Newspaper of True American, February 11, 1839, Page 2

Newspaper of True American dated February 11, 1839 Page 2
Text content (automatically generated)

rll w nl.Ni I!1l s q, in nn~ll~n 3*n... . in Yaa..tl -,tm .1 ........... .^n InCinnai.'. llJ at .n.....28 Phlp .lt ,..........+....1 ...2 Ilt Iacltl? I,I" ............ . +81 mi. Ivl{uir, Jill. ............ lhN llh, ,r, .. "", ' lo111+,, : t I r +) dn...... V I+ P rix ................... It 1140.. Il.. n . . .......... l ..,,.! .......... li. Nl Jlr'........... 13 cr6 ,1o .................1 I Ci' OF' NEW II11 1\\S. C I.FIA IAtCF:S,; I"br' .ry !., M7,, ., Rhp1 I4,1, r^r.., ."gen, ,1,n 1 S .ton, I' ,u 2111, is ~, ..l 11t,«11, ihl r. lIh',.rpool, S C. J p \Vhiluw.: it..,. 44,,,,,,, 4.t4.,, 444414.9. '.444, K(I.I~I.IL· 1,hi I2.' Yol.ung. N Ii. York, , I ''dl-il Nor 4 . I'- ,.r, . .F',,.I 4',, I ,v 4, , R'(.... s4r. , n9t., Its; 1' , I1,";lµ1 J , .w TV uk1 8 '44 r44" 1 i "h 4" Sltnr , ,", bl, u , ,!4 4I.4 u -4 .3 I.l'., 4 l i I "]I,,,rI·I Ib !Ill ·C. .I(IOI. " ,'+.1.i+20 ;t, sIuIu, l '4 44c , I, L 44',4llJ,, s'. Ih4d4.iJ, ,l, .er AKRIIAI.A. F'rhny 91o I 1, I9i. T. )"t "I.,1:21,1,1, 11'14;,1 thie S 1\' I'ms, Itnnsi In srn l, . .........: r.tur. . .d t~ Ih. ,t w+ 1 ........ ...... nu1l 1, I mrCNi. , i,., Fn y +111 Flu l F crl'v. 1,,t11 oil n lle (1i1ll ;l It\ (l 44411 M .4~ 11'o'·'bnal Is1n', l dx. Alr'+le, S'mm Ibo \V IA ,;1 | ', w, to Vs~ i cI n l ( :;111.1,11 ,11 1, frig; I1 1s .Ilro. Su 'tllll.·l Y 110112 J ., t . I, l , 4. l. (4 ,4 .e \ .I, .. l 4. ',.'" ;,t { ., ,i. It' 1-t Itr . ,n ,1nnh ofT thle Ilnr; on. L blg aIJ -hclr ~1 -- -- - ul htIu; :.< I'.tla' 11,11 db1 r "e~ l eto lu th h1911, y m Tlon'l, Loi, t id ,hu'ells Crvlu l 61,+' 1`na; anlvcd to , ' ip 6..-, 1.- ; n rt,,,,, 'il'mtn( m l I(Itt «, 1111, ilg t llu s 4h4 II ','.,, nnli u ,.r. 4,,, , 4l .. 1,lt ,,. 9 N 3 , h % 'I ri-4 u', 1 '',161. 1.'1f 11111. 9th' 11d 1O,8 nmil r~n fu~th~le U Ir n Jz. ,l S~l.-l 4d,,1d, n 't ncu ilr 11,04 Oh.. ~A~, .k4 I1,', d4),l.,nl NI4r kr kt I, =111,1.111) L+111111111 r2,n ills r.ll11 1,21 nr ru alIl llillzn 1 . i , , 1k.. 2 -., . rk, 4, P Pllbm' ., d t IVflrllii lud Co. ~ · GdyZrn qldl _,'t,+1l61: I Ill F,'urrv. .,l rrusl l p-. 11,11, Pll Balthlutre, In G "ll 'i, 1,4n4.' . +,11, t olr.......... . .......... oo v. ,,,:u ....... ,1 S. i, tri,ý: r 1",, , ,, ior, 4 O£ 'l o+, {d ysl'r4,,'9 (;t.t4 44 , to 4 ..,'.,, fl,,' ... . L 1· · ) II· I . , + ,,;,+++n 1 ,h..re .: ,,,,clrl n ,+ Jobar(flm4, , 4 .1 1 th , 4 " u" d ',l,,id,4 ,to 4 S -141 J t' 1 4,,14v. 44 SPI 444tIfrln,44 4 .'g4 '444n 441'4444Inln, tIh )IfI pll:y I:li aldlotll, Boll vc, 1'r~ul lt y \\1e' t, to YIVI 1411 d'1,, Crr. ,trl "1:ll '."F l IFilcIh '.O l'fmU k+ I,10 1, to In "11,(·r .Itllg ..\1, ;,".6... tnlc.+. I: r S t M n h,,' to u~I,, J I' ..\'blt,,e " £ I,444 4.' h '444 4£ . ,4 ,4i ,l . 4 4. l ,gI. l22 , I.I d L4 ly '41d:.lll,) +hr ',?,I:1, ff.. 91t11;, rr Oll'r,tlpa l'ay, 1. I $'. J p' %Vh~tln,,y SIII ,,4 l-t. ,' 'rr 1:!'1,,'' Tv'"r, (.,u ' I X,+dll,,l,.<¢. in 11111.1, ,,, mn,le r. Scbr ullll .11 1111 81 : ltl- ,lll1, l',ll 1. I 'u ( In " lh,11 to t l · 1L"-- _ -uhl . n"ih 1 1-,. it u1 o UrI r."1 ; j \ ".' un- :1+ 11 111 ,; I.a. 1!, • .te lllc l )'ll~llrlt(· ·lplt, llow r, lll \\'lllltt llsl':+}~lling. -111 '1 ll l 1:1 r ll I-:I IIUr 11 1 ll tll UII'Iu III I , J e Illn. 1 ''lIr"F 1:lillli~ll· lI~P 1IIllll~lll.i· IIIIr) .\ I:I*. oI ,.dlldli.-_ t'tP a;llle , I 1, III·. 1\, II O I 111,"t 1 .,1x ll .+inh . . Str~ante .1~11;1,1 1'. Ihlyd~, Iýi m (;lip ; ll il ati. h," Swam4', 4444444 ".4 4'4'444,4 44,,,44~ ( 41" 44~ . lll·tr'llr i tl y1,, Sara, (2ut11, Irom 311m, 'sur. 4,4lll4l4 l'll44kih', 41.4'' linl U 1 i hCatI·. £ ll4l44 l 44 ,1. 4 \4 h., i , O lll 4. 44iv.4lr . +,1itll ,n, p(«lt +, (tll, 1,1,r l ll Ibrvvlel ml. D t¢; ,Inc, ll unit 11io.1 J dol l Ift+ 'h u , 1,;. OO'(Y ".Ialn r'ri'pb Idlllttlvln. frloth |,+ .,llr(, .. l l~, PF l Ir Rr .Inr' v,. hr, i ro l'r,,ll f llr. IfrI 1' I+ II :1I1. II 4 rrfll .444, 444rn ,,l fr.,4,,, 1,11,,, 44hr- 4 11l lr.4 4:44 iI 494 '4 'l,'. llp;I 1,n; ctpgU: 15,15) faet nlllb l, I,, J4ll S4 , ,n4, 4 •I XL'ORT,'S, I;UO 'FIO . I'or shit, IfxIn ..xu )IIZ.Irgo: 7'I" J L es 1,+,n, P31 1,n"" 2.,r1, I lrll, ,, alU u, 271 L ,l.7 lnlli'h, J,, :I 1Ii ~ .12111 PFLO,,..P,,r shit, (U,,1«1 ,.l,,hl..rar.,,. 151" I baitlst at t... NE 4 4ORK..Per 4' g 4',t.i4t..c4+ 44 .4:3 h Jh,, Ii ti4cs ". ll4........... 1,:r li m4 v ..1g : 2 h s g r, 4OU L n.,lasarps 11.11',1\N ..','r Irlg 1'e ltir l c.. r.n - lu : il9 l keg. hlr", ,rotll If4 u,4 la4l4 4 rl4,4 1n.2, 344 l444444 9r prk., 11 I44II E..44 sl'. r 14444 V i44 J4 +tr.. Eall. • ]',..-L' I.1UfS ..l'trr ".11rChalle z.,e~rgu: Lroo park' 12, t'. '. L4 , m4, ll4 ,, , tuirlt I. ' r. I, lr a,l, Gutrul. 11,.,1l, 12 l~h2 11:2,1 1 ;,,9, Ira nd , u+. 1121ll, 11141111, a r. n IIIII PbolIli A e P.I" \V J'l.] 1 , • 1 1 r ,,, ett arn n: 117 tier. 34 44 loss , ++)1 brl., VIM'. 1,'"1 I kll gl+ k ,. , `1 1 b ll a nt. 11.153.11;, r,1 P')..l'~r h l r 1. Ma : lii,,b th " "4.l artI o; la+,iu 1,1,,., l1, 4:.,,. p44 I,44 4 ,', AIt Ki . 44rr 1ir, . ,r,, 'd . tk..cn44 .4 : ;1,"4 ,r le, 1,1!1,. .1: '.l,1 . :ll\..4',,,r ,l,- ," rllll .. a . u I 444 1:11,, 4 44 I Ul J. ILpI, . II. 1.II(·I1 illl(III .11.11: I.T1 ,tll ll:.. 1'11 1ba u,9 1'roJ I+' Ii .. ,.r1 ,1: ^l1 I ,1, 1 pa 14, 1 ,n., +,, 4 (4 u v ; ++ ,, .I" 4 , ' , 4I. .I.I.,, III, , .. .I1,, 4 , 4r 4I4I , ,' 1 c1r , .IlII l Il..l lg I·III' ill't · :1251 Jlu,. «"inulu ..cur; u, . 111,111 1 \ ,11,11.1.. 111~ 11.. 1(Ill(P 1' ,.,,, . ' ' • .. 44 1,t44 [;,'4 J' 1444 4 . ,111.1,41".' ~ ' S'1 ( . '4 r 449 Ig ,, 4x . 1; ,,1 , IT4: I', au 4ul 44 1)1'I,,i i44 l lll''l' u C.I'' 14, . ..,1 _ :l . i44 J'4 . 94 4 4,, 14 4' SI, ,1 1111 12~,111,':n 111",(11,12,11,,19dl l..!· (1 44444444 , and4'4rlll N,',4,,:4NP. ship, T i1 hnh:ll 44 I a,,,, a1,114 \1 ,lll 11,1 1: ..,11'; IJ I .Vr1 er1' In ,;, i 1b1.5 ,1 rl. . 1 1, 110. , 1 2;, b .11-tl 4,in.,l' F 4..'It, 111 ,,, JIn , , ,, 11' r1,44 i4.2 I, ,, I,; \l. P, . ,,Il. (r,,, .I ,, ( 1111, ,, s o I. 49 I,,4 1. 4 4 .11I,,4 i'4, Ji4 4 w. . ,' I4nt , 4 ,1,4 I ; ; '' .1. . . n, , l a ,,,2 ,1, .. , .. '111 .. .. iiii llF, ...3: I lu·: lln Ic.tn L 3; l I\ " ~e x'I I |~ , . . n L .1 1 , , , + 1 1 n , J I ' 1 , , 1 1 : , u n ,1)1 ,1 ,1,1+ IP l t u | P'I , ',1 1 1 n u J~ h I~ i 11, n I i i e t 4 .. .., 1\1 441 4,1 .. ! 1 4 . '.. . . 4, g ,, I r,. l 1',114 In 1,ItilliI rl,,e l n.. l I, n.... (; 1,111 1, Jl. llil, 111."! 1 nl 1111. I C 'l' r : 44 2 ,1 . . , 4 4, . 4 ... . .. . . .. 4, . . .... . . .. .. _.. a n~ 1:1I1r a, I. 1:u I1 ,1,11 c 1,21, llllrl il« l nnJ It ...I: ;4, o ,, U d,, ,,,,,., ,, 44,s " I.',l l, 4444 1111 •" /tl l .1 :1 rll ~ lll :,: fi, 1 ; 11" <iiii] 1 1) i " I J ..ri~ l 1,. . 11 N )1 44l4lidI 4 .... ....... ,, ,. . ., '.... . . htm;,l 11. + i: 1... 1 44' , ,, h,.w.1 1, a '11m ,, l.4 ; : , , a 11d. , 1, \4,, I" I118 ",.', ', 1 , 14 ,"11 ,0l.llllll4 4 ,4 , ,, ,t : r l . e : d ' . I I I1 _111; i,,, 44 41·l 44n 1u ,4 .l e , ' ~ :; T : k - ~ 1'+ I l . l~ m , , 1 I . 44 . L 4 a'4 r4' , . 4 A4 d4,93 :"- I, .,,. 5 9,, lI,, 14 4, . , l \,.u ;i w l l,4r i444 l ; \\4 .I I.4 '1 ASt.... I44, td , h.. 9,4'4,414'4: co ,441'4 I, 44. 4.,.', 'uvi tu ' 11~; 1 ;,1,JIJ d 1 1.-111,,:8.,x: .l(81 '1'12 n, ;;,1111 ;11181 2111 r1,, '1' ~ IL, 1111 [ ,ll 1 't< Ill, is 1111, ll 1c1 r, lll IC II 1, 1, r. Ii trl . ;. o r ,ll r .'l;la .'llhl. 1~1 .1I: \'. h il,'_'h I.I1, ill -,% h I nI ,lI , , I lt tI Pi 4 ,;p. , 1 il " 4,llllnc JJ 4 I 4 -.s .1. , and illl iil 11·1 11111n 11E1 i) ,: 11.'1i i l,1, ,1" : .. .rL ui; 1:ll i i .I. ,u ,\ .I 1,1h l2l, JL%.II rl,rilr a id I to l~ n ~i lr \ ;/1 . ii i 11:,2 Ihli.(+ :1 ; ;D ;,1. . Ir : At ', I , 1111 S , 1 '111.1 ..u ( r ax , 1 ,, e.: " 1,11 1 11 .1, 1,!,. l,, , 1o 1 I ' 44 , l 4 ;, u 4 444.'l 'h,4 kt ] . I i u 1 ,l r l, 11 l urbr lll- i-ht I l. J " "Innll , ,: 11 11, .1 i ., 1 rp1 1_11 :1 ": It l , utI n o; If f' "! i u. F' 'rlln . 11 . rlIuLll I Ikt..ln rnl~lco; 1; Ii; t, lh'l1 ,; r ar.+ 1 , . I: n:"', ' .nnJ lIT 1 ' 1 , 111,, L I \ it 'l . a el,; L t ' . 1 ; 1 1 . 8 11' I'., 4 " :,t .Ii;1.~ld1ln Cit 1,>, 1; \\el ,d111 PbtI. I lll i +s; I L· il u ,xi, ih.x i V i i~l + 'Ku,.. l ,1. 1~1 .-I. I , . P,"....l+: I~llp; , " . 1: f 1,2 ~ iii,1r i .1,1 ,t, ' Fn11, " nJ,4,' .. . . " 1 E m 'I" l '" t , ; I4U :oo;'. ~ ' I:i'+",ýIJ ; 1' c+1;,11 Ju.'1 ;, cu; .'1 1 ... 1: '1,' +\11eIe , tnlrnn ,:I ,11 r,,l Itli1C1:11':. ()I' /111 111 l'1:. ·d1 \·11\ I~ i 44,I .41,,i; .o |l~ 4441444 .. \ 4 4lh,,l, |lT l 9,,I , kU , ,111111 Ir ¢ ;I,,.,, . r , , It''' 44 4 . t',1, 11ara I core nod C (IIIIi s; !al do 11, .;111«1, I'1,II 111( lr 1u c. ;ut +t e" J I 'Llrn .ls l xu r1t,;1 du 'll~ l+ IiLhlal t.+ + + + i + + .'44A 4 II''.1 . I . 11 ,, , . 111 4444 .1 Ii r l 1,. llll, I tt; ,l 1 p , ,rl ; J1.\ ,r ,' I a h 1,111; ll Lln 1 I ,llllll I lal' rrk ·.2:n11 r( M lrr I a,; d1, 1' '. 1 1 a ,d I n1o. lll.m,; 19 lh , A ...,1.. 1 r md ,l lll. ;11i , 11 r , 1 11 ~ 0,1 " ':ý .Itn .1 ,\1 s;,lt l n \, n; ý ' a;, ll th, I h,r, 1' I 3.n 1 , llll~le#*;.;Jdo ',ll,:hh ll'l l",,rll i ) ,+ 2 , '." ,IS 4' S 11' 4~k,) .4J 1,; ...44 1' 4441[1 4 -4 4. u al Ills " u I 11 1 , . u\ýl 4ull4 . I 112.! '14. 1 . \'1`.',18', 1444 .4 3d4 J,4 1519 1 1h1r c 4411t t44,, '~h~44444144, , 44 01, 4444 ' ,r. 4 414 .' 4 i t 1,0oL'' 1i01 L., i l.4 n 9C.r 3 L 1J u, r49 ,413 bal Ii ,,toi ur h,+ 1 ;'1"'8 ,11 rll , ut,;+ ým c,3 II. .. ·I ir . ~I l ,, 11 '444 . ,4,.44l..,4,,4494 1 ,1,1;{:ll. I1t , i a+It'nml ;lrd,+ ' ", J, + l':,er ,1ti: l 11 1'II+- :.. ,+. a 4411,44111 ,t I,tm, ,;,, 1'wl;I,4,r '. 44~9; .1 ,4 4414 .Jll' 914 '1 , u a. i+ o,, ,or,l1II. 12 2 , r I , ,15 Y .L I+ 1 : f .u i ll'\. " " t le 'J•...... ;n l , .. i' r. u . II \\ I nl rr| 1 i rI.d ,",.lp 11r, .« ": ,111 I:.1 1,u i:,ý, ,e . .. . 1, ,1,r,",' Irk 5'4lr 4, , i ,ii l , ; 1,41 1 r1,; d 4 , ',,J,'444,4; ; ; i 'brl U,111 18 ,h lk ,1, IV;1ti n I : , -rl 0 J Il r' ,...I . , ;J, 11'~1 V . I.,4 "U l S1,'1'1,2, {I J l1 ll J ll i 1 l, 1; tl Jlu , uI , 1 11 .g r 1,~ ' a.l 4,44rk. 41 1, 41 11 21 4.1,, 1,, 1., '1 8 1, i n1 r 41' n, 14n , r ;,,4 n £44, 1x,, r4 44444 44111)4 1i 1. I . , al 44ll4,44l 4l9,44, 443 , 4. 11 ), , ; iIii , ii h. , l +,^ ti t 1 , 1.1 ,h- , s +n h + c . o + ; D . ~ r\Ir ll I)· in, I\ Tlllla,: t+ F 4I N t -l.i( J ll ,+' it)lCI 1 .it 111 / ,: " , pe°l' 1d. 111,.r ',11 h9,,, :, n. t, l i +-85 44. I')'4,144l'are4j 1 I,; 1.+ '4,9 h, 4444 \ 44 4vz, '444 14 u ..Il, 9p4ill Iu .\ It . ll lll J; I.,.l9l 4 +. 4.44*. 4, i4, i 4, . i 1 11 ·r ll.lIIllllrlli~ i el'5 ,]NtlO lt(r;2ll+: O,3++jl l illl u+ tII 'a l I1 49 .4 'n , 149 44,44,', N 11110,,1+'er I ', 1m: · 11· 11 111 .1,11I"1 \i~ n,.": 1,·-h11.2,. ' 1·1 .'.. ,11, Ž44l il2.'k4 s.'.''. ' 1444., 44.".,, Ill,; J, 1 1 (1"11 11.11. . ll 1 : I IlI.)I: Cr, r, ,, /I 1· (·11 - • iii. · I. . L· • - ' " \444.44i 444tn'.44M~h,*'4".r.l,nll , \149' +: 94 .443 , 44j, 4,,, t,* ' lh tu I r . ',d h.,,44 4414 irna ~a~l' lbu . Ow,rr + e++ en 3 .+ ... lis. -17+ I·I -·IU . 1 ( .r D 4.............4'', 1 4.. ....' '(-, 4..4.. 44 ,l "44 , 44' ,: bt r llui· ;I; I·: . lll, iio lll, . +. • 44114 II44944 4 . i . . ; L~·lh, \ )ih Pllil4 ,,hjl , ttl 1 ,lllcl ,, \\ tt11¢,;111 · ,( .IIL : Fil I·. '.. hg,| Il~lnm':lll-e ,.llla ll+;ll·. pr I I ,. '.It "III I(·IP·Jll( \ I .It . - a l· I s 11° " "i I Jl m+ II~i ++ I* .~ l'+ or1 llt~~~~~~~~~i~~ ,,H arn ir - ,1~t . 1 z . . l .(,311. caal~: IUEr \llln~ T~l';l, :I+<c, I'.lJ PII,'III :I,., ,, [, · l............ n ri l .....,~ ........ l :,.,+ ,... .: . , .. 3,'i .,,.:'''k °.,'::,,; '.7 , /'. 'y: , i l, tA ice. 6 fiI t wqI ter i the I henj eL , su\ Pteanll .rhllInt left l,,,uis~IdI al~t ..t Re irLs7 "t~c, favnrr "t Flint Irlasldl Rnn Ibllillg;lc 112 ottkhll F;·sl; Bir .* .,l'l I. ,et TRU'I A.IBRICAN OFIIII. TOODK ca ROM1~ :pAX~ ieggga~i\:~1 In counncriou nit~ thjis U(lice i* a SPLENDID AND EXTENSIVE ASSORTMENT OF TYPE ORl T AI l tRINNG OF Pamphcts Blank Checkle Catalogues Bills of La.ding Labels, Dray lecaiptA, Lcal Notices Auction Bills, Dill Fornms, Show Bills Steam Itoat Bills Circulars Anld vel'y dihscription ofJob slork thnt may be reqieId. Fhel p ro prl l 'ietlr re s p e c tl'tu ly <: I A th tt Ae toill h nl fI all lorkli itru. ll th o Ilsr care Ct 1rha, .lll] ben llletl- tht llshort ESt Inotihe, in t stylo uIIIuLI'niurasse ill tkis city. atnd a ,t the lowecst rates. ITHllI TRUE AIMEIICAN. Eli)l'ul'lI Y I .(llylE IIUTiNY. rPAPTI.TUL AND BOLD. At a large and respectilde nmeeting of lthe 'riindsof a sound crd:Lt system under a (lEN I Ii AL IA\NKINUG ,1X, coiu nectedl with m ler-nal IllIgovement, held WVed .esday Evenlig, it wI s ]lesiolvei, TIhat a iliublilc meting ,e all ied to ijry u',"t t lhe t jllI ts un'' t, ,,l, and a coilnius, .Ias appointN tot mta the i e e n'. s 'ry.,}l and lnle arati,,ns. Thc friends oftht m a.r)cl are ItheI'I'i' rc i nviled to as p recise'ly. A t an adjnu m e'o I [rrd iaen la 1y ;.l eh t ni m of lh "' friends of a H.ul (r'."Ilt System, unlder it (;ENE':IIAL I ANKINI L.\\V, conancled v'th ItXe'nal Improren XIt, held on Frid iy evenli he 8 It i, etan[; h. I ollllowin. ofIlicers w ,er, 'ele't ed [Xto serve,at the I General le. l,,I hI, It e hehl 't Bflanks' Arcade, oil louday evc g, the lilh in t.,I at3 u'clock, 1'. 31. I n. 11N . A. I)TILli , of . U atcl ita. ICE: sInn:1 Nrs. u.d.1 I'. (. WILSON, ofI UnaIhil. Gen.I 1)IATIO SL'IRIG(1, ut'oAlexaundria. .i AM IC'1 I1 CA .) WE LL. 1'M. ('I STY.11 11. W\. IIti FF.AN. lRlO it'," ILAYTO)N, llAd \V'. A. ASQUIT, I ,',s1 - a,'rev-s ilthi m ,e in . CILARIK W()(OODlIT'[; F Isq., Col. , ,(SE'P 51.. "W IITI,, V31 . ( iiI.I'lSTY s I. I And J. T. Pi 1,sTO()N s.,1. JOIiN (IlllSi, iScre'tary. I..VTI'I.''T 'I1t '1 t it' [,t't ' - rlmnporj'twJ ,re',·t,.0s. 11y lthe unival of IhI , ) ir.e. ,dli , - e lsi .u ., ire. o tad iln.J r t:ah intelli rn!re fiOn Mexico. ta Arnna has. lel e, hn . Ihut e! -ident, .1nd PUstn 1 ntruto r , , 1 i enl co n, a f th n. f 1 ua, 1~'. S l a 1 t111 1 "ls t " In l llh l It'l.r l t'lll lhllltl 111flh III . t11111 Ii t AIs t has tahkn I i, l 't:i ' i It 1Mall g e I ht v, iot hlit+ch Io amIlni+ierslI he l I rnitc , el, l t, ald lIn IIII O i; ]li!} engalyed r i-in g on tlly of 1,)(511 ,,n, ,'iith the bll'jet; t of ,r c e. di e a i-al nst (i In. c .rr-. l'drr ~,rr i-surd tn t I he \, h f h,' Fl , le h inl 31:.i..Jut . ,h-nhl la,- ui) It,( !itrh ri a, r,'h byv 1.e 5i ', .i • ... ....., 11-1l I1.tlp m lll+,n snort:llt I'1111 Ilt llisun' l h lnllton. 1 1ut I', "tx l igrlI b I' 1dI a t! it l1s1 exr..ic', ntr'o ls ar c in ib . t 't 311 x ican port is "!t ek d d. IV0,' Ili~ n o at , r im'J I. r )loll tn , '1'[~It' i t,'6 v Ich,'il II,.r tlt -r1, ,. r at I 'l u i c ::il o fII'-I ll 31ti t l. h 'I' , iare fI :h'a I ilr n i :+ l .l ol II l'lll ;.n ful ,c[O lal l =i our '; t teIl,"' . , l a~ fI l 11 i 'll h inl h , I a s 111111 u o f !, hli p II d ,l H11; 1I .:l 1 ', ra ll. o ,.! lIlt , :a, h i ort ,i ll.( I r aim Si~. d :, ,r ill'obd h 1 " ~' h~r. o,+ , :, Ir (h [ 1. Sao ] P "'1 t!.i. , A.odl'h - t; of nI ', "1\,"[:r .',,' O Ihl' I ",l1 i ..o6 At oar n),ot! nd sr v-. Iilmlio , iiih til" , ::I.:rl , , i+' ,11i1:1 httIl t' dho: t ll Ih+PIldr'HI,.' , t:I "1ý hurt .,t 11. 5.15. '1.I I )1 (\1v 1 1,.,, i "ii IiI I~,.I ,l I. I~ , ., I..t ,rI, 1 ·/:· II(· \1.· 1,. I of '1I I( i (5.1.15 11 ",I n I I l I5, 1-11 I"It i'· llr(i U" :u 1·11' 5.,,., ·I I I'u'tl 1 .,III " rr I H . ll·· 1 '1 -, .115,1 151. I~1 1 , . I11 IrI ,l I l , " u ll ,it, ! I 1 ' , I I ' m I , ; . . . I I t, ,,, ul li - by Io(. ~1 it or, 5v.: 1,1".- II. .l ,,, iT . '1. 11 tI' or, 11., '''l'n ,l 111,; ýI.I ~I i.; I, ,t ,,.1. It s) hIII"t lu~r I *Inl'C ~ "r't,1 . 'I II" ",. , I, ~ vt1 d " I -i,, ,il ,; kagil(. IilC· · ,', 111,",1.1 1.5 1\·1, Ii l** *I in ./ll~l, I. 1, ru (IIrr. I 'r,",".: , ,c I,,,!., n, ;; 1,..; KdllIiL'P 1;-111. 11 liiv ",I: " 4 I1 .r a I , II, I ". l I , ,I,, , tI in ,11, ICI o-, 1.," :i.I", , I ,,. ;,,;.I i t I I t .li, l1 It ,11 ,1 i.11 Pi - I - 1 '11 , Itt t ..II" I, 1l~· I 1I~lI 1III11· \lril )1 1 "Iu", ! 1!~: l, `; i1c_ ;u 11 ," 551,ýo 5r ,, , .."1 111Ii 11 111II111. I, ! or I,1-1,""-ý I " I I, , I- .- I"I , :, (l11.1 v 0( 1 11I1 1 1 ..."1II "' ( to U Its I 'i' 1.,"1 .11 -1- l 1.1. 11," ,1· or' 1:1, I - r +511 5 11.," S:I,"r ,,.".11,.5,,, I li,,tll I lilllr 11l .1- ~ " I a"l ll,.ltl ... 5t t,:, t-, ~ I I IIi · I 1 ,:,.. III · .. ~ .1111!,." . II1· IIIII Ip ( .( j - :o:,.rl l~~l .,,n1 , . , ; 111\ C ii. , II, . 1I it o. ,I .·. Ir ',I., ;; o, 1, I.,,"."1.:. 'I'1," ,I' r~r llll~ul 11" Ir;·. i ILI . U 55 I n i . In- 1II 1 :,,1 t1r ,1Crl-· . j r .._ l llrr 5'isc r i l, . .11.5.5." i s II·' !1· 11,5."1 '1 11 \,,1·nl l.l I ,, I,,, .1 ''tI I , ' I: v IlI . , - ,. . ; 1 ( ',, . to ., L I· LLI a ll 11 .,"i'1,1. 11 u: I ., c l 11 " I. ' IIIIr1 5511:,1 v, .55 v Ir~ l Io t n 11,, ss1, ." III ,!' T he 111:,II)Ili(.l li) 1 1(l 1I1( I lifl, r ' · ll,,,l I'1:. Ii .llii, andtl III a.1, 11;;(,1 1.,01., (c · - I·1·- 55 1'.1, I Illll(-l, i 11,..1. 1 ,Ito, .11:.1 1,, 1,+ 1 ,r 1 1 5 r 51 -11. I I I I t r I . 5 I i r ; , ' , " , v , . I t 'rd 5, 111 -'I 1 I, Illl( II I - w.5, , -r !Io 1 1~,tv II lui _, ..,, I , h. Iv i. it. I x!.. t ., 1: I: ," ;II~ 1 . , i.1 ~ lltII· ii l!,it. ,,,,1 111111, .1! 1'le. i l ll..11 ,1. , . 'I',1" Ir · · ·. 'I.r·s Ir s s1 ,-tu, V ,r I t~r l I I t I," 1I* 1'. 111. I 1 a,.51, 1 b , n III: ·(I It t, '.t I . , " u , a 5 1 , L 1 o i , s r 1 i , I r t :L\i `Bw crru I?.r· :I I: i,, ·, I11111'1:r ý· I11) ý:ll llllil :IFf 111+4 aar-- lc millm I llwiil a lair "Ij~lll trills lulabute 'II; vuh-l' dnilhed l oier ther ends of tll· a bares, leavingg ýrvrlral , csoc* w -to slightly'· injuredl, among allhich a l h r i t ''snsn ,:r"tII ..'''' lis! tit? r: ]YL G-·~j toy jPC tti. j-l('l.'li db I'I. n i.~l, ill e '|'r ::::I' ,:: \ .'llt'l II W )I t+'al - |tn: I: I it t.I t ill tie Unlield llttltlt uppei H S (Lt bt tt lett' it g B1: ln oih tporion Or ( hIIlo reCttl 111 op tiono f ti - i r. airgii ' . es to Irel tatil , rI no lictLe * t~l<,e it tTit.l l...i~ l'tt.o It It p ' ioip yJ o relot la t nl ll lt wi l t e gy ie to e o llA o ' i l, llll l Huy. n(l't.oJ I ll orlor ti~llcl IJN;I [iv lilt II. Id til I1 It .II. .lt Be nkl . '¢ttll, tI·IIIII"' *LIII I.:l r ltll. + ')de I" )o li(: IP 3" e.*' 'Ilt ' i t () ittll The n I r n ir at il irmo o nl t tet l lo h lut ) 1pr13 l ll.in Flrli i te' l t o - 'Wtoit thitol o t ote 'I rtp l I'onl usa | 1 0i II1Ihr a monthPll y stat emIeilnV I f ·eu |Ills it t t'od l lc d i l ll t ttttttJluI t'lr ito' 1111 .. ll ie ii I e tl ai t pr~lotte'i , the ott tito l'l Itl' ill ireli nlll. ImotL" le I 1ety illald prc. t e , ta p. m lf 'Ite 0 t t-n $5111 t ll I iIt ' bt I fli n 0 (. l i11\ u tit li y t llit a IouiI I I y i 10utlttlot I t'.uitIr. oIRe€tl 1 wit ll , vrot (l h it`otitto llto1 ot ]-[tdti t0'Olotlll.ttl' |'.i-0ll3lll I :.i t t. , llt, Sthoill. dAl- n t( I - ril iltlriall' o rllld Vlit ItItil) t Li|t'' i. llt o I t'I- I l t' - abourt it ltt iin th Al rui o , de troin ItveI too us tt (,l·. o I nl I IeIa n l. r I arkeR ieti- I o ne t he ined, I he urit tn i.ul l btli I 1 ron lr y IrowL h lh i ite. be l i ile t 'ow llt itl ti' h 0 L I gi. wat1 r 11 ti b0l t. SII'i wil u wII re tch pernlllltl i c t1l+.ll0 d al, b t I"a d l h I:;: t`.li::. f thl' . I e ll ll n Ion til l um rt ti hI o enrr1d tthy mIt A.ti r S Jll. III 'nl i tIa ' .lil ' ,Ill ll' i It it A " )tw t iis "i'.lb kh ln l , r + ..tll iii, tll uI ,l ts: i hle I r, r tl &c..+ ft Itliti lil lB ttlludtin it 'Ii ilttlptllll lfti til 1111111 'I lilt) 'itlttl ii tl~ltititIlli. G\').!I 1 III ~;n Ii II hit llkllt llittll l !iln l'I lnllt llw Id r Ilil lll.llt hif lt i ll t th' le t1 dgle S i I IIIIIP rfIn b Pllr k t,11e theim orl ,1r10 nigm'd by tl t;,.nin s be lo ero,(.i'l It!J w Ind bei tIt" i tIl I I'f' .thlll ll UCII) hl 11 1, t'+r ) IVIIII' I [ I 1:2 1 11) 1 ' And I, lit il k itt till time lr Yl A k i .-i'it'Iit d T Iollln" Wl'l .ll llJ ' ll ·itl I. ll tl CK ( 11 )o hi' s b nIll r-IIe it it llld e atr in C glrtl i fllloll an tt ln ,J fr six If ri n 1llC] prc rt. , .!am th sCI ticre I fIirnilePal l, l 'll edl . bl y nur tg ,,ll 11 et'und c vl ' tieslt, I nr y lole 1.li - .ok.t +f Appenisj5 Tallr and o'ert one -Ia thrl- . h-l sni ..xl l Iark la.e, ihllle ]t'.ltllll/l I" ff]llltlltlil· l tlle "4l~lr l f AI:III aIIV t, rll l dr hi ,i . l- rge hn e t ; i n I billll ei luinliJd It a qlllf thli ei "' t'ur 1 II ll i I'IIeVi n is 11h wi tu n oli h imnt' l"J'C il II* ' ~l~ rl'le'.tl levitt, B,+ '"ll, I l alllrlf ture 1,t h)~ll h:' t hit'il l~it \F+, l y i~it hnl+ ,! Illl Iltit'l ':q11 WIII 1 ·IPllre d r till' In'+ thl .p rlol,, o' lre"llhtr i t+l Ihen lht++ l.'ht ll ·l llne L'oi't i. e, l;,,, 11o rll he lll··ii Iiiuret i ie IIlilll, ll i lity lll,,, G e ttel' ItP IIPIII.- I ill or n k I(1l+Vll lhl l llrl~l lhC it" IJ) i l~ lttill I·IIIII ltll-r nI si+ tllt ICJ)1 Itlm hP - '1`11 111:. \~I. I, nE I ,,m b,',i (ih ) , l t III jb i~et.. ! n, " , firvt.He ovTcn 1 i') n h Al. svil on the 19th Ilbllll (' ,+ rchm+ nil~l Jh':ltllll'r , 1 t' t I l','V? ~ill i aVlltli h llt: tl'ltsil,l·llpd (-IIh|. (.--)l 1:I)IIr++ FIIII til il·Sel~illry 1l IO.+ i l aU· I'.ni· d I~lll ct .f~i I ,vmlii~lll in~l~nt l , Ir. ewar'sst,|i . 'I 1S : .liili l·til+ 1, I wretel i lel. l'le· Itilede d P ll/ l tlf· lII i li..h itd it rItI ' re l he iwl. 1|311 t1 t 11 'Illl-l l'llll (Jl~z.t COf (II) llSellIIoll ,'t!.ill ItBll~l-l~r th1 i0 u Irre that Inorning, T(o.;lll h lg i5|eek', .tahh,, nettr tic e(Ir~jilllllllmllt Jl'flT II'· Irl: (Ii | I·"ti~llllllZ irOcll e, Iuia ih't: , two . or . thr . rlqn dl uihll~r 1III iu lhei real•ll &e. (- .i- l? [ ( i ?,i llll· [ P111 1 l rc. I s ll, ~ 'Illljnl~ll |)FSFII . "[l· 1 . Ell" Ei I I '. (~:~Ih~ rni ..-+ lil'e·1 hrl· k, Illltll t rllV \"i''i i'.lll t 1rllll 1 :I'y ill i:n er ill str et J++.).hltl,'1 ill' l'h1·1nllrd dI i\'i ii+,lt liill 1111t 1 ·2 't 111' b whl~ lli(' I:'Iv-II~~il CI : limi+r I!I1ul II I)ll00flllll ii t I1Iit , ·I I i · f 1 ' ' "+ ;111111 " At t I P I Iil rU"l\ fIn' brt,!-:e II)ht ih. thlilnm e- r 1/l jl':(tll ,·f ulhe tq \- w l hl lllj l I:IIl· .\II(.ri h ll.+l. l. liitl~ll\T~. 'l, rep?.' llll! · 11el lfc. r ril' l (.lil ross I l~ll\.ll |t rlll. ,Ib i hm lal~~~~l! iu -1..oF- .., I IIIr i I i t N 11a h l w .c F?, I li· lhr::l .1rr I tr11 1, Irrt- 11i n,:1, , it t a r ·i T l :'~I. I `, ! "rrt I ýr 1. .!n r, 'It,,r-, --te i.1 r-r11 .IF,,rr. F Fr ,r, ,i1..; It r i ~1 , Fr -,ilr tl,, 1 Ih'allifi, (.11,11 1tli i t' .,n""., l,"" the 111,""11 ,11 r, I·I- 1,r h. ·l ctrl ed. ,, F .r l"':t ,1_-trr,t-;a,,,rr,' t,-r 'ii 'I r rr-ti is 11,1"" I~- ·. ,1 )Ilr ti(t,!.:( .:1 I~ir lttr() =1!11," IIII1 1I11 , cal "'l l n .I r:,!ý t.1, ..: "1, 1 .''w itir'lll fji.'I. tor tll.: t'1 , I111 i; 1,,',"11 iIllar I l,,- .'"1!,. 1"' 1:1;,· 111111 1111 flit' 1tl.:mlila llt I.ii- l llr. l'; ilt....aar ta·ii; 111: ~1. :ll( hT" , ; ~11 .1 i..': 11"'..1. 111· ." I' (-rat,, lit r 11,.1: 11 Iilill, 11111 '''''~'. ' liilli:1i2 !; i l)Il-lllr i nI l ll I iaI1 I ItI( 1~I ."i;- Illli ,r, I t"tIr,,,,r,,,I ,: III. '~1 t ,"I., Ii. I I"'I 11r Cut: , - " I, i h ,1 11, ll ,,;,,,, au ! F1 ,1ii -I l *'., I~rIt~ i .I t 1111' S i I 1-; ,,1 h, ,111." 111 1 1- f1, h- e , ir~ Pr I - I,, : .11 h i - i . ( l l rl 1 :~:II I \a, 1 1: ,. ]1illllll.l ll: II :1. I~l.\~ l I'r-~ r .. r.-'1 hi: i:. ilr l it 'I'- tt,'tkl L , 1;,!r l, t1l1 h a 1 ; t/l 1 f,1 I i I-, Ih.'- i , ,11.r1; I rh , :,"un i"nir ;!1 , star .1:1 1 1,- "h , 1 I' IF IF i t , r, o 1 ,11 ""1 , r rt. 'I' l "i_, F , I11..j. ,,': I .r'''''rr i.' It":.t C . ,. : , 111, 1 - 1 .' : , r 1,1," " r, ." -t , A t thr ii Ih ~ r.1/ t11ill, l1i:.it -!i:1! 11 I?.1I1 . i I'1 It,, IIr', "tt-ri Ft t,. lt i ;. I i( t r,, F. trF,.1,1 "",rr ,r .til. t~--,I ,"1 i ,,'' : i, :a, iF.1 ·1 I -. t1'1 I r.: -f .1 1) F ' 11" ti , r- t 11,:1,111 t . 11., il(jllr I:I 11, ., , ýý,"11· l·ih ·· II i = ~ l· `11ll ," .. 11' 1 Ihi' 1, l 111 :1·1(1 .1·(( 11ý11' 11 11\ 1 1.,11 iiil . 1.11,1.,1 ti· ';ll- ,1,.-r",:11111 itii-; t, 1111( I,.1. I t- 1",:,, I,i~i I,1\,' Iltt h111. 111~ II'1. 111. 11 ,III . 1' 11-i 1 C 1III ·1 (.p1.. 111) ir i1 11l11 111 ...11 1 -r . 11111 ii I 1ll-f(. 1l.. I'.lll 11"w , il ." I Il' I. , I l! ,, 'x111' lll llll: ."II (II\) I litill,,,,,, .,.til m:"", llr ll 1ti 11 Ihaa '1I. 1·I I I. I' 1,1 l t", 11 .,1,"11 . r ( , I. lr :. ll 'I .' I,.,II is I::,1rll n lill ,, 1111 llr t1.1, ,r" Fry~ q_ q _L rr~,r--r-'--F--.--Fr irl.,- F t l"i o l -,_:r t~rig- 1 t: 1" , ~ ii , " -1 -, 1 , '- t ,Ir , ",1. l w I: I·; I l4. Il\1;- illlli-, : . Iini· p 61 d..;:. 111/n1 1 1,· lrll IIli lrl!li llý, 1:1n I 14, li.lll I i 11i)4, 1 l iar 1. ( ;I (:E ' IrI ll a 1;· f l fl \\'.\' \ 111 1·· 11 I·II)IIII 11:: t .: Ilr i . ~~;. ( I·il~ '. .... I : ý; I.. 1" '.., .t--1I·; ti :1 'II I ' t' _I I 11411ai FOR A\VA NA- J'ark '.1 r. The firsrt rare fast saliling pac~ket Frllr EIIJ ) AIPI t I;RIZIII1 Cepr Raker, will Vos IiI saItQo-.JJaarr aclaeilng fr fAreigh JI'CIII C111 a'Ia fCCCCing CiJalrgnnt acnaniauCClions, IFpply ou ~I'ica) seC 'l'lir, W 1)1 PUICl, 9;,"i I 9.iCommon 111 FOR IIAVRE. TIhle A 1 superr frill soiinCgshiip I-inedmm," '4 Cpalcl I for .' time paCC ; fo CCCI, CCC IC CI .CEIVfI IC III 11 1C Ca E CCll I I 91CoLlLmalne IL? CChCp ll)IIICC'C)IChk fCCC ram NewYok, lCCi CCg [ CV ili Csi'i leeC , a rcoud in n o C C Clit Ctl illI CCCICIICC~a *' I IC'('C CCCCCC) spCCrnCCin . (CCCn signers~a CCCCIid . I CCid Ilhat thaC atten to (lie receip CII leICC ltlalul ` I' 1A11)1 A"C felt ___ IIC CamIp C (C INfN'V S fIP IIAM, CCIII browCn Caolla a time n nlticle, fillillbh for callv.,lied hemsl~, it, store andd fur CCIa I CCy J I C IICCCCC&I Co, t IC IICCIi P11/ Jr It I.OCIC.Nl\Y) (IN'-ICCICICCC,(rC,aCi 1'C'Ceap(CCC a l I a ICle, inC CCCe Cid ICbre CC b CIel II . ICI F\Pl IC & 1a, 7ila.ovdras R j NLIANL1'K"'.S21 Adilt.8, &ane Utbl's,. k audit ý Bunt chip 1,lIIntI1 I,,Oil for Il 3J I'lTAYISIL C .h, '4 Puuddlaa Ip lull 50 ('illnl street ý.' ULi:t5-'i" 0I bbcl en' ,, on plaotaliou. Ise; sole '"j(v IIE(3UOGENE ISIL(11VV k Co, fil IF I fti:'1';lNL (li()(aWN t Cu, 9 Cu,,ti ) 0I)LRDE, WAS[IENGl'ON GUARDS. A'uOc ,r(b,,,, I,1rb. 9, 183)1 n 1" 1'1:11) Dri ll ,,I lily i 11. 1(111(, l iv l ,it lust. a C, [' I bwk. 1' 11, ut tivy lvii Y, oIder of ])ptl ouomv ' Al'liI S,11 V I (IKUll hi Ov' I Iutlu·. 1, I uppl, o? f VHIrlhlro, chin",i e'ass, silvelr, u n">d and1 itonl .tnn" I castors, lamps tin I1II tubll tiltllrv, whirl~l tbev oilier· f Iins I., ul I!, I i Ilup , Ithe ll~ll llellllll It? terms, ,bolelllll~ale, or r etalllil. Coulllll.. nIId o~he.<co ld t~ol o thirad alo e t calil and extttiuell, If It1LI)~wf·:It c" Co, Imprter: or; lf ,b t 11l,.ve wares, 17 i ('atop .'. ::t CatmnnoIII 1i . AI; 11 n Jett \ r"t. lubllh I~lli(·L n l ilt ilver llBn1lb1+, mew : il - lmtir m'lcle.f"I N' '[1IS I' f Clt72'1'R W. 1R t: 'faa 'f)raflaat \ hrkril/l Rail 11,1d 11 X U an, rr, l l·,, Fr' (0 bringi f,'fltall Iaie Binher roll / I fn', liII all 1113 0110 1-114trbas 1 11 nrr I;be ut l il)-,an t (romu hill wan JA.\l 11'5 II CAI tf.Ilf't far 'fle by \t 11,t 0It ff (,1 111IIII I _ :I5iCF~lliUI ~esI ('0111 1 110 1 Stree ' 1{111 U JIISS'I'r-Jost re " ired vi 41,11 Louisian \1 Ft CI Nt11. 5 : Itienville street, IY ripait .l lit gll\,d,111 c i. r taf iron~ chsFro tia'. fa,'ltat feit 110 RCA1RNI '1 TI1, ltISU\V'a 't lettt Pfalfa,',a Jla/aarv-;o fIX1'1l{ valances, aal ar Ilt to a ay ever lli''t'f it fthi city. fIll I W It CALRI:S. (' ItAIl ('lt,ita aIti .f1'ftar+t1 .wtl,-1,11{1alalafal J1(1at.,f els,ffafdl n fafjaraari Sl0aw ~lzbe t'ic iv t',e aa'ie t, a td ILI sle bfy 11 II 1'(I1t 7 a 4 '-300 hoLvs r rthern I Ilay. a moll,, filr'f'fft by . f (I .Itt~l't~NIJ 1 21 t lu'Fl l,"J l s 1r i',\S - 4 :nrl. Urr llln ll fl'a* III in ,I fo r ·i I'I /ý\UA- CCO -"S ,,,eeJ Illyer'e) 1IIIIIII(C 1II.C· l·U bn bscl, ill (tore fi,r rill l 1,yr full tlA1.ltt1't~tN &a Clttl1'lt.B Jft i .ltt 1. it.' - f2il2 'ofa o, aaffftiffoa a In ffffls 121,21 Iu I Ia,, ha ( If 1ff [II ItS) L'ft-flj fOTfI:t' IIm11 _ 11 tt iitfatr tu ft So I i, :: II (i~i n Iri>It t~ l:1,-, 11 S r LevenIII IV li IIIfY-::0tf 1.+fII rd,11 aratifti,, f f1or 'ffr ,ta ('1lt lll, j ff12 tRA llt N t ilt',~ i ttf~ GRIAND) B'r a lOTTERY. i)ff' I'g 'i Il' l (treed Stott utior (:In" IfS 2,1, I,, 6'3 1, 21, 49i ,7ff, I II ,If _,. :lee I, Ii, ~ f ftb, t ff tffff f I tal rr r 11 of 1 3,0110, tvrl in ' fa ItJ ' faf, ff ff22 I·` , It e s1 If , Ifffff a I / . v. 1'u 1 1.r dr w '(,f'hfffIa r, Il, , Ii. atI t,~,I' l at I tih p,t * lnI of' f,, If ' i ff i, ft, fui atttfffff~ : f tIr10, . 1 f ate, I.In B, Id v, I, I,1, for ;2..1: I*' I. . 1 2, 1 ;"1:; , .i 1, (;7, , S;' I '-0 II l~ 8111 I Ii.I, AS,. .!'/ha ":. & It .S.,,,a~,h 1l7'ld<n L U l l . vI!. 1 V . 1 1 OI'1'11 N 1 A n d , s i r ed lth, . .·ýrl 'llt r X .I II I \ \\ nl,'lt !!, I C!1,l)R IUI ('It 1III1 I, I 'uC·ir' Ilyi: io hr . IIt 11 ll l 10 1 , I lln t' F ]t , ¾ III I \ tls l I!I.' c1111111 ý _ 11 [ý 1, I ~ 8 I 1)rtnl I ;I , It. 'i. I; Il: it i & :'i" "" " "'''' to I';1 7'G-4' tilt U ,:)Lr 'l'ickI,:.;?301-11. ,, t I i-. IN"I. H,,, ' -a, t Hriirl. I=:;1 ai, of r '..IIti.naI, INIk· fo I1. I;ill 11 11111.1111··1 ll '. Co. Il.-III1 .llonli r ,"11i .e 4(\'!1\ "::"1 nom Iliilol~ l ('KuP, ll: t 1:1t' ll n l~l·, lil zl I,I IInd i·lli lrl Kook': \\I1~ f~'i V 'ldjoII:'1 rn r ri l in "nrt. o l l of the I t,, aid )·-ll1ogi.(·11; I lluwill )u ::,, 'el" I IIIII.: :( II o l Il, lIII jlofe Ill'Sr . i uta 111:rit ( outt u ncw .u~tty, I o,',, ' IIt, A lacric it I i'dir l Aln'anac fl r 1 9,a ·1 and j.11 I rot' 4,,,) t 1MS1151 ! llit, .u l""l by ,In.:, ISAA Uil1l: I" .1,I;U crlr(s l l.- of l (\1'iI11() or C CIIAAIII .I.N & C II If, d;-~ i.'I II .1 ( I. -- I1 " i-!;lnk h,"+nA ,k, a llkid ii, cc Ic , l^I 1 JVIOCKIS .\ '' I1C'111:ý . .. r,"r p , l N-u! Cý" . 1Wr, 1 ii CI-r ."nll nIlC ,,, NC xuI,, CC, -mc N. li. C CCi 1 k=,' III IN 'alCl CCC'll -ir 1`o rs, and Jewri.el l c. crll y lll r· Il:!lLidl Do ll d I ilT.Inlll~l; Irllill;l ' 6'b il O :rail ll .I. . ill·. !.": - C I.1N V.Fil.orC,', "I Al . CI [.\)1 '1AN in 1:()I 1 1'i:!" li .iRlililt) J 111)i:l i +-ll 1.\It-il/lll ht c; lr I' il r k ill fi r'lt ran, fl! diri , .RII .IHIi it + Ila l I11 I.\\11 '1.11 & f'II~Biil~ 11 Y ,1 1! Julio ·.11lillrllLPS FRZANICLIN INFARPIAHY i'l- al,!i c 1 111'r r,+tr I'C lilliv i). SCIIII.. Ural dal; fa dn talil~l n i= 111* lr iI ol, , · e I IIE I i( I (1v1 1 Il iac, a14 to nu~r i : Cvv n ir lanll , i :'. :( .rIII ('IK is till Cllil;V .2ii ·II ! )1IIII 'I l-ul,"try s 1 orsli itc l div CC T~lil Ciii 1'll ,lý 11(r r 'll lit irrl lrrt. IUl:· v lllrl le 1r: t111' )11 11 1 -11.1; . '·i:lulll I'rý 1-t tic ( Il ~U I.' dt tt 1."d:, tits ii. t 1. FOR lIAV.Rl. MO()ND, (:Capt 1 \iolhipl till recip. iRirc eliatl· despluell for the 1111.1' rind, llhi fi I' greater petit ot' Ihee norgo engaged and going on hoarI II)LIId. thell freightr of't(·lll halee c utterl, or (cornet, apply to1 fte 1. I, II c;.Ul.E,9gCNlllln FOR NE'WV YI.IRKi. Neer York w ill lllll Orleans line of Packets.I·P T 'he.fn cope Ittedt & copperd - hi TROY'l,r iCapt. (Vuha h l& grae port1 ot" Ilur cnao migaged wIII ill going on hoard. I ur · n1·riSht of( tjlC re~sidue, olr pit.-u cln, apply to 10 1liI (Voad, uppnsito( the Vegetablle market, or toT 1 fat I' I'll tIPI 111', Gbi ('aps FOR BUN'I'ON. lhe Al fort rniliog 'hip, COPI.(, Cn(0 Moorrrilhlrr. despbtbil. For frright i S2110 bales cotton, aply br IbOU 8 ¶J P' WIII TNG , ' 7 mp= tý 1U PI'.AN'El(G-'l'h,, subcribers rr rfr bllob ior' sCorn Pbillr,cob rreLerr.corwoborblvr rotr nold oilder rcrutter nll Evrv oohl r vnriely (if' ballin, will RnrdooI tuolFrj rn, gones noel garden recede; Ioks on aigribulture and management ot Ptlok; fruto null1 octet enI~llnl tees a nd p ants. (:ltnlloguo s cnntlnill laeg ernet~ pric a11 dreoripliho orbac ariIcl Gr noirb iloBIirbcbl,'tb.hbrljIro,,,dP~ .i~ yrl IIbfrlI alo,,II Wl iOl 1'u rn ishrd by the t tt *ubciileren t by uhMIIll . Brown, w boll nu or: a Iointed agents tier Is j'cst~liblrnert. ROUIIRIGl' SINI'LAIIG Jr Ae; o, I GO Seodsrior, rnd Oloonuf-r Irero.Bltmr I EC EII'!' IIBOOKS--Justr.'clld it Thusiil Flt & Co' ', a new sort11 extrllsiv. hnorrtclll a1 Itu ceillt nookt, fur solo low1, t Cf+All- IS( IlaP I hhdu. on pl livttll , llI· the cityl iZ7 Ct tia J \V REAl) I&ARS'I7OY V Wr9 "9 Ilnk n'r 61 \1' )it 11'11 OF H \I.' 11' H -l T 1IF. liveillrisoiirto-, v is $7 7d i e $775 srrul Kotortliug to the noill; till' Illkts, sill gi'.de du rQ lttlt l t,,Il ll toll ok (lfot i oullty Jill, iut t.) It 111 Ir! ~~C'. HGENo iS. 1oo It II I -W I t Is:l1( llll'.11.y'-s.i" tl; ' 51.11 u,;ruu S It III Sos' (tllhr, ill 'o', so iii: I 11~r 11.\ld.).\IAN, the at*;·: I1 fi ll- the.- lllbli(·ljllllU i.; nowr in Nrw IhlllotII, ow1I ~l w '.Iill ht t o )Tu? riot' vnbhsicriptilll to pit li t" tutu It. 'I'I t U* L.u IIu II Io+PIP L. it rrpotu~ti. ll illlýll tll o f loor. In 611 -tl it 111 111111·i ssb'osord I ulit wii,'t. hI Ou, K. b 'I1i' Itlo','s, I"'lhli- lel ll II rlll· r I1III1[ ItI, :011 of I+,hiel~ll w ill fop. it ýi~rlcod id vi 101110, 'Each aaiober reo Iltllilill Iwo I Jllillti Iiool. II i, itt rl lio to r i~rillol d i., ili I lllitl lf xl Illlllli..il wlilober.+ f :lr $l; it oe tb o :ý 11 ý11111 k l+ hero ex Irlll I rrI.III Iil III the noel·, andl it i., cuulidenllly I :eco llrr wlrur le it billy 1 1 Saxoul, frtuil avr e1*r, 111111 for -ll by the .: lllb C1ci ne aw 'm'ar l fille li t .oirlllil IoliII1t1I Pi"lllil41l.. and 1 'itclcohtt, train the colclosled I , : au llU(·lll.\. orv of 1'r-t e &J Co., o fi I'urli'. Ile, Ct!I" JsilCu sod 't N~t 4 Itslp 1, tI()NI)N Fditionbl f , scone nod ' .IuIVlu work.+, I isl recuivcd tilt (I tilt snll by ilia by hecrd ire. In";" I)ulpil s Iliotllu. nlia (·11111 P of ll rInC liriill nlir IIbI 13n on Du l tll's 'I lIIstery nod act nn I illc of rite li11411 Jr l rv 1'Cnrcrs of timilllll· il.J Itritniu.YllIII· V III" I li C(I o I l1 nr i ll the nnli Jere y R ntlnl ls Il tlllof iJuicial Ir llidrnril frll Ilifl l 11111)* n ll emnmrrer 11 and commoriul m-ntitm Illu~,Irn NEW\ ORLEANS- -^) JOCKEY CLUB RACES! ! E~CLIPSE awII iK.: ~I':.1.\'1: 111 1''1'1 \I: I::'IIvll ý.,11IIIII ý I1II\\ r ýn \I- li n,"ý,!:i t'. 1:111,,,11 \l)LIC/I( Iý:I:. InIIII I·1 Inli illl· l (1·1) 1'n~trnl: r.;,, ,I , lin ,". . ,\. , 1.11\.1·.1: 1111 1`t1:1:--51 1 nl· 1,,1 ;lhn 1'ýýIl1 ,". I:,I ýl~il· II~iIII jn ={ \" .I ' \I' 11 I' 1:1 , 1':: · , . I,,,," ,n" 10) 1 1 I. ;.:.'':' ,n '.11. 1~ "'" ) ti "li- I1ý ,II. ,,,ý- 1 :";r I' ý 1 I r ý,ýI; rl: 1: I)(Ili.S!"i ; 1', I;'~ · I~" · I" r, rr \I-,I~n~n , fi· Iul" I ilIf 1 1 l:I ll ('()('F\ 11 \I:,IP .. i ,N V. CV 1i1,f)- . SI':.,( LA \'pI':1( :1\N il ) lqT, I. .4• J . ;1, C am/p ,Nft. n " I crmv a ndilll, I I'llllto ll Itl....jet, aul: i, il* l 1i l llll nu e Iltl l I nol . I . h l.n m : i im t i i .n;_ 'lll'III no m . I, r l:tI r I I'd , vi (IIllIc IltllM. il l, doIer I s, O silv'r wlr" ("r" -I1., .. : I aslol IIand lll o tn lll.ll 1(1 latd I .IIId bl~,-; do,:I t s (w lds pr mued flol n tlli is ll lly I ln ruvl.m Auan... oe 3 o at ihe B laz lr ,corner .t. (h ilehuJ A C lin lm tire( I JU , ll ,.€ ,,,l.1 N. t " 1 I:xchan1e 110 , ' 1.,ll 11 1..1hi:Ns 3 i I itt l II {Ihbs tw Ihe .0 ,, w l~ l {.'lilllirye lo ' n , I,} s . in 'r npll nn n I 1,: [ 1: \ In, l(Ie to n ( o, 1 ( I u s M , f. lon - St(. , I fbll r fife, ,t,.ke b i~lls ntli( n,l. ft." j ;," I . tfile l': ' Ie.\ \ IIIcIr E & ('oi , I:4 . l 1I u lin n il 1 t 3 - I: \1' aI n.I , ink l t - 1 '(1N :;,. l ' - , i( i lu-h iv s I ,ll l ll . "i , n ilh it - hI t raD ll,}' 1±'.. I do (I l ]*r >lh. I& fi v " W I I I TIII I )1 ,il ll l nod l .II l ls IlIn1 14 l ell ( '.' , n-ll: a;,, - + :. I l h 'lII n' Ir,,.t . 1 l;" Mtn I l ilae ll ill . 1'I I /i 'I¢-:1N-111' htnd-luig bioxer Newul I,,lind N I SM, f ; 1, 1 1. :1: 11 ;1: A' o, 1:34 V Ign.I ne IfIY F? e : ,rt s le\(: by- -. 1 IIIpC ( III. salt by -ll l, InI"II I A 'il 'I I) & 1 :110 1'1 ',ill ll 7lll ,l l I1III k f n , .11.1' -II1, Id, l ,,.llv %- (' : N : l lý. i a l oat, il hc kII. irllll ~ ~ 1;, snll t ll. Ih ii l til c r Ii. ~ 'u d '> "1 ii'1 i Ii;. I, t 'll ) 1 )t; l:. " ' ( 'o, 71.tII 'I1 i OIll· CII.\N.-. "-lll a.llll I)III II il 1 t'hrl l I .- .I eltil-l: -fJ " \1 'Il1 :l: 1111 I . n im d f- nrr to l" by W ll!'/11;" r ('on liKnC if l't- "inr It'li-l: I"l'i Nmll. ýi,' 1 S U 'r a I' v 11(.. -.. 1;1Sllles ,l 'III,-. ilr .'II ý. "I W I. I 'I".k Illi- ( r,,No.T :l e ) -l,', I. s -I 1,-l.- ' of tl o pll" l ll1 e tyll t~dl lo .sill :Irrr 'c dr o uI'Yi "lil nu , " t' ll't,' i tu, i~ ell lIeir l d·hl ,l" Ulthw • u, -.[ fir s a le by .1 'I l'l \h I j u,'au d l, I)'-Illl./, 1:31 .11uR ýurl i ,\ltI") nerst O tbr-16 l o 5 I ' s ; l't.. kr II.,I 3l rns i l',a ll., o i 1 Ill ll .r lll. I c ./er I.I;In, r ll i lld i LI luld l raliop four ||1 Isiut h* .) 'il f 1 1'.1lll ,l l rl o Iur r.e t rllle r r ll l rle /,r .111(1 ll- n l"t Ili /t4,ii I'm,,'~~~~~~~~~~ it ,nhlr ~..ln.d u a. m , , "-l.,i p~ r la (Ii l i"ht. ox rtlll lll iI 1t ,h;e r .. 18.9 /'I, \ ý eadmv"l v-5.r , I'vr li"t, au j et, .m. ii. nr,,6 A u r , ti, t mollil it . Jeu . l C trust )U\, ii lr nl4 m- iil . It! l i !ntll.%a -.iine d5555 til it +ut r f aull t:sl.r r 2n'~r . It," isra'e dv tlOI.ue I tl.I , 'itNe l.,+,,o de / 1st " llltilt .lll l. I s r it l iicit -rt mo . r c llpte l Io t'c • v Ir oltifir ,la..l whe 11rIuu lia. hn, crisidvr ch es clhine .,c aa.',n i tewv sll t''oms ,,sit. .hl(h','ss J. t'., .l ... . 7 . !, t ..... .. " ' l N I I( t 3 S .sl it n s i ,'f a eIt ýJ lis % __ I 1)){(I:YI INew . f CoIL(It. mon 1L)-, ~ go..M /e111: f.i 111'J 1) 11·:1I A C&IIEE i4 tofU . N lu liýllll\.· II IIy IIIIII l E(II11 l 5011 ) Iiý"il i jnly. JUIIN I). 1IEI 11 ^1 1'51 A. U )III N fl A ('A)IiEN ~ rnrti,1,i tflr Cn* -ll Illtillei toitl In.·1 illll \.i l l I, 'a:1. r11.) lll litr ll, 1 '(11; /1:}I tal .li·II1) 111 m il.,~t 1 .10' 1 t·l:l) llrllilli ,. w.".1 y -;!l I. im I. t -,It d n For Bounllt Pland lust appl.etance of M11I. EfDW\VIN FORRIES'T. TiHI EVENING, I'EE. 11, King, G(ilbo rt, Gh I,. ],redelric. a.. Ophrli, Mrhs nirrlt, u(tees, (.-e.e. 'T' cncludil,' w: t Ithe Inuglhelle P'iece of IS HE .1EALOUSI lelmoutr, M1ilurrett, larriel, Mrs Iarlrett, Ms ilelsmsur, Geese. 11(jurn- lrnflswn I I I it ig- o. nb 1_ _ Ad II~ Im Engl~ :lish Low I vol, (ov Ileuiln iv &. it, , s 1)i111 qun1 Ftols, Iltnjnur l ok I o\'%iul h'illli,·LI IIOU , B,, 4 . l (tills. Ilriull stborckcl s iall) of \\l; Ir, It Il;;ltllllll ll1((l·1·?· pdamson I:jutulenis, \utloll-t III:kckll : liP) lip ,1up nA~ l lIAnw on Crri)) iii a Il u Pllend o-, I Il1rri-oull I)ii' f tI IN &i olP(1111I ('olllllllr lltnl lw o .1 \. col (;ow nit I Inltlllersll l (I (:I;I1lilgd 1'r retire,~ C:1111i 9 r\ tr(ll l )ýi t M'nrNnlcby 11.1:\ NI)1I) 'C)\ A 1, d!) l'nutI' St. 'tl)I !I cs d inI I U(I 1-d oxý"s it, do, dol In shore t 1III for sal! I,v I UI(\ -8:11(1 sro k+ it ..w (;.... hair, andII lilt:ilr ode b 1.111ll:-l ill'l ,- i..i i·I'I( Itnu:I loI I~i.ll tor rule~ in lolti BV., i sBd;'B'( , AL1. 140L ROOF0 )Drescs &. Mlasquyerade B'll l '· hl' ililptrr .,,,, I,,,wr(.(,, IRoUy l l ll,,,tl , IRA 11 II 11·11ESS &11 1.1811· ERA)lj( Elll 1154 1.1., · r .'l li llrr ~ hlie Iiiiinv , u nna lr ev M nuyll Illll nll rfe I I .| l tohI - I ' I~- filn. , end t i n I · l •f I ill l t tI n n 11 I ' ,hII' ,,.1n lronue i b.l', d o h int too-r treIn ea, llo r 'p161 l III ~ If'irn 11 thou, (in the e-ll - I'lltell I111 hEWn O Rhi Nt I | f r l I" t ll -'1) nto I oI. l ,( .llill ln It -I i dr'rro n( .( . ) iln Io, 1 1 repair.1 'I'. ' T h n' r w I 'l tnnl ) r (lr rh roolk wilt reo. en nni Sll attrla' av l nug, tb 3rd of dn and ISmurdaive wl-il rav the 'e, IJe lot .11.0at the fou1 1, as, 13 N. ll Te r te st I1 l I n Ir rid o r rig p rrl f n.tiorder ,lth il.uu tlh es t fli-ll]. uw ( h. I, onla J IIns( Presdet. CI1W OTTOEAPN-, AND N 7CIIlVIl.L.lt: I{1Is.Il) (CP Illll T 'lrI wild 'e thl eate t Ill y h + r( ine ll n ]h)ce (1 t r fG a erS. r tT ,.. )11I ' . 71. " " ,I] .. . A l E n('+i r ir lrr l NNe Iir.l| Ihr l |i t1o , oo er P iellli Cell Illl r e ! 1y 1o1 d 1,1 tt hleA 11. tlrd rl, ent lt I'. .l exepul lllt " hCeoi l R I, ll . 1.2 1' r l ik . or more ('lrd Ikpr ont i nr pnlr w v rodded the number, CO'·4'Ti- I1N1I'11 lCUiAIIS 11-- 1'hINbT\ 1':1 ) 1 'ilh thl (!v, lest lTr/,irdri LIa d inn .slgl c ( , n• rp ..Sm+ in N '. A ,( o.I .IN. r l s ei l/ll ' t'I at l l l' ; RoomII ni 11 (.1; . (hl l I, h la 1h Il 's ((' re'tir e if (it'rirs Sl't. ) Or a t 'r I U I,: II \ ·1 - 1 All II( 1 I I' I I bor.e h INTe II / 1. ,xI /, /() ,I ('1n H.lls lI, d P in alle| th wharles ,l e, Ot a i ./: \o VN I' N 1 .':, +.+. (' Iono,, I ('ll r [ll oi' rI T per, rih di(sl h', -,d4 nbno f"r" et%#rh,"'rr s rn, y!,. It, Pri n their (),:1tIi 1 T ill "1"] (4 .\:!|EI/lI" .\ ( 1-.1'1, 'I:, r'-i utr ~r I'oy d rn- a o fl t.4' I r ( rl, I hvtl' 'ltt,. Etni~" ,r,/url and Ii .,, I," nn . ,,e b tlst F'itt. ie .,n tl h I td nl o,,, r oh r j ltl :''' : I ;.1 ) ., I'l h, %":' \ ~ (Il i., ..... f11 I ,,I ti jnl'it 1 I rli lS t: \, t 1 Ilan kh ('h utr //-, til. l ell I. l aill'..t A unl'lhl 1 Iillt, Iutsl l a lhhI ti + +holl bill., l'r ilh II.-p'"iltiI.5t.,."J~ the fh,,,,',, nn"! er' ,.,/ n,-k,' .l."s rmri/,h.,..#l', I',;ii",, I'I ''; i J err'r,' ~!. ; (Id lii l It, ll I' i | 'I l: \\ ;{lI l '\\., t~ .1 ('ll tl lt. l x ( [. +F , il dolor ,/r,,,,l Itlllii.r I-o~,", I n/ i l h r I'rl ;,.o lt )I'ia, .r~ .,r i~ I',,+ lr.,- nni., I 7 . t ,,h,h x lr,'+l,.. I:.Jrlr'lirirl nnlt ~ ,ttttit " I/o".'' ntto hl .t on F- .T' fr,nm the /,,Is ['Ju , nn ,/, ,s rn lh,." I'nitr,l hoer/+. ,tlu.xtt bl't'n ad,lrh,l to thrr n/rrr¢+d, ," rrr//-stx/n/ ,ld l:.s/lo/rxh rnrt; -.ittad (]1:11 1.#l n, ,r/l h^ r 't'rll( +1 ,t. I ~i s,. ('h,.uph, F:x pedtlionl(tlh a d P-tittliftll,, ax +tl .tn cI~hive ()d:,+ tr ill Ow C v.+iy tho Qgy I " ['(~' ·I n i 'hlii FI1TI l glul(l.lI IIri7 01',, 7~tc,~ cv ll lilrlill 71 II IN I -7 '',, 1,',',, ()llil~~~~l·Ii I'r,,, · lii'~ll·.r ''I. lllla rrll* 4,\' A!IANISS 4il11 l1I1 111 aillll r 1 Ii~~ I''~ l,'ly,,. j n~llult l~l \\~,I 171117 Nl~l ) NLll &lill? Ii ICU li IN ) RI,1 7 -hb .1 N~t3(11l~n - brco~'i I .~lt*, \II; I: .11' p ·I vliii II.c~n I I III II NI~ .lllbll Irllllln\I ,,,,,,,,,, l lld ·1 ' ,I III Iii N II il~TP, tlIIla (1'7Ili'N~111 1111 IIlr IIII'l7'11¶ £ JII 11111 l~t, II In'1 it1) ai, h te4. 71 III ITlh Idlll, 7 irsI~b (Il N i I I' ;; NU .*'",tcl r~., l~ l ·I, "I'' liit &tlu l IIIrhlP.(1I ii -'I i, I .I·I, 111111-1 1LI 1\1 1· I'.I' I' Vf. vCfi ark', IhatnIre.U 7th night l" the celibrmaed 'l'gdion Al.J I t.I I1H Y'11. T'lis IErening, I"bruary II, \1 ill be perfni ln'd Ilhe r.Ihbraltd 'lTrugedy of lERTRAM. ."St Ahldbr'rd, I)ebnr, Prior, BIurke, ltnagrne. Mrs Fnrren. An Overture 'by te Orehretre Grand PI's Sert, by Mud'le Ranverlo Alier which thei pjulmlr petite Comedy of NAVAL ENGAGEMENTS. Admhr Franrklin, lMr Firn, I.ielel bgllgetri,l Ble(wc, Slrrt, C. wwll. ire I'o).t ifx, lr S ithlr , Mrs .il orimer, PIlume. .. .. ;x. --"--- . SO(D\VOID.TII',arity mnvented PI.ANINGi MA 1;11G 1,il:. PATENTED, No. 5, 183G h'leh tb+c..rib:r Ibig one of the genia of sa id \\'ll'udwrOl'll0 , hln ltn. of said lar i ol ; lpeutup fr isr, in the mill of tJe r . Iho rtont & Co.,l ill t e city of L. fl:llei, w.ill4h mlt. IerSon c0.11 ex in; as. hiE hall a tlul nblvrr ull',:lnl ulli~I~iIR ftor sa le, tnd hot the ig" vo Ifor di posig ofulth n tirilego lilr usine a.ti I etnhi ; hte i , gld rtlt, i lll. I ttr O,, or ito l td l tooiwtt t nlht e lli zlh plplieantn. T'I olachi olls ar.. tl r'ultst n. | bA tOltlr dvillng lontttihlt ttll tothp I a ooIl, fIr 'esint nl AnllVy l'.!lll deniflllR ll nllrr lltig cI a ca nl .t No. 71 i.t ;tIt l tlll tll abool·, lhr he sotbsetrilwr an io e ftound. j 19- I n-l W I. I' IIAS IN3. li, ·' t & J P \l l 11'.1,t"l , 7t3 .'lamp Ii 1LOI'It'E.- side n (;IotnEo i OdUSet , with all its txtttrre , ill ('tmp -treet, in het centralta T :IA IR -I11 ,-morn. ?A to 311 in. 3latout n (It Ii n ,llnn tool,,, tttd 13,0r h ot ttýo feI s IS \.1 ' II 1 )(iE & S (3, 131 agallgzine tHI c I : N'I-- Itydrnuliv no RIt ral.jst rd eid;du, and /fi t le by EA & IlIAI(rI'I, . . Il7hunk Pla.'e. and talfrleby TE'I''I'SON , AVEIRY, jtit - li arvier as r0'ii I P l ISt IIilPI'!AN,, rViialud--A talct % fv h, thor t f t tt . t Slt ss lieorisot, jlttt reteo, andi tr salteo by A. TI VAIl l jtonl i9 . . . (Paotp ol jd I:\0' 10l lý niliurlit & , :4 v nharien C to 1 V1 i y ll o lFoll, t & ti i llllrf IIII IIa i IIT e r IUo ordbier put ill,, to1 shl.ll oti o. \wih fliu re otIr foreail, rnslo lt ItrOvwed cr il. 1' ICmp. (S t l, P- 2:10 Ibo.,"A .Nl. I nlld intra so gi, b: u d ..j ... (;OTiN Ed t Iuoal tod, t['row orido s, co itige g rbi. s lod I o I trh o t; ; tor sale bytr In , I s *tC i I I ( iE _& otn , I 11 v l ngnxi, il dtV j t re i I It h rge n t 'ri o " (ft T r, It ito,, oll IBowls n ilver pi nei Ideu;Ihls or tod y l Pl. . ,f , i :w h fh,lie Ul.r Inr aile Iho, j t, ti It I too\VEr& Co. 17 (lmpoigo (ONtI N ¶ EdiKtn:s:I ntNJlrd works, conisiting o f Alclilos UI" ('rllllad ri, literary od Inlio . tl. Il0 0.ot, [1 oiio ;r IIn T I .l",durl , , 7,1,3 vol., dlo Air Tllllp d."+irllm dot Sir ,lodlrv NottbI - I volit ll i ll boo llirljlt ailrl It an 'b \,l. AlI. EX t\VARl, CrI 4lnp 0 III.:NIsil 1\ln , E "S FOIL SALE oI Ihlkt nbrr t l! h,,e wines nire w hl din, fom hrim, ,lxnn,- , flmn It,,,,,..o a'.11 h l '. }.,, ll .h"l tI wai h ,art(irrt i (ý e+ ,". 1,1 f [ t,-P+ nt liorn tkfnl,)1 "nvi, .t ,l I'oly,, ale deal -it e ," i -V, 'lv i l - t , uth. ci ll -e r . "si t r pn nlrt. fI 't., rt I.,rt . l," I+, or l ,"o~l nIII i+: :lli ,ted, .how ,inae l sll, *. t, +l1 I~t _. .I, " h 1 1, w h, llli ; ol· II .11111.. IIIII)N+ ol ·. lrl l :·ll'lr ,l""l, + 111, *cl"lliolrn,"+s. I \ II I N Ilt iit l I aI' ;h i. a 11 1 , R h tII) L illm + i ILill lh t, -1 l nl+,l~r ":,I . ctltt 1.1:1 lI II ; l \ t.f:, .I ,' I 11, 'I '11 l .) 1 !ý II .,.·- ,"I,. \I, r.' , tl~ l'. I nlIlId llnllilln . rl.ll , I~; Ifi oi 1 I I..\ li1 1W . J . I W h t; . Ia oI w .\ 'l'lI 1 l~l,.- -(. . , & h B l l n r, 1u , S l ll,: I 1 :ct , i 1 & IS I c ui cirll b , I'"' I 7 1'01k (Ilrn II I,. ' Ill I II I (il T , yI II, Gr a rI; J.11 h1,1 ' .ItIl 11 ' h ,ilt 1 , l lrl lioi i I :I ltl Thl. i Vll 11 w1" lll (ric , :ic Iliel l - nI U h lu t wic, i Xc lO) ho- ,+ ,rt l r r nI t J, l I t X 1 1h lh ) aPn c y ll "tp , ' tt1 irtcctc icqcrccn, i-,c,,ccl co f 1 ,1h r,.l~+. l (llllll ri lll. ltg c t 75, II,: I r, in . r) tier sale byP c h c c 1c.l . algc azine at S1 . 4 PIIydra at I 1 t. i .\s. If tn " ...... .. ll i ltmc , l lr l llj chn , Ic-.II 'II Il liliGI+ 't(i N" 1 ):. I 14 Magln i nl lllJ$ JA . W 1.11''f';C .i'll< Ierll-vi t Y4 r9 ress r i ir ct" 11 hib l i -rc,'t'+'i ttl do do Ik J ll) It |t) cticcctc i O I cc di c O 511l , i ] 1 lll'm r1 ri ll e dl do ýDill " 1hl+ 1 . " \ nn II l I ('. . . ll l ... . ilie, t I llh ,t.. I.- ll n~tlli t r, t I n tt i srl p Ike r a r ll1r l I,+l ,, j,,, t , ,!ic· ly, inlllll ol, lot nl ait .+ perI - r t r 1, hl I e. .l l i :h Ili i'A f..- .\d'I . O l ·l II " l& ilS 1)11, N, ltl I ·'I : h i l'l.zi~r; a f+i''"L 7 . t 1i. l+\l..w ANNIIAIS AND ALMANACS, FOIR 1839. ('IIIND.ID Lo .::Iudnl, I\nIII:I) 1'· I k of Roy tiullllrlv 1c1 I: ill"r-; I1lcnllt* ( C-tuIII -, llud ~ 11I* ( U1111 lII .;III 0 avf, Iv' Kcfp·lrll-. I'l e Il ,.... ' t lriallinj )..u.Iu ; l .Ub·ftC ifl Nol Jorduu'+ r L',rt~lut Aim mil.l Ca.rivulllln! Alllnli i (:l ic :A nnual; Illll~g III'LilýN(ll i1'l)(18 'll llll(1)6 All 1 mseriecrtn Annraa/s Th,'I' ken awl At11 h il l Souvenir; )I(, (:ilulul'ra ;; loog ItBciinter & lluneewife AlmanacC AlnrnunA'u. A ,..ri.,, AZ...... & lb j.u..i(,y ofUseiuI Knowl.edge (. 'u.ke,, i-in Al3,nc; (',urrtl-CF if-( (:mI , Alu inc cvr "v dný' l oluoinlnx111auk mcmo rnndnm f or al 111, I j lr.N , F: ) )IINS &C n. (.(l 1 ruý It1 Chnrler awI Cum n Io tits ;:, I) I' AUi TILt NI( ·*r I ukcI pen of ucrVadam ShnlXII',ILI( I the vellio , I..l be Il int. b:dto .'.. klin hooky0, tlo A F "te ilflbel ton. O~, t...l All!.c~u I .I '.l'I~l. U~II1' illll .·IIIII (I ~ IjINl IIII &CO (3l.(ilOUuII... i nUt, ... byr JaI1 sud ole& li r I $ 4lu, rr, pna'n y lc m, ,,r (h n ,.otI n 11 & li o p lb l it l a 1036, 'n cut let td.lcr iniwilIl ild AII llI $311 ore .. 7! 1 f Or . thf lrul'r r: i 3 n .\efl of IlOl b' 7r(U 1,,. Puk L Ainllc, A1' u & ',u , w hlU Crlllblie m% ard w )l he ýýtt.n i Alan Ilhnw',, 11131. 1. B1h i~l. 1 a-loll s II. k rollll. In wane for Halt by l L~l)D(11.-1! I llln·s, 110,4 44 I , alisory pu .L . A ru ~ , w , LId 14 r ,, L p (Illljll ,a t Ia n e yJ1 1iI N K t S u 1 u :n wn & T nio lt t

Other pages from this issue: