Newspaper of The New York Herald, November 7, 1860, Page 6

Newspaper of The New York Herald dated November 7, 1860 Page 6
Text content (automatically generated)

?rrv * TT??-?? WA<T?D -?'?%il.i(5ll riiftltl ' I ? ? % ? "'.IN KfPS?iKNU ft *3 ??Wit* wrwl wnn an m bii'^ iiv! e ?apantoa hu fcta'M. or Ml vfctld ? Ull't-, "0- J % ' ??,!,? MM' Jt, CM Urnll <*?> P of Mi tt'aa i'M* W* 'Ink tad la lu ar try way r?ru.)W? Addrt m SW'illtly, HeraM .Are AKl*T'ATTf!N WANTT.V-B* * H W? "BTT A 1T.1 V> -H3 *trl m rhan -r u*i* . ??t?r. t? nr enlH't nn>w ft I tt fcer p. MMtut einpoj -T't. 141 lizl 4?i!i ,1 L*a be Men tor I u to ? APfcOl ?-TA>T TOD Mil WOMAN WlKHaW A tfliOA ?oi aa n'trae Attd ir \> <*feti>hrriA *id WiUtr> ,? tli?t ell* r?fn>wii<-? i:?|i *t 14 il> r im, Otirao/ of ?%"*<? ?t "r*iki?n. tnr ? ?oiart, r ti!' ' ? IOUIHJ FUHiJI *A.NIS A tflllTkTIO* Af> Jii AM A. b?m?Aid i* u'lftn ,'hv/u'X' a - I ?n1 n i .i?'re*A Ooad refer?t??? Cak for t.to der? *t HI f?* IT-h St , be lt?u Sth tud IHh ?? _____ _____ A ? ?sksvakrk ii r ?zpkriIj>ci w.*hi* bm A. uVntmnt ?. U.I.- a a u?? b r :he it*/, iu Urixiklyn v Raw \urk Ap.ily ?t A > S fir*;i ?t. !tr. Alyn. \ situation wankd-st a mii,e;nui.e nu ! bad ^rl. %e or In Ma Mr* of ntll inn la ? Bftvate [>mUr t'sil %l X vV>?lW >1 , rw? 11. third ? BWPIiT?BI.? PRRNOH tAI>T fPNWWMAKBBJ wi nla like to lute ? ? l ulla? la a renpiviatile private 'aailly; Hie ? * . a (- ??? ilft-?*utker, cae flt la.'lta a<nl nkf:4mt ?>?!? " rlo'.|?ri i nil for tw <Uy? at ig wr*<t.. A, iietwrMi u.a/ruaaud tanupeuo, bauA rxitc, tocuud A ?OMPBT?AT WCMAX W5KH*S t SITUATION AB I A k.-Iiuii or .i U a fa-tll/; ata prrfrotJy indar H-rTlnit !?rrr (Jliir.ni frnm ?MorrMnew, a)X3 e*?rr *? of fKit'iM, ?U r? ?< k^' bf u &i4 <1 la l?nt kir?r.,ToJ Uaa kit ?>*r ?!?? r?'ri? ?.*?* Ca? t>? mbo fcr three dajs M MB uuU 'i3i at. aeAt K areiiaA A BKSt?f "TABLW !?'*!, W * NTH a "TTT ATIOW TO 4o r-^t-ral u?*V' irk lu a p'l- atr . iff CI do rb an brr?' k ?i riiy re?rr?io? t An be sren f<7r two <Uya at t8 Irti H . Hr<ikH-a. i r?:1'Ii:TaH. r M1UDIJI A<??D WOMAN A 1 alt ii.ii o aa r-cA , an irr?i-.rida r.o k'oy ki ail Ua brauxkee; brat rixj rej' u can b" (tT? <"au Qe teen f ir two (Vjt a t W?i 3'ih at. b*. ? re ? tui find Tlk ?ra , ^?oot ba??*.i.eiiu A >L r?UTAKLK TOliNU WOMaW WAHT8 a Pr?t,'A A lion aa enTer or wou'd (tn tA nk 'Bi*?>rimaH aiu V -.-t.-*!; m bnat rt'.j r?f?r?no*a -at be aeca M.r t ?n dAyt at SS #i?l IM at., (>' iwrim 6Ui auil 7tk am., fioat tMaeu^nt. ARI?Cl(r?H.K TOUN'l WOlf A N WWTS A WITUA lk%n to e i ubnaaberw >r* ao*" wltti or to ???l?t *nth ?htJdr?n <Bd Ho pl?tn a?.wlo|', wmM m?k<" b?r?olf ir*ni-ral!y ?aalal. baa (Rod cuy n Itrtooc (tell at i(0 ?M IM at., fcr I? *a>A ATOCNfJ W HAN WIHHC* A HITDATION AS Nl'KPK ? nd aeAWa're'a: ivi 'ii?fmiU'cl? bJ'rtiwwine ?Akin* an 1 naklDii hot a* il"lfe?t i tali ?t U ISUi ?* A*1M<>?W"TAKI.R (?l?b WiHHES A HirUATlOff AH plarc. emk. ?a-ker aai. Iieorr. la a (rood baker, hta ao eMrallei ui r? o-ral kon??ir?rk <1 *xl ally rtfi.etioea 9m be ae^n for two dayn a*, tft tWk ar. AI?E?JPWTTAH'? .?!?", W?NTH A 8ITTATI0N AH aink lu a r?a ?<-l?ble pi Irate family; ? a flrat eiaee eo-ik tad an ei< ell'nt bak> r ? '^rittndr til kloda if fo?rla aod fAat- j i? willln* to a?i*t.n tke waabiri; and tronlcg Call at fll t aurt tt , bunk > a. ATKRT RPPK'rACIJ QtHI. WAR'PH A SITUATION at skaair>ertraM ard waltrma; la A ttrtt claaa walla B#ea oMy i> frrrtne from b**r laat pWna. Oa 1 fur tiro daya at ? teatpkira place, Brwklja ABITUATI'tN WaNTKD-BY A BE* PUTT kBLt yennr womta, to do ll?ht -kial*' a-wk tnd pla n mw n? ar weaid uke oare of aa agei! lady and a?w. Beat jit* refa I* a?e f roat twr laat pUoe > VI at or ad.lreaa Ufe Kaat 36. b at., tae leer, baek roma. for two days. A*l?PPr"!AB'? TOrN I WOMAN WT8BK<> A SIT0. attna at rbAnbi-rmaltl; la wlllliw t-i aMta- In thr waabing and Imulair. kaa ?uod city rclerenor Iro n ter laat place Uaa fee teea for two day a at tl( <3d at , betaeea lal an J Sd area , iM ifrj freak ABlnPEt'TABI,* TOUNO WOMAN WANTS A StTDA ttna Pi do ttL-rn koorawork m a on.*, waaker and ?r, ( ?d city rrferen .e Cal' at 514 llleka at. BroakJya. A BITUATTON WlKTITUT A BBIPKnTABM A yi CDC liei-man tlrl, aa chamVrr.iald aad waiter or to ta f?arral kmiaework la a aiatll faatuy . Apply at Ma 174 m a?A AilTrATION WANTKD? BT A KWW. TIDT TOUNO girl, Ui take mrr of obtldren and -r\t? beraalf generally oaafm fall fur two daya at XXI Weat 20tk at. TOUNU O'Kl. WANTS A PTTITATION AS CHAM __ hrnrut tod iilalp a?a?-r rr to do tke urneral fcouae ?ork of aauall >*a l.rrd 'kree ?<-tra Tn her Uat place. Oati >1 Ki vt tn tub at . ato. nd floor, back room, for two day* A Eft A mbi irtrl to do ?^t*b<rrork * id wl tor Tlx*, of I rafrraaoa frnrii her Ual plaor. Call at 1*7 Wert 33 I at. . AND*** WANTS A Bill' ATIOh, Id "APAM.I OF lak i.? tkr ultra churf# ..f aa Infant f"rm Ita *-lrlk , hvt akaa rafaratoe Apply at hH Baal l?th at Irom Hint A BTUaTiON WA*TBF> ? BY A TOUN?? WONAN. AH *V chair Krra aid and mllrm, or aa rhauinarmai 1 audi.. ir p.ain i"l>i,r>d rltT r?'. wrw from kar laat p'KM. Call at Jul 7tk are , brtwero 13-1 and JAth ata.. for two daya. A BITCaIION **KT*n BT A KBPKTA1I.K WO ati, In a mt'l prlvata fimllr; la a mid plain a..*, ?i idiI Iroaor, oai. iuif U? boit of hraad If raoulrad altj n f? rat?a (VUl at fr' #aa: Hat at MnnUul ara for two Lays aaaood loor front r?a. bIYUATION WAHflD-BT A HKdi B'TABLK ? mu raft tanwn Jth an- 7ih ara . aacoid lo.r frcnt rmtn a SITUATION WAMTKD-BV A YOJMQ WOMAN. A w aa la a oumpatant wall raw or won'd wait np'jo aa old B) aad do plain aawlaf , andrratanda floa waahlnr and Irm toe Ou lira tka baat a( cuy rrran am frnaa fear laat ulaaa ?ac ha iara at t* I Baal lOik at , Sral # wr, for two A SITU AT loll AA BBAMBYEBBN WAMTKD IN i rittala fanlr, bj a aVitM Brad In tha akftv? ,-aiir In ?an of tka in* faatitaa la lh? eHj , kaa bmi atadjaa.aid nndaraiarda al h'nd? :* ' unMjr aawlca Can tx aa? at NB Id ar , badaaaa l%h and t?h IK A Ulrl'IilAH ( roT'Nn WOMAN Wt*T* A flTTVA A Una aa tood plata ?anB waakar aad In iaar; M a cod naa fea- 1 k'aad would d-'taaarai kooaaworfc. tlnnd *r rafa man Call at TV Waal l*lh at.. batweaa Ilk aad ftk >n A SITUATION WANTED-TOI A GOOD PLAIN OOOK ako a art ling to Kaka baraalf groan L'y naa'tl. an objan Ba> to tratalilai . w.aatd prafar to r* Horn*. Apply at bar pra ?an caiilajai a, A" laat B*l at far Iwa daya. A BlhPB* TaHI.B TOUNO WUHAN WANTS A SITU A A Ma aa a*a.nhrnnald and aaaaa.traaa or to d" gaoara ioMawo'k Id a mall pnrata kaa lat?ly larnlad lu at Suu ? rat Slat at . bataaaa (Ik aal lot* ara. ABIHFAOTAtUB TOUNA WW, WANTS A MTUA Una to ?<? ri,?Bi'<rw.>r? aad waluac or aaaaial kooaa vul 111 a aft al fan l' J t"?i 'ttr rrf^rao l!u laawn fix ?wa data l' n<* anitrd at SJO Htcka at , bataaan Aailtr aad P? Mt, aiwihha. | ABtAMKTKIHIt IB DBHlBOm Of A SITUATION IH a DtiTat* (aaallj , aac eat and Ct ekUlreti a draaaea. Uai at ir$ Wr.t JX1 at. A 0?>I>K W ihll KH A UTTJaTION IS Wtl.LIKa TC JS a?<*t <r w??' .?? ???t Hit Call for two daji at SI I Baal link at . "n ? ! h fluur, fnm p> ai tor KB kb Wo* ?K AHI> H?R TWO waat ? itaatna a io o f?a*ral konaaw ak aad - ? A.waal ?cd )r. -. lup ?!??' rar. w ?n?r<<al ? na a-? ?"l atd wllilrg laantf^ al ikr lar<r laatMoM 1M I Ilk at onrnar Ak ava a ?ni n wmt* woin a H'trtTin* ahiyior A a >?b*r an-< ir nar. '* o do i? aral koi?amk n laat fam jr. a. k a ? ?'* ctt ra'?rrur? ' ail bearaif>rta d*?? at i linn it, bataaai. Caitflc kud A ally, ftrat (!??? a TCT* t W t* w . wr* a StTfATTON A"? noor J\ p ain fa?t ta at aira wnt waakar aad Iroaar wnald aa rat al k Ih- a% M.j? In a aw.* t ? r ?au faru'li . a wil tax ail * if K II i I ?*?aa-a " f?r? I o? Ul aai ? at ill k alkarrf at . a??*d II ?* (mat ia?. s? < A^m BIIPKTAlUTOCMO BI *tn'?tP rVATlOI aa I a?o-'ot%ld ar 1 w<iu-r ur lo d" ckaia'xirw >fk ko tai ? far. o' i k ' ?*n llaa rood r?'rr?'.?a <"*a b# aarn fo two 4a ya at *? Jtk kataaaa MiA aid S&lk at*. ALh it, ?TM warxn ?T ? rA!T|;rei, CAPANL1 aat <?;>! ? > <to i ? uara. ko.ia w -k ia as ac<?i<>naml aa' aaat jri I a?..' ? ??r> an ?n? ?a-kr ' * aa>rfjia swaaaptVa aMa Apply al kS Al aaUr at . kmifelTa A^m *bk> r tabi m >i:bi. Wan ? a an kTtow in a an>?|i riira'a faaul'. a- A< Mrki rlia'irwrl and wait au 1 1 , a iha >-aat if t*ij rr'nrr aaa (ktj b? aaaa for lac da- a a: 177 fmtlk al . Mrouktj* r:t in w wahtkii-ht a nrriTtRM I U j t on? ftrl, ta ?o akai k"? Tk aid w*iiib? or HM aar> or V g . ,? -Varanraa ?a -allimf and V?Uftn? ap a'.J al lift baa ry at . anraar ?f atanuo. Urw>*..?a I^B-TABU BNitM?n WOHAN WaBT* A aa' . u aka a*ra .< < ku ma aad ! aaw'.ag Oat] at *i -aa atraal for tw- Uja ilond rafaraaaa friaa kar AJ a ixmr?T?p iotih won aN wi?.Ntd a i A t? a ?a Ur> wajd aa l a. aa>a>.-f?a un lwataada rat r/ ka fni1a< a'anabidran'a Htbi M ?Tl IpII OOMrkTW TOTNO WONaN W!?IM A klT.'A a'^aada iltaaa i a-?'ni j rm.fTiM* ~OMI at or add aai M Kadt Utk at f w Iwu ?aya AlOmMOTtB (AM ANKBIOAN WIOOW LAIIT), a aa. a', a., narrai ??, d?a ?a a a au < i la a fan U a a??r ? tacoPi tr a"pa" i?> ? >kf k*'iaaho'd dnuaa Aatoo% ?a''iiitj an t ?kafar< i wil, ratrr ti tk? .'AMI. I -a w* k wki a *raaali??t l?t ?>? .aal aa ran ta* ? u nt . actkju k> IM *a .? fry AVjaaa A A , It ?iart at , - iklra. A f'TP ATIOB W ?*T|H BT A ItHai'WT ABl.B i?!BU J\ a* id?a?-??Tiid \ad n ??. na a ck Hraa. Haa tka !??t .??. tj rafar a-# ?* * *nf .. p i^^analN *?al ?tk r , balwaan 7U aad Mh art t..r two daya. a bit i atioh wiktitt :it as siraRiBM sbo wo A nar . a naf. ?k and w " d (a w.| :a? to dn 'ka waak kt '? ?* B^atec iN ' "?? s*.ia?a In y . id n '.T?n?. Ca.1 tar two 4AV? al loA ? fat Cu. ? .^4 aaaa !tk i i IA an Abc cmwamub toi;?? w m , n wtanB? a ?rru ? t' BUM can r? Ik' a?w >r% kaa (m* iMi'iikl', nd ?.Ml1-* B |t B ll? Miurr i!? *?.?.,! rt --H^aaa l.?? ?.d H. lataw. m ?ka m k*kar ? Brsi'B) ~*BlM <?IKI. wimirx A HITI O ION ad ,i: ^af.-Aid .-an do pi'" avw1n|i aal a ai> i?. uaa ha ?w? ' r. ly ra'-fa ?.. 'roaa ka- laat ^1 1--'. >n ab . aai aa?n tru .i??ahl? 'a- r * at U?a '"aa ka aaaa ? <t iw da< < BI IM *>^7 ** 8 <or A HBBI a' IAMIJI MJkBHW* WiMAH W*irTB A BI J\ t' mu* vi a?t k< "ar A fraA braa? if ai II. talkaroa-P> nr. Aj ?'.i ai iU' -Vaf! at. . ioni<r of '> nt.-a A 5 A **?? ??'.,*? .??( k* I?'f r? A *irr?TT.'kr A f ?* .*?'** * .' ? aad? fair 1/ ? aw1 (, nan d-i r'.af wir i?i? ? rkaiaVo'w Tt, j r irnmi'y ?a"*"1': "kli a? > j n -i-cti ? u? t?a wiany ii.f fo?*IWf. data' ' al m vtk (t . uru ?? la uw dkira, k T . " r A B - it 1 s Ad rtQOK, A aaak r ar r '?f .... ? waakffld In irwa " ? ? ':z xrzn ? ^ ^ ^ a l1;'" karwfr. aau a r la a ?n.*,' prlraia wi'iiaa k^' ik rTa,'^ "J v""..' " ' u? A Kk ik'tAlUK *if iAf< WA?r? % HITC UTiOl i.T ail n * 19"ii A ^ %*} ? <1J*4 4 A ? Siv, a4*!*" ^ fa- .na . ?a1 f,^ tan d*j . at m M ?,'? a, tm UK ?<?.n ^nl arm % * ' . a . . .hi. . h.F.-A. HI I ) i. _ * Jf 1 ^ ' M dl? -?- k aawir* "It4 IB* i i L I m Ml m kw ad P.M. Xa U1 V?a P^VT % TK>!t0 WATIMrD-KKIUfnf AH^I'aCTaH'E PR? TfcHUWf KmI,1h?? X * + H vtchfl I lltCKtion *1 war*** W r?* ?: whM ar?. iVr t&k'Bir * 'r- rn IK O'rlh. 0*I| for i?n <1av? ?l i?r p '*-*?*nt ^mpkr e. *fer;e ?he b<u> lived m**rl y Ui-'H year*, 4 ? ft** 2if aft Amttatj >N W4?T*V> h v A B ftp* rr 4814 ynamfg girl, nm (?v>k wtuhmr mr<1 fame*, b*$ f*#d rif? n-MV . i ? u. Y--r .a?! ^;wo ? aii >j* t?vo ?U,ii ia 14) at tho ''onrth lma?e fr >m Bond flout h Hr^klvn. AS d |HPI(TTARLf TOD * O tOUtd '*NT^ 4 HI1U4 r? ti.ii, ? ladj'a w*M ml ?*n ?ni and (It K dim ?n<1 rbPldr~ ? 0'r??r? a-d o.,?ral.i oo ?b"N?l- r ft Wll ? or ' rvr up hi .' b> ? ?ji<l u> ?!<? *11 kUwl? ol fawil) <>??rlug ?M1 at HI W?*t Wubni|r"n pUoe In. Hoor. AlAP\ nEStW Trt PR <7U*? A BJTI'aTI' 'N fhrablgh'y r*?t>wUM?t p??*on ah? kvi kn*'i m* v jn-n. ftfcfr aa Iftdy't asUi 4 h."ir.?k??per ?ha ih r iigfcly ni dfr?UI,(l?trr?r*klnB ??n. hi wtlllrg to nnl? h?r??lf a?.r fnl ALT aclti seat to 1? We?t ?b M. will rftoelre lam K^te attention. _ * OODK ~W4*TE1>. A MTOATIO*. BV % FIRST o'tn oook; un ' er?t in~? nil ktE<*a of m'?'? ?<*? ja, mum'*. r*? rrt*anr? and d' r??ri kVi to ?n ?iml'- i.i b?kw <n Sr?h<1 and p**ir-j ; U f\tlij f?o?riU .if ualn* . wkc of r, k ibrii . ilv r?>'?rtoe?. Call at 174 Kj*+ 17th a... fca t??fl lit iimI M tn. Apr<>t*rt?nt *ovno wmian wihhws iotdh tli? aa nbWBtmrn .. d *mt V) 'do &n? <>r -ut <? % wry mm m >r Ha? (nod nitf TCcrmce Call at 1*4 7th ?* ., ?omcr rf Kta it , In taa (t*o rj. Ah ouiLtra n r k*tc, ? w avteo, a wtuati' n t*. ? t'r^y ?d ?> -"*rr\r- * ("? <r?i rr<**mmrK): can 'like cha?c? nr ? b*l y fimn it? birth, Ab l r.noi It up w vh lh' t) tUn 1' r? ant'^d ?'*11 fi r t#. ?,*>? it M Ubm. two ??4 of BrmdwlT, tecnod Hour. ABTT'' ATIOW WANTTD- HY AN lK'H-WIM 4 N an.' ??!'?. the r-*n *? wuUir, lb* wnwo at cbKB^?rm?id a< d lam dim i?- (r auinrr'a. of cttjr r?f?r?iw*. t* wnllo* and nbl'* ng l>i. h? rru f r two daya at 93 ?Tnat !*li ?u a Mtftor ami.b ouu. (A ruraffAin), A. Kb la a ^imp^t^nt i?*ui-U"?*aa w?h? a aJtutii a m piiwln faoalK . c*n p land flt la !?*' a?>d '*HWrra'? p^?a?a *nd donll klcAu of faaolv?^<vl t, *nuld h?? n? o i?rtlool ' *i tn gro IfjiHWm Jnvid rpfereaoa If rw-iaJrod. Call at XI 1 b?l?a?o Slal ??d ?l ala. A PWWT ? Rl K TOtf??l WO<*K WANTS A BITO A AUon a-i aura^ > 1 ?r?iri?tr?aa "r wou'diik* lh? ?ritr? rha/K** jl *? liil ml i> u> Ha bulb. Oall at 376 (Kb ave , near 90th hI AKTKrE'TAH'E YCUNO WOllAf WTSHCI A 8IT0 atw r a? rhan-hp n-iild -llllo* atalat la thi ?aah?K; I or vould do the a<"'"> i hoawiwurk of ft uaall faa \j. (i >4 ' city r< f(*w?aca < all al 4S*? 8'h A A SI UATION WAhTBD ? BT A RBKPhcrvrt X ?oman. at <*vk; thoroughly tindenlanda bur hiialneaa, la wllltrj; t 1 aeatat with th? waahlni ?id irnnlng If required Beat city nfrrroco < :*ll for Iwo day* al 7U9 lUta at. between fth a* and Briiadway. A?rruATio? wantbi?-bt a oompetint to cur, wot an aa coh. In a private family; la a food o?ik; u? ovi?etioti t laalat wl< h the wtuhli g and lrontug, an eioelleat baker; wllltrg and o-llftn*. Beat olty rafarenoe. (lall for two daja at IM Kaat SM at. A SITUATION WASTED ? BT A TOUN1 W- MaN. iY at ? j - mbena aid and w Oimaa. nr ehamhe-aald and nddo the flue wuk uk, or uk* care of children A 1 do plain k-? in* lr a aaaiJl private family; no oSJectior tn the c-unt-y Heat city Ire'fanobial*. tall at 1US kaat IU It. , near 3d av., ml tag' ted AN ELDKRLT AMERICAN L.ADT. FROM THE M AHT mm KUtft-f. dralrea a aHuallnn u bouaekeeaar In a in 11 family, baa ao ot jacUoaa to tke ooualry. App.y to Mr*. Blake. IKS Mot. >t _ __ RE8PECTARI.E TOUNO WOMAN WANTS A SITUt Uoo bidoaearrai knnaew..rt, or cbanaberaiaio and wait ; tt.r \rh'? r-fcrroe.- can ?>e given from her Ian place Call at M7 Wm *7iIj ft . oca- Htk af. AREPPECTIBI.B TOnNO WOMAN WANTS A SITU A Uon f> do general kouaew<<rk. food raferaaoa Oan be aeea for two ?!?' ? at S?S fl vatt tt . Brooklyn, two djora from Haiti" tt . I hi! d flu*r. tut ranwi A?0ll*0 WOM t N WANTS A HTTP ?TI' >N TO OOOB, ? tab and TOO In a (mall family None hot an Amertoaa famllv need apply. Call for two daya al 132 Weal Mb (I , top ftxr. fruot rorm ARICSI'IVTA Kt-B woman wants a hituation !? a food sock araaher and timer Hood city reference Call at her prearol employer a, 1M Wml Ud ft A RESPECT A NI B OI8L WIPIIES A SITUATION IN a private fam lj ; la a good aonk, an excellent waaber and ironer, a- d a good baker Oaa be >een for two dara at 1ST Weal SVl ft , between tbe Btfc aad Ttk ava, riynn No B, beat olty reference given. a RERPB^TARI.* TOUNO OIRI, W INTS A 8ITTT4. \ lion aa chambernail and aeamatrea, or aa awmarea arc to Uki care of a growing child, we btft of olty rx'rrenee f r n< her laat employer, with wboaa the haa Uvon for the laat thr><- year*. Call at or addreaa 197 7tk ay., near Bd at. Avert rbspbttabi.b ooujbkd woman wants a a t ju)<>o aa en?k, nadoratanda her buaineaa la all tie brarchea, ren five tke beet of etty raferanee Oall for two daya. from 10 to 6. at tH> H->uatno at . ?? v>o1 floor, fnmt ro m. A' MWClAHMt OTNI, WaN-H A SITUATION AN plain o~k eaaker aad Imaer. Oall at t o. 1 doaaamal at . betwrt u Kaat Broadway aad Ueary at A COOK 8 SITUATION WANTED? BT A KKSPBOTA ble woeiaa ikorou<kly aadentanda her hiiala?aa Haa ! the heal ef city referenee Alto by a reapenlahta PrnUiant , flrl. to to chvatberworfe aad ta etu or 10 waH oa a lady. Ilvod 1 un > car* Id ber laat place A p pi/ at 111 W> are , botweaa IMh and l?tk aU . mp atal?a AHMH1-T EERPE<"T ABLE TOUNQ WOMAN WANTS a annaUon aal'naltra aa Iaoe4rot?; thntenrkly under Wanda h-r Ixuliiew. alao French HuUua C aaaorpuooable eity ret?ren-e can h \ flven Oall at No 8 t'nlou ooon, Cniveratiy plane, betweea lith aad law Ma.aaooad boor. Abfni an*1! or oono sektants now neadt fir ntty or anaatrr? Uarmaa. Bafltah, Bratoh Irlah he. oa|>able, civil, aouvo, at thr large JnailluW and U>aae. *? ta doeier by an Amerteaa lady. No. M Eleventh atreaa rnrner o Math avtaoa. Opt a Iraaa 7 la the aauralng Oil I la the A8ITUATION WANTBB-AB WIT MUJUil. H AS A t at t l? o moalha old H?at rafrreuce. Oall at S7S la | a to , naar XbA ah A GERMAN OIEl. HANTS A KIIl'A'IOX TO D J reaaral bmiaewnrk ta a taaall private family. Oall at I KM M? at . third flour An amerioan woman wantn a situation an &rat claaa eook, nndcraunda her buaineaa la all II* | hranchee, no "hjcrt'^c tn merdln* h.'iac Beat of reference (Ml fur two day* al ITS Slat ft, aaar Id av.. teooad B nr. front ] naar A TOUNQ WOMAN WANTS A RITUaTION TO 0* waah ku<! I ma la a rma'l family Ilea, .if rrf* | raece f^vm ("a'l it 1?S a*. A, between l*th aad 17th au , A N KNOI.IS1I Wi>M AN WAN'I A BTUAT'ON AN ouA. und -rataaaa he/ bnaiaaaa. UeM <4 eitf ralen aoe. I Apply at 87 Nalheny al AtUlNU WdMeK Wahid A 8ITJATION TO I>0 rhai??'-?rwnr? or tak? ca'c of lUMfl Ikrvi refe enoa I Call.at KXi Weat Mh al . helweea 8th 1 ad *th av* , far two day. i SITrATT"N WtNTEO-nT A Sr-PBCrANIf OO A kired lad 18 yrara o? are, 10 take care of and drive one ' or a pal' 'if h,>r*ca ratula't. r> r?f-r? n. a flvea aa l>> n . laat/, I aap ability. Ao Call at n? addrvwa ? b Jaaaea. TC Mh a*. a RESPECT AH I. B lOUNX I1I8I. WISHED A EITU A A tin 1 aa chair h'ratald an 1 111 aaalat In waaklnji and Ira Irs .vni'ii 'a.iMi.j Haa rraid c.:i i?reretinea On J al ' y! 1 1>- al . antra or In Pm:tli Drat II *>r haek rxxxri a ?I) CATION WANTED- BY A lOVO UEBMAM ' fa t r! to do "h*mb< rw.uk aod t-"1 aaa' i l? k'wl tn^e'rr or m de henaewort la a Mali family. Apply at 71 ? lata, tirtt tt>?or. TOUNO WOMAN WANTS A SITUATION TO IK) at r t ral b"UM e ?k aa t .1' o-tth. waaker aad reoer. ?I re?t rerira givtn Call ai ? Oan harry, aaar Btary at., Buiaklya An halnb pri.testant w^ma* w*nts a aMaaUrn ai aurae <ha take charce ?f anlafania fma Na hirtu or do ck*tr*crwn?k I* en? pciert te d ? f cneral W?r it a rirrll f-ai'1 or furae ae Invalid ?5tj rtfaranced, Apply a< ylWreoowi b ; a* ? ? A TOf'Nfl W 4NTS A "ITl'dTION AS '"I AM A b- -t?m ?ad ? or we 1 1 d>< t>-aer%l hnaaework ararna* if at id plain *rw?r Call ai Maw >a ?it far tee da? * AnTUATTi'N WANTin "*T A BESPN' T ? Bl.K fi'lBa |pa>1 nlaln a ok . ai e'lanl v> kher ?u' Irn-r, am*er?iaii>la *er HiWaeae tNMMIf'i So "*ja?Uoltii d'> h 1.1a* w-rh > a < aial' fami > heat nT dt} refaieune Call at ttt Mretttatat eteeea kth aad lath a??. A BTTUATION WaNTEIVPT A BNIPBOTaBI.M fBO , \ taauut yo"B| ewtaaa to (O *.> aa wVk a faal y aa anra# nr aeeu airaaa nt. leotandf a?ebn?d?r1n* we 1. Can be mm. uatli en?ac<sl at MM Mk av , betwvea Sth aad KXk ala m , A Duts-TMAKSR WISliE* AM E*<? hOE ?l NT, TO OO oat by th> wvek or dav. eaa eel aad tt 'a Ma* aad chli d en t <r. aate tn ihr bealaat a,. . in '.?r.:*a4a aJ kliJ* of faa; yt?ein* Call at or ad droit tl #*at Uik ft., bt affa MS aau bth avea. HOrfBKKE' Eh ? MTUATION WlhTBD-BT A yuaaf wui-tw ady well edaeai?1. froai New BaaLaad, havlaa a wirermr kaoe e-tf* of Doofea-^j-ln ta a ! itf hranaaee el<pv?ar'a 'aaflv rrefarrwr* berw Ihmth nr Weak Adit'aaa f ir wodavaMra ii'nry Hera. 1 ?oe SITUATION W*NTK?-HT A EB?PB-T*Sl.B TOUN I aitrai aa chaei ?rfaai.', .a wBMif V> a Mat In the w%ah lar ar.d 'r. Bl f hat nr objection lo f ? la the en*atfv, a hoara tnf h mae. 't-?id idty relareaoe. Call *1 It* B>.*a<?th it n.iwi Bo ? QfTOATlOM WthTBl' HT A luCNll \S O aw ? d fkhhMna'tl f aa?itt?n.'i'?mair" < wi b- at "I, *or two a>a at iM ireci.e *1 near Amity, 'li *1 re fartooe Snri AifoNs m Aitrst>-r't|i st.NHAL biobli.but aarrSfta, ah.? are h'.h'j raraui?'.a' 'rort feniirai-a't ftUkl'MM in ltr<*nk> n Whttce ihev rave a^rved, IC'-'al' ig a r da n iwml i.nraea wai'.raaw ? Bad geo"?ai b .ta attta e. a^-ftar vwy 'mat glrla. lalelv arrivaM, at Wtk derate waget Ai p v al lj i ary at , B .aAlyn QITUATION NAVTV HT A SKSPE TASf.B IVUN'I Cj w tean aa y"d p am ~<t<k and ei-rli?<it vnt-f and r> iter Beat nt/ rafart 0 ? tV al (7 Malilvaa at., mm d wil U N WA*T?i? AS PBINm N . R E -iiTtV . ?t-"tt oe -k??><e ma. < ah? ?ii,J '.a wli lag t~ a-a ae ai* ' crraaia. aod ? a #- -1 ,-w*r. Apply at l*e rrei?a b ataag l> ?to 1 Do. 17 Roae atrett. ^rfl AfUi* WA TKn-RT A TOUNO W??MaN, IN A ?7 ti.we -ar d ? any ktad d tal noderj ai d I* a ft' te*e? <*n mo ? refr a re Call at M Card r.raet, between J *a ?cm ?nl Tl \%tf ut*+*+, tly* S^Awiii W?>P?U? BT Two BK-PMCf Ait..B j "pg w*rla r ee aa c?dt. * -aher and trover 'he ther ae ? ha at aerate M aad waiter, r-al rofareo'W cat he gnen BctAly praf erred PMaar call for two daya al l<8 Na**rft. HrorMlpau 8rtrATK>N wante.t it* ?r-r? runt, nn a* I new If e* a Me rf taklnr ?lll'i? * aa I ant tr v? lt? birth. 1 'net 5 ly rauer?i.aa t ul at ft I at lj.at .oaa d-eo- fiott .Wl are lO de r* -c*l K oefw ' t ' . tM*U f i? 'if. tio d re er uas Oall ??' dtM at., J? r > ?. . - OTT %1I ? *'8TI\ TTWtR A' K" T??a t n 1/ ?? {??* #?? | ? * ? p|f|? ? ? nr* t.t m fin. |,r i ?*k?% Wh h*l f ^ y* \ If I b* }? ^ In wli ?nm s ,,?l ^ u ? 4 *??x 1/1 g 1 ?n-H H* m ftfww.'w ma t. ?. ? i. L* , tm 181 ii?r?U tfrrVATIOttfl ^ 4-m.n UM*J?Zu? '" * ?? "K* T* **?? V 1 ?""' ' ,U^| * - D uooofe w* h*r A * l*f)o?r ?*#??? ' j iST * ? ? ^",V l~ ; W,,iritl>-?t t?0 ToOW > WoMKV j itt? l? T I J!n a hi -1? , *' >1 lo *??41UI? aild V ki ?* .Ill t.u. 7^ ? * " ?he o??r u >'aw ? in ?.? i?!l*k "'' <1* *> rrterv .oaa fr>m bo/ I In nnfarral P * 1?~ff >r nr*r ???? year* B"t?ate f? ??' I ITr r^dr Jl-IW hetweea AUiaed ??'?? ^"LhT" '* WARTBU-** a i KMK'MaHI.B V-iU* Id .11 ?t ?? - r gearlag aud mlDiliu* Children ?" iIdmi ?b aa' lllth *?a C 11 A'lHtfi m AH'KU -HY a KAiifEHfAB K P8>- ' ? <"*nl farl, u until <M> k ani 11 ?>il4 In atailnt ind | lr u?g ,, ?%i m> ke all Hart* of deatela i lly reference- Call ' ?*<? ot<;a at 87 We* *4ib at . Bear <U av. ____ JYrr*.uoi? wantbo-** a oohpktm* Tons a ' 1 *-nin *? ?io?i?ut waltreea or aa tkialnraM ?n' (iiH/1 unintuuii her btirlaea< perieally tlM ?k *i ? t intra' ctiy re(?? an l>'? b?r ?? place. t,an be khuj %' 1< ft Weat 1Mb at , Mwfn Mk and Tth in. CUkTUN ?*|iHO-HII k KKXPK'TaHI.B .oUMti O W a>?n u akaabtjwM or to renma. bo-ieewwk in a ?i' all prl-ate family tlan he aeen fur three daj a at 1M Uar Mum at , fkm'h Brooklyn SITUATION WANTED- I1T A too 111 WOMAN, A8 chambermaid art w?ltr?aa. or to do general kooa* * >rk In k am -a) t amity, la a guog om h. waakar and Iroimr. UtUklTI A lieu at., tear n u.e. thlid floor. OlTUA*IUN WaKTBD-BV a TOU". W'.MaN, TO I) 1 O gereja houaework . uo okjfi)lk'r t> a abort 'lleitu'ie to he country ; good chy refn-enoe Oa l at tit Weat >Ha >t . in bo baaement CUTIIATION WA?TII>-BT A RB-tPBTABl B ?1KL, ^ H Nlu) ivbcr am) ironar to a ?>ntl private Uinily ' all . r three at 78 Kakt Warren at. httweru iojt ajd Hmakljn. (^ITUkTff If WAHtTIB? BT A RM"B?TTkRM Tn. tlQ 0 ? om?n aa obMutwrmwd and ?wtr?aa o' m iuld h?> vil li * to a' mat li tliti waablnK and lr<>"lu , la <*il m/ ind oMtKirg; g ' il ( 't j reference Oall at 188 Weal b at., bet?eau 7tb uii s WAItllP-A RITDATIO*. BT A RBIPR'TT Sootob girl, aa onaakberaaM or to waak and troo. Oal I at IM ???t 19th at., up tUira WAMTkD? A 8fTUaTl"N, BT A OOMPICrtNT TOCNO ?i?r?n, U> co?k w??h and Irou la a r?*1 Niker, gwl city refrreaoa. Call at 1" ? Weal MU at , between 7th and Sth areuuea. WkMTKTt? A HITDATfOX, BT A T H*'PEt'rVl,l ji ung wuuntn. M k>- Kta.it annk la ?mn<- reipn. table fa aillr lti>|iilr? od arc ui floor of 7t Mulberry at , lu the froct botMinf. _ WAR TER-BT A OOMPfTRFT W M UK, WITH TWO Vf yenra cl y refrre?.r?, a alluvion >a uur?; oaa uk' I'lmnre of a haf>* from It* 'iirtb, ? qn'ek at the nee'te; wa**i 87; a'ao a lannitrma. In take charge of a large waab, doea up Unci. In niaa< iBocnt ityle. waata |8; o uutrj preferred. Oa 1 ? t 216 a??t rvi kt _ . WANtRP-BT AN KXPtKIIO'CRO <11 RL. A 8ITU A tlon aa eroh at d to ?.a*?t tn waah'ng Iror.lif, In a reeperiablt Iaa>ll> . can gttf *'-"d etty refereuoe froia her laat place. Call for t *o da>k at 172 4'Ji a*e. |Jkr AMBD? A SITUATION. TO OOOK, WASH AND " l-nn or to d" g. ueral houae*ork; r?id etty refereuoe MM at IW W??t lJJi >t . b?t ?een Ith and fcb ara, In the fn.ni basement. WANYKD? A MTITATION. TO DD WaITINO, OB TO uo ehasberaork ana m aiat la toe aa'Uug, baa sMf refe rence. t an (e seen for two data at S2 Ka?t lHh at, laird floor. WANTin I1T A RBSPRCTABIRQIR-. A RfTT 1TIOM aa acumefeM . to a very neat ahirt Baker; ? "Vie rata ndi all klrda of faml!) ?i?'lug, ?t)uld 'aae eare u t a *ru i g obi d vca" of city n ference Oaa be aeea far two day* at 1M BMtJtkt WANTin? A RTTUATlOW BT A ROTPBOTAB1 B young girl aa cba nHersakl , will aeela ta taklag oare of ekl'drea beat of ett< refcret. ? I- mm h? laat plaoe. Hall *or twi day* at 142 Weat Mth at . between Broadway and 7lb ay., la the aWire. -?ANTBD-A BITDATIOH, BT A RC PBOT* B? E ?oun( oocnat., aa rhainl?r ualil and lu aoaU' with the waaMng and irrailrr, or to d' ebamberwork aad take oare of 1 hlldreo Call at 1U1 Weat 27ib il fI7ANTin-A R'TT ATION TO DO GBWBBAL HOPRl W work Id a aata l private faaitly. Uoad eh# rafereaoa. Call for tao t ajk at JJ2Ja Wr?tl7th at WANTED-A KTUATION BT A TODNi* WOK AW, IN a atrall prlv te faia'ly aa pl*ln eona aaaber aad tron*r. o* U> do br naework h a nn-,11 private faaJtv Aoefy for two ra> ? at B>7 'Weat 28tt at , betwiaa Sth and fth ara a eeuad icir front mow Wkk.kD-HI A KKe.'lW. kUnl AJ?D iX>?raTKjiT i-erraan wirn a ?'taa'lrm aa n- rae tn a private faul ly: Ikall'lt gto Uke charge of two aakall shlldrea Acdreaa all c DmurMvlloi a pi V k* 1 *87 Pua ; off ce. WAM1D-A hITL ATION. B* A V09M IllftL VU TX? chamlirrirork and ? kiting or chaaberer-aa and tak? oare of child' er Haa good etty reference fan be aeen at C7 rtk at near 8ib av W' WANTED? A BITDATIOM AB ?1T mjRHR. HVR bab, la Ikrro ?o?ka i Id; aba kaa a ao>4 braaat uf mil a. 0*11 for two day a. frost 10 till S o nook, at 10U Tkoj?,? u at , rwm No ?. ejTiar of Wrat Boamam * WANTBIV AR-TUATIOM, BT A UDPI TAR1.B OIRL, TT aa plain cook ??abnr ami trcaar m a?an prlrata f? mUy. I'm bn??ao for two day* at thaaornar oflflu at , and Id it . first fioor, frm t Mm. WANTED? RY A ARBPECTABUC rROTBtfTANTUiRL. a situation aa rba?ib*r?atd and laan 'n*i, hu r*>l aHy rrfaraara. U*a ba aaaa UH aagagad at U1 Waat Mtb at. ANTMP-A BtTtTATlON AHUUKnilW ORPBAM aarmald ar d to aaW artlb Ik* aaaabaaa aad Inalai by ilj I) BiUrjtM4? ka* Ww 4 torn for I wo 4*ja M 110 W Wantw-bt a topno wim* a bttttatton aa asamairaaa, aaa opcrata aa Mbaolar A * tlaoa a anwlng ?arblnr nn-trr'tat^la drntm king and all kinds of lampy a*wmg; arl'l gn b* tba w?f k or Bflfiik. Can b? aaea antll autre at 7?> aprur at . Mar Mrua *?ay WAMTMD-BT AN BXPRRIBN''Bl) WOMAN. WHO thoroughly nndarataoda bar boat aaaa. a aKaalino Nn?; b>*i nmvam'tl ?w r-'"n t .?>Mi?a wttb wb aa ,a? baa llTod aaaoy yaara ItaU at IM WA at . balanva VI aad ?tb an. WAbr*n-? pm'ATit *, nt a Torito wniur. fro rbaati-^Tworb and plain aswli>? or to lake aara or a Ubf Cail ai JJS Ia?i lfiui at. for l?o daya. W^m AftlkU-ftY A MBitfBl'TAHI.R TOPNll R?i|USH k.hi an a ? I utl in a* iniras o? rba-atwrm^kl. <-*< do plain ar?lr? ptoi ttly r?'?rrrr? ad rraa U C, III Bib WAHTIH-HT A TITNil WMMtN. AN MNOAI1R U.au> l tut in *raaJ.iag aad iroulrg for aither pn 'vui f?Tlll?a o? r*n' <?????) b *r'?r?. ' t*r a wl!l ha ' ?llitv??.i ad <o Call at! tbia *??? ai 3*1 taat IV. t at . In th? near km afaiuy rrlrraaca glraa fruai failnaa Wa?t??-bt a *?<??* abli toi'n i wi>m? a ?It. at ? n to dt bam wrk a d aaalst i? la* <ra?hioi an" l-<x>'?r nr n dn r*a?r%! bona** irk for a small pnra - runllt. h -a ?or?! r?f*r?rrr frow aar Laat pLaoa Catl at 1)1 Baal iil at . frit fl wr, mil r>m vjr ai?tii>? ht t hem'B1 'Ta'ilb pbhtbht ant wo WW inaa a fttTll^o aa p<?ik ,ah? tb ""jfh y ood?r?t?n.l? b-r > nafo?*a la ai: Ita ' r?nrk#? ?md etty r*frma? girao l ail l or two dara at aM rib ar . tatrU Boor. nrAMTvn-RT a todno woman a bituatioii as TT piaib i"k ftaabrr and iraoar ib-*? laara' r?far?aaa from laat rrployar. <"??! for two daya at SI Baat lVlb at ll'ANTIO-A PITC4TI0N. BT A BMPBTTABLB " y na? r'l In in rhaaberwort aad plain aawbag- Ap I ly i ?, at . Hnokl ym. w A SITIB-IIT A *BS!>B?TA?.B TOTNO WOMAN, A a!' I'tioK a?a ? ?. good waabnr aad ImaMar Oall atM Im Wariru a . ?pp alia lb* pabBc aaboot, Hrv*>kljn? ik 4NtTt?? BT A BI?rm<-TtHLM TOrNQ WOMAM. A TT . .at tin aa ?rol ??*. ?-iW? aad I'Oow la a arlraka ani..j. l?f>rato piaaeai WflnyaW, 1 HI *?al Ulb at UrA*tn-Bt A BBBPWf ABLB TOCN I W'i* tN, A attu ik?i la a prlrat* faaa'lr aa r hair l ?r ?ald andli aa im In ?aabni(. Rafara bu pnMBl aaapioyara. at B1 Baal (lb at fA'ANTKn-BT A IXJMPKlTiWT OIRL. A BtTUATI >N T> to araifc. waab aad tmn In a piirata family, or m l iaAa a la r norm* atl'iatk* Wai of nfmrn* Uka b? aaai. at bar laatMapM'r'a. * Aabia?d p?aaa. rarry at WAkTin-BT A BWrKTABLB BABBtlD WOMAN, a 1*11.1 VI wtM aura* at bar own iMbail. Af ply far bra* day* at 117 AUaatleaL. Bmnfti>n. WANTBO-A riTVATtON. BT A TOI NO OIBU TO dn (na al bnnaaanrb. or rbaaal arwrt ai d im In lb ? ? aat'.nr and rwwar ?r>?1 rfitj rafawnona Ohi ba Ha* for tarn ?ya at M Waat iM ? . bat*a?? tib aad 7U arm.. Id tba w^: it'AMIi! A BITOA^K'N TO 1?0 (iK<lBBAL HOUMI ?T arari rr nr aiam arark (Ml far Ivo dtjn U M Waal lbk at. ib'ra dn.r tmm >b a?*. pAjlTBt ? A BITl'AVI N. BT A BBtPBCTABI.B nc ? *atn. tr do i?aeral b'niaavnrb la aiaallyn <ai# famtlr . la a good iraaAar aad iroaar. Obii al lil I'a*:* at., BnxA'yn. W^KANTin-NT A BWirTABI.l OIRU A BTT7A t?* >a nlamWraiat.1 and arauaat ara. ar ohaaahar aatd ?Bd araiuaaa kaa I *wl la brr foraaa* plana tbraa yaars aa>l a bar tWl at 1<? Mb at , balaaaa Id a?d ?'A a>-?. W~ Tt" a nwrBTtki.i tuo*'I oib:- a H Mleatweilbi do rbaatbararurk aad *aluog ctarabarwnrk *i nil aaaM la 'ba w><Atng aad In el k. i r In araab ?ud Iron for a *r vl prtrata f*aal'y. n Id city rafarrao*. (V. al No. Wt Mulaarrj al.. for lam w ABTMJi a BrrUAttON AH n.A N oooc, waah?r and Irmar or ti do nraral b - >aa* va la a all fancy, ('all al tl i4ayr?aanl at. N T vA'aNTAi -A KfrtalHiN, MV A N KXiBl.l.Kf TT m a no <??>,?? irio In aaaiM ait? lb? ?uWi| aa ln>a' M b?al i rtiy ofaaaao* Uao K *a*a far two aa< a at 1(7 1U a?. IV ANTtn-A me tTKlN TO DO OWrBMAI. HOt'dB IT > 111 a mv prtMaf*aai| la a nid pianma, ? ?*B*r and irr?? . !? wl Si* and "Nlmr. ?r>?d idir mfana io*. ? a I ?i 171 liAb a? , la tba mar. SM?i?o?7ik aad Mta aaa U/AMIU-i BJTT' aTIi > "5v A ~H*trV* uiTl T^ y^- ? g alrl, t" do gro-rai b ma???rb 11 aata*l pi ?i? fam'ly of *liniyi b> aaaM n *%? bin* aad iroalna ')a *1 .1 r-rnaiM?a( td C?ii U ItJ iiicaa at . batvara Uaig i ? and Amity au . llinnblj* W ahtip ht'a bci?Fwttari.?~%oi: n T wo*Tn"a TT atl-i>ilmaa *? noraa IV I t lam daya at '10 Baal ViA at , batvaaa Id aad h art t?'a?it*iv-a mtvation a* ooon plain ronr TT *r?b rt ?t d lrrm?r IVM rllr rrfaroe ? . C*U al Mi W?ad2libat. iviaarti lib a. 1 l<kb araa.tlilrd II or, b*(k mm* u'timn it ?n Rxptnitii ri> w- m?n, a ?rro 7T almaiK-r' III 1,1 .1111 n. 1??a?nda all ?'? "a n: ,'tailli Ixii ti; h a <ti a?j*ri -n lo a fir at 1?M b ?ar'l-14 Canlir wi it W M ?r. 'i?ia?< i B ? a.* ??*ata. <ntrtVMi? * r? tk *- T?n-HT A AR t'iei?TAKl.B toil 1 I WtjM AN, A ?? 0 , '? "<N aur- ba- ??" i t i'iy '? ? ?? r ? rr - m ? all a) I ? laat ftib M 'rat rasa ?>a . 1jo?. ftn im. . lb. *a daya ^ '|'?vT?r?-A *T* AT70? alt NT* P.I'M AN|? Pt.aM lawird. v aa ;? f a lor 1*0 data at . -i sm AVioyg watt?p? u*lKriW? Hitu*TiU? B* a **'"* n 4du< *0 W tin. M rm h; nal#t?'?i>ifa ill ithd* 'K rvipug. r? (run Ler butt iIouiml Uall fur twe OAK*, at Ui 7U) ?? A AM ll>? * MTU ATluN AB GOOD ?Ua I A CO 'K; in <i> ratal i"a i ukiof *? d h> ? (jo -J -v'aPt ?adl"M'ib wldin'tn <v> ?iR 4o tui ?t*k; w* c 10 UAe t?ru u( b- Id , well mmumsM rum imu Vi pumi>; ?unio ? bite' In 1 r*<er??re t*> a m-nfort ib>? h'*>? b<4 dour bo<??w?irk f'< Mm lul Iferu 7?A Call at JUi W?i Mtfc ?l , roiii ?latrufi.i. fjr'ANTKD? MTIIaTIONH, BT TW<) REh!?EUr**LIC V\ ntri?,ou? ? "ck waab?' *ud lr wwr, nod Ui? > ? > rmlr chamber ?-o?k or to uk?- o?re of akkHn, or t > aa alat in Ike ---? '"ff aid I'oolm I ha aimuWjai will Hod In > 1 .. J.. IK I- k *:/-ln m fcsJU Id ??., ar< door bo k rutin. (VI (? r?wo due __________________ .1 ANTIC D ? A rtlTtT ATIOW, BT A WHAT, TIDY flIHL, V ? ui do up ?t?lm work ft d waiting, or nbmnb-rwork im ? 1, ?-w P|f . Iwa' uf re rreu.* oai? b? mT?D. C<u> Im an^n at qrr firetnit plitc* between ID aud S o'oluck, 71 l?*?l J rtl ?l |A' antku? hi a mhphutarlb woman, a situa tt i? n M e??k. waah'r Mid iHWKtrMti the ?ren*ral . ou-ework of ??moll f?mll>, him! w old U? no o J* lion to le?\r ibe city. OaU tor two day a at Ku, IXimiii piaoe, bruik Ijn. IA' .MED- A fclTUATiON. HI A tEiPE T.VB ? ? I' mi|rau,u oo?k w?Ab?-r and Inmer, < < id 1 !?; PI 1 -IRC Oall ,or lira ditye at 261 Pid'.e m , near r n-itb, Ur< k 1> s ja" ANTkD A HTUAT ON. BT A *B8eE?Tr * RLC UIKL, T |r i*o h?T>b?r??,ri ano (.Uln arw^Cj; 0?n lx i??cfur tw ?ya a> 48 Wiwt 3Mb ?L, betwrro rtfUor m.U'Im 1V"aM.n-BT 4 PRCTKMT* NT TOP WnVAW, A Vi ?U"?iW.ii afl at ol?aa laundr ??. ih* beet of city r? fe r. nei. ' all lor two oaj? At Na W 10k at Jk- aN~KD- MY A T HtHO WO<*N. A MTOATtOW, A8 T* m nmiM *'*? by th* tAwuihor *e^k. 'luiUrn' ?" kinds #* f- mllr kwIdk r*U fui twod*}? ta 67 ?*?'. JOhtt.Dekr tii kT. rt'ANTltn-A ?ITA*IO?. AH WRT NUR^l. BT A Yv rwimiAhl* martin) w iibab. "ihe ix?t 0 1 miertoo* glT-n. 1 ?il at 16 t!?r tM ?t kk' aMRIV-A SITUATIOM, BY a TOO?<? W()*AN. to *? do im'*! bourpwork In ? ?m II p h?l? fum'ly. tijod el'T r*'? r- uoe. C^U At No. 8 UvrmM *u, Krnnkj>o. nr , FiTBl>? BT A RKRP?rTA?L? W MAM A F*T1T A TV ti.u w? do pnrnl bou??*?rk; no ohjontHmto ao& ?b>rt d.-i in" In U>? < iiuulr; ; Ut> refereuoe C*-l at 111 Omi ?JUi ?t . in I*1"' bK?eB'rni ?JLr ANTRO ? A SITUATION, BT A RiC^PB'TTAHI,* T? Toni'? plrl. to do rh*mb?rim'k o* *orvt p>Wn -rg ten all kind* of Dc*Hll??ork r*n bo * cn bt UI 7UI at., tklrd Bikt h?i <???<?? hr boorn of 9 ?na S, for tw 1 d??? (A ArHINO AMtlOoNINO WANTaO-BY A Wi>M?N. " At h?r >?u rwli'm c?, or nh< wo'itd ?o oil <?>i'?ys Wirt; uu> ?"?lAlid* bf busi .cm thuro i|biy, I'aIi aIKB wk ?t . hrtwn Id And 3d urn WaMEi -B a M1?DL8 A?tD aMUKIOAM WOMAN, taKuMloo AAOMik in a small vTlv vU) favtiy. goo? ctiy ? PMICX?'T>IIU to okaiAftor and CAo?r,ilitr 'roa bar la*t lu? tf required. OaJI for t*o dAja at W * eat 17th ?. Waited ? a fi.aoi. by a bi&'vim^abi.k Y'iikh ? uBM>,Hn?k *??n r md i!.wr >>??l ??< cny rofHrruoo ?(too CaJI At UK Weal 3U at . brtw ????" Wk kad UJtk ,kva , a? aond >oor. front nyan rir I- !*TI1>? a SITO aTi' ?N BT A WKSPHi'.-*BL.%aiRls TT aa chaa>b*riB*?d And to do tlno wMh'uf; or aa :au it??? .4,, B?, r?i, ?ire tko M>t o' refapwioaa irjui bnr kit plao? nqiitr* for two tlaya at 234 3d at WANTETJ-I* A 6* ALL Plit '.'ATE TKVILY, A Y03N1 miA \n do light nta?mber?m> a aw* loo a ???in*. Ao y at No h *?-?' SSd at , between he b ttra of 8 ao It a M. WAbTKU-BT AN EXPEItllCACED <XN;K. A MI i 17 A nou in A .mall fAUilv. Appif At tka aorner 01 Mun t 1 i,e And Utcka III Bro kljn. Wanted? a situation, bt a b expectable jr lie* "?ran, aj nnpr and ckUBberBAM; la wUlti.|| <o ?AkabrrMlf naefoL CAll at AM Sd at , batwocn 31d and S5.1 au 111 the atore WANTBO-A 8ITUATIJH AH NUR8K AND CBAM berma d or enaaatrea*. by A onmprumt jmwi wouiau, b?al rhT referenca Oan he anea for two day? at *3f Waal IIAh ?l . actinro 7th and 8th an w TBTARTBD-BITtMTIOBB rORTWO FaVOKITR OIRt.B, TV uaiew oouk, the oil er aa ohAaiberaukld, MUHlrma ur t aree Apply hi IB -.oraJen no at., Brooklyn. WABThD? -A KITUaTIUN, BT A TIDI AMERICA* llrl todo i>?rob?rerk aud watting Oin cm eeea far two aeya At M Rnt Mb at. hnwci Broad waj u>d <u ????? ambo-bt a touro wont*. a mtoatiom ah waiter t? chambermaid And lo aaatat In UM nUlni anl trotting. K- H city raftrmee. 0?U fo- two dayi >tul 1? AT.. WttAHtUTA. _______ nr ABTBD-BT A RBBPB<TTAHLB MTttDLB AOCD II lu.glith waa%n a miuaeai aa kmnUMr or nuraa. Call or tddraae (or one wee* Ml M are Wa/>t?i>? a bituatior. bt a iupiitt^b; ? married ?ot?*n. aa wet uur.? tn k prlraiu fhaaily.ahe Ma km k> r ova b?oy. Plaaea ?aj! At tfn aeat Utb ah ll/ARTkn-A FltKPB TaKI.B WOMAR WaRTB to " lake tn wMaklic At her own boaae; ? Brat rata tend At dotal UP ablrta. baa no obkacUoD lo gutng cut by thai day Call t'jr Iwt d?>e At HP leat ttl A K. ?? WABTLl) ? UT A RMf BCTTAliUI VOURU WOMA?. A altna'lir In a aaaall private family, aa enok. and .3 aaaiet to ttt waablag ao" train* Baa gjod ?Ky rafaraaee, (laa be Man at ?*t AAuurton at. WAM1KU? BT a PROtBHTART WOMAB. A ItlTUA Lai, M oo?.k, WA'ker and Iruuer, tn a private fen gnnd e"? r?f?renee given from her teat plaaa Oatl At Weal Mtbel WaRTRO-rt a tooro LAI*T, a PTTn ?rrn*. i* a reepvtgtaii.e ramilr aa governeaa. aha la fallv r *k a it at to Hub gn?l?b Fraucb And Bade. Atdreaa lor two (lava I ' U . He?axi aOce WtM (D .1. A RK Ft TABU! TOCR ? WO***, A eKaahoo aaennk weaker and lrore? . (fell at 47? S" *v., nvar Mu. at. Up Boor, front r>. at. W-ABTtn-BT A BB*PK TABI.B TOITRO RUITA*. A rv ami tlm aa iwt or to do kef era! hni?a?ork fur a anuui htall] . referenda given App'y at H8 Pearl at lA'A^TB't? A Pl.Ai'l A? WKf Rl'RBB BT A GO'ID ! ? health) woman lr a prt*et*< famtlv , Ute beat of refer ear* gleva. A^p y at 171 Weet SBHh av far twe day*. (AT AR1 BO ? A SITrATION. BT A 1O0WQ WOWaR, vT r. *ii aid to awl't la wishing And lre->iar. ?>?? tb* heat of rl'j rr'erru.-e. C ? ae> a fO' wo daya at Ro 3 l mm ?rnrt be<wa>ea IHb and Itit rnn . I nlwralty plaoe WARTBL? a BiTt1 ATIOR, BT A BBdPB< TABLE , PvHeatAtil flrl, to lake care of rfendran andtoaew or . f> do waitlrir >?' <*>j?c'l'*i lo travel Kef> i?noe If reniliwt. <v: at SU ???t 1Mb at , thud Biu. front run, bet * era gtk aid I (Kb eve lAfARTEn-BT A RBBPBTTAHJ.B. MIDDL.B AHI? TV inc'ieb ?"Wiae, a attua'lor aa mine baa had eeve?*J i Ieara' etix rieoae le Uie rare of tnlaita. -xui du plaio aewiar, 1 te <be N at of rlty neferei f'A OaU for lao daya At l>7 , tl.eeeker elrtet. b. the corae at ra. fl' ANtlD-BT A Oi-?PKTk"?r, TKI 1t* ><|THT WO,. ' TV aaa. a ataatlB aa tret claaa nmc nn1e-?iAnia her hu'iceea la All lla b'A'vhea. le a r <1 breaii A d hl-c jli iitrr, h?a< el'y eeferenra. Oh>l for Iwn daea at 13 L'aloa eoart, Usl- | varaby plaoe, bctwaea Mth and 1Kb at* | w al'uati * aa aonk, waeber and imoer. rod ret***' oe frm b- r ia?t place. Call !m two day* at ?u*U av., aeo iad , |i?r bwtr'ua WARTBD-BT A BBBPBHTARLB PROTM "ART 'III', i a aU 'alHa aa r nrae, tn lake the wbe'e abarr* if ehiMrwn or a baby frnwi Ita harth , won d he wl I'or In 4<i llrkt ? 0 mh?e. i ?m>k nr plain are Inr beat rtty referee ne Apply at SO ttraad at , la the rear, lor two < aye. ARTBIV-BT TWO BBtritTABUB P*"?T?iT?1f f- a an v-eit ire aa phlc r--* waaber*'? r Ard the ?/her aa rbAm>wr?ak1 W<?(I|'V? o-nli-rS r ,(( a> t aeaatatreaa rail hi N tUat rfroadway, third Uo>r fr n w w fl* ARTRn ? PI 1 DAT!) '* H BT TWO BrtBTTAB.I I TV tiitui W"?fn lea pirate ftmllv . (MM aa ?>?? ? .1 U) , ael-t n. w?~hln| and l^wl e, tie ibhr ae it?a'?' ai.Un ? altr? AAd I<| aa<t>t In Waahiai a" 1 trml ic If r*q ttred. Hot r i? refereree ?trv?. a i ply At th?'r pre-^nt p a<* of emo'oy n rat. iS k?at feth *L, haiweem Madia v aad ttb aea . far two ! tit - rrARTBIVA BITJATIOR, PT A BB PPT a hub TT girl, ea rblta benaaald aed wajier or baa mi nh)?vm to i boaaewi.rh laatn.all faaaliy Heat of eilr mferen. e alv n i Oali a* i be ewaer rf Jutaiana aid Ch ll dto , Broalyb net I 1 door to the drnrglet'a. f ABTBn"? A*Ti>C R 1 <1.BL RKgCIBBt a B.tTTtIO* Mrkatat?;Bihll I j a prlrat* f??-i.y. Oal! a, til Pa .it at BrtxMIja 11 ? A WTBIt? BT A B PR "TAB f B ffl' '7 PA'tTlf 1 I vl <aat wnwan a aMnatloe ti dn the amrh of a aatall |M v?t? fan ty . tn a r ?' I wa?ae- aed Imjev. a |"0' plain ?? >*, av>* bee Ibe be* of rty ee'ere re Call for two layv At M R-at lAU at . between 7th aAd *Uh ava , la the roar WAhTin A BTTlTATIflR. BT A BBNPBf'T ABI.B Ji'?ag e.anaa. to do beiaeworh I ? a pr vale 'anilv, ia a ? oral plain ia> k waaber ?ad Iraaie- Can a?i*e well rer-'q aeaM Iftn h?r !?t i 'aoe (lall fw the week at ??;. '.U ar? be.w? ei Baa tol .11 at ata WABTktV-A BITOATTOR. BT A TOVBu" "u 1 a U aa aeamxreaa aad lad v ? hatrdi'faaer; beet of ?Ry rafe rvhre. Oil at S? Real 77 k ?i. W*"TbT*I>- a BITI' TIN MT a *IH Bil WdHif *a 1 t ? >0 plain i- ?>k and to dn the waaki ?? and trmlag >if a ? imalTp'tr.te fa?l'y. r? 4 Bl'T rrfe-haee i !an be aaag f,,r ten t ?va ? t Ml 711 ae , M?e?t MUi and TTlb ate third (l?or. b.eh "?*? \k' ABTBO-A tITiAlllh. nt A KP.I'I'VOil IV yo?< g w<?< 'tv he nkaatbermal ! a* d to u hMMMN aatd (mail r beat re> <fer.ee tHap '? eera ' w I w > 4?ya at I Pf , AUan te d,, MBrnkll N.??TkI>? 'tv a . ?r?''f*Bl.d a* | ?k-e ?e (hatotaera a ' an ? w? tr ? ' v ! *"*!? ?, Bill' - l?. - h 'ol|.r..p ,, I" IS? 1 A in ^v Aa IZVJX 33 ST W r-" ? 91 n<*aU# Kt?\ Wffu ?> u k ^7 i'' t ?> 14 | r*erv-e?" O fhtal'r te BrrnHvu ne W, !*, " '* * PBf T t?B | ? . eean.b up ^ " *? ' J,t- ?? (MliUABfW. B n.I'?HI> .-rn* M a l.B OBB "tlRHPBn Btw a*n aee ?d hamd Taolea. at rewnrah e pt-ea kul aad eg. htalre. or ??ml y ntr on*eea br a.al' Pr ate b ?-a far alnhed W. H OBI< PITH, ltd Pnfrm i FBB.AR-B B11I.1AB1> Tab. mi ARI> OoMBIBAll -B Oabtwwh ?-? ? ? i->.i?a pglaaiad WBMB I HA 1 Ma> rncea reduned tan per .'e^t -r wl P..iL*.t 1 'XM/BROtB, :<?* dltaMn a 1 nreet |A/R J fllAfrl nfPBOTBS llf.t.lARO TIHIRA w "> Ma ? V hivefited rr ab' *v eat rgied ?Tr re*n?e? W'1 ??"! ? 1 ?iv i?ti b> ba aupenor .1 any an* la oaa. 4aa ifa mnr l?? Ft gtreti Vpok ft t?T ? aA??-TTo ?a?p? <?g vfuniH w<irrf??.i ? ,tr(?e; Ita* are J Ml fr..* lei-ii, 1 aJi At N*. US Aaat Tweair atalBk aural, on *rh d. WahMH. B G mu Wl TTK P? !W A I. Kts Aokhts wa xtbiv- witu fhom ? ro *xi capital. ? n?e niMr need Apply, V ae'l * n??W arleie U?i bw? ?MmiljiitJA App y ?( 133 uroACw?>. aadar Fr aoott H u?c. , o?M? WANIAJ^ ? LCX'AL AMD TEA V KLMHU n jn.'t %kii cd ?T?wid, eorigt-U" ?H? can find p.-flte>?'b ? ui|i j t ni- it ?>? >ppl' k'tan lu Ike o>ce of Um National UU ( a kb> , .8 C? ax i? A . k. _____ t?T W a N TB D? TO inn KRKANI)M A ND DO LIuHT ?wk Addraaa too* i67 Publ iidM*, atating age, Ac. BOT WANTBD.-A KB PBCTABLK LkD FIFTEEN TO elgMtr u ye* re old. * bo can w r1>'* A g ham* , la ? anted hi in Si'? Addreea tiux 1 8*8 Pa.t uffiai. (1U1 HVAK WANTED.-.* N* WltlCI) APl*I.T HUT J ?UI> KB un<ler?t?n<i thrlr hiitlOMK, And c*0 pr f* e AKJUl aailafacUwy rvoooiuei duk>bb Apply Mkmii V ?u4 10 o'ck ck at U ' Un.aL W. U L*ug. Dkl.O I I.KHk WAkllD-UKkH HO It TUr>Ri lU'< 111. Y t'Ui (i taxeiburgfl of a fU?t clam Unix ?-jre. .? ' ply At ifc? drag ttore. ooraer of arobdway and 1 ?i ? ?? DRY GOODS 8 vLKttVIBN WANTED? NOSE BUT KX i>ert?w-rd city men need apply. Apply toCiejcan ?* Ani line. 41 itiauli.au. aRPkNFR WaWT*D_T> f.O TO THB ?r*t* OF 1 euumaee. Apply pin. rfraktley, 3d fep'oob iie?L RIKPKIITARLR MBN 8KSKI.Ni> 81 Til ATIONm. A8 Cibika, ??ouAkcepera a^learabb. wotlATA barkwpe'*, An , ?rcnto* ?rp y at Reluath'a M' reheat*' Clerk*' Rf/il-y 'irtln-i. W Hr?Ad?by ho?>BU>4*l b lb AdTuioe fWfereoe* to t^at a.aa* hinura A tp leant* "?>' ntaii uiU ?icl>/ee iw> atauipa. KalbbUaked IBM. (]kO KiWiiL- 8, (? unerln ?n <? ou WANTKD? AN ACTIVE, IMTBLUQKNT TO tr k M lm hitbt po?W and k?-dta1 clerk; on? *ho la not bfr*M< f a >rk >M enald alao tabu u> o??b hnaloeea, ??l?ry not to SMI ifr vr?jr. > ddrxa, girtug age, refereueM, Ac O k T. boa 1M Ubrail 000b. TX^AN 1 KO? A KB8PB7f ARLK AWKRIOAN OH B?Q W )i.k b?y. H'mno'air Ui ?nt a ion t blind *?ntle SAi; kr ma>i bn ? go>id f?Ad?r and ?nter. To aa^k a l*wl a n?rw ba>*nt ttiiatioa. Apply at 1U? Lawrebca w . Lb ihb b tab B'Bl Kri?)?J)D. ffc'AhTKn ? AN > PHOlnTERgH, WHO L'M>*lWr *MM V) hla bualMim Iknrnog*1 j ao'" obi arrt!!*? draptry Id all Ita ) r*.i.eb>a iua U ?l!? io 3rii? IBs r?ry li.?t of rev?boi?odk Uou? *? to rhara?Vr and caparUy; w?(H ?t'J b? pat' aeoorl it'K to mrnt. Apply to Y beiba SI \~m*\ u at N f A NT|T' ? A MAN THAT UNIiBRST ANIIfl U 41. VAN iiiug telegraph ?lr? OaII al Ml 9tb ??. Wanted? a pot in a grockki rtore; onb ao quali Vd ?ltk the Ima'utaa aod ?ho can aimi -rail re rmra.Aidrri. Ir.<|nire at FlUxoraM'a xture. onraer of Atlantic anu lka.il atrbbta. Hrojkljb, alter 1 o'clock. \i'ant?!>-hy a VCMNM man, a ptViM on ah VY waiter id b h>iu*l or pnrato family; be apeak* n???? and Kill* Bogijab. HeapbMbblb .r/ncuca. AtUreaa u , Nerbla iillcb WAN"K0-DI?Y OOOD8 ? Al.BMf aN OF BXP1AT tiooe and good re'ere be ; B Jab Glabra need apply . Call A'. Uburgv KiUcto'a. 436 vtrbbd ai. WAITED ? IN A FDRNITITKB HTOHB. A OOCD Biljj van, D'tiebaib k-hhI bualueaa man seed aoply. id qbtra corner of Utri'f bre. and iJtwrtnr.e at , llro.k yM WANTII>? TWO HAI FOi A WHHLEJ\I,K ( ?o-err bnuae; bla ? a bookkeeper, to go hontb Apply a Krdpatk'a Menkaalb' L'-ib ka' KnglaUy offlje. 78 1'Oa'war : 1. a procured. > n o> iiblwiib luad/ancB He arunce '. Bnt elaal bouAbb. EbJtbi'aked in 1884. ?tO. HaWuLNB. Rupbrtntendant WAHTBlV-A RKABT AOTIVE MAN. TO DO OCT door and odlo* bunreaa; oauat wntb a good aand, ooe * bo ran oooiinarri a lew hundred d olara raak in ferred; m mt be of g<iod Handing Addnab, wltb a?e. Ac. bklpplng, b i 138 Herald oiEc. WA1T1K WANTED? IN A PRIVATE FaMIi.V. ONK wbo :a ruij cn?i.rt?i,t and can bring tAb beat relb raocea may addreaa Prlr ate. bai 4 MM Poat ottob llfANTIP-* TOtTNO MAI A8 PnRTEl; ONB WHO V? r|a able to tbke eare of a I'mte. dr'lr-r gooda and make blmablf generail> oaetnl Beferer-o<- at to cbararter, oa^a billty, Ae , will be required Apply At ?W Ctb b? w WtfAflOM WlITKP-MALEij. All1 l'ROTABLB YOtNO rOT,OKBl> "vKWdNTSl Htuailna ?? vaUr in a private family, or a* ni-rhuta. Oord rrfrrrvt*. It. nll'lneau-1 ohtlfloc. Oall at if Rartuc tlr?i. frtm 10 A M Ull IfJT Arkspktaklb yopno wgu^m aw a attnati m u tr*eeHln* acent or ttmekeener In anm? larre atore, hu bad great e*per>noa 'n omlien Addreaa T Clark. T<inu) Huael, near the City Hall, N. T AnimiK HOY M TIVRR OI.O NPKARRRNO Il-b . who llrae rttfc hta pare* ?. want* a ?ttnaUon to learn an> *v *1 trade Addrea* )i N.t Herald ofBje A YOTJNO MAW WIPHBS A PITU**in'? IK R->WI A *k .eaale ?ooee aa elerk; h? fr<me krowled*- of ba * keeplrf, ard 1? ?ll!l m to n?4e hua?eJf ue.lnl A^drtat U. 8 H , herald '.One A N AMKRTCAN MAW. BfQ'.R WINTR A RITCTATTOS fV aa '>rtiwhm?B. Heaoifrlt; refenrwe ?tprai Nn. 7/ Walker at , Brtt dorr mi at inu'way. where eaubtaaea h.a fom.fr f?p oyer AIPIRY.OT BrORKBIPK*. HBI.-PTNO, RNfRT cl*rk or B*b? po ter a ?lliwi'mi wan tel. hy a young mar rM ? nwKaa*" la wlltlnr t ' m*k? h'maelf rener-lly natfil; g <xl ri>i traUmoMalr fen m laat and prerlnnn aauknara. Ad dr~w |,<xb1B Herald rdtae. A U.UAO MAN. LaTBLY LaKMO, WAN?t a BITU A alien In a blaebaiBltk'e eh?p l? a iwawwre- ip .n Call at the aorw of Tea Kraal and WBBaaa iU . Booth Brooklyn orrs the groeer}- atora. TUB CANDIDAYR OF ttitlATBIT RXPBRIRNOB AM* aiul.iBw.u. ewt ladaatrtoaa fothful a?'1 a >oar, la a ynrt Man who d*elr?e a altn-tlor In * r nit-r ?V>re, dry sssrwttRtjEc Preaeb or ftenaan, Awake Herald nflea. a.'Al"1tP-A ROTATION A? uobt poktbr, or YT will lake aar rat V rment where ami and alavttr are ! rtqnlred > ppUoaut la atroag aid need t n hard w-rk, eaa irr te #-f D and eiprdRlonaly. a*d ke?" hooke. ~ fRTANTRD-BT A YOtTH. BI4HTBB* TK4 RM or YY a*r aaRuauon aa bar. an' e * .-lark In eit.-r- la art! lie* In mate hhreelf generally o>efal < -ar. rive ***?.] cIIt i* frr*M? aa 10 hoaaaty aad ea^abtlUy Addreaa O M., Uarali WAI1RB-A OOLOBKO MAN. a TBOROITOH1.Y roaivrten* waHer. wlataa a alt nail, n he h*< !|?*d m*sy yearatti a favlly of t?e Oral alAratnr la rta"la<ir? ?1 c?o /< Tr U>e b?>tcBv refere-icea. Apply to Chaiiee oATUcy, Mo. I7C 29th at., etween Tlh and tlh area WAN1EO? A BITO ATlUN TO TaKB CBAROR OTJl klt'ben In a k"4el ? v ? m?n wk.i i?l"Mn,likl(bml neaa well ran co<k. bake aad rarre. wnaUt l.k* 1 1 work la A dinar OaII tot two day? at S10 *?l tttk at .'araioJ* puiir prrudrr a In dan aafanl 6m 4 ?oa m ? fi 'ew pa l>< "ir a'aereper <? oo-iture I'ae t *"??? rewim ??. dat?<? rat D*ceaaairr. F idreaaeraa No T Bn>? rut nurti ANY RES?B?TAP1,B PRC*. '5 WIKHib < Tt> Ai^>KT t f ?? ktt'.uiy feMAle iflL tea aviavna o ?, .an uaa' of a> IP I'.' 'y a'drraaiiA n Btra-" toaai* aft e?i?yt twwe who arr ah a te 0ra the ?kl'd a frmd k>>ra< Aad traat bar aa tkalr owm. ?C< AN ?Ntil*Ea? WaATM a MPUaTIOB -Can pro '??k? *i><1 reonameodatiimi Addraaa O I) It. b^i 167 BetM 'Mr* O BAM PITTti WANT!.' - S >!?K H T H I Ul C t ? ?? ? trea i>ee4 applr M rtalrr t-ailtb .4 ? o . IU *o.i ? rTATLORa -WANT BO, A riR?T I7I.4RH Oi?AT. reat and i ana! xh? enttrr. tar ?h'> b .? u?i re*ul ar,j ei?rkyrt d ae tir ?.)<?< nr lr a einr'ar I *? - i.t 1 1 In -ripe Ii an re nt Uenrge I*, f at. enrtT of Brtndaay an. iwaiftk attack TO PROmaUt?WANTRM, A TH >K.M .Jlll.Y <X>MI'R tatuperwia lo t> l? the f."ama:i?hii <>f a i'-?e ur 0O.V te ?hu attr A nan erery Way -malited a Ak lu aSi,?? aiu talaaane. will S: j a *ai ?ai.eul p wtoaa aai rary l:bera' (?Jary Addrea baa 3. Ml r ?i <?oa. TV 1HNT1PTR. - W ARTRD, AN AAf!<irA?r OBNTl'T, th<i- 'irH/ n-iallVI a th-> awhAiilcul aad aii'r'tJ hrarr ?ea nf tka prufeartn* Aiiiytoitr aiaroeda daiMM. HI M araaM. YRr aNTRO? AR BNaMHJ Pit P' RRH Hit! ORN A TT m>n*er. a'a> t?e> ti k b >y aoma n tei? Apply at Li#ee A MBfI horae .te ?7A Hro nwa?. flUIM%AV ABT PARSON WldBTNO TO A1K1PY A MALB OBILD uer three r ?i? wll; pleaae e.rt ia< If addmaa tjr P. B P , fHii 1"4 Herald "(Boe TORriOBTTIAl." WllA ri.K\?l OaL. AT M* ti II >'alock. to da) . v??oa-alay Ibu-e oaad be ro h?i*uary EllWARD Xtumt Hll ' 1.4 PI b Mb <1 IKHI.ANI4. Ir a^vlenabe-, IStI, ajid did i"ta.neaata '?afO i-*a? aa a btilrbe* When 'art hear1 ut an a Mt'h n<)nd War-aa po"r(f. iBd Any la'? te?ti ? will l>* thank i !y racalaad by t 4altar 111 Itmr Rnel. J?.a? i 'lr IP C4T7 IRim rLtRRR, r <>? T0LI.T f\- T. e??? i' 4-maak Ire'an-1, wBl -all *'*?*??? Vit a reet abe will '.sd ?er iwi ai?ur- ?k >'a\<- ji t a>r.r*l Is it.., ?uy. IP TUB PART'Rt Til AT 00t ' ?? !T U Till '.1 tin ??re?t fcrj ? ilawaHnir. ia?t Pnt?r --e- i ? *iu vl dr** a a-*e to aa. ..r ?dway Poet odioa, it aa ill he aoa fe-r1"* a treat f* ?? r. 1BTTTIA MOWN, oTHkRWl K <'BB** Al/ER. WHO J *aa?Ut!a?at Ue Mk.'Msholaa dot d. H<md?>? .- ?w Tih^i tt *ar. !? ??i, ("rr-^ett ?n the raj?llT of *r. H .'.'..i. will bear a?a?'>i ? t?> iMmm h} a. i .ley at t le ?aoa of ki.-haro Ii'joraai. roJoitnr. lit Bruadwar, hew I irk. BAR HCPf. WBO APR vi.' r C A()t'R iYl anaa*!' * wiekr a'nne ?U1 pleaae ?e; d <1? \<ldr*aalo ike (nheArtbera. wlai hare t ?w ?* b''.*"-.-* ,r HOUOMilR A Hatvt Wnitroadray. Mrr m"t. pt?ri,by-w r4i? it i. v? mroRN i I ' tne' leie.f, <jr yj<ir IMM frt j?it will fihlj ir a here .?i ll"ti< am V |<v i _ . MBIRB mmNE -TBABB M>U PvR Tut1 A B . ' TV"i??ad tkuka for the IW, h r>e^> s ae?t few 1 nea H your ? BR>. IK' tBAl AM 10 IT. UTATB." IRUAND-PRIDAT MOBNIN I Af ? j O If aaonay. tb?n 'UnMai. aao.e hmr, h it ?ndav If pnaai Ma. (Ina'l let the eotd weather | reraat >laa?oa act erilA. ao h?t I mat i?9? j am Are n<>aln?' ??H blt "wil?"urib in hh milt*, i. C ? hi W Win nillte aa by aalllaa at our -iffee ?l Waerwa alraet. NTT A ltB.4 W?llSl?*? <1t*Al? ? F BAtTH "Hi H'RU. uBH(<?H A?i? UR 'All J V .uutOA. from the Ml ajofwrad ?;??. 44 J weM m*f?1 , f4na, Alan. TnmN Hand. I Wrt <d. O-H I4d ? w, Da, i ItlMt ? h*?t B. ?Vrner raaal and fan*' ? and f ane aa I T?ei?.?eiA flCAU MOjhflT WBl?-"ff t."l' *****.. N'? A) 1/ -I<"al aiaktewrt1'*!*" ' 'a A? r -,ea In tfc- " eal f >r<l<-r frneo nwa >?? if a wm^ r|m-?v h ier~te^ f ? ->? e a R r, ? mill ? .<tmaj aad 1*7 Daaaa <wa MATTBSW in,lNTO|l A tu WA8?rau>-yjE.aiAxaca. BI'MDaMJK OF UhAi'lStrf ABl.K AMU OAPAttUI errvarta, et?ika. hnlMPi, ch*u>o?nualde*ud gtrlg for iwtl kooMwiMk, alao Uirau git ??. 'or U? <?** tad ouub? trv rr*.u for engagement, cakao> of 11 atl Htuall?ua lu ere ry gepnrny, at tt? tmploywrt oOloe 4U6 t'oor.* elr?-t AU, 1MPLOTBR8 i.M? bs.av?>TB WTlU. FIND I US mrwt rili.u?lv? ulHne in IthMiit H7i Huth LlM amp tic tftty li?.Llul?--vti -Bng'tah, irfh, dkm*. AelaR, Freirh, WrM wdnorM on hand, ?alU'll* fur every o* peclt? of work la rliy or ronnlrf. AM?TR( N WANJTD-A JK.WB. R, r?# MiDDLIAOK totake i hHifcecf U>e the Jawkh FrMrr Hum* la 'bllB li-iphla apply ?o Mrs. Henry t.uknu, l,SSd UltieoUouaa iqtutre. ACOUhKD COOK WAMTBD-IM A hill V ATT FAM1 y; u. ml b* a fir* rata plain cook; aiu<t mike *?revl -i-t u>M in the washing aii'1 Iroetcg uu w ?? c*n arlaa cuui im ftrrnon cau apply tbta day at 118 Itael IBUt el ALAi-Y WAHMD-IK A FBlVaTR FAMILY. To IN tiriid I* r?e iliU rea l<i lbs f g l*h >r?a. boa, freuoU a?tf music addreis biatec I aland. Herald oftiA. ATI Fa* I . .IBS AMD (lOOI) RRRViWf* WILL FIMD m? largest ant heal nftkw la IM oliv at IS* I Ilk at ournar ol 6tL mv (iord alluailure luiintdiawlr Alio, good civil. et|/*.b e be' p. to ault all who call. Qlrl* lat-lj landed xrautod. CIOOK WAN1KD-1N A RMALL PKIV ATI FAMILY; I rote uved apply hut those who are thoroughly qoaiulea and ran pruouce uiialaotury cuy releit-nce ftOOl W*NTFD-TO OO A FhORT ntSTAWMM IMTO 4 ) ibe 1-ouatr v, go* rt rt ortm repaired. Apply at 71 rlna (t fruti 9 to 12 a. M. __ t IGLCBltD BKU' WAMTBli.? A GOOD TOOK. WaSHEfc KJ &r><< tro- ?r; al?> a cbAmbennald Apply at 172 Baal 13th at, bet wean the boon of 9 and II ClOOKt. ( UAMBBRMAlllS. NUKsf KE 1 N?TK?SB8. ) leu. drevees waits) ?, general hnueew;:rL*re. As. - *?*>?? ltuu;ce tidy, we 1 no tuoietded *trl?, truly for alt -ist Wins, ran he ?e?n at the a" act Snt cUmi Fi .Dale Im ilov ueat A frm ? HI Ilk tw . ?u Ud it lunp'orere oalMtt* o?n ?tme> ib? *d?a- U*ed oflf.ied. there ?<ein( a larger nuuuue.', u.j trtur iirla brm. Ibaa aitywhere elw. HOOflliKKKFIR WaNT*D-A MtDDL.* HUD :?!? rk'ti widow lady t>r ?' urvUin, let a ahert dlatan<w ir le th^rounUy; wagri m tleraie, bmt nf r?frr?ii a Mloa ?ie?tr Itqn'rt^. (.all to day at the iioU'e >le*d Hutel, ooruty il mv. and 2?tk at. LADIB -WaMTBD. LADIKH AMD JRItTLKMB^. TO team a new aud b".autl'ol btutoKu whi ih la Mat ??? aaa be du^e at boose, aud at .. bleu they <*c mahA fr?m IU IB 00 a wm-lt. Lfc-Heavwlll be ta<wbt by a lady. Thou wh? ?Ubto learn moat okll ImwerllJely at M Itat Broadway, imr Market air ml. "< lua la no hnaaoux 'W1 Hdwhr FrurwWea. AMK1>-a BTBOnO. HBALTHT, UOMtST WOUAlf, to ?uh, Ircn and na>? benwlf n^ iortllr oaeful, oao who la tlvd and olillgtug buj apply at 117 4eat Ulh at-, froc U A. M. mill 5 P. if. (VTANTSD- LADIES AMD (IMMTI.MMBH, TO LIaHN A TV aew and ??j Oiudaeaa, that will oay frtmi tlS W *20 A awk. and which ran be learned In ott lay, and the u> motor wtli give noaalant eapkqseut aftor laaroii.g Ladle* w>U b* atught by a lad*. Tboee wlahing to tMtrn moat sail ImmAvtin ly at M Eaat Broadw-jr, net' Market Buret. Thta U no Iuha bog fail aud aee for ymreelvea. ??' aMIKD? FIFTY G< >>D OLOaAM aA KRB. Apply t* ?* 4. U A R. Davlee 5f3 Broadway, up aalra. ?A/AK fBD? AN AOTI *E, 1MTRI .1,!UBMT WUMAB 7f (?nertr^n prefer edi, to take cha-Re of Um fen- la b j 1 a hotel: nn?M wll In* to make honalf n efal acl iiDdorao'l b oackf-eplng Appiv thla day at the HaMl PL Urnnuun. anr per ot Mb ave and ?d at AMUD-A PKOTK8TAMT W(I?AM. AB FItHT rlaae < hambermaid. Apply at S73 M ??., betwaeu 57th and 88lli ata WARTFD? A !tlO? OIRMAK UIRU FOR OBKRRAA b>'< iew rk la a amail Amertoan fi mily, an hoar'* rid* fr tn lb. cltv; Herman and Kngikh a|.oAea. Apply at llA John at, <ecood boor trout o But, CKTANTID ? A THOROUGH dCAMnTr ESS, WHO CAM Tv a.a > I'rou ! air. Apply at Ml itreen* ajrc?S with ra> ferenoc twfore 3 I'o.ock, to day ot to kaorru*. |A,' ANIRII? B? A MIDDLI A(JK1) PR0TR8V a If? Tv ? i-aiia, l. attnalioa aa oook In a pnv.te laalli ; n der atar.d* x npe nirt i, ooi.ltry and game. Im-m of e ty refereaea. Can b? aeec iur t#c da>a at 7V Weal 24th at. |ATaMT1D? A KTRaDY. RXPtCRlRlKOKO PROTB-rTAMT Tv w.-mji:, who ta a (eodreamauea*. wtihnt to aaalat w.lh tb'rr lenrork. and make bera?ir ?xtwwlae oaeful la lb* family. '? b? i.eatif elty reierrnre roqnl'ed. Apply betwaaa Iho botira ef 9 aud 12 A M , at hu. 29 Luaydte pltoe. TATaMTBD- IN A FAMILY OF UN.- Y TWO PRBSOMB. Tv a cat reapeoia'jle girl, who ean apprea'Ata kind ana retpectlu! treatnni.1 aad wb > i?u do waahlog. Ironing au4 EL.i:> ooukliig aa< aev.ing Ragee to vr m^ath. Apply at ' Der e vi ta at , one .-lour from !-a;ay?tt-. BrxAtyn. Jk' aMkl)-A GOOD CO' K. f A >tlAR AMD IROMBB " fir a email f\mlly In the oojtrv. aa hinr'a ride fru? the rttv; muat h* willing, teat and anuirt Beet of rafereunaa 1 eotil' rd <?ond w>gaa. Gall at US uexlugkw av., botweaa S9tb acd tub eta WIMXD-A KKnPRC^TaBLB. 8TBADT WrtMAN, TO (Kok. wul and Iron In a private family. Wagaa nlna dollar* per month. Tboee having Brat - '"Ti r maimirtrti I aa ean ap ly to Mr* Idward HIU waahlugtoo av., foenh Amaa aouth of Fultoo av.. Brooklyn. w w w ANTED- A COMPBTBNT DRRnHXAKBB, TO SO sr.uih. Apply at tl Main at , Bra-ki ju. WANlhD-t BIDQLB iulil WOK AN. IN A 8R AJLIa private family, t? do rraeralhonaewark. Moat be woli rMHiaM. Call for two day a at '7W Weal lllfe at XMT ANTED ? A W0MA1 AS OOOE AND TO DO A PART TV of Ua waablng <>te wha I* wall I apply M M M ?m i (V. Brooklyn "-'g1-! WANTI 11? A BOOD OOOK, VtHHII AND 1BONBB, Moat have the MM o city ra-a/aaaaa. Apply at IM H*t ry eL, R I. A'ANTEl>-A FJKhT CI.A8S tII)T UIRL OOMKETKJTT tianfc. waeh and clean brow*. In a faollr of ihraa perenaa with rood ?aUreoon Wagee B7 per moat*. apply at IM W eat SUi at , near 7th ar WANtRD-A PRtlTISfANT TOUNO WOMAN AB rncA. one who '-an hrtu* good ottv rafareao*. and la wiill' p to aaalat la the wa blag, may apply at Ne. I teat 13th atretl TirAKTBD-IN A BWALL FABn.Y, A OIBL TO DO TV cbanibar rork, light waitlag and tew; muet he aett la h?r kal "t? mm! hare g??t rtl> reference, **?? -? in1 preferred (all &t 74 Baat ?ih it lr?m ( UU ?. WAWTKP-TWO COMPBTBNT WOMRN; ORB A B ?**?? ; the other aa laaedreaa aad waitreaa, >? go to Hta tca 'aland none but tbwe alt* Ike heat tly rafsraaona axd at ply ?'a ! from 12 U'! J ?t M W?et T'.Hh ft lA'AS.Kn-A FiRST BaTK LACHDBBW. ONB WliO ? leat'ltnrui amlrt with the oooklag. A^ply at 00 a.aal lfch aw , sear ?ih ??., la the m arulag nr?KID-A tfMAKT TIOT WOMAN. 4B OOnB AND VV Unndrta. ot-f >li' ul fiitudi her haaiaraa aa<l leaf a ? I "Lf ?a.! nb.i*4rj: 'tapon^ a, wtli pai<? eall at Lit We at 1Mb aL, between V ai.d 11 M thu day. iJT ANTED- A T>M N<1 LADT WHO IS A TBBT D(?D v? eewer AprlralO B Aeret'a fraM nflee, UU Fnltja atreci. oyyielle Karda atreet, (ii??4l)n WAN'., a f BO. ? AMITf UTBRBT. ttOOi) ' K hsS a a<ui. a.ao a *.? d miilluar. Kooe bit l.at olaat kaadi r.red apply. Wood wtfra (tree TI^aN' SIV ? A OIR!., TO OO tIEREXAI. lIOtJBEiroilkl VV d- nat be ? g> od or * and lanudrraa Apply at 1*1 Nam I8?h at., oa?r 7Ui a*. ?Ta*TKD-A TOUNO. WOT ntlL. aBOVT U 1EARB VV of ace, to do the toaatiwora of a amati family. Uali la Bk r? . Hi txik?D laallooaa WANTEI>-A HI '? TIf)T. O; 'ID OIKL, TO T?B? r>?r??"' a >i?n? nae iea- '4d; "ne tkat will raei.lr km i-rinc i>f .mi wiil no.) a frnd k<ieM Addrem WHkiaa. Beta'd cA ?, atilag r<?u'nc*. Ac ll'ABl ta IMBRI>l ATBLT? hlX <i<X7D OOOKH FOUB VT m lrat r<?aa. three "ham h? rmalda, la k?lp w%?l. aad Irrm r.ae tra.veetab e w.liar tin. eleven fur g aaral k'.naa wort. A ao ???intaa relp waated. Applji at the Ajcrrtcia Trteodly laaUtate. r.n 2 K\ t I.LI at __W H. FoYBTOB, drparlaleadeaL VAirm-l T1DT. ACT TK WAtlBna AND TO Vt aadxilbo aa kifti aad Irwiln*. In a private fa ailyi nffh' e r 'H r-ere.ee. Apply at Ik* -awme i door. . No. ? t i rlaaN.l'l plhoe, at>i>er ead of MaaJongal atreet, near Blfkih atreet. W'ANTtD-* Tint OIB'.- WHO r.*nBB*T ? NDi " ge.aral k<m eirnrk aad M *Ol(llll tj gat ?kt?a fiai w.*ke>aad Ifrmer a?d ?"* k?h<r "?l'.k re' "-r.ee rrni ker laat place, wtll tad a aMiutioa by ?li>a? at Ul ham mat d at ?CTwn AMAbhirtOKNT T >XTAX* R.> B?OOD PI4BO. . fone nxmd ?TTer? rteklr rarre.1 i?*a aad taaa. 'ulatd with m.Ai.e' <>> p^arl aril ?hid pearl tfv?. .neratr i. ? nut, fill' lr.w. pt<t?, ttead ?tll aatt. ?ml hae Ul the taixwn loa rr ivxfrcnta, aut/e to wd -r f..r th- piw el owner, mat |V*| l-eu In rae bi t l?e m.?'ha. ad'il Se ?o(d fiw *iai :nel I I'na (U?>1 a. d ? ?er aiaa. clnraal >'arior Hal', <v>at |M for ?i?J Iaqutre al Wo 7U ? eat 1 arret] atilh atreet, neat ttrth %?-?ue A BBBATLT INPBOVBD PIANUT'-KTB. XV UOtlTB * MBaDBOBT. Maaifhelnren <# a aew aeaie 'rf nraratraai v<aaa, patmnia m \u i fall roa frame rr*.i I aid aj u? >*taaofar*ra. K > <11 B m roa atreet. naaoa to real. A ?vt? 0(TAT? ro??*oo*? PTANO, iU**)* A new, f rfl ?. ore#% 'ur IM and .me f.w ???. {^?*r ? I'la* ? or f"'i TUarn *K *"?? e.?aa eew rlaaoa r> m il7l W? MW. al U.t ateooe A. oo>aer "|tT,n'rllr Q 1 1CK ABIBO" Of 1 1 "< Baiia/aotarere cd URAND. WJVAHB ANP PFBIOBT TIANtW Warerenma ?M Broad arav. f A RORI have haea -<wa^ ihtm <dpkt pHae m*i. a fnp Ihe aaperlorlty of thalr maanfaetera f?r ke naM lh??y Sr. riANUB fO K?J?T. a< thai HATTIB aBP'M >111 . ?.JT? kH K- ! Iff H '% M "S J?, w a' ''A, and na 'he t -te the ? k n'o rember Tern* !?? per . tarter. Apply al M Hetea'-h a?*. aaa, aear TaaMMMh ttreM. inmrii-uiiiiiri Mri? ?itbb or "r?ii r;. ~i M nr ta Trench, hy a Prewchmaa c4 < ?? rale %Mlttr of refereaee ?|veo. tiharpre moderate lo , aire far Mi>ua> Han/ ) B Iwaak atreet. ^ PLaBOB, 1 Bl- 1.1. as , Ml aLrVaaIIBB UBttaNflt aaw aad aK.-nd kand, for eat# ot to rent, at <r?*t bar game ' hefidenae aa Iqw a* t?>. t .% ? at awntt i ray maata r?w??*wd '?? e?krr, rani a-io* V If nnrthaatd '1w* aaaaa naka?e p<m>-> i^nad ba-l? 'or I'T* M ? ? t ?. ? WATBBR, Agent. ? Rriadway. Ultttot l7l iol ~f> A BA iZVlRti * i < V RWB" td V W?*n a ; k<a "Irr " ( Lem na aa i?.ial f*ail at t* nAi'rim *7 Wr ? Twent* a t'k atrpet, bet?ee? dmadttl ?ad rink arena* .New tort _ |A'aNiB|!-|&4 A T ?>. cU oSBE A *?AllJkd t " ? ?tr a the ?-al rr. I'me- .?a nf arac^' a M * * ?Hfci r ft* c\ i '* "m*a <m tultMi. ?? 11 "m il4 < <&i*. ^ ^ ... .. 4 seta P#, two *?>oder.i? at I*' "*?. at r. m m. rot. UBalB. SM?ioaJ*ay. aaar r. nilamth au-e*.

Other pages from this issue: