Newspaper of True American, March 14, 1837, Page 3

Newspaper of True American dated March 14, 1837 Page 3
Text content (automatically generated)

NOVELS-Cyril 'T.h at ut; Tlh'n;'o laf t)ukr; ','ns atl; at IJl l' -; ~; a , tI· ',, , .. . l g e a tr; ; Ilc U ·Il l; n• " 2 .l. J . I , 1 ,,'; . ' v . I .: r at, , a t ;I 1 A -T iad.all,; aVat.tat l a,ul ; a'. l:, , I ll I r ,, Not, to a 'a Ntat ;n.1 i oftaal l llar a a 3 a.I. ' I tl, I ,lll . of at aCi rata; ea tat a n a , l tlane l aaIay ad I a : t11 h tI . ie, au or utal o r i.tr l. ; 'Tla ta t' t, 'lof tnd" I 'nn f tk r naaflal.d ; t n, It ~: "-a lnac r k 1', id,; tulnl v I llal I. 1i ; "'i'c1 I. ilolli 'lhllý I io h- ib, lnnld .3iuntu ller; l'a hinga 11" ; alh-, Ihck; lThe aioerl (Ttll hnln. ', I lland (hall, "; Vint r itn the iVeal t il; ' "v ('lhl 'r l sh k Ilaln 'oa il la l.utcy, by Mi ,i 1F:', vn rl' t ta i : i ti : l, \ ' 'lul i lerar. llan t t a G ,lg, iih lai., i ( tiin: Iron Ituler, tlhal'y It.ardan; ir nnd TII,'. l'le WVarlock; xea~aa in taur ,arat;lt er'I'i Tiat" Li ta ": Alle ' r....,; 'te' + ,ah ..!,.,l I .anaaaea!l'.a.l Pi ea int; a1t, kenu ia oicllan, l' it:r - Il iet g" P ul l 'l i;" Mirriam (oli' , ia: J(t'ai Peat tiflt; I':u 'ane AAraan; Ihvrn,,r :, ', i t -9 dianai; rall! ilnatat .+ It eip; ,1 'lah,', 'If Uadoatliha lcolttish Chief; Dlon Quixotanlil Th' Il.agi tairni lBrotlira. Ala, nllVienty of .Standard lid lt. Ie e nl o'rk',l far satir lby e3 Iall)'"CtlaaIYISS& t'. l1 'Itlr t't " " - F'I - l.-'1:I:l.\-1111N9-- ............ I tflE Pa. t . nll l l I Pal'era olf i. Pickwick C'nii t; i I ai uhi t a, fetlfa til r f tla e : llll a ll , I perils! adve,,ltors and sp"ia:ill. Irng ,i..c.,ims of Cerltaamaaaaliaag M.ibcrt ; ailited Ia "1 z." Part '. ,Hi atlricll Memoirs of M "y O, 'fn 'iaa . I'rat ttls, ltom 1772 to 178t0' part lat, lfraam I 7a toi 1714. By Sii' N. WVillltir WVrxt yel, Iart.i. author of "tPost. ei-el d, ul for sale by W1M M'KI:AN, f!7 couro Clamlp nul (mll i amonl tll .. NE-VW Lt1 1iBT-Ki, n . . . REPOIT'rs i 'a aaeads itl,.ei t'la. Dli.ast at (9, uI th e Uniled \tr t., ltor the Iast ' da Iil't lPei ttylval nin, i hy Iar, 1). (;il pill Ia j 1. Ia ; 1a7. A 'T raotliie olonthel Ii n olla t aal : i thile Ca lrlti quity, by liIi-aa r l e a an'a et Ia ,i 1: . a Baev l ,.l anl ar a l a r r r ,trala a' l oa .taa lm f oe • Fllh Elit. oaail 'l-a n e itea n , ia e nallat o.bI h .i '1 ' M. L . n lu t rretivel and fiLr lsale lb marllle IIENIJ, I.lY, R. it. W. i.f.I011 I'r , of tae it. t harlea Arelde. estntatlurar bIan leave to assure lhis friauds an I the publican, thalt his eathlilsitent ontiallue oaanc fter the reception of viliter, ,or wlh atae fieltiiat in ntd coilthart hetan epaie to pn inite Io aet koat ]ii, at aia the ola oiuol aLd ml variled lla yil ierufltor arkeit. Ila wine ellat r i anll'.ticled wilthathe anheea wineonfIrcaunne, Prvincea, M iatara, tee. &c. Atn totht tarepanraatiot ofa h hisl lae ' fire. lie relferl geutalemen who het bflore fnvorad Iit, with theli trteaence, to thter lntI exallar ar a .a, ind on -eatrtugarn he wtulld tatertlv extetad e kiatt it a tion taIn clie at d tonatt forlli nemsefive, i the I all asanranttl he eid ther lbell teltn italnale frieand, t w ile thu setting fla tlh his talaitat tA C eft'a tratat ka'arltr, It w td e Iutggrttt t h e it prepalred to e la a inttateb a i nla tber otf reguaiaer laanrdalra att lalea taa ie ru are I iI o .rtable and coaaenatiena. Aa ta o prlie,, hi rfere to hit faill of fere for an tataniitiatat of thin itanarautne pant nfhil c raed, in tllt belief alat ita provl sionl wi l be chee lf'y, eattaaeribed tnlay hin cueatu'acee, se a1aie ieneetlafonebl ftr thi. latitude. ftl,?f '-. ILil :,:al' t"it;,t ,,1 of" t1I't ,.a;t. -1ttl; re-ite, na , __ fer ilef tat Ilr fantaae "' t Qctitane %noltemnin . Ni. 8 C re Ilt retl, ae e w tcrlftttta f]tA I alaiata, aI Natw York, atatfltlh e et, |obil.-.tt tal rtie ip r ,tiatlal u' :.Ia.' I (ni' f ..ttn i eaart altal schlt an. ,nd is a lratl lal aa r ,aroun oa ll a ,t ,. Latafiaetal enfdaalrnaitaaaar a lta 'aat~dtttne lf ttaa-] l'm'dtaatiac the IyaeetSIII r tI e I at .. onvea ieta ola'll, an d It a a,:]ae. ,',aacaaa tl ia , u," lrut oftellta it. PI. li'n a ltaf tia-ret'r ia , r I ,, ( . at a," tfon ttttl uatl I , ' 1 1 , ftI. .eiei...,,:I ," ,, , ,,,, i,. f ae i ll . 'i . It 't ; i, t a , St Ihr ihi l - , i ,, ,,-' , ,, " '! , ; ,. ,1,..!, tia tlar.l -t P ii .P. Faa fa', : &ae. .. Ht I 'n '" . . R U i -I b', - "., . . ',, 1 Inl maarl ttata , . , a -,", ., , , . 1. .S If -If -n ,. ., ' , t + J N ' - atarI .,, ,,' t,, IIJ uarli (-t li'.l !' \I' I. ii:, I t t,,I, '. -I. marl 12 If,,..' W riiiSKE 1.-',I b. r + I, is".rtl;, In;rud~.,;. ný manrl (: tltitt I I I- th1, 0: I! 'ud i BULK -'Or nt.-10 fr. ulk, I l., clolu tl ,1, ml CAS'0R 0;1.-1u InI I ha . l C i II') li, 44 \ m . l51 16 1,4i irst mt-' mA rcl, I1111all F (r pautaoo y' 1,r alj f28 ~ ~~~ I' L IIE«ROTIIF:Ii Q OAP-3tot9 tao,, No. I.Jnoo, Iild' brod, hZA uofr ulom.. burquu lM,,,tie. -ulyii OI Idi b n .. too l.1 ualebv J. Lt. LIE.N ,'n felb28 ' .U I),ua. no 1'01 tr8.,10' lmuv+ uko rb I u t (28 SL 10 & Iryl8NlR, lBý Tt-'rbttpa,1 Inc t. stamesor iltibi~ugu,tuntl br otle In' (21 J M1. Ilt)%t I'11.VIl, Co Vt, fill 2),nv.t lot P ORK blll~r 13EI nor salt ho - _ fa:28 hl. SlAlubor'el , 3 (rniIiu T1ZOUR-4(Nl l111s. Unkltr's fl";iir, 1;)r III,,)- b f8 28 A. If. \I AL.L.A(' E S Cu, tlllnk Alley.. OL 1SF:S 11111), tl c-66 u nduaue+ hhd ., nod~ J-X131111 hirr ob nhuott, loding ftrutu brig (irottl Turk, fur sule by f18 8.&3.P.WIIITIIIOY,flcot,,tt pHtbem...,aprimoŽ a ticlk. uad eultelblc for P. BSit II A&VTHAWTORN,27 (ivirrut dCtLEAR Pi)R(K-4O hexes to 10,81 -umndstch, clear III eg ttlid tlpt cxlporeuolytior -thoe t l*'lir ueobrr, landing Croon tleruto Adrinti Freon C ncin',uti, for stId b e l112tl b1 8fT d& iI WTIHtIIN, 27 (ira.. trl. It. SI\IMMONS & Co. Io Ioiv Ibiln hokrt into, B. c turtuclerbiill lin-,, H1 1I,. it il hereafter lN: ~coolcted uotln, ti(e li.ra , 15-iu+,uuu Ilarit & Cu. Il. Ii. 1Iti-ti \tNS N. It. B. IT. Sim' r·,', ' n;'i",ikir I n, nn,' h rnl / f ithe lute turn,, in Ito on: !,.nt iI int ~1' it inr l r"j cllf K Y·,11 i ie (1lIt 1 III I.UI i I .1 ·'. - -11I' !I It' '!D (('N New qonnrlrcr"ivtl :111 I.r··II·Ir It l fl tu ir -, , " T-1i~ \' - \,.1 ' ,'" tii3 1.b 1't "'1' t'!'1l ! {; 1, , S ti l E I tt11 cli -' uth I -i , it, *- t o tt I The at, tot--, I n-tt I," 1-:t a a ;. TO It I Ir IIn by rINEt-it1g t ':,,1 .pt tIN ti", mat " ` A nch or. 11.1,1 ~111'.1 ql 'I and q uarts, e"vivrd ril. 6,r -1 " I rcl.mI'r 113\ ·!'"rlrill· N, Asti "y^ I tflu,_ i ra d+u l. ,: r r r 11.6 .'3 1, at. i " r s 6l' ""- 11(.-it't ) , i-, . 1 i' m 1vi' p bl forthe t llt I.nt'o, il I i cr I".. DAytNtullb"... I ,o-tol M6 ri,. t t ;m :,virLI besl ACIN S IcI:., It nt.4 !i"i "'it INk 1 ('1 ive pr I' til *,," I ':,"I- - gitlttu 1;-ul lot I-tý', .-1 c!:tv ~v do for negroes IAN, li liltr ti.S [!1!"! (C,,, 1 01 . til l it',..b'L h'., a I J ' % [ '. m,.\ :,)v, ruI.'d L- .tl. 'tu, 111·-,~1111: Eiil :x T I Ul. t. 111,1 'l i d.i-31I ., 30,I ovira r lr ,' i .-..'.i4 r , rer, , , ted to li at 1U LhNIl - & the :|111 d . .1 : i'cl." k . ''.. +- TI- - ' er teame i .i.\l ,)1AU , haliai , - [ t lar, aviag ari iti ahr urao-a I" uin , .. p , ard, wlli l) a In I 'I it all, tnt, il iaic . I la 0 .l . I pi. y ll M . IU,', 1, 10a0 1, ,I .,.l. ,Pon - ti In i ll iitil ta ..uai.' al l . . l . r r1t DUI 1 la:I n3III' 1.ý I i al'1, il')'dlaa. a- '. t ll [ ,. " e! e -' l.r rq ll le t. l ru'llt , lh, l(l=d u!, elr,. , u%-:, wi ll 'e I. I . I i-,veX • iicm"tl ii .l. 'h 1 tan e Al tint t. , Ia 1 (trn a 1,.-t ;.Ii,. l l,, i tr . t 3I" V1 I , 'rl u a llc tl,'O i¢, "L. . Al l !, Iii1|l111' 1 or it l se , o.'e l.r ofI, t o p.I " I. 1 ,1 l .1i I A Attil ti lar . ar r. Sl . d ol. ,r tll .e ri hrn Iboil I i, id Sr ill ^",i'z.l "" ,a l lIa'a ukn a Ia Iaa l Ia-a ll a a i" uia It Idt1 a''hi? i a7tnl. ni-t "lia r h , ar ,ia-mi aI a a id h I io lo.ia. l'. nail t3 -.. I' l U'ISI. LL it 01 t'i..C I .ll ~ F amat at ,aa;i iONAKIm ( IIJo,Ca1t;i It= ;~·ip'a. . The steamer ,IfAKSPF.. b' Ji. WTe v ata-hla, x.a "i aIn leave t h Lo r·_ "di lv fbr t he a l 'eir iu. l It it aini, , '."' ' . t i' ll , d. I1 lot str ct. al, O JJ.r L , 1,nlana.i Al.' 1:) lai'i uit LJI I IJl'lRTl T hill A at liAtl .llv I,. Illna,.air. r th ·i llarr'l oil ata i-. 1. h o .lakea', , r 1 il T ll i d alll I At IU VI IIo t;, I.; . 1. m Tn e il ileanilnt , Oa NAalarat' 1a1.a1h, r wi1 will \e relia l.d t 'ive cll l o aiii Wedia,·ar tale Ia.th, i ,l n l v, h e 191 iua l' lt ( It. a .'l1 k, Is. M. 1r frei ht or pa.itge h lavin llg ua b rin, r lic'a ni - in1t M .6 i '.ll, B l. li. 1ll,8,TlJ.ailpht n ,11t' a'.-- .ia-ti iHi ,.- iRAaWa , i. t l .- i -. 1i I k.11 T'he n teami r SI4AKPE 1 I' ,i- . I ( "I' FIor I1"rght, has i dl. ) o her i -h Ia r mutt s a e* vl.h l at WhohI 1 L i " !l ~e~ tt - lorr" dil eel f.r thle slmwt lrtn elind i it -a-ai -, ' llnl iyg:, It I o Lek I . ur L p'li'&ln `. ir. iT , I'.11 W·1, TE Ad, i^ l, Wof:lt'N, . lowl3 No, 7,l1r allllil(r1rt. a. 1 lle nli d plennir PitSIAN,!n ý-o il hhnlvo ,lonhI dLLllml'h oI r lll. l'tU P prlu-. 0Lor Ire" # l ~u A J'I-" I AVE iii'R ti . SIl!.i, .iF J, I, :ll, :.it "o if, ^ I' i 00 I". 1 . 1i 1. ./ Io. i'l il a-t I~hIatIlk 3 1I a]' ,' I I, i ". 'If ... .. I, f . :t:. ' ii" "i1,~t (' ;1i.i V ta-al t,. 1, 1',r ina i l' k I. ".Inan., I i . " 'Ilc ' oa. , I aI alt 6,1 a 1t- l,"it I , .,,i .- ' ., ,l ,i1 ' , .. , I , ,1-t . t 1 0 1,'a. Fal i D i lV1: .1.1: , .l 7 ?Nl 1i 111.I;:, , baaaaalt PI I AN, I x, na rialad , wl ba ,rn -la III.,a t ) a 0. - .-a'i il at fa ir l hlaa lt.a I',aa ar paaaiigtt, ETNIIII.1 I a AvI1 Y &I, . Ca __-SF STET'S)N, AVERY & Cn. FUR ST L IOUIS & ;ALTO N, 1'hc e tunnch reeollu truth, strum1 b Iunt IILaaUlw d nuastr, Moving ipltt ullllrrecac.'gaurJd, will have dealmu h tilt 111.'. n'.. '.'e j.na.-4r freight or pa~wa Inciting ;tlllcrtlut I rce lllruHlllletinna, a I.nad orto 1,17 J .AII3 At%, iiaI'.asdnlratrrn. MNI WIF.STEkt PACKET, For Ua,.rbelr.1 I ,.lsbtz 4,. '.;rand Golf, Ji'dntrp. W."*'- ant all itv, '."edinfr lIndingis. The fiat rnuning '.teani' loat IONE, Grile '.4. i', ip n -w reIeiving fungi,; lur Ihe'aho~ve por~ts nett will hove. inl~ l 4 . Flr a'.ilt or pasang' npp4. an h 444d n( to KELLY, %IASOI \ ('u. '"4li 44'4 Gt '' ri'''' .4.44,411 . Ia'.It ·: 11) f ' -" , '1't n! n I int I n t llm! as i1N :I 31.1 i . I `\ln, ~ 1:-01. t'.l l itolllll~l) -. " . !: 1 r l'l~lr il·, t 1 l - 1, 4 111 "'11 :1.1 t i~l t!1." i` -I 11't t I td '; 1'tll·F Ii 1 -'tr · I!'":1' ilc l !I and l iti "I, - t ,,'t. fl:.r. I·'ur -. r r n'ilr l III: o 111, : I : it -1 1i t" I' t ! t.111 u nlvI'II 110 :'itin CO.f n l H: .n2 .EZE IIF L i"'- r. Wthi II 1 :.! 1' ;. l'1'- I ": ,I1 L'i L ' 't'1': lll I li t1:, 1,1 '',..* _11-!1 - -1'1!)t~s!_ 1 ýý !,`i~i 1'11111111111111-1 i, i~"or ' r t- e .'i iors. .- , t. , , r..u :',t u:d · . , ·': · r,,,. ",' ,. il . a ', ht O, , . . .. I ,' .t - .i t V':'Ia t . . liii] no, I appy 3.i b1.1 d, or tN |in .n, l y N n I l ,l ic ti' tit,` NV F Ni : '. -I- T od ::w -.' ' r'I Li tt' . ,g I -ill -li I. n" \ ,, Volk 1 tt I:],` (c."l" i :i. i)" tllo j.i t lt . I"+) l' f , l f " I It -ý",:', , hl lrni' L]lrLlll I" '- I ( IOtlln.h: llilo a, ripply o I l.,-,I, O.,.o:;iteiC IS ,· "I." 'l yl¢ inairkrt,or to ,! D "":.N \ 11 ,;C)llN, -r '!h -'; :" \l Iri 1 \\ I 1 ['.N' I COPE 1, ,L ,, l, I 1 D, ('attI . 11 14 ,1" , ;', ill hr.a'c i' iIliledi deck loh.l, or )! s , ;.", havi :g hol I, :e n,,. !lanl:ld tione -, pply to " ':11 If . G \.1:, It; Ir I l i l t> II G (,Rll 111. . A :t l n boIrd oposite Oslean r st ~ r t . ''The ftl . ] ch. ool r tTolaleu I RII T, l Calrnf , ,efrý ot::,rt r, Ilu· I")+nt )!" h r a r,'n,',:, t'e 't"d, ~ ill to 11 f ti' t i;l: 1, !, ! t.'h fi r All , ,t1,,v,, I t, !.- apply) to . & J. P. WHIITNEY, 1l'0 8, . , C. oti i reer.o , , t 'l'I,, Ipt.. ,~H ro , ` 1 h I. tl W.,il haloi u It',, r',, ol io. r ft I l'or ':. 'ITIg l,o .. to coml] it . her ;arg'. Pur freight of wil h, o~ri pa G "y, I &1 ! Ird,' I'r I :t In it. .. . .. . ....._ N L, ' ! i , ". t '.. . . ... . " = 'Ie f ll".a;l I.lri_ \'(CR ITERif\, C apt.i Ti lvncla, hLL t I" 'LB r cr ,ro, l oe g ' ar wi, Itllt. - wl'il eer w it h d. e rl n h. F or freight of pw vsI, rIpa n board , lpp.-it e lirb o stlreso, lr to S. & J. P. WHITNEY, ml No. 8, Conti strert. -iThe A gl - ch tIr WI'AI'RI ()TE.C pt.hi n.tr:., hill lr 4 o rl hr ho r tao. e nl se illat A - will h]aver l 1 t, It. Fr feii or ,ptsage, boon)]y t . & . . \III'1'NEY, m 0 No. , CIli ti Iret. 2 I The f1lsl ,ilhl_ shiL ner PA1 .I i"\ 1 E,1 Ip. 'rdn, iltrti Ilu lhiik lof 4tIINT l,)l(o t to cumplel .. t her argii. Fur frlg t of which, . Tirl No..R, Count1 s1 ret. he",, f.t -ili.. brig CRITERIO N, Capt. nl . T t. :r , i Itoarg eu l, d Anral will lee wthjd drp eltch. For freight l S. . P. WTN • IhoL i I . ( llti ,re t. I c A: i I IIi;,, I.' IVIl W.!F'iiT R.,C pt. StormI , ~i"ill I h. " 1 t al h f -r Ih,1 . ailve pill .t _ .".- - , I- t ,l ; ., t, h :,'I treijht if immedite. 1 ' ' r 'I b1 1..] 1, 1 , i. .~_~_! ,1 I, , end lt I I.'o IiN .. II. .li.ll I. '"'i' j iTO). '15. It apIe 1 I',u li hif:" VIC OIIL , lptem-s. i. . t- r :til . " d .... ilr ,h L I o ..iu ,,31 hr't roln I)' i ,n. l) T, 1.t,,. 10 . ,,I 1 In,," r. ,H f I ol0T0 it,: . , ir ;.'i i . \ VII.Y ,& Co. i , t, '. J ili .. N , h 1 i l n ,' 1 iI; . . , I 1 i . , .I t i i t . . . . . I &lif l' 5i 114 U. N e . ,. hi'. . . fVior a-:r, r°Ei ( Cha!:lter. FOIL n'l:IcIliT (tllT AAll t N11: t. 1 T- h" futll .,rill i lch lo .r IRiiUT l-, I ,l or i -wilr , t lll: l r ', .\ I it tp 1 r11o lJo ll the rL-i. - Aply it J. D. l11lN &. A. CIiUH.N, iti - T lt ' & itt CA Cun in intel. urthe, ap H FOTER, PuN SAlE, bIt ElUi IF tIlt CHARITER &. Thi ilo onnir pIlA UIC, ir litone, i el wha l , l.Is a -t, tim ~sr e ll rali no , to 1ell r bed nbrl i ore di'ol.l tr ta run vin tle. ,t t p ,n lllI u iIto 4 FI. P- EIi. f ~tl' lTi i t .!i-tITER. - T h t r' l ls ai lint ih -hu\ :l.l crt qu GlR901N ei rth1 a.. r , appsh to I n ar I JOHN I r FOiSt I ER, n 11 l r i . 11 Gr r 1 t. FORK 1L. : LE. FliIIGIY. ri A )1Ili.--R. he scoiiner t .. 1 It it .I96 ton, I. itn o lt . per ( ti itIt' lIl iip ilt in 1 II tiui r. ii l .il l ,t-t 7 l- Re l wine'+i hloudl: , hlan al Jll llse.nr ,Whin well fou1id ant in re dil C411 w .'lll rovcllrei. Applly) ,n hied I poit F. I F itlF Plll iti t. itir . ttol F \ 9 I ilii'tI ire it- !lto R u ntl it ', n c r" t.,-e l 1J lI nL I io, tl _ . I . 0 : 'H 1 v-e'.s. A i,. 1 f,- u' : II l il , il I~ f'ight, FOR,, c.n_. F.ri E IT ,I l i.. t.. " t . TheowII .llr-i ca hi . r A. How t. . .l ; & '- I'Wl H IT E'l - n-'1. .. . Tii iiC:': P I ii r . C, , -li1 . , T''ih n'i : I i 'I i,: , ,. l o , .it " . ' nillli\ n l I di 'I, tli-, . 'r i. ! 1. I'/V. to l I ::! ! :, t'. C l . : 1\1`1 . 1( '.. roold tip), 0hI l' r ilil n. l tll-;ei Ili 1111 " ,11 fi end to r'', iving their ern Ii. I.l FOI IIAt _... _ h o .l I )+h ip , A N)i l t I: W :t .; 1 1 'l , I o r - - l y ntn-ter, hlvi:+na her t. 40ro e aged, a ill ollly, ip i I I u Ijt . 11 t 11. .i I.I i itP -i?.. " . ip Itl Iit ? h lv illli.t.li t,' I I]' h t I ica 1III S t"Oilt. "oillr l ipn ,' <,i;. "1p I " iliO i fil-- ); ,mi . Il i .n. :i l + l ,,'.r!' ,, ,,tC liitiC. F eOit II.VI -' -frI ' t \ til il t'. lat'. n S ' U": .. II. ([ALE, 9 C L; 'iI:, C. [t. Smith, will po-hib he ' -nil ill's, d y. I,,r I,- a ge. ont , ly , Lu it ,_- , le l; , n . i o ni,,o PoRll LIVE RPOOL. The fine w AI - rhipnli ll il . ,rapt.l.amTI l, !, wiltl,. l '' ll . de patrit. For I u,. n ,) - PTh-q 1 11' I.IVELI.i . I II. I, A . THE urlclrad tlaie ilin . 1. eiN J. IISIIA 4',cott necI. Tucker, will lance imat, di 'a1te leepatl. Par f rcige uru bale a: et i t ,p l .. , I E , 3 3 C mja \ l l t' 1 . I Ill lia 11 , . I : , 11. 1 , t t ilot, . tn r al , r ,n 2i ti , ,t h. cu .I la- +n , - r t I ed t h', i i l l 'it. I, ' " , n i , .in e." , · :l lr' I7l]i_ l FU I llc 11. t. 1:7 . \', li oe .. plc e :har earo. F r liihlt of llhich lp diy ,to ia1 I 1. II ll :G & Cu), 77 Caniilil. THE r-uperior FI ft+i sa laing .1 I barque cccle ng Capts ita t ii h 1a a in s a n occ)I ) o e l et. Iie ris w lr , wcil n iedi hte bro et d spatch. I" ir freight of 1110 bnles ( yf eotln r a le ll' hlile ll nearn ltloo reoniti.m lllllOlldatimt Ipl.+ ioi r - l . ( .i I. iNi E,3 Co ooillll n at. TIE line nuw Ami raln" Al i.I LTi¶E : INON, iiill tr n wnt bu 31i ale ofentlm Io complete her rgo, w ld h e prom rt d.patlh. For wr'iht or ipparc , aipply a board , or to |eil u LES & + M II.I et. 11124 : 1L nk AIhly. F i LIVER Poo l.. THE u perior and fast saillne .l A i bargee Ia'lAtr, Calit. Thucker, will have iinlledi - I r e r tei h. Fior i leiht of tn 0 ba le t3 c it R IITI-it o.'Xi COll tor illlll hil ito T HEfial ll a ind fial l sii lh hip )1.~O NI , I pt . Marti, will uoit wiltl hr-latcl. Fir |i r i1 , plyh t. 1ee lq l ,. , l , TI' l. I E" " L. I h. fIot ruI,; 91 -Illlli 1 ship 7)11, ort' freight o f- 71 bIt| r oiton, otr a ) ly 1, "1 · 1 . II 1G .1 ,I .;' 23 1 Ie 11 3 ( wlll il .11ie,1 T IE lu th ts'!i AIr- l1 ) ('Il: AIl l:lt, Il tel f tor p l-n, ie ) havir all n Ll, e n , uo:, miit lul ll II t" t . . I '( 11 ,E I,' ). 3). I ).,., ,, u . h.ItI . 1 . _ . i.,' l )OT, l .' ,I . L i' n t) fi ' 'il I Lm >, ,I "., n I ph t _' ! . .. r e iN'. 1', .t , - J -6.. ., \ .-. _ . . . . - .'1:1 1 ( 1 7 1" '. St {'i I 1 ,7 : I'", 1 ! dltti'.., t7 Ii t'. : .t. For Texas and the ~West Indies. FOil MA'A.GORIIA. , The new feat cailing rcheener GEORGE A II. WETTER, LI.enl.n, nmIster, i ulu.g mla eelf Iher 'erro eueieced, will hIl e illello drllne denollerth flle the aollere poret. "Fer F ll"el e e el' freilhl ore -a..tege, hawvig good uelreinintlleiem,, nlellre on bleoar' o to mil WM1I. BEIYAS6, 01 Ilever. )ORBRAZORI:.& COLUIMBIA, TEXAS. The nIlpedrior feat rilie il packet re.e oer BYRON, Pearsallm luter, pill Int withli l pedaelte delpaech for the abov'le alrtn. For fi pa r o5r amno, hlIaing sidendid aec.uo sirttieoss mll 31 Oi)l Levere. F tK fitZtIIIi & ('OlL'MRII A. TEXASI. Tile Hlew ned I:tratiluel Ipcket chluer I Wn. BRYAN, .llenlley tualser, laving alIc. I - rloet-teme.etiee tflr forty jeaseeugenr, sill meer wt rteerloy or threetle fee Ieetoleejlortee. For relight ur tpaeser a pply 'en board or to in RlIAiAM, oIl " 37 Old 1 eyv.. FOLR GiALVEI$1I'ON, TEXA1. . THE ll q aielilig plrke rholieer, (tEN i SI TARK.Catlin l.ile o.tl, will .ertth i le tl . a I e l r io her et e'go brei:eng en''g "1J For c ree in' .-r e e Ierce :l or pplms+oe. having ext,,i'e n-romtlmdntioUt, upl"h tll laeord, eppoteeette tee, 1eiec e. h e ele'e , Ce'l ' iiil W¥ . (', r ;'l'`E :lt. 9;5 ('nilnmi l vt I.. . . i e~i i x . I ' , le ice " .. .. ... 11el. it-r 1 o e' ,e .it " -.r i re - ' in o ed. For ree i"eie .lr e "of 'eeeieteIet lr - , ii .n e h it pbln 4 ,1 ea ee eee d .h iec,, . nd.i' for ".I t ie -inl_.'-er u c P l, . i l t ii t \ eZ I 'ill.I 'H'.II-'1'rl ' I • ,. I -. T _.lll1i I. dIr i1."1' , i i -1 F.l6:I I -;lr , l. - X,'- I I ' : i, \ 1!, i '1 el I ee' ,h ,"::r, Ic ' .. , I I ' I r . I l tpl r II 1:l; I . ii i h1 I c ""' j wilth.'re "ei en o ,i . c e ' l' e' ; r l'' .. I c . e IN l t I I " . &.' . 'i, "ll t' Il I, ". 4 .('1 '? 'I+.l '. l r I 'e ,7 l ia -. ll 'e x c ' i lerin, ad cclr. e Ale I A1 L 'fT 1llil 1' 171" n ib Le. I' p ei:. e' Jeci eri. i e -t. ,. cI 1 - t, l,, fr ..7 \ \ I Cr' i :' bo t.e. 1rc'c. fr ,?: ,"'3 '.e.-nor ,.t, ,,'. ý 3 L lii7:i is "f; !" ', ..: U"'' "." "".. . "tao .U!. , J lllti) I 1 1': ,i j ".uý, , ,,r ,. - ,;,...,,ql~ :,, rt II· .··1;:.irll '". ! ., ': · '';+: 1,1 ;,: I. - - i ,,"I" , ' r l." r liro it e 1114 Ca~~~rita ie In are N il I Ile. In swiriide I1 -" i disc u!tr: iTp ý`??t;'I':: ! ,lnuv I: ýrolr Til fl ~~·i ~i~·i~~l~r I.1 cI r,,.n~u , ,,,,,,,,,,,,,.. Ii ib I i'i:1 ' s,'1 IIt:.-r 1 intl · :I 'll , a;. I 'r- I il Vil o Il,: rip; r rt. :,l·, i, a ?t 1'.I I', 1'. : ·. pal n " ,. ii ' i. + 1,11 _--/;ot-__ I II 1I" `1 l I i '.. ... " I, I A r:: 1 ill )nnnletl ". )Iii nain. will pcr oi i jirepen" , ns i-sre ... ý.,ir.ul nt4 I !vA i Cnjisxiixx, -n: l . , '"t1:hiis I !1I1;.11 ,,l 1' i3S f±5 ti t!1.,i 1.. .,1~ i lminoiI .1·1 : lJ l*;liw o of ::.; .. i 011 'hi. 1iir I 0± 11:\ ';': ni- I!+i,. ," r uII - II II' t il 4ii , ln( . . r , Mrý: IiitI1e _,., 1" 11 ,1A -- 1", 1: tand 'IIi I ii Iii.ili II S I x .:,, Ill ", Pa i U eil I;1 . Li 11. S unlt Li' , iiti " .I, ", 1 iii eli ili liii I ii x l- I a :.} -xi"i e -xi li - , - I ell- owiner will prnvc prlrr pay chre u aehits, an us. 11 s II.%it I'1";itOUo~S III Im. -~~ .xi I *- iii I~J ix ~ I- I I h I-I-li ; The owner wi lllill prove property, ill(:\ 1hIrIe: n el l Il j.; 1 'il n . l l ii 11 .( 1 '1 1 .1 x i iiiJ\ 'lx·I y ht l lll IJ, II i ," II. o Iii Ix · iihix-Idill 111 141I.x1. di'i.lIuii a e r Itel jul--i II,. oh ut 4'1 iiIn "" alit!xx IIli -.1iit \liii \ b.luli t» xxxIpoiii lee ,I Mfr5Mi le ' 15 xiDi- xlii p t ~nwr Il :; SI' ii!'~'l~.. I' ixxi x .. ipx- '"'·"' ICup Sl ili:\ Jill Il -I t II ;) 1 r' J ti,: 6 ine liv e ni-ji n iibl, v t boto : nd .ly she Ciilit"", ,tolxl tooktliiilid. .. I ;old rids,. u 1a, ,"'ý; t11I I rcl l lb ,. ) t _i I 1l'l lll I 1-;r iuiu, bý" \t t- lIire lurk.lt.· 1'1 1 Y*, ~1s ·1 r, 1i will e· Ii' rs, tier 111 n lyu,"b."":.i:, , r,1:rl ,:;," l aulubrl ,!uii ni. f, proof (11.11 t1 ll lc1,1 Is, III " , i~·t it. 11""n ,f 1!1r tlnl1,u i I Sn? J'niililmh~l' -~eojc~~o r:l Kc~lll Ilm It~ ho uthurl~r ntil,". mi' .\ -u Ill" w :1 t. in7 fnrinhJloI-r ElAT AI LA LA+OUI..tINA-'n-nisne di O1,t Jl.. I4 As in. Et er Ix pra.n diiie a hint pnoyrrirtnuc ftnerIt aon itaidelti oLciailenu.nt . IDaiil W. (Oire, irccy I 'Lurner, anll it ai LLPr ersonn oi i'ronr.qi I pesul nceannet .ur lutprirs ii Exoiltpen n jin imii tralo erl , u llytnlll. rull, anivtau 5 diver-a.s orelllnm il. d iJuti do ohlni Ie In dilte P.roaisu, Itm.e. n5pl,6IIIv. i le Id de J.iillotl 10:13 Ih Al.1 d' iSl.lt. 'hre 112l5- 1 N J ullie 183i le 5 de Ilirvoi,. .l r i;;i r le 7 Flivrior in i7, i t do d suIiIvsut Iii diir.is str rin dolen nti o iopasl ul! -lesne, Intitue lll· re rd.lli" uls chE.lniua et-hv s, r: nI. Police denaiunllu. ai nlprnlov Is 1t A.n.I I!I7. IEt 1 tli Ire, 2de&.le Sle. l.6lin, dsIN ioi e irii nl r I. ~.: s iOiidel7li m nL i li..lllltiu de I.Lt eit d I I, lis lii iti 'il' ,i i II'Ii , I i ,i i lllr' ' I.o l1 1 rir'r Ij;jJi . -A ii n 'inl o lr. ch .tlnin.e eal T'r a. 1lnva.rll nlti suetu on.nhm., i: hr I, .t J re Jt' o !, " nl:,6' I1}' Iu; I1' u .1 dir.. ' li'i" 1 Inur .1wn .11.1 ort .. - ii i - n ,n oi ill'annt 1 n1 1, n r lW r IIin nor ni l an el )i l " . . t : i ii. it l 'i) fitF L - " i 's t .( , I i- 1 t': I r n ,l" r 1 i x m7 1 4 F. - : i tllS h I e 11-p co. I, 1 : ! 1., ii . ,I A Al I. ( 111 II i i . lirly Ior "I - r'l.11 - , i. ',u -oi ,, t ie ' cpu I? 11r I a11 til d t. ' l .i ,. I '1 '1 ,l.- , I "1 : t : , n . i1 1 1. - _ Il< ''t,' ti' j ol.' I..:: .11 I.t-'In..': ..1 I-!I 1 h \t . t:-,;.t io ,' , Il It?, 't i"I tit i. L i oI l ii. d .`I n . 1 ., I bli ed ind 1< . I" \P I ' I* t: I't 1.1 ,:\1 V. " 1' t.es if , " . 1 . 1 it 1 , x."- , 11 i - lIeo Noi.ri 8 n i, r m. n E .E Ill-T '.;':I < , (. ..' Iii l m J. t Y r e,.'.+'; . si , " :- e,'t. . sr r' . ,-, is .', t', l I ; . , t'° I; . , 1 7 , u' d ,we r: d tl l _, .I.-I - n ai A r, ' t,;it a ., i T c i ,a:-i ti:r il' i iT u .' I . 1 urOI f f I lrd i ht ila ceue't li.., Ii1 wr . e l t erl , . c.-ae ur cl I l.bhl ei, . n tii : ant d . i,'I.::I' l. . I Hc.i.. o (l he i fce tlk l.loe l ic siry. T.A e rolllu i tie h failed Cilto it .l.lnt, l ,I ,!r . ini oflan oe.un I ol!o lledunoran.- :c E liers..uor ll ' hiicte il i le'i r eldlllutton, will e ctoeics t .1 t'al-r byIc i ,lueo.-i;et, of slt l&rimaA ' Y trU ps; rtnf, weing tllhe -'i :1. New iiYork i .old , i.oesi ; -hipwrrek ,f the Jledu. ; llnanibi l sa.,earing emnity is lle R I nne; Llut Yeluviu. t. it. ti.t'le ihle Hri iti,,; n iLieret ingtollectigo,whichtranotrailtl o plaseall who may hon'or the proprietor lth their coIl-c V. 1'n, u,:rma open at 7 oelock.--lExhill1thf e Minirture i ntroh and1 llusions, will conmmence at rat pat 7 I' sk. iabi l RiIN, TElIt.& IItAVY (.1$)' i -.iust, siwr miid c ndle iron, ell nac rted. l pi, s' roll :Ud sen iro,, Lmil rod a,:o plY',,.h Col e. , ciea l , 'hear, i i s'.i, r lli, i :,iet n'e:c ;I,~a " :1 1 ci I r,,'I il l picrihd siUJ. ,e 'lle ' ih i tl, I,,c c ." l., ,e;i" . i, iu ui, ii' hil l ("; ,.1 , i ¢, I, -h,· '.:n ,+ 'otii .e' lt he~ I -Lr e i. t , : i,' ui riel :1 lls i TrIu 'iitiIil eliis a ri,' It. l ,..:i' I ,i e a l,, l: erI h ;;, , , . 1 , . ,, Lb e i ,ru' i --u lea- tpmrenI- e It ' ,N hhib oL T M, t ill 111" I " 1 n: :: ' n' It' +'d t L t lq I nI.. i . h L ,i i -,tul' er Ie i ,i I t,, . i r. . " i L ,' i Ir I ut her+*,ht (, -tel.*ro t., , ,e - - ,-i f i l l o th r'. s be ,ro i "t'niii ai nt :. I1"c - reo : iiifii I. I hii L o i i ito1 ' ,: , -r i;. /ta' , u. ,,: . . it t i fe h , r.ie . ,c Sin, tlr is,,sIi i" t I L 4 mb.Ii ii I . 1 1.i D. thel +t lll llnlmtl 3l | ,, h c LI: ' c tl l ,n tr .ul' :111 1 .I " ~ d 1 liilt S. ...... i liLI-. .U g I; . ... .. . . { hs imtlt" of t lr . . pn ro + r., H "a"li:l_ 1" c ra t cit tio t iar ii t. a lu e h nl'u ,,ce cl-', ,t."h- al ,1 t.e tc rilli hqe ih' 'd hcel mill t tlide n fthtk i, tu . 111i u't e i "Ae ,pti" aoll:: f Uhse ,-il+,r e fat ' lh. Iropil' :rln, fvathr . Ilc ," ',nin" ,[ l (' in i", s, , .s } , .h ,'i ' I, - -'', t'his "r~tm'll fei iC I' i \xhL, . 'A - . ' e.: ,P a hit with thei'p.tro S++<'. N;1,,, sh . li'le t e On ,+,mrt, a m lilels potrms',:e. hl i, J ,hl:.,b ll be fur I ar'r nIiii -A ; rI lls {lU~ol If the tl 1oat lm dj 1, DN ':'s 11fue Wh v' I t. I1 p. r ; iJ ' aill l of 1 I, r , , l. e ,,i t ek, fin r I. the t , '".' ~, n I 1h- . . J I . L -' A t tlh, ¢,l'.[ i'-, I, l",- if,:u s,o th 1 ow er of, s dt[ [ :till , ,.ls !,: " oll ,k : ". . .- L c ' i" , n .,. l, " 3,di l i t: ir,,r t Mils l+lu.: ,L' W s hite ulied slity. __t 2t, rb1,utr:.c nies.l. XAr'Ill , I r. Wl:.· , r4 tn,; .,:3;.l. ..I."{, ?. `i :1 r,. ,d y I 1. : 1:" I . , "., il .1 ,1 ! ,' l)..'II"ow mi : ~ i NI , . .4 N , ,'S _ X1.1 ('1.111 ,tn", "t. ,{ f I [ 11 4IP '4L\ :'s744L .a4 r 'u'I ,::,It I , ;,4. v I...,.44 344. IJ4ilil iC1.&1 t -n, 4444. 4 ' 1: .p7 11.11-( · aau; in tel l., I, I 1, ··l f h, l rod ' f low 1414L44n 4'LI''' NI " i:" ' {n1 4A . 4 4 x Ia 441 44J I4'r44.V 44,fr. (' 3.4.44 't .44,' *d :, 1 ` fl J.`H!YS :rtu 1. ; I'a 1 i. t \ PL)1i 4111.:-..0.L4rý\ý iiiWU 111n, rL, tl n crh- li i,'rio d fiol ,,,t ',t,, I .,ul ·irr Talc ha' . La~ a~L4 I14414,4 444M d 4444 44, 1.41 -$1114.b':oI' \ 1111\' 10 Cl I I 93 1(1 l . ,, XII i.r, ptytcr, ni store a,µ1 I:,,-- I' b y lv iI- l· * 'l: I \ 'l'A I N S1)1 : (11`1,-1 "r .t. 1, In n I ll ,Its, ,it ,Ic: i1 ,,!.d 1U , w.·· L~ l , ~ roll-u 11 13L Tn c3.t riN rrl)l.u1tI 4-rr tnlnb· 11r \, 1~ti I.I i li vL1 St. 11t l:= .\ \." i . - ~ 3ý I 'Ir"I ,39 3.. -11 ":1 R L4 P I , It X; aIlo r' ... ,I.' I' j -i-l y LL t ( . I l', 1 ..' - 1 1:,I 'I'.'I- I( hI i XL ', :I (";11;41,444444 4 JA'diI,,dý.;1, :1. SI'EA"R1b. auaua I ,, 14,t 4'14414fl. 1 21 4) 'ta L ý \ I . a44Iu.4r , bo& u t9 f1u.,n- Ih k'-i bas.: .ie ,, i IIr.d m j1 444 (la 1a1uig a41 1 '.71 .\:, 11;,11.4W lir 1S`: I'arIL. .r I P I.4q4" .,I , ar4, ti- . I LL7 m. ___________________a441447iar41' m3 J. F.\-11) .mak. ('.. V d ,TvIa 1'1'11". ll-1 ti ý3U lk). nlý; ·yeN1:l J \dlllV. Si .4. v y ,," i',4 :f 4aar or PI4,L4. , 4.4: -, 44LL,4 ..,-4J= Iv i', :n.'.jio'"I 4.I" L ILNc '1 ' UIVII.-I' It Lit. 4 t Lr~i.da * Ic,. Yi, 1:f,-,-:4 o\:C\i I.WA I V). 14 44,1 A ~vwf .\l PA~acua't ,te . r 1111 ... .. 1 1 . :. : , . .; ' ' ,,,, ,,, 0m y.,,:, ,. .. .. -L3 t3 , ' ',f, . 1.m block. 3,'irt 4.3 k 1!'t" d l lrPa " lllada . 'la. c-. I " , . ," t . : ".. d l, sul0 . a" I,' tr,'";",r," n '."''' '.a e la.vi.mpaga dam-", ..i wru'+. IenlIhM"... 1."-+ ~+ Inrlu'r, I"o'r, r·II 1i l ·r L ,. . lr l r ·I It l No oll ; lrw.: , : i" ' Is i lllel t, de , j ur do Ionir.,4; lMourk h r,'n1' , .', mud c ui:o t -l d o . k.:"rc .l34.,l0, a good ,3'-3It3:,vtl f ,.sAl brai lfl .u.1a \oe1 -o3C11Oo" I.' I'Ip of l r l t00137is t l) 1 '.11' ,.:t lla + I' "n i ",!uel in t" tunlinc sh t d 1 ",, ". l is e,leF. . " i,3 ,:lt" n rt ." :: . , , r.wn l iln ' fri s is. SI: .'"1A i, loj loore -:r .13r i33t IoiIwl l e-0 . 133 333f 13.43 is 43 1.i.00 .11 " d,'"I , \ w,111,,41 l +ll u.+3,, u 3 pI3 , de $i ,,ur , . dmh:n: ,L " <'IC;l'3 i 33 i "" 3 : ut iill, mor o fet, l ,,,i,, . l r ,, t tl is h '4 ,0l0o t ,, . .: i.'. , 0 is 1,i , u 10 <- f 1 0,.u0 i' 1 10,04 ) - 3 1A4 UT It, i".) - t f t ns l 4,l ,fth)"10 3,7510 ", ,: aed 4 is u 2. t ,al ,.7,0 No. 1 10 is 37,-0. , 3 uof ,000 is 117,10; 2' 7, I i 3"i0 to i, 13,090 1,;ic t- w i e . o if: 0; u ! is 4, 00 qur er 1 U ;'j . 139 i 32,SO 12r ; :T .t10. ra l . O is I0,1) 12' n o 4'1 i . ,,3O3 int .ul' r 0 fl. , 2,520 i S3,7 0 of 1 0 is 37, 0& Co. Ch23,136 - i"hf . 4.3 i. 11 of tl e 27,I n11 na ,,,tin + to - 213,090' hi!s,. ,,. 5 ll ! H"1: . ' I A . $ I,~~:, r , I drawf l li . .l"- arrs i. d,*pa,:-1 streut, adj i uin" l in I.euf r n hlntt rsle t heada, G, C.1h .lrIidbecnnle l ud nil J tI 1IEl 1I).Menn.'lll,. +r. IT eell h +; ., j ., 1: t, ,:r; !li , ! h , i· tL l l '. v eel l .l l l a 3- 3h3; .e 3n 3',l , u . . , ' h, I e 4fi3.3 f Ile3 u n &0l.l f: I C.t i' ta.=ead I ith I I1',.-. h, i,l,,i,,n ,, th+ alfiror of t iu - mt.," s i l) . If tl..l...NN3 it, or la'd V. I,4' , 1 33. P33 1 : ,. r,-' t -i t,', n n .o f t 'leair t ,e.3 i .:, uu . I3.41 3t.; '.i 33 e ' : 1 43" 14"3 \~I 333 3 1 43i i . 34I43 34,, 43 3 3, 4.,.40' J- 3i3 ; )333. 3 3 ri,'lr. a,3tL3,:- - It 4'3 .i-h44)i Prt E vi ., ,` 1[." l.. - . 1 11" '-.1[ it, ,,. ,a ,!:i.:" t ,"u: ; hl' GlwVY ii, . . 3it 33 e 344: al ,', 01,'t1.r,,:a? i9 ,. .I ' "'1 ' . .3,3 , .,, .' - ,. . 3, ir 3t 1,43 j.33 3 ir.] - Ii [h l " ,.1; 3,,, '3,3'" 333" 3I t '; 1 "eor l, d i of h "h '-i U'- 34 , .'33 3 , :t 3313'4' ; ."I|Ii o3 " 's .,:.-;,313:;,l,1' i3' u- 4 ' :' " , 4 4 I 3.0al I 3.': gen - ,i1.1 3I lnuk ( c',c x . .. Th, . 34:' 43 unitin' 3 3.1 3 h'433 11 1 '333t ,13333m F..3 4 3. - ,i'p13 f 3at 3ug by .'4 th.+, i l~ . 33, ' I: 33l3''l ""1'i, ' inn Vt , o equal t , n , - ,' "3' 1 : , . , .l . \ ii"' . i'. 4's 3. 1 3hl3whf. I{sirt- if rump' I. t, t'3" 3 33 in th' ) Coideo 1,11--_ - i;: lNJ\\ilS EVT. S'"44, ou lot t .. d: 4,!c l s.i. o fire 9d 31'i u1 , 4;41 \\'.44444'4444;. 11 I4. i444444 tools a e,.o f.t ill, .., :u;~., ,, .I " n, , L e: 1,s t.. Jack (11cC~ tlacaa t r 1 lll l ,ooooor will jwove.pnu. 44. '.'J . Il~t4{1Pr41;Capt. nfVttt.h .- n.,ne lc :1 1 % " : , .u , s .. I " ~ t 3.t,"-a'Ifac , holl )" be he.· 44a 1 444'. I :" 1, i.!"". '1!,: otv t,^r a iii ct.4opl y 'ith tIh aJ fe. l. to4Wtod. N 11. Captain of Wal'sch. Q \: 4444,";, '~~s", 44 el4 -u in440'4r 0 40tj440 00e v 9 44 44r'ur 44. 4 4444 4404r, . 0 Vi . t bl, e o pidr l thise " .1'"ht ' .44',u , 44 :r o444ooeeo udovJ ;4.rl 444444444444.4 I4 4...t 0 41. AIrOlr 4ul b at It's tul . ; "I i t pm,". a ; e oily %L., bas p ~t been .oll jut his ~ "ri...!,+.tatnu~ltoolcr w r., ofeeryolcocrij.tioq. 4'4'444-l':1.,, "4!''.444zS"4,44110L0. tens; ni. hr .4 , '44 ýIk".44 it Inlind.,aotd w044t and tlroo inoo 1,,. 1 ;u1 11,ca; 444.44400401 w ;oetl a rlotog Iluo cu1" t."rr- 1 " :ndio IcII f tile.; told eneb~ i["'2 1 444 t B 1}:.' l.\I V, 1.,!I 0; (itavier street. 4 40444 44nu' londingnail 4 t 6. -.:;.c l ' I· : it. Ii4l >I.'0 ISTON, n 9 _ Manillo -tleei. 44" ý 'N " i4 . 4r1,,'~ ..'. u,4 ,f .4',oy fuoko'. il 13 04t, ,:'44414. 4Irk c,4 J 5 P c Coo. St.l.ot.04 {ter loooqor" 44444.444 oooi,.4'r, "noo'o'r froom N~w Y'or,tk otlQ plsa..'4.l 40! aNo1%. it, Coo4 '4 4t. eloo .0 and tOOl' tem 0nw"v. 0t F P.44'idlITN'. I: p "t t, ittr'.I X. l ..r.: i c r. I aI LI woe,. c - 4 ?', ·ttt~ttr. t},.t 0 "i n Vm, wil tt '', col at N 0onti 401. put.0hnr4 e, and talt tl!-, 044 0 4. a9 ____ r E. 1 0.44'HITNY [R F~lk~~\ I)I· w "x ill dt:.li) and g yl B 4114 u` '40444 l'ovtlriao t. i CI \- Y-(:ItlI·;: ; f luelir , 44444'.i;.µ f.omoooote'aoo ltvjotno'4tlo, lot 0014. buy 0: l4441l EY, Illt"f~ l 1)44 '44I'Nw ev IL iC)S'.A 1.. DR. DAVIDSON4h4e rontic~d 4,041Cfcr to 9e.1 l :nat Ulu hotuli" strrel. tull ditt 45? R I in .4 4.444440 L 4b ' u, 0 , 1''1.9!!u is t t4011.01 1{-' 40'4440 an 4 44444444 L 0 ot . 05' lv akr Tian 4t, 44r"4le boy 410461.1' S 11A4444 'IORN, t111 4i touvier at. 4'. 4lnt40iin s44' 1.43 4141 114444 IIQRN., 44111 I.:3 'ttvi 'it Sli444' b 44 " 4404 Ic 4r41AL0 44y (.44 JI'I.t.'N \AIIIIN, 44: l 401F t000041. 7S 1, ioo ottore and 44.40044044- 44414....AllaJN, till - -- -" - - - - -- - 2 ootier +t. 1)4114. -44 441111nf S'l I:- 1 \' 'I Jol.I13f '"LM' I\, :____ Ptoylrdao it. 1 14 F 44 40'.' 5 .o 4 : ad44 141.ll . 0444t r1 t un n 04 ds: 44,4 I4.44 a4.4 cI 0 slo 4444444 .4. 40,4, 444 J144.e 44A114ti~N, 1.11 ."l, L? llaIl ll l , v ia; Mt.cC~i _ , " fir' 1 t l: --t:S: ! oc "a 1sd w ia; , 3 ll sk 1a ciia,, 4 L .Sctlrl-I I('; 'o'ouir , JotIl a lfurtol c ty 4n. 444 rJIIiii I:r· UP(~A.44., V (l' I " t io 'CatoL. P4000 otod fotnMar. to 44'AIII&"4,E1' ~ h 4.4t40ot ."..04 l. Book M:\4444 00044044 yjlO t41!1 4 :. .:t04.,4~ , 0t"' 044 14' "a40 'oto '. ' 1} ' 2ttt 04 4'40,.dit 104044 01404 444440 1~ 1t'' .e0 k U' c'· , hippt;n b ·teýtr it, Luul O\Vtn]'f ' j ! v ,mlooui,eul t'tt'4 b lo. 04000m , 54.404 It 4 lth in n15~ 00 4 ttt6 fi l tF, s' JIu Cr13oa t. ite ; t 44'0,, udfu 440L0 of 0.144 440000rre Ftittylt * 14 '.3 1440 44 *1mlI, 40Itnt 44~spt t tit '004. 't7? ! i1i 0 .4 jl'44 te, lI ltle dNO(%. Vv "*TER, 1 iIn

Other pages from this issue: