Newspaper of True American, December 25, 1838, Page 1

Newspaper of True American dated December 25, 1838 Page 1
Text content (automatically generated)

112 1~i~ici~12~ CIAI-~. N A\ 01: LIEANS I' 1)1>1 "AY 1MON!Nlf\, I)iKC' \>~ BER23I ..( ~ dSb,1 t UIIlIIIIII1)1I' J O . n' " I t t , ; I ,., ,, , I ~ I.ti"L oil l - It II ,, , " ,I I 1 1u l .1e * .. . par noO , , II'·, , "IT : I :,I, · ··· l ., 1, t o u·". \O Inl rsfr t, '~ "" ý1 .I ,, O,,"r l v !I ~ý xn I FitillllO , ,Sill 1,,: ,li-," ,O'i,,l `.I ,1,1,1 srr",,,., y,"+;,,," ,r :l lllr, 1. I~ II1I In i;,+e n di v".vt a e I "`, OO." ar ll'+ n it i."' inl IrrilllIn, ,O,,+ll~lllll O. tlll IIII lt~ill i lllll.(l III II, Ao vOr'lv Il"l . -'')~r lo;-1 i("ll·_ r l i 1 'In r 11 11 the first YF;AR.Y U l vr i Ilion . lat'f a l -l o l , I.~ I:~_., ', :,I. OO", OO I -i.,, k t1. ll ii. " ,. .,1 ` 11,"" :-i .,,is"1111. p , i ·~ (1' I~. IIs lilt, d Il sr'lill( in L!,21 ' !, .,,Iv, nod .ngllh ' fo r Ifor Inuc~stru; ll, ~1,,1 i' 11 * ll tor al ?lo*, o ('O lo , ,,,.lt il lli s v tie, m rti~ ·l1 ý · Itl Il (or I llll li Illl IP ,llllillr F. A. lg, I ,It~t ut l '' ,h," l o''I½ · · o'' .t l myI un ll5 r 0 or s.I 1 fort! " Ill' ' . I ' h II I n rl w I ,,,, A ,v a , , .' tor u r Ta oat ,O ,+, Inn l"r n panilll oolul oui NA 1eI1.l n O nl ~I t " l":r Itl ll . t.I', ooit II Ir outdo 1oi 'ti t .d"+ I r,", 111 ·:1 i s ll. 1 1·iO i ·l lli ill Intia1 1:... lilll iaaad . ua') aotl .toi uIi IK:1,il i-l· III floor Oft -I 41~~ o,,,.r It~ory A nYF: nll 'I1'. 1111( r ill ( Of Ow (I!r) Ip liar o f ,1) -41'.111 w~~ckI' III t''" 4 tin vnl"., rO~n~ sv -1sve+, +lruv OliOil-, \ &v. N lll d AII's:`tsI '0'r I oN . I , pu' fished One~ i 11·1n11 11 rithand ,tsraednrrnnilt l int,','k ur'al"f 0~csluo fl ~r i I .'l rin O IoNyon, to5, II:,,X00t·i 11.'U I I· )1·11, ((: ill I' 110 ito Alirl Ill 'tl.'.. eol-Ot"~'. l LK II + fl.' oat uIour .0 sI . s', W r oOu"'l r~rd lO Ol. '' O " e O l! IO'i,"".I: I hll l I e .cv~ 110'.. 111111 *tlpl ill r IwII! P lO tCII II· T II.- , " !OS- jll,-1s d ! .v '.Iii' /"ialr , at url a'." t 1.. II,-.I , ,' + 110 1 11w not ties Of l,." 1· llill\ I~l I1 Ir" c I'll IO' O1 I ltnldl £(II 1III 1 (+O I''~ ,,. l . ' I O l.- ) " 'Oo' l -, * ' 1111111~ t 0001l JIl" 1)1 'ntok l 1,.s Dr.... ..;. . , ". I 1 Jt,,,,t S, , .,' - ,,,,,. ,. ,, ,,h t 1.) " ,. l,,,It l- , I 1.1t o t - I I t II<'] h. 4+1 tht' " 1I i ''I n- u t ,il LI I , l 1 ' It i i-,d~1 ~ i·~·~ , 4 1.,, .,i,.- .,, ,,I, ,, ,, ,;, --, +I~ '.:,Ii m.~~ h l - ,· .r : rIri i > 't Lt I. h i '+ , ,i.:. . .... ... .. . ' . ... .... . ·1." / ?"1: , . ..... , I t-III h ottltlq, t - ,l ot-t . ...." I %,+11h- .% , II* tI ' fll too ,Itin, it -it H I ti tit f l) ~j111+t, l~l Inllt+,+r -I." I~ i l , Hli 11.· 111- h] i-. 11 · ·lu ljkal I' /.\ 1 ' I 'I 11' "; )' ',;re 't. nI o , . 3 Iiol 1· ,,1 ~11Ii I1' lllllt, tiill -,1h-ll·i It+'j·l·l ,.,-, (-':. th1 ,tlC' Ti [R sub , rii. r . m p. O t t ttfl i h- ift I to be. af t'o a. i tt tti/1of ' (· t 1%+ +'i'` llt - (II of riP Itor ' Codon if o ptrt s This ork a no ftr-ptratttn by.i. Barton H ir on, h,, o I I of tftt v -to-t ld by Wiflt rt F. )Brtd, 'to i T , ' Itr tot f'lt'll toritftf by ai d .1 · " h . re.. ..' nll Ig |)l-l',,ibm ,,f n' -h111- t r I'·11)11 .|'LLI 1:1 -1, ', ,'1·I\I(· '.ll " I lh, ' li,'tl 1II,,l i,+t:/i- ; 'I atnd I o ot tfhe otft t ,,g . Ind , ,it l txftc ftttit tot rts ro ot t+·1 s 1 v.vttoot1 t al t to ' Ith idtf - ,nf l twio1 1 I 'li ,, m, ,,,| ,t- l, II ' lll~t (I l it b, , ml',,, . +lnllll th,'I I h<,, ' tsttyl ttt'itrtlfo"l:l Ito '+ r il }' tft' if frttit It tot iltt IlLll · .,1·ht+O ll · I}I I .: l I~l' 1I·.t t II-III1 .·i -*, )L, ~ t]' 1)Il.'1 11 i4 1 may l' natu.,raly r,,t', spe, fro th ei - exlpl4} ri ence.lLl Suha tt-rk to ftecomno 'vtryilon more tO contary, to fto ortgtotf ts votfootttos,rozpentovtr an searce An .L %+ ( i1ncr lt a in Lcu1, rloss -to llo I isma tad"t)rlooiit, ify, o Io t tIt' le att tha Ut1' i It tf o 1r c tof toe i ito I jur tood c ,, f tft Utot m.n;:td e I.:t (llt l 1, s.1. ', ,.·1.~ 1 ·1h: t,:,v,'l<11 -1(.'v, (Il3ll 111 1·-.[11 t1·1,, Ptl o o t"f-t I of. thllf t lrod o o rmos(l" l ,ll p h IIIr 1l itl'll| ;th,\*+11· ll I /I'l,'- ill Iit'tIl ll Oio tttt ttt iittt ll 0 ftrttto - 4 bllllylr ,,*+ ,.; ·, ],ul.Plltlll tl, |)IIt'Ir IIC·ltl(S I:. I h'ltlrll ztflln) rtdd it tthiti -;1jt t t ,tttt o | Ihff illt Ito -, Imoke. ftho k toll -'-tl titr tdjittfgod ott'> of rott. oti lity to Oth jytt s ft ith wfo tthol U tiott.b troreote, vte iin efbic of Toextttttafttdoft oar cds att- tfto-.thfi't tyriatf dittitti for oitfotLotoiatoa o im n b l q r th o t rll l , i fit. . f,, tit ocs.. tt',it y tttiot ttI Ofth, 1e f\rm llof(ll l-l h.;ett r I1,at l . , wil heh. I '~ toui Ir voaf mtt, rayifoo eint' andll wi lll.nnlH'l ([ ll I t it,' ho, 11o-, to Itfob -r r ollt L t $fiV go-l i '| +n l" I,+tr (tloto lilt llrl tftV IIt',' i tIo l •~ l~l ·II ,,., ' , x.111 1!,I 1 ,,,' u 11.+ t1 1ll,,l lb'l. i~lll-ll~ll ill tl,.1 `1'" '·",. 1 , 1~ ~ ,,w11, i+ , \\ +'" i lll"++ 117 . * ;1 ) ii 11 / t < t I' II i+ r Ii , t- ll- ' h ' '- ,o't'ttl llt,.ll~tit4. m h) 111111 1' lib1 11h,, | l _" ll- tl 4~,1.t~ ,' , t Illl h1 dl" ;111 i II ,/+'nl h,,~Ith'- . 1 e rL l, , .., ,1,1· 1l,+ | 1kltl- l'l l 1 ' ll · hb -il,: - I)I l 11 l)11 1 I, I 1 1 ii lt~~ ', r Wlh 1 M-Cf-: ',' ,t 1I (l tiltn N o \C )E U - rn, lzu ht u h-l' ,-+e-'i, m 11 , I!C hlllnlr( dl+ t " In ~n 1 . ltt111,t r l., .Il~l,~r~.: nL ,,,Ifh,' t'\~t l~tltiul l' Ir+ +f'" ''lib' wl~ l I* II- 1It '+ l++It ' . , lrai l ~ . 1 J·I" TesIIlE. as L~e rigllr~ p I+, s v.l~lulillhl, i1[ the ber . ti~,in IIr f I: e o Ht'nr lle l|'r % {hh'r . i tl l~ rl ofl|$ llc n I ej~rt~lll: ll'+ ,JlI.,+ tllut Illq lmrts, t, IC)lltllll~ritY irlh dCl yrlh: llliP,,t.: · S.,,. r,llr a:tfrl,,,.c cLo L· thg~ tlIod ltl of i ·.c (Io( Tnll de lllll( U.-+. I-.., .1 p, :I l.rtl Ill .'+.Y [I1.u'rils~m 1I'..1 , IIi: i-~;l eh , '.+lll ll~ O LIy \I~lltam F.n B ·lirlllnd, 1%+. T 1 I) :. hh, i s l( ·Lll:dso1 I~ilrnltcdl rRy t ·ist ,rlih dI rt, t"Iirl"' ."I, I,ell,, ' tly ulo SI'LtIt t'tlrt, and,, .,, e ,,i th*+. I (.ittm.l .htdgu t++cxite |rle S;lu. \ , ceastry asllll Lhe (.l i gl: i$ VOt:·Ll'taI·· ~ lsi all~llt . ll..o .11 il| rw.l + .l ll [1 ttriostty Luo I[ S(rl'T lilt lli. )Il'B VII- i[1}o ltz ,"4+:L. I . ii | LhtlUllil% l ["+{)iel. t l n P.C I: L i ( c~ tl~llstlh~.- ] tI II' :r.' tho IIlt.+r l tt+ l -rn :nlld hera 51le+ ritil ,r;Ljl;IItlt C)|" I+''OI~I('[ tll" I I~ '11 -,I'*L.t NIVW UIi L-\ANN tlram. and P1ment lircoti Iit;,'er.y--l'alers and Ibilna. N Io, '. it r- . 0r" , i. tr tin,, I'0o,:,i n irlrlll IL,,d I(:,tl a Pilot nod N iv, lcicit, 3', !t i ltll Wil,'t (igcNit, Snir, Butter, Mldctrd and Wiater (rlc,ki','r. All the ,hovet arinle ,ma ire warr'anteld to bte it lia itr qut l ity, atnl it kt pl in any t lt atet , bleing, co itletely kiiln dried. Abo,--~KlII drie.d corn mntl. Order. Ileft t G. \V. Pri'chl'ird anid Taga t, .Ir. onrnlcr Mlagazino and Poydrtls streetu, wil rceive triom.pit oatlotion. 1ai ll kle4s pult up txpre' o ly ftr I;LIIIly tl,+(!. 13e11)V j . Ii . : i--- ll I crti 1linii igimm m' Im' di3 .1 N. w l.,-vl. N AII .5 --7,1 kegs Nail,, ·.,'es u ln sizt.t , ifr l. e I v CT t lt \l)' \ itO tl b. x &.Vntilc \ l, l r .r : I 1.1-- . 1 h ,lll 1r1' I I.- I, '.,r - i,1 T cl s t w .lt 0 ll {ill i V w Ivril,; hi plm 1, 1 ',' r it + I11 IltllI Iini, II w I It . 1 't .. l l \ l,; , t,"Or, ,.I Ir ,f" si, bimr, h,." (;,i. r lthl ~ llllI(,l, ti- ltPt I 14 ..." 11t t.lllllll v ' ' I l~ l nr vri l Ircc I l ýcIII I :III i fl lll i t miii'', t e r- |Hlti': " il I hult hllrgllllllll tl.ti,, e n r, , t r I I t h ll r nf\ -i "' tll f in Irl ll' i. tl tl l icivr ti ltl Ite leiu , ll , I'|'l.'t!lloonll 11 9 ul i nlhplllll V ' II: Cr. ollI"t I wo(,+ o n 'li +,n to l,'.. millutr''i I"1 I itt d Ghcci . (\ 'll i - It 4- ll) hit o-t ro. ) .1, lli' lll 0 d1 =lii ! ) Itlr ýi i , l:: l'ti l" dL I I i' or, Pre il uni 1 V ;It I t.. Io N .i ii ml i li1 lll it I II p i l t i 1 ~P~II· I~rll')(Kt--\'o- ol."o ittcl ,' mll i 0i' cli' 1,01-; ' Ill' \lit ,, 0lt -, 0,l ", I1 ii0 the ' il", It ' I,;:ll r . I 11" 1,hI l .i i \,i i ,lllltl l IcLu0 1' imum Ii iiIII III1 It= Illll t. h -ll lll foi r t e in ' i' ll+ tl lll r ' iii t ' t'. "i o,1'"i . ,ill ., intllh opera) h ( tlµlli lhl t. 0I I h l0l hI~r. i hl, lu i.iii "o t 1 11 -hort .i Ill ' l h ,t + h-I t 'llllo l'll, iI a11 l++,lltttlt;- III i t II l1. I :Imm ti iilhi' cl llli ll iii llA I ils a ly l'lrllg Ito thf I I .l;'l l llh'tlll o,. ll il~l c of Eu0r,,p,,. ' +11 Ic llr. i Il , i iu i' l11i l. l it ii- Ii,- itin i'ii lii oiiiui I 1. T i'he I:,r;i h', dep , l ".l lll )l,'ll )l, llllrl ,llllZ ni t hrI p ula -i:,",I h i d ,.) rl·o. \t, ,o , p lll . .I, ll tl.l . ."'l:e [liO I t ullh lr I tI i Nl"l"k I',ItUH lnýý. I'l . d p l.Lll 'l'l .o I ,"lt c Ill IIN."II ,, , it. ,Ii I, 4,," I," I'tllhl tllltl' lell ull+ 11 1 o...- itll N 1"ci it IuIi +,;11,.- s'+t ch th+,ir u t lll 11111cc I i n lV 111 .r. ,I *' Xlll .. IXIgy , /'hI) I ll '+ I \.I Ir.. I '.. ." l, Il h Ilm 1i c " ..1. . ,t ,"t.0 ' Oirph h . l t 1 1.-I .I i .1.· h lrll, I Litel ,l ,l-l· l..l tl .\,l ,.,h h ' , [-lll ,ph . 0:01 ,l"I' :," 0 .-,III ii.' 1'I~+ J+ I hI ,110,II) "0.I . , , \1_ _. 31 . l0. 10-.0. I a0.-1. -111 | F1 " :I.' I n I...... l, I .- : . I J 1· '')' : 111: 1:1i.1\\ 1 1'-. I', 7 7 : 11· I ', ,I ~;,,!,. :Sh1,' ; '," ,"i,;l d t 'i.; : 1, ,,, 1n tlg: 'I . I 7 , ~ v ! 7 \ ilIl.18 III,' 1\ / PEN 1 0 11(11.· 11 1 5LI·1 1 1.I i l(illl. 1 .1 1 111 ,,'.1 t% 1!.! 1- 117 1111'-; 1. I I; :1, t"1 li 1T .x1 i 'I : ' I. itI'+1 1 . \ .1. I"erll ,Itt h+',I/ l )ia" 1. itt' (bll +l. "1'h111 -"1 r, lh,"" (~ .)i, I ,\11( 71 . ,o., I1"'1 , . th ' I|,+ll tl I1 ,, |1.1 'Bu I I I, ,h id11 . \7l . 11;I:;1 JI, , 71,h 71-1 . I li·. - : h (' ,,1 1 1 1 1.7-. l , ti tlF. 1.7 - 11i , - ", 1 ,1' v'- hwtI. 1 1t11 tiI i. ,r 1,1, ,, 11 ,11 ,11 . l ,11 i tl 1ii 1 ,7 1 , , , 1 1 . 71~"", 11, , 1 1 111 11,r4 111 1t 1 17' 11'if . 1' 7. I.H1 I I ll l 1I\ " I I1h' l,nhh 11,"1htl,~ ll IT 'I" 1:h I ," 1 , : t11 .! 7 o!1 e - r, ,l, : I, hrl en ,.h ol+;d t e1F ' - 1it 1. 11 :l't'()hII/1 I 7 I l£ :L 7 J t Iti I' Ullt ii Jtlli.4 61tlu l ll it, it (:11111 , r1l( 1 11th77171. -l siD t an'd+ : I ' + ' .~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~,1 ,,..+lrl],. ' [;+ -"I l t+ ,i', ,.,+' II~1, " 7 ,u 1 1.o' ,t' . .r." l h , I r 1I -i lll ,lltl t' 1rl,+ 1 7 1,,[ illta t . . I l ' ý li lt: 4 l ll7 t. 'l :,," " ioh . il :1 t 1 I_'1 , .. n,1, U11, il+ tl -lll h.lc·(: 1' ' It " ·l-l':l' lll·Cl.. ' ll' F+ d l'lU1-(I/ ,tll.' ,'t ;tlil t'- illtt.l···-1-i` lllill ; 1'1 l l 7lill' V1 l'l;l, ' l,,h\ .1.1tI7 d, dI1 Illlh iih7n0/ b le7 1 I ;I\ ii , !i·; I.l~ill-41.ll' tl ITl,'+jlll'l it- IIv1hl Illl'lll hi Il -'l~lili n ) 111111, 111h ' ll . 11 ', ()llll ei t t .' 71 r1 11 11,1l t h'.t 1ll le 1li-llll- ll t l · 11t 1'i 1 1-1 1, 1 i "I a. :\iI;I 1-. - 1ilil hT T ,+1 1 ' ,1 1 h11," 17 11 11:, 1,1 111 1711711 ,.l " 1. 1 11(11. T ill I 411 - 1- 1 1 1, ', 111.t J h llit+- 171 h1 1ll ,.l,'l" I ) L /I1I11 111-. ; 71· h 1~" ,1.11111 Illr1,7 'h. ,I71I- li," l," 1 c1 11, . I I , I)ll .ill-l f l t llr ' 1 -lhl 11:", e 1~ 4 1' 7l h \1,1 11 ,1 17,111 +illlll, l'l 1h1llt ll++ , 1' ti ) I ktl. · (' , II L I l J1 . i \(', l . "1, 7 1 I'11" . I t' .1 Tll l tt' I T l 1 ' ..II l.·1 LOLt .1 1 1t-' .. 1 urJlll . ý ý1 I till ,' t I'1, - 'hll '1 ,' Ih'r 1 11 it.IH , ', lt- 'l,71', r I : r, I n l):J . e I.,I ,I , \\lt:--1 111. ' '111- l'1t,,n't.e, 4 IJl; .,II .e 1 0 '1 , J . FIn e 7171 1 " ,- Ite ,. I r , -, I l111; ,111 i 1. Inr111 17 1lllll' h ' I 717. '1 . 111 71 ý1tg'1 I I· ,' 1IIII," II _!1 1 . 11, : 11 ll u illlT( ! .e 11 . IO llt ll 1 - 1 1 INe ,'l1, - Si t,'l-,ult, ;,:it, h' ,r,,..'lll 'r:+ ul'. th'· I'iI·I,I ·d~,r l t'll; l d' im` 11,"11 :1. ,10, 1'11. , 1, 1 117.l o l +1' I- 1 -ht, ' .1, 1 1, 111111C . l I d',l\1` · (,' nm 1·'l 1. ntl+P, \\\-'ii 1 11 el +'il,, I. l'l 1i I,.hl th I\lll7.-nf t 1111I:1 w 111!'u h I.h II1t-( h ,Ii 'lt' h ~ I 1 -1 11 hl i l.+t'U ,r l lllr I .·lll l.+ll i~tlll ll l ." tlhi~t lll.. il~lr J III lt 'Who ll , I I J r111 Jou , ( ,:1, 1 1 t !o , 11n ..11 llrL. i rt 7,'1,1l117 L've Il lt7 llr0l1 p "-t rII-, 1 1 ,i11 - t'..- t pI' e I SI Ml .ll, tei ll L ei n t h 'tlll, • 1:I',3- ',,i rl v , 'a leir, 4"t le ' 1 f1 I , II red, I r \ ,1 ', I i 1;1 l lll, I . 1 S ,TI . l[l ()I" 1,111l tak 1 .tla1t iie el t.1.- t tD ut tll ['1 - 1.1 -7117 ]rll l ' 111111; 4o1 " ',1 1.ýl1',tnl-h i, .7t. llll ' "m " ,'+ a 111h' -- :hl lh4 , 111 l bI,, 11171171 1-1h 71h. .\ ll- 1 1.11 .%i--,,. II I7 'ili"I VIT,1 Ji7 11ll 1 ",- . 1 h , 1,'71(,'d ,r- t :ltl t , -I. - v 1jd i,'. -' I" ,1e; I l d I~l -e , 117I11 1 i' ·(..:,m111t1l l ,1:- Bohn "11 t iln+7i ,...r i Itl~ l + Iitel~l I,.1 Il·il.lle l)Ul'tlC C lle h.n~~i-.h l' II"h l~ll~lllltil r. reItoll,.l.lII ll li 'l `rciur l- .,h ll : ll 1 1-, '11111. 11rlll, rl1'l th( i :a tl+, ,II' I. r ' I,. " , Iv h,' ith,1[;I¥ ,t' I;+.,I cio , "l il ;, 1h'.1ll l'I' rt.V I,, ll'll ýl.S h 1 ii 1) ,ll h I ",' Itllllr ll 11 iLll-to Slll t i 1t ll h 1 l Ih hl ' IIIIIIII l l ll7t \r1 ( ; 'n ,' I IIIe ll·e ' lt the theI1 I'OI|· lt h )I'Z I ,t' rh ,lll i t S.) ll~ll :: li-/.Ii)Ii -I~l.h I,+ i ll llt'~ 11117 '1 11,: .17111 11111('. ,17 1~". N . 111 1171 1; \ 1.(\ 171 - i, !nt1 .,111 :1-111- ~111 7, 111 11 11111·L~I: e (1I I' I.0 71 J ,1111 G In 1I11~·. a . :1 I 1(e ,'e-11,1, u1 1e r717n1' 1(y th i n 11 ili1·11n11 _Ktillll b l I ,I1. u l, ll'lll ll't, til] · h n l 111 ',h I li, r. IIrI ti. I ;) [lihe cr Ill(·LII of John 117 ,1. llf i, lho. ihaii. ;(i ti crellilnl· IT 111 heel it. t1(, ~flier 71 I I IS 1 '11· 1:1; 1":11711 unta.%~ ~~ Iubic 11hi- l. \ \( Il |'r+)r c fll ,lt,. (lleru tou there 7l' f IlI. , ] , 1l 111,7r1. I;2:111 11.-- , 111W i,1 if v ,lvent and it, I1( I II11 11117" .11 1 n., · -i., ;.; 71 _;11 ,-1 It 11 ,r l ,.r.11 7 1 11 1 iI ,11I1 \'." 1 ,l ie. t 1(111 a, l e--l'r, i,.. I tll 'it ' . iv 111 I111 0 " ,"1 111 1 t1 i'iiiii'+ lll .I)(. 11 7 lt , " lh"117 -00 01 17, "11ti 7i 01 t ,I e I , !t 1i.rv , - h111 Ih +,l iase.- 1; i .rl~l~lll i i1111 O .1( [-il|h1,. t'll'i'' .itli~u ell I','tt Ale (l, I1 I \ 1).'a. 1''1:)h ' p rll.' . .h ,, 11 111 ItIf II.li'l ~ tlt.1\.111: 1. lllt-IIS I l[.: 7;7 111k ll~'Inu 1 'P 1 -- . !, ,1 1. L': :t 1 l' .. . 1 ; l l i" J tl ,,Ir lt ' h 110 t'l't' 1 1;-ll i J 4 ll - ..-e~tlls--|)a hrole (' ul ey It'17111"-- , lllr ,:£ - i . I l',, i,'r, h l" o e : !\. I 1.I l. - AL \I \Itlhw1 y'l rt|T.,,,,L i ",'r et I' rmn i t t ,1 1 '1. ( ) i 1." ,1 ~ '~ \N I \1,-<-i deshi t"l41, |)ie <,iII11n 1 l t. ;Il-llllh ('llllil- \lar I ll,71 ht, l 17 eiv , 1. . -('llll i nH iv l+I-l Iv ,7 auI,dII , i' 1oi' t,:[fl, i' :o II'I) v,1; ii Nc1 d h' n1. 11 I hi,+11n a;t-.o'1 if ..l- ,h",rt.a i1 h rI I1 t ,;i t ; III I ,"1 1 t' ~i l t i lit ' (' rla lll H r I. lhilt. 1 ,1ii'h l,ll 'l vlel, iht 531, 11iu 1 4 17 1 70 t~~l 'l s1t 1 '\llll Itl."0 It[' i 1- i 7ulc.1, e 1 all" ll adl noh t IIIIIll', te: 777 1 11 hh n1,'ll IIII I~1 - l 1" =tlr- 17 HIP+ i, tlieLdo lit 1,111111 III th 4i1,( i i 1,t t,;1 I er i l etl il ':i11 IIl I I I ' II1'1" [ 11 I171 ( ,111'-I$ ( ,I (N 1, .11t ;1 1,,r (' 7111 171 71t 1' .11,- t 71,. ,1 , i,. i,, ~ t ()..h ', 111 1 ,7 \7 I, I"1;,,'.. 71; 1' ( ;r, hm-,. , '7 1 1,1 nt, - I 1 ,11j.il .lp ..R I fT " I ! htI I .eoi f hl i~i i h il I.hIt I n-L I l i. mile t l Itqqm ,_q.,. 1t,, 1he ;n,:11 l,<nil t , '. IIL)W +llofi5ll', Ilirr th. l t It Itll.i . l t 'till ~ (t '. a d 'IIniill ,ll , liirlyV Irih . o lllThe :,e o ,rl Iaiir o l l, , : ' h hi ,hi i i 81'4n !lln l" 1i b ,'l'lllo ~ lillltt I l ll- l 1 li'lill + -I iiiP, 'i iit* r' I I '1 . i : I I I 'it_ ~ "o L t ' Ill 'I · nll - .I,.; , , . . - r , I ~ .,. . ... 1l5li'r51of Ill 1.1o, l l 1 Trll i ill,,rl· 1 Pil P r.,t It l:l iitt f Ii ill -.n si ,5 ' ..i it hl "' .t ' , 1l I't IirtI< it i ,l .ll Il 11i E io l, ' llr 11, 11" 1 1 , - n l J'l' iil i lv i5, -,i1 l. ,r 0l' i l .' I } t '- il " h I lllnhn, : il - i l~ el+ . , Itl l 1w llatt i, . It i 1 kn ;,In i tii i It , ,, ,I ,, --L l II' I r 1i, " I 'l: i,, ti ll,,r l1'.lllll. llil , &,, ( lMs . :10 t.a on r ,"' i" ; il, 1O I' I ~r t' h, ' I tl h l,, ' i , ll" ''''l, t, ' '11.. 1 l u " a , "l' l I I, I, il' ,, i, I h7 1 <. I 1 ,it .l" ,s~ i for l ih lm oftlh ' t rltlh ll<' .ll'l h i",ll . I :,+ . 1 tl-l ii ltl ',ýli i i+ hor.t. w il I.I.l \l + 1 '1II·I111 \ :rTI "IT1,1II. #:, -(.1 u i ,r r .t=.itt Iw *t b I ,1 11 1. I ' l ( .it te iin I i itl ll , i t ll \i l i t; I( ll, e I r -A \o .o1i .r\cr.b I i1th n t. .ralP " ' ll I ",I t , 18 :. 1 ], llIr 11i: n t ,hIg ,1 v1111 I 'lt :\ ,lh 1 5 ,t1 ti t. hi'I 1111 .l ! .'. It. 1 1l ), It, r1_:i iii':; -i.tl , . . I. 'ln :r0 i s C rllll.l fif 'I thnd ¢, l "o not I ,".. <'.:. ::l, il'r<,ul tilto 11 h1t.,..) 'I : "L ('i'y if1 t'hill l,,hh ii l. / I, L t++i'i t \!'hl :..oi- il. " l IT.r I" - .1 l o illy l 5, I '.il+,<h I\bin, d - r Ir h,, + '- fitIl ,ll :,, i t I,,.. 1'lll! 1I Il.h1, (i l.. ~Ih+, 11 11, 111 tlili+, ·-I·I(r_ , - ll~ l to ll) , +,o n ,l l. it+ , ii+,11+ii ,., I vtl'. ', lltl, 1 '" I -:5,'r + th o l,, :"ý,ii .r ,", l-, ( I '" ~,h ',loll 1 1 I, to ,' ,,"otl,","i . . .. i ,. , h:,,<, i ,,,,,,, , - . , .,.,,, . i i h f till: - f hI: · ,1 ItI., ,. ,.-.. t~ I • - ill i I :i .I 0011 +)ll+l '.! + l' I l, .. , , I. , . ., i , l , : ·.I i ,,o l ,h h , oll+, l t.d l l , tIlr" -i,+l, ll"< 'lll- ~. , tl ili is, t, ,1;:!_, I 1, \ 1, 1li, 0(· ., 1I1, \ it i 111.·i t I, il hi tort I, N un.' 1,+ : rir 1, ' h. born lo.,,.: 1. ti lll+ 11) r Iun .. "5,i+ l!~" I l i:.. .. (',r, !i ....... . o t ,'. 11 t111 ' 1. ,i 5..... 1.' asiL l t, ill)· ,i1 .1 ( ; I l r\kl'.+ .. ... of 'it I ;,,; ..,·Y'; . i . 1 : 11 .. . .. ',. ", . ,jlic il i Its rs h ll t l i ( 1111 oos ho III IIoIrahs of III ,I '.l , " ly 0... ........ . l.... .. .ot e l IovIn ''' s l ie r a d t ,1 ' t ll to retiu the C lrt r o , t . I I 0ot: 11l ll[ to t ilde a 1 troi 0 i l t. n , ,r I',I, , >l' SIlt-to t Itlll t rI ll ' t' It II Ilse - ,111 1 , ittatle Fltl `t io . it F d I,n ItlF i L t t .!I d -,,, l'.. l b!,r, nod hils wll a tl - t , .irl. -tt i l At . i ,i t C ].,h o torlt' t It wi F h iF|,iud0y. |t t o1':: Il tio I,,t,v, orn ,cr" ,s an , t , 'tt, oiI -L oo.u i,+v; Illort th.,o .o t, iir Ill olr, · ' tml" l-',S , to " , ,, h:t , to ,tl it c Ft lll' '!l e o I't \ In 1tt " 1 Ir r It. I r i il til t ,ll t l r tl LII III to the boil+ hI lltls (o00stllll ot . ooi, ']' 0 ll o· lll l lr. mIf'l: so twlit ci* - lX lll2tl d o i ll l t' , t ,trt. Hilt'], affr,' to rt'tlld thi rlt , ; p u lc ' ývtl )" h ottLi,+ a/ h h h, I 1ot11n F '1uN FI I Niiti t 'u ti l IF t ll I . oIti I11 te r - a . I, . A I. 0)1,1%'1':i t, mole I t,"It l 1r \ utv tlr ,.t l,'. at turner U f Ill, ol',llu alld t'li.trl lt,' ,trml , For D 4 Frtl .\.1,,,e+,s lun'r h 11 l , nt t. Ir a ''l- +ltl c l i:Lt , li I' II'r," , l iy `o lilt' I lt of ;io" , i~ llllh, l lI u,(I :,,, t IiG ,. r ill + t " ," 000 , tbl . Ith, F I I t , I I -h, F N i ii ui i l'l F , i t il i i ll' T" T <\ !)r' is !'.i; ,ltt '-3 ,l h I,2 l! it ' ,I Iw 1t 1,i " 10. 01, r (' II i.ý lin, ,ill l ' l Fl F , Ii IIs, o , ' d , 0Ih i ' t . ' (nil ", t' h i trr0e hlil ,he:t', , an, t t a im ,rtots. thlt p,,'oh, r :,ml J,, rtl- ,t d lt' iil -it 0': .\II. iN ' I, "ll 1tu1 ,. l. o 1,, _ :i l : C It .' Illtl, '' NT II It I'1; ,lill ,II.. 00 .'l. I %i ll 0II 0 0.. I h/ .t ,u " I ',i'' i' I, t :1: 1 Ih., r .00 11t" e ,I the 'u l-l ,,l,: 'I"l'-,,f 5.1V im; 1,1 NII. CIII1I1 111· / N· F11!. 1111 ,.-' 'li TU ex ir o, rI it· v clnF o · v . c L o!" moo, Lie' rest' eAr illi thet IIIIntlu llt· I ,l ivl·II:/ I ttike pub' r, w'as lilvos"U ld wit-, ln' tulelc illtlly of a duathhrdll~l f illy :tl." L I l.l toy I: yl lll l ilTI ll,"vl of f ile li t~ll 111 h IIIIl)d_ýI: I,,, this sIY Iul~j'll:," illld heI therefo r~TI h I, !II'.. Liihrll to1 Ili.; litollll and attendant, Sulo oton111)1 iool; ' a-."d III L~ilo mu i pul l holoiII(-pilallP( onol t.. cInjl" Ii , t,ýu tr ,tn o o ., t~rltidy fhrttr,'.re o lfe l'cs il] o xtl nlvl 1ly and lllil\\llllljlly as tr, h l--jie rotloilty, onlvlj 511:·~15 lllll or l:l tr nc, II,, .I.II·I UT !Vli " hors 'I'ilro tl-lly C :ee-,e, U Ic. s Cr l'el ir. (-vII , and lld i': h:.:II! o 1 il lIlrln dly, ulfili nll 111 ~ll u \ see, SLrunc, ; 1;o'I 11,r nl i-+ 11r11·1 ;n a h e r and11I·, Ill l`'r.,"r. - li\'' li, lr 1 ', t':.' U or llll f""il I r IoaI ,t st: t C'lil!"; U1 Ioonc 1,1' II1IIgl Llillll I,,,, 'I ,,/ cý of t ,I: c: t":I fly tI· ., al loo of the perm ,I I., : ,,!,I ,.,,·tl - :tg lllyond c eet III ton111 1. 'I've I1I II I .Irl.,1l. of (I Fit t h. ha e .";d t I th , '" It ar\-2~1~l . :, .,Le it leh C ar·I)IIII i 1 III(II, I·Ill t v.Il e.., I, I,, W e of 1IC! 1 ': IIn Ilillll I protli fo to the·r .·: \·II'- 1I ~'~li~clo and il of '1· r thou .. (·111 ..old. 1 L .Lor 1.;;S h" I'll LIUUI J. ll [)I Ii I \\' I,,", ItI1II ( :I Il tlI v. Ij ,:. I o any Il·IIP lv 111)1 I)1111 Itrcitr Lino lee v~ ·1ie) vt ll the artlv n", h old ex· II LU11( l\ 11.11". Sold wl 1 :,! ' . I1 II.I_ i 11" Vo l' It-11 1111111 non L '1 1~i1. v a e ill.Ul. 11 .Heel, a nd b y tot;ln t \\,n 1 ·-.1 ·11 1· ' Il I l iiI/ ll Iltl 1·· 11· t ILIA 1· (1 Il l,' 11 11·1. 11\ : 1111.:,ll I i ti.~ ll' llllll ' Al t' j llt. \\ bill._- V. I:1) ()ii 111 1'. I,, 1· S .\'I'!' ill' I. !I li 1 `. \. 1'.111-: 1 1111[ 11'1 1'1` 1. I. . . . ! .11 ! I :'" t `1. .. .1 11. . _ ,ý :I1-111 - v .111111 -i I :.. I., 1'1 · . 1 · · . 1. 111 .111 11,1-, 111 .I 1., :. - I 111 _ 1 , 1r 1 11 11 :.. 1 _ :1( .1 _ . ,~ .: - 1-'ý 11'1 11.....1 ..,: "i·1 . II 11. 1-11111!111 .i. 11 11.1-. .I 1' 1'!11 111 111 1, ·1111. .1 1 ii " .1. 111 1 I', 1'i 111.. 111i··I II~. i 11111 \~ ,ý ,ý. , \ 11'11 1 .,.. 1- 1 1 11 1 ý . .. ., .` 11 11 111 111111 '.1 1 11 "1 [ , :1 1.1 '.\ 1 -11 1' ) 1.1 'II '- I I: ' 1:;1.11 1'1 - 11 . I II .1 III ills' i1 - :1. ,11 11. 1.11 \ ·11 ·1.1- - " 11 111 i I II 1! l~l1-. 1 ( ·1II) ~ r- 11r 111. i'.11 '11 n.·. · iiII.1 111 , ..1 III l;I I I 1ý1 11 . : 1 I,11 1 .i i 11.- ... 11 Llli, 1 )1 (1 11 1 .1 1 II 1111'-l~ il II~ '1 11 11 i 1, 1:1, 11 1 _ 11'1111,_ . ", 1, \li 1 1 11 f 1 11 I :1 : :, t ll.. illl It 1 ,::11 "l 1. 1 1~· 11. 1 . 1 1 1 [111 111 I:.. 11"'I 1. 11 -11'r 1 1 1 1 111 51:1 111,1... ,111 1111 111-1 111", :11+111 11". a111 i : 1 111 :. 1 ..1 , ", , 11r, 11' ý \ '11 ~ \ 111 .111 .111 ·. 11 1111 · . \11 ,;~ 1 '11 ,111 1.1.11.1` ·iill ` 15 - 1111! I I . 1· 1 1111/ 11 ' ll 1" ."111111 1 11 ,'II .11 1 111 111 1,1, 111 111 11 , " . 1!111 1.1 : 11111 -11 \ 1 111: VII1. I , 11 .1 1 - I 1 11' ·~ '""." I·l ' ' .t\ 1 .1 11.1'.- il·- 1 1 II-1111. '1'111 11 III 4 111,.1. 11,1 111 i I l ·. I'1 11i1'·. 1·!1,11 111r - 11 . 111 1.x \ 1 II . 1. 111 'I ::{ I'il~ III(~ll~· !1.1: I1 1 .11 1 I:, OHN & O, 1(·. ·~ 1~1' I,1 \I.1., 1.ý1 . x.1':'1, ('1111:11 "+ 1:. l t1 1`1 ( '11'1111 -" . IlI.- / I 111, 1:· 111_ 11,-(1 -:11111 -- : 1-11 .. ."1 I-I I 111x 111 1 111 111_1: 11(11 1 X111 .\11 :1 11.1 11 1'11 1111 :1 111 11 , Ii1 11-1 111, 11 1 1 1 1,1, ý 1 1 s . 1 11_ 1 1111.1 1. .,11:11, 1111 i 11;1.1 11' 111 ; 1..,111 , 311 1.11:1111111 111111 111 :I 1I-I 1.111; 1,111 1 -; 1 11 11 ý 1.111 1' 11'11 1.,~.;. , \·1 1 .. L x11111: 11, 1111. . .,, 1 x1 .11 . 1 )·~tl: ( 111. , 11.t 1111 111111 1 11,, I'1'.ll' 1 1.1 '- 11111 111_ 1:1,111 1:. 11 .1.llillL 11 . .111: - ! 1'1111 .11, , 111 -I 1'1. 11 111_ 111' 1 :11.;I ~11-'1 I ·. :\III. ~. L 1: :1:1 ! '111 11 1 '.1.·1111 1111 11'_ 1'11 1.1111, `" X111'. 11-I 111111.1[, 11n1, I~~i11. :" 111 11 (1 1 1111 ~11 ."1 :11 11 .! 11.11 . 11%1I± x111-1 . I',1 1 1 1111 r..- 1111 w ; lrt'- ' --11 u1l 31111111 11 11 1.1 11 1 II · 1·', x111 \111111 1,'- 111 11.11111 !11'1.1 In:it. 41 \11. 1 11 n1. 117 11.1111 11 1 1 1 11 1 ' 1 1 - :1 11 1 1 [ - . .. \ t .r I . 1 1 11 11 - .r I 'S1 1,11, - :,_ I I . 1 x1 1 1.ý 11n ý 1 t li11 ;" f'i 11111)(. 1 t . t ,u in - . Irr":I ': !,, I ri ! ,. , ..\ I.! 1 ": I'\ '2 · .`r. "lur _!.;. IIIIIII I!ýrlnl 1 1 ,. ý, 1 1 ! I + r .I ,I ., : ,l ;I, r~lf il illil 11111 ,! r. '_ I.li(. .,,,,,, ,,,.,.,,il ! It. : -u .1:11.11()1 11 11 1. IIII II I ur.ýui-: ;r lý.ilv .r -()ll++!·til UI-.t-i! 11n 1 (lf .rt :" "iý..' :(lil rriii S.;.; -.I1I, I .. lfl./ - I II ll --. ; I':rl I.:rIIIiI. - "+!!-Irr- 1111 11(·1.1 Ii:ri:-: .!, ., I·1I1- i:: llj (·ilii\ 1,: 1.'1. 1 I. to I·1 '. " liI\. I ,. 1 I!i I;li l\·i IIIII t i ·: \)Jl -. ttul rlli t - t ;rt ý" i ++r.. I . , "I .r 1 r 1.,.. .t :1- , 1.111 ~ It . .. .,I ..t'I:I I . 1 ~I' I!."r.'! I Itj ii- IIII ll Itsl . il !!ýr:,! I·I -1 ii· II.,: lu ý. 1111 1 tlirl tutu :,"~u I dlli.l, It t, ft~~t ·.! ~l t r le n r I.I1 ` 1 \rilll -~· i:unrrrl li:lllrl' Ilr. rl~rlr .Il..r rr ..: . a . ri! rt , u uil . If I ulia All ·1IIP11 11 I"'I u":. 'h: (· - 1. (.I I llt i -. a t ,llr \ tr",r11 . t1·111' 1I Ii::lln-it t u+ rll r 1. -1) 1 -al 1 /II. I III( t lil " 11 11*( 11:1 I~~-ilurrtj 1",: I '. " 1, 1 lu. . t pp, rlI1\ 1111 r- .t Int l, /i( Itui~l :r !rr ..rt . I.." +;!, Ir ril( II I 1.., lir .rill i I! t." n It." ilurtrl "'. :" '\ "'''' ..l ur.. r Illl 16. I·IIIII.. td I Illil ' I n iulll -I~ u-". I.I" r,:l. _,t," ii 'i '1 lllil Il·· .ll rl'-; illll iii III· "ttt tl .ti t Ir 1 " r- !I:." !,.._, I, i- ," riiii. Ill I ;. !1111111( 111 Ill' 1111·l.1.:u1 '-1- · rr( i :1111 r,.."111, i- It/I· a r." ll·il( 11· t11," 111,'t t11 11" li..t Iitr lil-I :.ril! III 1I "l!," t, .II ( t . 1 1 ,1 i. ruinlil Ill. llli/ii. 1· t I ::ý! rn.-. Ii-i .' ' 1.I1I i,. = ;llu."rrrtrll rl t. rill rrl."r1 u. r= iii .u." iii-1'."11.1-1 i1"1 ý 1.1:11 r." , .. 1r.'. r n, url~rrll·.il( (llrl rýli-··lii ;l . :.:·! li..ý ill·/ll-llrl·(ll .!I.I.-1 III il. 1 I! . it .," ý ! : ...." t '. Irr 1.111 'I'Ir," !.,,l~l i~ll -I '.'I, ", ln.l..ll llil t' `"rt w \1I .u!.rrl irr."..,', ,...I'I''. I ,i \il lI·I 1'lI r 1> 1 I1Ir Ill111 , II;1\I I. il·JI Iilllll -": ir+. ..I \\ 1..". I,.. ,. !u IIII 1.-,!. .,1 ISIIII..nI, .IrIl Jl , I .!"r". r... - r1 ri.! II, r.t lIrr.. . 1 'II· :.ll·1 I r:a! llI. r l·. ·:-1r ·1i 111li 1 1·- 1 111· : ·1·11 tiro t1 1. r 11?-, ,r uIl ""+ :r ur l l".:;" ir . ;:r,..I i lr 11r \ IS .I.' :iiii _+. tio I- i ? 1:11 -1 1-111 !. 111111· l t r- '. I . . '.t lri : 1.. tit' t 11 I. ,l ýIr:, tt 1 I.!..", ':-,. 1r..- Ii.~ rr-. ' : .1 I-l r c a rts ·- lt i s : i C1r111"· .1-1· 111 I.ii· rrr l:I. ~I ii~ " ..I . · l tilt us' :I·, lli: 1111 111 I I -I . I Ir 'i i 1/11· \- I t rll. l·\ 11 1 1. 1 li.· i Ill-i~ t .rl II . .I:"tur.:uiil · jll~ l + r . ,," _!!.. ll 111 1111 / 'li) " 1-/1-· ' 11( - I-+" t ,.t t"' II I- ji (. /I-t l 1 1\ t :lr/1 .111·:1-1 111 .11 r t 1, tt s'11 . I~ r.ll Ill t ! . II i.r' 111 1 , ; s' .- t ..I ! Ivao n.irr",." f il I' II+.. l Il ii ll li- l·- 's' . I C~ii- , .1. I -~! -li lr " ^'"1'.' tai . Ir! _. r! .. r . tll ttt l:. I.. " "IIIIi. !'< ~ I,. ...I l," ii 11111 ~ .l'1'l I 11: I 1li 1l1- 1,111 l(l: ·i~ I. I ",i ,. \ 111,.. 1 o r it 1 , ·· 1.11 1 1 .1'." .1 .1? 1.1 .'1, '111 . .,'" I. 11 111[ .11. \ 1,1 11 .1 - 1! I ""'1'i . . 1 :.1. II I ', ..'I \' , i .". 1 I ,., l .1 1. I +11,:. ,, 11 1 '.11. 1 " 'It" , - ,0 , 1 i, If I" .",11 /. + 11."11 ." 1,1 11 I I- (. I :1 . .Iý, .1 1."1.1.. ,1 ! \ I, .! · 1- 111. 1 .1 " !11 .' .11., X 11 (II. ! ! !. , ; I ., ! .'1· 1 i1 1 1 1 \ - , . 1 1 ' , 111 : !/1 . 1 . I I .I I .11111I \~ . 111,\\ ", ~r 1 11 ! 'ý\' I 11. ! \ , t 1ý\ r ly"' I" II 1 11 1 .1 ' \,· II I ' ,! . :1.1 .11 :11111 .11 1 .1 , , .I. 11 1 ' , II. (· ! I · . \ 1·- ( I I I. , .I .1 1111..,. 1 1,1 .1 . 1 ".I). l~ . .I· .' . .. \ I.1 .,I , 111\ I. I.1 iti\ ~ · i·' 1~' !· '~' 'i \'I r, 1 l·· ··!Il i, 11 11 1 :.,"· 1 !,( . I 1\ . 1 f'ý." · · ll i!1' 11:-..III \\ I1:, .I 11;I11111·1 \ I, lL 1· ·~ ill1 1 1 1 \· 111 1111 I!Ia " : 1. . 1, 11} , 1 ,. , 11, ,I I~l~ l lli· ll 1 .1. ..1.·1 "' , .I1 .... II '1. I, "1 1:1 .1. 1'.11,..1,1 ,. , , 111' ` \ ý' 1, ,1 \I \; 1 IIII . I .1{' ~II II'I 1',.1..1" 11. III,111 111· 111 1',. 11 : \I ý `ll; 11" " \\11 1 ,11 1 I ; 1·n·1\ :" to \ \ I:'1 llln II,' h ll 111 .11 I, l 1 ..' ... III r 1 1'... . it \ , , \ 11 1 1 1 . . ., . . . . . n l I.? I I. 1.ll 1 1 I i I l i 1' :1. 11hw1 ·. ,I I I 111'I, · l i 1".111\' 1'111 il.)' '11 1 1 11. .. 1 1. .1.., 11 I" .II, 1 I .."d ci i ·:: 1111- . Il I ," 1 ,.1 r,' t 11 .E . 1111'1,' I. no A - l· ll', Ii(l t", I-; .,+ .11·11 \ 11111,"1 111: Il !i .1~" l, , " 1 1 11 , \ 1 1 , " 1 1 , \ 1 " 1 e ," It . 11 1. 1 t II.11!+e(- il '1.1 I II .t h ,'111 .1 \ 11:\·I· . 141111 1 * 1." 11! 11," l 1 1 11ll jil: li" ti lll 11.1 T 111.1`11 1 .,1.1 I. - , 11 f . ," " , 1 .' Ii ll , , ! \\ 11 1 11 i i .1It111 1 . 1:11 1 11 1, . ., 1 L e· 11 ,'i 1 1."' I·i, 1' ..". ...\ 1 .. t hiI II L' r1,'1 t" \ 'tri," (I, Li1 11.11 !· i 1,'1 .1 1 .'.1 0 ,1 1111, "\111 :~U 1 1 1.1 1 1, I ! 1111, 1 11: it,, 11'. 11 (: ii i 1 111 1 .11 ' ".1·1 1, 1 ~ li / ' lil U "l l (~111' ,\ 1111. 1(1111:1.1 ,!r 1' ,I r.' I.,." I I , I 1 ( II I !ý, II II"I . . 1· 1 1 \ I"-: "I II ý I .,I1",, 1., 11 " 1 11\ 11. 1 : i ..I · Ill iii~ 11.1, 1.1, . l.r ý.. "IL '111 11)\1- ll! ' .11 (. 111 11.ii. ( u ... I` \ 11 . \ 11' 11.1 ! l)t 1t1\(1 5 :11 . i l. \ 1 I' !.-· I )i r 111 111, t I1.t .1·1·111,,, ..5 111!1· 11 ( ,11 ,","1 . ' '.\ ·1· II I",, ' 1 I11111('I1· li.: .1 1;: .111 \I: "\\' I' -it~ i- I) 1' 11' :, 1,1,1,If (1111 [.t \·11 s.,\\ a 11 1 11 ,,,," , 11 ,, 1 , 11 1, ·1. 1·-. 1 1 .., 11:,1 111 ., \ 1".:11 l' I ," 1r 1 111 I" lI I 1'.'I' : l 1, 1 1 : .I I I ,I 1111 5 1 S 11 : , iii 111 1 11'., . 11 !1 h', 11 11 1 ,.1 r,. a 1 1.. 1 .1' K 5 :1 1 \'5 i1: .1 .· i I. i I \ 1. tl l \lI~II··:i~. ·~ 1, 1" " ·~i, · 1.. ,t' :I It ~1' r · .I i, .·. ·~ ··it, I:\ l\l .y I ý!··II I s\ Ii · i. l?.1 1.1 ".. ".il l)( I g il~ u: -.. \ r li· Iiti· l II!1,. i··" L li;:III , lllllti .'r , .1, 1 1 .1' III. I , 1 1 , 1" 11111*·II11· II1((iill 1I :1111·/i i . , ..11..11 II( i~l (i Iil IIII I w' ; l r'. I'.ý i~ ..l . rl, ·I I· 11 1,1 ,. ( II ~' ~lI11II1 ., 1 t :111 3'1 1 :11 · I,.,' .I 1,;1' .11 ,' 11 1,1 '. rill '1 ·1 111 ..li (·I , .:. 111', ~1" III'. .1.1 1..,.1 ,. ..I , , t, 11 1'. 1'·. 1' 1..1 .. 1 . l~ 1 i 1,1 ,1 I: - ; !I ": ,`..I . .I' I. I,. 1 11 " 1 1.11 11 1 111 In I '1 1;"1. 1 ..1,. "., 1'! ... 1,·I,. 1. . ,·111 1111 I,:.,1 I I ... .',. I, : 11 1,': ,I l·l 1,. 11,, ll. . I II ill , " 11 11,. .1.,,, I.":. .:: .. I. . .. ,. ., I' .. , :, 1 11~i ,. .1., 11 .1,",... 1·1 1;1. 1 .t,". 1:: 1,,, , . ~ . ·I· I I .. , _,I.'111\'111 1,11 .1'1 :,. III 1 ; 11 :'"r1 :. .1 1' 1 .' " 1'"''~i·~ .41 41'1,'.,..1',' :III t. ill 1., ,I . ..r, "I ! , ,., I. 1': ., ..11. 1'!)111, . ,.I 1!, 1. ,. 1.1,1 , . Ill T . ..,, ., 111; I. ., .,I; `1111· I~ l~ I .:, ;I-·. 111 ,.1111 .1 .A111 1, `.1.' 1 -IIIll i..ll ,. .,1111 :111,11 : , .I '.1 1111 ·:I'I s. 4,11.1:1,. 1 11 , , , 1., ,"I , :11 1.1~ :··(11 ,.,, 11 iiil. \" III 1II 11:, " 1.,41·· ..i (1 , ill I'll 11, :1,.11 ,11{1 1' ·. i i. 1 "1\ ,"\ I, ,. 1 111 1 . , i s ". 1 1..1-II 1 ,` Ilt .1'111(",'". I1 11.1 ·1'1; ,. . ,, ,I 111' .1.,, " ., .11 :11·l :I'111 ;; I......:, .1. .1 ii I., 1 lll·(ll .'..,. ,.1 III, " , . 1.... t i:1\ il,"_I. I Ill ,ilý (II·1 I.) t.. ii 1111,r" 1tl' /) 11 :~.,II 11111 I·. I, . : .II 1 11 ",' I..t".. 1 111,\ 1.1, .11 " , tl 11'11 1141: , I ~\lll:il li~l (1111 1.·1 i 1 . ~" 11 111,!1 ,11 ' , I. II III1· 1.1 · ili· . .·11 1r " ( . 1 I I.II 11, 1!11 i.ii.rli.. u . I.((I 111 l :lr lll l. I1 II 1· I· 1~_11 i i~ · 111111 1( 1 l( ·1:.,1 , 1..... '":~1 1. IL, : ! . , ."111 1:, 'i, ,' ."I , ", r4 ..,11. 11:,!,":, .1.'. ·il nllil! II . i~ 1 1 .. 1 i t r. 1,.X1111'jl I :. . !.II r:1" ~ ", t il.tll .I . . , I... " , , .1 II,. I . 1 1' l ' 1 l ." I ·:l 1 . . . 1, , 11!,, .,. 11' 111 x,' 1111. 4 1v lla 11 , .1.1,1:, Lil l II1 1 11'.111" I;, : 11 11x,111. II, \ t I : (.: `, 1'1. 1411;, '. I lll! (u SI 111~·~11~\~ ~ ~·. I··. ~·I~I11 111 1111~~ I('4flt ll t.\ ., .....~~~i 1 ;.1..x,1.1, 1 1, "11 : .,I(( 1 ~Ill-. lr , 'It:, jll 1., 11 1` 11 1, 1 1 11 1 .,, 1 1 . !..!!" ", I(III 1 1.x.1 .1 :11.l (11. P M 111. III. 1 ·:11 11.!11111 :,I , 1 111. I.\ ·I·1 ,l Ili I, '11 ll. -I1 111 4 11,11 . 1.,1 'II) III. 'I'll'I 1· ..11"..... .. 1~111 . c :. I - l' ll'11 ·II : 11..11,1. ! I, ;1i1 , \r+ 11 1.'111.11~',. ....~ 1 .~~ 111,:, 1'11 11, x, 111 s 1,"1 M 1'1 111 x1.,1, , 1' , I` ' i 1 111 , .. , 1 .. ' l , 1 :" .. { 1'1',"111 Ai .\ i', .,!~ 1-, I II I ' I{ C i r·. \c. , ,11~ ·e.. 1, ,;11', I. . ... 1 ,. .," : I1 1 .... 1. 1. ` :, I, . . . " 1 . . . 1 11 1 ' 1'. '.. 11 , ,'.. ., i, , , ,, . . . L ll( 'I'I., I 'it M 1.I il 1, _ , 1 1, :1r IIý. !1 Ii . 11"!'1:~11' 1·;:1··; 1 '·l·i~ ··~ ii~~~ ()ill 1· .11..,'1·1 ..11 !. ,.. , 11." . .. X1.11, 1.~ ·ill iý,111 ý. ., . ". ý ( . .. 1 ., ,1 ,.. 1,· . .. i ' :lit·i· ' 4 · · ýu. ~ I ý- . .. . .i., r, . . r i· .1. · ' ý 1.1.,1: , ,1: 1 :. II., .., 1.,, 1 1. 1- Ii "; I ý. , Il ;It 111... 11 .111 I,..-, ll·· rI '.1,"41 , , ~ . . , . i ...' .I ir, ;,. . r11 . 1 1,.1 ;: 1. 1.. .. !.., 1l.,.. ·· ,r 1)t 1 I\ I 11 11 ' , 11.. ."1 .. 1 :1:'.. 51. I ',L( ( (l ". ,., .)l· 11.,: 11.111 1 1\ t, I.. I '. I .. · \.I i . ..., .. \ 1: 1 111" 1 1 .. , , . I r , .. ... , . 1 11 1,11"." 1"n~ 11 ,1,1. " .. .,:1i.. ; I· , .. ,, ý 1. 11..1 _ I1 "\ I.Iý 1 1 I 1,.·1111. 1, , ,., .((l I ..,r .. ).I :III I.1 ý :,..:.1 : ..,I . . , 11 l"1,1 ,1 : 1 x 1 , 1 . .. . l~· 1 .~·' I ...,, 111 . ..,I . ·· . I I .. . I I . . . . 1 1 , 1 1, " , ! . . 1 . x . . , ,1 1 "i .. . .. : ir . , " " :1 1.1' 1:11.1 ~ . " 1 \ . Il I ý'!, , I~ iu ; :" t ' I I, · I,' , t":. t IYU ,." ,,"r t:,, I, 1: iu A. ,. I. , t, t! ,''' ': a ," I~ , I u l - ,., 1111I 11 ý:. ;., , ,:, , 1. i 1 I I, , " 11,. 1 I, I:, ta :il ., 11 1,,. Ir., Y , iii~'rl:: ",,,,;': I . Illil i :, I~ ! ' r;:i" . ii \\lii lll:," i). t. ii:: ,, n,"ii· : ii i ! :.: t;, r I' ,I,,. , II~"· I", "I `.\,: Iit , ' `·· 11 II ,t~~t L:rl. . "rl 'r. 1:lu :i 1 ý, ý. . ýý 1i,ý,i :it1u ."t I , ii iuj. . ":Il ,tt, ;, ti , ·'t ., ":I! t ý, 11 IL' i h·lll(· I ) · ·I o it r,, Iru I,\ 1 i; I . K \ 1 \ \ "" 1' is lI 11' 111 N, r I, I, t 1,; an I~d.Lor cc ~' oo'etrrore ackct* wit InP I1(" I: It'll r nIot I K L. Sh~lAlabza, 471 du C. C Worr'. "tnl Ar;:,c,. W' rb i'SDoooi', alob,. r lol' -, I ,IvOlH:tawoy, N ,al' C rill"", :r {')) ,lu 1) .lockcpnrSnrfi I Hjooker. +,<I.:l~n~'iir , - Iit iiNow 1 . - r l : . , r , ON, r al light 'r tl tP telnr t I7t .. ,I 0 , , ,:, , , , . . ''. ., ",d.r rc m l 'I " l ni it' id.i% , ~ buI , li I 1'" `.I art, "" \ ,.. · I: ··; Lr.r ruclri, p 111 .t ",,I~ ..· I ", r;li ·( , y. l"lk -· ; uI it .'. tttt ''t' r' ItI 1), ,I'nu. W Ili, 1't1,t"Ir vd . \ .4,1 :. -1 1 1 i... I* , 1 tit It 1, \ , 1,,. ()l . ,u . ... .,: . i. . - , v t col' ,, 1ui;, 1, II \, 1 , ,, 11,. . I.: ,,I. 1, r, i ,. - ; . D t l . 1 D11 11 ,, 1 , , . . . . ' ... ,,, , . vo 1 11. ,. ' . the 11 1 1),, ,h ,, , it H, ,,ltI,,,,ii i i, t_, '11 1 ,11 , 111 \... 1, . , ;- ve ., t..lleI 1 • . 11 ,, 1",, 1, , , , , t, ,'1 >, t. e e it, o n' - "i',:, 1y :. ,"" ". , ,' "' , ' I . , , . tper. .T ,, , , .. " , ' : ' , "1 *' -"' L ~I - \i Hl i 1 '..t ' I .t " I ,l1ecl il tr 11. 11 ,< 1 .1 11.. : N rit- cIII %t Or I \ , I ," ' t ., '. I X1 : = reqIt lt. " ,. , , i ,W,, i u i ii II found in .'' " - . " '. .. . .. z :lh . .. . - 1 .1 ',1 1 ." 1. . b X 1,11 ' ,, , , 1 ". ' I ,, ,1 1, 1-, h 1 tpal,' o ilhe , t ii . ' 1 I til . , It ' ile ahri, m 1 ... 1, 1111 , ... h ~.1. . tii 'by8 . h'" ,.1o h.'e. 1The 1r. 1ii l ' , 11 ! 1 " I.·IIr UT t , l'Ir 1,::ll it , I _ t l .l lh Ii~tdtii. l d \ liencl y o tlll I , 1.. ... .. . . , i, , · I . . , 11 lh l y-1- - 1 11 tilly 11 11 i . h- .' 1 i; · h i. h ,: .I1 .'I Ilmil.. i thll .. i . . , , 1 .. . .. i, _. _ -.11 t l ,l ,,lt h (ll, lll' ih lll d 111 :", ;1P .- 1 :i, 1 " 1- . lrl II,, . 1"i I. 'IIe- t .i` t'lll ' i u ,h ,~!Ir 1 i1 ,, il ,,_ !,_, .i t . I_... . ;i . t l Ull 1'hl i, , :,, , lrl , i ,, . rtl t " i l "1t.L dI.L II a . 1" 1 t ,,M , I,,, , ~ 1 I. \.111 .." 1 1 ! ,! : 11.11111, ,+d i, . , I., t % t. : L1. 1i t- k I t he hpa lss lo I , , 1,, ,,,! *l-ill olllIi itI. t P al i , 1) h i ,-i ,1 1 hhi .<hi 1 1.l l,Ih I1o o. Tlel ,n.1'. , ". ], , ·\ . i" . t, llF , ,It i Ll +Itd 111(l rtlll \du-1 11,' , I tI 1 ,,1 , , 1 th u n 1i at1ih l l of '," ,+ ,t,,.,t `, i " ~i . , ,I ~i~ .,,, r, t1. 1 t-ti 1 1 tl th , 1.,1, i. 1 -1 i \ -. U u 1,, 1, 1,, ,rl. 1rt l el m. 11, th1 for 1ý i ---\ ,I, i,-1f 1. \,"1ti I. >l-ll.1 1 iIe.e llinP slld Mo . '1 l n, ll; , + In : t , · i u , : L io Ltk i+n ito.iti wnlllII cal ;rl- il < 111 ty I,,ul a 'fte Ihe, t , 11' 11 - ,1 . , , ,,nl l . I.11 1; 1 ukec .. rI n .s i ht i 1i. 1., I. ,:\ 1:1 the ulqa lllcl rho ' , ., .. II.1ý , l'lll1 L,.. v S Fobl i or ells !'!~aa 111 \"".. Fir::,-.1-tc :" 1 , , 'i l r 11 1 . 1 I" ,':u: In- I rd r u e

Other pages from this issue: