Newspaper of True American, November 14, 1839, Page 1

Newspaper of True American dated November 14, 1839 Page 1
Text content (automatically generated)

Fý y t r' / ~~ 4'~~/- ~ ~ x ·· ia PRicE 12 CENTS. N.s :U AN ''IIJ )\ iI I (; N V )11 11, !" " .. Terms r 'tj'he xeivmprpe~ir P'rrx; of /' e (l rle,,e Ilia I'r.llpri.ltll'i, It " 1 on Or, · Illl of 11:.':'11, ,.17. cr aulnll l n lilv.llll: r, ltimli-llllt.'1lY ill It'vVIII1. 1 I 'll vrotr in a lvnor, whcro no cit r ,l~~llll·1 1111re w\ n Ji iv ll.-i· Vivo d dlars for Ow \V "01IIV; It'1 qll'" it. t'Iv ire. \:I a wll-criptio wll Nr pi.ru It l i r s::itlei. Incase of II Irnn(~-1:'lllcl n (' : ,tr ek'; mat, in wriltnl { 4 lu+1 u: Ivor: kb p ýtv e1 n , previous . 11111 ill ,A lr erP ls .:" - I :. I lt~lllllil per )jill'i · ( ice Il kI.Y IIIIt· plsertia I, an 11'111' 111 It price fir coed I 1'/1ul1 1)11 ·) 111 R11% nlI~,t Ilo II IIltl ln·!r is from lllll original ·) .1e ti ·11n. will I ' lllll dram"A [Ilk n n 1I 'l~!· l~iY~lw our.$1~; arty dllcfis ct 1ll~lihlt .loo ',c 1 n'lll lin' Loill n ganIxg I ilc utelllt l e, lla i· ,lre 11l I"" A' an 'I Il'' I 1, ? l· tight, folllr MohInsq ~ ; hl lolSt,1:l",tpur noand ti11 a r Ldt l nll ri,+ Wi Kt xcr,(ntV I yNotcsal il-1r"I g ili,.. jtteutio · of thr pobl'. toI.IV* + o p' p,"1 1 11 IArun .of r r., pa cc I i" ..'' , 1 i 1 L" 1· '.· voo dollar pet a:{cure . frr the firm iu.: irttiou io each II1-·IIIL ;I, II . tiI nature, ii e, .11.11' U " 1 :\r~v~lili~ll..\V III -;l(iIi XV' III' '. )(l" I A deduction of ll l ·w ' 11. (Ilirr p,.r rent. well (IC I illli L" l.· Auctumi r tlJI ' c1i11r i 111!10 11111n h1l onrlr stle l o1 r5nl i ::r pool"II '1 i Il r11 Ilol.o :.r" of 111e 11 J)·fh 11( *11)'" 1 I sorb o , 1,- 4, will III : o·11 po 'lll snr, llataytlor, 111(11!! 11 ni'on1 \ r. ,t:.". a. LI.II 111 r hncllnrglrc: f l,' lilil lll*, nul it II II, n rli ile jllirt lll It lo'ýilw lmi.il, Il, Ioll r lll(; llCd la l lli Il;,, ljl "l~ily c tll sellIm: to L." r':n ",",1 .ý1 i,1 for ili .L THREE '13.337 J3l3'Rl3 1' ld. \l 1ll, l " l' "'''ta .'1' 1. ·;1 TIRiVD 0I'H'IJC.1. f I th II 1 1 r 11 1 1 +133 li n Ilt h n a th e I1 11 1 nurr of I u, niv ,~, i ill t~ I,,lcl tl ull. hin grn tal \(,· h·l' 1 e3 ll 33'l'3'1 'li I ill~ Ilil" II: 'Ill " ii ill~ll of IoC n t h-i, thatill 1 itl prnll'1 311333 , ,:nil n b 111 i . n. 11 n~ nil ,' l 1pi i 133' Nrw 1- il 1111(' 1 11 11 ":.,11. h thosew \Fll Ip,'," I, Ian h 1:1l 1·l cnbt"+ l 1 e (·.11( ,l 11)11 :, theC III1 llml nIII_ It iv I(1:II," I Ilnllll,.rl- ".TV t," I.I( l 'u".11 i,:I in jll n.".: i Inr o33the % 31'3333'e I"I Ow- -1 --. t .' 3333 Stall,. l h33 11 e , 1 11· (11 (1 11 hr,"a ."n! , ""1. al·1 1 it )11 b n : t1n li,l i:, , ,: t 1~ 11·111-. 'll'.3 lull-1e. 11111 \,., 11 33.a.1 33333el 13 .2 ,1 03 t1111 1-1 t h e n , n i n n n " i , t. ,i -, t,. : .ýý 1, :I u 1: n I l ! ",, ' ~ '·1 Iiv nPI1: I beIll.; cis, i,, :,, ý., ,ý ,, ",_ ,;,, IL 1,. 1,11 ,,, I., I', p'.wd ,3.:11,.c m: t3t333 - I" i "",l ;, "Orr for~-r :. n I 11131 333 3 II ' .311 1," .3c j I II, N~ 1 , r te e, ,'I 1rt, 331. ''33I\ : , 11' 1,3", 1" 1 '1, II 333 1i11 , , I I .I I I ~ 331 ::11I the' 111.1 I' 1313'13133 lentIi ' sl ' 33 r n ," 3 in 1 331rt,,'", 1t , tl ' lull II 33"1333 111131 ' I LII 11131' I' ll', 3 . , r i i tl' 1,111 I11 1311 1113·' ' l''3'l .13 1 .{ l1,''33 o.'33 3311 333 ! 31, n %'313 313' i 113. Il l,'r m 1 ! 13n"Io 13,333 133 n It I A t : .I ,h11 ."31113 NI~u fary a 0c bm 3133l i ,I31 an!g~l 1,3, a3d33 il '13 1, 33is II'' 1131 . 1 ,333. 3.333, 3 31333133' 11 , il 11333 3 3 3: I i 333'n'~ , 'II III" 1, I , ", !33. .!.dlc ll, r u ii c ols ,,, Ow :1! 1 I-il " I1 1 Le II Ill, OllC4l .Jieet r 1 1" ,n ll, d rlins unil 1 '\ I ii ri I at .ill''i i 1N l3'Il'3), lI 3333' upi~til Ill I e ti l -wilt1t1 of the ll.,e, t!, t af :' - .3 3~'333tn il~t I I II, I( 1 ' boon,11 1)1 }e., r-, -. d~ l c iv1, 11 o f 1 h: fil '5tII' t d"." I:r oal nn u li to, I- I s t , , ' e , i " , , I t-t ",: ,, , of l It u i - nfllI la,111 1III I!,v ýnl ", Il.",1113 i!.l l fI II,3,3 . I well 3~i 3' I'll nwlion , sleepil , IiiI goili rit·" of !'" 1.L'"' L" ", will I rules 11 -re l~l'\ i,ý,ra "';I "' n i- vl hall; I",:1 33333 3 Ii lls 1 i ,3 'l 01 (';,trope. .'or prn11li e I,\ 'tl 3 % fih - parehri-t 4 by the /I nlll in I l ''ir n l:i II V lurye 111 It :? Lag lll:" Ile alit plea-amt to the l·(( )1-1., ,, 1 -14 1 11? 111 `r CFlrt"'(,o il I, td l e'sn 1"- I h t tI rn ! a ti",lv bi t"L ". th' ll i nl-II ,-t I. niinned e1,', 1 11 1)v I"Lnpsil IT l i111 -Ilan, :,.;.I plot: nlý. t IIo1,Ir~ at n , lirtol-n x"'ioit Flu; --II)~ llllljl cn l( lill ld Ii i. It It -e te j~lll.,, -life, tl i,.vr , r r n ten Ill it Ine or le, ill, ll.· 1nh l~r\'·i iI' fir brlt l IIi ·i .5.551; fir the I. 0 there yr 11 1 ~,y 1. (11 1 ·Ilc it', I beeni i'·.i'IppnI la 1. I,' 1). I hnr t, 1111d ; ,tint! l'l'' il Ib i·:.'it' I , ", il ed of ev, Ioht unili t n ,y'i·1;1II1 111 tehý , bd n"il u",I ))( , .( I/ I.,I I lrz m ) P :li( .i~..t n ee ,d -a ever. Sr ,:I me It Of I d ,i, "n Is l ilts' u t ill ex·~·~ c.-I~r. atIt l 0 ~is ~wll r!i 1·1(1 11 .71; IT OR 'l'l II O.lOll jiII jL 11s.I1 11~` \Y'3ilvr IIN aI3·1110 sP.-\n iiltv iml - (ChLII III ( t rl: lord i( JI 1."y r:It $ lil;l ( I Il· 'llll .fl l l.Iil I ll- l l~ ! l s r n c , W I i l n l n l t ' a e ~ t llrn llt'll 11 W 11 d '1. It;l1 I IIII, III.)ill liod'l' PnT 11 ni·· whi ,: to I·:lli llllhlw `II "b"ý II.1Y%~f~lt~O~l1S %V,1, I i1y(: t,1 l 'it1 1111 1 , ·(* jIIIjh: lV III a~lily Ik'.n 11II '1" 1 1~ 1''ll IIHt t m :!i I I, .' r : "' 11' I',. Y II n I Uto : 1)r I rllv, ' f:'I C I fC I , I t '' Ii ;" t 1 Ilia I' iiil l \t ili;I )jl I1. po ·lll"il-- -1L tw ill fit 1,1 1! ;13;( h nli stirr L h, f1,11! nll:1tu dall, -.Iun1. Ilo "i" the. "! I , t of h1- III_.': 11 111u 1 ii t,"ryr l itl It.llrl I, no y 1",,1 i I li,,1·· I~li;, 'It:l hoI Ip i il I", ,I'll .·'. k-flyi IC1 (·1 ' '~l~\~ ~ ·I~~·~ ;~·~ ;·s·I ~· · the p lvat" prlr~ i .! I 0111 11 n111 rv t .) it I'll 1.11. .,1 il 111 l ,l f l~ i Ilirr i nl i f'1 the. 1:111 11 r i ,- ' n 1A1.1 II,'. w~tvrl ItaI l: ''t ., ar,, 1v 1tn1.,t* \l E.-al' :,.llly 111 111 I ` i', I· CI I,· I l ii I. lln I , , I I' ·'' IIII .r It 1."':.1 ill i. ve l 1.l. - ',. : t,.., "1 In r.. ,., li, rt 1 ..I. 1;,., '"I- ..c u;1, 1.r (: 111.1.1!', :·: · vi ·n I i ,1 °Ilsr, ore I'lr ll ty In 1. ,- + r 'IlM ; II' (;long a . \1'11· 1'1 n - 1,-- . ·. e1/ x1.,1'1I ov r I C ; I , II 'I 'I, I~ ~ ~ "'tC'' 151".hlnl.. III II ,. 'I · l. 'I ltI 1. I o' 'l!, 'I" II i 1 : 1 I XX. 'I' ''tn,, ~1. 11,. ' t''111,11',1 I. ",I kill 1' ' ~ 1 I l ItI I"' a '~ 1 " 1'. , - I ' .,t !1. 1 " 1. 1.111,i .1 ,re II," ... v~ o ' ' I. f 1 I:' 'I1 pr I~r1':or 1. l:, %- ,:-; .11 ,I I ,, .1.y 1:1., ! "111 ",,: . I I1'""I ,1 ,r' r ^1'1.1:i · I II-. lly I 11 1 I'1.; s1:.1 t \) I, ,, ..e l, cor er " _\!,1 Iicc.; I1", , 'I-I e .t11111" ,1.'l ·! ii 11 .I it Li it, 11.111!( .1l I7,! /.11,.1 'I,. ., , .I t ~i. 1, l·1I. -· n ýi( '·I· " I t 1,1 ) 1 III ; 117 1 _ 11'I '1 . . III '"1111 '7 !, o v," I1.. 1 ·() it II , , I, !l( ,11 ,1 II,1· 11ý IIII . 1 1,1·11 1 . . , 1, -, , , 1 11 , a l,. , ll. I'! 1 , ·. )I . 1 1, 1 I r ' ,.1 .. 1 , III . ,1 , 1 .. _ . - ,, , _. \ , , , !, II. 1 1 1 i · i r" 11 7 11 1 1 ,I 1,~ i · · ·· '~ : · : ·I . i!~ " '` - r 1 II 1, r 7 17,1, 11 'I'·. 1·;·11 i . .!I 1:.1'11 t l." 1. 7 : :,,.,.1 ''1 .. 11-t .. 1 ,i~;::; ,I ., I , 1, , '". 1 11 · 1 , ~ . . 'I I... ti l" II 11 , I 111 I: ~ t 1 1 tl 1.11 11 1:ii 111 . 1 111'117:1. \ . 1)11,,,,--IR · !· , !a:l· ./ " , II 1 1, (;I'.'. 1, .Inn, 1 III I;, \ :" 1. t . . . 1 1 fi l . , I~t1' 71, "'I `'1. "I "'n ,III:, 1" 1 I:: I to .71 ~ II, II..\ ~I I !t'.\IIII.·: 1 II, ,I,1. ,1 , I'· ._111 . 1 1~ 11 i,",llll I' itll i 111 :71. \ ;111:!1! ' 11i '.II I,. ·Ili ~Ij . i I ···· III L1 1 1 .1.11.:1 ~· Ii( 1I ill C h u1 1 1 ' ! I i) : i ( I , 1:(1111 . hI I:I- It;,;, I I., I,!1'" J 1 C 11·di~ll 1'I11I ·-iiIII: ,PHI'\1.11.1 \`f IeP ll.l!. P IL :I I: UV''· i (:1ý - _ I; I· i" l illllll x111"1,1 .·I- 111, .. 1, x11 1~ 'r r. .,I r 11() .II r I·.1, I"I . r" II IIII r. "(" 11· 1· 111 Ir.111 x11~", .r' r I ii I ..· 'I I " I ),I' r l 111 .1 ý1 ý . ~ý I'1 "I . r I IIIr,11 "r"I·t~ilj l .'111;.1 ,," '.I 1 1111! 111 11 1.1 1 - ,i llII rI·I 1 .:1 " 11 111 11 i ·I .11' 11 .I I r I tlII "~ ·!ý "l.11 1'r. . t11~rr .\ýI!1ý1' (!~ý i11 r.I, I, I l.c'r. ., 1',11 .-· 1, 111:..I.. 11:1 ýI L" lllly. .1 "1I-I. A r .IIIl I i)i~ il r I· 111 - x11 . .111 1 I r l iii··IIIr 1; r , v1 _·1·: 1/11:1 .1 . 1.(1·1!11 i i i I· Ild G;. r :" r,11 \ , x· 1 ~" 1..1 , ... r . . 1 1. r· I·~· ; I· 1 ·i i I lr. ll.I: i Irr" ·I·I , 11;1 11·1 ·I I ii 1 - I.I-··· 11 ·~ll 1:1 1 1.Il r l~l r II ( 1 111 11111 I i.. 111.1, · I 11.Irr rl · "I'I'i.· I~I 1"Ir "1 111'-11.· 111 111 r I1111 r. !I.(li 1 .-·(·1· API ..I l 1111 .rl llll i11 .11 1!:· , "".I r, I·1(1 1 11rl r '1'x11 .I 'i i· 111, ·111 1I·1II\ .1. 1. 1 11 11 '-11 ( 1 -. I·I i r .I 1 . 1.1 I . . 1 1 1 · ·· · I i`. ··ý I 1 r I:. 1,11·i·I· I: .`., I'~ ·~ ~·o cr 8 ". a.. .. .x11 i .r IA : r :. - 1-, r1 ..r1 .. ,·~ · ~ ~~~· ~~ I.Ir . 13'1'x111 r .. 11 ,. "· 1 I~ll··l~l .III= 1.1 .1·11 I·I1. 'ý N I ý. ,. l. i II:I i~l I'l P·l·"~ I·I· 11 X1I 1'r.· II· I,:<. x x un 11·1!111· .1111 11 )i .r r.1 11r r, . 1 ilii/ 1: II li l r,1 1x."1- u1!.1 ', 11 I',rr rll.'1'1 1 .lx 1 .. 1 ., rlll Ii . 1 .. 1· 11' __'I'111ý It" r 111, 1' I·I· I I 11 r II J . l - I',r111"' . I :1,1 "`l: · ~i 1.1"x" .ý ..'t. ý . .1 1 1 . 1 . . .. ..: . , _ 11, I· rx.. . 1 ., · . Ii . . 111"1.· . v 11,',1 r; 1· 11 1 "1 1.1. .. .1 u r. _ I, . I". : ··. ~ · · ' Ill. 1 11, .r1 l! r 1 1: N..1. II i r .'I Illll\ . ·I x i i II .. x 1 " I I11 iI· II: 111 :· ! I1. .\, 1:11.I I · I 1 1. . I1 . 11; 1'Iý.t 1 1\1. 11·1··11(11 (I r I. 1 1 "1 ·I. .,. ,. ' .I ~ I. , r ! I Ix 1. , 1, x.11 311: ` Irr I' ,., x 1 1 ' 1 ," r . 1 r . . . . . " I .· ~ . Ir r . . . , :` I I , " ý · . ý I: 1311:,: . ý 111 · ·. ý .I: .1 ..r 1 II 1.~· · , 1. 1~~; ~ ··~ ~~· ·~ . 1.1 r 1.1~ ~· ··~ ~·· I.r I Ii ·I .. 1 i. 1 1 ~ ·i ' . _ .1 1 - 1 ,_ _ ., -t 1, I tI~ll ll Ii I il 1,1 il~ · .I li'r 111,x1 , .11 i'1 - 1 1 11 i L ,t 11,11 x ,.~~ I 111 ,.I I ·'I .·.il. _ 11 11'1' , I~·;·· _ Ir "'l \ 1 . 1·· 11 , 1 I · r 1 1 111 I I I ,111 . I l rl '·' ·1 x I" III. . II.. I Irr ..·~ · I · · · ·r Ix I . 1" I 1111 x '. I " .11 - 111 'I'nI1111 .Ix r 1· ).)-- . - I.r r1I. r l .'\·, 1 'll.. 1, 1, Ir I I 1 ·1· II. rII ii,~r 1: 11 · ·1 . 111 (·)(1· 11111/1 i I) I , 1x 1. 111 · r . _ 1 I x I 1 1 ý ýr . 1 1 1l l .1 1 1 I t I 1 ! 1 : , : . 1" r x-( 1 1 1- 1 1 . II1 '111· 11.'1· . x11.1 11 r1. , 11 111 " _ II`-I 11 l ~ I ' 1 11 11.1 ' r '11 1,1"111l I ." 1 " 1: 111 11, ,. ·r. 111 , Il '1 "11111 '. Ir11 .11 \xý11 x1'1 r ý.111 1x.111 · . \ I ·i I 1·1 I., r.111 ii~ 111.111 ;1 1;111 "'.I I~r III' "." 11 ! "i" IIt. 1 1 - . 11.i I i 1 xii i1ý I~Ir' . '1!(1 .. · 11.. x 1, t ., r 11 , I"·.·L ' 1111.1_11:1 .r.. 1. x11 1" '.. I . ~I : . 1.·. i . ,11 1; · \ý h ll Ix . 11 ·11111 x. IIii I I l .I .( l u 1 1 . _ \ I ,- " x x ( ) · 1 I .I· ( 1 1 1" .1 1· 1 1) 1 , 1 I i . il ··I I . . x - - 1. xr . , S1.1! I l · I I!I 1,1 . l~l i 111" Ix (1 11 ·( 11.1 r 1 ii .11 ..1 1 ....1 111.1 r I.II 1"I ii 11 1 1 11' .. f1, .1.I1I 111! ,11 11" .x1 ,1. x.11.,.1l II!II 11 " IIIIII i 11 , 1llil- II i\. I Ii 1 (xlllý 1 ll ~l II iiI 1 'I r ~ :· .11 1111 1 11. 1. 1 .1111 1, .111 11: II x1 11 111 11 ' Il rlr I'.1. 11 11r :' ' '1· I r' I ' x 1 . 1 ,111111- : 1 x1 1. x111: ~' 'r 11 1 ., . x"11 I 1 11 · I I 1 11,1 . l ·i i \ · · · 1 ~ . .1 1x 1 . 1 11 11'lr 11 ,1 r 1,1 11 1 ,l. ,I I · I x 1 1 1.1 1 1.,1 1,1 , \ Ir n 1 . - , x 1 1 1 , r 1 11 x r r _ i .. \ r I , Ix . . , 1 1 1 1 . {'1 · · I · i II .I 111 \ III. I I ý1i .\1 ;I 1\ 11.1.l. ·· 'III: 1 11. . 11111 1. _ _ _ 1111 ! - 11 . x , .1 11, x . x 1i . 1 11 ", . 11 1 1. . I , 1 ., 1, 1.. 1 1 . I. ,. 1 111.x , .1 1 1 I. ." 1 - .. · 1 , 1, 1 1.. . 1, 1 n I· ·. i I l.i . . :· .. .ii " ·i .x1 ,, ..' 1, , x11 1. 1 i . I : · ii l llll- I - L\ll 11 . f 1 .t i I( I·I iii - l III , , 11·11 111 ,. 1 .. . 11 ., , 1 11 .Ir .: ., 11 1. , - I · ·~ ·~ 11 . 1.1 1ý· I 1 1 .+..r Ixli- i~ l\-r ..11 .1I .. 11 ~ x .. Sr.I Ix 1 1ý ·I ·' J .1 II 1 1. . .,. 11 I I,1., ,. " rl.. .. 11,1 r1 -. I III _! " i- I . ! - 11, I " 1 .11, . , 11 X11 x · . all . 1 11. r1 .1111 11 11111_ I !· ·· l 11 .f 11 1 rl-. I .. s.I ll .1.1 4 1 II 1;1 111 ", / ( 1 II " I 11!.1ý .. . 1.1 ,1 1 i· ·i ·I III I i 11,1 -- 'lll~ l ,, t "11... .x1 .111 ,1 . ~ iir, i . cI ._ , 111 ·· i ýi r ·ll .Ilir .rI U -- { ',.11 1111 x 'll 1 11·1,1: . ·I II; 1I 1.1 1.I 1; 1`1'1 111 · I ,.11. l 1 1. ; 1ý III \·11 1·11\'.'1 1 l1- · . .· I 1'111: -1 .1'1.?1 )· I· 11r ."11x 111 r~ii ·· !il·. I· 1.1·I 113- " .. ". " .I , ", . r · ·l rill{ x ..1 1 11x.! 'll, 1 ` I f .1 I-.· I .. . 1 1. .,111 .x11 1'1 1.. J 1 x - 11 11 x 1 . .t · < I I , . .1 ".1 ,. 1 11 .1 . 1· . ,, "I" . 1111 1.1 1111 I.. r,~ - I· I · . 11'1Ii /-· . · : 1..I .·rl l lil :· · \'I .! r l;: I -. .· 11 1. 1 .11,,.1 . i "1,111 1;\ ·rx ." I~ ··r .. 111 1. 1 .r1 11. 1 1"~' ' " ý :`':.1.'. '1.1 1.1I I~.. .. '' '. ., , ··.. !' .. .1 .· ·. _ "1 '..11 i ýi 1 1 x1 !1. !I ·I ··.~i- I.I· i~i:. ·i·- ii ·· . I). .,...i .· II. I· I. IIr - 1. ., .. . 1. ,1.. 1. 11 n~r..L 111 11L 1xr u1 1 x1~ 11 ". _ '.i;C~l !' : II \1 i C rr . .' !1 ; Ir.". i-; :· I" Ir. II.I ýt I. 1 r l , is l · 111 11·1:·l· \l I : t "~~: III . II " ""I` . ,. .- . .I. ,, r . .,,I ': I'. ·'! I'.. ·I I i··- ·· . 1 . ., . : r. , I "' Ili r t ~r' r IC I I.. ICI .. , I ýý: i . I · I i I1 I · F.1f II. i I I. I .· · I I ( I· I '·· I;I r ,I· ii·l I tý r . - 1(1c4 117 r r _ · ý - ·; r I II l ^I I ' r r 'Ir !·: l .··I; . rr · ~ l I :"" r, ·;. . I III r l ,: : . .. I"I, .r .'ll' I,, ,, :! I . .. , II. ..1 1'I . ·.. I ;." ..I .I - ~' , :~ ·i ·. · . "" · i.i · ir ;. ··· · , r- r r rl . IC : ·i " I II « III ·n · ""..'·: I , . t. . I·L·..: I i: : i.: I it . 1 9, I~···1! I~rl i - ·I, ·I. I1! · ' I:·1 .If I · 'l I I~· " I~i- l I· i ·1 I"l" .I \ · l" . r i· II . ' , l . t:I I ) I . ; i 1 ' ýI I1. I re , ,. .. , ; .Iý I', I " ' r " ·11· I. i li 11 1 r ' , I I · .i Ii- Ii, ' ! .I,.· I 1I1r· " Ir I !I Il ..II r Iý. 11 '~ ;- ; i \ t. -r I; · 11· · ·. ·· .1'111 ? l·. · I. iii n 1. ,: I . -. r lI I i i. \ I \ I I I'. I . N I', xIr i'i INI v lr~ ý. . . 1 .I . · ý I"" . .I I· · 1·I.: '.I 11',111 ., t· 1 xiii : I; I iI\ -I.. . 1' .11. x ii ;,·: ··.~.:·.. r I' 'x xi ·- ·i · I i ii · '' . . . , :: 1t I" , 1 .1 . :,I ,, 1" a ,1. , iN ~:111 . . " x', ,, \ ' - '1ii i1 :1 "1 1 1 . ,i \ , i 11 11xxi. IýIi. ,:I.' - . 'I \ ii _ 1': ,illx xix xi '.x."! t,_ . I 1ý, I . I ' 1 1I11 ?i. " .. 111111,'I, \)(1I ` .1 Iji: .I t~·~ jiI(\· II I, 11 111 t llll I II 1:,:": I ,"11l '1'.11 - .t .,.i., , :, I \\ . . 111. I1: " iill' ll- I 1 h·· ··I: ··. ·· I ý1 , ý. ,I. ' i" · It 1- -'ii,"" It . .:, . ,1· i1, " 11 - ,"I . . I ' . 1I. t , Il 11 : :, . ýI r, 1. ". ,' .i. III', . ~ \ , l :t t , ., l'1 11- · 1'1 r ,I:,,lI'" . I I: I r I , I ,:, .1 I . .U U ": .:- lt:t. 1 <, ii ,I: r · '· ' ·' 1 I .11. . .'Pt \ \1{ Y N,` \ 't - - '11 1: Ir" 1 1. I -. I1 11: !1 11 1. r-I . I" ! 111"! I. . u II 1 .ý I' 1 1, I .ý \lll · It \ ~ .II\ !1111.T tfrF . 'll ", . ,e r tiii, i.. .., ýII1:t\ 11 r1.." i 11, I I. i~r :,I , . ., , .i ý ! 11 ~ 1 I 11 11,1~ I, III I ," . ý . ,.; I. 11..1. 11 :,t I1 : !. 1. !"111 i!~,,:.. .·I I ia i 1I·1IIr · 4:..:. 11 , 10 11 II 1... ,1. . -:!,, .,I_, 1": ··r i II , . ..,. `.I'. , I. III; 1"i... 1 : i( :I 1 r .ý 1 tr t . 1. ý" I' U '', T/ '8/ P Ltlrrhr-r p1 .n' t+" 8 "I '1 ) 1 . I : . i~ I ' r, ,1 j-~l-O I **'i* IP I- ,I) V C 111 111:,.. t. . ": ,1111 `I O! iý r ·LI!:- ;I t~~~~~~~~ ~ ~ ~ Il`", p'I ,. 11"r1 p:, 11.I '1 I .1.' ,1:'1 `. ' II, ;'1 11 1 '1 -ii .I Y ii I) ll ·1 I' i r,' 11 "f" "; 1'. :, : 1 ,: 1': ": 'J 1 .1 1 1 ,"1 11 1!1 1- I· ,,-i'*. '.1x" Ili ttP I - kI ·\1:1 1' 1 . : t I I:tI. & I, .t :, ,. t. ."0111 1- 1 & .j1 t, ,it lp-I . Pt .1 ' .: ''r i till t ,ILit 11) · . (1l1rl , 1111 i .I 1:11' :. 1.1 1,:1'.."1 11, ": 1,·I :!. . . , , , ; I· · · ,, , . ! · .:.. "·! 11.1.',:,; ,1I~ i·~ ~ · \\ . I! i·111111i" `t 1111 ' 1 ,1 11 :' 1i11111` . r 1111,!i, 1111 t c (0111.1 1!IcI111~l u ll ·(-.~l-:I11 1)r. 1',"I, " 1 1 ,"01.1i1·. 1 i' t :1·1 11 11 t'1" x11,I.II 111F,111, '1' Iil. iif -, ',!"'!, ·L I ti··~li 11,!,"r11 Cyi·· f t!1" 11;0 ...1 I~ i'.'.1,; 1 1: ..I , .ri1 L,1+15," 1s ,1 ',1l ;:''. ýIli I1.. t ,"p I , : , ;11·ý ,' - :1 " : : . ; 1,1 ; . t!:," .... 1i,: - 1 ". \\ . "0 11. :I.11 (.1:1;!1 lllr !11111 :,:e r r,: .1 .,., ,'l .,: :,; !I'.. ,11 ,11 1;1 1 l l. :II .! it i+ 1,!11 11 t; 1 ,:1, '11;1 11 \ý t 1 :11 .,~ :I ! il rl.·:· I l :1111 \\ , 11 11 . ,1 1, 11 1, 11 1 1 :1 ,1 1 . 1 11.1 1 t 1 1 11:I1 1I li ti .`ir llll 1l 1.1 '.1. ,".111;1. 11111. N o t 1 11v 1'.1- Il l :'punl. · .1 111 to r11 1 11 t ~ 11 t 11x 1 11 ,i1 0 t I!1, 1 \' 1.1 r ::" ,, It 1, 1 _ It 11 It 1 I: i . . ' \1",::.," 'I .\:1,r1 t.. t ' I,.i.l," 'f ,. . : i;·; :. .. I, " ,:, .. 11 . ., ,ilk ·· " ·' I ' ~ .11.1 a . · .. · :.i: , : , . ( I .. , ! , 1; 11~ " ~ "., : , 111 -' ~ I :!I I`~~. I.. ,.1,. 1.fIl··'' '' ,.. t ,,,,, :!,, ,~l \,, ~1.1. 1, ti: 1 . i I, .1 .ý'111it 11'1 - .1 ,t , ,:., 't' I I.,,, .:.'. 1 ,' , .I I'" : it l ,! -I t, t , I I :" . : . ., , II " I .I ' , ,.. ~ \ ` . , ." t 1 I Il i 17 ,,11 ·_ ý . .. ." :, LI Ill l 1.''1, '11:"\ ,;,i111~! .! .1 Iý t:1 '. ', , ill L 1"I, C' Jl' LL II I _ t",:n "1!. 111",'1 t u ;, ', ., 1.. , ,.n ".11y , ,t, 1I u;·I/ ( I IrJ- 1 ,1 e ~1.,1t x1',11 Iv ' .. ,. - I u rl" , 1 ,1 11" 1. . . 1 . . 11 , Iu! , 1f .. I.. I~r 11 1'.':1.1 1 11'.1 · i '' II11: i.·· 1·1 1111 \! I ; .. "... .1 1 .. 1.1..,; ' I. ,,..,`~ C i.,:.· ·~: i~' .'. !~:, 11' 111, , .1 ..,. 1.. 1.. r 1 I LilSI · :"! ," ` , :1:ii: \: i. 1,11,1;. Itn 11 _1. .1 t.1" 111,'1 i1; 11 .1111 .. 1!" 111 1` ~ . ·, , ,.. .. 11 . 11. ' . 1. ,1..,·: ' ' 11'!11; .11! .. .. _ 111 . "ý ,. . 1,1' a. IA :,~.. I·· ··~ · · ··· I -..1 "I :11 11. "1111 ,1.1 1\1 "1 , 1 . I. I. ! I~ ,,,i : ,1111 ,111! 1 1.,1 . " :1 ''. ,ý,1 1'" 1.'1: " ., It ll\ iiu,-- /)I 1,, 11111,:,1: 11!x1111 11'., :1.,1 l ·II.. - 11, 1 ' 11111ý 11 ,i·1111' .1llll il: ,! , ,.111 1'1 "I lilt. ,.~ II1. 1 +1 :(11 1111,1.1 1.1 I , 1111 11!1 1 1,", "1 111,1"11 ,1i: 1I(11''. , 11",1, '1, ' ti- ItI 111,1, 11, 111111' V I i ! ",! , '.11:1'1. '1 ., ·lll~l~; I i 1 !:.11,1 , ( 11 I·\.·1 1. Fr,~l I a1(· II S F,,, ,1 , 1:.,1. 1: . 1. ~1, to Ii ( ( ,1 . ý 'I' 1r11 a, II,: I. ,!,1'1.1,'1111 1.1,' -. .\ 111:t',11,. iinl 1 11 .;1·1· 11: 11:.11"., 1! 1 . 1. 11", 1 1 11x ' ,111+" 11',1, 1 111'~ \1.11 ,: 1,1,1,!1 1.1\1 11, 1 .,11 11 , 1;1.,, 1 111 ,:I 111 ,11;11 ,1,l'( I ts 1, 1 l I~nIi 1.vi~ý 11 , 11·_ 1 111 ;I,'I 111,11 "111 , ,:1 11, 1 1 , 111,, ~ ~,~1.1i1 1 ir . ·:I :11 !!1" 1,111; 1, /1111151 i,! .1- I ýi: ,!t,, .,1'1 1 1!11 11 . ..1, ,'1:''11",,1,,11!1\ '\ - ! . ,.1;111"II' I'l.l..". 11~ .+11 ."': '"\ i· I"" 11+1 lllil 1.. . .1'.; .' "1,',11 1 , -I j I.1;1 .,!i.1 I .i.1 ,I 1I';, , 1+ I~ 11 I . · ý, x!, ."1. .,t1l 1111,1\\'(1 I',',1' ,, s' ~ 1-, 1~ 1, 1;11F n 1111:,l 11ý "'I 1 1 1 , .1 , I:; -t;. 11 11 .I "i 1t'·11., ~ 1~ 111,' ,f1 , .· 1. ! · 1 1· 1.1 . Ii '1,,, ~ I 11,1111,'11 1,.1;1111.·:l, 111 X 1'11'1 1.1, ," '''.''1,.11 11'11111,11-11 1 I I-' 1 1 . 1. 1,111." !" 11;,1! I1, !` ! 111111. ... !. 111 1, ,1 1'" ~ 111.:1.111 , .111, ,, 1.1:I~ i·\l -I'1 Ir . 1 i ', 1' .. , \l 11, I '! " .1:11. 1 ' (i 111,(lii 111 11.1.11~ ,,,,, \ 11 ,.,. 1', 1 , · ·11·1 111 1 11. ,, 1.:.jl 111 1~11 . 111 1,11 i:1 1 11:.! 1·1··-.li I:· I.1 . 111 1 11 ! 1 ' ,1 1 1 ,' 1 , 1 I : ' 11 , 1 ' 1, 1 '1 11 1 1_ 1. 11 i , 111." 1 11,11.1.: v I : - :+ ·.·, ·.'· I . \ 1 '. " . ,,,, ', !. I" F' ' !I . 1 . 11 1 '11 ,".1 1" . , , :, U 1111 .... I,,1:11 I"111~··~ ... . ... 1111:1 ,, 1 ,s. '1'1,11 :1.'1. 1 '1.11! ..- t , 1, 1, 1111 ., 1. . ..1 . ", 1!1_ .,.1· ~ ~ i 1 . - . I t .1 11 . _ 1 1 , - , , 11 1 , * ..·. I;I U; iiii I - ýý1"[:; Ilýý, lý .t\ 1: ;1 41: i~·,:~; nlýir ý dll'..11 .. 1 ) . , "Ii x .,11 " .. ,ýr n i. . , ,. ~I.~ 1 111.11 i ýr"1.U ut" -O ft lL¢ " ul Ili .. . ,:,1! ! l, YC: Ul illll of {:I h'a C\'ill 1!ul1 l:[h:., rý f' ,l ',,gi l luu lrlY ut'. no ~ululu '"'1;, Ia Ili I·. :I. ic. I ., ;nl Ill-L ,,: Juo .Illlilu J LI"L' Lid I.; " 1':; ,. :.ru.... .". ,_,... ý ,.,, 1 JI _rl, [~~ ~, of ~r ,vuu",, ., tT""r "'""" c ' 1 11,. ru II L, 1,.",I ~ ,.~ : 1~ )1 1.1 I.1. · uJ ulll I1 IliU )LouO l p ,,, , , , , ,,, I . I x 1 ! i~ p " ný .I I II I r I, r LI~ l · : " " ? I i·····II..' " ,: I Il le i u`, y ;. ii· C 1, a tll 1~ I''r, IIIUY .. ", ,_ ~I u~·~ . I~r ·III;1II1 1 ..I 1Il It¢ Ulllliý ltn· Ira i''·E "l ý TC THE F'iGIt. 'JI .; . i Ii I·I. ": ir. II.I . h ýul re· 1 ,n. "'lp C l +. I .."·i·.- llr 'ý : lrir uf; II..IL .I lo I :.lr ·L ··I ., .'., : l I 'ii , lilll l¢, ,"1.I t~.(, i 11- p r "lllllr t I o.1,l . I Y '" Y EIII:U: A~J howl .," :u.,, t, ~l~l~~· l , u u vr: \ II··us IuI\l.Lr,.,ux "rh L Le.; i..I · . I ? , ,:_ :- ·· ? 1. Ic·'" " "'!'."!'. r;11. ._ · ·L IrlIl Liu all . ,. .r: yp ;" EDY 1:111, , : , ." 11 1: ·. ..; }I ·i ·L'· lli !..e r: ~ ..e, ul v ,41,ýýý3f , _ , It u. l t" I. [IC 111.. i1 h h...... 1' h LcaIrdI~ ~ rl I.· Y "1 . I.L ' '.· tut U ' ý r :i .. r .. 11 ,,, ,+l, i .~.. 1: " , ~ . ,.I L",' · ' , 1.. I h l., v r+:i i t Y c [r I LL ý"l :nJ 1: r Ll"!L x I:w l L , . :.. ", Ih,,.l, ·l i l·:l '(·li I.,r I:u hu i:1 1 ur EX· r :, . I~ ,,s, :,, ~rol" t ~r nl ila : u i. i ""d la _ .. - .. . .~ ., , , ~,,, rlr:. '1 "" 2I c llnllt: ""'cu it6 U., '" ,I '1 ,.f 1,.,"n 11_111 ~'.4 Mal, ·I·I o IIIIII-P a p,.II t..~ li;III:/I!.I ,,II II r ,. elll," · I to l,: IY II t Tu1r pY nYI ,,'.".1..1 "1 1'1I !I I " i r . ~! or I r',, 1,11 " , nIlu Y lo ,ý 'i I .1 · .., e:.~c: tiu, I"."q~arat lll [~ III. pallr, with Lf Ir r. ~.,. :ui,,: Ife ,Y PI,:u.e 11QI1II lilr rl..P In rT .,I I, ~,~I,~ Ih l ,f . r.¢ iYl o s. 1I. ,r!~t 1.1 1'. Cnl ,,; ý ,, .\i,. l , , , ,, . Iiiii ly I., ilu r 11. 11 I, .1ý,"ri,:ý Ihtl, ý I1I· ~ ,. [ I,ý .111, ýI, Lll·ill I .L l,,rl " I'., '"'t r1 (1: !Lll 1 e III ui. h","," , 1 · ' I '.I·II ' ill. ·' t II.11II· I 11\111 11L 1 1 ; '111 11 l J· ,"".,. I I"I. II I1 151. I. l 11·1 i .aa r, ill d IIli /1· IA I "l ILL. It ;ii 1, , a, · ,~~i I ,. lli;~! I"~ lieu 1 .u ,rlIL ill , I t I ,Ii, ·lia l I ll· ·c i r 'v ', n e LILL, p r epll~ li n ll~i lll 1 Y p ro-( I ,ý ii·..: ,If! rý ql'l t 1,e t::.lu+· , .. I U .. .IoI iuo, ll . JY4 ,I . I !Inll·I 1:.'..111 ~ I I h i ""Il- l r:" e vI :). ,l .I h IIIII U I· I f n ,I1, .. I, u I A ' rJ ,,l. .II1 I. r l . le uli ýllrl ll all f . 1111 thul ,,, ,. :.<.!I.. 11 i ' "" \ 1· . .r L[:, I11· ·.1 .C1. . I tI)I.· ;..n I) u111,1..,c· l. I a:J:iItllul: u enc~P ui.lrll. ol.1.1(·1111 11*·1 ý:II ILir"1 1. ·11 ii 11I, C( " . ilirl ll) (· "p; O IL- 1III ll·:bll I · ! II I' ~I,, ."-I. I I\"..·I . ··L1\· 1 01L· I be dli etii· ·ll do- 111 t"u ilrll;,. ;!1: 1¢ ~ wh , uIII III; IrrL , · ::"IIJ a l ·l.·i( Ill Jll 11 11 1111(1*~., lu Il h'" 11 ~ ,,,;," . .,I +. Irr r"c i~i~l·~. r,,,, li rlll ~I r h., ,11,1ý dlý rlir l I;;' I· !.I I IlI·. 1··;;i·I · ·t.lI. I ;;.I I ta111 ,;IJ I ) II'r: ¢tY) -I·I ',· -'.,,, 1, lll· lle · Ilse :, ii "l ii. 1 11(-1 11., 1," (.l IIiIh ll? il I·, l' ~ I, I lr ,1.'1 , ) I·IIIII IICLI i lll / - r l(·l iY 1lll~(· ll· a LL' Ilr... " ;,·IJ. 1., a L·l.:lller n u,.1. J rol~rI(Jlrl~ r ", ,, 11·11 . I.1 I . ,i",, .r r· .. :. ,I.r ll (,1I u ll· '111* r II il 0· "I:!:", ~ ,111!,1:,1, ,, :.1 ho l. II lli· 1 · u. J ."·I I'.- li~l 'll I.· l-; lli 1.i;. .I""'~I+,,,, lll~.li`, · l l/ll 1I)Yl :, Il~l fl 1'1111 .:".l'- I 1111 .,. i1 -, 111.1 ,l( ': ·lil~ b I.1 I-LI , rx; IIIU· ., u , luw th .... J¢ I... ,:. ·.. ý.,! r 1.,n ~!' ..·- r !.,. I . I t ti·. s lll hrlo I n.. x'.I d ..- 1 f1,:11 t ,rat lrx 1 · I·.lr. x'1"I I.',1 ,I., ilhr 1` r lll'J liulla ,ý I.,I .II. ", 11ý . ..I , J h.' rx I po~lnl (.111 11) Ilil inD 11 1,1!,"'1. 1l ,1 II:; llp(·ll. I , 111AII li, F thaI) I t ailt U~el 1.I '''..11.'",.1 1li·(. ,· I II) "(cIt(1· ( 1 :I IIII:1 t o I I~r n ahu lt I"> u 1 i... '-I ·"'IL :I Ir .... , " i ,,;dI " L.II-1- '`1, II! F.OillllT I' i· ·' ··'il~- ilr:, c J Lit 1 \ ' I I:ItlI II(li I Jlll l 'l l' : · -r .. . ·~tl' "'r.r-11~"..1h. Jlur llt·; 1111, , .. r , '·i· 11 ··iu 'l I;·lll 1·)i iilil I it ,,, r ý.I . II " 'II. JL"~I, Jl Ir u Ir. laJ I. .,"i t, I ·· l · r lu .,llll II u 11 ." 11 II .g r·CU iO· 1 `II I '..It !I hlllr h, 1~'h,. ()11 the pi th·IIII(! ILr.· l~( ::" ., 1~ . I:t , l tI~~ .u ,{ :.r; a lu . ,, . Ia u. t he at , : ., i, !. \; , i ·; ,X, ,, : , n pa'Ir ltllle, pp, r plate I.. , • . ,:i v "\ 1 .'1:-.: . I J., , l" l zl..I : ,ltll loare v . .i l. i ".C ""n ,........... itog ata nearl ... . ý,,,", ~ t c,: ,: i, ,t t.,: th:," on ta I-eauti . ,.u' a,; .., ,a (,a:n. iiii y r Huai. 1 ' f i s - , n.- t r ,ex"r,;;,1, a:3 circulars, " . \¶lIa a'i I".\r - , d; t. -lO. ai ll vlsy \( ' . \i; " i~ 1 11. .h : ; rd, th .r , art * A la.. .T. aaa·x I AaIa iA . SI 1 I.: , .l J l I l Co. 74 Pyarns .t ! i ri. DeioDSi z',44.i,,, , Ievee. vi 'i;s ri. ef rd, r . Ieby - a I l."€ ,', B I - .,l -i: l l,,I a, lad ii ll, aa I ap lla.laaa , I , a', 41 NeI w Les.ve rgIa : II ,llaaa fla 11 114$1" er i ncHl aI l(ll'aS &CO. r-,r. , 4l harhi a ,al(.aa aa sise . I i 1 - t l. 1 II la ae a e l l .lJ a P r SC.,4 P, ydra rseet. S1 J '1 1iA :l &w C. TN It ,'. drump t , "-t " 1, . , f u , ,tee, fi", b L ,e t to~;- Ili S .k .; i' W\VII'I'\I:; 73 ("ramp a h JIem A Coll s O, c, I It CI N- fIN & Ca, It ] I, .--- p kils us,... .u1,, I-'. 1r , I tltoN i-l , ti ',* ,a, - ll . : I-t. . l,' a ll h.o in, Si , :It4 'T as.l r

Other pages from this issue: