Newspaper of True American, October 16, 1838, Page 1

Newspaper of True American dated October 16, 1838 Page 1
Text content (automatically generated)

TI"'`) j° 111I Ilr n n riw ,4y un~rliýr v nll -ý ° ° "'".°°.V ,E f " 3, , v fi J { veriadan wey uuitromn"w ",;t'" ·r % I ý` () ' V L - ; t 1 l . , , ý i , , , ý ý , i . . . . ' ' . " . . .. . R l ' l l 1 1 1 ýý l ' ' : " 't ~ . , " , i ~ . . . ý . . ' . " _. . ý . . . . . ý . . . _ - - - - - -- - liars r totl+ tit l-toe " lty cmntl) ttv , , tp l'"r 1,1 Mll, veer in ltdvaucl-, where ill) city r:,tW'r,',,; I. J," ; "4 n. llls rip)timtl will bre dik tllloil tl'l, l l l llTf; ,lrr itr ,l, rlttle . Iln iase of di colltrlilu tto', I +. .l "'k'' noIt . writing mit li itv:iri y iveii , in l to t piration of snii neriptiin. A.DV'; itr lii.-+ J) : idoll ll tr I'r n-i-rir l frl r lith fi n.nrtion, tn I htlf thit pric. f,-r -'-ih I:, , : ft materia l ltari tioi fra Ii th orI i l t t tiiiigi -i 'i I l t will Ib chinrgg l asi n n,'w ann. gnntt.V AnvKiIrt;is '-.-1.'rho 'ii tlt l - Tre'r orty tdollrIrs fh l I;l·g;iish alo , aIl I ixvty fr lh lil g nag ns ; Bink%, ll-tI tt. 11 )li', 11111 , r . i'ilil:ir p.blic inbe tti tt -i, lifty? d llle r- ill Itolii sl lyi, tool nighty for both lnnl, b; hip n111 of.d., Il"+t,' r ,l or Cninnonin .t ii In rcuhn .t- sixty - lll,, +:t I'1l, - ne, and eighty. lo both lai:ug t,,e. MAl RIAGES, l)inrIltY n OiTInri , and nrti-lc :ll thie attention o+ thi' pI 1li to +ni o) " a "pr l ards of pinssengl r.s , hlinlilt, ,uk . i. will li.e illlt I iot dollar per sqtalr for tilt Ihrst illn r lilll ill cil:l ii gu '7e. C( I I uiNIC.c.Tro'-t, or A:dverli.,hn l=, of :tot' per - i1 nlttulrr whIt a ' ill , ible , lsh ll h, nrl ltrgt-i il ll!li. anlit ri'. " .n all in ad'lnn-i A delldlntn f ti'ntv-lfi'- prrnli. wiill I, In:li' It Anutilan ernrr' ,i+ , Itir'ii i ,i f \ 11 , l+ ol arl el of r lt l tlte. Itnlil+',l i-o ItI ll llh=ll:iL.. "I'l :In) in "'c iluli ,i lun : 1Ill pr l . if nothe r llroirtly AIIvEn risEIKte rTs oIa1t ofi Ib l ldrl't Jill . o+f hrllillt-' of the advirtih i r, 'orn a, Io t), nih tir. , itol I Il iI bimhnngel fohrni' itely, nl ah pc otlillr a Iion" - nSFonnrrr i no i is'ii' I ii. it i rlay ', nwill hi" rtbliosh line lonll il iI i ll tr nc..r !il ,_nlv. No ahili eroiins'i rii tIIof Ihos kr tci, ill I. I an y cin ', 'llhiiies phl lir prrviom t., inilCllol, oir ltl'in lin g i ti 'l h. In ),to' I ,r ii Ii i ll Vll. Tleattres Itnil other ipl lt - ofl" o lm:m ,l Ctli<i\A T, w l rit y - tre so, tWor i thhl i i I n ihr l l: I . '. lih , n ll 1d I$)0l in itllti.l . lllllliti g in- . ,, O.T v ll h " lll Ito1+ l t t lic t iof ll t l t'l"ll ,vor ali , r .lo!,ie t I k r :I,.'tolth In .1~I' . I n,- b It C. to Nt, h b iptihou htve coma' to lh .ti ll.lllh I llt ! ' oilt'els! of Ilnlct il I'cram who 1 IW.P,,tiI ·i. w1t IH+'ll p:,;il within one month allot' r o= Ir l itllmoa, -h",.l '" nll,~IL" tlSit o thellllSve otllt o to ti.lvt'-'Ll lil- r N ,iI li l. l 11' tkli -interl ' tunless i ' it " + "+ r:/. r5II)4lI'S SI' XIS ItI ISIlT.`i, Art"IN l'R .ISI It . n .L-+i ^ te i: Siii 'iii . PI.:% I v, II i,,l"-il )lime. J h1,ltin," It.n 1i r -1 +- I t ,'rq "i t, l " . ill,,ll~ h " I, t, ll,, k -Il r- if l iiii ,ti -vll.l I, wl.l c 1h lli~ . lr i n ill L)"nl r. , ' o I II lll- l, l ,Iin w , - ,, " l +i,.ll l. I., , , . I .-.....--. ., . .. , '., o tllcll.\ l ild t r ltl,"., b? 1-1,; 1il .,i,." l\t' . ' , '' Wil l ch trtich'ri,"n, ,lo nlc' l,,h' i , I. . , I . , tit 1 , ,I .hre 1 Ib~Iiu~.b w Iih :l f,' I , . , o"i` I l l : l i n 2I I: 1< Io t I, ., ,, i 1, I i,,I' t l rl'l l il'l: · , v- Iu et,.v 11 ' 'h ' i . I:. . .t,, "11 I'; , it,. l .. , .,. , . , t , ,I ,,, ; :.. 1~+ , I ! I -r l +. l i t'l~l +l, ' • 4 s ' i I "· , . I. ý. ,.+ · ·I" ,t , l · I , i; , I, i ,I . ,' .II, . ' I , I ,, + i, I . . l...'ý·, ll, II I I l ' , o I. . ', . , I ",.11 ,.1;.111 1 ,,, .(.! 1 1 I '1; \ L.I ll," lllll 919 ( ii Il II n l nf I1 .- , . 1· 'r 1! ,. ,", Tlloo. I id ""1 . I TN (t - 1I tI, 1NI I'II'o~, ,rI ,,f 1NI' 1I I\ 1 I : I it I :I I.I: \ " ,.I 11 11 (11(· I11 1 1\ 1111 11i)..:lll I t o :11.u 1, ,11 1i'.I.i.(il .! 1 lti1 n "" 1 ' "I I I :' I,' r ', I, '1 iiI:' ", ()l 11",1l 11P-11m incr1·n·i1 1 1 1~l.l l 11" ICI, ,11.. 1;1;! 1 nCII, I.r. l I' I · i' I - ............111. on lit, -I h; I 1 . ' l. 1~l . "ii . ( Ir (· 0 :1, 1 11 'ph H III, I' , l11 I,:.n, . 11 ", 11,111 .Ini 1, 11 01 ; I: ' - iii' nlr\ 'lt, IbI- y II·. n(ill II'IUU 11111, :-1 I , ' I1I: Il)).l .! ~r w11, l y \V - 11· \I, K f; \,, ot ii, ('o r 1.1110!.( ;i::l l· iil~ j l~l l I~; 1111 + 1il~ l111 IIi.. lli1 " " , ' I t 1 o . 1 , .Auto in 11, 1 . 0 1 t 6-jil l · I'i \ '11it 11 J Jll 2:-1' I ll 11"2 1 112 ,I,1' . ":- .1 1! oii i Ilii ion ..I ,01111..11.'. .11..11" i'I IIo11.1 ,t Intl ...... .it 1 'it"'.' lo l it n III .I1 I IIV i 111, 1111 1 1r tU:.c- .\ -100 11 ,- il 1,1r"I111 ,1Il!1 no v 11111- ;11 1111 0i 1 1111 :: :1, 0111". 1.111~ ,~ oy Ih"" I·lt'II Illy, li) n L ( Ih lvil-i 1I.I to I"." il"l I l o Ir" 14 ro:( ' ol lllj) il(' 1 1· (ilrll·-irl( !.;1.:I 111, by It,, ":111 :-,(~i and int. rnl' eviin-, tit, Kw.;Iwil l ' 111, pi'~ n l I1I.·I.1"., nIr, ,- I~i vLI 1111; rI:111, Il~lv 1111· "111 .1, of Illy 101.1 i olr li..lt ic allhc i lll:11, I, t .'I,11111:(·1, \1',.I',. .\.l I . .11( I'ý ,.I ela il ,n l ,"I,"+ ~ il, l Il . .\ I·; l~ n- ; o!11- i "" !," .1:11; ,.. 11,:1· 11 ·· IliRII ~ ~ ~ Nm IPlli I111,-(il1 II;LIi at the i-ilor·*I TilL'· nu:I. I ,1".." H.",.. 001- 1 1111;. -11 P o d l a v , 1 1 I . " . ",1 1 , " o ;1 1 ,1 1 0 1 11 , f h " r w a , r . l a ·rl o i l l ' - n : " l l f 1 I1 . I I , , , 1I ! tavr b:'n :1.1:11y-,l~l11 ov 11h11` 0 111`.11. ! ".111 ,1111 1 ', :, I:,'I"lI.II11 ,11.1 toho i n;:~1. .;,Intl m I'ilill 'I . II; 0111 i I .1 :11·1 -11".I ,n;, II, I-t~' II111tted In i n {; i:': ":111o 3mmon5n~i: "ooIll 0.0"! linT:: IFI'0r,11, 1 1111 :11,` M ' ( 11,11"'`. 1, U 1 111 ~ ,i 1. 111 ,11;1 bolul i of Li'll :.11 'ITillh I11'.1,, In. \I,,.1 1 ."o.l l. .VIII .\i n 'i)tl? f :11;" +Ia," ~l'~l~1 11 , l.ll rl·11 ,II ~'1^ hi, 1. :· ·I in alllecli'm of lh .; iull 9L bl Ii.-~i~ 1"r u 111 .,.1.' ".. 11 neon; awl;"boll ' or,~ 1 Ili-a-; l 1. 1" 'I:: ::, r1:o. I·· ''... I xt.\ [)l c ho lh~l I L' ,-li a Irll11:1 :1, 1 1 . ti' 11, '11 C,". '1 ., , I I' l ln , r i l l , "Il , o n i i \ lil'ln n 1 1 1 t h o ' 1 1 1 1 11i ' I. ' l l 1 , , f a l i · 1 1 .Il 1 o . v n '' ; , o 1 1 1, -" 1 1' . . nill ;III,] ., II"I,-111,110 , :I)I..Ilrl".II III·II!1 o1·1lU!1 e~~.:1 It of Il,' l I ;riu ·l . I: , IIII 1 . x",1:0 0 1, l li 1 1, 10,1 i~l i 'H'' "HT" (IT'PI' ~ ~ ~ li )\IKnI II:: '-m 1,1. r XI . I I:'·,···v Ti f I'T''TH ',: ..1: 1 i.' .\ . H"i : P 1 1 it'. I 1 Ow ,\nnol~, ~:i. \!r·. on l ;-aw , 111t.,. ,1, ,, a a I I.11 i ,:I, S ,n' 1,'', ut ,,.: i , r "' \ ,: :." :,, l r , "i,',!1 ý .,, , II,'",', , 1.1 ! 111 i.: '' t" i (!1"" l ",,hthl. : ~.I/~ .1 + :III t " h '",::,1 1 r, ý, ,;, .1'"l p :l, I·ll ll ' j l . 11'V If" .II Jt i . . : l tl' " \ , ,,,Ill i fI~,1 JI %' h .... '"I"II! 1''11 "t ··~id rli· l*'l,,m l,,, t.l~:~ r l 1·1,. ,'..++ +.'" (+1 sl~l.i,,l+ll,,, sii+r~l ··tl+;ll'i,1ti ·+ ..1 tl'P:..h I+'( ,"it, <.ttt +Dl.I· i 1 '.I1,,ll tI,;. '<' "" , " ' ,.+llll" ( H " f lI", 1; 11 1, I ,;t~'1: I) ;,~I +II, " 111( I It s. ditll: ,t m ls", ,I: s i · ' t I, ., ,H, l."I",,` : I, [ , , . :,,,I , t. il i ,+,, k,6 - 4 :. " I )' tlid ;rl,t 1ri, 'I,:1 , ri,."v+ ,l :; !r im 'hi,'; h,I , ! i","~ S, .II" : l . . 1 ,: I;I' I' T lr i.ril i I(, I . 1 :, ,1 ... ' ill . ... .. " L i s + 5 ,,11 ; 1 . .. ...' I, ; .. . . . ,' ~:i i; ", ' I' ,i I 1 St I"t il r" .I ( . : l % i, ,l ll ] + ; l l , l i ., 1 ,I.I ' lll t," 1 , ,, ".,, ? , tf , 1, '1' r~ ll.%I I" , l' I' I" I ": f I I i'' ] ,+ , +t lr i t] ý , ~ l I, ; -01-1 x ,1 :1 1 ',ll' ,,,- -, f,.. .... , I l+:u'.l*,,s i1:,'.% l -<.,h ,, , ·, ,+. ' . 2111 XI' I N ,1 " N !", : "i, , 1s. 1',1. ,1! "" ha" 'h IJ " ' , '' ; i .1 I i I IXI~ii'' c +1 ' , : ,, v - ,, ' ' ,,1,''5 1' : t ,I'I' 1,,' , ,1,,,, , ,' 11 . 1:,11 ",; r Ien . t : : II,11 1 "."h,'=, , r .. UII'I.IM+ ht'll f'I 1,11 :,1 , , ;.. ill+ ,,+ tt: . I i . %, \ 1,r. x t '% l l q + i +i. . , itl (, 1 1'11. 1:?: \+,l ' \ !ii :." i !. 1,, 5 I,. 1<,, ,I Ii ., ", , ,. :· i I ,, 1+ ,1l . , ' , • ,1 ~ II,1 , ,i, 5, 1, . . I, , I, .... . i, . .. , <l, , ti ', 1 , , .,l i ,, ,I,. , . ~ I ,,r.< ,, . ,,< :,,r,. II (': 1:, \ %a 'I .% III ,,, <l'+ +:I '. ' l , 1' ? +I+ ? ,. ':..... ;1 " .1 " . ,1 .:' I .!" ,. , :'! 5s vt ! , ,i , , , , ,. ; ,.,, .:. ,lil c 1 _,!,, 1.,,; 4.. . , . ,I 1 5 - r ,,, I I~A ,, ,I'~ ~ '. ' ' 'I I 1 .1 , . , I , i. ..... ,." It , , ," ,L" 1 , ~ I ' I ýi', 1,- , !',' : :' . , , ..'1 ' r , 111.. .. . . 1",; 1 1,,1 , ,,III 11'1 " 1; ,,.h ..,, , 1 , ,.1 1 Ii i ,, , , .. . .I , .' t 1,i ," 1 +. ' , L . , '' II I - " 1 I,: II I; 4 ' !91" 11 1; , lh , : lh , I " 1 :, , ,,,1 ,, tt}11.,I ,,i,<G i ,,' + h il 11,1 1' ,11 ! ~ ;,, . ·I , ,I , ~ 1!, " , 4 1 .! 1:1 1'. "'I .7 ,+ t 11,". L",I 11 i, 1:1 1 ,111 1 ". I' ,, 1!~ I i. h"I.1 . +; , 1, . 111 . 1, ,, ,111 -. 1,' +l ,11", !1 5'. `111 '""" 1 , 111 , '11. ~11 ,111 . , , , , !I , ".. r. . .. .(*~11 I·(·ll:. l ii ,.,, , 1 . . ...', ,,Y , ,11 , , "ill .. " ....11 .l ' t~ l h l, , ! , I ~,. , + ,,I Ih , ". I. . I. I ' 1.. ,: 11,::, , ; i . ,l ,.: ' .,' v~ ~ -:: ,I , .: 1 " , ~ ! , : I',,, . p, ' ,,, t!,l h' ,,t~ , ill ,r I, , ,'u 1 1 :ll- + 11,i , 1 , \ 1it'l' I ,il' I,: "+ ". 1, 1 11,'t ,, , I:, , .,- l ., hIiiih, ,h,, , I, i.,11. i 1,I,, '1 h .' 1iI I i, ,. ,, ~1,~. r; :t 1, : , h ( ,(1 , " <.11. I 111 , , ."1 VIii ,,;,, ,1 ', 1 , I,1 1 , ý1 t I! ; i I ! "~I' ,>1, , I~,1"' , I'i!, II II . ~ . ,I I ! ,1'I , , \'11 1 '1 I I , I ll '1 ,t. ,'.1 . :, t ", .,' 1\\ , 1,u .,11 II h :11 i I 1 ,l , , 1 + l ;1 " " ) I, ~ -1 l 1 , . .I :11. , ,, .11 111,,,. ,1. t%+..; ! ,~ 1 , 1 .., I , : ,I , . . ,: " ' 1 1 '. , : II~,"+ I , , lh 't 1, ii, ",+".l, . " ' 11., 1. ~'11, 11 1 " 111': 1 1 jrl.' ll I .':, t , I. i l.'i i,'tlll 1 ··\1 li· i,. ·I; ,-i· i. i·. ,+' :ii 1 , I·i tli~ ~ l:l , ·i.+ ,h JI, 1 . . ..! i~ i. I, 1'1 ', , 1~ fi r t, ,: hI' .,,i ,1 11. ' ' tI 1! , ,,1) t;I '+'I l ,,, 1 ;, , ': , .1 : " c ,1 1 , 1 ii I· ,' I·. !. 1ýh t i,+'. ,- ' ,. , ,,i.1',;. ;, ,,,, I, 111" It, , ,i , !:,,, ;, .. , , ,1,: I I. 1 , , , I, 1 ;' 1 .. 1 . . 1 ý ' 1 .1 r · 11 1~ 1 1111 .-:/ 1!I r111 111 ! .1 I 1, 1 1 . 1 III~ 11 r 11.(11" Iii Ir ,, i· i II·( I. ,1111 r I r1 ii . 1l ·: "I 1 ·1111.I ,,! Ir I i i ! I. 111 I II I 1111·1(1: II rl \ lr r 1111;, ! I). 1.1r 111 1_ 1 ":111~ 11 1 1.1 :111 \ .1j · I'- 11 "11 11 - i l 1I-I . r ,: I it \11' ." ý I,' 11 l 1r1. 111 il" 11 11 ,1 .I 1il , i, r \ " I Irr I :.. 11I1-· 1 1:i-ý 11 I·1. 111 · ·11 l.. 1 'I 1.1 111 :1·. n1 .1 n11. \/II( li I: i , ir;i i ·, ` 1 .111! · ·· . I r I 11r 1 ,. '.t ý'. . ill i r 1r:11 11..11.111 111 .·1 rill ':1.111 L. . riii 11. ,",1r;-1'.1111`1 l r"1` r I :l"1\1. j~ll-)(~ll I111ll..:ill "r( 1I ii. Ili . I· ili (-, .: 1 11111 1 Illy ci1·Ij t rII _ 11 ,11 111 . r I : ·( ,1: I\ "i. l i · - `. I ., lll litl : Irr X11,1 \ r . 11'1 : Ir '. . \ I :I r11" , . , I'; + ýn n lir ' ! i .I I 11 1 11, 1.1,\ 1.Is. (l1'I lI.lIl 1.11" 111.1 '-. .111(v l`r 1111- I It II'ý I.I,"11 1li.! loo l U.1t I ii; III\ \ . I I): il eillr ~ t: ·'· 1) .(11 1. 1 1 1 " , , 111) 11x:. 1 11 ! -; . 11..1 . l .II(· I.. 111rlll 'Cllr \I "ý -11,1 1ýr1ý"1ix1 tig'fll 11 11-. 1i1 1I · - I II I 111 . . 1 1 1 1 . . l l 1: 1 . I 1 1 \ " 1 I fl! i l !' !1 . 1 1 1 t1; 111ý r il 111 :1i1,,· 1· 111., ,1 ",.t. -1-- 111" ,t 11.11 I 111 1 1.1.II l~j:.1 . ·111 5 1 1 1 " 1 , 1 ý l l 1 1! '" I. 111 111 1,~1 Ji! i Ix I' 11:1!1 '1'. '11 1 . 1 ''- i .`1 1r "t111 .1,1,11 1 ". r1 II II I. i 1", ; 11:11 1111 !,"" 1;/1 1 1·111 .1·1:1· ý 1 111. i- II 1··1 1.1:1 t.1 1111 : "11111 I 1.! 1 I'1 1 I1.'ll 1- - 1"ý .. 1 11~ .1 :1. 1!1111, 1111 1 1.l 1""1 ; 1 11/- 1 11 1!. 11 I ..' . 1 11 ; ,! " 11,I;1/ I( · 1 ri' 111 11 1 1 1 1 " : 1 1 1 x 11 1 1 1 1 " 1 I "ý ill -) 111111111" _ '· II- 1 1.:1 111 ''r .i 11x 11. III1~~1 II III-t 1111 11 11111 111- il I (ý·II .11: ·111 r; 11 '111 " t·; 1 + : I 'I I'. ý n1111 111,r 111 1111. 111.1, .1 11 ýý1· 11 1".111"I 11 . ! 111,1 I I'I1 ( 1 !1., .. "1' 111' 1~1t 1 ·ý· 1 1:' ..111 ;I ·l11111 1 !11'111111 I1- :.I· I ,"I,:",1 , - 1111 .1 111x: 11. I . , 111·11 11111 1-1' (111", 1 1 11 ` 1i! " 111,.11 -1 :: 1. 1 : I : 11 1" · 1 1 1 : "I"" 111, .... .. ~ , 1, · Ix 1.1". ,1 1!11 ! '1 . 1 1 r ! 1 1 1 1 1 1 , I I 1 1 1 11:1 11 , ce x l 1 ý 1 , I :1 1 1 11 , 1' 1 x 1 1 :1 1 ,"1 t~ 1' 0 !1. 111 ` 1 ! 1 I 1 ! 1 : r 111!11:1111. 1~ , 1, 11 11 . 11 " 1I 11 , 1 1 1 ~ 1 II ,I I 1, - 1111"%11 :111111'111,1,", :11 ` ! ':11 ! 1 1 '·:: j, 1 1' 11 1 - ." 11 1 11 . 11n 1111'111 11 ,1 1 , 1. :ii, 1.1: " ,.1 ' 11 111 - 1,. ý 1 i;1 \ 1 '11 . 11.11 ," _ ~ "1 !,"111 1' i lr .1 ,1 .11 1 1111 ! 1. I'll. I~ i 1111.., 1'I:: 1!1 ! I. 1 1 1 1 , 1111 ' 1 ~ I' . 1 1t ai l : `. 1 11 ! ý 1,1 1 , 1 ;.11 , !! 1 .1; I I It ,ý111 .... ' 11 '.I. .ý ' I 1,,,'1f . 1' '1 ~ 1 11 , . . " . \ 1 :I1 1 I I, 11 , , :1 _ 1 ' I 1 " 1 1 1 I ; . ý 1 ý ý 1 I'· 11 1 1 1. 1'I', I 11 1, 1:, , , 'l " , . I 1 1' ! : " t i 11 11111 ý I"" 11 . 1.. 1 1 1 '" 1I " 1 !1 'I.I. r 11 1 111 1 1 11 ,1 11 "- 1 11,. .1 , 1 111 . . , ,:1 /* I i 11 I''.i. .'ý i. 11 I;1., I ''' ý'ý1I ,1,.11,1 !111 -, ,, ,1 l',ý 1 " ,,i I'1··: · I II. ·I-. 1 Illllll··l I I I ·/1I· ''I- I 11 1 f1 11 , .1:11I~i I ., _/ 1 1111 ý -11 , I. . 11, I,' 1 ·i i 111 .1·1 " .111 " I~ 1.11 1 · t 111:,1 111 1, I : 1 r I _ 1 1 1 1 11 111 1~ 1 11. 1 ,1 , 1,f "1 111 1111 1 1 ! ~ 11 1'I - 1 .111 ;11lll I I · 1·111 11 ~` 1 111 ,11 11,,;/ l ll .1( 1, 1' 111 1. 1 1 .11 !I 1111 11 ý1 - ý; 1 1 . 11i , - ~ I ' 1 11 , , 1 .1,1111 1 . 1 111 , 1 .I· · , ,1 ' 1 , . 1I. 1 :i" ·1- 1 11 11 .i I· 1." ., Ii 1 1 ;'1,111~(I ý 1,,,.11 i1 , ..I'1 1 , 11 . 1 1 1 1. 11." 1. .I ~ ,ýi1 , , , ,I,1 11 1 \ 1 1 , ý 11 `, : - I 1, "1,1 1 1~ ,. ! 1 i..!1 1. ." I _' .1 J 11 t\ii i~·- nl l··: ! '. 'I- I '!1. 1 . 1'11,x, 1 r i · 1-! -: 111. 1. ,I ý. · 11, I I, 1 ,"Il _, .,.111 1 :1 11 i ý . , , 11 1 1111 ." 111 11 11_ I. . i l I ",1 I , ý ~ 1 111 . 1 11 ';x ,1111 i Il .II Ii- (li li · I.i 1: 11.:1 11 1' ;iIl'! l.\ \1 11, 1.1 \ ' ! 11111 ( 1: 1/11 '.lI ,.llll : tt 111. tttn:" :1 I (II· i l ·lillllý 1. · 111 -iln l f.I I\n IIii 44 444. 44 I\I brl :111- 1! 1. 1I1. li fit: it.. _ l i Ii;.ý /Illi l :: 1III1(.I1I-~rý 44 4 I 44l tr t tt t I I : I: I-.I i'l: l llt ji(·;(/ ~ t :It' ''' "1 r:: t ·' 1 1 I::. 11"" i. tii' . II I t. i-i:I ii ., \ III·1 . .;I,1::::. i t: , n ý,t ;: t n l ý " .1 ý :; ": ýt ., I. r. ttt - "::. ;t \ 111 1 li tl ll ttr I 1:1.; - t( l i. t 1". It :." It Il t"~~ I j . t~lr- Int! :n r, i ý" to I": \. Il. \, :: i ;11 . ·1 ., ! i, .:,, 441 .t tl1 n 'I i'i tý" ý." i t .t ý tI1 i~·( l: j·( I1 Il"ll : t. t:, l ll .'r~ -: r. I .t . "ýn lr'. .:, t ."r i-. I 1n t 1t." r 1lý ,ýt t ., .l i- n t4"4444,, tI r~~~~~~~~t~~~~~~~~t4 4 4 14-" t " r I~ " r "i n i lý -" t I . I t t r t I l I \4'l\44l~ 4 4441- 4 4t'i 4114.1 4 It A.týt 444 Ir 'II"44~4 \ It' 111-:44, .t 444444,44 N il it: . -t:tt 444'44'1 )It! 1441 Ntttit i1it~rr Y llllil I 1·I 1r.LL·· I;II 1 I ..... n . 1r1il . :I I "ýI· li!ý1 / ln r""a!` i d . I .1111 , bi i ;1 : i Iii ý 1: ,,1 111 \, 111 :r.. . , 111 ,111 ,.. "1, I f .l~ i i. ,,/l· I, .1 ,1' 11 1 , t 1, , i,ý ý11ý 1".1, r111...,..ii. I ) I ... i l'i \. l I .1. (·11 r",,,r t,ý, ) li ", .· : 111 . 1 ý·. 1~,r , 111'1x55i~l·. 111· I.,:: .r ý.I l!· l. II \ :: r .· I "I . 1 111 I I~ i .5 1 .1\ ·: · I 1111 ,. ,t ýý11 , "., 1:155 t. 1 11 :, · 111 11 -. x5,1·1'1, ,II- 155 r,· 1~x111II. 1'I. :, " t. 1 ~ 1 '11" ,", i:, 11 . . . .1 ,. ., 1.!! il r 1 ," v 111111' t111"\ ", :1.1. :::11 , ,1, .1. 1. ':11 1 . i( III1 :II 1, 1 11 1 111·.-· 11 5 11 k', " ,1 1 "I (11r1i :111.: .·· 11 ~1 I· I. I I ,1'I, ',11,1 " 1111" ~ l' 'I ý "1. ,, ! ý 1i11 I ý'Il;i~ . ; ,,I ( x1' !11 1 11 1 5 1 1 , , Ii. , ~111 1.1,1111 11.5 1. 11 I1 ·1, rr, 11 I 1 ,i ,1 ", ,,,1 1 ", 1., 1.. 115:, '11t 1,1 I 1," 1111 1.111 i ll rl !\ . I .11" 1 :,11, 11 1· I I i, 1 , ý . 1119 11~ 1 .1 . 1 1 1111 1 11: , ! ` '.' , ~ ' 11.1 " . 1. - , . , , 111.111 , \ ".. 11 , ! , . . ý 1, 1 :' 11, 111,111, 1111.·I· 11 1 ''.! 111"'. 1 1 ,111. 111 1 1', .. · ·. ·· ·:, ·. , . , ., 11 111+· ii r l , ".1 111' 11, x1 .1r I I, ,1 1 :11 .! ", 111 1 ' · ý1 ;; "11 1 111 " ', 1 , ,., 1 1 , : 1 11 ' .. : 1 t1 1111 1 11 1,. 1 .1 i 1 ' 11 111'I ~1 5: , ..1 , ,II~ 1111 . 55 '11 .... .... , 1.11 \ .)I, i: , x 1.11: ' 1 555' .t .. ,ý! 1 1 , .,, .. "1 , , 111; . " 1111 , ~111~11 . , ;..I 111.' ! 1 . '11, , 111,1. , I' 1 1 1 1',~ ~ , ~, ,,~ . , . " . 11, 1' 1111.; ., 1:. . xli. 111· 1'1; ,' 111 1, (x)·· 1. 11 ' ,111 : : !Ii 1 ý 1 ,(11 1 1 .1. \. 1111 111.' ...,I j I 1,. ii· l liI · II .I :.i . ' 1' . I ". :.1 1 · 11 111 , " .f n , 1 ,1 t :1.' 1,1 X -... .' I . !1 i I 1·11 , 11, 1 1 , ". ii ,... r , ' ,1 ; , 1111 'I!.~ :·l,~ \11111 '. .11 :. ~':: i I s'. 1" ,1 1li -11' I"1 i .\ 1 a 1·~ 11, , 11, i 1, - 11. . ;, u1 ,." 11 11 111 11. II ,5 :'11·11. . , 1 ii 1 , .:11 ii·,·, ". ! . . 11· 1 , ~ 1111. 11,.'. t,.. , 1,1 1.'", , .,. ., r ,.,11 1 1. 1'. x I xl ii· ' ,* J , . I:it IIl', I I x v'x' ' I is il 1'(11 iI , . .'. t'., ·, : :,, r r : ll ' t .f . ; ý 7 l+; : i ' ' ' '· I lt ( II · · , l ' `; ·· Iý . Irr,· .I Ir.1 _, J 1~.r -. I t I\I l \ 1 Irr " -i :., :: I, I - ý, rt ,rrI ~ ii I · :I I · t il err.: ~ I :Ir I 1 ýt111,·: 1 ilit·'lll l llll .,11 , tlri ,. . ·· lx x ii X'Ii.1111. /111/ 11 1. -· 1 , i 111··? · xi..xii.< li I"I I S r" \ , \ \'i , ,l lx.x' l'. { I. xx ''r __ 'I 'I;,`, (, : "t.. , ; r 1 x l! "I .. - :~ ~, .Irr . .- ..,, rý r r11 ; ,. , , t":,,.,. - ..ýr.ý. , II ,ýýI _- ".ý1tI , xrVlt " I i I I . rl ý t ý . ; r , . l 1 I 5k I.1 111:1!! InI. 1 11 1;1 .' ,. . ., ,., 1 .. .i 1,1, ,. ~: I" - I: !. 1 1, " t 1 :. - - .! . 1 1 7 1 /· · - ,1 . t " , .11 !., - ,III . 1 1-1:1;1 1. _lil I·1I s" I,.:, ý "ý 1,1 -.111. 1 i ý1i ..,;, ;u I1; 1 . ,: I, ·, i· ,,,,, ! 1,11 11~·;,i! ii 1 I·· ·11 '' ··· 11 1 .1~·1r 111'. ll. I~,, i i II , ` <~; Ir r l r1\1 ' "111 ' I I 1 1'1 1' .1 ~ 1'1 11 I "` ,1 ,! ii ii! I· I'1 '1 !, , , 1.1.1 r`11I~ll(\ 1II11 1!II , . 11, ! , 11 1 I ""1 - .. "!111,,,1lll? l~ 1:t 111 ý. 11. 1,1 _ n1111 \11!11 ý: 1111,!,. , 1 X 11 l l" it~ t I-~ 1 , _ ~ x 1 1 .1: " 1!. 1_ 11' ; " I' !1 '.l 1 ,1 r "ý "' 1 1,' .. 11,11 -r~ ll., 1.I11 '- 11,11 ý. :rl.l1t Iil..\ Iijl.I Ll lilý - '. t',1" : i. Iri. ·I ,,,,·s ,,,, 1 11 ,,,, , ., 111,'" I !, rpi , ;1 ..,, v, I~r111 ,_I ;i " ý t 111". · ·I 1 i, · 11 :, i1 1 1 11 , I ~ 1, I '1 1' ,,III" ,I! I t ^ 1 111 !;;i1 i 'i11",i.I-ln: I l t lrl. - !11.. .· 1 n . "_ , :1 n 1- 11 !; 11 ,: . 'i 1 - i 11 'r 1i I `I '1't:: i 'ý 1 !1~1 t " 111 111 1111'11 11 I I1` 1111 `. " 1`11 . , 1 11"' i1 ,:-1"11, 111 ,.r , ;`..,,,,,, .I ,i, 1 1 :1, '" 111.`111; ·.(11 r < l "11 11 I 1,1I11 i 1" f 11 1 , ^ t 11111' ' - c 1 ` , 11111 -, 1,! 1.1` 11,1,.'- .:i,.1 I tt ," t ,"1r. iý,1 1 t1 1:.l ll - -. 1 1 ` 1,..1-I~1x1: .11 .,1· · I ." ,,, , ! , .. I 11 i . 1. , 1 11. " .."111. . ,1 , 1,l . 11 1 , 11 .",1 -· I . 1,1 .1" : 111;1 , !1 ~ t~rl ` Ir ."-_ .- ,1 ,'" 1 1'11. 1 11 1 ,"rn 11,rI rr ý ,It· i11i11^ ý1.1tn , , 1,+.,1 ,1 ,,"1 :" 11 1 1" 1 11 1 1 1, :1 1 ! -i , " ; , r i - I 1 1 " ' ! 1 r 1 1 1 r ~ 1, , . . 1 , 'ill ' 111 1 , 11 _ ,. .. 111 :' : I 1 ~ "ý 1 1 i .. ,. ~ 111: . · ~i,.. ,. Iý ""1' 1 ". I! "t ý : , , .r, I.,"" 1 1 '1·~.. , r 1 , ·1·-. .I I ·! i· ` 11 ,11` I`'1 ý"'I - .I. Iý'111 ýii i· , 1 · I , t1 · 1 11 n ,.. j I'll I.I. , 1 1 11.11. r Ill 1.i .1·1 1 111"I· ·· I i 1'1 11, :. "I . ,1 1\\ . " 1 1 . ý I 11, . ! 1 1.l - i , ' ý3 1."111 ., 1 111 111 - 1 111 ji- I ;) l / 1 I i. '1 .-.: .1 1,1,. t.,1 II 11 11 n r 11 ! !" 1II·.11: ý, ."-i -1 , 11 ,r 1,1:11 ~ " '1 t'1 ..·IIII ,11 ,.:~:,I~ I .": , I · lljlll· i II) l? 11 .11 ,1 , ! .1 1. , , . 1... 11 1; 1 _ _ _ tl., "11 :~'`' ·:;'- '': :1111! t ' 11 ý1 1111, "~I- '! '' 11 T ,I,.1 rI l i/ I I·Il 1 if "., - I ;. I II . ",", l i11::,,,11 ,"ý· : !.'''."., .iii ,:.I.:, ,n ,":I :I "II ,.,r ":,:II ··1. .I ,n II,. · ii · . II ý.· I",- ! ,I II. ,III~ I., ",I - . \ ii\ :, ( Y I, I ,.,,. . ~i "I:( . . Ili II ,.1 ..1 -!iii:, , 11. I '," "l .I· I~l ·I,,,,, ,II ~r :,:I = 1., n I, - ,I " 1 Id . ," .i·. . I·.1 II. " .,I:1 I.' !,I~ n 1 , nI I .,ill: .!., ;t I.. : 11, ." l-·· 1 I/ll , III, t,.., ,I ýil I , :I I 1 ; , : ý . ,, ! I !: .., .I, ,Ii i .,!·I ~.. 1 " 1 ý I , -: · i; ' iýi ,: . · ··. " I," - I , · ':r ., 1:.:1-I+,11',. , ·.. ., ,I .III , :: ", I".... I:IC,ý t'ý :It 1'r - ··, I, III Iý ..1.~ .. .I- "i : I , ,,r.Iji: I 1Ii., I 1,1:[I,",. . ..I ,I ~ "I, ,.,.1:·- 1 ~...~·_ 1( 1:1 S1 1' Ic 1 1; 111 '··l11 · tl~ý. II InI,. ,.. " 1I,,.I 1 .;. : 111 r t., 1., 1 ,In ý III, :Il I: Ih ý I,.. .II I Ii ~t Ir I , Iýý , II.! II, I~':ý I II I~,II':IIý_, I 11 Hil si .. I Ij I . '·II tln ý, ,I t,". _ ý,, .)1 II,ýI·1 :I ~ I ,; L ~I;, I ., I! :- ! . ý II h ý, I l, :r l 'ý .. 1 ,ý .,: I i ,: " 11!," I r a , ,"1.., .,1 ,,i~ l. "I .", r : .,:., , , '.N t', :,' I" I ,I r (: i '; ý" I 1 II(I l(··1I'~ ,. I:!i :, I,,,,"ý.,ý I., .r\\ l, I.,ý.. IIIII (-I tI ill t 11 . I` l i , ; i s i , ! ý ~ ; . I I , r l . " t , i~ t l i t . I i :, . . , . ,, ;I " I . I r 1 r l - I. I r ! t , ~ ~ . I, l, . l r ' "' ý~ ý ! !,-rI, ,.t 1,, ~ . t ýi,:. I . il , , , . t :, Its ,;, t,,, i..~ t N ,l ," rl I I, r .. .. 1 . I.. !I I s :! tI I'll ~ \ 1 1 I :... .......,., .I' :., r , I r 1': . ,: .." I !r : ý, ."1~ ,I,ý I ,I_ x 1 111" . . I. ., - .. It I II.i i 'I~ ~ ~ ~ ~ " 'ull I:1`1! t111 . ,tli a N \1 ' 1 1 i l, , , 't 1 1 r '''''I I., 1,1 . .1 n 1 1,1, i, t II ,t all :.. . 1 " !~ ~1',vttt_' !: i _it · r Inrkm I n. 1 I ~r1 ,. 1 Er, :,! II.,, It " XI & "1 I I' 11' t 1,1, · II·)ý 1, i· (II)I I i i - I( 1 111,1,, 1 11 : " I 111\ I ; 11,1 1 I 1 Ir ~ , ;x~rý II.: I 1i,..1 I~i.ýxi. , : r."I.. r ; 1:'1 , .1 I 1:." 1~1,,, \ , I,." x ," .., ý ,11' u n ,. iý 'x, ,.. 1,"!,x1. . ,II. 1 111 ~ 1,!1111 ' ,t:ý x+ nr i '1x r x "rx1 it ý, 1ý' 111,f __ x1:1:11 1.1 111,· in ~ .,,n 11 ; III·. .;fi" r a xl Cu tnn!n!" i" .,,, Cl 1,11~· 1( "(':,." su'"s ri "rr 1rr now ,".1"11 1 I}1 n(· l .i 1 ·/r :;" r.. Ix n'11 _1' II:: ll ls. l rt: rr nt 11'11·1Ih111 i··lil nl E . 1 ......I; x1." ,r. n"·Tl~~i ii I II,.\· 1I1-r 11'1n, ((rl 11 , i(·; T an.' \ 11x'r:, ,1:r lnurlr!,". 11.1, \),,, . 1 :,,:r. '1, will- nn,:: tc, 1 1 - ,1 "I",I :r1 1 1.1 x ..111 ll. 11111 Ilil I.I., j ilt \N'. I \ .:lAo t'A .ltpII lll, L. L " , "P llllq h],zhlv vahll",t Illlrlllidhl. III nn ln belmd wh°Y. _l X .l,< 'enul i t New t Ilt )kprices, of RlEEB & 00'03CI, +:11 0 Ct elret. SIv + h.irulydy acomm.nhndd for the following dis f "" l.,{,.".;; ,1 nil itf toost toiliott toilt liver .'t !i{ nn(IlI ;,ý I 1'l , S ev-itt aInco p.lgrt,; femole aickn hoet '" ' ! I ll lt l I: tC i hncildent to mothers; floor Il, ' o t t ,a c l'i;i et oltUt optito or de- - , ,, thr fI lir er hl , Iealnch or iddi--hl . S"'" n h,. In f ni)PellP nizerv s t lnnm ora, inebriathen or ci ',ll meoiti.. c' odice lictiot of eal ailds; rhe : :l. i.:lrl r :rolnir l or ifloatnltory;ne rvouo or If!'ilHJq leol'l+,ol r.lhlvvareyty se'rulla, ,0t rhelms 11 Ioc;'ohr t.ybultttmors, and inlturee cmplexione. ! th. 1 ·-: ,,j; " r ! , . , =~~n o i night, codl doily iritabilit , .' tI :ll .mrr eomplhint, and cholera. ,"": I. ",,r di'r; cn o 'rn wn peIR ns; norT. andll tu.o ý'" ",,'' . , e it h .l b IIl; I • +, 1 " l" ,e l n a n d a lpitn ti on s o f thlc u h,';-t : I-ud h<1.d 1 ,; h .ooof io l o' oe ofth e titi tioen; and fo. "'".e''e' nI'l dri·rc izd ci J omsliurns in either b erx ", Ih,.,h bh ,e O]Utf to oen m ane tni v rt iitt 'e t I by nov other. "I," ir,lu" A nintcloe !r.i, It'lr V Ft-va s' medicines in. ,ot ,I. Il o.e r c::.l.., II c prcdl U es t Pl ih offecots as will in,. .'I~,rll ti:ei', I'; lll), ltle superiorlitv and induca sucht :, I t-r ll ti, . nn it t i r nll t to i.tpe.c id i unqueltiola ........ t,:irr, e ort e ou,, O nHe.. ncf. r o th o. , o" \,i 'eterti ir ei ofbore too bl how as tnolnto "I. .111 il.Il.. llr rn* C.1 it is impOasihbl to glue shed' ( '''rr clil -d, nrr coma it rv'nces entirely cured of , h::N: - rn. 11 0 ,i nir lI, bt DcU ElansT C h;ianO lt. Pills. S\' 'lT: ,t I,' Uit I- AN 4A--First Jtilicial. Court. S''T OF I.()iISI\NA, To all whoa , J t;n,. ,' s I' . ; Ir , t ;:, . 111 : " ' ,:'p, sne a sale Mlle e by. I l, t 01" (o -lcce a.s tihe o!erlyn o t lehy ., H ; d. l, .d t ti', 1 leo k of this cou , , 1 , hq.,. ,i' " I,. t r·. d of s I.+ I " ra I '/ecorded on the od -..t ,t.\ i". i' }, !). 1'(11. fort to tti?. inn nr nlverlti t ac , i 0 . rof ill " Lciilt e ofd tiho t:",. ,1 .,1,i : . tleto "A.O t'X t n't the tfurther assu." r:;,II e,,t t'llu-l {,C u: u g.s, is at ,l(ltl 'ii atlll otles" oltaroved it, t,}\' V, t hrn fa·re, kow . , Sltd rill presto nte "eelet£ i, r, ,, , ta tlbl'lh" cited amlr t:hn oi-hte sd 'i t e nn e tc ,I, ;tn ,,l 1,"lil.i.:,l y ul h lof the ii st.hTdieial District "JI , ialmi htll,, t11t1 ll l l I t le or el n ill a d tol b,' l '(I I" ,'. I ,,, l aI.'iht11lt .I. t"l'nrr In conl lgtl e e efl n)n !'.. l'li I. 1 Ibe I ·II .h -(·Ir IIII •Of.RI I t l. tllnlt ofthecouti ! ', r it h h.. eebiI ii b l;:e r,lll +., <,r at irr"egiularityor III 'ý'' hl it 7, r le l) ,-llctite , 'tt -itftIlvt rtilet .notooll, i ,i. tI" :tiI \l,"lllll e, I+I f.l'l!'Il I," , It, the. dlerl lfect llsn e.' I Ir. !l,,, ,I'slu ll. I1o olthto thi ll t llT lroll the dlay this lnii n i !ir"t \( n illn·ll .I t 111 Ib l iic|nr m} er willy theil t:Il tt ttt t1: ttli" ttlttt he el i trlr r t city n logatedo "f, I re l h( l p II Ibe th the S I ' ,ri 'of the p iria i ',h nt .lMarcia A. D 1833, by vi .. , ,: 'r<, " t trrl e l:11. jill ,',, l'iehr' Hit the tllothlaI. I,,",',m'r,. . {I . l',:14, ina twit e it llied lames Rar., i;b 1:1- I . 'n.s h(;,I. et No 15,1t1i l ci te tnekclot ol's ' 1. :~ .I. hi "a', ltt oame t l t:'e Digtt s heera S1 o ' -1 n 'l it ot lf t ow oto -fivte th.ootiad id r, p"ýe,11 1 i ,ir -, .,f ', r Hy·e ac 0-,1 in the J diita' to-o,-.t:, pk++.'-', toot ncictt ",'v ot reorto e gc tdtogel o ltlr to~I, ol , t[ttol o ot1,1 ooott ,|i llts oo hereon, rightt !: .' i' "!il ; , .: ' ;,, ( t~f~ I t·i tot t 11, o tt.co " {h o re thi :co t ot a itthl tlonlll heon h " I ,I ' i'e' t il [+ :.I ftl.mk , . I l ctl t t l, tt cil t otI rc.tl oni Il., : "l:l·lll' , : Hit h ine nltr o Ol d L)ve e llld eet ·.li,.I 1,otc'lllllltlg ti r-t o.hP, d extend'ion otttt.t-.tlt'e , I ;t:.oit t.oto ilte tttltt otglte o u tt tt lry hel n, aI+I .: 11' X~ 1:ll ll' tS t yIr) ll e hi f Io Celeste , , e; t,,t,.r gI,,, .,'111 t, t oct lt . t ,t t,,x.edic;i sixty. eltlt I ' tit tt, lit ool ft l, otllit tled,'s t' .l, otla olle ]to itlI I.twu o ,tio tttitr'ttctt. rl . tanoer rigbht.gle a tt , '.!. ,,h ,n;; 11,1 , u,:i hrt c., t. i,.l..s n I li ci eighths of , i.,t h ,,, tit'o llt t I:l,, talry ..t,ttt loi totu'a Ic c ope 't}o e tto ' 'i i ! i ll ' A 't o r { a ie A 2 3 11 J a n - Ie't, 1'tlo : itýllh '\ '1 1 :U, art l itd b fore il oiTE . \' .1,t, : 'ob1,' 'tot l.. lwhm ,: n"tlo t e of thl e ': tin,1 tllt Ott toiok April, o 1838 , o F {lit \{'. t'rnntmlot l I otrdot o of totoota antd So b'i '.:0 h Itto - A t t t ,i, 'otot, ,, ttto Ine t tflo'tl e -" oIt 'tt to,, too,','O t to., to cto to,' ttttitorl,11oto les ] . i0 tit , to1i't I oot: "iiowtoooioi d It Ittt o' tulto ioct I , o." { , otto Ott It I'+ '. t o t 1o11oto i ' tte S 'tittehOoc t11,"~ I: 4:I ,,, l't + ,.t,{ +li~lt b11e+ lh o tl ,, llli ttl f 0 t e r Ot e .tto ilototlot it, {,:onolo ,t itdoiooitg tl ot ct io boc e dhy to, : o1 , t 1 ';, tI qt, snt{t, itiorl nattoesdu , is ltot moch i oo ot.oth, tf' o : l t iithie oioe o thtt'bane , t oo in d t. ba tt, tits wtlll .to o;ttic i l1 its heretofbio i '1, 1 flhrir l '| ee ,l tl0 ilt the hilhes t o r. ) te t mnge the :, .i ,"n~xc otr to, lt an d . olre ot elt y o ticto iltcre thae l0,00 o itf, to h itt , 1000tu t ttlg Ott ope'rtiot ttruly 0no-' t Itntoo, stoo r ssig tioe »o{ t scotgittnt expctl atioio sti it, ,- tlt 11t ct le totit the at vo lto ge o e i ts ol th t o-I ot:oo..le Itsouot 't he mostl, tieot hove r ranaoo d' ll, ýe of iooo. pl'rI lltc y - xo rroits t eir decided t c r !o'nt ell'o S tt l oitl ig][a whilst ts use in the b," i, ai~d S oill . oltiitt, t vt 'I. ' i.t, er'.e It wa tt fi v.th o o'ol t o ; t'oo a t.'clo , :tltl it obstioaIl te lc t oteo t eru ttiot t i :, t oo, 1 rue Gt al0 tpt'. ia, II'rN t \ 1+.I nelill., . ' { IS, St~txeon to tiO r'1 '1't,.,n,,. SlhslNih l, :and I.er Intrr on AnatOl i%-. a" t I, I:, hi, 1 lea a, o l' p r I,(,ela.ltion in u sari,. :" v,.011.% ,o~,c al rollimale i il is r u ilt aive ' ;: 'l ,,I ; . , h h, I ll'l'.:m I lL,eac ee I i ai lta , thilst is :, I1, db, .\, I' I1Ift ,rl~ tl~l~ l lljhi, . 1Iw l l ,1,,, . i<,i cr ,: t.Ih' s.iele.e u sras t ulv n ts usually ex ;'' ;"t A t, i o mi c pt'lil hK. S'ltli (- II Ili'',: ld, II I{ C S, Phi'liciian to the lit ! i.'' "': r.tt ,It:ý.l t a I :n llllilld I1la testilmon uy to the :!,:, .h- !,. ,,!,c .i;;ie•,I ) n"I p eps:lnlioi+, wishing you the aet,1,t, in an aple renatt lfot the i ,ir:.· I .,.:';" illi, h itlr in brilngin it to such no, lso· I t p \ l"( p a,T, I' IS, lllba-eo to Guay' lIn-e '1 I,,, i.ý 'f . .,i.,.. a hick has -n'traded the admhdli." o, .. i,,h, '."' en y patients aflihceld nhitl :h, :,i .... ~ ,h,,· h dl satisfied lts e tlha it Ias only, ! .. , .-~ , ; .. .;nll " a l a. M ay the sue ers. .,t>.,, II t'<l, :n ~y atila sjpedil re tayyou for foul" r,·~' c·Il· FII S P It S, `arc. Ile :lril ,i¢ leii il:llhl.l4 to bty }sae I'ttl·taetin.svenl ,It.. (.t"f N-elr llei ltl. :I' a bll Ich had hitherto baffled dý :,I-'l' :es r-leett cit h, h i i ian few diyls-I toorl nl\·=: l lle l! Irl lnul d etle t t In'lew in my pee if.pulica' 1 n vu rrclimnmelll aunt use none F lo(:\\- P'tat, M 1t, Physiiaun to Guy's It t. F ',I. "'1'Ic tlli, te-t blibhl I havre grven your medicine :.TI,,,. .:aic itt invhible '(enses thus tar, ;: ll i.,ý: m.c me to i:e'1's.-let in its tee, and I deem it hinu:.nl:.t tfte islicc d at f tutl toadd my feebhle tlesti. i , , ,. ,1 , . u d atl l C I I : i i( t o f i vi r uiun e . }..,". 1, t: 'Ialtl-r,·, AID FR It S L. 1 , rl .tlinll i..11 i .ill(i.-P Ihanks for t .e vt . u ble pre sPvt oIf V0tl/. .ati. I'mo liltl cure of Goll.htla, &e. I l rlglnltwl tIla, \o lotee at lust btosghte mndlsinst i'.,-,, 0"l~hich till prove a !esidteiatunl long tuelht fgr t oirC a Lenih l -I-a sule, speedy and ellettli. esml i ute ofi tli above blass. ItI alordm e gr.st plelum h II bshtleg toe 1 tha orl the valuable qualitieofsyou, \tb, rei It l essoa, lthe pIatrklltl r coultd here t- reiels i """' """" "t""""""i lstti"Idl)as cosamedattosesu the "'n blet t'astst tht tsagantat baeaeslithcttet5...,g5 I0 , 1 s .. lll, iht ...beIlis t lill, .rillnr"irts g;t:,,.: I coultellte.:l r ldmlla isetrsuingpublic. tite e..ifnllllhllalttntoaa this ,ietraltiun elnjoysh above III ,."I. et i .tts u eatt, Ier:t, t e t e.t- t t up ispotl--th .et t't.;'- its tlstels ttiae, with no ttstritlon in dlet o ca,,l'tdela lnf.arom hu'i. es. 'nlaselli edlldid ,';llldd hfnd his muedlicine·hi;b lfl- usetld , an oughl nes..e ilo I, ' Illbly' th .even l e,:,tltion posIIsessing the il v.,itn-es wihich t hdo ess e comblines. .cA - e, t nq, in ; t h e;r ý l e lic~ ll . ie a o t lta m p et t . ctc- ol' l'"it," ditlu cl, sn,,- it the di ssae, wthiOdd ids I s!n. . ,.i", c5ultailitig utiall ald om!le disie . Ita" 1,alr by S111.SS kCO. SI. ]1 .iidnn 4 Caiml Stri~eetI. ý %CtlN-25 Mid- r itlee 1.5 h66· Jpdryed Y4 bbal S .llc lllcl .,. ('I ,inl na ti c ollred. hIe d i un g fro m s teik t' en ;'I .',ill.#l-l! ;ntl f," t:le ,I,v TST.iAON & AVERY ila "r,.tseefs

Other pages from this issue: