.e'r '4th, Pelle ryaa Aaa 1 ka I A aa. O ZOLlHilPPRn. iaaaary. A TaatrVaiaitl rtllLKOaiB-l AMKXICAX norEL-inK ataU ml tt. I.u i'l U,l,d Iritbal Cthial) of tba aatat. af tk ntAnIM-LPORir,fteajaalaa tfatat, wftl ke yatd aa naaleaHen 1 1 tba aakaartaat . lTtOatlH. Fit, Aatdiaa. t fiu eat at. aAtriM None or ArrucATioa r tub dM bane of ae laa.lTeet frere bta dnbt. enraeut aaV-atanalottatf toaUIr artiol . Ua (Inrt tlu af ta Ilk rhaytar of b iraowd pan fie Brrtaaa dtaa jwa. Jaaata ODKMtXX.ef tea (Bay af flaw York, NuaJn.6rrtphilavrdrJaotM k, IM4 iVedltor aa ayrraa btar tba Uaa. JOHN K neAOYja f a Jmmgmnt Ua tyoarl of Uewuean Pkat IT tbe arty aaaleruilyaf Na York, U tka enaratara of atld Oottrt la the l Jt lltal af tb I My af .te I af Elw Yore, oa tl aaa aaa of pNarmarr, "Ml. al tea ta noon. In nw reaa If any tbay baa, wky an ea'to- rat of th aaJd traniraara aaata ahoe. a, ta aie a la diwharrad baea tat aaVta. jaBaaj '.lob. ewil. I"-rw. . eri to lairr. AMKlMiaMlkl IU U.l-4 KOOM9 OX 11 an. ltar. fa aire n Ct14r. f & Vlfw pPtirMj (L T- tV a.a-j, 0Va af wJi-JWli b. a-Vf! la ta blMTU'd tdLca. 17i 'traataay. iwrui fAkM It) LaTf AIKJUT T Q'SM 01 A wrlk wat katlrttAra. f- f.rdw.Nraur rellk nau. I ..ra.tlirBr-t.L. u. J Apia- I r raa. a. oti tr n. . w.m itlai lU.t'MS a. UT TWO B0-.MA OKK It bh.drwa).att tbaVd flanr.teo had' .aaaon tb 4'b . ' --a-ai wUrr I11 lb.rn-r I ul in ee ta.aawan tra, IM llaauew.d at. I1K.1RY LOK.IA. del a ll R'Jtrtl WITtt STEAAT rowxa-iu tr W rant a, tarya a. Ji auall 'U, tUaty toefbti I ir-bore m lr a. 11 tU law ke-Vftla- a uf (let. I . Wart rt. Ltt-laf oa alt aiaaa. ba tV Ik'rarwil b Inia 111 1 wall aire-ted 1. 1 eun-.ta-ta 0.1 nf talbba biwV h.Nt. .'tilOtT . b. V-a 1 IVak i. Aarlta qxj LKf-A rLARK CUARUR TO 00 TO A hooa-ktaeinr; aiiartniajiU acJ, locttloa atort da drablai eitb wr.tr, aat, ara or erienattloiw. u fea. ire rt aaa ale Btfeaiai rwel tow. nyrt at battdtbat. erilteaatniuth. del 1 1 KaVlXaKOAVOn AUTO Alliri'li'Vw. T?0a 1IVKRPO0L THK MAQHinCKST A: aAriab'yOBIi:MT,Oayt. Hill, will aoettrreip eat lae'y 41b. h.Tla eoaittallad itebt raeot aatttnua -daktoralaf ai olaareef paaenaera. For eta, at 1-wr.l r.'re apply on b..rd. or to K. C0IX1HI A Cn, MiaacalaBaoaiaattN.rlrer. lalflld TTOS BTW ORLXANS-THK OUrFXS hkyPARWBBT,Cp4 Paa. wlU etB taw-trow. Per aaaad la eabaa, M eahea ad alaarena. analy aa aaeaaVpbai It JAB. at ko HMMfU ULIuilY.U AwaA at. 11 t-w T70R HATAlf A (OCBA)-HKaOLAR DIB AT atkob Lie, talLn wrary wenk-Tb enlaalmad dtayilnk a arw-e ea Taal lot ttai boot earl erary went, ana n yeweotaaa t tea ea etetre. rot rretrbt el aarr la wTBOatO. iSmXZ .MAOVItB A raa earn. aatadatailT PaVScuau raoM or to LmturooL BY THIl OU BLAOr STAR U.1H DtUPT OI KOYAL BANK OP IHt3aAjTt, Aa TtaeTH, The OH eeia le-Btorrow, L)Baela January Zd. arryUWIUJAJU uuiuo, a rauua rtroot. aaav vaaartae nrxairB old ebtablisokd pabbaqb A VaTWa, M leetb at. Per t I.Trrpool, M etbia ead renad. Irtb da. ka lanla. I'A Tboaa aaieW fer tbrdr brtrod eaa bar bkaal bmebta el radMedrel aad dtt aaley. They will ad bare ta aaat for a oaa BtLa'a aattar, aa tba day th aklf aalla ta aa tbe ttekea. ee try ata tana wbaaj tbay akoaa. Pot indoIaVryt aaallawaVwi anew. aaVaaawlyte , eaMtwnM tl aaaUaa.H.T. rrAJTneXrrrs Lnni a. oru OT UTaTaTOOt. T ACXBTB. SpKiiwtfa CAJIART BIRD TOO, SU.C-LOV' Iaw4 kaaaha eraefa,Uaw.laarrkaaera. da Mlt far. ...ia a.a a a.. . .. raw l.k . mm m W. - hula M V. mmMmm1M Z ITKOINKANO nOILXS FOR 8ALK-0ae -d or aiehenaeear ebr wacblaery a ala baraa ear eae nriiar, ertiy at wa iyy la-ena aaaa terti Mill, nr t rail Paltoa an and Mary tVAeoktye. ,), eai a-iev Ho&sj. rouaaXt-o k ukatt bouk II for haa.f wrrki '4 h.r-e bwbi u .' o Oaa.a'ar. aaara, It fit 'latl warai (IbeJlah'aVI yaliw lf bjkb waieauai. eear urere. dbt taiBT LATHR TUX SALK-bTILL SWinO II L abra, la 'i 1 1 Jatra 4 fl.i at a Sa. a aaa-S. naarblr.. ra a i. at taa eera lartery, a -a eraj at, l-a u and lib are. ail fie. piAJOw ATORTA.T RAJWJeJWR-ALan, A laiikMeelef new and a anal aand a'aaa yataaw aluaa lar na. w an laataieaTWa eleae way ranwA (lauy-Fwrjag a no, ia iav-y ar at, aar crraainxy, rtaea a aw. BaaaaMfa SLKieUB, CAKRIAOrflL B()ASaM. UA m. I . f. m A ...W.. kf mmlmTmm ara t k tb t-.T, i f ebVae and waa- a af a I I'aae. ill bwa,r41ieea,kaey. 14 Pmlbaa ereand It War ebbVaklya. eewtaaaaili CO Ala, pOAk-DltXYKRlNU rROV BOATS ItXT m al Paiyat,f. le dea S-leaala ball real fjal. fat eartrare and rrae r at a ae, I w enba, eral far wrlh.fUnal.t. kale Wa.kea (le O-ra. irre at e aa. -w at rar. ntnry aiaa Ter.atai. rt. 'iJ Waal 11 at. it... . ua wra ita, a. dl4a'll4 m. ntADwrru. 4 I 'UAL, POt SUA A (taJtaO Ut tUTl rtm tjrareTel itneb btat ran.. af a M b tear tltk aa aa I aarabaaaa. al It akala-aj t , Obaral aadartiaa be n'-. aha kaafraic aad Bet. Aak ef aU UaAt. TATICB A OU, fit i-ana ? A. arneaa.aaa.a, btfia? I an l.. aa-at aptlAia-all U KU. TOal 10 A HI Ik '. V aualkty laatlly aoJ ear raraaa, naare, rat aad aaaaan, eU acraanad aad A4J rf ft. a ara enroll Ibwlr. ear baa, wanaatad. a.r.UWLb laaeiad frara M rerwl b ; Btrak-aA 4. Prtna aad ftanrk-a. i.-lrnT pOAL aoimn kaiuhi sb aoor '-' eai,erdaant,aie tawat raa. aaa traaaw I ,Vd ainnr eaar la ak atr, aa aadn- rrr rarda aw AW IbaeiTT and p.. a a at rt, I I AaU baak. and ftrtan alat -. m Ban . afanaJ ml 117 Ua.na r. . natar-ia w era w ji"yrw. aXUKU-ZT, i.or-LAJeIS sin Kin. , iw aaeail , Jt, aba reaa. aauaaerw, ai ak ta. tatlr nd Uerrl vtam. OoetyaarVU ktan'en riArfc. aMeadlam'tB.BMf fcwwy, WW4KBlgr .VI atrdaaVJ NEAT 1 STORT AST) bona end tak fr Iblfa aanh'a aaaaraa.. li e nr TarA barf I- bbnd walla A. Abajl aaoilr.b, aad B-llqeeitarlr till ealA lrairiO PAY. Tl r-utaraOt at. aaar kh era. BrnaklrV Fajois roR RALit cnr.kt, at tu;iu ana UUen.ee Baa UL aUlTaed, 41 aiaajv, traw York A ta bract ef mparlor (art ana fart.-. Wad, all yaad loeeaaaH.aertiyceialiabid end yrwOa Ut. Pa mC la nwtntttir k nil, el It ae a yetaabj , aad tlU Ind nmbtbbt. B A. arjVJ a trty aau raae, aoa leuaawaaa. aaiaaarw 7AbJl fOJt BALK AJTO RXtJUAJtajr. - A larawealaaTtaaefrk4Waawarbryaai aal.B.I araearty. m e eae bare eoaaedaerakaa Waawre aaji ry "a rvbaaae fca- ra koi eeikakta far Wakaa warw li ra at. M. T. iaair uan-arauyu a Lttn 57i rARAt rot. BAls OR RlOAAJrUaV- A fredcet- eafaanue-. M ara fan ef SO aaret. aiaj iaa i lOa a. aeraa aatra aaad la aaad land eu4 bidldlaaa , aaret wl eaaue, naiJate ta Pttlad.Ul, il i abaee farwjk iSjt raa TtJOifkl A MabUOJBT, awtrpwi-wc!ifc i M Wtl H2a MOXKT TO LOAD AT Mt BROAD WA, araerafPrlj- atraet, reoaa M A a rtaea , Maaey ba ban ftoea bl lejbO aab,7bawaaT. eeia.tire.pry oeaa, reear ae aTary eaarkjaiaa ' atarakaedtee. All kraavartleea will be rii a lJTenneaaya.ae.ktar. M. BAtiataAajxa AC I a . m , m,, DKatTaATXKT al UEADTI1TJL ASD CKXTtrr, HHIBl-Ag: ,tt JJI tl pat .teeth, wlrbewt ateraoaUa eke rwab. w OndreSl: ell btarTeeawa te lb eaatei an aaarl" bene I tiny. e. Ofle af tha ortaiaal Praaab nf. vpjwwtrtj.ir. tA zstir Ts. w. arniiRiDox, dbjitibt, it a-' twnarel W tto T Baeaaat aU 4 Antw rrer Bew, atetU.I Teatb bmrted, 11 eanb. lee-b awed i nrt-leial Bane, OoU and AroaUaaa. NA "wi'aetniV- """ TiB. BOTT. Ml arOWBltT. orroc. A Btrtk a. HaMbi mn aa. . ta.M. mm ear. d. a a, fnld tUi nialte Mot arTJAabl baa 11 te. ed wU.fce.it yjn) na erata tout, at . 7b aartad Id WWW waa-eakal, fatl a rvt-J. a Rannxin, DAirr ma4 A raTM k lfd Hiwary. tra aaara kabiw ItL, rbjwarr aataa artx-iar faeilHMa fat Ian. Beu bean talk! UlaJ kr. katt, at aniiaai I'y taw rta7wlL a par at euear aaa en U traw I at, a ae wtrer S w J.mmrnri en ire tea -rrT ar aecw araaa, m e awr bant M. H -!, -41. U far OSJFrlHf A BROIL DkltTISTA -w fV.naat.b1aw Yark. ard tat r. a. a a.' Ire. learrt fa I er eeitiei eat ef aaak ea khaar la.aaa ataoavbrrt 4ita, ell rr am! Aaaa . ht ",. TrALUAiUJ. latPAOritakAATl-B t aa tlrby . Broalaa oateltaru Bertea Mad art ata a, of taiaa, i.V4ail kTrdr, ard aai A a wa. err a anaa. . fmm e .vary ... Seate Bate tbel kaaaaj awr, er-ta aaaian In a ltd 'arrb hut ent am ea ea-l new baei "I a.V Tort TranUI fatal lUirraaV by Dr. Ul Patel l-jdimaiv ba Dr. IbbifBI UlAarli.n. AVarna Mkittkfiit'i.aadtal.b a r b4eetl pvurn. BitTAnfT Ajn. vaatto ai A. Wab.TeeaparrrADi. IbraayialiU.aieetfn tTaet fw atariv yara. aad ran eraal awababa ta evaue bla te era- biraar and naw m rer e krui, BUY AIT dt ITYATTOa. II yaal It f MtiPtllT. '( C'lULfAlTdnGM. BmcnFi.'3 shop, trrru fixtuja end ate, ft it a wither wUbaw eVinh, taa' leaallt Apply ua tha Bieatene, bi Bdklh araao1 Ja 4114 riKOCKBY TUB OLD KSTABLiSI erorrry abre. JlkiweaiUAPoDVI nerary ab-re, dweltla aad tat. art. tad aw eanijuin.ietu. liraaajaa.. ata, MraaajTa, wUI ka raid r laaaodl.tal. Iaab. mt tbaa A If anylM Ir leaaidl.talr, tbLPPAKf), IT Byroee at, M. T. ill PMW TRCN roUNDRY-WITH ALLnXTUl A etHrplrr, wth laeaa of talbtnea rtaaai aa NBtTSPArxX AND FdTJIT 8TaM tala-dolcd a praflabla hualnaa; tk ratiaa fa ptwtad ef tba aaaad la In 000a naenae f aokara ply remar rrraad and Cantr ata, eyyealbatba aai 1 HI 11110 nJUKJLXtArajBOVrW AT SAVER fit AVEHUB DISTILLKRV-i a to. ei're ia tn-niy and lit street ara "- wm. uioiuea a bom. r a kl II . finnAae Jamil, BAILS CITS AHXBICAIf JfUBnTJat. A rraw Bpticolar 6 Aot nraaaa. EF.A OP ICIC BBA OP OB TUK WILD FLOWCB OP MEXICO. Tbla eftrmooa at I o'clork, end tbla areelai at Frrl'urlnalti.e oaaadTrrtlaajaeBt oelj pafe ADUUolOM N abb Children andoy 1 yearn, Ji end family trade, ta el eta Wat kTbaa uLeaTTwaUTe. iS rjBOCKBT AND LIQUOR STORK 1 VaTforaale-TTieateok aed nifare af arrtetrril cartarteripi-lyBa-oa rak,at let Baat td aai aaar. ; tPBOCXXT AND UQDOR BTORB W ataa, ataok aad Bateraa, aaw doted a deed bad mjbwaltd... .-w-ea pT--ujrji a -tTSTEH AND UQUOB BALOON L. Kt aaiachea. 11 raaoeforrmn( H ta, tba' naptrbtnt ba etnarbaataaa to LkMaad ta the had a lalBOiatn natwi aw naa. uraaa mw aaiilaald. f MM rfiQ AID WtBow rrAaTTTATq AMnattfJAlal Fkaaa trk andxTianw aaa aaata e a fOAL FARBOrKKIOR Ua QOAUtV ft V- ealf Ihaeeelealdlathla alt, end yreyaraf a I pxaaiy f.ir taaily s ta envr-J tVlratrA al inn lat I fa ik aarkrt erlna, fteea Tr- bt arena, ba BtiaW 1V and lit Orahard eka. O. L. Hf AOB. mt twv an -t Ll, HAlaKia'AItl. A NEAT 1 8T0RT AST) BABKlfZI'JT B fOA fill Tlf fKAAow b IM Baalb Ba -a a, naaad nw mmirn, " a"'-" aiywefl aat aa Ua BrA Baei" bra aorta, wrab atb ki mad andaana bbara ar rertbar aartlrwian, eel a ladYeaak aaaaad aTaw tenu aa al'rat. awi Oa MM ar rekbai Satuia, wi rami aria -e r . - pr Inea. aay 1. .Tin.?, iilnd elU tola. ? aain. bara. .nwaf n.rO.UTaethlt.ilad wltbaat yaia, bd aba ' XJI I m Ttrki e. aWlXaWaaaffir

Other pages from this issue: