Newspaper of The New York Herald, 28 Ekim 1860, Page 7

Newspaper of The New York Herald dated 28 Ekim 1860 Page 7
Text content (automatically generated)

R ?in'OTMXt 1* CM1U&M ATLANTIC ?TRa? AAVIuaTaON OOHPUTT. II WW lORt AMI QAtVil UX1. _ . _ *t ?r johns n r , To land (????(rra. aad rename itm royal augudnm __ llwiHUtta* ?*"*?? ?? fef'JfVS? ?outte uiJiJn ??" *??? ~ vEl! ??"??? ?????? ?.?! lo?. bntb-o .?!_ v.J?1 *n*for* ?4|| !? tfea fiKUf il,HUT. fro* UfW *??%, f orrai or V) Prow tier N<. J7 Annh rtror ) part of Telaiy* na it railway. and to tWrtoHu*! ?<"? ??? ft r'aa* UK ??"tlaud :? tn< "H* |M*i Mil v it n ?ncon'io* to#ala r*?t> anoo? I*"11?1** Ikl d ?Um 991), Innl'idlog oo fc*-d iirof1i<n?. ?<> M. JuI>d>, ?. r.:- rt?? h?m. sis, taini o???a ro. ^wlklren uader twelve tear* half prtrw. u>wW?r one rmtr 7* lklrd wu pt woian tn xnulnd la (otut Mi ud Jr>? frmnt taktru pa*-??? from Wrw Tort for the aMm*ri <mlUi ? i ran (hmoo ?Ui irrnivn fraa . inn? fr-m Rew Tars U> Hnams Tk?* ?e on of tRia raau>u> kHt bm in?uM wl'h '?ha our* m r>n da ?nle>r aod aoaifnrt. mmMiiM '*tth m del ai>d pripH lni p?w*r, and *r* btd I wH? water U?k? irnt nrtiB'Kin ? b? y aje oondoenllj en>no?nd to iiirpaaa Ca at-et*i abd urn** ?'4?r i|a?lme4 any r?r*ii( erar BulM, ana we rrp * le *??? ? k-ya< ??'?? ?u ? cuovor'noeea As en??ln?oerf iarf?ofi to .uuihffi to snak ?klp PMra wtabtiic to wnt I'T ih-ir frlenaa no obtain naorn UeAMa at Lfca fMoatu* K'l al'y >M??d la ifclrd aabHi fur u?i?ay #*); In third ciMo ?mm any town In lr-.ar.Ao ? rnll?t^ ?U 90, In third cabin from taa prtotteal ?*? * Muted wt noOwL HL forl^arp-^^ln ARF1NWALL. ilHM, ?HuOtHMi Steam fmiiT bi'*iin ?*w tor* arolivb* po 4, landing ?nrt emhartioi p?aa*n?*ra at Ireland ? 1W u?rp ol, ??? v r% and ? bOad-Unia nuta #hVp IM?|W j, I t-rjil~p Irhlnf tbelr fall i?o?c ed M)d? Inn t, last, a ?mi akip* m? t-' o Wt ~ cirt CT ? ^*Hl??ir??J? B*tnMar. Ko^nmhar ? ? aJIGaROO Ki'TMiHir '0 K1INKI K(i lUniMtr, kuniilwlt Md trerj hatctdajr, at nooa froaa ukii M ?>JtUa rtror. Iatui or r?*F? i.a: Tim r?b<a ?7? k r?i*z? fW Do. b> l?r<l<?n . . . "0 I?o <o l^iod'io .. .. 5J Ptrorar * r?*i: d II *?"? (t ol f ?r all month! fd# Puwpn r<ir*uile' i<i rira Ha i? Hwnr,; dreauo. Krttrrdiat, /?r<??p ??. at r?d.iC?<- thr..uca r? ?? Prr?oi? ?l?M | "> hrt ? out ?li*ir fiU-nd* r n l>n? iHt*ta bdtuiM iu<lov<M - I ? K-W V...k -Ft .B) d or^'iu. ur C^tirarainon r-u -?' io t7l> wid VIM; at?n r?^? fr.'in iJr tnH'ii, Mil, rna Qn*ni nw. fSU lDra? elt*u> r? ?np>"?'r aivon?a?o1?'i"a for p*?a n T?r* and ia>rr ?|*-w i ?orretaii Tb?rr ?m i?n 'l In n ul-r tirht IftHi ?ecilim? ?i-d h r- 1 g -? auuli !* 1*4 'Mi bn?r<| ror lurtlwr lafnrin t"- ?po ? in ? U?rr?**i> to <VI lum In' '?*i .iiK'nt .n *?u?'i? ?, in illw? n *iiu m I- m n fn dM kan?l*|Mn'; ?> yn?M?iii?aW" 1 *. I? ??T-?our 4 Co , lr i^m mi t Kiv?? ill r~ ? ol Km> *11 l*m ?l M, It i*%rla lo J a1** ?|| * I'lfNi ** ]? llmir o; la rbll?d?l pMa lo Jcha j Intl. . it)H ffdnia'i?l -r ?! t>woooii>* >v'a (Jlori. iiiuft ??. i Al.t A?-nt, bHnwlft. . N V. epos *M<*Tl)N *?n H ? TRR.? OK NATUK?\f. ff ka II - d? l/mwil Ht^w B>'| I'Munrr C M.rnfl. ,l t Votloa raatmli ?|ll >?i| frum ^Irr jfn X! North rirar. 'not Hi Hevb -ir?n ?? mifti. ?<i? 10, w nnw ran <iot ntar [iwiniuMl ? tr awir i> >011 no afuni k?a d"*tbla a jnO-rdark. ??tnr Oahl r *cip%n -hum wkl -h ha Mora otbar raanlta. Uwda. I? tfn avmt iif <mlll?i'>n or atrwid'ar lo ka*u tka pta < It* I" aork and ??nn ?? tHa a?fa t of rna '*! aod iMtmiin Prim *V i a In annuo t nabtn 174 %l. 1 M0. For frai?ht or ptnaafa a^ply to MAlfi'BI. M. PnX. .,?u Mt'IRKNZIK. A tenia fto 7 UroacwaJ. Ikratnamur AKAOO will idl Dammjar 8. SOUTH AMFT' >11 AHH B*??E-TO mrooifo THI Aurt^tki ? Ike Nonb At aotic UnvfcChlp Vi?ii?iH ?l 1 ii?ai\|rt f'tr iae arvita .I'tr ' ? tkelr npla*i<tUl i'aiAililii ATI. aunt!, ?:.p'? n ? n r%? ear?r1nctke Jnltnd -Hv.-a auila ut> tbn loll<o"n? d?>?. fnnu tiut' at?*" I ?ka-':? ? '-ira V*t Ti>rk, ?>0 -atun'ay, ?'?? If and l>eo 29. tr in Harra, Dea 4 ai d Ian 1 5 a'id >toiitkaintit in o** Inn nay afioi |n?r?nff 3?rra Thn itlantln l? n >ntn-. nd fur an ' wta nit Iti ?*mirrt-*trt n?ftii>art a-iuta aoit lain vll ri'^pecte In rtiti rilrte iirdnr ? Hulled nn-wr of (nooad J . p?nanor<"i [or whom ?f?nilnni ?mv>ni a.?l*l."m? Kara ^aan peornlad, trill be takno at Vit ?ank Fir (VaticM or B?k?tc? ap>ly at tka OAoa of tka oompaoy. W #al ?tr?ct I e. hTRPIIKM, Henret-iry. tjTBA* TO BaMII TR 1 1AVRK. IXJkDOl AWDN10T1 am I Inn - tie batburtf Aranruitii l'?ket ^oiiiai y'l nta.1 aiaasuklp lit ? Kl "SI A H Traot-ean, i?i*mtnd?r, ?ll' lr?ean? 1kr.'ma>, Nor . U II o'clock M.. for iTat>bn"t vln r nitbaOip 'O tak'na uaa?en^era f r Havre, lxmdia Hutitl lunpton aat) llnm^an rvrtl crotn ?ItlU 1 r n -ond nahla . . . |60 | Htnerai^. . . fU ?J it KiTH AlliMi A 11'JaS, 151 Br -adwa*, (f T The ?!* .atakip HaM 4m? f a will ? 'loccad tka Uoraarta, *? vamhr* la S1IAMRR CP *OT?w?*R 8- rCR BOOTTI A* FTOK ttl Ham ? Tke a?nri>a a I at ttitklp H JIjK, Oapt. 8 B T? rj. will >ail fr >-m pl?j AO * "ortk rHor. lew *or?, or hainnday. An* S at i??na. with malli. naaaanf n and "rffl ste for kgtlaoK ape ? rajne Finn otbln to etvra M0; to ?tnu<b?Bip?i?. *7 a hi fl e-k n b l?a?ea, KU: t > nontb*?floa, *tn i?. T< k*? A< B, a*et.t No ? ?<iwilnf oratn, daw far*. Sight i'rafta as und wad Parla for aa'a. Fnurr butt* for umarooi, *.vn lomdow -thk ?nUrxild aMp * P.Kr%T ?* ? l.l. ?Tl/? a?na 'or vrTaran i( l?o? f> abp VC- HT<? M. ?or |.o? I'm. a*lla If yr ] -aacoil 3*Mn tmrf A?<1 lOOOil, In Warrpo 4, (IS, d.l Loodoo. >lk T ? OPbtO anU OLItrr HH>'- a pi) I > ia>l C kOOHI 83 toiitb ato'it TAP?WOir*LlMR?.PL.r?*fOOLPA< KBTB-PVOKIT Irt mwB'if- "Iba w??| known a d I ??. uliliwi 'antot oblp ?< T?KM'..TT (1 p'ulo Hnll. a?ila u auoae for pao oazr aptly OA board M r ST K- 4 nvnr or 10 T?i MX/TT A Ou., S6 Honth ilrad. vo? urvarooi^TRK hi,. at * all i ink ct.'ppkr r ?b p 18 . ??' W W ?* ?? ? ?.th on Tn?adtf Ih* 'Wtt? Oj*m ?r. Thij ?b p b?A aa'n (id w- ?niao..aftoiia 't kii 1 ?>? ?? of pap aetignit Ai.pl> to JaOvim *Il.Sun, uw Koutkatrret wcr Limwiuo*! hikouoht u wm -thr splbw r did *llai*or aiJii vjut- iR f will po?tilr*ly atll 01 *0 watobar 1 For piMp. Inaioot ram, apply loMn?<llatoly to t-crr i-rtha oe hoard uldr 8 xurtt river , or to P. M. IMAIImT U m ianM PR oiurowu via r*MA?*. A Am aUv a ?>jn*r will i*?ri X?W Ynrb oa tba lot. lilt 1 Ital of aooA an la. tiiafl * km tbnaa laiaa tail oa Hna ?da*. wbaa Un. cai at daportora will be Ibo Mooda/ .-jijow. *f?nr filial or paaai* apply at tka aoty %-???. 177 *M a, eoraor of Warns. O & ALuCR. ABllTIAUi ? ? Kf? ? R( l.ia* P wtlT. V Kl.f flMT | >nvi -Ttr .1 olppar aalp 1 a m L( f n.O HrTkl II h??tu# mm m bar oarr' -a?*??d will a%ll for Nal I brume trftwe ui t*h*r Tim' I. II ?r ?^?>*ia ?1*u>?e for ae ooad caM pa?mw an oa 4ak asA fat mmtoa ara ?a I I'irpw od. a a or I) * iltnlVrd n"?bnr oaa do te??t> early ap nlmut-ie wfll ><a nwrato For frM?hl or paatp ?po'? oa board, ptar 8 rlrer, or U> RAiLL.ru, IajRO A I < i IUaC, lu" Wall ami HHatua Aao brw tiLiui-mT rw* oat* I 1' MS To all a 'bursar. H T???r I. at IkSto oatook tka i.amblp B(KN vilLI. J. 0 nnlkiah. Ii an rw? < ; of frateht will aul w iMta ????lai itrar. TW MaHM I f'? rw fna >-f ? arr?r (trr?? Ml C lHAWIA will all Sin??wr l?H ? UVIH^BTOK. ?:? " HKauN A l?., ? Marraf G uai UDvmoi I* ntici to N|a OHI.H** A.ir> 'IA V A * l ?oa I Mi BM'ial iTTf. <~a?x a 8 Bactar. W1B laara utar 'rr* rt W?r"i flraol Oa Trnwar. ??? M *a ?.,'a?.rt P. IL Haw Ortraao M owala par soM* fast. IA WlMM VoMfetftenopairw ?s ouraor at Wimai ? iW MM boa* ? k?t I nP,Trw< KM 7? Hoh'la W ?^n'?om?rT IT U. AlA B?. I^uahiw III, A1-.A") tU Al Wit hi. mm ?* UBVa tar 7? ic-..ruu. U' iiaAB ? ? ??*? * ?am Tin <M??2SSS||Sh? C. BATANWan Aim OT??K POI1TW AB BBLOW - TteBnoilMM Mao wbrwl i'?aa-Mp P 0*IDt, (kffca lOmn* wl*laa??.ai T'laaOaf. r " i'T? f rr ?? Pfwib rl *r Tbmoc'i U Arla eaa bo BaA tar iba fol II rw OrfMj" r? 71 B-Mlo Ml lloawpwaar., ?W: ?aftHi A BK.lM (Wnalw.W, ???.. ??. h?? BW. t ??!>?< tr;i IjNaaMO w1*" ???PAia. pi TC ?k v. mmm i^1 ?o'?i,>*>> n* far fr<dffb? or )a? i ?? a?iy at IS Ina-w I Tao *i# oar aI.a* *?., < apt wot a. Srhaock. will ??o Mi BM ?afc BaJ'.rrta). !??>? I M]r I. r A ?(?? I, ?|rrniLf. 4 BOW CbiltMH*. >. n, K-r,Mdl OA. ABi> ? ?bo Pak a ad HrotbwMt - r^ml wrokl> 'n i?d Mat*a mail >i4a wkMl wamaMv lia? ? i ba aa?al1oaat aoMWhlp fr aa**TT1 LB. L * *'i'r?i i-i?a? >r?d?r will wai'tW H ? A nni ti??w oa W f arwlar. >???? SI al ? o Hoc* P M pro raariv ?a ?? o* , ,m.g- i?i<* tbr a?b if*- ? aa 'ollowa ? 1" Haraon* b Oa ? ?. b ? '--"io P. I H?m <*>**???. rl Tt p h. ? tv l.ay a-rr 1* aaabnio tmi , T? laar!<<a T?, <~b?na ?*a, AtMonilo ? .'?> AiCPi' >a ? T ?0 AUan'a $4i,'??rtAt. P . . ?!?, ? rihia.lt ?' f ? BA. P-wfr?i?blor p-a?a<? ?pp!t t ? i?P<>P "u. *li.?-ri?? t iai it ??"*-> ? a? ibai' 'ia'MhIa [r.,t Am will anr?> ?? on - mri-y B jr. S Tba ada?o Itiar* ? < "lapan a , r~%t h ??h-ra la <~rf1-d >? ibta I Iwo I bo B>r'-a.AtraU B0? l b will (I-. A Inf-H-tBtttoe 00 10 | WB1 tB i1*!* '?!?. Ao ______ Ik ABU. l.lb?-Pa".*l .ii.Aiior* TO HATA?A I f?a Ray Baa - I'aM lnaa *?!' awuna*') I>?M|L M Hoi laa raaa a>r 11a Ptw>mwa*r 'laaaral aaalap rbaa(*o tba *a? ? aau<t.? nf !><?? ?rwt Iba a>*amab a iBAHgt, wil Iraaa ? bar**ai>a? oa Ibv lal 111* ?a<i tttb A"??mb *r aaA w ; loan ? >b> * A und i7 h Mo aaa' an I 0a??m t?- I ?'?r?k?? 4m? apa arlll mra l*bt*'moo oo ibo ll*A as 1 *tk o' ra- h nrwib >nd Harai* o? iba < Ak mi* - ? o" tA f ir .%/ |i , ^?d a?*rw< aod n'awiarr 'Ira 'lao ona *? aa?}????d r >*?/? ru on %pj'wa*tdl k. , I-..P r< rl. 11 1. BrT. a k 1? ?i*ro?daA| Paa Tat O- II BI'B At *????. iWWm M?l'a f'W Ba al?a?aa? wvi ?. tab *tp oa ua rcmt .Aaa for tka dawo aamad u Iko IfraaaaA f la?P*Ti- WR, Oaj I Ibtanor. ta i .i ai 8 r a H??k blp P<'?P< BR Oa it Omrb a-ar? Pltnawao- at ? T W WHAI'IB T'?A?1OWA. 0A?t rw<U. |tw, Hai r Uf. "r't, tbtaln Pa??a?rmtk pa M" 7 aaota par fool; to O*/ I . . ? "?nia ypNApa in Rn'f'4k " < ?'-w - aad ???'? InrlnVd. B"; to ? , , r., iua ?d 8K' .x*;'" ' * : "* 1 ?AdlJb*lft' ? W-t?l All R nBINB^TB, 1# nfW ' V %f Til Bma<t way I |J?t>A R.VaApaU -i IaaBiM. I' Ml'MfBTrt^ft *JAPT I* J.O A POM wa I aA?-ri r ti onh -irar 00 Tb'irgdta, RNfMar I. at t r ? M a?a P".a. MdbPd a.xwd A?> ??? f" n-b IV*?. to P' - ' I f ?' r 81 a " , I ?? * ' r* ? ? ?' )rai'"p irr ?>a a |*a fo-a |.i . P o H.v, Aul a Bcw R (> ? AMiaf?-.i" IV p.'?a? 1 HR II A 1.1- ?*. . \ * a" a DA d a mv ^ 'H- 1 ai 1 Ada - ta< aaa ?*?! awtwfA. ? t . illAMalW li'a'Hj 'k? '?? Na'i o? Ib? I aair-? 1 I Aaa ?-i?li"ai a '! t a f ? d 1. . ?> 1 ?i- a?? m t ii? 1 k ' ?' p flaw. A WWW* Ma? VDBH BUT A UWWUt fr*?ar Mof? nr AM*1! and fluff* NKlMn*. ta I Ma b?^ par* nf Ibo oHf. ?iMNHa<4 1, ?< T X'-tM ?<? I\b i mni" M?uMrriOQri"K (???.- rv?p< in. If wo* u a to 30 ?al uta* whW^ w? ?*" ba it*ra<. wk'0k?. irtsip ooar<Ma rk-n?< ?m apr ln? no- II "i# Ki.m at >17 471 and TU ? 4 *r u<a -?r?K ?. d 61 ? b"*h?li a nM. > V no. t*t ?l?o? I W Nin rrM Hr ? klti* OK. ?riiiK'? *?#hi ?m h-LTK n Toilet urv'Kt ? ?iiooH?w r?'la? In lbs fond qui <m juu a hl.Hr fimiTua tn ib* at aarb ?i <1 ortui It It the ian<t ? Horiual r*?>? d> rvor i (T? ro<l ll>? po* fur lla <-ur? "f liyi l?l?ali ?H it. fii?n.? fo'?arhjaai rea o?ot b"? irw ? ibm r*bwil Iba U luxl l-t~?. Pnncipt' offl ? fl I b.r. linn*, H t. OoVli ?D:,H Ki-^ik** KRBBB 'iLdlK ??D Tin UP TUB u.altT r*n no h?nd aad for ?Al* by Ik UU1 i OU . IT PullOB rwi urW. I ub Branua IT Tb* aa'arHharta taipmtiag dlrtm, I ?onf tho I'M tuafcor* In in*iADd. im Jot* or kriM Tt*?. al ?n. MKOirvw UnTI?tofm?| nnM< ( if oar own m?bo. Flab Tail wd it 4a' ?la# Hum ta. tun er Plllwi Wnrbot* ft* garttkM, l?*vn/? dtp*. Imrrtmw crUi'd*r Honors. Haaor '* imrt Ad ; lion a onportar art oto nf Bursar Ply***, ail *ma T. I*. ABaoLU, Maaaf aeturoc mh laparur MT Bn? mm Mrnct N. T. MEm HA>tP ?A?Vrt(1VI'IHi III UTMBKh WHO In o M? wiffrtmi f?ol UV? <* Vanwtodir* U. bu? n*iuu > if* tn ibb ir ? r* ? I. * I'l on ?roll in ari<r?<? via n?l mw iKfwm hfr.ln rAce. Mo bn*or? aa*4 apply. tlllitnl c(?imiaVia ? nmm MABBLB M aNT?14 -THBSCWjnBIRBB BUM LJUT1 to lofona Ma fr?oda and tho ,mhUo 'bat ba la a* il* fr?oda and tho jahlio ibat ba la ??Mat ?>*< PHW ?*ar (Ml aad aaa tor rooraar twt BliMwnu ilnal, utr Ttlra tna? a. i. m lai>Ma nut op Is hot part oi tkaanaal o. M U B. TOLBDO A WaBLPR? fAMOT WBK1WW TO ur for balla ?MiiimKil a or parMva All tfcii ilrrwie *r> now UM) mnat ria?vH ? n? ladi or amilaian w<ah<a> to b*" ?h<-? <rW Dieaaa ?pply at IT OalAanor atr*?t. *"* Tori VftVTinil- PKIV B Bit 'TUB ?T T > U 0??T<l PR?* i,, ord: W?t < T?n?o cnn??> 25>??t? "h xw i|cr U l?M i. n.it. He*1 &o?ni?, d<MibV oi'rn tt* *ir 9B B*i lu V ue bbl ft miil?i>*rh?n 1?o t? pr* o?o' i ? ?? ?*. i lur ?t 'I >? Cmi ? nf rr> ? #!? k n< ro ot wRal- Wm.U, 471 fkird nvenne ?x?r Iklr J f> rfb ? rf?. All ?L?nl<! ?'> OlVKR'fl ?rLKOBAI'T WAP?KH FOB ( OfTUHS. hmtiH a aiw1 hrnntbl w l? lb' s?~' iwi-.l) ??? 1*> ?h?iw, > .ii wt ! i.d rcr-n II H l? hy l?l PUT 80# rt-.vtrtw?v, N?? Y t hi! it Kultc*. fcUrrt Bn/ibi}B. una (trumlsia ? ?oa raHy PI" RHI A K PORK P'.A'TK" ? F'>R TBB f*f RB >.f l.i.> inn* h?rrt a'd a iU nom? ird All pulafn! ?* I It.r* f .b? ii-?t I I'm i.l*m-i n.i?. taa) ? ik-o't ?Khih?u- of t.r klll< Jl? ft'M * t I'-SI A*"" wtuj'l liver, pfltHC* ?f>l taa ?oen ? ?? k:nt ??*?? t anmebt In lit or*!?<* Prli-?- tt ? r l-i'i nrnif S- M ? n! h? ?!. n fdll-k.lPd, drilxC'rt f.'4 II u**',A at' t r rn?*r of VI rv #?or, PATCRT ?hKHaI,1R llull'INM A N II HHIPHHa*TH tn? J pHa, tbn nb??i|i?al h?at ?n? not .[? mrrr uTo-nb to U*- uiiblir rirr.'lira MmpM. ir. will no fnrvxrlrd ln>? - k?oi* kiuiIM) f.ir all* ? i'i1 (<<?oa. N. u- nr. man a. Iom par eburil ..f A B<ib A nnB?l'# Tit no 1 1 b ?tint, Miraa* fr.r iho ottod HUkU-a D?lh.(hia t 1*1, l?nuoa i a k*v. mi. ik ?iih ukimimmii qUAitrz. kiaii p K*i. r r<r?- (rnwo nmool Ad. T?i? h HKa n aTT rim.roi *rd f nwlln Kwu AK'KIi? A ??(> I) iri'-B PK-K L'lO TAK..B '? ??'?, tljiijig cTtaa. ac. ACuivaa hoi 1KB drooklvB l'j?icnice i>1 *>1111 * THAR MAtlt RT AffT 0?1 AT ItfT ? I . ^ ' ?' ' litis <u?niMi Wurk l^rao and am?li wool (H<? >|i. " i rUort two *l( t*hot< ri? i r-? Mirt Hortor ril l ?riu Ih Hk In Mid ...ii'iw ii# l?nr *>rrl. ?Hb Aqu< UK. < I a>mot ?nniiM htto ri-iall mr f IM) r<qi?ro. (>>oii'iua I'lnlaa"!* Plata Pi. Ifctili * Hi. rb Fr*m?'. "beara Hw.inJblnK Mihi? IHo I'aaa Oil"'* I'am-rij f?H'uir l>rH*|na hammer i%nd IIUiHt witb Ra pipe ??? i d?l h'? Ii.b au<1 M im"llla ?'ti'artl Inb: all m PIW i.atMK'tl ta fori uiiiua W?. d! ? ramoa mafe'oi HruaB ?a Hlid IB abort t?r ? bole a>?u-m Of ru-r>ti.K .?i tao "CcikV ?? ...i. f?? ai ? ixil^aalo, ?Bk aulBriont -f?"b a??1 TirMa o" n?r dtapriitUH <??r??n*?l po'fcat ur airhanai*! at aat Bw foa? ?or ? a TMa abolo . i.iit, autira and o>?B|>leUt iaforoiabw fr.r i In. I'.-a ?il |.?i?.u<l Tba It'rtm -IOI.H 'nr.: VT.irbt. a( Spi-nrfloU, Vormwit b???- n naali fnt.d n' B?i l?? low rirliialrplt la tbo n.nl Ikr'iira of Sl> rrtl Tn.la barti i U* lvc>t and mini ral.uMt aalrr poaar lo Up- -xaU*. aitib a abfl of arrant. Bra borar poa or, aflofdu.g riiiVia.eni lull ilte a 'rxntaana Pan i Ira an^ |>ari|pn|?ra f?ro ?rt r-*a *. 1 Tnllaw fvatoa ?? * an i in |in?nr) K?i 1.1 tlarrhan'a' Rirbaara. Itraa.m. til *ro> mi. N*? Vrr* or K rlavllaM. Vt KKlilOIVtl MTU K* Tt ? VkaY KaV J |MIPUVA?, l>. II.. VlL.1. PB?atm In at- K*rv 'al'bn ?h, alrrw on Snoilav nmlnc, N'x. 4 'or lb? ln-nati of ta* a Ircrtd a h mla ival/ ?*'?'.H?b odwft t<i)'i Parlil ?t *ro?t rxttn ao T or? ?i!' ?lao l* a *r-nrt r.iino?l <.( narred motle bi oref 6tf hoy a, pr.pUi ot tbr dirlac:ui 1'r^.ii -ra. mi. i.iiinir t n loaeaiT. 1. lm.ifa n ?. I ? to .V-Tia S Arr Maria MolK. 4.(1 a 1 J? l'aopia <.cd Ilalb Hada. 5. %l?irorai? 8. apl*M r-otnr a '>? Ibo lo t'i*a a oholro na'Mifa <t ploeoa will ha anaf 1 ha Mil o-t * I'l bo u "or ibo mr.ctloa of lb* <1.41 nit nal.ad I" Ii* r f ??'fl rli1 arlis It - te\ ri|? tti-t *r llfl? oou'aoart |K> n ? nro ? I n*f pmnittiim ?I balf oaat B uid i. rmo at b ??'? pa?t 7 o rVt. TfaAata to h ? bad ai 'ba r-mrj nod ai tbc droc of tae cburvb ou uir a'??ui< of lb* len'uro fBiKin rnVBrn i.b??bhi i.i> pr pbrt* rot I aur -lbo (i.i;r Mor> and baaaiaont bnab a...ian. On. a lAlrbt itroot, >ttb 21 aoara' laaai of 1 I; hoiu> IbllA faal m M><V tool ? U1 m- a rid rb AP If an Ib-il f.? a.?* ?wji?<? J MalbKWHON. 647 ll.^aua atroat bafora aloa A K aaf aflor Bit I M. A 4HriUILO?I. k A>TorM?mo r*cr-4Hui><* ? **r <th?iii. m M r? r?*ifx) In I** pacaa of Or u rm-wl'i rail* on na ?.d Naar ? o?k <?dotl Adnw will ?a> rt?*a HuWIa. attua ? mrua *h* uWxl 'n '/ ihf Mali xii ukrUcil ?'ij t 4k au rlad a?rt ???'> lll? m.? a*d ai'andni nwUrrn b * pnm laB'k la ail! *?!?* 'roai d- ililit nr dan???, at '.??i ???'? hoi 1a alaa ??*?? proairaUoa lk? ?-?'-?n rana'i ? aw. eiai-ttp? uw t,alui'ail a aad "utMii ng'4 ?fc? k-ari. d-rtrfirn t ?< Ike llaar U uid M.idar a rlr,?ii g t.r hn?r n* Ir lha Kn?'k>? alTarttnr Ika mlad and Hi-n orf an aa t? (? Cap ?c Mala >ba ? tne ? nr o ?a ?a'a llo' faar kie-ar iMmiar n' ik?lr d-a?aa* ik ? iinuj wk" M IH' 'alaa an'a!) M? tnnui f-nm r<<oao!>H? tW ?"U*a ?if tkr- bni k ?b? t* ru Ira all aocfc W ?>? k'is dtda Kud tk? Ink. and d i?'i a- ita? a<r har r. it la laai ad fra-a I. itHIM *n< V?a?? Mra ( r.r tha atj'Xw frraa !> 4 M t >?P X aat*7tnf Tkbr>4?j tracing*, al ti7 Hfaulway <"p alalri>. *ta lark 4 IM)fA TIP* AMTWOI4XIFST THAT KVICKT Oil A rar. e f?iw? . n :? Madaaa Wlt>?>4. ahn afl? taa nf ?1 ,?r * Ha aa ma aa I fa an -?r kaa r? m Kt'iar W'bna la tk? ra?-?ln?t aalminaial tkat ?r> ar waa knnwa ?k? will it. naa i.i- ?Hi?aaa nf h" ?oo'arr a' aVt ai aad l?ll all ika ??rt'a Kf jomr akJa h'a Bar pr-dk-l'?a areanwlkU tkajr mapraia f"H owa ?Wi?%r uaiir Hn?r tadl-a maf f ' ? a Il*t? I mi l Iknrrk tka* nan I 1. 1 faar ?n Ua p anlira <0iM>l hut ? kal la r*<a lia la m p I n?a kara au wmM maavh ilia tantdar'nl aad ?*awrv>-'? laajr Bar alatra kaa u?<a? h-ao lo?w? in fail ?r' ake l>rii>?lil*niiW j iKiara raarard to ai y ?ma akn r?a a<t-al I. -* lo tka ?v?i a ar ir-.ra KM- Madaiaa Wi'ana la la p ?a??anii o' Ika aa a hraiad magic rktfaa ak'rk a-a ar? orn .in In ik Irafl.-ct. T? 1) *t< alaha i allrd ? ?m ?m?da 'n ?r^??n aaa! 1?aira ' -0 alas haraaan fliaacwi a; 1 Maatna. nrat Ika Lakary Ft* la I ui). 'or lad Ma and iranuamao, lu oae'a. <1L4i?Vt4IH&-IM (?IIUIik'IMUIUai.lJUU V ?"???? Bui? wTU> tki MMHk ?k>aa d?7 aad ?aaak>?, aad aHtara ar aa paf laT M4n?.*? HiRvn r*j? ntron hkb mamt Mrada and Ika auMe at Ik* r<aia of tlfk tl? raat ara a?ria>d 'atu*a In tkatr aalVa aua>rvta? rb> faa ? ooai <*a?i akr kaa taaaaai. |f yno atak ika ln>i(lnik>rap?'l a> f irttk a?? na. Iaaae?ti >kl?? fa ink a?d Thirty "flk ?Ima Ijfkk Mraeta uaatlanaa ant arfin?M4. ?? r? ? ' * ? ml o~*m. kJ ? ?* - r ' i ai> fo rraia 1 ' mo '' lh '?rj Ud>aa tWai^ *T*n f* if, ifrfa a&<1 _ *J7. f ??rih#k.f w. kl w h Ur- duk T -*J a? Ml Iklrd .^0. tT. a VlT ,k" !r"*k railran ?1 * ?"???? Imuran s. mJiySfSSBSJi a t:*'** miUrl _ - H /l, ?i.?2 La. MM. a WI. CgS^asarjrsPSS8? s y >? > ?? CS[jNsi?i h ?STb'^mS* I v " ?ni!y "??in.iifr | *oriiiti,?, 2* V^|' ^ '? Oat T or a m 'rsrri' ^ kjj'Tj^^ywiS^J a nrrrm <tip?tii*p -upiw 4?pw A lliain. I ka*-? a ?r?al daaa* <4 'nr ?a?t nf wttki fW tki fimrt aad aottikara aarkr* a an fn r?naw? 7v*nra? 'a'> a'rj 4a I rnaraama lo na? 'a Ml ll ian trrm mm m fc? Vi ..lira Va>fea 4a . tka V?ka?i fHar pat' 'nr; fta oaia ir^a tl <o Sit. or Par* aatT fa* W aaa-ardr VT?a akrwa. An ?? nalMnc fa ?r ?I4iH| IftMH W 4a?aalk ? raua at road knnaa "lalna T aaatl ?-* ??r?a? tm ai ha waittafd lo iw aaMaaaUna IdM alaiW >" Vra Itarrm AO* *41 qrAJfT TT or >"4*T Off nsnw't FT* ?Mora ? arista J?*alp 4f . tw?d, k. anpni* tka ? rabra aiarkal ladtaa ? r ?aati' ? an ka?l-? ?n? m ?l l rara??r tla k ? v?t .-aak t'V?< '.?r lk? aama h? a?l ia? ? >t ViItiOI a MirVi* Pt'i'Ak.tlJ anall ?"nl? akwkwlu bat .an I *?*?<??** Ik Wa* ?itand?d m kt ?ta D. _ Af?n;?T r**?*n ro? i i-oTm* n -i.4p^m 41*0 k > ?'i r ?? f aa -t >^T akrkii* fnr?Hnr*aa a?r r?ta ?ra tan Pal laa? m r- a?i?a a* f??l?a? - 1"a ?? f?a? ? ?? I; rnla Ir a (I ?o al k ? fr>? ll?r' ?"? ? a- aaapa anolVa ma a Ika liak-.l t^ka will ?v> pal. I >?? ??'?#>?? nr ar-?lr?Mf? A Mar: A W IMrdAtaaM lA-IMa ilk urad >>> lilli* Ha rimtm OP A IK K PTILL IW A'D 0f"1L? A iraaldakM^f^ ?ba ? a-*M -Wa?^-d a 'u>a r,nar*Jt nfa* nt rV-tklaa furaftir i Ja? a-r? *? i r ????? ?" p*? rjy* _ _ ia'n -I ? akrar.?t? aaraatk iwaa* h?la*aa ?aod.it to um Ira ? '??dtd le ^ 'X&XSIL' ? *'?? ;? :^( ; ?* !? " ? U 1 *' ,;T ?? Xi. I a-llaa aMa- d ? S.flfMl *""3"*or w?^7^, ( t * ? ?? a ah a _ ^ ?*a a* tm (h. ' ?TT"T' OI,">Tn ' < V, , **' ' aaa . . ^2*2 ? l!f. ?"?* %a? ? "<?*? k baa??S), . '*"? 4i llhai ? ^ " *?? ?*?? W^aU^r TBI TtR?, I**'* ?Xn BHR L. I ? TrtoTTINii? <>R WK (Ml RHP At "T* *S ??'e'oafc. A of VW mllr bonU. JT1!. 'te* I? i" biro?a W HuKiauvMidi z * V W MD??r| gr m 'fepttn'a, L. H. fl4<mn ? ill* nil WL iMMf lOutiOMiU! (?* dftf tffcUW A WH IT?, P*i>rurtora. U' Huk??8 CAHHlAOait, JK AKAt OF I |I.HT H?K??h? ?<m N?tl VR?< i'dltP, i? arhe?*n?.d Imwi i foe aelhac nno?'n -n- .u at Ad*>??. (or tArra data u., hoi IW dsr*U 'rtlM. Alight bi.x w*nun. hoitto'irdxb rt aoi?t ?? hkrr thru. t Nu-k. full pain*! ailie ingooi or er, for ??!? low a. 40 J llio gt atreet A* ?KMPintNV HAl M.K HO BUR FOR BALR-a K*?' M?l|t"t Mr*t f ?? ' M, ihi<M ?! ? .Ainh V) ride ?ll" l?? t?? lit ? I-ep?|Oi l*N* BIMl MOW* N*e-.- 'II I'll I'pHM H !. tr ? ;?!?. f i ,n? . up p< 4 ht * ?|u lied . Bt *41 'o I fl' n ti i? wrrti, im ? 1 no. and it r*e* from hUijiiah waa rld'enhr if iri>! r? k|th- rtwo* W*V?' reoa.iUo'i. and pro inun<?i1h> I lip ?! a ho??e ? 1 rth m? ?? tier. A ne h'l" thne? w i.nt'i t t i'r?i ulae* ki <i n* W?b hi?ae D"d *pnl? at i'*pt?tn h )(<?(<>> Yaterluu-y OoiI*a*> Iwtuiy Lhid aua?t tear H ? h av? 1 11*. U<OB NAM - lliKVK SAT H >BSFS. OMR OR?T MARR, ~ Ir m d B^ee n<i*<ut*a , two Ho-aa?at W t.o ?ei? Hum ?? t?e< bara ?-eea naed la Oen'ra] ?*? t a >d t> be Mile ?? 11 ??rilNw A .o'v ?? K> Aid For y fln* ? >? i, between l'? it WHI. l'Oh?? FUR SaLB? A VOiTNii tkmttimu H >ihi b-nrta mw1 one li'hllih l>m? la" ?mud. kin' er* "nlle: ?l'l abow b? ? r l*?n ? 4" to ibe pn'e am* "rl'tr Ihkii I 4 eli-ffle 10 ? w?i>o ikr o?i ?? l? ?h"ut '???! ( tlr > iu mi *<Mdap<w o ? l? for 11 rnxiu'iU rah ni.l'ffS Y Q . ? trt'd ulllM CKi? PAIR rilCAP-A PAWHWIMK BtACt MaRR.' r ?1i1kh.i fan'.t or blwlih ?'Ao.Jr Bl?h. l >o<| ir?r? ?? t utl. p?'f?Kly men hrnkm Hi Mn^lr <>? doub ? b*r 1 * mi uni* a ?? prr nr I nil or ?? *du- hum Oail ai lit ahua'a MVlra U bK Twerty Mraata atixA. J*..* fALR-A RVO?M PaTCRRh Ma?*R F1VR VRARH V oW . U >, h uida hl*h c?b ?ro? In t *T ?nd nao aulMvU aot bor?- tn >t? rl j; ?l<o, ??? 1l*bt. mad <i?>o Hi%u>?*a *'llp ke . mi rUfaiit ika M a> kil' prion iw ???rnat hmui c r to ra"a Of an ?nnt n' HI h-^l'h Applf Ir in ? 10 12 M * piN) ()otob?r29, at A U>oa'a Mablaa, fau ttraat, ? rar I'l Iti .-all j pi 0*. rR HA1 *? % ORA.1 MARK. RIX tIAKB TO RR ? "B ararm<i it H tx-Ux ?'..a ttta. ? ?. ai ;.?? Uiriatun lath* giocrrj store . OR FALB? A IT B A M * RR TWFORTBO RV TH? am tr'a'Ml'jab m tbrna >eaia?*. taem'alile for a (in ed'n/ '?i m ??" ?|l' b*- aold lo? (nr klad traiilmein. A$ ph ?Ht line n rrrt rootn 4 Fvilt B*I.?-a FA IB or EJORHKh. OHM BaT Ma&R li* yrarc old, ib- ??b*rab'r>wb "ora , d rra'aoM; lAH b?a<<? bltb aoiind and kind In rr'rt pati'iilv. b*rr in^UJ hum tb?t t?r?? Blrnlm ??|ii rrrj | i*, for *n,tn' I?r I ((iil-rt-fW A M bllfKNa. provlsiou de? rr?, 7* ?rom?r a.' let j|V)B Ml?-n?. WAOON ABI> HARBRSS RBI?a r rat* ly or t rrilirr; ihr hor?e ? dmk lm? 16 bit?d* b.rb ????ryftxli b oai ? tm (u ti rrr niniit< a nr lra?, l? > ir>) 4? <4r?i>'? li ra? ( w h tiro ui to dn?? t? litht waeni -r ? ??oli" li" ke a ^i f t-a riaar ? r eo'iue bo'M aingln or dnuMe Ibv ?fcv 11 le one m Krnwat-r A IV '? mme in n-w hu? ? tttie, tb' ^?r>i??? ib- *ama Apply at the private Mable Ho W ? km r>i?ire.'th ?ii eet FWlR SA' R? A FJaK HaT H?K?< RKTRD Af*V KTMD. cap ro 0 tbr?>- mli,ri>-, ?1?. 1 ? w . . u. ?.n I Hum m ih? ?rbo!<- ett*l llebaiKttt lo- fiKt' n.mciete Thlals u gro.' lkt t In Hi r a ? b- ?ern ai ?ta.'ila l.'i fi?tn -fret ?.?r '?r hiir liaiili-n'Aia loqnlra o* i'Hah. H WuOl), 9M lienaliray hVB miK-< s-l E?l(in UI.A K Mark. LUIkU TaIu ai d I ?? T|T n??n*. hn ke 'o th* ?'iiille H >uve . >r riaala ,a?"i*?a ? nf ^^llrb "nrt It'ank HawK'tma 11 B'irnvi??*-l f v ?>-iiiiet>' mi ?n" brau'T I" th'a cii?. Ti >>e ?e?c al Heher u erlKiiti a llvaty a-AOl-a, 174 Meiner ai'eat hl(,R B*Lf? ' TWO i'?RHIAi>BS AN|> BIX H'>K4KR H?m.? At nofnc ete ?Hn at?.'''e n<m nod tie ? w? t?< ?ehl? la ajfimi aeinb^wboo'l. ? or parucujara adUiW by <e lor, u R. W . m 1 elaarey atree4. fi'l.R HALF? A I.HIRT TO? Wl(K>* Alfl? H ARRRHR. I? r ?<(4a rear; will h? d?apaa?d of cb--p aa the owner b? no ta? rat beat Inquire of Mr RaIi.RT, 117 i;h?mt>'r -'rrn or al Uooper'a Urery Mabla, US kibth araa'if Aea tort TanHIMOTOK HaL? BTaBLRR. 1.M1 AND l,W THIRD I avenue between IXiia end Ilia ?'r^?ta \'?riu nt h eee " r eale three Terr One palra fmia flft*en tn 4i<mii h?rr? H*?. all to ?eeer yeataoW- Alinone ee?? tine ?i-i?l? h raet TNaeb. reee are reMDlly lf?? Vrranu, an> lor ? tie ?ed ?ct'oo eanant oe aa l ?a-<ed- tb-me la ?rao o'a Ural rce t'i|r nr a alf ?li- boraa, a l'l do a all to call and etamlnrt iua ?torb lie'ura purchaatm rUewbeie. MOADTRURR A lttt.r. AAlRi>? A L.ll4Ht WtjIiK (WITH HHI*'IR(1 TOJ r efrreed rind Harners anttahle f"r "uato-aa par)i ?er a nH he |e jr order and an'd eheap ine oaaa Addrea ? deanripUoa aud loaaat teraa. U and K , but lit Herald OBMi w w OA?CI?a tCADKJUhS. ^ DODWORTifB OAMOiMU IUaUWIK do (*1A ltn*dw?T. "aw fork. Mo IV ioaww atrMi. Hmtl/o WBDBBHI > A Tl API! HATUKMaTH in flaw Tort. TVA?> *Ti< t>ii FRUiaTS la t?roi>*ljr* Is addllfcia lotto '??irt Quiulrtlla frlara apmiU* l?i rrrra l?yv* aad oU?r *oolaJ dauraa, MtBuet Qoadnlia Tdnda and ? tbar rdunUlaaA'> duM alraad? lalnKtacrd b) Mr o tw Cmnrry "III ba bri.iu ki To ward ?? r.na lb* 'Mi ni a~o?a which ma ? b? *j?otl..e?d ? la Chmrtf." J o?l rfm??d front Part*, wd to tjuadrtlia 'rtttr r?n?," <**>?>-t*li? aodaptad lo tto d*rakn>n?*iU of Iraoafo wovrrnaat la aalldran. Clrtu an of m>, to., Mr to ted M etlfear a *a".aar. A Lb TBI I*?W D4MTK8-U 1>B OAHWO, HBOOKBA' *a cmj Ml or"? o.? KrM All tto faahtonao 0 d*Dn?a l" ooa enuraa nt te*ona t ??^?itor muM tto t>e? and baautlful ? r?>uf b .i-ivl-Uiaa PalWlt IM"RalAl AND t.A REm*R T*rtir* n -rt Tu?a<iara and ? -Va ? * S m t? r" M . f uU?m?n T to *tV, P M . chiM'rn Wntofityi aid tUt.i-'*)* 3 in A kr - rJ 'ivn for a w1a>* and Wnda?*1a?* .A.)!-*' pi ottrT el*** tnaunrtad by *r*. urn kea Ali tto laatouabie daaoa* i?> ?kl la ? naa of Imarni tolUKk AVRKV WHiNaHOAT KKJIIT A IX T1IB MOMCRB ADD A"PROVPD 0A?nW, tsaiiathaale and >?tor*i?rcla*a wnihl At Mil l.tlUdB'a DUiriKu A'UHMT. fin ? ? Mabtn iwrw, naar laeoi) drat n**. Da Is u> IfTTrtOh? BO*1ia Yh a? H Tut P. H \TK lupUacaa fMMItMJ Ua?. Ap*lytaatwrA n RTtrrr, lUKi'mn auadkmt, ho. m ?u ?M Hrnotlyi -AJ I ha f?akl rfiabla <U"*a Un?<t h M snow nf I'tanaa Ha*ar?l a* ? alaaM ara anw f.* ?lo* ?ppAaatina m-y to aaada da>t> Or and for a armt]?r, d mad nb II at MntM mil oa Inadai B*taM? O?*o*?ar ? A?riF<. -tin *> ?VT TIIIR1YKITTH ATRBKT - u D ruilH'" .I*|'(H V*a pfW? Ihnrtm l and ?l'?ea. Wf'waliuia1 PrkUl* A <?!-? f or ir.?, yt uu? Itotrw on ?a? untaj aoraisg. mooia and prima Ira ?r*<l 1B7 laaow Vul?n_aM Wl<<?v W ^orm'nt* wv' >? and T< o?l?M aad r?ur**f aad TiMddfa uk I w t*a no mu .rilai i aU'tdad UJ ro ? ?? Bin* ? DA>a*t? AOADCKT, ? W?HT POU* HdrrM. IM T*1-Om for Ito r?nJ? <4 Htotn for aaaaa aad aaMn. *??tiai fop x*?onlrn aad pmala ftmmm m t?m U'?a attcadad MTpHBip iibiIiph. twtoyda Bad | Trf?nlara ?ma ha tod at Ito M^huk. aniCBTA iiaa thk nn?u* ti> . ??? mt ? pal'v ? t?at <to Baa "p?o?d iwn | aartr.j f?r at ?? Twret' aaooad ?f??. oc MoodaT? aud TburadafB, at S P M.: Ito nttor at N -11U i??a? oa W?c?? ?ar? aid Ha ardajr*. al P. M. Pur parUaaJftiB applf at n funt, atroad lino n I CVAt, BAI.LBT MA*TRR OP TBI TTIBITKV ' . Bdyal al Barlia aod Haiwnt. Oaarri ?a?to?T. M? Hr?ar? I mo M per arvth M<?d??* Tbarada** WadiM? dayiaad Hai-rdava: and 1nm*iri aod Vrvlajx. K Prliat* Tbb?ob-? pbivatb daiktiwo irtuivili lliwialByi TVift' taank ?>aa* W?. aad Aa'nrvfafA urn* al M ao-U ttakUi wwi, Bradkira. Baatara (?tauvv Vradata aad Ikniadaas Pn?at? aatoo>a aad kn > la ? ar? aurrdrtf m A jiaail Mrta at Ito BtooAItb ra Motoay "nai. Btk laaL UKBT1BTMV. ARTT?|cn?I. 7 BATH. -OK DIRdlB OON'TIBCBa TO nl>v i?H> atanamadi ?HBn?t iba aiUkwM pala Tre'k laaniMl irrwr a napa Ho aura rkaraa for <*ao?rarr ? ??la nr ?> r?**ir? :??k amlairrMd Or R i IIMklN. m Oaaai Mil. ooa Joor fmaa taorraa, <jppo atl? W rm Hrnaa ? a/. 0BJ>TI?tAT ? A HKWI.T l*VRBTBI> ABI? PaTBJITBD a ptoatlna la ito >naaimflU * nt ardAHal $? ?? and ptataa Tto rfiranrdlnarr raanlia ^ ibm tJaaliU a a n.nn a>a* ?? ir*>U? r<M ib a t?w nt |ta anal prr*al ml IWww -Wialb all afcarp artr ? arv avotdad, aa a"?'i 1^04 ami "f 'nr?< irma'li, an faaminn ua ?>d; >?l'd j a P?ai>f f'liw c? aiirtlnn a??r "?'U?a<^ wHb a p?r'?at At. rnankl* aplntl alaaltolf, Xllf'Vi wtoll? unaUalaa>)'a la u ar?d. A n'toial ton* a: h>< rnfcl. A- T' rma r?r? <anl? ia [?. WMB^anf pa??t?? td tout ournar |>C BoaarT Pi?aa? flaa ?to b?U a ith l?r ? a nan ? oa. LBOBbTBR urahlatbd atR.iRi.a narru*T. Aa Id ??ai tw^t) aiaik UraaB. BMaaaa Kradwat aad >tnk avaaak PRIipRSKOR PRaBV??. . DOOnTRaBB I of tto AR rtPICTdL RoNR Pn.l.IKO for I BOAfklt 1 RATH, kaa BBRlf ED Broad war a*< Ihlrlf Am m IIRO ? I'W \T B* an Bar of nrRKTkKAItt -TRRRT ArAlad or airra atol a aaa to Altai ahton: prmm>r? or I ? PWTai^aHA' TBiTf |K*R* Barlaa aa1 (to (>? any Italia P>!Mac 'nr dararad mill. ! aa f ar r?d aad naad b up P-a-ana af tkia aflt . aa.1 ka"nr . ( h ai r a aa Idvife to?rf I r ia*iaa adnata bm^oI ral laa a ! n>a? ?ar). rapardallr for fiaal I a?a a< to I la tk nr ?? a a fop A a i rakaiaa ? D. ft "<rark#r A. ft Hoi. ? !?., 10 * aad 1 a vat foa Ik airoaa. I>- |l-ato ?'.?? *?al T flataaib , irl P"?Bn? a li.m Waad T?aai> a'*hta atraa*. >* . W nr" ka * l? IIWaaiTHrt. am tad ?iraat. u P orana, ! Ii> n aaaai* a ?? aa aar aaav ot tor* Chaih.bw t( xrrn nniMniL win..! ri ? ? naa n# rfclon^ar* atom I Hlj .? pBAMftlil aaan' ? RkT ? Rf t. toa lata)* ??"Ta-aad ?ad p?>. ab> *' MM ito peb law aa?raa*e *f f-r?b aad Rwaa lir H twv. aa wail tto rnmmStt Biiii.t pa^a?. toa^>a?>r <ro? pal ? lal la iiaaaalw n f% tot aa aa?raH a Mtk-ni an Kaa' at t a-aai ? 'la la 'roai i aiaaa a' tto kipto* p-**B* aonlfrta. o?a MuataMdawdaby mi to aa-a at R "? radd?naa 0? IMtoli aUli oraHaaaaaa aaa, If Ma paUHMto aUnrra fr*? of puRM toaal*. aad an ra?aaibl"<i ito aaiu'* , **- ttot d- iwaM la naWa fcaixaMina Rf Pr I'a ??? aaa tor ail aprlnaa w*m ar d ?tor fwa??ta?a a? arnd?d tm \ b* giralaat aapi art atraa la tto ad**ataa Maik. 1 rartUT aad a partial (It T>aM ffiad arak akn. aaaaial. dr T?atb rl?a?ad bviaa i^ab ?*. mmt Mraat, It toa Dr P dI?T|M) T'lOTH (TTAAOTIOB. Wltnorf TP A '*? of rt*t?T rblnn.fmn or.BT aiO|if.lB|l *f*n?r r PkfBWJ- ?"? wa*it I* I a* raa laatt 1 * Ma na? tr a* nart at kt? ra Viaaaa M Haad alraa*. aoraar <4 Hnwarr .? a.AUR alD lOHACCO. aa^ara, #> aa At an to" m (HMtd I tfa *r?a* Mir-af*- t| :<aa ? i a -t ft* ?4 JWv C Uk. . C .'i-Al AWTHKMCfcTB. ^ BAmilrn TO T> k KHHUU AUAINl -THM PVBLiO ? ill u-?aJ> >w I! 1b? pmr ? pniMI a?alnat It I F ..am ? > ha C*J . ramillca lu l?? a unln , Udl*a and oMUl-aa r-.m ? pa-t?. u ainm m ir'X)iam and ?A?,,vb wW>l t*arbe'a Ik" Oral fami la> m urth ifwiMtn **oat rra.wc-tu.ol~ r'aA ra |r.?, u u aud ntbar . iU?a. ?II agrea la Uu > ??' d*?-iaraliim hi' cored* of M>?a th* a una th * aid J leapr-allu *v mi1 mil I b*.; Inliy drl -Milord to draa li* *rrat klaturl ?| dr?*a ol Kw-KCll AMD HI* KR>lH4*k lonronrto pnnun lumbar drum arfetoh bit brer r*t*?ia?<l a ro r? v j r<ir lb* laa- th *e ???**; bu. now ?n*r prude' In* lb a D-a<ulH<?iit ilirl) <i,? ud lular???T I. 'rreatitir mor.I dra- a tlir kXv'Ti.Y uftN HUll bfll' l n?K Tl?KS In a tlylenerar mrpaarad br aa> drnO'* w* ar< dr- mall* c ogity in tbn roun ? > , 1 liud i in l ?? jpUMt* ar? ti?? I u a k?i(V tin in k? mrrlia and ara ^ <nly ib**oaalPir th* Iwiof ro m n' Um Mua*um hi an ? xuoi f k ? jx l>?>'nr?- r nual'r-d T> a onuari(u?D?a la.'I ban daier lu'ti^ lulii'^roir mi' ilr*uiilir.n ibla ffnat drama lu ero-f ?> ?v i <-?*lblr- ai * ?? anrmineti it 'or r?prittloa hV*H? ?HKrN UN AN IVUMouiHlll ?|1K. rKalHlN Km lb 111 XAB inay b* arunred la adv.oor; % mi li> h.'r<n\ km! ia'qii*i'? Id t'? m?Kii'iD *, 1 am I appj ti ar.oi.unoa Ikat I barapra tarid moo ifc? ?inwi'i' l.iVIHH L'mTkl) Hl*Ma?tf ? ? 1M< ilb-oa and bi'tl <n >mb?Iii null' No?*?nb?r lu lh*y i? alitvel aall tnr I'K'i'. ri.l oa ihf Itlb M'Hm It i?t 1 h a?i lr ?*? o ht the Vnarurn ?.!?? rtlaem* t, <k* ?T |h |i. th* ^<*<411 A i IIIN'i ''d(< AQUAftlA. a?d ? bn?t of oik-' ltvlie ap ra* lio-a, ara i-?hlblt<d at ail b'lu a J>> and #?riih?|! ran iciIdk l?u by fa/ the moai auntoiWe u:a?* i?f *n?na? in?ni In lb* arnrld 1 b pu* !?*'? i>i?*dl r?l (rcvADt P. T. BA.RNU*. AmMiK Mrsi i a. ticl & IdiiO. \lM0TkB U?H1'KV " ?ba *ii?a<iiii|iiar? uti'iirUoo of OI'T MAf'IfRIWU. wb rb r?id?r?il ? lB|,<?>lhl? l?. rriaova It fmti th- billa 'or an '(? * ? tima prrirlta aiaa ituabiata. durli ( the abort pKiol ? h <-b r?-ir?la of er ruciai-iBaal, to a|>|>?ar bat tor tbrae nmh>? to *a*b < fca? <-h r*<~rra. oiMniati.iirt 29. Tn*adav 'M SO. Wodnraday, Oct jl, MiKH ? UI-UMAN Will ? upaar IB bi-r (raiu ch^rarter or ? Al * MA<*?FTH Vgrhalb. . . Mr. -I W 0iwl(IO"k | Muc'.iiff Mr. Oyott M A BOM A TbOM AS' CUWlAL HOlKKKa, |nib?'>hTa'ii BilX. fc< firA ?t'l Mt ulao* upoo lLfc-.ll. I k> KNTMd, Oelober 90, Kiwri. WILLIAM Ma?<jM ant TUEODORK THOMAS, T"(p?tb ?r alth CAKi. BKR i??? r MuSKHra A.L. and (I M.THtA, ? III C"miMK? TP 81 1* rlXTH -?itlKfi Ob ttta f?*aHon arlll b* plav*d a Tilo hy BetlV)r?ii. a (Jwr> le'trby ^ahiihrrt a(jniL><U withtbo piaoo b^ *rb"n?i n, ar.fl a *ol on tbf PIWOI I H?'? KT f r.aib Hol.ar on fHKbk *1 Kb** W?? mi wHpil u* 'o iba a>ri*a ?> I ha racelve.1 at Iba WimiC a.o aa if Mba''>i'i>i( A I. uk?, Mo 764 :>roadway. auJ 0, Trwl'it"* ? 1 701 Km?ilw%v U1LLIKBRT. lil lKH'1 Al. fll'WKK-, A "HAT 'ICICI RI 'IHU, BKIfAt. \\ uKtl Hri a.n It UK .DPRK^IX, al UA lludauu atraat. a lew Ho na alxivt ilaLai. BONNETK a Mi PA11R??H AT MRH BSU/N. Nil S r?i>aiirn> r?>t.? A lacjimi t of 'al and ?riat(*r H"? ? *t? no" ri-? > N H ? M>w palt*r.a of i luan jack*'a "aaqn*a Walata M? tlllna aorrlo* K'ibi ?. Hlanaa, aproo* and ?>?*ia| a lor laolaa and rbl dren Pinki- k. Km br If'arica and all klnda or atampirK for esorotlaria* d.uia to oro*r. H'ftlNCR Mil LrNIRT.-MbS DAVin^OK. N'? i? M? r.k?? rt, baa lb* r> .r* to at none ?? thj*l ba h?a J"i?t r*> *ivi-d fpim b*r to "a*! , an'' aft/1 iy> i oo 1 tut ?<i?l r*?t ?? v I an i '?? >ni Mlacti no farldan wi l*r nil imri ii' lb* ?*r> l?i~t a on*?, ai utvliaiag tba ui at dl< In ail* * ?l?? o Op.-. n ki i UU" l> xi. Ha)* f "> i ha l*a<)ia< nUMi'lia *i.t?. >??'< Hif -i k' f ,irn", ?*at of Hroad>va]T la. HIN a MI I, N?RV IIRCaT HaRUAIN4. HKLBV rhllilr?r r>tt?>* H'*ii"t. for ni??i?-a; fUiara a and It t?bon? nu.ird ai wbol'r lr prion*. I . KI ? as' JttlllB*o, lei Kr.md ?ajr i;p atair*. Ukri:*at In lb* ivurld. Mau*mb ioaao stj broad wat, snwcu F.kId* aan Prlii(i? *tr?iri?. bona in la'arm lb? ladlna ?' Haw l?rt aud tu'iiuit. ib?i ab* baa uvaoMl apaci Mia abo<* tinD'H v a ot? aa* * ak- baa oo aal* lb* lauau aud uuai faablor ah>> aif aaof Ronurla. luaka. Uaad draaa*e, OalTiirai kr. It la h?i Ini'mW n to onmblac >11 xnt ?*1' ki?o?*a taa* ? :? ? .-?--ilk. o U> a* ai I : Mi ikat aball k* MMM U-ewhll*B<> *i' fidtml and tbna tupf'T a daaldaral im oa Bm*d>a). 'b* ? ait of ab"b baa Ion* ba-n Mpri-an* t Ma t. mr la?i* lu Um* fcammi rlnt brr adwl -m aa nrra la |>uhHr iba: on an map* lloo ><< bnr mcK tba m M rr ob*rr.b* nt.v'ra ill k? ' *sbll'il?id, aaii lh* -i-aaoat aila-itloti arUI Ih iiavr in aup .I' In* iix*m> ln?:a <ll*t>nna witb Paitar . H?.n'?u ? nb"*o? a*aoruii*i i of aaii-h wHI ba onuatuil y ra net\*d Iri ta Parb aa lb* Taaklona o-*t>a on Ploaa* m?k? a oi'l* ol 'hia. %-id ra."*? liar tba t<?>Una. Mt Bn?d?ay. J'i? above <b* Hi loboiaa, aad la lb? iiasad ala rlumlly of lb* prlriapal hmala M A II A MR ? A. IBA AO* IIaP^I WM K aHN lf| rrap*nliil > tnn "B*a? tob*r Ud? friaad* and ma /XBari al lar?* U?a' In r-ou?*';tta ice ir b*r l*r** ia *r**a# of hu.| >aaa. ard loi i iawli ? ik i?* tr>ii-r?l n%nd of h*r patroaa to |o fii/liar upkmi . *?* baa ?rni '?<x1 b-r Bll.l N KB * KSrAllUHaMEMT to Umi irort *pa? 1 uaAr ' 7r3 Hmadnr. Th?kir* for paat favora r*** ,*d ?l * bip*? h* aama lo ba rontiniix! lo fuiui* U?' Aak'f ariou-i tto^neu la aio?"d Ini ly la-K? and r?H 'U ?rt'b bar nattal apprarad laato Uall, caaai ?* a?< jwica lur ynnrx- aa. Mn.* WIui I aw ? a HN 77t n o?d,vay, Maoal door khert ? Ibfhaliirl TaP of Mt Bioa'wby MADa VK ?OPIN* 145 FK1HTH STRKKT -MII.U?K*V a- d I?rrn imiklnj d' n" oc tba wort rraa <a*lil* t*i*mt l^i"l** f,otin*ia r*palra< *cd "* r m%l*Ttala il*' ^j *fi -r lh* I." ?t P.iu m . li a N. U ? a.1 Itiud' o( aawtag by Wbaelar A a llara'a ai a^h 1 u* N1 MlU.'KKKt 4?0 llllKm?AlflW'? ?*,.? ?n.M.w to ' ru'.b B-aa<1??j tad I nl?rr*ltr plana; Inoatkra a'tllaMa for Um drpwn*l?t Apply to ? JOHN a W11.MH, MT Hruaata Mraat. '*>? d<?w WH1 aT Bn?jr,?>. TKI*WI*Ort. NBW HI Yt.RH ?ROM F4.RTH; ) a t?r?r K o' Fa'bt Oca-arta Rle? flf'of CnnMt only Bi hem Frai rk >t>a, a k'rt* |l in' t> M l>w?rt? ud ntlninuro In mlw u ?r* Kl.'IKR 8 8H2 Broadway, ha I ? r rti lu?. St wnl b uvl a luctaaatk Mraafc PaF'S CIjOaK* AIW HrUMHRRT -HIW H PPIf*l \t( r niton tm-rt. Hrixkliu haa juat "prnad bar artatar ?t))"!* ?f Fari? C!oa*? vd HM1 o??> R. IM.NbR .it) Fitltoa atrapt. Ilrwhlya. n <7 car*l it-?ibr, ui utRiL it I I atrwt abolraalaaad mall badMB urtll *lw?ja And <i ifc? ?!<>*? aim bar klarga t?inuti of tuap?l uraniHmi o:?d *?>?* i l*hi r-?a Tinra. l>?ll*fB m^'nltr A< , r ' rr m IH ?a >it Bioa'lo at th? n. ?ai tuVar fpinn. ?lan. a ? H|n>M;<i(?lnui laiporwd atraot rr -ni Parta I*. < I la* own aatarlai Mm'*1 tnonl*r ?( ???? .% L. a VkiimriOIIT 7 o? T*\R HOHtWOOD fi<ho A for>r. >1 hlr >-?rrad Wi,* and <-aaa nrrrKr n* bwa, f"H iroa p klr? a t tka til*/* ro impro< ra.aula inlait ?IU in iCirr of pearl. *> !>d ii?wl k>|a p**<'r i*orrt ?r 'i>r ikr pryamil o?n.rr *j rttr aitun. fally ?it"r?n'ap?.'iw?a In naa b~t Hva anntha ??a la p> 1 1 mw ordrr . mat ?J V- mil ha aoid for li>' tool > ll?? fMnia>d ftnw a>ao?ii ai??>nt t'?f' w bult WTarnd la Fraaph hi' I a??l, r>?t *.?>-- will ?>" Wild ill r ?l?t Mlir-.?a faiaLnga, Hut i'tj Ac . >i rr?*i ??<rt . ?. ]?,mr? at 70 Meat Tvaa'y a ith vim, a?ar imh ?raiia i 'inrcapTAiM'aM. which i cahhot oorthou, i*. I / dor* ?M> to BaJto a p?rf?at aMrtflna rf ?? Hun f w <??*, iktp ar?*; la at? ?ai aa*. a???n ngum. aplruuM raaavnud rail in* fwaa la aamBtm aa liaa a (kAa?aaoait ba bona hi for >371. haa iaak?r'? rmtitw prl-w, far e?ah. tlT? ('alt tat i >1? tar. a* M9* VkaU aoaana, aaar Ik' aoraar g( Tklrtf im [)' tiroT r>? tfr alkxanhrk oaoAW, ? tor (Tkarrkaa, <"bat ? ? MiKnto at 1 itraalrc Eonaaa, M ttr>a?i irair. M>I.K H&OAL or HOMO*, at tka L'alTaraal KiklMttoa at ^ ?? * Ma aaitMml \nt*rnm? i (pal?tad In tka UnKad Malaa Hat K !*?>. ?k?k tka brilliant parfornawM of IBALBkH*., VILA* Va. mjj. WRL'JB, M<> muKiM aa poanlar a A marina aa ? Hwopa k*a baaa *? "r ?? .1 by tka gnaiaai aittaia aad annapoaara of b- U aoatl ot/ft?n8< LX um a<> ??! inunm. *a. ka. tlai Iriaaka t >r?*a la aalahratad tor tka ao May aad pra rMa (If Ha awkaa ?ot ?a ?? II aa fnr tka faJaaaa aad pavar at man, aa<* tka raaarkakia laaittr at kaaplaa parfantly ta lo-? la al' rl<iu?t?? rn aa at tka dapot. M. MO. (MO. SIM, tM^ MM. M IM. U4i> f?U A '#? Wtprtra atrmMr ?I In aa? add w na afpttraKna M I MBMAkOk raHIHxlirrHa. Jr,? 4r>?tway. Iwpnrv rt^M<aaana U?d*w ' loUna VwUa tr naa ka. MCHOkl ?Of natTi.1 K? THk^lBR tftUKflAltO ivr aad Ptaclac haa r?mt ?d iroai 111 Hi tk anat ? Hr H eoa'f i?a to ?:?? Iraarr^a aitbar at tk" raa ?t'tf -a o? pat lla or al k ? ?'!a?* r^an -W nir?d?a?. <ora?r M Tato'.y kra an rat. For tat ma, ka , rail na>tl om k'rioak P. H. Piahob \r*WPtronH *wi? alha?i>r? nRiarra. | paw ay a if* -am* kaad i-r aa<? or In r-?l, at gr- at bar mM - *at viama t h.?r aa ?? . I tMNM at 07*. mo tkl) pay pratan'??a4r>arak>r; r?at ail? d If ynreli<aad UM taaaa natara pMP" aenpl h >Ml 't HI Tkiha- R WAraRF. ?|WI. HI Rmvlaay. KyU(n I t*l.ARI HATH RH"?FRaHn FtiR A . frw 4a ra. at tkHraid rtaad f?0 71* tlf-?d?a? r-omm r H Trtiih atrw.. aad una o*?r tka balaaee rt tkatr a.T? o< 1?*w4nrm m iraatty ridtv^l pnaaa for naafe. la akaa Ik* r|t| N 1.1* at A ORRaV HAflFl.t-A 8RRt.l1* I na.ila It ra raar< rtrh a< d poawr^tt; *ia>, t fr*. oav VP Ma. k? tba a i|w ?onpar a la' a pair < p .?ar fn> IfiMa Prima For paTK i ara ?*di iaa ant Ht* PnM at ft*. P? ?ark a 1. ~~rir*fc .. | Wab-01 ??.?.?! |H Rl-V* OR R>?W rl*R l*?U *R Vy ana. ttaa, aia.->Ar?ie* n- ? at tba pr>al y id *n ataot ? ulraat b*tar?a Fat?, tk and t*ry?ila >tr??t- taa' ?i??". BI?#aRII HklKRklt ri'ftimRH ? A^t'tTttH IWl I ' a m rr'RR RT | ?a*' F"kla? -at.M**wi-?? Ml ?ad 11^ W-at Hit ra ik atraat It *>a f|#l ?.t antttxi aa ? H maat- >ld ? nnitn rof ?a t daa'tp*** tanad aa ? atili<|i-d !?? all p?'M .4 | ip anrtd aoM ra<t ??a *a f<# r?ai nlat rwatt-t'a b tba I i? m f J Pwwt? a Fair- 1 I* Ma nary m FataUaa* ka , . i. i n.^ m"Trd nnra>a lor taraMnr*. FuraHtw* of la ai ura rr antra altti uibk# oar*. AHrmnH RrTHH.?FRRRnWR aRTT H?>rT"o wn.l t.tui R 'II Ibatr 1 1?a?u?rt t ? r%lt na t*a yrat t?r<a lhaa btp'ra*. F'a ]k aart i* >? MM MTPat aad IM ? arl*k at-wl hmr k raa ?a?naa lor >mb| faaa in M lla aautt ar aNy , hnt ? ?>' Iii'a larkad -ad at ipaa >11 aana fa a r d !*?? no'i iriaa ptar ?tlrtira, nrk . >'nOB?? >o<l all fetnM ,/> t?ttau]i ta-Tril attk arra ?rd al on/ r>ak. FaaUUaa a ill Orid Ik ? a r baa# aad a? kpabtr *a> a ????*?? ? auUI.DHVifH. FmyrtP-'-r \PAIR FRI^H OITHH FftR RHTXIRD H?*.i rUKMI lira aad <%?pata la raacyanaay All sail* pma^Ul uiradwt to Addraaa MB t'ndaaa Mraat. anraar Farry ARB DR(M H Rt IT Of RR AHRLI.RH Ft RRTTl'RH Ft > ? IH, la all aotora, a ? rraatr d ; AJao > IM rkna r i akaa bar f-iar pl?ia aad ipaa imtwH.al F AkRIa'ITuM H *a>> ronma H* Uaual twt, >tp?MM WnraMr. MMtklahad ta 1MB. KRAWRI.I.HOCHAHRHHROrFR OF FT7HH ITURH. IF ? 0T antnrp aad ?> lap at a> iia or rvdall. Al |Bt and >r*arda AbPV Hawwap aad Fa>Waawa WkHRt* MTdD, m (btaal fm ? *aireaaai of efroadwaf yt RFITt'RR IlfjrO'W r?tR RKADT HORFT-a FaTH P *al ?'. frran tp fra^r ??-??? fnr ?i miln ? ta. V. ta tr at l'.~" B I*h aPMtaa bataaaa b nth and Taath ffO t 11 nuKmt *nlru r |0 l?l -H*ll f?? ?tl I 'r.tlfl it' KrweaalM J 1 I* ? nHrtPa tf?F la %H ItMi n* h^nfilH4< fii nH"*"1 M 471 iftrd nr 1"" ? <1 ? ? tt??i ftf -j *f h*r. * r-if I t t :a? ?.? Nilii <?> OAhOKN JaXKi- M HXCM. Sol# I ud Kutpr M< NDAI kvlNUU, Oct & fetter th (Mtil 'bw 'i clirlnl o* MK Kti* IN ?OrtK?T. vti u Will uak? I ? &. ?l a niaftrawoe ibM tour )MH M I >T TIKI I <? Ko*al<rd Iit v#*? Conway ?t?b> r, Faoro, C?noll. MaJtfm, Ihaialdaoo. Vorila. ll?r*l a Ui Vu .way, Had. Puahd. To n.oi row rrailrc Vrrflt of ?iiki# akk oh^hah'b rr?n T THa NPW lOHK PlHfc I'KK VRTMIKT. ! W'df^'aj-Mr I ri.?' a> o ' li *.1.1,0. lhiir?d?) ? IheK"-*! "rainaof the l'K^O II K A IT I AV&A KKKNK-t THIaTHR. 1 aI Ra h>KNlr HiKaTa*, I-ALUA HKNht THkATKK. mi mut a m> tubsdat. VOM'Af AM? TllHi*V ? I. A rT T*?0 MllHTK I.aHT 1*1) NIOHTtl i.adt two muun or AI'.KMN ARCOK: AiI.KKN A ?? t .< ? J* AliJtKM A ROOK. OK Till. Lad* or iiiAkma(. WITH Ml?8 I.ALUA KKKNJC AN 0 TDK PRINCIPAL MRMHuKi- or THK COM PA NT i? T?K cast Viae I a hi a Eariif rr*T?t? brio* o-li*<d la withdrew lha n.uoeaa'ul drama or AH. nil AROCM, Dm I* ninptlM lo do ao In order to f Qifll bar M(U<iMuU WlU CS1JCBRATID V0CAU8TR, MIS* MKLVLH MIHR WTLLOUUHBT, Who will urw for th? flirt Uma na WtUKHlUI, OtrtOBBB SI. In Gt) '? orlefcrafcd HlOO A 18 OPBRA. <t v bw-h rrrwlne will a?o he ptwrulad OarMa iMirt TrrtL.iL of the irral Moi*lra'( cW? >raia<i pommy U LA MaLAUR IM<.UI?A1KR. in three acta. Co which ttmtkm * MK. O. 9. RKOWMI wl I Bilk* btn Aral i|)|i>inuM Id i rrpa aM:.u a novel an* oris ski lnaal Aort [*?iil|ar *Ma Ix-u >r t et-ntrlai#. "peiatic. If rji? rb? -?wm tr\^t? ?l coal c*!?i.<* farr1^, lloliohcal aj d ter?-eelnr\l entertainment Belch *>li I* p'fwu. rd wi b gl? ce ma ternary, wondrr'nl iranafor ?miHAt mid Baton >lli ? tltrcti B amirtoan McmrM. linger u><- oereonaj mj^errWlou -4 P. T R \RNUM *n<- Ol ly place o( '>mi.>Mi-rul In Am*rca bor.ored w'.th A V] 1 r ri? M HiK >*K"<l'S HP WAoH, WJo w.lh 'he T>uk? o? N??- deMle, K*jl of Kt llnwAiil l.or-1 i ? nna, Mr i*?rr? of hi? ?i>it* Up r?H-d tbem?r!TMi hi {hly d# liit.tro unh Ui enrt kl lra tbry ?iunt.-?d k.VKM IiA* aMIj hV>M"U 1 HIS WUK, on uimrln* Moo'l v "ct I'J l.'-tiU Mr H .n nm hn? . Ill-' tod a new engafftiiuect with (MIAMI] and Ihti, th' ( ? Irbrr.t'd L VIBM IMTin PT?*?S* TWINS, who. Willi to o of tlmlr t'blldrm w 11 remain I N aX hi llloK Han*, t *11 ?KiK< MORI, ?'loaii y ou ^at^lr^ ay. M r 10 and p ?l'lv?ly Ml lunanr, t< t>?* ?sll li tb? Nort??m I.U M f ir < a!!f'irnl*< ? ITmUj N?r li, ll.d >>liltrw?(l'n l r r?b.' llt d l>i Krw Vork ? H nil who a l>h to M-r th?Di i*o It row or th?? ar? ior? rrr too Ule. lh?T are lu l? n rn <l?\ hi I otVa.Ii k ?p ?r? alao th* AlKU. RaPHH lt? 111* HKIM. k. of VMJM, LCKlf I-IOAH. lit' K (c l>? NK?( aSTLK AMI KARL hi ItKHM ? M TWO AU"IH - i II! 1.0HKK. *ith p*nr?on.v ?i?n* sk!/*. ?uitk hatr or Wi OU nod rlM< *?K1. Wilb alMh*f?Hiirr? ard oil.rr prrnilArl'ir* of r??l tfrlnna Ihrt ara aoron'. anl>d b> I air tro'brr. wb- . aa *alla* I HKlR rA1HKh Ih rKH> ?? 11.1 M . i'? liiKltTt ullul tD AMMAL8, III* ? WIIaI r-h IHKT 8R* ? LI VI Ml WDaT Jh II <.h M'N Mi^KKT. a nx.wt li '!?!> ?tlnp aax.-irtj aid woodrrful nrraiurr I.IViNo TaI'IK. on w.l r? aJWthlL'AW Hll'Poi'OTA I MCh TBI PANO(l l.MhlMMI 0?I.rPI ('i ll, the aql' ri* >n * <* wori.ii Bewtl'nl A* .Ki.HKH, ?L IMi J MH I.IVlJtU OH \RKS, I JVIMI Al.l.H4?10??.LIVlllO Cl: -COtltLKM, *0.: 1.1V lM?MO?mkR r*,KM. LlMlu BaL'V a m o* i ?? H %??, , luiVMi hAP?-V P-M'UI. trr*t tivrWty of NK*? .x ft ill K?." 1h? \*1M Kt>m. POKIi,kR 1 KliIaAK -Oonanl Utloa f*r IS ?itra 1ltcUA%a1 hlMOHICAL ORAMV. Jl hal'H A Nil Hill H KTIIRCR Mb Y haa h* ru P?OI'l<'Kl> i>Nk DI'Ai .iltO tf? 1 1 VK T IH ht. In cmwr ?d ?od dr i?lii4-d aii'i|?o< r? will h? rw pi ai* d KV KtiV AlkKMoON Md KfC.MNt* 1UIH *ICICIl ilia n 7H o'rK?-k lu o'ledln ow to 'b? raorwl ao Mlaikma <? lb# patn ii* of Ua miaainw, vuih fiom tha nil) ai d Its aim try. a itMiMR M, ttora'r, rhlk ran u >ilt trn Tear* 15 rouU, narqnrtia pi fnialaa la. ir>i*nt (lira rbllcrm, lf iai.u. PAYIKO OMl-K AI>MIT? OSul OKOK NIB' O'H HARPER. Jum II. Nium l*m*t *- d Mauurer. TeiU'AT Ersmnu I><to*bji M LUM, bioir t ?>k i UK WIDOW Alio ONI'UaK FPBD or mi NEW TOKK r KM Hff ?RTM1NT A UK*R1> CORUKUT, TOO A I. AND IRhTRI'WRRTAU MaDaMK AHMa Hlrltup. MRU J. M. Ml /.*KT. Muti H. U WR*TBHVRI.T. Hnynuxv *r?7'i ctopraa". M H I). IIIRaROA. Tiwc MR. P. RCDOLrilvl-N, MR O. HIMPHOR. MarUnba lanor. MR. O MOROAR rtAnlw. mr. c. jrrm??. none ire, mk. t. auu. hooa*. Ko'o Mmi?? ftnniat. And OR. Hl-B. AuKI. UL 1LMBTTR. I'KtKiR AMMkL ('rand Ovrrtufii f?l! Orrbaaira Art*-- Vlaul 1a nilt Vandatta Ooal/rwl MR P RdlHJl.PUHAM. UataUal? Ob, lun* 41 <iu?A aiuma OuaiiaUl JMO?MK A/-RA iilAlIOP. BaUad--Tbaa loo' 1 KaniambarBa Ball a MR. D. MIRaKOA Dual? Mjr PutTVrlnaa a?d Morrn* Ooalxelil MAM V\ AMBkN Ri.T AMI OR OUWJtrilK ot tba I Art .(Jo mr MliH MO/AUT. ??(? ThA A arbor's R'aUbod. Brabaai MR uliCiiF BIMPBOB. Maim Rol?- 111 Troralora *?r,???A Borklna Mit O. JEaoMR llorEIRR DM Bnflo? OwaUi Amora Poslratu MaOaMI ARRa HlfHi'l' AND MA MOlKll.rHrfRR Knit. Tba l"*r a t HtonaT O Mrabaai MR BIBAROA. Moao Oaat? Rtua. Halloa MR* M 1. WKf?riR\RJ.r Ann*-- Tba Mlaal-al Bot Anoejra*ma MR uKoROB RIBP'WR. B*:i?.<--Uoa?a, - ? -i 11 mi Bngllak M.-OtAK ABBA n.riior. Orarrli '.bra Ret* Tbr HKp i* ft# Roaaall ? A ? ? ? Ba B? Buffa? Tbal ftt!n >Bl Mio...... IIaRom MR r. rpouaPiiskb. Vftn-BUOIA , ........ ??rill M A IiaMK BIRBOP. MR. MIRt?l>* And OB OCII.MRTTK. Ika urcbart'B n dar tbr ahla ilrw4?a ot Mr. I'unfca. *1* Ornpd t'lannp oard <* Ihla wm ba kiadir far afchad by ? hr??rin* A ? u>? flu,. A S-A. Ar A W Pbbb<> ?t!l dativar a f inaufai a Addrau. wriUAA bvtbala'aP H I Illicit am Kaltad ? I fltr.in Tin. liar Rj??~ <*.?*.-b> M rt Mnmrt 1 s?r R? .? ? Tba "rr ormattcr m J eomnaa^a at_k tba rtar popalar i>ra*a r*ii?d ? IX TBaT fl? 1TTBBR ft R'?T OOT.O, RMalrad w*ib imKmadad inArka ol AiipmAatlaa. ?VvbwPina Mr f H i i Mar-la . Mr ?IV r?w? lob) Tarta) la. Mr 1. i braWr | MarlbaUIMia M>a P. II (VwwAr Jaaprr P1< m Mr ?wr% I ua4j l?atbarb, Idp ? ,r arllnr l?aa*l) Mr (lam li I ?r*I#?nii f ra4a>irA Ploai Mr ilarttna ' Ia4* Ta'atIa. .Mlaa R PMbar Ikavhutoloni" Wr ? ih ib? l?'.ah?bl? fArwa at bl'OOB* TIKiUOHTi. J art < abt.?e? Mr J < hmtAr , laivniaa ..Mr. 4. W. Pmae uaa. IwtDlco. ... Mr MatUb I Mi ab Mr. Aadrvw* Mr. RI'Ia Mra lmi r.^aMra Ia Hria Hm bta Mtaa aiImia I CIatMab MMa K Plabar lm*? lob* haA *1 IhA boi oOoa, Albln aOftntaa Rrrnrad aaaia W rimi* arm. PrtaaM 6n??a Hi a*a* H flma Aiaa mbrkaAnT Wa. Pall A * n M3 Rnadvaf, JafeA OaaMr. > h?f IriMaar. ft IMaA-aab Ama: Joba a OTaa Tr aaanrw, S4 RUwbvib a Iran, or lAa nttrnf at (Aa Ptra Oipnlanal Bad o? 't* ? of Trn- >raa Rnpbar Miliar 144 Prual alraat. Java T Walk Ma. M CaAbartoa ?aaa4: Maataal B. tli aM, at fMiaw atrrai Jammt A r??iUra A I ? war Paloa oraa at ?X. fa fi RTABT1 N'BATREIA Maaboaka Hall. 471 Rr %rf?af BoROAT i ? t?, And prtry alabt, II AR Hill A' JRRBT an. OAR R'tf ART. tba arlahralad KikinplAA lir<*l<aL la ka? Aria. Rariar inn, 1 LAu?ka> a Kar n>? tr. RaMBUi.I' IIOCI.D BRTABT ?Bd I?R(IKB In ibalr loaotl'iil i'Kk n*aa ^aartftia HbIIaJa Ae.boulbcra rUnUilna Rm?? aod I ?nora. 1 ' ? >ra i^pan ai i1,. Cuaaaam a'ahwfe. TaBtla tt ctbIa | RT CB'OK OORI'KBT BALL 497 BBOAOWAT? j l. t ha laia?at r.?BhU?ilon nfto ant. ai'd Ibr ' aalan ' W>d p lana ol IBM a? al I- U a ntt MOW ?K.tli BOROWBLU Mia< ANKIM R IhRtbU In HaavtlT'il arrtrh h*ll?/ia -b? ?ill i?? aa ? tmaa f mm tba | todv?,na a??rj rcatilr? ? ' Wba'IJ lla| I'al'ar I arn?B." '?fb'B a Mi> of adltW.ro1 Trwp ? a Bala l^.^la" *'lnba Atrfiata.'- "*k?i'i A't^r Rlur A r " "Ealrl" Ornaa.'* Jnrk a' Bair .>i?Ati ' 'l?aa a' Oiaila, and a ?a nny U kMinuir mavr. mm r Ri.tr rt mac*. ? h?n'llnl ronlraltn, wl'l air* ' <T?r la* l id Kalr. t "HaaAb <4 A?la< a Bid a ???!?!? '' o'.i ?' ( <b ballaia K .11 PA ? IIXl ' i?R. ?*Tf ?*iTl .#Ta>*. tkr >|,a<rpl'<a '? .,?near BU4.t JaiCBa aiRRP .iqmrp ariantr < naalala. Tifcl. HOBQWIi m tiQBPWB- u Vr wUBT "l?A ? B WIIXIAMB, flrral atb'<n?bAB araari pa, inmfr'Vaaiiii'iiaruil ai ran' I i ? a nallH Bl any olbar ai?i ?r of ???>?? ???' f MIHl A HARR!BO?f Pf*t atnr. W IfMAItl I Ibaa Banaaar. GRAMaB VCH.*!- OaRlilM kuarri ?? ?l. ? ? I*, ir i?, II. ^ iv warr tai ai R Baa-i. w*h< bar baU*<b. THR LAbt'fc' 1 aBO M-T roiioriTBl* O.R ART HaIX TB TOT CfTT, ?f ?l 1? n' k 1't t 1 "? | i? la (it a M r ? ii*r?d ?M> aa J mbar tla Iat plaaabilBR B" VPB ? t.B WaITIRR Pravdad paar; Mrbt hi tba n?<?i ?<??<> rrtahVa abMM nf art'/?nA. I?dfc? aa aa' aa (a* I ran tba t*al diwurnn la r<% tatra I a'lM w*Im a* gantlaiBan at I b?.a aitbml i iatAI ara art a?A adaiM? ? ID RldBT, T? RlflHT OR. Rl? hAi Rbll C (I RRT, Tl I At *R0 '?PTRU*?RTAl . I <# I? a> I?al? aba. tba M lu tba rRj. LAbAbt, Mr. RA'-RPTl BO BOB aBO 01 BTR narr'?lkf Him R {Paraval l *t d Biaa r Bwlay A' m Mk a.. It imW Iliasi! aalatlalMBaAt ararf aaaur* #t. ? I- g <h? a apt. ana VTa'it A BO IROTBnMtMTAl. flRi BR*. At-BOROU' rwBfi RMAR' t. ? ma? k a i?t i,ar? i?i> a?o /rrjoi RIMKiPUB r ? ilP *RU DaR' BK, ?j*. Rll H?| I AT. Pip. r IVr^antira. ba|Vt a>?>r ?"b A a??p*IArP|* ta ba.lat 1 ba i? I*- ra ?rr? ?r mBflni-* A i.RaRP TaRI' ?!*" ? Aiab'lna *?. c* j O f IRI'B, B|OK A CO. pAi hi fi*Rt>?B BtBir n?U>_ *" _t.jw wt I lA'ia V a? p i fir** Ap?lf aa tba i lawb PB *? t??il iui?t i??rMi;lBta a EU*"P?t RIaBP fP ArKROWlBOOBO T.I.RRt ?!?>??? IP aiakr rnra??"<ar?a la tba nrlna n?' ?r * liiHa lalpa- pMi ap?f <a< r?-ir?< ??lHf?> f-itpara lr ?? ?wU am pMiw ?<i'i -niiwB' ?**i'<L'T " ?* ?""* '??'? trtmm. urum mm *? ??? ? '? nrt . t AHVUtHKii'n, AOAKIMl OP Bl'RiC -ITALIAN OfKK? l*? ??? .. B rni? ? MOPDr V. ONLY BMMIT K IHIt MIIQUmiStMIl ludtlrtlj iaat u^H o' ihf r air Kb uotuu hK AH. H rwiil|W?f to W?? York of MI.I.B Pa>NY N 4TAL.I pint' pint *ocrn niMnlr <rvm tba Tm-ou tkrdn llArftw t'lnl nuptArane* n* Vm rnlnw Mat. IMW Pa"UKI, MMB BkKT>'MU MaUaTSiCK An THE Ql'BBB bill bTlOBLl 1 t? b'u f r?"-i rola at HauUL c\ml Pi R MILK Id fete mort rbu'virr 01 Parrel. ? l< VOMU) KVmHiSn, OCT W, AT 9 O'OLOOC, Volf at* hi o( M f) ?rbnjrya grt?Al?alop?^n Willi the Wkrwirir varnlfcwt naa?> I h fc> P- HHK1 ffc* lb? 1-ai Ua?m M ? mr HKhTlifV MaHM/KKmi Ma Milt- U^? h*1?ll H... M* hi luiU.I In bla arval mi? <4. <^?K AHfel I BB. .. HI* W KIM. It'll ft*... M? Oi I TO... u Tlfei Mr MC1XPR.. ... ... t'? L, Ilk V l? L* |-r??l iUi?t>-r ?' M K?. 1 1 Cm yd,. h'rri h> Nbu- Mil' HABT, IKK hltkVlB MW ( ABUI Ar toLI.K KI.PPA Am) ^-na i?lrt? <orv? ?n B*I)M OfAKD Nil'11 ? rIKiltrR A VI* an OF.lUffiTBA l Vmn??<j of *1)1 y (>f it* nm |?io iwiri. CocOurv.r OABL AMKOHlrtB l'tuiam adaifcakia aa uauai l\?ltl.r:j no f rea Ik* nia^t Ibr i Ibaaalr of a*ftln for THK HmnCKOTB will <yi ? U? r it"'* lr(>rr>li')> nt U'? l?? ixrw nf lb* litdfM 0 Knvr a PltoU'* I?(lw?rt mora 12 Wail kimu, nud at & ' 7<'i W A I. LA IT* T!lRftT?B Mr l rmt. Mr IiMMr Waaaai Hu*a Maa? ?? PI Al>0 WItH PIRR. PIaYIMI WilH PlRP, n.'KNo *iui piiul 4 Ilk PIMM WKhl. mi una ?mii rvAHATVD maua. rNAH?*kii ?r? ? icm. Tnr GFR ? f OOMft"T, 111* (IKBaT I1>?K1?T, IVBRv Milil | TILT. PUKTtiBb *U*1CI RRftTR MAY NB fUCURBD TYK !>AY? !M ADV?N)B. Hit !.I*TVR WAI.i.ai K.- M R. W k RI.AIB ?R A U I-aT liM'okT, Ma- KOkTUr, MB" l? IT, MIsM ilAKIIil, MU& VkbMOM. * MiTfeKB, ATI. APPBAB 'It IT. Pnnrtn?tilf)(. ? Vim" 'rx* ?t * o'ntarB. HOtlLVT IM> <1aMI'HB? I 'k MlNHTBB'.t. tKIRkM HAI.OOB. MUNDaT i-voniic urUbm tt Aod llf uriiH. TBH ?r (Iakt krrv p-k rv 1 11 K <.l?A*T fTAll lKOfK I ook *1 lh? o?w 'n?M Jn?r Cn? Wu?? Met ? Ai p#?l, Hit l.lghl Adn-oli rr?, Tirio Ac Ac 1 1 *JT? up?o ?? ? s crDnrri ? nl 7\ Ttot?<ltt< XT KW IIOW CRT T>IB*TKK JN 11 KMi.Y. rl SI HHJI C0M?l H?>TaR\ IKiVKMHV lnurt-'nn t)? ?>?' ?| rr? 1 1 ibn II. I. *? X XV > Rl , On ?bii-h ?-o?<l n l?>- *rlrMi W tl I.bil HTOB, Au>1 It* p< pillnr ri tr pdiki WR haKRY PKAkHlH U?v? I i.d1? *di nU??ert i??l? ?<l *ml ?rtU"Ai>pMr ta tw? f?ti>riUi pi?? ? In nn.i;iM? t" ?bi,*ih? lirksJ If* L?if-r I rinAof KObB KI.VaK. tITI BR a. U JOT, *K. (1 l> BOVIPAf**. Ml* W O )(IN? And >11 16? c wimi ApprWiAA Dui b<iuk no? oo?-n. A P> IB F^R IT AHC fl '"WPBOW POK HBAP will t* hud ?bi n* Ihc ???? nd m*?k In n?v?li?r A I >orrnl in?ll?tl?.i> H i t, n ft tlr In If <if N? n V" k nod ?<?? lo i*m i?f th W h>niliw rk, U-nl tbn? lb? i-kkd m?.? !>?? tl urttfaily "int llA-d Ail? l?? m?y i? mil i in uj t*t* tbrr roUco. u ihr h rotor > J?c t Wtnt buliMMkwwi X'PW HOWIR' 1 TTRA TRK IN feiole Pmprtrtf* n. I< Fni A J W L'n(llA ?|i?TUV(i rliih??> Irtftl AnortrliAl dmuin l y .1 I. fool K?, . (rfiml^nt ?lorv ii iit n mtltlrd In thr N?? Y'wk t^wr, willUM KurK It' ?M; Or. ? Itirtdul UMxt ?..d A in?VI?d Ufn J?r O. >> h* Ifnm, *r il I. Put. Br* W O Jihi> *, k?l? ft Kxtftnwftv And n>r ni. n<???T rl 0? ro?u'%n? In lh? ???* B?tIta1<4 Br U. L I <1 ? ?ntH~rfnl wtulr pftntomta* ?( tt?oni ; O* TmHiw UTii. Wondnrfnl tr!;k??o< trnrr ? nrn nnit ( r f . Ar Ar Mr. O L. fot ?' Otb> r hy ntturtfklM U L Pm tronpeoi p'inUMniai? A MPRICAM OOPC*BT H ? I.I. JVMPKirnR rxiprbRT 1IAL1. Ill RKOAPWlt. 444 BR" AI> WAT 4M BbOAlt?AY ?M RBOAUWAT IMMRBBB nr('?;?sa. IBMBRbB RU(fkH? OBOWIlin HOOkltf, ?)R"?WDKD 1M> lnr?i ft < ' iMwtt HnP In lk<* m?r < *pn>>l? flf t'kfek llllll'^Akll PKO<?l.B. 1 r>Miin| t". the uuMtr ft n ahlrftdon of ujnoi thai MMI irr^oni rd kf >r. ttml MtAbiKhmrnt Ptnol ordnr ti rlcMfeP w,!nr<^ Vn./fcr ji.k??, o-eme w?i|? . n? n"?tw<l?n? ft. <* (l'??ur?lna u nm U ft *h.<-k nnl < 1 1; nknrt tb? m b"l cm. w i nii,t*r? ii< i rnttan to ftvnlii **nr> pint* af i I iri'nl li.d *n'nilnftl?l? . ?rr ftrokind ftl tbn Ant 1 UaIL 1HB UHBAT Hl'<nnBW j toft proof IV nmiri ?? nBort??r? ftOu-wlftMi. In Ukienwd ftrtjU *u: ?rv?*r rr?r? nrnolnt ? lwl.l.Y O n nil,, HI IX* O'fklU RHJ.T O^BIU J Tk# aarnrnJIoM Trlrh < i Birdtoa. nlll ftTMAr la A nhak 0 K orl?!BAl JokM ?ad liinfe warntrMtwa- TfeaoaJraa^ i on. Irkfc i rmrdlnn la A*?/lcaa- ril i*biei adraruwi mm , IdmknMMB _ IK1B BAPTIAOO OIRWOBO'S bdk bABTlftlK) <11 BB <kOI ?. IhK bANflAMO (llBB*jb<tl* COM bABTIAHO airtROnOM Pnrrla Fi1h< nt bmlra nxn bj bo bbbbi mra. h la Hftaa I of ft D'A>1 h? la ?l'hcat i k'rt, o?ba t |.nnrta oa'lm bl o>lkaa; I nt a hoari-fta nva la aa mm rftlcuiftird k> in*k* p?T> <n>rm Ikalr i^m ?Mb ftt. i,n? ihr tann ? b.?' n?n?? k utiH Wa M>~? nnanb of tka pnr*ar*nn*** nf Iioa OlM'viala d.Lftii la (mh. U la lipiaWbi th. in II, r* n m hj JlPrreul rn<n ax thi?( n? aaaa bofnra, I nnrb u mri?nr? >U ft'I n r pmn< all. k, thai ?bi>uk) ?? ftiumpl in >ail of vfeM W _ la* i/iinMraa crura l a ? rfear?a of ruaurlni . . Bi*r nrr Br b j? f km ui ba ft( V'nn*i?d ftad *U nt ?ar ba f. -e?HiaB Hla w< r4?rful aortal Umaat tka m TTZZSS . _ j* mirart .,'na aait araryibtoc fta <k?a BPftB aaakna rk;at. '<>rtoal ruin* aad mm ill aauimi am I kUh'rl law* t.f r'ft'HnU' n ai aa <1 B?akn* female dnraatf anjrtwj afe'nfe ?fen <? aiM. ?d wtoio* at tba \ baa aifeaaaM Wlf la ?ft'n aPo u V ar l?n Ml Ml (TLA Ra b AkRINi.TOB, Tba Aankaa RUtbUara a, to ana? uf ika mnat p^palar fea*. toitaof Ibr dar (Wvdaa IW ?bnla of lb* laarna twM ammfl ft life t?ta wi'i'Mniii. f.?wla? aa **t?rt?laM)i iha' rftnnol ba e-t .allad tj anj rtrai plan* of iMaaan ibr citf l Ihn i?l?br?*d OBRIR PABII.T, four In ibk?r. rrtt. Si ' F. Orrla, and Baatma Uno *a. Nrd aai B'ulo:pk arUI AOMIMIOB Parq'iriM M)r?aia. Oallarr X MMB baila tn prlraia bni. b ronia R. W. B 11 UBS. n ull? Mnra. La Twomw. Blaaa laaawr. I P. ? *5 Oi iaa. BnawJ It ram w (1ARTRRBVB1 Ml! NIC BALL. J M RROUWAf . J. R. CK?nici?. j. n. ? ui?kh, TDK 1B1M1 A VRAM* DOB 1HK IB 1MB AKRAMAPOR IBB IBM! UIVAMANB t. B. vjmOKR j. a. oui.br ' pa rant wBTpTMci I Aim ni l H?L ??*. TlXT RC?. Aid 10 <4fear Foa*a. nw?^^w btah ><?"* iff I. H. CH.DRR, . J rn, OUIBB j. b. ooi Rjr, _ j. a. outfit Tt> 11 al bH B^pp. awo plaja oatba MIMCAI (TICK Ml'BI'AJ RTtOK ARB TWB ?roUB, Aid ***?? 'arlia'l ? n? ibat I?r*u -h? u ?a : formtat ? ?nwf wi.? of >ti talaat ia '?? maa that baa n*?ar *>r<aMa(. r?*a '.<ad ?i livt II HB. BTa HB?R*. rva rrrrt lT r p?oa|>t)or ably IB b?M faa? ? mna'M la He mmuUy. BB lit raid. t*r :<u ??(. ?LLB BBUWA. Tbp faaHaallap I'rmrk dar ?ar?a lata .f iba Aoadaay Of BR> ?'r. ?B1 af ?' rid a' la n i nuitia la nrllNl at lkl? iaillM> Di'O and will abnrtlj an-aar, da* n Oca >4 wbMfc ?? M itaaa. _ * R -B'4?I>Mm<'I>R tba nrrmtnna rrpaaa* AMmBBB |? mm laaal ba rr ? ' ' ad* ?a..n ?J. raraalt, Iba I Ma a. _ aniH,. a m on aaBBBBp ai NMMI a T Bo. *1 Baal l .-orl i aa? atraat, oep<aMa Ualoa aau BarUauJar-i Warw?JW-i Falatiat ? IBlS Darab Opt* fmai M a. B to 10 IV fl. B mtatMi rn?R(fR.-t i kvphuto**, mow art nod mhrtf ? ? nrl aM> <>t?i?r? wVi wo .Id I'M l ifn W> profli ?nn<? aalnatla attrartlra athl tUnn ^yaiplor , avaraltala xr?n ah *?**<?? aad 'apt a I. 'a. Iia ? nha. Br> rll. PVm A?.. ?b? a^rerUaar an aataryrtp lap. artfap vlA'IrtradWM. af?ktt>p la?>tah h aopd> aad F r? arh a Had; In anv?i| a?i Ike navr.ar Ig la%a i4<r<t of tba . irrt U r>x*?k na?>?'?' krr?rf?nrni Ad1>?ai ffa Wl p*- rV,ar? aa j> |b> k Lad of h'? aaaa. t A Upraid >01 r*. boa 1*4 A^JZLLSLr OI^TBLARD ohkT^ liJ. barlac nwarn pmm3 ?> . Jy**. ?. .|ay* ??'tbar ??? ?ifwaa 1 J*f_n *? R h- ?a? trmrn IRaallVal ?l>|l|iii| Hi adm.o^aa ?? "*ea? ?w4. Ad ^7052^** ? awicn urn mtlM rm? SM;THBl(R~tlli~ATRB fOR~BR!rT~ TWB AtTBOBI Uaa n| tba r'tj of Wi.<alari'? ?* '' a^ar for l>wa? ' tba Rllaiaaina IkoJiaa llall for i*a aaante ( aaaan. Ilk I "llctrj baa lifa rm ?wml| ?-aa*ad arlil kmw Aato I Hki parar-na la aa)l i m'ldM Mt ? fat a?? of r tea a acaa?rt aad for Nai) aa4 u?<a in ?"vr*a<M la^ f t d fc. af II aaira rm 0 <4 iba ? l?M fur f trtfcar aafta? la't a^i* raaa R. Mrrrla *r*aa mar Wiiaravwa R T M. ?i (raa p iraij ^aaa aa. latw-if , wn*i ,(? vr>! aa^aa - Ikfir m tW<? |n atta a ?ma? aa?i o*?>ntrad ?*-4r f-r_ ? ?*1 tba Bra. of bat A.Mraaa, Mat... aa^w WTTl ^Tl V J,1 ?ra4 I Mr! ; rflAatraat ^ M' * ? Knur** H Af.f., TBTRTT^nTBD "kTRRRT ~A* aaa JaaVM ? A??b urn* aad R^w?, rbi. tlaoTJS ball ? o -a lor Iba ra^, ,w*? rlZZZ? A M !oTrtr ??. Meat eRf',!"" R Bl Q<RB A BTBRBR. x"n? I'RRC'^rRBO ' In lar), IA r . ,, '?a^ * <?'. ' ??d t 7 ba rat al? ra rw 'r? ?ra pa-twa or ???>?? ?* ?* ?_ba fkr* |o barp IFa po , I>anp<a ??a ?^aar#> a>*a ?"twra1 a lalapt a to k*)a I a j opr aad ? rat* ?.|ita af at tr.nnana or ?*-lr r*i ai*?na m ? wW|. 'i* la ktarra daa % apaa > r oMlaata boaa" a aitl. a> ? ? d Man4 lap B>*? Ka r?*. d ba a tf lat.#*'?'r flta aw ?' ardaa pbl?a?lA? I II Pbkaab "- ?? a, ( lr- Una al % Uki tip Ir tba Unal'up aat> aa a ra?< a r-?ar- r H >a ? Pas* w? ?<? !, ? ?r a ??H-ai a' lp la ? a at"A I pi ? <?a rara at * 'P ?* or %rtffv? >' llr raTl? IS KaMf at ?? rair aapp <a .v. .,. t... i. .. i ..a ?? (' t at'H. . naaa ?? ??m ika 'irbaat lappk "pal ?V Qwadrtl rv ? i a ... I ? |

Other pages from this issue: