Newspaper of True American, November 5, 1838, Page 1

Newspaper of True American dated November 5, 1838 Page 1
Text content (automatically generated)

Pnrcs 121 CENTS. . .... NEW OtrLEANS MONDAY MORNING, NOVEMBER 6, 1838. VoL.--VI No 1791 !+I".:'!'? "+,',... l',+:S '..?'.'!. I l li o e . .+ ., '"" " . . . _.: 7;. ." • • - " " - ". , . . . +- •• .. . . . . . . . .. . ... .. . . fir it r thie tri-wekly c nttttre Illttar, iltavt vcaer ill tadls.lntro, wort Ice city rteeetel. Ig tie ita+.rijtllti wi ll It' tlti ettOnti tlel L tt til arr.+i ettlr.l. I l :llte of di c lltti llllt lltte, tttt's week' atritzsg nt I' isv:rll tb'y give, irevioll jit',titttcf 'aitet:tl)tiUttt AaUIetrtls.,.--Jt tlltl ptr alareeatc for thie firs: atrhtii, t lltttfitr t1t It tlel':, i tcllr lttl Jtl aetU t tllton adt ,netcci':laltee~i= 'oi t heft ie ctgriittcll veeticstnttalr will bhe chslary-- as a nw oan. Y...rtrlLI AtYarIsstll-s.-Alerachnts anld Prater ,, orty dellurs fIt lEgglistll alone, tatt iixty lar iott ln gtslg·rc. lhatnh, [lltlrlletta OOlie:et', uls ethder ilililr pathlia inttitttin-t , fifty dallsre is Etntlilsh only, nad ¶ifihty fcr bhtt Il altgs ; Shtil and Silealnbo/tr Fas rn, or Ottmttiasi eti :strchtltaste diaty dollres in El.glieh tn, and eighty for iboth i.asguaos. latslakrsti, OrtulttreaI NI )ICRse Ratil tIIC artlel- enl thl a ettlltion ilf thell illllic to saitsl l l rtlcerty, ards of 1ratiaer"tc, . te ellita, &e. &a. wtill ine ioltc I cine J lllur per at d fr prtile hviout tsort in ni eco lao trt icitse he cmttsccft ie loI utaieet ynwsa CtGa.enelchTNt or c tleVCiertieolltet of t nrc t petrma a tl i'ttrt, wt o tlv t hiblo, altill be ciurgetd dtotlh, tadl ill atl cER.e A .lelatut fr twe-.ttye pcerececst, eil hra d tode Autl :ticon..er.+.tq.·" "'IT+"" IL..er fi~ll,.11 mId lr+.kll+ a tt te em. allf , ia l ill r sptclt trlit lantcl i adtl o t per h:l cg lilis l ariolbe: it por eeet. o talltda Le' othter ,lllnaerty Aaavrstarlsttkeers ont oatIta f irdit c ic ntot btrfiateitt of tie i t, lr ttiser, itch I ta lobt i, a lutil, no " laTtr etcgr s ita 'sirltttroly l t lat tile oriltnttairay rlrs. may atte't'yisasinng o rllII(I..IYII'IE.INT+ not1 + +etilhdlir* tO limec will be ub +iihelldon+ lmonth, Iltld CIIcl:.rge lCCnrllillrrh,. ret a s ortisiee ttt a r Ioe tlks llrttfid a ll h s cisitrhd tavlllelt r .llr t oeb l ) it r lonrsinh' alr herll i llow. Tl'[ill~rel+ ulln uthP, r Illtce.+ ofT tlullnemlnot, lllvortl.in¢o aoily rr ti". t l.ttt t e tsicrget d i1)0 ftr l ttglict a' al..t II 15t ilhh b inth h1 tt1 g e.. 11 ttanrltltlntt'lltlll'tt t C f sltliti+. Lr llliti clt l ofie ec bh clhtls edub[ the price ta f oha r t larite - l;+ "h "t el lhn i ailnP+11+.o i olrte e ll aillud e IlyA me. new I r scre11 l~V i,!i(llOttt tc rit tttt~l tti tttt tl.. iti t l rnlite oil n I e of Jl'+.+rllr i sllmr~in who lCt'. III IIhLtYU tLIct Itesatlld w I It rllnl tt lllttnltl after pcsrt'lttiticttm ah ll he rit' e katltwtl t'. filltf let t )la l.ltietillt tt cl's-i otrite--ttl: y cdli S.llilll tria ttir1eIt e- ntt1t Ia nIcelerise . r ptitl ftlr *ltt CsI t.t'h'it5 ) J.' . I)re -t'r. l10111'S 3. IIAYoN, .I. C;. j'ltIItt'ttII. 191.,.F Ji~lllN i l l+"3.Ys, Ll.U yte4itsN. ¢l#+,l,/ly I)El..·.-\\ Ve III Ill,+illlllrT~ipll( ll LP. (1+ tIlIt i (ll itil by rlie ilatlItvet 'sta+lililtnltt au lie tie titey 'ile tlllllhctltl,' it' rloklv !lnl"p:''S. "i.4nIgsed) A. It. IAtIf ".l CP', I++. r ~ l lhl ..iibxrlitln· I tr*, L iit~ll 'r h'.P+ thlui (11( 11 lllolitiY -AI M IIIfi tl ttAIT ':iNh thII YI e 1tt ilh llf-i_ I~l.il( l I t·I·ll l iill .IIII (V m- 111 1111 '#/ ".++ I-'llllt'll h/nl ILIIIr'] ll )' e'tetit eerttf"lCetil ted's," iit'd sale. 'I'ce+ t.ie'errc J+ /ttaiatt 'setilr itsetttlea,, hy Ithe ttl lltt he ,fliTh' -i'tes 1titt -it 'tlttt' .i iiirli l a. . 'h l lil et'jt'l', il l tlll ,'Hll '.l~l? .I r . i-lr '+ t mle , iltv imll ill ,+r.l+ l i. l hl ., i:.·1 1f1 t411 i t tin' ICri1( mlil'it·I!' I.til tlleee'" I't' ·l'h lIF Illl lnr I, Il~r+ti ll tiltlle t t. tell e t a ts_ illlhll,,I' i.2''' it"": tihlr+'": " llT.' lllst ( )li IIt t IIt "11 (I: i' YI)I1 y • ur i- 1,tll,'t', (·1I,I· \I V ,l ~lhl+ Pr.' I 1. I 1"- 1'l ....1~ , ,,,L,11t·, 11 ,,, $,,7.,,, ..·1 ...... 11. ,..,, '.,., ,,!.,,.'. \1)\1 Sltl( ,ll ily Irl,:ll Jii1ll · (Irll~l,.l'l't~cl,;\ Adlti'l[ 1II111) .l,' ili;; d:, I. 1 '+'lilll. I1 II. lt .ll lid l Q I .f "ilh Irllc 1)1 h 111 it'.ll SI .I rr)+.: ·v · III~i~' 'l'nIl~i l',; \ill+r l h. ( l~l·Ir lh,. 11 i 1iil(i¢l Sllll I~lllllh' d'hl'Nill It I P -iti -'It llli I) Jll L/I";,f Ii Vri ll i llt l.. .ll'lil, (: i l Y IIII votII . Jl..llllt I~jlll ,i,;,, ~ll i i, ~1 I ~,i''ly L ~ lll~lL' . I hi l tt ttt'i ; 1i 7la r.-iie l t-ili.(st (Jlllilll l.. tel t 1"i i . Il ii' I- . ii t II'eit fi h O 'tttt t i [ -ith N t'.'ttth 'tt I., tt. ttt''llt -II1tt i|" hii ,. ttt it ttt~t.I1,i u l te1, t's- t~ilts:.I;\\. .cit l l li, teithl, itt - 5 t ll, t 'se's il Wits itll;I11ll 1) It1c tt1 -,5--ilr+ et ia ; [, tlit-> t ii Its eti at l... ,v. !.,'+. , ,.li'l ti~.' :d vi ' I l tt h 551-Al ; 'Sll I I;,.iih +.'-r lhl t,,tli l astr--l,, IV( ~ ,.x,! 1'. , 111 . l-l'~liii)l~ [11.,ifi tlld I~t ,' sayllli -I.,1 Ii .,; l t 01 1 I.... , it Itt p e, L ,o' .l i . rill r . (· i il, imelu,- r il 1.m :. AIlle., io t ll'SlilIIl | . .i.,. l. . l I.+ th .t ,'v, - llllc. the t,' I .l l i ,,ud II,'twh l d.-1., el ;. -,ll iiirr B ll I tIIlr Ii I IllllT/I n 11 t1 1" 111 (llllll 1 S on1, o .t , - 1 b" 114 c 1 11 .1 1;l1,1, I l .I AItsl i ll. rii , tIe' n toll lh t aif iti.h t . toe ,lill~l~li es's (11 .41 titeltl*,t ll llt llt i e, c tllr I illtll clcl c ,o I+li ", .t; bel t I "l.ll . .Ile I r iz Ir, trh loud . _' lllill l .+ tt' I tl".l r''ll trl;tt v ) t oll llto.rt llir I ,tlltlll -t ti ly "te i trlt i +,ttt l( I o( 1r1 i lit$1 to i . ,. l o l. (t i ltr 1c u I l e,, .. ,, , .o . r. i . rd "tll. i , f lo 1? I. iv ,,, a Cit r Cam p ite Ctn e t. f I.l lo r:N ooi, I' il d Ct)U N'TY, VIIt t ur il N lA. ri rcltlltl.- voerit ,tett, tei n pla n l. (, t , | ire.iil.un I' lih..w ,s tf I w - bl h r ,".L rar ldli o tit h11 .ý ,r cjttt II II the \Whi, :eulp hur, ,'till Ie opeln t dusa r -t tit. )ile t .IA-nl t l ll ,e ,e|; llIt t i )o' i n illllovtter t .llrlla ree tiotl":r:Ns y titt i tUtrtrt i rttotem nt Ive Ie l, ll Itlei'sc.e the a e-t + atall . A spi)le r' lll ll Woi l, n number of single-led.led oim.;S have ilnll addled lnl nowll lhii-hi.l,; uifl.ordilg nr*o lllllnodntion1 uv tie Istl j o i tly, t.lr L.L virit ri. .n exc.ellent t t n.i pIke, load1 ,tu . o n' I ·~1inlm pu tlnly a stl rinLg he t errtirrteti.r tie ili . turnpike ,ir rriit lhlr. t lr" tht i r oatllil1r o lrt,' lill h t f t .o -I Iiltt . and 'lari' tell .d|141". l theih, Wninnkr & co't line Ohf r otl ti-t. it itrll u Itti p e citt L'110 eitt,! li httt at Ile :XFriJnI i, isi rsl l i 3 A.ll ie l ci, tf,11nd etlres i a ll y eui e ..t nt1ll1 st . ()I r a tilt ,le icin l t i litnih lof lll t w t,,s e ilt S rl iriett , rs II iit i er. lre ik. Ti ttenll t ti'e ltlnlV ' id hiy labll anti ri ii thett t llll: ,llllllt Il d i·I I so i s ll nt t tl it, te 1,1ille iu d els uL l11e riello tet (le ira o, d spri n lll. i ll l li Iia. Tl'he.i l'lb illn.tinj * o l tahl lnlulllll Stull ·lrph l t i r )lv tro te tttllictt ttil's ,le t ittit, "'trttlttt tlf A+ll+, tttte ontllrllle of l. r r. t Sul haeiio I rt i d I wol riLte i lrt ttd I, ld trt ll 'i t he elophrrh ie i .tirt . , ln it e t oe Illllue rl. e ex Sihted i tl ll tIt:tt t il it' Iid ell o t li trll o l s;td rhrot iT Fl|l ti rnodeOlll off fl ri tio tthll t liv tr, all'd b wcs;iliL C'It lothejlt ortrilltt ult.i out il l C I'tllllll. t he rl iP - Eltesrl SiVtr lth l ho rt+lleeht gtlitfhllle . for hiht h sxet.t lave lte Ile r etlllde tioslll .l e l e ri ll Visitors cIal Iatall tils l nijtll ile i e entl.r o litll St . ill"R their be inl land , it, h ll une ill ils I.lpr. Ma jor W liii , Vasr will e,)rihue M the sf liriuletl I.r t e ji r So1 ulhr reit li-tratl sv;har, f t Rviet ofl thtll nn ir the Ngunero a tie, treljrettteee MARIIA ,IONK. &c. \ WUrlet dihtocsteeuors e i Ira Mti of c he inttel i Dieln Nla lel'y on illa ell th ll, . tie l i with all ui epart gdthe oiel nf hrcte of e rrtit ei; rid, Review A ftih caee. re-Ir lo, Al rAlteit y . 'ivi h . IIlrt r iu rtilrtr o ti le er t.e111 e1 gtll . ,oilt] utlilrue;r d by It plnli ' lthe Mueritt .Hthtefi atd the Nunnery e the IeIrof r liott-tr io c ro.lllllt il ier t v.iili l, (te Vlllts f l s nllrrell tlll reltallio of the "Awfu t dl idelilereti;" by \V 1. l.r htolne. r 'Itrl.re, fritlolt t r f livir 1 . I.ite ver willloll lle nll, The .itO.rt's tinitr.tor iiteeersLie Ititnll workinlg "Trie eive orders of Arelcitsll.," futlls, ex rainingl tlhe itollolrl o r str iking rel t Ir end qlirkled IIeIIIoulret fcr iminishi.g and gluenlg 7fcoltlh nd 'r pi8 ls; lrx r Ihleillr tho 1 e11 dilnlllleiofnllll ordr ally iVe llhP i gt.ti fir strikier the it viee Vlute. circulater or eotite witeo .h li'i:hed en.on vles, oat hug'e sede, ul' the orders, their lacler. , &t.. "id o sue o l lesis r dor e ele ttltly englraved 11 on .f'tv-one hl t ., w ith exl hltes-- b - OPPE NicholS-ll, urcibbitl, to, lr of toe "sole haieva Jeoltlili l,'- l .lUlll el 'fI New G lide," Nerle.lleer UIAI - Johiller's Ii i rtotant," & le " - I'ractial 'l'reiatiso o ih1 Coultm on r Silk," adapt G. onnlltulck, socrelatay ,f'the larlirll coluty Silk Su eiety', med editor of the "'Silk Culturi.t. " "'Thlh Silk Rltiser's Miitlllllll· o)r ille nrt of ratliflg and1, edi -lg hill h wormAle, I itd of c tllivrtirg the i lbierry true--hv Il. Moeitt. 'llm i31erk's (Iiude, or ('umnlercial Corre.pon lenee; :ollllmris.i lg letters of husini, s, h, rlots of bills, invoiees, aeCOIIeI -sales, Itad hoplllll~keepels, ellllutioll of p)Lylllellta olrllenercil I rl A TS &c.-- iBi. F I. Foler. "llistory of the War int .he Ceitiisuht and the Youlh of Fraunce, frot tlIhe year 18107 to tlh velur 16l.t" byv WV. -#. P. Nitpier, U. It., vol V,; to which urn perfixeaol-. swa.rs to sio e ,htll'.nks il I|.lllli llon's Lite of L'ictol. itll inl the [Lltlrterly Rleview; wil, elllntor relllilrks tio M|r. )tllllev t.*onloagll lPercivil's relnmalrs i11poln sane pissi v ain iC"lon . Nalier's fourth volu tne of the P'u eiusulur or. Just receivud . fur ale bv COPPIIRAS-L0 WIbll, int store, Ior tale b JSu'w I I New Levee. S U1/GA--5|I hhds, prime artiole,,for sale hy w IG DORSEY; .e')6 41 New Levee I,',r saleLV by -|.'2I'ýON &,.VEt'Itl"ý topl. -'4 U. trower & Ce. II AYl' just s.te-i.,lat their Furntishiog W\ar-horsr NI No. 17 ai.Jtp street. by recent arrltlvr s frot I tt, al le North, tlrge atdditions to ihcir stock of ut ful aol ornt.aentoul lt .kree/tintq articles, wceih col Icctivl) (tlley bclieve) forml a:luoostlmrtoll ,ctoto geller al atd lcomploe thallt it to be fI.tlod ill at sllitilar ustatb Ilsmonulit knolwn; consistingof SIllVERl WARE. Coffee and tea sets; pitchers, waiters, castors, candle sticks, caps, tumblersland goblets; table and ldeser't forks; table, desert andl tea spoonls; marrow alld glotvy, or Io gout spoons; sugar tongs; sugtlr, sauce ,n, soup ladles; atotelr, frluit, pIlttdinlg a fish knlives; pickle and tdesert knives antd fotrks, pkios, rttogs, &c. pritni'"..,,.., ,ie .....,.attotiry of Mel 1. Gardi,,,er," of Nwcc YVork, whose long etallished relutalaton for tile Itoanol.ure of silv.r warn is sulticient guarrllntee of its sulcrior quality. PLATED WA&RtI OF SHEFFIELD AND IIIIt MIINGHAM. Tea and coffee urn, tea setts; castors, liquor amld cor dial stands; superb candlebras, andll Elpergues with Ilir iror plateaux, for centre of tile dimler or sppelr ttable; waters round and oblong, fromn 8 to L incllhes; beef steak and vegetable dishes; rich dish covers; cake ald Itbread bIsketas d lter stalnds; mantllle and chamber c::,ilesticks; winle straMers; coolers and syphonll decan ter labels, claret corks, tea strainers, table bells, te:, tt-. ble, cgg antd lmustalrd sptoons; egg boilers and stllds toast iaces, ,e. SIL,VERl ON STEEL WAItE. Table and desert knllves, forks and spoons; sop) and saetn Itadles; butter anll fishl klives, cheese scoops, as. paragus tongs, vegetable fotks, etc. JAPANN EfY. Pine Gothic Sandwich and rounll cornle waiters, in setts and single, frrom 8 to 31 inches; do) o'fppietr nuohe; bread, eheese, ntdt knife trays ; lIl'ge ul'igtt Iplate walmers; spice, I.gar aIllt cat llboxes; prossillgeloses; Indiato tablesl il eoos, caldlies Joal , ;tlntalsa adotfricl tortoise shell, etc. LAMPS. An extensive assortm;ont, :lnl.g wnlc rto Astralot lalmpIs, all bronlzed and gilt, and tllf rtict cut glasst totottle lamnpls (to, to, ech pillait and wlt; gtlass p'rists very sllendid cut ghlss do ; btonzed and Japnnedol side or CIIANI)IE.IERSt AND IIANGIN(:G LAMIPS IEnglish Otloil Frenchl tit glass lchtotidelines oir lustl'ts o 8, 111, 15, 18, 12 nud Al lights; French br'n'zed cil gill Grecian lmps, 3, o4 oal 11 lights: .all lattpis amt lan lte'ns, ric h broute boat or Cent'e Iooups ll )l" alltliWillg rooms, tfrom 1 to 6 lights, hlng shales, ghItssCsaol wicks• NAN'I'LIt- CLOCKS, CANI)LEIIlIAS AND V ASES. trontzed tnt marbletti; lroozedtndl i gilt, andoatllgti, with trllltres etc; counting hIo')llst lt kitchen ColoCk eIr, c:trdo racks, cittodti:ko etc. CHINA WAIRK Ott I'lORCELAIN, English al Frencth lillillg deselrt, ta a:lll ctlle e.r vices ol plain whbite, gold cdgte, auod voo t-ich biet' stylcs; t t uotto toilet otts; wan ctto titlk pitchrtcs nmh~c vases; lancy cuard racks alll haskrts. EALH'ENVWA lIE. D itintg, desert, teI co!e, l, leaksast and spll per setts; toilet waoe; pitchers. Also, (;anton chlita dinner setts, etc. rU;'T (C.ASS. )Decnters, pitchers; clatrlll t '~lIoo ed oI' ck deIntll~r s bhatter tolles linlgo`r i~tt i n.. t olllrrh, .i it'oo t hat; igl , claret co.rials, b tlo ,unh und Ijll/ :1 1ts11 J l line colored Ioak glarsst I. Alhl~c(I de hmfu +.C TAIlbll; CU'l'Tlty. Fillns ivory baml:me o:dles, self tip and hack osttole kllies anlt Itrks of 51 atl .'3 piece's <it , It tile don 1l - ivoryo h:le knlivs el Iro' siter f'h 'ks; guard :ali.i .n e l' O iIv(rs; lolg Slivtes fl er4o) l oit', oyste' knlives, wIlth heers ,d Iog thilods, Co.l Iotte.'kn''oiol t'i-'oin'cn:oi'. t 'tt.it 'kor sc<.. . liea mt woeI ttt Ii A Nit Iu0l's, wit I.tll ·il II :2 itucets tl oto I ',ith h lrs t l .r tu'. I N (:Y I IA I'1iw )\V.. s otls o lltll Iolt . t ctng , r er: l t', ihads It, nll lprlclt kt; ties; br.tss oltl" s,, c hin,,0") hoook ;.:, Ip,;.l. , l . i .ro te l iam ll hl i h It iti.lties, lil ,,I t lint I o I non£}lS; olihltihig a1 t ti ilittili e l i1-t 1' s ; U ll ll' lteeo',, g rt )la I'l X fI " + :.l t,,n lgI I pl,. i ' Krl'I(;1ll.; I.'UIt' 'l'li. .+(; ,I l i t.,-il' l i ; ,,t, all I;l·rl i sually 1 requiec.Ironl . n wttd .: ire 1 b:/s amt ito. lin.all r, tiot.Air ttl t ol tibh t d .ii ott1 ih t t 'IFa , 't Not 5.t oo t a , rh.u 0.01 0 t1 ) ion-c O1t s) i I'srt E l, . N 'Al1AN.L3 lI rl IN -V1 11\' 0 ai)' OtD l,:i+ litL a C . SC..1LE O P!I'ER-',,.S'--) r; s. ' ,'r ealellelo (; innl I s '. orI antn. .' I n, l ak, ha, netk ;;g 11hit.. s o nh,. silt0d, ni:ll, t -d- lr, Ian I"&. it:ite;c f, &n-i , 0 .$ o',t pa I tool,: i.i o, l s,- t 8 ,u t ih. ot* IL11, saws ll i the l it ,l t eel','sl, \r. at t1, p er saw, o, 7nocl Frlllhdo. of 1"'.a )Son do. ol r R saews inll ia "I r'ntl JtSX t ;; l X1 ps et' I n o. r '.fl) S ,w in i ,IN : (I; INS. Flo r a single gm otf s saws ro ,mi, wik ottL' set o 'f fetlers, bhads, &c. at fIrnl per i Nor ,h. t'" lei saws, with feeders, care at (1 tlli per saw, 3l I illr ) il'l;h. ,of ih sa ws, willl feeders, &c. lli t 7 5 pe'ir aw, till . Ulf i i.'-m dO. o .1I iyaws, ith tltedt.trs, &c. at t7 So per sow, ISO tat . I xtla tothlltit were, e .sire, fNt o it,,,o, s ppiit a i llcents enrlld; 1the n herlluL ll':eL h ueing h, bou "l'llus o the uullloll. e (loo t . Oe set of feederls, it ls c siderel'ed bIev'.,tr will wear oi twos or tlreoe o ts totf stw's. Extr'a saws supplied at !to en,'ts ,each. 1 'The Dins ordered,l' will be deliveredl 1.1e ag.n(ll s of planlter is Ill the i . tlh e prices, lhr agtlw ls of ) ite ;ttell t ti\tiglit hf Innca l .tir "lll New York, r d I rlllll -l ill - sploibh ft o ithel allllt of" thie ;tto. A in i ghtll eill le sen.t will. the lllain, to fltll Illm tpll i here cde sic; ith. chargl.es th whw . se ra'ices .tl ' i itll c IXt a, btl Il tn ttsetlol. clo olc Iron Illtnllnln gearan alsthe olere where ldesired, on rea.lot: le tlrmlll itmL will be cehatlc xtllra. Ilorsl powerI' ofnol'll descrilion, titao be f'nllis, d olt like tiers. Small ster a engines call alsto be ordered if det It isndesittulel, when planters gi;e orders to r Gins. , tioy lio d atognpanly tohet with lltheitietvs n regard t ot.trcartgeoiitl l aws, b-r'ealts bs rushes, &c. It ot I t not c'Ihe diltliio opiitoot. Some, des ci'+ stws of iluoger diametttt r tot.t. o othtes. The otoii c' lllolot ;I lizot is otr t0 itnches; n conte wish theoll 12 inccts. S'ome, wilsh 5 tor 6 rows. Itt'ttsilres on an1 axle, while others do iinot wtant iimorIe iitt.nat most. tt ome l ias, s\aws o ith t ooLectith to the inchI, while orthers i nt t l or II. ilake them arl the must Illode1.'l nl appro'uvd plaln. a4"1 order can be execltled, fronU the tilne it is received, f"r the next erop, all orders ought to In: in the bawds ti" trh o:nnuteturers by the first or mIilie of Slily.; exept Inpr [laltoll where they are late in conenelienl'g to N. II. The iolRtgot ltight, fior o e ft o t e cotton IgnlO'ioog atoesto, will be sot ld cot i nltl t'rnLI. ti i t 6,;,s STA'I'TE 01 LOUISIANA.-Fitst Judicial -li tictt Ceert. rltItt' STATE OF .i 11:ISIANA, IT all whom t the aitte of ennimu tieg l "An notth file fr it er i i,..e Preselns shlla ome, Iirt'l'lln :--A' llhelr,-,ll bIt'illlilfm . liack ly hilinl Il ll't l it hI it 'le til, t btile tae e" Lnrif t i ne llIa ,arlI. of I irt Jr iCil rleitri ite~rhinfier tlecrited, hats nltiied to hthe ilerk o t ifs lourt, w ilc, iellh lt ,deI , ftile cilg it ,oll dI oi t eilt 51h d wny of lai, A. I. 1t3.3:, fIll. It mhflo.r ud vtlrtlts l nth i co il l ne fth I.egi re ofhl thei tleie iLtttle tlt , euntitled "Ae t tlett r ttt Int l l-ttte +siltrie ti ,trety tas ietenin lit jud iciaiti l t. p titived i le, 1t illy , 1ethy tireh, 13. lOi W, tlherel re know ytI, lIl d rlltptiso te'iest, e hA eret,li htteb- citted g d g tlr t heu all ht rillh itl ie .lalill [tLit iau and of tie Flrlt J t lci.l hN it, Itrc lurtt, who cnll set utp tt riLe tltt, t, ol cj :ia i anl l lt te proetlerhtttyrcettt Iceeariher, titte ue tt nfutaN ll, I , i lt the nt r i oriC llee C meli t tI tt tle etk not oer which tle sttettatl e wtild,, lor t a ey i "tt t *ilejiletinth[e aprttl)ase ctt itt aIdr i te Lylnl> iln tittle, orIttumer of tune, tr foti. teitlhl diftin! w'hutsu evol, ill ,o how cnlose, wiltlln tirty (a)ys "ult the hld thints teiitf i s ittstlt tlettel i ither lic tile et whzy tl title no madeite i ndlot be coifirmd nl huntlul.+ Te said rollierty wa t to ld I lth. Serill 'o tile i.r il titoreo lti ll olth i 'l day If ApiA I.1r ,I , 1311, v tof Jl-arh, A.i ll. 3,ill to suit entitlhd \Villfutn3itn k I tv .'uno. uel Bell, No. 15,535ell d of thdockel "ftlhis cotr lit whichl rOtde sall WIilliam Sac key bee-teIC the par chaLsevr fllr 1h11 it ice of $3,:[ll1 c ,.oil D escription oUf 1'rulrl,.ry as given hi itill J udilhl Coisl A tertain lot oilf grollnd, together with al1 the bulhl ing i mprol e mnll o s tShreon, situated ill lhe `parish of OrleLns, in Ihe Squaret hu lnded by Newll fevee, 'J1on i plun drawn fby C. F. .inmpel, lleputy Surveyo lGe n e r ii, ti fI h M i hh D le c e m nb e r, I l3 1 . a n d d e io s ite d t i. nllli li ,n I M\IS llep Clelrk. lilt. WILLL1.,IS, O(U'LI. '1", l.OUl,+V.LEI, Ju(LY )I. 4t 4l44 I4, f4r n s la44l I4,1 4 [ r i r ' .4 44 1.oli4 v niii| nndi f(:III-1< e otiher 4-ett e hL 44" 44ill 44 h r r rif....+;+,-'a lr l-- l,,lh Itfr 1 'O.+d':t'd +ll '( tl'm . a ltt Il The l.( il iI, t lhllllle a ulV1 tl V p c rlltil "l ilt lle h. I l " tn ftarri hre I wlll =| see , r vat r rBl h i'h 1t It!i | Ih r 11o |t it other .h urnlln , l "1! i p l w ill not hr ll, h iselt he i l l i t l ''a t in u s A to p r pLub il~, ( l l l o ha d i ollt yI I il wl v ritI iilllI "·\ 1I' d,.,t1r (:'hll+.ttklhllylt Lit Il+ lYilllllo 1ItI CIVC AII i'. .slll \V1l''rlllrn,: h)Ilw w IliTCI I I·'e Ihrillt h Itillll· i (. if llli I~ n uId lll ,i tllli.( I i lidl.lo to Ihe .hllll'lC ] Til l' fl h .:I Y - 't4 ' ll l4 l 4 4 if r'- t 4u4l. : th W ll h n l¶r,,, WheI·lil;~ I fbll~lll' II~ he · l iJ. lf r the tl r 51;1 n11· (o r I IIII ill·( tk·1 1 lIil I(I1 r~lv ll\hll+;-l !) ip s u hltr I"1,1,1ill'l· r·i( l l lirle I i· llt tl t+++ ) i'l 4,14.444444444,4 tt lll~·ld II~tir~l~ b+4 4'4.I,44 4 4I4tl 44 " I th " T~itw~·ll111v,1,I(11 thltll-wl~ l~ v'l h,.. 1(11 r SPIIT O .(·11oI~j .t'I+.'·' +Ilh IIlll,'lll tll~lll ilr ;ll i~lrlqw+l~lrll+r 1. rill nli1 tll whllmlhl r l'H I'll~llrt nd II1 clal~ ll[il · 1 1 ll~r.ll i+ i lP.a IlIt i.\ i,'' `''''44,,',44,4444 44444' l,4444'';: 444'"' 4444 44444 v.el-'l'kno. 4 h44l4i44 +4r4. 4I tV4 .4 h 4i ".Pk +1r4 lhh l h I"'il444 hlll'l ,if hl4. 'i4 yr II. Th tin444.4. 44 er 4 O Ii4 I 43h . Ih'4 t i I i ,rlli'lllrh i i.l'l .,4 ,1 th inIhh 'III1 I l~h lt l PIh 1i L' IiI1 II :ISf ( II * lili 11.+4 l l" lllel 'ltt ll .ltl d.. "tlr fillilth; 11 plld·p I fa r f,. ('ill + vi~ r .+ , tro th, hel r wl (r di l b C4lt G r4ii4e ' 44II4 4 '. 4 4 4llIt ill r 4ii ,, l 4 iv 44 '4i t I' r44444 4 llr4 1 It ., Trely ., t4 4. : , 4 h n 4 , Itl44i , T 'i,.l"l, l |i.,l h ,r ,ll4,-,l' llli+ II+.4 , 4 t4 4 t will Illlit i1r1 v,, f( d.,+.. 'l'l l'r I l.ll mltl'li1 ll lit+1. 1 luo111 1 r pal)( Ilolwle to r4 11 111fm ll lltlllI iii late: l4, i 'elhl I.4 4 i, 4 :i tj I t , ;411i ;Iv· .Iiil.-. cn.hv (;l'n hii lete th1 .111I·Ire·tlll (n5 lil, un I rellillll nl'hre the711th. m1 . "r I I t 'r+,m th Ie h l b dIollilll 44ii4,',,. the 4 ili4'4,l 4h4P4 44'4l 4tl'4 , 11 44 i ill'Ivtlr ailnl+ It h I . ,n h. Il 44 I4 lll4 . e ( 'l li I +. I lill, . l ,t I nl. 4.,. I.l.4lll, 4i4lt , il4 lil4 I l' Illh ill..hl. " .. 4 li44 r 4 .4l44i, I4 n h l4ll'. li4l,444444 44i4 ,iII 444.i4 4I4',',1,'",i+l'4, ,,f, tllil ways kn, w (1'') waihi. by i+ unll doni v Illlr hll i+, + o I; hole ., i i. I+,'x ++.ll l. rl I n i lll 1 'r I llL i1 6, Ill l I ll l1t. PhI1Iliine l(I.I~ i \ lil' llilh'tl h ili. o1·1" $Ilt+-h(llli I'h hll t Ilihili Ill'(Il ,1 (1·ill+~ ~- \)itsh llr " llt] r I.ml> IhIlI (I1 1 tvh 44f4444444 . .44.44..r', 4... trr ,,,9 ,"'i,,-, ,l hdl I· I : I t, ,"llbll ln lille 1-·1'· 1ii II1 ill I (;di'h .M 'llr · I·Ii't'. I ,l+:+ lll l ll l~l l , e' tIl'I. It~s',i- II ,-, )I% l,. !l |h lil~lh )I(·Ih, - Ii 'llh. . {;oII ill: Ilh hilll·l I I' ill 1i+ a , ,h'n+,;.:.!· Illhl kh. i ,,n,. ()I hd 1111 hh-1( 11 Ill l~~il· t (IIIll.i44',n 4I ¶4l 44 4- 4 4 , . 14444 4 4I.4I 4,II4 nli44 ' II l i. 4" -iI, . )llil~l- 1111 thlH .( 14,n. l. ll ,1t IIh+' + I,' l/: +1! l l hr,.al.l. I I+,Ol~l i.( i. ll ' il'i kll'O lll i i. all',11 l'i1 lilll\·· ilr.+l,:#.. L· 1IoII lltl I+il//·l tim Ii ,',llh,,'l,,r (11' hi i1. ..11( 1) i'I <.i <l<l+ Ii~I rlf Iil. I4, l. | 4h,'',' h4,, 4ll '44,444 4 .. 4-4i4h 4 4 4, I . r >iI-III'I'1 ll ,+ 1 'HII+¢'I'I Ill ,"hll 'it. .l "11.~1. l(·ll·illk ( i. l Ibr .+. ... 1 411 44 44 . ,illl ,I4.4r4 .,4,,,r h " | 4 , ,, lh44I4 I.44i44l,.i4ll,, 4I4'4,44 iliiIih l i'P+.l"he 1·lh~ iiil I!-'t ,I..' + tIl~lll i(l Ijl I I/% Xl. .ii i (·lI1 III .- I i l 'Ill (II tir ,.i l+'t.· , il... • \ -Iiitll· 444y, 444. 4,ht 4444 4, , 4,,4 4 1i , 4,4444 1 11 1 .l'l.tll iN ill ll )il 1.III (i, " '.h ilN \ II+..11111 \ 1 .i!I \ (I.qlt'+l. 4 . r lh I h.4, -Ih44h "- I I I:. 4444444i44 .-i44 i. lllll. ii. . ]444 h:l4 I4 4.ll4lll444444 4 44 .'ll4 4 4444444II ,i4l ' ·Ih' 4, ,, 4' 4,..illl 4 l Jh +' I . . . |h Chllri~illl, nln\;i ·l I |+<I,h i,, i nl 1.t+11.i i 1 ,' 11 + ++ ' l,' I .,' ,,i , Ih ,- 'I , I11 .1tI 'l'+l ihll 4 I4 44 ,,4,4,,,,,.4 44hl4ily , 4 r,4 4,t'-:. 4 lh44 v 4444 4444,, 4'tit 4', 4 , . . . ¶4 II.I- I",.rll , ,t1 1 tl f ~lh i J l, l 44 ,,, 444 , , 4 p< 44.4 n 4 h 4 4,1" th 4,, r 4!",+ * ,, +,,j hh' 4,.4, 4,, IlS ' t. i4 '. 444444 44f 44 44 44 4,,, illh ,I'_ ' i il'4' I'v' I. , P I I +s I +Jr+ r l4 I il. · I' l~ll'l~i IIlll +ll' V lil+ i iii'1 111.. l 1 hii.,+ll ,l; m. _'-h+1 1·I~i, wllhll I l:) ill~ lrl )"'l , III'I i/) (hl,, "1 s 11( r +, it" \\ LI ;t: w . ill b+ :·11t.'h'i 1~t / lJ.tr tlll h ·'t \,,m, I ,,+-, h llrlll n~lh*,,lll -1th,,rs" 1.: 1 h i i h l ll~lh,.l+ +l''. ' '"h ' '+ "r ' '' " ",I "''',+ . '.·+ ·1 1~ ·1,1ii'i '.i ' ,V1 6, · h4 t1 , t11 lli,,l' IH't'll lh,, I. :, it. I .r " ii I4 44,4 %%·, ill1; i 1' I11. (ll -l, l . +,,i Ilr l ii ll Y ;lllX' +lil, ,ih t, |'l lll h i. 4 -ll i< hr 44hl -,,,·4, t, 4 i - - ,,,4 4l4444 .l 't . I' "'r~` I"'1' I i llr\ · . ;~li~lll- , I I 4444444 4444 il I4, ,4 ,- 44ll , l T l il, lh,, l i . , I ll 444, 444 44 4 Ih+,lhhr hh . .(,. it, I ilh,,hpl II il·1 ·l )' - +IL l; -, I 4444 44, ,444 44 ill. !*~l, ' I jl.' ll"· i, Si tll . 1(. i?". , l.+, t II lii h .'lili , I'hI:llil "lll'. il. ,lU I I ,, <. " .IIIII~lli U ' 1 t' 1 1111' I ).'> ini t,' h if,!r, +1 ir' .\ll i t I I)v Illt l l. lu~ 1)i.' ln (I "U 4I 4 44 4 , , , Ill 44; 4 44444, 4444 444. 4 4 4 l4 l43h, 4 4 ' 4'I 4r44444444444.... 4 4 4 .... ' 4,I. . . J 4. 4444, 44,444.4il 44l4l . 4 .,' < ' ' "' r , . i]4ll.l4l4 , 4 ,, 14 , , I hlt444 ,444 44444444 44444 4i4ll-444 , 3L f I I44-4'4,'44 '444, 9444 l4 44,4 ' 444,4 , i4, 444 lll444' P, 4.4h 4, 4 444-4444 4' f 'h, , f,'~ I lill,4l44, -ihl I ilh tlil 'lil l l d l.+ 1i h l i ,'il li · :11) + 1 . I I i. 44 r4 ... 4' 44414, 444 4,,: ' 44 Ilt, ,. ,, hr ,, hIII h..','llll~ l \\ II ++, ,i h .I h ,l ,I' ,I,. t hl l -r I1-+,/I C h.·-I+It l \. 1 >,, . (1i'h t/ l C11,~ H X 'iI ii -u q ' t,,? siil-ll+,t li- l '+I I 11, h,, I h l ' J ill . "'ll) Il : l i - 1 I II . Il( 44,4,4l; 4, 44444, 4 h ,4 ,4,,h 44,43,44' - ' -h, u~l],! lll l Icll, . -l,l·. l ,'h j.l .,h h + ,I U.I I . U V - I.- i"h 14i4 l i4444444444. 44444"4 4.... I44444 Illl4 i,4 44h'4.44,44,h444,4444 " ,,, h , ,,,'4, 4,4,4,4-.4'44 hII( l..', sh ..I ; '1 . l,(l i i x.l ,e l' 11IIItI ilii 'J4h4 - -444l,,4 4 4,l4 4 4 ,,n I" ll 4 4i44,4,,, ' " 4• < " '4. I I 4444 444h4 , l.4 , 444 il' 4 , "i44 ,, ll4L4 4-il4l4tl4 ',, : 4 44444,4, 4,, 444444,44, l44,4i,. 4h444,,'44,','ht,+ 4.,.,l~hle lhlll'lllS d ,i.I)f.\ IIil l.t' h |+i'll' t.|. ++ I 1 (C : I II. II ll ', IlI h.(U .l 1l (\ i~ i+ llt f ]11:Pll-ll l iilttl l I, P lI [h , 4444l gq , 4h, ,'t , 4449 ,444,4,44.r . "a,,4 t 1 444,l'l h ' 4444 4(lll, l rlllli + i444 ii h44 44,ih44 4444i4il444 ,444444, 44 i ill, \Iill| rk.~ ll·r Il)l\l .~II, \\11 +1\11.\ I 1·11· Ir .l Ilr. It lillY,' jl .... 1~. ",,, v ' l . .... .,·ll t,,, ! 171 i1~·.!','i ..... · i2,. · Th,., I,,··~ ~~~11i.. .l~l, . h .. ., ,+ ,.. f.TL]< 44 4l44444414444444444'444444444lh 44 " 4t4444,444,4444444444444 Iiill lh. +,i~ 1II, l lf the. ,'nI, ll - ln (I, rlitl+l: III((it i .,i I (II t I i'tltl IIIIIIII1I1 t+ l' i, |holl Ih illt hh,'il~ded : b v ilil :.. l/il ill.'+l '..l i)i;? -(1fIli Iu ,, 11rhlill 9.l Ji h+,l I fll li l lT. ll • ~lIL"I"4 . . lli--lhiG CC;. Ii~ l(u,, 'lilt'ii l'lr,'llllllem+~rl " + jr' |ill0 i,44l44l l ill 444l4l,4 44ll4i4lill44-4443] -4', 44 '4 4 4444444444444444444 4444,44.4 444" 4444 444 44444 444 44t, ¶h4 4444 44h4444444 , 4 444 il44444 444444 . p444' 4 44444444 i 4 4 4 4.......4".....4,-",1 i......4...4.444-,,,.,44,, 44444... .. ,..;" 44443-44........ !4444, 44,t .. 444 ,4.. . ,v 4444 ,.4444444444444444444444444 4-444 4444444 44,l~ '1 i, ix a limod or adI ra:itu+"o ýil iiyr. , Ii io i i ii lli i., C jJ1VS: , II lo h Iuirt teilled EIse-I. iii ih lnu oe ,t at r1 ~litli-rr ll hod let 1I'I I it lI tril: l, & 1111 r ,eu(lullllilnl'll Ili: lli(-I CT of 11 (. 5 -sal, li rr ui. i cu6;le l ilt tu alllyl, b ut) ollrl,, ne Illo Ili a 16 1o'bl1, i~ll und er ·111· Ise lady k ill twvo Iircl rll u110 Moue, i . e. to )11·11 flu llsll;?t that Ill", N.( ill l'id 11 1111:11 ,:r Polll;,, illl larlartll + uuI1, it' 1 Irlay jllllCI l111111 than ,". .II·I)L I) L11111 111(:.\ vrrll 1(r I Ur, u ilr'n I till I, !r in, 1ilU, (i1Il(y, Il lonllldi. tire. A d lii ii -im ii ia ir ri Ii.i c. nrl olilt Jillyl t )cllA rie qo u ire if t llrli- tin Lsi 11 1 uivirl r! I he1i +h ru nIi 3E Ith ul erll1. oisig u c luurilul t wu, BfllrRlilll loan. or u iok 1te It ; bal;' yet, to y icC it r 'Ilut: Al 1;011 loo s w ll; Ira Ni lh an \l. II). .1. S.I1 S. alder il, ·1lI1Ir+ la1 5 C ( llr 0111111t I or 'I rlla 1 11,ka/I lle Ir 1'U 1iE\'1'. -- - - l I "'c, lrttul i Ir1a J 1 i 3ON diorIm, l lelen nil. Cu.tulu Iloulunu,,ol. MIILES' CO.hII'OUNI) EXStL' I'.CI' O I"'Llr. l Uiid i iii! iLlc t l lol;(. ~ l~ LLILI '.eieiie I"Pi L 'L : tL LL'L' ill liy C . I B tA l Util iii' al iC1e A ii~'L~l.'.' tii wlll~l I:II :llnl·I Illl~il 1 I ii'.ii a Li'L '.fLL~ l .i.~ln i''. 'ILL' I L i~.LIL'Liyi~tI'iL ew il t:t"iL~L '' tI LL''.L iLL''.( ) I 'I.I.I 'L ~lLS, L' IIILl 'Ii,lte '..Iiui~c~lg 1IIIIel~llll~ll~il?. Withb~l 'LIIII k~lt~ll(lt' iS lll)1d I '''"'ll I 'le iiltiIl''Ii'.'L""'.L.IIL i'il ' ii:) It) (I.".i ''IL' '';I'.'''iiih ' dlliI ,[it II O Fl I lild le Iivi'r..I lllllClFi~:l~ I1,1,5.1·'.tl FII (Yl rP111: Ai:11~ l~lcl~r (lr io·.ILI( i lllIi\ ~i ieil LI·IIII~lUII Ilf~llIILi~ e 1I.1eHI bil;:~· )II Slf~'1,''.'. l~l I~l~l~l ll~i'. ll I 11 1;1lrr!. luIle~~il) 1,1'its ~l~lll~l·)U~lt~ti~l~il -' '.~I'I1II ''''I).\III twl ,v(llll I'" 'l~e t~e ~II) I·iL 1 LI'II ii LI''Ill'' \Ill Il''L A! 'I'.~r ..lil I I ."'. IIIIS·ILI ( I~ llle ci Ie 'II '' ti'( '.'.I'IiII~I( (ie ilillt III'Ikll .411 l lllla I:Lll~li1)19( llll BIICIIiYC I i'Ul·. llII· I'" Il* 11 '' I'''''' lc i' ill '.'tI.I'I ILLte:i'. ... l~lC (~l:~I IIIrlll '''' '',i 'lllr ,lr llr lgI1·IC.U ld Lll LL'.'.'i'.k.'IL'.,'..L.·' e'~itlil s lYI'Ld 10:1· ti1 l L'.i.IL'L'.'1.Li'L1 1 ,1 I(LI· li l L i'. ·S I(IIII II1 t I 'Lil~l :I.'L'L.'LI Il'i(.i Ica llll f ,i l .;·rr :II I ".'.LL'i l'.iLLI it :oi l i III·: l.llitl'.lI..i1 IILI.i 1l 'Ijl ll II I'1:11.1 1111 ··))il :lil II (tl C~~l The "hove toe l6:le Co he nhoI i cd poly o I~till s (ie I1 11·(;( ucri'~ l ,1 ý."u l I, and II Is'·ro io_ " s'S,1, lo (·in; cow. io, ioo ni, oril S, 'r'\. 1)44 .4 'l ,.' ; ti ' .'' nod Iuui~inoll, ' :loll ,ca, ring ýlu IJI · i:llll ll .bru , ill· II~ fo4444y.4 cal. T, llo:llpi lwdu+l Stradt 4 P ..ie i r C 4444444 4. 4.44444 . 4vei , 4444 444444,44 4 W L14444444 1444 414' I 1'444'1l Mli .('oil Love- 44il44444 -itul n 84 t. W il Sie,;, ,r in~ , ,Ill J lllilrl ,o ct.. 144 II 444444 s lI · ~ 14444u-44444444414 l.4 4cl4 41 '114 4ll44)844.4.4, J l' liur11ut L C'II, InII1E I .1l'IIwlljilllllld' I1 I( ( Hind 4 14 444444 4444", , tII44y4, y )4 .444 W in)4. 4444444444, 444,,. 444 44 444 '1'llllnili: 1 iltln..I llnll1I1 1 ...I1 · 'Peal.l Frc·lcrick Se\ o, corw", 1'(y !,"s . lid llll 111( (:1 111 W+. Willi 4l,\. I 4)4 d lil 1444 Ito"it .Illrl · i·. Jlor II1I1, LS c. or ,. Ill!) : l.-J; tic w, (nl II,., Ito,( ; Ill" made I. goe 51I.Clllil, ill " ,t "wL I 1,l Icuon.ill .1111 1111' . rl hunt m id, II(? il be pt.... :Holy ntic o:;IC( . c I lit. l *11,11 11111 II ('() II; - CI·II ll·(.lt le, I ' 1 I;L;· 111i 111 eil (orlc·I uI I'rcC(' l lit. I loli (.'louden ll ... I4 III 4'd.,4 -4 4 Il -), "4 Ill.C ,n. loo; c,ý"ili·, -lvp), re"'IM, M1.1 Bolo.' 1 W p:::!;i· I ..il the credit..,.. of oo1. 1 111ol Ient ip y ((II11 II *I· Ill 'Well sl [H I·lll,~l lI. I~cdicllc cil ucu:I ytoIn,; a II 1 11e!·( II1. ~lln:~ l ulca atime Ill proelcud Iw' ý+ luý'J(·.llll I:III iill()ll nod · Ioai ert Ire .lr nit I vi l llll rr (1111 1111 1 t1 lll(1(1 LI 'III r l, 0 11t -l n ( 1I1s, lu, ilill 11, I ;3 ~11.1[( 11 pour ll pnro.iur' l-e lt lit ,illy de is \lloivlfifjl is Io11o1;.-I lcnei.ill l I'I I1·; ('hll· .* 1 IIiII · jl yjoin roleIr.c to~ici lr lll''d'.I rl ' I o,"n rtoo cur nonneu coi'o nv1o1, n 1c11 7 de ;usher, 115311, pu Iluni it lc ý"riiit ointýlolll" ir~)l l oliloleinlni a lit llull T en pro"ltl1, 11,"n n'1o1t trlllil a rl j .4i . 4 4 . . 4 4 4 4. Lore + 1111' ,i l1: 1111t115 144)4 - ~ i IU3 ig i 11)4)11 ~~~ 44 1144., t 1,15\ 444-4 Ii .;e1!:3 .4 ('4- .4 2.I.on un'" ' 'illul" I I,1 441 au I.5.11'4 s I iZOlilr INI I 'JrUe, (rrtqL ASS, C,, IIZI I $XS-H; .1 1112 ~ir', r'1 Zr, Oirri~l Jrrrr'; -ii 'I'~li. rrrr'r'Ir If~(I)111 rrirI an idi illiu grrrrrt iC rri, ll -. pulrrlirer ale t jr.;i 10.000lll It".`t of _ Inns, hint l l ll l l l , ham T( s I I l I ) ::3 \ ll'l; 71)Ir . hire uo ` 'rrhir, r r Iir ,r'rr tr'; gairrtrs,kis r Mo.. kr -,.c; I I)oL·*( lialr~l pis. irrriirrr;r.r U.r hrrir; urr8'Z'Zrri.l, a to rut In eon-; Inllli v asiloras:lic of writ I1III1· of ever, sizeasPII I)'loalillt; dbl C0 1111! I. Lulll.+'.+; Ct 'ttlurkinl - rrkr'~r. ,urI ' rsrl r ri' flls cilr *rr'krririrrr' ririr an el-a;Rin aS1'ie; atit le' n. ,or s by 1) I11I , S it O I ODING S 01'E'IIAC ('01 l. CODE 01F It.. bee~,, n f o amtsI tinie madeIII know~ln to the IltabIII Ihr r( Ilu : I sew l ldtr u * f III-, 1rl II, inna Ci:( T Cod , - and re j oll~, loiiii u Illl'aldill IIli! Irthlli(·allilll of Ihi workrl~ [Ie irr' wits nor witou aZrrea i hrriai sloe Zr ns *re11t." 1 to 1I ill' o d l~ll kll' · But the · Io·(·1')11 ·;llljlll· .1 ultnlliille t hoot deep th ous!.sol copies, and II1II Iliel.l Ilndrust the State more than f 111111lirtly tlu)-ll~ald dolhrs,*· was eirin,'IV nut of print. Fo~r IIII: Ihlill r orirrii ustll, thet Ilsllal puke of thle work IiI~tb Levi froml Ihit ly I rfrftyrdollrrirr, I isrrrrrrrrrrl f Zlrit torrres ir, "'h n ihlmrrriarter operatllUs Mora cvely'14 isehl~iillil of the rill· interestedrl reithr ir rirrrrrr' iririeirrt r ioroi i td 6,ll erns I11e~lislllositi oll of so IIICJ propertyr? ..umiIC ll I t jefrom Chtler sUilll', that---ltllll u ullrto +, aIv other ntliir II neon Isw"-IS i, as musoh ill, lanxs-hook sod astlnoil I of III, rrervlrlrlrl oIrIdterrirs'rr ir ir of hrie ,chile gent], I''lr lnlvyrrs oftr" Iiriej Zirfii ErZZZZZrr irs fri oriai Ill-e sates ,upon the ( ) )Ili-i, d \lisli,'sippi r rr~ets , hid frnd aN. lier their )rir"du' inr Irh Jr r Ihoer a !I'I'"L a~ Il*iiiy of rl'lifiPra, to ire e're anrh lank.' it U hlslihrrri rrrrrr Zr,,!it rrrr'heiriairrr r is aid irr h rre Imrr'Zrrrr.' rrlmirC rIoIrjrr itrrr l lrrrri rnt rrr th iudo, or Irh.'Z r r r ifri th llot acri It s not iv tt sisio Ih eilo," that illi(, Ilst edition rr r the wor k Nir ''r tll' i Iv Illlplr IId o1'; I·( I II) hItV 1h i tit, re IIe'I. .H-i of it would ""ii. sm lllll+ are .appl Ihr pani.VIc ner' Ir hrt ZI wvithl references to the lirpoI, an Situte , Ili on!, r to Cm'lr lti,' \leshe . r Ilir lll·I cIi,, at, J . lilrl made by the1)11 In "islatllll , mad (I'll1( ioalcohol ll Ildecil()l* I n 11, IIIIII t n:11],tll r .,Ir , rr ·1t Zr,'s spu , I.,l C Its I Ir i irr ,r'r . 1 IbI,, Ze'Z - [, ilet The polii-Leis have seemed, for th e 11.· ·111·11111· .( s -r-1 ioteod,"IIV," anal edlII'Iulilul l),lo trl1a 1'i 1 ( the wl ' ':l Ihr Illlv esslo1n·I sal vi er; of \1 h1. (. lots. S ll tll \; 1:"q. nr r.,lersI l i e \v,, ()di ' I ean.' I Zrrrr . i Irrr v' ir o . J r nitrZo r i'r''ir ii,, ooa, s,~r'~r a - o :o ~ ~.ts have cav I. kind,, n.-fisted 111 lI'p Ilil l wl~i ll, the -I II Ilialilll I, litter which lh','l'lIIl has, co llll 11111 I I te s . . . o tloJIIP ir studies and prncli~lrle and to 1 11 1 N I t liV nniuallll ,Ibe lot-ll· ter III'ill III1 pum, who i s also·.n I, X ,,' is iri' r'ri Strn ll ,,litll, E . q. 11' p(1 e11,· t11 d lll v deaI. III'.+s oflit l alrll o st,' tIIte nd er: well tram that ti, , lmr Ia(olltjl I+ of lisp work ~ilf (ll h ll slat (· l'iii /1 v ..d labour, ,,,'-rued byI* 1II1 IIII 'IIII ln lllllr r ill to the Ll l ill,. i jtPl llc lr take oiI1 it, lItor, itll~e loI li,." '1,." i(. 'I b, n IaI;ises+ w ill. 1 6-· 11111 tl:l Zinihl r rwas'ukerirr v Ilr i, rr' :, rri'rri F ir.' d their P - e 'fiii " ,issir ,,i.Z I hr ,r of' r he 'i r .rri'' ii airl dies:+which it is bit ell is slot whll ·I ,I. Il t ll· "n eel. I( w~lllll 'L .v.' (II11 re loi .PII1 11.11 111I In Frenc and III(· 1h iipo ' ,ri'rodp pri' and, ill) I lrr a'r' ir n rwl is pense o)r Ca., se ll, Loil I~ 1l wake the wh a, 1/11 "11( 1 11c18 " eIii . fi rr it rrwi tet'Z i, illlr I n e , I t w llpl oi bu rr'a v fred ie )il IIoltto apt C .IriiI.NS & Co. I'rhihe+ el N :I s 11 i. r NrI hi. r'r..:II-il'r b h o'r] II i '1' IIII1)I N.." oil, no l1I.11 r1 ( d'e·1 ell tunes -1 I!·l I Miisoeop iii a;''r r ' ''r u'!''r ti vrr' iorrruiall io ·I+~r the tiplp I p111 e :1 o1· it l is) tll.ll r ti ts,' ll .ilium,;, the l liceII Ii) ii rrrri N''.. eo-i''r rlceS r.rri,: ' Silip Iir I~l apoli ~ i\IlI II . J1. to seat, I, I.I Ihi" _ 1··11 ( /1111 shii, . rsrrr illri Z rrrrrir 1,.1 O."rr , Zr leairnr rrr hr *irl. Ii',ia (rr', llir'" ' rpa;,irt I:i'ii''ig''r- rr to l", , the ,,'i'r'irr 1rsrr.i flopl~ir~vhrr,;" Cuptio lhuoir' t I~rrpir' d 1st .loll tout !·111111 11~· )11.(·llllll ((I .\ l Ir iiru'v ., i,, alerr al rri, at-li pii l l,,d and , rtopper M i o 'ie r... r :aw I.r.I ' . ., Zr;loo' Ii ,rr .r' r' vI rr r i rrr'.r Ii r, r I'. , Zr ," iv ii-l d at trot l I 111· dll(·lril ,IIIIIIL '1',, ,l ... ll " ao"` il hr o ,l ..o il ,I"!,,,, il. ririlir tZre. of the sir-t Illld·-1it n w ill b, I'l-idedl(Iil l Il ewe, ie,· I all,) hadl wt ill Neat... tak` I it Ilan it, - 1··· Ill ,lot l." "I 1... 11 In. ill aidlo, ~t i, o iic u l I &h e A-I I, " ii' llr'Ill'l. 1,w!'.Li I+ nr v oos s~ i b Ca lai. w ll "ý 110- ,"':1 llfl, ra , n ive r1 11 o, aid ex I;I" sheen-" ""1''.+ to mIm" lsc. 'I hits 11 ill :o t'I out 'hors he lowed ill, illll I , (J :I1li oho 11i.ll) -il1jli 1, The or· mllr i of these slip. will sot he j rl..ill ,· \\-llll· l'f I·(. I' I lv le r, p'Zy'i Ir prr tr ,mb r rnhoo)o 'hear. uti 1., a re line In I of I',ditl_ h, 'o 1IO",I IhIrrfl It Ih ,...ait Imo, ZZZ fi I.., rZ,rr, e ofZuiiaZZZN rZ 'ZZ ordw0 la lIZ, slats, al)l1 oIt 'Ir~ II·,rlrr r. .ilr'r1 EirNr' A'r I.-ii N; norr 1'3 011Z ir,'i,,, oit of Js Ijrr'rr" I , I,," l ,h &rZI. (I rZ'ZII rir,'r' ZI. m:il d hl i ''.'I lie; t ,. J; Ibas I vd11 sloop 11 -illl: n' CCI'' 1 ('.11, Ill l\1'1: u.'1 I1(_111).1.Il.1I'ts. NEW ' ". rylll: ,,,i 11,i ece, IIIcIY I III..II 1.i e 1,111 III '1'at 11( , the I~ to pcrnl lllri O\' i- I illl Il, d i 'i i : ill 1tnrl c Iuo, and eo l11' i in i i*.', I *.,Ii,'iw i ice ii, 1 iII the ;nr u u;;e ln,"e;UIIlI, n l ill,- .ii I1cc?1 \ I l( Il. \ew nod:111 "tee eu111 ;,ue ili 1,1 Il,·llru ll . l ill11 will be hi nt, andjl cc ,,;ell h 111- " ill Lc p( n Jnillrll )\.ed :,l VI II ,1 .lllll lllil lill he 1 neh d to the I'e %ilh R 'nil u; enunn.du e(n,1:;."e., ,t ill LL;.(II ký-lpo I'll . 1·(·ill 111 11ef· ,le llrle:1-; 11III il n;,l and row\ Ila l" ".I II 1 1 n,1;.+l Ill ,Il:,nu,ý` 1111III fo~r (It use~it ul v,-n;"rs. Ifelli jil s nu 1111 11111 r ...... · 11(·111· Illill ; Ii ollel:I + wl~ ille In iul,"rf \lll i 'a~ll. Iit, enl-( lis uud c rl;n·~lluo l1Ih e hoar de r I 1 hq·( ' u , c utupItlllllT be ul the br.1 g1' Ilnnlllnv, and to (~ n(· rn.,ne IN ,It -p pl ul In· U1 tl~u ha, u 1111:;111 1weu I11) led, whi. U IN rllllll? 0 .,L I ~ ~ ,b It f S1l(, I ItI \\·lrlill~tlll env, ,(ill Iclll li el Ihi , hit rl inr,,, , ,,,,,, '::"''"' i theI; rupriri;r, \. u, tin ll, rin-l unllellli , llI)III t,1n" if,,, vkoor1'11 t 1YI cI1III and li.; 11 6 11( Reuel all y, II)I .·· the,, wll re; "ýr t I ·, SI·v I PI Ihie .it II IlN l D1.111· c;Iii 1 III citiei~i c"url aiiiauiI.i'l Thu` nca[ udv,,b,;!e , ofI)III II l e , hnnII ;ne I I lIiI5(.11 know In 1)1 , Iourg Fi)It deI'\l titkaNI"e '' lIii unil ; thei e.I aa rim mnd;" MmoIi. ii aIpnII1 I r the ,.;rIl, .u' 111 11 11· r Jlillnl u ll IIII'(· lill llnlll.1· II tIn I, I nr ,u~ni1;rr n lnli h, hlIl (n eln. lent f Iii . . ,r , 5.11 wllllill, c ihwh the c.c Il ;, "J n nu l: u e r( ~ ltrrnllb I, ''I I~SI II reahhni idol 'ightful ,nnI"l..n hil , I-u \ ct il l ut 1,11 L ln , b," nbl.to utke the ti l~lli 6,r 1'cu' nu la,1'e Ic .I cI\ lll, i )II. lIl t(ro ~ lllll l lj-''j lien~s Jh;*il·I w r uF tag In IIce roan,, pier their I:; Iillr \I+, lil ;llrd Ihr punt r r in lit; , cr l'en an'l· I n 11l r ."",c~, 11 1' 'ac'lq l l. ill mel p~r ii I. tut, t die 0'' term,,IL \P~t l'ki- i- JlU/~)lli; SJAG [,. COAJ~l ii s'r.: A IIO: A'IIt -' ILI I "+. *w M, a, oe d:n, ,, Promo er bo 3,h ( cIotuotnl) to rItigiitst a ( he 0) otiolToot F totot oh,,n Diters ar tnot A'wposs o tot o.th tootn ,o - It --ll.l. o1 I:t, h. II ..o.olno t tiooer tt oooooooll too-z,'- . -oto Ilta-o k t vt,,C tl, h o, to I I Oltl0 st +rlllt (I'" I'~I.+. I: I·( 1', ~.I:U lilllt4' { . l t llkd I'nli,( h '-' tlIn otlut ,t't :I o I ooI:oy ) t ,ttto II oh n to Ott, |: a lhe hil to.% 4o' oo, (+ a o A l ,,o,~o't /kooo ,,,omt,.t r, .o.,)]F.+h. ht~ Pmd r Jz ;.ll( IIIKh,.sG'lh':m I.emli+' 0. 0 00e wr A b to o ro-ot tootgl oIoe-11 sio, rot -In. ol'Iot Iito otitt rotll on to oo biletA ,t to (-[h~ou M obile r ltt Auus tt000't "to~t~ i,-t .INt- 1oot s X Io(llr o till. I 0lll'. Ou i l L i it + ·117 11 (O ICVC HIPII Vl~(e~ H1·" li~t JII't I.NIIII|IOPI hi "thll' (oot t O ot ttin. omMthe r l, ilh - It l~llu srll : lll,. 5t':lllll t)ll lr9s. 1O 1.0l· Ot .llt I~yll"(.2' i.lltleP si l slll ilt(.l Ijlnvatitlr. 'r le (.lIl';t RIIII |(C~)l'h'.lll ll i i oi l3 ttotott o Ch r '(lot' Ao,'o'o to li Fn It' I 1,-otttloottttlltlltr 'oli A tltt o Io I1"oo II" 0l0tio 00h 0l0 0 ottlllt't r ( o. 1 t Th ul l Sl althhil, lrtl troo Ar . t r r 10 t-ooo.1Ao lSt. ltHo OR~i ~ll KNE'"I~r ()~~~Ls I, & c.-imprtr o V I o F ncyntl iem • 00• tA+ tII ,ooto l t toot II O kA O. o O ,'tr hl tt tl.o V irOl tt OO rtO i lllot ino t o l in t oo nll \") ioingo to Ok!' I tI hoot thoksanop A. II c pl:: tc·om ,h conce 1roreo, tola l llAt lll l At Ia.es 1 art 1 :::=, y o\t ,.iol A dO t to 1 9.Ait e 'te (ha enre it 1,-to to <cue Iotrtd', tt a 2 l8 a,,0 At-to-hA tolotttorln tAi(t0, 1,85lll .+ I tpAu l m .\ I T 'O!l OOAr e m t l \ tk 01' d 0,0r3 ro l ''ro at I lV.h i.th . o io tAs. I fle t t !lmI hmsealr M~Ltd(LI: .p.ou ,hl 10 las tn4. Q s ui~t t ot a , ,e.t ant + ASuil I l~ l t·tll· H IIRI,- · l·l n.ri·il'tPS, II 1)·1111 1¢ 1 N. arIl.tI n t oo-',, 1 ,-ot' + 0,, ,o.fo-, t Iot' totototottok t ;btrctJkh;. 1i",, quih poro' di. r 7istaic dh+ + pro"-or lh ,,S toot ( '-. jo, mtoo-ott oIii.ttott.. -'0 ll 0.1· , ' .IoA IIe t(O'll~ l't tho t lc |hllll Akot,00 • .elln t,|'tht (l·~~llll illl h Itv.+..*nw lu|+ it' 1D PIlard nlllh i' bu+. Ir' 'J s)i· a r t ell l all htl , on t el~ e R t utIer I.AOLOtOr to. i ot too- o atto, t-lt, ho t' ai ph mloot,. o eoOt I.000 I 1illll ooji 0 I(IIIII l~I* . .3il- Ni(~ 11111 I\.lolk~I-It 09 to leot S-otoo, tu o t', N oII,, la lll t el ) N ' ( ti l lu.l e X rena+ ,tu nequ't, .. u t , pvh .tm the nigla uph ie,+h t tull(l" Illlll l till(lNtll . l i '! 10l.d00 a loo "oi 11ot +tot 1 1'otgt I·ICjl I' II % I. lItk'+'+ *:1I~.Ull (l·T11l'Hll 111 1·l~l" · *tP.I IKI+;+ p(Fnw00n1 ttoo--o IIelp we~tdn Iurre 'ig n In ll' h'-i lt', olt 1 l i ll t ;,o , ,lltl, t to lq h to r lhr ll0 1,.tIrI :ooooootoo Ito-, h o - ootli< l rllo.t - , oo O Il,(o t . l'l" tgli o -oto l .ooo I oolioIttl ooe kioLoot I tlioldo00t At oAOIOOOG oI+. "IO:OToo el tneotnorete11It,-,, il I.I'o.\ N ,"e'. otnt O 0il0 L00 00 0I, til. rd1 louto o ret Ie, 'In0 flll |lld i h, l I : ottIl te l dl it tod t o o-lll e lll 1 h )h', j'1 tl. t I d tlll( l', tI l tilllll otllt -- hIooo0 t I, t ; ,h,r h, k (.l t111r II, 1 (1 0 1P. h'r,'hn ltS ill| 1 jlhl+'l". lo y tll I+e1t lll exam(( In,,. Iihc >. k + h*h '11iIll l.1-t't. 111 •~ t~~tl ~ih',l llb e l lp.ar ,a kll l i t Io 11ti 1 oIq ttoIo hllio e lat N n Jl ,m p s s it .e s LtJI','4ticP 51 - rl· d i t I , t I\. Stidll u , I Jp.l.A oot-,lt0h Iit' - It olh 1 h t i ·)I1IIda) fj.l ,ll , 1)1 ..· bl? rll41 I· h~uk i,,, ii i.,1 boo t I, i s I~ t hy ll, 111 ll h1(:~ ~Ilillllll+%llltl 1IC; i ii 1IIi..\'.t g .l l l~il';# :11 I A.oALlotoh h ro t-Itt s,,tll-, l:lOo ItOOO tlo-lllljl0 .r''oo .t,.ttO , ;Ihrlt£,rh Illi:i1.I l alll',' fIIX I.11(I h,. ,h~in+ \~. ,llh,. l.111uI+=1 I""I i-l,·l~llt lt~l } , i1 hll' (·htlh~tll-, lu. ()III PllPlIlll t I. I t•ot o to- o t'o-llh ol o oll hl t-.,I toooh.Lom. Itoll U toIt, lto,,. tooll-,,, 000.0 I(· .llll < 100 lo t toot 0 too u I 1 1·e\li i· .h< l. l+llr t111 Jlll·d ill tll ( l i. illt :I~l lil till .l00lll0l00t0 | ,oo llol- ll-It,,ot I 'l OA 00i0, 0 . kllob 11+l,.l tl'' 1 lllik" 1"ill ll lU l~· I"" I't•],.~ i, *Illid i II ·l ·II( 1II I II(l- t lUIb, l.\l~i --I bh u tlu |'l· t.llvi (1111 IV I·· to. ·- I II. , -'·il -· I +• to I Ito ' o.oo It '1+'+'1':\'1' 111+; I .,-\~~l I.t) I.I.\ NI+;---.' I:III.us/e' TI 11,, 'Ott- to Ltoll tol o -tot,, to It 00 I i t, tol l o' toti o It It' 11 o lttoj o il'titlltlo to 1 I ooo lo o t oo 0Ie 100 0 t1 .l 00 I00 00 l0i, j io-o Ot : tlooot i l tooilll' tI I% I i: ,il.-l'oloo lioloo lll i II00 li0 ooootoo l-o~ i .- I 000i0l0'0' Itr lt l';t 'lth• ,I IIalle, InIIl000 00,0llle fi0l111 +lil'111 1 llll'•l-+illl't'+.lt'.til'lIll I•+ll+ill.\ Ill'lll·:llld (ici+.lCli" IIIIII11 Il' illt" :It' Il l .i ·l i . lt I).u'll(ll·L ' it ll )"."U 1111 I )tit .. 1;111111 Iu II1.t\( I. h ltu leS t. lil( ·1 ·itti, g . +' L:I ,11|+I Sllll le. 111· i u: ul; u' l+',ld u1II(II· (ilo ..i:,llIIC ih' hl !'Ull ' I h IIX ~ll t'll, tl' Ill'" illlt . lll~l·htqah ', lllli )lll~j llV llhh. L·:IUI·I ilil(l l Ill |l'(- i rllll II:IU tial'l' 1IIh:. I"111.',(· CII t'Ill,; Iltlt lllle. ll'll 'Irl'1t Llit ,: I'OIl'll Illi(l Sllilllll((. t' l |. i iLt.tl' l tS It tlItI ht II III.1 hi t't·lilli t!L \ICIl'Lti tLlill tll | it;l ll'lili· It t'!+' If/lt' Iltl Illu tllul' iil:i I'111 ll it II I -:llt l . otott ;I . ot lto ot o,.tt ll-toio llt I1:IInl t Ih.ll I lir~llt+: ~l. pl llqlll.,i r chi 'llt Il~lll lllll. 11 hl~ll· pll . l i. Il'tlllil·IIC iiii·t1l. Ih lllll,.ll 'l.." 11(i 1(.~ ll~ill I: 1 I., ll., i~rl, ,t Illit IIl.llllll~lt ,Ii:.111+ +<"Jh'l il', .tls(' 1it h*· ,14 tI II· CL \ll llt, L~ ~ t lilll 51· ! i+11%1,,1 il'l·· (· 1 / i;( II tIl:.i I i111? i~Ii 111 11+ i#I.' lhl' . i 'il lC i ,Jlllllll· ! l ' IIlllt.l lllll. I.,. 111 I) I•-( I'+•~lle :1I(· ~ 11. lts liil'llt l·l. +4lll h J l .I(( C: |ll (II i% to ltooh 10001. 111, Ilmllh- Ctl +'t.+llii· I't~il UII·( i;~~lqtli' lOtll |uleLl'. tit•~( 1il,.l t1·11 I llqlllill' jlll · Z I( li~it i i.) J I1 C iI1.. 11-11llll· F·; -otll tIiii' loot, I t hl i 0 0, 0t 0000 00 1 1 . oloo-oolt ' oot' '.000 tt' opor to o'ohooo , ' "' 0il 00llD2 toll o- tootlP i ilobiJltt.t 00 o i It o-I lh~lt-lll.to ottto l olllllll IIII 0 0llgl t~ 'oot totoooot't• 0000 000,0 '100 00000. liti, I ',oo I 00 "0 0," , t• tol oo r;. tod 0,0it .\ l uot - l~i<. i h l lt Il h'i,,lt'I 1 tol'illi iil tili 00 to 00i 0 tot. I Itllut lo, otootXlol t11ottlotoIoO itots 00~tlot~t 10I000L. oiti toot t'lltl~ll, .tl" 1h 100u 0l.0ll ,l l 0h 01,0ot II,- '1.0 I ,. ,00l kll. .C t I~t.~ L'.I t 00l00h0i-0-n I .. . - (iiil~ ptoo, h hI I , ,oo 'htoo Jooto-t dh gh,,, 000000hl t I Aoo~t ic ~l . ('o 1,4 e~ I ,I l II, I' t tn t, t i , . I 003++ .oottto,, i mi,.lI , th , r,.., . o I:.'.'1' I)i " 1.1 1.4)1 IýI t\4i :-( ',,u du 4,.)", .r D4i' Ile tkll in in . liu r . I n In'T IIIr: Ii,, ,I| +' I i l, .slte I : u b'lale I ht Jyyr'ty, .v uJil(l.-lh,. , lllll 'l( ll rll , 1. I ll-- .llt r (' Ia o I I II I' 4 4"4Ill4i 4I 1'' t 0III. I' I lll ll d wet~ 'h 1 I ·lrllll v -n 1·ve t ill (. 1(11·. dyI \Ill i. II) I'll tll t¢ i1;38., l uII uI Uil\ - ,l I -. .l ( .rut :,ilt . Il lll e Ii' . d ' l., Leg i In I d."I'Kl alt dv I l l, alr· i ll liu+ '".trte I I , el'4444.44444 14 444i4 '.4' 44 44r4 n In 0016 Contllilnuer I1.ti ll lh , r", Ie , alt m. ii ,i.i IIIC %P lllru lj l jI l 4llI . 11 .illll 14 lil' ll 1 .I Y l:l. Wi o eil 'lllllll (, CIuiI·i. nous( l l Il." t olin . o(11 1 . lu' , sIIt nih l l1..dl e. I1orV..i l Ii N I. r, a ll keepteI' I.i - u 1 ()co s lt n Ito I'llr 1iy.• lli-lirit k .hhh,.( 1 e. qlui I-ii iiiiii(1Ii vir tll a il "I ' tl t l'{+ll l , o~ ah' t - IIt'n dvv lll . i li v o..lloT I ,llll V I'Iu , I 444 4 4 ,h"i. 4.. o kI.i4'4.4 , l . , It' 4,1 i ,, h t l a tr4,4 d Im l', r lllt, IC ul.l .lu l hI n.Tl-_ Egy t ia ill., e Iaan h sh an ill'. ll .lhll l ti l . I ,.,i· h i' +Iol, 'I'r.I ii I,,I 1, 1. 11 1 ., IAim .tr Icani" i llm,- Al, 1 M1 no11111, 'll I To b illnldl' alit ." I , in I' tll" II l od. :ihlarllth f oI P hI l ,ory stone. 7 "1 ,I ter I. bdi·t, lltI ill t'l lh' Ill . Irý,iu. ) 111 (: \lllll i lh e lt,'ti e n , ofn pr,. Roan le & Hydr a b~ouie Ceme 4nd4P4r. ,iL ui. rop,m thi. r 1.i ai h I. h n dd a 4Sr t nt . t' 1 m, d'.\44'' il,4,4 1 'u ,44, :; ,I , 4'~. 4Inl G't.a di . C 4I.'l e 4 4l nt h ' h ' 4lt'm m t 4 rllll t\ 4 d 4l I'nllnit , Illll, l ,lil n Jan uli, e i, t n'illItn l aJ INer -, a·d a t t. cll4 , 1. I44 14i4t4 ' 4,ii 4 44 I44 4' ll 44'4 at, ' 'l4'!d 'l.'4I-l,44 I ir p,~li Iti x + lrlx I,'* lill cou iphi n. I or.e.,h,,.stt, u itclln,, Ih v f; ,, .i"t,, in. , r d atk e I il''l' n l'Ul'tparhI'. I l `l In IIT(," ýl II.i y .l , , ll i " ,i foull alind ilel , d l ,llt, l i, . + o II J'ttl v.d ' it plan 44r 4ll-·i il . 1 t l lu I). I I eI444 4 l 4 i 41 , , l .liQ .' 4n , i4 , I4l4l4 , rt v n o.ll4 ' 4 4 n ,,o I .;, 4 4 4 4 it h 4t d t4 4 4,'r ,.tt.rlal olll Ia l if ll rtihll olve o: If , l. I, ll I I i o b rAllll I I."K h&llM, Kt IN ltlllmz % t piTR lOU .C tl e '- ll4 44 44 '4 4 l4, o4 t i444 . l, l 4 ll4 4 i4 lla' 4 i4 ll 444 4,11 lo ch. Ji44 4 ll44l4 4 rll4l44 l ll44 4 , ' lll I4all ln it 4i4t, +;1111;i a iuotlllll. ,'ln,1 Id Ily ) ",hive+, .ooze pOUller d re l . l. lv a In pl - u.;c ur, ou i iit l lima it ilt, atoll` Butr ,I, lit ,h , C! U Cur tollihvuuso sitlt , arpultuid the plilt.trtlt!. "i 4 4l4 '4 'rib 4, 4r . 4rte Io r.4l i4L4 g tro ut their lo . hbri ll. in 1 Nw otlrk, alind will keepl constainly Uil 4444n4d a4 g.4ni4ra4l as44ortllienlt ".f 4M4rbh4, Man'4l Ji4h'iec4 iide or the best Ell ypll tian ltIalian, hrleh nil ( 4ra ve 4t444 t4 n' l4 ' h e d a nd p l, - ain 4 ill4 a n44d l in t el4, ..ul the abovl work. ie5 A,%ME:, K.IN & ,TROUD. r1 llsl.hily i acd.ble mid . h i' e AMh ",If] l , t-o. NeW Y 4 m'I.AN(;I, h.It (rnam s n rreeO n i It is ci, iilieniily Icon euolderd inf the I lloai g di.h ioi': DyUle-ie i-, in ll itl iof; l i:ina and liver aif tli:itoni , itt every 't'ge ntd .ikgreen; Trileiickle, mlllare ioericiilrl cl i tll tan e ilocident to mothenrr; f e ,illta,lt.vr mtd gln, inciiieut ctoeloulnptleno 'gdeb cli'lN r Is tiert i tlh IIretr onlg, eali Ilne forddl" iia-, loII of aIilietitj, nervousa treilorsl, inelriatlin oh' Tdrlrilll tA.lrn;, rnllr odic SffIcion o af ll kitldd.lthu'I iwllll whe thre Y ,eroDll oor iflnoll laltIor3; nervoIte o bililous hrvrrs, of every variety; sCIofule, nit rheum. alld fill I~hltchns, bd olaters, and impu tre e ,,mllexinii' ofith, akin re Iletooeuoat niglhtr, id doily ir ttbility. antd Inhllrho'v - hie unlmmer r omplainl, and chnlera ildl lbl or dilrri,-hc in g or own min iin; wortl, aid flelrs Ihtly ,il h baI Ilall; chlonric n .t tie l etiuiiune of the bIrtart ild heod; chiagis of female constiuiotio; li Tof tlou a uiiired cin. etiattioor '0 either a.sr H:Ci haII Iii I lucPIn yem mintotlci ei hCel by ano other uidiucinep A oinule, trial oftr t IW lirs' edicines iro , n" i tihee rase will pIroduce aich eloin,! as will in Sir, ate their i icuitu rable "ouperiOritiy, i id intdnce such h usie of itcii na will intsur a ipery eand unouesoni i i iu,; care. lIiriiietiir ufi ri taloU iiiiolai th.gdem. NI III I toI rt: certilClter eoolciite wll blle hown, ae frta. i ti elll i f thlie caillu iti ii i lmiihlm.ble to g.tre theur tlhrllr I hln'1Ih t the ii.i lll Ii ofu anliiui ulaer. O Dr ,i-tvii. citiilutaogiil tl h.e. or"r uI no odsf 25,000i caser, avl til h. city we r I refer it ni rty peamstr s who hayvh TIeil relieved, ald ir sntlm ilsan.i.c entirely urero d of' loug sludling diseoues, iy er Eioata' C.ontnile Pills. S'.n'ATl u OF uLUIO IAN A-Fist ,Jludic ('oulit. '1111 4 'Ix'A Il'T InOUISIANA, To all whom hIe l i!se t fsr et ll come, ( ieetti-iig--Wlloea a Janmes lr lr.tls lli i es h :. { i l aud'Ihae d tll al a sale nladtl IjPb ire blitiffl f til. aorilih ls itlepmrotpltro.lty here.' ii.lit.i ditrit-ld, lhci appliedl to tlle clerk ttlihisooloa1 in thole ,litii.ie iutl.ul.d if ,il o wea I-crdtd on tile 2d dia of+ A,,il, A. I). 8.;38, fio a mnoilion or odvetrtise I11.'t in elo111+ lilt t0 ao ill otd ie ile gislaltrte of the St;llt of I OlliiIila tlltilld u l All.l ' a ti 'ot tir le fullter assu IuithIetd of1 titlies itol rclnistln :I jtdulciaol tales;" approved I l Il i day . u lty f3l t-oll, 18t;i. Nl)Wl , tlrnltltire, kIoow er, aitd tll prPsona interested h rletinl, mlr ne'I.h clited riiid :IIltiiuihcedl iliiie neme ot C(ole t ,i t1 :11 nirt ll an) trih tie tor halim li anid t Si11rf o lt i .t a In ' r i. i : lltlc,.s l cjd i lgont on ft el nr oiloy ' 'il" a lral il\ ill t1'lut C Ire ll: e1 1' j h lll'j l l ofthecomtl ItI. whc Uhilh he s:.l iuii, uld.., ofi ao.' i'r(-btHloity orP 1 illt ,:liti i tll te ra , i ;llin nle l tu ,i Iitl lirt Selents, ill llll(,e, n t'l a1tllll lO sTle, or fill on.y ,,tie tr eet whatrid ct . to lol eai.s,, whilllm thirly'tln s lroml thehl i ° olli',n is ofirst ilosvrtC( ii tlI'; Iuihlic i ij1-, why lIk. fH|I' I.tli) lC t llt hln sh n , t blt e, nlfir:l ,i :tll r [Iuo loh:g . 'It-e olil lIllritll owas oulill I~ tlhe thlti.itf if the dirll , ilul n i fhl. 311 it I-ol..h, A. l 1833, by too III(. I'I l dePCrLeL o Il'lhis co+ur't, I'ellud"t',.ll o11 fI00 120thI l dI td t+ Jiliati,, A+. 1i. 1818, ii il suit entitlid lJames Br.r W Ihgg t s. lli.i tu-irtutan., No 15,191 of the docklt Coe, la'I.+it/ 1ch . aic s:lhsd J,,nee Barynvie, r-+s th Ii. ll.h. l ' y ls t 1Inthe rice iit' twnl y-fi. ,e iota O (Inscription of lOliCriv is given i i the .)die J1 lrlrl:lrln, 1i.el. oirce l prnl r:y or p.o.l" of g+ro d toge her iJ all lh hllillt · I i(aiin o ll llpl(llllrlu ltf IhIeeon rig lts, al, liiio tIll iolll llll iiili uhuigli oloul tito tlithnet nh to.ln iuiilnii isiiii.ll ii , i..i ,eaiuri, thrle h L drone duil lt-ix teIitii I i ll a ii, . litghtis il iic frot ile t 'l i limi roiadiliNi Itll I. ii ,liit thret hd lililirand o ixtyl't ,i, fc t six itollc hl iil ri' ,i-. tllll lh Ol t i i inc T r t o . tO l"l t1h F0wo hulii llli I illiy-i fleel nile inchtsotnT ol-tl-i tltls , ,I'i lll'h~; iii Ii'll ifr il ting |t01r Lervee Slltl r tlluntil lt tI lkc I. illtll n ·ll ll, lll l I aurent M i I:llll p i e Ir l ai t l'l.V ,lit tht1Olll I hl.PIn , i' L llt uIld illn tighl iieli' 'tl I t1 , I 'I'l .ei hvL i s dtile It woutie o odary ..tenet:lllit nl the llr l lfn I a ri ghtll ;ulll, i. il tuf e n lII ; ng ' - Thee et ell loth ,-. llll Three Slihi1,I *II 11 all il6 On i t'he h lit-luhit fe lit"eo Io, .ii lhs l ii l, . ,Iicl o lllo Jud e Ito OI l,3',tilileet3 Ithl ILI :1i1 ter 'Ji Cnilo.r, a etIlelltdl ..l ll i'l lai0 hel -t'e, n iu i'lls ;lll liteeigh sl lof aII all d Nll t1 i dI. ([l hlllb Ino Ite h llllll ll: . ' even lelt: Itnnl li ct e ll d H I' I 1 Ie e 11gIIIh I tl lfor .ll'h l Ih l IIOImmlld l'v lle ofl saidt1)ed..'sl ' t "" Prtlhrallel to file public roadI _lli. ass ll e IloolAll. MI Mt'llIh Iu Jlldlge of tlhe ut(lllll alunll l , l il Ii,1ih AIpril, 183,8, Ilp23;,ni.;.13 1, L' NC, i k. , Clel" k. hst. 'I lt Iil lit-1'IF: F'AotUL 'i 4F' MLEU CI\F:. tooolH N .S Cost rll-nl 'xtuct ofop niba and SO .s pI o ~lhsl --A r t tlt ,sil ll e, ll I It t t ,fIoltlO 'lllir 0lllll, dll ever'l di scovl',-'ll'l I" f hor lthe , cure o 'iunn,'l eslll1 (:It 1, . In ills illl 'llllil'llo ll of at ml lilitlo [less "r. . i the iuis/ fi anullcl :lil· ·llllv I oI t Ie ..Im IIOw tllit'tlo the jtli, mil' prl'ops it hap tsII. lIt to r sLe|r In rile Is. l ernl(' ' ct .u nlem t ali,", re llleilt'or II m li the most I1mi ei of Ilse n 1 eItllflll IJ( 1Bl·l. l+(l' l yi (I I lb'1 l+|ll ll~ l C· l] (, nilsfr. Il r'l111th I+ dle;,l I:.,uh' in tt 'opt,, tlootiot g lhat it wil he dItl still i11"d wh o i s lar lts ee Inur tilll know I. 'I G;? li.' lal I of opnl.a I so e· cll:;lli t It used, has lost mm b 11·) II)· LIII-(llllol (.O :llhl,( 1I1I(, Il~l~ l jllh eai( "lls llli el ~ ii of it cro it fom II" .tstl e wht It p IIIiIC s lotuses-.'1 express o:o,,,1,0 hit t dio.roottb' tttsts- ttltt, .It jIot Ih .. ottyoi " I I te t I (II.1I: .ell n ( I s t bow .l and aum ll, and its Vlrelc. • i 'hi0 c hlot ihe iollt i tot- h,,o.lt m't it ageo 'It e {l op iC I lul~ Is i t ,ll. ;m1 altl] si .to th l': sal[ l, ol ts U l~,. i 1..g'L"': 1 < t Olll ttl tllltot llLt.l .o llh llt tot t itotvot It h mloott t o tl-ttot.oll i OH 01 lll llto llto lileilleot l IIt betas hich:.e in II,- Ii- lot , r utltljtoot ^ 1" ml s lh ' l.lndicol d I C'lll h III it. t )he eol ll ille. 1,I ugl'l tlll e 0ll ,c,:l io oI ht his t p ltt ltt ll .o t lltl e , toto1 otlto the , t oe, toll toot lhing aHllb o ttu s i n' ,, - i.hi t.g,:,lid. of o| tl :. tll ' o0l I lIU I I O y11g l I aI)I h ii loi.ohlog' t th eotto h t-m I toht aI t tltl tt ill tt. o s Adll.h I 'n'd . ,,h peel eel success in I ile lit)reut m:, I . It lltt . I ; hoot is all. he Moo tlillL p ysici to otI r el'l'l .lll. IIl.l't e-l ll a e i.tI xIi s s lo.ots t tdt i I po:ti.. ts fhOt of it ooootollno 11oo tsu3 t tl u e i ii i si oll ol I -lio. le l tltltttill. It w ls I - II"· llll o t 1li islll lloottUot to ll ( JO t t-se'itt | ill lU .I'eiI rv .we itnllh h te I ollo Ibllott lllll IO I Ibt oot i l li t arising from A ditsotloh ed s, i , ol thU di esiitel'uo cti.o t. toto tl botent sto hltit U d to the tIst soli exs l ot o "to f tt .o : cas l ol er ethlh oil otl to hll e Iatdlhi, ll" oll , ito l, Ithono esIe-ltei . . toito jh ,lato evelr sofotaic. whilst it toots. tot jrodl htool tootu. sowo tllootk-ou it tthothosot toe-l public Iiii l 'i 'pitr on. l ' i llll lei ob rrvati fe s mill I . i.et- ell life~~r 1'ret'Imrcd h) J itIll lhl, Cho,:l m Loudon.o fro eo;olskot rp. TESTIMI.ONIAL .S. From A II HSIooo,otl, MI t CS, P Sittigeo to t eo St S l'hlln .s Ilosp lll lltl os'e t i t'.tt, enol A .tlomi t. l tot il huth I Love made fito o ur Ittl o r tI olt it ito o tlolllill o ofIis..t, bo o oLhll it ll htoll gllo it to o.oltos ts r Fo-otoW\~O ttoopothlttsI Sot-ugtoos to Goy'oflo,.. l.'ovcd so highly lsom., hhll Ithat do ltOt hesitate in I t tloltll ill it otnot It s toit olllellot valul bhle tlle seoftisi totloe g oti everl olliJ.o tot t tpg tblit as t it t une we is, Irom eI Brie i ,ce, I t ototeeo te- li e, whilst i tset tor(ll to, hollltott tot lo sllolllct tll olle toll llI filcs usoll ex rruIt: tslfro n colmiba. i From C Il oHoywdlo, i CSot Physician to the35 let M'ot beistoo ttt Fll pe t. l C Iatlg Itg itoaople ,str itt adllydg my te t tost o toelet v siuhle ropertito es ti t o ttot lI clstottio , wt tilt gyot he stol tltltl o silttll .t ltottt ill ttoattlatople rewrd ftllo It toot-mn expenso 1otoio otoled boo ngot g iotttt toot sooth sut.els ptot.: ctot. u n looco. W l Cooior, P It S, Surgeon to Guy's ito, '1 Ie Ittjoitr strrel ol hil I tore glllsllsded ste eadmliue tottllrittg it llltoo llditsDI Ot is ito s le p tits "a icted with t le , s e disetast tl o ollteh 1 tiftied ttle otat I t let oly loot ott t olll jt ooio. erlltt stolllr tlol.e l tllod |y theotil. e :es our lu ahble P I t rep'ation, " itoous oootstooltollittoor~v to litotolo-Itoot islvm Sir A Ctooit.otl "'rot, A IIt C S, &t . &l . ll tvi 30g tie i tO OO tto.tltos Ito itt E strat in several O:ttt otilf tiltt tthe .rrhoIda, lte mhoo hi qserlie. baled Woto~·iteoorcsssotto, Ilott 10010 ihlot- ootdit~ept-fspml t ereury ln1r,'ripti,' il admio 1h iei d by me, Iavilg fend sotot sd hot o.otsI'l'tes 'fltesld I t, il it few daym. &tto~,ltottottsit riolo it toos heotoII rlto.*loot,ntttpeoysUit tlrle ll a lrl s llf d llll lto I tos .lt l etht tt t tt o ws i ng sathlla Ott t I'httotlsttoto tltis p ttt-lts etioo ustjtqu.ise other'. toot oo W Bltir, M to Phystt ian to Gts 'aIto pil~l. The ol Iriel ttllit titrhe tI hke ghe iollug omedicly toletou ott-itttsetsttootrn wits ivl f.e Lottssos, ias 'lirs I i.m Ill ,t , m e t l ol o ll so Vl'llUcs. 1lnm 1,, C.( Thonbpse.. Al 1) F It S L.. to Iriatt,tetous mys htioestans. 'leeist t ostbl essntula olit.l f.l.idl lois ootficiltlte hhly lEalot, stl tlu logt An. to ho to qoocouiseo titis tttlateitos tin h sohsseast use a io use w.lictlit tire let tle deloslt n islsle Aio, tho eoei g th Iur slpoeey iso d tue.mtut'ie toiy cases oI ttf e clot s. It t lsmge t s- glie t'e, - ie, oubliohitge to the wotld the valuable ss ualitles m fye t~l t~o.l~.CltIos 050 .~ Cre it ,,oee.lytdeh proisuht c -ul het fush mran hire. I,'.timmqd:,.s st lullty ats coe.mmlwly-IT. ll-oh . Oeltholt . fithtds ithtto tle 8s c tpense. at widen it ares been. pI elm +el, ttl!ll,.lstrpYots greatlest rrctulumu, tlalioil w~uoog," Ithserniflq psdlmll. '1; ut.c reruetcnlmedtwon fhi prlwl'iratit~n etljuytyi Ism all nlhei' is itsneat, puma aloeu -t g Lebol1 l '. male it which it ulay be taken, eIn., ot l 0' Bto lhor. thomoI to telonoists io bt.elitl I" vw~tages which the lpretes1 Islas c,.mllu "s- AcCOmlpanvieg the Me|dioine Islgt-".'--'- - s toi. o t erL'nfeit stages of the disFaeslost.w extra charge, 'oettunhug lull and fns or salke ' by .i . ....149awdm 1) AON illsrids, i D~tlld . h t

Other pages from this issue: