Newspaper of True American, December 4, 1838, Page 1

Newspaper of True American dated December 4, 1838 Page 1
Text content (automatically generated)

__________ N~~~~~Ill OR()LEANS '1 lSI)AY' MlOfI~Nilu i)I-1A I:k4 V .- JtoIW? ý ý, uti l.ll 1111 11-1(· :11'1 ~·I ii I , II, ,1 I 1`t 111 Ih y 'al ,ar Ih t It , I,I r n h I': l ,I I 1, h, 11 I; :,a tinr , n i·.H t . , -.. ,\ - , .~ I', or'I, III. ; I d"111 l Ir t" tII +- \' +,++ "t ill- v ., lr t 1 ,:I III .l t "Y o o io Y aaa1 a Alll aa '11 Ia ,ll. ,,llll 11 11 ~ 1" ,, .I2 1. \1 SIIId r Illtq r Hlll Tlll 'l l lh I ,1_ ,I I,. i, I ' 1 11'1 ,1,.11 .".I I . .. I^ at"h . l a I a , ~," Ill ' - I.i i a', I, it l'l 'aIllal.''.'a lIIa II'1-II aa ra r, i F I I'' la Aii l l i.. i n t Ilf t + , ' , ll r'1IIll, III III '.ll ti ll a'aaallaiiall all aaaa aI'tY hd '' aa a +'Ia'Ia'a l +,l I ,I A lt a alll l . 11 lll ll . "111 " lll l l ("l i A'IP I th tld' r , It' . 1 t1;- I ,. 'al,,,'v - IV d "lll ' ·r, fm I' (.l t ' u I 1 11 1. I 1 + It++ 'l t I J 1 "'i, i I' o A1, "y1 ,I 1 1e' br di 'a li aaaaaa I,,o ffynd r 11' I "wl- y, E Ig ltaa tia 'a'a o lla ;-aa "I "aa ,- lna,aa m-'l " I - . . I l j,' , - fri a Ilalla r' ii'a hla' I na''a t. h - hh .h III. ahl.;i' ,i all' t , llail l a 'Iaaa 1 a1'111a a iaalaaa ' '.ia ill: , " |lly lb l , 'd ' + 1111 f ." .I1v " + < " lt I ~ - 11"'- , ' IIb , I, I '"r , r Irl . o II:, _- l r ', i ?j1, l i N ,% r + r n tl-h.14 +1ta 'a 'la. a j l.." 1 aIa '1 1 'i '1111% t I '') I R ,,1 , tl i '1 ' I. 1 tan '' (to iltrl c l'a tl+ ,I , . pea ' lihgll na ,trla i' I .,h (in - .a1 1 ' II' i 'a 4 '1.UI ) 11 1`l AC I , lh. It.r l ' 1i- I"+ , '' h.'I.' a ,i ,, ,, , , at lli, 1101'","1., 1 111I.1 1r0'',1 .'' 1o IIIa'i Iaa, t r -a ill41 ~1:'`,I '1. rli n III · lfll l 111h'' 1 , i 4l11 II' l iI+-h'+ l t -Ia "I'+l., I alltl' ;, r ,"+" ,I , I 1 , 1 1 I, ; IN ;t l". IIr Iu":Iiahrd 1 lu" if to. t '11 1.ala ' i f'.a"'a' I uI, 'a I' iat l ly 1ya I +aaa Iaa 1,aa1. I l ll a.la lli "Ir'a''11'1, Pln il i ,l.41t l 'l, 'til h,,rlhbt :t I: , -ý1~ I-,+, I"; m i,. ll u ?'. I' 'I I I I, t I'h I I ' I Tn I l rbab ll i I I it " N al k l'';.-.- 1 1a'aa 'llaaI .aia''l I "" , 'lalIII. wi llitl ll l ! o ir r l''+ do"bb 1, IIII I' i I lllll I + "I," 1n "II al .ahla'laa . ,. 1. i' ,I. I-/ll "wa1.'a form e ll+r i , t, I..1 rr\ ', 1: , IIt tn sill. y of l.', pe'111' o montlriI. 1, ' t :'lo 0,;I r IIll kn~lI, v a'/. 1 r'"n ':,I I..-+... th+lll,'I IIr I, : , ll , r I.r,' t' t l + Intin , I1lin 'lIirir" i '111 10t n I, 1"i lh-1" Hll ' I ·I i' h Ih) ulr, kh, I kI a, ndm if A; . ' lr n r 1111. 1 ( sigan d 1rl... \ I te1 . 1V:(111"('.1 (.i. It 1 111 I (V".1oe , /'th r' .h l-\,i t11.,l . I'ii I- , :,lhl "4 t l ldl l I , , th· r Iiiov I. II..or l l It :I-i' I, "' +..ll l/ hd irll I t fi& llllled , - 1, t1 hll al.t1 lll; r.1 h ' i~-. <I!,, 1 n ul , ul tn, in lW ln' l1, 11 ,d 1l 1,d :I, ,h l " N114,d L .\Ie I)I, `P: I ,a :l '<T l.l, 't ill 1 f.-i l warill' | ' lii 'r, . b1,, ;t. ' , drh~ t i tr . -,t 1iii n u,n 1 . , ,t + I' ,r ,- u, " !lll:. 1),;.,1,,,,1\. I I~, ii,,!:, ~...~,..., I)r. Ju4,,,,.s,. 5 ,, I, I,.." . , I 'i., pitill /)·11 :1.1 111 111·1 ,I " ~1. I 1.. I11. .: 1 . ý,o ,,: ,I 1,::ýý~ , .Ile. '·11 \1 11111.1 I, ., 111 Iý,11I 1111 / I .,). . ,, ., -, _ Ion~ , +11I 1 .I o I IIl' ,, ~ : ýroonn,; l l1 r. i,,, 1 n "., 111". I~e,- 1.1 III," I;I.::Illr',. i,; I,,, , IL 1111ý 1 I r, 51i5is , ,.I ,,~I" ,"11 ,1I III I , oI a.o Al . I.II S o I,, II I ol I Iirr ,l the c ll.(l llt'· :llll Ill lS'' 11) 5515,, I,. - I," ·III(. 1', , ad pi 1 . " :II I I11 o -I1 O K, 1,"1. · lion I it II. III I, i , '. :l ol tes e II, I.,"~" 1 , 1 1(\'1 11 11 1, ,I I', 1:I· I I ., ~ .! I I ,n 1 *11 r , .i , II ''.' h , w ed IIY II 1· J hIIIIIdI1 11. h ,I ' 11 _ 1 I I .~I 51 In, 1 <11 I~i 111 t'illlI 111111 1 1~1- fi 111 11 , ,(l e~l us .ýur rl nt 1.1 1111· ,n the F-,, I , li L)I· CII· I · 11111111 Sold Illlllllll Ilr..ll·-I I 1I . .11 he ,111,'.". III,,1/11 11111 ha, in,^ll l 11 "11;.1 to", .o · -L'II it III , 5 1- )·11 !I. -,.I flcll,\ Il ea t ots' ;;,- Ill 1 11111..11n_ Ill.. ...... I" , - - Id il do ,"II h, ;; iaIII _ III. JIIIIIlirrI ,, 5,1, .,, !"151 1, 1 , ," II I.ines fr Ili e..."..n" III Ill, .I!1.11 rl l e~t III, i ."ll .1 he Iles Ill,1 tills aIll . o , ,D-ll-1. t l l i~ý 011101ieeu to 211t 1111 3 the to n1 11 ,1111 11 111 I., 11 .11 EII il·lll11 111 I1·IIII· :I III'. ý11. 11·1.· -111 llli· 1\III. I Dr. Alln n 1 ~\·1 11,,, the·. ~ 1 :; 11. 111'. of I 1(1 .1 1 I 1 n;: I'il ~ adot too, 11 till , -I,"I ( )1 III hr ,l( -," I-. h1 l .III,., nnmkin I II I1 n l Il·, II"11 I'oln '("i 'l 111. 4 I II ~ rllmnim ttillr II, ttim t , 1 1 h I I-I 1 IdI. Ie I tWO I ll Yet, , lin I -l till' " Loss efn fl~"nie, l:It"I:,"1,55. III-I,"nti·' l .f I:", x'1050 II.II' I I., 1h , 1n111"1 I 111 ·1 I e.- ",I the· III1/I I I~ ·'I I, ·I nnlilf~tllo h Ill-(II 1.-11:,i s 5t11 ,. Ii t jl·.,i !. II, - III rn+e wiii (I Inge;"IIII: I ,o 1 , o- 115 ,"1 11. 11 /111 . 1, 111 I iltoItiolt. ke i 2'- t r1 o1 .." .....111 - ? I Ii h5ll, ' analpack C nt' 0 Ii Inl~5 11 ~"11111 II ' ,il ( .......... 010 1 0 5 "IinI 5 "l . I, 5I11 11 - .'I. el !0, 11~ ,1 piiinj lrr, 11.1...1 I~ th, :1 -In 11,1 ~ 1~l·lli~l I " , up to ti( lojorI l m IIIse, lb oI Il tie 1." 11.. nl~l ltc lll'r I~ll kihlil II, 1e5 It Il. l o,", 1 ,.1111 . a OI 'aIII(P.l Il.. not'11,1111,'5" I,. ~ ~ ~1. 1 n11 10 loti I1 I' , _ I, ~ . I " tInl'iillti t 1. 1101 1111 I I i1,,,111111 111.11 a ntI rt' Ii Il. ' ' . 1t ' II 'Ii l "1 ~ II~ _I I 1 ~1 I,, ~ . niid Ie Veen nr111 1",I, III .1 1ý ., 1" - , , , (I.. IL L.I, I 1 a~lt.; t:1 lt 101111l111! l11)1 11 II ~111 11 (l iil' iij l 'l I llI·I· t""I1 ti" lon $, I~ the 1;.=1 ti , ,. . , ' I,. ,. tbeeu nlll n,,lt~nl.5I I l h I, 1 i 'rliiI nIt .,n, Uill 111,1~ n~ 1111 ý,t n , i . !I : I., 51 "I'M" aw I i,,. AI11 It Iwns Irl x1,..1":1 , e11, hs e11 1,.111 tl,:·( L1 reo ) Cllll, lei lilt IrIII, .1l Ih ' ,5s', ri I " I,' ' hoe Lilt, 1. 51..Edi Ut. dtro'gio r .. U c. ;, , . I " P t 1, (w lr- , I -, :ihs ilSin" tn g I st o Ih l I k lo1 : .I T'l N ' Ti IT, T.TTT TTI T; ITTT,. T I' T Ti:lllc J r . .vll IX11'h157 (Ioe ,'! I, lis,'"10 .) f rm o IIt sa~rlti, o, T iT T nT.1.lT-T " r, . . . It a h l,.H . iv t o h l.. o ,lu i ....) si l tl'FI;,d, TI .,T lT kI 1.'ll 11; T I, llT o i il II t 'Ih\X'I"I I\1'AD ( "1i In l" lo a cc's; I· ilehrI . t ;vltil/.l'r C'.'.tl .... 111: 1, e- i l' ll·· d -v.I.1- .lll h:t .l s]ltl)l; lllll'tl' liow :L ll g nl' S 'l l- 1 1 it,. Iv.onluhl l, o , B 3,h' i . (;vd.lh r, oI" Ne,.","' ~k, wh~"', InI , ,. unlli l 1 rII t. t( l : 1o, lit(·).l' I]¢ U:lllll llr I, ,I o i ,il .I'," ." i nsol c 111 ll r l l.r r :lnll o lits: sn"i I oll l rl I'I . '+, .l ) " -I11 I\I .P ( I I(l)|lI':Ih ) \i, llb I i T.I T! T T I . '"". ,t TnI,, ' T ,"' 1, T ". wT t hs; rI(, . h' , li ,,' m nl 'n - r",, I-,I,! '.u:ý . I'.".,( .:.,ull'.' , tr e h,: Ilionn,(.( <. ,.,g, ,l I'I( ,lh. ' I , r .;I11 XNNn i, l,, It~ .. .. 0 ., Ill(' 1,il[:, 1 10':"1. "' llt1 :lltd S', ; I' , l iters d I . 1, I1 IT \ II TI TTT.T TT T.I , 1, T T I TI , IT. I 'll l ,+ I~,ll l Tl T T.h T I * T I (. i ll..x 1 l I, i I N ,I r,"i;, 1,, l ' I II l ll ', 1 ta I i N I.ý ,I \'\h11; n(ll;,Illl i t"T`TlTsn IT1. 01 TTTT1 I : sld ,l loltrl1 Ilill, irI ~ " ti rKlTI T . l lIr g \'. I TTTT';TITn.. f' IT TT ",TT ITT I, i'. o i , I.,,' . " . ,, I .nil k nit' . Ir,,s I lg .; II.l . l r· ti h IX.N'+: r.t , 11,, IIIIr :,. l In:h hli: X All llllo, :inD r)," I I·ollol I( '" 11, i " e I'l.II (·]: ll·(tl "+'.t'I .]lt.',, * .u , 1A. I \.Il S. l '.II, . ...l . "1 ,-~l l l dl ll ol· Itll, " h rot glll:, C(I;.v .mll ( , , ' 1,, 1 . ,l n.,I, h. ,'I . ;,, . T T I T .1.., TI ri hi , I L1, +u ,hI, "''.. I ., l :u'd l' ):w :co· l , .Isl 11.o11 oli 114. I',1\ ,I \ l l 'l, 1i h \ \ '" \ li 'l.. ; I,\\ h j, l I' ! .l .".lll hl l.. A I' ," I' (g : ,,' h 0 drh l ima o I.I'Sr(.v l'1 n . i I l "I 1: 11 1I IT hTTT I m : gil T gil .t, 4 :n t 'I h "I' t1 I:,II I;IA ,.H, : J I \\ I ' ll ( l I' I', AII I'II.I II. IA N 1T IT , ITT111 iT lTT ,T - r I I:1,. . h . ,., 11 TIT.T illTT TTT Io ll s I I I\ IIV NII X Xli I| TIN \ I, I', , T,;, , I- , ' , T T , "I , ,T T T, , TITI T I,+ liT n IT i , n, r ,, TI',111 h . , I It'TI Il T' ,T IsTT h 'v.I .I I lTTTI f'I" i '< I nI,\ l t sIl l tI l" "-- 1|1.'n] d i, I. T T TT IT Ti . . T . . +, I T .T pIT ,1 i . ' ,T h ,, n L . ' w -+.l,; o .u IM ., r,.~ I T TTT i.,I I;', ,n, K TaITll TT i i l I I 11. I , ·,. .; \ I:Ll'l . I, ·· . \ IU ( F'111; l· 14 1;1: 1114 "/I. " ' 1' 44 1,11 \ 41.'"l 1,. ,,, 44 4, I "1 ,; ; 11 1l: 12', 44 1 11 ,1 1.. 1 '1,1 ~ 1. " 1n1 " ýý ý 1 ,111 1' it .11 11 11~·,, 1 1. 1I 11.I. il w.i·'· 1 1 1 ,-ý1 1 1 111I·~lc~~r i. n p l iN I V ,, , '"1 \1 ý+ , el' it , 1'1, il Ii 1I ,. I ,"11 ,,1·. 1111'1'5. 1, I, 1,. 9 L'. I Mtt( Illll.~ i l L' l 1'~11, 1.1 ~I ,111 ,,11, ':, 1111, 1.'. ", (, ill. \ (;ill ln i il l '1' p. 31110 00·l l·I Ir · ll~i c· il lee\I-, u ~' 11x1 111111 111 1,1'1' ,:e :r : , 15 11 1111 1111· 1el UII1I('Il~ll· II 1.111:1111 1111 "r 11 ' r e 1-11,"1, I ý,r 1""1 (\jl 511111, i·\( ( I itil.( 1111 0, 11," 1:.1111· 1 11 ~' v 1 1 IIII Ir I , I1I· IIl", n1 1111 e It j1 n 1 ll' l , 1111' 11(111111111, , :. . 11 1 a 1 n1 n· (11. 111,( t i4 , - k 1[ 1, 1·111."1,'1 , will 11 ".1" I'll 111.1 ( or 1111rec sets i KIv:14: , I1' ., jy!w d :1t 1311 re ply \:1.11. 1 ~1 1~' 1.1 :,,'..1 1,". '11 1 1111111", ill ii1 i re.11 In llll" 11;, (Il it' ,,1,'1, 111' I11111 "1 111111v ,, 1 rr111 ,r 1 I· L1 r1 the 1:,11(,1111 111.111 I111;7 N AI 4.,41 ,111'4,1', ." I4 1' 1 4 1, I4 " 4111. 1 4 1 4 Inlý illy .) i 11 ,'"10 n 1!1, .:nn, I 1111- Il \1 11v York, :)11 I1·1,(1·il 1 r '_ "l 1. 11," I I l I\. : 11, II..II1 I I l i~i. :\ B ill ttrigll( tl·I i, 11 .1·.~", I , 1:1, 111 ·1 . 1 i11 Is 'II 111,: I111 ll, ,d iv r I:I .,'11.11~" I111 r", 's 111. a ll, r 1 -6,! ," w_ I·I ii ill I., xtr , b 41,4 1..,,",.,44 I 44444444,44,4 1 ,4n1 , "il , 4, ri Ie l n I r1 1-v 1, ,1; :111 ,11,1 ' 1.111 111, x 111 I1 ll1l.! ,1 lk 4,11, 544.11' 444.4., '4I1 4x " 44444I 444, 4,444444444 4i 4t4- , '1 ,."4 4 44 14411 . 1'I 4'44444 : 441;v 444,4,444.4 ,44 ,1 . I I··( ., \Illnl l444ll44 4,1 4,,11.44,,,w, 4 1 p ll l 1, 11,11 1, , 111"" ,1,1111~1111. ".1~' 11 r.1 re 21111 -( ~. 1~~.1, ;ii I l.i· · ( 1 :.:,. 1 11 h11," Mll e., 11 111,1 11" 1, 11, '0 , ~·. \. ·,I I, - '.11,11" ,unr.1ll it 111 "r 1 I.I , 1" .4.1 1" 1~ 11:1 ,11 1~ 11,1. :n 111 _ 1 11,1 1 . el 'l \: ,,, 1., ,1 ,. 1 ! 14 . I4n4 , 1,44 4 ,4 44444 I. ,II 1 11.1 I.', -,1~I n l riln .lrl'~1. I ,'i( t 9 Illk , ,.1 1, i~ 11:" :r1, 11, 111 )1)1. 111.11/\ 1 11 s ) r."ilrl., t ,· 1111, 1 !11 " r 1n . ,1111,.., ,,n ' . 1 11" ; 11, 111 :11 I,'1 1 , 11 ,I ' ,II 1n I,·.' 1 I' ~ 1 1111"11 ! Ire it II,' II) · I I. i i ,1 ý1t.1 1 .-, l 11 " n , '. 11111 .1, 1.. .. n ll I ·il-l l , It ,, , :111 4`.I ,,,I n ,n re,44 ,1 444 4S 444 4:,,r11r, 114 444). . ~ 44 44444444..r ,1 \ /'. i, 11'. 14..iiI ., Ir14.4!1.~44.44',.4l 11444 ,4,, . ~444 . 444,e_ 11ý' .ý11+ 11n _1,114,4 \11 1114' 1~~~~~~~~ .44 1,, l 1 4f 1111nn '44 lr~,,1,. ).I.\ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,,, 11 4'i: II I1 1II' Y . I ,1 iN 1 : SI rl' I .I h 1143n ,.lu~ _ I'. I,. -'''"I I i" l'0+,,m Ilnari \ I u .S ie I t! ' I,.< .i i llt iui I fi.' +, , , .. illj -,r' ii II I L' .1h , l ' I 11V lll I (. i lll, L(·' hine.,,il o IP t I.hp..- new Un,,of .s1 . hn.ip patst'l Iall t. w l1.il tl b .onId o ill , ,uit b .1s :d1rft o llfItIr.4 t fe acc mrml hlatio'',lhr r i"cgIi rs, J nd 1 r, crt i , Irl,-; ,+ll' 1''" ,r..'' fill·; l.+ nlh, ..?lpl'llll + ((i'lll,;'t! (.-,+, (Iih w h e k e 4t IIIII\.1 Cl 15TI I n Ii I t . Ie ''TIr'liia 0 ri 'I~irr l;1 11·· 11)· :111 001 XT~lli~ lll' Il lli '· lI iii l',! I , T'IT'T'm T+,'TTit. I TTT.< hITT <,i' < (: I' I ',,,++,+ l ill tll~l ,,ill i -(ll :l u I rr" )II· I I r.lilL ,< ·l 1 , ,' !l'd'u illl'< "'hlll~l 1I1I .1: il· + JI( Ilr· T·i'u m ll·( Vi ln. lll I.t,, /lil+-tI. I J + It+ II1' +l+: lhTlll l l ll rl clw ll~ Il,++ lllh r, il jl+ . • .: ,2 i lir~l ii "<11111 hllllll. .rl+11I(.1I1.+ (·lt i' ~lll'] (I I + 11 1 · (iiv, i} S ++ t,'< i i ii+ I. 1( 1I1 ,pi~l llf +"iH- ihh t. ill h:- !+~ ! Ihdl·, itr n, - fi l3 h e I I 0 ibr,.' er B shIips are all 7' I+ n ow, of t I \ 11·· 1111h1' r V . Ii.'ir!,+!l, I'.+t I, )( -11, 1,v , ·1() ' il· l ",;I I ' h 1 sui ng, use shI' i , .he regul.ril hh l"< ha+11 ;1, l11,1. l ,Tll+.lv <,,vb{.;Jh 11,+t ,,,h1' I+ +llr+,l,'rlfl+'l+ 111 , I.< l. I llt,I I,,1\ II:11. ,NII". hr lr, hr I tlr t +;~ +, ,!i, I ii i('-.hil~· 'I, 'ht''thIr h0 I .lli!i 0 I>l \ll lTiTiTII. 'Il \li"rT h Ir TITT1, t iT IT''Tl i T' Oj'r11.T l'lly' i I Ir.il l i , I,1,I ,' 'T I li' l 'I, ii'l S11 1.11 .1 t llII +.,II~I. III. iIll T.'+\~ llll i t1,t $ ,, ll ,,+ . . ' til'T T -+tit I' T .I i TT ri , 'T I n If i+ k i. i nl l hltf th'.n i Ih,+ p r imabl' , ,ti .+ ri ve, ImoP+ Ithu llTt T lTT l , FTT ltldT II1Ti t, hOTTT t a all '- tilll .co al . n.1 -os on goods l I nh. TTrT loll Tlll¢r t , IIt il I', I :11 hi ili(tllT , i ' llit II ITITit, .rl IiTiT r. v r T, " ti, i I in h'" I. i~h;I ,, 'ItT t,, r . y l l .u T' I TTI ',ll Ii r''i,'' 'i ) Sh,-iT1 'i'J t I')' , i T, "i x : i h lT.i 'I.I ) imui l' r i',''' rl' I, N 1 r l'lr l 'I'l'n' +,l<' i l i' ,l h oh i 0, t. , . ,+ + r l i:il·ll I'. il"<,.lt lhl' +{,.I ·I~llrllll+ ;Iri~ lllll' hi m .lfisi, I [I o"! III +) .iill I ilU JII II'IIIT \ II: :Li l T 1'fIN,?,+vlr 'L1 1\ 11+"41+.llt Il lht ,'+1+11 hI~lllh+Y III1". I;ii.~lrii, If1i Ia +t l( l'n llllti) l +'lll+ill',< II'l'llll) I ' (11 wril ii.. hi .i· I,+ lu,.+t e I.t i. l) "'h~ ,,M ,< n ii , ·(.l++ (I ··llP4 .- .,l l~ lll . +.O.+ lh . ... ... 1 N l+w ( 'l ,'l/+ :-- j [,~ e or l' ck . iu m. -T .+ i w ue o!++ii). 4. ')\llir't l l Sl lTi'I S Lt' \1l'i ''1\ ll'.--\' . ' ill ii rtIl l.ll rllll Ihi r til Er ver r rtlri Ai ,1 r+,l ,irill'l.L ,'(lln .t.r iH,,. Ibv,.r++ prlH d111 I.nli~ 11 v lr.nl l .i llfi+'b I1 1 |P4 :I'., tly( ilt'/P:lll ·L Li) II t ilt" it rh'·\.L I'l'.n illl I~llll ill t in tIli y, .l'+ bl~ir tll i II lll·I ntill L'.t'd 'll. lil di re ii ne , h i ri liiir'rll i lll I l I·(l;?.llla (,l Pi:i1It lytitld~ lit11 IIIhlt lil1ow l~llill..m Wil~l\ oll tlh~ til~ii~li~ull . tl d , l,'~l.,!,litit l1it l~ r~l· I ril~l ir BI1" tr'il l mcipe tl+ i , [iiti llll . fIpi e irr' a' Iii Ih.,rbr ig ilt c r c!llr this ciny, Is itedin, thani lrirc n |oi airr ' irrg'rr irrr r'rr l C r'", metdrn and ha artll, mea, of EIrrrrnll lllllirn of trl llrn who lrri iL ldiinlle r ser nslil' rii. r t i rtlrr , ry' wihiErnr riu i 'iflr uting a rurer, iv ,l a tlir neoat llbairlla lt stag of irthrltirr. l EIr ir i n trii ditrni.. l il.r .. e, ad a pe rsLonL \ of' the wo*ule. st o h nd chilrelrn It I ik, it with IIp1rntylla . I(i stree.ptieir tRihi d' g stivg e or llrll, r.rit, anll aillntltE ih l r lo rqui' lore. than o , tor in ob,~iantr , iln ,, tier boitit'r to 'Eltet elrlll o, 'lh[' r' erniLLieri, IerCU.y nor ,rs n:ilsl in h lllIth .r lleiirre, nor Iniy thi+g ir ,urios'r to ah r rllnn cnloratii utii.r. 'Tlhle prlprine torr are s'rr well colVieretrd 'r it enIlihaiii ry, lhtIie tlrliy aireet tar refund lh pric i of vreh bothle wicih itas been i tttkanll ri taccord nic w( th tll lO dir ll' ..1 on.,i lnd ha't. ! oi et. ted ra pirhect ,ra of tire firver & agr. i A. IO i LIPR, rale agret for New Irleanlls his [Erhol.sal a relarii i l drug (re d e tlir' iilln lorttl cIorner of h.nvdil atnd Cha(llrtresm streetJs+. II'ur ih trir t Aginrirca 'rliriy irr • ~.1 1 "'I. XW . S.X\II Il, 18 (E lll ill. I E ' r , rI.'lttl1 I i. I AY 'S Il I rNL e rI-ENT. -rNr ir I'rrtI .--Thin iEx. Ill lll l r' in y E n miu i lEli i..r .l in'' , the reiIi l Itr r. illl'nn E rl '. rl r illr..'r i lll'r . II lI ll l l' ,. r/lU I,".I: Lljl: + U":'" ""+"' . irlll l VII* L'I "I'III IIirE ' ,I , 1 ',lllv .liiil) llll ll rr llt Il,,)t- i lt: lll". (II+ 111l' 1)litlt. tt ,1 I~ t t~;t', nlh' .,'. I"- .l" "' >lS . III\·(1 " h,, ,l·1~ t.',,d lil)1t (·11,1 )1. + ,,I.,, '.1:1( -r t I rI(, M I*lri ," t Inn I' cti ,ririn e' pr. ier, I i,, h li r ib', It,!1 al I 1ttdile t, ,lllllner Itun,, ti e r , ni iil. I i ii)., ih rvte rir''i'riir - t ii ii, w n l'-. in ''ll I sp e d ih1 I iil l .;, tilcIr ill'ii ll'lt, IIIlIIrI ng r'. i i irr rrliri. n i ir e r rr ' l lII I 't'r llll' l',r till 111 .lll~l il : h+'1 1111 -,! a1.II) L/I f)tt1l [h ! itri .s .l rrir .er,- I'ihreee,',io I ii, h. r e'erp i nn Xlirrir r**ny '''Ii Er r rhntyg 1Enll n, and itrerir th .Er ih X'lll Ilum' ' ·l elilli nl in Prriirn riri ie a E'err'iyn ann Eerie ' hor 'iirr' lI.r op rll iTll u-y Upt lnl lll sl . l i l ci him- 11) . 1h...orpt . ie ng rre nunl Cw tn ,adloeigru h n u ghe i rn tIIahii - -II i lrir I r Ilaih intl tin rr h t \t ren iiien rr'rrriurii [Er (-)IlI l Iu j ·lti . i---A Ut.."l:: L +.it !· L t'lrl 1llc . 1\~1+. Itil annanurem rk f t ii ri'r'irriEi irrirri i i hEr iit ii. S.,lrii rr "l i 'ell 'r e 'r r-- ,IY , l ll.r , ' tr, iii t iii V ir Elliri cr ii, riti-- nl ,',l~Irrrr ,ii u AlrlErS, n rer'th ''in hnrh e r-nairnatiillrrn r ni.rtl+ritre~ri r'rrh!a'i --ri hr ' Lli'; |'' '.ii ri imEir inn) i rEaiF liS El Thr E~la rileT , 'i~ f t'elr i-ris ''rn r 'r. Slrr I 't h Xtre , .iit here, irn , iE X r rilirr t rr rrii r' s, piiU r, i - twh'iE l iE1' inrirr , Err r'i eLrer iii mi bbsl tEntE El rer 'i "1 11 tii I k fi , -- l't 1'. "' ". I n r,+u .v I n ,.. i A .r l \1 i b, \\ il l 1J I lt l l 11" .I \) . +ll illl I t t il it, t111'5 :1* It ,' , i\'i'i i; I, :.--\ 11 aid cg)'il ll. \1I ·III o h·116 r li ilri 1 Fryer . illj II ,l\ill 't )I. , :III,, (riglllijl rs1!i'(·i 1!-d t elll !, e n(111· 111) t ;Nel 1111jl ve n l lur~, it, . l i,* lii',', I, iii.nt i t th ii h e t ri'e1 'tl~l· Inihti in tis city, a s ·lll(·1 1 I1I Ill the inll~. III:1I crrtilt ~ till ,woin il i''ii'i' l:(l t.., sedoifi., I ilth vo d wi such distinguished sit tlllll ll s', ii lt' Ise proprie tor o in ni rsnt thet ini ith iI eysiiiiiiii i'iii y sul'llr ring und er the s serge of sire 1111.11 1111111tr1 y. t is( of tho disorder. i hg II',ot tf illt. I I? hieeyre and iiitii l. oi fthe 1 w'itist iii tnnuh, end cil il.ri n ay tall,' it witih nu un *y. It stre ngthens the digestiv ito jitti ,,ii,,,,,itui,, . Th I'.ile r i welli ic i nIii d iiitiii'' iti' ',i.iti i, lii they agre . cornerof,, Ill llllu and Chartresteets. -l Jt J 'I'.\V.\,\I 'l, I ('cit 1. -- t :I": \IUR RII··ii' Ij((' i1·1t111 A - - --- 1· :III t h' Ii" ilir(·-II N Il(· ENT. -No f cti n.--Tlls e x.I· of ::ele1l:1, (· end t he mvlil :IIII t ;r (I rII) IalviCI 1II:1 4, it sn ot, I;": I'l l Im h11111 t 1, of which li) 11· the Pohl r11 Is I n y I - A l d i iS 11 11t 'I I, Iilt :1( 1· 1 ''I 11· ·1 UII[ hIIIC Iiept It, I,,tn >it.,:,' ..rl ,".t 1. ,t, al oil, noptr 'illelvdC ''I Ile llelltlk llt'. I t · t li~ itt. li. llt ,. t ill "' lo' d ·(\· I out drr"lll i.I 1/1( V yll:lli· 1I f~ llilj~l: :1111t 111( I ll ; II\ i i, I tl· I,-.le- to ttttl . . : nll·llietl 111 ' end he tCI . ir litn, I'pt 11,"·1(1 its! L(~ III hi' ( Iti"n il l l· Irnlt',d'i· ý lu ll .tls( , the ~'clot ulili' hi, d · n 11, (1 111111111 very. · it 11 sow.~i.ill t ll:(I \ in I 1·I liIr·(· :l11 11· 111 Illli ;Ind cornlllt(II In ) l 'ir ft-,cot t\ II ,,".IIIIil I'd,., awl se llll(· 1, un n~*"v, ly 5 C)III11II ril lu0; ,rs~t :l .elms( ti It, I," its , l.\(i .llil .no it llll'·lll .. II IJI )111\ it, I·. Itl·:flrl I IIII 'I t;, co:(PJI it) Jli s: ILI(lll\(· II1;II· I 'lll, : limp:. -i t lll(·\ ll lI1 11ng 1111 :11·rl rnll y Llill pi\( tl a ll A l i t h i s s i l t o g e - I t s dl n rlil 1 1 L I(·i l lC t h e n , i t, i t · I I I : : ! l o u r 1 1 I:1Id ll iln llia i~ltl) - ii Ilr it Chronic, g·.Il Clrl g ili iek 1~re TI. irosllr --fly . 111 ',;1n1· re, ll:IIIIer : ,t, llllollll· . " , II; All llCl llg Ill. 11 ,r1 llis, Mad Curia-Curing in aJIII·(·' 10:0. cu111 1\ llrl Li l lesell-_l)t'he (l·llr li. I ... lo ngi Ire o (·IIII'Alleni IIf"Ill ado! llfi and 111 t(l1· 111 ll l'i II itlllill lrhe \ ll~n lIt: sn'e 1~111 \II I:., end l.Lile lnh ·r.n1hI and ,· tight sce of the 'he'd lie l" I1ttIl in of time palls `,as eelsnor rteIl', . ysd tne~tploo. Th ",tio.eilll l'tee i rlh, t Ii~v 1e till lilt-~~·,sl~e I':ll I: '11 1?ý -'1 pte t, . isrlt'ntd d le int h.I. -l , i ll . i, i i.tt.N. 111 l. *. ll ), f i N ltl i . illil 1 , 1 tii . ,t ttt, iid tiltil. I II Sit tilltll d I. t.t , " l, I .i Itllt:,t Ii, St ii (·111'l1(ll III(· 1111I"/. '1:1- .t :IIIlfl.(·~l '111 11111"\. ,% Ill'.ll'll IIH'HI teIt b I I';,l,,ll~'l(l 1I( 1.1IIII il IIIL(]:lld l l -lii' .% .h'l ~ll. t lh i I ll'tId + ! Ii , 11 1 1, X,·lll ltttt ", l ItIit I· ll l :1 ,li.,;,. II I nlhl sllhlll , I il l l. , , I p p·l nI it is it. I1.1·1, t(·111'<i11:,rl,,I 1111 li'".lllll. iii LI1II pi ,,. illl'l' ,,f: ,.,Ih,:r i ilrol hi i ,1 .11· . ,1 tils.111 }.11:1(' i ,[ i i .ll \ii1: ll , 'l 'lll.l h (:: 11I1'1,1· i llr 1 11.lll~ .11 ll11t, llllll l h~l . (I ',tll~l· llt, i, Iiiiitli lL, I (III s I~l'h I I e1.11 1 " I I~d'i I I a tll.l Illllll Il t it' I t , 1 I, rll ·~ltlll. ~ iI' l·(i~lil~lllt> (III1" Ill . th l'r. h lrl,, il lilll tll' \1,,- i ,Il hh. ki l llll II· IIIi U'lll. I~lllv~· '1. 1 ~ !.1,: ' .llll~l ,11:1(, ·1,1.,' · (·11,1 lii i , i.,. ; <, I wlit'l b' l bllll u ~, 1 . \lht1 l , it. I I . li \t i it ihin h.r it 1 111 b .ill i l l l 'h hI b'lias usll i tahi :l l lth ll h i ll i i I tI' llll ~li '. t llrls , ' Ill 1n'h- 1 ine ,'lw sl It.Il i I ' - a 1 , ll, thIll' h llllll ' l s lhh lit ,li l hI ;, ii 'll er f t 1h I i n'i ... i11.. 'III·l il| tt 1e i. til ll ill ll hl.I· I,:I\I Il~ll il hl 611111(· (IJ.:tl (I ) ·lll ; i 1 , i I'llllt~l\- '1 I(·tIt.' \l'· lll(J Iltlt'~l~ll lil .l ~IItI1 JII~ll(llt. (iIII I'IIH'1111')· iih'h)ili I.:lli cll st'l..IIl. il"il).L )l.lit.1· ICilJl·ll I I:i " In il I I lil 'lll 'lll e. I l~l~l. II11":.1 1· I I"" 1(·"" Ih..' i l r. hn 1 iihl Ill.i~l L illill~ill- ) II lvd .ii \ 1\tl.(ill , 1 11, I 1111 , i lli l i p r llove l ll i llll I iiili;r( , Ill(l. i'll;.'l of Il)I' IP.: 1 I.il(n l \l ll llh ' ) 1)'4 1~ >.d m ,,, ! ns a.1 bll in, 0~'lll the Innunul t'ln hill ''l~lllt I" el. l t IllQl( Ih" '|'1111111 I()w ll Ii I .l.0 o I II \ Uh- l 1n Il~llrlllllbl i II _L . I'III ',ll'i'y o I;II t'.t i t" .;llll I· II ! . ll r·/ \\.IIl it 1: II hl 'l· l l hi c: II: 1I' (II( IIII l ll l lulll.l·II·( LJii II;tl i 'lbl':ll; l!) .lll..a Ii1t rl'PI. , 11 <11 . Clilh· I) lli i lP 1 4 I'1 lI1 1 ' lli ,1ii 111 tl~cii Ill,ilc~. l~~ I~~r~· I jI1. (·1h II IIllIHi, t'lr ellll< h -I j1'(.1 h IIII.C lill'... 1."II· U l .ll'l I "' ''l ,I-,ll .llh l 'Ill. I1'L.:' ll." \If l'ill"lll :II til:CIl. It ih , iI ,,11 , II "! ~ill ,, :I1I, ll.lF t '.t~,II~ I~lil .,.I tt hl ,. ! I) 1,, ij ll I l·. . p~tl'l'll'' 11Ii his Cllth.:Y I fHlh ( 1 ':.\ · lllil \I.i.lt ( ,l.,? "1: 1 ,I.:',~ll lll - f, , |.,lhll(l I.Ii' ll|ill ', C'I ll ,. 1111'~l ol r'larl,t ur ·II\ 11t I," & I T Stun . ;,ll l \:,i1-I . I,. . . 1 A tll I l.lllill. 11 i,,,' ,ihJ I ,, i 1 I 1 \' ll I t, , 1 11. 1. h i i 3i .11 l .i - . h)1. 1 l,. 1 ,i. h : llI. -11 1 .( II, i 1-1 of illw I il"\\ II 1:) 111 "1 ' 11( ·1, ·I 1 .11 \, II I ,i+ S ·' l' ·,,lil ·- I ll I: sl> i ·ir).II ·-h ' . "ID' L- ,. ''/ I |l'l'llli <,.lnnl. .llll i.1 I',,\r.1,I I',ll ,11111(-·1.r .1 | i .il |lici tTMI ,. 'i'L ll I, L'1 ,.I , ·. · " 11i11111-1 .1 I 1 11·): 11. \'11i. ~I,,·,.,·,i '`""1. ·III ilJ~,,,I',, Ib, .i.i ji 1I .\l l cl' i.l ilrll';~l't Il'll''ij ll *'llll i -III1' < :III ' . 1 h,. '-. iiii1-i1· hi,' il·l,l~l, l~ iii, Il I I,'hl]. .1; l'll ill \ tlIIl I llI.I' i.. t . .1 ti,. 1()I, .lIli." I..NI Ij a~'. h' I II 1\ 1 y "- " \ hl. I t, ' .II I I I % % \'. I . 1 % IIl~ l .ll T. ,, Ill,>11) I',ii 111 1 (/.1.11· I'ii. nl" .;,'l Ill~l~:r~.. I.,·1.· 11. l ki.;: i.i--S.. , l'i,~.'h .I., i, . ' I" ' · il't1'. , I. Ill. (.l,,,llur. - .--- I .tit1 tI ,Ii~llel. illll, I)II hh l Ih,. 1),',i1l1 ii / al ,1 C('h,,,l~i: Ilil Ih,- ·1-'. 1.' (1 I- tlll ,ll .,· l I h ihl, i I)ii1I 1,11· ii11' (,.,l'.iil~i- tl 1!1·' i1-11-111'1·11 i -Ii,, l./l1. .ill·. I1 (11. i, i',11l1t i1h . ,Lllll + ll i ht ;III( ; it I ,Ii •1 ·1 ]1 1 Ii ,;':; %11I Ill' 'I IlIIllllll, 1111 I""' Iilll .·~~l: ii. (I1.II(I: ill" 11I* 1111 '111 11 " 111i, 11 1111 i' .l L '111 I·· II: i. l! I ii; I I i I li l I~~~~~~~~~~~~ i'Il' itil' ..,1(lr,..~,> 1 i: i .1 17.. \~.Il' ·I--r ' I' ' l\\ I'·· II ' r· ·· 'h·~·iI ... ' I'V I'l ( I1II ( I, .li ·I~ I· l l~l;'i 11· /1 ,.,l·' 1 i I'li,,i-,*11 1 i " ' "',,i i I',: II'1''' ' ... ' ':; I i II, ",h I ' ''. '' \, . ,11 , l I . .. I II1., ' ,. " "' · Ih, ,- l ". . ll'"" , " -l , illtl ·.ii ,lll, :!,;i.lH I i, I .. , --, , \ l.. ill : h l', i i i ,'l lll ~ l ' ·(11 111 111%, 11, ,' , 1 , IiL ~ ,I''rlll'l Ii I lll *;I~l t,,I lllil . I' l It I " 'l l Il ,1 II· ' "'illl /ll' li - .1I!,'~ ,,\ 1:1111 11 -·1\l l \ l 1) 1 "1 \ 1'. ,iI: 1<1" I~- I \'S~ l'h l Ih' 11'' " ·I1.1" ,. 1'- I---- -r~L-m--;-~,~ , . . N , .,i, , ,,trl'. 1,J,+ . l.¢., llt 1.1 ,1 +,i 1+ilt : 1l ,, - .;.I- i xl i /·l -t,,'., - ITTTTI IIT111 Ii+t"lt %.. li T " I tl.+ I+III ll 'lil <I It 11.1, ,lh i i lMM 11 :l - /)111~; ·- 11.:- 111 1 I( 1 i; 11/-111 I"II edints h ilJ+I· lt, i'.,,tl',i <t< - cII ,r ,,' , 1.(. ,h. I. IT T 1111 1 . .I'+iT-I I T, % r " ? : I ElRlT I 'I II'!.'N r. I r ! I . i. ' I I. IIIT B, TFi 1, , it i ," "111 11 i ,,Tl th . 11 ,1,.. t I G . I II Ii I 1+ I l I I l T h, I *l I III , lill I l, , +lili"-. :ll ! 11 II ii 111,1 1 ii"'i1 '"li 11 'i(1!11+ I+' r/1 1 -1 1 (llt* .'il- t'.++ i '<+. / 1''''t· '1h,> '1-11 ,£1 , 11 1 '·1· I1++ \' I' +I. I+.. I TT 1 'll Tll,',n ITTI -x I·Ilik lnemRhy go.I IIi Io I I le IT Tr Il. l II i v R s rA SI~ljl+,hl :,+il ;,l i rI'·11( ll . , il 11i+'li 1 1.i+'+ .' l l,,lltil _ I1+ lil~ l ') ItIIl ,,th+.·1 -t ,r,.. 1h , --1 .l t .1 , ,. l , ,.- . +l ,. t ,o im p. i >.n I I I T-- h T - I! i,.1, th,' 11+xt h,,,,¢ :IT , .T T<l tI,. I TT n lT I`' TI T' I "' TI II l !TTlTIT' T · l ,ti,,. ,. :u iner TL , '.., v .. l\ y 1, , lP to . E IiJ,' ""1 ?+,,1, , +. , · ,-r ,, I, ,,i ,, I, + , . + . , , ': ;,, f,, ;,,. , I~ ' "1 I'. . ' . IIi I-, ,' ,"'I I TT I''IiT , I(I1 ,~·1··· 1I· -.Il\ + ll'.'l . '.,,'i..lh 1111:1 1 , .+ :lt;, i ,I T(l IlIITT T11111 11· 11111111T1 i-Ij I . l 11 I III. 11)-l 1111-,,! 111 I, 1,1l1,. !1( ill IlllI+ · I l,- l iFI +: + 1+1I ,! iI+,, "1'I 'IiP iil l i l ' 'I, "T, I. - li ' I Ti, I 1,T 1.1 I .TI' , ' llT hhI ' ,Itt' T TT I , II I-jl i ,l , ('TI 'TT I 1(111 11 I 1" ;i IT IT Ii '' TTI ·1 T i IT' l 'ITT i:,'~ ii, i iLll~ll r, i' ll(, :ll .1 I, l.( l ,,il / ,Hi I)·ll + l: , ,,ij I), lll ",i'l lll I - I il < · , I 1" + ill l +" 1 Ii' TT1 TllTi I l l It+ JI lT <L I Tlll II+I, i + if,. I, +,,,. I ll 1 II ' IT I" IT I I' ' ' , , I I ' 'LI't+ ' ' 'I'' 1T1l h +T THi'· '+ lllrll l( l ITT 1\ ++ ,TT ll ' . , , l"' I.. 11 I ' /''iI ' i' ..... .. ill TT ' '' IIT 'll ";, , , \i.: l TI,*. 'h K XTi.. MIII .I' l .I Ni. I. ) 'J it i ,, 1 .(1 . h11·1·11 ,l+·)(1 1, lit,,l i"II/ t . ... iI r'lM I ITIiT ~ l ! Iii' I"T' TInI T i, . T T. 'U \L t'' il li .T TTTTT. lIT' TI T XII\ aiil I '' ill TIITT1" TiT lll1TI ITI:T '1 IT' 1 ih'. i u II"' Il; lllll lllJr· 11· 1111·11 1 1 1111 11 11II )II u1 11-i.Tlt:.H I,. i . 11111 I IT' ITTIT + Tir· ' .t'TTT lIT I'II: lt TI III·II' lh t!ii '+ 111 ,~-;-1· -u ",h II ' l!ll , il - Tl hTliTllTT. tII i IT' ' II t ' l T, I I+.1 1, II ,ll , l T' < Tlll tfl' I ', 11 l +l " I I TTIlT+- ' T T, II, T,,'hT TTT, T iTT'TT"T'' IIT lII h).+,+ l l l 111' 1.r(,I 11 i l \tH , . ....I:'· - I, ! illlT .lT rls IIIT -.'illcl' l I,, i!',,, ; -,I . hII Ilt j l )i n ' *l , i: ll , ,llll I 1+,1- :. .,jl 1\ 1 iv l+, I T:I 1 I.T.. . ii , i. 11. I l i.. ', h , 1 i'I'i c· I ~ii: l, r(+' > ' 1· !I i l'l l 1 T ill II I·I illl' .l - II the, I++lr -l, ' L il 11;t. 1 111It \ lllll 1lllll .ll' Jl~l nl I 11 HH r l>ll.>i-1 il x. \ iII.II--IIn I lr(·1 I +".I,' H n,',' I l· 1 lll Iil. l' lil~lll\ 1I/. i' )·:I. I (. 11 11n 11( 1i l,. m.+ 11·111i<.] ill II - . Cl+ ,+ I ·I ill I I1 +u ,+t ,1 (·._t.'l' IIt aIili 'flli,'l+ ., ih,. .xt·ll i . 1 it,+ 1 (.. 1 , I Ir 1 1/ ,,. r:11 l,'1) hi lln llol t-',i ', \IIII:';hII I · LI. 1 'l'h,. r,+;t l:. '.+ x ll, +'+ i+' lhl ;:; llm l lM'."l ll .' i t ,,' . I,+, tl;,' I / I )-I. hl. ilill+,'++,l t Il? ll +I.I +('II.' .+I < ill +, + i i I, +,'h' +,v,, / i ,::~li·( 11, ill,'v li,, lr I,+ ,II " .it +i IliII'+ ++ll l,;tl +,( J I i < .s Ii( l ili' ,!,, 1 +x1 11 ; ii<,i \\ .1 lit \Ii.,, + ,,I +.< 1 ,l+.~· : ,+t+ · , +1· t1., i,,' +. . ,· t+.1 1 ,+s j IH, II,, I .\+ N,',,+i it ·, l i ·,I +# i ... ... i·;~ . . .. ·I i ...... " , ,I', I"',"'' iii,l . . :-. l i, H ~ , r lt \ i: , ,+ r ,. l' t ' '.;I I, , +, "+ b - ' I" r - . IY ; - .i ; llil. 1 it " 111 li.. I,'FI,'I ilt 'h' IF''- .1, Id\ 1, 11 11 R, "S ...... M IN I( il; F lr iI.--. l l - I'i XI. ",;III " III IIve 1\ \ d I I': I ' i l t I' \ I ', LII \ ' ('l i : ,l 1 I'l':I 1 ;11 '.. _h U I , ,,I II, II I Ii1 '1": 1-, ,, , I " : ( 'l IIII1. ' 1 1 ( I I' I i 111 I II , I SI1 -m ll I. 1 1, n l. 'I: III N(1.1 ll , a T II" ., ' a l,,ied to e se ll l ,i , ie w e 11 w I ,,l , i, u lilc re , M lll th I IV Si iilre l o I'I t1 h, I 1h '111 ': 1ll it ui s ail ltt ld te's r rliti nF " aI nl' I d .Il l ; d h . - pllla ,ll cvvT'y othIIer Ill(lll]i'ill ] IIII" ?. Ii,,; \; hlcri..v. '. it IIII LIIFi . kImrja.lilFll .III hIiF ' sr , l.d. h\IIII ly the+' Ulllltv+'d C · li I(",, ,.l.. ll r,1 'I, , ,' r\ 11.· , II 1r,' 1 l.IlI \'* I 1, II\lt In' f"l, VillII iIpil;itY(I bly rlv I1 .+t : S,. ; ,i illl ' I'r I' lill-, Iut, l I,"+t Ill " " t lt~ II , 1 1 111 and "L",u IIlrl ll'll l'., II *ty 11I t,1 LI tY \\ I :l l,, Llll 'I tI F Fll",IlF' 1 t+' l oII ItIFl L LI', F. ir .,, d1 1F. i, and ,11 ..lll,,li' '. II + .1 ,., 1 11, 1 .LII 1,.1 .IIlII .,"lli llll I, ,III II, , ll ,i . .1 :11 ', ,.l.l.l( i .',, Is, 11'1, +++: \ 1. 11ht I, ' ,Ii 11:1 111.11I I 11 1. i l l 1 ,ill11 I i,' Xr l IF I, . ' l"' n 1, 1 I 1 .,l.' .1- ,1, FI I `, I . ýII.:.(- ,i x . I 11I,I, .1 , 1. ' 't' 11.1' '· .FI, 'I ' , .i.. , lld i, 1 ,l.11'+ -.. . i. i , III. I .·11 11 I 11 ' , 1 i .\-- · I 1 111 : 1 \ Ii 1. , , II ''I I Ft11 ,h 'I ' I 'II , '11 11. ( I.' 1 ,1 F I u.1,.111 ..I Iir. I I- t' ;. I:I.t! , ,,J 1 I 1 i .'' ' ' ,l.'II'Fd ma FFi\ 1 , . 1 ,, , , - , I,, ..I ,,h l,,,, . '',, ,",' \ h , ill .I ..' II .,, ..I 1111 fi l I 't 1, II: TI.,\' Is' ,1 51.. 1 l , I _ ) iII,,.,, ]> I41I I, %* ,,,,' II: ,1,',+, llll , . I II , liFF,' 1' ,)ll it .I ll , I + i1. . ...l , 11 . ,1 , ,. 1 11111 1 111' n ,' % <,· , , , i I.,,.i, h , I ,( + 11.1 - :1 1 :' ,/ a .. ,I F '' '... ,F L I II F, 1. I,"1 '., IF i - l:,r \, h 'I I, il I ,I . 1 ti . 11 FF. + .1 l t , . I. . , II .h rI I',, F I', , i ,I 1 .I hI 1 I f+II' +',; · i J t ,t1. I · 11 f iI. l, f1 . I,+ +lls l ,,' I I Is 's ,t,1' , I'I ! tII, 1 .1,:\ I , . w d -l .+ ' II. Ii ,h ,'II l.+i ++, II . I I , l, 'I" , n 'rl~ lll",! 11 . I ri IIII .l.l I "l," I III ,11 1h111 l i, 1. -"! ,., - l rl ,+ 1 + a rv, v l ,i 111 iii i \ i1 .1 , 111 -,finull h t." lt +I n ,I', I u"'IX r.,· r.II 1.1 , , i . ,l'~ 11i , :, ., ' - lls.' .,' i, , , I UI I , i l l l l i tIl" ; . " 11 11,, ·\ ·I " ,v \I }\;. '\ I , . 222.~l~l:·;,~,,,, i... *.n,. 2..,...': ,*,: ,, ,.. ý i\1' 1.)\1,1( 11 it I 1'i 1,'.'.1 I Ir .\11.11 '' '''.'"''\ \' 1'1· . rllj,.I iiI iI\I r'.. t c L u;I:, I!,:I and `;ar'.a~i 11. .I ,- . 1 2I2' s I 22 d '22I 2.22!lllal rlor. .: I r,' ýcu l; .2, 10,' 1, 5 I, . Illlll(.~llll I.., I2 2 , ^ I ,`I I "..'i'. Ir,. , 12 .i., , II, 11 1)1 I nli I llCIII ,lC I1I · I ; lii .ll (( IIlol~iin of II~1.11) I. *~or,, nr.,,, ) w1o 11111l l1 I.. Il r . 11u~,, urt io of :, u,.dl lýlul " "rrs (·lltJ Ile II· I1I :1 1 act(,.11 llt' of l I ou I 5 ll lll.51 to A2 ,'22,.21. p rulrl o ",' II "I,1 i, 1 rl Ilan brit trl": , rr·RII)1 III(I It,,, 1( 11u 1111·1)r~c ru 2 1I1I 1 o l" li m h t I"II I222o2 22 (12. 222 2222''2 1 ,22'222 22:11. 1·11 21)1( 11.21(li·Illl~il~ l 'p, c, i.II· d a l 'r j'. i2 I jll .. 2... 2......2 f .2 lII., 1 I(. i ,I .. ,1 1 f 1. 11 . 1 I I2.2'12 'u22 1,, 111.2 1,2 , .' ll 22 12,2 " of 51, .: I1 ,1 1 Ill o III,, illth 11I ( (. lr llbl\ .· It Zorn 5 115 ;,I-.lo,"1 rl ul!( r Igo(IC el, II Il ,tolo alilci I, all 11, 1 I,-[llttlorl I / ~ir1'1rl,.t Ir.,, 111;,4." 1 l ill -1; 1 11· 111 , 11 l·lls: u., r, 1551".1,11* 5 y 5 1 , ; , 1~· 1 1 , " u , o r . a r t r , , Ilw" 1 rs " u Ii w, h, cll(.t. (). 11 uo , . . " " " . 1 n au r , IIIl 1rr 1 IL. IIII , II loo·) iIrl rd r1 ill: o." I lr i Ir : lot , i c.. 'I'II, 11~ ," i ui.:; lll .u,. colullll~ I·I( I '2.22..2.,,Il 222 i, G.... ...',F ..2222 51, S...'g.'.... 22,0 ll .IIII' i,.!1~" \(·1· lli:.lti".l .I ti1I Ill lll· p. -Il (II( iorl I\ II1 . II) ii:u , o I II:, olll,"I' rr · I rr, 1 II; I1I- 1 ,15 Dlr. lnl:.liou rot: l t I,;.1: 1, ,.td Sur 1 I( Ia ., drr I· .,oal . : ýrl~ il : r %p, l rt1 tlu? lsh .2. 2.,,.... 2,2. 2.'..2. In IIII" .'.2.2 'a2.2., 2?'.'!1 1,1 ·1 111. 1,!2,.2 '2,"." 1 a ý",1 "ý, o51 . I,1 III, I 1.~11r, .., 11 rl 11 IIIII i(L )· (il rll 11 All-r ....... .o tI· ( ,\"I 01 far>:,lI,:u'il la( 111511-tI i ts (1 bll it , if,, to 1 22,11,:1 22211)11· ; 1 ',,,,I ,II(j (~III .,l )·l P I $ 11'11 ('\1, 11 S LO . It \V. 8 1a, I 22 o.22', X II I [l,. 224t 2'11 1 122'S, 2.i".'. ll 222,22 :c , 22222''2 2....',.I2,l. 2,2',,2 112 1,, i2,2,122,iII2. 1111 ul L 'llr i 11 il l.IlI II;()I.(1C :lll "X I.. \ IIII LA III.,; ', 22 "',2 2 11·.; :2 ,2', 22I1 , . 2 2ln J'2 ,, 12 , 2. ., I.I:I, r 2' 1. 22 l. 2., , . 2.,211 I lo t'.i2" 1 2·,, 11,.' ,r) rit 1111 1:1 r11.11 2.22.22' I'"it bo'2il2 ' 22 22'. 2 ,, ill 2 1' I 2, 5.!1. :.0 '1,11. , ,0, ,1 ,,urr. "I I0II:I 1 tll :lIII ~ill I22 .1 . .21..''.22, 22222 ,0 ,"22' .22 22,I 2222Lo I., l"U , !'r ,' 2 I 10 ,, .. 222 222 222 22 2 22 ,22, St 222I,22,,,r I .2 2''''''''l .,,'i. 2222222, , 2....i0~.,....2,2, 2 ::II iiL .,I ,, oil· I al, a ,.! ! il):ll :vl III it, ll*- 111 1·11· 2222222222-222222 1.11:1, 2 2'2'22;.I 111:0 o 111 .2 i I2 Ilr~:1 IIOI 1,Jv", t o0," of the (1(· (1 11 t Il . d. x111 I i·(·III I,·bii I rI1I. Ili 11 I P' 1 11· t,2. ill,,' , 2. 221 222.. r0b· 15 o 111 c\1~I 1.I 11r 1 :1111 1 I ) (· (i s l.. 0 e,"11s ! ,I.. ,il I~.1 ,1 ..lot, II" :(ur II) 1l (111·1· ;, scut II' I, s 11 1, 1, r\ Il· ;115. ,, 11 I! Ilac, \1 1, \I 1"'. ( S, 1( 1~11: 1 to IIIai tit 2112 ,2 1 .·· , .'22Il l-I. 22'2 I ., l -.0lr~l~:l: \ I.I,",."o," lu :I ~ll~ldlo II,5 Ir til"," :L1 1,IIJ. \ ··i 1111, I..~., "! . of 0" I·( l:, l·((ll· pl ll ll )II g r4 tl~li~ r ti 11: ,',,,t,1l .o tills, Il .111 I"'LLAV-1 I':tjl~l (· !Jl\ ll' til 1 l. 111 1 "," i I sl it II(L1) ( tiL III III it to mo d.l! :I11 .22. I .l 2, 2,\22 2.22222F , .22.g222 o uy' lns I.2 u,.. 2.2' r... 22 22,222''22 ', l22222l,251 1 22222211, Iel ilr : ,I. a~,!i, A :o(rr0..ill. . III, 1::11 I, III. Ill1 II rd ~1511 uu-:o 111 11 1· Ill :.sr,, Ira, full, - u i, 11 IiFI (El( \ill i lt Ila II I to I0'I I.lliit'"l. · I,, I~ III ly I 11 1 : I(.' 5:2 .. 2, ( 22 Ill, f.2 l 2 ~ 22 22. ,2,2 2 I.22' 22, 22.2 S I:1' 2 212, 2.2222, 22,,.: ,2.'le .'. (, 2,0 2'1 22222222., 2.i,: 2.2,22222 o 1:,11, , 222.22,222222222I2122222ll~l l~ "V I 12 .222 2 2I,',121.2 i 1011 2~. :ol ,22 222r2s2 '~ld 1 i, i : ' Ia "'lI. . t 1.11 1 2u ' o,2222 .222 11 ~ l 1~ I , t5, ~ ~ ~ ~ ~ ~ h 1211 pulc01 'Kt v-mn 11 s I;1, .I N I1I All.iini nA 111 1' '(AY t" I1 \\I I'5 \l,"I.I r'i'te',! 111~", li:,, iA ll' A ,I,1i·l r li i i li,''nnlni ,I l,,nn ',, in N;~, nii~,·l,,,,,,-~ , 4: 1:111 :, ,' 1' \;11 nlt 1 h," nl ~Ilil !',11111 \ , \4 · 11r 1)1 (·* 51 \1: ;11.11,11;,,, t i~lr l', '.I: (·l,", Sit I{,.",11 "1111,1 :1111 1\111·< 1: I. ~iilII:,, !il 1{i ,, ~I1iý,11 ,n 1`t , I I:flil lll r IlIII -·(IIIIP ., \Iar I. an'' +, i r~ h.I· cllhol, lll. 1111 ( 1.1.9(1, I\ 11\1111 111 ,"r 11,,11,1 Ita 1,1 1";,, P.,,II·(IICCI·II : 114 I1,,111, :1 11111 ·01 110 h Iilr Ifi c l il · 1111 l n 111! of h, iu-i I 'oEl ,, ,rn `Y Il,.,'nJII I In t":,"1 :1 ,"nr," \ nth,*111 1' n( ln'l · 1 ,, I1 1I'/ *I)Ji, a,+I.," 1' 1.11111 11,\ 1.I \ h; 1, f rill ..... -1·11·· ( :,1111 1111,1,11' n ," ..... I, n rIn ll~ 1 ,1 : \n; n ct : . . I nl l" I. , ' llr , t i ' , , O il llI,:I "ls i,,A,1*nn, Ani: llrr·btl'llln'cnnnhln r) h. nl in~11 1, , a · FII(1 ~", I )11,". t :1111,". ' llh, I E, tJIt C for rron( lrr(l. 11111 1,''," :,nty. illl 1l( llll.:IIIIi~r :n"," not snrll(:(1/,11 1 id Ansnln 4, i. narigalinn, '.ln, k o(l "ln l,,llnhlti, II,Iln,,n n, ,n iNII, r11 1 o 1 ,li n ni l i IAX,, s ;Irn", ,1111,S. C anIth'. tv: I-k"I t !N,,, 1o,'k 11':oo,'t~ u l r,"al, \,r\ork fom \1" 1),I11 n I inI( .1,: 1..,. t 1A1 I , .ln!t~1,'1,i 12 I r~1~ 1:. I iI I· ·II · Il. t 1"'1 l it11· ln, 1 .(1 11 "Al 1 SII·i n. bt tQu.it", Iu U 11, tICE\hnl 4 hot (11n·· 1 \111 4~!,, ,lit , 11 11,1 nn,' .1·111 M at( 11 11 two I r-.·:)11 1 .11·1`11111'1 1 'I, : 'In , \l 11 111, "I hIan1 ,., \,' 4 1, 1,'.,11".1. \· ·1 I· .,I 11_( I Ilo no 1: 1, I A ml' ' io .,!; ml, 4I ilil11'1,11 11 c 11 ll \, 4 111 k, !I\~ 141II· iiII( .I II: il 1I·\1,1(1,1!, 1~ \,1 X11 ·l I.llll 111 r.'. "' 1 1 ,11 ) . ·II I 1"1.1, - 1) 111 11 t , I111 111 11·1 "\ I l 11 l ~Il I ii l,, 11 Al 1 I \ ' . it l ,Il 1 ,IINI h 1 .,1 11 1, 11 A l ii A, ,. h" nl, ,"11.1.1, ýI, IC "I'I1 II~l. 1 111, 1 vi-· 1 1111 ,<11". 1(11 ', ".!,, ,. 1, r i(nt. "II "I ln l·.I,; .~II ll "1111141. ,I, 11on ll'o , II1I 1.1,'" .d l, , n:; 11""111 n": ,."1. ý, .Ih., I , 11~ ~ I\11111 1·· 111 , 111 \ II, "t' Il nl` I4,) In n", ::,,+.1 t. ( '~' or 1111 11,!! ( 11 ~ ad-II.(. I 1~111 h4 ., 11· 1~11 . III , I,.4 .I ,1,11,1 I I t,: I... , ,r·I.II III Si ·I.. . - , 1 ,4 ,,-1. ý1· I··" i II·:. . ,I \I I'· It li 1'.!f11 1! n Xl,:11 ll * 1 I4-I~. · i II t\ lit. 1 I ''''' '' 11.-1,'''''' ( I1I11 1( ~ 11 :, .n " "~t. ~rý X11,' ·I l. r I~'t., ~ I 11, 'i, 1, "' ld - 111111·W .. l IIA ,i', - · li. r 1'N A,1 ! 1 litii ii 1(1\ , 1 . ~ , . , ,., ný ,1111, ~1 ~1 i 1ý,1, IýI I I ." ' 1'1111111.4ii 11,!· 1, h LI··· .111.1 Ir.- l r;· 1,41,',!A ) :Il n,, :.L.in. Ih" l"~ -1~,k ,411 111, 111-· -,.t", 111 1"~1,·1 11I1 1 I I:. 1,"1,,1 n'a .1~ .~-.,, , i;- pit ln. 1,,,11,I,: n .1 ., ," ·I. hr11 hr., ,I", r1 .· 111, I·. 1! I d, 1', . 1 "~ , 1~ 1 , . I .ck Ir, 1. , , "4 1,' , 1, I ty . 1 .,1 '' Ir 1 .,t ` 1, N. York & Baltimore Packets tA( " Ir'Ts FOR NEW YOIK.--New Ltn.. I ---T1o sail puncly every secopd Meonday dluring Ith season, full or iot ifll. p rlean, 599 reo t1apt. B Sean, Ship Alahirnnt, 474 do C. C. Berrr. siip Arkansasr, i27 do E s Dennis. opolp Sr r.oga, 542 do W Hathaway. lripsarhvrile, 540 do I) Jackson. Shin Kelnclrky, G29 do J Bunker. 'I'ie aol. shr;ips are of the irst class, coppered. nd cdoppe,r astenled, and having been' huilt in New rYrk rx, reely fir thin trade, tley are of light droft of wa.er and almost invariably erossthe bar wtlhout anly det'entiol. The corlrlnderl are men of great e'xperince, and the slhiip wl: alwayhbe towerd up nrrd downl the Mississippi by steamboats. They have hirnd, so orrrrsinrd art.imttnodatlionse and stores of' the best dercrtprion will always he furtrielh,. The cabin pa.ague ij $90 without i., or liquor, altr there is no 'iquor t'urniherd to ilh oflicere. or crew. For f'r-ight or paseage app y on omrd, or to 1 C AMEIS, 48 Camp st. ''lle ship. are not accoentaile tfr breakage of hlls, ihollow ware, marble or graneitre, cooperage of tn, or rtoron of'iro or steel, nor responsibio tar any lp.ckitge or prI.ecl, unlets a regular billef lading in a rcutnred Lhcrytor at the rtfir.u of the elts. NEW ORIFANS ,NOu HBATl'IMORK LINE OT PACK(E'IT'. T'hir line will consit of1 tile following vessrel, w lr1ch hrave ft'r built or lourchased exprestrly fit i- n, Cpt Miner, fbrk 3i.ry, " Nit'kerso.", ,, I ta o orry, new ,, Stevers, lIrig Arritlt'r , Gory. 'fhrso vern.lr are o o the rst elasi, IIv hr ald. cm; tursni hed ceumoloiluluts, and are of a light drat of' water, so a r to rlllrtl olf thir receiving anrd discharging their cargos. It Italtimonrec, the city. Freight will Ie takeln tr ports one tht. Chesapleake or .Ile' Rlver, anlld Ifrwarlded Iby the agents, I eer. CI.ARKE & KEKLIt;G-, atr Baltimore; I x pnses. on goUods llip1rt w rll be adevatl ed when ioquir:d. T'Io-e pric" of porsoge is fixed at $i0, amlle storle of the b sl *iia thy will filt prervideld. I 4,, ,tl p al d dowil tit; Al.nnh sippi i h il c t4.kelln f'or frl'e:-i or p)asage, applr T to CGO(. 1_[_IF'eORIl, Do,-27 ;.'? Allovilte st. MW' ' NI tI ylllfr. [Looioial:t ull Newr Yrl. .loe of Packhets] [iIl; S.liis clollll inri ItheI lim will lr il Ieron \%w (Orlreans anld Now York irot everyI other lon 1day-ro:llllei lg on the dlllit Nove rll:r--alld Ito in> re the pinclrtlity ti the Ir te of diling, the Illn, will ht relltcr.c lnei.it of five shipsll, viz: ShLIp ,z Io, C'aptain Tr.e.i,, to lrao oin the 2ilth N ovemer. Ship1 loia vr!. , Captain Pallner, t l r eav on tirl lib I),o erlr tber. Ship I l lvlllr, C ptain l iridge, to leave on tile Irr'll tLi c ol rllih l'. tShip l lrkbo'l rg, Captnlrtl Woodhouse, to lore ot lite 1t .Ju snary. S1i, iill irlis.urlr. (Captr ln rvis, to .enve mn the 1511 of January. Th'oierirv co ire all ew, ofll Iht tirsr t r srl, lori.l i rrand copper firtlcned, and rtrrwardis of .5 r toeit bIo.ltlrl, larel of light drIught11 of wIlatr, b ilng built. Hin N't York exilll'esily ior t tradel. ' Tle pri-e I pr ssItgoe is tixed at i 0lr dtollarcr their erbins tre tileid utp in the mrst Inproved and convenient plan, and finished in a neIt and elegant style - IrAmple sl.orer of the firbt q'colity oi1 itO r pvrirlrl, aro every rlgard paid to thell comforl arnl ll'itl, salliltr'Lrn of passengrersc , willl will please ake ita i. tier that r o berth can be r tecr rtr l ni patid ft r at t ot'eS of ofie rorfgernes. 'fleor verel oarenroroanded by e pfrinr wo It exleroltnced In tihe trade, who will glee every at. lenlon anid oxrt thelmselves t[o r ootorro.te. Thryr wil at all timres be tbwrd rrp aid down thre MoNslr sippi by stearoboats, nrd the strictest prllcetuallty observed in th tetime, orf sailing. The owners of tihose shli w'ill not he responei ie lifr arm letter. uarcel or prckrebtr. lllrt Iy or put on board of the. nt, Iillnles a regular bill or ladin>. br srgtrrd tbhereror, at thie eorlllging hoie.l or time tigent or ownerPs. For tfort It, r Ictrtelr appirly to, JD BCI5 A. t (A'()ltiN, lnovr27 Collln rt Sla- la int t v Yolk Ii i w ii " I'.'k i tt . [ II.ILi'illlll HIl lJ V( ·11i 11tlil' %1[11 mI)l~li(.lin 1, S () [jill.l·~ lll d . lV ~~it rk Ii i I'lt~rv Ili,+.l, M,+III :tV- ('ll~ll l'l le, l lll.. OI I11 "llhlll Il~l)i(( IhPl l ll~t l I.nI l.hi (I 1 tl Slp iitlaait tillht ht, Crpttiiit Paltiit, ia h, l h Ii tl . l in Ilt e S h>,a itr aa' ii iiad 'Tlitlrf . ,t'ah 'l'lr+tI aui:ti ti-it, I a eilit' t lraP It t it , . n tt v oth . SI II i. rsl 1Pi1lt, (Ja ptain l 1uhdInc r es, tol .( e ntlhi ll e 1h JholtlPll ' .Vis s , ('a tain I i DutllI i , I, have on t he t bil aill .ll , (Tile abo1ve hip a l)e il i . of t lb I hs clas,' 'rII ti 'i l 1h lt Ie ...I t- re i drll t'i'.d plfihi, ti ,Tr la.lr Itl h, aslllt d l iI n r c i lhllllt ii w (a m hlleinrll . ll inlg 'IiI..ltllI,:1 Ip ' It uhtip it..( ,1d l t UIh . h,'il.: Ipeu il +New1~ 11\\ ,,I- r,+. tl ir fll h oi- nel . "en1'11 cl ( ther.ibr Inl I Ligkror. ' .t. i E . t o a h 1, 0i· I 9Iil .I I I I.II11 "id Ii'lle I Isll il litiTi-tii' trit trii ha Ii ttrd d ita I ahl iav anid far 'Ii ,·ldIn a. Iiill lind· 1"'(`'" 1 11 l% I·lt. 41!1 rrle ltll\ if I ir t litt wi ll k,' asrtalld n it,,hmr e ,t, trlt ll i IIb I i. cbn'lorl nlld t alllr , 1nil, li. dy I oL +We~s, wlk Nl h,-1 n hl a1 'l' lhl ilsll JII'p.n s uill IIbe +t lllinI IlI il nll b, n|t Ih+. 1 ) I,'l. cl; ll hc rnIt s. A al ' ·lih., ,at'n .1I- II )I1' I i'llllllllll1llr( 8111 CI)I' )111i11,4 %l)(1n -X p . n,1 ~.l,+ :Ill lh) Irlilh.,.h1 ,1'1 (e wa 1h co lvllll la llu JII 11d +"*11- ihi \1- l., ,. Io n+',lli ~ltlll . 1l l h,,. lll iiBII) 1 t1. . ,,, -1 :I ,,,i n . 11it- i ti ti, i tiji t.a a d T tti ll- 1 I1i -, hit , i +, . +- li~ ll a iiv hiFt. -I,,-i' I l titi a rit a-lr ar 'i t itapa iriria l ,;,,:Tl lilh..., Ci s,. ,nlllrllill~ i *I tL l C tIIII I I r+l'r. .+ ++,. ,.· ,,.,, ., h,,,,. 11 ,l '- e a1:11 ;; *,ll o'l l .,+ t i .'.+ F'tI r .rl ,hul i t tl t it, I t l ilt'l & (i tutu rallain r'I y ati II, t l I C( i lll I llltO , i 'i . at pe oif i hsa t wellli iiattd cosotly du Si.',\. II f' )l. 1 111. 1 1 h,-1. .;,IOII I)nC·IOU11*tEN l\Ii tilt ,a I hE lt I l ee.e.. i lel b l ah:ia t il d thake i thi ie i ah ir nrtl 'I 'til *i l lal, L ailt i it lle[ i (llll l ll 'i'i. h lll Bll, lll. T, x 11 iiii hlt" ultlI' . -tll Nl f il'- '1011 +hI .1 ANoLDn I Titilti' deirt'ait at ittakig tia Fiaul rrrrrniq i Plll I. I. tlc ll +.1 ,-1%)1 i· olr h,:) rlel il iil fo ed flrlnllt (i ~II, -, · · I nl, -l, lll 1,ll. ll hl , 1 tlllc '. '1,ll '"·Ii,+ . . +,w and lI'.1+., ),,mI,,,u I,~~~`~'?,,d,, hrr. ...'·IF( i~cbll. mI. b no \ hat ud Pennwine ir i h ird aracitlat tt,+lbIl ll u rl'itt l,,ilaiti'lihit liai.iaiaiia litia I. ll 0. ll t o' l t, er c Is e, rllht ~a ,,l l ,/l lb llllr l de h t, lii I.id ii lirl il' 1i ra i haleu 'iaadirllav N Ii AitNUJIha. o .+. I im . , i I. o Ui-hrhila olbiile faor- Peas. 1 1 u s:e t I,..; t,, ,, - eb2 i tl., i'·. ,. (d i i rtr 1.. S)I',(lil. l Il{. . lll l~d llii lliab lirll ly :l, ·1 11 \1*, 11 .h i ll' ll , I .1i ill~ll h I·V r ,h lel 111 1 1' I'1111111tl~l I1, ,i,+, ,,. \1 t.+ I. ·',l hl, fc \riI a~ .. T ,'. nl, . ,ll ul t dld. . l a ,,' lll \Va.hlut ilul cll v.\l·ulill tl tlll ~ i ,·l,isin~ e h( l tUIl 1 ·i l ·,' I, 11,,I ,·i ··t t lt.'- I*, 1, · .ln| III l t'i n ld ,. .l r lv I I I I ,> .ll ,,,:* . +, ,'l * ++ ibl l~ti l H lnd 'l+''l y ji-i

Other pages from this issue: