Newspaper of The Sun, February 14, 1861, Page 3

Newspaper of The Sun dated February 14, 1861 Page 3
Text content (automatically generated)

'$ V 0 i dl oil t njuwiAfciai; rrXJEHTY-IKXllX-On TMirafnlM, Pe. Win, r 414 eVkr TreW.htr. WlJulaJaTaaartr DBATBI9. ruu)m-A!t wm and patnM mnw, pa. rr1rklregea,tc Ilea fath roar of bleepa. Ilia n-te-Kta and retetrcae ara liap.nran. UtM e eetaud tna fur r rah en Tboradar arervemon, lata Inet, Ml cloe a. b xa tie tea noldeao, ill Kaet llu it. le CABmnr-Mnir. m f. t. nth, jniu Mar, Uliult(Unrt tod Julia Carpenter, eied 11 reara, 4 moatta ud 1? darn. TM rriatitea ana rru-iid. of u famllr ar rrepeet- ntl ln.Ud til att ,..! the. fuma.l. An 'l-n....1. ftta-nonrj, 1 lib Irrt at 1 o'clock, float th raeldrtio ' atu m ..!. .. -f A ..a -... t ....... ?-!.- a 1 I.. r. Tt,. mA""l " vwit U. Aiwrri vvwuif Abulia ireinuu. i Taa rnMi aatl aatOaUitaud of tM tomtit art ra. I SSIXWtSaiSifWB'tott woe ivo Uf n m. 1 CORBEIT-Oa VTrdoMdai-, Fph. 11th, Taomw OoifcH aardlrrrffand Nmnrta tltararrial)l Ukr f1w IninM lUrtkolomfVa ChttirhfOiir rf Liirt fJacr ullirt JotHt,on rrld.r ait-rviKu, Lh Int. at o'rlnek. Krla'trr ant frUiK,of tb tiibllr n irvKrtfd'tr tuvltfo to iua thf fonrral, illH ,t rurll t loritatloo. 1W OKCOBAH-On Wcdnaar tuotblat, Tab. Uti, M ariaii t Coroortaa acrd t4 fra.r. lh frVnoa of tha famllf ar Irr-CM1, Invltrd ta attand tbo ruivral, thla (Iburai) ftrrrnon, 14th lt, at 1 o'clock, mm bar lata naldoara, 1 M CUatoa riaoa. if) ruMETr-Oa '. 11th, Mn. Hakala Faaiett, Mrd tl rran, & moniiia ard dira. Tbo rrUUtta aud IrlmwU of tl funllr. and alt the offtrara aad mnOri nf to. II. liia Ht , N. V . 0 II , an fMKMHlaaUr Invltad to attend tba funorL lila fTbolMar) aftrronan, at f oVInrk anrlaxlr, frm ka r Ut- rwldaaco. Third aa lUrrvmalnavlil b takratortoaton. kti,lor loUrmrat. 1M nTZPATR!CK-QnTnradarrtilnii,rrb 1tlk,a ' lnJ1aaianatlin of tho Ittnt. John Jmrn. oldM in n JutB aul Kariarot 1 lUpaUick, MM ran and U , ? . I M raiainw ana rrvnaa or um rannr ara raoo i , fully larttod to atu o4 tlio fjivral, tkla 11iura4ar altar- ! iMioti, lttb litrV at f o'clock, irrtu tha rlirura of Uvarrata, MS S,ond arc,alUiaut further tnlta Hen. VU I VARRFLL--On Wclatarlar, Ttb i:th,rarort Par rri,onl ao'iitf IKiu-t aiid Ann larrilJ,ln tbc ftth 1 ' Jrar of Maaa, I i lir malivia) ami mfniia ot nr imur ppj- rrTv Mly lnlll t atrrnd tho Mwral, op trl'lai attfr ont'. Kth 1-iA at y o'clock, trvtn buM lata rarlai-uro, 173 lovt 1U tt, ttn . lit ata, V'l (IKihlAN-JIt Tnaadaf Talni, lrt IftV Bira 1atr, lruaidr U J auica aiid Liiaa Jaius Uroiaa, ad kririaio 1 d.r. Tho rrlntlrra and frlrd tf Uh fmur ara ct fnllr Irtiud to altrrd tito f ni-ral on i'hurala a'tf roroo. it f t'cl'ci, tfjtn t!to rldpuoaaf bir pa rnl,lM(talik', C) HAl'.l.l.'.iN IM TuftiT rrtnltir, Tcb l"h, of aaKt i r, f run HirrlHtu jounct-at dtulit rnf 'Jl' ad abs lltnloi, ifid6)CJ,li lajiilaaaj.u l'iilaia Ilia ri!illrra aid frlandi af thr faial!' ara rwpivt t.ll hiltad U attend Uio fuur:u,thu (lhuro.larf ntranon, at H o'ebiek, fxoo. tMMtnlnlrk at. Ill III I.LY IJt -n Tur lir, !' b. lti, of arir ct frn-r. C am. rot.i pc4 aaualit r of Tlti'd.n at it a Uiabvtli Ann Illlit rr.indl'i r, 10 m ml!., a- I II da, lt tn,jd. ot tiio tamilv ala r,)Uut' l..tfrd trt attend It-c fnoaraL in I hnradar atcroaor. It'll 1 '. al x oVIock, (rum Um rtaliltuM ol Uf (aiei.t, 'tl IJlitat. tlORNot Y -At Kprlopf.rU. Mat , Jaj.5l-.li. Hit, cl i tnmti'l'-r, Ricttrd ll'inn) Jr af 1 tl fcara ar d 7 fliot tt Naatik'N. J ) ppr ra fdtaao ropr. Ill all KKA-Oa tho Mil I'Mt, at Ilia raa,rii-nro. tl Madlana at, of roumllon t.f the bralu, 1'atrtca atu ar, InlttWuli ori hla a. '1 to Irlrnda of UiO Ian Mr aro roitcthiil larltot to attmd tba fuuiral, U-n (ILurilayj afttru.ju, at t oclxk. 10 McUARRAIIlM -Oo W!r.tlir, Tob lJtli, ma taitk MLtiarakau, datat Ul of I raLr .1 aa. I It m M? ttaraban, of CarrlciUfn, fiiitf Lotrlui. lriland. atfo id Tkomna Kiaoff, aad lata wife of Bunird blmLlr, airrd 4 trara. ll"r rrhtirfa and frlmla of t'ic fa iillr ara f(awct fii'r inwitrfi to tr-r t' fu5r '. o lr:d.rnVr avion I'tfi ir, at 1 CoIjci. tr m 1 rr lata rtatiatM-i, lli Twi.lla at Ixt.latai'd 1 1 ari-a. 4) SMAIICNY-On Fib mb Ur,' kUriant Malionr, iiiaLtrrof Jnb UabMir, aad 1 Irrr, 11m trtan ta ara ria.rat'Ull lutUnf t alt n I li r fa- lie lAtal. iniai.iaia iinnnnaii a lanifon, v ocixva. irtl"- ii' a-tf. o( tf-tb it and Inh aro. 1 i M'A. In thla r.lr. an Wrdn adar. 11th. l.lUatalh na In llu lvth var nf har HHi. lho liiandj of Iwr uiclo. tlao Portrr. ara raannrt. Iuij tiiaiua to aurol tlM tdiioraj, tla (luunMlarl Atnoumtib lath, at a'aluaauoa. bar lata inu alouoa. t Uarkaou at, 1'Ji RKHICUI-Oo Fib lift, Jobanoa Hidloan, aj.d ft raara and 8 raonllat aUirfrloudaaadn!aii(a,aiid tlioaaof h.r Lu.bi Tlmo7 K'l".c, aod of her fatbrr. John barrr. and. aro r-araraUr niaitod to altaud I'm ro iar,I Hrr rt aBalna will bo takrn from bar lata r-ad lanoa, 44 Cbi r rr at, tbla rrburadar) tuornlmb at 1J 'elook, to St. vfamco' Ct,nron,,liini'a aUaoUwbrra a Kaiulaan Miaa will ba ofltrad for tlio rrpiaoor br aiajuand Irotu tnrro to Calrarr Cuaota (or Uiloiuout at 1 a'lhvk, f. II. l.' aiTIXMAN-On Wadnaadar.Frk 1.1th. o flpthn. rla, Kotava V. II. aoa of .l...laa and Aaa btl Baa, aajed V roara, 1 montlia and ID dart, Sharda but Lv4 daad.a Tho frtooda of the famllr ara rrapoptiuTIr Inrltrd to anvnd tho ranarat, tlua crburadar) aftaroojai, at 1 'olork, from at Caaal at. 1 TAN WYCK-At Colkia Tolat, L. I , on Ifandar, rah. 11th. Marr Ann, widow of tba Lata Samuel Yaa Vtck, ! tho "14 rear afbiwa- T4aa fWatlafw and frlanda ara rwanaetfnflr lortad to attrwd bar foaeral, on Thoradar mornlnc, 14th Inat, It 11 (retook, at tho rlplarnaal Ubimh lo I'laihlnf -raat-hu etaambo.t learaa Pulton Market alia at lorkTL M. 117 WATXtann-Aa r,b. 1h. of etnanmntlm. A( ta tTaldroa. a nallte ad llorlo, Co. lUaoouuuoo, IrvUud, aad V4 raara. Tba Monde and ndattroaof tba raudl are roonrot. tallr Inrltad lo attend U funeral, on rhnrotar alVrnoon, at 1 o'eloek, frsaa bar lata raJdouea, 111 kavt kVeh at, bat d akU Id area. U WITrB-In Bronklrr, K fl , tVl. ll Cbnatophar, roiicjaat eon nf Chrlatopbcf and Maxjarot Wltta, aired 5 tnraitha and 13 dare. Tba retatiTta and rrlonda' of tka famllr ara waeajt, follr iDTltrd to attood tho funeral, an Thuradar ailMBotoh at W aaolnor., frnea ta reaadanaaof bla aa rrala, al South kth, rcr.lltkei, SI ruiuac uyrEUTAiitnETN TJAUiiUM'S AMEUICAM UUSEUft oij AnAkfPf OAi.TrofwiA nr.aieftr TUKtmhAT MtklMlllH MKAK BAMoOS. will borohih t,-4 and parformed br lltltK DKtMllUU. nn osKAi- i.ivi.Nii m.Ai k ri'-a uoi. 'lUK T0 I.lVIN.l AltXI ClllU)KK!t. AIJIINO fAMlLT from Maoaiaaear, tSJIAT 18 ITt or MAS minki:y. TITK 1M MIX'KI M MR(X)K TltlHT. IIKAMI AyllAKIA, WAX KI'JI.KKH. IftaaPnilA HAW III in, tlio VuOALIrir, will alar a Vli'larratrlidlerotloiialrinna. ataaoh prrfnrmaaro. Adnibaaon ko scute, Cblldm nador ten, 1A orate. toiin n. (ioroirs equai.. mil oko. -I II. FlIAlirK, of la-didoo, will nallrar a lrtir on Trmprranro. la Kloarkar ItolMlnaa, on thuradar ortnUl. Utli luai. Mr. rKAKOK la e m.ljarad to l.a einal In rloum noe to JOHN II. HOIKIIL to 0ra ini44 at 0 o'clock. AdiuLalun 10 route. la K ANSAS TRKKTS FOB IIARNUM'S . Miaavm. foraala at tna Sua eOiea, Ui Broad war. fufal4l ATOItB MCCIIITFU. A'l 1 . lu-r.WM.H.KlUHllMwindcUrcl lit Incjrn oaerable locture on -ra.ao e iauUkh RO AS V BKEP PLUM M DP1 10. AT Tilt. nh)i.ll INHlIIUTH. Tlli;lU-llAY KMilNlJ. Fab. 14th. kVlna tbo SiafMul Fart of WIIAT A IILIMI MAN SAW It FNILAHn." All the world, and eap.clallr Ibe raUalu are da- Ih-htrdwlthtblitectwre. Ibkota W eenta. la oommonee at S o'clock, fell 1 . Tif.y. ri' CAHILIS FAR-FAS1KD LEG XV torn on the InbaldUnta of tka planet, tbia aera tor, at Irrlar. Man', ei-ro-r of I'lnoi'i th etrwtend Irvlaa I'laea. Aamlwlou 69 cobla. K.U 11IN KtSfY.aaoot. 44 TJAKr. F.NTr.KTAINalEST. Tim MOST XV ram aod pli aalna ent rtati maat of tlio eaaaon la effiredbK.T. llr. H 110)1 KN laxlure un -haiill-h luaat Utf and 1'lvm 1 ujoloa," at the Cooper Inatl lute thla aaeolae. II cuarma tba tllalUeb peoplo. Tick atatwacnki. 131 runaLicATioei, dVc. T IFK ON TUi: KOAD. Ttlt: GREAT UIOHVTAT TALK, mauTiHiDKi OB THE MA8KKD BOBBE1 OP MOUNBLOVT UK A, TIL BY DK. J. If. BORINSON. T7lllbereadrla THE NEW YORK MT.RCURT OX MOST) AY HVXT. kiaHT61IADt; embrecre all that la bawllculoff la aMeurt "rtbai. Buadr at twelte 'slock on Moada. nu rK4 LANDLORD AND TENANTS AdKFKWKSrS KITW YORK SI N IMPROVED FORM, For aala at Tilt: OOVNTFK (IF I Lei. BUM OFHCE. A eenla war aet. 4 per hundred. felltf COAIa. aPOAL, OOAI,-AT EXTREMELY IaOW V arleee. ft r r.eh, ft.r thr rerr read red and eltlte eraiaiVlf'r.lled far thl iwe.ltjOUM J I.J iPERRY, Jat ara, eor. VtU et. fcl xdaa'ltl IfioALl-A LARGE SUPFLY OF THEBEST J qnalltr of red and white aah roe', wtll he aold at tlia lowfwt price tlut iroodeoal raababonxht for, aloe dknoheriand for HarVamltba, atrard mid ft ftaaa. eAitraat,iearfA-tMa. r. OeUUUCK, (dlllaaa Aawwewa. Aditirhraaaaate, limn lo all 4rtrlluiU mtj t r wired alir tr Offlc. ta order to gin each A. Twtian MORIS SPACRYor .1 mowf, th mrmkr aflxtd Id) ach a-lietll.u.l, la bold faced lun nae b turd M lit Add.eae to which an-wer are tobedifaVted at tile, office, lia'cel of rmiplnr jce DHd'ui'j vlth a eredul .'g-oalui. t.xiar-ia. Situ Hi r waMl S m)n. fm I'lCton retty. SIS la thi car, ILc awr aLeuId W d.rrctvd to n. it PH" lurn ' No. US, Sen OfTH n." Advrrtum tthit ieV ft tvwfre tKir aiuumat . rknrti.iL n.L.r lit tXm 1 AL4lt-..i w - Advertisements for themiUioa Tlit Nun Nl'ltlltaff Hjxlrm. Th New York SI"N. aa tin? natarat ega of Labor and Emp'.rtneot In t'Jj cltr, with a tl-w U facili tate rvmn nnlcrtlrn between the r.naplo-tug and La borli g claae-, and between Capital and InJuatrf, will rontlsue to admit TUK fMAIXLST AIVEIlT18r.ltE.-r3 AT OKE flllLUNil A LIXK (Vo.liTrfr (and rl v-If,ini ONRLtK AdnrlUrmtnti nndrr ap)mr1U bad, nutt firm a doaiand fr tlthrr Lahor or rmrlrm- o( ar klad, with all no tmif clcarrm In oat llnf. Artragr Dnllr ClrralntUa for the yrnt Jt paat, a l,.1CS. AI.MOT t NT1R1 LY IX KMT YOKE CITY AMI Bt'Kt KM. HhlllinK.liIrrrtltriiirut. KUI1, IILNT.I'ar .MU- WATKD A rtftdclirran aaroTl,mD-d9l I roadoar, na at Ira. IhlY aa ad band In a bakrrr 4,'a) lludajii at. 4 CiV..Mr aud 1'latio laitr-Tmtnadwar,rouml. IHI'Mia' Jjurcerruan at Kt Wrat llth at. 71 M AM to take rhar of boraaa Ai Wrat I'U at. J MllimCl'ullrrtilat UK U llrlht al, Jor-af Cltr. tl AI,tMatJiroadwar. fll l'U' l.lil'l.ftY.tll.NT- lor Iruuua. HASTKI) 0:ri, to at'i-rd CMIr-rrn, 173 WM Kill . t 11 llfrl.-- atinjilmat. 'thrl.-r. 01 llh-A"lll1i.M,affiitfalr jrHl'l llt'.l'riaea. 8K1KI han.l. jd at U Cbamlara it, Xd floor. 1.I0I!J8 ouroata,rriiralar 3in laatLithai, IMKVANISatf.n.w IVii.,rr. orrrltreoirr offioe. WXSTID I OK IIlx:tn(K. C IOK (lYid'atontj t In famlt, 424 If oar, tp alalra. ClU'kand altr4wtdad-V" l'oiirta ata. flir filhLtowiahaiid 'ia-i and lulndrhlMrro, 131 llau t li I KL to eoi'k. wa-U l.lrou,M H.I at, Wm,liirh fl 4 ' BMALLalrllodohnnaimrk -IISM,ranil at, (14 f WuMAN Icr alu.brn aork. at 110 t'entra at. VI WAllLKflilaaotrdat 7 thrirrat. CI Ml I ATIO WANTI.II-lle .tloJra. A I lprrafraan or llrtcr -J T lf fl in. 0' A8Conprat"ll,or'.r HANIIL UHFI hthfm AftnilcptnanrTinlfira A tundaia X.br Mil Sun. BOY. Ann rloan, lo ofTira crat. rr 1.' W lllth t. AS II VKt.r, d or Id band, ?' Waililaxton it. hi VU DAUTLNIIVJl or Clark, 124 llutaoa a, H'klrm. fi-C t DoY to Irarn dru. buato.wa.for board. P.IL box f-M Hun CAlU'KNktltlialboiUr -4DJ Canal at. flli10 IIiWTIVK or rvrtrr, cltr or euuntrr -107 Mott at. rLVMDUlwaaUaaUuatloa, JAS LKK, IDS ttrrbard I'AUr to traeal br a bof . J. 11. CIK K 114 at fit I Tfi KK rn a farm br a round man, cor 1Mb at, trtk ar MTl.VTIO.N tl.Thl-llr Viaualta, Aa ItairlartiaH br t colored aomaa -47 M.itt rt. 71 HI IMfitnWI'FK by a r.lorH (Irl. 61 Lanrrna at. CHILI) 3 Bene or chamVrwork-417 Wiwt Kh at CltAMUrUIAlTJ aad Seamdraaa-Ao Ubokim P.O CIlAUniKklAlDoraaltr.aa; rrleracco-141 7tk ara tXXIkT, waaLer and IrmaT; prtrala famllr, 01 Italanoer CCfiK or tl entire klUboa work -4 Allen at, COOK, waaUr aud Ironor.atl Mrrtla ar, Crooklra. C ?K. endrtataada her beudnrea.--C. A bot ! u. IntKHSkfAKTR anpld (M cot dar or week, tat? Oft art Eft RAND GlrL 14 roara old, 440 Krrren at, OIKLforhoiuawark-lKrrtleaTonrooklra. 1170 nni'BH aarrant br a Oiowae woman 401 Draoma at BOr&KWORK, with refnwoM, M Atlaatle at, Prki'n. nOl'SfacrrmCR'a ettnatlan wanted. 49 Wort Hat at. nOYBhWOKK br a German lrl-Xia Twelfth at. ONE or 1 cldUran to drr tinrae 0ClMrtlear, O'klrn m-RIKforlhaalck-tl Wllbdtet, 01 TO cook, waah and Iron. Applr at !M fAprler at. Tildobooaowirk l Su'llran at, rear, let floor. 00 TO do ahambarwotk, waaklnn Are, U Charrr at, fit f TfOUK WAVTKO. AS rroof Reefer on bell time box 8M Sua oflVre. 70 PAkllLY SkTWnta dene br eenculea,1 Alleaat cVlAMriNO ai.d inkroldarlra-JCaUiari&o.t. M4! wirr m h-ui. niPVtoaililftao- Mra. MiilUolland, t'I mC. iiotnniMi, IwU HI llh rroma, f 3 prr wrrk, !34 W tilth at. f 13 2' IKiARDformanand wife, or t man, HOr-ono. fl2 4 BOARl)t3ank;A.lAYIjICUllir.iiwlriiatfll4' LoiNiiNt.s to i.irr. -I RM?lIKnitioru wllhitore UnF.veirf. ti rCKNISIieUroorataht-tltSarainlrt U 4"o4" IKIAItll AND KOtlllS WANTIU. nFPRDOM wanted, with a etore In It- K , box IM Bun UhliKOOM with tea wautad. Addrcaa X, licx iK Sua. HFIl, board aud waaMoi -Addreaa X , boa 4M S ta AIITU'I.IX HIK HA 1.1- IUKrK'8 C'ait for Mia cheap, 11 Heater at. Ml' CIlEar Valmtluoa at IIAWTUUKN'd, 01 Ulrlaloii al CMUL-at 1 O AllRICtVS, 1 11 Uooearelt el. ft I 0 IXXIS -choice brattle, and mrdlrlnea,! Peck BUp fl 7 KKUM.S.1.1 aKTESIll AVkM't. 1U ni dT Crai.e Co. flutl jr kto, at Kraw'a, 311 7th ar, PRIME Butter 1' and tOc, at KUIMU 821 7th ar. PIllLAItlLI'IllABuUirtfr, atKroni'a, 821 7th ar. BraT FIJH U 2f 7 lbe, at KKLMfl. Ill 7lh ar. O(k)I) HJjlRt3n7lba,atKltlM'rl, l.'17ikar. j i(Ki PI HI R fr. rr b, at KRl'Mlt, Brl 7th ar. lui imxtrl Cbro-o, at Ve. lb , at KRL M'd, 3J 7th ar, lliitlllklSDoMluU rrhrapatKBl'M.S.S'.'t 7lhar FKF.SH FXHIS, 10 for 'iV,al Knim'a, 311 Tib ar. f IS 4' BREAD, 4J4 Iba. 10 oento-UaJ Sanda at, B'klrn. fo5 1 BRIF4ITi: CO'8,ColamblaaIIalrDr-90 ecuUeulr GBKfS Onia Tooth Parta-tfl aonU per box. lAROt. watch dag fviraala-UDEiatlleujIoii at. 17 NhWI'OlTNDLASDDo for eale,N Grand at. 03 NOWILL'S Hair Rsceserator-40 S. U at, Wmabiir.h PATTXT IKooonmr) BROOM, W Maid .n Lane, tl 11 f OMIKS for aale, In 4td it, hot Mh and Cth area, f 14 r UKFIiturcact'iToccrretora.ltOE.tSUiet rid S F-UBUlOS-fl Trocaana for aolda and ear throate. M 10 STOCK and Cxtnna of a frooorr atora, ti3 lUlaabtdh- BTI AM r.MilN'U M horae, tee model, 149 Fallen at UYJ lbr, covered aklrt aire cheap, W i'oltou. fit a AltTICMJd WANTKH. A td band tornlmt latha w anted -C. Ko box flKl Sua CASU for aid boaka aad newrpeprre al U Aan at. CA&II lor old aewepapera die, tar Duano HudaoDXI a MILK Bonnd at 48t Hudaon at 07 STEAM Table wanted at 110 Centre at, 13 til.NUl.il, IHXLNE.-W. ADVICE to Femalea cralU, Pr. TllIFRSflt Olh arfl AdeirtUuintaOretla- Muno&Co,07Parkllowfl4 U BURN TORI Quick Relief curea ipraua lit t'JO Bowcrr BURNTON-S Quick RolUaTeurea toothaeha,tlhl Bowarr Bl'RNTON'SQuhikReller-tdt Uudaonat. To lll'ItNTON-S quirk Kdhf for lame fott WO Bowarr C1IFAP rroorrtea eH MARTIN'S. 71 Catharine, fad a CARDS II a 1000, at CAMERON Co'a, 67 An fll DH KINNEiirilELPbM'hialolaas 00 WM 13th at. DR. KINNE A rULLTd applr Electrlcltr, aa a Cur, DR. KINNK'S radical cure; truae applied. 00 W. llth. D3AITS--0 J3MITII At Co, Unken; 1 Charaboixfll 4 D11 CllhTrS BjkkUIo for rilea, $L 17 Roo-erolt.n r DRYOOODS at aoat, WJi Roberta, tfrl Bower. f4 6s DR. Foiua Croat Tlapct, aold br Dmrlata. ft CUT PR. AKDERSON'8 Female Llfafjordlal-Sl ft bottl T)R Framptool Compound, 40 8. Id at, WVUanvlmrrV V'ORLoakr'Roofi Beetle Oraent l'alnUMH Voaxui e OEO. UOLBROOK, Auct, Offioe 131 Bleookor et M t IX311S of StroniDrlak Cured brDr Z.ll'a I'owdcrat' leONDON Pouch. S I per rear-8i7 llraadwar. f U I' LONDON Uluet Nana, 9 per car-A27 Hdear.fH V PATENT 8alldtora.-ML'NM di CO, 97 Paik RjalH 11 PATTF.RNS fur bore, tlrle. mlawa do.7i Cermluo 114 4 I'amphkd for Inreutora frao.MunaACo.P'rk Roof 14 W l'll'ILSfer piano. Addroae eUtiuoF.8 dar, fllteod POWDERS to cure Druukanueo, 01 DlrUdou at f 141 Ri:MEBtYforDrunkeLiieaa,tl4EWihlhara. fel4t LtOQERS. F.uelkk Newe Aaai,aaT n.-.j mi I SCTENTIFK: Au-rlCa-ktunnli Co,JT Park Rawflt I 1 Tk;yt-SS'rllUafareUarla.Utex,W wluilUI Whllllutt AttTerlU5aa.ea. fd BtTTIH rilAMTrM. CAUYaodTarBtora,lnEaadldat. HI dl IXIAL Yard for aalr, 70 Maorkar at. fold 6 CRAKBt RkY land, 10 acraa. near N. T.-M Aaa at MILK ROVM) Iwr aalo-Iralra 10 wrat 14th at. fll I. riU,lXKlUAFll0aIrrforaa-71 Wattart fl4f VARTKTY Store for eele aha, H-lBle-krat 1114 TO I.I.T. AMPRuTYrr.allrrrtabUT. II hot al. Sua. fll f BO tRPt NO Hoaoa In lladaot at. tt Eaat rfaar fi I M P IN ITS taenia to teaM 1'arard at. Tatt "l( TKt t K farm war N. Y. for aalo or to IH-M Ann al. d Kwrua HI Uauimand at, 8 rxrae 173 We-t JJi at WVTTITi IIKT. tXJITAGK atfiowanna- P I C bai ) itita. SMtl.L Itllllard Sakoo-Addrraa X., bo hWduu. lTIIIHTIOM. Jill HANClXd tanil.t, 1U rorarth. 3. tkXAN.foO f riAOIvaxinatot'cruuutor.fctdMl'blrd aro. 77 SI'AMdll and French ta.' a kwaon, VM arlck at. fll 3 VJUPL.O TMaU.TlT-71utci. B0 WANTED A STOirT, ' ACTIVr. rrrrlran boa, ainit 10 rraranf aro, f r amtaiii work: alaoen mend lair frntn 14 Lil4 raaraolj Ae l i$ and Wl Kultou at, Sd ll.mr. tl BOY WANTKD-T0 BAKKUS-A 110V wliohaabran Inlhr bnatowaa lfara. Applr at UltWBllrrT.S"irendat, Wllllairalairnli. U BOY,- WANTri)-A NDMIlRUor I10Y.S t j xttrnd to llral.lliu llachlnoa, at 131 Weat Xh rt, Wtairn tlio 7th and mh aie. 14 BRAIllt.NU MA(IIINFSWANTKI) Int. tucdiat Ir, 10 Mia or ilrU I run hMldibil miililnta Ai'.!) at !(' WeatThirt Hrinthrt. N . V. till rlltlfL frllriM CAiiiKT rrnoi.HTPisrK wantkii-a r,r. rij, rirji t iirhnlal far. Appl' br let! r lo A!JUII.M'Al,,lr,iniinadaar. IJ HIU'WANim-a. VAI.r.l' TH I.O'IO t uba 1th a nn rrliant, Clark fur a ahlp. ln( .vies, V brali ll.t li, tf Cl-taa, 0 puit'ra, 1 hurrriiaai, 1 tiar- kisr. tlwi.afor trad. -, chra f r ac miitrr at-rc. mia lieaa.tlian 4 a.r atolravil, d ntan f ir att-ani T An pij 7lli'tiinirv,inr. tn . HOtil' SMKIS-WANlT.ll. A COMI'la tent i,in l.t.'npar rt ,1, atauat mpirl'ir altop rai fii. w rk ptalari.tl aliai a f Mvw.iina.. I,r a fac trr A'droai, attuiitrtl nlar. rorthroii dara, Min iiuiactuii r, bui No. a f i oun oTImi. od HUM I Lit WAMLIt.A rKKHilH TO. lak. can. of a l,or and luako ltlwa If li a'fill about llu l!.'u. Mi'a'.WWld uUlllta tu, and tlirna'trrat I Wa'lat lallv'104 qWIIXIK VANrr.1-A .tOVItSKYMVN 1 tal ir, to to lit tha win Irr a ah'irt dl tan,-? Ail, pli-atOlitrirawlib.Mi-rorelDu'clmkA. M, 1 ILMI'I.OV.'TllT-lVmrklrxa.. fiOtlK WANll.ll A MIAUT, AniN'R v (liriu.n .'.rl; ono that ran talk t nnlli.li "Wia. tl Jo vlala caikln, aaJiLaf end Iroulne, la arnrral, Apuly Bti.'.I tprlu.t I HOI'SI'.WOl.K - WANTKIt A IllHlll rmdt, oaalMr a-idina rr. Apia bataean ttia lmiirar.ru and, at 41 (,i.a,t, nar lln-ckit, Noi nat'dapplr altliout r.mI rrcoiuinrndUlHia. 4 UOl'SI WOKK WANTED A CIRt, TO 1.X ett ad a I uttrt aad ree Store thnaah tt I,. and i'e lift t work In th huuaa uionilua an I cv, tilnr. Muat lo i,i al and rprlrMtr Kno l.aUe ol tlio trtdi tad ali-.iiirir mrnaarr, Aprlr from 11)4 u'.lirk, at 1.1 HamiUial. rii IRONF.liS WAMri.n-ClOvID ir.ONKRrt A anl plain arwera, at 71 t'rnabf at, baerm nit lid FriJFUMltRY IIAXH3 WANTTF.n-a!tN to work at th paowwrf laialoaea. nana .nt eiiid and mu'i k I anila naod applri at kl.LV, till t ttlli 4, CO., 04 EVnrerr. Ill) CIUMSlEFAsr-S WANTED TWO OR a- tiireo r ayda to work on I adt w' nno Horn In work br tlio work. App'r at lUWaarrlr place tt EafPErOTITE.'wT .VAJeTKn. HOl'SEWORK A YOUNIi WOMAN alahia a altiiaflon aa welfare! and rliaiiiHrr. mald,orto to a-rnaral lou'ework. fall at UU Waal aiutia-iilli atiHt, bctweon Olh aiid 1th arena e, f-.r t.odara. Ui HOlISKWUltK WANTKD, A SITKA tlon ta rmk,waah end Ima, br e r,iiN table rminx eoiuen. Applr at I.YN"H', In l'at,tdaeen laWui areand Llhcrti at,(irrpilut. 101 H Ol'sr.WOUIC A RESrKlJTAIlLE WO li an wank a a tnatloo loeaok, waeh and Iran, In a email prlialo fan.llt t o oba cU n ta o a e'mrt ale. ance In ho o-aiidr -e-mdell rerir oca f Itpp, Ap- rlrtiapaotiT'hrt.nid Mare aad are. A, M tiK.r, trh raiea, ran lw a eo for t dare, 1T4 norSEWOKK W A N T V. D 1IY A III. enTtaMe rill a elhi'tlnn li rn'l, aa.li, Inui, or eintral I ouai woik (..either alt -oi riui trr , call rr t da) e at No. 17 Sheriff rt , flr-t floor, fro'.t ronn. 1 4 1 7T.T KnRSE A fllTIIATION WASTFD a b" a f.irman alrl, aa a wt norr A in'r t Ike Imut limiaa f 1 li lauri ,1 , Id II -r, hart room XVAX'1'V.U. PIIAIKS WAVTF.D-A SET OF I'AKI.oU S tbalr. Addnaaf. W.Mnlmism Sunllitlrr. IIKNISIIhl) ' prlvaU f.ullr. ROOM WaNTED-IN A Ad. ran, J 1.4 box H el H in oifieo. r;i;ocKKY8ioiu: ou a mii.k rduxd --a watiUd Inexilieuea fir llaleoreanf t.u ftrmlnt taad. U buiira lli'o trmii f e rltv : PTltf title, iruo fr mi mi-rtrapa will nut In enr amount of inunar WT'iiNi ,'r a.., liuwv.l.l ,w,'l,a0,. 1 YTOITSE WANTED-TO IlfltB IN Rrook- 11 In. or Wllllanialjirvli. a email booao a llll all mod m linnrnvewieiitji. lu a rean rlil le noljlilMirhn-i'l. h e rwnne1Wc t na t lettot to rxaeul $J.ai. Addreat P. M. 1 boa fW Sun enloe, feUS'Ul JADDI.EYTANTI.D-ANYONF.il AVISO arootlL'UV'S Balllll.P.todlanaaaor AT A IHU flAtN, roar find a en torn r br ao.lreadnx a H'lU ta K1HIMI SUIIMIL, llu hot, Sju oiuee. a3 U SEWINO MAC'llt.Vr, W A N T K D A charter A Wlhoi a wlnxmaiklna. In rood or dr, ault.ble lor n drew maker, tor a bleb iiiJevU a ui laifiieo, ei iiianrann n , nan uoor, l N'l oTiTwANTKli TO IHUK A Ml I.I. -J atori', a th room aUarhi d. for a cvid atorr rnt hw toetarrd mt par ai.uitU. Ileaaa addroae M, 1 . V , 't 4JI1 Sun utbca b 'IMNSMITICS TOOLS WAN! ED-A 1- KV 1 td-hand. Applr at tM Pearl et, up atalra. 135 PEXtSOHAIa nOTlCCH. AN AITEAL TO THE BF.NEVOI.r.XT A-Mn. MAHY MITCIIII.L.of If. Wed. '17th it. bark baeemoi.t, wleiae hueband waa adrertlao. on lho Ifthlaet. baa not boen heard of elnee, 'Ihnai flea elpluo rLUdnn now bare no provldor. Thainwthr being . I. k and heart-broken, aud In treat deat Holloa tad Bonding tba eomeaen neoeeaarlee if life, thoao haelnr anr araoaut tojrira aUlptoaea leara It at liO WirfYIlhet. W.K.S. 14. HARTFORD, CONN. IF TTHSSHOnLD meet the ere of ItllRAf'rl WIIAl lllr. or MARY LUZAIItrrU or SAHAII ADU.IA Willi'. irKiilfb, ail oi wnom reaiua in Hertford, tJonu her a III confer a great far or on their moth -r, Pli ILA v, niTIKMOKr.br r!" reaalag a I. Iter to her, eare of I I. BKIIBT, at 41 South Seeond et t 4fl loutn tteeond et Wll llamiburit n uiiamitntrrn. llartfurd pepera will oonfer a great farar to an eWlitt' eotoan, br oopjlot th ercae. It CKM INFORMATION WANTED OF FATRICK 1 McNAILYbrhlanaplipw, IIRIIMIKT MORKN, la. flalwar, Ireland, MlUtawn. Call at Id Waaltlng ton at. III INFORMATION WANTAD OF EDWARD I Rl illKKTS, who left Mi heme. Slur King , on Feb. 7th. 111. (god V rean, about IK feet hlali, ellghUr built, clear oeiaplrxluo, llxltt blue ei-aa. drk browa nalr, dark Back coat, brown and ehltd etrlpaa. Anr Information wltl let tltaoklullr reeyleod lif hlamotk-i-r, et SM (Iraenwich etroet. M. P. MoCOlUiiCk. fc!4 1'lM 'PUE rURLICARE HERP.IIY NOriFIED J- that JAMES CI NNINUIIAM la na p irtner of mine, ami that ba la not eutharUad to eoulract anr d. Id. either lo mrramaor uadttr tlui eaeumednama of PAr'tCdtCI NNINUIAM.ae I will utdnaraiir oh d-Ida. llatod. I'th Will, 11UI, UtARUX M. I'AI .Im ivi DHENH. DAMAUF.D I'RINTS, MUSLINS, LINENS, lal.lo clothe, daua-k, dlap, r, abe.dtng, towola, nap klue, black alike-dt-lattiea, ,t lleetiawle. lung aharts le, tor aale br WM. MAI'HKWS, No. Bl ralbarlno elrt. fold 1104 'I'llE WASIIROARIl STK.L TRIUUTII. 1- ANT- IIIMfil, ANUS Ihiuh'e action, eprlng a.ld roller waablatard, U Ibaclteep.-at, and bdat waah r In .tU.ua. HateaanahalfthaMinaand labor of aur other mode, no eorart.ar uf cl'dUea, u epla.hlng of water Smd for elrenlar Atrt.t; wautid. fWllviav . "rid.lre-.jH.iTMJl .Laa,N. Y, ett-l-AVbUUL. !' U4 AVCH0.1 lXOTlLES. A UCTIOS KOTICB-POR SLS. AT NO. al lnft Centre at. to Hoop aklrt ntaahlnpe, oiaaonrliu and doaNlfp; do all cmpWa, with ewlfta. apaolo, batdiloa, o. i aim, eerorat latnoa, etore, tehtaa hand earl, tron aafn, da. frlltl'IMi Afcnox Noncrnooo wouth ok haadaitr honaotiold furalturis will bo anld tbla afrrrtint.n, at t a'r ook pr latdr, at tho Iwalllna-bnaji No. IM Twanti-firet at . iMdwaon Jth aad hth aronure, parlor, rLaiula-r, dlolt4i'riir,m and librra f rnltnra -if irrrr doacrlptloo, olt-ott aufea and aofa b-ddaads twiwjr triable and Iniraln aarpda, too tlatint mantle n-.m-ra, ck-i-ia, matlrraaia, brddlie, (lit ruirr ra, roaraoud. rah .renr an t rano ahal-a, rook era. lonnrra, roaawoo tibiae, rlraant plana fnrta, aha.laa, cuitalra. chu.a, eiirarwara, rut via nit larj, Ar. Tho henae la handaoairlr lirnlaha,! from ba rmrtit to altlo. All ta be aold wllboul ramiT-s rtln orablne. Hi Auction sAt.n (y ir.sii:Ani.K lion.. hr4 furnlroro at piiMlr auction, thla o.t rhura. iar, aa I'l-e oxiora, a n lar iota ar. naar ii;n a -, rin latlriTof roaawooil. rnaliiaanr and kl ck wiii.ttpir- ibtlrac lr. rhrmhrr and rilrlnr rotrni furniture la- t.lti o pctlnt,ortiatiie-l rniii,oriiatiie-ia,rimK,ar.t ai baarmrnl and Litibi n furniture, rlmk,Ar.t aliI.-wi.,ral aw aril iut 41 AtTTIOX NOT1CK A" MUfiR ASI) - Tahiableaoantniti.ti'f r it ! bin- h .1 'if.il turr, mt,ulnrd in tlio bnuao PS Wcat llai-t-ui at., enmiirlalna matioaanr anl rn,oooal c'unih r auit luatirnnaw, hrda, haiU'lnr, Ae I a!eo vm K.aaiao-ii lianofortn, phr and tnant-1 alaaaaa, k,toUa-i aut dtntnPf mum furnltnre rartloulara In the ll,al.l tka tucrnlaa id aalo nolo will take plane on I'f! 'lv llw l.dti I...I, at In o'clock. Tll'Jo. M. t'l'i NAl till roN, Aiirlloiicor. Ht HAMAIIFD rKKNCII TINNKD WAKE XJ JIMIN VAN ANrWKRl-At.iS, AnHloniar, will aril on 'I bnradar, llth Fth.at III nVlork, at No. 7.1 William at, fiair eaoa French tlnnnd war, lmpirta.1 In and damaaa I on tatard Uie arhooorr f 'oei I'il.it, on the aiaco (n-m Atilaprn, and aul.l itndor the Iti.nao, ttoaol tbopvrt-aardisjui. iermaoaah. felliTlli FCOLTON, AUCTK-MOllTllAOK a aaloof thofnrnltnreof a Htardlua Hiihp. 'f hla dar.lhnrxlar, Irh I4lh, at liH u-elock. at M lla-k-manit.. thairtlrofurnlt iieof a biarlliia houa, br alrtua i f a cliat.kj niort(Me, Alao, too Millar I I'M -a compute, UJ fJKOCVkYAND l.KJI'iM: STOKE, WITH - atork an.lfTtuir. f Vaa'oat atttlon, on Mt irlar, at in oclork. tliealorerormr of Watarand IVarlrti., Ilronklyti. Alan, a boro, aacim and liaritiw. I ,r oiltlmlara, Inquire (d F IklllDF. & tl 1 1 a-4 I'l't-'ll atrct, hre- atk. VI UrsKY iiiH.r.N, Ar(rrioNr.Ki:Z.ti:Y aud farcr aord . 11.1a d.ia at ln n,i l.trk at the auitl n elrro, 1J4 wiilUuiat a.u,i,t.lr ,f drr ant fancr rnod hnalcrr, al'oia. rlhboaa, clutbun, droaa i;.iouii,lauljc uotloiia, jbnilri, 4o. 31 T VMOlilAKTY. .WCIIONKKR? Wll I. ale at.llathtaatorellilaoar, at li'n n'rlnck, at 171 t hldliam ojlLire, ho'aa, Liuneia, Itiirjaus t'llatra, lal,liw,ld l.ala. l'.allurl.l.. t'lia-'.., farp U fill l'-ii.t ids CutliT)', drjr and lanir li la, Snors Ac.dr. 41 M. lKitTKll I Y. At'rilONf-.tK. WILL ai-il tMa d r. 1 IV Vl.a k at aalernom M. auin at, hthariuht furalttire nfiipr1ainif anrio, n llrami arm chains la rrau a carii ta talil a. a adiat ands ntlr rara, ladatmiK iiiattrveo, launri-a, rutl.'rr, china, die, die. H moukiagh s.i.r.-Zi." li. TuMaT.rn'. 1 audkiieor, ij-ll thladaratt o'clock al 411 Canal a. Imnainr lMd-ta,il-, raaira, tnhlaa,anfAa, aia lala, tdeioa. niltr-e-a. carpita, luatlraaaia, faathar lials leddit.r. crt.li.a. kllclluu t jrnitur. Ac. JUU III!, I 'KM II, Altorner u pAWSIII.OK VMS 1SAI.K II. l.KVY, AlftJ A tbairrr.rtt turrlii at-will oi II. tlvUdaralll ntha-k. 7ii tlla, ball and oil i r drvaaae, ehlita, aha K tul ta, lawta eMl raltara, ri,ta, ypat. trunka, tmla, S a. In, Ac. Uroriiirof II.IMI.NK1T. SI Si J. TlOPAUT, AU0rCiN'rMH,THW a dna.atl"' i'rlo k, at ll Itucirlt at biardl- houaefuruitnr,., CKtWaeruIlp, I 'ddiw'e f. aMu'r It l s HiriAtia, w It Hud ,tll a, ilnlra, t.iokli: ajji, , cioik-rr an.l fl a i re, kltchinfuriltur', fcc 33 T(iAUM., ArcriONKr.lt. OiFICK a 4.11 Iroadaai, ellleell thla da, I'.mn 1 1, 1 Itll Inataid. al ItlaoVktrk, III. a'ock anl Itat'l. anf tliaCroceri, llrata iral.tan. drlnalna aalo.ui, Na M, nniO.r.n.,.1 .al IIUU OJnllUlO ll Ota) IUC lilC nJtuiavl UK Ni.i'l.'. p iv m. wn Tf i:Ai'criimM:iirwii.T. - ai-ll tbla'arat liln'rlurk,at&7CirUan.ll.tra.t. lite i nitre p otic of ll o atair ll.dol t mi tl.rr wit h Die t aali-oita ; nlau bar and bar flt jrra, bi "rd, r or I'A ) lllAl.I. l.lSAI:i. atlilne.' lur lu.irt .ace . alt for ere -iii-tol Mr inmMN, acltalt 1 m-rUnn Nili p altlre and rn tnpt.ir, l"t ai:.i:nAia iiih.iism. CIIRAI' AND RF.1.1AHL1. HAIR DYkTTT HRIKfT Clfd 1MM1MMI.F. ISSTANrANIXIlN IIAlit III V.. whloh k anld at the errrmel law prior of IWt.NlY-FIVFCF.fri. a?d w arrant -d to lie e-pi1, tt i tbidter, tSau aor kith pricel 1 1) a now in nan llteeboeerxopilriit llyeean alwara tie bad at the followlu w'aenai New Y'aa tloaller, t'l tuchth ar, I'orti-r I'al'chl.d, 4ln ll.idmi at ao I I Mlalh ea.i I arod Oj., I'laaar au.l feh rt, lllvni.tlo llraiulrt Ki'a.'a d.C"ll H I w.t alt I t,H Or T A CO, Allen and hiat-ton at am 47 H rond ar eor. llth it.) Sandb-ru'a Nraa hnnl.r71l rial n aire t and at tl. a Neela-p.'t FhViiitn,lili itrri t. N. Y-rk. lunOkl.tN lir. ,M-ntildi, VOitt'otirt at llr fl.ull'ir, ll 1 ult Jn at. H nb ri ,rd, Mrttlo ar, and ( ar.l et -Wu i lAeaiinrim NowllL Bdflra-dat , M,ll.ir. our. ron'heiChand llwilhidei Sia'th.rir. H.iulh filth and ra i t.tn 1 1. ; aud at .l.'lmupklna' Varl.dr atom, no, xia ui aiia ia , uiar "oythiu. afaiiuractnrrd and fur a. I . obliterate nr cdall. at 40 rVH 111 BUXIMI at, Wll.l.UMtHI'K ill. I. I. jVF.WAEK REMH'.RS OF IDE SUN, will lie enal.lel, heretrt,.r, M r.t DR. ZF.I.L'S KI.MiaiY fur LOVE OF sn.OXO DRINK. At lr M. roriv, tt'. itm d it F t aal. 1 1 s Y.-rk atf.llllTld..nt.iiidrl4 Held . lie .ml III a..lyu, atStia. liana, ITt) I .Ibioat. l-'.ce, ei.e d..i.r pt box. to1' .lla'uUU Ql'i.l rA!I.r.S-lMKKS WEAK MilIlT C3 Imnrovtd l.v IV A aa.r I'll lK'.l eel bra'.. I eve proaervtra, All klrda ef aeaetarlra bmabt, laild ei. rhen, i.nr ieiioind.a.e 2-4i.r4tul at.,l,er Idlldae. Ilook eland, eor. Ilrand and I Idndje jt, lor.il.., a siuulu r'a.t bartalu. f. 1. llie'lJi TO THE IADY RF.ADKK3 OF THE SUN. I1AYK YdL' 1 Rll.l PR. ANIItR.iO.'H'i I. UK COIUMAU an article prrr en i npr dr far weak and deblll tatnd f.Ti'Jea -wptrlally thnaa of aedt-ntiT)- haMte.wlia ara mora .a- laaa i.tllla-ta-rt wltb drap-rada, enuai, aatlon. Satuhwici, rliikine aid falutual t-al.it', Ae, All ahotild id'j It a tHal aud ba relieved. I rioa $1. Ta ba bad at 01 Kiel la aaa. loll Ita' lll'NE.YESS IIA.-l,i:H. BUNCHING KTAHU.SIIMKNT VH Hiile, i hftMMl I11 ud ii1iritills',l 1firnirt.ln U 4 blofi ot-DlIt hui-nt. (r-iMiHh.l 'Idcl' v4.) .loin ft l)it rat' IhHihmkj tl fjtri) wll lw 1 wriM tha rircliftii r; II In U r .re thunrr, or irt.uiiljr) .HrtHM l.ANCt-t Il4(.lnii wii.ia, 11-. i Hint . U 1 1 8'l tl nincnr.n snoi' FOR SM.F -STOCK IJ and tiallt if l.iilu r ,liop No. V'Jh Wrd 17'h a, Imp No. V'ili Wfd 17Ui 1 1 cheep, a e.ai I luuun.l et , la t. nib and Mh i.aee , aail 1 rheau, e e.ai I iUba or, .tu.nrr enln Inta oLhor l.ual " iiuniii BlTTCnEL'sSIIOF ASD FIXTIT.IS FOR aale, a III, or a lllto.it ,tuck, la '! d ba-ttl .u fur leielniea, lleooun ft.r e.-llil g, tl e oa ui r bl golnif In the eouutrr. Imiulreatll Cannon rt, f, lltl.'i GROCERY AND FIED HI ORE roll halo rhraip. or would eiehanae for a pond mlta round t good epartmanta and long b'aao If rouiilrad, and rhaap rent now doing a good eaeb trade, aud lu a good lo catlr.n fur buidnuu I Itaa lucn eaUillaltrd 1W reara. Addrcaa UO Uadford at, N. Y. It GROCERIES AND FIXTURES 10RSALE. For aale at a great bargain, a ainall atack of gro rerkw, hxlAirea, Uaao al atura wlthdwelbng rooma, xdrt llraud it., Willlanbbiirah, good h'tdu.-a, localltf, etaa-iaudatai.kna and varp dealrabu! little monor raiulrtd. Una' la) aold eoon iel bargaluoll red, r.nl tin wr aaoi-th. ftltJ-Ul NEWSfATER STORK FOR SALE-THE old rwUMLtkad newapaper, perlodioal and rarla tr atcro, No. 471 l.reeowloh ai I'rloe ilK'i Kent paid ta lho One) a? March. fel4 rill OYSTER SAIXON, LEASE AND FUlurea to taj auld cheap ae Uie owner baa other bu.tniaa taaitaudto. Applr at iUligbth are. HO VICTUALING SALOON FOR SALE under Fiiltou mark 1 1, ae of tlia oblrwt and beet atennalntliecllr. Imiulrn ef H F. (Uniet, on lha preinlaui, No. Ik Fullca Markid, Naw York. 1.11 3' DI'MXIdlBT. DIL HOYT. 801 BOWERY, Ol'FOSITE Sixth at, Inai-rU full etda nf teeth on pore allrMl at d, da. (nil. i.1l platlna, $i'n artlflrlal bone filling (law-iledaltbinil pain) Mantel gold. Ml cento to 11 j unaleni, t c.a.to. AU work warrmutad. I fed 11'IM rr e ihn-iTYoiTwisffro have you it A t. Ih utracUl In a euiufurtabla and arbi tlfio BiatolT witl.ont pain, call abirelt ladnlio br a man of gr, at expi rl nc I am alao prepare! ta gtre a ar od lilt Int I l.lw end b eth I . the i on-t i-aal roa can ehaw. Did pittra t. bit . full at t. Stl aud upwards at Fit Bpilrga. W i: (MiP,UdLI. flHtlao'lII lioAitn atLia icoona. BOMUHSII-AliBMlKMAN AND HIS alitor lOUnl lldl.w, ran ba arenmraadated with t.liu, or a lOunf lint., rat, t. a. ".u,,,,.mi.,wii wn.i Imart In a 1 rlrata Aua a-i'au f" dip hr appl. lad in BtuTulk It., Kt UI lai-flU aua isiteuurr ou I TlOO! I .IV tee OOM TO I KV CIIKAl'-TO OHB OR afu-raora, a email room, eomronabir ItirDlaliad. ma. loaue allil Waal .ael. leat Cl. al - i .ubatet 7U area. 11 JatGJLle JaWXAXaC BUILDINO IX)TS FOR8AI.K ON IIF.R 1 ran lltlla-eeaeral rrrr ploelr Inrated Me naar Hchoaenani Jereert'rtr. en horae ear root e. Mora an rii i nan una, earcan, er, rTeEWimm ,-p-, Trrma rrrr ewer, Applr at 4) Watarat, mUtdac'lv COT I AUK FOR 8AI.K, LET OR LKASK Anaat ootUre, Ml front br Mil leel deep, with to acraa of mod land, well aultlrated. four ml.nitea walk to railroad depot, a bam and foal bona s the kitchen nparated from bo'ire, a g.. ripplr of fnill with a laraa rardrn. In ellleea o" lemalea. Ion laland. For tu')fTT nf'wniatlor, loiult-e .t tiw corner of d aie. and Mnth at , New York rlt feltl'l.il T7ARM9 lYjrl SM.Ii-.SiX'iritE AN IriDK. -. prndi t.ce and l lad i.f t'al f eh rf pat.le ia, ert, nn er ai aerea aa aoud laul ae can ho baiid on L I , on tU I'. K i ui'tr a dri. .t. 1 1 it ' iltataut, al It la a Id an acre. CII at llNf ailrt, nim 11 faltl'lli 1,'AI.M lORiiAl.lr-A SMALL i-'AUM. 1.".' -a- eina, with r(io,l hi , .1 I. o. neatfr cow, lectii ti lur jatd, la-id vl r-.a-rlon, atlli 'rult an' la.i. tr.rsxrnpa ar, ilier a i. 'I l.tnta, tiinllna i '-i'j lala-i.t. I'rai t mi, i I - L .ao tor illa.ll liirih.rr.iet' In.. tir.t I lA U l UK.K, No V. Aailhlalrt, tll!liarlturril IV I J'WO LWUMINU AND OARDEiNU L.lND t.taeli aVt-ibt Kle'rivof ,-ilt-tble I md on I'na Irlmd, iwaldiTilili' pirt I. cl.'ircd. an I iiftli Ml rtnli. land, tea r l.lno Hck-rr and oak tlmlar loi.t, eovtt.'WM t'Ml.rai.l, , I dlilr .llaat-d foil, . , nt li I .e.tltlarm taljia eitrnma-lntl hr fi'aile: in a ll u.l-ltin, n 1 Mn.ri.a,l, with a erbnol luio mn.. oe-i r. w HI b, --11 at 115 p-r acre, to aU'leor pait, aim aaa, ta-vnii'uta t.ie'na.. a eon. .rn. a l.t -i 1 11,, uoar S a tin, I. I, ftte mil A frart ftriaklimN. , cniitalnliiaS'i,wr"e,eii ahlehthtr leabmiee, tarn, lie, anl a In eiattltn.aja tl .an a, conteli-luenit acr,a anlahle for a rfdanert will l-e 1,1 or leanr.1 oa taiorable t ruia, Apidi to I, tnic. 1 U.YOU, ti Kcade at , u p atalra. fall li'liw IARM FOR SALE OR TRADE FORCITY prrp'rtr -of niaerrma-donaof tl arera; ovl eoi', 4H nillea on I. I ; (tn.i.1 hnlldlnra near the daaeh; liaitt.rb'ratlioai trrniea.r II. KLAKi;iUal ro tate and bouae aticiit, 14 Cbam'a I et. '.! TJARM FOR RALE. OR rxciIANUE IOU A. a 1,i n' and tut a farm In lluluint.ia count , t'i ad,tili'lu a ll aee i k.'i acroa, UI ai ree tlmla-r, t u I al. an.e tlilul.le i no rucumbrauie. In mlr.- al '.il rtnniit atr-il, N. Y. . HOUSI.S FOR SALE-1.0il WILL 1IIIY a e Iwiaabirr lumen andM.ttie .irl 11. lotkO htOiae. T i to l x-i I'ai i ,r a aaotiori eu i na,. men hiaiae, 7 roonia . dif.ikai for rorm retire ant lot. oiu d fll III elllnjr ft.r V'r,,ped.le.r.'iid lor , tlon. one bl rk liaa floni r.ri. lirnl. tmui Wl Ml I, a.all ,1 nr, 1 tl e l-aliutre ran b-pittl iri.m a, lo iiiarlerlr. A.ivl.ili t' HAM! I.L,c.r. ol bin Ke an I ltlh rte, llrocklyu. t,lll,li UOVSiy AND LdTs FOR SALE lilt ITv. chane A cjirai-rard f-nr adi li.lnx new tlir(e atofr and bare moliDil tek lioua,e el.dl.'e, l.roail t ,f t arcuuMit. and t a,pa and do rear, elabt bK k fn.m fiira. Itiiiilieeoriiirtf'lhirteiiil Ndtill.lcrit't rt., Wllllamat ur.'h. 'IIK.W. HT.tLI Y 1 HOlSr.S FOR SALE. IS JERSEY CIIY Slaama I IttliL ItKiiai al o . m i tl. n.t lata In tlierlt, al,onii Iiiko bnii'O wtllilJ Idinf pnuiiiil on Ik.raru lllll. T rut- m tb i-rcen t uutrc alii llarrcw rt., Jiret c.l; . f, 1 1 14 tr'lil TJOrSE, ir., FOR SALE- I. Sin) -lo lua-lwrl-ltla aire-1 r. I e f. r aa lilarkatttltliA aale rlu ap, a noud tai-i.liier jtiius bn.-n end lar 'ae torr, 1 1 ai n-a of ruod la.. I aid Pletlvol Inilt lit a IlirWh.a rlll.tre In N .).'. lull, o n .lu N V I . lll.i.'F,lt.ltrll.ll'tace,aiidll'i'itre I fillj I'.J HOI'SFAND LOT FOK-M" -LOFSU taoitrr and but.inc-i I. FrliaN,!. Apu.-on tbo nnmbei, e.iuiit ,t t t.ri.r id j.'t'uer.l,!,, ant Sin'lnits fU'ltam'trir H, nM. ill 't. H miiwira Imulciard. (. IIC'I'il TIORSI". lot: SALE-W.KJuN ANii Har. 11 i eea, aiiilal.tr f riiir ji . r t.r r, l,.,r I cira old jvmr Uilid. 11 ban li I Mi. en I wirait J a'nnnd rt.J Hud; alll la, arid I ,r ltalf tl.-lr rain.', .e lit an in r i aa no nar tor tit, in lupttrc la t a t la rrai.rt ct iiai a oit.1 i.iionoi.-nii- aViORFSIOR SALE ON FOLIOS' Ar.tuie, kJiixiM)r twouf ti.oa?f tr.trr brle atj'eia t ' atrilnnlha ititibril) el.li'c' i l'niiare,li.4 l.iarenei end llilitew ita ; trliuiiaaa Abo, a amilU taoat irv e. 'tine. No lUtell e -ti..l. i . p.i( ct ord r Ap,. r lo Y, II.LUM MAI KM , IM Full in are It ll r.'l JJ to lairr MIOF TO i.ET-.r-MIlTiT; IJARIIER J a rt.otl. aiiiUtlt- f,.r a Itarl-r ebon. In a Itrat rat l it td. l-aillum Iml ltlie ll.mliti.ii lrr. pp'r 1 tl i io r l"ul umu it. bo itli trooii,ii. ) riorn: to n.r or leane-with A 3 oiiuaai.d aoal atablw, earn, r Nnaa.u and IVail bLi, Itnakliii, tirii.iu.1 lail v. icira tor n nikerr aitdaiTairr tiood i.ppettiiult i-ftt red. Hart low. Ml 3' llijjej nOF.SLS JO LEI' THE 1 RONT AND rccr la.ti i No It (lark il i aUi. I oro Na, M t trta?nald it, near ltrondoar. Fur partln I'ar, a..t,lr toA.JOl RKKAY,JrS7Jllrnadoar. loll UT ROOMS K) LET FIRST FUKHt AND l.aaim.nti,cich, of the tooiatorw brick dwell. InmtOtiand Ct Caniaui.t. Inpilre liiolhreol the I rod Seio Workr, or at IU Mttrrar ek, our. UoUofie llaoo. n izina 11a SIORE TO I.irr-STORE ASD HOUSE 4 Fore) Hi it.lrmt rnomi wltlillt,ht lllaltinaaod ladrotm.', 33 Ureal all apartra nti 77 llenr , '.'01 1 let. -rat. fdl.Vlfl tllIIkil7wU. daVc. fc. KAwfll ' (.ONoTnLAnTT7 iTrTAVK.S ' .fte.iaKlltfaiiiTweak die at 1 ' p m , f,.r Hit III lltat l.iaalN.rl raotia I'olnt endllleiiL ira.axti.iid lo fl i- tripe ,i 'ltiaadra, 'lluiratra anil Hatur. d.. a In i, hI r Ha), I I.v1'. Imk bndN'.rh,i.l tiini lull rl:!,; I atuira.-, IVIi. 111. tell I'll! nUlrCOlTM.INE OF LIVF.ltl'OOL AND J I.m iltut iTk t rtaVkatfic rrnm ort i lalr-rrK'l rr rMirfiti mn nlwftttbf iraftl h' tlii-t wt-ll kai-rn llt.i . nlllt'i.' wwklj', .. tlio t-rr tiM-ftt rut-f, Hud rtrntti lit4f eiiHil fnf n ft?triu if. nviiM- on ! inMtMl lit iiiiv mrt nf iin'ttt llritii nr InUntl, cn h HuIi.mIIx Ri-i-Utne to or ilrt-t-igpj 'iA.bUUl 1' U Uf,lriS lhit,N. I . 11.1 'lUIfjt'OTl'H LINE A OF UVr.lUMOI, PACKITS. Tbeaulaa-rtharaeautliiue to grant eartlfletleeof paa eai to and trout Uvirpuol br tn.ir lavorlui lino of pa. ktitA onetil-lna In lit lit-, folloalug aitlps Vlai V.M IAIW nil, tuf ItAl.ll lai.i; Al.niol. iI.AIiNAlilll'. Ml III ll.t Hr, VIC 1 1 IKY, lir'N i.AHAMr., 1 1 ism in l.tllof, .IN'i. .1 It iVii, WIHI'I'IHSI. hWIIH.I.AMi, 1'lHIKf IX. INIiHtWI-IIKIMlAUI. ck., CAM III- IV. Maklui; t 'itln r altlio bcra, r. alWei.vi'r uvauaia Tbo Mibta-rila ra a ra al-ai ae.'iil t It.r the X I.IMKll' IJNIUiN I'AI Kirr.t. I or all of wbluh tliar t rant cortiriLatee on lilmral trmiA, RlJuTrTANCT TO IRKI.Aii, . T, dtl" o. ifl-ocnlliiun to Iwini drafts tiaraldoon de mand, tliroiirb.iut t tielaitd. Irt'land, Scotland, aud Wal.ai, S'liiilorra'IfurelmiUra, elrt ulara w tin all pat tk ulara mar be had oa application- if br li ttervltrloaepadtrortaiiip to 'lAPHiKl'I'l Al'tl, H.I B.aillit.N.w York. TAPrttdn, bMl I II L l.O. Urerpo.4. IrV ktao'llt AU'I'IC'I.IM l'OIt H 11.11. IIIRDS IOU SALE THE FINEST 00U larttioi in Ihl woll 1. A tL leian. and alnalajei. tiarlt-a, aura rlu 111 icklng birda, and Lucy pir'-oua, f. ralim aud delulo birds of all kluda aV , F. M. Ulbllowrrj.irpat IU.irk. ratutt. MIl.o'llJ CANARY IIIRDS FOR SALE LO NO tireed ha palra nr ,lnrttw, to anlt purthaaare. 4 iplr at 77 liria-ualiJi are. In Um r.ar, buloei-ii llammoud aud lleitka atreeta, N. Y. Mi Kdas'lTJ DOO FOR SM1V-A OOOD WATCH DO(J ft r a ih p i r t..r.-, or a farm, aa cab bo hriad lu quIreBOIllilidat, N. Y, feUl'113 UORSR AND WAdON FOR SILE-A Ibt.id eoiioil. and 11Ih horae, 7 ri ere old, arrantud kxpreaetun waenn. rltrari. either tuilliaror atltarab: ta be eeeti lad Kaat llnaadear, 1 ur partleu lar. Uil'lueitMt,iu the .tore, (. Ua'lll HORSE FOR SALE-ONE U00D MARE for aalo good for aaddlu or drlvlnf. Him I, aratnd end kind, luiu re, buuday eaceptM, t.ll ould, at 1U a c"t atli at, lu rear of tl.e LUli u.ni, lu ite lot. fib I! aloft II 0RSF.S FOR SA.LE-TWO HOltaES, age T rrera old, Ihtd l.aa.'e liL'li; alas a har.d- aonve late Mare. 0 ban. .ie niais u ri-ara niq. reara old alao a 1. Drier Lett Horae, nrie Irani .li wjiri A anl. at 141 Fourth at, near Urora at f.b 14 i-m PIANOFORTF..S I OR SALE-DAROAISS for ('aah. f 13ilaai.llfulrawwood7 ort. 1'lano furtea.talrg the balance ef etork of thu lata tiriu CtKil'FK ATllrHloS.forbenartof credltara. br orilt-r Jiidee la nard, Supr.lne Cuuit D'al.Ta and otltira oil! I n.l tl.etl.eHp.vt I'laimaearr ofl r. dl ttlie cltr. Al pli ilM llt.wery. . IHIIN MclnJNAl.ll It c -Irrr. N. U.irilualprloiaJiiJ. fellUb'Ul PIANOS TO RKNT AND rOR SALK AN .aa rtn.eiitof new and aeeontl hand pi. no. I r rent at bw rt.t-wt rt id appllftl II purrhaat'd; or fur eale on iitoiith.v pirn., i.ta. Plafioo el-It or aitliotit ao.laua, atgr.aflar aire HD.AII W. b.Mllll S inlul. ona,cre.r atvle, at auaad factory pltoea. A. M. KAMjlr,U4..ilir.dwar. I'll CTOCK OK ROOl S SUOKH TOR S VI.K J In abrall7IIittVu.'tio.,kln, uud lia . .re to ht. aleo a full at-t nfl'la, frull 1 r'llld'.. o, ip loaaom.i.'a NoT, an.l,. I! I In e'iJel.Una U. nlue. h. V. llMHxtnriailckiu,'li thoet'ire. Iiuitl'iof WAiCIICLl'IH I OR SAI.E-A LOl'OI at h eltina 01 tlia la-et lain lLiud loou.1, be tit liuuditd or ehbU' 0U, ae wani.u TbfadatN. V, juiai,ti Jlul feu rim nKinvtyiVM. I?UI.I.IU'm AN'll-RIII'lMA'IU) DRUl'S A ciuhlral "U "I renn d'ee prearrllaal b til. oa, l.bratad In- fl 1 1 Ht rf l.ndon -tatlie beat apiMllo knoen tor t(ie ppaedr r"rant luHammtt ir Kht'tiiua- thinandtloi.t I'rloe tie-nti pa-noma, riraii. rail'Lha- Vif5 a.wiia nr j. a,, t. at iirjxdwii, ait a: UlNTfn'A uruggv, lea a.iiiu ara, luta THE M.WYQIUCaSU.V THUR&DAT M01WINO. TED. It, 18 it A TotjcitLfi Arrcn. A tar jr ahott lima rr!n?, an Item la eooh oiT.e rlt rlr, aoxoua. d th raaicUl of Cuxa 0. t'atxat.,Vrener of a houea of l--fam, and qilte itunrr in-1 laiul f.i:, OoJr jtaieriiar, a letter aa recrlte-l at Ih M.iT'a rfTxo, teaTartln8 lo torn fnn a ''! tuwrd 'n VamaotrimfwvtwViilajllaeeJleri'f t,, Hr tk metier of tJaw'o.ld, SabJixt.-A touchi.i,; p. paal ta ktatier If the Item vraa r.a.lr true, ami i thla inlawed her daughter, aaVa diaapaMred from llaiulltoi), Maaa . wliot ah a A lit au., Id 1x4. lbeie U bee good rraaoit ft boiiarluf her to 1 ate beeu th nam l-vau SnoopAntu TittritioY.it. 'Hi frlcnDY th Sixtj taltitl, kerim,o t ar at a i rail J t lo j re ar1 1 ba that ooiTaa main. Scent ita, brartrg; In evror th tnln-erlDpT l rl I as' Prmmitr I to th Ovili Regiment, In oinfnMnnratlnii nf (Kit 11 lo. TL drrtceoa II (!. lathe e-tit lai'atia fdth Id all bl apVndor from a ma. of ,Luk c'eiuii Th llth'of Dct.dar, II wl!l U reiuem'ere.1, I th date of Ih rprtdtoa of tl.e Ptlnro of Wei re, on which Oicaelon th SlitJ-oluth did no! parade. BROOKLYN. At 1 1 (1F! TlfKPT OK A !M(TI K11. A rti-fti-iM-f drf-wrd man. twrnfl Jtnt R -uRti wm aiTwtM tftt fTrnlnjr, on lh rbarg of tTf..l jMccny. tnUkHR HJ.Hcct nmt aUtn.m'1-i, fmn n lftil-f, tviintt, J A. .m. Ai.illf.tM, Mr r.nwiN wM latniuiH-l ,, K.vt,n 1 1 j 1 1, f,ifii. Brn-rt ,t itkT , .ii i, (l,,,4 n,vr .-ftterril ifjriU .v. nui cur. K nUia.M inrrM ! rr, .ntlik-Ii-r a Ml Iv-hf1 l.ftr rntott-l m,i i.uv, -.tli-n. ()Utifiiki;t f if.i lihif to.ut (. ... t'ir flaafr, hi p-kra l.rr tt Utliim ct unuw il,l u :u it i u it mpriit gi-r hr.tilr. Atwri.lfnitlt.il; It f.ir wnnri m.--i. (,n. Kr,fit rT nptotivilif4ir. Ti rlm.ja!itft 'tlLi-r m , 'it lir, iM.dititf .M tu 'nit ytiikt hm -.,.., 1 114 wtuiit 1 n4 1 V brr rtxt tit . u fan uinii hr t tl a um IHli tlit It BM'1.t.,nj- Vii t nt Hi. N.fhi. M llirtcl, Uiiw.tiHm tl ill t-itjtu .fin? imitl Thit vaa ifi twtt Ark ilnv. l.t t r-nitnft Mr, I.HIi mw UiKtvii in ui. nrtirM. iiv.1 hvl nn. rirMP-l Up wm ttrVn. np Inlhft K't liMnl PMl4l-liA.itM fi AWlItt IIIT'titllOl Wiin -! .iUl,eUJ doiit 1ih iro linjt. nldhf til It. II. It ttftH aJl'UOtl m $ 0. nm iiirriniti-. Ta trcnln, fur w :- 'l.i if- toll b.iL I.inJra, tlrVaj li i rlk fii- ftnMtHf rnthecWftof Jir t!t il,; t iitlu t ril itinil tl.nho i f Mf-l i rt. Tl if iau tn , lt nrtT lit. -i r, fiii Mi l t , ,f llt-l (.ltMN, MkI KltlliftH TilftSA. T.. I.i -tt hm.iiti. lti vici inrtnJ m tl e iaiutOi(mi a s ail Ur ' n i.lul t, 1 1 t -ie tl Hlnrr'iil vua a r"ii lij.vl (i 'niOi'.1takU.r. Ah oi a tj lHlii4-t la) th. VMI U1T PM'flll ..fla'tlnf IpltMwV, lun Up Mt fm I um. th"trf . . unit., If itifiti mn ipia'j in Ml n. llM-a ten f.-r-'J. ft v v-iiclieiLaiJ ii. I u tltt lust iaiii.l tU'in-li. ,e lonti'-tair. I'ltuniM. on inr. I)(.K4 Two nl.troiI n'r, i-Nfi-H Kiihiiii M Id t mw anl II.. i. nut hTraftoj, rr r.irrnlr.1 ... rviLfhton at '.at i oC f4i ftl rff fn lrt tbt At 'ft hi :c vk. Tut- w liikil "l ruiHoi'o,' Mm itt. Two i,irniin on lit-1 l. r l.i.t.rt.i tiivitr I'mUi, Ijlnj ai ri .' Hnlra l Uingt.t-ft'c JiiHltce ietia)icii. trr(tfef. u r.i cVaMaai-lf iiinlnr. ta . nhj .1. ljrrl ti ri. cia f tlnct-i 1 1 U't-tl, tumrl H Mt.ar lUim mt .1iit Mariis-ni, i a ;far, )a I ruin M'y wli r tli vi pl t to ! a . (i 'i' t fr ttlw', t.TW Itt. ifMtl' f UM fllK'tlfU IM'tl l U atti n IM; i r- -tifMH'i l-y ti .la-ith- I ' i tlat"i i i "H tuitity A oitlkn tUctr i jitnt. I'mchMN SlW S ii"t t'.HM.N. '1 n Kihroaiy iift.riff rt tl fliirit'wH'-.4 and 1 rtrlic r f th ll t U'n fl imU 8 uen'-i . pM attto Hm' istitrt M.o.lt C un'i iu M tail iwiLlK Mr. AM'a.iA A fitmi prn il !. Tl mnlsci wirv niin i- rnt ? a r'tj . g aait urarr. AilJrivtitiai-tii-ni'tei.i'li. M--im Wi-iiti'rr llkderr. bikfiiiiwiaiiiii. I'av at.it tl it, u . Niaticintf fia-Hi-ii'ht.pjlj it Uo to, atultUt k m iu( imtiiiiiia DlUatattti ll hill ll a ht I rM)U, !- llfllrf'l .( N).LtrJ tj (liM Ni a Ytvlt l'. ut!iBi iiitatM'i, id Ui till.? rnu ; iit-ivt. nu 1 1 .r iiiiNi.iift wijNtiuii-y tilrr iaiiivd ii wilu u iMipJ t'Uini bK'f. Mt, IUtiih I'i il. tiro n I. rAitor. MirnHniT I'Aki.rr nn .uuu.y 1:Jm. wn WmIuaJi ava i ill if, ty f-liiurf trio aii i Taftt.tiitii m tha rear tf tl'-iirw (tilcU Ibli) l.aiibavuua '.h- Eaavil va a.n ruvtil wiU X miiV, a J uLa vt mjiH)Tii( uvr lt,rvtu tin cif tl tm f.v ay aul 'j W44 r.v iM,l.tit tit Ilia lH4hm. H wa raMnpd t tli 41 . 1 irfiw jaj,h, aia-l i?M lutne buath,i. AiiKKii Kiioxiim Aat it. WitiUM ' Km it ? aiialpr l lrfuif Juntice 1'pim rt i. yea- tdt? on th n ct-arta T m-mftnUliiLf a fi-lonlmui f..ftuit iu HfMr Linn lu ll-mij iiirtt, Unt 8 itur ity (bitft. (iRur iAatt laMatnl hy hatoial mt ia,ir1 la trymc lo lifUiaft ilm If anu ntaliPit In ttif mm. llu li'junii wwiio ui 111 fwiioui aclftr ate tlut tt lN 1 1 it iiituirlltM In ii ninln la l' Li'Uwt. II lb i 1.1a Um 4vunr U .ma of tba (a.'t'ia wto avaultil Ma. Kkm r wai IipM M rt mn, MiiniT Cot UTrnni. A rommtltne coti- r.MtlLT C( Caljrt. V. It (iUII aiul ldlo.lt, l O MttiutiL oC tbe Colt liiunl of lUitroiil, ( an , waitid upn (i(t. ,lriii M woii of (!t'iiUti C. Nui id al tln)f , of tMfl i-uy, ft. T'tfaidrty Mt unf, aiit in rittitu lir tl. unailM isUiK't't t tin (. latil n lait 4ica'iii. f il nr vi.. lint tuinr, ifriii.Uil a Itanttrully & HUnt raTolfln; r tU, mrinuff-t-tufrifJ ty n.cmU flLa Q mid at toa O J' Arnioy Tho Ifla wan nmun I In a fliaw.uut l-r, in ).!( U .. ln-rrlr'l "Tu Co. t1, N .Ik rn.il (1 i fi'm tti trait (iiikril Tna 'itt-xuii L urn tttiia wrr ni'n, iiumily putrrtauiril y lti NialKii af tinju. ftt wi'iuU a,r4f.ii wra ujuieauil tLtiiiiciatni imutuaa! k J fii'Miig lut-nhe.1 jl. TtiK biMLT or l.iiHticwtNin ArKH. lhf nrml unimal rrMrtuf tl.a UaiJ of Wtr C m n Ub'ont-i t for tlm ?Mtt rndln,; Jn lt, r-ttt tliat tlia wot I i havttftniaiit In it ttttaof f flit ipiwy aiA Iff ! in ii '.tr at a it-t in.t titan tlta atiui a 'i()-tiaira fm ilir urtHf . !'- aiuuiui rrtt4ivl (ir c ui it hi X fi Mr. - tl.o jctr, o inaiuaiaolitaf Uliy I, liM I U ur thiiti will LriffifuT t t-atlrt lor, I Oihiimj il tiaa muliiiry, tut U nn I a4iinirhts wh.ih wVPioniP' r 'li pn iv t. Tla a iiksatd hi a H.M'ftf ,ty u tiuii, aul t a.ilkr.i hVti oocurrtl m lncfi wiu tiit ftUfrii1 f ir H'ura tL aiL'tAl aipmi.rlM n altiyo fnUo tit ti Hi,? lji!i.Mi I uvc ln MJit la -l. r i. ui. i If ativi-s iml fl rrut PthialaiH f tUat.tr, tit t lu rt roiiini odixt t'lt (mitatii 1 it..iO(il ty Itjduo' wlin.iY.'r it n.nv l-n p4iot icikiiaia. Tiiaiu-i oi aiyaivit i .. i, aii'i u-tPTjiauciM rnv iLia atuou' I V ! ill tJ ft yaur. 1't ixt irrit'Ain f lnjii' laf iiu-i-n lu iptir la tiprii :C.(H0 n jiu wut't tla v't l.r tae mni niur.licr of i idmnti ft.r a '.kt i . tl aotiM I a $I,tt.- At thf Ut 0f i,e timt n-p .rt tta apttif pi teuirr-t ti of w alar by (tcU tJiH'Mf iy tie fM wiui4sl l-lt ci-llt'ii-i. Jinrinif tba y n nn.uttt4.titf in h Un an aviji voimu&i tma by aiio Uiully of 310 1-1U Katlomi. Al a mora iHittU muiIo if uici ibviaptit sugg.ta tUattLa walrr W '! ly nmiiinmn t lie rai-alota f-r lh yiar n.)tiu( ,r-nt l-l l-M, w ra (Pi.Tiill. 'riia ara m p hi I with watfr 9,LlltI btMit4, aal UQHiinP.itU U ti ft Til ihaf aiip!yli nw df riti'lf- oi t'i 1IM nnM KmeiTuti, a lut't nra-la-tlTf uulmfp'in ilm I'luuu wa'l. Ti ma o aiul biamtiruiiii tntuvi Lnn CuiawhmJ.-pit aji a mall aintnrt if oik wUii U oul- ei fat ltd ta a Ww-fknrtfru ftid biva Upu itiitfaii.tiiri'y tenia L Imrin-lbt r'"t ilt nifHil'n tte u.;ii0 ha bu woikcd 1,41'J hniiin, anj mit.U Of'J U.'ft rtri'ka. Tup iiuintar of ftlu jwnpM . TiT,r.n.'J.'-i) t if riL'iiinj tlia rtiiin, i-,, $;,.n3 I Tte aTi'iogift.cBHini'Oii of wtr kaa Umi aaK4 liwi Inju'y l,f-t ft.fi cuilona i AuTUrit 4,SU, 2ll. : iiflr 4,f . ti ! i,?) bii ( N. trti.ii"! li,?:... 171 ; li.iruiUr 0,M!,'J. Tto titiv lulMIrlrallatotat lliry lara ttltl t'.clr t tCot ttinakotliowotliipiy dp li.trrtut in. . 'itrrt.l f x itUC. Lut tbty fcavo .n ab.foi. ao unJar tba p'liHi.t latia Ilc l cl tiumWrot Ua tnaartitl Utc.tRlUilV ', IMil.WJI 11 tt..,4t w.nUUI,71il wiie iiucilid .ii'.'.j iu luat atx u4.la. Tba auifiiut of tuSti't ot tl il(" UiJ Iujp lMt ipio'I ta 1 1.7T3 f- , H Mm lir i-f Off ttivfv ti d In vf it1 tup il'atrlct fturlug It 1m atx nw&tlia waa 35, arU tta MtinmU dtJntvro d.ue $i,G-lt,lr0. At tha. A-i-n lh uaaUi' of bytfia.Ua Urml 111, aid th Lo)atleU.t trvay mtt cu)irtiyit, 111 hmnv aid 9 nilri.Uft. WILLIAMSBURG 1 1. A mn r or Ai Al I rtirn Corf 1 phi nil it. On TueiuL,r night ofltjer Un 1. of lb ,'dh Pnrlocl t.tre.Ud a man named (I Ilfinrw, clarncd with alien r-tlrp; to naae a rnuntrrf"tt ,1 Llll on Ih A'.La nr l.xcl.aiH!eli.iiU, ! Alliuiy, ! Y, at the jiurk atom if Mr Krauts, tu .iuta na atteea 11 waa aiitwc..i-in'r peml.li ad tr,9t Le had made alrullar uttiliiifeulauaraetn tiraud atreet. Vf en arraatcd La ll'ira nich i.iilv.iil etalemeuta a. lo lead to ettcpitl'ia ttat be waa rctfuUrlr engajal to th I tta-ma. t.fiv ui'L'ife llnji. Ou lai'nif tka bofor Ji'atlcc CiLXuaai La waa comuitted tr xaiulaa- t.nu. L'rt'OM ry 01" Srotrs rsnpKRTr. On Stu.de luat, Mr, Jauaa Taxi lu. arrcited two l.jr, aildrta(a.il.ae'y 11 and 10 7 rant, whom h iiiliitid I alternnting a fetontnui eolrv lido th tlwellitis bullae nf ltr. Wu 11. Srui.Lir. 11 touk. II rm In Hi t.iL Prri'lt-tt 1tutluuh1.ua, aud the aero auLeiq. 1LH7 cfimultted ou a charge of at li rr ltd Lui,t'ei7. llutiud their Inraiverall.ea the .. fcaaiil to le uuutuUiloauf a nuoilicr uf rob l.itie, eud auionit utbsie, tb eleal'turi-f aquan lly ol liaatl Imt aid ..ut flxturea fiuui hnuara la I inteia t irrri lum in i'c I'.iu wara. aua prunet j itoliu tbey aald lad lait diaiaae-dof to a Junk dce'er lu tVoU,r etie.t, N. Y., nauud Jau'iaMuoa. I I a 1 Oirare wet.1 to M.iaa'a p'ace, an. I ILere lauad alauit a IllH) woilu ol tt a iitopeitr alleue I to bar I ran atnlrm ema of wbl b waa I.leattfj d by Ih & ol traiaea that tal Ufa :ul'ld Moww are rreatad aul bald Id eJatwer lha tbaa-g f racaMrtaf , .ewiawaanie a- an'. t.rofawr-. A t.orav(U tnaa Ijaiaaa ef IM eaaowlUbehedtrjj aAe-avaoa betero.a'paaaaa Oae JERSEY CITY. Tnr Tawtt rjT ro crrfmr ro iwmmt Cta-T -.At Hi neUa( of a Be.d of Aldoraaea n Tueada aIg'JH U. Ibita-arlnf rawoliitleai wm a-larded: Anre,f, Tl al U Cjmraao OuM't, Waakf jf tbetwaapaaof u ep.t numi M ,UMT U ruin, rrmdrnte.eee..f ahalalted St.toa, aa lart taiiantaitaaauiriiufhlhla clt, o.a ht.Twnaear We..l-tondlialaer",n,iie. tofenlalaaw A'deinvaa i from each wmrd. b aeromted, nt whtek tl.a prealdaetl of ILa Hoard aha:i U chahraaa. aaa aa.tta Llmof aarJudreoeidlnn. A Id ei a en Dnara. Mi-Dairc, TTaaa mj K . ere apr tinted th oonmite K reanla. mn area a: en atV rde-J, requeatina; hla llaavar akw) Maior I atadiA a coniraitte of ottlaaai ta aw I ml with th aim r c-rowUHe. A (IlM ro tin WArrAtrs. TU. Cwaa. tnou Council har dotenxtiiMsl to gn'de lha) arae ferer on klf Iran! thrnh Jereef Oltf, bf gdfte aa weR aaha dar, atd Lara a-c-ndlnglf caatraoaaal f.-t t! t!tdlnc of the nan. of ll etreat ad lan.i alaLdlDg upua th oarMr. Kcison Cocstr Covrr, The, Court was MffiKil rretiuUroul'. tllal of Owxa Hoaw, far a-aaaltand lattterj oa Jtajara Baiur. 1'l.mif. ttrtatlr aiul a,..!. ii,nna.iJ r biti.'arv, were fotu.1 rui.tr. rife; lirrAHTMrjiT Lrnrwit. Oti LrtawofiIeriiret th MflropollUa Hal ah I Mini? ay) ereulay, tw th l-ea-ll f th wldaaj, ii i lir.hara'rutd of Jeree- Clt Fir Dapara. - rot Subject" C'Mldren todar, ha aaal , twit la; Tenia Unr " tn7ATr ALMtalAil. Rin Uar. ITirai 8rf$ Kin, aW. ait. e new eea-., .... ll......t I4...1 .... SM....I....11 rr..., .... 0 Jf,,,, I ,,,,laaawja(J 'e-nat7 14... fi f PHvoair ir. A M liLruerj It).,, 0 M MAkirta: I.YTKUJUKauM. Te a,hom,er (It ace Caiollae, ftarrad, of lliait, w,ut eeu.ne U-U oftbe 7th tail, oa aha I tat -f tt rtreakrrecf SaiUVa I.laad. Taaoat ii t a fi all' 'e a Md Iran, crew aarod, baa ro.it itti a. ILa (; c caneoi l id th Lar Thnaa. 'a;,U-at ta N-w Itaan from PautareaS aaaal wlinc? llrg-1; anl tie wad um (to ik.M. Itialci let eesle arl aid II a what bwwlag a gala, ianlok aad am hotel under n.lth'a Idaad beat i"t Rit llieaal a fnr'ed ah.a lb rlalea paraed tied aotl tindarthe aad agala t let lie tadgej a ar'th a Itcg lire bet, n aktrft g. ranch If ara, w 'I .Lore an-i bl id In alaml two bean. That tut tiiutclrg ibe loi.ke lata pecea gk waaj .na br thecal tain, tiaaiad TitwbiUga, paal II i-n ,f N.wlUon. llaaktiiSuiehW. waaao'd at San toa llth Jib, b l-i I, d nuaranall, far IW,0 lho ra'g.i nf al.ip La.ia, aiealeu.lt ret .,,- .niittM oi I I'm. a, wi.l b laalpeat eat and e I acntr 1'tLea. Tl iH" rrid Il-own. prttiatielr raaoaV, aleneina-d at i ea, ara. r.ltie 1 at $711,00, auad lav .1 ii.l In Ihtaclrr'oa fitdfifD. ncrcarg-t I rdaaiay. aril J in tl la fit 7 for 11,000. (iiaaiiaT-.a l'ebll. -Thebilr Jaeae Madtaaa, 10m Atutapiafee lliltimera, waa luat iaalwa al. lo oat-. it'r una tuon awed. I. are. Pit., 11 -Tie 1 blr Charter, rw.Tlonjdar rtmudaat. tein pnllock.'. tlr, baa beaa got aaT wiei onl al j leatatm ae ee daniage, "laackiaaf Je-lhlluaa', I 1 ilr llpliHl at rann (no la'a I.Vii, tiaiL.au got ol laakj. etd ttit hoik 'rtifal.a. IIatis T'l d TL. Of.laik MannioaarrlTa4 PnaaCat nr twnitt.-. , ..n.1 let. na Laa'ng im If-o altljatua'r ito'ea1 iat It 1 1 N. lu f i 10, brig I I..ii,..iV k, uu'rr Joir tuete, alatu. Ta S.t.lb. II lohiaeier W.n-h y.iaen airiaed yeeaerdear, II lei la 11 rename taring fal eu 'a with It kala ft'ntial -.la-ui i.nte , t .ithlng-tnt lai.aaaalanlllW 'rvm aian. Ut, and fell of water. CLIARI'J) For Horn Porta. STP t Vailirs-Oblunabia, B.trr. fur Ctarlaaauei, Slaift.. I. TUeatoa aud t BU-ltan,,, P.ail, S.eaea ,L, II It Ciomwoll and (V 1 frllca, CcvwrlL la r iah, B L M Ichall and Sua SCHOCirfURS-n A Denj, Y.ohle awaaaak. 0 mill end Co; DC Hue. Onk in. CWrteatna, Dj:1uci I'llrrautlCu Culler Oak, Bailer fjalat nun, JWII.li j Mgt Piatar, BiliaaH.WIhalaar. km. J Id Cars tiej, (Unler, aTaakWaTWaa, n,a.tei; 1IK UJU40. Blrr, Uluaieeatar, Maaa, P ttaiuLetll SLOor J Adarea, Hal'.ock. Hear Uaewa. J wti. 1 Fur ForeJftn Peru. lllAUdllir-Xeler, (Bi) MU.r, Unwaaaol, Canal tl f HIP War Hawk, Slinm.na, Lltarpool, a Owa. itvxax BASK -Mai j Liieietls lliaeaa, Ilaraaa. Taa (Llaaltl Roiaell BRini-Ada, (Rr) Oteene, lit lAx. D Da t.U Nerdar, (Of) Cialgat.-n, aTelerford, liekaad, ILte J.tnea; Al aidlc. Mnlll vreal I a.' tea, at liiavbiidgi'Staeii Deriaraja, Oaaoiagham, fjaa . eoea, KrMullh aawl IMul AKRiTFIl. rrpMSntiM-lVwnet Point r.ixoh. Bald. rocie n-ttie to II U Cmrrwcll acd Co Wiituiieavr, Jnee rrneidrurr;in4. ta I O'all l-'in.l Pei'e, lit n) Piaieail, rldzerarl 11 houra. hariig laik Prulria Idid la low SUITS -Lad a, Deenli.nf chtirlealiaa, fiara Bo 1 in. a tticajr, with rr.dao c Aither Laerar aaaf ...- ll.. 1 aji.r:aad baaa-j weather oa the ta. -o, ip ilealla. Ao t J Ui R i-e. II ut ar.a, of IbiaV o, fiom Fx Ohaar ft t it re.d Ail " Nr 11, C raj af Ueol lUeai rc l, sit Ned llu 1 viator la ILa Ataatlo Jaa It, with ic in Caii ,IA Oi Ja't.ii ll 10 '1 . 1 1. a- I, id. a 41 d.ira, uda II I 1 tei-.n. - Ml', KM- all Wn r,t 1' ...ta nateia, lliara Ilec 14, lode .rat"" 1 ear s alolvrl ana II uckia. Jaa 1. a 40 11. Inn W, law a ih'r which reamed ta ba Utr'mc.t, I.m Knt.'er hh' atd leadtr bar tr aalWtawe, aid the neat boraing w 0HkLt 1 id fe. Lrr Bta't Kii'i ' '"r. ' f X-eaott, froa Maaild Ou I . at th trfir to tt il r lt j sti U k, V eiKle, of a nd from R enaaa ll fjt moaeiolieifthin am LV.a't Mala th laulhw aota4teai J ha, hut Saa weitter larra, flli elan; L'jp. llarie 41 daa, la ballaat to Ituffar Ho. milKS-IIairalCeui, (n)Pnkae, Aialroaaaa I)o Un, Hta a.K.Lrl 1 ufc.o-. Jaa 14, la. 4. Inagr fi, WniTetral', nl H-lh, aeiauieu, f. 1 froaa jth 1 win ueeltaeid ebd wae on wi ed Aiab, (Caclahi Uiuhn, Ana, IU depa. Daaaad M . iu J.u I, tree I Yaetier, laihtala Bardeaatl I-. irarti.r lit 'laid, vf Ptiiada.vhUi (iota Ui J.iefto Ja.. II, cofft ttiJM.ltt P. oi.ia Ilnd, (llurer, bridrriaMl 14 hoar, aa Suit, St.n anJC'i. Waa lowed le aula rat lay kailuj l.lat.l B I'a Ut-u.f li,e?r,a l'.ttiraoa. Mi laga Jaa It, trnM t tla'aiv Caea.nauil 1'alir 11 ills I uUar, . rietato front utoakr OJt 4th, rla p. ami u-o IkclM, fearer In older Sm! a, Acdieaa of (In -onck, fw Hi JaatU aa tlaae, c- Deo l.a J I. Pi Itpa aud Oa liit n,a ,1a Ludwig, (btetMO) II eeloof, M'j da re )- 01 ie, it Pie to J 11 Tttonipeoa BRIuO-Irar'an, Mungar, New Otlaaae IT ar . auiar to J ami N Smith anl On o tl.aaTiaaeluai. Saigeal, id SwteTwlck.'lowa Oar d.nun 3d Inat, wl hetiaarkiTaoupaiaaal Baaaar. Sn'al lo to balk KB VTalktr and l Ig Ufauara, tag D euda Ahlir Watatna, aTatat-n Put OcLorloa, Jaoa, Jaa 17. .raiacnd to Tbctnpaon aed llunier Kniplre, Baaann, of IkaVin, fiua lafua M hula aiurrr t-itLa laaaltr MuLUa Sc.itr. Tr'nldad, Otiba, JaatS, aagaw 10 1 (,nni.a aud lluctar IV U U.e.?, (Br) Wlllleira'a, AngMllla Jaa aaLra, mi la P I Xer.ua aal Sea Ti Injan, Wrraaa, bf riurkarart, froaa Cadi Jaa 4, wIl to Eithaid r Duck aad Co. Tk ahha tlaa.'et,ooiUraipool tot M-dbaara, wdx aoal. (. lolo Odia Ina laakrooadlllaa, hart a a; .rang a cah in beai wealoal ga.cf Ik Waeaera Lav apf, would icpair aod proceed la M etaj Hide go, awuiiaennr, deuruagwa jaa 1 laete v Dixeraoxiaiw ata)Bw BCIIOOHTIV-A P Llt-aal, Fiaaeaaa, Talarata, Qoniaa, Ta iu aid Oo tCUCKtrtr.llS (aMaa El'toU, Kaurlta JaaW. mnlaaaaa to f Tela I Oirro, (B) Wilaaa, T.laldad da) Ooha Jaa Mat, eutar ta tL maaier M 111 of tka Wlap ( Ai ) HasUr, Curaeoa 11 daw a rail to M.CVill aad rt th Utacf,Diahei,tIBoatun faoua M Jaf a da fjoha 11 da., fuoleeeee to Artmaamtih aad Bad (Van-oroUie, Ol.le, Owd.aa 11 diyi.aaoteaiaa 1 Mota.0 u'a, Maiairo andfjj. Baa .xpeaieaiad tiaay galie Woithif Ilittna. Had Ik aala of lax 'lat.duilaiz whlthatrurff aal.Boaat. Id traie. oaT Vatar.Ua, aaw a qaalll of wrecked etun-aJa li wreck of ;-aien j a teioa UI4T, with hvAt vndar water Kila. ftooi KvV'n.l d dare, 11b Vf 8 Baktr. lutrr, tVi-toa fut Taajlar iBiith Tutt Mars Piultctow.ah Maria Imlaa, CiiimilLg fall BWr I dlfai roi'a. lotto a eater Saronel (', Irran. Rorgeaa, Koatoa I dae, radat t H NT I.eaata and C K' tna Mao, Man It Harbor, Jaoa, 1 daa, BELOW. BatV KTI ataler, bom . Alao, Uie Lai ha and on Lit?, uakxuwa. BAILED. Elcait.Uja Arab', Si te, for TJaerpouI all 1w.li.Lt, fur Sao PreuJauii EaU er, lai Ilirrei Amoa I.aanatie, fur Ll'iolt Vfi Ma'ao for llaari 8 r Ki.Uit Prcl, f r Ueerpeolj J P Wtrel 1 BiattlttT Waret fcr Hatterdarri St Louaa lar Suet dl Wieiaaiu. (or Mtw orleauu) wild Uanter. r LirernoMi rej-.a Wl lard, for Ilaarii 1 tl k. rn, kl titwaij', Wild k'ue, ftnl bamitaii Wee 0 tl. 'or U tte-it.m I'.aa, "or Pt Thontaa.- 0-wa. ia-in tu U-ii Jiiitro- Ktra Joha.Uiga laabaiu, 'nt Mater hamt AUtntU.', ht tarlnl.. Meiear, far Cirfuigte.Oftfco f.-r C'i daa Bol.ear. A'm etoawah'r llt.ji", J U tartUi tf eaeMual! Ouluu-a, Am CLaianaeii , tji hr ti.

Other pages from this issue: