Newspaper of True American, December 15, 1838, Page 1

Newspaper of True American dated December 15, 1838 Page 1
Text content (automatically generated)

ý : Ea C . ` r _o.--I\ Ii,41 Ni',alN Si, I'I: \')1V \I J LN Nc Li IC,;)oi·.- 1 ! o 1 3 S Tan q1' lI)ýv~vir" '~x i:rr rr'rv' E - - Termsl ' /f i ' t'" Is, 'r 1'-,/'" I ' ',r- lo . te unta it II ano • I t i /i s hIIti l I . i , thi'ie inhl, * tlo = 'i li lli Is of M arr h, i:; 7.' id n ari l l" t i IIo,". v 5.r'01 . -I15 .1, previous to th orty doll nrs fir ' E'tt " ;'+ I 1'1aon and':IIV (ixty lbr h h Inn.1 ighll. l Ith)r I b .'ll h,, li-PrS; Sil 'h , thr llB +I rlen ..l t F eIr itir , .r C mio n i, l Io 'h(' ol iitoi tor lll r w oi I ibl, Aio) V Inrt'toi .- ).t rolhl's r plt'i 'l'/ I r,' for hITI fr'tl i la dll.l utl , ~il l'| IItill lh pI p/, , Ill'{ f llr 1 h rlll , il t 55ll5l 5 llo t 111at ls.1 ,i . lh. rit ri /tt /'o /n " ii. l rtl e rl iAt o h' r d t III hag . a ! 1v 5005.' otty dollars for ll i'If llo otieli t i, 1l i rxti fo r itot l inn g .lalg st Itok., Intmto 1,'' tli ),rtii ts, ot h R lersn r ptolic n'tu, itotio. f'Iv t ,,l, Ir+ I :b '+k e nl , nig l olr tbu tllt, tooo .' i 0htp aolllld '.Inll ,,'l 0 llc At)rVl or .(;c ti.Ysu lo iIn w .·rl.hJ 1o' 4 ,i.t, s lltrc ii ll , .le Snilittttlttn , Il/o rlit N too.rl , o nillt nrtir .r ll og th. / fill e10tai o l' p oh li' to t -h l ' ptlrort c tirds of it . irýý P r+ 155ll 0,tl' .. h e .,lli, '. , will lv ; I v,,p c ll;. , lt dtdolla, prlr por oit lt l the o lh o rt t li'll il eoTh i nl l Cuottaoot tt.o foior t ,oit t n'oo t'/000 o f 000' poro-nt o ot ,,t,r ,+ whai . . . o .. sible, .1 b i:o, charged dI p ,,lh. tlond il l r n ltia il'. A th'looti oiof ,v;to' ilt c p er it. i will d t AocIltiol.o rr, Mh,'rtIn, It+ 5 I+, . il.f 1('i!Il, no ,I rA+h. I. 1No i.le' f ro elr . I atl.'l, o to'loh helt WI ll l tt l0111_ -, aut +ill p r r,,t. i.l i: ill -u l \t m : 11|) par c 1Ont. onl stillon lo t ioroh other/1r Aotvo~trnooooo:o'ro Dot of Iti, td it ine of oznhlP. n: to , i rlo,, is , .e .0 , / ,0,00 l , n sO/i / /it/'//illl, 0 ll )h t bet 0h'irItr or ' i,, .ot't,l it ll ,rlionry rot-. AIovii t I'I So 1 i o l ,ott S I tt to olll,' , will t he pu'dli tred e o tr ttr d dnor. dnov No tl dv I rltise "it, orl too ii tci will Ir lir, on filly 'oea-, ti l's i/ ftilit ti/ ' 00ioit/ i .o l or naynent o ill'tllrs'l b w J n r.a.po s ilh o l(rono in tOp ll. itlrit, o e t lind ootot r ll1ri 5 Io llAt lll,111ti I ll/ dvl e li' daily or th i, ."lot. to Ii l l.t d o .111 lOt foor [i glim h u. l ootd ln d $1 ll in t b ioth Io its. All n ltol i/i'tltlt/to. i i I.' s t i. I'i so' fi. it tooth ill tiro prforpi.t org t Il,~ h io r5 I" I. it, 1 l''.t -i0 h i" n t11 , It~ d (f lin. - whr- i i r1 o ,5 D et o aro id withi tooI l onltih aniter p ", T o h vi re applica entl +/lotil [I 'oii 'l+Ivr') not hi t ,-/ ol 1l1l5 for stitc t g)li,' ,/t J. 0 'r. l'01l 'S I. Ih tO, N, l I. Ill : ( ST ., .!O i tll I It -( .N, II.I 1l"o Po,.11 or d /sco 00in0 ed /0/ 1/010' ii I / / al0hed GAIi,'i )oo SP:1) E S i'lll C, 1laving benl t t m tad15 not Ii' .llr ' I tterl, b-d 1 by silorl inteors., y, l part')1tr s, the sorsurao, bI .. I t \% fit+\([ frieon ", g.nsIr lly, nIllo In l,.,'t h " I'/ I o, ti lth . i mtill cont aisnes alit b rtwo l' , i" n111 , oI ll I or vrgd'tabllt l., /s' ,L" !, of i I. igrowth mt, I. t port o' t l00he I ,00/ t ./.is/0i5, 1:Ir. I Soeot : theo rly pot S 1 1ceivld /tilte ,' , u lh i, i'll'th p ow t llo' ips ' ./I/ V / I' burg, KlliotI'l/,l 1ol. i Irii 1\ V i ill, /0 / 1+ l ii. l ,, I pasasage, uels fnlosi o 'ew YIto I/o /i 11 to ipp01s i d anotherl I pI ' k I s, nl I nl" ' L , 0'h l a. port of x osup tt . l,, 0 1". IN tods, too r oolro ' ' o s , s,. y:,r r , bar , istK,+ . io ur .sob lmto f/ i, ,'i , ,' t ^ . i , " l i i '; ' at la ,, io, a.., < L i e 1 sI 1015 , , ,, I.to 55 "11 ,,1,' ,,1 "1. ellll ,ll d l ux ,"rut s dlll tr l I',0 . t [11 ' . 1 51 , hd., fit' (1 ':',:- -. eeot/itOd e llh i w II(I ll. , i r ii I, as /0 /, 0y/O I/ /i /1t tor, Ii.ii . I ,ihi,,,ll+ i . I 5.1y s ,.1 ,. lililt . o i oi losil /illu id ,l tll loI,' ,l .0 I 0I - i , r th.o . I'y ,) r e pun otIl (Ot111sg 1., s:l, .'r iii l o '" ,'l ,ir I:",14 !,,. 1, si ,', 1/0./ I l '! '11 '.1 , l , I Na l II) 111 ,' <iit., I li Il I\ nn 511 , I ~1 1 ., d i ) i/ ,,t J/ ' ta, + ,] .0 101, ' , i , i, +ii5 i.+ : ,I, I. III, a l li i ,, '-1. i,: 1'"l <' t . 1.,, , fit 00, 1 1 ' .0 os i, . ' I /l, h . lI . l 0' /I . S /io' o',10," ,t1 ,:o1l tl t .o u o Is"I Ot t/ Ii Emplal. +o I (., , . tu 1 1, . +. 5 , , 1:u Fltu 0l1is,,i s . ' o.' S,.1,,, .ýto,. 1 0~ ,t, !'o ta I, t;,. A io t o lle lt m lb . J i n e sl), , +ro cill, r I111' 11 1 ht' 1 u ,i0 1 i t0 - o ' arl be ILLI lt of o .,itlt w ritr, ,1 ,hr vitl , I,, tht . 1 Otii ,'eu e r o t 7, I L he I sll g4 lll.ll i d l 110 a' lock at . i' 1)~'iri to.It ,I, 11111-.1 1 1 11· 11(1(: o t le trii r tswas )r lin n thvN lbs n .t-, i l i ll t .'C I' I'R It . ¥'I man..'.li..',-v'. se d t iI,? l hm with 11 11 -l,.inh ,"l , i e 1 -i,:+ th t ll n l lllklnl ,, llll lll . h,4 .,, . I ,' v vi , , iltiIh. " -i I r ,. : SLmi3l (I). l·LnIIIII· wflh ( IlL" \ ()l1~ lll~ i~ll lltt"',' ld ·tlt -111: ++ ill a prIva te ol d p- li·v, I I vvi ,- , ll il i 11' . f rl yeililll'+ [+.+ the(I) i ll·p llll++tl 1If 11h' f ;lt,,wln:. d lll m,,++,s • ~L ossr. IVI'·I( l ,lh' lllt i l*'l , Ivv ..iii ii II'lv . t.. t - ocllhlPai n II h11 1 lh ,, I ,,+l I .-.l l t +h1,: ii ,ii i.i IIIt - 'ul'hi inet11.1" .'iie Ilil : ,l' h',·I I ivt 'll eI v ~ll al .nlall th' ,, of+ c~ll~le k I )'ll'll4 Ii~llV I1I/ J'lll I.( 1III ·UlIt i t l~ i" theII f e r w t, i i n'll. 4 l 'v.i ( 1mvi 11 I (lv vo. ii. llle a llltt TUI ~ iv U ,i ,rI a r u t lr h l ·, F ,+ldl. . Y u, l i n atlll , it .. S m:r-e·ll c a; i n won ,l,:,+ ut .1 )I.ll+ i I,', lt la int r , li f ll I I~~~ie ,v \ +l. ,h hI */illll (·1·Yl IlI-t. lillll ;t yl? II1I.. z 1II ik;I rcli l(f; I1l1 I I·iL('l l l ?~ ~1· 111 litI- ' X",I lll 'l' r, llit'+ *:; Io lllP 111 11<I ;ttlll it lI/C hr..1~ T +,. ,v,..I trl(. m *-t <, ,ll 11'+J, t,+t-pm1 11,,I 1l11 . ,s1 lt~ ~ I I1I(r · 1 [, ·h+" lh l i·-, ,,,, ) ·~,; l It i ~i rt lllrtl 1~1 Ull f.nrc.'ig eei .(,v''vv fii yerv ;tr priivd. as Nh, ' I v, ' Ii'; r',i \vvv'lv i s, i" tainhe.:..,v al, qak ra.1 iv" rlivei f' ll lleu a ivni , ii virl, i l l -, v i t'i l , Io h IS llii wI a II e+,, db, ln ;)r fhl+.,, +l,.nl,< t re .1 hels t+ tin, d kll 'lltll vlllll. | tl , e ,( 1 ll lll lll .ill , enltall l vt e vail l l e n 1 1'v 1 Il v llt'. , Ii bl~nl'lr . I d .;pl~ ~lled 1 ll~f ever 1(1 t ·llll'( ;T~l./ P I+I II:IHI(( I reien lll~ll* l+'II,·,' il·l~ly~lf~ I, flu'ul,t hllpt+, ss 01 I'c+-lat C +1l plolln~ l~ll t'rlrl I.%'llll 'Hld ~ l .lOllll? hilivnhet. l'h iri, . aK h..ta IvIa lhli-h. ' l. lllh .lrt tb.. tntl lllXV 1 llo t h tllv ii ·ll lr'.:4 lX . ' llil'1ll t l if II stll.riig l'l.'ll r: lii ll ll it i ,lll 'l il l +tuqlorh Ill. hlur ltix 'gl~lllhl IIhCrh I ly ,u- 'h I ' [l+t hl tlvl~ry. .lRll llll" hI~lll+ 1tl ,..'l hP VO lllllh'.l CI E II III 4,.'I[' iii ii vio. A iii~lv''iviv' CIilll In aIaIi. lE illy l vtl'- f ill vIn r S .v+alL' . ' .ll ..i v. 'l'It'd rh 'i 'O. h Tll P li' b rg ,ierl, t op h lhh·l. i b. in te b gdininni'g fc: nii manri r (Illlte, aol n Cu~le~i~rt I~l~r, illllcliIt l~lo P41I(·I C\sr.,' Tcilen it.v ,i lly v i ll Ei i. rt- nll . w llria . (v il iiclvlltllid l o ltlrtttc o lh, ibl, I1 II "I LIl' t'\l,+1itll~ l r. +' Vii' Marrte'.iLa.,mi'.iantRpnt ucmrcdt rllllol li,, , . ll, ll.., a. olog t e t oie i f ai tc i n l Co' idrci, it I(R p .r . \. I 'rhis work i n -' in . prepar.in by J. D rll Ito lHarrisvin, E.,, il ie i.t-iath'v by \illby n F Ilrand, EBsq. The Editor i.+ also peransihed by ;. distinguished retired Juilge h thii Snprti i Cirt, and ly one o, the sitting .Ii..s, t, expect lrvi their persoinal .i.uiierrcsion all th i advai.tihge which mi)y natrally lit ri,,'r frt. trevii heir ei rp tnanc S uceh c work ii ie..o.nil vei£y d.ay ilaiit il. erP.iviry, .s a ht i rigil rv. i i voluliii l, iipei. iv. alntscrcl r il iilnre'.sin, uri>ily too is n i fort, iil thr ilthr SL atos if i.e I 0ie , i t nr to the groivi. ivj .r'i0liruedenrc of Lie "ion,; iran i1 oir.'c11n.. ivl.e of Iit lIImi iruiiii jrin iples hero h+ ciled ii tIIi eiajisit ilelt of .oniiflui'l of l'tir., ia s lie, the knwilr e tdv " o ii .1' a djndiv d. i I i ss of girin.l. uii lily to the jurists of te whti. lhn. Moreo'vl,, the rising repnbhi tor TI..x... hii. aihrtotlcI orinr crdes,$ an.! thus ihere i grevitirt d ii 'rid Ir tIlie Louisian. detisions froi a ifra (iartir. Coniiverriint torer, inihiieaiitg the paralhI casve te~cidhed in Loon;-ii, li and, occ: m.nilly~ll thIose( III the in, nr , flehcll i el v, J,eHllrl coo r.uai..viii' heo ,.Lte+ il mi'.'. I iviitatie crins tue .ithivr Stalin, w'vIi lie eddevi i viih ThI. yotk ,.ill br',i fiir ,'' vin '. r'yatl ,tviavf. fnd we.ail bie di livvv.'d, boluiiil., ,t a e.,r.l,'rc lit $t per vi ili 0iv,. It thio il he fIr'lv I. .raie.lv . Io coniipress+ ii, hi, bhree vo.lume,, ithe pI-c. to aub. ,riro will !, .T "r vol. Slhscl tl i. e it ,,ive,'l ivy W1i NutKCU.N. ,, r r, i' ' , +a , p '. ml ' ile y S1itr , II:tit . M:,l .rd ,lld ",'Iir Creillt. a All 'ih e earta , e1r% t i l tle tfit rs t iltg, t t . a .u i i a y cllma t, bt a it Ila ,lvath ldha arua, A\'"-a-Kilo d,'id co+rn mil.!. rr.ANKLLIN I5JFIUvi~AuY tt'tttta't ttt1111 a I,,,' *'jtt'i. at'j 4444 4II)· II1 ,t~l'.',,',,t alan, a aair d r adl a t G. W. iP i n , d aSl, l T, gill'l Ji. 1'rnir al i l gav-ine an1lI 1., xI r.:. : ic ,lso ell , l w l l re'c-ivei l''i'tiil; a tt tinItlll. I. 1 ll keg',. llt I up expro lll r I +.ll, tir I''uliltit. , !se. ] n +'I'Iill-lll' 11! Il+hhu ar,>r ,,., l'lllh, : I~ Ih,',i, ', ll lll ahl il i oin i+ ere'o vi,. . thl, "m,,I im .rovd pla. and III'':l\ / : ly :I! Ill Dl~l llh::ili~ l · 1115 ,lIll ill~ l 'lll lll lllll(Ur i a'i~ d l ti 140i rViii! adi[h , oiie mnihe tr<lin the ,'lialifs Il lldl i is hl rae n •' f t iim,' i .'ttt v hl tirlvli iltl:ltl(lll III1 •I IIIL I,.| ii11 • 1 ..e ~Pi ll' l rl) t I 1I +ll liY l .~s I rn aIla'," N, I II ttllt: la! ap I TIf alltlt ftitltil ttlllli* il whh , 1,, tIll, tl l!· L) I a, wi1I..I Ul I nla ll ,A l se, N d a.'a' fnga t l a rlIll,4 ii i~llltl~p ll, lu..eq. ll _>.,.. I. II: JI 111. 1 l 1 Irit h; p oe olr ld i a . i' v ,i le urn ut lve dol [I a , t l,-l ary tine 4'th, lrt.ttt't b • . ,tvvl .N,; wit 'dltt-t:,.' n4l[t l'ttt ile t n ;tr doctlI DUy+I & Al:.r..a all Iltllhilta -it, "'4t i tta .} C+ i tlli d,1rn ., dildl' IInllo 17 ;r hilllll ltlIIIl;i,: I II I<.l llldll.r ci • , ) (I.* +sl I. in 17 lti l IN'r i i. ., I aatataa t,'ll a l'urc I~t [%tltlllt U I ot I L1llo,. illtd n, emilll brmlllnl " e vI ' 1 * fl+, tn l Ilt tll r l+i i whia ec ml b'' "+ , li,, lmi e J 42 Itf 1 'l I II,, L q, 1I vIro I I++\.t.Iv, jL'ui'hana;- Illle, ) 5 5 I ,tllil , 5 P lNllll. ,' 1 'lr,1 - -tl .aIaa ' I. ;'11 1·i)fIII aaIn1i tth,,n fl: r illl Ilm .i.; (() , In, -.ill l,,*Hl.rIIII ofltrllhi, llli. :·· \'llim, llltl")1· l..lil1 dI~eUll Si+ r~lrll~l,t tl t·1·1(5ill{o 111 I~ll.Jt1. I~tltlulltedill~i Iive'll+ Il'r 1'111 t111 Uill,.' ll( 1)r 11 111 I I~()l· I j lit 111, -In·rtp j','t* o" rIt, ( . o. N I'"to 55 Irt' lI-" ( . , Jy \ ,1 5o Iilos,~ I, "t'"r 1lo s ni, Iolo I . 11)11111;-, I\ e'i ."1 lo ,Ill.~l d ..I I; I·: ·· * ' I1 'i n ' l. I ` ii. ,I 1,,:,, It (. 1555 1.,"i; r1. 55-1055 I IloI I·I 511 "':i l i , . 55 ,5 5 ý ii r 1 5 ,1 1 5 l i · I· l'tN lI' list- ,- t u d ( 'Di o it. r"."", ,u'+I I I ii . 1I5 ~' IN , . l' l i' 1.s111. ;1111 I: II I ' 1 ;\ I t C . . I, - :f, 5, 51,:.1 I I 1.1 t 11 I.I II. I i 1I 1' 51 9'... I' I '. nl I I It , -t f :, .155 .111: s ··-: 11 1 a . .. I" 1 o5 :," 1'o "'I .e I 1 II , ,1 : ,.II, -It 'I "1" 11 ý n IIo 105 1 pIII ' ll-. ,I. I".:, :\ 1.ý ý! . 1 . 1. 1 It . I \IIt 1: IiiI lit' I ý-. ..5 "I 1; ,111:. , ~ll*l iJI~- .l; 1 : s 1 .· I f ·I.I1I 1'.".II .. ..I ,i~ i II i' 'I 51..'1 I" I , t'," .5 I 1 -.1111 1(1 ti'it 'NhorIl\ " ! t 1 . rt 5,"5 " ,1 II .. 5 , ", \,, I' . I. V'..I , . .I I C . . - . I ý . 5 'I r , ! Ilil J 5 5 5 , " 1 .' 1·! l . ` I I t 1 1 1 1 ( .1 1 If55.. t, , , d - " 'r., k~, II il o t ( t,! ,":, 1 : ", ,. 11 15 .,(I.. II " I'/1 "11' 111 I Ill ii .511.11111 oI 1,r 15 ,555,.!5:,..55.55 n ..I .o-1* 1l:..,;~ l :, , 011 55,; to ITI1-LI a 551 IIII ,VItP ;,,; * iu i I55 515 .!1t.1 I I.~o~lt r:1 116 1' ,, , i5 1\t', .1'I II1(l II, ` ll i I I' lit. I(I. \ C. 1 'II 1\ .. our , I I .5 a r § I I1 .155 t .151 f vi 5555. J,"sS Cl. 555, 55,',50: 1'.," ."".11 I: s lII . , I II ., 1 - 5 :" l' I , I -\ 't'i , 5l5. t ''i do it i t I'I:,-.,i s .,l Ir, ý t . 1,'"'+ ý.l" r o t 1ý: ;:51, ýt, 11." 11.-1. , .11" I' 1';I tl. II 1" .I" ý'I.1,1r 1'5!5!1 1 .II : - itl~ l* .I 5 1111 ( I s )I\\ ((I I·'PCilll I: lll l'(\ IIO55 "sit , 1 ,511. 1)1 lni00 ,.I ftii. S 1,-N '. 1' 1 ,'.Itii s' v , I1."o is' Iit 1. s ./.I-i 4 )! /.ll'/, i.t:.t- s & uln n t r, I,,rl·I1 1'.l nrl J nI lr sill y 1'o~1-5 s'. t,, t rloillr i il:.l or, .051 tit " r 5' ·1Isl ·r, s t I kN :a ov \" I'I I t "r. "I hr , r i., - -I' J 1551 %iit 1, 1 : 11·, · 11111: r.11 111( /fl-·il 1. 1'o t,"5 :111· 155"rol5 s' u. oli°.1 lit wye Ii ,11 55." 555511 ilk, .9lh 15 1'1.,1, 151 I' .:- 11I1. I i t'I O~ nl th o ho s itsi' 11" .5s ", Itt, I' t .`" 'it.-' ".u' i -51 :o ullr i i I I IN i- al , tt di Ior, lit Iit `I I·I s a rdt a11· Ow clout 111 : ; 3,I1:","" b l1rr. ^,.(r.i I il I I it, I i s It ii iii It \ I-l' rJ l/l IrIIr`, l .I u51' .:a11 1. re, 1·~· t,.I'. It s, I' .-t. 5 , I J555555 1 55y 1 L 5ll/llli I1- F 'I 51 ill lll 5, It IIIIs is· " ti 5 d55 ont5,'·.r em"', rc,'~- ·ll cn Ir 15, C~oo511 I I. "s 1 Jolla n F.: llrl it' 1I, bo I ra, to L ul (:i o,1,". '1.i"~r ,'ov MI, I5' c555II l:5cr: rt l s1.- ichu u,- II' JI ii It S~llll, 555555... i I It-w l)ll (I Ill(,l l "tl1r, .ool 00 55ui, .hootlO Ioi555wl11Iter ley ewa'illi 1r, 5515-s !t-, it 5 rite Iol(l~oro.l 1'1'1": III' iio ll' 1. 1115 11~01 .\\ .1,- 11(Y II 5'551551 0l 555, ho ,' 5 , usIl·l, Ilrlr li l 'II 11d fits of Net, 11iI5 (I<111I11I U I: tS!5 555 5. vs Its+ 555 th t", i , it sty Its 5.55",15 o1, ,,1 J ,III , li·II I tos i lrl I~r , I . "" ,1.1 55! o55 lttll tl " by II,:' II, ti i o0" oia, d Ls i11cl, court u lle l·, h h. ii. l tI IIs ,I 51 51.11 Ilt II (; 1 )11· 1 o 11Iii. 1' I'55 d. It I-; O r dere d 1 iil·-L,,' -W , ye, Ill- do hoof in Ih 11 1 :rf·r1 11.· 11 IS 1 ', 55;,,,1",,515 io. '." ' (. it , flitll· jll· I5' ljll l - l~s" f I it o5 5.!,,, 5. ":., Oi Ih1"Ilolk .5,1 ,,,y its of 5r. , No. lol R" 5Ill It ri ) I,. 1 'rl 1".n 'ilr r I, 'I 1'11;In " N . , -~ w Ict Is llitr,.I: "' t, F ?1"1I.. . ;t" nuli IIi II, 111 r'tI'r l_ r1 tb ;1:1t Ii il,. 11 'r," 111 1:.111 :r:: 1, P. Y it ," .. rya 111 11 1 r 10 T1I:lil :1I brill:' n r .1 "II·· . "I III 1."I'i~i'· I ,; i(·Jltll n I·I: IIiv T to injlll ..- i, i I " ) " ,1 . 11.1'( '+ tf ir :ltrl ltn ll l"II flll lll l II* Il ).-~ I II ' I'' I r d - rrl a , n ýr1111"n ly ýI1 . 1 li1l I 'I' Irnr. (,1 -T f, 1 FII l (ll llii br" 10:- f vrr1 Ii-irii f 1h rllll l"l ir ··:l I ·· 11!, i'+_ "olI :Ill T nf nr~nll +l ·I i Ir f \rlnnI .I+.11 ,", for 1,1.:. rrI i i+ It'lir. 'I 1' .rt all 1::- ." .1', l 1 rn '111 1 r1111: 1.111111 ; Itnb of 1 '.I. n 1 1b 1 , n f 11 1 I, I , nt' tr !i fir It n111)'irntl-71,+1. 11 :! f11 I.·1 ,I(· P*' .r, 1 it .' Iil 'lii· 1 II lik I ·y, Ir ' .1n ll"= I j',,',n(·. a I 11;,i,' ~+ - yratý :r I Ilav e troll) ii Iii:!l · r· 3. 111:,x+, itl 1 ,;I b nr.Il1 11\ 1 :lrl\· 11 1 II I"' ':1111. 'i ·11··11 ·:II I'''' -I' I i''' - i.· iI ; Hllrll I rII : r1llil h, the1 r, 11 1'"trlII il ·-:lr +, { .·11 · I ( il'l i( lI nL d l )1 \1 11·1 i'1,: i"7^' - IIIY R 1 )1 % I Ii F.1 Fi. l - 1l'' "r1' ' 1 bn. 1r' ilil"'' n . Iln1' b" ..+."il )li· I ., t,1 I:: " I'-'1'" I~r ·(1 Fer m h I , ll.. - , 1111 I 1)·1111- 1-. 'Ih I I i , 'rivn d i, o r tr. t r~ y t a A 11~\1.\I1 1, '11h at. IIIil v;,, 1 1;111'.:! '"d _ j Iln I heel, lxim,-J· built ii loo 1·.1. .t' , "~ I iljl lll !.c ;, All wI i \lilill b, 111o'1 of .a,1 Ll'lU Ij.Il ofi\illl H ill ho i (·I1 ' t~ -11v," tr'''I,", , I ,al ": tcli n, ir t (:1'01 111.'.. 2.11 1 Ilnl" I, cal r~'; I of t Ir 1;, ('lel))~ r o It "o", 43.1 Io.~ (;,t I i II.:. ) 1111· II 1 r I · 1 U IoI it -1, .I h) doi.. I . " I l .l, ('11., I -I , :3; 1 (i, I ii;: rtd, · t," IIt1.il .tll a, (,,:, d o;~ ·~ I· i t 1i r _l1 N' SlIIIf'N' I1t;1 I~ , Ht a I I. 1;~~· ·~ ·I ·,: , , ~I,,. Po111:· 1ii i~t", lliiilill. II ·I C · I II t i ll· :·I' Il Cs: hutl +1,ii , I r,: i ll I·,. " -., I,.~:·.~ * ~I) 11 r 1.I ir·Itc cd ao,! a " l t , t .., , ,o . " ! 1" a,, ", i 1, ~1" 11r, A IJII ' V11VIl , tel l,; N. IIa t l II " II i I for ttt"',, !I;·ut iii:: . tt ,r P C?·. II :ll t II ,,v11 I'~"1:ý. Sla It ' ,e l I,;& .!l t!, Iv 1n 1'. l 1 ii 7 ; r , i .I X I ( I Ca.I ,. . - IIý i , . ,. 1,". i~ ( .) III ii l .'.. t ll.. ., .1 a ..! Ill SIt.'r I II, ''Ii ll "e. l ii I" i r~t,"a -(`: : ''' ' t t11 11 ",tl"," l., ,\, ::!l". ' I'I. II''-. IIItLe.. 1 II ... -I 11:1 r I~ tl we o IIe 111.1,r, I IO` Irh'.,I ltl 1; ho : ! o 11 II. iiii rir iii~ilr: a\P~l n~·,, 1I '-iIIIIL.'IIII :LN /~Lil tole la,'.11 1. Ill ll I I. t t l t al' !'1,.~" 1t'1,~ 1) :1" di~tt I1·)I a co 'r, :,,it II II,' I"' I ,..I1:I. II· I .I ( 'I '-" 1 11.,nr r r. I t I+ wit t ,i !:, I : I.I'II I n ,&I, IpelSlons ~I the tt'I' tk.. ,!l.:" t",. Il: ': · l'1 11niI Ialw11 t t11l.111.I ()liO (li15 11"., ,t Il lllli':11l!*.·IUt it lore,' lU ~T l lllr r il all- .1 Ito Ia II Lo tlli (ct a c r,:. 'I ill re iv 1,a t1h1" , t t,"1lry c ar~"11,: ill oll: to tita ,', I'll no " 11111, o !,ttr" It 1. I) I no -'lc ll r ll r ., to %,"t "",v l c',11 1 0 , Dil~llll~~l ii " Ir .1 , it, ll I ll' -v Tato In wc I, d a .1 .1 h 1 ' \I'' . i II . I . ra r ln .' lc u " { . : ' ,ý l' c 1 n l ,io c , o lI t t v . . c ," l "i l c , 1. I, 1 1 1Kl --JK''" r" , , K K", ) 1r-1 "1 itY K; Ii ' .k~ r 1 ('1I 'I. .11 u 1... · .r 1,11 al " ^In u,-1. .1:, 1,t it ill . ail A rt .i'l rrll"ý'.+ I ' I. r1 ·il./ 1111 11111 ·111/ I I 111 " d I I i l il N I ," IS, 1 h"" 11~11, ý.1ý1 - I a1 .. I i ,r ,11 ,'1'- X'.11: XK,,-% t' 11 r'1 1,1111 I, n l,.:1 `" (.:n 1Ii ) l:.. it ut t, er111 ~I C I'I II1U (·!I, l '' ' I.' 1, . iK. 111..p.-31.K .. ! I"tr"' 'a l,. -~ r `I ' 1K':11 N l~ ~ .i 1 ,.I I: i lll ·Tl I llllr l:- .IrllII nlll3 1 1: 1 1'!1. 11, ...I t~ 1" .I1 ' ) 11 1 1 ~1' ,," '- i n if..1 1' K Y ~ ', 1' '.33 IKJK,,"I' 1 1.1 I'ell) I331.K.3y 1 11 111 11111 r. IIIII I Xi ·1IIU .' Ir u l i K, 'al- I iI N, 1':CII 1 1l:lL; I.x1 , ,1 .t1 'ý+-.13.3,3, 011 I'" I Il ii 1 '1,11 '11 ,'- -,1111" 1 31 .3IP IrP1 - ,, .',I3,. 'I I 1,il ;11:r . j " " .1 X11 1'3.1,l, s 'td ll. lx VIII A EX .1 .'1 1. iI,~ll~lllI \'I'J 11,E A 11\ %',FL 189 r l", 111 1'.:x111111"_, ii :1l. 1111 1 ,I 1;1 1 t~ 1i ,1x1{_- I "11 1 r-:1 k 11. -1·1 I l)- 1:11 · 1.1ilr.· n ; tll! 11.lli il ·11.1, 11 11 1111 ; 1 ,1 't m ,I 1' .11.11 III ii .ý,+ Iýll V I1illl i I II 1ull ` ^.lu' li "'x I.; y1,1111 , a i 11r,.,r l'i.·u lu.:, A 1,111,", A 11 II1(.I111 -;1( I'i (:11u 1 'C1 1 .i..'lI. l~liI ( ';ll iil ,··': ·!id iiilu lllr, ~lr~ l tlllil~l l llilt 11u 11-1· 11 I'!I " l ."1: l'll1. 1,11'. n,,ni:III 11 i. I' i liill tor lili II(III itl i Il)-linln, \ - lrli''." 1 \IIln. l .;,l R' 10I11"It)ill 11f1:,," I1I. 1 111(1. 111· ( 'r 11 11x'!. "'1 - 'l rl 1" - i ," l::t /I .1 1 1 111, /1· 1 1:) 1u(i m.1v t 11 I III e7Ir j.lil 11", no of Ut l r It tn11 'uln .. u At f t l'I.I·. ll, · 1. I.S - - "I r + 1 1'"11 ,1 1. -,1.1 i 1';1n111 -.:1 - (11",I "ii "=,111 .i I 11r1 ·· I I .· 1,. II Iu i uýý"i Irr-11 " ll r ~. ~ 11111 1 1' ,"un 1 111 , , 1,uu b1 ^~n \. r'u :, u ll 1i :; ('11. !1," t11 "r l , f ,I, 1 I- n , ; 11 ;!r 1 .x,- le 11 . It. t..1 I'll·P l'UIUI. L': .\1:,~ilill t,, `"'i i. ii:; I1I 1'i- 11 1 IrrI I\ u in l11+1,, I,·+ 1,:1 tllli ; 1 1'.I+ t r s it II Iei1l ·1+ ,i.~~~~~lU N' I:.\ l:- \~ ~ , F~. -~11"""1. IIT, .,1 1, .,, n : ,_ I3 ':, iF I F~ 1;1; _1 F) \" lI f l; 1' & (1), thlI )Ili 1 I: ·n i , 1 I ,lli.~. (Ft II:11·1 - - - 1 __- -. ",.) l ,;l ; .1 _ ý:r its ll':.,::. lll ...i r. fi - ' J ''ct: llS & - n:ý,ýý. 1 ,11 , t:, I. u>` ý.(1. 1 1'1",·F 1, 1. F I ;t. il \ r.' 1"r Lk. Ihi .1.1 .", a il h 1.t.1,' 1i1," 11 1 Ii~I·I1 I I·.:i'.n .I . l :. 1. I\(r ill I :i· II ." u:,.1 1 ;1!-. 1 "- II..i. , .. r l t" r,.I!, - l :t .I I li ..I a : 1 11 ..;;.:11 n- :l ln a t 11 :: II ,''` M I N F I -. I,' & C \'c,. ·I~ iiil \ I u ·; M all: rte11· 11..11,i · I;, Jllll\1 & ('ll 1, - - -i~.' l ·. !;'t'.1'1 1 11 11.1. ."'.111" "1. ` IIh : F. n"1, I; .t{ I n *, 1 IIII il :l '" :.l ;h : IJ. 11""_ 1·.. -;1. -1111( )· 1 l l ·1 I .; \i:- ~· -1.. ~ ~ lt .- I,).t.in t p n r' cg . IjF FT " I- .. -jI. " .: F I,,,,-, ,, . . L-F N',,-,-'- -, ".. t:"Ill, III \ tlain, ." :1 2-- I N "' th," I -t .,·1111 1111;1111 It I innlirllll~ i I'·I _ . f Il irt"1" illl., .. l lln.l 1:, 111 .1n:. . ý "1 an I': 1 ) : , ". 11 ' ,. .:1 1.x; ii . . 111 I; 1 1 -, "1 . , ,:"! I rr,1·111 n. ,': -I .~.l-l~i 1.-u: .11 1 :1. 1.e· 11-:1 Inl i F11 -'F'-ii K ..' I I . Fl' 1.F. ` I.,, .11' I: i li-, "" . · .;. -1 ni ;- .. r. .. ". ,'' " -·. i I "1 I:0 NI-Fl'1 .1 1'. LI Y a ý..Nl1),1FF, I. I':tst !' .i I~ .-ill .'IIN N NINt IIN t :NllN N . N l -N INI "r:.:" ' ý,,, ,, u . ,,,r Ir..,,,: -1 1 , 1,, < h ,; lia, 15l ,h, ,<., lis i'. .-i lI5. h5 N , ,it. 15 nN1 ,I f ui N rNNlNN IN : [N r NN N ine I-eiI t h 1i. 11· 1t 1.1.1, .\ i(Ir. :'/f" (I:v/' [J.V 0 " ".t'/ g f'lllr. CO W: Ol I t lm l it' " ' l l ll 'l ' rlNNNN NN N hu t rii' r ... . . .. I, ll , 11: l , II55 , ' t i. , I .::tlr lt I '+V l : l:'- II" _ :il51 l I'"hl5 li-li,5 I,: .ll , :.rs l .ll l l lir" :ilnh nl, ll . rill 5h. 5r i' k 11114 I' t 'I,/I I:II 5511 15t illlllrrjitl I~tlhat thItl ,'1l , 1 , I~ rIt 'r" s,:!,d*', ,: . 15, l l hire o r +t ..It , ,r Jls t h' l,<lll II1:'. 1~ i ",:II ' l ( l l'-!.. fi t I l· ·1 .( : l :l- , ! til t i I iItq II+tl i ,,+t 1 5 " rII l:" 1 jll ,, u li ill il "l:l llllll. il,, ,hl 1,+,, - ,'r w .-I H h, '. ,l it, 'cr i I nii N lli l i::l I1I II h ' !515,+i. tIl, Isr ,s" I·- l l't ~I t'e wo k h s boilt c1 ftll] i 1th ~ r 1: ,.,il ..l , il:r. I ..i rll 'l'l l5'5lll ,t ll t .l i ll eIm i1' SItl .i ,I,.£ , hii/i--ll1C I.e ill 'll- nh" II+ yrrth'rtlr nr , ,,,l,ý llill" llr l , ::n ,: " Ifs' l'+,( tlor, it, i it o iJ IlseLlt1o 5 l5-i"" ,.rrr -I -11 NIN- ,N"-5,!: Ps Is NNNN N 5I,.-I tl o-t ,r l. I I.1t ' is,, li" t I ~ x1t rl d lit I i-+i l,,,,l, Itcz P h i 115 1 5 ,1 , ,rI I h , iii u n, 155 1 r l, ll ! " . .lr ' ii l ll I 1r, N-N I . ~l , ll 5I ., ," -ti' . -it rr. ,,'ls. il' Ill th< r5l 5 1,, rul i •11 ··)1 1it i. li=I" . 1 ,ý t1 h+ r,",! ,; lir Inll lhrl [I l I1'lllirý null Ii: fir. .NN N5I N N r I , NI N, , ,rh , " I- . I . : , ~ k i,+1 INN INNNNNNNN.' I , -1 ''1- ,., 15 NjNNN N h-r· NNNNN 1[t1 II h,,l"+. t ,l h i.I I ,I tl N'N11NhN i -N Nl, ,f t.' rIll'"'/ r II1 '" "i',"' , , i ,I l ni· t 11 IN' I N. N I i + i , 1-l N IN "t r ~I'i -, '!1 555', ! li ll l " : t, 1 11 ,1, 11 Inch i llill li:t i I u15t 1 ,",, ,. 5 h s, r.- i , . ' , .u ,,, , INv . N Nii, N:ul fIN l..1 NN I !N , I , :N1" nnl ! 1 1N N NNNNNIN;,N r ,NN I '1-li-. 1i5, - 1 " ', I1 II t .\ ' ?,ll 51 ýi r ' i,5 Ih5i +' 5ll'-t" I1,-111 'i~ tl" L'''' <l':... . ';! .;'':' L < l,. r .', INN.. . IN N IIi yll I,. /:· 'i i I,· ! H it. 11:;! 1."I' 1.. 1111 ; 111""11: .111:! I, - !I[ III L 1! ."v,'I t ..:! 1 r II'1 d,,i!i I· (1 C ' I 1 _1,1", 11 r t ' 1' n It !:n I P n1~ 1'1 in 11 iiI c ,'11 I. h "m "1i 'r , d 111 ',;r :: ·' "': '1 111:11 1 '11 ' :: :."1 ! II~ 11.1. i '1:1ý " i : . 1. . ,11 1! > l,!. . !tr . ". 11i1II:(· 1 ...1 '1 1:1,'1 1 11 ": ,. .1 111~I 1,-11!1}" s to - 1 . ,111( I l I llc 1; ' . !lIm ci i I i II-' -mm-/m Ivv I I~5Imm il m . : ii " b- ~ 1 L 1n- " 1i :,1.11 t li~l 1.11 ,"11 _. I· i~~: · 1 1 1 1~ 11.1 1. 11 111: "1" t Il~l il i l .,:l l'. :11.\ 1 1) 11 1 . 11 1mm m11 1 !m 1. :1 , I , . 1 11 1 . . I II , 1 1 1 1:: i 1 1 111.11 . IV r11I. Id 1 11: 111i ...l: 11 iI 1,.: III .. . .1!:..s~lr l 1 1:1 . I..1 ( i~ r 111 It 1.11x . i 1111:" III 1 r ll Y lh~~l i: llll ~ l il 11:1, t.1 l r 111, ý11" I'1'1 1111'\' 1 ,· 1.ý . ( 1111"lly 1:1 1:: LIIU I:lll l 1,1 ()(I : . t,' 1111 1.I iý 1,111. \1':11 "1 " 11 _ a \\ I. :t"\1· 1. 0 F Il . 11 it t l1 .; . ....... !11 11111, 1 ' I'(· l ·( ll lvi .1 11 1 -i 1!, '., I!1l~l \..l~ll ( 11,. lll n Il ll: 11 14'.:11 II III1 11 i· I 11. 111LI ., L1: " ,,. 01 1'... 1 it 11 , I 1 \ ,1111·1 1111 11 1 ..Ii '11, 1. 1.1 tiL111: ;l lu: 1 : 11 . 1 1111 .11111 5 1_ 'r i t, · I!li. I, - 111,11}' 1!111 II.(: la ' ,'11111.1 1 1,111 1111'111 . '1 1:11 .1' 11 1111 III .11c 11.,1" 1.1 li!·· /I11"111LIi1I1, sa 2 1,tnd'It1.r"1,n Il,,," a c I'll'. ,, ally·\I!U! r11(!1: 1: It' i 11 :.11: ,. III 1 a 1 11".! ii d y it, 1111; 1.")111 I i lci t ·1I:I.I.I; ( 11: 11: i I Y.!V !) a r 11 ,1)·1 111 t, r:: il".' 1:111:11 1!11.5 !1P1'EI- m 1!1:11 I t 1115 1: 1! ii 1I il f11, : -: n t kl I - 111 .v. a'"q". . 1:c of tt i..,: t'la 1.., ;, 1, 1-141 I·L ' I·-j l all :L1111 (, (! . ( lh'.ll 1.11!-, a1 1)··I1.ý I: 1 1 111" 11 : 11 111a11y II the I I ll II i1`ý x111 u.1 a :.Iia ;I\ a I- voll i 11,l 11y 111 11': 151... tt'rr:. i sift jl ~.c t t.. a ·!. r.. .l~c 11 rrr llr . ·l. · I tilt- ('I :,,, ,·, It l i i i 1 I ". v .' . r 1 , t y t . r l . i t 1 i 1 l l i l l r t t t t l ;. . ()ba.IVI 1'!11. I 111I11111'.r, tllj a t n lil",I ".t ilt il.. :4~*11, 1' ;1: 1 :11 111 51: 1I·1 T.1 "1 11;.' I·\i.··1 5 III P"·i.ll li 1:1 .,III, aI~~r;11I. Ih. ! Il;,t 1lu .I x 111 11 · i a 1 a,," 111 1 !11:: mm - I-ulll- 1 ,x tI-, ill a ·U r:, i J of Imm ml-l amm - uil 1r·'11..,1" tt"I~a 11,151. 111,tv11 t ', 11mm-mm I1: II, mI-· mmmi I 11:.51,1 la va11 1.1'1 ::. li t,; i}" ,1 1. 11 I.1.1 1 ::M1 v 111 1 111;11. 'I' a 111b r 'l r, ,1, III" 1111,;, 11:( 1 141:1- 11 !: ~ r 1111"~ll 11.:1111 w . n , ",t .·r ·11 1 11. C· tilt ll.II ld alt - It ( -ii'_ll il , a 1 '. : , 1 1 il I t t r r l v : I , i x 1:1 ý l 11 ! lll . 1 11, . !." ..t 111. 11 ,:I a f· r; 11: "11 1 1 l . I A' _\ llF,\l-I hIs inh 1"? 1L1 1I Ut' 11th I, ý,ug irt't"' I I .:, n JII~a"Inn o a nrliiina Itsr, in F lrnsf n~l ~li'r ~ lir r Ih, ofI. trav It la( ItIt. I Iie ~ n '' e"!h " ,1, '""I~1 Iha,~ ~ li ~u, IclI-' t A ll , lr "1. 1 I t I "1h (n F.,lr FFin~r x ht ',b i~~n '(,u1 i sl~~n.A : t: F't",' ~ rI ~, uF F h,F i1nIm olu, Ftg . 11 I't 1aiIrntt t~llI'Ii~aI('' IAlv, h ~~ hr~~~ ~ ~ ~ In, * ,I .Te:h , Int ,n Ii, iesil .4, t.", d"ht,.e nIhhs d ~ lI" ,h nF t I., ~ 1"-l na *-F.i.s.' Fl :Iii ' ,,' a "stn Fli ".F '''' '' ' O Ow''F ~ru u o lr itIninI, Ful;},:u1s r,,,i, ll, ''''''' Ft..'m 11,11a:* ,ti* ,".~ ~ ~ ~ ~ ~~~~F F~" It Ilt 4 ,n~ r11a"t~ru t yn . ·: 1 111 :1" I Il~ 1 :· ;l \ ,\`I. A II A;, I (I )(· 1I1I ]: I:II I.) :(l X74) 1," 'It :· 1.1111 :t It, .1 a 5 it .l it ' /; """+' t: a";,lti,:i, ýt t' il~l I' .i n ow o 1! '5:,. ,I ·r r !:,. I;" is. §I nn" " tR I': ''. .F.':`i '; lll · 1. .,, n I J ,,; lr lll. t~ I', - I:" . i.c r!,.. I I',"1,,... I; It W.".: ..,to C I1 illL·?· 1'.11:1. 1o0 1f; .-I ".I ft,, to (,.'i-t 1.1:,: .:.t ln ~ thr".,rC I 1 I IItt :'I ! ,, 'i,; , o " II, i~ ,. sie I. . 2: : : t ", ..;. 11 1,1.1.,. .. ý, `Ili 1I ,tr It.,'. '111""`1 ;r...,. - illll I) I \I~lli I.. ,I rI tl. ('o:1,"t r :,ot; lr ~t, !1a t.ý. i:h-llitlll I11 (1 h. ·~i~r .;is ~" so .' i..o-111.111:1illl n 1.1 <SI 1 :; ,,:111 ", :ý"t il~i I.:lj j I "~I1 II1 II~1... 1;;111:1 al; r II I1- ·jJI~o'., lll 'liild~ r Iii' I1·Tl ..lll ll Iii 1/1· 1 ink 1:.111 ) I1:! 'o , I".1 :1s It ( ~rl, -,s 1hc It;,II 1; ..,., 1P l; Iai a'. i~ Illill llt i i ,llli 1 _1 l :111111. 1,1-..I ; 1,, 1 0 lill II OII '. 1; 1 lt I. .lI, LIlII* I,;ouI: ~ i·iljlo. .!,1is,1.Ir.:v, r" - U1 o1ll , S*1 lol'~ lost .:u hcs, a:.". ,, Itr:llo ,. rr f1 .,11'1 1 I I, 1, 1 \, An-, t ;I;.." ..II1 Il" p 1'!'.11..1. o t.. \ ~ \"". !- .ý !! "- ISL~llllil .l~ i '!.' "" 4 o .., .1 1.1.1.s ;"lr e '.r lli 1 '.,.11 ..IS XIXl Y Si S ib t t o . '; "' .~ ~" r I'h . r,IIIL,11 z ; Ills XI'v- . :,,d ,I I "I I .i II 1... ."., pi ..1 , LI I 111,1 .111_ 11 l · I II II Is I i, Iw I t"ths .1..I . LII r o ~II 0 III orII I'I O.,I' III'. II I I..:1. I.,;' - L hrIIII I I jILL ,1 111111 l bIw 'IIi I S'L Nii III,:' no .. I'' I II 1111111, : I'LL,1. I It It 1.:l' 11.1 31, Ii 1 011. tw o '1 "r ! i,, .r" l :I 0 l Ir. I ,..r" "I IiL.'o II.I5! t: I bilal . I ,., I.".t. _ , 1, 11to r ' P r1 0 1 t ., 1.1 1 1. r,.I , o " tl 1 . .t r I . Z os it a Malttmore rackets jbtiAtl'.1:I"s FOR NICW YO,iK.--New Lan. L -T-'' o.i tulll r aryovr second Monday Sduring Ih," at a.ot, "'ta or ot fill. Sop Orle.tar', 599 .st Capt. S. Sears, Shpq . aa 474 do C. C. Burr. Sltp Ail:o ,. 6 "'i7 0 E1 S Dennis, St.p r toga, i512 at W Hathaway, , ' N" \,:. it . : , du, D Jackson, Iht , entu v, 621 . do J Buanker. Th'e aiv: .eaev are of the flse class, coppered, and cppe'r ;ster.ad, a d hiaving t ,t tin New YT rk b'x r .ttly for this trada . , th 'ey are of light Sdratf of ,atlror' t a, at an n, v.riaby Clo.se the bar , wlitho,'l I y det-,llion. The coa ,llmanders are men Sfl gr,"at .xperr l.ce, c;ld thle slilp lll aulaysbn ao\ rd ua cal di:,'n' tile Mssissappli by stamaboats. I' 'Th halve ladscaaoe a t rnlhild aeamte'modataons, il atd storaes of te belt '-crap'ttu a-illt alwanys be lurtIsha"d. t'Ile ca.bl pI:a;,g is 530 wthllout ine or liquor, nd tn here is ti iquor furnishad to tie cf er a,,o t Fr cr-w. r frt'irht ,r Ipssage apply ,n ,oard, II ( AMES, 4n Co"llajp st. '1il,, sips are not a:rcc llntablt for breaallk go of Le, <r rt of ot oUpr le. nor 'ea'" poct ble tl r any p l:ace or p.re' at u,le,,s a reuta ill o r lading a, xt nu d tl,,rlor at ti tti, t the cuts. NEW ORLEANS .u B.\LTIMORE101 LINE OF PAKEEl S. T'i. tne will a eaut sat ael t a.o fdlowing ves'e', tahlcll have been bulit or purchiase' explress!y lfr the trade, iz: ! 5,imp e- nmtn, C',pt MIvcr, I Iatk ( ry, Ni,.,erson, "' Irad Ferry, new " 'tevels, " S.omon l itus, a L,ithlat, B ,ig Arc tcecl " ' (ray. Tihse v, selas ar l of !he tirs' aias., lravu h::nd. S I e tlr/l .hod econullllla llda , anitd a ei e 'it hght SIr:lt oi wat,"r, ,o an, t~ ih,ll of tl, tr rc, ivi.hg and c, , ,iarinlg Ih i caa gues n, Halti,,t,,c. ,t t',t city, cr,,teatt t ill be tak ' o, r aat a., t ei... a C: ' ,,,eake , J al,-' Rtr, nol dt lllrs , he I t .g nts, .lr., CLA IKE & I tEl , ,;, t Baii,,aore; Sxpataeson tiadtts ship .td t Ia a ,nta a d,tt.ed when lt,',:,, d. '1'T," pi c, of plas:I ,g is fixed .at $i0, tap! ,r a,,tr aS ,tt'Ihe b a t qhi.lity ,ill le prcvade'd. l """:).ide n t , t bt pai wtll a be t.kon ,in .,! u· , t:lc; ' tIs. v . ',r I, gl h .t ,a "r a> , I;, In (.1O. I'EIl"FORD, ad t.7 'lJ'jv e st. t'tll .:I.' \v ' R li. S.,oisia,, and N,,Ia Yacrk L: Ie of Packets ] a ill Ship; -o ,.,,t ,, tt!y Ie will tail frtln \,v Orlals and New Y'ri oi every other llotn I'py-aconaaa ncia'ag cit ll,- th' ll'h Novataber--and to ln ,re li t nl llltur I:tV i, Il-a little ol'satililg, tiie ,U w il hoi r h r'alttor 'ruii;i[ of lie, ,hill,, viz: .-l:p Y az b, I .a)t aiu 'T l'a.,a, to 1 ao on tile 20t.ii N oveInnll r. Ship tluiavalt , Ca ,ptail 'a'mer, to leave on the 4th Decentn(,r. Ship flo,,trv ele, Captain ELrhlg,,, to leave on the , i,, It,.,,b, r. Shipl'i Ieta II,' (.'aplaial Woodhoulse, to leave on ti a (.,! ;.1 , '.:pain Davis, to leave on the 1;5th ,,{' Ja,*uary. Tle alave:l are all aaeW, of the first claIS, copper. ,: alldi Cop per fatenlmd, i. d II;,warTs of1 5JIO tons S oh,. are of Irhait dr.~ a ;' t f wat'. r, I.eiag built N I , , ..i. i l. atle price p ~s:,ao is ik,,td :, Ilel doi. .ra t air cabins are ItT, t ip i~ t,'" weast I1, protwd land convenient p, hm. and li,,i hld itl a r t rod rl r . ', 'nt as'yle . alaie sitens. ,,f a' t fira t! t :lty w,'I be prov ided, allu cv,"ry r," :;rd .: ttd "t, ahe , n art andt a entire t·c .-el'-st on o porFql , :r. tr,'! , w ill please take no. h.<. o! , im" I, reta eamt Ica a·':'"fi until paid for at ',t , a\-,"v ,se tr .,aaa,.- a, ded a' e'ptains well , lrie,, ,n I t it.d , ht iltu e ll Krlve every at. ' a II t , , Ic rt thrn.ll l v to ",UlacnmtOlate. They wiint al l an e s tle tu a, i uip and doat i1 the M issis iy i ty . tnhbt~, . hd ft, strict-,-t pulctualhty a "veo "a the tu 'ae a o t£,ag+t ''e ovlters of tnl e si; ! at .atlll not be responsi. r 11f I I i1) hoL"a lltat 1 1! L i i en t by or , a a tagu. r I" crli s'll. a Full" r arlali ,ollll r t apply to J I) hIN & A ( I Ia.EN, ia,. I.,~ · u~i.. ,,I ..,,;- york- i.'. ,,ri r,., .,,,lq,~~. i "I l('r111111\ ill j 1111l Ill (.11lll ) 1,':itld t jl lllr lhu hc , ""':'' t "' ll'', ,, lllh', + I~l~l h,.,ll-l,, +(m I - ,,lj 1 I 1`- t·; .ii) Vl.,11 111111 111 : 1 I i ' i ,ri. I ll(1 il" I1 1I· ii ii'l'lil1111 .lI~lll Z1 I ;/I(81 ill"[: 11 ]/m~+r,,7,'<i.· Uupt n l.,ilbliili.l i t, hih '.,I I. . c, I, i :. I ii:r n l w ii Hillbl s11111i1( lth No: p Vid':ab,% , (g-g .'ptaitn Wo ortllhoii+, to h'avet onl the B'L4~ t ,+, + l , x. ' 'ti +n , i il in ,{ 7,-,.,,. , I , r ,.+.ni. . ,,, ,- ,,l ... ..... wl, l ex noI iii ntl ,1 i i11, ', , - I : e H l k' . , h , -t hj s. I ii 4 ' ill"Ut II Hit+{ t*{t'iI " 11. II1IIIIIIIll, *tl~l " i+%HI - i -.it ll~l~l bU,,,,v',, a,. ,, ,,f h lt ,',*, ++ht··1· *,t xstm'i ihl·,* bull III1 I 'pR10 1 -III Mil MF HO l r , ,l', ii w li. 1 i, ll h.' o In ii t ..h l+ i ·+ ·It, · {l? t .;l :.:!zt, : i ,ld +, dill; I'..r~ llr Th I .' i n I ahi lllP+ lf -+i, d ll~ Vt il',, Itt'_n, l isle. .ti : ,h"na if Ii', o t~a+'l"':"'-t ·lll. , w \llll' l lr, lll ,~. Iri . t , blell hll t,.tl'''' ' i I'o lll;.rt' llh{ ,, I. • · .':il-) · lt'+, ll ~l~ i 'l,-<q el. OC o1( - i. l~ ltlr :l ,+ lloh " l ',, w h. , I"i' t1 . iiiL"' tll - II ir IiriI tilinl~ and Ma-eb al aeid a1 in yll es . f ltail'aLI n i E ak' taij w SI'h+l"r~l I °1%'I l.·C liFi t 'illll'tllill~(l )Ill 1I. 1i(I ',+'ul, (IHe , ,' u ; h is L e tn la , I ,hre e r oil u,, 'r* t 'e'q t ir·lllr ~ I '/i~l lh Jli"f-l t.4i iI ttt.ltil( lT~ll ht· lli. " lh l l ' "11 ti'l l!e.+ar l· I ilt' i +, 1 l ,'ll t4lh+rn ma rkd tioi '~I' tl+ l~ilt I'lm11 of111 thoTP I+l, 1.1i(i n)l I,,,i',<,,LUIhh. fl· ,in ll , ah l r airl tl u sn i .. NB ARNOLD. 037 cGenltl· 1 w hllhg tn enai.i rooas for their F0 ie ina 1 it h rs 1r h r iIlitai . :t II" , I q l i.raehl kill itla, Is t,,, 1' ',fs(iilt ,. P, ' ka . ,Easj.,iss r s. l' Iran ' , ,t mmiiiiata'ailatl',,,Fa '(nir l a (raWhtmn' 1' "-. IIfp Itl, ;) .P l'\ ,lnnUi C~J1 & (, I FltoMIltt 8O01FE FOR NEV YORK. Sit ,'mn luiitiast di ird ,'ar illr t ird jr rallt. r.I'alnlll' liiltnlli.t nna olll it, iilrsh lms.. th l rd id frsl)l _a- i. mi.l cl aintl r.Iun rl m t anlith-r. ,. t iom,, i a IttlS Ii 'Ih 'tsi.i .a\ ,rislin,'iaaak,. sssra laIIi lia b 14'ISil .,i n 'o - IPenz ,cIla vr y ll her dR\ st.. r It In rlr i ~i+" ClU ,u,, -+r r l ,:tl , h< ' ill r.l ,.,a~ t It s~ e r·c iabii,, ia a's ti s (s lurs af i iin + bes "tr. N IiAhNOLI. T*, '..tr+sin t h nt a.i pihn Inlnre Maosi i (tr P.sh t'-,l t'eaa - k'. 1t ' lil

Other pages from this issue: