Newspaper of True American, April 5, 1837, Page 4

Newspaper of True American dated April 5, 1837 Page 4
Text content (automatically generated)

LsselY 5:18;16.--.¶13i' A C% 11W {I(t'.4O toIQ{F.-1h s~ ul -ercit ror,,iriinIlo ¢. :~rn tireiiri.ul "l iit ',Iu I'eere liv tleit 00450ri1:W cod ill.dfigje ',rtii, it6i:Uý thi \, liyihi~ fMrl.s ihthi wait n rnoi l C y a ir i of, i;'thoir I erftrusib illa, e,:. f.»",., re r '!X !IrI b^' ll(P'k )'ml tel5''.'. oroiitilL.,'.tho.a'.I nr"r l~r ''~i ew 'llsr ,lit ,:u,4 i,ei nrsn ter I i rg jprvr Nt~lln hull. nkn oditm Pt:Rwagr;RT -;Will ant:ur t o r~llhnirn rleb, tints tenthn awl Chie.. RouP0 '150hZ,r, tie Foirorir lit etn",reir--ie'n odusFc.Fii-i;r .s hlirlettri f hint -o l'. 1 t r itli So article horriei'.re eouie nul'l fi:irint Ito vhtaill liner Joitirri Iltouc.-hutlecr Itine Mcr euil wir 1'rnu i a o .lr,li~l v;,rirtr f ho~rlies' n,,,l g, ritl'mr,,'s Fuser 4WUUYJ, Sir 't:T)6?19n , &v.--I.tf introt P'tlcni, eindoi eutrrifni pllerrit o'..r't Tiri of gilit m 'L4 I tr uJ eati 8. b t)m rutXir.' velvti and iii H;re..; ,liOW'. lt iio giti'od thrc, tith wilf rtr It i the. rcb gss'.lcssL lit 1 'iiili'tfrtt tetIt II.\ilol~li~l \iI:LIIe tcmi ctltP slleoi'ilnit'tt toni wdr Fiit ilF Gl' .i ir'si; P uu ou - rti ii" t'p . tilh t Iry irty ifnl t iiiit vwityfl'lcutdtieiii'n hut ,nd i erI tfl'niitler' ececi, s juing Cms, &i:.litiiiititri ci ilb mIsS low foraieth, o rtoiro i thi I ntit oG Ft F'' 'Ic Ii I IS tbIuite lIoesotiti fi ticr, I:,5 diito New 1liiifoit orro. Cu" Ile, Iii) diotio "i I i i"i ine; ditto I ICtks 7t otel.' Zi c,5li 1 111:1tiii ; , l iie l 2' (l-t: rtt '. JdIi ' o ', I CiO:iii lVIe\: Ft Crn i,"r- trr., t c'dCo'.C'..iio-'.oil hrut'i;, t'tth' l'on DIke; IiC. 1'.sl e' ii., i to tjlritif l tt l;ii ii, ; lct FIvllnnr: Th;ll Sirht; Wcor lHo o t ;'tsoo r l" ( b; i,".; l .; noi ; For hl'or guuto~ 6l·r; C lli·, vRrei -; The e I" : II11 ·1111I IIi ; I', 'o - At tsotetlr; nI oi Tl-kt.! t fol Tii, l Rad om the - ,t ; ll'e thii" uoll Itl [: ru ilier Jti ^ei ' Netilct; l'alu'fitei'.l i _'.i tl. ýr'o li i'. t fl i~ncc" it Me Tarile.of Fa'.At. lt -tiot I Redit The 'It lit ci f1t,,, tRoen; 'i'll:l; lfiilik fl iilciit oorrikeu FtI? ltsccj Skte po.goor ; tle tse rit flIt-i.o Yd Seie glee WooS; u~er· fiillsi~iJ IIPI lr I;l~h .Itt td Alnc byr Mus Fcritlrce tr<l SF, Ie 'nkf , f1:·I ink il tt'-e rtilllctiyo 'Irnrtlithe Filt tif; fIt PlIde,; Ilorlnoofila ; .t i , ar^ undi; 'e n it ltc rriti, Jlohi teB'.ll Icl r0th, Jut eKiliono;'f (',tlý iti i.i llr I 'norie L'.ied Alto'. l Iliall='r'niiif th Were ti ltotl C'.o'Giiliisft ; lluni ii M RCitinom tIhli" Mb-1. Cutny;.ss i ytn-il; Cho Cloo ill (;rang li\i·i ter :l thgie; l".'. I lhit flrrii'lifer, (nteln liio tie,"n CI".tll~jffIniltr i Is crliiitre 'I'' ".i' Lect; bye' MineIi ' Ibdg foth 'Ibincie' Wik C'ilb;d' Ileo'.ui'. Cliei k;iGig idloh; i~oe or itier-i tlVrotfk; Soor in...O. urPrii h;i il iei.n toes k fo.1Ohr tilt s Ic xbl ibrttoir; t A7 matt ]tiny cnu:"rl: Gireatsiog. Know ii', flin wheroon, l'jinncoia Olenljirnn t RiItventII r,",idIt i o the ppariji oft It ro B liornn nll; , lto li i afuusrolu, cp cnlooil Irnin Ir tll- Ialllt of' kin obatr., II cteo,1 tif 0 1 l, p lnoiio o!' ilt Rrrn ant i 10~tlt in roloi, llr 10 to for art of tl ii IXiill rIeof tttetutto, eotiitn d"or ,10at f, r ilol, f ,,,,, :,,,a ,c n !9th March, 1831.. Notice s I t n ar yh c n io h l, t h a t b y v i r t lu e I . i i i u tri n u o ri i o readdrrdl b the Illllron lll e th aa l''hI .a ntr fhr the P:uliih of Yt 13ernarha il ;da"Ihvntn tolth, 1 i5l , i1[ , e notri r of tli t n!''-ion ofi A inlinO liienven fl·B, granted all Clc ,ita fI.'aloi ci ioo a t Bienven ni i' I, the endnrlrigoid. naciono in i.Tcili o-iioioiir, lid Clinigy, ila city of I ni 0 , vp o in. l eslc by tutl inn, tIlo prop,~ r·t Il"lrilllllj l.; I ·d(·liild andl e~lludi;·n ld t tthrle albreaaid i ll ·[' mill , .llo~iliralllll IIli(.ll.(. on, lo loeioo ioiol ln I l tl ri eeveatyr-savo u IhuII'1III1 dollar.,, vie: Dronri/oiooioa ,poPliopiryns loironn ihe Jo ~lirinl oni. 1lot. .1 iiuk~rpllaiitio h Oiii ill III " lli-llll·^; Ial ard, oil t lo01 innll u a oo n l abi l ii i u the ririr lol ooii ipjii, iii " 'inii ý I fi io ,"n ilwntl ool 0l to e0 fr illI oIn [,f i' nt fi a with oitlopfll of fiai~trii 'palls ,It h1f1 id- ofnt il an-volt bllllal\·l o, fh1 llppI)Ir liarl, and a! ] hafts .oily'': ,1 yi s onl lia oaI y ItI I fi'fili . fip R I ('a r ali Ain' ol3 0 a`, 1)t' allea of' s,,dBa o ,h" i llt~ti, of .llr (t N Lt 1f :L() 2d.J ta rato adion' nn. 1[;hi enIII.,11, propilr:·? al' jli, I f l rf,:I' · I;·ltt jalll" (111 rvl, of tI rio i l i(f ii St( rll l I ft., , I UI. fV J an io I., l nvi~iO ,ir i ii' Iliod l ii . ii, i isi' ] i ~ Inl, bonn'I mlot 13n,, 1[~ 1,af, i ii it .111 lit' l int jIli ratan, bill iilnil1, Iti nii I iii *foli Iiunhoiro piiorion "1111"d ifi li! a 'it l[art loin Jordo, ainilllootof ,rJlartinoh 0111 l ~t nio fn pellia, "It1. Annotlhor portioni ofliiiIoad ·ifantrll an flll sm roo at'tile ini.e Ihl: nl, b."!tt a, liltiiiiiliia fth.e said Piorre Jiorld, in llliiiof iii h tojn f lioo)r t 0i0 naidil IOo~i I t l eii of i pent,. All Olto ille lioro' i ii ir anl all 1110 %71 propertviop01i ililia oli icon pnttou Mnool l8ye ars, I.ill P B - Onily Jnokitian3o lt -iar; llint 23 oi aa icm3ivc o1'ifli,.oio IS yoano- Ililki Du n li ti via- .,Ii n , 3Z yo in, .Litlle BlnIvo lj I , yeors, I.oteloiil,, ali oiii pm, Inni 17 iiii fi r00cha3 yeaorlnlloio0iii , I.ilt"ion :ii Ivnr.Sal Loicol 9liyear,,,lMtiviyrips, I k 5 00ilvio Jckrn :10 di .30 do, Abignil18do, Lunluii do, Jenny:l) do It Alido, Maoria 2O An, fu Iii tw iiI4iuldr'i onioif I: moths andr f 111,-ohe f iaaiha )a1v _ va:,n Lo~oohooil lb neil iiilI i flaiooc 35yioiia iiiill hoilno iiil~liii,,1o. ofl :Ivn; thoe ofooroof iiiilo-ih, liiie I5 000-i, ,liolu~. "': y,,, dyeton Child o~ e is l iC-ra i 1-0l0 ~if rr, :alu 11 tii rill J o years, Iynro, io ioa - I nr.i d Jueou 18 years, NlatIIC il years, (!res15,e GO vrnra.' IOrc do tin, Clloe35 oenrs, Mn iuro 70ya. Ii ,ra::)- `, .ineloildlMarie Louiiu I ieai-, Ileoti- it 1 etr do yoors, little Rsue 10 iinio, tiffi 15oior Coradiiona o :12a--'I'IIJ pllrcllaar shanll Ilnrlllle the a Ijgntiaj to pay tllr lilloonin, soosi to wit: The olono nf' lii75 II7 Int t le I!alik of Lniuiainni aiilei .3c0 April, IllS Tknoluiooalf $1,1i3lhi0 to Ir Mi lton Io'a osilnite Iis JR 07. Thee,,,, of $20,000 ton Ml L fl Moi-oriy, oni tho 3lfll of Jenaoore,lS:Oi. Andil thIlo i e at oar, k1nn. 10r ocred it, in oi, ni nin ir! i no0rtifao 00 til f1:1' paymen Whrnerefoe, ll 10ts. nfotw ""n' , c10 1.I fins rii li title or iltiojilin null i thte :i 1llilillltiil thu at I Inn o, R nl oor lay iloiyloit n i , luc inbnliny inie o r Iii 11 i oltoil a010d tiod-r wlih i ll- .:il w",, madeIi, nu--uriiu-ii gotlurity or ille oily in tit: ipu ii u .i Ill. rants,, in thubo or mnllalr of ,t*:lr, fir for iiiO iia1r riill r to showI1000-nior uouiinlirtiuilui. I i ll " r[ flan of thin oonitiioo in the piul i ,riol i h, sIl no ileano a Io~lhid, shllolllld )r11i O ), 1 ran rlrrnnl ,ill i nnloqurlrd, ngrctcrrll t l ty r.to' f tll pr,'h or atooirvoleu ngm llyu~ siii a~Ii'iiu % Vooninli~i tld:,iiili vili li f in, Jetoe, A. D. Ii36, the liflil 0ar of (ha iOh :1,,eatl ;nc I f ll A uooorioio. _ lade,. ,liii\ &lt PAIN 11.-t 001 l-\ i iiGiulai i to ,0 . in 2 vll- Ilnou-q In/i v,"l, , looioi, nuth of "11'act i lu- ' rdo ,I I ,1,lm O , , th u o a IIilina 000th _ fir roerno in 'l n li otil l ITli ilululili- oI null-ug J liii llllllcolP uu llllolll-. llI Oil. m ·I(pI. I Spornlo to ilett oioii In, n I noi. omloi PrIS aI)p i r,:,, Nridoer of I nno~t~ tali anal icl.Clion. s in rf lii ino dex oitJ, or whiho0.ohr d, m i l, Ni11u11u I..tll Ill boithl " lridio i of an:it ori, \a ilia , C'aul niill i.li ,.. temn ll ic , tiole Oieuooi Ils , 1,illI iof: 0 loltoard by." eolriyacu, Pop- r .tililur nrlu.,o0l· (lo r. l p ainU ols. f iroon oi l 2)lo n 2I o fui l "tl.!"pr 's (la i "I, li Sr Libary." It0.it0,tr ..oooie, al- ruile: or .h. ."; .e ii nouo h -q Sott, . . vlred i100 3 vaIto.Jn? Ii i A scnIIrio~l~Tno lnc of I olliiiliiil lollii00 iii teri- ull n andife Iiulo, 00r tOlltuiltel ili rigl 01. liiR l lalNii h J7 _ i l, l eanl il arlier nnne p. Ilaill (Int li poe dfloaiiooidnorlo Oit Illýoilir I:IPkrr II Cao rplleet t, n of ('otlotI 111b I'll ra ll, nit every tapir I~b~ difle tli moo lr-oitolror ootilnuroOn filui tolioks n fll totrol(t proootooio oi~io of thm F uronh. lb1 IBa Ii , I , I1 uaeoeiotilonreioinedl 10n0 eteorti-1]t A seleo-tiiion foo lioot: hanrailof I'eoriti ai-o -,aai- I poatiedliwithouItkey ainiinoi thooeo0 txit iea n ir ! ernlato itone lnonlitloin muclo t I'eeo elouoio poitlI eboto atigoomtrd biritweiteonio oth h I'roorli 0000 1:Iliii lo, tro. boe-it Fr-ciod, woorko roiiulnon flu: tujut 'I1 le 1 ooi f~0 eoreeode.l oy lu ort lrealiun (III ihe oiiiiii oil Ilii Ieu, baogu iogruoiopurrilol, iiliiio iar1 l 111Ii$ Alroioo:lokiuuu u clsi IIIint e'iuiiu u)lsln 0liulliui( .)I to tho, ii -.lirioli 8ranlnOi a lllaI oll iii.ll ilil iv of lu-r tip In\--rerlo u0 i ]French Lan w air, r ntaiiu^ its el'n^10010e.uuuoiui *.iiu toe ito by '0 fill 10'rl IN t * lloi( liii i 05IT~IIEl'i:.' ('LaI .0011.01 100111000 1ii 0lrt OAot_ , touuloltiu loPilli 01011111001ir, 1 )1 ),, 1 f n all 00 ppriullin, la tiuoouiio nm i'~~ii loloo l (1f alolul i to1$l, )r by Ron loiii l- 1i 01,ifi 1011111 Pepo Ad~oi-oun~, i, vii iioioiiiian If 0 ,I:,ll-I~l, ii----'" ti000.0, ,&c.Ooiilliiiii of alie niiuruoouuuloa ports on 1w- ,Ito dot--antno ' - .~ l t9 o oo ii 1' ( a ia I i l 'IT I 0 T13 Itn oo Iioilitia 'of II Iii oiiloi C L i lN K l, I" 1' 1 I $lalet 2oi01, lio~le lI-uouiu-i f the Ainthl r Lsl i Moeolteotr, OttI. 10 cu oooiliuiouii if11ilieAoooliiir`' by- Olain r ooary of l' . 1:I o N',;:s !,in tul=oouiiilui 1011011 I 0fPr tiibh I.. ,,, at "r ,,'.!+ ti.,l 1 , to .. ' ..I' , I r i. 11 o, l :11 It 1. .11 r, No 9.11itzto n "s,'' v'rt,ale OW ts-rers; tttrgtom doie., Nods ilte, Loouisitle, l C: ul ki, I:nh, i:sm s"ti:r late s-'ritals from -Sts Notthscu-i Eits, - itr'o and miew selCteted assorlftiMot o Ilo:isa, aool~, Shoes and Ilrogaus, c.5oisstisg OfgrutcIhc.'ttlC e calf altl M\lUocco boots titot i Lly; tlo bt ticd, oni stout waX pegged tols o u'clltls..oities; uetn's fsue calf seal soIlld t so occl ustsu. s o. a sl bl"'tlls,, buckskilt shoets i,lo _.l uo atll'°lrs;si mllls lie a dt ull '-I kippel I"'g-t'i s.l',,s anc Sbto--gselbosltlots so out kip andl l ;" pegget sitass CI Inmet ir'ogosIq .gotllltto'cs best tquaity callf ' ' skIi .I bOt stgos anol Jack Iowi.tgs; do e;tf omtI .toUtacco I buckle shocs rolltbl nIsoss .o calf, osal soot Xlsscot lutdla shoe at d stl ippers, to lot,;bull :w o start .whs, o i :oad tise ;t do tote calt , serl 'ull hlolreo ll tloe Sboots; boys', i .cs'n clchiht-elt dpeerc d aI soweo r Sbrogos,s u a, sbrlos otf 'svelt oralitv ltn -'ilhl. -Al.o l rl'tt g'en l o sss-ttltl or t le's s.ntllo ,oax nls stI "It - nrar. ll$ l 'l shcCs, totcther osilk tli,Kt IO airs 1 nrp'o Ghast qildit, to 'sctt broglns, dt led il t ile : et;s, 1lt 'iessht- tor ttsulaotho use'; a godl as - l5; 0tict'l oi 1' as 'o Im f tit.usIsit Oot kitts'ossett hI"tgaIs, is ew arti.s", sot ora le qtuatit oel an iflcri'or t ulitcl srttssttiosct w dx h'n;:, c ms A e Ldli ls' Tfile tli se dl, Istnot oeeo .Ia.l glan w.clts, arol It pltll. stile sIosc; ll) fne l"l o lcih M!trocco wIllI kill run rolnd slipltters; tdo s-m slloes, Wtll ill to iillmlla IIfs; do ealf, seal toild sot I.tthastr hrotetus; o i'uItella shloe Sot all kinid s :t.. o mi liti .... I, :stit Iuo a t,.. n uile,' olxe ,,e. isers' tstill sprinllig so cs:~ b sogti. (llstrctt'st colorltd ..MOrcc; slllsst Iostitgs bl.. s\is :tsad tbhots, ',. Gclntlemens li. lsifashoumle I,lak silk Isih s; do bltec sd ral beaver lC o o U a0u su rlol ITmlity dto i mitatlo It o toontey ; In l h n:clo , l i o I Ilmll sns lille dri) aIm tack5. I "'t5sia'5'It iotptt hats, a nroo ticlu. 'ourtot' Itoe s rze I ct., mI' !i.ti.rct qualities l chilr 's I it'ut-. b I:'s Ia t,:k old t Ich wool bcts s el' VIt'sIots ssol stlctd W gl c s-tlorl'tl Iss t t lllol oot ' olIa 1tot 's "111s nss naotn lt tt ill he rrph olisba" h ld the cul': i v of otet .:.ckvl-lfion ti, :umnv v.,e chic.:, all Ell' i bueb t twi '. ioh s orn 'stemmoýr ch'i.tt s h'i's. ic og i --t f 'I'I:NNERL':' a. \I' OF iOUIS[.\N.\,&c. &r" 4y Ntt\ i It oI r I.s m ln- o i v ilt its oa.io ls "oiin ri . n lidrst ý fd l lv to pJ. ], lw, Il nl:, tto 1 the Siue o c . tIt:m I o tal m o te + , , t i I, . i ' iS . t' l'e lllr . Sllrr ct'li.l.s s t11 tp i' sFitl: I1rtotE Ic l s, V" ,xhe '.. T , :il. r. .rlpalllo "u r r It s Itll, ch re t isa is th 'ttr7ses of sitn, s l n llod tot111I m ol' rTI" l. ,,tit . co;t:lrv ri m'fullv " iiled froo l hest sou il: itis.--- p)tlii. hd is u.,i 'ts.ooUtus ' .itchell. lJr l (LIIE.Is: it l r · ( 4,m '. VII EI::$ Iulln " I'I lrc ll[T I|K boot als,! stsillls Ir'tt:, '- . jsl/ t tItucuiv,"I anl di r snl. Irv 0.I 3 C t 'u rt • o f u C( ' millmi j. ,t cOl tiIIo S of .[m,. st'i"hsurhoo,l ht' the outiso" oft"I'Ts ccll t'as,'' 4l rn.. ti'er/., Ib h. autlthor Of' "Tire 0 llt llres.," nl to 15-5., , : /. l o? t..sr,,lt.oh La h with n oSi.setr of i le Ili.t tsrv ta th/fe sci rmll. s t-'l/rv \\*h th s'm I,' u. oI . .fl I (t',trfttvrlII "l' reali.se ore Io.' ire l'] ,bir* t at It'it ItI l/s; i t/i v " s c Is ot edsu st' ov s ths (o: ' st it o Ihl Ilate u n tu' , tl t the i'el t l o l t'tt engitsu i I volicl'eing heaty loa to toivi 't il'lltstoos o oot'uuttsisi. ill, ~ ltttil alNl, .ti nl' sthlt Isis io Il I theros' lts it isill Sprol,,: t'O lllr liOl tsr lllrol S IIlt c . s €o tinlo ti/htout. n ivnlitie-' ; to t et,, r mit e the - t sli i of fi l t l wntrr it will rs sfiret tic frx the' prioitoti "' wl , ho to le a tdophtl ill s't s'cot.trtl lio f t fit | I 's to maktI ll `II'°t i n, n( t nt tlV l I, rl . .lO\V +.hlllll tho C u;n· Itr l u tin i -itis"' s ti'-ti's ' it's,, I, 'pct tutl I t 51 Ihesrr Raihtl nv,w t tlth sDt' s'ilsit''sIt ts1 r ' cssl Ctitt "n Itt in ''sol'rtn -s'.s ' wh' ch its i t.ltas' to;slisis ll s t' iti-its" Io r olr s"s b ('hIs ("s,'e l''ssI I . / -sl at (.<H' f i l 'l li-t l XsII. tt'tIslllC lllO .-tlr ts. s;shNo.o Io1, hltitio t t'tth. Cmm. \Vi , i i awl , of the ( 'u s w Jl. C ItI Pr'o\'CROET 1{11 St. -(1 It'\I. .lv l I(" Ottl"O NIE Nul - Ltvriao, s cv otaptain ato; all, t too ;l Nuvs, i". I" I 'hep 'r/a''te os j t-. I,c- hiin-ell, itot " ol/ . is s'tslttset/ts l /t. ( liulnrt r/t muott slit• Iro the /sO/ssit J..t/t.st/o u , II'or]. [JOch`tl1+'.o P\e -[; nil'c/ocl /, I//t itui Ils//,oar's ]"rster.'s ('ooct'stI/ /'ortu/ve.t' f;hl,t cr'to I00"/, Ic".bhs Ottl 00 nI o, te.'is/r ,Bir ('/ ieer h olt ,.'./ o m'l WIV. lKt'Il'. ('Comon st.o uIr T t.". . I., .. 1 ,, h ( lumna r .. rntil - i-mintin, ine nit :1 ;[thn inno', nnIonn'c 1'i I m's l lll in ne 10 t l iho I Ie T+itlinn , I n il niInln i i 1 II i , l i i l r ilnl c i n'l n , tIa i n-I- II , ()lh ut N wti'il, - n, .tT- , Tr'nl fhltp li'-- d - 'III ing, I l 't_"" I · \\'l lll rin ll HI,,, • I·'1 , I'It h 1i ! hn , D l niu 'il ii' IGall hy i nv I;I" l i h ithl n,. i'i s. I. li anI .i'ni ontn i urnll. r i l nf tl- lirtle nl.o r ' I n-ir ;. Ilhun i-itol'l f nn' P--:. n-li se i\fl "whi3, 'n-n- I n- '' i lmniS in in iil + ri- m u n i tln" gni fing n'""r1.IJ , \lillhtm Iir. r . no u . ,I'.. ] ". ",. "n " nn l 'An'','l of l"il nri al p'h rn ; ft. e n Ro lne. hdi h - i- h I h'I -1 I '1 0f n oil or i inlln.tI-itBIt.n lirniiiiit Iin t.i. "lie .eitthe, il li;. t'll rite) fin d- the .'o ad tfhn ii e n' l rlu 1h I C li th I, I rl l r-h i i. I u'iln.' .\ inl in.,ld l 'l iill ly. . ' i i, I, . ('. Il. l. P l'hl I li NlTiv . r Ibm'I"l,, ' Ilo . Bl.:u-\,ibih-I il."l'r.n. l i l h iy .1. h. ihai., i. N i i" in.l Jln.i eri'i,. an d Ii'ir al, 1" 7/'re .I~lrv--rln' t ni ' iin (.'r t iii hn N nu riln' I''rsn' n t _ n- . I P m in,-nt &- i '. .nn-n1 it . iil wun i -An n-in . by i !-n- i-nn intlu . ioi-f l'nl IN i'ii lin-, l nnrl "! 1 . .i ' inn- Iotl. , n-I' -'n '' l n"l nA-f, u a Ino n llnrol Lt-n IIir %vllhm rl 'il l o. %''1 II )111"12, In 1 1o dV,. l r . in il illn ;" i of In •. hole, )' it'.' InI.ll'Z ,lllrn .II -:n% II'" I 1 lhlil ('riinn liiio IIo ·I , 10ill1 i hh i lll) nnlll' ni n ' lln' n ll i )I nInl, I !: I ill 1· i ,I I nilnln, I'1.,I (. Nif)1 il e e'" - • ll diti m't ,r ill fi-,.:linl n , 1 i n nml'. . liin 1 t!' 1( 1 Illl- l. 1 '.ll ;1 1 It it, C'n mi r s :.+ . t- 1 +. t. II..: , I . 7.: . . t:ilu ,i ''i" n li, II" ' I.n l tl Ioi -:i-il ni. I. n mln I nmos. innis ,h-I £,'.ii t l .I I ll s ain,, d:' '!I "I 'I 111, h, oil do I ni .ln nil: f 'illnn i n n l In 'ifimnoll t~r i nt.% -n-.l'," mlr' . I, l I u'in ilni nlnii, n . ni nrlninlit rf ,i IIII . li " II'l f do 'll i ·1 1 II.j'll )(·SI" 1 -i) ft ,l)li -hell +\hlllllIt. ('I1 ' ,Put lll "r,) a sn tr r n I " inn, (1-. ; ll , II -I I nl-l - ll, oi- I.,w '-nun du A ..' "ih l ,n ;-I-t; n,' I li ,t ii- ' Inlil ll I fr lhen ngn tninn-l i,, . i, h n Iii p it, l it. i n thn.tI ' 'i.ninm fItlh i !"n' l f " .n,' dl s . ,,l IInil 'n-hIn" n i Iy n n tl i : in Il,l : -i ll n"f ;n inln, i nlnlnllnllnll 1I /inl n Ill: nin l tin--i in-in) u:i'. IJulltn111n1, ilntic l J .1' +)\ I t\hi(nil . IiI o C"v . lt", nfl ni " I.o i lnt)ilpi, " I f), I illn in Inn lln lln l , l n - Il, +. . r: Ji) n dnn n Ii , 111 in r , ilm i illln" i n l n r" ':l ''.+ .,lllll+) i nnii !;- Il uiniu-tin-,• inini ',ll) nInnilln"1 inin' n 'n0 i i1, :n-lm in 5 ili 1nintnn id : , ; :, + l >,In :Ii ( ; , Irill . " do !m t J" n i unn-fi t n"I t nl Inllnnn tnuc (n1.nt It, , [)io 'lu lhb h)i' l t 1 1. ":11. 1'= hl.lJ9,t.iIilel il n(lo.hI l \ ,0+no ' Is II .il II( )hrl iri' )"''l ()o 1 'nII1I(I id r I nir-clt < mu 11hhel , lll ll), i3 d illnmi r :n- I -' , riII . e '' 1 ininnuinnin1 al:, n-nIRr1 n- ., n n ii IB ).,)l hi2-- z H 11 ]11 ((li ) i(:i o'I I ii. l i< .%" e. l ,'t - ollil i t i" 1 , il illi: II i i i l' I ti i Ei 'I'w t0 . t. , - . ' I 1 ' ( IIin'(1" i.(:." nll ldin in- iii m, l, ti t nltli -n ie r i I '. linth inn 'nll -.: li-in:nrr ,\ |il l oi+ ) . of iof i~fi e tain, l inen,. l..i . I .,- , of+ ii i , .llt- ,I - ,I t \i \ :;' it onr tii. f: it exult it . f.t )l~l, • e I o, m l "': '. ( i .. ,, i.., .t+ dd . . R[IGiARDS, Tobaccb "nd Sa nunl manutic . trecr, No. 177, G.4a . :taeOt, New-tlleans, .ishcs to ilnfolrmn his lltlemls and the public ill genert, tlt he is now prpatred. to firnilh any thing,in lthe above business, and Ihas enstantlly for ale the fIllown~g articlea: SNUFPS. Rnose, Gormon I ;.pee, 1Malboy, Engliab I'ri . vllt-gent, Allteriun Ilppee; NM'elito l1 Is, Ilou|atat-i AmePltoan geutlemano's, Ilnawkotont, Ihtulkcnllt ppee, tltl 1loekguamv!, St. (.umo, Ctuoron, Paris, iurlefpa:uish, IuW1l" coarse InllPCe, S.oltch, un.il Relllllne th powder. Fine cut ohewomg, sweet scented or plain. fite cut anokio4g,of t.Fioursqldities. Rib-lfoot Virginin. Sljntih, ke. The 'ovealrtics Irle all warallntedll l a dI, Ifnot so llrior to alll ting of the kind iaprn,ted, ,nd will be: furnished1 to dealers oil the most lilbernitenlr s. mnov 1 IEARDI)WVAR E. 29 IM.JAnlonE S.TREET NEW-OIR,F,ANS. JOS, 1, PIT INI"I',FE, & Cu.--illmporter o forlEo ign uail Lhtnertir HrdwareC nare ieeioillvg fig'0 11u rope and the Atlanti Cities, dliret: frolll tile 3lntlufac trtlers, oll cxtnllive assortment of fIncev anld heavy llardwre volllprising every article in aile line which iIutcherIs, porket, sddler's al straw i l vles, pinted In,1 nlooitllnia tell nsrIttl n tltepis, lthooks ilon t00s1, S1i eels aul shades, logs, ushovel, as, ttndirou n B1 It 1aria, ack dll aund wore, bruses, bl0an k a bks an , poit ner, lookinlat losses snrits vices; screw Ipte, C :land, nledgoel ill "d ll lllrk t nlhllsmt t llelhws, alarito- iat Elnglinlh blister, ('sLlle, 11 ollllllll terma1i a ln lrw el ste, Ill: 1h ou ds tloeo, ox and log ici, dI",il, Luri s-t - ulnla tn grobbi.g hOes, Mattocksh pick axesr nolil noras setlhert Collis, to Ki s ang d Stilmtaooll rlhoplill nlxe, oloughtt, horse and lot nail., cotton sn wool cards, on llloe 0nd r m mills,planes and 1olain irortl s ,Ic, gougen, l:ok, snd, ilon, 11 Iho s andll lill , gllllf. pistols, slht, [ lwder aln liqdor fla0ks0pa 0ssio, capsg , Ino~del. tea , t bras nd bell 31et1l kettles, guot, nob 10 hes., trunk and pad locks, bridle bild, stirrups, ' m 30. eit-igfleironot nll od I lnrlips "oanoo, nd Saratogao, andi g ('aiC 1ordti, frol New Yorkl, a greal vnriotymo" goods 11 tleir line, which together withl their fomoer tot,:k Io hl.ad, ttntkes their o,1t r1,-ntr verr cno lerto The tolhowing comlposea part, vizesll rll twist, cul,side, tuek tll ldresoincsndol,heorn ,do l'all dteneriptioon, i - dia rllber, silk an1d wooste-d claotit eottc, , com11n101 & line elastic; snrpe0 c llr, Ioo fteo and 1 "ilietttttaltltrhc, ASeidlilt powders, pwdor pul, and boxes ,toiit pwdevr, Ilocklel hoks ntld wvlllets, neredle blooksl ll, S npeal, ivloly andtltltlor to t:trd o.oes, led tlllnrtlltelltt , t 1inn ru ral "ead s ae, teklaas oal nltgligeesO, end caOII n, e:1 necklaces rat gloa s andt plain,.etl,ilverritnd gilltltotd, Inliota bends, bells and Ilumes; pistol nod Ihkrge p1w dtIe llosk,lshot -Ielts, horse,, belt. pooket nitl d.leling pistliol dohubleandslglo barselled n.sn , Iowie knhoes, n0111d ilirks. sissollsn, slltlLrs, pcketknies,, gud Ichains, nd rihbbons, waist H dnkips, cloth, haironotot, odolbohfOl .'rllllmba .hoIO, pllte floor nnd dlosting t brtshes, Cololnce, ",orida, lavender, rose ancd bay W11tcr,1assorted ssefal:es 1 01, ex1tret1 0lllltlrt.lasnlo-1l allotidol1 an0d Ward's vc 011t1ltle balllr ois, snlloo tttr lt a toilet soaps ofall d1 s u'ip[likis, lndirs' all gen'lemens' desks and t'essinm cass, ialtr ri,.rtlr, tritthtztee tIo, bralidst , plakt fiooIt al tltihal lwork.l t )ths, ph1 l a1nd gilt, figarel, totil anIl va• "lIttos, earl 00l ivrv t olit t dotn ahtstudds, goihd ld silver lenlcil cases toodrtl)noks aih ttwezr Ioll',ntlt Tbiutbles,, hooks and rylel'e hah' pils, i itn io frtil, b ald rrdhjkshoe bl'kinlg, violins ald . glitars "ibbed ld llain tptssinn lcaps, lillo tw'l l, lt scellot cd ed is ions, gold aad sihver lace and fringeIanouer p)per, gRame gold, 111t1u1d ttllgilt j6vtllcrv &e."t 1'Ite above, togetller with tt groat tarty lo of. tller 0rti looi°e ono l'l l at olnltoeole 0r r01,ail o.u ...ottttd..tilt, N Slhell onlbs repaired. tIOlft k o .\AY, Ilolos, Sig01 ai otl (ltona-notlal 1 'o ' 1ltttt 3 tl oll o 1).i r Steoot, tt-n doors ifrom G;Lnttd 10tL0et. Inmoltiolls 0 f the following wood. nd mrbles,ex 'llo111')II Fmgyption bIlok 0a11 g'old,. Pulolhud ca, ," Oricntal or vwrd antliull 1dltled ot, lllsttl.-ot t Curled It . ll elc, lloont Stone, . dilorhds Eye , I)y C h llolite, ,ti I N l ,, P oto l mot , W Ii t Ilmip. WoodrsI, ' ih)v. or lIhdello, t IroImteorlle o IIack Simttn and Iort!tltlla, Ashl Whilte Olk, Sc. Io. &n. ] S 1imenis Itt be seen tt o lnttlte s . 1ot Paints. oils, hsscopa lillc. ono ahod andhnorane. ORNE EV OtEANSN SADDLE & IIARNESS WVAlmI.l)USI: N.i .:10, coNERo CiS'rtnJIIUnobE nAD C.ArnTuin:s trs' thl'e I II Subscrbler S bsiber :m now receivig . h the ta.eketx Jl aill ohier late riio als fr'om New ' olrk, in :ldditkmn' to their fotilmer st ock, a lIa'e and ha'i on asicsI t t int Itit"of Sddlery, mkin the it lo. do te seolslr: ll; h :*lyd cornp dte--e 'nnri ir,- rvcry kind ian qali ty of I. I ll s alladies nd . isseo's s hlhs, pi:lain anld alilled, lions ntltm l 's iit n ioi n, Spllist anld Creole, t ot's o o do. I 'l l cs, rnilhll, fillini sani nar'tinl aleo s with V.lics andl medical Ibgs, n ..t' ss2l s nIdit it ll]tii l "nt i(do nti t In, ý1,. \uorlsed ghrlh s aid sUrsinglcs, o ( .onton11 o (l0. rags, \olYn'ed llll | st, i,111$g wchbh. S:ahlle-treCs :r.,d stirrup leathersI ll) I pstl I lola cls;alul pistol Ibits, It est iron fiIamdi lealhetr tnllks, of assorted sizesZ l ohnoas I itwil bot tolp do dIo t lirh Conch, gig :ul| c'op whips Ii - li s'tti tn t o l'ostiig dlo, of lated, brass alllnd Jnp lned c:ch harness l)o Io do gig do, I)o to o hInonnitlehe lo, o C urlt ibree ingtt, nollars, britlles and linesll, -look 'nd ohain hitones, ar` Ca harness complete, Bridle aid lop dh t lo', hat Moroctco tit, ermshne el hog skills, |[)l.su ]rl'u.shes:Illl and curr eyl conhs ogetherl with Ia arge assorllnet of pl:lte, Ie:ass llnd r ttl steel bridle bits, eurb chains, stirrupprs, spore, kl . ol itt't i:" w o .tt tlO':tiot. Alto, t.+ t) . plouglto it' King's s bha t, ol assorted sites, J lst reciived firon i het n't c ti0ntit Ititeltl, (nunt. iltt of t Itit.th l tty oti ti wh o1.0sale rsei r teail ait the lowest prices, aild on terms to hlt -' They will als. enotinule to rcecive throu gh tlhe vem:lr hl- m tlme lckl ts f Nrom New 'tork, fiocsh stphitets of' gittoI of ever.y dCscription in thleir li e of bSil(ss. " i ,I S:11Lit, It t IttAIt II) &, Co. '. 1. 111Til fli HA si r1IIO,"('(S I+i ANI) Iti' 'Al 1)ERALFRlt in Ilotnkn, i'iiitainintn , 'lusienl (ittit'ttoiot,lst, }l'ar S A:ttitich ts, ne. N ho. t.1 tmp steet, kneps eonstantly nit han t"d oa hu sheniO tt'tiI of blhiuk lhooks', niips oil Ilollktss, Letter Ptaper P'tcket Map (:it o )stl-itd i ititers, IRtitl tio ('eni kn'ivns, Fol]io Post, Desk do ll likk do P kekt flocks, bar m rcnnl.d"i ll to l\'1 tl0h s, I Packet do Noote books, t Juhnink Paier, frt follo., i\ rppling rlo do dio tilh l inks, Cilraiang do to do forhto llim g it .inrblc :it, P 'bit: 'tit witt ,gdeo ks, r "' L J l)n)l tl dOsr. c, , 1 cphiag do (Vriling ink, blhk awlnd red, M'T.on, do c bpyi in do k IMusic do l;k 'u nder, black and itel Plat ing C'al'is Cr l+'ing dO Ca alol~c'( Ld Vi oil e r do S lin g 1ain d\ o iisd ionb ,to in\ t tros, I nlllrCt'ht l.u hat Infer e itu Sc I llllnk chiu k iu Ito'us, (htenk lonks, o NrnT (piles, I n ) slts, P l' hli ll a eSilI.s, I .B I ;lls ho I· sn..l u, ('rtr doll Iiiu t i < itatn, t i tr r Quill ds o e;' o f illlioliy, ( iteatS SBnlcll e ad hi arldi 'i'n:, iu u Ci n o "' , ll rkg nttlOIn do I Pa 'o. hldic aby (;ice x, S 1ri rk' '.o ilesnet tl ll n l us, 1(uillinlt'(, grcs, to (:lobhcs, * hn l's' Aenilt.-h icnl o San du boxnus , t Ilal i-tl t...ated I n're POItll (:-.hll er nihiltil l '(cil licnt nte, ,'0l llrr tll, t dS, i I\Vrle r COl.,', +t l" do oIl IPtbhs e.. &e. Sl o ;Illl cxtleni ic ] assrt Inot of lllud l all t • ` ll, i srCII it mut'tst l w h ~.\l iliid it 'titl hooks. .'l0,lt flir tl+efJ;llooi-i I',,riodidt't. ho lt,'-l" lie,n of the Loudun, l'lllu,.igh, Foiuign ant Ina f llil'ltri t ot'I R oo',i ]. hck LL lllsll .' g h :7tg':, h i i .it l nl's '.L+uiU of l"orn ''i. .Litra(ture, Sieince o Io ai hiia n .hriv, Ile Newlt Yo i'k . rimr, \V hie's s1+l.l' tih 'ol'lulhl Libraryojo nIt'tttitnI l'o f i ' io, I tint n -iIh t, th ul n 'lb'li h tllfl nh , r '.(l ,'a io.' t iu'. .1 o biml r, ad b tn hkoo oi thook i, iu'tn ' Itu -', "71 .,a5 Ithlfb.ll nl y e.l uI noisio. 1.2 ntt I 1 , I... i'l k onllin iei `41 il hln yll , , h· l .rli 1111 i liito, l i.l ,ti tio ilo 't 7 '(nt-EhT.IN,tnoVt'onIi& (t" I lhl~ lt' t't Stti,,te ,-l'ounii .......hiod, eivton .n. li sII l rela t n-hheir hI mtermall Wriltt'i \ e iztt I1 is prii hrolrd vd,+ig].ed fi privao e learnersoa p I fink,''i :llld -.,01 tell tllt i tvit'l toiall tlld txtom'le 1Ot n .Le otls !ire ivtlt Int si Ira hmP[ a nlran suiit Ihit of lh."rit' " Nat I'lalI,". whlo pi'efil • it call| rRcehve lessoins lt their owln re- C ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I . 'I1 I, ,/u I IB. 1. 81LMMON:. . tCO .aro now rrcelv.; li' f'o • onboard ship Orlle e as, Eagle, lliizltbti. ert 'ker. clrty Aedrew, FrcLtarltd ueeteu s ai,.oancar; Bark gammne tod.ds; Cketaen, il-4 and 2 3-1; inch Bil liard Balls; P,9, 10 ud 12 iuel blade Bowie Knitvei ; Lenther anld other terllelinI lreseitg Casesr; Belt, Petek-, Ilirsemane's, td Duelling Pistels; doubale atl -silgle bntrrelled Gnas; GUae lags; Shotr l.elte; lowderl eand Pistol Flesks; Lrn.t Blrtles cmd Irinlkiug Ceie,.; 'ereelsioo tCeps anil Cap olldecr; Cletllt, •ir, 'Protlt; odi 'Nail Irt ris a ii Ua C ttd Claei |e Toi t Wash' an oth sdr; Toilet end 8iivv l cavh oapuI , il" ( lian BeS leetv -m Iliar ilteide, Riagletetcll |eeritre:e Peerl atefTtdr Bele, Poweitr; ~y Ii~igs; leery Teb (ttshiee.e: Patrer t'S hdes ci Garters; Gidti E;leStie t1as-ellndce; Powdert Palt-ted andB re;. (lilt Cltitas, ls ad Se eal Ear-drops; Wet stHe tckle'; erelets; Heel Nceklaeree Itells mtd Plues Shel- l ''TI ist; Sid'e aad )'r-essin Clletlkl aleir t.:iortlliient +ttl,+ci j ett nad wit l Ieb sote o it d h i teri c Ite ria t, ,to t i r ri p e oe t lc (l o h l ad cun st (: 5 Ag un1F HI 1 0 I ,0teb l.tI. j 7 C7 artrs street. ". VA'ItltX+T\' St|t(Jlbl, ce. iS Camse street.u dcer aislop's IhlcI-Thl e suliseriberseat. -ow FC'" 1, lt llil iev sttandl,- l n exterlls ie ssor l lslet t o ls rlllttlet tlahlc~l lle, eeml~lliei evteryl rnl~cty ol' .omhls, Ilr~ll'lie¢. t:'el~lm;erv, I~ookin.: (;lalsses, i'|aD~vhv C;'ls ,.nl,; lairge I m ept-f t Ftcl t erIicl etclfes. T'Bfollsuwinr rea prrlt a1 lleselni ion: itt.lette,,--icekrtg isIerre1 'Zl; i- tyte- Ct-l ekelu api e teved; do. Io. taietr ltlsl i, - t enI , . fls alO- e Cie drPssiMgI , ivort arll horn; finle :hlal-, dressnrg, and lo t enll's; hnorn, rddlisben lt t iJu d'r asi g woode., ul'lralttuu, lille -cmth alld po cket COItek .t iI'EltI"U.llY--A genoral assru, l of French ald Amelri;tae t~1etuicntt cottnslina -., I u lnae wea:ltr ti boles, of :lleshales.tnd sizes- laeet..r, Fltutida, rose, otlalle, elnr nt jeemine het gmalc i Ittet silrtclellsfi , etc. ime~s,:+ , ol'e tet' teseliutgltuitt; seltet,ste rturltaq wassh, c:-lltic aR ehl e init (tdtiutt c; se - el I aiIi plrin toilet tterl ii; t taitulll; ttestoll salts, te I:I:,CSitlS--S.oml.nisine, - great velete c O" ol, Ilti'll hatI, lh'shl ttmth, ilg H:IB,.'m shav lll n% dr, e rthe, eine ald ain dtlustitg, sweeti. Igl· r b furnitut, rthltlig-t t a ed white wash, horse, shoe and turllers a rouiia2,l t talnid varnish brlushes, naat sash uit d gtllia I, ittgnlsaof tall sizes. LOtOKINI GLASSES--Cmnprihing lit flinmes o vaiols sizes, 5, L, at 2 nd ldra toiletsi Cer ia sataia, toilet al Ilooket glas, moget larig mtirorers, eta. P'iAYIN(G (1.1tti)S--|lt~gir, tiettuyi 8tht Hlrr neu iiighlanderl , Spiel Cerltn,, Fretlch and ihite btck Plea ing Catrls. AN(.Y ASND VARIIETY ARlTICLES--A srpe rilor aasslertmrllet of llrtalhle desks, ]:ulies' alll geitle mel'a dlrssillg a:ls~s ia d ladlies' work lotes; teyll) Itox es of vrlruitu cleari ptiestu siteltte fee-likr. to.e ytet tttt Chtrisetieas' gllttt; Iockel Ito.ks t till eoals; suseeltt ders, cotsic-hOxe-s, ltad plenils, crayons, violins, head bIgs atl parses, an assoe tmet ee f thne beedIs tnperior tyteitty killi-trtd Ittlls, ltaste helaekihlrt; lr-, eeltirh't, Vtat, h tateltrtt tlsederbtltie!itOrlb.lteitallrsettet DIttt ilthict teece attaltat gee ttBEaetittee title erctiagSligtlt; Sladellisl tdrtI Ie'eagCee Staaee· I tPll eelllll [llll le )eel Sait.l, sllPrisla;n asor nlerlt adf Iiai aletlsteol cales; Iblek allllteO botttede;tlier, tlurr secottlt, oplticlews ttr alletoairts, rlesolen talc, Idsi, lortlcs, tdl rlleisena lette, rlikit, d t CUlls, Ilil- . It B sk itl in l np ae batg; alod, silerr htd tIen a Irentestt Itilnls, talte, ita i Shidensonle assortmelt or tell M v si a l F I a ily r u suibri etadeogteattnugs a catlstn-Stire ty at otlir -tilt dar iOf twelicl t will e aonlt tt1t ipe-es, tor a tal on' eity aeptatterrs. airy 4 TRliES mle I'IAXCE. CO0511OP 'D S YJS'U 01F NAd?&APa.RILLA, I.'OR TH`IE CUIIe+ OP weaipse.e p s -ear oer termlrv, Statfutla, cc Ciiia' Ileit, Clirattir HiRcttlltaiatt,l Cl11 a.i Uutlteeutlla la-la- S'ales ilt Ite Batten, b~y free aenre, necL efler-arel), Scaln I' rettotto llrlrc-trie I entt Sellhlied Af itllltlaesor Pusalees oe tie fertiona, T a-lab .eb npur htatit of Te ster I oo <, ho - tat e, rdere erisittrfeo t tt IltCttetetat n ted sttt nf sthe bloodt Stie ,uittuirtnlelo ltier nftnrraerta-,. &., IIIOM)M tlhe all't',en ittat tesle Itrretoa"eir eei'td tthii A.1. iivih ii nlotter SVli,.' rit in ithe IIe ttllagt c llltdecla- oilffred to tile Ma,.hil I u ,illv tute eolinllllliiitr, ti. theiiio. powt, I)O"l "!!!'el .,i).e :iOtt il tliC rbovteneltaeldtieaeaattawe.rt;.ll r t rel "t I ima l tcra i ral , at,a o f ischtr i ltc - ttr t ria- e h ot ti tthetbodnatlrtg itietl-itiiutu-sletetr Th turis verey ocl'.iltrl -¢ill p i "el wite thie. tle active prelr i le of t Ittttl,ttt r tin l III It (l .( I - t ttrtlddtrte- c donbintd wih oaltrr vcgelelele llettltee of' Ikllowll ellieaev. iThe 1 rerilt dei'edt-c, r tttut an tl w Itt- i thi -it,' itt itl :ltlt !1 exhrmlibit a Ilat'e rl muttit vll o" l~rl,l4 .s l I r l s1 *111 tthroet, ltuil .uel ~,tutlie i'hi, re-t"ut f --P h tillly coivttittt~ed itst nie ttrit-i lte . ldi it tlte t-etlrero'h.iri~l+e 'rire ,151 ,Oer Itattt. Sehl edlt at S\-lAI. & II I ) TI -I-, r" tt m'e, S. t 1t (-; rollt str eet wt.t l 'o ollly beill ! ,I(( fresh illd gl'll.III·I C lil~l 'ld 'tt ]'rllllIl 1l1 e r,· I.... toi'.., SWlil illiilt, .el · ii l l- ii-i--tuu I' lbttru "ta Cte U C~Otl, Iair i'rllai'atittlet inIru "1 -iteele;,,. p+ ,I a;s~inlen'llcl (1 (j-f II·L'res d i~lls vhelicls &l'* .1· 1n l I+.\ I':Il:Iulll .'.tlII;.---,h~l~l i'crct~.lel II UL~stl~'s "l"'-~ l Ill...,ltt xIII1 tJI I· ilV-l , FIl+·. S Ih CSils l. l C1 110.11 s 1 (I!·s d islrc\ taatintlItpltllll ,7 a I ulllC s c o t tl t " enmlll I(Iilio ll, llrl('vtlltl I'tL·]IJILClS (If' II2"· Ii't' qt', C.t:tll lishers :I s(H~ll~ld .n ll 11 llhell :Illll(t:tl tt.' tI t~.l·s ct s i lt at, -so til t ' ilbtB idi ,te i Iii T iiiii, )i", i - ,,I t ee-a, bi l t --NIt lb-i rtnyIf ottwotf 1.'ole tgt-f-th- fftg-t · ttitff rIfot ýllll mu·L 11ua1 , \ .... .. II,, ei lu fiversll l lll. ithe. fo - clitf i rv\, V ftiff s int 1ltihtof ll of ftt lctiotfttt ffttte it-' 141g-otts f'tienlttt f' f Aofth ito o-titllt-htl tt-io1 w tti Ithh Cotort So/cityf, f tf ff'f I lime Ioynic uo n I o n Atott on ott f. uiit l llo Illll. r tloe, \\Ttel'ho I lllt l ,id , t id n ol a t 'l ltk o f tiifoll ,'ts id St. l') inss H pit1Ia flll ill ti i fgtffft.t This v oahlh nit- t ilth1\%, hh result oitt went" W .(is' ex eioucilel totu npara~lm lelttld stlccessM hi . I,- ext1 sive nod hii li slll t ablIl e procurl e of the lwolll : rII( l(IC p1IliOul Il~~lllr s h lghh" c I 't' itt+,tlll o+ tl t lllit.tItt o t itl it t ti, t , it- , of• ieOld b f It l h intit. lit)tlill fflt s, lu (ittif t r w u c n thel ot ice of't tht hill . o kinuIl Ui, i Oyi lltt ith to t ost s ]ioil:ltiol. ,f a1 n bittftr o t' le tit n ot lon. , ig fits 11 s tllll l tl-, tith tti tto s o f ititi ittt, his e Il llt s tittItt ,.t . tt Ititlltt 5 Illttt t ttiok th l illlt Itt ts- u hia l e 1 te c sitnfg f' from t ei ftf0o0 -e iata d l e i nn ustvnls fo lsted i l Lthe Ih b'lh l c y tilt! id f I l-lhti cI 'Is 'i..l i. llS( ll :ihc use of (:lihc.ll :'K llIdfLt~~ ul'lr llcs of hll'il l It o lllg ,ott d t tt tithter. f lrlds, b I%.1 t tf Jtn o nrUtpit ry.Sit ti.hiclll!d ttf tllil( i, mo to ll yilh" n i raut 3 bntf llll flf0llto- d lllit it t t \ifpfilc- the t-i( o -f i lsi t cal niy Ni ig.et h go downff illt Ih i ll o t tlPeo n le o ltis comiifl " TIese ills, miio An o - Do i l. tf i tll' tt iitn te-, shntttlh l h keit i f tietr t" lliiv hl ctos of511 dlhln illnt,++i frli,. IIv Ib tIIeI ronillr iprmtl lllnhiu lllliinn s hoili.'tt ot o tl+llo i sallisi tst o t ot o 'l'o l' olo t (I i tti l l i t , tttt laints t hjh I fflt ti , ift t l tt fltt .ti ti l b pd. - iV lli'l' t c i 1e ' irtt l etjltn. ltt. I tt tt' : ltf l tos-who .t,. iua~ >11 tilh t h tttt to 111 f 'l" e it t tttl te . l'.llt. tueiisl i tt ttottItCt'o1 u SI f t 1 Jt K!" u .SN "l" "tlr Illrr dih u i sll t nkIll s t hll l a 1t .'olf icini i., lim d ls ulltbel Stll ts sli dll hleil (St1nItsI wi co ious 't'ctl s, tI.(IhIlr with tCot imolts o of ,' ;Atbt f' l iy th1 f itfi if illct-o-J: t ir '\ot h- (fi u"t , oJ ll :ihy,,hn -.s itt ti fII lf l, . )., ., ,In ..\Stol "l Key, A.-Fra: pton,ti Al I), no imtncrm StiS. r ill ll Ifon set-ti. I. oljtiool t ie o i (enlli . AJtL , f i ff flth ll ttU It it li itt i O't i fto this r.lulih'v, ntoldt wh m till ap:pl:Icatio s fora;, ,, ci[,s oitf' ft i f Id ti' S ,ot0 o. ¶Cooto is ,IN ). Iln , I i I F.I 1 J \Vo9 erly I'+i.}- it 7 !. 11 Sole (;t:,,u, ttl Aget l f. h i" i Sltesi.s, f . Fooof saolt-tt Sppit llo fte r~"ia r eo" f'f 'llP-lSw il lllfOf f ihi fllt"h Is,-h) P l l iltl. ff1 r- ,l hy ll l ..lllir rII l i~' l'lil'lrli, l~LIIILitlP+..l.%.l 1 fi C J +t 'lllp 't 8 i 5.f' N Setll s A. fISb hu ol• il lit 1 I .oL t lna.o Jf Mf ti t t -I7. Illfl'llf lil i' t <1VIP'IU -0Olil":.-TIn A-\• + lroally... ntoid cOnlvenii'lh l, li-,,lw,, th i 'uimiP St"l ttcs d k 't, llli'trkI klitiwt rP: r l~t ll 7 il~ l lbl %% t81111) 1 Ilfl I~p:I :; fl" stn ttt fff1 i fa ftlllrthll ttif7 tto i tt3 t otit o i to' o to l f i Itll.tt t i lllt llf t . Dllt. i t.t fffff it ihP im oi'tautnill V il,+ pil+ll l ul e s t. " ill, o u '.' fff titnt3^ s ,Ht- tv u~ Ififoofttn--- ,"". ott ntitt-oot -t of the nne t-omp ftok 0000 fO ftfiswfftt of toft f-ft tot n Tu totoitt, tic , StoV, &:'.tn~d other I~plnl w"itiug..on ftokoi t s - of htin'rmnimiati n ntll ~ ci - I ' - i ,l,l:" I It +,. ,.t i.F n I lit-14. i Ios n1-til other [h ' ll 1 co mi i n. I~lel' iarste willh lrIei'lli illluln Ii. 1\- 1ohn El , i n tIlyli us. jn.t reteived a fid fit.f by \ 1l. to I'fEt N N Iti (o-:,r of ompf & (o it i .t tll Iti+ lll l+ ft . tIrfft IVttt,,t ittl ff i)Nft' O .I. . ti... .~--ttt of ft~ti'f fs JUitttt.l 7 t II I itoto t fti if I f sit otllli t ottllon. ('ontII ffi( for -fih l l - 3 l (ll d I1I1 so ., ( 'alf hd flithe l.ilOrffif+' f 1fff- li h t & ) N els; f it - 0'fc tl -oo..falr. by 1. K ItJ..ocno tIttut wctt li-f1-t a Jlt o s rE ti t:i ,- s .. L. l`..lltlt'Kl+s Torus~--IIO eliitit.It I ells ount itd i i: t f. f ,f s t i u: ' ,ll I sll A t.it .llllin l f) f r i ' x-- PVlblt j Ia lf f-o, t ithl ttlitt , til t- -ft ll 1 1 hrd: fwt etl ition f tlf cttein t vt.iitt. J if t foif tl' oii ttl- f Oltfiitstill to t l it ' 11fi -h I I:A t, rftr (milpillf O.t.onl ftffi t 11 i':f \.\ .fff f 'f i t. tPll t. t --tlohi. i ut g o d t ff toti ott I ot t .1ff ff1 t f elh . f I lmii leit t t I n tli . h ihn i lT t sr an fI.ri --i i - ii - d iti, hif ft"1ii, s l til ff l\l t i's - h • I L if b art' fL t l.f, ,. due by the NI Alto it t itbl'ttff nuitiilhr , Piii Ih, .-:.ti'Iinth', fo i nct~ittl pro.,,d!d the anin utlll s tint le; ..... h li 610 al(rrc. J!1 i1O31AS ]('B . T 1 1-& .'IIOTI'IEi1. lý ouim ilhi.. iol \Vi+h lc' I ' < lll 'tt,l.inii ..l' ]dt ltl r} I1#-.. lt'c r\'uil., rxlr fur, ('-ot quill, liiliits` rubesl, (,litur- r lnid`.1- rt'<tahl-tin linutHuo lmlune i(d, n gll eit,i l inr. (1 S 1 111- -rd and bincl 1 1eallia<- l ,tlx II~l, i pat 111r1nd lutie, Inl d1 II " I..t 'r pt ic- Iil ketl, ai!,lt dh>k h.nivcs., bite , 'lrJ~ iintl/S h'ro c nod ll; hnrqucrcd ill\ ....... I, ipap..... eiht,' .... lmilt<:\ rmt and :;It fai| rulers, mot nl .1,11 +dlllll iril :. " '11 hark gl.: 1 hontrll'{, rdl'ltwhle_ lloiiil., Ihi-ihl b 1it'(it, hill dlr it I1 ~L}opr, Ibanker's cosy.,,pr tid.in I'pi< . l:(t books, ;v ;lt.., i Ac%:. Jtzt rece.+tl uu If,r :,md( 1,v tic nl 1 I()T'.III(1 It.. ', .+ '71('L~1 : " i' t ni .liT]]\\' BOO) --.I 1,111 11 (;1!'1: ofl '+.tn,dillt as. +.ii. .l r e:chi to b.`. ]I! lll, - IM" , ilnl'llrd. i P~ul ntt Irr/oii cr."o.h;'i,:'s of the tl...e .f Cn mrl . lllll. Ii'oln the I'rnii ;18301t Ihc t l.,hse oft 1.I3f. nl'hluditli pt I Q's slinl si tt.:t fit, Ih Ir d n t,nlrmbrr.. ofall plirtih.. :1l nrs de' .!!n+'zsJ;'/,!/# I hito i'al tle I b,' I'hllinl. C' te IBi'tlllli A. ltitnlhi <.i'.hnuliuuilt~ uli h t thh l'illld'. it 11i-.vni v , ... i,. tn . Sul , T'/,.I'r{,.h 1/,'.ir, b tbrt 'lh;, , out .r oftR gud to{ mIht t+Pl+'.'iltiu of iinttil' , r .<jiest rr(!tircd an fllt'or+ ailte In1,tl5 iiO()T('!] KIS On & o, ill CC rr'm .t 1i 13t.\%I++, S.I.T ore now rer, .i g gtheir s tllpli,.sof Bhil tu i. w ;nter vloi ktilt tlr ad wll et le..e to r cT Imte . ImuI, han'dmi are now. ope fit It, '.."n 1o . .v{.t banr ..'at of fine snd c,.lmmu god, .)+1 sihbllu eithr fir the city u1- counltry trod., .\s th'le, s+..-t lent wil 1 r I - lr,r'-,, iwn~r'hllui. t+1ol, tIe c illullrv .til lied it to hi r -.l TI..(;T OF, IANID ON WVOII, II,1%,'I. nitl t-o-1 g - - Illlllh of lhe lnvnol Fr~l it i l,: t l ide bet l++ .f IOhn lle ,,i, r.,'in. b,,Il shir.. of the ricer, a , w l f \ ' + ! ohhi'.ih'Illphir, e1tc. 'l'hP slittiitlhin itt11 ieilble it nt t e !n (e • S' %,W%, 3111.1.. Tlhe timber for w Mlt. o lf o r! riedm S t ,htrah. r'tl, ani may1% b1- t'r<",. tt. n I.~ itd t rx let~ tin m di u" .... if,lV I r,< d,' -iul ..... . fiuh i ,'l ~i= ... tit 1, nf," n-tJ'l. i.,s. FI,', t, L" u . "aplyl 1-no 1 ..11 t\VI::I+M. N, ..herhimti' ExF:velngt. "'.3 7011 --'. g; . i l'O m= l - -a .- _ I liroiwer & io j L AYE just rt'eeived:th their 'nn.oishing W 'reln-houtse iL i No. i p7 Ca op orttt, by rer,,t 'i'oalls i'om E.u 0'op,~ amtitlthlNoor., large addiioots to their stock of e lt, usnotl a1 Olr.ll:0l0tlllll 'lo k./o'''P iiot'Oit.lCes, Vwhic eoCl Unl Iectivtly (they beliov.:) folrmon l o assoulment more genelr der al alt complete than is to te olttnd in any solilar estalI u hsm:nt khnnoIowni uisiftilhof' SILVER' \\'AtR. Iol' Coffe 'nod tea sets; pitllwrs, aniters, enstors, aondle.. ou, sticks, cupo, u t mllle's ll a Idi gn, t lable :ul dlesert olntks; ar tola e, t nllll ts n Slto ons; llllO n orro n llllld gtny, or re ofts: golt loons; sug.r tongs; mnor', oNtuce nd notil o laIdles; loon htttet', fihit, po dling atd fish klives; pickle tlol desert evn; knives tid forks, o:opkios, rings, to. soet'iablh" froon. ves tile mtnoidaotoey of Me 1i. i(:L'tomer, of New'V'o'k, whllose long establishedt r tO illon fore tile unl:litletllle si0f _of silver wlr's' is suffiienot gntl'lratee of its sullperior Audi quanlity. ol PLATiEnD wSARE. OFP S1.EFI'IELD AND Iiil to MINGHAM. S 'Inc and eofe"' urn, tel sotus; Cel.ors, liquor and cor iT) dtial stands; suttrtb eltndllebras, andt Epe:gues with min ror plateaux, for centre of the dinner or s.nppIor table; '1 wa;telrs round andi obllong, fromn 8o to o inchies; beeof Ssteak anod vegetabne dishes; lrich dish covers; ake and e, Irtcall baskets; decanter sltands; mlllltle lland chamlbeo r Sca:ottrlestliks; wine strLooioels; ooolleotrsool soo ltlso;,l deIan o labels, clarIIet corks, te' strainers, table bells, ten, tn ble, egg aLi nuIstard spoons; egg boilers and st'nds, vd toast races, &e. SIV1.:EIR ON STEEL WVAlliE. and Tbl'e andu desert klllves, tl'nlks alrl spoons; soulp llnd I l, llece lIndlles; Itllelll amish knllives, chleese sceoops, as n 'lartgus longst, vegetarlle ,'oks, itle. S.AIt'ANN ER Y. tr Fine Gothlic Saintich and rOUul colrne w:liters, in ita, setts and shingle, frn 8 to:l inches; do o'fpo/fier tmac/u; r;s bre:td, cheese, aml knilc toays; large opright plate 0 ', W:II'.IIII.'i o Spliee, sug.la' otsl lash It xeso o ll'ss'ing eolsrs; hto l lont la to a:lles ill nieioto S, oeoLIotts, tllL:, Ii ll llll ofl rich ill tortois shell, etc. l.AMP I'S. atl, An extensive assortlneltl, amonlllg which nre Astral 111, lamps, all bronzed and gilt, sal olf 'ich cut glass; mmtle tielamps toi, do, eaihnplio ao d woth gloass ioismsn very nioosple indid ct glass dot; ro'zcd anodJ;uooedo slie orl i- blackeskt Iamos,. CIIANIJELIEIlS AND) iIANGING I.AMPS. of Engliltsh atnd French roet glass o handrliurs or hlstres of 11a, 8, 10, 15, 18, onoal `4 lights; French bronozeod and gilt Grecian lImpso , 3, 4 tand 8 ligihts; hll ihmps tro d o lo - ent, terns, rich brooze lonat or centlrte lam is e tir dl. a nill. g ot)- romsn, from 1 to 6 lights, lamp sh: des, glsscsano wicks. e- MANTLE CLOCKS, CANDi.EiiltAS AND SVASES. ax- tonzed oiol marble; bronzed and gilt. ndl all gillt, enr with oistures, etl; countinog house and kitchen clocks; c- bronlzetl itlkstlnds, oeegr tlo; tllper weights, therlmome n lo er, aed Iotlo ks, cttelllrstleks etc. or CIIINA WARlE 01l PlORCELAIN. 'st, otnglish ollo f'relh dl' ing desert, let ao riblo stor tnies oiot plaoo whirote gold ed.ge, und Ito'ik rici oocy ish stiles; splendidll toilet setts; ploterl ndt ll k pLitclhers, fmt antle vastesti Ihtue card racks mol hlskets. :'. it'l TIEN WA RlE. Is, Dining, desertlI, cn, o l:eo , breakftlst ad t p lper setts; oil toilet ware; pitcheros. Also, Caotonl llCina illlnner sells, gs etc. CCUT GLASS. ic- )Decaters, pitchlers; clarletand colured hock deanno tre w bowols, dishes, celery vases, salt MttOasI, siotl u howls, tlltero t bll oo, i t1ger loonoso, tunoIlel.rs, wiino, hIa ni igoe, claret, cordials, lelonalde and jelly glasses; fine coloo e l hook glasses. Al0o, candle slooles. A, T'ABLE CUTLERY. Fine ivory balance handles, sell' tip andt hus k handle I kuites at Inoi;ks of 5 a.nd 53. pieces, oe by tie onzoo'; C 'ivory Imlloo knivels only for sil'er forksn guard aOooo, game carvers; lot slieeas itwround beef, OVster knives, oIlooln.t .ncks oont picks; ttlg'rllluttel:s, cork nscrertk, etc. of itoa nos otoloe solts and uoris, withl 1 ann 2 fiUCnets, suitable for hotels nsd steambootso ; s'oonsotn to lliots; ofve nsondishes with covers, ) stes or clhfio tdishes; iish covers, phlte hIotel, eoll' r gLregs; tea kettles on stands wi with heaters, egg Ii ors, etal. FANCY IIAtDWARl0E. iha ss :r i .i; I l i lre in el's, bralss :lllli.rO s; b'nssal steel . he shotels ai'd l om s, tle; copper co, l '000 t .,',.... ' '00 . Slles; b] iss s o.nills, ell y l looootooooks;a )plaoei .d i nIt s it .onze ]illdolc heath brushes, fnluly bellows an rumlb'ti nh cIbuhlhes; eritll :ing i i n' elutin machi es; umbrella o ,s stoli0s0 graoIto Ioottoltliol t, i wl ooi pIil lo·lli- tes t "'oo t i.t KITC11Eo N FUItNI0 UI-- os' stio,g otfir;,o, i't, i. i h ,loirtce it. oppotrt nd "i.i'iotpi.'# bCooon8 eioAtooll'tleo'ot oo I , all uttensit u;lnlitll)l liI tluire·l'ecllifo "elli ' pupIii oses, andll Sin briefahnotst te'ty arliele o .lUed by house keepers It 1 tI icll be litt n l it, their e'ttblishmetnculst' t b Silhe':nt d plated o ari e rept ir.' dand.lil rpolishei s , new. Lamps repa'ld ani rebranilllz i l fee I1 - IIo I ,l(l .\11 lio: ll h'0111 Ir.1 0ll I. I' 1VAo e I I111,1' -Tl li illl-n IIIl. iig1 oI" the g olde r- ' a ,3.7 h artr'e thvel. lhes h. wribhrr have r- . t'ecived, bn, dd iti ' to t t'heir 00re 0 , h lnd a Il , itlLd i 'lr l llllell illllt lll c o·llt lllel le, hi thtr Ir lline vie,: I I lllt "i0 ' i l oll llhl . lv , i0,lli0,0 0, i lttl o too , ' Iollo'oartioo l C.l. li-ing it ' 0ar ta' oolh ll o ol: 00 i))a'la'I' -;'·' i·, ~ .-l-- r ttIlI ,ll,. .; ,;'i ,;, h i I ,ll , a "l 0plilld b:,l., 'it, o11oio. o oo, -i11oo , r. pi ; rI ' 1 m illl 0k, II 0I0III0I 0 n t o 0il ' f evr ' Lil .ll l" 0 0' ''l'l o' l boo t . v. biro l ;0 o .t. ooh, ooi ol,,n pa ,';'-, I't ''s't'. 0v0i, tlc t-e i;lima, b lll i'-'t-," m Id 1" I ,1 7. "l.I ,t flnt1 0 I t ` '' .' 0'' -ti 1' i h r hlll" lIa ih , Il a' "I i,' I to h e v lsl'' , ' l"l. tIlll( , ' o th w,''' tt ;t L llli 01i 0 I Sl' lil il llllll i 'lot t e ltli otti i00 , i00000,0tl 0.00l 000, ' o i llo r o 'ol Ih'ooos'oo l e) t ill If of otl ooi, date o ionc e, 0n00 ibrl rIe1" n s111 d1111 i , _ll\ lll'd bs l lar1. il, h .ar" anti Iiii. loo it-[ edo. 10 '.0 t,,.0 .i't'- Ilha ' ll'o Not oool ,Ioo lln atf v I aort al inmw lde r, t, ';o! Itotvd 1 , p ow 1 ,1 I rani, and boxedr- 1911 ti l rit lti't 'oi ll : ,n l.'r l ' o . , .lo ,o ( to toos " o- l i tooii iii , to tOt V t' l l ' o ,oto to o t l00 ', , 1' I t'll ; Il :'ll lloll -l " " t 't n - tnCItll 'lit tlmdt -"ti Ida data+, v'o\ ' l~l \'ii -It , ofl he llltei l m lll frhd iotr1.: i1u1 lnpuv A- tl:l Il i' ilntl , I'llii- eqits III., NI'i\ t ti.i rl il -l enlll, al's grew 1elllll( & I I tttO ierlNeIo; tl iuA ttit.lt.ii I a ll ilio IllOllto ih't :'u 000000l0. 0 " 000i otol\i 111 lo'oooo'·-1 t o'r ol''o '.i o''' rl. oo, ooo Ooi o o' h to otoilhnlo Iooo i oa'i',,i'o f th . I ,I no 0000ll 0 o'oi o ot t olllllld' tll l0d. 000 - hoit' i' hý-l' 'Sllt ' h Sii' lltto Eo0-..t' oo o0 "oif s IIl.o tIoioi' sho snt0rilht 00ilh lll0 00 0 > x,\ .. 1o;iI l. . rtI i I, ll'tl ., I " i. i Iti i i-. .. ti r rlal~t,' nt lilt iiid h.d ''to. ol o+'c'io o ., t ... +, bor. e do o I ' I'I. II(I ' - :il)f+ " \ ',-\ tlll ' l klll ' f il'l t w i - eii ei t I:1, l' aid0l00 1 l'll0,0 l Ia illl llll l o'oIIo o ii "i r 0 0 0 "0000 II0 m i S oll oltllol'. ' oil , 'll lt l. t -o n o'b t0ll00 0ll plwlli i. . I ' o otooo, " ,dhtt'''o at oo e'' e ,-, kind, 'eli? 0nd !,111110 liem ,au i ll l knivesc, razo'. od ri 'iso s |I a I00000 li tlis', ih rt ,lo', olat h I'ol 'eel, and o mmo n 00 1,,-0000 lei, p'o t..t iolut ill, i od willet s "II 'v ' iou L nd,, vI il' I . E iiiI I l illIl ool l'tlloo, 0ll0l0l0l0" lPlltiea dc dr ,gut i n t llll, . - l l I ''1''utoOll 00t000l 0 , doll:o i" tof+ w l , tl oon 0m 0 0,ll !e'11i er.lld "i+;1 11 F I]:1 1 nod .w i a t o 0000,0, Oo'limy b l L i teo,'i l000 lot s fi ndJli lt. i,, , 'mite, l 0[t In O too 00 manlit credit. &; 0' 0I.\oM()nro &_O. S T .\`I'I. t) ,I o 1 N.-- l t'ari-11 o1f ( hittt.h f 1 f'I(H: i- Iorr | o '.ph,,n i n i " •esi wnt ( i .: m uteir t s in lt tri itltU U { ' t O tII ' I, ti ' J ttt u i lull ro ,Iu e , . , , a' im ordn h d oz .lu ,rll thdei, 'h-e .x , t H rs, t i - l-7l·lhl'-+ rl·: i llll . l li. mll i i l fL. t lll i i lll.i 1i3O ; ll l' s l y IIII~I. IIO'N N 1tt IIt h. nif'ielid . ,". Baa h o " I - pa , a e Jýutl ,.. ; • ... 'ot t ko,;7 to nth utr i Itr .tiut' otti " o he I tt1 · ..l tti f , loTte'r tou' lit tilf ls wnlitlle ll a1 ra t o TL 1 Nu. d Irl ,, nulld thll- i e it of F'th," tl llt'tiit tt.lt ttI loot11 t11Oft' t tltrvIS, id, Bnld:Ill ' it' lf2lnl :t'it l ia- ih..a 1 tsr,.iu of ie 7rl I oeistl . t i h e 'oh ro t r" o , t I P , .n l tl; r11 F. , Io lil t ir ll - ieot t do t fllltotlli er th r WIl its ot darntt hltroo tilt, sILi l'u Ith' .lln', I , l i llr II+ lII\\"l s sbal b" mk1,1 I llllil' dIC ,ll l ,llllpll;l 'lh if. ' n r dII mi li' s" id 1tl 'tI- tlt ti 'r t 1;:37 t]a ttU e stt illt t d e it Tlln: chtnll an ' i llld p l (t . s II i lll'orsidellnt p .o 'c t(ll , : :: llhtll ill* tl. l lll .ieH trlill • iml iztd and solid tl Em it O 1 Lll1l6(llt I t- 1,:111}'. ITAT .l\i Ill ISil . JIII 'l. roissc du Omit1, hita. Ai is. Est put-l It li , le ' ue nJ lot Iln :r;", vit : toer I toIIIn I', lOo1 If c~t l rll le l I xn + Isun tl pr por sI' liyS elbs pentOlIt F vstnlll llX H i t l iP • Vr Ii d r lii Sd dr, Ju-i de [alai de . . 'i " I'arniset-, II:: tlr t a? 'tiv leI;d, 3 illsc 183 h.1 15d,.,to I il eMI ' 5 In i J a let dolh ,.llimilt h1- dim-ll -s.l~l'Xnl ( ,S i liu llull'1' a I lntsl a a "lll.s.l' -l< l l IIun fie lot Inc l rO I slatur tIi+ ll l rI " t u rlu'()r-. Pntoli dcy <Ita uhus ap :ronv. It- 6 Avr t l 1807. E:t Bel a Ie, ;. rtmN .'h e. S. lion d't t nctt s se 111, +.C IIe s - io nldlll7l11i . g Itltll-tus lie l (eta l deio ll t lolialln nltitnllh minx Ill. t Jivr", , llll t l'ie F rrer 1555 . o oil Slin I, c~h"lli. e l l Im'rle I tr l ileu ivl(li ou)llt r I .. I1IItllr.V4l slri i` i ' ( l it enIII i h I lI nix des ,..; I I 'll Uril: "n-tb1 -t ill.rtt L r n, ln·I'I- 0.- the _f ,- 5 1 3 E 1 J '\ l. .+ { '- I Ins Ol{iheceueof • el ti1 4 erl'fitinorkih,.sev'il,gnit!, En- ' neintio: l or hill gout, inclpient e :inctl 's, slit sheimll, So ihsldilitic ' ns'd s cstrial ditesslslss rti-ubttrly ulers l nd eh. IinlilatlH icti(. s of'the bnesI lsle(rait"tsd thi oat r':: os" - t tr, il, llers ol' er" driesrllstionll, fver soers, lld inllternal li. :bsessess, listllass, pills, scnld lhead, scury, bIles, chro nic sore qy.s, r)rysijclis,hlnothes,ud esa er)y ur'ivl ot'cu Lisucous elli'cthiss, cihroiic C(ltnlll, shenad slshe Iproceed dIe ifr lom lea y arc'id humnl, pi:i, iin t.stlsll:IIh llld dys rks; Is l.'oeeediisgfrom vnrlision, nai lictionl c ltlle liver, rn. rlsonio ini!ammation oflhe kihltrys, talgn Ilebili Ile; t!' st d l.v n to'pid'etlion o tle vessels' IftL'he se kil. It sert is .sistlsl i flly enirci us i' n i lns'ovs-tine tgltoe cotlstilltlols rot whi. e h be'l,*,en rlo.kCn ,h don hy injuiciu t!irealen l oak, juva nii ' irssregusls rilics. I gene~'l terse it, s relom tars' mt-l. itll s tl sa l Lhose dis'.ses s hich u: ise fs omi ila ll tia s :sor oftlle blood, or itiitiao of the tonors, of Iwhatee-ers nalme oa kind. iI- Sste oof he labove eomlliaintsmncv require some tri tlinog sislttsa(liplie'ntions, hilc ithel rctutcmsltoanes of tllle c- case will diclate; ilst for g re'"r.l re'ms ly or itt'ilinolor ise to removelhe scoa,, tlhe I. I)IAN'S IPANACEA will ile; eneral l l e f nrt ul rltlicinl. ref lTO TilE l'UIll.I. tel llw ts'ue it is, that molern olh siosans, ic theisr nm ber bition to excel in their 1lrlersiteion; o xt lore the vIast fielis can. of sience by hUe :id ol' themisthy, aId scek out new re t medial :Igelts; ins lclo t, to tllrive ist l icrfecti is the dis, ptleetieo Iy msa'nsc of ast alosse,---t.nlirely oserlook and inelrglect, as hler nath l s tlsl'ltislie, thle lric alll d bolllssse us stores of medicine, a hieh thle Almightlsy los etsssed to n sprilsg sst i'tse e.alrl'h in every climeI ! lAnd lhow muEch ias- lre true isit lhalt hlih the A sIriCal IlhysleiCis looks to lt.ll'reii g cos ltritsl'f s)el e oi his lost cllnmlon llld neu(ssarylr ti s'le 'sois, acrla l rlisgall C "lgi :Isthe' are at thts dists es oils' shios i or s' lsly, i'e is surr sosdts'sl in his .. owrn co0IItlts withalln elldless oi'l'lililsin of s lls iesdi l Iplatsl, slIte sisisist to lllSIu lller is iis 'ti oirsis.eir se os l o cs lrIe is ills" 'ur sle dif slrvst ssls.'d s ei iie is i..oislsl or te •si- see as tiitiSsI. uLs til sl ie sl is. llliii sI Ito 'sl e theit helisilg " on' ' thsl dIetselrt nlit ', "lhe tilla~'s of ve, letalbic medlicies u pon the s} stem ar'e :tr ell tnl, ll). -tlhof \, of uell" illlrlis Inistinlg. Tille hform1r ex-. ti er s heirt vis 'els's'i d '' ass ofsst-ht lais er, merssass' o i' r e tiesurls, s act heesirtlllv usn tlhe solids, dcesrt ioseisng lohe lll Is lall t tetIIi s erssinitig Ihe cotstitlutiol by s II slow 1 hc eonlgeilallitvy, ciiclency anci SiAII''Y of vegrn sa ble sis nledtss ovr s, nsiesils , i5555y tie estsnssh'sti lies ' cssritss l i"ll" thle 'lcielt psr tlie wihil the isloleriisl'; or', tolllsllnlg ii l sl e s snlm edialtely silste' Oss lli. In ib.s s itIs ' ls s lllndi-s in I. as leti-els w ith Is l tf e whitessi s. l Ia,i, Americe, 1 os iot kownii or he'i rd i . ritstsi edi isist's Ile wherei sollme diecllre id, un irlellltdhills lllue c lhis , 1i mic.ls f her illo i e lts lol ! 'sosshests' Iht nlor Ist ii lae sslsoni ati n.i i cn res tsiss tsslls lts eirii 1ss istit a os'sss Is. eoyi l l twn ' etI l A direl ted inl the Iual'.! dIlul maYI111.' "r pasost'ais ese iv oslld f:oitits' istslh i i h i ih si tishIL'usIr'rs'oisisss selto sI m ss iss lsteitsl', isld ts s litt' iiailst' I .iisl lls insllllss ' ' ofcsoiscsesiise amang t es? Iie s te.s r heard ot a 'illnll ldlial nwith a (c(llstilllionl b olk'llel.l Ioil uIll linel by" i 'll' 'ii isisci ssr s Sc Ii s ioits xsisL htll liits si ss' eslb rs tstsision 'f the savage I'rsni nsisst of the ills Isis'!i Ihe eIs, soll he i illl v s iliisms is' i lni ll os' s eiiIsL ins ' slsii's'e' si s ts'hss isssun t usnis las til teiicinns at' sclallrse M l iotl e' t ell stinssIsIs 1tos11sii llltl so (1 s ii ohi sr ( t i d hs' l o orsis'st r I he s unprtt fi s'hich ie l5'rel'ihmisy. c hich i hei s rhso' lisisis ms he s'tsf 5iilili liissto is le Illtc~l, "e sntsl i 'ai i ses n ol ti e ls o n nsos'y ll*snss f he "itios inle'ess ' TI"tis nthl iv~l Tlll :' Il l asiI' st e T he]it lltl i lumay'peraclauc uir , Iiklym goald• wif mony of II s ost I ae Io tlflllll I inmOl'i( l lll'l ll er Flwl. b uIIl1, t he( leld althn t.hee inos$t Isub tit lleila l l. cIi llolln ircil: 'lg l nh ll IlliL. le sse seosisi 'll sissl 's'ssl i ts ' ' lill l sl'isICI· Itt. ii'sI t 'ls' Iht asaost"eisfa sr nlies birslisisl lotsle tsstss'i'.s's Ibr wh'icsi it issIsloallnnlllllCIeLs ts "lsitcs!,i inoastirsitiistlr li'lisa is emIoiss'lssisl'oec'tioisil Ilh th olliin.l, u s tl l i l lli sti haie l l w cu hulou Iah ilie d low bIriRsc, s arte Is n suitiii, ist.e ( alni' elso' oi5 c ,qnll l~ldslllrre Ule el nlil ilS I10 i t' I / ill~ltlio sisist isTi Se t li' e oii'ii, bes c , eI ii Is1' ih, i 1, ''i is is;'tsss:osr'tsss' Is s'ssit 'sss - Ilsi ol.ssssasesi o i ' is's 'et'n: s i 'ish i' i is Ilets. This i s b lllsl !t r Is I iis 11111)s11 i t(n : I l: l.. il er I 'l~ls·; hef1· ,,11\1III ii l !, C~l:ll..(I wi z . t- lll li iq'.s ow1II i sell is,,. ii, Ii s'' h ih is i e: lhllii (·l"!,:i.il.g Ii, in mn e 5555,55l Ii'as', b t h t' i'55lii l ssii u m l:,hi'lt is i ,s-is . hit eItissis Ilyti~: 11.,. riss's it s III ilss issssrsItsII 1 litss'ss' Isils'ossss' 'it d. i s r sl, i 'ts'', '''i th 'itis i i h ' t ont isist '' - it. I. wa l¢'r.'. 'l i l :h bt'l'n illla l . s in noap no11 1 Thss's s', isisis thi is t 5 1i5 It sI: t I is ' oli I tll ir llllh ie eu 'lsil' e. I h ,' . i 'eul'ss IR si 'l i t' "hi I ll I'' :s.i n los i is ll tr :'t' i ssos l is si ns iii' I! iii iiI1 iii' 1 15 Ll ' Ii '11·1 -i'l ish 'i sslllllii\Ils l ,.ll 'h,l, ll,. I ! ,,€ , :.I :ltll~ll s tl'h;ll.;~ llllht,,~lhIII ql :II l~llll 1..ilrli 11·I11 i ( i\ ,. 5w sll in isis c os s ii' h tios conth' , n,,hia,,i i m, .i. :s so sc lti...us orht. ili.. lhtic lu Albe ion cm.il, tha I runn knt" ur | ItI i''iis'sit 'iiI 1 l'l rh. .lli1(· I'lh-lllll+ I,;1i :(I:i Illli.,I (.ll~llilllltifllN~ ilI lllf)..l. ]'I11: SIll lllil l '' l s hi llsi' ' i is' ,, I i t\lit.I ll:)·Ijl, il~ l ,' :Idi olhlT·I '·1. ,I . s il l I illllll)llll. I i11 :11 IIII, 1 I, :1., 1,, d i..lI·I ,y Ii ll h.'l I h,' h,,h, 11. ,1 b( Illl, ] Inm'cl, '' hI, i l ,,,, i I II 1 'ii,, . 1 isi "i i -i ii , ii sis is, I Ii 'lsl n . ii si ,''iiiii 'l'i i i, ,i I s I' - I llli • I i l ll I IIs'sli ihi' l'lvi IIs.lI IIs·' s d "II'I]. I~l~l r tl, lltl'*il ll( :111 1·11* 11 . ll lh l lt. i bllll llIllidilll ( -( h :lll il*'lI Il'~l'li II1 I '.I i Hi.:l ll lt .1 11:I( il i.I till, lll~l~l·~ / :I'ii it i lii'I i ii' . .l :'1 ':\ i" .,, . ,< s'. ,,.i ii ii I,: .l II its, its ii 11 iiti ' 1 I '\t' . i Isis I, s Ishs. i ii. ssIllc sli i'' l:UlltT. I lI 'si ssiss llI t ' iii / II t ''I* ils ll ,1:111%ilsis i hi i bi shissilslll'is,u l (it 'i is sss Il ,. hh iiiiiilsl htisis i Iil ihi.il ,.. islI ',l'. Islt li il ]. i 1..i' ll II :l. h ll 5 u.'lI hW l~~ ill <11,' • .. . 11 "llllll (l '~ I '. r , ' 'Iiiii hls: I~ tll~lu llll ILlhllli.,,(.,lil 1r,, i,*,. .11·· 1 ,, ., . , "-( I$ Ilil II! llllt1l,.l I):'llktli s is o \i 5 i 1111 ' l 11iil'l111i11(11 hi11 :llthhl. lilil~l ill h'-s 111 t,\ljll~l.,. iltlii I "li e l sdl t.. ,.tt' rtlll I' * t I els" i ri I sIsIsIsIss hl sr ii, i .g. . . i ', . i c si Iu' si.<uts sis . Isis ,Il i Ihel~ll'l"*'llll l H:I~I ll. l(·t\IIIis | ''r illot Iho' I ss,. s oott ill as II i sis4 ' . .'I' I''ll'lllllllll I i is''' is'l 'isis Isi's "t s'.\ . sI.% 1 is's isII ' ci'C '1·:I I')11 ~ iIIsIs 1.sssss 1 1 sl~s lss lso i'issc's is ilss llsi"ti soss . Is , I.,.J. i' I I~.: F'..t l~l ' ·I IIIIIIIII i Ih. i'll lll c i lh 1 "lal csl, i. i i C hl it lll 1)' hll.lhh llhllit I .iCs 1..i. t It's Is :ill nil|Illlifill I I·:ltlhl: (·)'·l l r· . ~ lil~ll : .<iII WIlllrill1 tl I( lllilll hl. ,,..ltil,ill ,.h .t.l \ ilhld.ll ei gll ltl*HI~lill~iSIII ¢lli,.UII1 h.1 lak. ig I ', c 1111 i r .i I 'rlilleil s ,ill,' :'' .r\Ii i Iii s.it li', 11 os i s1 'e s'st'i s b~ c~, I : ,:llllti~llt'~ll tih..\tril s . s t . Oiiiiieilec'it se)a111ss iil1i(sliiiiuls i ses s .1. II (i·11s olsll Isekli o Ailslsyil ' s 'si sslitsi ssll sssls, alrlitl is s t I sirs t J i.nlli , sic si t llllhitit, "us's5 ' 'i sit ' i s, " j to isll'lhllI is, .:ll'sssIs)s s srs', Iih islis' illi ssis' ss is Alie ;'s'' e% It ocl isis llirs-ld C'itss Isscs1 Ies is% ic1 s is s I oti till it ii~ h s's h ll0 Ol l ,|i is"ses isls isisiss isiisist , Is sci Itnioe l , t Icon ih ro' n s ' o l jr 'aoll , ' , ] fr "'s's ei is's l .T Is ( I'1 lL, t 15i.l5 l' i t .. III S0A`1. ".ib C O1" I.D{(P;.UL'.( I-1.:1:',1{..~ll Li ng'sossi''so Il aoi ' ' Stai l.1iurs,.r eiihls sis\s!hIiiis ' i lrlll'n l s .1a I f aistr' s issi iss Isri Carllh IiI ll "l. llill Oi lsi ll0L5it i llr ll"i iril 'so iii li " f ef 'l~,P ll ie slsit's.:~l \lhie' '~ tl a * i '''' lr]i y't st h Ihsnflo t' "is tiset liss .t'ie'sss5's t. s'i5 is li lilts I fi'liie slm rhus'l il'st ha ' , ee m u I. sill ''tl'l d | i il'llt r isi o Ii s st, ' kiss 55555 k I t i s sotisi s l ' '''itsl ''is's n iii ti'iO~ii.Iti's'i'h is'su'h sit.- " uIw wel lltie lll'S (,'t;' 'IIII s il il] itle h\ A . . ~ ,,,,.. Tll<.,,< t7 Iiw I INII. IIIII , q. SIu i 11610111)~ r v. I ull IVii ,c rho. VCi(I~l Willy us i h IICL·I. ii i IIIi l lug, oC, :md e~."sv~eImin t, t he ;i )noe uuuu ,jint . i 1 rc,1 ,ti Viol uiii,,,,,,,,..~ VX~eII '' kiill pul,. t u ul tr~ou:ý~t buelit. I:: tis culu! li,c bulliecs of thee 1, I NIAR(;AIII",iI11·S ·I( ' A lj1 111101' 1121 lu L· sG ii'o,"i Da1e ( H EI Nui i J uIIIu\\AI,,, "r 1 l /cs , ,, iouulu·s(I· j 16 n7,rrd' I \ r i, t'Ib?,s 'I.1'i' "'II tll(·1) &*l. 1\ REVISITED 0. by the uulhrur of 1.1 curlllll º7 in ýIruiu ul' in': col.:. l~il ll~· o I~lll·E · L und,,," 7'r ni ,·lse /' rlt. ·,'hu,' ,rr ur,,rl,, nr Ilic llrto The Pol liticall G,'uu lllofiueil f1oiled Iu luuor .3 .luiin u2,,iml,· IIuu ",h i2 ilt rlkhn nlI , ll i'Ti u then, 'taleby II !) 11uuillrll XI, 1 m: I ,lnl ,1 IIIr<unrr ii Eut lnuiiti+rlnitui0 ehiu Il :'luill n I '/./hI 6 Ii, I/I' , p I~~ ~ 6lu2ii T dr" n/l nrr/l u/I"' or rrs, ill, I _' Co oured late, iir, with h~iins, illimI d inllIol'21 - nml'. 12 inr hr, aillutt', iml 1rovedlu Ztal 2l'rn, ,l ·ll;w ill"'lI10-, v'·g 1.+ Skele 11b Bunk1,··. \\!,111IIU'l' Il )P: iIS I I: (;,, t - I-.i ( .u r t iITHIE FLOIIDA SiAUL , ld AN 1 , - A LI- TIlIlnIt IN FIVE AXD A I Sle - Front Mobile (Alabama)to IEN L81 ' T 1 'I:S Mobile e vrcly rlsIdl tia J the narr i a olthe mail from <t li8 sLteiuL10t ll aI N: M oE, to II ll r 110. 0 It s,' oll:tis (el' CenI acola l ia0b ,,fVL: tin S 111, thachle Riler and lny) to sedar (' lui r via 0lrinllln, Chllttll oochce, (fo non,) llaiihrldge, 'ind tOt; iawi ll ville, toAtgt IaInuso A lsseieer okt Ii n bile is ill no daunger of Leijug tIhrou'a ilts I re: elice by other Eo1fllt l ,CSI ty5 1 III- ý)A I Nl is but ons e Co0teelll lt d Ihe tllllU lollt, -Oltl] maly rely wlren (.w Tll lot arrintlot Augusltaa in lime ..pecfleie Io 'trlophe sllolhi ocenr. I'The (:ret New Is cllrrd Iby thlis oulle. 1The Agnts l or 1tion0, 'I'T:lll, Conll hes Ildl )l'i lsers al Ilot tile solltherlll conllt)'. e- ThIe smtrlh, hirln, natural roads, Ise he Lstilg wl tel tI'.igintioll, tile limo and 1e0 Ia 0ll l t tile treler set e, eSi ,erlllilt0, comfrt i ns g" va:uiety; eolureeted its it to ee twit tlhh Ih uil t Chll estolt, S. C. nn ther n ftealml ptklOtcto cllh tvelers can ea 'th New York fOll N tI} ks LESS THAN 11 DAYnI -\1':Vshi (111 chit in RI, nd From Cllahoiooc!Iher, llo0la we Iltlt Line via Quiney Dnd T1 11!l:1t11i Ce, to S8t lt p5ost cOLulhes, also two Rl"1 ella li'enl Is, one to lMilletgeville, 1111l oe to A1 nco1 n li I e lnchnes. S'toc K'i 'i " Ar 'stnr., 0111th llJ i. 1,.5.S e Oflic t M aIsl: iol IounIse, .Mobil., '*1)islm Nc o . oe rleans lto i il, A bgu.'tll to th:lI'iL1 rI- Charlleston to New 1 lo k, I Time, Now Orleansl to Mokile it Mobile to AiglIl;,o A 1 t s1sa to Clarh 1,i - 01 ?y Cloualestoe 0 to i i 'ew Tor IMaking 16is nrutn iler dy. ur i miles bi it sive of llls bltol. ages. i 1 11 1 oto brll es o cr he Ci l ,lllt ln o khesw mwe a.l Ih all creek i:l'es jult i oitell colleteld Iyllle Stria silo-sIb tl.c 1ei'lll, 5 a1 P0lI:I lll olilng I fhll i t 1111speedy I'ots) 0sl l .l Ioq' 1iilI't l0 00elti allI 1s I o till Ii, o l'caIi ti IlllSlom velhrstoII h Il h t ,v Nso )ivl'1, il r olld rl' l olholl l te l ho i L8t le l 1 ird , b uy t dhlo ea, h le I.F. sel ii tlOg iamI lo10 ill antct'llies d olely. j The o ih. (11' . 1... 11 1 1 C - ': Is.i' DIo lo il lC Io al A nlinln arid e,t. A clg, ell u]do e '1 gtl, liallil , SpanllM, 1 l o'illt 4, In. 1woo 1d,1 Aro 1en01i, Alo n I, a do pnll l wellll , Iazillele w od , llbslm eOl, Ct(l00ie000 (11 0r0llll1 , cr-elllllo ,el A1 1 I ol illl ll ll', I1U10 i11 ll n 111111 1do rpie, lr gill i Iall, (e a 1111 kinlo, Arid, n it o, tdo roll, Io ( l:l, i11 trei1n sn rlni, dini lllll, Call111i llalrC is (ll'd 'llin, . dlo a 1n lbie. lorw od, alll nrti. ldo otts,'etid., h do lth , Ih0 b A ellllll oslo l ls duI il1lo1, dl o a aile lo b ,in:, rough, M adher, ( -i doll S A mnelricn, do r, Ill uIlllllth , Ide, oti l l lll ll, il * d: o io lelied d, tlaco.. do g~i;.ctmt, C:III".M AI,, i k , E 1, Athid, nitlr'o IIo o plill r , I 0 i hllllit do 2. ll , I hl. 1:ri.l, 3,:." 1lll'g1 l, 1 '%dlul i < , 1 I IIo ..ll lllh .ll Iiu.rJ) l . , hliulatia do ; I r"u~g tl, 'Idrlio- ltb h i J 1 llip ll l 'i s A ll bl'Nlalla.lllllr al ali oe. , II :ai .ll hh, 1 S l ei llll 1111:, 1 1 1 1 ,l1 i l:l1 111, ll Is' ll I.ill nice ball, S t:i had, ()it closes, S ltil e, zic, doi cns t, Stll, ril ilhil E. i ui L n e,l 'A n rlr:al t l. enu lil h h111 uliI, I'A IVI N 'S- I:I dli plii vl'it nhit, i ow, I lu 1ta li~ i C'l'lr"ill 1 i) l l :IhElI, ion % 1'1 d. i, ( ii.(llllll ll t. ii :'() -flll4 - .1. lillll)illl(· I ,.llllie at.,. t natII itlt fat (us th tle l Ittl~lic tlrt a h," lll :Iblllla t p ad tl ritlle con'[: 11, l oa s all t tie. kefoe l y; l rtito teli t 'it eoes, ur th diseses a I IlliFII i HII o the trailsr el]e ,etns. Po\egt.l" r Ioa anieni mterin't t ta'rr~opititt asseti , llll iennltt Fmio( 1 rte, a-. ot n ook,,d, padm1Ce I t lre , I^ V. l f, r sure n.le ll(E (ta oeo lhror ' Ce, 11.0lme, l elire ( ' rt ..t a tiata; ale teeth t tlar ge et h d 1(e0 WV ItJin Claeh InrtIlo'.ue IrIlaletet 1)ehna,&leteei(( 'Il laaI~l. 4.V. melear.-Ii,,heo tn aet CI'tvieeentater, nndforthedine~lte' IOmalaet ' o(Ito' teeth lanid .roal, :rt.cnei, horns, ,,i tafr Alsao aal atabooaraaticattales ',,l th~le tsaooIl,. .; cnllllr" allr~ ll 'llc rln rnar DPI I"!i (ASP P IANO FR7'F:ý-Ia, (tacericet~e' Onsjtct tiIie l et" .L- tatpalendild a u l aael a l,.ef te ptalyl of tnna to' cabinet' ptiEitltP &n grand lit01ion square ais fotm, If.frnt : ot~um& tlltentdt, (te. lNio.i & c o , ) on hoay nd mealtr ood tteatere pinn Peergat1! from.. Ati,1 citeies, 'einni; I f ota.. tthe te~ntlebrtttra nto ritenI ateJ Cat, korite t no, (men.!; taebit &BrI)Arl' el]I I~~urk; \\" v,:iii, I'iludrlphllli l. iis Al t elu rte oe evler dnietcriptio. t violiaf, tnli.tie k, or, guirus, cln riunetsl , Ilugeolr1ts, hust'oonenP horns, true el p tsbit C,,I d...., files, strintg, trnd, oeta teen' od ol" el" of (otte o(I n lllrchauUIier, a hn esllc andsnc reluilll itt ietIaal r', CASE('t et._ k n aataJ a agan Camp ttree ht I \ (;1( ( lll( ! '1') lli((( - -he P-sub r Itt a woud 'railiare; tael (:rogers o. New Oillanstls it to Il aaeep e natalm atee!,,oo, it. traee supply of the 1 e i rl 191tuttghtuu' Ca litle ,ea I tal t.laeao(· d byc it.s.,el es(a.het tawill be aoldl at laaok pises, KETCIIUSI &rel' LL"ItttlK hDre itt toy :?3 37 Camp St. lla atliI: Oe tlette,,ia )t~it1t gaoe.aseatt eIinwA~tEh , V leR Itala ttteietuka.tN &ttt. No. 11, lio~stiti' y St.,~ Imlporte·rs end hulesurrle dealers% in Foreign soil' a )otsi alar'toaee taaas.. Aaatvigrtjca Laiverpool sel antth Atlantic citiea, aireat fro aawthe mitctnaaturts, a. h lxrcivlr ssatreoela.,,t l aa andaal eaa ll AtI taut.! tatdontasing ever, ttrtile in ieo liadl. All of ihdrh atsi it ullb~r lo~w nod nui u(IrllllllnlltnII tortes, C.ountry ort chaaaents ta'., ethIer oeaae i.-aad to ullud examine f mg stock; Prolridlilg in partI. of Ataoaee, nietl, staw atplatee, ledgea, nailaand 00d' Cut!!m IAN!!and FA utln bellan , truceR I ,lo AP it Itlls etabterabara tb ; ate!ltdilng, to the tilling oeIs, he a units, clloppinr~ betel(l, hand anal brawcl~ll rue, hinl botcher,, noelll tlrlllahtrvlk, ivory, locck, selliil od ee Ltaadle kravlaa ni'a frorks, ioget ta.aete se offC 51tas) a pieesa, din:ing and deta!rt kivasa anGaforks, ivo y'lath" gelfitte a... baoa rttt ing knihes tnll fonrkt ten, desn tt madr dir~k Iklli\F8 (eiSF1e4 and ollrlfls, iron nRd branria t knIOItekst , aa.IIr atekh, to, .aaaaaa, n, attrand, Iitpbll' chest,, till, land d sck locks, into f inId brass ballryetdº ahiletten Hoload aad had airew, sI a nlane d dpleat. botlf a dlnt mud orer. nsion :hot 'a.,ns, "al!onth arml cut ban!i' Ocs, fulll turd hull' E1to·lk('1 patient, bel~t, hollltar a taaaatmoteedloaa, t'aattnl.-.aaaat, tAamerie al Ert tid IlllrltI`erI steel, cost, shear, an1d Crnwleey steesjluue Itriagheend blat' k, t actk scettttl, s,,,gli, nnd Almerca vlaatraeatcuna tariff.sl yaoo noel oo tnktl nr ar bloyt aagt iroa atnetd brtn ttairetl,,neaFegidinae, haI ls dh od Hatd vow~ hellstrssv ptut ((l swhnd,Ienot and wnatl 1,5!s tinaytrv, itroat n ad torns lenderIMP nnd tt,,Levaela, amttallrtt.eclIartotia anaad JapIesda gorsea tea koltlac, face uud stew pans, fryitgrwa hruslhe of'll kinds0 , 11K 1arI. rtlaaaatae' trolt , 0! : [ ltieena nd sala, ! Net., clatione?, (imalls gaJ It noth co''a at-t naela t CC ICO3 a tI n, eaa, CI I ''~ a, taI AD, e ,,e I IF tttb cribers in atdition t- their ( *lnat-tv 1 molot hvbtc\eived at groutIt atriety of fncy rticle agentlemenand tchildre. The folloting ion dserip't o, l atlirw uru(Rilnal work htlxcr; or various s pmterne,andpLap" (toS the mosft fnsbiolunhi( airs; Ladiest· plain n orrk Latta a huge~ rarirt\· Ladies 9.(11·fll "'hell peal, nILI~lnd BM trot's needrrle eases lilt ntkconlel\- liurnished; Eery' MA Tortoise shepll souvenirs, se pt with lnlllillnl e and author paintingsP; 't'ortoise shelfl, pat ecr tort wood cI nnonr btek liar centre i·u thlhlr· splendid Marley hookas, ricklyý numruled ttitb e~ll l llelill; this is nn Plti/r ll new .rtick, it gret enriletv ol'nrtilitritl lowers An (tendIn~ dresaeasn boomsl~l laldies Frms entroiere mony purse+, j f time cshon, auclint toilet srrivle vrr a o d ."scrted puz~lle lial.r file nsrctonHit aRC· if 7 IIEE:s &I)'LANIGE. 11'O \ ()K-t aurl~nuct I(tlcclizcrroli or cm 1 Lo -e, by 3.1111 'A . nunn.-sus 'It. Johnl, author d I'tdcc of the Ito 1mn11111ttt1);' &e. &~r. Of me thal~t fated no ItI1r isrly, hot tau wel a·ll." "'\\ here is III! r hij(I1"-nu lithoII answwers awlswº 4 fin- Ilale I y' \\'11 .1l'KEAN ll lttn, f 't(,radlypypo