Newspaper of The New York Herald, October 28, 1860, Page 6

Newspaper of The New York Herald dated October 28, 1860 Page 6
Text content (automatically generated)

MrVArioai w % * ? i.n? f rmm its i i a r??r ??f ? -c a ? (??% 4?r? >l'?ui?oi n i\ d* ii <?i? ot >1 ?> r?r "a? ? < M t ?b- r*n ?? .9 "? IB Itol.litt" <? I Tw II A lira *1 ?r?h ?i felT4 M. V?"t > *4 ?>? m n KkV> itr4>i t ??'? ?r.4 r%|aU?d. Utia ?"?* art i , tUUua u Fast uiiice, ft, IT. ATOONOTNtNTI OI*L WiHtfl 4 ?HtV7*Tin?f A* &> rar 'r tuia orW'ttram lira*-** rxlir* ^r b? ?><ii fo- I" ir >.?? ?? Htr'txK- ??. F..r-,b?>?. tt . A-' ?>>?'. .r?riu? ?>i ? 1? ? of ? lf'f*!?n k (. < ? l%a a 'ml ' nr innotf , & V I' ? WIIHjV U >T Wi*II?W A H.TUaTM > aH A boa ? kicpr*, t h' foiuil) i?' * arid/ ?nr; ?wt b. * no et>ja. t?-t to r' caM At or IreM W A' ran. 2u ?'<aw> *t . Ipnrr iff tiiMfeon l.r ?????}? A R?H??R. TArtl It lormi y> *A* hr^uihk* a A ? Ioa * w aa o ' k . ?> kab- r a? <? u? ? ?> ??'"? ? prt not luh I' , f>r ?? u i .1 to b o rt <>ri I ? r a ?u?Ail l?uil <>au ?k ? m.t ! ?oll? i al ir< i Ii MKVWf ?i , iMl'Wt ul Ptitf. iA. ? ?B t l>r g- Od rlly r?f?r? 4l..?a. ' A I.L RMPiO'?R?. T* , lir liR <>H7<n?I. HE Jk ?Uinrr ?mdarraaala, '? ?u uaiio-a 'KI .irojipuf Mod fis m Ibr l?ra- ?? i"1 K' " aatoa V*> la tan olt*. al tba ? >?? Ii-"' <> M . I?'!???J?WUUd , ?kaa) rim a ?a? >.<??>? ??* h -ad a maty I A FK'?TIkIANI ? !HI. W INW A HI r U A A Iru "ii <?'? - -I'M ?n" ?>??? >? '!?? an milkwort, tin ?M4 ntf r? mrmrrn ? - I ' taat v?<*. J# IS jian ?i. , 4WB lli B-racke/. ^ AWItn HY *' WOMAW. Till w-tbi'-c r ? Vw |?u: <wa or 'Ainllffla ,m* ?h > ur*i*-r y ? i - i v h- I' ? ** >n ???I a *'?? ii ? ??vin'nrn.iAlton if re mi/. ,4 ju IWnuMlll are. ad l1<ior, bacA rooa. Wak*?i?-hv a n??i,*rrr?m.?amu a sttoattow u ? ?Hr?aB ??d i*bH>?iha"~*\W, or u tn*kl And lauv^ntb* *aJ trmJn? Call At 137 Ka ?t , ba ;w'-d !.<? ?i'd id Ava. ??'A>rtn-BV DM WTI>0? Kffl ? 1)84 KMT I FOR T? h?r o n? * f A Wi i ?'? ???rt ng avklu-A. * U Itn'* famln u*?-> In, BA?klu?a Mn' <Xit, J arwik'uA R<T>m, a marbiix io m ? lA >i?. ??3 f<*? lb Avanim aorarr if i: 'rt > firat airaat. antra c? Ihlrtr urataiaat. Ti/ iFT.n-A wm'Atirji, ht ah amvm ha* aiRU TT a* miura ', '? .? f???l ?av\?r ta ?1iic? ?<?> a?A'?i .a ab?ak?r'>< >k. < tu'aitiniiN iwxli itlin a?ai 27 uo WANTED? A 8ITO.Tt >W TO 00<>?, WAAI1 AFl? A -ounK a"irAii ?a<i baa 6??n a?.p?n??4 In t'trk'n ?n k f <r tb" 1& rrtra ? r?/g i u!r'?i?n<1a All k n.1* ?/ a>?*'> And p u'ln , )? a jn 4 ' Akar, *>?>! att) ra'rraaea CaJ al !'? ? M*h ?i nut Jn ?/. ? I'l l A l it'** I B.O-. AaIjAH C'iViaiu * w?i?tai?? h? a riui>'? ?a?kiki> man p aa Ahipi'ina 'n"* t -*r*. ? !*??> i>""ar m ?>m? ???? ao kr# b> '>V '? ?ri JJOC'O a??*? raaarmtlr U?V'||. Ia ? ?rat rmi* pA. bar. ttral jfclljr rXanxa A4dr??a M . hoi I? ooae. I S ?i<l ?-riT?rt frail tirnsACT wko apaak> ?"?? >?? ??? ? ?MiiAUnn iq ?" ??<rr la a Uarmaa ma pntrrr*it AiM"e*? but S C'TUAIIOH aH HAI Sr<<? aN A^UTAICT B. d*KMF ?a at o4ne Ulrrk, daalrad bf a *?nn? ?io fr -v vhi .? , ?r. baa kiwi ???arAl vaara' riuaflaaaaln 4r< ??<*a A?d fro Nitn r'v*^ ii?oa ?n aod o"l'* at 1*u'?a nan i?tl ?t<? arxna .rvdr hra) r*'-rro?aa ?i>?u Any r"? bnnaa <Ma*ag vba atH-Ttraa of . orb b paraua will p taaa a^draja WaJMr. bui IS w ahtki?~ht a <x>u>k?o man. a situation A* nachBui un?lrr?iai.oa bl? ? i?\u?w Ib^fnotti f . aa ! rAA lb? bra> -ii rrfrrraora. Aildrw* h ? f tftf Pta* ?rw. -OTANIKtv-A TOC?? L?nr. IO A <XiN TT fr?Jkmary?<r* piiuclj l'jr ordar bu ar. ?a? 'H?a ?hr> kaabari ?? - > >< lb? b-ialnaia. Naoa ' t .ar? a. ?<1 act- al ?/'* I?r ?(J?aT HKl.f WAKiTKU-FKnAliKA A? M!k** ? ??' r?p bt a kHHraoraRtJi T ?P* ? w-xnun a al ta l.io uairw ar.t i ? a*a' ? la fhu?'?' vurb i?-l#ir if <r !?o da lal bcrpra^nl M:ri 'T*'% VI "??' m at GO< n I I.OAk *? K*IW VfAiriii-m WOAK ON fr'?nrt ?ii ^ ? A<1jr Wjrk Api>ljr M> Jaara A Haar-i AJUa. 77fl Wma.twn , O'KBaT KM WANT tb -1'0 WIJkK' KK 4 W I arwln* mark>nra ? >a)v 9r?i r?i?* banila, <ako caa m?i k ?Mb ilkb->|/ a * i?ra. n?>?d ujiply, At 20U Kulk* ? d OriK*T< RX O'' FIN'IKH B JfACIl!''! WAFTKD - Mr*Jy ?^.rk iw ttr jear. jA>.na A ilaarn A Hon, T7I mnaJway. I WilTIII-A WIPDI.* AOin AND RKKnUTABI.! ?o aar. u bn'iaakrr;)*r. ova *'b" *? a tt at rata ?mr"a ?Ad ova hr| g JO li itij rafrrri I ?a To au'h a i-?irai>o jr?.| va?aa?UI be (ires. Apvlj A! 313 life tt., ane btork want of ImJ'ii. WANTKD- ? l.A('N?RBA' FOR A FR] T * TR 'A 4T1 T ai art uudiratAAd bar ba*ncaa wrJI OkL at l? FolVja m a? alalia. WANT CO A WIUDLR AO*n WnVI* TO RRHF b"'i*r 'nr a air a I liully. but Fr Ara'Aula ><al ap |S), Ob I at ko. 1 Ur|>an roar WANTtO-A OOLORVP WO??A?. TO I?0 T!f? liv b?-a a>?k tnr ? *?rj am* I f??'' ; ?"? mi. a ba a joral a?Mi, ? ?b"' and tnwiar ?ril aaa In a?r hablta ??? ' j , ?nk rafarra 3*a. At Ut *r : ink at , b?.*rra 7tA aa?l f?h ah Tl'AFTRtV-HT A KaVILT I.IVINO II tm.r.l FK"V T? tbr iit i Frmrn ?orr. .a, a> i irar aitJ aaa u?.r-?a *he ama ha al a lo aoraA mtm* Knu'wh Awl log d>4 rar >n ?Di>iire* aitJ or ahef At lUU rhA<rt?i? at. lam W to U (Trick. Tl.* <KT?I?-* irtm-RTTNf WtlTKM A?IT,t VC >* T? Hi and T?i"ada?. m A ra?arruerA. from 14 Wi L i A. M ?t !*n 10H X?rk a tiara. fi; AhTTIVA* AWKRIOAN mHts T"0M 1 1 TO TT uuirit.'id rh?m >?r ? t and 'a>a ??!?? I a .'kit.i, i> a !??' i i?w i '!??? > or?>a ??? t a p > *Mrp* ?hb U .? aa rflr .faoir Aililraaa J H, ?* l?0 nrraW , ? r WAiian-4 wt ? nt oiri to no 8untL TT bO'??-irk > ?? <r? ?> '? A K' 1 w A?b?r an*1 r n?r >?.??! ???^Af A > 1-DV jn.ril. lniuli > At 11? Aa?i llat ?l . A. * rro Irt ar>d 2ii an 'a-iao-a t/">? of?i. to \ti tvn anti.n**? ? n .1' arMlawnrk A..!jrat3i <?>- -arl at , araaaa doOara par BHAilk. ____ ANTRO-A RAUt.W? llA? ' ?"IT?NT Til 0?R >A'r ifi.l .?'!'? ih ?'I.fla ai'it * ' 'h-#4? AAA' a?? n* *?.' a applv a Hh rr'? rrli.'Hi, J. W 114 ..olt 42 Hroad ??wi "( Oasal av. w !*? MM. 1*1* *% A* I fc.I>? .?? AI.H.M. AriwT ILAR* f 41. ???** W\hT?r? "?* ??? U ?'tk n|t. ia?4il lr??to hRTII M. t'.)BMI? Aa7 fh a? . av.aa|4i? ?! _ _ Of w*ry?b? ir a VMi.n?i? omt '?ouph rs?!ary fa/ ika ? at jaa' A<t*-r< ?t i 741 ?"na? B a ??. #arr.aa. *4 > e*r tnfl'ias<a ? ; t?a? la m not of f?T aarf ? aar \ or* m?!? tra'a la dU?? 4?A iaag? tona A. ?lj to *noiA t'ouaiatla A Co . UaiiAl. iMraor at Marrar atra>L Wantbo am AToixnu vorMu mam. rmtwr.br >ka ?fr r.r y kad X) vim la aapahla al itn.lu aa4 ?utftri I tnrv u J crav* %b- ? it Itr ?*%? an<1 who aan M taad M U>- ?u j i* *?> toTtlid. Wa?aa rarj Uctrai. tdiraai A A-. s.1 111) .''kl.aAalpkU rvm ottca. WANIRD-A RMaBT R<>V OR RIXTBBM IBaM.T) rna ?( arraad* ae<1 Bi>r kia?aa I naaf .1 . ?M? Mi^ar MaaA teuraa. artia a *oud kand >a4 ha ?? 1 raona.?* <1~1 ? ???" f ?? HUT AfB',. froa 9' to III A M. il fa. I , MWi ?mi M , Arf ?<?- 10. fA'AfTHM 4 TOCRO MAM AH AAJ V 411 AM IN A Hi " Ml U*t ? il tarWora .-H'? *fe.> lw t?*a tatirbta. aaaa n# a ind i.wi n trail* wiia lnafc cwowa. a"4 few 1u u frorr. U? alan* nan ted a ???() a' uua u< t'" <iim by ai ?. tnc U lha ka' >M>a, tS 4l?aU< atraat. H?- kl>?. ?.? iu kf aaaa ua hutuja/ or M adaj froa ? *" n a fW?4 Tl'AXTRn A RMkROM. MA1.M OR RB* AU T1IO Vf r<" ?h j xtap'tnnl ?n !? araaa kaa^a. *ko can rosaiiaJ jr'rtuhla ??? ?<?: aarkwa w?*? A part <j?i a> ? > aM* to 'ornaL aaUaian <t rt, turner. >?i ?..w ? fcrrai a ?h U?? adraatiaar AiM'Ma. it l J tola* IU kfc A X ?R?t. R H 0 . hoi LM toar4.it tiM<# WAtrtr- * HTK iDt M/i* Rf' IJi-!! mini RRIl, ??fcr> t ii,. u. iu ?. Si ??il n ? s 4n -tnr?) 1 jr-. la > mi ba f' ? vnj cfmi ka >114 l?ra a n> mh ah; t> ?rd. AdJir^a, ? r? aiaurxa. J. H , to . ( J ' ' rilK TH4DR4. "~ /KH.PR4A ?<>RK or fir-* wdri 4 a?"?i? l>r?? m; <* from tha en? Avt If W> Jaian R Ua/, * ? ? F-m \ r*. 4- P??s W4?TRi'-TO_M4t ryiC* ?<* (H* P.ri?. W APTMP? Tl? ?**? P ? 1.' / rata Apr ) ?? A *. ItrlRfa At K',i?afi?B|i. 4 .! TAIMRR WAKTRP-TO work OM 4 7. aa-anrHatM fe Wmi-nt A ?aai r? 114 wirt 4aar. fa 1 t'rad an 11. ?ra a?r 1/ r?m?i *mplftit?ot >?IM-JW|twi <V! rtar *o4 Vondav araoian aa Mr k;.? at u.r *a*n Hrtil. r .,m T~ ? ????? ARMR*.-"a7i ??T Ob aft* MLVR* Mall " ?*? - ?4f aaptojaaai Air to ,#"a lit *11 v. t ? .*ra lara r[ , ? V. ' ' *???:?*. RR A- M4EIRK * 9T% '%% mw>p\ .tmt ml w J,w 2-^ ^ 1^1 ac_* ?rvrwrsr -a-^' K wv. ZV.T:',rj*gE2gg? VL ?'a?w ?RI> ?.,K afawe *lr^. "** ^ak'r n?1?aa?aa?t tha rfrum:; sijjur-M4 T' ??? H >-*n IkllM. ARP oTItrRt -A ?RHRRtafMV ImmM 4? ?UUtB'tl, ?' 4 *???? niBHCN *DV*RTIIt1RW . - ? mi < ' tuM -An im?ti*AT BR ?> tra <? >Wa it'ia> raaa -At.R? t?n4l?? DRtlUC U 4 t P?. ;? *Mrirtr???' t aa ?>? aa tr?? \rfagt, (?44 par l? 4? -?t?' >t ?? r. 4a tar?a a aa <???? ^a t|p!<aa ?i?" a4M ?? ?tu%*4T4a 4a fcoaa ?mir ka.> ?? r.aaatma ^ ?IIXIABPi. ' m?w rmorwKNR <?# Hia.iAR'm. 'a? PartB art! raa a atoa-t arr^a* of *M(Uk a?4 4nMM ??? ???*? a a at 1 aa**a a ?? . na mai ? raar d laMfe aaraal and tof>? a., .rarra*?air? M?i rja*. P?aa J a..B..?M?- M DIU tARtw -?l>? RaKTIH Wl Of !?BM J> a aa. na x>4 [?>?. u ?? a?aiaktr frtoaa O4J aad ? ma Pa1a4?> h n*i fit ir'.IM. Ia4 r?: ooacr-t ? mu lt?n TARI.BR A* "?? ?*'*? 'a<i irat<?rV'>a a?t ? ? Alan T-to * ' 1 - i-r. r.r rent c 1. UK KRR Rt Aa, aLraai. J*. I .AR HiUJilH f ARI.Mi AMU Oomr'Bati >r rtmninim . .. R4*arw< ? tMA Mw. aalaw* " " PMMLA* A nry.i ?*OB* LI I. 4R4 |af* %l? B,u.,ABn TARI.BR AMD * t*"!*' to>~?a ??r-a- a ? nt+rl-' a?t la A*? r tm \A* ? I MIAB^R mrBl.Ttn RU LURn T4H R4. *? .t4*?a#w- |aaaa?a<4 a? va , aiaatad Unmalai 1 lira %mA waii ?' ? +? to ka meartat w aai ao? isai lUaaUtkrr It. f?a.?R tutr* A WHt T M&fA il> ^ r TH,?TT DATS. vvu _ BNTIHB WHUi kH.UB HTOCK at wwilb#?i.? pc inn, Ot'BiiBftOtNO OOTuBim 9, At s*l HMI IIWA?, P-'POCHK TllJC M * I BlHIHJT Alf HOTBL. In i?? ?tix-k will h? found Bl<nt 1MI P?>B ? t KIHTH U?1 WMoh. 1 i?ii I- 1. M I f I<> f\. >I| s 17 eeult p?r yard SIC " ill WOOL l*? SI.*? " " SIM " do- >?* LAIBIBS, tor rhlMrao 15 - " M " VWITKUK 75 " " ??> l?f.K H>HBH H7 40 mA JflNi * 4 WaWM ITi Itl'HUNN... H?o. urr janL 'ill 44 PftlUH'M life)' OfcU ??aZi. 'f I I HI ? HhT'lhH ibiiFjsb-. IdVa. * l.UU " MaNiUBATKB A?l> HAMILTON 1>B LAlMtt" IJo " f, HH Nf^h" ?erk?-d r hfc.M'H <X LLaRH >1 ?A"h. !0u0 l.tnrn ( tttlbrl.- I' ? r I K H. 76c f?r diH. T?f?ik?r with nlh*r PkkM ?<M t>-. Ml *?!.*, OLOTBM. Affortliji* AJ> oppor''r itj tnti-un H+rg*i ualfekl ntrel) < ?rr?. bmwTrd LAVHKHT 4 OO. Ama/.mu with nituonT 1KK1MI LAO.'BH AT ?]!<*? B4U llCtlL CLOAKS, wfcii b, fer it?l?. h??Mr ??><? < ? M KlAi.Lt L h K1V ALKD t ABAHjAMP, Mh..\ O Hfc ?Hk Aid With 'ttlkiMTM. bAhylkx i tkt tutrv am' br?r WIIH'IJTS, H l liHOOH ZOO AVKH, 1BK TURkli-H Vht-T. ud nfry r.|h?r *<>li n . kr??i,t ip?>infw4o>?d. Yir wilil ?*> u'Ml) Iniirwa i.o tuw who tlitok lb y boa ro n> Hntdv ?j tu procure ? Mbww?hl> ' <Umka lid 9-J tiur ftiMl print*, TO CALL AMD BXAMfK. rt? fcTGCI OK tlo.kh ?\bm L+*i>*gT In Ik* n?? ef P?? ?o-k our 81 YLfc.8 L Khl l?P ah~KI>, ?-mJ mr PAlOB* W olttMrmH. LI*' Uwii*ii oih?r bnu? lulbecty H.Mra' ??< i.klkt"* ? r.b(U*l> nft-tlT iHmawl. o?ftl4BJIlR BA1>? To Uiii/BB AT 1/N4 OAT*B BO TUB N. B.?AU our Good* wurrAnU-il M i*p???*oi?d. I alhTAL PAI.?<-* kHroBIUM, 24 1 BOW HIT. W. B. kOBBBTH. A T 4 1 DBOAOWAT. CIWDKLL, 1'KlKhON k LIU VI UJ otttr tl icur .U MuNDaT. Oct >ber M, A l?rv? Of BBa > AM CLOT HI FOR LAHIBS CLOAKS, At rery too |)rto??. ^T 471 BBOACWaT. CBUDILL. PUKHOB A LA KB. KHOM Aki' THjH. RaMRKU- HK-M A NO OCM.ABB, rill p?r '??ui nailer '.he inuarlavm 1'lllM l.i?* OI'LiLAHo Anil HI'S, HOI iT !>? VK.NiCtt ?'uLLAkri ANII ttBTH. VaI.KKI'U l.%CR O IXAkB AflD sm T>l?m?i rm art ?i wonk n i iiKluit ifU frr-m 7komta w 13. 1 t??o ??t? Irm <-et.u u< IA Alv % o?? iiapurtab. a of BaibroUerki HaBdk?rcklaf s at ?*r> urn prtoMi it 471 BROAPWAT. IWDEU. PRIRBOM A Ltu, Will oT>r at r*lal. oo Mm/'aT, Ool'iNsr TJ, A *J|* W4 tuW * rl (it NiW t *1.L DKKP8 aoooa, At vary low pttrn j^t IT! BROADWAT. CRMtlRLL, f'KlTsON A LAKH * 111 of rr al r?na <?? W OctotarS. A large aad nrM ??<??'? nT NKW FALL R1I.KB, la bU Ike la'*a? Bovalura. J^r bo 47 1 BROADWAT. I B^niLI. PIuTfiON A LAKE. I U'TItf- AND tU.LUhlS rt MKRIITO I'KDFH (H R'4 EVTtL C1.0T11 AMI D.K*?I* U4l>RTLkT8 aM) DLOVRa. ?*!???? *ND V MKR1NO H?!rT? AS I) I>KAlVE?B <VTT >n a M> V.K UOMlBKt uF iU. KINDS. >KW fillAiika I* Buor s Kin oi.ovm. At o?viori Mi brpadway. wrar unio* ?qii*r? MM 6Jf Itn.adwar, b.l?e*n Fourth Bad Amur ?In Mi |>rK* can ?? '?>? from u?w K ""l? wml ' ??*!?* la Hal a. al ?*!-*. fit wldlka *kalot..e *i>eaa|oB nk<rta, hair onxb Mri?, frtura l>ril l?iit -klria. Alan. he eilabnaed > mambtaa M4U4 Oar nork of . urerte ta wail kanwn 4a Ba Um W a*et to lb* *4? t ur 4 illar IY#?*ta an* >?eml'a> akapee Hktru at e-.uaLly low trtuaa. * B.-We ha*a ao otkar koaaekoa la tka ??r _ 4 At jamrb tuokriob. Pea. 7W and Ml Bioadway. h*w I'arte fiowora. ?war r?a Plwware. r?tikm. Feather* Bridal KMa. Brtdal Beta. Yetia, Vmla. V*lla. OoM'ime. (Mffnrea, T> I Vi Guinea In atmnrfaiM :r Tka ?Brra#*Abl? wurni p?ri>*mal lu* rfrldal flat*. Ar BfRWARt A Ml ? lla- ? auw ot>?a. a: ret ? 1. Urnir r*n, .al'uttiATIOK 01 a?arj d?'erip?i"e at t'ljOI llo. OOAVIIfOf HimlHIKU, l/> I "? I *?! ?f ItW f-AJWi* YaMTIB>4<4, AO, Ai. b> Ik* 'aieei and b*a' lor Wh> a*i) K' . h Paul, AND WiaTRR WBAR, AT V B a V LO"? P ail KH. \T la ItR' V?WaY. J?-? ? . n \f B ru. ma .?ar ikelr .**? .!#??<?> a??k of Kt< It hILKB A*D H* KIM DRCW U0OD1 At p?*bII? niluwl prloea. LA MliDK Kli II ? li K< no. I at frMwa wiuita ia- k A aU >?'(?? akuuM ruidkana A I'LUAl wilk i.l *m riaaimi' i ?ar IMaisIrK AM4IR1WKMr ?? wa M>p"l a'l ? r r? rnn 4lr?d irvM F?rti. U4 ialMl (a?hw-a* arw wmvIx ara ai?aja oa katd. A tare* aUKt f I'lliH'ltR ? M' WUOli all 4TTI<B, ri m Ik* la:? aitdllon aalw, ? ?aT ?'(>?? r C BTMTAI. FjLVI 4H1' HirW. ??l IV?wr | W H kuitaJlTR a ?.*r?T n.iA*l*? or* bai.?-1ici?t rr Bni.n A !?'?** Ik* l?t < Tt r ia-f, ? ?*???!?? at f*?* ml af lk< t ua-r >a* K UDLFIU)*ll. Ml nkaAl ?j. ?" tkr*a ln-t w#? ?' Br* w*? a ill I a-ll Ikw ?-??? hia lira a. ra .J rtrli taMMntN raal Iat-a Trxajaaaa, U>?? rj kiuI w^.vna. aiUKiwa furl raK-r Hal Iinwi <104 i >raaw><-r.t? kw'laa Ae a*4ar cm- rr- ?a Ai 1 w..fc"ut r *a?r?a LjuO-A W1>l Aa4 Ikw ? opporinAlty wU.?Rheel4iwi oB?ra4. TmmmVm'i jomnttom. A (IRK AT CI RA 111 Nil Ol*T BA'.R-ARO KURT RR A^bU katara tM Im at lUnam. ?? aeaoal of aalArt?c RRUUBH CARrRTtml, OIU'UITH^. Aa FRkRi H rATRR MAN?1INH?. WINDOW lUIPRl MILT OURNICSi. A* itari CknaB. ? en la mt I ar4. eitra 4ae aO wool, m eaiM< aanal.T aoWl at T? r? u taa ikraw ?lf iVmw Rxaaw. ?anally w<M at ?! >4 AtieHak ttrawaili ikrvdi. > ? U*, M ?Asia amaUy eoU M II 44 aWb. t BOB fiili <w; ikMA. OIUn/miBB* R A RT*. fi? 4 a? IB twawty yarBa. to k* ma rary ?kaa?. alee, a tare* WiWSjl AND TRLVWT PANRI. r*P*? H 4MIMA H aewte par rail, aaoalit ?m4 at H a Bl 44. tn* Ba4ta PaMr.11 ema ear roll aW, 4 Mb palre ?? e ?mB Wla.V>w Bba4aa *1 per pair, 4aa |olB aa4 talret ?kal?a. Bi M par ealr. aaaeliy aol4 at B4, ?>ao. apt i Vntraa. Raia. Vaa, k?.. ai OOATRB*. M4 Ho leua MB. twmr Ion 4km* %rlBB ALABilK AB'ORTRKNTOr W1NTRR RilRWRT* CuU natrt nf ?alr? and ? ;k will be nvraa4 al?o two faeee e* Pauera rei H? n<"? j??l r? -<e *>( par law ereaaar. ea ll?ra4?x Nwr. I. at Bra MMROita . A / Mr?aearef J^ROCOT KIIAWLN W(K>L BKARI# BffcUUA* abr FALL AND wTiTtkR BIIAW1# 01 a*ary Beaerpitaa AT LOW PRIOR* LORD A TATLOR. No* 4<t 4o 4B7 B 3vlway. N<w t < 111 (1>ab4?*w*? Bob. 47 aa 1 It i iuAaitne etr**t ? aR<?a '"V 'Jv V^bkp'.r' " *lTt Will be nf*a?4 oa Hcoday. WJ** aTRW ART * fO. jgAR-l AINR PI.AID AND CfcRTK BILKR. ai ?? 14 par | aril, jT tut _ crt?tal pal*? r ?*poRir?r. IM 4n*'rr *W R ROrtKHTB Barqaibb :n cloakr anp hh twua R H MtuUt A <H> Are a?w r?a4y lonbiMi -brir n?w p*U*-na ?? A R 4 rf . /i?l ill M4l?il"|w I', I 1-WT. aa4 mWr n rem ?ij a* of CV a La jaal a4B*4 lu ikatr Pa*, at ??r* 'nw pneM. RBtx ?|R LONd ABD ?>CABR RKVERRaRLR, an ' 'aacy w<?i Kkaw,a. ai rreu '? ?%. ra"i ? ai __ >41 ABU 5?l BROAD WAT. / 4)1 AR1 RN nURXT V 4TI BRO?r>WAf. n/i4Kf rmiit TkeMjl* ft i Viaka l.w :k* n\j at Parte ?et*t re fn'ly ? ?AbUtkwrt w* ??a'l h* i"?p? r4 i" on rr .aaai eat OA R(<N|IA4, rx-TniiKK ?. r?iaiaala aa4 n>?iea a* aO ike rnna! '.wnapuak* wkl. k kare b?ra riwairad kyaepwrlatp A1.L ORKlIKAt# Of lRPOKTRD CtOAKB We rfl*r ai rraa 1V?P*4 ai?4 o?b*-? o' owi ai 'leeiaaara, and ivMaprtahir A Pnmb IV^ett.* rf rr rr 8 0P0 l?*r ia*naa In ?|(?, ilkHk aad Valrrt. w.lb* -"?r-4 l > m el ??tail frowt lAla data, and t urliB'b* ?eoene. ai f?r i..ww aboieaal* piieaa la< i?a will yteaaa w?fe Ik at ktln* lart* aad ?*"tnl?a r'raipr* la I alt ?n4n><?le i >r >i ?k la Bar#we?rily at bB um** I rf eh, Bad Bl?A|eo< Ik* n*?r?. I UARl RB BTRKRT. No 47k ltro?4way, a aoivM a oo J, 307 Grand f -r-t *nr?*? n< A Ilea Harp cnwi^Mrd Lk'ir rail ?.??? at TFlVIT. taiintrt Bad IBORAIB ( ARPRT1NA. nitn.DRKNTI I1ATS-TRRT II ANPWMR AND HIBvP * / 0 *a: ^rtiiH. f*B aad l-*a?*r ?a4a Rrr lah l<?la fnr rktldraw wi- 'wa w4 la.lww, t*It*i Rraaata dnwe . L MIR kK' Ml.llr ? rf IMIW'ar Pnl Iks out rl>wen t aad Rlbkoaa r?kU?>i M wfc4l*Bal4 prUra. DRV UOODfe, M} t'LU*Kh OLOtK ' OIUull B*K(JaI1>K. nAMMAINR. W> b??e row > n hand it ?u^rrb iick or all the anal f?aE touabJa >t> ms we ?? P1NKOLOTH A?ABIaW?, B Lb a fid wi h- ul *V1 rteh J trta mf. K- >5 'o Ki. Ki> K f!*a'Ok 08 i > V? - oimCk. Trry rWHv V'ramrd ?t I* Ml *T f* vrt I# eimxriNk mop ?>? >iavkh lo.*h, Ador-rtf with r 1. b uvaeiie* trlauj, ?? I ??m. 99 1 IaV* TKIO r hR?\?K HM.K" "?i> Aa VN?8, ? I V <7 u>. W a M ?? d $u to ]#i l?f will fin.' a aaaorUu* ul la mir atock Ut DM fr> r ud M prW* 1 fall u> Mil f.< Me t'j. 1 f.?or?- pm 1 baalac W. E. r?YfOM. I'Vim Miuv/amn-er. 361 Hnwer\ wv H .uavo ?tr?e t n|#IW Off KAi.n r r?u, ifnt >>r V 0UBTA1M OOOUn 41 RKKCCR1 PR! ?? PKHU'EOB BH "THICKS, Ml Broad** . are aow ?>*?* ? ATI* i>?i.AlN?s. tr* ml RETaIL (Mr Itadcl B&UttATRUL _ __ DAMASKS. flnBWi<'BB Laos oc**ai?b, Unrrwoiu# i.\c? ouktmne man, window shadkh. wi?i> w h m> At A LAMB RKDPofl.'N i? P-v.cR FBJtOUBO* JUi'VIHKR*. Ml Bnaulway. ('BBAP B1LEA WOII AOOTKiIf. ? ' A. 1. bTAWABt A OO. sHI m Monday OeV>><er ?. W?ke a large acditk>n 10 Ut?lr |>ovu>ar al>?k M Fell Drew Al 75 cenle and (1 per yard. AI.H >. A Parle job * r>"h k?aej & Wlile l?KltfSSI K? Firm $IJQ m ?? p?r jr rd, ? Unco below Urlr aclutu raiuA. QL0AE8 ^"oHiR Uf" O. 8*11 H kM aow A. 1, eiimyy HlOltB. VUliAB ? |H?r% ? rA|T^i Hill %?d 01 A 1 'Vlli QBur silks from acotiob, Hi SO , JDe , Me eat *1 PKB 1AAD. Load a tavlob, Hoe ??' to 467 BR"A1W AT. (i C. BCLMBB A GO, J t 3U7 (ir?nd elreet, ranw of Allen, ?H t?U < LOAKM, AC. BROTH 1, OA8H*l RS, PI.>lli, K>AuLA AMD OTHKft ?HAVI>I CLOAKS AND M ANTLKH OP THE I.A'ERT bTSLW. LaU1?K I'U-TFrt VtUXlDAM) OL'*K K?TH.|>,s AJL aTVIC^TLO* PRirE^. Tbey w II 08 er tbea at knr?* n arket jrtoea. CILOaEH and M aNTILI.AB -M ADaVE JAHBtRP II A8 ) op?nr>l bar fall and winter f%ahl'tis of velvet. *1 k mil eli. h Qimk*. hi Ao 7 M Broa<1wr} . nppnaMe tae Me?r V rk h.-u-l where ike latirt I'ari* itabloai way be nu Uwlaiae Jaubert eni* by veaiurrn.ee I. /ILOAKR. BaNTTLLAH AMD P?AWU>, V A larne aed ra-i-d aMurtmeol of the newtd and hand ?omeW alj e< Imported tbla enwna, at popllak vbicb* A. T. BIIW4KT A OO. CI C. HOI.HKS A CO, /, *17 Uranl ?tred, eoreer of Allta, Cot Ub ue to oflVr xrrat Itw ueemen'a in ?LA IN AMU FAhCf PHKM FILKB, Pmxbae*<1 it t the rrci't au? -in ?*l?? OOB fclLKH FROM ti.S TO EsrB AHE U?EaT ll&Rx?i>ri }.1MBR<>1I KRIKn A Nil RICH LA. sti J a I arte aa?ortm?Dt Jaat reoetred. All ef whith will be offered at a email adraac* on 00M. 6U' llraitoD Laoe Colla-n (I worth fl .VJ ?III) Pout Late >*>llkr* *3 wo?tl >4 .'<1 fix PrtnrA Jaeosrl M< 7t c DU ?? rk II. I WO 1 lee?i Valen-lenrte lAree f'nnjl. per rard. P?>ie embroidered <v<i)ara, "e uao.' H??<<k>icbie'a new djiM Blue* 1 bread la -a Telia, fn m tJ 61) a> d uowarda Bi?rk Kluimre Thread nad >reaea Urt all wdik* OIR-uik. Kur^ea. Kertbea *ad Capae In gieat v?rletr. Inlan i Walarr, Rohre. P'oeka. > Awa ai d Ceoee I a* Ira wtl' l erlaial* And aimn ureal baigaloa fcy lootta* ibrouet one very large ihx A B VI' LI A MR A OO.. Late Pater Robert*, U9 Bra wl way. E'H'IUlIDfRlKH ? PARIH *M lEOl^ERKD OOI.L?R>1, u::d i 'ullara and CnfTa la attlrel? aew akap>a and rerj caul ee dtilcna. BLACK OBAPB CILI.AV-. Co'lani and <'oE? and Valla, Ehlta M"urnlDg Seu, Oollara, Ac., Ui \r.t\ detlrable paUeri a BaILBT ? FARBIN ?roN, AO 6 3 llroad ?r ly. b^ALL AND W1NTEB PLOAES. ALL IBB LATtsr ~PA KM KTTI.CB Bo# raajy at LORD A TaTlORS Noa. 4dl to i(S7 Broalway. A ad at slotfi Nna 'O tf< 'Irar.l e*jwet. Moa. il aoi <9 ( Kiaarlna aeet F A m "KA-BiK PR1H8 UOOIM IN OBIat" VAR1BTY, LORD * T YLOR'B, SU HI to \Kl BRJADWAT. ALW) AT MUKMi Roa wirum fsraxirr. >.? i; im <8 CaI H tatNK ptarrt. CiaiAf RA?K*rr*cr halr I w LAtHBrf' > M?AK? MAKrtlXA* ANI> Fl'B*. ("0*111 i tb' ??? ?"? of ?h- wall ? n"f?n III IT* M blUl.N. IIKM.IKN d twiluir, Jril t?r?.l? ??*>?, at .1 W p K U< 1 r A I'O , IM ard MC <?? ml Iirm. ?nw ,i i.i .r?-l*ri.<}, In <*brr iatdlag koi.tr a, Itn i? h ;ot (>a ?!)> to is Ilia to* barn traJi Tba ur'arturrtal baalr* rnr hat?d of lb* valrtir. tk? t? lira rri- r o! 'ho ah mr Hair :0 rx. kaa. fur ibt > .ai tatila*oa ut Ihr k cl.i.c, >\ U4i*(i U?~ lb* ?i tu^t SCI URUaUWAT, ml'rh le )u Ranlad for ibt apnea ef aui v l*f?. ?ltt a ? ( v of ? fir ;.?( 4 li'Jl'tiNMt of C? MU1A Th ? ?Vf*ni Mock. fOSfftilajr I'lrH Imrortat1 I k?n, Rich ??<! alab -rata V?l\a? CWkk '"ark CtMhOraka. A-ab'a" an* 7 u?*a iVTVMM. A* . Tt**lkar wiik a 1 mUMU of WW rt'K-S. iMtadla* Rnaaiaa Ba I* im? litv'aop Haf ?>abla HtAA, MUk luiri > r la. _ CkiockiKA And Urn: Rrtr *aa. m-t fcooa ?.rt?r.. Jk? , Hartnf baoti ntclalnad at a maral j nncriDal i rw nm >* ad mtih lUfrir" *' e at, wl!) b? "Hart* rm mark ad taola?a"u? larma In ha ? |ncrtidi>.|a In tb> haantdtr la nf<W I ) ?i.?a mil ika ?b. a tthla tka tUaJrnd uaa, tka praailna bata* rcM' l?td in bo poUrd dowa Tk * ( r. pari; l? ?i.11p armraa of I'Mtiibvtlnfi. aad latfnJIag ?unburn ara rao?ra rtioa<> 'o makp aa e**1) t aap? ?"U ? hnjtr. ri?air>. ?? of parti J.aitnc la Ik* ad? u>'a?? ? wbu h Uii< aala ofl^ra caa pnrehaaa for art "aak Mfoat M 0 tk?k la Ika amtoi ft KlU.I 1nu.f*raa?f ikaaalalao ( *>r.fi>a. <?i?a? . ?> A *Utol?. " " BraaA Ml Hrua4aajr Ka? lark. G UAT bAUUAIKN : HiRT*. PKAVXM. UVIKALLA. rvniri>ntfiii ooom. S ODOdnaaa Wktl# H.lrta wilfe liaaa s>anaaa a*4a<4lara. froa ?k par I'lwr up. baa) Bait ?u/|iw ?f ra~1 Daala /ro-alla at at <U par dmw brai mat c mapklnr at'ink-M ? >"<rtua laaeal Itraaaia al K ?0 p^r doar*. Hltknrj Hbc* *' ?* ^r <b<Ma. fB'l ?raa Narr<na<-b * r pad Hk'ru fcs ft par +-r?a Al?> ? ?ar j laff* ?? a of Marian t wirrablrn u i IKaarara my, rMl l.ua and fat rr Haaat>J 'kni aad l>r?w*rt. Utnr**, tnm, flnaitr) and a fall fc??r'a^at of All kliAa of Parala >UNf M..rfa "f onr "?a a-aoa'a<<ara and laip?ru?i.>t?. ?bl'-k all! ba ?Md at uimU; tow rncaa. P. k it. l-k.|WJ?'Ji Hll?^ nUAT BIOKTIO* IW If L4I-U Afl> KMRIorntKIW J A II HI ORiTt I'O. mom B**r ikalr trb MMrtaral uf Ika a!?.?a i>ol? at WMA"t.t BUntTim KKICII Tif ill ? ? jrrw-a.' i W arartor plara. ??AT BA A0A1RM LACK ( CftTAlim. W? ara rinalaf ? .?? ika balara V aor fal I JIDOl ' aAi<? of ?b??- ; <? ? and >i: 1 ?? I Ik- IB 1-r Ik p*?r. at rou? asd put ikta a?. ?iik titry it*ir o* fimiaic?a HI ? rvaa Uat .??'? *1 afil^n fiO.A?*. K ? HMT, Ml) n?d?V G I /^u?l KM MAfW, IIIOVEH IT A ? ' ikar large k? -w woefvad ' *?d'?aa ?M.r? ba-l <|a Hl? . nmia im?u?Tn al M -f>a a pair annk U I # ? di'i? tadfc t aalr?eea4 Hh ilw??e alia., wn-l^ K *?? Uaqa't^aalta ? *?k (I. IJi" " gaaia' " Kid itl.'waa a> la ? >i\k BV. i It* !??? ? al ?a w k ?l. nil* tknu* I Mtamk" m arwadaay. DMA CAHRL-k II AIR IIIWU aad *? ? Kf* wii i iif < rriftkn at bitaii, i.* MORnAT. at i.?-* rwan r*R[M rki w*. RTNAIIIi, AbMlAM' | A rv> P ?? IM Hall Al* WAV L A(T CTRTAIRR "iM< rn < ?.T*P!B A rti a t i ? offtr<* to Ika vkniaaaia aad rauu irada AT ORRAT RARUAtVR lkt*r lana aad t.'r?al Moak ?f LAfR Ct RTAIRf, t*i ' '?R la prira from |] M In (DO pat pair. RtRUR fTRTAlRR r'auirRRT IfrklJId, ARO \ IMlRtLR LAHU, AT IOW fR: ***. ? 'aaai ara at. oi ram of Huraar R BRAITIRII m*m*t ?fufc . Rl HI Rraad*?f, T*mimiia MUAR ? B't1 >*? aaraar ? Ri,^ tta| ^[rLLRR A ??jjrjy RROADWAT. Win nf#f ffti'Jnfl <h|< fr, PI oaujA "W I ? P'-ini da Vrakr, 1 **""'* ?ha? kk Al poD?ilir RrUgM f\__ * MNMit ???| a ?un>MMd far M?aJK, -?aafawu^, Mm Ai# ua DRV OOOD4 AC |)Ulh FtJoL* I. B Ht Ik ALL TUB FaBhTT^aBLB SB vIjBJ. PUAl* kkltH BILKS, PVfiCHIA, BAOBBTa, But>? OB BC BTA, iu, *a LORD * TatLjB, 161 to *67 BBOaDWaY. RH. Ba?T? . 1? w* npniu ft f?fl iBponaitae of l?liw r w* . Yn*t, TBI, ' ? ?* pair. wr?T5 uki LV* ? 1 tlx* .. al< eulurt, be*' qaju* > *3 urate ? pair. ^1)1) u ck of In Un sad B obroM-rM P ul< ?t.<-k af eb-fni t bib ?*??*? fl ? t r?nh Homin Pal1 auek ? f f?l Hnafrv ?rd <?!?<?? Vq<' ?>' uk of Hktlr Ounce CIuhIi, , rul ef Hi m %od iiu?u oah la j F 111 >t rk c I Urlre' I arfrr ? kjtkqk* fu'l -i ik of ' a?k-? fto'inee 1 **\-w ?r? iivii ? Aetata u> And wMk aa a full aaaortaaaat of Ike aboie fooda ?i tk? k>? ra ? rto-a K b k> ??'? . T0? ?na IPS Ptaiik an-noe, N,ro>J?biruat wbiw t (inw?l> >t?ial. 8 ACAIPJCB or BOt/BH AO 1-OULW. B. BlIfcH, (IBB kkW Ti'hK BOUBB1BO MORB.) I* n-lltar ' If kla ralvjakta trot a or jM'taNi ?<* goods. AT 2(1 I KB t'U>) U ?HKR CuST PBJCB, Fr?'t-o* tokl? rt nrh g ''am Ike ho?ln?*? <77 Kroa^way, bMwm binon* ?o<1 Ururi Ha. C1X.BS AT 10 VMM1 H, 6Vu r* TS, 76 GMXTB, SB CABTB ABD l> f Ktl TaRD. FAOlt ADCTIO -VkBl CBKvr. LORD M TA 10 B, Pea mTTui '?raki> sratKT. Boa 47 .DO i9 C aTj. Adl.NB 8TRBBT. S1BAHO. ADM IABCB k ?'n , ho VS "roadway. Have Juki raeatrcd. end will p? a at retail, UN auAl>?Y. 3 0A?M< VBBY HlOB; PuaIB O LOBKD DRBf SBILK4, ]a new ao<l beMdtfal ?b?<tea, rU ? rCttCbU. ttoHK k aLJIB, *i.LIX*IMi Mai V 14. *1. A m> 3 Reeee mi ?i;k ?R V * it H i.kS? CMalx rid jrm ICaae W <il.lt CWIH, for o"?ka ? iu>h* Bo. 166 B?UaU#AI. ?1U ABC PARIH HRKrH <1 ODB O f.rBUIHe. K> i'KKTH >XOTBS. it v?-*? a II vau<ciab, Al a rcdueilao of 21 par ran I fmm f- i-mer |i-lie< J iVI< .MAI * "O . 7*9 M roadway, ooraai of a >Te j*/ plaea. ^tlHAHO, APBIANCI* A ?'0 O SM MhinnWAT, IMO'tfK ?t nKi.il, u. MONDAY, TBBiH >aL)< IMfOitrATlU* or FU&9. npf?n OOOUK HH? WI.K, LACK 4, CMBR'IIDBB IkH, H ,^lH?k. OLOV* . MOirH?l^<? U..ODB, OLOlHtt, ?:?*?? RiaOn. a i rraaUy rrdoord prtoc* Aieo? f"oe? kwatob ito fi li P-II.K AM) SkLVBT ROBB8, At Iw ')>an huM tb?ir viij v* >ia mo rut ki r?M * hhmk m> ka From Ml fa to f I M r?r v .r-<? tV'irtb fro* 7? eta. to II >3 1W f.k. kh i.T'Okl >? V(, i Kit At$lf?rJV *'???? (I S7W rBKBCn MBB1B< kH. "OPI.IN9, M"u?. IB DE LaINBU, a*1 h. f!*LLlJt.a?? Ae , Oreatll oader eaat at I* port u?a ' Mo. U? BBOAOWAT. rnoV8*KK*riRS-H) HorwtK krfkw. tor'eo <>oe ako ?anla n bn? Cart eta. t ? arpeu *wl inid'hc New p\ttara* fat ibd t? 1 I've i>nuie> A w? l knows K?*).-h Tan?atry i arp>ii> Hevtral new p?t>eraa w>ieb have ocrrr h?en "ff red by any "iter H 'oaa AJan, L?w??t atyi'i of ib e* ply ?n<* enparSae bigrala from the *aat tBanniaetotaa .<? tr ukwis'. Bo 11 four A I'fBW. nppw'ta ?? er laaUate N. T. Tk jrrt will Sod A lAi|e unfjnwl of <>.w | nr?l latraln* ?nd Van?iian Mair 'lar??tlnt; OUoh'ih - fro* tar a ls> -Uib arn '-at wMa, tot kail', ntjmf, Aa., 1*. td to II i>?r yard. Inaber, Bo. 1> Poonb atea'ia. uppo He Hooper Inatttma, BewTork. W9 KHJUIJOAVir MTOCE, At KRTaJI* t. D. t J. E OOlTEtlRH, lM<fMnu4 jobkanoT fiAh?rrn. ao., *o. n ooktua?ut strut. rew tube. ; wn, fro* Ik fc.Atta ?fM I, oeit, uffar tkatr aalire MM k I RkTAli. HOT MS. A* WBOLBkAiJI PRHJERPOR CASH. lonkinlkatiMi tnmamal Ika ImimI wtnlata atoeka b the -w, ud ?u v? ohm peopi*. *. n.~ JvM tauuSbiC '"'uuTrt^Vu^ *"*? **" " Of Ik* utlfMHN nt j niomr a HON n, li?O.X>-AI.K kTi cx At RE'. Ill <?R M'lNllAT, V> ( el 3? .ka rn.ifa n?jrk c* jnoda o nalatlo? w larttea'. r?:'.>trr 'a anc cMVraa'a l'u4?r ???mai-U bamm**. fnvrt i Knutrd (iimla r>rnlaJ>iia Gwia liitw Hbtrta to. A", ?Ul arr.ri.-d 'orikii>lnUia ir< ika public, at ika md ar%ra I knuaa ko. 1M B" a?ry . Any yrtm n u. I?? 10 tMort kill <l? fcfil' W c?li vi-r'.r. k H. IlKCAWlTIl, 101 ttowary. I a faw doora W - w Uraul Mr< *. WEPUTR WlibATlli, mtfc* qtiAVTJ, 12'i '"EKTH; ' rJ tiiro lB'?fci roti, a Ur? " aaa? r*? -n'of ? ?? t-n ii<w? a 1 tmall IA area ^.t Pa> e? ? rUri*a, a) I Ii V Hvd ?i? a | '1 w?> t> (itin> Aa.) T*?" / I) th vrMit, animate Rad.a.i , tsraf*. flltbtll) At bib . KpmiIv?t i Hu'lif.KiVAte "rr A Hhoj/Mnl I | ??)') Klkxtva m I rutAV l i *?* A?ri? rjrho* kt?>re K*Al(? ON kcr I'.V Ml) ?Al? . I H ToMK A ? ' Hi**' ' *rg?lB? fro a 'br la r*a ?oel!ri' u> K i 'rim | tnina*. B ?> ? ('<>d> Uitlrn. lira* Ikmui, f aa ikara. Kinl a air' a, i aw ??.?)? *i d llaad > 1 w i? Iaa i:ik <*IHhivi is MRAONR Al KItim ? yon ua I ny -??.i bit M"hoi,a ?>? Ic. At > b ?-? ?. Hwk ci* ? hi n ti aJ *h?. ? c. Al * ii r-y'a, hii b M.i li ? J Rtkhi in all (Ilk uy. At K l> /a?'A Ah h KlMlHI All ?>lk '.'VI. At K i tat a. h i<"a?al Klhl*n? all ? IA I; AlKi'.ay'a K1 f >,.k .?n*l Hi'm ? it, AI k ojri'o. all ib?- H>-k R. .)-?? Aduw< tu prirA. \1 K.kZKW V U ('AN V If l> 1.K0 l*kK Kick r.uAMlStrtflfii IT, ?Anl?) n< '0 '-<-a.a ? kb nwbClntimulMMt Rick (MIA. A'1 XylM. Jok Is* T# ??( oi tk? avrmy ll1^. Job Lot f ?? ? r?? ? b ?V>?ma to* >hr ?c-?> tlv. MKa?? (?? (>iW 0? ???!*.* >0jr JHAAr. At ? b-m\?w<v\ ? ?r? IS- ,1s.- Mt, AI kit,*! ?, fr *^o iv*-?rk ( v*r%j? 3I? , fck 6W* Al KUiiMj A ?WIMO lllnl wi ".A !<V At Ktax-) A. N*>hll?*nrtHMA 'rtr., TV <1 Kin atft mn M-.l II, fl :4 H*iiiikkki hiK-N ell rap. At Kit.**)'* VIm?' Uu. o 1 1? iimu -h, ac. At kin.-? a ??*u ?' ? Bin- Unas, i Uo. At Kn !?> ?, Oaina t iw-l-i: Bor&cira], 6c. A i k i.i.^> I 'whir ' i utAwk Klll^an 90c. At Ruj?>'? RmhriKH^rrJ Ai^rt itla, I5j . 18r , Ur. k Una) a?iU b?-?t R wto ?tr Mi t? j ? ;?? ?>h-: *?d V r ia. >gr klurr* Qa# J ir.d M?t, Jr. kUf Mil* Cli" I'iooo I acto ti. Ku n ? wdki Kncb^ w.? %m :>e At E'?i?> * rir* ?!.?<?? f?r n?n tfc. A? ka /?> ? Aonit u ( katoa -A Mud In ?]. At * f??> ? urMi Farej "Ilk >*,ktW? J*? AI kti.frj A. IU".n-Jii?w<t ilrt illa s- ATf* tUtotSr. Al Ku?a| I ?<* nf W.i hni'> HuAfi ki k>B/AT M ia laportnl <Tb>-al'l* Itfi *v Ktbar> a?. a Ino il?> (_'??nllW" N?U *7< aril* mfviH I kr. Uta N>M J?>r_ lu> -j baa tkrar N*ia In IaAu** wul 1a K HUM k? aAK \ ki.< CtiK\f AT KIKZBTa. At Vlarr> a <u*i **o "a? M ?? ?' Com. a Kh-raa 1 r At K jim j A >i ?1 kati t nj Maw Marlao i?io??a %A ai K'tifj't )I r.nH) I Atfiea' 1 ina*? l ?;.!??? li? AlKir-)? ion raa ou> l.Ad ??' W.b Uloraa II v At A tri+> ? II' : *%B I ",r Urai* Rarlu- Ul"raa, li ,<?. I Mt |<ai>a I ?c.' ? i fetM at# ??ton* ?jn iu Kia.a? t l.i< u *alra *?rt ija-iaiKia, :As. ai bt i*y a 3 ?> u I'M ' U" ? ar," rl s anitiaK *c M Kli). j i 1,C*AJ jiAira <???' ? ? i toad fl'l i?|i.*?a ?' kinr*r a Rl. ? kliaaa' ? ?rlao wrar. II ,? k li try alia (????*? H?rt"o HaI' H*a- IJn. k'n.'?T aalla! I. W'iu I I* fcal liar He. kli it! ?t* I k..ira . a ?<*?! hnaa, ?. K't- *J a. : j iV><<raii a ? kifa Wi?W Hi*a le At Klnjrr'< asiaa I'uni AM Hqak Uanu'irU ?' Mt. A I k ii <P) > lai }r? nat. flr.,1 ? lu - Auollatt ai Skr. A* k U.JA1* l?H rn aaa Bi<J ktk H?unilaU. u Mt. At a lri?j ? '?Iff aaln ** rb>?f Al Ka?*> a. f>i t *at?<it? C*' u ?M A' fftsarr ? DtHKl'M.rk n' aii kladA At ki -a> A, laipa WPC?'? ft ?a aaeUno rk??p A< k In.. > a, l "?a? irr. >t> ** fr oo aaaU n At kin/, ra ||.?- rf awt fr^a at.-ti -n Al Alaray'a l*nira roq wt|< Ird a*?rjr 4a* da* f>-Mi .'r-Ai w ft* or Kawtiii Imo-ir-m -.ff k.? AiRlrraj a a >** at .i-?m ' *. ; iMOdk I i ixV ? . J All U'.da *t wa km ** Kr*r*r, Na MS tti?HTH AVlk ? .11 atr^tA 4 HI ? i?' . . ^.KMika ai kn ??*t? !?*? f**'- , & nu-.. a. - 1 ?> ? ? k?, MC i -WK* rw ? ??' On?T ?. ?^K ^ Aim, (????? AT .? I'l.Ai ?; O M ?.< IM-B till Br* Aj WAT A CI BROAIiWAT W?. iOl URVkT tUlk t l HM'H Hll.C B'. R* Mm '? y" H "inea.1 Mark M'k h R Ilk ikla'7 wtnr?d r louacr* in- 1* W c at m 'mi . .1 1 ttf) ,tM f ra Ho iDcad r .l<?a<t vmaada ? ki'rannalky only f JA Toat nl i<aix4taU'iD, til Al.'O ion two ftonma^mik K. ka? At (in ?l>* r.ra fjtt OrlctoAl r, a. Alt ?od |ao. aijh?, .H irr RRi'KIVtn ran PTgAMKR SMI four aa<l BraBrmaaad Ht b tlntaa I a ll<b* rOM>n fr? ar. til'f dr?? %m. Plaaat okaaira taa na> act n- ml rr It. ? ROP1R*. A? I HreaAway I'WAHT^RHklUP BOTH M. T> MIRRRR AtU OAPiTAU<^R.-l (I ATg k TkW a Ma Mlatr| rrnam la lAa tnnaatlata rtrtsHr o? Haw tnrk ally, ai d aaty of aanaaa ty ranal aad rlrar. art 4aa>ra |C ffa A c ,.a tnarafcla ?<? ar-na i^rann para** ?V' ?1V Wlrr> aaa'tal to "or* Ifca aaia, aad wit] i nt ika P">vany MbHiat tka ?? nay apon tuck larna aa ?A; kaar?M ? -oft n* ?<laa rnatav Ika fia ia ar n a aa? ai aa a wortal tat ma I tr, POL annk V M>t a?d roj nar takaa tA-rrfrora la a akart aa*aa of t'aia It baa raaialnad I'la for a fa? yaari ?al aaa ?ar>a aa fin* In IVAunaa if pfnttaMa raaalta aa aar nlkar oar UaJI> tavakuad wnrt aart ate" a ??a???n Ikai baa aaTw kaaa knvlv.1 iir rrr-ad AA<?? aaa P.. Nn 1 10 Rar%M Mtoa ftftOO -PAVnm ? WJirttn. IR A PLlARAlPf traaaiiir f hmdraaa A par o- ra?\Kj*or k<iala? ka ar A ? Ultnf Wi Int ra! ika ahora BaM<a*t wtll h* awnpli I aa ?a ? ,oaI pari'rr, aat aaa bmd ika p.-arimn a! Irmmimr. Tka b .1a*aa cay. t tm I ? ?? * * UO Mr Hibb AAAraai for four feyt 0. C 0L, Tlirait oOa*. MM AiVIlM AM KITH .okt/INAltt t Pro* ruHiT* TO "? *C?1*?R H HO NT FlR*T II .-He n n?ri T RN, AND BE*UTJ-UJU B?. NZM N D MaR HLK WINKS >>r ??r rich m\t a ard hii. v bm w,k? pain n hoc, pian j r tin, *c A H * ,? , alVPMNtKKH i<m f*<? a*. Af w* <y< i. ? *. it thi * ?a.^r ?hiv?ib rb lira*.* aut p*u? 1 1 CM II -Htblt' Wk-1 OP BIH "?rt A-Aiv B. Mrio. lie nllft MtMlal Kjroltu e w tke koi?e mai'eto arfler u< irai n>tu ikr ai>nn all af ?h<ek arl b- tao b mH aoW r?tn ? r ahn ? mui iMdi ike U* ?e an* MMd n} toleiileeif rteriil'ing In tka kmtfe t or disking Une, u<l 1 ud ar ttaairnial ill:? itRAWIae BOON* l\a tain ik /re m'l) huju e# earvad but n'ua nM*>l fiirul ll'? Bad* bv b din* karh auti omt*l I* of ulta plxvu. ?Bd *UIUi?lilir|tni>l la iuIU Uw are <a***?4 *l>k It a ?MM #ij)? i?l;? latin rreen an* jo'd orluuvn a d Wne ; fwe at In aval antique, mrdnJil'O an*4 mi, ? hi r?; I Iva ii ud I 'II* Hi' r ?; m* i>o * ,ib Inrkt m\i. h >o\*l frhri t'i r|,?t* iu.(1 tt.e&le biga, Kneulaaure of Koto <te keae m COfcao ?> ^U?OroBlK I a* of tk* i???t anperb hou nviai it l? ik? <f? ntry. made in Ikiarttr; bee Kit: d roara-md Irmm-. roon.f enr?'i, Bolld Ml B InHalr iah|*l "veratninif tare. l"l' lr<? r*me, ?<? *k>uBi keni W'tk aetlawn. <t, all b? r? era Imprwfov la; urn iw? be aurpaa*.c lur II ?b *r<1 drplb iifliM tho ih ti.tr' <*1.1 I ai lirlur) rmhibrn ?a?? B nk III Cover, nwH'iil fil? J a id hi-.*, i k<?at fariy '? fc?'in laa. and BimkoKh-i ? ltd 11 "? ?"?. ?lth Bl r r do i? Bad bin oler * <1 ???. I?l mit'fiK. In.-* Bar hni?M?l nruin Cvrutr**, ??^j (Uii^i, imiIb IfcurlmB* F'liffc bidn; 'owmifi m?rbli* Uip ?ai ?of<% ?i.V 1*1 1??, l?4) ? ?orkb?i, ?.?)?>. I *ik Bi-xk<'r of p?.?l; ni?li lOM-Bt ro-??r?>l noruo* ? k?tn"U a^rx>r autl i >? P'kK-.Kirarl Miula Ik i. o?as ot Bl'iiTad lkrts. Mats da Mum UMmi Oil. PAINTmoH. rnarrt?#Bn ?n-1 ? no?l?u?? ?m p?rura)arlr wqiwotad v> *t ? i uj i :r t r*r? b tot tfiffl 'Ml P>imii<(* ??? of lb>"? bj -ml ??. t ?iiwa. bImi karbl? W Binary urnaa-BuM raal ?rtisi'a Wr<* t/>? r-imtt i.'in* Mriua C?n ?n*. ilw Hon Ari? Tha Pin haBa'kao Frank '.I , Ao , Ac . alt , ltr*? |mi i.aluU-1 ?o a>>n Vt?i. a Ld a mlrij of br.iuUJ <1 Mviun, pailaa aad ?J?ln% Or. atpiBt t DlIflNO ROOW J>B? ? iur>l<i) T?M<? ? k ratk arm rbalr* and Oahl #1 ik ? n-iiimr^; tramb chiT* l)tnn?r ?*l i>f ??i rbl?a l? < r?iol 0' ptrcm Ba- Ub'? rukrj nlaor r?. urn. Vi (T* f I ru wr ?IW?r " aalrr al'??r I hie und In *p oaa, l?ll?h '0? ?i'?aa?BI*, hMQ'l' , ly ?0?r??' 0 I IMIIUMK, ?'i<a M>?rr1*(, raiaffB, Krraalu a, Kacrrtaa A ' , nait Cel lar*. Ao OlAlimi. Vp anil*, r^wwood o-r??d ii?t marhla u>p I>n?a'of i W ubaiaRd < Itmmrxl*, Arminl n <le Ulton, Ootrv Ta?)? hu y't tiri?a n? labia Kniirarlnta, Ua* ' ' -ir ?i >a, lu*k'?b l^mnc and rhvir. apnea !?*/ m v?lu<it I'svrn, (??rkrra rurl d bw> Mhitrc**r? ?VviIjwb, Pi ?>??? nan U> ?a, "lai.it 01 ika aiV Trm?|? In ik? Ink rh?u ?>?r% - <* *luW ? u i liurp itn'Ji g b lai.kfi* *?. Ju Ikr B?y?- rhauit?*?t ? Hik<i>an) k iru'tiir?, Carptu In B*?j i'??n. Bmaatla i<we a rv 'hi?? i Ij Mid lwr?ln; Ckal'B B^faa b?un?>a, r>>'? h'.U ki gri.v'Li a. ? :1 Kan ilr?r?. ?UJr earpM Bodi b.U Hal w*. ii, ic fmi a. rat and Aitekm Puroilora of every da *r Hallos A a?i f n Tu??day O-i SO at 10X A M , ?? lb? real-'enca i f ?.ba i?i? T*a pU-, I, rd, N aJaerker ili*i, oi,p.?it<' Mortoa be li? ?r m Ud e< ri.nia uf ika k aw, mmwimac ik^ uaa il a*a,?im?.ii i.f K lKkmi vara, Mab>^iaor Paralmra, Hriiraria i arprta, oik- otka, Ac , Je baka poalUre aa We fatal y u b. eaklnff op I* unakrtplug. A J. DIJ KOI BR. HON t CO Will. ?KlL A1 AUCTION At Uo'c <????. alike Merrktbla' Ri-kaaM, Ok Ut>li*t K'O IIH JO. ???(larri'ir I > La or M mul'-N TM ?>a k'k. hk and tfta arr. . I < >k, DStk I.Mtk tad '?k ?n t n kik ate - 4 I itati) (Ota on ike a a oura?.r ui ILStk at , k?a W fa IW ?<?( rank. tm llwb I* fitn >?** ob Ike auk aid* if the I0U 'rat i*?t ir ktb .?e , ad jnlalax above, varyiagl* a n Crua ?to??l? Id Ike abovr ue la i garden apni. on grade and free from irn1*. I'uHb arr.-3 Via oa 'be e*?t aldaof Ike avenue; M ft. II Id iinrtk of I 'Bi at,; ai tm VilOO feet. oe .Vb ?ve-4 ion in tka north e?at enraarof UttbM.; IW P>IN'aalwrk I hi I34ib *1 -? . '.a '.h* "Birth aid* of tka afreet, SOU feet eaat oi Bth >ve: alir, M>MMI ?aek. ? o IJI ? at.- 4 ,.I BOt thr uiria aide of Ika Krret, 100 f*et a a* I n' *?> ate . aimWkV* II aaek. t n ISh b t . ( U) laa <?>? 4 K>u i? the a mtk hWta of tka tire- 1 200 (net a itn eh at , aire MviV II eack < n ttb a*.- 1 l?u n? tai eaat a ila r i tk* avanae, 10 r*et Aurtk of link at *t iSiHl 'eeteerk i p litib at - J k?a on la- n tk tkl* ef tie atraet. SO feet eaat of *ik af.i ?ue 2&i (JU feat ruck HIlK PkhPa, T ai? O TKRN8 I.IBKKAU 1'KhkJIHTtmV HA K OP 14 LOID. *1111 *Ak?l u/f, On 1 1th ?t &2J. I7ib. and 7?:h aireeta. Knima ]j oen.d h> f?lat?h fent. k^i Cn Htb *v ? 1 | A ? n aimtB?'eat r rner o" ll'k av ard 7B h ?t * IB . 1 lot w. at sioa uC a. noe. ahont tOU ftrt aonlk of cor wr V'l t u Tr*k IL- 7 Iota on Ue anntk alte of 75tk at . I0U feet weak ef It b a' wtb iar*i- and < oirmnrtk>n? dwHj'iii* hoiwe cut k i?aa. Ac. Ala>. 7 parr < aaO.HiiioK ite ahom la ike rear, fir a- nj >?a/? Ike t-alrTC* of K?.at .h farit. La ? D 7Ma m ?I lot nm fee ik ilk aUtv of Jilt al , oppwlte tk? a' uva, a .-?* lili-a.l t u FTtb at - ? )^ta im tie north Mr, abot.t SiB feet weet ufSibiv 2t>inPk*arh. ? i. t"' at.?* kda or tbe *outk tide o! (21 M , HO feet ? eat of td av IM I 0 i avib 1 br * bni>- of th? xhove property I* eie**ilat)y ekoloe, and al.l L?*uld to :hr hitkmi bi-'rvr KoHllRi II CrHBKT 1/TTH. i 'rt* OB Ike n^rtk r oa of 40 k at , 17} 'ee4 weal of > h av ; iM98 ?aa. b Tb' a* lota are "U trade and feaeed In, twl?bbor k m. iBUi'iel ill per ren> ran reut^ln. tie i? m> kki 'K, ChKtv BKOORLVO. t>e taoMarv attk r aart kaarmaBt wtrk ho<?e ard IxH, 103 hk'k^at Beat ?4rt? JIM- <?! ro.-'b ? iark at ; 04 JAiIOii. bomi ?i' laairtaep roitatia paa. water, b ta. tuMa, ae ; (*per l ihii'iukovt ard la* Biulate ori-ea. <me Iif tk? ?n4 da?ln?bl? in a'l Sooar* Ike ui>; ixjaaeattna uui u?a i#own. r <rtll ii Ball HlbfcJDrkt. iVDboaaen ewk oedar fn*n MCtloo ttn. i liinit ra to y be po'rnaaaid I' cetlratf. On lknrada;. bov 1 ?r'?K?k t-JlVT B-l,? ON lltiVt-s bTKkkT I'Hi nfT, Tet'er t?r db ? I lli.n I P T htOCUk, bib, inarea. Om p??t-?i H P flat war of <"kn>. h ttrea t. k a pa. terra ano fnn paiucxara of all Ike above aa*a ean b* hud aten 7>Uu?ti eet. Ai hbut yi'RuvKR uRirnviro., At ctiokkbrb. MaUMFk h.\I ! HOlfllCWOI.D ruftwmjKi At FOLIO A 13' Ilt K. Ike p' -ki?. >t ft * f'tri"y f'? fvopa. dtl*rii??t tx? 29 ?i It}, A' il>* ?l*r?? \ ?"? <te?"i? of /?-ii BiirxluMi R? I tlVnl H ?????< 'k>ir<M 0" w?ra Pi'th M M.lb ft -ana*, Ra? mia paiiur full* o?r?end't? hr <1 o r.iprrh '? , nrv.rr r. ?-rany*! Piftoo'orte, I Rear* k>! apd taabaut oaeintw *u n't ru anil*. ? I'n wit ftixl o.ti ulr . biu.ital.t ro, Cnltd CWft 11' llrt aad Fitraeinn lab*. f rr ftiw. Man el Rlrrore, lv? Curtalaa, (iJw. O'tit ftoi! f .l>rr Wur < >11 Pftii tiaift, by eminent attiela. It *?rr*. CM li'1 Ta> U* *ti llootoeR*. 1 br awtvorrr ? AftU mil lb- (?nwmlar nHra' VMi <>f bt? frtn?a :?'? Ua pul. le tn Una a?>?tbri ?>i .l eiia ??> ?a,"-i,l- jj :?? l?-r*?t ?'.d r<br?t :nn im-at of fc>x arh-.ld ParaRura. A<< iff# ? I ?? HMtinn ? bt? ftr?? d 1h" furnl urr ?r\? all ir <'e ' ' ?rd? r for ih?- p-?>rat m?r *y ?tti ni?<- a let* ? ti?n i -h* ft*. ?, ?? ?? M cf lb. brat ,.cKr^ ilo.). Cblal*ttee nt ib. b>>uee " e n>ora "| ef ??!?. AJ.itLUaU >Dimo|(XBM. . (HI.EOF M OHOIt'l ui ?> OadtA.ftbftiw! t-karr.. ma lift b llmh llAtkaait IWtb Crwfta. A J ? KaK. * A<\s wt'l^ell at a-iritoo na Tafta It). (Vi *0 at l| I. r'ork. at IA' Morel aata (a i,a S*h ? im? I Mala are I r ??* no tb? a. a r<mmr ILdU et Oa ll*b >u*.k? K en ra ? a 100 raet ra?t f M? tbe a~o*e le aOxli'iH Wot, oo *r?1e tad frac fr?wa Oa Mb aaeaoa-J lo ? a a V feat ao*tk of 1 1 Ilk *L Ua Haiti ????? -! itta a (W M ><r of ?t> t>w? ?a ?>b ? 3 bvft m t M >"l II In b?? n rtft I)>1 M. Ia>h> ?i?- t'ftioia a orrm Ut'liMrct e-a ixih aa>aat- < h*. ? S ?* '?? n. ? of M? ft'fr ua ?u l ?1I< * kvia a a nw *?> Oa 1:?U >tr> *? lJn (rat irliW-4 Mai. I NOfaalwttotfck 1IU" p#?fa<it ??* tarmft HbarU. ? ?pa. Ac a> l>n 7 11a* a v? tio* **i.t or HoiPMinnt - I k?it hi vn A ?? ft mtrt* a*4 ?<"b*r <?rp?ta Aa-H arw 'nrrr ar?l! (rll r? M.-?aaf. O -v-hfr 15. at IP , or! wA *1 Hitf/a f* Maaaaa r.aaa??>A r?n,tr mnw. t w??4 rrt.t. ft/ . Inaaalng ?nn Pla u 1?l-- ?*? ro ??n .0 aad aftbilTfta) n1>? ?n* ? .'? I xln-rKii. Warittrtxa. ? || t,? | ??.: ,<b?i I?t ?a. tari ?:m U'- rnrtla( ? katr?. ??l*?t |ti i??? ? kid Irfrui' t'ari >-a b If ftal nib^ b>ttr?M*a fraiWf tf** a.""* '?aMinr. I'wun otAa* t'biaa UM?r aaJ 1*a rata Dttlar m Okalia Oil ralat laaa Ac Ibaabnam m inuwaptorj antd An riim 'Tic*.? a f a mi.i nwi.unifo imivi bwi 'D?. wtil <b?oap M at private ??.?. ail vk? f p .rkjr rb?!t h.r aii <11. ..?? ru>? I ar ?> .r# ?: ?--*l awiVr rti ?7 ? rtata fa??pr.l I1a>w?'.irt? Ikbl; rarr?j tiata t>r ?t7 n l>n.rH|V t lar ? *or: an t)? ?r har ax a parinr r oM, <?al Ml far fl?0, ,<%? Oo. UK), mm u* t? bi??, Hmkra*r MfeTrva fatettnf* Una ? ' .>k, OaadcUa a farpata. Hi -?%oa a .un?M < unaitia hi B*a nMMhM 1ab??, r*in? ux*. Uiaaarara la nnlw lor a ?* I- v? m 7 Wan i ??at) ppj awart. r-? Kill A arnua I am a<a Mn?> ptaa Bear the jama a ?. HMWiir, AD<Tffi?ff?;?. Aa b\ h- ??Kfri? t(T? irrlra r>ni.t'-ip*. 9H *a-' Ml I'-na* .??f *< *r>*t *-<f> i?bnin(?4, *1 ami ?. At 7 O'CUX'K. njTB OIL ?-a[?riM??-4 rteMa prt*aia a^Wi-Uoa m r Mm ma ?* <?l*ta?a b? neMvaaad anriant *a4 mrA?r* art ?to aatl a?-aitra?al* loa onataa of tar anrfta rf f??a lata. e*br?<-to? aanj f*ma nf art A lama r nk? nf ibna trm <m fVb at i 'm?"? Bnar na artlMtfrm ?t tb> aaJiawaiaM AtJCTtUW >f>*1"* ~?OBt1?OK (t?U.I O* A HOP* rtnr aaaiwut ?t?a..fn?? a f aa toa?4 >nat oral a f?w mnat^ aao MO ta Itaa A. R. -T?< i* anc tl^aaar at 1 ??li ?? a?a, na Head*- a?arnti>g a: r. ki T? Iftaoau ?*-?* imawla'alf ???' a 'arga of M J r - i<a ai.i) t I A aaa of AltlWri 1 1 a?ra r'i "ilA, f?r? >?i a Warbiaa, M?**a? ?ura'a Ib toaolt a ho'a ? .!? aaa ? "i??a Ta*l??> Aw frtntN. t? *11 fraa-a r ? rr *bra<cA anA t A I < IIOH ?OTK1 T" CARriW I* WAWt C t rTK* /V P ? 't ??-?!??? f- ?a r't'rf aa b"t)Obc*nti ( a U a*.: b ? ' i J it) r ' i i ah i i?. 1 i irrtavr* It n? ?i?t? c-t a flta ? i .aa. n-. a ? iitaaM taalru m#?t iir?fiu?? a- : <4 i kraaoA Fwreliaf* n' 'a.w*l b?1 ??? FuraA"!* U? t *l? l ? tih ' "arpat* . foa < blaa IMa^ap aid T#?cH?. a fb All il? t \r .rr > arp?*a a?n1 an|n??) la llto I ??* ? *" f r lAf " da}* at >9. VI A tat Caprn.ib Knot. I' aar t i ?t v rCTT >* BAXJI OP A UARQR ?T'?I OP PIAR A r?ad? ??,!# t Kilre. ,t<t ? A II < l!RIr?r4L.*<l ail" t'.??ar. iJ Hn- rr?. arill aail oa Niatfa) Jkk laat at M { ortrrk "ralffr,^ aad ir>| <ab a-ntb 'hfk 'tna ja pila aad r.f '?!>* ftork aark btuAa?aa aaA f rr t ' *ta. K lao, ^wat ?rn 'm irrii?U'!"tt? fantr at.k a>l.a, rat"*, plub ktf*. ? *?ra Taata, phw Al At mo* 1TOTICR? PI \TTRRh A f I> OOTtRJlTA OP a ! .;uor 1 u?? ? HBA KT 'kArtff w*l ar. naMaular. 0?? 19, at |( r > ?t at tb? fc>ra l?? *1 A*m WraiH Har lV>nr tera ? ba ra lai iaa. I-ammara Ulaaavara. Iw?l,ntM, H*a? T. O'ft Hnta aad VMfthar: aim. a k* nf wwap. taA. 7kl. toA a lot n( Dn-.?a pal mi MnUetaee. (tapftra, Aa. Ht a. J BunfcmtR. mn ? oo. -o? ?r?OAf. oo tr.i rr *>. at IS n'rkx*. at t*r R i afciota' Ri-baeaa pa rrn ptor? ralr t4 24 Irfta afA llanaa or aa ' ant; m ???** Rd Rlaran-b ftaaaua, *un*r<tf tka MAM Ttt. fr^ Ik* iaan?<w. Ik l?rsa aa't k eacal'aaJwlarjrRA tatknvar. bet aM ?ft-M "at-r. a* . ?a4 a rmm af tba ?arat ln iloraick ftrrnor, k*n?rt| |A? p P?<j 1 be iaan>< ? Ik Ursa aai fc ? ir bpt ?? 4 ?? I d ?at?r, ar . ftail ?? "aa ?* tba Raaa e?ur?* rr?rW-*toe ib* "mt H' rr Alan ??? Ufta a?reatb atraac aaar tb* I UrbftA I i aaa ? ' tare hto oo PUty lainl aaal tear Mm Di-iwi Rri.Bocn PU'WRR rootr at ACtynoR. On MnaAar. at ?u Puikftft ?+? t At fs MkrMta Hra- imka TnHea, Rarale^ A'lmai* Oft^W'ie. I rtft. Aa HRRRT B IJ?r* ACimoRRRR -MKtr n LW7* A PO <mi call at ftarOna on ? at ij a'r orb ?a ttr?\ "f tba atnre R? Pt Raaaaa atrrai. a la* pMr of ba) Ilorata IM, baa Aa blab, 6ta aad at ?^r?2W.k*? ?rrtV and k ?J ?rd rcfl naly fy wart n< oara A en. a laa 3arl brnaa horea arrra tean oil h?a<le klfb. ?ond ??d dla toeoa. l"e> Ml. kbd and eeatle la a<! bararaa. ? *ry >t<Mh drtiar. Md on If for waat of ?e?. ?AUDB Jk'i Al ltlU M BP JO*?FU fa:.bk?A? -Ht-o - V iCT ? ATTM ( ? 'cluck, a B.,>: No ibt 'tiUul* Mrwk imtim iurctlOb f F iln.u mint *<m> HjrlM v?cu- rtruntlyB, lh? if 11/ Of le.tiar 4,', ye* r? fr ? N< t I, Iwm M tko JuMaKlu/ee. lb* laeattun l> piui-Mf ib? t??i in lb* enp. heir* verj 11. ?r ibe 1 ?|j<rn' of *aric end tke koaae bac* b?en rr.in tij ri'uni?v<i u> b? ud? m *j paw?M W laanmll nM* I'l-rUi- e*J- of leaae, lb' ?t"K? of iU- b e?ei*ne Be t- < ir*?n n.iaf#, uieb ?*n in bard IV le, by urlflhe AlMaker , with tijmne ?l>W ixiij Mde u.r , 4 u?Jl r??p imp. ellk ell v?? nl-ud lept. 7 B iibomut re? 1 le lop ttiilrt S p,?lu Jo . 1 O-k eil?r>l- n I . I><?, 14 ne* and ll p :a*en i h -lf?,"|lf '?b rtafc e**?'i uiob Dt*aT *?rro e, trarhl* tup \? wb^uu d*. ' ifc?i'? phi window II *5 W <*?<<?..? hrratrn and ??'l (Taade .? J-'fv "?'era, P?'Vor at)" v una f?i ee*. oupper Hollar, wlib n?t?ii?? Itrneke y an* i|h?>?? Ac ?l*n. wrtu! , *7.'^" A1V.?J p'VTr 8 *.?????? a# *u fruit 1 ? bk'b >?r. nr.! Ik* gold <a?<*al ut the ?or<a>a Fair, la London, lb* wkiye ln?*i?U?uorotr. i hfl'nana. Bonder afteruuun ?t iIph PAWNBKOKkh'S 8*< H ? n. N. LkWIt* WILL BBLL or k onday ( cvber OT at IM H w *r? np ?tei>* an aa f rlnet t of 00 adeemed fie Wee oou?i-'Ii>k of ,o'd a?d #lpar W -lot* a Jeaelry, Ac loooaiaaenoe at 1OJ4 a. M Ry irder of ?r. 4 *. Mmrfcoii. HI< HARD W1I.TKBH. Mjrtl 'BKBB whj, nu ON MoT'lk; at 10'j o'einck at No 18 Raat Broadway. ao kiaoriBiti t i.f 1 jroitureai 0 m?er pood#, to foreeloae a b'U of aaleau t *o pay a*or?|? rU < x? W?r ioD? ta aaita Waak hUnrta a fx, Lout pea, mw I'n'n ta Bnd*a*ti P*%tb*r Re/'a Maltreat** I imed Ware Baalel Omamenla mahogany ? rd P athle b i> Miti* *ab'e* t'Uo.aae akoul Kit Ptrtnraai ?nd Prlria t? u pmrala tb<i*?. f^ra Alao a maaaiOaent a*t matr ?ai>\ litol l 1aW? ?ad ? <ju*nUt* o'awaia B*d?taada. A l?o ? q u? ui Ij of Coofaelk DCrtaa. <? Uaa Jara. hala paaHtTaty tr ll?>li? d 8 A J. U (.AhT ?UOTU IkMd-aul'IMT n~ro . b-i 79, at tea o'rt>4, at *0 13 ? Ida 1 l>ua ahaflff aaUc of 'larr Bilurta mat'Hh ? cil O aula *. rbrhnrg Haahaa, (Ms Cataa, l*r?? platag'aaa, bka? oaa. , tut Kt?t ? Aa J.?^N KKLiuT. RharlB. A J BOH iM, A. <T|oNKKRV_?C?-iI?4T, WO bnr Hi. at lto'ekwli, at.wo In "a?-r?* la*. MorWa<r ??!? 'f Hi. i?? hold ra ultwr , by t rto* ft pmral rb?U?l ?? r??*???. n pwutiral aaaurtaani of Pari r. Oaaabar and K It tan Uqi*. A J. ?00*ll?f ?WU'|-?M ? rU* DAT. OOTO ? b?r 30 fUb lf raattoc o'cloe* at tha oor??r a* fK?f. cctb (treat at d ? bird a?mua a'? uf ?V*aa KafliO ard lt.il?r, tb|f|iB? rallaja, >ta?m (iiiwm, aim ^umpa, l*iora. Ac . Aa. JOHN W ?0kUltMi;TKaa Attomy for Mi rlyayc SAJ BCMJaHT, ACrTItlirtKR^-WinWfBObT, 00 . uibe* 11. ut bwf rn?t ?ano clivk. *t ifea Anatbatnnac. *o. 1 >o>ib wP'lam Htrret ?"????? aal>? "noaahi Id rural lore ro?a?ncd I taoo. Hn u. lal'-a, ii>li, ralratl u t Urinaria ' arp'ta, Hureaua Badateada, Mdp um IiIcWd lurrllDra. Ac WM H. WRIOHT. Atl'TiO^KKtt, WlU. d*LU Tu?8 day. I let. :*l. at 10;, o'clock A ? at ha ? Un?n armt, oaar ?nnrtb avmue, B uoklyn baodaotna Honaabold rarui tar? c*oip'i?la? vabcfaoy oarkir f'l.uiiora lav a lataa, K> If.a D arblr lep Otitrti lahba. St^teraa. Bntn?ala Tap?atry CarpMa rl b cblna Vaaaa ao M oak mm) mmtngtnr tibnalmr i luiii, oak mian?l <n labir. oak to'inaa. cat Oieaeeere, tikhMk i 1 IDI>?- aid l??S*u l^rk.rr, Rtlcb'-a Ulautla, Ac., Ac. Tlip | abora baa Ucn ta oaa only una yaar. Wy. wmirR*, Avcnnxwtm, wrtt. met. ow Morday. at 2 o'r uok. at 4tl i anal itiaat a ku?a taanil , t* of pari r rhaB be dli loir room and kttekaa ruruliura. flae< arprta H- ta Mlrmra ?ah> and Wd t mm. 1 dlcl' | and tra Tablet. d?m-ak <*urt%li a Clielotba P reach >M 1 natal e Rrdatea^a b?'' Ma?reaaei iBAtber B?la, ? afaA, ruck l0| and tabei ckelra. Hnraeua. wuh aaarbl* vwe.Ktaoda, tottat rm>? dlL LB' and te? h*u ? oiic>aa e?aa Cb lra, elorea, #?, ? ond and otter Warca arltab a for taailllea and otkara. WILLIAM ABBOTT. .10 TTtO? Mit -MOBTQA4B aal-.? on Konil.v, at 'P o'coea a R?* lot of Furniture at [ No. I kaat Br i Md war. omaiatlr/ at Pnnrb Mbw. aw bin top nnreana, fine 8ofaa a? * Louoaea. 1 a rial and a. K'Mnn. 1 atd a xood aarortB cat cf ebmca t lienors t H. KL1NCK. A Uimay lor lfactg^nna ? WUI I AM ABBOTT, ADfTTIO"*BE. WILL SILO* OW .account of wbcan ?' auy ?neara to pay fur Mnraga. Ik* ' Purrrnre left at 46 I'Brer ? rret on ?<vid??, at 11 o mack, at ' tb? aurtlofi r>ntn a Bo 4 Btat Broadway: Tabtaa. Radaiaida. Oka tra I'rorkary. Irnnka and Ooovat* A* ?FltOlAI. RUTlOaa. s Sa At A BKU LaB MKkTINO OP TUB BB? TOBK Your 1 Bru'a ttrmao raibo le BararnlMt tiaartnikT b<ld Boaday arulag. TM ln?t tha folljwtn* praajabla IM . rrro-'nt ona wire m aula onaly ad ptad:? Vbarraa R la artik fa'Uoaa of un'eian'd ratrtt tkat we kar? keeid ike aruocnccvriil rf tb? aud'an dantk (f onr b>lov?tf 1 hnaber. IlerD'aJ tVnlcy. abow 'be alntlakiy Balai k*a a-w? U'oatrkad wa In aaak o 'a youtkla: b ait* un wkaraa*. onr '!?o?a?ed brotki r waa rtdewo t . oa by Uaa at ana* of Ik* moat bo y ai.d a?r, rU cWaeie. b*'ua tbuaa of brotkaely lora, wi'iu ?*n e acd cli?r'<y? fee ?bl <k Uni t ? Wad Ika kuann fc-ait lu lrcla-olnole buuia of b?rn>ooy . aad a ken me. In ik* k?a of blotter Iienila J t' alt) lb ra k*a ?>??? laftanldla our alcat * kkb Una wttk a 1 Ua cka- pea, oaniol anAe anlly fll' f' r Ir. hi* we raearilrad the imh<allat>nt of all lk'<aa no 1 bv aii ibiiira nalc > lai d 1 a.ake a tn?n aa tiod eraatad kirn, kl? !am atd roblrat work Ala am tae irrop eaalblc anculab of h a pa'er ta apeak f?r p ainer ibao our *0 da *>n irtDiaaa, i he tuwl itirrt on f t kW nature Aa a m?n and a brolkar In our noble c*uae, ?e ?rUlU.(l> bear eautsoay 10 Ike nob a DiiDdcil raaam! ftrwr n?lt> of kta oka1* icr and t -oat thai ta - 1-artDB th ? co!d unf-ello* wund. ke kae baaa aallad by kla Makei lull at biHtfui abode abora wkare aB ki kapplnaaa and Joy torerrr, lh-reiore he tt fro red. 1 hat we leader to the iffirtad pareala of Ik* d*> oeaaed. aa ?'*o <0 k a 'Tfithera awl at- it re onr kaartf*lt a??a paiky hi d ln?t ia?t the k> owled*- Up. be h?a B*en enl ed to a fa- be ??raid bitrbler ?? rid h? bltu wbo doelk ail tkln*a ?ell " w>U w>>o turn 1 a <e Ux m aa" ndl aiOa their ?? row. heiolr* d, Iba the forer"tn|r p-emnhle *nd raaolmloa b* eelerrd "a 'b? ailst iea of thla . a- ' UHon aad a eopy duly at l? aim, !? k at. dan to kba famUt 'f lh? daoeaaed. JeBBa Bt B?B ) JOlN I I' a NIC U Jo.^ki H oRjppjir. S Jt'HN ?a*M, 1 !? W. Q'HaU/OhAa. It a* rdlm twaretary. ji t a Mitcrina or tub at ru*t i.ioht gu?rd, A b>'>d *i 2- 1 :?? Ball 1/1* V or x*iiira*? Koto <ar ?7, .bs fullmliK r??u! igti were oB'rfJ bjr Jtad Brotihy. ul Irs. Ik.1 Ik Ik. dlsvosaaM w V M'tns ?"mrlOaaea. b* W xr'i. ?l to ilsprlsa OB '> I our trlrfd Bad rwtipaa no Hi.kM. itora*ry win Mr so ?*r?d biantrlr I t u? *!i (iy bi? May (?<? Ihil!:. hun *? base loot !.** k britbr u4 oli rffli- fl'l ?f?k' r bssnissd, 111' in- |< hi Mb J'lmnlii tbslr ?rlrf and tbki wb offsr ih mm k srfrM y n ibt- h<n'uf>Blie tfc-o. and ibal ? Ibilftn bum -Ijr l? lbs ?Ui at 1 hi?m Prr>Ti1?rn? lu h<m < ->? our rol>i*t brsrtrt*, Ika isa wl:h lb* i?m> o*.ir* "f m'TOrnltm 'r> assort thr ream It ? o oar bt!?<ei brwtbsr lobi* U*i rssun pIMt Rrsnircd, fhfcl k K ,y of lb? ?b"-s (xi pm?M lo hi* ft ??ir 1b?t * mt>r of lbs si" ?? rssola.ljs* bs pnalaO u I uw ?s? tint lirKld. b. H ?lb* ni?? !?r* of lb* Mnlul I l(t| Onard ara r? I" I ?<b!i4 at m I Itv 11*11 pUoa. oa suaday, Oat. 0. bl t9i)'?J.ik lirtrl-Sly. U. oil? aus" drs?* _ 0 riKXT, Captain J. BiiOni v. Art In* Frrrrtary. Arun urri'RMs nm thank* pob part pa ? Tt.r? and to tkfnrni b* patron* tb?t u a-lUwOa-wl-aa Um> lola Ars ba b t ??* u " v**?kl at Iks old ttsad Ml blaS timet, a bus as Hul all bloat of MorMlac toa ba bad. l dai Of Nr.' bursty ftraa Ibat u ktdlUoaal paaalty at taa >s addad toail unpaid GBAND B?f>P*TINO OP TBI BH'MDWAT P AKd Hotel. Htftf ?fU strs*? mt amlini inati^yi road) Olvb 1 r?? luBrh sad ?im, Bosdky, o-tobar ?. iMD. _ . ?y OUIT 1TBATIB. Who r*mv?eU a .j lartlM bia friends sad iba put3* la iMXli MuLsttscTUJr r.tgm paai lbs doer. lb?r?oi to Ihr t *rrtt?r at bis bo???. Mv 2 V w twnWh ktrv*t. la tbsnity oi New 1i./b ns or l*f rs Iba 1* 1 day at l>+r*m-*r rsat THOMsN bltJtlU. KtacMT. h?? T..m Ji as a WO. MANONir-MINBKKD OP BaNTVKN RTAB l.OIMB, No IJ7 ard frmls slty (*armlly srs rarosstad t? aaat si lb* lodi? moat W7 llotrary. ns * "day anroi&( ?b lata., at 10 o rirt rrsetssly. lo tllsal tba fsasrmi at sar 1st* bra bar I?r 1. A liaoaay. V?TTr* ~ VmBAN* OP THB WAN OP ISU A*S I> lbs wtdos* tbst a^da RisISM for lb* ass of sHHaciM mi h> iba ssrHaa. wtli aaU at lbs bmn l i?< odtaa. No. a (?t? II ? I. Iilaas, fit to enrbsr <* ?'boisnars sMrt, ta prutit for rsesntsi Ibuir ssrlliirsUs of silo rsaoa far Iba ?a?. Uas H. NaT BOND. Ma fa. TONB, BAUJBi AND ALBANT BAILBOAP ?ats mbmbi t itdnbar II, uMB> ftaal ? 'J* ? *raa? 7 sad MAN sad I P _ . , Iba bsw Tort OastraJ BaAraad. >s* bra*?f? soa r arsboar Osbsda sad bars tbair bsMa Urmtcb Is siJ prtastaal plaasa Wsat NnrSwvolsad VJB* Tf'NK JNPIBIlABl PO? WUNBN AND I7HXL i^1 drsa IW itsaond srsroa, t? sliaodad (n tody pbrosoaa T-? DtPi isst iy is mm fra? lb M ? M. Mstaa bad aadl ttr ? frss Prtsr of board for paMaala la lbs bnaas. M tmt ??l rHB M?TK< ri?Ll?AW PtKB INRl BANCS lYJNPANT, Ns v ? nr? , C -rt. B, l?? ?Kotlas Is bsrsby ttrss Uat lb* basn*< stwiioa of this < -fnpsst will bs brtd SB N.vdsy. Ib? ?Ut day af "loTs^hsr aait fr* l? to I iVaiort P. W.. f? tto rhnaa orali dlrscu-rs Is lirn ft iMim sbas Isibm s^tlrs cm tbst day. stxl of th-ss ba?i uxws of ib?a?it?MHS. TVs Iraaaiar boobs ?Ui bacdcasd nil afw lb# alretfne. B. A. BTaNNHONT. ^ w>?li??7 rR?M r? Bt ti.bb ?u s rvt bmp-has tbblah ?#*> at d ctol. rut a*. rtto*ot of I o^a la Iba wiwM bsrtj for Mir bad wort, hulsr's lo'ol.ixls Ban?? rtira sad r las Kkl?'? irator. K' r??t? j rr bnUis "Hsli?r't B'S?i?1b?. Tfota ;?f Msr?f ??#<!'. I> ?ss?<*. tr ? rf |.< n P >r?Sl "Oi<?s |>ra??lrsljy il>*?11?<V and IHi>?t?sla<." aBbSI ?*ir?Tlii?i .il lb 1 il>mt ?sil. i>a of tb? lb t Prtsa IS orsla. Uo?t foarcrd trslifd, d Ad'W ira'i* 8Pf>BflNO-AI.1TATit Ob B?NI? PBO* PIPTt TO rw h<:iM dap of .'J lbs ebotrr* hr??d?k b?b far sala bad sbrt rir ssa < b?.lsr,s Ml sll ttm iVW fBr lbs lar*s? bod l.*ad?<?rlt bsirf mod load sad t Bsraari faaa. I barr rv ? ?? haad <?o bi. Hsmsr* ps?-a ?ala ajs fsasols. sirtt '1 a tta ? Id Ulr't Ir larbss b rb s?-?ss IBa bart, M's.ltly? larbsa b?t, ??l?bt ll? I m Also s s?a|?r or m-mmrtk Naw fo? 1%r<i ^?siidy?H ianbl?f|j saps froai bras m st?u wastbsotd. a srdalsabsr *?d-oss 11 '.art Bar 'TV arr of brrBnttBsy tmd rifV'tb^rs^. Ns? Tort C~1 OBANII CMrBfV ? 4T YtaNORBN FOB lbs (lss"#t MJ. B *d*r, is Bftsils'iif pomr <a?d t>* sradav <>au M. aad Ibaradsy. No*. I, m aaeoaai at tb? r aat Haas Mail Nairb. 81B'?tIP NrBorHAN HliTtl. BNTR*B?'B NO. S Waski-- ?' plssr s part 'Basil* for fsatl;b? aa4 Mn?l? rwwis fr* psaiissM*. b> M for lbs vtntsr Prsart rastairsat 1 1 lbs bml. A. KIT UBI A (X? . Pwyrlatow. fASUST OOITP A > IBB ATTBNTTON I I in IW a BT'H M 111, fVsBpa' 'n ran ' .Ml .nr. I t ... ?? ?? alalVsis ftir tarsal prar. Ilrs silts*1 t?S4? aiiMktMl :s mi as tmm lbs will smi I b'l't farrtss '?? lb? v^fMl mil road Ooouaotas smasrsif fr-r.. siibsr -v ibs v rsrrlsa k>lbsBs*slst Irs BSrvtSk bS td to OH A* DTNWaBT. Prr?rts*ns rp*AVEl.I,I*A, OBtrB OtNBTT TO THBmirTH 1 wsilar, ipk BnaMBB. snrosr n# llMlB *td "? ?ybad 1 tils tn--;?as pias Bond fkra. sdaaa taaaM. pwan* iMIinibrtailtwb iStiiBW^ Wnjrw PARK BOTNU |MH O^SLJt r.?it . l)a? road b^?s?B l'*b tad lb?b *r^?ta la yjs i?lSafe' W?> arwr S&saa&'fcSB.r'

Other pages from this issue: