Newspaper of The Sun, February 4, 1861, Page 1

Newspaper of The Sun dated February 4, 1861 Page 1
Text content (automatically generated)

TT rt i Mr. "m, I i L'. " i 1 u . . X .1 h . m-i i Ili i t ' THE NEW YORK SUN, MrtUM Daily. (Bnnewy o,it.l, b wtileh ae faualnm whatever It reotiv.J), tt the old B m IMIMlniw, rotter of Faltm a 1 Kwiu Mrmi, u4 I eta. tit Broadst-iy, teenier of Bros lwt, Park Jtowud Ann twt)arvdertHAte"r;eo Mii-heire. Th Dalle Bub le delivered by Ofis-rt, U suV orfltst ta Mow York City ant v elnlly at IX AMD A qCARTKR CEMfS FEU tTKCa.. Sing! triples Oi Cent. I"bV When iirt Ijr n.d, F ur Dol art e yee, mi ClKulatiun throughout le Year, eattoxg wlib December tail k.SttS COPIES VMM. DAY. Tire wfkklx urM la reifM t.ttoitbeT at if vei.ylv cents pr year t If. tiNTAri.), f 1 f f rfU aiiM, '1 cents. Bpcci Biene Pint gratis In lnteml.hvt suuecrilens. I Ad-Ire.. "THE BIN," ! Orl.er Fult-Mi an-j N awl streets, Saw York in irLu V nirrr-r(uu. SRvisGUMA3lIISiJJ AM) 1.AUNDK T Aenhf eurera and dealers la Isdles and chllir ns plain M.d fai cjr to.1. and linen tornis of every 'eaorlp rim. d -tlrlns rand r Lnaohlnot.'vtnt and Ironlu.', s i have It pnauprly ey-cnted I the bad ereon. r .1 v ry reduced kr'-r h l-d lecuet.mwd 1 1 Hie bu 4ue' II work v-rrtnt 1 to e't ell're eitiafctlti A BUAW, Tl Cro-li; rt, licit done la Sonne tt JeJl 01 VI eTKAW HAT nt.VJVCIICU-WANIKl) O ImniMU!! il ttr hat bleachor ftnlttlffiii- rr. AildmiUf M'iMLXIIoo. f.H'U! I SEWING UACI1ISE.S-WANTC1) Uiliot Ulerntioi'- ou Cbitri-t nd Wh 1 WU Mii'it nt Mutant AUbftnohut of tbo mftohln tonglit. 1 tin, tnd rctlon on worV. Atiplf t l.VHl-'ilif,PriMVIrn.lxiKJ Hl(thJHl Nvtt taiVtlM'lll EN PIA V31JT-5Itl. GKNTS-KSKROKTIO IKN WASTED to m II onr dt I'rUo ftrktints tti'r " rolll - lUI aba wlnh tainj.il ,od lltlni, etll on fUO.T r Co, diM Uraadrtr, room T. lluclt-e tWmp 'nr iir coiu. MICIW AUKNT WITU FROM (i TO W OAN bmH ft Itti mi tAt-Ho t i pornnltf la aiKkt niotiff? ra4dl cb7illu tu miCin. !!- Uriht ftrttci, tf u wftl iitntiatt, M."t ro-tinffd. b "iHnt N i d B Unim ui rj, room No, . UfU4"Y pJSTRUCTIVE AND AML'SIN. K rtT'i-Olir Xcnriil br wbioh ntth,r lftdlut or p utlHtu swi wnlir ftniB'llo$a pir iri without rik, cu bi hd ti rndUn four I wilt V-U ttomnt to "M'ULNr." b Still (hin Offlms tu full prlnloA lr" -olll t rat kr rotura mill. Ift'iM (4w ALE AND i-KMAI.E dELP OF Al-L, OftM nt wtlivd to linlloo JV tu b nlUd irltb fno4 ftmtir In ri rr nMMtl'T.br ftprlyim u M N KIND, riSKIiUi . M.H. Woeianrnninir'IUdt ytot rlvlJo lojxiftn' CEAMEN WASTED A FEW MEN' TO O ptta imih lii inrrchnlit vrv" lit; Rnd wabo il I. tliotr liftriuii b I tome eipi'rtiaro ftt prrfrrrM Al'plr kt Uia thlj ping onici', Ma, 111 Boulli ttr rt, u uir. fei o'l&H BtOoVUO AltO UIHinN T NO. i THOMPSON 8TUF.ET GOOD booxd. plijiuit rootno, and alnala bod. t ft Mk; Jooarvitt ror a tnftn ajioTiiBVui nra.uftiftraniiir BOARDING-TWO OR THREE TOUNG urn ran ) oomfortiiMr ftrnmmoiUtiid wltll rood Kiaid at Uil IN orl at, er. of i raukiort ovir lr. I'rlnot'a dmx atorr, r raaklla riuftrr. Vaetiiev for taoladk. feln-Hl BOARDING-A SMALL PRIVATE FAM- ll wnnl.l ItbA f.iw luMnllii Chilian, tu lia l.iuhl iJllr would like ft few boanlinf arholara, to lie tiiuht TnjttUh brftorliea and tnualo: alao umilUiutn and ttialr tra to board, 'lhe titnatlon la In a baalthr Part of IheaflUae. wtmro no danrtr can be encountered Ap. pi tk)l Curjaie it, New York. fel 8171 B OARULNO-A OBXTLKMAX AND Wife uid Plnvlti inntli mn run M ftceommoltd wltn 4aM ftnd piivMnt ronnus 1ST Orchrd it, njtr Kir iaf ton it. Dif U-wden uo(nmidtjil. U 1 K'liJ BOARULN'U SINGLK AND &1AKUIKD frall men cu he M-cmi.moJiit.-d wttli food roomi nod bord. AV tw rectf.b. jounir Uii Call at 1U V. e-t UUx t, cor. hUi v. tatf Wm'IW BOAUD.ING A FEW BHSPECTADLE rouai rorn ea.i be areoromodated witb tood board end riMMiu and ft warm pa rlor.br app) luat fti Ui Chat nam bUKr,uf xt door to Itumum'a clotblna atore t alto dT bnerdrra aewiamodatid. a30 tdM'19-l BOARDING A FF.W SINGLE GENTLE' own can be eeoonimoilatM wltu iioard altj a ean tdnnafi and bin wt'o, ftnd 9 roana ladti. KurnltUed roonia to lot, vltb or without Doftra, ftt 9 lnmr at near Fnuklin kWuare, haw York. Ja44UolU OARD tt,W-GREAT REDUCTION IN beard OoiulnrUble room' with neolknt board SI BO to $e ft wee k, formor ptioee t4 to fOc ladltv from B) op, for eomfort mod llTdnn ed ebeapnaaa, thU tumat txoola aH echera, ft warm perlur with flftna. tVatobmaB all nbllit, aud i-e- ibtta i IM sard el. Bear HroaAwar. alf) Sd'aelM OOARDING A FEW SINGLE GENTLE. . a-t men-iao ft tonuatntn ana wiia ean no aoeom. VJSdaU-d wlta board, at 411 ureniwicb at, Utn-o S att ol CsnaX. Alao, fumiabad rooma to l.t, wtia I erwitludt board. )a2 Uc144 i ' ' OARONG AT 106 BOWKUY A FEW - 'ToAfax mrD caa c womaiorMUd wi.u -ww Doara i rf-MaiA rvonu: two a r,tvD,-'D suu " "" nrArd uirl -frraltOuMl Kotiu. en rrMUpOoablo tenua. t Mae'135 DOAUDIKG A FEW RESPECTAHLK J Aroiaii rrencan ne ftccoumoftua eiuieoiKLiinftja endplatitniewiM,eliinft ntlirnf40 ftnd bit wife, at 1UI Ctat VTth at. but lat and id er.w lale tUc'lV OARD A FEW TODUG Mi'.N CAN DE arorom idatod wi.h xood board aijd fiiMiftut rooma tlao a fow ronna lndma, at o H. on-1 vHniie, lar. and wAcepaaatue door. latltlii'lrt BOARDING-A FEW MLCn.YNICS CAN hae rood boirdand comfort tide front ruoina. nlc3 Ladit In ruom and all tb comfort of home, ftlin front mom fi r man and U. at lOd 'llilrj am, Ljt lwh.aud ITU ata. ftdu S'lM LODGINGS 10. CENTS CLEAN AND emmforUlile alwilalaud double bedt 10 aud 13 eouU B BlrM i alMle roonia 13 to 81 eontt gnnttumau end ajrifeTI JeJB eoola. Uood full meftla, inaludlu. UNnrrt, MeiBaa,ftt 44 Lbipniard at, orar Uroadwar. Wttth. Baea all Bifkl aatd lod.mia at all hoora. Ia4 S101C1 ; ' ODGINGS-AT TUit TRAVELLER'S Nafnome, Mo. Vaiiok tt two door, from Franklin at, whara riatjaoatbla naan aan be aeooinntedatitd a 1th Eeutto etintoeAbledniiebnaafttllletaptirolabt tooom l or ataaiaaiian tut, ii w cu pn" ains: trooa F-Beei tnd rafrtahaitaitatlTOB to order, tod 4at?' " 1 t MOJTKOE ST-rCRNISHED ROOMS to lot to email qulid famlUoa with faoUlUte for eemt eraltmlbonaekerpU. Tenaa uedenU. tall 4aajUl HACUUERYi DICK'S ANTI.FRICTI0N MACHINE, roK rirNcniNa, biiFAUiNii. ami HKKrMiMi Ikon .i-e, ffHR MOST FFFIflhNT, tUOXiMlCAL AND LAJWIIt-BAVlNO MAL'llINFcl IN TUB WOttLU ikrloiiou la all bat done ewey willt, oxt ta uoed en rvitidrnd lu mnnini therm aud no repurt are need ed for ytuiK the largtiat miehlne miulro la ttiftn ae-hirt powrr for Bhearlng and Tunchlnf Iron, ta euielrvtb lnthkknea, wltb no perceptible etXirt, do tne ttie work In the mart imootu and pnrfMTt manner. We refer to the larcttt and moat tuooetafui eNtb lUlimruta In the country, to learn the Talue of the Tanona nitcblnre made undef DlCfS PATt.Nl', ach aa UtionatkllawaTT, Trenton, N. ,T.t Con me inu k.ifuaa Ci, I'rorldiioe, K U .1 B ii W. Vi. 4kiBfti u jAaaa. Marfta h Co, Jiaw York; Wrtn. xtOTTw liotxnitt aaiLLB, irwroru nxon.i iwOi.une Ata f toe-oil, ColUnarllle. Ct, ftnd qaanr other. U New Tort, New F-ntltnd, V.rjrlnla, HUnoU Oforrla, Ohio, Jte,ae,muyef whom, fter tuduf tliam for two or three ywara, ear tbey would pot be Without them for three or four tlmee their eoat, and wthera aay that la CptrleoB wdtk any otber maehlnee known to tUeua, titer pay ear ttietreotc la erer.'.lx montha maa. All arden pcompiJ eAteoded to, tnd all laTormftUoo " rmcVXNB BROTHER M Ce) . t, ROLH AfiKMTtt, trt rlUKL Mir KET, etStl'tU NbW YORK. N1 JEW YORK MACHINERY DEPOT. BTKYr-NB BRUTirXR el 004 na t PMWua. aVery eWerlptVin of ttattowary aad portobtt eteaa aenniie en.ln.anl kead ttlhta, power and head plan, ewa drUla, (eetr-etitMnf mfteblnea, bolt euttera, mortur bm and teneBlwi Biactilnee, ova alee elroolar and ap tajb(ewantUacdrlonaklBda! train toUla lu treat wariaty. AiltoctftleattheTerylewerA prieee to anlt tVettmea. MtfilT Tnian mktaixio paint-tiie itn- I dfewloed. Maala ear that, Uiriraeljle paint, are pre ajee U Npajr the larra elaaa aaiei. tt the laweat earbHft. Tliev waarknt iha ardala la ha affitl&sttat ff . 3SedeaarrwM.iaua woaal. BtW btdldintM UJjn a-atC paint wQl be kept f- "ICyAryf ef wtaaiy waaia-at fthaot ene-Udrd the erioe TMreteai tt h wertfa wtetty toore tec all ftaoh bob " rmE'KaTOftV- fT YORK MAClimKRY DEPOT. pTE earnftS Sbtt W ooat Woainra kt aoanna. r -aviSmrZaTnitTXRaup jj&ffiMr?wk$n nur, THE NUMBER 8915 WANTI'.O. DOU WANTED A (iOOD WATCH DOO a Imtov Newfoundland or mvtilT preferred, le. rmlre 13 Court tt llronkh n, of It K. UM.NAI. be.. the bum uf 1 and click, baxrut ul. fcj. rlift II OUSK WANTED-WILL HUY FOR I nth. It eht en- A tnmll wall built iMilari houn or etttaet.ln a ried nfttrihnrhon.1. In or out of t'te city, Adorna wltbi-tlT t. unmlipr, full docrlptlon atiI Urf itl rrro, II. l' U.1 (44 1', O. lei via x ..-r. iil'li.DIMt TO LK..iC FOU I UK A It r ns th.. hntUIno M Wft-t FortUh ti, I rl. k ts U fivi hr Ml f4 dip, lii ibont IIHI fuM m- RiJ in tuolJ aiww tt tor m ma tntmtf nr of tnimi'irtiit at pwoM. Al'llr o JAUiiH htt. II lworrr. iM Um'MI j' ASKMKST TOriTf-!S MtlLnGRRT it. lUlfntvtof J'wrnltt Nl fis t d IS ult Mloforrnptniikvr, bout ntnkFr,or for j ot r tv lm r tl to tuit iU tlali.. U piiwt In. In i lira M M tt tt r i I OTrACE TO I.CT-410 A MONTH-V V- ulint'-sri:jl.riilt.isUlfin tlit rltf Mllrmit. ii kli h, r nriMilrnt t ftrryt Iinmi'1inl0 pimitm tbotolpis Itri.- limit on Urimlilvn hvlahta ntr 1 u tun fi ny, Api'lr i t rtukftrt llontv, rl w llltiu t nvnn I, jki 4 HI VAVM TO MIT TO GF.UMANS TO lit A tmlt tUraistf tnlnint tlmt f-mr nrrnw of Ed Uli.l. Ar:lr to JUU. U. MI 144114 II. Nd to, LiHKlUi.d Ifia'luJ LIGHT ROOMS AND BTFUiY limrit TO I.JT, I'V JOILN IHMII', t KW !4Tt No. 1 U WAI.KPR "IT Uli:.M rONTRTOI.KT, CORSEU North k-' I Imt n.d "lbrn ru Wil.iaiu.dmr. k. Ja.ll 4-lvl koojn to i.r.r-(.i'.Nrr.i:ii apart nii t- lltni lac'y ril' I romiia nt 144 Tlilrd tc"d "mr,u r tt r ,t 1" '' i' 'I di at 4 Iimrlar -t n r I dfur 1. ii. r ar iMnurfai Aa pt'M, tj JUII.S M. Kl'JllAUKj ii Vj.i fnu.tU ara. fol iflOft RoOM 1() I.Kr-ITRST FMiOU AND i ui', tKultlitlajrf.rrbrlikiUollln n iitirii o i Ir lulra In oleiiot tin-Iron Mild V.or . .ralli.iM nr.t, c.r. Cjllifo I'luou. luluV i wi.i: to i.i:,sk. ioi: a O t -ni r Mi kicnt-d nil watlilniitoll at, lirt'f rt fr Minr tl aatrr and liarlna a annd dirk. li i il'l ,-fin an 1 Mwrrtna rlaht bill of around : hat li ru ii tit fur III tnanutarturtiiff of cointiit. havlna fttiaitid nitiitll. ran Imntid fur vrltiilltw fa d tliiir, ra ill m r mint or tint be tnrmd Into 1 ii i i , i i atiai til It1!1 a iiuiuInT of ra Hit -I ..!' oi . tmiut ftt. r f nnit Al'lili til 1 1 K. V t , '.111 Wirt H3d at, from li nV'oJi p in li-illlc'llO O i il.t. TO 1.EI-NO. sni ursTi'.n ST I'im in. Hunt b,l rooav. with kltrlnnt, Croton a rriorlrar I i ol ' riwbi. ftnd 1.T CrOhbr tt aptrt i u Tl In rjr and .'4 lliater atrauta, t$ tut month. in it ii T.WINO UAGIUNES . lOBKNTAMJ TOR BALK. ilurk a.M)Min'K, ..a . . LM.JTiTtrCoa.,te. At rMnoe draba. lnttnictlon aireo. 1'artli. acoowimorfatoil at the V Y HfMN(l MAL1IINK KJil'DRII'M, la.1l V4aclul 4M0, liroftdwar our. llroome at S 03 CKWlMy MACniNKS TO LET SING U rr,, WutfUf tV WlUul and I , all Um UA ImttrvTAO, to It, t irrwu from f 4 la $n rT montli; aino 'kllnaUurflil to opttntW on H klada, t-Vw ir n. i at nt to Vpa to work; Ui Uaary !& Mm!? iSKAA. CSTATEb COTTAGES FOR SALE TES CO ITAGES with full lot tan-Inn In My It ftnd prioo, froia 1I no U ',all writ bidlt aud il".l.l lorationa, wHI In lei tr niluulteof Houtb aad llamilloii lvm., ou rbillroad. Tcinjararr. Applrloll.K tLKH'IIKR. e r. of 4tb ftreuue and 1 IUi ttrect, Brooklrn. Jail tMoa FARM I0USAI.E AT HUNTINGTON, U 1 4mitrrroialhalllag', eonUluIni Ij'lairot, rood loute and all inve-airroutiiiilldlnr'a woll wnt r td. plinty of fruit. a S rni; tprnm i.i.v, fror furtbir pirfmiart, iplu B. W. OKUrirU.B-iJ'Irand tt, hi-w York, lei C144 PAHMS FOR SALE OP. K.XCIIANGE-10 J rlif ap irrri far paV and exchange lou ortn, 0.1, Bi IS, IX Oil, Si A, 1 1. 1 HI ariT. 0 liouam tnd bita, In i'lalnrlflif l 'all on illOKV, ISO Wett Wathlmdou Markit HTFrill.NVAII.tT Fulton tt Haturdan, froi 1 10 to all dar, Plalnoold depot Jail 4o'li II ousi: run salk at iOukviu.k-a now tiro rr and Liwtnut frrniio Uoiims ltc aNd nt Wdnt, tutmeuIM aud 4tu atvuur Iniulru on int I'-iini---.. rui ti'lw nOr.SES AND LOIS FOR SALE CHEAP Woiild takr a lioru and harncat In tradts lionaa ii S tt rr and torr. mmd ttand for any k Ind ni ImuI uimi rt itrod ciiftoce fur a man with a tmtll eiiilUI, ftito 3 niit rlttt hoiuua luraala rhi'iin; all arowltliln 1 I'loik f f tt i an In julre ror ol Wliwn nnd W ...rth avii-r nuTajlortt.liroukijn, K. U,oflt IIMtru. fa 1 4110 noi.r. AND LOT IOUSM.E ANr.I.E p. t .tl rrtudliatptnoiit tioiriran.l lot.H at'iKk ureupl d by rrr.' n Amirlrtn lnnUlir, r t'l'.lliti, Itniitt' a povl f .nrlty alwn.t II a ai.ie aa ri l.t tay ritb nlf' iiiiit-rlr t llptld lu-i lr f Mr lAl,iO. t.t ull. .t.rioutli Hrfu.Uin. ! i'l H nlKLhll lo'lH OK SLi- 0 TDK moat ditlrible lort li llrlom. rvdy fi.r IhinMali am Ininrorcment, at low triom and outMfl lernit 1 MUY, Uo, 01 Ubrtrtr tt Jal 4ec'l BOCbRd tOHSALE VERT CIIKAI rtrTerft? yentml and ailitlanllal bmittn In Hroot liiinitr the fin lite, ti too each l alto Iota tort eheaa, 'te.nimtuit Menee nmeurudoa liaad anA Moitraft, J01U4 UAKTLKK. It Naaaeil tt tall Mae-llT LOT IOR SALE, CHEAP-niK-JHr-AP. trt lot for talu on tlia uortlii rlr .e or II, kw it lietaern Himtll nnd Court tt, llrooklrn II v MIUB d! HKTIH TTUidtrat, N. V. ki O'lTU PROPERTY FOR S.VLE AND EXCHANGE - - tltr, ruantiy.rjietiirn bi d Velem pmpi rtr tl a linn, nee. Hated on'rlty proiitr. C1IU KVKINfl l C . ileal h.tete aud General Broken, 14 Wall tt, N.Y, JI.V4m14o qTORE, HOUSE, ., FOR SALE 0001) tw buidiiixa ptopiitr. Tlte coiuertttore,baujta, Ae routliwi.! ooi.drand suj heoond V, YH'Umiliurali. Klevll,lfrany biWnrat. Apply fcJJW, 1 '"AVIVll, iiW lludaon are, Brooklyn. jail t-Uu'lM XV ESTCn ESTER FARMS-nOUSF.S tml v v tote bought old,exelianf ed or rented 1 realaenoai near the eltv lor tale, kfonev loaned all tmalueei con- neoted with teat data rmoectcd t lott tedeetaed from uuee. I W. Iilltarrx. Ko,Blrrnatow. rooaa, a21 Munll fCBHi ATTENTIOH, FDTW, FURS. The New York For aUno(erUir1n( Ootnpany win Wl Fun a few da tocumr tt eott, t eloae op their tatire etoek. itee Tort For aUmifartnrlnj On, HS (hatharn at Kit Uacin riJUaiNU, Maaaer. FREHCn MIHX ETS AT f i 80 FRENCH BftbleietafttSI Ml and ftl ether klnde of Ladtat Fancy ran t retail, 60 yor aei't lower than at any otner Mure iu tne euy.ei we unaton nay rar uora' anyS wiaeauojaea M lareftdifty, TiOl 80111 MAJt&J. FBRS ! FURS I FURS !-SELLINa OFF thebe'taeeef the "took el ljt than aoctloa prteet. 1 ean Mil a tat of fun lor d ddlan. muffa from eue dot lar i Freucii tak n tela for ttiht dotltrt i tulldrtmW fun tin iliiit, at Ui Biftftnaotory. 3H1 tCIbtb era, hot Totk tnd nth ale t remember, npaUIn N B. ladle, etraw halt cleaned, proarel and wired for tb eniiaj en. LtrtadUnvitnA. 00. FUUU AK laMMaeMtf T?UIt8, FUSS, FUES LADIES BUT YOUB t- fan Mrtwentlttithaa at ay other atare lath pre. ae uie frta. aoetr Hoantmia uepo.t'nauT tuna kajatpa, tuff and euAk. et Prtmh table eapaymof tnd euBa. IT to tt. i reneta Itlnk eaee, muiT and . eofla, to Bll rrenen MUk auiiB, Sie tl 60 1 .Water if mk moflV, l te B9 t) i Prentk sable molw, t 60U Bi Mink Mactlii, per eat, Bit, worth BMiVm balee RntBUa Uthm. U aatii. mi narrraa!. 111 Chatham tNnarei war m aaota eft. fmOVBMMBB. rpHE CHEAPEST STORE SB petetnt tared. TkegntAaifi'art-ela.ttwulluied. BlJo.000 weathof Orotarlea. Wmee. Tee Floarand HwrUanatn ae belif told tt taouoa tarlrja. Thane are faoJaTto whkh tkeeaande eea tattlry, (tire met ITtaid yie ak wUl be aatlrVi that tnle la tU plm Ctarrrtaur-BaVBd, t 60, Umertoe tad Pre fUoaa, Oeaaaalt year ew n wleweeta, and to rtf otdt Kb ' TttOMAB R. AONjrW. . Wo.MOO'eanwtel.et,ia4WMurrat, Oeadedanrared free mllte tit? jj.n fann BAaUtlLSOF FZLITAlt TABU "UU Tnyeta nfaet plrtra eider, cWb arrala of aaaar rl.atai. fad Koan5te Ptihani attlln. teta. Ha tMIaBaOj IM atwaWaOA OIM taWBtTafeO aaaVK BBVlBaBBBV aWBwSal RSS4Bariia4, WureCIT. aPVyCS- NEW YORK. THE NEW VORK SUN MONDAY MOliNINll, Jn.ll 4, iTici. ttr lrmicmtlci mi.ii ('oaTtrc,on IltrtK the a-'jiflinimtn, Mrvn. Witt mm Kmxy, Wm. Cawii.v, J. a Vuun, Lmam TnrMAtiR inl KivAKrCHyritii wprcipyxilnt. J aOtinraitUo to trrrojjhi.,l w.ih DcorH-rata thtcubout the cuuntr, with a ri tu a i;p. r oiirntion Ut the acUlanuuitof tlidtAutin tlilTuuHiiti inl areaulution win -.lito,1, Ji t feting tb lVstJcnt to call the convention t- prthcr nc!n. In drf ault if tt ittLiifjctory a-U Jurt nit m y tV..PTeM. TRAtPRA lltAT rilFVAUili. Purine tbo ttiutitJ tfr of tViHlaotl, lita uiiaretUintiight, Joiim khui km Mru to !? hU tttvid, au4 t ptvu frurn U)loiiM.Mt.fitncttrir ti tho rMf of ti ll, wm follow. y a f. letvl ( ftfu r a few ra miontv It Ti. iin it J inpfriyTtknt fir mmrut (ttctiiitin w ii ltTn Mil rtninjl g tiul it luufiu t M O I Ttl, cUr mp 5' llfiDl.orl d-i-'" rion a Mtu.tf, wrico ,; u t-t ft t on nvkt tnth O Lml, gtvvncSiArtiaiiil.iir I Jm ! () i mia all wu iM'Ue'i-, xr.vn w.tU a yrt Inteiurr t-nlh-Jii, th thru? tPitcatoil tLttirfni..n trivtro! firth O I-i d, mv6 ia ft.xi an 1, or I tl.a I" AuJ U k! tff I I tin i-k-4 Uie J, tu kiti m( M-iiiff aul lior CiOhi.U . a 1tiJ rb t a ibtinb of tiotila ciMinintu lo)a.ijt Cn- - n i hi crown, tvri tinti thid Oiy. 6 t.Ct'1-m Ui. t.-r...M.j :-.t. 1 Hi.- K tormtln wv-t-i ! whilitl.it bwiihIMu w "i, in' laid t ii'llM lliaf h Of l'. tto'lltl tb'tKM. "IU iK-ant Aii"v y O ! trt.i n-a ' li- il viifitii ttim w i i lii it I w itt in m.' opei nut l ? ia ii , ni In. ninreiMi tny laitlt In t -. 1 I .nt kidrf-ttt t n My atnii,;t t of iur , i, ,. over. To k u 11k trui'W H nt t a I h - i f 1. 1 i Oi C ! O i (i f' On tl i my (t - niK iwftlu-t 1! tl e wiv'.-n it tl ! w. in) 1., i, t t.ct da tbm. Tba w U i ii t i iif I l T n 1 hv let In i im I rt. P v ititt li 1 lin tt ml It U rtf tt- unl -? lit m. (it L i. U'ii dv, Oh tt"il I i.t.1 mi iirMa ((! 1 Wu rit iTi ii o ftf litj, irty (Jul. d tst tl.mi iiot I Hit M . , a tliotl iKKintT liTiDs F lNn) iciM ii di' I 11 tl.tt l 't WHathy kill T 1 liait r nun u.t fit tnwok Ik w U lluitdtir, Ol do.1, attt-ttnilif.h Tintowit wl 1. K r-kt m irt-4, l.irl a t-Ak ui ihy wll Ivl'JTa. B ., Jem it t.Utiat, in d li.t,et toy bvuL.nr, ai t lu i nlio tl M Hut lie li 1 tv i ma. One a wiora he tM f am -timiPil tmruilMTi t; luirnt ft rib, I. n ', wharo art il u &Iy G tl, litip itrt th u f t. iuo, I im ihct I Mi i I limy lWbM lua p-OjitiJ Vty tlo-.ii ny It ft fur lUv luttli 1'nr tUu o-iw li holy. It In th.uf t-n ! ill tmt let 1 1 -' io,iivry-t for th vtmi t f My aul li tlttm. Ym, I bar tlilntov.n w n' toauuro ma of it Mf atit I along. l'.thf, aid lll i-tii... a with Mm f'-raTtr. Ameut O il.At), ariHl htlp 1 Ami u " 'I III" HtMltlt'l (,iltRRHI1tFNf of til fir the thutcir aajf "Tho l-i-ui ui ui.IkI PIhiunm unaMatirr. cla tho Ma.of rpctilin ihi whnli drty In urTf n hi undUtiirl I t i hit. u i with (Jo 1. IdiwiHa lit de Irfa it, a llio Hrlti.h tbrlatiHti in tou-Xive of ainritu. Ida without a BftUMth. IU rtnmrUi a Imllarly ntnmff contra t on th ul'Jtut of praypp Thaia nitM W Mnninlilrid-f pa cuhar In tna (l-n-rrtan ntiwti of rwy-r, whan, witb on or twocxeaptli-iia, triaOaniutu pariiMiutlo ro gard tlia liiv.Utlnti of tho FaVnKol.t.U Allln.f, t i otraffe lur a htated thro tu tniy-r, for a d flnito ob tat i, mm a ptxntiva tntt1i, 7 wj yi.tr awhvn tho KtnhiiiUfr nirt In lltmtur. a itw frian Ji met t- praibrr ror raytr !" a l.ewlii on tba nus-tltiv, and th loi-al rtmiuUteo wire it tuiub aunoytd thit, thniu;h their preaMaut, thay opuInaTtsel publicly. t tt turf tbut tli prrvjar meHuitf u-vd nut lnuod fiou hal(ktaIrtnintUteu. Oh for Ukireprartaul ui e f .dh U ray,, l.Kf K.irtV" SrAlISTICS Ol CtXtrflR-t AXO Tintoieouii At BrtMiNAKir Tl e filtnrf rrr ,l f tlie ifl.pfinUiiftttH (t our c'tpttftw at nfninirltM I a U t n mi Je. after a ciruf ul ttl in Lion of Ih- u, by one of tli e -tetTetitim af tho S-vitty tf In jmry ronnetted w.tb the t nltm Tlii-tlnl. . rt tiiilnnty, Nw York i No. Rtudmit-t, Hi J Jr i Nn3 P'i., t5 jun ,T''aei, N. Chunh iiiaiiilh-r -3W ff. ! at ph. 8n1 Iiiii 374 rtoti. For Miiiintn 1x1 tr . V atp1i. K5jiin j lm. Kur M muMiiria-t II fr.i 11 atipb.t 14 juu . S. in. IV r f-nt on Ni. of atuHaiita. -411 fi 4.1S i-.W.. AU jtni , 4ui en i Sll fr., It'.tl li.i VII Juu., il. wm j 01J Ir.t 013 anph.t O'Ji J in ; OJJ an. Ti'til 8123 i 1 o-l ; Ui , iT.. Per tint 4lu , J20 ; ol'J. Apptylnrf this avei-KK to tho whole number of NtudeuU reported, wc aike the iollowlntr flyruraa N). ibunUiuemlHTK. S.&7C fur Ui linn try, l.iXO for mirwiiUJirlre, 110. Fnun tho iUr 'Uitetnent it apent that vm- " erahlr l thin e-hlf o c IIa -tliidcnt. ttr. tneiiiUm of ibun Iibi, anil) tbit iiiMit 'nf-h'i o thuMO liiive He luluUiry In iew a-t thoir wdr, ur lif J.'?ven collepe rmt riinTerlon, tho Interact In 7 f tiim am 11111114 to a re. '.v.... in It the t tno f re)l'iniH ' t ml iiiti-n-ft 11 ioorvtei tcl ai rltiii, i 1 ' ni 1 etprtittlly mmkf'l In T tithnr loll ' 'a I tttllt th Mi.'h m tdrrrtto, in ti tlhem, 1 alinott wholly antlnrf. Tbti irtniti from thn grettter rtof thn t lMilitpf al iiitiiAriurt iap4..k ol ui elt-VttU'J and e it.ib-t toim of ii-t- Ii ihjut hail" tt 1 m t'eti n w uiiaiy Ht i it donvri'mJ nt iv Id' I itti't trntiit. nj. Sl'MM, St lllHll SrtTlaTH 1 01 X. T. I!. U. I! 1 rr I "hut' Iji iinpi il lepiitt tha 'a! 11 tin . i t' N V. 8 I 11 t.u, ulr- tlia f .1 loaii'T t mnlr of .nill.1'1 u tha i ty, UtWiti) ami 1 jtutti. r . i n tinbur t HtbVth 8 hoo'), alUt , nutntifi '., . itMiru iu thuta aoViitulit, 70.3(li( min.Uu ixt In Mti-duna tu any rtaiuli.y imhoil, 80 tV G. A nuniber of tUIMnm, uea.rly e pial t ont. teutb ortLetiitire , pulati"D, I'll aiatl Ui, ate lu a ny v wcniue rjritiir Kti-'Ui'iue .n a-ary Titoant rriice. Who will f.nth and tufa faw ol tha 8i I4MI Utile mil'", 1 u kin,' tbeui aj biuu 1. I'idji the bumiuy PuiMiRMH in JJvvkiii'.s. Tlia Iitent ahieo" Infii in u tlint lit., ajitotiiiu c tu eru lipTf the K I'llmth obHerramecoiitini im wit'a t miml hteltbful lutlii enre In prnmotlnd an liioieaaiiu levereiiie tor the liid'i. ilty 'n Hie Ktrntttiieutii ai 1 liven u uiati, illill u't, d iilti-e, many euonili . Wor'tlly an I mUndV miimuj'L.a ate tue iu ml 4tlve tmonit them Abetter tititU oi knoalide aul fuelm?, how. ever, U KpreaUlluT ovur the dim try than what theae giiartlUvui uf rellklou and inuiallly .cum 1j IKmneHa. Dr. PuiliPlt at A'ork tt a medical ml elonary, iMrtlculaily tnibe idlifilni J.we Ui Talee. tine, lie itHldee in Jaffi, an 1 'ue: lit. ditora daily to the afflicted and neffltittd, vUo fio k to htm fur relief from their milTortnut, or aeml Sir ntra to tl taud tbtm on their aick beda. Mauy time, every day be baa npjoiiunitieeof dlrectlutf the diaeaotU tnd II. e cijinj to 1 irael'a Baylor. ,)c. Matie. lATKRAnni of tfas tvntiuua filrjlajvtow, itp.rmhliiif th.pnijl imJlrld mlly t ma tiirtiireo in jiiiin, tua lit eiixiai lAcuiita fur aooitje to Jewink achouirt, tu.1 tu the more t-lu ctted of the uutlnu genertily, Tim DoSATinia to the Amkiui an Do Ann o alit.iota froni Ai'if. Ul to IKcetnlar Slat, 1mh, tmourned to 7h,ii. TbU it t uiucU ainaUur amount tUtn waa aatlcipated. Tun minutm or the New York Convi-n-tion Kive t lint of vi-l luptihl chun.bee in the utile, wuh ioS lulnlateit, 10u licentiate., tad 13,Ui3 iucuj. bcre. The U.dlue witulu the your eru 3,oi, Sir. Kcl'egg'e I'ropettlllenti. The lullonlnK Are tlia .monlnicnH to thi CjCati.ution rrojiotcJ lu tlia House Oi It.jirc. ieaUtlvet on FriJay, tj Mr. Keixoou, Bo. bublictn, f IUinoia: Art. II. That In all Ik. territory now held by th fulled Btatet, pttiitled noilb of latitude Ihlrly-eU degraet tnd thirty ininutat, inroluniary mrriluda, txonpl for tt puuiahment of Crimea. It prohibited, while tuck lei-nun y thall remain under t territorial torenunenti that ut all the territory uotr held enulk of aaid line, Deitbes Caogreati aer tny terrl torlal leglalature aball hinder or prevent tue ami. KMoa to atlii territory of partuo. beld to terviot ra any attte of tbe Union inker, tktl relttlon txitw by virtue of tay law or ueage of itioh ttate, while li ahall remain la t twrltorltl condition, and whan any territory north or eoulh ol laid line, w.lh la ruoh pauadartea at Ooogrta nty prater I be, eliall oonttla the pupulatioa itqulred lor t tfember of Congrtav, tfceidiug to Ut then lederal ratio of re ii ilailmiftf tha people of the United Btatet, II may, If lie form of adornment be Btpublloan, be tdmllted Into tbe Uulotroa aa equal footing with tha original etaue, vrilh or wituoui I be relation of par tune beld to tervioe tad Labor ae the conatJIullao of tuck new ttate may provide. Art 14. That nothing la tae Coneti totloa of the United Btatee, or tny aiaendmeol thereto, thall be to oeattrued ae to tutnoriie tny departraftt of tkt gvvwnunant, la tay utntar, to uUerfere with, tha relatluti of peraooe bald ta aerrioe la toy tlatt wbt't that itlatlon txlett, nor In tny manner to eaublUb er tueula that relation la toy etala where It It prohibited by the law. or th oouetltatlou of tuub tteMi nod that ihla trtkel .hall But be altered or amended without ta uontaut of every ttate la Ik I'niun. Art 16. Th third roregraph af kb teoond eeo. tin of thtleertk trbel of the Ginatlluliun thall be taken tul ooaatrued to tuthorite tad empower r ii.it it to rata lawt Moteaarv to aecure the ra torn of pertcn held ta aerrlce or labor andtr th km of tay title, who may keveaeoated therefrom, la th paity to whom won Barrio or labor may b du. Art. 18. Th tmlgratloo or Impwrtatton of paraoaa bald to tervioe or Involuntary aerriae laaotnyatat tr lerrUery, or plaot withka lae Ualtad BUtea, frwm terytdaeeercotwybeTond tlMllaalU of tatltol. tairtwerWrrtterltei ffietraaf, tl braw rrofciV MONDAY, FEMUTARY Tha frlil Tlilnrra Mnlra. Now that lie ol.l llilrtccii tti'oi w'u.ih firm eil Mk retifnlrr icr. acein tlir ix i H illwulv lhe n mri-irl I y the wl.lilrjwal if one or mur of tlirni fuuu tlrt Unint, wc wo rxviriotlo tllu tione in It part nrli Imra in inn Krrnlut mi. Inllio Airriiifttrt IIVi'js tfewwtxki alnru, were eiiractt frcn the llntton Trmm-ripi, Innr. Inft on tki. i'nl. Hut the Tnintitift il.vt imt fnto Ihr a hole numlar of imittmiiUbi and iri itit raieailliy cull Mate iluiuijt the wur. li round niiniUrt, lh trim,! raiod iluriuK the r v.,11 a9..'i(.li, furnitluil follow. MnteeihioeMa 13 OOi) New l7tirreMr..ln,tOO' (utitwMicui 4'sli Rhode HlB4il.....liinr iirgHiia tUnno Nortl Canilina. . I OiW Prlami ItMl'r. 13 Pl H ililh (imiint.,. WW NewYmk. .M tiHi lielawaie anno Maiyjunl... . 1 1,0. HI Urorgit , 1,000 Ntwjeraiy. , IT.OtlO Taktnit Ida rrntii. of 17!0 M the ttandir.l of po ul il Int. the SUtct furnlelioil cumpartttvclr Willi tlnir pop tat Urn followt, laiKiiinlnitwllh Uir SUto atinh fuml-ho-l tlia nrntt worrion in n irt Ini t p. pulat inni M.tarhi tilu....! adillrr to every 7 lnhaMum.4. loliiiMtiritt. 1 Mitiiier toiveiy ft 9 IfihaMtinu l.nrde IkIhikI 1 1. 1 lrrlrreiy Ml in'.alnuiui. N .tt 1 1 lie I ro.l ii to iv ty 0 4 li litntuiu. New .I. 'iev . 1 tail I , r 1 1 every 1n.e liiiatiitan4t. I'l-iintilvatt'a.,. 1 ruddier 1 1 every 1J 1 inliiloUiwe Nwoik.. . 1 an dier 1 1 eve7 1 It inhaMunU. Marylail I taildier li evi'rv li 3 iuhalilUnla. lielawaie, ... 1 aoldler 1 1 every HS inhaliituilt. iri;il ift 1 aoldier loeviiry STtfliihaluUitt-i. (Imi rU 1 ml.li, rttrtrty II 0 liUiablbudi. K'Mil i I'trolita tt Idler t Hfery 41 .1 tiiliati tiuti. Nil t'trd'na 1 .o il itty tveij ftfl 1 lu'iali buiti. T. Kin- tin NorllnfBaMiilet to,clhr, Ihey fnrni I ni t tuliticr to rrrr H lj.liilitxnt nli, I. IK Sm h in .Si.ilotfiiriiitlirl 1 nl.tlirto nrv Jii.t. li.i, ni it. int. Wu ti ol tut iliim for 11 e iNoril'i rn ,Stiui tuv ri alt r ili't;rixi of nt. (Hot III ill 111 till 8 Illll. 'I l.i' nt iro pnpilUtlon in of mure , Ihiln.liil in the tlxiva cetirnilp, vlmh will in n,rt, nri'oiint for tint iiinptra ln.'',i email iitiml or fiir.iitl.cl dr Ilia Mouthor.i SiiiU-e. It iia do it i lull in, linnivor, to lout, tt llicfmle, 'I ho pri li uf tluu tljln ilil ml court the cnrtit uf llio Reyolullon Il wu. fonril iiihiii thtin. And imw Unl I liit of civil war tlrikri lit ailli Imrrnri Imt if it It mm. uiiliililo(,viliiili wnt iiitt In lieir n it iiinjr not I.) llio tntiin f ilrioti in llmt ctllel nut cvnry ri 'Ittli tnnn in tin) Ron1utloil, will iloiililloan Kiitnmitn iiiirimU f inviin-iMg uion for dufuiit.a now. Arnioif .Vcrciiiy. tlortt hltritti. A irw wirkt riiui., I lie priitripit RomAii ilul-liiiiio nt tlnit iii I y Ui" ikiIii.i in 1 un unulinr mur, i.l ilult lornililui to iiTfunn firlain i itj. lnii ,nu.liv evi'ninn, llio liroit Hint mutt friiiiinli'i iiileivlioiii.e wua tloaatl in lliemott eiiiniii.iry miuiior, end on tlioprimtM- virre fiuiiiil n l'luliiunl 'lip; nnd trionlnroil rotkailee. On llio next 'Juo.l.iy inorniuA vt In n iln)li;lit Inkn fur 111, llu'rn woro fount M. 1 up on llio ( ormi. iha j.rln.-i ii il ttrrct, .a iiuniUruf liro lininlbilli, V.11I1 tlm vionliiii Italiiiu " I iiu Vinmi l.MVMr.i, our Kinn." Also, tt ulie of lliaitiiteanf llmrltr, where thiro trn two column, a Picilinout if 14 win fount II) inn on cm li. Who put llicm tluro? anlvilio at ink uptlie plirurdt? Theno liilli were not printed in Rome, an orry n Inl iim-ollii'o it uinUr tlm lilanl tun ri.iiuii of tho Govern, incut, 'lliry vicrc nut in :inl tlicto woro jut up only 'ui a a.unK. '1 hut tuiiioiliy llio I'opit rind twenty-four car ilinnlt nllinili'.l in 0110 of llio iliurtlicn there. iiiim for cardinal, rlin d'od afow ilartnime. Uu thi. o 1 aon 1 much 1 irgrr dotui hinnn' tlia't Bnual of Irilnli Innipn ami tlm IVpr'a .Swim uuuiiln tviro prcaiot, Tl.cre tout I not hire lacn K-tlmn juvor $ir humUttl tMtrri Intlin ilinrth, aa well ii" l.ro numlHrnon tho outi'la if the iliunli. It il true, that when tha lVnj arrieand vhinlm 1I1 uila from tny iliurili, many 1 f llio peraniit pn'tonl lnun, an'. I lima it I- iluiuiol that tho nij'lii mo inlnafdior. Hut it la a arll-uiniirtUOil lliiiij; that thrte tr thn 1 iiiiil.n uf Iha I'opo, mid Hut Ihernro do tailo.l'10 pirfrini that tervlie. If llinponia prtieralli tie favoralila to Mm m their ruler why it ltjneietary for tha i roucli troop, to i,n ir.l Inn. nnii keep I lie illy iiiii t. Hut uimiliur fail will t'uk. fur itavlf. '1 ha PliiUmuiilc Smiely u.ui trranieil to luvo a Rrind iiinirrt, for llm beuiht of llio pvir, oil the U'.M, in tho now theatre. At on of tliuir rcbeartuli, it wua aUilc I th.t a di monilralioa would W tin n ma la in faor of the I'opo : Uiey pauted ti 1110 ai to for Koinu; forw.lrn, and Iha moment tlm try v,n lie.nl, " I'ii'iii Pupil," forctity pcifonncr imiiiriliutily In him tho llienlro wliiih wiiiill lm fi'llna'eil ly all tlm tudiciiioiu Iho ii hut the coin lini.ui was to tleiliim ;ivini the c. nrert. 1 hu tulijei t wt. tain hruuht I 'i fir. 1 thi 111 to jjd iuiililho liluirl, nu I Kt the di UIOU4I tut mil tiltUpUio, lilt it aa g 11 ileiilcd notlo i;ira tliatou icrt. fi be liltilia of II .me ar. ilivilnl lolntwo par I ne, liilloii llm W 11111. on. I llio 111. tekt. llm LI ik me lie I'lii'Hti.' rirtv an 1 Ilia whiten aio th. I.iU ul pirij. Sow tl.o vvlii.o. t no 11 ii o 1 tlti'ii li mil. rti.ii, .lin,: niii.in tUnml'. . , uli. I Hi in 1 nnii 1 1, iiiikin; mmii ilruiiiiittr.ili'1' in the lii.lcrj lu Ue irojir. 'I hoy il.itluH ufti 11 011 ivh, to lei lli.illaikl know that tliei are not itt id, hut lr'nA -irn oXt. litt Ht uif, v, In 11 tho in Hiiiif vlilonea in 1I14 lieilli uf Italy rejilied I".. mo, thnie wuaiiHtrouf imliii.itii.il In hoiil Bill I111..1, Imt ihoKreaiu Gi.ncial forliado anv dcmonsirilion, lott it nhollld ililllllll llio .''Il'l' uf tll8llt. IIUlill- iiierui Hilt to ki fit IS una iptiot. A fi w ilaye nflir, vilmii ths lion, rtl mum reluruinu from 1 bur. li, liouml len 1I1 iUhiii 1 mui ironiliii Iha lorn, lea in, only a putao for hie car. rl.iKO, and uilheldin up liudr h it, hut litiiii IbIiuii. a nlt. lI ailonu. When I10 lud piuoMul they all tin onilioii Int. ami iuktl walked home. iL'iculd uol Hut fault with llUt act of politinoat, AKami on a nut In r ocia!on, a very lar.; num1 cr of men were notii oil to, wear a peculiar tUuchci bat aa they walkod the alreoU in th iiroraH-utioii uf their laiiuoK. '1 hit continunl Tor a few J.t a, aud Hum tho ordinary hat wan uaett. Apnin it wu aomchow jnderstood that no mau idiould imoke a tiar or I'lj-o on tha Pin. litn Hill Uia fanhionalda promenade. Now. Ibo Italian aro j;reat imokera, hut for tcoral uayi, tLuiii.li thnuanil proinesadod there, no 1 lar or 1 1 aiicaro 1 1 I hen tho clar tcnuini'd tu .Uie. 'llicto aro .irna Hut prove that tluru i thorough uri(anlztioii that tba lead ers know their atrenirili, and enly hide Iheir tlm. 'I tilt uranUaiion la tho more bopefitl on the on lui.d, and to Im ilreided oil tha oilier, a. it U never noisy, ii tlwt). under exlf. control, anu rompt in tcllot. Ajjiin, tho alinpn, preparatory U Clirlatmia, fill their window. Tilth attraetiv good. In lhe toy-choia a(frel aomo quaint fijuroa, nau-.teil and UretM-d with thi three color of tho Pieilinont Harj. '1 hero were no mottooa nor lu. ecriptionton them. Tlmlr ,toluret wcra not peculiarly Rravo of merry. They were not caricature of none, cnrdlual. blatiun. or prieat. Hut they had llie hated tbrea color, rrd, loA.ie and gtfn. Th:y were not arranged in the form of a flat;, hut thi three colors were there, that wan enough. It miht until aomoUJuu j (0 til llioM toy were removed, A prominent and loadlu2 man among th wAifra, or liberty orly, who had tevertl lime been luinroond before th tntheritiea, tnd tvt. monlahod thtt they had their eyes oil uim, wu racently called agaJn, i7ben he ws told that if k waa not more drcamtpect. they thould btniah bim from Roma and th Sutea of tha Church. Itowlnj most politely, u replied, I do not doubt it would afford you the nigheat irrttiliettioa to get rid of ma by btnlthmett, bat I am ready to mak you a heavy bat that you will be I auithod long before I am. TbU migbtmly ha Impudence or bravado, but it waa demonstrative that be did not fear them, for ha tnd they knew that bla ban.aUment would only Inertia tha trouble. The polie cannot now do what tbey once could. There I a power In tba people whita cannot be iipiortd. ImiffmletU, A FeaaaU Warrior. A widow, whose nam flgnr bonoraUy li the military annali of Franc, recently died In tbe Hospice ilea Petltt-Meainge. at th g ef 87, ller maiden nam waa TiiRgicaa Iiqmkik, tud tlia (erred tl t dragoon la tbt 15th tnd 9th Ueulmenll from 17S8 ta 1812. She wu known throughout tbe trtoy by the Dame of Sana-tient, and was to tanck eeteeuied bv her officers tbtt, when th Com mitte of Public Safety delermlnod on eliding all women from tli army, an excep tion wai mad lu her favor, Tha history of ber caaopaicij wm publlabad front her wn dlcUtloa in 1812. fib began her tall. Itary career tt Tralon. when that pott U bealeged by th English, In 1791, She) wu wear pat aider arratt by CostumaaWLaat Bo tfian (or eVtUf of tvAjirS U 4, 18G1 lilting ao orJer. fvmi yrafi after, when iur uu cniin.aiiilt'r lift Imuievt Ktr (Jnn. ml, he ttiit for llio tlraftmn INins-lJiCW I HI. I'll ml, and tfterwirda i'ivo hir a e.nl itctv'ra iiciwlfn of 200 frBic. Hint (Sim lonia'iioil In active tervlia until III.', wlm eke fill it to tho hands uf live prlett Uy niNit'4 putril.'at in hpaln, atil w taken as prlv otier if wf to I'nuluiil, where .h ra ntaiiicd till Kit. In Iha coure If lir-rtwen. tr cain) i:i!ti aim had four Inrwa killcil du- iur uir, anil wua uiien wi'iutfi uto nut tune beine- at Tonlei, when a In I alruck j her nn llm left treat.. She rnlitrl the hot. I pice in is 111, ami nvfl uioti nor peasnin 01 i'dlif., till the present Fniieror in tie a bawd. seme addition to her moans from Mi jinvate I iiri.o. f rltrr from a "Sewptirt .tltn at Key tVpaf. The following letter from ('ol Tpvimas II. Carr, of thi city, now at work on Purl Tay lor, Key YVret Florida, to his wife hern, w have lieen kindly pernntleil by her to topyi Kr. Wurr, Jin 1 HOI. ttataaat a ttoamer artlvtd I e e .m B'lturdsy from Pbltadelfii U, In mat 'g I it" cittrs f .111 the N"ltb. Ihi by lliei llm fie n vn. nnat are kO'M bi put dowa this dimmlnn, 1 n I ul thill tbe folt .1 ty Weal ba 1 llio . ttkeu 0 Iha iliannlonlila. I wiah tt lei tniiaiula 1 lie oi.tla in NewTi t know that ftrt Taylor cannot its 1 ihKiiiiyinn wuoie Huiiin put toRrirter. Tile tori Is Inipttvnabl. U wi Iwnlve biludial fetlfion Ilia al on, and koa bukiaw. eutram e, wlml. i. fmin the IiumI, ov.r t uanow brldri ta ft driwltrhUe, wbli h con lie abttt 11,1 tit luiuuteif neeuivutry.- Then III ru It a t 0114 la.t wuli a . u.l lue 1 nt; ili-011 main at run inel c. 11 .1 It'ow .1 d wil I'l t'tlrsy n Im I t. a. a II v?y I e.t .onliilun I r t fUnt, 1 v, .a , notoieir, there is tin duier. The noliv, '.tu I ttl T te tl ly W si.ti i,t tie ttiti li ttiv on te Miwer tier wh ck eiu ttt.ni f ict In tu toe wat r The fit'l let ttv,liy It loeh C'lluni'til.t gunl, wblihallt lent a ltli of em I fmn iiiilet . tw til !lt. 1. 1 i',mi r.a wl ieli ft i'V IHa ,mi , twelve l.' itioial ltnv.n1'ta, arel a iiiatimn of ir' 'ery tt lltM ltlrt.lt a tlivb 11 the men on rl i ilay, and d llmt by the pt ra be aaw tnat toe Koteron eitt inlin'lel to i.t il tv.-i the ditiuim lu iviai nit, and a thotig'i l,e d ,t nil apine ."it any tUai-er, a. it wvs ttt'itmaibV ti .,k- the f . t, yt bi titevit t fui rite bo aluHii I lie 1 ri-tYit bir llieltl (ll earceleia ) lie 1 kid ttie miu wnot.ier In raat of an atlai L tlivy woili'l Hsai t toe auld i.rs in ileM.dina' liielott. tu w mil tt ey n't auwni-id In the atllrioativi. He tliijikfd tnoni, atnl aild h. al otild . uilinun toe work 1111I1 Apul, uu' i ot iti'itd utliiiwlho by lite toreiuuuut .Yiieii.trl Aim. Nrw iitik Javrnilo Aatlnm. l'ritn the ann'ial rrmrt uf the New Yuik .I11- 111ite A')lum, Jiitl niiiile In tho I," (i-lilnro nf lhe i-luie iiml thn I'.'innn.n (!i.uiuil of Ihoiily, Kaiu the following atatt iiit'tii : tiotiMR or itmuKori in. Heiialn'onlnHjellouHisDr.' 31, Uol) at lleetlvid dining this i ir, (liiiii) 101 I) mhaigrdl.y MiKltlratea ?'', (lit ttnllie Atvlbio lii lalieil'ited, Ut lt,tie.l, 31. Iliarliarb'e I by Coiuuniue,bl 1t H! I.cavliig m tie lloiue, Dee. 31,1 WO Mi Aavitm. Itrninlnlne Inlle A)liiiu, ll.v. 31, 1V.I . . Ill Iteiitlved from llotise of Koirpliua d uinjr till, yitr, (1100 j 4:2 hi I Dim hatved by (Jorum U.H lull In.lenliiird mil Kteaped i IMi.l 5 411 Lrnvltg In th Asylum, Dee. 31, 1 VO ill Tlieviholo number reoelveil duritif the year wis pietltely 1 1 e as me as In, t year, vis. M3 The griud total for elKht years, la this date, le ll 6ft). 'I bere were In tha Asylum at th oouiuieiiieinetii of Ibey.ar, tlliblldran.tu.l there bnve lien IJJ ailiie itxelved, makings. lAal niintlier of Mi, who hive, during the year 160, enjoyed the d aolpilite and Lenir.lt of Ike Asylum, or theae, M w'nt lol.'rnl. There have lieen 4lTdiei.hrirgiMl (lobe lu denturid and delivered tl pireuls, ,W. ,) leeviu. 4i'i lu Ike Atyluut. The average ai;o of Ihnen ait muted la elevnu yeare tnd oae month, an 1 the aver age time in the Asylum Is loss thauoix nvmbs. 'lb lnrroalnunilierof ihlldren there have be, n In tbe Atyliun at any one lute during tbe year la 4M, tbelowrtt 3i&, and th average iimiiberthroiiirh tbe yaarttt, which exi eeila tbe average umklmr of laet year by fit, anl of any former year by more than 100; tUltt large luereae hnaorowded the A.y luni la)oml He capabilities. Iiuiiibi the Mitt eighttieii months the fa lsntiiilng Agilit. Mr. tituitus II All km, has obtained hmuss lor i!10ol tluiheouildreu, of whom fin wme b-iyt, and with at treaty an exoepllnn tbey ai til eouteut td tul happy In their new lot. 'It t'mt ot the Asylniii and firttm!a Viilweu tlout lHJ.'i.ooo, on wliiilt thei are i.i..iI,ijm an ouuling to i.i,liiiO. Toe toil of 1 1 m.i' o' lti op lii t waarfl.OtsI which Is tin. m iloiiieittl. Tue ap. pn 1 rlntlou, thiough tbe Huisirv'torStOf $10 f re ah Lhilil, hii auuuiuTs list ilmu the itm of siippo'ting tln.llarihiUrrniiilhe II u.eof Kofug ami Prlstu ilepaitmei t, ant It l.nui I to Lo lielow whit la la liilidte, II." Ji fteli ney 1 1 to veial IliuiiKiuid d tllura pir annul 1 ti uirf liunlo up by loii'iihut a of Lie. xiovoliiit ludlviduali In tl a c ty II It pnilinoitt lo add, tl, it, by rtfaten! lo htiteineute lurttiHlinl by eiKliiitsi ditrreni abiieunil t It v lefotniiiuriea in tbe I luted KlnteN, it appiurs the eipmiiieiil tupp irt Intfosih liiuiale in aaid rifonuaiorus v.tiut trom tno to illla joai, tlr, I Jnrola ou roiiipron.Ura. Al a Into Iniiir lit iilhl, via loteived Iha folloniiig tilt graphic itim 'lt i now lerbila tint pnvde Ittteia huve Itten rcee mI fi-ni M I.imiiin nr, ii hi. fri 'lids 1 1 cisii iliution a.Hlioaiiruml e, atid tl i.st.Uvltloithe imliiaie. il e Itirder ttalthi le .oil. one im a reaaoii' tLle like ol adjustment, Wc, uf tourre, haa li.nl mi opportunity lo romcrso with Mr, I.imiu imt siuli is our kiionleilt; uf liia views an i Uilin't, tint we bava no hesitation In dcilii.Vf? tint Mr. I.ts. nit.N liiiiommittoil liimiki'.' inim oni.roinlsn whatever, and that the wlmP lliinir is a rananl of Iho iirt water. Ho has rfiadily rcfusod to trcode to the ilcmaud of tli e who uiaiit upon Lis Klvlng his lnau.ural In iiit.ani.0. I no couiury may rati a-iijii d that lu Arki. UAH UmviIN, they have a lleputlican l'roil uont, one who Will fiietbem a KepuMican Administration, Mr. I.iniiiin U o tommlt tedtoth Ho.dcr Slate (! iai.iuinlse, nor to any other. Ho iitaitd Imuiovaldy on the Chi. ra-.o Platform, and Im will mithor auiiiiac in .lor counael bisfriund to aciiulesee iu any com 1 roniiiM that surrenders one lota of it. Sin7 )U (IU.) Jvu.mil. Tbe farrrasloa Isadora. The !)' Iuie PuyubtUan aitas aa " the saddest le.tuie in Hie existing Imbroglio ol tbe country," tbe r.diuete of the young mtu of tue BiutU 10 ein braia tbt dlaunlou aenttiaeate of the day. While Mr, CtirtBitrxN and man of bla experieu.e and al Ulumeute aro trying to praerv tnd re-adjual the machlneiy of the Uovernmcnt, youtha, assuming the name of palrlole, madly "lay hold of lb pistons-valves and wheels,' ae If Ihey tloue compr. bended the entire dimeulty. Tbey reverse the pulley of tbe founder ol our Government, sod seek lophu't inexperiente tad folly where our fatbere tailored ilBtiaaiiuy to have profound knowledge aud I rtetkal stattauienahlp. Criminal. Tiir. hodt or a fkwlt-uorn murdered la faut waa feuad at bt. Louit on Siturdsy, id a pile of wood, half eateu by rat. MlEIA, CnAROED WITH THE MrjRDtJR of 8. S. Vtni- when brought up fer trltl At th beneca Circuit Court, waa tent back to Jail Jude Knox t'ecreed that there wu no law for tha punishment of murder in thla ttate. Amtra fiohti.no, and iiurtinq each other tevtrtly, by throwing pieces of Ice, on Tue day tnorninir, two boy met In th afternoon, tt Marthfleld, Vt., tnd recommenced th comUt 1 on stuck hi jaeknlfi In hit oppo nent' hip. A koiDiMin rioirr took place tt New Or lctna ou baturday night. A Mexican went te disreputable house to extort money from one of thi UunaUa, who called Y. Mato to her aa aistanoei tli Mexican barricaded the door, but Mato being tbe ttronger, hurst It open. Th Mexican at once atttcked Uim with hi knlfa, woundlnrr him In three ntacea: MaTO tmmdl. Ately drew hit knife, diiemliowelled hist, and tabbed him twin to the heart. A naviaii tunc urivkr. tt Cbicaco, hay. taBtodrivtn old lailyaliout a mile, t th huM of Uer friend, pel auaiUl her that it wu foar mile, at h bad to tak circuit to avoid a broken bridge. Driving her about th city for an hoar, be tot her down tt thi bauM of her friend, wha, being lufernted of th charrra k had Biad gt him U etrrr thi laggMi UU 1 dakrK-, Ucke4Umia, and kept Uai than UU hi had reftindail f. V, br ettoinc UM Otah PRICK ONE CENT A nmiiri ntimiLAKT waa commiBtl 'n Tnaiil ilsylipih, on bun 'y, ll M,ik Co., I'l. ol.ihi all lLeftmilv wetKl rhiirih. 'I"iir 'U-a wim ransneked, and 1 2.000 In money, as well ai vli!.itle jevitlry, was stolen. IVrar v.iun men bate been airrirli, and by trttka in enow, whiih e..rn tji.iid with una of lhe prism!.' tin., tiWt wero iliteover In a liolbw tree. A awART VllFl-RtRs fiOO, a new telt of tlinlies tiiil two now trunks, from an anurous I nil th r, under tho plea ol elopiurf with hun. KlIstiA (illlintll unlaced lhe GlulM to entiri.le lo Jordan Ciiy, Minn., anl take rharim of a Mw-tnlll. times went hard, and (iriuilb prerenled Hie (iraatt with HU a, res of land 1 the null was burnt down j anl returning from Mintioapolia 1 no nlhl, (iriflilli tve Mrs. Grant foOOIn (Told, on condition of tier rt tplu with Mm the t0H her bushamt, and obtaining an onfit from her loter, was tj meet him at La Crosto i she went V) rhicaio Inttniid. and waa arretted Lr udeirtsph on Mon Ity, for stenlin the .'im)i Uritlitli came on, anl the. rate was heanl on Tuesday, rosnlling la a rcr- aici in lavor or Airs, tiraul. Calamities. Tiir. ntrar in v. men Tiiowm JrpirrisoN has mtRM, atMiadatll Deait, Va., was burn ed on 1 hurday tiiithl of last wk. A firf Tiiiitsnir Muiir in tbohirlwaro store ol Krniii. Urol her., alChitacu, il.inul lhe alvxk to Iho amount ef Jl.'.W'; fully I n tuied. A KtV I'lntn out wowtN, 01 roirs of afn, and very deer pit, eoliu. '"J it Philalel- 1 his, to i'l til liersilf at tlm tin. u'.l.rin t ein ere, on 'I loirs.' tv nil lit, tlm w t f.nniJ 1 1 I lie liiorninu by In r d iu;luer. Lnrue.1 to a 1 np. The miiiivk tn,,is by the IntiirAnco c 1111 panics in Hi iion In v.' In en rylieai wilhlii tho pasl few nL ei l.t lirti class thits with valuable rtrvues bin inn lii'il I'M. (Inn ollloe lias lo.l $11 uisi, and ,111 itliei trio (Hu, wiihiii a month. Haiiiry Mi Ali'ii, iliajirof Port II iron, Molt,, ii'iniiiillel run do n iew die s am 'e, by tlioot loo. Mini If Willi a pi'lnl. Ho hail latter ly Lii'ilitio-'u nun,- i nlualislic il.xtrioos.lii which lie hid Irri out,' a til m liotiever, and is ati posed lo have Income I wine in LonsetiU'itco. Hariow Kit. mi it v Kit 1 rn in a horrill. manmr. at Ins pn'r null, Cork Mills Hin toga Coi.iiU, mi ,Silunlav he w fill down Ike raee lo 1 x imlne tin vthti1 , an I il is s.11iO'm4 be el i s'd uu Iho Ik nu In llii'i'o.t eearinir. His Itsly llnatcil out wilh tho wa-te water, nit ei tiiely In two. Iiik tutiitiiis 11 mi t tiAnit time In tr.ni eltiptiint their call lo fr..m tlm Ijiku Huron lo tho I'.ntliin Iriln on Mi intny, al HnlTalo 011 ne count of tlit lee In the rond. When thev fell, It was hsrilh potmlilo lo iet them nn their lo s apiin. O110 ilrnver Ituiutit several loals of sand, and ipiiukled the road. A liKSI'l ItAIF. 1 11NFI.K T lietween A 1 tr je panther and two lugroes, unurrod on II iron Co., CiMlra, Mits,, nn I'rl.liiy wit k. The brute rmini; at one, and nulled him lo tho isrount ly bis ncik; tba other, armed with an axo leal her off hie comrade; after a long llet as. s'tlame came and the pant hi r was killec; it waa iuite,l to Im tha mate of a male, killed the niujil Ufi.ro. A touxo I'm F wai M IRRiFti in this city 8 tsan ai;is ami iua a faniilt. All went wi-ll, i'l, II months ai bo w as at Chicago, on iiusi'- . t,-u fricii I of lu wife's told her Hint the iii'tionwas n nol Im m.rrla,e, to the dressed lirsilf anil ihlldreii for a wo I linraud fellow.tl l,iii. fshe arrive.1 nt His bridit'a hou'ejiutin niic. 'llm 1 Inldreii rutliod is lo thn paternal nit, lhe bride fainted; wife's braider emu I nsl imit, wife tut be 1 to tlia kltehen, catna irk with a :ii'iil diili of LoilniK soup an tided busliand tu Hut bo died two weeks ter. Business Items. SriTARMN.IoirnNAM mt NFwarirrns. lilile;o laiw, of tho Lninl Couit, St. loiuis, li.lt 1 ie,l that a Sior, published ill the interest ufa religious seet, is not a neiesvier, and that legal notices publitJiud in audi Journals tre null and void. The iost i-fii rniLof public school e.lu lation, in different cities is as follows: hi. Louis, A7,1, Cine Inn ill, fllllu;, Huston, 1.V.H; New Yoik, I. ",,'. HulTilo, fn,'l.lj Uiicaio, fl.',!i.li Ualtimure, tlU.H.'j Philadel. phia, i'J.lHJ. TiiFioTtt. MMitrn if p.r,ons aitusllyrn tr;ed In the mtton futmius In Kiilml in 1H..0 amounted to ;179,I7, of whom U hu lent, we re men, oOwt men, and .11 boys and girls. Allotlng for litlurul itieieasn tivl lepen lent trades, including maibiiiiais, LiUinrs, as.lari cultural 11ml ili.ni.'itlc lilur iuiiliel iu pin. during food tho total 1.11ml r of wrt 11, recuiv liig tu.Kjit fnun 101I011 utiniifiie'ures at pro. sent Is eallmtded at I ml, m hi, er about 'I per ienl. nf the utoln iiulatioa. '1 he Htateuiiit tin 11, that oint lulf it the po illation of 1'mi land depen Is tu I'utlon for ni.".rt is nn exag ge ration. Of her total eollon -ii plv, KiiLjlend laht year reeeive.1 m'ii,Onn 1 11 lue Ireiu other sources lieulde tha United .States, Tin: inNsrsiiTiiiN nr Tin. m-rrKN hi ivr artllNof enltoii 1,00. In, ai cording ta 1'niUnl Slates leiisus relurns for lloil, aiuouiiteil to ll.lOti.lxm.of whiili th'y manufai turial fr),. .ill,iHiO, which le oily '.I J. ir lint, of tlm aluo of lieo stale cotton production", ihtimaled nt .ri.,,l..'0,UoO. Wore the fnx states to lose thalr lutlouicri for onneleienth put of their miuu fact urn, they Mould only buvo to wait ou or two years fui their nut natural Inerease of population to emistlzo Hie demiid and supply. Or, taking another view, lb consumption of cotton manufacturer in thn elht cotton state forlHoO, wat valued tt V."t,1M)1HiO, of whhu Ihey manufactured tl.ikst.iliN), taking from the free title tl.HOO.ijoo, only .13 ner cent, of uie wnuie amouui ui laeir irouueiious. Soientlflo Items. Jaiieh l. Aknoid, o" Woreester, Ma'. Ima invented a maelilne which perform e all of th oirraitont of mskinf rntttopc at ouoe. taking aheet of paper of proper shape, and turning out complete envelopes tu iucketa of twenty-live, all ready to ba put la hanit and Loxes. (iAMinnr hai refv atri'rjMUJLi" aikpt. yri nn railway train In Lancashire, UiigUn I. Iroin a llexildo recoiver in the bagao car. pipe carry tho iss along the lop of tho oars, from which flexible tubing convey the gaa Into neat lamp Inside, with glas nloUs, which diffuse a pleasant ll?ht while a very simple contrivance expeli all foul tlr through the roof. An immxnbjc amocht ok com, Ii waated tt coal minea by tha proccsa of breaking up thn coal into th proper sit for market. The coal dust which is thus mad and thrown tslde u unsaleable, it of th tlneat quality. Tho question U now asked whetliar there la no yaay to tav thi valuable fuel t In England that way hu long ilnce been found. The coal dust 1 combined with coal tar, preened into brick shaped block, ud fetches t good price a fuel for tunubiiai, excellent for burning tnd uon. vtacleut for packing in thoir coal bunker. Foreign Items. The Thince of Walk had token np hit reslderee rt CmbrUl,e, for th purpose of pur suing hia collegiate ttuiies. An Aooonruni ikATRRit Ntmur, Bel. glum, reeeutly win a wtger by kkatlnj M hour with a basket of eggt on hU bead. Some of the Pari jocbhaai state that deputation frjni South Carolina hu trrived in rtria, ind obtained an ludieuc of M. Tuoo vtntL, Minister of Foreign Affair. Tua late caxai In tb Swiss Canton of Dale aiaka known Ihe axitlenc of a farady, composed of fattier, mother, and nineteen chit dron, tho WjeiJt which ll 'A ill robust ud healthy. It II MroiTEO, thtt th aueatlon between T..m .-a V- .. ....I ,L. Kt.1 U. .'l.....t. liltti.li A' . tvum auw setra ova ae.vi)Mt uo., wnicu wu tDoai 10 u tried in a court or law, what tbe whole history of th disaster of that enterprlu would have been xtrcted, had been got rid of by a compromlta, with th provtl of th governmeot. Knio Yictob Emaxvel has teol a tent to Tbbbuta. Uabibaltii'i daughter, la aw raaldina with her father at Oapi It I a diamond necUaca, with urlBgi U match, ind wu t bav beea prvaenttd to W vaNwTar'iDiy, bat that th attwtBT ftH wall it taTSr CBtTd, tovitty. RATES OP ADVERTISING. TnXS OAiTf HI ADTASKS. rrat 1 .rmetTL m' zn'. .- : :i ---" 15 carAa; ertloraii Utnlti xr..1.1- ... . .1 ..' ..7 -..-.. .. tip' .iww tta lae euBveniefwa ..r tha firinm- aa ttm aa 1 tk.na Advertlawvenu reweivtal uosil 10 weloek T. M fhl.-lll-l. . --.. .j... . j-jT-j. Ivtur Ce cat lip Uirib' Rurar. In tha ease of Ht-miL nrm the Oreat Shit. In which It was enntht to sect re payment of th awsrd ma.! to KrasRi u by arbltratiera. the Judge derideil to dlsekaraw th rule. atM leave tba parties lo their remedy at lea. One nr thf Oi niurr Crn-acHM or Cab-i . RtnT, Kngland 6t. Mildrad'i il tbesit U lea restored. Ills nearly nOO year M, hiviaa; been I uilt In UCi. Thet ar on ar two oUMr rliunhe In the 1 ity even older still. Oae, At. Martin's, said to bare lie. fonnded dtrltg lu ocriipitiin ty tbaKomins, and eoitecrtted for D vine tetvbe prior to th convMtioa af Kang; Ktiih nriiT in the ninvh century. AN FtlNIOHMNART CAAR Of BIOAWT htl been developed In Dublin 1 Katb CofXim. ballet dtnrer, who has been for tome llm b. wiliblng th retWents of th Irish capital, aid donly van'thed, Ler ol Ject tteing ta escape from Hie ilit'ithea of the lav,) th genii Kitty b Ing 1 barged with marrying no lea thaa Ira husbands, rncb of 'whom had been remittiage ber weekly sums for her support. Tb dlaw e every was mad by the unexpected meetl.g of three nf thn ilupo-l Dcneilict at ber residence. Mr. Cnnnrif, writing from Algiers on tha 2lih of December, aay i"l ba weather bar is a complete conlraal to what you ar expe r'snrlng. On Chrl.tmu Dty, tb EaglLtm resident met tt ihurch, and on coming away, every ono remarked, 'How wirrn UUP W btve green pets every day for dinner, aid rhy ttrtwUrtlea, aud beautiful rotet tail flower in ibo gaim s. VVi.li nood llruisu steamer lo MarM'ilb -, va rttbt In be only aevenlr Iwo (inula frrm liedon. It ta a wonderful ilutigi nf 1 1 iiu'e within so short a limeaod tilt lane." Tiir iiiMNSRe'RiiF Havana, fer th year 1'IH, exhil.l.s 11 m .kel lecrcaMi over all fer liter jears Iho avericn if tcmi.ig loacMna; at I bo p tt amounted to 7.i!.287 lon of whioh tM.2toliloii;ei to tho United Mates. With lhe eeilion uf sugirs and molasect, tb ixporia uf 1 111 wIimU island were leea lhaa Is formi r years. In .' tfiiience of the partial ftllirj fi nnrv ' the alap1 crop. Th total re veini 10.' ihe .i n, forth month end' Ing Noeenilier l.bi, atioiintwl lo fl.tal.lbvt, in Ini-rea-. 1 ' t.'"'.l t over Hi corre-ipondirur I-orlo-I In D.-9. iMvmaKNi t im nt tciiyn Kvoi and that one nf lb entailer uf 11 e t.nhauia Islands waa, in Di'iemne", v ne-l bv ilia cp'-iin and crew of a l iver, who li.i.l ItMiwre ked rn a neinL in ring reel, 'ml who, nf.ir during Hie kee4 uf Ihe Ktie.l.fli II hl-l-nu'.e 1.1 resist them la di. imlwlkiiig 31 II Alrioant, ut tallied possession of a colonial seliit'inr, on wlthh they procured a large ot I. wlt.h rriitrnet with Uiem and enrrled t IT tl e linn r ear ts he'iira tbe foroe, v. biib tba Hi irrm r 1 n I In j tl a intelligence bad dirpalebeil loliori ue, cceld arrive. A riiNaTANTitoriKtrnpititYt: Tb Ru. (Ian (ieueral Si iiiitiavoii arrive! 1 few day ago in Prra, fp in Mount Athoa, where he baa licon employed fur nesrly txo ieirt,withastaff of no fewer than 110 atnlitaits, taking phot. Jrai hie cop', of the biblical aid olber ancient ISS.to be fosnd in Hi tarious convents of th mountain, litis saldtobtv secured 16.0CM liegatliea, amomrtt whloli are copiea of ta Old and New Testament 0' the 9,h century, aid en uf tho Paulms 0 the "lb. Prom the positive of tha copiea thus made, litbo.rTapha will b taken In bt. Petersburg, tt Ibe'expena of th (ioirrnment, for presentation to the chief na tional libraries o. Kurene. The Me.Nr-iK-PiatKo Paris wm eattblitaV. ed by 1,01 eminent to check tbe usurioutaaM preva'ent lu tba inch capital. In 1H.'9, 1. Mid l.7 articles were denusltoil and M.OOO.OC" wim advanced, (lomla unreclaimed for three jeer are sold and Ibe profits given to chart til.lo liistituthna; out of 1,1 articles pledged 12 aro reiliemeJ. 'lhe luirk doea not lend t minora without permit from Iheir guardian, nor to married women without one from their biitluinils, and rrituire that th passport r iheekbalt protlnieil to etUUiah the bof roisci 'a Identity, The government borrow th money for llicae itiel itutiuns at Hi rate of 4 t b per ectii., and Its loans tr effected tt frotm X to 10 per rent.; these large profit it swillowed up by tb expenses of the numerttA branch ollicoa, each of which cost 1.404) per ear. Iiliscellaiieoua Iioms. An iMNrsT 1 imiiimiman white cleaning lb C'spitol at Wt-diitigton on Tuesety, found a HMkollmuk cnulaiiiiug .VI tin I, which wu promptly returned ,0 tl e or. per. A I'AKTI OF MXIIFIIMKN I U'OltT, in th Delaware ric pear Point Ploosaut, ala aingl I nil, '1.. Ut tuoke't, as plnmp, fat tud Juicy u ever grace 1 a table, o'l Thur-d.iy, t'tlKHKIs RFTfrll IlKArEN THAN OttOUND. Tho '1 ui at 1 irpluy uo muiN, uu. In-al tl e I trrw viith wiHH.en H'silei in ni'ir.uri. When Ion.; n-ul tlm pestles o'coiin pre- tous aul Lrutg gnat p tea . Hah an aire of lamiIs 011 lire at Per. rytnll,' Ind. eld lu.s Iccn ouiiiing torn time lb hull is a kind of marl, and Iha tar. face Is lorered with 1.1 11 glass, a ireachereaa oasis in Ibe ileeert, for when tho cattle got grate, tbey scramble away with tcorcheJ feet and notes. The .St. 1 01 is liirni 1 ioan, tho most Uida. enliul Journal 111 Misteiurl. dee'ares that it wiat tu..rt in. man for a went la Iho Stat Convea- linn, who 1'iiiiemp'aieM, preaen.iy or remot. ly, a dissolution of tin I'nion, for any of lb causes now prciien,ed to Hie country." And it will siisirt nn man who will not lodge him self to submit his wultt iu Coiiirnllon, wluitever il may I, le a vol of the eoploof Ihotttl. Ol THE I'tKRITORIAt. Lleilsl.tTDREof Ulth, organized In Ibe. ruber last, all but on tra Mormont, '1 he tsaeswd properly ef the terrl tory, except la ( (J reen Klver tnd C-non coun ties, amount lo ft.CTfi. Preptrtlion in be- tn mine 10 break up ututp rioyd in la rprlng, but It It thought that mili.try statloo will lie csta'jllthed aloiigtbe rout fur Ihi pro tection of emlgrtnt. Comfort TJexnf r, the millionaire of Che 11 uug I'ouu.y, is a reuurkable man b went 10 Hig llsiii wi.boj. meant, ind woikcd for til larmti for ellit years, liefor h bad li tana to Luv Nnii ; iu tn tnerldUn of life, ha I st his right hand. He U now eighty jeai o'd. baa boen blind 'our vearr. and n uia ted by earning! ana savings, not ipecuia- 1,'ona, f i,i.aju,iBjii, A YoRXaillREMA ifAVINO ocrAiioN lo viati Fiance, wa tlunibfouiucd lo Hod. on raaeklnt; Cklale, thai men, women ted cbilJ-en til tnok I rench. Iu the lielght of th perplexi.y whloh tbl occiuoned h retretted to bel, and waa iwtkmed in tbe morning by the cock crowlai, whereupon be burst Into wild exclamation ceT astonishment tnd delight, tnd xeltimed, "Thank gooclneas, then' Kngliah it last !" The "octsTiart piBPtrrB, which hu xlete for to many year l-etweeu MasaactnuetU tiki Itbod Island, ind which wu amicably ubmtt. ted to th buprau Court for la declalon, waa prospectively settled on Friday by in lnttrloo. lory order to that effect. Tb popart tr te he filed in August next, ind the deer gira at th next term of th court. Meters. Curroaa indPHTUirt ippetrtd u counsel for Mcata cbutettt; Mtrurt. JK and Daklxt, of bhtd Isltnd, for that tut, ind Attorney Genaral Ct-unoE, for th United Htttti. A 1'kTTTTlON HAI BRIN rBKAUTrED to tat llinm toti Bantu from twuily or thirty Stoaa. Indiana, tiklng th leglalature lo grant then ill th right of citizenship. Tbey itaUd laa they had adopted a number of cuttotni In voga imong tb white, tuch u wearing; paittlooni, living in house, ualng koivu and fork, btlaux esntenl with the poatettlon and control af sa wife, being wllllag tt ara thalr bread "by thai rweat of their brew," total ibatinenc frat lav loxlcttlng liquort, ragnltr attend irw aaam "stated piaciLlng,' Ac. A Skate or SO tbab txrutnci, bit tsuibt bla children Id .. forlnbjriit, write th following dlrecUon! Begin by walking an lb lot eveaalae; thi Ik! at each step, tnd tbey should aAle M lit wb can amy run atrwani rsitss nsiae eeig. u iney wkrart to become proeWstil. Walk aay tea pace kimse, creealrg Ibe on loot aver th thr tt every ae tnd tbtu walk Ik tea ha backwarda, irsetSael th one fool betdad th other tl every pee. Ye will get Mi tnaUaiat,bwAUaWhwajBna rouvriU BrUtktyeeaBeVailwllutnkeBB. An teMUiaUiri ran llikiavUmoAeawee trawl . ttlil tdarUg le k - ta awat, wtleh U at wkaUitrt,lMthtatAw laastgat. trn tmlB Ins .MaalBBiAwaaiiae aa aka alwaaAaawawv I nUetttwnU taisaa.a4lamii sSxaat5. I Mi th Uf wxttarMMd.tt haMantathtmlrB I only sent an th ataxia it-aiial ta kaAattt at ' otiolaaaai , u a r 4 tt 0 I t Jl 1 easts t ifV- T w t. ZZZXIWfSl I UljafypajxiaxBreB, it I Mttauaatn ttt li i W . I bat OAT. "

Other pages from this issue: