Newspaper of True American, December 19, 1838, Page 3

Newspaper of True American dated December 19, 1838 Page 3
Text content (automatically generated)

RAC INl(-. JOCKEY CLUB RACES, Ofh /it Till' lOI)JlSJ['l1.V COURSE. IllIE i F..ll MIEtT IN1; ine been postlponed tc 'rueilin, tih.-"ll ilV enl'lDecemnbec. First DIy--wee~psnlkes, for two year o ldr-n ilt enats-. crllin n , i, l inI-, 111111in $1 1 10(; I(f111ee l bscriber: Ii.! e .l.-,,+ J,,I h I Mliller, A I. lilnngam n, W J AlMi. lo rnd llllll' S I 1ln)rar. Bame Diy-lProprietors' Purae, $0l-l-mile hents entrlullce 2., ai ledII tllhe plrse; free f r all 1orsem. Snco;ad )Day--'le (Icltle Purae of $5lll-mile nanie D)ay--I'ur,e $l-i-llmile heats--free for all hors,,s. Thirdl Day -iPrlnri,i:or' i'n re $1,200-two imile heants; f tore lItnu two s trl, tlie seclond heel to he en titled to +l2ll)-- ii hilt two, the wVillllnel to receive $1,U01.i F7 tr/ l1) yff--.Ir.ckry( :hill 1',li'e $,9+11}ll-lthe Ililr heal; of winnnh b ie se"ond m ea t will be entitled ti, $n31 if lllir I(n hu tIwo s artll.-iif t two, the winell to reeive Fifh Dany-Th1',.lLtisia Plate, value $1.00--two mile hl.it; livE y ieur ollds liand over will nrry I1111 ls. --iLlllfir vle rllhl- aii iinni uul ," Ihn r nnellcOllrprilh weiglin.. teeenlb lDni-l)-iakev Clni Pulrse, $,500-i-fniurenile 'heats: if llmre ihan two ,iart, thI.: el.inld beslt f iirse wili e atitled o aill--if mut two, lthe winner to ireceive Rig.lth Day-Post hllul--ithree lilen al--ell rance $31f--. p-lriee fofr ull nen-nilt Ifi auec. 1ti NI t A '1'A LtIE. J C I RAYNCI1, ASIAI)EVIILI E MA Il lIGNY, nov28 Prlopriet r .I1 1F1"'I-RS lN ACAIIIIE Y. PREl'PAIL I 'rtILY to Jlfelersum C1 age iand to tlh ers cominiated hy IIt. Granelt, I. I II. xellchange Alley. hIe.vei n 'nln i miiil Illnvi lle. 'Phi; sitlrnticint 1v + Ihii teint eigiiilae thai nould Lfe founiiii hein l eoliroly fr.,. Irm,, the I ose ofll the streets Itld the l i cll e ii1' ihi. c . i cmlllllenrnl nimn e IThIem .Jel 11ir-l 1 \ url,+liy i, dividehh ntnlll two d pnart-l evielnlts. 'rhe luu ·Iwel.+III ,lentrvli in Illrite PIll d fr tihe in 1'n , li-i- i ohe 'niir ,ireprt, inin hr L tin, Gireek, l tiih,,illmiia,. '.i imilniiinaliy, irduer nil disci;pline are ,trirlly eln lo ld i uld bill rvrd. * I Perm+: Junior I n irirtom- net, r linulo ; $113 let, lon+, e. , paper, &e.iharedl -ln iarrnely I111. A il ninnlnni e in- -i mi¢i,' i , 11i 1 o I- pfIlild iii till; :3rd. N, n l.,llil ldlir allr liwe nor n in e ohlls:" 4th. Pavnu-ls Ii be tnale reellhrly every month. S hllul uI i Irll o . i :1 t o n , o'clock, exceptf hlii a dilay. snpp. CIIALI, ENE( I TO l'11: WORLI). [ WILI, Ill inr. John Canibell's coi:l \VAilSII, by ir (Iharlei, out of Mari West, by Marian, f niw tinil veicr- nlhi,) agith l ila y holire., rieire, ior gehl in in thie w" rhld, llr twinit y Ilnisrnlld dollars, or ais muilch moi e e ll ti nec ptIII r IaIV pleasi', a rL-e of tlr wil n he+ll oinvr itle Itlnice l,.ulue, Neiw Ofr lIr l+, ihe ll liih nlnti) iil n m ii:, 1839. The lrlein Io Ie io llll ill ' thei sTnk,, a l l 1lhe rcilm Ito li runll aegceelllh' to the ruiles 'of thIme iitalire Jlockey Cfiin. Tl hi chfIllegi l vinf Illlli nrai open oi r accpi tIne titil the ii tlenit h dvay f iJanury. 113i . I ill 1:In JAMES ."3 GARRIISiN, I' hl \if \1 N(3; R l ; IlN T-ii 1 i .lli . l lll , ) 1 r lprio lu I re-lillel his Readling Itoor.ni hii T ill' St. I'hr ,e. Exlxchamer CorPer of tiravies and St. ( halTei si Iel, nii the eatems matn . ofinin'v ,,ill illld tlire. Itar ' lindsll , aIi ,illl nAlxI I 'll Il lia ,in , in r lin i reiuitlrly rand ,xielsiv ., Iv ,,l plfhd",l "ilh ill' la le.. ! IIF) il l·II Ilp apers LoyI'lls I a . . . , nl 1 1 ,111, I ei I -inn, .ll e in 'incit IIa ileire l al,1 the I 1st,. 'arV P r m n.,h l. ofi i the Iduv' id bus th eI i' l hhnlnnln U i f I h,' I.i n hn , InIl n 'k tr'e , f\VlaUb i lier Nitr.polini It'n -t'n w inen I SlaickwnoIaod 'l i 'ne i. I'he North A\l ru i iti n ie,'.; tIl. s.o, there Lite ee ln Kniek bikeer,lie,' .\ ,,,c' ,llena . lean at S.ilte'ee aled \ rsn C.ilrinl Ali-c t,"I tl· [hr o, l i l it t I : vtle , ;llb ( lltlrol1e, ' n gfa in e, I I ,\ del , onthlv, Itelmly'' Mi'- celbny, it,. MMex .te th'lrii<icl 0lit ihw, ill it v.lrietv fI' y other,. All these weal k+ r,+ l ,".ullrl y -mobs ribhe, l;r n~lI revel nfillmnpi -,u -iii i lti Itin ,l-i , l,, ', l'rue (line I. ll-ll nl Ii I nlll.l , illh I nil i lr l If all lul t I~f Wi lllr i ilie,'all. .n ll,.tl~, will be l in" ," I t .... (lu,, this., 1·1 I ,e Id Ig 1t Ii l Ile int the I '- m ,l s lr+. l,+h ,.f+llr el. iiut" re.-l+. ,tf lly re, rive l i e imlN C- t i I 1'%1.\\ 'Jltl.l.< ,y ..\ ('\ I· II 1.1'(13 R . I l ) 1 i.(1 S 1111,r I, l ,i.if i . i"e I ii , I-nin i l . n1 r r'I m1'1 ,ll l i till. I , ' r 1. I 1 , , 11 +111, [ 11A . hi'l ,I m i ,, d ,,, i , . i. w. 1, n,' iati 5 'I I.,, .,\,hIa, . I busA mI,, , ( ,,ii l, all, ,i l,- - , I .. .. ininitnn , lin. A :, ? +.: , l - . , i I: 1I I ( " i l- , , I nn)' a1'1:1',i liuiiinf a-'lrlt t.h I'IR;.tl en aI('Rii en llll i IRl t t li, l l. r u,,tf P ie i, , I'. , lr l , 1 oi ho , kTo "i peaond ia .lln. eous Hne) .ilv li'r , , In i VeY ellloinbl tail. HLe will lim r ta I ' t. f nin-ninfyi.ly ne I veri I x iltln od ai -ru Ilhi l i - l Irh u .N. (nin(e Ie.ine illte cmc I I ! IfI~ an I k ,. ewl , op bir b i Siia s lllla ing lllem illl, I- lii i-- iin c 't'e bili l nIrltlnll l linnlel - Ii,,mlmeia --nil - n i rli e =n ',1 o 0i,, y li-l ff p I:pl 1, t nrh111 , willni lu n In, til lf, n +u- I u I t i n 'lii ) a n lai lieg nille 1 Ir ill dh lloth allg u ., , ;. illd,,a tr h h tll, ,h i'r T"ar t ()itri ltil t sale ý ý ICnIt': l-l ttll u k Lnew - Il lh IM1 111 1i l i , ll I11, 1 z7 11 annzinir a il-l"O -It l . -'-1-I-. (i ' \ an I I lle iV m ieif il Ir ilnthi h h felu i-a f oltifli n ilo lh . I met l. C am1/i-i lllp l enr nl Iner in f f ir ary J l ll l ir n Ioit i I -linu IrinI-,h . so e " blwll hl orl T/ tc Iihl havd h.ad ltllanteou dnc i -t% a \ll IIn l i el 't a1 ie lh+ e I cu itlhed wila k ii IV nee l mIliu~lv id l Ilime pa, i na· a);f-h ni- inl nllilllllne rl C ) r Iv: i h ittl ibtl-- bun l'n nlfi-shlnn m ime i tii i winiiI elly-u we ll t Ii,. l e lien1'r I. I Im Inia1 ei-ewh . b .ln 'inn 1ni1i-n - ti i 1-(' inn '- iN iit-lil Frl liI h e lllni - \I ru - Fni m -av. J J R,,ll s hnc l, t fii hiri iat ira il ir-ni -eli-. n-n n--, l e n' k iinIne nirl, al, u il l', hi litlc i m nllrli ii .ilii l . hnrn ain-i l --1,inn -'iii- \ IIITIc I) ( E eniv en inO il Yurk ~ I INiusb . IL \ 11 \ \ll'I , 1 1 '1 . I In t 1TL4`Jý .ci::e I I I, it I cis a 1 lrlllr nli 11 i\Cit nrvStlte ia fr nleI by '1:1:5 ) & I V) hlNI P l. JIIIIN1 : ' 11:1)'--Every 'IIII.V rill ty of i? T(n:O IitIIPO res aual v,l ron It" I it" '"1". ilv the gauss ill , t-ll a New (117 18 I .1T 11' d UPS1 4 1 11 4 II vi ll I *4lII I '-l orIE4, .l&17 111:1·:5· & Ian lIAN(g r, I11. Cru rje J T try Ir yO b r I 11f11dg1ve. it it oeea iona lt will Irullllll and retainl so perfect a 1oea orner.lniees udaie be 1) ONN1l & 17 1:Cp J & N,)F* -(ti'ry in Il~Iu, tar rtoye dl- ? the Leve by )11 t1.11 .,IIlir! ,~ 78I1r.ilS . III drs B IN 1 ',' 1 i l l M r s -.1 n-t (''.,',v eil (ter ,,, J 1 .,,,,r,., IlI:; IIh le andI .o 1n~ sI t I1.rs lb yr't te . I II 1171,, & t'. Ir. of I n 1,t-It rrrI wlyr:ltrtltI lr tIryr 1)1's., ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I~ 1""m ilI111. oi, nEnung))'owl iug ,, -,it or .l ;^':, per bI~. adaol.. .I ' l l \ I I 1 1 ) ' "\ " MAIS. ANDERS ION'S PRIVATE BOARDING HOUSE, II \I I'. . . ,IT11 n " w1', ' I. l\ : 11T I II' 1 '1 . CUINilKt of ',,. .. ..AS 'T. 1. lad.6 .:L L. -+9-l- - -. N. .. ..tI I tt l'l lul l ll i t , ., lil 1171:; n/. I lr 'rl. Al , V I l, , p"' Iiti rl .-r8, t lIbe m r,-. lJ 13-'1 I w ;Ve woutld 1,.,+ ; ud tilth lo+, i uor,3 - (1 1"; I ,+ t<r' , , i, l h,,i- N n. t, r '' a ); I Ci 'l ?i ae ,u a rn ir t ll hil r ti nt h .ll , plT to - . - - - I II II,.T I I r' I L l 2l r, lr It ,ill . f n l I l n es Jolil lit lhl lo n 1 t r ' i t - jrigd lii , liu l - ' ilr'yJ i1it t. ii r b (';.nu one, alen , i n flo tl l N- 1 ;& t Irlllll l'll i IN( ll l NI AillI il, it IA.tll' ,l(l II p Il i l .t Il l, lL. I l -dy 1 , I r' n I .. .. .. . . 11.. & . . . . I 1111e , TiiOa li I,, \ "I p 'tuilllur d~r ~'t s a - J l'w ,vll i \'iill . t;III h U MJ lI '' .llt11 ol.(t llld r Ill l cIi, -i III ' i I'- i' Ii' i le : lla d c (rl'', li -i- ', .. ii i i i hlllli l t I +, l I ir tlh t S t l1 I 0 1 . llrrfE rl lA l(I l "111 '.1 c li .-- c IItI,_+,,· 1 1 0 th p srltl,1, I oflit I ha itil l s ii l tli rior I l ll(t( .,I at r i c ieur m ullr t.hill O l, ." f o.I 0 1110 Ig U H ," 11.1.:1 OTN. Eluly i 11 I 'S11. l NI11ehu f h . i -. -+,,%/ L l l.ll J ii l TIIl ' i----11 i'i7 111 p' , ll;.+,i Ithe 3 1A . I f . CNtI I1 wl ti r l an l ll - J lrS l <It . , ,1, 1 \ ', [I'lt-I tir ii Ati ittil '. U iJ drl 1'"", l , i, . .is lt', lilpr.i.: , eilw: it " iilit- ' Ii'r ti 1t5', rii. d 1 l'~lu,1 j Migimlt it -i' l ,itc A 'ti ll. ,l 11. l \ I) - .- n s nI I II natl iI ll-l ll r silld h t th e su b S (i rnI t' I ,d ra ap ir m-, '1 i alh , its i ' "an dl It 11:11 \h ih :nd I+ I ll tl : I'ir'ulih fd114 'llllvla I- IUIe , "( }dll rlf`hh'+ I'Il'li s, Filmlll illl h i it , • Il i : t "v 1'n ll 'p t pl i ; Il, rr1 . ll ' d ., .1111 '-1 11, ; 'l ',uul !1~vr :!U r~.,I,, r st (?h n -,1 ; d (' "111111 OIFFICE N. illl,l:. 11N$ AA I1IXIIJb I. li. (0., + r Ilbreak by ·I OI \L-, I ll II i ,P·-. l ilt I'lI' 111t New Turk i n . i ii, nulli _1 n :111l lin +\+".. AII)IVI'W I+I. I tilll, .n'id,"U Corne II of b" ,. Chrles ý" (A.. l to,, l' cL'[ i. C I( i A ..\ I I 11' 1 : *~ I,1 1 i hi f r11irn, lllZll l. n n stlr ULlll r; to Il heir rU11 ,npl +" sls uliillltl 1.lfitlllllbln l'. Iine., hi• ,m '. n I r jlllrir w..111 Inv 1.n ,0 ,. I(1;, ().nI td ii1r I 7'111,: iI ilU it l luiS: illk, ro,, i lll,,,, + l ni~ s ,llll. I hill s r t 1u dra erlll: elll \lii. +lllll tcotton ili.liphr U: 'd k, rI1III I,+ ifT I 7i'i AIi, d,--k.p. ndh! l r f liii l' (jl pu l *bi,., ( li lll1il !1 "VII h r V il il l i, t .' " . \\,'h,'t + I,+ ml, I'i;' tit% 1rl1 -Izr ( .' : . lh+ lh 11110 _ " 1I. t ,\[(ls _ it+P b 1 Ocetuhrrr, will I i- ft f .ty nt Fi pa FF.r FFiri ilF lhF' (i, ,.Work's yard, und ri tl ke i l q4, Cliti, I ooneh It dred hlrrnls, w, ill he ,heliv, renld tl . oft r he .. The advtI 1'i e , i tIII1 i lll'll , tiil ar' I f f e l p'F o ' Ii I FI 11114 e e r 11 .1FF'iilllllllll tiFF' 111 I'F UI.I FF l l;, S· 11Ok4' I ia lati i ,,'F, .shol i d i(u. evern 1 l y1, t( k ll Fl e l)rder.' reeived it t ill (1)1 (i11 Ill i 11111k 11.y,' lI' 11I W \X itir.I . ! .1) i I, l A 'I - 101 1 r+.er, tl -ilks, nr ~iilk l lll~ll~~I.'t11 hr) lt £ " :,0II d, I r ( on d [ llu U do .i\hl rkl;J t h. 1'.rur" hll hý i lt, IdIf'r III rli h lrl , f tll• , Yul ,ta d, , lu r al, a,.h F 1 1 t11. II FFl'F vl I ,I hll'\ i ilv I , h rtt s u (;hs iil h ... ... ilk r, ; . .. .l .. ... it . . . ('op urlt l FurOllr tllter, 1"111 N!-+I/, -v'ul'r, MI, hsrallt, ,u,' i('i ,tlit t .-- P kvick, l'ul F iF F h i li c11n 1,i , r I + F lll lll ill N. V hihhel ' I n yia 'I u rellb n, i Pla i I V'F It I\ I aII, Dtucl.I-- ato , Sllk lad lowt azI (o)f tll l lllt., N ail lk and FF111, iF' Fbil S il l K ll T l. e .h--e ,'1 u L . oI . X rh ,lF I i, . . l to l'Fi 1 1, r , I wI l • I t ItL I XX FI Fr" I: ll F. Tshlk F ll l: ll Fl FF FFF'a ll , u ! tl " , ht'I Itlh l :ll e l I Iallre, 1 tll F Fllll l'tFd r l e ,:l 'ill'F F lTF. 'l' t,"I in s a l- I wi ng: r ,il ik po lal, r lun no, 1,,'ern :u ; l Fa. ml l irk~itF, lhr lll l-lF I I . FiF 1 iFi 1FF' 11 , l iF \llntl l' lltrer.+l, l\ + .l ,l'. ;llhl utit ll. alil'h': pl:,s il- h' i nll t,, F. (I; tF l 11111 a r FL int 'h i s 4 ·iF'F IFht. F i S; tIIr I Y .ll .. t Navl..;al, I!i'i u ":, l'..'d i ,,' "' Ih. I1: - er , t I linii ; . w;+inov': g i' %1 o I\ l el. t b L ' : :ill't 0I h " F FF fFlF i r l.F III l FF i-It) ll' h F i ill u+, ," Id' the (; l , 4 Wlll IIIIIIIII - 1 o ! ' l it I II. \ .n- 1,-co e l tit l y AR la t , l n I . l e ir,' , t , i c ,t by I F 1v1 .11 F F iiFF 'IF'F F F, i .it r llKl uta hfctory o e [ r' | li i (',. heI C pri.io vat i-;h . I, 11 skir I le, b rdi , v la ce; bl., aurival ht+e ,l.ra-n, mlor Bh' e by I , 1 1=11 : l ,t . prune i E , ,-m %, to _, ( 't1, : t n u-I. tutle t 1- i l': 1 iahe r, aund hlt sahl e ait. Ih' pni Wst \uit'd . Mili' l W tt i ur oI'Ili .uv1.1 %\l+ 11 3 'AI(.E . Sia rP iida. I'I 1 Il7 .]1 , 1 1. 1F'71. ll,,,i i 1.1; . , ;11 ,;111. _"!', l' I u. .. , . Si . ·'n .:',l, "AI. .I ,.-t -uihnz I I .q I" , ,:, I :17 , 1" "./(;1. : l i , 1 S(, ,1 ., ,r t, T hre : :1\' ' 1 'r II t t I ·'i .l, i. ,, : II1, l il " - fr" ieht 1,r 1t --:,_ , h : ,, , L I . 1 - . il 1,,1 T- 1*l ,I.. . . . . _ _. .-_ - .. , . : 1 i I t i :,,_ - i , 1 ' , , )" . dil _ WII 11ll : '7,tu 11 I -'-, T ch I .1111- , ,, -1 , ' . l '\,lNi I. : . ., " 1 1 "1,, , 1 '. , I4 I:,4t 4, . ii' . \h 4. 444 44, l ,l: . ' 44'+i *"1 I ) ,1 t 11 .1. , ,', +* , :, !1 II I , t • . h , ,'. h , ,,I· ml .11,\l " :( 1, 11 .1. 11. 11. 4r: 1. 44'444, ',pu . , 4. ,, r4 4:r I1 \41 I~. I; 44.4., 4 4 . I ', , [('XV 4 4- 'i ,. 4 I -1h l1 \1 4..I 4 l\,4 1'44 . 4 ll rl4 ,, 4444. II 1 ,,t;+t t 1,n 1,,,,1 . \ I l 't.1' 11 it1., Ih : Lo ISI 1 A D .11 :, 1 111!;.~il· E .1 IXli 111 - ,1, 1. .. :1: 1 1;; I7('il I.I1 I 1. , ll,11 I. It I ,11_ I1rt 11·1 1l~.1,; 1,. 11 111 .I I3 i?. ,. . t i 1 11.\' ,117 I1 N1 1 ,-I 1 ' ;, 1, I I I II II I 'I t 1:' I 1 11 1 I 'll 11 . 1' 1~ ,,n 1 r I I N\_ :011 : 1:I t , .1 I'I ,il 1,-, t1 1, 111 " ,. , i t 111ii I ( 1.( I .-:11 If '1 1~ '"1 \ '' 1:i , 11,1 1 ' ! 1 iii 1,1," ~ II 1' nr I ,. " ,t or .. 11_,l .\ y "':,, '1;11., II I I "r 11.1 inn 0111 illll , lil Il.- 111r/ l xxi 11 -1_" 1 1 11 In , 11111' 1 : 'II:-1 ," 1. I' Fj li I ; . . !:,"1, ti : ;'_11 ,r ,' -.:t! ", I 1'1 1 1 I!I . I'; ''I ·i,,, '·I' _11i r.{ (',1 . l )U1) !:I I!NI I. 1 1 1 1.1 ' , " 111 11 iC ti t-u 1,u -t01 -!::: *', *' \I: 1,1 1. * 4 4I-t- 11 11"" '' lit ,"1'` .1'_ 1. 11, , : I 11 . 1111, r· 1 / 1"11 \\ i .1111 11 ý 'I' I::' 1. , ·1·1 1,,1.', 11ll~111 I11'-· ` ;,1. il 111.1 ,1 1,1,.1 ", 11. 11 il(, '!!·)!I l _;1i1 1,1 01.1 pa, 11 ,Irý . r11 _1 ,; a i·. iliii1i I 11,111~" 1 I' II11 ,,, I1,t1 1) 11 I'1 I;1 1II' Ilii 11 Iý :, . ., . 11.11111 111 : t·· lir In - I 11:1,1 !1r'', 11)1'1" T O....... mot:- 1'" 1, .1T" 11!.1 1,_01-,111 , 1 1 1·i ," I1 ý.ýý. ;. 01.1 ~ , ·- · · · 'i · : ··-·' · , -1 r 1 1. . 71 1t 1 1 1111 11 111 1 ,1u·1ý1ll . "ý n "! 1111.! '1 II, ,1,11 ' 1 1 :III .,11 .. i l t . 'T.iL "r: i " lu t l,'ll t11 i0, 11, . ' 'i i i ., : 1i 1 . ll l ?l t tl1 t LAYI - .A I N, II ; br. ,, ,.1 :, ,: , " , 1, ,,1 " .¶ 1p I ,,,, s, .'I:n ,,rri,.h c : 11 i l r.. ii s ·· II" -i. :: ,":,: ,, i ss t 5 ,, , ,,,. I : . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. MU S A1 s'' r .'.':"i, ' rn'5 . .\,1. d3 '11, I:, -. t S .iv L/l "S, Lead iipe, s atr .Ai3ts aS3 ILmps 1i1'', m I "1 1 i I I I.I:.I l,1- f S r. I . 'b IS. in e. . ,, - .5: 'r t It ,'' , jiss," ' 5 ' i I",11 la. 1ýiLD, ,1r . D ,". l' " I JN Io " 7"11; o S o ' 1 5 1 ' ',iI 1, . I I'' 1 ]I . , j.I . -rI <,i'. ;i':: .' (''3l F , 1' 1111' e 'lll (ate:. Ix 'I' NRL 55 I L s : '1s:' 1., 's-R I s" N , 0 t, t, t I.. A s 1 ro AN" l IE S, l'I (L s '-\Lil \1 -II,' l -," lH It, ll.I ll 1 \N .1 \(l l1. 5. 1 l,-:", ,P 1 i . + ,, . :.11":: , t ,; i, ,.)- , l" .l:l , ~l n.T 7 I IO:3 5LE, Ala. AUC`J. " EAeR3. T ( r t i " ", h.' 1 lht, -" r, l t:1,,. ef't 1',1,,, K ih t " ( \ :., . _ _.l .I ( Ar H i.\; il.. 1o \,"1 , I1 T, I ' ,,ltl ! 1 ll t.::1 lr se o n 10,I :: ' :- i stl< i|n t'e Sat l, . 1,1. \ , I A 'V \. 1 . '1 .1. 1 J O N Eý , New. + ,ll s, 1 ,I 'lIl - h - ,H ; in \ ?. h n 2 I'h' , I tir t, l ,the le l IOrvfr i~ P'ain., 1 l F,,,-, r o..I] \ru Ies, T. W. COLLINS . '1'TTOILVYi}' & 0. ! './'LLa,). . l'i' 1,.1W1'. \V "l).l tiil tl r 1il~ tA ut " a:d 1. Cit, l'~tn , 1 li I 1)nt : ill .4 ll 4 t lilt 4 i 'Cl r.l i ~tio , U 4 , 'ir:ult , i ¶ i4 ,: 4 4i44 l' 4 4' 4 I 4444- 4 *, i 4n4. J444 A. CED- b OFFICE, No. 10 I.li 1 :l 1 7;r, 4 I." S Al s. 4II I' . ''. , 44ý,)) 4. 11. 4I . .. 4,)h4, ".L ri . i, 4 4444 ( ,' 4 , 44. l.a. I 1 Iti:! " n'0, I. ,ii 'ilh', I"+, 1 5· I ** I , :" ,, ,, 1 ;·., I s. .1 ld 4 " .4 ,, i. , (. 4 , , r- -, 3t , 1 . . ' ; " .y ,11; 1 1 ' .&",h "in, "t t 144,4. ,1 . 4 1 . 4,, h' . -'.t 4 4.4 l ; .l , , tp h a t,, , 11 :n +; 1 1 1t it €l t ,J ill I,. X'++ i :1,4 le~i +,h 'l+tt l :l / 44 444tll'! +t+, . .Iil il. t' i . t 44+, 44 4 N i I". I+,. ': 44il'l ; .l . 44 .. . .. 44.... . 444,4, +lJ t BUJIh'ES:3 CARU. I 3PR!X F ' I ' ,=tJX2.1A' rCaP o;L".,nl yu" 'd;:..vt,\nrnlu'Ii s1:.\1.,L' AT TU orzI3 : 0or TIi1 ii i T rueh<IJ i 'focal !,~N1~ { N. o.'11.11( I. i.4 4,l 4 o x r 414 4.4 10I"". tup". .\ .1 : (I I -i111 '4,., 1,4-41 ~c: I') F ( :'u>"rr~r rý'.ý. ('/., ';r " a~rt I'u~r'u· e ,(r, .44 41' 1 I1N')'1IT:f: ttl IZ t t AEl , 2 -,ý.i11t1 `il 44444 4 44 ('44llllc -' ~ ·~r !\ 1 4)44 O N \1,: ( III I)'~ r 1~"r : 41 ''I , ('h1,u l : 1, iii ~ 1 ,< 11 I I44 . ,44' ,"r ; FU:ZN!TUR l 11Fi ?QIIZF '4"1.t1.1 Ii 4:1f :, ,,,,11, .! n1t11I"i 11 tltl P 111 1,1.E , ~t"N ''r : 1l\ ,ll;l(.llrl1 r tl :;l h-. "I'll rot"tll-,, ilnly i lrv l cli;--i'.4 ' ,' \ '4~- .1. 1 -,4, li1r;Ii i i11 I,-Pnil ,11 F i , 'r·1-1·:11 1 i (· , rl11 r1 11c11. 11 ;·1·rt.ntl 1,1 -, n,.ii i r.11, ~111 II.Ir. I (il -s 1 11ll If 4 14'444,'4'4,' 1 , 11,11 .1 41-.1, r , ons 4, 44 ,.t N44 11, 11"".I... ,:.1x"!1.1 1 ofl · 1 i ln i~ · 1 ; d 1111r r 111 s 11r111" i~ '· \ !rý l-hi1.;-: clI\ i , x~ 11111,_~ 1 .\1.11 I;··1.1··: .\ i . 1'o1 , IU11 1, ,:1. : ,. 1 ,u 1;1, ;,t =11 .',t c 1ý 1": . I5 4 ,1 1 i i .L[ > I l i l) 4 ' I - I .I: 11,u re: I' . / .: 1= 11 11 .: ý" 1, ;" I " :; 1"., " 1 ,: r, ,. "1 ORLEANS LITPIOGtIIPUIC OF.CE \o o~i I,;,ri~ o0. [III I,:",...-1,0 1".l.ll ,1 llllllr( Ililel : 'I':\ iil~~ri l·ir. 111ii) Iiu Ii sr rlicullill 0l lll~lll'ii IIII(I ý_I Hullr l I1:·1i- lII lu··1\ (ri n1 0111,1 11 r (Ill n+ wil 110 u A.ofl "rs lr r".n on I1101s10i1ua- o0I 0 "III 1rnn Pap ~ i "r, 11i"H l , I'I * '' 1l l\' 1.1.11 1 IN NI . " 'I I , I'llt I .11 JIII 1 . 1 li"T il t n !i · onu,,io I, nI .es'- Di now"', I - . to, "I'.< Dirti(1 11, \ I I II, I" ' "'~''''`; Xl I'''" ·~l '~-~ I~ ~\i~~ I I. o l II. ,,I. .i(1 \11 s l \\'alk it', I1 1 11 I·; ,II .-I!I ..., ill, x lIs, .1 IlIW, 711 VA:ýý-I r /itn m ,11 ,III I 0.0 ;1. (1I(11 .II.. 111A-loud 1I -:II- Ii "1 ll o \1 0:l ( t lil1llle ll 11 of \·1 1 11 11 Ili, l 1;11· 1, 1· 11( 1 I~ O :to ll 1 u01, 1 III 1.e eol\(. 11) I'Fll, he 1'1 f 1 II0 0 +. O'li l,\ 'S L1 TJP ( I(; - P..li! '!1/C EST, .1 /llll11.1r N!! , IEI II\ I53'' (i 1 \:rtuih l n1· Il l'n·Ck t i h N I de . . · and 111' IIIlIII' of .\0~ 11, ki, L .l'i , i'o" 1 : atrll· ,e0 I1 (I1.ilvil on Il k, 11,1 i ll,. In-t 1~0 5rur ;1 1'1 '''4 I::) :1.")1 I," I, Iu. n l~ ,to llud r o 11i11t 10s Hul"'. :: I::I 1 Io'ein I l~ .lut; 1 l , II ~ LI " II 811n 11 o ,1~ us reads la ri ke o.3 . .0r I an'. cirrll .\ :,III-II·I: I -ll lll: l I f l i m l plan.. nu1 111l , 1,;1, 11, ill -, ev'r III· \·I l.'l ti.1 r al Ow1I 1o r1 e-i it, 1100, ·1; 0 Il s1 1uo-t 11"I. ;1I1IIllv, 111u1 11 tern,..· Vtiu II-ile I, IriI'ur~r o u (11[0 vvll,'i1 SivvIvv 1 e11 vv e vv1vvlv· 0livvvv Ivy ' ·lvio e: u r lb- i I\ p l lv s'-o; - t+' ' xl.II vi I lvvvv ,ute ( ,~ v -t, it r llv t,,. II a lgu~ tt0 v vI I v ti .: ill 0 10 1 !\ i4 I i. +1111 u,ý -I'll.. '11\ .I1ý0I1 ,0. IV "U Io~sel s , r 11 1.0 I Xlv ~ 11·1 11~ I I.!· I (j'11i1111 to ,1'ro 'lu k I 'I'l II Iy Ii ~i vt, Au Ao 101_ tI l 1I I'~ I Ill \ of ' II li-iv I"~:i L I, IIur ivo111nfnI Ivo.,v I iv 0 I V· , nl Il I " I1 IIJ 4:, Liv. A,~,, I SI I I'I I vvlvlvlvv I I "1 ! v - ' ' f A\'I) O 51l1.:,:1. & "SEA GUILLS, ill2vol 41'1 O2 III' sl 1.',i1 ., kOI· , '1'111" ýo fine,', ill I'ilillniill i) yl+. .\'llr·I l· i~1l t lllill ee lllllllilt(·l in thinx cottntr '',1· .1.54,5"- , f 11.1111I1 u d (.OsI.P U :1ý.rlrdFsse, of toe of ll i idete io 189'2hune. N ieb:,.'u · \II·I·.15 Iv rro't 1154. . PIII1nIIlet1C 14e;llll if, offs-,"- i. rcoeIsroII1' IlIo-lllPR L in file So. "nn·llle 'Irllrr of II:.·l fort "d n ll.", J~llluilT\ ternsl, 17178" " J Ir.,i r·~l ei .L c ll an far sole b .I~~ __ .14.1:: il M) rr II,,- Co All 1 I'l ,on aR N 1 _ - ,.W OOKS ro_-:S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 11 "., : I o ,d 1,';rl ,aktn of-;li :o~r l Il lt; ,", I ;Ii vy I : r~ls l :3 , l*, · E gli~ ll I ..'', . ." 1 6 It'" ;I t, II i IIl- : e* ooi. o-d I n ii C11 i~ll lit-,;l ii ii 1 1.1: Ii'( Elt I I , o " " s , !7 oli; ('rU Imdn Li J;...... is 9 1,d,; ,, % lo l I of I, ole.lilll; I .P"Ir gr llltr o (o'. . 1)ig ·t :-s :.::i",_-' :o ".i , ,,· .;l~ I~i rlllnll:v r ll Ku L"; dooi If ".ol '511', i J', ot III', .%Il i u'. Il o'1 ,ort=~il~l , 3,oI1 I'-rr··ili k" 911e gall', ,na,,;, , a4co -,. ""i"I +' i .\ r i. II."li csi': 0rLu! trt~rv 'I I'" i S1(, l'- C, I., sai~(; !,l I, Low 'r. 1,1 k,, lf dl. m* oo I,>ee 554":. I tllU) o !, Rudell ,n ('rime 1 c l T r !n- '. I:.v i: :,nsr , ýo ao 1Ie·III on 'I"" tio: ui dll i , d ?'55 l os .1, ,I ," !1"ei-r, \I I., b," Iran n.1( lire storeTI . R ooksI1P II Nlr,,, I~ 1. ,',5 f C1 st!,,,,, 6 Ilt.,1Te696. 5 N (!ITE IiiM ",f lr. NI ,:piitl iy ,r .- 2, 1'.o N., pre ,,,, 141 , 1 ". r -I .rv li d" 1" Li S I I I.1 I, 1111tIl~r~i ll·I11\'N, 9s 1l agu in' ,t k t IS 11'-I ",n 1(. ilolll ( t; llli~lllll l r " l rra No 1; 51) lilt do, CF"I :lo, ~s; ' sois' `"~nnS ' do, o ; for ,, le l· 511:1 5:1.11.1, \" lilu )\\' \, 94 .\ I l)(lIlu:iI io S ('l~('s-I,,,, 1.,,..,:"4 leiebr",:e· 116 II ). ( ()id Ilot.li l IiiI~riIIIlls1 Spar' l is, Iom nr, lroooeOf, Cos L "llgco (l ;WI II l l I 1 5: Il":I ! 1 . i* 1:ll lit 11111111111 -o iiiir 4S4- IIrn C illilnlU I _ e ol i" c r" d /_ i dll lIU I(1rC·C std 1I J oUP(·iE i / 4'II s I xlin. NI 11 ,-,11 ( l loli -IP I, (It , 11 11,1 IrI n (e in 'II 4· i II .,, s a do \I nr6fr l oe a*,d4lio u ll oNl it l is , ll. 1\'loe rnl 555,\·I 1 Iil o Id eo. x Ar tsie l rcl itt,:.,al:S ()id~1. IlIIi di ad'.,Ne Fu by III ItIllld y 1" 1.&CO, Ii Ill il novS!:i eor of 55 ('Ira -I-s is, (i11 n1111· ew w iem N OTES ,fi*Ill,. /1 usricipa litT No. d 111(.NIICI· (/,-(e llsd 11111 . f)ell 1(~ 1 , 11 i1,1124 NPIrllt) ~1\: tA e -k, 1)ol~. 1brr .-, w . ill he fr (lle ,d in liniment owl ('nde io ir by ~111]'?il-II'c··\l' l 111 1AM 4111211, : this L'stsll. on l on mid tillr the first /(daddy ill Jstuuu-* 4y next, w illh, dll IIe tedc I it it(· 111,41'4. 4NP ItIP'l": 5114 ahe 4Iiec .7111t14111; 1'R.111\ of( wi, ,a ill le"' t le o: 15515555, fit the fis ll; III I, I Irl larwfr. in I P. 11liluq, 1nns nuet P .M. lJ ll P.1~'.'e ~ rlN~o fifto ta·ihpl uii ~c pIIs\I.1e, iel., \ts, li b, it I ;e:I . Co lrlli i ro turd Is lot ~i I Is n. r d 1t11o 111 s,' -ll * Ilf U 1 st . y I A: l1'1":11,; II 'L,"lll e n r l" n ·Illi.Lld' 1"' 'o )t ,, d 'I' le lrer Ol lfil· :(ll·L·1)o 1 111 Ill No I, roc do (coils. 7: ig\111"; .,lllbr c l ·\ll ho- lll o honor ofly iuflg VOIS he Iv theil lot-- ro , h e t 'uni Mllr s ll- 1IIIIIf+, wheelsl· M 'o ,A 1.it o II I lix rijsd [llil' and XI I il tll Cill IXq ; Ilrlll.\' l off 1'Isldocl· 11111 5u111. Iv E-7J1 11'OV \.1 'l'1i\ 1\ c,,1 l;II'·.l·-.l , I,,, p, !,I , r, , f,5 r.,, - twoiogS? l il o'lln(lils burr fiollu the i n,;r, peek will111 ro lo,, 11 Ill, 11 ·l. II of tv lod cert( rist v, Ierosrg J, lie km ,,ploy Jt-I r c,,vll it rife (urn,-., , ! 1 ,5 1 I I:\ v _ e H t l ' ' t ( I . I - \ ' o l r n l lo p ~ I ,11.0 -'Iori~ss I),e, or Ota, rro- tb" \ 'Is ,.e , 1 11d , t u cos1l bownof ri - .] ll( ill 'Ll 1 d li l' 11 & ALLEN,~ :lroer e Lr R In~la ill b" ruls, dudilnitntiu cusl11 1s1 Illlllhlrftll i·Li l pJ \\e-,·~~ 1lieic W ne o al qaliie, ushil wod in I eoe. ·I111- Win es, InLar go1.I I ii ll arIIU tllh r· Loudon1 Sweet 1nu1.n, Samos, Muscat, Poirt, and othe low it ied iu-, fo sal b. ' iEV:I NST : rllN & 911:11.1,,JO~f~P· incu 11: u J orl,, y.,ue: S wr , TheIhpomtir l -'r -podene f fle l-1-i-u . _ \ \ - :illll II II". H l' " t If v o l lri .1 , -':, f, i 1 aC1 3 a.,- I lt-,, ..,i, . CIII ii.ai ,.d. :II lnlitib ih naal . ax Am "v UA VI) V IIT &1 : dl .. N; y\':Iý , : ihv ·t, IlVI. hartred co ld ý" II. i."..I I,(I-ltl i 1 Ite E ll ,.i ·e ý· t ni , nn Il1v) PI ofbl ot. v )VI > II & o 1) Al IPE-WI cxtit4Ksctrcksr Isls napejan J1a3x1 rec and r sale by .1 'rHAYF;R & t 0, d1I--_ ' 74 I'Pcvdrs as v 4 l R'l'III';N W .At ill :I OTRY ERCHNTSare invited to call sani 'Pxerllllr Ill uiialrt bennt of E rtla n Ware, Glare~. t (-iliLa, Ic.,lI laltlelv,:I arid for walr by d112w ) RItO11"IeR 4700, , i _ ~ 17 1'cxxp & 84 (somnsscu /IT('"t "" " uu "·"nd-.- 11 k s -i fite order, 1W titi In Oy H LISS, I ll . . . yt II: I: , dtII Il ' r Ct l ,t.gts ,lnt a:ne rte. -h.It y , I'I Iiý:Y &vI1 44 \e~a Levee. ii r.ul All1 b ! ill·IX L dA~l d1I 74. ('n .t tI cx-tt.I ,as 1At IL'J..\l U. :s :; it, ,t ar ' .d f 11( ill ;: ' ly - " t t ',t~ t';7,e t ,1. I 74 itnss at J.>>i11tUh:1 F r ,,_"r I',.,.,", i. an:I~~ ~u I,,, ,-' iin 111l1 1l11p · , ulid ,~r vale Ih--l I '·irt, & I3Rt N, pt\LtIt' · '.I I:,la la udinglil- 1 )n.Iler.1 c 'I 11,1,7,, tat -I'cx 1 1tI N4 X XI. C Iii Ittt!I" C" tlll I loý, ,l"- l, inf l i lr ,ry ; ·i- It - 1) n ilrno, in 1t,, t ill Iu Itc ~ I' it c' Ti I 8, tl l L It tt ;1. l a , 77; ip nt ttti t lit lx [t' dreII , il I il1 7. 1'_d a r HtI'i ,it , it.111 1-" 4 7i ' ; d i Ill t I .tI-III\·I1IIi~ I .4 L~r ; I .11 1 III LI \ >' I 1i 1i·1 J Ili.It I·II1III i ,1."u'i ~ ~ c It Ii 'u~is 1( ý 11 ', xx tic XXIII I iIl ll lrti I I I%,, ' 1, itt't' 1 1 \I 4 Ii'. I , 11 . X .II I I I I -:, xc by 4 La I. lI''II IXX' L B il,1,-.illl i-l 111 ill), 17 "I ItIIla t IIj It Ii.III b 111:1'I' I Itli l't'. Ila- , ,, ,-- to V ; I 11 411l~ ,'C ;Il··li t ittN \ - II till1 I I I I Ni s~11 1talll lI',I r'I , Ill 7 -Ill I IA m PXl t y It 11III ,' ~ - Pai 13 A It .tc .tt- i it1t dt-t o I 1 III It!IV Ai d A I tttl,, ··,I' I LPii l. ct, l "' II '" 1 L II', ' XII I II . I i, dr , 3 I tpn riat A Illllllfj 6 I 1i 1'1:1 7- 1.- - l tli 111 il , hllllllCI. fil It 1 IN T Yl ~ ~ ~ ~ tl .117 I.~ 11 .111. le, ~ ~ :1:iU -da 111. .n =,rirr, i13 a, o irt I+ ~ 1'rtua I- ra~a - ýt lllilý ý \1.!'- \ .,r"'"I' i ,III ._ n".Cl l ItUY ",I~ I, I tl-; I -o ---- "C II l I .C te,n,lcmlŽit at ;I. I i I\'1' ) 'I(IS II ' I. II, - 1,0,111 - 1. $ t : 11, Jc ratn", 0117,. n," tl ," ::, ., t, Ii ý , 'II IIIII . I ',- t II! I a nlX.' I I I 1 "I n \\ I ., ýfl , a J;. ti l t \ I,1. V 7 yoga~I I - YL , Fi. I'; il. - ."!1 1l,` .'II, \',,ll il. l~!~il. 1, F. lll I'tl"" ar tIlucr at.b XtC Ira1: +\I.,)1 !t -'.111!1,; 1,H .. ý.· I. \. it:, i n ·IIII I .('I. l Illil I 'tr,\l"-'1 ,It..11(-0I-: I - It( - a \ J II 1ll~l': ):.. il..t \.F I". 1 I 1· 1111: 11 ' I'iillill/i .lou.:, tl, '.: ,, "·: 'Ihe .\I". ( III \\ll 'b· x novl llt c &w ,I,","1 -- --, ,,: 1'0.11 do Ahll;, II '"l II1I Ii 1 t"3i 11 11 151: " 11..: 1'01:, ., ' . '11 ,111 ," I s i I1 Illrjt III Itnt I- II 1.tI, airily La .1 l . lll lCr lli' I- Ii, LII XIcAtt\, t / 1111: b-crih- lulu it . I'lx ll tllP IhIiV HIIIIrII( , VjII'I Xll· I cI~ll t' a-ilL~llil le~Ir lllr (J o o )'' ,l n11 p udillF c, rel FIFE. 11,,,1 ,,:lll~l; il {" ,:Fltol '1.1 tl" ul tli..1 I- 0-11Si(rl lll 01.11,10 Ir r1 ;, LII. )Ilf 1 yr)· I , n 0.1 "? _ _ _ i ·O lnl~l Z -11I11) T HE DI ~haul'.; .\; .,Wool, e~·r . I"'-lrlctiire t of I 1,ne b e lr ~' Il," auU l c n 1 7,~ \ i, III. c. nag' - l a ', I '' e- I -, !, 1. ' il tlii l\Ct !."F.lCT ~ C.~I'Cr L~' t 1" a it = 111 %-i Ial F·at tllt'e, ,lld I~dni Ftiuits, by l't"get I I t'ii id, , w ;itgina , j<f le . !1i, :1110, tut a,i h ' 0nr NI , ld tr\ tl It I I- nlnc F')~ III.t - 1 II II: t 'W1 u % 'I l -'agIg ) I VI"1t n o rlInlb^~ tul hj.o atheta),, h-It. I' al ;t, a ll th 'caq. : ''(F,' t'II 'teW, :Ruuý editchr lltacf , It"de c ,, l a~- a- all it ithe atw a partua r114heF0,,Ithe ca &-:F~s b i ae ti a 76'r~r" Mag aI.ad'Cl.a l It tItdteaaaa..Ataactgaal *ctai aaiaut,aaa u ___ ___ __ ': Nat It-aca"r,1 ot: care"-, aalcrahIta Lataua aad F., at) ouh oF evl aaa. I c BID.I Fte uall I p a

Other pages from this issue: