Newspaper of True American, October 20, 1838, Page 1

Newspaper of True American dated October 20, 1838 Page 1
Text content (automatically generated)

~~je OL.-V I411 PRICE 12, CENTS. LMIXV L[ ST AN GO B ,1 `____ E REA SSTUDY ONIG OT IL- 0,li,8Vo V IIa rs lfr till tri-weeikLy co!ilntrv pt Ier, Sprya errar i alvnnc, whIre li oi city rtl*l-etbic isji* :ripthm ,,iwill e tis ,-, ltinues i ipntil arraI r settlsl. In elae of li conthinulace, lone we0t0k' Srtting-I nulit b illvartialt'y ivti, plreviolus pirtion of subscriltioti . " AnoVtIrtsSv.-') to lillitr pr r.usi.nr for tl firs sort on 1ti0. !tollt' th tt pri. f,r t ,,+ +. h < b Ill~rqucnt Oll any ma rterial oltirr ,luiti I'r, i th. orid tal islvertiselulull wnil be chargeh rl a onew Ie. Yat.rl. ArirVEnrrls'ss.-1ercliants nol Tra err orty dollars fol Englisi h alod., all! sixty for both lan. gaage ; l I 'ook, Ito :1' u :ond other sini"l pabIth ontittutiu s, fift yiil i llaini iun lsulih onily, slnd nighty for both lounoois; Shio Iol, StItitnlt FI. ra, or Coiusi . ux . Io e.iirhltt+ iixty dollr,,.s I nglinh ne, and eihtoglrty r lh I anllliaes. t &i6-iiiio, )illn r LO Nori)Iu:si, al.d ,t-tirhen, l hll l attelltiol olf the pubilil tio o:nihio' pirserty, ardi of pourugllis.u hlurelniii, &ii. &c. will Io etlr.. I tne dollar per square Ior the heI t illortiOl ill elach Ita COMMUNICATIONS, or Alrvertiicloeitis, if ll" Iprslon. tI ostre vh ll a n le, rIh i o ,n ii i, = Cl h iii: l il.oIi'ob , n. in adlnceo A llo.ln. ' If tw nlltyAfve perrcet. will Ie Intilma tio Aucilr:lrsi' U 1 , ilie.isi ri'+ir' ," .'Vill:,,i iil \ stobro li on asloc of r' l e f tlt, I iu i hel in bo h llll l'-i oind 0 per cer i h t Ii nt. + l;lih tI : Ill lr :cnt. I+l;; of otl.er piiioert'Y AoveRrla ,".is out orf the l-irot lrllt5 I- r Illhil-it of the abvertiser, soulh is Irslil, nirti' l, anlpl a ntl ie l so els, rlo.ll v O lolve, '0 Illi:.ll ll . . . ill iorcharged for groi ,hatit-ly tll tt the iiloil i tr rati.i AnV.or TIs.Msil " nlot t +,lrifi ll lulilloo .i . Ii , wi uhlish lld onie tiiiii, n ll o ltr l ii l(dii ir Ii:ll , No advert is '.1I •t, of I' rltnlptci,'+ will h^ pllthlivholl Na i y o use, r i oa til.il i. l , . I l ls e treA alllll h+r plhl ., ... ' . ,,ri olily .tllhe sicau on. o he lr ll;l'. ll i ; I oooe,ond $151) in both l an11'( . Illno Ui, uii. ,'oi. s ,i' co',o .i: l + "i ,r i ,-i' Ill, n ,lilcl:: be cllttr.ed d ltllll c th lollcl: .l"I 'oh'r nIl[:",'It,," . It nel of i, v t','ra v I I,. , t. '. .. . withil one montr I t "t r ,Ire 'lntio,,ll .',I,II' " "l :n +,l, a nu .iv (slofar .asiI lile, ti l Ill 111"I, ol o lr'r---tlev lhi urlotiun , em v n tl l ' li l'li IIs prl IT I1 -e11. 41,4llll, toll e,.itool ( t.t - I ,i,' , i tl' I t+ l ,,:l /. 'liS1. BAY5,1, I'. I'. I fl, i i , .ItlIIN Illi(siiN I'r eeklyt.I Pr,'.,+s.--W r, i ll- lner l,,,l ':I`e! I· to ibi,h, oeskli va ierso. N ii ubi r ipton Ir It k fll l ehal llolut,. .otters mlsl f i l ill lnlli b1 41 ( o INtllld.lll ' .' . "--- --,R I , I+ I+S l ,i l\ 11N"Y ItEl I SI T l:I), t'.+ . N PAI N Il.fVlISlTl.!)' IIs' iaiI' ll"" 1 ),er in i fS oin," in `i vol. I -'i l s r f ri'ii'i r , 'l n eiii t/ il l, by in tldllt. ndll l llL T ci, tide il v tiII tllltll .l" "l" h I',,r.+a W` rlih n! Mlltrcerin lh nd lin t + i,, ' +'+111111 , 1 ;,h era.li- l .lfts of l,:ngloid wili ann l; Biot ,'s,-l I'iiP" l- d e l'rl doni l ofulame, I[o thi allii ir I ,.,j Ni,.-llll I.i tl'r oIn oing , h oiunli, i1 L ioit+. It, I , the Iat of N'bloio'o , loiii +,ss bisii ' np ho i 'hili.- + I. N.'s II,, hoi b I No'l0; sii' v : ntih ,' t,. I ole Io il 00 il lli'" i i ros.' hlliiir' ,llll -i'h s st l\irs h1I1 l o 'i 'tAi oi, lll .a.n iwon o ro .sll ,' i si ii'l iu,' ] ,, . bii ii . h ,if S lrioil Sciof, hI. S. Alt, is :1 ,)].. .I,.I l'e-ei l olnd for sole iv ,Nil. \I, ii .,' ho e;ill Vll u te , op:lllle l A1 .tt Y 1 II irill , ion'; love it d, "l , nI.., ·I a, 1 iii , o;'II I e ,'tl ll: \ ,, (III III ) I: i o0 Iz oils os t ,obi'ri I i ,! v i- . i h1, :, r u ,. l ll,, ; tun l wl I iso-if i- 'is h t: I l i , , h lrli wit ,"' r n ,'si ',iI , h . . t, , or,, I ro I', o s iti h .ll' . , ,, , , . i1 , , , ..1 !i, . l iskiuol lr' t , t=5 1 .l i t', , " h :s ' X '\i'. i ii N. ,ru +I. ii "is , rk ,i ,L +.1 s ' 'lu-is lI s'', liu.ss., .ll'i is,:.t ,, - li.ttnfl..lzr. .' .. ru dnitatio and in knw us *aanat n a pantitil twirhta kit', amu inton arr e , it s ',b tnIih ,.-1 *r'tqi" latttttacuatt'trom Fretnch Inana' upa nhtt'tna age..tyti.'tntt I Tw m ably r imt ii L nat A . i ee.P.'lrI t' l iit + , r -1.i 1 , .'1 11 . . 111 r tiifvriFtp wtlrii ''ttN AAMVIN r1ltht Witantiphra ait rdtctptitnt of enitap i+,,,,,,h,re t ..l ,· .hh-; 1,·- r,,n+" v,,,n+ I;. ,I: ,m·il ",,,'i p*, · u~·! · at7~~s,. .tt lark ,. lain d, + it n' ttku' H,~ aeD e liantri i vn tip - ...0 , " 1uthe Ilsr dl l ot lr a t ' hl 11h i . l ,' ,: . ' 'ptie dit., i ncac e tt il rl t t1,t ' t ,.·t. , Iri I , it'' rhe" mat cel " ilt.br d at i rin ' " L t h i· ii dlberint'e ha th' t , ,, nous albci on ordieae o . r pt rie tor f , th i, lll th I lp'II h ,r 1 prin/1 wib hm aaiutuattt. tienil w.r tlke e\tnC t Ith' "qli ii at i j 11 " ift rat i ln ath re i it tl 'It ' of. ,ll t tha rnl ' n \f. - oe | utJ 1 llll(ilhtl· l+'t li~lt j,+ Jll. " H"l~i,' 'I hI hoII-'. IIII ill 1 •1 Ita ta tttrthll 'lltt r lrllt lll'': if'i trill +'I td" th+ atn l IBankiiti a t 1ij hll lti ll. ta ,n , i ti , l trtlla i radipl~e.tld'ilL .g0T@,+ 1(11hn'uu.1.l l'.m~ ljl..l~ ~ ·l~Tt b~,I·'·l and • U i-r j alF L vitittlt uhs An t aut' ra nl~l lily, L::itlllll (V RI· )( ilr "l(i'|ta ll) .. 1.1,,.1 +.+t< t tIm NTuij ,a.ag. M nt' pla"l Fi t, a't ttdtl' N)uIllla .r it 1 tihrt. HtiKi. Iie-h IT e V ive rlldrLs i o rl. '.r oil. cture,'.1 i. exlpllllt 2 lll, fiseah e xIallta,1iti t lt 'n i ' iltl,' t' alt,rt 1 ii r ' jutl' t It I'. - '(h'liii n atipit ran Alnatim ll, "tut theat' ac a n k allsi n ltnilk Iwim ,t IitV' nillllt i tti vt 1r ri i tt l MARIAd~k le olrN k, fanoca orsa o m Wln i l ttll tl t i oiiihl' 'Iaf b if l .I , ,l illl t ho It ' n ic co df iaa Nlt nitr li t' v itli .I t in t I ll lltllr · th lle, o I'wars (to sme attainks in11' Robn-o's ifeof lJ. till;iv lste t~lh+l ror .++i i-;ll~l+.\l ..lhl L IIIIX'.t hlr,, plke. rFsnd t, tin I)+tll llLOIISqr ,. ,,II .I L<ht 61) yi \:llhP· Tpilll 1• ud ied Alltlni+ P eII .t e al 's. rem 1s , oa1 in Cl tel t atir. 'a to thi', ttlume thi I , , de pnrt aiii ttt i ll-t . htllltttlt , t\t\u ut i ,iri t .tlty ,til utI l i' ar. t Jtit(ku and tinl ul r or . f tinh Ib tli- u ha itte a irt orAsait tt Illnit t llttu ,' n it' l'tn If l A I4m 41il|s e Iiti rP.(.lltl IIL w ,.ql. l! tllll SI ,,wdw ..11: \IiH;il - -i afthttatttwataristtttt ttntAi'fatti 'liat'tiuit; by ). Alit I..w • I ,gym lP *ll ellil] v et'd I)''llbarillc rl',llb '+ rl*,l ' n'li· +.~ 'Pit C- S t id s Mta iti ' rui'a t an ia nuu unitn f ttr h.hlitti n lttn t Idix till t ita a ttl tin h , l' t ' I',lln l! •tl ngice lttlratr dit ittitlt ii tll a ti" u i tt l iitl t, "i; '|'|l l~ (O Lll lllltlti~ lll . IO11111. lllq+! ;+ll.P lllllqr ·ll Illy- 1I [ gri NII.lllrr flt| 1 I ,I " \llllb ilt'f lYi,|, fI ll I )1 II of . i f ", <.,tl nllllRattt t i l1,tin Vt rat , ltn I plat IInIt ( if&U tt LL tdil& t tad ; L 'tlar e l mllll 'h a" ll rexhtibite it,1 tlianh iuttillt tit,"ll tnu i,.'-; nal , m - itt i '.tlal~tt't'l'l a of t tn, + t autwh ! i ii' ttinta t",iil- itilJttyr aulttUtrluautl. utio taiuuui'iuratuufti 'tluuu+il 'n l'ira{+], llr t ant u ll llua illt rillt lllltr illt . Iatn\ aatt "'l'ttmndttliiltti''in Altiatd " ajIL)r Vill~la V=l,r wiI~I ill: I +''III(tit zm"1 (llIItilt P;I ++'l'ilh'ud anti tig i ll k tii l n t 11 and, [+Vl3 at PI ant htatuiuta Alllll thin)t P it a Clart , (mut al t (tI tnalltnr ..i.h ll i he cll'=l '.nlrtnu artlt tlllnrit htlilhllrt a. i vt I' olt ta t oL. | 'age.i~ I 'Irai eII11 ut l~ ,'5li" illt i atari' arlet' ri IV in inh + .r tltla i anal+ : rit._ wia 1 ife ranrl all tti nI t O n lllC t o n "t t htiattall t liv At cit l_ Bark, wi h \Vlllt't+ +'o11+ <,lliVtlb ered : +m lv l+,zl a ' 1. F A. Niti a I t, DC . .\ II , nu. at maatt'Citlttntl llt otur a' . tutu "a Ih tit0 II1mq C-. l'tDeriLAS-dt r ainf iun riaa .tin nilh liv . p r 9.1ladS, uelof he nr+i ', .' I 4l hi , l , , 1 " Na 1 ant. iHr to Nrll~l~vlll! .l'l1111lkt in lIlliltlltmd bYi,~, U .,t+l~ll If lhl. Maria Mo~k arid the attitr a ft' athtItI l~iet-lv . in i lr I ..Llllrl l[ o| vii w '.'i. l, (I { III1 I('~l~ lll( . h- i+ 111tre· (1l'll .tldpl~ ll~llt'-. illtllll·1IIOrIII ill tl+ ill.Z ILI~iwlkiu.IIII l+Th Jufiv13 tirittlM i hll r PA';Pl" I+ an r . t n lt*int t' t'.it'l~nttN, &n .X'aittA';Ib 'lllr i IF "" -' htlldi lte+' tl' ir ~~~ l~rt~tll: fi. lo. ]t jcfir i i.el~.Vl .inho Sreli ,I~cahwit I il Jalp.. l i.|ll. 8m . o ~,+ll-tlP.ter z pgnllr. 41. riY~ ·w|| dt-Ii~ fo or rtc,-~P _=11111 y .1. i.lrl~ t)11 [ S'or : I'v- . i( i o V ,.+.| lxdae. ..6. .5n t) )*'r' ;i o e1' fl :IIII 1:II or,I .; iu llo++e,;lcr;1 r rt ;,' ca , Its, hid, col al at,? uolopl,itue Illlll s t, it- foil I1 I ill aoyI sllllil:tr eS1L) cotive and1 tea sets; pitcheres, wa~iter~s, Ca Sin,"s, enndle-r ,ont spoons;ls sugarll to-,;s; sllgt; 5 saue tool soap hull";leL I,nttel., frulit, Illddili g andli fish1 knives; pickeil :u11 (PSC·I· the mR'ltactorv 01' Air B. I;ardnier, (it'rw a,,' Yuck, hio ue111;ies tlabishu, ti qikiiiio, oIIIIt bn iiuinitluli .l~ii ity 1'ATFDI i 7t] tE Oli F (II 51 I111)II AN.) tillt 1TI C; HA NI. 'T'ell and coifs,, urn, tell rlls; I ScCI .li r i.loor ant] Col.-I1I dint slant':ull~t; op r ilocdllrl` braIIII, to llll 1":pe-goes x ll oti," staki o t enk "!mn~ .i ,misp,.. "iii , di, I . ',s ak o lwl,:id l' li ke(: ; d,^co ^. 1 m Ii;.:llle· ,'1, ,11· :10 Is iihi. "" (iIu At lit i liii i ANa 111111,'s; Acor: AN])~ p11 liii ~ ~ ~ ~ ~ !. mli. It. inulmmii mtntii ii-, . ·) . · ·.' ··.. ..I I ,i t':. Al w u m" I ie , iii I Ail el .II 'ln ,1 , 11 :( ll Knoell ll vile or·()1 i i It I I ;·l~ ~ssl l 1111 1'relop ,:,u 11 ']ilis llhllndllie· 8 1r1 li~·1~ (;l..·ri~ll I:IIII vL ,;, i .il I S lil:II e; 1,:111 lamps .'II 'a' (' "lr I ~ ~ s ' III 1\'1'1,1; I' IIIl.EIlt li\S A lN i III ..... .... :111Ill~l o lo"Id,, ) Invn11ed :0:11 gilt, l :I1I1 all Ll'llt withl li\(lll·I.5) ,1; .i Lolllliiiiii hoiuse'i' Ikt claks; n,"~ IIJl~rl inkkst:1 1111, B(·..:ol ,!,,; tofu',' w Ul.iniiltS, lhertnlllllnC , :-l l:11 1 Jl.ackc l l, c. j I" ,li, II:( I - tl · r `i lti t I'.n.i t, mii i lI lý i ,, ie AV mmii mmt n m m. fell: . lii f iii i ,,ii ln~l al ·IIu III l l ~ "1rs s il 111, ii1iii ait l ,,t it mmii mmmtýnmmmmmmm ps,.iltmmmimmmiini.k.mmttm,n. ,·,,e,·,·, I,1;,1, p, .n,, ., r".:;. . ". ,_·.. ý,... 1.,.I; 1·· ..,, on ei :llh : it It11 111 iI-ll ·1 1; 1%, j l / Il -:III ·~l·ll!I · imit - ii'. nitmn. ii 111 ~ ',-II.: ! ; 1:,ý!, "1,1'1" II ...I.·I. ·- . . ·,. I"_o s i;· ý in I '."" Iý, II.~ ~i, II', I;, I . ý, :, ý'. .,~ ·r~ll~l, 11 5~ ~~: ··~~ · ~it, I: 11' 11· :1 , I ' il 11:.1 ' bt:1 it, 111' n "In"I," ;,I I. · I r:IR, ~n ,IIIII.1· Iii,: 1~1"t ...iii it it ll '1 it , mii t ,iiig alii i :ill elý,: w", i'JII II ! !m ' sii1511nmimi N ii , I I...] ml(iii ~ii mi I thu 1 mmIt h1 i Ii i ll o Ise 11 :1, u,',, of 1'111, l l1.· 11 s,", of 'I I· I I . , ,i11 S; d,' I·'il h~\\,",. eI·. · 0111 I \t'° ,I , . 1, . I,1I lo I. I li :, r o p Iu" 1 ;t I· V· , t r ;,.u, :n·rll:e n ill maws I . , I ·r.he , .\.c. 1,. !I or tonn:11e,;sloo , tso the 12 insill s. Sol~,I~~i\·~ :UY I will .ý or a ro,,, c p rusilll· 111 :n, axle, whits others dolr II~\\'ill l more Ip a.1 I i1- I,, it1S. '11110 w\ishI saws with Sll \V ol~l.h, i iutl iII e I 'l w, tat?,"t" the,' sh fillll II('I , ill :.I\ likll e tll,ll co,. · It., most lll\Fe·hdet'l ll and (ppro ill plan, f,,, 0,lle -l at, Io,,' ax (,l·,l cl fu It the ~l Iin ill 't s Ililll, ,0 Ipn l"ltitwfillll um,,- r the firsta I;I" middlell of \lar; ex-pil iaakl or gin" cotton,. ,rou g `t S~ucs, wvill p0 soldoil tu;souahl taints.. In_ li n '.Al I Int 1-lINt I.- tit J u,,icia :istri, t ' S'T.'I Oi I SIAN.1, TN ill whom H t ie,- 1re..ent, hll I::: l,', 1++r a Illsa r ti:- hll .e11 ".Vile i ll ,lt'n li h " t:c il I1iuI p or )lller it it sotle )Il.te u the ?-llerlr I tio Ilt t pl kli l f lrlens,u the prpl ut hl'llp;tltl d I - edl , hltl s i pplied to tI he tei l. l l t i ti e 5 Il ly o f A la i, A . 1 ). 13; :, l hr t tl lil ul w a r t -rd e :"r ti iotfrmiV ea t l a act of the l.egi sttre of" the Statu e lof l, a lli entitled ".An nt n'r the 1wl ther I ral-li ll uftitles < l'ty oy h: ,r a r t judicia l sult;" Iup lirm,-([ ti l tll+ 1 t y it (- Xhll't It', 1 .:1. N )W, therellu i, knlow 'yen ud till perso- inCll terestled reI(II he Itreh ttedlt and adtal-t .h1onii indt" tile ta 1 o the State "f l ui i.rit )Ia tll dof Ite i l. F irst Jtdili'l :)i 'trI et ('mart w o call +et ittl, llm IiI lt title or chai in, and lt thi pl p lt hl.e t l lI, N l lls1r" Ib d, i. onlSel: i lllet of int irmalit in the order,c ,lcer oir judmneltt I il theonotg Suder whiltll thle .ale vs made, or anyll irrequltrity or ill g).+lity in the appra ll'r ts i llll i dv tleltuelll ntIl, Nie o l nl.lI erti t Io sale, or I nill other IdeetItt wl h tisl - t, I tno holl w n4 ,ll IL3,IIi t7hirl' dnt\it. IIth 11 n ayT this +of itien ris loft hi r ote" ill t rhe p n l h+,lic a d }l the Sn ,i litt)aIxll, it no te (ollufrl llP ttll( ih llloh; of "lar<h, A. I). .1i3,in a sit entitmled \ illim Mr ckete vs. :-amuel B'll, No. 13.5135 of th dolkttof this court, at which ale said \dWiillAl Alhkey bete the pur chaser |tr the ice of l tintI, lese iptiou of P'rolp,,rty at, givr'n in tie Judicial Con A cerltitt lot ot "r , thatther with all the build. Genertl, on tohe ll th 1 ),41 ,., ,lier, 1.331. itd d p'.)o+ ite , as pl|n No Itl, in the iook ofplans of Ielix (3litlt, b ott pl bli'. Said lot ioesur.s '0 ll .i t 1 I inches front 1n New ILevee utrlet,75. 6et it. depth on the side ndjoinilg lIt Nuil, and : 30 that 7 in:lhe-s mad 4 lines i11 depth on the ~here it front= un an le of three ftbt nine inches in ('Lrk's Oike, lldMav. 1 I S. m1tt ti , MIS P)Op Clerk. r.lI Il, \Vlllli:(ll~l~l+.rl. .;'..' l,,.l"vl'z.-: .[ul"":.+ ';''. A ll litl illI. LL l 1 t11i. Il ll llll l i .' i - VIIh+R I n llid i 01 ll,..lll 11'~ r it "+=)ll t~I· h, 11i t+l? k.i IbI= thie NauItu.lrl-thelefiro+ r,.lsllved on l iea.lr b la 1,Ir I v Ji I IIt IIt, 1Jr l st r i 'n rlta t . lhrltt'tl tt '.lr ll t i.. . It arct. I'atr Itrrr It ' " r t I lI'l tv,\ ut+ "I` lh,ltl l St++ ill. I II ind ia ll , i. [+ 1 flll ii i l.lt' t : oilyl~ \a iiiII Ini* ·nlf - i y h ll~ylir ll f, t l t i I \' 1 " th""iu.%,'thr I S ill ,',tl lv .. . a+ l...lm \l It'll usn t e tt 'lh Ielctt t If tilin h rMI I n li I l itl icttr rnit, ' k iliht rt' " the llinb' ] r ,' l lt l "t 1 , ..,lx, re ttr rtl, fihto tll. t rt.r ')+t)l,. Ihat tl I'i. ill', I,. h,, nol rn? f b+a;: :i, h o n o l .I em H n,d ''. ~ +h - ItH au n i ri a erh i " I t l l r t o dI t p n lr II i i t ' t t I rll l' t i i F' learih reI h mi'a li t r, I. t l hllly ro tl lh li :'lr. 111Ilfl Trllll. + t l)l.t rII"~ iiI PIII P+ I L.PlV l'tt! ill'." '1' ; " rl tIrht I' rIFin iC i lle h vI. a +i r atll 'n ti e i ,ll' , Itl t' t Itll ( 1 I'. H -Sin wri i t' Ie. Il . lr Iht pos iln.g .,rlI 1 1P1 C I i + r .,1111 . I 1r t il tth t i l O i, " t tI t t. , .rl-w ofr' . l i . 1t.t, -. , il : ni .I har l jll. i ll h[l Iviv e r- i I t'li i 'll 11 ''I I i th t tt SIt'l II r 'l lll Ierft1 lllltltlt I I tt' ( rt+;I .u O l llli iii' II II tllt-I ,h.Il I~lt.llflll l llatlx 'l (iljl· l~hPI hinr lhhI\. , t.'h'ril lhl .lt· t l~l· .+l+ I he· ih1- - \ F·~li; ·lt I !. 'l I'p th v wi it' ' II++PI, I)t llt+ I I': V Xrl x~,· 1 tl i I r''i !, l . h t ..Ie 1116 IIIi~ li,..: t*. th.+ II ()I h,'r ) . i,. .,- ,'.< - t:.ll ... i I.n'ill \(lll 11 1rl it5l " lhi I .! lll' l '1 iii. I,' t i ' i 11,nhIo PTl ill Illir. '. , III '![t li~i~ l l V"[ ,, (·.)I .l;,' i: 1 i i tit. Ilh, I+l qlPII lit - II I ,l ll "d11 11 ' 1111'h II I t'l' . r I 'Itl''lll *a I [ t." t .ll , , l P i · lli nt ·< II!/ll. ,i t. . 111 ln ,, , , lI -1 II1'. +, /· :,I;ill,, H % li i+ "I I t . ;tl"tll' rr'it ''I"i' ' '':' I. ' I. ' ) .' ' I I itl . ' l I' ,\ 1 \ I1I L'lltl tI)" ,+ ( II t 'I tt. i tt '|1!1lil. I'hIlI +'r,+ III,: ·..l'rltl- ll.·i i )\ I·I l jl'+tli'[l 'l ~Y I'J IIIIa· ll' 11'f" th'' \ . ',' r J . h+ ,, r , i ",', ,. IlllI ' II. :; , ' I·.- + *, II · Ilr 1II, i. ;1 IIL II1 i I 'l,.. h~ .~'. ,t " ,1 i,,, " , + Iln~ .1.1(. III1 i~iiill]l [+1+ ti l +'1111 ".+1 ,.lll, :I +++ p·/pl, t· ,,' ii !""lhe~n· III'l.ll~e'III'Ji/ (l.:1t'J+1 i~lll+- llrR +IH ~lfi~ll+ + "n11rlili"tlne+. 11. I 11hP hl'+ it+ ( tli h . Ii\ ]h i <,l l II ' ; pI ....11 1 rIa, : Ic .li Nu·1'- 11 1l' '-b ih +,.,1: . :I u btl. ,,+,,I( 11 il. + .t)i lI x. III l'lllilitlllh ,It~ ll:' /itll jli'-+ i-i iilii -+,r+,+;,.li(. hl -r, hll , 1I.(.· I t,. ++. li ',+IP 1+ . 11 ; 1!. .' lt i 1i tll:.. + , ' i! 11i1 1·1111i · jlltlT i it 1!l++ i I. ()( d' . .. :I ·- il; 11· (Ilill i + IP ll II tl~lll·liltlh 111 1 ! .;111[, ". t i.( 'i I.I "l-· b'l . , ·il· IP~ Xll r hIIII·I· '11( I t~ l'l,,b)I· I)" ;i , I !(· ,,+:. (I i'~I·ll~x I:hiit -;l,ql+ hl'l+l'el.l+ '.,r :b,,ll·· ·.I! ',' : + ,+ 'r h,,,lr· 1!+ 1 .r~mll. 'Ii;t; I lJ; t:.h:.,~ t·: , ,I ,.II-:· ·i i I·I ' ' l~ill. i·1, 1 + ltqlVl -l ·I · 1 'll 'l ! -l,'t 'I ll " " t li : lllilt,;lhll :lrl .y; t(· :ll,-! ..1II.++ 111. + *1-.'. '~. lii.il.' lii ii ''til l'+ 1' ]+;I l tLt it I I ' II tl I t'lr l[jt, itlt i -,.'t, jlilll· IiI l-.· l, l " i Si 'I l I r 'tt, ''i. I, h H ll r i i t 1 1 111 i0 t " hi tl'"l .'t I .. " Itt ilt'1t l.-t ii .I- ·~ )ii c! rc r +ii .\~ +%11 I.1tA.:ll <l~ . III )€+,ll i+ ;1 I , 11 i . . Il. N.-- ilp l < 'l +Hi .t' ll'tt -' it -tti t', it • 'll l' it'l, ' ' )111 'i .I'+[ Il)l'IIIIP· I.·lll,; t ll$. t .l4', (ill · JlIIII I~ ~-*lji,,r, i, jl) I ii iii l l9 I 1 Itt', -+ I'l+lt'+'+l? rll .:,++1[+. ill tIi i~ ,ll ( Ir ll~o l - .. r l,'t~lr- t l~ l jl lll hlZ I]., h, 'l,,, . it;- . l 'r I 11,P lJ+, IIII 'r'illll~llT)·l ll . lc i n r+ ll llr n~l l ++ lily+,,t 1, 1ii.:" :l 1ll 1 ,.,llti F'FLt 1111 1 I Ii II t t I.'t ' I 1'o the I .ilor .t ilte" (',[y S;a el , : IM R --llavin"e lislt.lll. + 't~ tI k th.t tll i. ill" ll , t y ,I i't ilt % [: il nll n". I IFI. if n h,' l '.,,lt1h ,,+ l ,, I li inh. Ihi' i t i l l 'l . I. iII i t I `.'. T o t . l""a !la l: d n, , ,.'+'a' ic le a.t 3. Thllt ' tl 1 i l l '.uly tol i lt -it,, t1 I ,,tliiel d, IIo r 1 i li tes ofIl the It. 5. t , in tit II:.ll ~, ll Il- lRi, the Mltavb rofl thi.s.t.it11 , '1 1 11, 't, l '1 . t 11 Il posited byvall e gri ai' t and c y( lilt c y oI "ll'k Iy l)ll. ,ý "' o 1, , , o tu pler:lson; ;,tldlll hhbddl rn, who acretl. tcqalh .ir llpill l I Il tll, I I llt'ho l lh y illI; ill l'tt I ·l l;i, l l t ilt l o ll '"t +l greate r l uu olt :Hll , I " u h II r , Ill ,,t-l ht,"tt ,1 , " oari u 1 I r kit, th " theN u. l11. 1Ye I ,t I aIh", m wit scall t I'i. ttl tnltl Itito r. l lll o th'lrad il ;le 1 tL deservedly evibtr r ,ted tl tll,-uS tad I het I "d Ill t' d oel t 1 1o 11 t ilh ll tr \ I vteI 11 ill pt Itil , i, 11 I t not, Itt' tt l It ItIt 111 t l l't/Vtit''il'tt it Ilit , llti'llt'i, I I fi w in ti l e . t tcdlg s, ' - t a ,e l , a l l t;h- c :he , in'll T e see; .P' i ,ro te e t r ,t [:It t' I'tollllou docto ' whose , IIes ul I ti be Il 1 ll (I',l t5. Thole Iwh le4:Ily . meli t illi hy 11tvt lierallya p t lpii.'d to. nut., lh I I ,0 llh it 1 tlhe ._') l " tir be In li ll ll tlof iln t lo,- ll , i 1 ,:1i_-'ih , ..lid tit+ i , -,r ,lr ty shall +takeh bark hi- w,1 u 1n , , ol ,, l e t"tll lnAIIysl .II1 I tlkn the lt tr 1 n. li i h llN eu "l IS. ui tuc o d proverb, ltt d gtio thil e o old c& tI.. " hl - A t I, I o't' w i. At all evre tlt: t " )klle t tat ipa the lt ,Ill. id tiner tlilth :. om ht s letr " th a o e lllltte r l ,l a itb(l I II t: p llr f m "si1lo h' lc r r wu n gl ta . o, i " bf ut.. h rt .Ie y l' i ch tIll. Ito.dut ; th l e ad i-l e Jh hilll; h ll til it le21tlllotlla cv.einldl)lll l A Sc i laed beto,.a l it, i ll le h lp tltra l od . thnor pol itic dll p wecl qltir i h bit l-, of'lilt cithl t Iwd: ways kilow thile write, bl the incv lde of Ili, ,:i'h-; ' .. niJOllN \11 ILIII , Oc ulit [.t jined l y., which de.re ti., h t m y i.,a . oI hlltItk ,lt nIt t o n'. y1ing oif t he g IIat i rnOl riineerlit cn S S [ :ho d h eeL trotld the tilt uf illr ot llo e what dilCneretly: but let that tuss. 1 w it. hoP.eve ompli me nt hi s Il ,te o Ill, th .in r lr )l ilk l 4s alel It% tO emptly the iol r kli:hlo (ut11 olf thte o.z 11t r li t hen" lit hles.t at ma, h e I I allr p.+ i ll Cla II ,itl I" ll::< i\ll'lut.lut1 or poitically, ,hich I, hires hliSter, Ihthcr o, hi sen to please hit, be ap uulike him, ('..':ld, h in't he looks we[I ; h t with au .51. 1).. I. S. S. at' r it, appearr mtlL C~sutl Hii1 e s-tll artlL'. A sil C(V llell· 11 rt. r'. 1_0 It "A .I . III: L..1.·(ill ( / 155.5 Hosts n . rr8111 t .t.-,I -!I, =o will hl 1111111 :,vel 1'11 r l' nlom 05.15.11'.; .,f-15'1 II," ,I ,lo'. II II It II.·11! 1\11) 11·1:1 ,51.1.10 will O~rlO :III II,.o' Is .1''' I 0IA Ut 1. 11' .0Ot [1.01; c l1,l 11. ~111 vtisr~ ll l f, , 5 151! 1.1" :1 1:,'I or on III,· 11'1.5(05". 1 l1nt i II, 1u1 tI,1 ()1. 111 r:· 1, (\ II1 I ,1,.in1,.1) !1: th t "ijl irtio It, nII1)I II III:I 1 0l"., . '' i~1',, :, ",I Iron. IllL·,~ V i lfllll:/l:(l i I.' il I t ~ l I 'i1i/l l iI , ii l I! co s. s;~ ll 11111.1[1'-I. 1 :11 !!1(·11111"111.' .1:.11~(111·-(· . r1 Ir S .I o O u , /l i"mc1,,It. ft , Ill15. .v cii r l 1(111. t !1 ·(·11''" 11' ) 11·:) n... · 1.1·1 1lilln· ii 1"run l tn. x, \ 11; 1 !:I., l1 ., 11 a n I ..IlII/ ill i jl· f,'rrlurttrl, it hats l,,,s IL.,~:1( I, 11,1.1,1. 1(·1111. 1 :ta.l soi11Itifiil. rl Olllil llli j I :1, o,. 11 Iii/ li 111.1 1..1~111151i :I1Igents 1"or (5555 10110,'01 0l ,Ii,,' :,,il-· 11, III, .11'1. 11 r, ali~ lswit. Oe I11ý"r s tilail..wll :1, I')11illlii. i., ""I * ,li .s. l.fl ; i" ,lo t to 1110 lIIill:1l C C)IIIIk T hv ' Its ,.I* t111. ill· C -t(·I n III I *iiI I I 1, "--1 It. ''I of II~. 1',I :I1,", iii 1I,,·l., , l. a, I ) n1 t bI..·/ 11 1 I II i '''.:115.6 III. O -i nnln lir l ,ill. s0 .... IA :1 "ý,, II1II i, (",11,10,11, 01 1nL,"1: 1III( t.1 s llil'lF illl .1.1.1.1, \0 6·:1·(1 11 M S 10..5;1 1.:11 .v,,I( in I~·llly 50.,55 ill ...... l 'k :I ill :.) 1,1," -i ( :.1 , I1 t ",1 n"" 1 .oulI` nf1 ,. 1 II.,, 11· III,, r"55(:,15 5,1:,11: ,555'1, I II1. :1 1111" ,!, 1 OO~ l linti, 1'511 rtn~l 11'1'10 ",'1 ,0I Il:rll 1~1n" ;,g 11 .:, ..,t 1~1,1 ,I I ;1(151 ~ Intl1'1:"55 ,5, 1.11 II. I' 't 11 Il,. iot x 1',b, d . , I)I1I 1· ( Clailll lll iil I iý i 111: it Cil l , tin I,:II' 11(1,.1, 1 11'1 , . III 1 ·. Iron :IIII( ( 11.11' , I",1 ,; 115+1. 11I1I I, cIr i i i c',Il,:Inl ~ i r, (5151(,:.,, , I~i ll y 1 111 ,:, l,; of lit ,( 111.111, i 1'15~ 10.10+ , ",,1:,1 ," ti er 1.115. , .iilll 11 tl t!il !, 11'1.10 ,ll t). ...... .. lit[11~1 1,- a5 Ly , ,,,! ", ; i!I,,II, it t! " i fm. "OIII,"c film 1.', h,, ,ltni·IIo ' ,og colnln l~·l. "1'50", f"!, :o~ I tll , !, . II I 1. II· :I(.·i il of''t, IIwi In:lIlii Ilill 1.11; Ill.. ( I li)I~[ it O,1I it ShIt i I t s 551,' i .Inn . I ' m n, i. 105,5. I1:I1; ", ··. II 0 1550,.l I. lit 1, t of ti". iit .rll ; t. .\ .1'. 1.olill arid, than ,,"11 11 :,; "ll.li1:1101"/:i,· I ."."I", ill . ili. 1: 1111 tio1/1, :ooh !,:"I it, I, 01 05.1.11 flitll lli(. . I .· ·I . i/I o I; ·l I.·I1I it L' I g .I ·Ip\ o, 16 . , ,,nl", ll Ill 1 (.11 11 thv I -;o n ,;1 it , o ., n rill ,, l(Il .',Il , i' " 'I l II._ , l,., ," l !. " ,I it ,l :1·.111 , an : ·1- 1 iOi I 1111, ~0 11.15,5 1. 1)1·· \11 l ,. il ; 1155 .III'st II o i' . ,5, 1!:55~ '··I lil· ~1'll111 11·! 1·11 11· " .0 1,..11 to 1, ' . ·. .t wirl, r1,',It . Sit 1, 0 ,I. c~·~·llu: l i , 1, 111,1,.,1, ha I : ,I I*il s1,LI be, it 111-\(t -(1:1 ,11 t1. :14( I iFJ ' 11..\,' S11 111· :11~ 11:li ll t::.I Ill-ii· ll "I'1 ": l r:.i : 11:,,,. ,.i'· I ýI, . ,11 i,.1 1, 1"ý1, · . in ,i .ý - t#,. ( 1 5 5, ( 5 , 5: , ' 15 1 : , , 111 1 ~, ; , " 0 t ( I , n . ! , o " v , l , . t 1 1 , :I1 ~ I"..,1' , , 1 1 ,1 . 1 0 , 1 1 ' , : . I. " i , . l n . , t . t . , 1, illl~ li ll I I I ! 0 . i) - !.us I :r I 1. "n ;ý ..i. or 1.151 101:55 ,11":1~ :;,111 It o II! I,,r;,(I 11r.Ot ,lt ivi iillot oO it photo it, lid- u hid. Alt\ 1· r I: n.il.. Lx1 !..si, · - suar i:t I,,,', Iia s1 . ,11 ,1 n a,.55,. .i 51I,"" nn~I rý : , " I I.,"." !ý,ýýý" . ýý ,I -, n:, I.,,"! l. \,i·I· -I i ! lill .ni-i.,,,,. II I F', IIr., co, '1, 1 I.'.," ,1 . I l ` I -Iii- - ii i· }1; 1·111·F, ,"n, I'lllr., li~illnlll i; ", ·I , ,I S1 ! 11l? J i' itnrir:,t & ('a,,n~l ttlli '. Ill.jltll i',lllllil till) ;lll I I \1 n, - - It <. 1.,. .\ lilt, ",1t~,, Inr;,,",",,, ~'. ,". ll "~ ,,,:"- I,",, a I a i I,,u , ..'. i IF ] \I:IýII 1'111 it i'. t:,, it,, 1'n i-1, illlll I'il\\ ~I- \r~ I)ril·:LII· 1 I'~"-.ii! 111· I1111. ('I,.,"1,.' \lii;l i:IltI ill-al I ~~l~lll,aa IIIIIaI-- l(!·I! .1-V1ial. 1II~li (49 ee.I J.I , I li I I i--.\,, Ii l\ 111 · -1! ( 1: :( ,,., t., .. Ili, 1r1" 11·11- .-, 'I·· , lýýli l II ~i II li I I!11 ~ I I, I '1'.".110 )lo l l~iý Itl I, iI. r -. lol lrs.-l 'llrn;· ill 1./II,,, " tI"`!i ,~ill.i'ii. I )lil !iore.- - ll· I(':1 I u. the i'llll..·; (I.t ,I l, I. .. I utrt,Itlii e ~II , rn,.." ", n, " `a .ti It-l !~ý 1'"','-,,,, ,,,,, I]'lll 1,0111- I 'I SI 'le llr I)'lill ( I, :,. 1n II, I 1 tI I N"1 1,(,111I IN-I' I', I';,",!,. rjJI.:I.:lI ' il 1,11' I I I I , .II i, · L··i . , 1' Jll II la I ,.rr l i" -,',"i it, ~11,".1 " 1,, I,. l it ,:";U AI'r , I' ( i''"llI, II .1, . i ' ..,1 I I1-ai -11111 31,1( 0 o· .Is e, -I, 1 In a, II 14 L f TS l 111. l I, l_ "I I J'It Il I'rll ' i llOl ''lfi ' U:.' I 'i )L)ai i···hr.~ I. 1~;I,",:-; ". t , l,, I' ,,,·,h+ i,,r-,, - . ! i~ ý: II I.,:,.p. Ir, v; lln .i, t l'h l i, h it ,., Ihl lil uil, ,l' ,;{ : h r ,,,. I,; , "J ,. ' l,:~ ~1 " ' ' 'l. 1 'n, " i' , ! ,' ,! 'l .I ,'q'h ,II . I: to ,, hi ,-"_ d i i n 1 ', ,ý ,'i n i.: , , I -n . tJ b" , t . t ,,I , t t - ax't1-:H t,\, :\, In .l, 0l 1 : 1 " ; . . .11, 1 , : i ,ll K. i 111_, h , f_."l T 1II. p l I u, r lf. 1 . .,.: : , v , ,,- ,i :.; , 1'~' ' I " I I I r c ,, I I t J \t.\Ii. I.i , Ltt'1 .- I.i, 1"-. 'l" I' r a4 r Ic irt :,n,,' tilme nln,, I,. r ," ilhIll, the p Iv 'l['e 1h .:- t 11,,;' i'lv l l, R i, f ll" IItI'ti, .( -il.ta n 1a I' tlI + I'het wt ,r,. t ,t i , Ill tll i 11, i , r;t11, 1 ir ",l I h i"I 'I I n {ltll·· Ilir... ......... :i. . i ......l ý ,,' II........ It+ r : .: . ,. rl... . .l an II . ot I ii - "III.I w ttt l tt,.,t Ih It 1 lll: tl.l tt" ItI, . I~h.+l~ tit iii' I tIi h, tt l c, I - . I llll (%1 li lud x1 ith h l III tI.t tI, t titilltttt + t it i t IIh nI It l 1ll - Il ,,nll ,,!v not II III. l r. -l, r ,r lt,:+ , thit n t i I It tltlc t.,-ir It "," ul tllu t:l Il- : Llrl;·, ani l Il, i i r" Ii; . ý-t ,n e ( -r,, h ll . I ,tI" I lm -tnh1.hm ,l,11 11 It?. Ii'l" i ll a., ",,llt rl , ,r 4"9 ,,e1H1'1''4" e .ll ::i i ii hih . orln t ll al,,Il, 11itil ult"o n: h r , !I I t),h I f'trrI I: ll , n ·-;- In r na in l I VIIIII" t Il , 1 t t- 1111 ll IlI<," -lll. ta. n -", Iwht' t- ' I t n ,,q i .t,' -- it i, .; nl ,t h l, l-I,,,,I; d ,,: I at:.,t t tt t " I I, :Iil htllle ,: ,I .i ·l." i l, llnt"r. l ,,- ht i s at 1 the p , t, a te I. ill u I " I'he ht"vola very thr ,l he i l li+,t.; ,tl(te,, and it 'll't ilf' Il + Iho--.1 .t0 "t', lil [+ll' ( }hl. l ) lll- Ili:'· lir i il ' ,i 'r , ,,+ hich IaIl n ;a;, rt !~t r Irti"l l'hhl, lI illl i |,O11 :i: no, hll I' a r11 I ll'l n l" liI o I tv ~1'l li\' I'tllr t) II e II o I ellllL :l 0 i.,lv l i ~il \I rl lll.le r q t ;At,, rI lhir [It ll ll'r: andi l , l the ,.,it: nt ' Ni I tri t .. nuti h l aI . ,-tain tta l.: !i { +fI Ih l s n,,ln h,, t . . l . .ilt .l il . l,,+)rlh i tII n h ,li ,I, +ll ,f-:l t ihe ,ilLI_ m i 1"r l ite lh ti lt. I IIt lll1 I, It '' lt;t s1l i-i _ hl l i',r :lcl tli'nt lI ll, l I "II Ii 11 +h li , I ill'l. ·+11 i ., ý ti l t, 4 yIr ,ll G,,s,' illl l ll i t ..,ci llt.\ i 1I t' ll [i e i it v,.l v It ýutn| ll ' l l o It' 1 I4 t u'l ;:!1 II, lli rl I~,\ i -llltllll ll, %', Ir l ' t , I, I~"r l 1. 11 , I -ll - 6 lll l ' I1.+' , lit I rI" ,, ,I t l ! !Il rtalll ' til. nl t , tll ,' ý:,-a~, " ,' tntll lllt")t \ if'I I1n,,,I II, c l ,I,; at ta l:, I t IIl'i I"!l aIl 'll e n - I' l -'lllilln o" / it' hI t ' Ihecn : 0,ll t1 l I' l n iI its urli ,( Iiii :i' n l .!II1 ii ll l l 1'n n , " I)I ~ft,-Iim:,l ~"~, ,Yi"- nIt he, il [,JcI; S ll~hm I:I,1;-1.i tlle l /er n,' Ilio .%.%\ tli'!,qlty S1 , i h. TlL e I ' |Iii.. lit li lll " nlcll+h III'{ ll !i I+ -+ 11""e 'le·l I:, ill h I -I," t!llel u rk ýil I-," all th,, ind-hrt a) hi hthuu i- -, I t h;' , ,,,, I Ulhl , eli,'l, ,'. rll 1, 10 , jl; ,l l IIn t lllli'. , f 1 lth 1, .1 11 1 lll l r)1 III, , : ,_ I , .t \.]l:nlil,t1 +s [I i tl,,' t+,mk . p- i I, 11-iI i-. ta .e ~l elrh in tho fur lh :,l t tthe I. -hl l ,e njII nnllli-l· ill hl ;H llil , I,,'f fll" (iO,ý I Iln, In l ul, l i" ilh t ' !: I 1; eI II.- \ I tii' l ,e 'l i ,t x, "1. \,a , l , , 1n,,1 , I ,id l1a e1 j'll ·1 11 11!11 ,. h I Iur el':"I~I'-1, , I% i, n: I 1,I- l aie) i," , ' • +. t+ ,, T i t, .l < I . , , . .i ! [ ,- i 1 i 1'.l .( l lt ~ , . ... I Itii I -I " I lii t II lý 5th' ' 's 1 'I'" I I, i tti. , . ii I ' .I a", I I.. t ; " t I;5 I . i .i/ I.. . I ll l I I, iun I,.: . \ . I..,l , ; C' II·· Iii' II hulls r h Hiii l.' ·1 h' ,,I[ 1 ii' ll- ill, nn'I i i ý; I; Ilt " wl l I.I " Nt . f'iI l 5.' l I i l hi!' i .li I , ..;I(I I'S ,· 1(, lil. 1;5.I l' 1. . tln" h 1· ' Iill; ...1 a' lilll 5,. I.;" n iil., ! .:L. 'llj "'. ' .inl sar I i n;_5<. 1 ):i I ~ijl~lj l nail i t1 I ttt iv boa i- lý. w Iill; // l(·1I l. I1 Ili-II I Il1 111 1)111 II;, f lll lli ·II! L1). Bill i r, i illi ul!lll "; :;;;; I. --lil.(.l nIIn. 1111. " ; 11 '1i ;ct; ". . nui it, ,.I", li ll" Lwil ~ il:l Iln'S,. ''I' nnI1\ .I n;51 i;' 5555' h.. 111· 11 Sr'. '1'h ," w in 111 !11 ( flllt w ll~ll i,"rr 1I· illllllll· 11-I' 'e I n'n , I, I )II· titll/O 15x5 1( Alll- I.1 -il · 1III· I.;, . Iri II I rlur l r '"Ie1 1 11 1.): i i i1 " _ . " ii II w ''A ,",;nI-'t ;Is' n. ."I ' ) Ihi' reit sir, w c~·ii nilt , 1 ill; 1..un I. 'II) ·I·· 11· i aill a/ X rl..Y(I" lrh~i R-` t'II''r ,llIni t5 I'.; ,at,,·i1i I';I,,I- - _,I.-";e f l · i r, . " , l i . " i , l l~. ' t ) . e , , l . e i 5 555555.~ il l r cx \Ir-' ; il le _";i5 ,,"n t ii. nl - llll ii I. n 1I11III nt"5 · n Ie; ,t 5:;.'"I .le-S;;I'. . n I""r ". 1'1; *' '"i xt8 %'Z` D, i 'X It ." 'fl'` L; t ( .'1I r:: 1:. ·' ' ,If h; 1 ý r'ý {),,:. ,,.ý :, , . , !.,, I ,.,. :."i:r; r!, I: ,,: gi .i.lllr~ti~lc 1 .1 ),, 11 ~I Ill ( (·) t I I·I1I , 1·1/(: t11 +tr ýý'h,,:.l I'. ir I'1:' "'It! `",.: .:1':- 1 , r1',"[r .nt' Iv~c 1/11· ~ ~ ~ ~ ~ I (I11I(II (II(·~ (. 1 , 1. · ,1:1 r r {1ý ,( .r ·;Il rr(: fl.*( , '", 1l..i! ! tl) ti:, 1\ !''!rl:, Ir·, 1,1 :.'1. \'· '·r r ;·ý 'L ' ':' L . ai.CIOCd,1., ,... ,. . III IIil t i l ', t , , : . 1 r t :' .,4 i" l " !I . 1 1 ~I,"''.' ~ I:. I I.; I':\ (· :"" I'll n il l t' jl t,; l.· ^.i II;: I",~~~~~ ~ ~ ~ IIir b 'II"" ,rl: ;ý ,`I ,,II1~ l I) \ 1\ :1.1 \~ I', i"+ ', ...'; et,:{ : ' 1'' li .,!,e ct,, ···· 5(),,ht~,t wrl 11,+trr"J% wl 'n r*.~i'All i : li ir' l i-1:0 {\1 i'l " , !·. i-jml· l-. ~", l'll tli 1·1 I·.I!I1 : 11 ll ~ :,'· t '1 '., I,:! :,1 :, Sr .,ý:,.I , ll:" I'ýý l: , 1, 1,' l rr"5 1 ,J I! 1 ,' l.',"` :·1'·B 'r ~rlili ll· jil ,,,r .,r. " I'1:^ 1l '.'ill \,"w iii 1'·'1.1 11 · 1·!1.· j'r i, IIII' tII: C r ~:r,". 'I·· il· ri· a I o(( IN'I'i', II I . -, l 1I, I l, hie s: e.i trrr~ r iliil i C.I ~ ·l : . /I.I 1,. "..".:I I,.";" _ the -"'.I a":'1 inll': , 11 I . .:1 i~rtý ,"P i,1' i.L, 4 yl'"\' ' 1 1, ."- : .Ir..: lit, ý. I ý, A II,.r rrr1 1!.x c·, i II Ixr 11(. ) !,I ! i II.( : , .· i: l i1, 1.1 I t .". _:"l(· l n1II ( X11 ."rll ,ý :ý :..11 . . . r .. · :. ··i: i · I . r ,. -,~; I( II I` ''t,1,lrll' .1 isi"., 1 l :;ýIix ,1" }!I.I c 1 I' i.. . ." ·;· I Ir· l. .. 1, t. I Jii;- i I"~ '...., I " I ". It ('. 1 . \. r~, ,'11 :. III I l .I . i . I. t l I . ,! ! !'; " , I., "l` "'1!, i,, t'~1' jll 1'r1 .111-1 ýri l''!1" ti "I (ýI Ii 1.: ! ` 1, { . ·; `li1 ýI · I .! 1. ,,"111'~ " 'Old '' I ~ IIII'I· I., ,,, (1 ý.,. .Ix t.~I 1", 1 " -(·lliilIII I11",I r ,~i ii . I" . _ ...::.., ! /.1\1 11 1.1 .,1I 1r il III.1 :· I .i i,1 11 l ii' i 'i( i? ,1, I ~ llt, I-I I I" I I 1il' ,. 1i 1 L,:I1.i ,.Ill'., . .. I· :i r . "r,. I.I :iii. l ` . 1, it 11",.1:1,"", . , \I', r . L Il li liiil i I , . . ill1l? 1 ,I'..., ··/1 ( Il I 1 1· . ". : ·ll :1 :1 I I 1..11, I llii~l. " j.L. ýýI I till ýý· :\(): ~1 .I (i1 11() li. ý II" ll ý t1,11I1"l Ir·i.l , -.. , ."I.. l',1. f''. 11 :·-.(· .1 (/ilý ,: i 1 1 I1,` !e . lcrij1 /(· ·L Ill l ll ·I· ( ! . lii I i!1II~In I. to·:;.( . · liixf:l.. :· I..·! i. l." ,;.i : i .:. I I. "lo.,ll 1 11 11! i .I! t' :ýl I::, iI I; ",t :I1" .I Il ý , 1 " : . I, .ý r"1n :. rill Itrt ri-ý cil, ll Ili 4 , "t I.1- rl i ·; , , . !-·,,; , ,, ,n :I." 1., l;, . i Ix" ." Ii1 r1I`1 1 , l.!. ,, , i III: II.1I 1 ~.; III . ll...l I).. ,Ill -I i I: 11.1 t'.1( I,- . IIll /. I. ., I ,!1,":1 x~i-1· 1 - 1 ,I, Ir. ·1i · "" 1.1 i)(.. !P !:1 ll 11 , . "'1h I·I11II .I .' ;1111, ' 111 11:~ 1~. ýI. " .. i",.',, In "1ý" , '."" 4l Ix rr I""rI(. ;S u, i I1 r II~ l , I 1. 1.1-.1 ; : 1:I,111: lllt~If r,;"I1ýtirlý iý1 I.1i 1 "tr .1 .I'1 I··.1I / i al Ili II 1 I t1. I ll. !l'. ý I. "i " l 'r , ,"1 :",I t', :1,"I. 4; i l'"' f.I ý ` :1'i . ('S VIII' I.1 I lll ( Tflrl. I . !'I i:il L ýl'1, tt' 111 (lit 1) 4 I r.Irl!111 :r 111l;1~- 11.. i" 1l l I -.: I .. I I;ii~ ~·II I,!I\ I I I"~· .. 1"I ý .r ,x r ý , ,".F 1,1 t.Ir ý x .,,,all's lln it it "lil":` .I; r 1l 11 $ I nl txt, x1.,rl l (lil ll ,".rf 11. ~ ~ l I" , " ! I I 1 1 I . ,-" I t I !, r '111.- hilrlhy an lli.l! .l.lll .lnl t iay be lhon d I i mlh, HIl rilail at d liw 'o lk pri.o., of KI.tE I :l.\ (l.Id C .Iti [.r" I t . w c i luel" ,ullilo.o d hit for ith j nllowing dii ) _,, l o I '1 i s i n a l l i t - , , . . . b , l i .. .n d fl i v e r r e f - II o11001, ill eve .I0 .1,;e: iild I t o.o;; teol, l ,icklteto :llcre p rir4llrllailv il ilt it.l iollilnnl to mnothoro; fluno ul b s, liver And :ole irpc i i, co ' lelnu llmpti aS )r I-li".P0i H te!: r oh l Lhr lih e rror lun1gs, ha:lRC tie or ( l hI. ii ril l r;,. :pas ,;uit: alT."ctioU of an hinde rheu. Illiln, willhr Ihro e or iflamlmatorv; nc rvosl or illia level r, ol (,IIy vII1; ly . tulstbl, ilt rhlell ; and all h tI.h hd hl m' re, viial oit , ,ore om npleoniitlr hi] i.hlnhul--!; he l imol co ,lfil, llinl1, d lolteri t11, w 1 (. I•illlB .. i r(\ llt i n r; lllli: l an tlln ttuf 0111f lIprVi 0pEr ns' acnd fain II ,l Wih had hil Atli; hlor is ll 00c 0 roinTttionns intl hnr rolttl di,;, 'd itrnlll'lltll in i lh l o nie o, I ~ll ' il" nlll. llit iei ,Pn mall l,'lllr dlZ ill either ethe 0,0i i,! dh, - . .as, will Dr ue at, nm n t'i ll it 'l wn ill in - lio ,llT. iiln o fl ll r llfh u i ,,ioli t, allld i lIdute such ,1. h . o II o lr tlari .i r uctoIl) "'ll li :,l i nllg th .illpl I\01 ,t s 1 I ,r·titlls nhfll oe Grr e11t Ilwti ng a:- Wh a from Jle Iits i itl f i-, .lio t ii.iin ins i iluisii: l il lo gvle tlae th ( t::,-'," tfo ," 1 e o'. , le no t 000 on the ; 0 0 t il 1 lil l:ll, II. .1 l 'llh8 rll -n sm .ltlol or ll J 1 w D lv i - . , otill l, I, , P ei .i itr t hed of ,..I ii,· i i . lI:im, ti, led *i et t .t.It te P ini t ll' oh t l jTi \T'1f I0iJ LIiIA bA--Firso,ludiel.bn ( iii ju, iii es;" p,,,roued r111. sII T\T: OF Loh [gnoA, To all d hontd t iiis B -r IF Igt h0o8 hlo. iptIl h il at sII made I y hte lo.'ih dayof ti ,ar 'th' 1t of , o ro erty lcrr i'.ti, t'lilrl l r e , kh o pe, int all k oions interes ted I ,l 'i tl;lll i cit" l d Ioiidiotoi il o hinoi i hd i on the n e o2 i,' I , I:tUlll ,l' i li I' li t, it lk 1e 0r01 'l m untin n to" t. .t e o'll , r etl ed-Ai e r jil iuogn't of Ifu the lI onit lOlct001 I tillt: c ol- 1ui~... t. a julihl iols;" pIII illrOved N ,III i Ihirlf(rC, k tilo l, aid ail ins interested, in hII il.0 i, l:I h, Ili hi cited a id nmhi hll) d in the l all e o I St, tealtl i li io4 it oil oiild. iii'rs Judihil District l i ) 0 l , u c ,,:111 t lia rigiht, tile 1 r ca1 m ih and1 to1 ri·!: lla til l i ,l+i"l :in l 'l'!" hI til i I I.' I lo:.l'li IIiiol IInit eI 111t10en11 ,igf t .i h l'll "io iht hI.od ii sI, l' rll .judgn l0if ofthecourti o,,h-r t.1h].h tnh" sleh oar, m1 d,, or any iH' g1 u , fiy or iirifllii i'ii l l lt fii i , t tllthir olt. int n lllit . .i~~~~t, i, . t i -J :i- wtl h : ll n tli thol in ],,It o m !d , sl,'~ddl ltl bo c Iil-l l o:t hull tul ogethle. "a' i ; ,I opera impt shl by Ih Set ,ereit oth pnrihsh l, I .ild i r beilh Il ill iii ll ih . II3 ll- ie - lut I+ I l', ule . ll. . o ltr-ri ts -] ii i i oi r t ot il oil t oI.t i. |lll:,( ittill,, - 1 5,191 of t inch fdc ot o nt ,1,; lt ,sr fol' ti price of It t l-tlh fittie io hsla nd d | 1 "l trt Ip"r o l'ollt ry :1 ;oi t Il - ,i %i ldli to i t -i a. tc i i vi i: t ii t ht .!, ie O v," ,er It ] ia a iltl ro: il, tlgolhetnt ih , ,!lI iht. hu h! l ,l :i l 0 ,(11 % otI i, t h· i l 'i i hPollidiht l it dl·, t',t , zis. ll Jil{l ll tr lll' I n gt o,. I II O n l. ilvlr e i ) 1t,0 ;i00,1 'Iig ll0 o I" li,,li i'I+.r 'elh c ' hun dret o i l tnii nti n 1 e8 t tli Id h:. Ill '.\ Lo'..111 , i e 'll|t' I po Eh e nll sily It; e . ixI NlE'h til ftom'-,l h o it f o i n ill es ,h' .t.ttl"i tl, iio an:dl filv-!t d feet ioe tll ouis T-no -Ji IiolN , i l o oi h it.h il . , 1o3 l e 0.11 011i1 1i rOlt! L ve . m t l il Ih th l lho i rt inl oliil o e l- eui , il. ol'(.\lilcl, t thl r1 tIIrac l f p ( hoilr i,,l an llnsa ti ; l ,t t f,,l',hl o te I' hltle ,af . '1, an .d ext en ini g i/h i\- l'o itiol to, t .,' in tl' h.h k . n' a l oi n omalr i. r t.: t'heriil l.gl e, ' ,,I elvt l;n| s b tyiy Sti ., rl. h t, o . it'o nu, - . bl ed to the public; ii , i t.r h:" ii It,lt tot the orueroas r'ecom ht,,,d I!ru1 in f:;.+; op", b,'lie, ll! ta.lt it x, dI ho drly :Iann'ot 1it!,,,1t Iwo o itt a ,e r tt lbi tnoi u. tte • , t1. to 't ,iha, n,,,t ;tttht c. ;I . :!s I!' much '. llx] r, ..pre~ r p, h it. dt6 grer ;b : rat , ,ll t., a c t ' l to-ahe' n l btnttts anti toacýtb, adis its toretofoth Iliienl\l t nI .i d in the III i o. I i stl I . Trhe I o'l, 'h'. a,, Iei',' .d,,: r n lysuis ," the Haisamu coneiv othat Iti <or,:o ot tlul.ieo t odl the bO be much in'to t l ,tti t. i :''d t.p, mi .re -'aly ad nite. ed than ,b., the presllent ste. 'I iSnle, nwcn c bitines. , ithlts lhth tare in tt higohest tplte amota the , S 'IIic I'rntd it the Ir ttfe tsion. Eahl u, in the i mp , tiolt t i rlo otpr, ultion ihcreaseso the ,:l- . f tI , e niler, oi oducing art operatioln truly a o 'li, g, surd sapulssi' t tiot most sangin, et ractations; ,--,, g! a1 t, same tnote Ithe adtIutait oI its being rd:Hnister..d with ,,qrtect success in tht diti.rcut stages tlhe al dlsa, t. TIIThe most e lII ill phsictans Cha ,,ot.i tf Ith Inent day express their decided uapo ;.' w:ho inf P ivot fS or t Sarn s ta 1 hi st its use in thl ict'I l hto, ,itlll s i( ll iublic medical inslitlulillo s has S, : l tiil llIt tlt mie. It I -as a fv mC l ,lt'I i llll·b and ll ohlsti ita'e utan tols er ptii l t arising fron a disordered stni+ of thedicesthelfinctilnms. tIl i hot, tthid I t Ithe tCottaod iper i e in of the lllst t h'll t l t lln on thl ie teut tt, thte Iote h exp esse.d their atistt o p i .n iof t, ex 'tt. etlio:y tflica.ty e r : t t er'ftr. Prepiared Ib J It 'ihorno Chemist n u'lt . l i ice t 50 i er put. I' 11' 1 i .t tlI tlA iS. t PFir nt \ i Sat ooi , Es', F S S ,, St.ggeon to Gu I I.·i llF: 'l Llam.,s l~llllittd,· iltiot, t t it Itotiolltit i ! .h !n! <I tpilotanti Lev:e on Anatom w. 'h it ti.d hiclt I ltel malei of y otur trep tion ind ,rtp I, c, s h h i, b l u A lutt i , tin its results have IooltI1 su highly t rtol, that I do not hesitate in. logit on. of the most tuottle tilt efficacious nrclht ICS ilte" .liorc.d to Ith I uli·c , tu ilo e ii whlich, t otl eoperieocutte, I tnll ll a ety .itreiiante, whilst it eLr,:· / Iiltl rl ll'e ti " ll":lnt' ntl tlll, Itt.lt uallyI ex Iuii itttu. Ptti ot cow tttuoa. Io il, 1 IV lh, Nid, 31 1t C S, )oysito to the St !ar IkL bone 1 1spelnar?. I tlt er'ait pla:.-sl in l hlig nyr iteti tonll to the luaI lc ull rtir of l Oit, ill.lol t - tion, itisL ig tyouo the ittl , tll sl o fulll t !dCtt otre, it ,l i tall ltertl e iard lrt thel i nbovtlo ti t ll mto l lll id in hrilogi it toill suth t:oa Spleti Ierh dittott tr' ttb FIoli." t C'oopelti", t S, S llgeon to Gty's IIpe The uniform si.es xhicth Iisl a lelrdl d tihe adminis i ou illt tr tdicine amott, y patolit S a ittted with Sabo, diseases, Iht fully satisfied ae that it has oDly it l(.towo tto e trlot, apprtcate. May llte success ,l , - 11 deceive, . ply antld speedily r~epay you for , our talta.lc picptration. Frontll Silr A Cootilrl , t Itt S Pl tl C S, iLleo. f.tc Ilaxn, itholl, illhlc toll Iry your " cxtrtlt it several tts-stot iot l (ittpttir , wttich had hitherto baftled Srp scliption adn~ini' otod by me, having foundoy t l Nil d lpeed Clures t!11" tCed bt it, in al few days 1 e to llin. d t hotitit l to state that I ntow iton m pe loa iet bilth ptubht. alll- private rccunmenld and luse ioin rV'm Gt IV Blair, M D,i Physician to Guy's Ito Tloe sttttclt ttl Ihit I tave given your miedyicine io ,g 't, l,:tiots, al!, its invaliable ..cless thlus falrI oill iinucette to 'setotlre. in its luse, o a I dleem it , nn art l ,jisli ult l of( duty to all ttiy feeble testlt lto !l ilR, oN.i;itt llttio ti o of itstl tutes. Fiont o t 'I ht npsont , l D 1) t It eS L. f1 P.rN'il' thit you hlave at lit bouit a melici hiin t x'" , + o . th wl o',>., a deside~aluin Foool oeht r. ,[. mli"l;i'g tI. t , i htIi de ,ahable qialitite ofour 'erer, it ln s Ant, the prolretor Ncould here furnish a odels qluall as corrnsedatory na the expot " which it ,s bteen pejuredt, 1ill nproveis ll i'S i-,imlllelltliu en tm g a dii terning public. )- t 'tonlnendatllo thius preparation enjoys above pltroa!-it tastelt n1tua,i1. ith no re.lriction i diet wmi'o lid tlls meticint highh useflll, ant ought lle to b, +,tp! o idd l with a pntpap'atieo possessing the ad valtl:eswhlch the preseal olue cmbhiles. ts 'a tca'hwe,, contaltiog i ll thll ad ample dirtions. l.'r sale t SI CKLES & CO. fill+ 14 raw.5m 4i Canal a lit. _ AWON--`, bhhts Sjdes, 15 hllds Joies,am. lf 1i 6i 71 s.hnles, Cincihatitii cuIre d lading*lesten -1-TSN l R

Other pages from this issue: