Newspaper of The New York Herald, December 1, 1860, Page 4

Newspaper of The New York Herald dated December 1, 1860 Page 4
Text content (automatically generated)

oar b?i>f "<><?? ??"! WW W'beiHwee? ?B<1 U-* |0* hjiii uiiutl M III rwi?W? '+? Tl* utiUM.b V 1> ?> .1-f "??' - ? | tut.l Tudpl ?- *<>"? ? ? *> *" 0R* * * ui,,. lhou*ln .11 ?? 1U ? - II. I/O* ?*' ''K^* <* :??.?< >ii tR ?k ?v?0". OwJ'it Tl* ?v? pvi itU* *** it\,< i itit 4. furui ? sua. to rrui*? ia t ?? ' iihii^k vitKin ?*??* *y ** i* " H'1 , u *?i,ua Ui *fc? io?i*v4o* bi "Hi# witii* < **r UK (?lhl? ??!?' -?0 ????"<. >?* l? ?l ?? ?' 11 ' ' . u ?? cl o ?iu? B t .f i? Ml ' tiou U. ihu. A. I pof '11.4 rtwxM' to ?*? b u-?i Ik" r. ? ?>rt > ? <n(l lnu r-?U P~d u.i? lu " , J ,J, lt| | bo. ?"J*',4"* / v * fcri- U. , rrs^r^ .v ??? -r ?!??? 1 m'v**? noor It * i r?* < r*? ? ? u?o ?* ? <44j : twribi. tod u' .p?i?i?up ?? ihu '' " | TH.M?ti.K fcil-K?IT*l> ?T ?U* "J j T*. ^ A 1*1 u HJ ?.r.w? N..? ... ' 14 ? -?? | wW^iby ?.l U?- D<-? II . I u>. pr ' ' . IM, m, pun, 1 l ^ ^ ? u?< d i irr, Zu*\u>: * ^ x \ twf r II t. h? <?" ?U?1 .? -?? f ?rw' * WI UIC Ikkt f1'"' __ liMIH t?A. OTK MAUO* OOKHfcl'I'lWW'O* ? >0.111 ? \ V- 2# IW | IV /VMM- 11?.+ ""VT ? " *a*; / r.v-'t"'-'- '4,TV'fl< ; ftf (#lc 5Ai^ *<??? *<? ? iu-m' U the urrm.. . an,.r?l. ; |?l nrf..e? H ? ^I#?> "" ?? ???* , .S..Mil.?H ? I I" ? >? '???* ? ' ouf 8'" *l "* " "" , Up. ? <?? >?** P?I"P *** ?f U'?',U llT " *" ,0'"'S ' lunibvr No h?>?. *nrt ua ?? nxaey, U ui i>oi ?o ?ri*iu lb>r- ??>?"? b? .u)?r? ? U?i> *?<ma ain?*?^ io^oprnue." Wlw>m 'i"1 *n re wiu U)fT ?bl? U.I wt>? ta U. b.' ?^VI? H"? I'Uisler* tfl l? ?? ?*?? "be.. ?ll rU> 3 ?*??*? ?f> '"i4? ? (0>.< ? Doom mn '??m * ?*" U|,K' lM row* IB "OO -I- ?? 1? c "V: w ,UJ"Z Ukte it# Ui?? ??in ? in ? ' ** v ?Ubilit) at P'?* ?*" 1 . ? . ? n.? " Bill ??.r U- B. ifcf "f "?? P-* ^k# ovrf uo U..W - V b^4. Tu.. M k. will a .??? ??,l UOMMlV.* ?< IU piO?.?l HP ?!!? ?WI?fBd, lh? j ?,,lMyiHai..'.s Uf rt ^ ?b.? w.??r? M** ???? ' mod* iuvhi ?1>* MM.i.'^urw'P ??ik,U M M-.<n, uu?bio l? .Udd u.8 ^PO.O .U) 1..^. ?.???? ?" ,u I cirvu iiiob vu pu.pI. (on HM/bOCIi.no.i ih.- t>?u*.U m? ^ I.. bPVO ?-? - .net oil' b. p...r??> ??o.lOh. ilo? .-?? ^ all iw l?b.mi.* A> w? i p.W.u* .? r bra y i?i "i^r?^uKU^oo^, r ?? u\U* *?!?'? I ? - ??wi' ??un."??> o^-" ? ltr*' "? .,(1 \ III ibf? o uv. n(lm W 'i.r.r, -ri","; ??;-? .C,'". ? .; ?- ? ?? ? ? ; ? *, n o brr in <!? ?| J .,, Ul ,n,. | t ,c .In ?<! '"o,1., --VU^.H^I ^ "'"'m" 'TT mV "*.1*0 *? (""n *ri*"r" "? ?h. ?*6 h "'I l*?? a.""" 'lib ????<. r\-' C> ?l< ? ? r^:::r,:^-zr"z \t '-b. 3 o: .? r p .? ^ ?m W< . r II in t>' dmi.u-d l? n"' ? bibi?.?u ?ud ?* (imtIi.ii r^U. M W.ll IW UI.I lu .u i' -b- ?? ?" III,.. n. U.p ip PMimirol rr ,ir ::... t..? \ <>? k. Hill' ?!? tnlo'40 1 l" cloimool . .ir lifL 'c-il" 1r'- " ? if,!,! U< rP ol 0 U..t -teM* HD^li to It U UBUP'Ult lolArt Ht 0I7? Bl'BM* VliT* OOHIOBWNWIKCS IMA '?* N '* 21 1900 Thf Atjnra/ifU <* ths Kn"* ''ar,V ar"1 t*rtr An UM^um U> (V ^U.-rtK * <...i?naA Its <*??* "'?* trt vnry-Ty, H?U Rnnt^-ih, n*uk (VrnM^-' t? tV AM* of UfT Orrrt H,t* M "'r Xui?'*? i/?.t .m W-*l .Scarr-. ?n "I* ..., M,n-7lk* <+"-* ?( "" ***""" f>1?A truf of tUf Ow?anw* l'*? ? ult tb?* !????? *,,h r??H tl'Pt iboro U r?lpw??.?T ?? ?? ,1o,tt? ho1 boo?u?e * j ?wrtlnfprrY bp. w? ?n ??>U'b ~ ^*'>,",? 1 IICM w^twrni*" orotT- I'- lu? | r?dor?i r^MBmrut to UW ir o?W. U.^ffVo. I ?o to , rtt in j nreufib to dl*' ??! tb.lr ??rlrM?iw *?" I'.vti urn r?w I? TMf l4M^r of tbo lTtb IBM I *"? ?bor? M ?r.orn P?ld .JOM (laloa Urf <-.??!? A\ tbr -'???'? ?? j g til .MMt. .. ? ?- J' kb. ON *w Ih-W U..?, pod Vh? UMl MIMMI I *' ?C<* " m??( u trip Q l?it? ripnao u in* r*i!ed tn t?- *b?? Pbouid l>? di?? i? P?H W P?iKx* owrlfbtnu ?pjr* k* ?p'rt' (yonr ro.-?. oreoi w) . PBd th. -p? l'-*? * t> V **? 11 *" * " *C ' ' d* ddod 'HP' l,,(l ???? D, v" b* a"' ,wr0l of ?*?"? ?. - to M SP'M" ?!> *M T6# h., i .umlki notion her. (Bupbp !??) ? ?t.bPf,Bad tt.M itr^i?*dMiMh.riri?oiu? ?b" 1? lOtllug from pl?*i to mipoc pj l ??thpr'c? firenftb or U r>"*- b"1 W1? Ptrroflb It rPMiUr* I* t'' Uuctu?t;i.?? It b ..t^l) *nl ^rt?Botof the ?1!**rr kU^ b it U U o* n n?o '4ll of wooraaloa wlU aid rtop ?t' rt <?( Iba < ? i..oi'ob of Uio 1 black ropubnnac ruio o?tT ua Oar rigitto b?ra t*?a ud bra toridll bi tbrai. oho tone oc oor ororturow u<l oo i u> u robbota and Bti.Mnn. u4 >i tr? dn on jjwb tf>. in ud . II t raiaiue nut Utr ?i?ob of Urn I ?? bars, i Utoy WtU f.v j : attM > .',<Lr,tb*l i!:-' irrvirutc ) | contit i M t 1 a trulb oa lUtm Tbo toiUi kiiowt hrr p d<? and fori* b >? 'IrancU The l trp aho baa aaa*.*!** from tbawmaw, Md ??off Mr to ( ?1i| to taaad, baa Will t ua4 far W* rifbi* of aa taaulaeb Haaia. w ho baa a?adatbo Ro-ia otin >bo it ta wrwlb NiKtnh?lii4U| Ika anaad of lb* buy, our frlixla Worth ?l" B0? bo nrgnttra,!' ihrr <rtlt oia* Ml frmn laa rv:a of tia. ? rrpubiiaaaiaw, aal Im h k?>?> aha tkir bra. Ms1 iboy will a-4 bo f ran^ -u> fhaoa an bora a af parr, a-?aad aa I alrt?# rioaibaro ir?> to Mril it rm I aa> to to* itati o SflU Uil ibo -toatfrra raf ? i?ar->-a?d Tbara arc bai Ira Cbiob noa li Qaorfta. tad tha<aaro aoao whoa tbr altof '? ta mad for tbo T ? I. ir?> to lh? poll* and ml* nda '?? ?1 V w m Utnr porta -a at Iba ?loath, iba *bb m*a So, aoi ?.??< ?fbal Uotoa men .baa, art baro, ara ottiy Valoa mam nam uid ABo, wtto waa ol?ntB>l t *r*Jy by u>o orgm, ah til ?maaiil awna inti act m? '?i Ibo tfaaib dfroa ba Anaa tb t ihry wir b? aa brtrr aa iba *ra??at of Iba aonrta ?tata. aal will b* aa aa ra bad ** n<ady aa iba a?a la ta tworlog >r*o too raat to iba WW bad lb. > aril g < a?w. if iba T)%"r|lr of tN' "tato aa> ?n an i fr*?i iba ?%na of lb* i.itoa abo will it; (* oa iba aotjcl d*r of Jut art, iMl 1 ii<i eni ?mw p' ?a? 'raitey itoiitla'aa b?? whn ta for tba t'"?>a aa il t?, Ibi Ka aii bo ? )?i?. but thoj ara f?? abd far bol ?(??,' Itlu ?a*? ia' n?IU." ?b-i. acora* ara r?r Hcwaaicii, at ' Ur> l ?> vera ?tf >:i< UoWm ra ti .a tMO Tbr 'i?a aad l??b ft?d bad iM <lu?b tn(?l!>ar kM t aoo Uial yn?f nsleBl at Waah-aftoa e*T-a tha Uw- u>' 1'l <. up mi.i ? Iba acubfaai, bOabfnioa Uilhoadr.nr* It ora, bill I toll jroB i *J , abd i ?a loa<i> > ?*? f??fj 4v t%tik^nc ai rradii? aw ?hoa ttoy aoo Uial ble? tut** bara iniulH ib< ?? Oc^ -ap <o u. iba foe' I'ra a??ri . aa l a-, a ?uunl ? b ??? - f na d ^'ai* a Ana I*i?fik.?t?ii1nlaiii.t?( lb. ,ia*(.rt .i,nltr?, ?i|b loa a?1l?i"oa i-oai * t^.ta lO-oo m< alba' In it'iooa jrabra' S?pri??H BM-i.t, m r.i< b<oi la Iboir faea I'lliiy atvampl 10 rioow Ibo r B^fro. Btkaa Ule bi?<4 t?-Ml i ib'.r ?f li I toa i ti's| ati'i thai cab airt Una liat"0 Tfco fr at 'a of iba ?m>b hara ?oro b *?f In !<?? and rapttti to apoai. to pr ritrt at a to im'? boo bar rifbia m\u a" ioo (a ajie ?>ia ?? bar* Tbr f if k .naa lta?i u?f ao* aiuinal ai .bv N.oib Ifeal tr> nrp. ? ai a horftar aoak tbrf rat aad ?. ?' w> da; U1 <b' 'a? w ab*i 'U d?, -oa4-.il ma North b?<* obo kbnab IB?*o a-o mMli?nt in r irofr. t in alol 1 1 to ia<wa Nnrlb abo fooli f ir UwMb. an t i-o t mat thoy naro thr b-r, aad a? -a. rba bat no '*w?? fr.im irvt prnrrrv tf lb* Ititar. aa ' balioot* aboa ?h? lnvrj i ?tir ()!?? i" of tbo< ? o/ra, aa-' atarra tar ttt-ra m -a lb ibo '?rm wb-r ar til bo to r at" >a foal fvirada. on ?-.? lb t -ml of Ibo way aba frMa it at alia *u aa !<* *?* roaaait ib t t aiea ?%lob bIdo hk? baro ol-laallt diar"iM-d ?y Jaoir na tl.mll ?? of Ibo r ?f<l rtltr if Cnogroaa, *ub t.OB'f li borarif -a- f?ata I not abt casnot ba ? 'ttrd by Inartaf . lot ibo ?M nwo-oe aa it win. paoi ia ab as : otrari-Ml boo la IIM baro aaaa lb "foaotbf, and mo bara i<v.aaol aiiKro till, fr^? b ?Mali bi aal."> , an uiu it. 1h8|, If ibo ih.ngo roaa.a aa to?j bo? a yaa? a Urra, Hi- j ? u bara enatrat of iho ga rort ?or,t aad Ihoy Baro *.*? aad a ?? a/0 tnr Uto ????? *o'"?a ibt at??>i|( aij, u>? wblto au Sou b bat vbia I w tboan oorar will bo Tbta I'Bl.ia will go M<t 4|Hkii wboa II taaooarait, 11 rat. bo bmngbt ?>a a b? W^fct raiawing all lawa tfaual nar p' party win. n?M%, a> 4 r ? in* aa rnarao . arog IB Ida roootit ttaa barti ta u> a ?that a- pr^ana tbaU Sold b atw la Uio oaf not ? bo aim: toa tbo anb/an of 9<fTti njaalllo It t f bbi* ia aay fbrw ui ?nr Hlalo ttrtrii m to baro ot^ooi'id Ui- fin tira rr?ro law bt boo nopto, or t?M an* lawa bt wbirn tbo pmt? -ty ia tl rryro -apt* raffli'O ?. abali bo at'Mboa fr .<o' tbo Cunc bti.1 ail bar rUnlr ibart a IMroa fr >rn bor c ab nj Ibirtoflbta. ta iibataore, a ill rror br't? it u'punr t(t>b >or Uio <lna?'i ib ttr*! ?f *K?! a? aa" raa>alal> 'af % orpto vba bato bar aad B' * ; ot t.itio*a a iraa Uuaa w ltd wtbj. Km r. f'lah abo bad rainar rood Mott. ?nd get ifctc i.?da, baa to roaata fa tbta 0ai? a aa it ta | inw T*?a ba I. la a war* that too f Baalim North totak vboy ran onetn-i ibo -tmiib ba ia?arrw? bw wiib toa lOfrr , bet I toll lb on bay Itafflbod lr1<4 it an 1 faital, M1 ttt f< -U WIS Kbftj b ?oraatgbbl -bUvt Uar ab* I ate, i ?? UK <4r oca. (r m --?? .??- ?< ? * nkeca ai?r*i Utui T U>e V .*,? ? ? , ' 1 i e Hri 1 1 1 ? c rr- ? ? I vk -*r ? h U" Ui> < mK(1 cm I 1 ill ?lll fUlfil 1 ?> <*-.?! ?!>!? ti .?( llll<t >n i i dtini) nil iu iibwat- y , ?rttb a I Hi- h .u >??. I e hi i mi m w hi c l* i '. r>? ocv W?f m ; til al p.p ?? I f? l> ? r IIJ. y a?.-l ba?? O <1 AD? aCri t' r ffcj l ??> ? t II,. r?.((T" "< >Ui. Iftiui | >> ? ? r, i ? hi ki t(.j?i ttt aiua< co* Pl?) u I' r.i h . M" ? fci?r ' ruuc .r If *IMl *!?? Ptto UU1 t?'i| |?i #0 atwl /a . ii *u,p kit ? tl ? pent* , u auuto ?li ? il r Mi <" p? n ? ' pin kooat if ?hp remai >? I'Hitf f ane ? 1 III'II luroti It bVUi# ?ill of v to ? tfi i r j ii ?" i i. "r?Lil mi>t, the + 11U baaatruujt IK ??*') wmt * tlltattf Hill' jia;li|U. the PNM au'l irorpt x ~cfi i.. bi ii, ..<vnr gv.out of Use h*^d I'lfcw I nil- nil i if \in ri^ru are onnaiitutloDaiiy 0IIPTHI IH-I, lO ' (HI tl Pi?4l ?? ?QJ Ml UTW OU Of *4?<b (rrf.k?'?i' l'i ? . ??< 'h in* Pit IN' III Ol KKKSrOhllKM* h*tr*MiA?, (i? , No* |9, IMW i f tht f *Of if a '*Vi rpvl fvr ' sum ? X* t'numnln rnvi'ii mf 'hr Pro* farty 7*- Veamn Q<irtip*- aft <i /Miia'/ary ' rm??r*/vm? <h rg mitwi'i* of J? m<jU y in? Aim hlr>t<mrte Hr:, urrj Hi raft* flMm o??i /?hthu'rii H.a^- '*r ,sr/r?? or 'Vmaler Mayawml <1- n H j miM ui ttv nf <K- rv.xn MownftU? r*. h*ii ? m.iuiu / jtfitmm Th* vuw-aaaA 8^ yrt/i- i',iT? Wv? 'Ar /?* imsrri Jiir lurrJ' v*t . #f. , 4e The unumi'it iv rlmm* uDantkUM Tbti pr"pl? In our iiiiiri?ti>u> UiaalUy -irti uti?uitD>>a> spun lot q imuh of w<*1?ilr>i, wid t, it Ky ? iiumt* vlliMl. Wn d?Hy la nnpipt of i fti*-cln< mwt from Ine interior aid borttM <4 ihi Siht' , ? hit 4i nuonid) tr<itcau? ? mighty ?r?)<>riM toi" obvi iutino ?tKH' itu- q??t|aa x> uos to th? I'M'ut box All p)i* ?i' u[K>ri Wn'odin-Tiiie, ?bwe tti? | L*ciMal(,rt> it do* tatiMl u liviiuirumhwl men from , all |trw i>f ttl Siate. i**l n rn.N ri> o' to?t body, b>ra ? tumid thi Ir w< a tv? win I b?- u^?t of tfivsraroenl, ai.d ar? urira'* ui-oo u ? ri nrrMwot?ii?ea of tbn punpla a <to termini e ?ed hd) itinu.y rifrtatirf a* fur an tbo t?o<rer of Uiat t?<ij nt>i,'t. Voo lit ri ly i |h?o ihik tblrg ? a ?i-iiiio '? i ? ii liiHirfia on ? yloij ui the alrbo orable ?mi di^raiiiHi !?( lion f ffiriir le the o.'i,fe<lerall *, alio a Hi ?t l? r*. 1? in in iiin i n .it h) an abolition PrtaHm t anft a i t>r? Vu"? 1'naiOi-tit, tf ' r? are m"a bora. Id tnin food old i iiy o (?K4<th"rl* wb?> ? 111, Ir lbs language ?f Mr V precipitate a nnliitlOB " A geol in man fir ii. -Mkrhin, in i ou . rmimi al arfiim ?twUa llul-Xi niu In-ra tppor Hern ii ., ut Kill ville, wounn op the ai uo>?? t ? Uu tbc q ie?i |. d, " hy ttau aotiou of tbi Statu i onveotam (Murgia d<f? unt (flOida from tbe lie "m, ai d I annum |. tluei ci* a hunan^d men la -<a rar nab to fiw upon the leoetal iIK ib i.d:i the f rt? wouin )on. at ? (iei rflai , c-.n-i i.l 1 1 1> v Uie g ivitrom'tl ?one Itic tra.ti ip or would >ou t>< p > all>?" M ?-k the auaair " I aiHild mi-'l to )i u U- the last atidaowoall Uie Mute of (?<*? via " <*ber< you aee how noteDable u the |" titlot i f th? Ttilon party lioeer-ir 8t?a a b ta ?alu that Smj b-udt of tao f< d??ail?ta rhail atouu f< >r lh? life of r?> ry Wior. inn I at n aucti a ali-tifrlr, A *a<s tdl'itorj Coovititmii a--'ir, ? (d to Milio'Rer'ln- lnnl wiwk; ?pen-er'nn ritoluilon wia ofl. .i i and aioiiUKi by a voia of 44 It IP; the titu ?a? wlien l>j eom nan itt . ?lafaonab, rt-pt wulliif tea o thi m voi*-o " uvef" aiitl ^iiiiii/ a o?< i4 ? 'ty ? tbi??' pirn ?i-ii <1 " no" ??f I Hihmici d b* tin lOia tl ai au Mariitl ye of ? b ijumrlur wttau piaoe to ct'tena n at a- (mlitKi U ?? nHii.t cm ? t. ufHM. alios cf Miaul* 4 'U h u 0-?<ii nrY^ultAd nxrn, and l'n *li it will, hi i t ui < t ui ? i Ai t in i 1 u ' i 1 1 ?ry C4 i?i"ty lie rhul objtx "-, at too uibanhi a>?i iea, la to biiti? MtNHil Uu* "0 ,.f 0 K ' ? friiic tb** imle ? ai cvrrjiaci,, It bid* Itlr In !n<ruiue a lorinula'Xt orfai izatinn. im wtti mtlce u? U-flueui* 'mi at Hi' liall t b'>l ?iaarri C %nna?na, rtq , ?n n M?jor of I In ony i lid ointlter l>< lo? oaotam o> tna II o? p up cr??iot v I II. ir rbi' aar HitaVno it, nanii p wnifHMtll tn iti?it? the Hon *!t|i?ia L Y?i?) iw aili rive tba peopla o lb h ao (I a j"lut> ( iv?nin-aal an errly i ay I l.< ar II rum 'eed tiiat hmeaiter U" i>iltnu am N 'hipiap. lii'Oi tbir (."ft by 1?l n or fbiiwtrlpaia teapi Ir, ai u '4.?t l ur r. ir ? > "Mai ra'ai on* >r|tb nine-' i ?o Mlira ? ill he rwii'K-eo tu ih* total eet i>*?ibi? p >int " bat v. rmiii 'l uti? i ib N' * V 'tK ?e ?nl lo *uiiiiut, - and l my aai.t i'i I- 1 tf, v ? wl n>4 ltr?anlpi?l r 'in ynur oii.v (til* rfcrt ou liaa bad una i'?i.i ell rt' tt baa tPnw ti? a bi', uc lai a? ii.hoiiiui/iu jial oiiicaul toe .tlvrti a?o r oette i, are iwr Irieoaa Mr U ronno.of i te 1\mrt ar il othert of bit tH**. ati. teera ti" nionu o" the d aui ton (try. >imH !?<? ittMtitfMl Ii tliey bat il o port'iuiiy of tiloeap I. p tL pi a 'v arid m nv. nn< ttPfMnli ni fbr this preat nml M i tilt ktvt b't" i?'P ?p?i li'tc.'iwM at aiate paii ? pink, al ? iifiift, -rOi? at.<i Ian in. If n? ?*aa f f w If rttfi i.ee of "< 'attie'u lu.our *Md itid- p o".-on ?ami ttipai . ivi It - # are 0"? line ? a )!? la' r?Pln, ' ihi-y are a tun 'piu oia?? witb d?4y ? -wttxHui 4u?i' *r, i< ii r % ill aiijiiiwrti r'gi u 'i<? Dm ->r ialt< r ?? h.vp otij * -?*? I,* t?ei u a ra mi ti ph don. 'team t >a Ni a ' T" lari, nmcMa aril p tlur it o?er ibe ?^ax* \ mg ar- ila p t |i rrertuliiy ?,iul i mnka I tip ( M ?e ih?n'aarri amn bad e? .|rai Thai l ><i tni ' . rta ki na i. -lye mv ? lii '- eat era I ?ion ti>?ri aim o. ?>. er uinfitata the ran "ma b ?<?! d a nam r'jt' n ?a-ror no ?air i t *fl an id th<- ?b > f a mu t"irte and the m*na Ii f i x no rb' y ara ar. it"t miii'?'- nom >aiiv to 001. ? f. I l"r it an nMot I f (<ror? la S'lyht be'o??> ait a i' til i ).u in-"'ly a "e?li'i i i of fbllaneli/iia, hut more n.'tl1: i |t?i rni t nob. i :? inl?i li t cxl I i?i i ?i.nitui almut rt-ward !?# fci<1 u i ?air? li ? yan blu y ? Ih ti ll a?-i|iug a"t?cl npirita n>, tin i "i> i'i (? pnlalH'ti '!??? k(I?ii rra?t??t a stir, trf cniiraa, l.t.l ii Lu i ..<1 <m , in |" .haoi'ly o' Intra rimin i?o . of I kr t o? ?r?f 'ba H.i.aa twW prmw fiuB?i Uidat, ?l ? ii.?ki ? 'hf ?? r'h ?<!?? tbat? r?inrti frvn .Saw Turk id IXIJSI < b" pari* i|>iWd tii tha TISil urrtitt. tii* smn.mox miktyii r? I III 111. firtuta I H'tai I'tiAti, S-tl IT | V i i , hut Jv 'ariti*' ?> nr??u >o sub 'ion ?' Uie f- of <?. <!' I 'M '<Hl Witt tba puBStiraaot I' flltiUHl ?a Kix.n wli.'h |fi? l b> itta ta 10* JiStwrt of lb? u - ptiranad ?* . n?l thai io<Iiti mal iSa Jn'? wbHib lv I n ??? f ni|i ml of i>fi?.' q.iifi i nvomi jtn P?t1j .< ... a. ?ti(l a htwa pinion tor rawpanubility ? ??* nfi i b) i "i? li i iir c mmuutlj Tti?iiri<irMliole<M *hr. u a n.' r? wpT ?(.' .i n.jd?mt? ill' g to l?? manor lb?? w.i* ?? r* I) aiip^>?.<1, arm n*l ?*? l>r UN) prnrn ulaat a. t a - qn. ui r aim. a mH? "y a wblt* maa ooa ? li r? rt* <?' ma ??.??( - ?t (tell, ha may rrnifra .i at# biota f tba> i "? ( noi?hrti' i I ot"! t "I itpf '?? hi n <>f ???rtj. ? I. i ! u r ? a# wit" it... t r?sl. tn? ptrttaa yc.^a I mv i>f mi'j d< ?ra, ah . h ?a? (ttm blm, no r< ?? nc' an f -r tin ?nrtl 4a waa || K'.a ? li 1'ial tin turtbrr p'tntoti i ? ? a- h t.ioi, ami net ? ? ? Tim*! t>u-??'aw?y '? . I "- i t, ! ?. m f.iv I, a ?a? nmiirM W> ihs city and put t o ><? at 1 'llf ??' atti> r Jo-apb *li'liii'? * (? ? ?v i ? tb<- #???t'|a"i* rtin n'liA" waa c^iti ? ?! *?. I i ? ihr ?? til. Jilt' rf ha-' an ul fr ? ft. r; i n. ??;, but Um> e?nt?on? waa an tv?ii??. a..<t at r . i at ? < ' ri- oa* *11; t.( m a.? h id f no, U' i?tiM> f ? , , a r> ' arir?.ini?<l irinn?? ?. t?ui to i ?*,. r. I-. ??? ?n pi?.;i ih?i Um*. >nnH t? It .1 , ?t . r ?.mln ht*a tw?n faian io ??<"? onilfa i ? |i ? r.a ( ??' nr'rbli ??>?, nr ba u?*? of ?.mi ' ad i f.r ?' <cuiicq l>??a ia?a a> . sra ur itx-ir an ttl>Q 'Ifl ptttlt |'t k *? 'i ri.'i r i lavirrwi In r-*-Daci?io? x'lh tbia aaaa wbtnb ? li ' I straw 'hi- aaiRtttic t??i I ? rtl? ?it? nf ?n<> or lb* I * i!rt|?ttt# waa i(Tt?ib r?>??!r-r f *r h?r pr.M^ittoa, ?*?? f-oltert N" I ?tb ? ?t afrod fur icjrwMt.bnt fata *n- hT yonr I'fn ? Uktt. 1 abatl hr irft in *nff"r at ??? Uar a UfiiMt-d itaait^a " flu nrg ai.irawN -a? a* !*?*? rnjii.* ta im- '? It I* aiir,? lamt loam ai? a mV'rf to aiw tb? mn? of law t f? rr^al a??ia. Hi w w ? rtonatr ta aarwiit' ? ao awally , b* but I?|| tj r'jM ?ah<?, Nw'lira tba abaal>| uf bl( baad. 4 ?? al ti" ? . with all Um vrldMioe kt.uwo, would orrlaini; oo? Pita hu It NORTH C A ROLIH Oil VALS1UII lOUMBJtrilHtltNCl. RaLlH.u , N 0 , No* 0, ISM IV ft 'Htw ef Ht* rark ThHM ? TV Am M? t" ?KJ 6 nifWH, *r -mytr ? IUHr-t%nm an <JU Ifp ran W l'?rv-Wv?i and Cn.nUr fcytm R'? - Frctv** <1 f'av nJ SWM tremor? Kr Xing ?nan? ,ruU*< Mm tUy Flnitd (a At w Owrt? Ik< H wa ? . 4c. Tfc* l*v f'btur* l? la full b'wt, boaj wltk rwHultoaa. rtwi?n he , fma at b< ma ud dtoawbara ? aranncat n?' f? a n.iwt(? Iron I ha (? minr of ynar ??Ul*. asking tooftara'iua la mp| rr?a qj ibf ?.ar? vraoa, wtwob waa lab i*1 b) a vary nrtio? T' la Ttla rn.iva II igapurtaai ar<4 b.(My ? ft Hcul Aaytblcf fma Um Ntwia baa Iba lain rt Itprtay , aed wr ?/r aJrall to toie> It Tba a. era* i.< frri.tf ftntfitr '?f*r trtrr day, ami If i?rty frrltr.f ?id o t aclar Into Iba qwal m tb# HtaM would bo arai imoui Bat la Nnrtb Carolina Ibrra I* mora (tut-id ofMnloary la iba rabawtkm of party diffar tnota. wban Iba patse p..-a oa wblcb tfcnaa diDrrMoaa are bua . ara a.' i t jt r praeticMI* bat waad, Malraa aad Ibr I 'tUa, ibaa a ay ollxr H aia m tb? ( a >a I h.aahad ncfuna Ic r i 'oa tfe ? baf.ira, aad tknra la r<?l'y amwo ibT ? rrB.ailat>la ta It A rac wbo waa a wbtf lw-?iy Itr )<?.i a?r" wbta tha CilH nulrt Baak aad otb?r qtrat'i o*. U.'-t utarttifd, d r'Jad public oylaM, la Mill i >b| atamant ia idraa tott.ly txinrut of tba law nf pm t tal pmgraee, pn<?<i of b?a atact ?u <m and ignj-aiv, aw<l r. it nwiy tkat bat bnaca ap bia ckiMraa M> ba wnt(* u aa awdaaantiat U- parja-taata tola owa Mly furb an oajir h nn-trtnai d tbat t.ew titmia arlae itrrry day, bad a baw atata of rp.ax'a M aa imruilly ra^alrwd Tbay ha* a bin ai.tt"i?ft ra ?ai ramraaa to dariaM la toa a f t. t'at tn?w iha .?id o.wtaa trarjt, aad to aa> ibn ?a ty prart cml'ia pr'tinpta wkirb bn-da lbi? aea^bakMia pwr>y Ui(i thar I* nppoaitHw w. wbaia ar tn-ir wmI aatw a. lata tb?'f tw anprtirt "b' ? it b?iy??.a tnat 'aaanaa tba laitai fat' r a?? aana ? 1 ah<aud raw., r aat iah> tbo.r |u>wad no Iba 'aw i4 ar 'f..*a?ntra. th trrt i|. ,.f aat a ? th Ri* Van Wi*k?tt<? t iirt tt tkatr dbty tn ^ a robf I'Ultti rrb. Ml In ' ?' -I a' 'aw ? ''llf aav-fc I uf a b igt'4 J l"? i.r?w?t?t *-??? <i ii y ??'? * anit ) af* r.'t any a Ml * S tl ' ??? II ? K?. ?r*t latru an* a ? ?? ? tt ? w. ir? a- ?t | thai natbrvi:. ' a-i-uld ix uaad in a , a alkrf, i "P lr * a H?a I ft t' f h r auia a I "?a oa tba aa crrt"W^aa? ? th* fall ?? b'aa 'vr no It.., | aw** <( i?i ?"! iaa Mwff t-tar Wl r P I . ra t t> I brtikip ?i"<ui-. ?') Nit'l'il <? *? a<'. k ? ' T * ? Mr 'i .1 nd iri'rtif ilarlrtiMi 'Ml i ?K'|ir?. 'a tb. t? M*toirt tjtr arat*>a Oaf t JobB H *a IS a win Of laatar in 'I t'< o?tr. ?rwc> a ?Hd|.? ?f tb" Ma* nae war and a at a.; ?' ab lit) low gwath-iwaa latr-aiaoHl tfa ti t aalsf _ p-antairt. Tbat tfea piwi?.ltotl -a nf tba Pattad -fa 'at ta a r Iwaor anr*ra.?a and ladapaaiiawi ?a'.w, M<1 Ml |"cw~rt a.H tbarala 1 'rgaMd *rt r*aorr?4 |c tba < *?< t*e mcwi vwj ; teat *i lh? (iirnnVM 4 arvr r ?l re HthM by ib?' rrvere' ->iaMr bih.it>' ouhini ? \?m lk> < uf tbtt titie"*! umiriiTK-ul tail pr* ? '? ti fcl f I'll ! l>< Ol UBI*> M .UiKM-*, M?<l<? OO 4II* <n I w t* ai <> rtttirff to tiM Ot <>? tbe ?ib<-r ? ?t" -i fni i.c'ticf it* ?hil?etk*a tn>i?*t4 by toe eoBMHutl t, I ? f?B thi yt * r?' f vernii i*tt. K??? lltC, Ti ?i <kj+ N'fUi Cemitoe, B* ?r or g.iiii'O |< 'li**! i-on ai unity, havrtbe -vjrM ui vimir>4 fi'ir ih Cimi vlincfi* > nisjo'tly li iwintilo'i >1 wakk' r?j. ) a*r|.<* a w'UNirawal nxinwi to (irote't 1 Uftr |H v?rt> or irrtut Ir m tiKoeei itiuot. at tnr nti I eeai ? lee n'Hicii b> U ?? (t^rrk' gonn 'M -cl of ?h-?_ ?-*?*, b) l,? failure of th?- p>rt o Hi to f' 'fil t>r ?"? i ItHtlh tbe l? U> the Ki*ie or \f tt'b ft wi p wiiwi/y In or t? to a??ure mm ?oj<>t n,i III Ol iw r'pbie, ?>t dlK'in un )rt>W ik ii roareo lolhtitu l*? etitutka ol tbe Ooli??' <i\i<w aud I* k rh iu >p<n?i ??> * D?joli< cube l??t>to of StWtb < >f I'l a acit g ihrnijb Itw Or|U||M mlMiritwii"' ibj ??!?? v.i u-tLiiUed to tbe *4) uw uflair;<)x) *i*- j flalirt M all N>r rUiatM ?'Ih*/ mMMbu ?whn pretty Mnb| end nrMiy re (iM.ni ? m u> be b i ? by M idi errutki di '>r ntber "I * ine tut or of im |?rt< ?b<rra|Kia >?ir Imr*' lea t" ?*? l*nu. < m! u rh> ? that tbtre to mm ?HhU 'I'I la tho pert> y?*t ud ibi biionr tame* on HI Mr F*wefc?w, teM X i la-nun icircdinrd I|m lolh ? U'H imo'U'Whji, ?bk)' bo tuiiX-c to It) ro Uiokbir in I* |>rp e<v? fcnlml Ttiat tbe r mstiiu k>i> t4 the Waited Htatea to ik t ? h hkh? er* fMera ;y , or P"tfcpa?t, M?i?t ifl' iv i> ? ?/ thi m ? i m) Si*lr* id tbe'r ??k?' bill ? V v* il u ri>l nroi? r, Ii*uiii1"1 m iltvMOiiniH i'l tif p?'? i'*, kin err# ill | direct rotol ">c* Mwkb iMlf ud lodiTI dMli (V , 'bit ro RUU- aotborlty baa onwr to dlwotrv llnw reolK D*. Ui?i Both li* ru I'wnivr IH?H hul rfvo ?utxfi, aid <y>?'f*5ju>'nUy lb. ro ctobeoo a-ioa U.itf ?? >*< l??h li ? lit" HI 8?O Ut><i?l ! Kim ifii, ftiul it to tbf duty of Uf St?V> o' N'nrib i a. ?o? >r a I i Ir i tn#iaiK??, und >11 b?i?'J?, to protrit, Dm iila i aid fluffed la ttw- Com. ?l ib?- r<cD<? f-ia rauuro Ui brr rltlaeoa by lb? iwMttuiiou of Uie Ubited . i?t? R<ar>v<-<1, TI at tbr olnct'oe nf AbraD<rr. L'nno'a and Fiabc^al Rsm'to t-? the f*reai *eo?? ami Tun FnHtoV <> lev Ci ttt'' Sn.UM by a m*.I'od?I vote, t >?e?er m>v*u u> be <ii p i ui, u Lot a aklb*itiil eaun lor tba dutooiutue ot I be I t tot> It l? roi ierir?a?y to muf'e taj owrvota op^n tb? iw i*i7 ? I' a lyirhr be iban>rint or otia'Hia1 uo a?i?nt t.l 'iweoiri will to vun lb slitfeiiiir; or if it K imln u t, DO "rwnwim" will tiaton it u?.-'ul, ool eceo ? il i I y ihe utailmnt '-ma of ifce wnxW- no>, Too ba*e on l lleaa iiarued bef>f> do* -bat J >uge VwlT war tlrrlM tti'r a.??i?laf to tbr Aapresia 0 "'rt | Abetter ?| |.|-I(.| mull) tot lia' I> b tH) r, -on Nft IDItl fatt'i hi n i,?t b- n?arH. tiaa rwnwi the r* noun 111 lull *1 II I Nr Ui 'tod ikftte* rrmt'r, act .br'""*!!. I< ??ei nth u ? rtkit ahouid i?ke mv, Vr Ci naiaii Kill b~ im eN rli ? /Ot *?> r^. r?<>? Mctrtr. <r-.?b -oe utotion {> aH Dirt. or mnriw, ahtiruii' ni?i?v? ??r Ml;?t ' U|hl U> fo nt. a* uanai. a v ( at* < iraAt?rly ioar, uvti arc a Ikaakrr it* fcaicnfi.to *? <W tno triao ore ILK I'll o< U I .r yi lit ?? l|) , a h,. ,t\ I vt^ ?? J one Hero a* l?-ci? 'be ^a> ?hloa axriMBdcl t?D <lR)g nji ware tu ca> r? l sutod tx m a I ItoMN ? Kaikiiih, N C . Nor. 2?. 1RB0 I'rtgrtu rf Diiii/iivr. ? T*t hv < eckatlc ? Jo? -V uf Atridart, <tc E\ y da> poanrlbtry oaeuit t? ?r*r* tba r"OfT<* of dtouoler aetltiretita. Tbeoltc oo'kvlF, Use aymHol ot rrrr* ? o, I.uj a :toe y B ?''<> In apieara- ;e '? to- t.ior or tbi' t-' Beta, to tfce rrcat pui turmlior of tbe .ill fne'.ea, aod a prxnmeet democrat daplajed ooe la a pvt; rw > li" otter tila'il bi# i? ooly tbe r^rfinnltii Tbey ?'l he plenty eourab b? ?u<1 >,y T>e ?i> otiuo < Mr Httlli '< Ihe riil.c.i < r*J, ,> ot b'B nal'lrt ia r ttaedao ?? a (rfolamattoc oi irr-nsi > to tbe ftaai.lt* m"1 l>r t'i< loci ui. ?.? wiDf T*>e to jtani of to.a niy, olkto rmi kf * i. Mm* l> ad'i ? dee oeeanoeryaa of ibe -'au-, if d'ti "?ilv '-ooerB" on the Goifrnnr'i * ooi rg' trbh'h I dMt ant 'i|>*rt Wi> mm M r?v'? r n rlpd? tb'it Hold- o roiiDW^l ai,'Mi n >rr, ? ewntoi.ui? ac* tvpport *r m a port i-o Of the |>vty. gtjj I aoi of o^tl BH'ti Uiut ' ihu eertb m "? it t " VIRWINIA Ot'R KICUMOM' Cl'RHS?PnNn?KOR Kiouaonn. T? , Nov 98. HBO rrmnnn%l Kfrrt if Lmtnmt JTbrftui m th* HtytK? All in tkf if link (Vt: toyed Ptwr-TT ? Frri Ha dm frvm (V .Vurt ? JT mi tram pit* nf VwLitx -n< nf U i- ' .(^i f uwiikv? Unto Utt Ovi J-Jwrt will !* Otuli.ti'<4 a tlA KrftTntC' In Ixftrun ? IV tirtaUM Dafiyr Ayfrrhemlrd J nee Cke n-vm. <f% ,cf/'. U Lit on t. 'i eleotioo dot a i.ot rtaull Lo dliiu.teo. It will uDdo..btertJ) lead to e laa'leg irvertor- of ibe anol%' anJ ot'oitfemiai t:e? ?hi;b hav beieU>fore mad an atroog a hoed of uouui Ool area tba Norlb acl mi a Tii" ->? nth to bow fnily realixlBg tbe error of 114 policy la <n? otalu tug C'Bianwclal jiUrtxiU'ee wits thu. Wurtb, and thaa etrer|tbfblbg tbe anr uf lie wortl onitny It to Molna plated, aa I ;iBi:r>atai. .1, to oornot thu orror By a ool turn of tine loierumreo wntuk ' a- I be maiared ?& tbr (k utbiwB IViiiferebce, If aoRb aa aeatraoiy aUul uiwt Tba Ubioo rueo WIU org* tbto be an aiteritel're lar prcierabM vo aeccaa.ou; and every uiait* wuo tte ontiatlwtluB wi'i be reeorted w> to eiumae , N->rlb' ro it jiu'\ciarea frctu tba -Vuitiern ra^rketn H'avy lanca will he Iibi?? .1 D,<oa i-nrrl aite iti-alibe :d Nortie:B go-oe, aait direct trvle wliu kiiiropn otiui uf imw t y ba r?*orW4 ui T?t Ui<a end. il ? ui?i U) a). ??l ail' I?t0* fr^TJ lt?> Oofcferoaco W> i'T?> L t*v ? a I ib llu ? uib to lorclta malarial a a to loa-iguraU ibis u> try cf dSiol Iradt' an ? etlabiiaii 8Milt>n manufac tories 11 lb* country khail taoapa d ?tinu u |ailil..?iiy , il will be ooly to *<< loaofurabsd a art tea, as f ar as lb* N?Mt Is era lertid, will IbtoIvo (Hauler i bo ioaa M-'tuua thai> arc boo *i i rtru ro.lrj 'urn kj a a ?now ? | be 11 ick ai lac oodjmrrc ai u>Uri?iio(lta Vrrlli ?Mob la Ileal) atill to ore to dlmmlAu ila *"?! 'or Ut )r(oit.ieic? of the Uoloa All thai ooasiiiu . a Uie vital prtfcCif 'e of the U?im, aoonrdlBg to Northara ??U ??Ua, will be distroyad or B> alraliAd 'br wbf old of iiiujOiMji ?, a* hue ran itoc two sscltostf , vi>l l.e literally i-.o d**<" an J Delhi** ?IU n mala to U> Jtoate ibe axlatrooa ?*a L'?t?a bultbeaaado*} outline of apol.tid 1 lla. NMa aubauutiM li^ad' ot ?UI be lafl la nut ma fJatra ilaaira Me, IX. I oat ih? aiU'LaliTr of dou lolrro uraa. at. 'im a ne aiOt>taj b) iw Ualrrrao* la tba form uw?iipUinl, *111 ? rove do lea* dttlraoliva to NorUiori intervals aorta disunion lie. Of. A rr> (1 r au-d distrust ol too Njrtb aonin? to hot ? a*?o hulj of toe ;?>olbere misol, a_- 1 umblag Uial ?fc ? locmrr oaa do ucw, or Ui tb<- ftitur-, c*j remove it A a) u?oiwmi toai it. a) be k'uM ?UI be II c^r luO aa ma-.e t.odar haoraslty and frwCi motives of loterial Ta? stoat* .aa orrer be prrvvao' 1 mat the Nortba-ra panp>a woatd loatn anj ouacoalua 10 rifbl uc jaa^oe Kaoatioiaia suaJt it |ir* valla at too Norta dtaeardl ail oonald'-rau ?i oat ?<rte ol tba ooe paramount aall a lav or) Idea .be aatb > i ?r" the riarnt ul lb* late a ect i-a ai proof IMdtUru <?{ ib* taut, and It tot rs also trt*a II, afcal it berci *t>r? xoieabat coubud, that tbo hPurtb a* a aeat ? 0 tt top ?ear'y f> n, milieu to a policy of a las aal hoat .it, (a its if >t t ul no Tfcla ftruirtx* Juat ra>?t ?UMrost <>n M>* art at tba Ninti ndc vim ii.si.uoiiv> i) ra> rt 10 rrtaii ilhW. aa? then all annual rt?oneao? ??!?! nam a .it ?m?* of hhoakes rw'Ia *111 h>iii>?, w 11k I >-e "m lt>r bammikt cbuar?eri?lw> i f civil (Ml will bo Hi.* . ?? aWTtwam of Jie b*crata and adt.tta^i^ toat I4I1 tniir'lo itii itM tbe C><K<a aa bei ??Up'm to alt he ?or4 *' Yaakia ' of ail tba trrr ? u tba *t>?aj?itary , Ihf Hh4I bunnl f t AraUwwr. H? I < la upoe Mai a* a btf- crtta of Ute <ir|4?t dyi ? 'at^tt. at, OKirapdiy , ii"acL*ro?a aad DoiJi. iru m ur?? ? it l.a, >a t>ro.a .4 ar* iai tqoa.tty >a out of ill" 'j r Tmr dtauae in > mote atrKitly rt?. rrKI tua iimiatra ladiaa. ?li?> i'??ft?i Vail rt ia4. a, n o*>'.l. ro.'ij wiia ta* auatt lit U 1 1 tt ? ir lor. ? IE r?f< r.-Dra to tbe male ,vrt oa .1 III. Near rin?m rt A Htlll lad j or |?at..-?a4i artll otowr nil; Oaae tbi bar it tbe aeyro aia - a oa. tne |>ab lit Mif.1 hat lb*) waatd ai ria.u t? a. i< a viper a* Uf ? aad of a V u J ea . if the) ktwvr bia ta ne . oa. 1 aii.Mi... ha /a ? Xf? ( lei lti?a Id 'Da >?rlh ahj ar* a 1.. ?n t? be true to ^iiibern utWrorta Tb w< ma ? at d ft^tto. p aiiteeta'i m for th< m ta fui'y n?' 01. nrurate ?,ih ItM'ir ?/!.- ilf U> tre t*> 1 Lrru r^oee aid tor. 1 auale Mnviu.-ca to toe tnalruaaior of .* .ilieia ifhtr Th? boetu<ty t> 1 V ettalt 1a bat a oatarw ?>a? qi.rt ir of tbe nviaat ?ar ahirt taey ar* pur*aia( afarnet 1 he ~%iatli and ho* al> I ran ada, that b'<et lit) is .ire'toMl I be|?reu<?i Ea< iip'i haj traar t -d ta tbo aise.i u >4 I ao> a to n*d<"? t* ar ruig >? ? una, aad a? ?<* e p>i?a .?r n xitfy it 1 -r if ar. tb <tM oe d?* . it arm he ia<1 to tt c ondltnt ar ODtstde prtdBar* 1 d an to lb* mluraoa o' a rmmir." atwia arsrap ? or a aeaae of rifbt ovji ?i*?. Unvemv ^lae ta>i trnai a ma ?ofr-bracd |?? t* l? il latft tbataai'iar ibal ex Id |? oairalr tae h e ? ( a 'b ow or a ta itu atly ai a)< c cia( in* In Tau kitnmaiK. 1 .*d, he a? 'in .1 it dov >1 iia |?aetral I rHVa-jrtia<i that lanulty, t>a' ta oertaia that II ? <o r li 1 he rracln?i lay aay ?<ea tff.? t *? ?ea<. n Tbia UtaaWatll Tory fombly l.ir |tiri%i tea ruin 4 la toe tS.otb of toe ohi^ralo oba-u tar uf a Yaaki?nua tfnirv It Is lhrt.ftil thai toe l#?!?iati.re of ovary H others ?!*?< ?'i< ! mpr laars is Ilia ? ura* o' tae. r>.m i.j ?iav r r*(? I Iff tbe free Drj r.? ? f.ro their iviu#t Alro?l< bt 1 <ir..-?, .| mi tbraaai-na, of tr>aai?* ?ia owiicain ( I I U? >i?rio 'r a'.IHl.atiM of this t> is< 1 bave r . ilia hi thai t rfote toary atoi ih* il r ai i illn lets ? U bav> a fall surfs 1 "( tlx !r aabto t?r-thr- 1. . ar 1 a ta r (I id for tk< rnvria if ibeir hhHaeibrofiy Thi f *ui aieo bare a f"i) "iia'ttntj Vit rt tb* 1 1 1. +<?!> > i>) a oa>|arna t < r A lerrlate ralriimtKaa IS ta *W?< for U) ui U> loors tban nee l< rut. TV ? vll s*aapter wh ee the H?ia has eHI by its an am.pi ? oa vto ai"-ut of ibo mrslttot too all! r<<? ra. ae it t>. rra/mo it* h.use tru.b that otber is.i as taiw ? bat* is aril wr?s cir biaer to ?<a?t hes'trituf >?? irvrti. 11 at it Iht 0 I'?f?r0 r' rarrm > h'satioes baa *i??ader?n a II |ir<'h?n>i h? tt ? e m rtaet ? nh a ??a Cairo tt; ib<s Iteitry the N'.n'i bis ao?o a my <4 fia*: 'e?'it ?b h will > >? it t??"m '?rl>i bm? Is fvr ita 1 ai orSUrriM h lavnoi. n> ra? r 01 Ik | he i.?MN<-d b> rvi rtiti 1 < na< apt I aiie*. ?ei?r a y?* 1 pnrS ied bv a f.a.r atnb fvtBi WS t r?rf-r< ai at-r <i... r?o def) IV> n in ibl? al ai n Irfal p-o t? u tun aa ra dytiar'is 1 I r | w aiir |en? BM tor Iru r. ,v r' MT. rtr U* ?a tea h< ?ns a?i. r>o<??, thO.iv. -<.-?'i | If. toe <4d s j If'f h#M.rs to* devil Hitr Cre, I II ay br I Sal las - wth, aeara of lh. c ha?T- ar>-e? 11 a r .cl athmb 1a > tti ) i|rh<>*M hy tb- f-rf psnj to it. ? niv) a<..i, srir* U*?i?tais ab. h U>o N?i'it> f>as ao 1 IT etually ara.ir '?* hr* AwtriaCiiO* Hn Oawi'r* are e Miia<i aj?, aa.1 I ??run ? ill ao pro ?* ? thi nM.i.r ft< a iVr V rr tit I <? rtatora al rt \p to aaoet bore oa tb Tib ?f Jaa. arj ?l t* r wttti<M *nt r. f.- r-?' 1. ilu 1, ?lrt M ? -are ' r I as hrva ni* ? a? K' ofaiit' ? lata'. ; Ibarvt d< ttbt S ISHft rsa, 4 '.J vt lii? op o "?K* WVI ??? Ifpoairi to km* * n..i.,-*,oul > K<*S> un) '?fV'i'un ? hi ht- to !?. B> I <-4? uirh ?i ll Ilka 1> ?'( IK>I|1 pWtH* Iff ?U#llt?l?- a a^V ?*?> I ih 1 I. at, ?n'i ni>ajt*ii?l>. ? <????>1 V ? It a c*l* * Aim i J" ti tMinn'ly ?rl*??*i matt *?? nwi? ?h?il r> . i???">n ?*?r ?? Ih, rl?u -,, f ai? < nail vaa -H,!* I li' w u '?> I'm i??'ii n o? an o> ??* in?' i g ( ti, hnoi i| f Hire, Md 1 1 im i ttv ir 4 iui'Ni? ?*>l ' Wil. a ii"?n1ui u Iwmc In tb.i buoy I Kin ?rU a* I >11114 ln? |itl i t|>r'ibi? li .li *.V rr. i>i c\ o> Ir u rf-Mi rrlhioy O'ewinta f '"T I an (??? nr e to ? i oil. aiu* an* I- ?/* aa would my atL. tnrit at imm | ?. I n* m?l j rntM ' atit? ohi an- c^iMHr'l b? U>e ?er ' ?< k.iat'i* of ?*: *? h |xiiH'jr lu bi? K m M^llnae ji<i m?; ?iiwir ibvlluMi, ?h ca-t r?intti tne?vii i, tin. 0.1* 1 1 lu- < tlirm urn. lamalio.i nf ?ik (i * t>> it. i i not i it I r?i iif the r?'l'? I' *tv>bi 4 mi nt ? . lb? himVi n' vtccii || |? ir>r?i' It r>*?>i.?i"ni The b<??? "I n iilloir v<i*il tie fl ?c id vain I an iiwnpt to II ?('? ant M";'ll(t ~ Ulfllrt, .vn'e Irlu aut>m ?aioli tJ-f "*? " r -VlUi.ti wuul'i vhIii tn fur or h?-> ?ould ?t?* i |i< ?. h"ii Kxnb f i hit <??!?<" in lb* i?-??d ?< ? the<naN?ea tail* tt Tt? lilt' rtl ?ulh"?il ,# rjui iii he tno Wow in i miMcj nib <lr? q ?ilim o I tv?rr"C Itliimlv>? oou d*i k?" m U.r ue.rt m uic done try thai *07 pjwa b ?' rttD' ?' ft' rotild i-rri r IV bnvt d<tc unl u|> t VirfiLik m< uei hh tged nut , airr lb? fin e s ? ?rn*ri -f iiti-iticiit in mr a irmnu, : ?tn rr"?. iw ?" ? urn?ii<e 1 xi nu ui? i lu ar ublUtk Uo/i? *1 i >11- NVitn ..c bail a ?^T> r? fro?? We frmloronf CK rniog To Ciij II haa I IIKirvaar ?a oi'h KicairoMi (vtiwtftiMKHli PirM?io?i V? , n 35 ?*?/' v in rir,w,ia. '*^v?oi o? fint ^ ir/? ? #!r Bffntt 'f Hn*o ?u-ry /fixi ??. A a? ?n ? K-t". 'mi t"mmvK >4 'A* Ktntai K> \ f tunf <0 yli t Vi ?/jmi.(-> ? Kjf'trlj ID Aimhuk Ai <vr*J /ytrkt ?? l'ni!iii*- Stall* iff hg Mlimntiirr OaU- 'l?|<mlii A*prtt ?f */ 1'irjii.i 1 KvtHm H m htit wrt t? He OrcMtd ? * rvmt H<4* he by * kl(l Ko t<T.? itc A *?a 'lifnan ?6n bv juM h UjiuO 10 thll filf, ? tfur 'brpuin ?0"0ild?-?kln? |>ortiiio .f V r*in *, l>M ID forniffl m? tl<*( Ihe b?w*?iiI<!t tn lb* -?<i n* thKMi^b plitch bf lr*roll."l If oiurh g*nai?. thi.n loruir i.y d>* of ftrfvlo-ia 10 h? i*rp*'t aiv <rrm he?n. Th? only Irtr U l bat lb?< la^ltlali.rr mil bfl too laffaro to lh? ir llilj W> ibe ?'nuib.uiil lbl? ?iHir^b??tt? is attmo'sUi* th>* oer; ?bt r? ? fij> -xi>riM * o? th< Ir ? ottmt.tJ, 1 .be but* it'ftl tbs l<ywlature nu-y b? It.fl' r nil to ? i '1 ?*?jtor(ti'w' witti lii'U). f rnry RiNth( tiiii* 111 Tirn'O, Ui ooc?n1<*r lb* (TiMut ?t?i? of ptril'C nff. -a fk?n - i Kiaw tot vt'illm ana a n*U fur a Ho.im-ro o infer*.! iv rtM|u!TiuTail> krn?<og tlM-lr pirpoas, tn' v *111 e, ti o wtr >ii ? it 0 t ' mi H br itad aud 00ijp"-b -r?irn ipni-ar t^tt ufi* </?<a rti<n 1/ ibi 'r C 'ttitiumv in t&t- lie m Nnifcin. fl fl or a rt p>?l of tb* DQl'iScatl'M) '*?? b> i-vir) Noribi rr t*t.>k bavtof Pvcb lawt o. thalr statute bonfce fcud a renfi iiloo t<t Si intern rl*nip in iSecira ??on Tprriu>r*?. wi'l ont r.il ato Um tVjoUi, au.l Vl'gu la will BMV)au> out) ro lh?t has* V ntmia l? rtv mtire u!?ra \baa propi* Ir the Noriu anDi u> rut<|<*0. I'art'fl* oo?truel??tir?! wub the Norlfa fri tn be-t? e*ld-Ltly h??e tbei' e?t'ti'ii?? of the nig n V irfU ut upun the prer i iu.,- ?/-nti meri In tbi? city K'cboiood li hjr do m'-.i* % c n- 1 fU Ita r'OD of tfcr R ?Hm> ol rf tbf "f it? The> ?-<? jjut V jirniif up id Uie iin.j'er |*i In? to be inirwuMi at Lb ? or:?t? nr tt>nv are It pun ton aeonmei W ft >e.-e '? an Idea oere, ?rt:*b bta atta at aastiiMd ibe fnrco <>f a p-nrern ibal "a* K'liirii lid r<^? ao H ??? Dill t i.- dtue," a id Id th> piw.1 ci ??? It cDJ hold fin d Hinaaiood ? wmg, an * ttan cnut i f our pf?|itlc!an? are ralb*cvia?r? Uiti Pb? Mi-m.it ds?|??<d,ai tbc outa?t,tii concwi lorbr\?ai><v ortll m me overt art ittoulfl bare burn rnniftitted wb'th ?nmld Ji rt fy titr ma n>ea<art? TbU pl?a baa bi^ti an tfrclaall> eaplo'e-l by arfnm otr rb <<risf tMf^attbHlt? of an In tlr*?!t a: d covert pl*c u>' at'.ae* epoB ^tou'h'm <m ttoti t ? a* t? 'jejtvt mm , at ui tbii 'mart t:l" p ' cy , aid iLdi.u-a a (tradual acVriou n' tie <vtii?? tn tb.> more pi.ft.i4 aod roaoitte co-.-rs of ttetr p>Mt.ral rlntl< trit, ibey rnario Uia q neat). Ml of aecoaa'on th? prmoijO laeue la tb? late campaign, and la Uiat r*>i, rr1 the bearty co o;<Tat! ?'D of tbo Diait a* w :g <<f Iba d> Binary; br* whettcr tt availed tba-n an tr.i-, |? re-y qi.enoiabij. No d'Hift ifci |?nple r> uleiip'?i?-d 11 t4i- d'H t*i i-e tin lento of dlMiai' a w'tb horrvr, but now that Ipr real, It if u|? ? th. 111, aa ir generally tha rasa - beo dui,. Iir 11 tinmaeiit, tbey are t ? U'r ti I ae<j to mwi It with a ealli.t '?? a?d aor..'1-Hff bo*Uing tV> : ba ru moa Tta (r?pir 1/ VliglDia anil i*e, an Uk," bkv? nail, crery rf luii t? avrrt ao terrlhl.- aa laeoe, but leu** ?rb.> 000 at- e Mil b ? Ih.rta to Dii'Ci au''ai!*a on, whee U<i-direa tereatire vt.tibtU*) la'-o-nd to obviatfl baa oomi, Ital . ,fy tb^aa ?u it 1 a ? yrevKMirl/. Toe pr?aumpt oL '.oat tbctr I'tT trta at ooLCiltaiioa now 'nriaboa a alcaliar ri?"l?a IB equally UI.?| ?>u?. e '?.r* V!VJ>'? ?o >?!"?? ?V|> 10 MOfvie.. ? ill. tLe pOliry O U? Ui:r% .?OHIihrrB Ui>? aSti '* 'tOf. n."'l UI twin"' r??-n Hi y likt! I?>| >t.?l Haain*, it t<i nht ,u <i ) -iiit on t.< ' ?id< ilmn' .uxl In, o tta a .-??I k'lww ?l i ?? H * 001 a tii I . ni*r p i ?i r to 'li<l a I**#!*. Mimi ov of ?lx- * ill- uliloa, ?iae "UI aonvotji oo < p. r*s? ? if. l? - ? r *???* o? <b? siulh III .uij puflcjr ? I r< ' t abut 'Ik i pi) i ft'v<e to ?1oo\ It la aatd ihji ? feilr XnfU'A, aa * bonier a ?ro >tnu>,hu ?iil> t?" O" *l '?? o ob.ititbi?fora|B aod usdir^r x. aJ rail n* ?'t t rat ? r* oiu I* I|?o|e to ?" llt-f firet aoi moat Ocrl uLt , 'r Pi I. (?|l?l?"lfrfp*fM"'l? eonB,ct,"#h< lUf l??-t I a.) Ill lh. I'lm ili-rwl h?l Ik fill v*tr> lr\l'; 0 t tbo a ar? ? tr ?i I awi.tn Mi ber ? uo? whirlj t.Lti U c--u? I- !>. I IO Ipuftt l"?UPlU KOU'tl cr u.?u no (|ru*>|ar ruor..io<o oratnat ?f .?<? ?H* o?u?ta than >Ia M* Mjon, till id* ill on l>) ao cltfctior rfHUta of f-wutloal nu O'tf h. f bn?tlt*0. to wbl u II I* Pold too wtio'o ckiuUi ? ?'iid wi>ri$rj oooiribi.t*. <X ojomiloa to tbta icd ? 'l'O h.t ? rr r a r witb IM S'-it'h; xr If aboold bo CMlipatM to pnoncl I ?ir her ?' < ?a ? MirT tbo prf?iiH<' of % n..;.*taoi kbo Iiihm c OMi.o, otb?r -tat ? ?< 'U.n <ro kit lave u> j toio la ?urt'. ti?'l Ota 17 <b- ?!?* cr> arm ? ud bo oil cum at ri^d wiOIb I'tPila Hi ft I.lrai-t' <1 hi tin dor It elMlf Mrvrt or P ? enlo lr o?>im*tii.c t*? tmi'iraova^.'o of dw>' nn ? t, Vii|liltl iki ni't ttu-nb) iti ir to liiilltl^ ib-.i th. > nil. ir btr in tu? booa'tot ooowMt?in ? bicb nl ? b?o on for ??:>!?> rd. I in c*h,?Ili>>o tboi no ? ra t r*rriBi??' Um ?tri ?ttim -!wi u pMVorbltilv en? .. r. ?i r. , r> V lUii.'.t nthrd to cm *?~.|>inico? ?b? o1 h> r.o to ?b?t |-?lto> lii fTi'i rr*?. or'?'0 ? Uilo It ? o. |? t.I ?imM -U"b ? 1.1 r 1-r p |H, at tbr ouvro.|.? !.?.???!?*? t o*d Tlo'iiwtri a' 4 It ??? wll i| h-r iiami ?miv*I"< b r o<?i asij i'rl|Ktirat< iwitloo In tb?H> IB ?< >B t* , ??r? Hit* Ik I) la< touo b; bar ?t*tcr J.otnpra t.?i, ? T* t tbal dcBOf IK*"* a~-tfto fc orwi of oil tUf prffnl tir*-tnill rtw bar* two iiraiatlnl. ?a?-, Mu nr. ax no tr> kara door-- d It uU>?r?loe,oB4 I m| ?? Itr Ibt-bial ll > * Nil !b ? 'II B"? r inop-'e to< , tafatii"* trt* i..jtli ?ri" a?% ? ond ib*'? a?o ????tl it ? n ? '?? If a ? thv'f cw i.LiW-r M*? uunot toti'W fal'ljr ntr-.i'riaf.? n.r I't-.D ionliM hi a perpetual osiM ?i ?- ifl.?v toirt bunt- .<iv If o A, i* t? j?.l .tiiio la aa ? i ti ?? ?tf it ?o?t bac. t?< tl ??j?> *>ata 10 . . -0' . t?' t hoi tb!l f?f 'oo ?hal nil tv> a i >? r?n oro t ll . J* T?" , BI 0?? Ic ra%o ? KMr r'*ln? In or o.|t >f IOC l'itl< o ki > b. (? < u i ti p-rt of Um S.jf b Iba* to< H nib *nih<T n.fct *iMi if-- iwrf TrpnU nf ibe ? brotiona ? ouiflraiioii .?? f will (if <u to b? rmn-i Tf i^oofo ^i?f?i i?t< -nual b? !0??r ? -h aid i41-fti?i? ll renal oro |??-*-ud a Di al M i'irotot of tb? tlorwt >|iit?tH>o Mom ibf haaia of lll 'l c<??tltnlioool (uaxaofoo* ?birb ? mi ,(Mt- i? t bT.ato i he ocoiaoit> at u>j rxWt oov to It to << i jrioi Th* r.v> iitatoi7 Ua-' of tb. blo< k ffna' tiea-i of tlit N'ii>. tin# Li. I liior -fft*! koro tlHtn to *.tt*iu o ?It r t'f nHilt-mi I FaoCf ?b?l U>" i ff-ct? of atcli ffllTla ran In if? it nib, abto 10 Uio aamo I ? [>??-? noouaolilif t?ii<m ?> ai ?] prarxv c"r.B*>Odatlo:itof tbo < vl o< Mot t v^l i.?bj..|it, ?ot?.|i ui *tj, apitar Tbi TuoM .f ?boi*iilo t., rtavi. r't-?i u It i> b? afoojltloo vblok ?u on; nod toi-ir t*-o iN io U? a>?-??cr"0 of Jobs . ? ? . hi all) .i.n : . by H?-' r-f.b levi po .?'? oi <i that, too, np"? %.?> i tbt?r gmtm** tbaa that tbo MlBi boiratiuo. Io I So dtocbarga o( oflfKtt b^ol dot?, 'b?? ?'.l ,On? r to a li Ot I lOOtia aqiiotUil 0("a >f OMlt fm ir?o br not/otiiatttr) ifl irto of tnrao' qcwi (.??* ? It tfo (are of tnl* Juottl otioo, art* loufood at m Uk ->.o'b Firot it ?aa rtdic le oo t.I* t <vo t i.4 ?"? mn t. bofiiot tbat did n l ? ? oovo at Iho lio.j a?i thai ?w rti'h io rtraoi In hor oto?rl pnr l*? to tK?i r e/,or|ii.itoo *ao roaorttt! t.i tt>t# out , m?0 ?t . .li o fri*>u?oo. 1 tr'l jro ,?w, ood fotrro o<rr?to ? HI 0' b ibc trrib Of Ur lltV io?i t troi tio inuUI bad oo it* a >t roe ?b?v ?rr IS at | prt^niao thai Lio vxo ur O'O ?*?< I tr? ir?? bialio fti*j ?.o o<H boOrro and roo m h ?r a t? to l??lirxr, ibat ? f >1.1 Abr^ ?"< -I I I ll hot r.iat H ill prtort|>MO ?UI -n br ban br'rt lor ?>er t?r-oty )?art T>i"f K'Ttploo woro 0O000:?0il<' ^l> et<i"to'i rri, aid ? lb tit snf b< !?*? o? prKprtcor t w t*?r h.|b p>?i Uoo?l: < bl? will a ?ic imoti^iy No (wo cu < Ga>^- mat ht polt It* bl?o rt pul lioao tloc rU.ro ao a mt.u>? ?> oh ci'ir bw oitroll c u> 'if ProBMrnrjr fl:> ???'iitli't itii-r aoor-4 ao orb. lao toar* a?o u I'M <>? nil > rt ?< t ii bo cit-t-a^il tw o- ?t ii'tn) of oU Uic ilo oil rttiiaiy dfiani* of ruiOjfe pull : lw 'an? Si tbr ? ' ilt r?T0 rati or,n ?o I hat ? iHd obo" ? III rap idVtl# ? llcrtroi! ortnoioto to l|? at ' %o orrrof ileanlnof ?00T?ib' h?a fro Hrobtoo V (.xrar *11/ an ?oi '"re tii 'Bui Hi t ? Ith pruc '?? > h.eb b? .to ao in t I't ai d i|-? '?h 'B h'? part- I art tOrltrod, ' ? " m I* I <1 arr up. I, aa t e 0 " -ot , and ll t? <0 to o )?? b ? to trad > any tl tbot f rt Hla antfeofltf hi"o ?lil be ro Don n-ap' u-rt Uan 'hut n* di't lot, ? ho "trw * nrwao ' ho ltT?',oe of tbo o-ifxlout r 11) aaUitor Tbia I fia't >on? oo latl coto kaovtodf* | u the t>'???iiTji trbini-iit of tbo Sv'ifb A irxtieiBoo lo Wr? niy ftmlr-xi a letter wm'7 I'"" * brother of h?, Is too of I ft- b, rorr Will lit* of M#?iiurl Si* or U.tf ooroo of tfcr h'Ufurrj lorij. In obird it I* atot*d i ?tot ?? ;.it> of ibo Ini.rto %r<1 proottmai rowctt for ib? o?W'iOi*t|* fit.rp'O)' of r*l at UK lh- ]**+ Of K m 0*0 oo?o I b??t Iiitii ahio ?o tl t'lfunort wi i?.-r? ro tli? ?%r of | e* 'filial I ega-ptt tbr |rn olaoerf 'i.tai'io .to of tbal ; *i rritt j Vn? r ri-l r? with moot) tBtOftioi* to the ! I? t I %t n i r ? litrr of H" -lo^rta h^atfai ?.Buir.n o ailo it ?? o?. ro. ttl rt not niOTOt.1' ot. j iat ot tfo time t'ati th? ha* nit M t ifi ihrrf tu oarr>tor oo o "? vllf oriMadr ?M mi IIH'.KD' otll.n rpCtrra roe n Inn. Iau,y r i.iU h ? air I.! ,p lu v'ra if lb. fo-mc f roitlnu* of H)a\t w> J. It ftr. ?r a i>d too ooro^rroti*.- (*>ip-r in tbo v >rtb 'h mat ordMp(?eJ tnoooiriooto to iht Koiaoo ?? i*f foe arm <1 0t? to ll that met oro not mod? too ?I'Ote.iP't | itt nnobioof p latrti-too ood doata to k Olrta ta ifr v>n o a i f n.ant o ruilO'tht , ira? I "T.' 'a an M H HI .lt?'re i* tor p?jt t?f H I par ' too la *<>t MO ? r,|*r,?,"" t-nn^b-.ut IB" *tatO *. for o* I .?? rtat. I. ah nrh oil part* d?oto otln ?, wltfc ? ? t ? it. o mi r# ,(r, It re i Bit* t* tbo ?tttU oca' not the ? r rw\ Tbf ? b"t, or optmoitioo r4?iooot. I* a?i Iiniri IO M* pofOlar rnnvol, add are oholl proho I"/ hate a n?[-i< tr ao'oa ot tonu?r?t in tlua MUM, aa iiu ate**. tjx,' thr 9^'rS to |>urwjra ->'t-u the time Ur w> ?% C? n--". A n It* ? K! o urbia ewt'e > f o ?n-anj- , reunited t)J *1' 1*1 (I # H*lt k t it ?? Vlltlbla lCd'|lt- j '?* *rr'<<- L'tf b- '>?< f'*' *?' .lewitr li ?w no^ilrj |i * i a]? -?l 1" ? ur* m< 'or in net of the . ? r* uf lbM>- # "? >? ?tW?c?x> ?? ?>? pi-aoed i? to rn\n?it) ? ! V r* iit? f which the I'liia t i b* i. |it-r? win i?x" f "Tic I* T't.wlii* th? Ma'l t ti In Cltdil" at HU*?i 110 COO fill that pUT . . it- Uftlirtit,' lal I ? .'m i ?r 1B8 1, urriod rnr it? .?.*m r Ti? bw '?** f-?utoftilijr oi? a??\i b Mr ? ?'l ?i<" U-t ?t li, flo? It# ran It IW ar I?t I'TiibtitMii mIh ? thd a* ?? t-.f,'a IT?>lll.lTl?-ot of bH Ikli't ht til tbf dlatll gllieM ( tf*!IA Ot 0 n> rtlHd i- i, ?) ii i .*i< ial't to ptrp- < ? *'* ^ r <'?!? i? ? y?u , n^,. rule ? v? Wty,l uai'?e of Nor 'i * Hf h?# hnr i * ? iko >- ?' ) yiti ??'> "I h* p "i'ii w <ri( ?iic witli v ?*' ivoi- ho far *? th?- raer'to of Mi i r?0n't oi? air r not rumJL 'H h'? pentioiary auouee* I r?n nn\ b<>ihtr# I tar t n-r> artial of meT ># 'ha ?t? i 1 ufcr h In t Nil rcwardeu n> the ptam-MHoe *>f a l?tet <V ,f ?. it*1 v,btb ii>i w nil e?te,-iua ihf- ramiRiM 'mm if ?'? giiti I bate at*n many or Wr Uait'i ptl. U ' Ih I M-fllrO to DDI I1) Alt I ?> a ii, in uv noble ft of aoulpKre v I ?h f?u o? hi - l?<r f wiui# Mm attaint 'he ?l.ii< i * J<-fli-'? r ki tntr, ? xi?4? ml In iMOlf Bail i |? -lif I il? iii II let. It ?|i j? be iltvBMI ered UMt to n ? ? ) ? 1 th "ir tu u *t- ti?* > ti iratterk Ttkxw.M <i? i i nt- # ?r ? i? i <? h irt ?i. o i<tof <r tx-re a noo li> i i??ii< tiw V i i.hi"?ihiii Tne <:?ii i? ivwiiiif t i ? '<?! -nil f>? i r? i r mil bm itho mij<irii*, tiul ? n** it , nwiu iim ' wti. i will i ?iorMl| ooni|>iin*lft lh? rr ??k i rt*|?rurf li? p Klirji ?1 Tile he?? were ?>-cerHl v It-Hi r li.'-n the -l*u V ? guinn f"i H?-|l or for h" rkiMiOve " <*M-e the ??(!' (*te (iilrjrvi* fc-il Hie >>U>i?,IIm volt-* tj<'? '..ii ludil in l?o <>f ilirn rttgtrtnU At- in Mil i riitj .h'lui m- ni?e BncfciarHge t?*j ?r torn# r t ? u ?? i*' li lt T|? i)' cm tui ilw-n ?r.M-a viteltiHr iirnntt* Cil'y, I k? "i?le fKr fci t- kT iel ftie otitaioi' ??fiu" lo pi e ??il -llkl lit *ut?-tr ? ill he ' ''tia-f " "?l? '' .ffloj't'l* n i>?i be ?? IUh ? itbi-M lt^k> neon, tnr a oe*e iipon^cl t'l ii t tub |f*il>ce *uqlj trvi i*e the ptrt'en ra^a^ed tL ? f*im iiki i '.?i . i I'.ti Not t'im Una* 2 WO pk:r? of h< < It 1 1" S WO hi R ?re ?t ?>*** nima lbi< uv m The liwi - ait- lhi?e ur fonr hu dred TtHe* hy rtv1' r i o ki- i ? ni'tl tlidnftt poo the ele.-t..'?l I M d e le* emuiliea u the <K, r> Usui IklJvnll ww ml* liter fir Ihe bOturi^K *lfn<d TU'I ?cll, tbe Wbvltnj ?"nlit'i* "Ute ?uir, ?i j ftta tiians ?u ?rc irdm^ly Mr ik?S' t'B U>e lirkei. ? I er? t? a t<-?i oe?t ? t arxtciv to Hi <1 oqi vrlm are tbd rj I i * '? lur i flti* fr..iii ioi fty. H"h>-ij tli -ir rarea i . n-f l" ii^fct fi >r pneitinre id i|ii? oornmuiittf tnli ont n?irtti.n>e Virftrta t? ?*Hetl eiimifb hj tn? '.aunil of n 0 e t.f ln-r ''in <tiul1- to M?u ? Id r<'?pt?t Hi b r lul 1-ii.M at ki bun ut u> UiC I'll ii'ii, ? tat -at furl. >>hi..4?c- tbar cai et- t.f nil ir.jlj it 'It ar^-epikiie i' ? fike andt-r l.'n ruin h) 4i j <-i|tvh f4 l? ra I ii?r ibe Dm Imniiiiiiia will f:>.Te tr ??a'li vt that, too ff r- i? in a?\ irae, tueie are it" im ' fti.< m- in* In V.rgmta ?>? Ib s>>oe of Lba N,.rrtj< rh iu4l?a Time will ?*?. 1 HF PH?4>NaL LlHKKlY H.I L OF VEfiMOST. t*? riVK fcKll/B'.ICAhe V mm Ff >R IT* lUiPPaL. In, ih- it3 t ii ?t u u ai rnj tit a-ihnntio^ t?t ihe Ver mont Hi nap if Rt'pi*ectkti*av, tti wb< m n?4 hi-ea re li-rreo a b ll f> repeal an ant iaim-?i iD |8M. to a?ciir? lrt-?ii. bi to a I for-toa ?iiblt> Ujal Hta^c, t^mttort that ti.' Phu t .-?aitt in p-.ee ui-m tbe i^rouiid tnai i So act of I .? i i.ooi.M itn tt a' itft?-r rl^wl run- 1 tb* t'^o 1'itit uvaiat Intact the ? nunittn' pern etl to ??> W ii . li* vt t' ret*" to ia law i4i imr atatjU' hoik, hi- t'e ??? I ti! for ti ?j et|?-. at a r*rtj H jxirt ?w I irbtliy bull"' .wit u i t -<?*i?e In mi;>r ' *ti>?. Bjr ri |'k, li g tt.. Lit ? aea I |* i 'm ni an art oi rianlejua t irt lo i uret-h .? an* ti.i *i?ii? w ih whikii ^atita Ibe I w i-H'likle a. o anal) d-i it ti h pi e hi'?i' ? tru nope of u rvt'r iner. t ?tr> %?re o thru ih<< oono ? n r.h l .uii> long bt lo ihe <ttttt-? it ot i- > ml inn ptoeim una Uuhm th ?) mrtrt i- the t? iiltmr d? ouii-iita ol the tin r, acd t-u ot t. to> aa<"? V i oo.t Tht litiitaticti atr< inpai.i*.- ibia rrpnrt w <* rea<r.? id rvt-j<i?rl mo alter at- abi- i>fi-o lu lamr -if tu p. '"It b> >lr fbf-lhke, til u t hi b tt. ? lt-e, ll vvkt rejiic'ed, two l' twie. rwntj 0*e ii-p. tinc.oa io tod lor Uio.tinkl of Uh law. Tbe legislature baa adJ'Hirnrtt. THE TRNNJ^nKE Bank?. IldPCRTAHT ClthKK?!-|iM fcSt-'K -ttriM If. f?F TH5 SC rmVlt-OK HI I1MH Oh Ti: K HONKTAI-V OltUM. NaMIViuji, tot St, Itt60. OtMijmrai ? I have tbe b -u r u> ?oiuww leogi tut- re reipt ol >o>.r nt muhlratton aa*iu( tu> 0|<Ullo<i, aj Ouj of ?be llhaactal t fll ??a of ?lie f?vale ? Fir?t? An lo ili n bdHeM of to- banU, HiCKOO ? \t tn ll ? pmpei II UH-d; to rel'^ec- **te OOnc It) O' Ita ut'pi ? rt I I I b? (e-rua a'> euibarr illtt o u. It, aa a citmb t> nrlj, it ?nul1 be mj duty to |t*? jon thebtarUt oi tabaievtr inHi>rui%tioti f mig'it :>??> 'aa? luiif l irn re la ll my vmlj uiiui applied to in 1117 offlolal tkaractcr. Vin.r retitnate tif the iwcunlar) iv>odtt.oa Of Ui < oonn tr>,|i"iiii tui n i*. (ails r?r abi- of the rei..U} U. t;ie u*>fhn oi o. Ulria! <ul. -a 1 tare vtaiu?t a-t; or tiie rtiiea, ti ?t a a. onLiliatH th<- f ate au'J 10 e^amialiMf ihe et eoiiM t ni tbe bipka I teo aaarii) Itia. utxi mam. t-irta n am. to tt-e ivrui.l try oututi4ua < i ihe othib,. tne ta wli.'h -bt > are looaletl In aad'.loa li ?:ico. I bk'1 fett ll l- 1? 1 > i' |? tn tniie tiiqnlrjr, e?erv?lMtre I ba?a Neo, oi tba- c-it'Z' ik dteoo. itecteii with Ibe *>abka, a?i i IhiO icln i hj to ?M? b I b?*r cuP.a, fr in I Inrn.a tun H i* > h ai|.?t, la, tbat um-ea |i?ra la imtneiliate rt-lHf Ii m at me m- tr* tut- reanlta will he a widraptaed haikmju-j, iiivoiviik a I eliwaof cit i -u?? a au'p .a i hi r?*tt-e, ii b"t .ot- unit i t: x, of er?ry pjo lo f.i I'H'ti, and t-ini rattut m atiutl wai t o|mid Iht- |?rt o' tL< re who oapobd u^ki their dju / labttr lur a autoi at ,i .a nr '!??? to atop lo Itqul'* Into the o?ij*ng produc Itg tfeM c* titu o( U la ctongli tu know to*t land t MM gr ?' ecuix**, lw?nr, urml aM ?,?? >b< li 'ulf \- om.r* <?( Ibu en po oi i V'.' |?.I.Hba: ? irp>r <f li - im,i*, boriWiug turna w lull 1 Oilier tb. o il.tro ??? bill dh-i? riv,. nts. fcoi[ ng, a ror u.. li**, *w* i ilit. Mr|n ni i loirrnk. hr failure i.r the productive r aoBrc-t li tulHabt of tbtlf to pr- if |- Cui i*rj i mb?rr**' meot ^b>- >rmlre i ? CitiHi tu/ttebug lh< irui b*#>? cl oil pcuiiivy opo HtHMi tbore mutt iimui*ril) i*o uiutuutiua or ma in rr?-en> ii. tb r'rrniatipg ni dtum to ctwU otto win ta# ittrittr'" ti or it>ci??ae ?>f that o?ai* ? hi rmn <t a'?*}? h> * lu'l mrtni'-y * a.aroe crop b< aautrsaeur rrg?) Dorks. II iatiur cos al.-i do Ur-.?ii WedilO l>> n.i at a fl obxb tl.o prnoii'-M ?' a run.. try ire mnrrd fruin Otr n arttt 'o aiotb?r hat tbry Lever f t rre*U*i or proo > r 0 i-hf dollar. Tbo*r |r?p.d,lHt?, ob> <oax a* tli.-y uv, <in prton.bd lo m<< t i rroix *xu'io^ m the uuu of van) u obvtro*? I e , that Hnfudiii. r if the cu'Mtrj of ? prr.Llry !a dory? tent anno tbo orbttlory ?< l,< o il tb* tmcka 'Ha ttu?, UM'. aoiMtiaw? ? wimbi eatmii n| irlwamti* obta!b*a f , uiea~e .f iu*a ore MMfeM M put nut a otfcolnMor. vttbo t i lea It I b-*ia; but loriuootof tnr the (uuotry , *"*b I rtltitlono ,*r 00 epb> 1. <-r?l HKk oud br -ug oug-ooe 00a rato ' t < r the#* *Im 3101 ??? tbeai | It- ft' n. f?ioo <>l ib? Bunker lo at aoM ?bor*, to fir ' n h iheoi'??* )f u>< irg I be prxiecto nt the oruFtrjr, ; a. ?! bti 1 i ?rfe? f r ih ? avix') K a pr-J? suUu rni 10 ?H dare tfc?- capita' ?< ill* c.csu> w? i- 1.< >.nii~> ruaol U lli 1 etatid '? ?nril#.lb< hat l?? ir-j o it tr.ocom !?.< ti . OTIrrO ?* the pn-?l"jrtt of lb- mu ti V. ttmika |.r? l?n r hid. tlW ?r- ?t TtJi r .* of trite ha?i ?? tl . | w no, 1 in on tp? 01 . r bautf *k? ftom ?r J ?*i.rr li ej f? tbo |rt> vru of tb' r 'I c?r not be norea, it ?i? im'wii it ruii '"iO r?i?o ?<? the r"> i<h> t. TIio him dim toil b ??< rtr, lo 1 lUwr CO 1 * v-trHi llw >1 jor .0 ? h> ?*?? OaOO, m m a ailtre of reii.ro for it* tx 'Ltf.zn "T bi? '?h?-r. It tHo otkor. Ms I Ml .00, ro ? r -.1 aoe of tr?ri>:? -tNi on rrvoi 'hr n eft>rk>t lo l!j? trarke; ol lr*W'> ^t. >0. ???0ioc ll??* it-*'rhrf of ? abtb.i ( *1. ^ll?optr?e tf-?r? nr?l ?????, to order toei.-ole ih? ten** ?j faifli ? r Irg i|tf? i irtl.a, o public *r*M?-ae? B na??f. r foi , ?rt i f ti' rt<f t a* 10 o f: i/w. sd pu'nw yj+ji -?> ? (A< f.| ?; 1 ?*? k.imu of ???) (??( ii (* tM HM, I (fMIO^?MiyMI Oapr </ r.poJu/tw ? eo r;<ri'. ?? rAu Mk *' } '1W?? t air vf I' l-nwr) rmfr'i-rauTm/t o^oraa !!?( ton ' mrrami fe ?l iJa^o ?/ *? i??j, A k? ioom ? ni Km 1 iHaetfMO nr (11 ?r\R>inic( 004 of ibr ">imr -I t>a' ba at Heirpb-a, I found that fnr onn>? ttn?" pro tnr to i*m <iawr>( 1x7 emmaott 0 lb* boat bod dw ? (?utitea n ttoo bill# to tbo exubt of ob<>iil two buodrud MlMtj iti orotMl it '? ?.-* j? r ? tk. The blito token re l>o*eo apcio ortaol rb'patrbto of rot 100 boqgbt 01 latr rate* onwr. ht 4rM uara boo at bntne, aooeoi <d by I1r?l o.arr boooer to New Orldooo, boriini but thirty .'a)?ld f' 0, and ><t tort ?*? L? WH m M tbiu|* that Mie Baok, tbtia fatritbrnf tbo local rnrroocr vitb ? . < h In I nj for Uie eolU r m tfoiopb*. bod to (top Una n?e of dieciui t ouroot io obulo, and ?b| f Wo ?t.l aeo b> lonoaii g tho baa 1* of thio oporMloa (tbo oottoo; tj ai 'ib<r itJltl Whrri it orr.n l at Now Orleoot the V*arl O bi \tr placed It opio Ike icarkrt, ood Ola par i.-e'ir hnj rj ii-uouy for t^r>ig? tnaroita moot obUto Ibe \c& ru rrttey at Nrw ijrkona oiu wfaiUi to par for it, b) ae'lli ( Uj the K> ? Oleosa rwc-r bt* ai*ri o< or a. dra?r r.pca citdtu fomMhcd t m t?y bjo f * igb oorroo t cr li . t Ne*i Or lev* boring t>?t l.tlta fomn trad^uieoo litre aiorHig b'triitd boyera ia Nr* roik? Ifc gr?oi li fi a 1 f oar iorotrr, eoc It 1* maoliaoti} Inpiiooi b'r for lb* No? Urlaoco ban to vo lam tab the Ijooi car " 1 rj ?iUi ?'.'-oh w |?7 tho Mmpbio ba>er for bio i*?t t"0 T?1? rori 10 ?et Ion* a that tbere lo oo? 00 aorkot ' ? Vmk f T Ml r"t ? btl o, OVPrpt M nimol run Tk, jar 0 f r*rT fff n a > Ofa u. / Wii?. li#'4, lit pr? it*- in lit y to*' t or A'e* Tor* U 0!/ mi PS ? an a .<nJ -in n+%t of <(<?.? 1 prr ami, u 'irai it cUy rrfar*l */*mt o**\ for rT.f Ia Irtff tAr n? fnm t fm.np?ti A tm ruth ? o rnte H uvi/aai *o m.Mour 'W ry-rakwi oomw* aal itaK w? .'ar.d 1/ Tbuo tbo Mraptna buyer 'i n ?? h'? ad it." at r?u> w or go to tmteoi as4 tbo book forolofciag llohni ourrencg ? lib ?bab tbo Ve.<Ur 10 poid fcl t oie II druoa to pr< wot t acii uloi iu*i fa> uoo tbe gUd la lu routto u> 1 ? it if..' btcerto o reaoit of I bo or g 11 *1 drowsr'a opcro 1 1' r tnr o r*|.iei>?t.B?eot of the imltl tboo OVtrujted Mar limy ro book nan kiop out tr. J pro'oc. 0 o<rr<i>olioo ? itb tbo nnan uf m*tol tbua Bmrttg oil tk<- rb lcmtt 1.: M raolta aud iieoe rotarr tr g. It , k'trrrr, tbo do 1 treetbg grtreo Du? oporaiirg n|<". tba U0J0 of tbo 'mitt') di'? r.oi ?*i*t, tbr Mi in 'hi* hnjrrr ?o<ild dad 0 inm-^riM-r tb r?i ? ti'leoo*. tbe ^l ? ijrhmit bo|r>r wnld U:.i* ? inle for I'r rterltog richwc* *rttb wklob lo pof aed ?iib 0 credit, la ibe book* of St* t?rl?ono. erjuol to tbe amouM of rlrrulalko to pnri htoo tb* ?)tMw Ok 1*0 iblo, to faror 0' tbo Mtn.pblo Book (Vfeleb mall re on' I'd | i*?e to rJd to rrploro toot uood to protiet ibe orco^tluo oood lo tbe (trot par fl-are) it would ogoto be to ooodni ? to t?ko <U??r b'lla ood furn.?b tbe bujer wUh bn?o W ret.r> vitb ohiob to po> tba (loolor It* bio ootmo. T>.u? ? cuiit be trifuot ao r^nll briua in tbo ebb ood fi"W of thi ir . i t'.r I'.tf. Tt.it, f.wug k> '?* diolorbiog MWIIwi norm lit, Mow 1 o da?o??o? of "*?"? '?* neri i.il nr. am 01 S?>or Tork, tb* r*J?-? ool"?o "* 0 bx 1 ia o t. u ncoiroct 00 of pablld ?*i0a"oc'iZ. 'i*2 prot?ry ei-oii ? tig, of pubiio m 1 "Uo ot toe h?,?, ,?,o?pttoo. . r-o.i oil Itioeooi to, oo t loroiog lbr? ?o ? _?*?* ?* * rtcelbito ojiop rotoo obd bill* is,, rro^itl n M? rVV?0 tbo 0ebtor el?*0 to pno *h JHet err , at | 1 nolHwg *"T" y < iki oa I't i4 eoa ( ? e??r .T> U grnw H?? ' ' - j . . An m tJkrer mKtrtfirt irtym Tii 01 nob of oottoo ? tok- n ttthP'J ft*r the Mke of II l.ia*.ail.a- fcr ?*?>? foc*0 r^tol 1 wtUl nttarrn Ui Oil la* o brt atapirO df t?o Molo It will bo ob^VTOd, bdworer. H ot lo eowry oooe tbo boa Mlio 00 tbe prtotooer. Tb* oortrg *0 ooatbto ? torn of eio*?r f*r iwat o* hi* ?nxur'a lilt boon "> "*?* I* obUla to- 'oobl c-r-oocf wttfc wtiirb to purt h?w, win of CHir-e bay, ana <r\c nmtm ^"'rt V. tmj mnii. (if pnie pro wrtl HJ?U<I) radaona. *">,1 ?Hui l?'4?U. U* UK faJIBUC tk Itljfuf UM n ui.ir> ki.d MM i'i?via ?r u li iaa>r M ( the traa *JI f"?' pr<apartt?, a i p cuntasy BdlMl,). m (.(.g) rtuo WIU) (tie dnnra? lap "(w (nm .ndual'MI Mn. " *,lu tbBr <atiaw, dnlorihlr Itirlrv*. rrm tt>c?e ?"*?*??????. bni .hiofa I ,orlhy J, ^ ir^z^ ih" ???* <*>? ? i IT ,1" d *"?'* la to. Hl.W, ? r* Ind t< M*>m 00 l^aod ?? KBMMiui ill atwclu ru?n ,? ?j .. ...... third or Ita rot'rr 1Mb til lea. It l? furit .r p^.v .1 -# 0*t U ru* Uila aprrir fu??l ohKll fun aWt or ih'a urw y> rrloo, it fori> oa)B.lb*nail naoouria ahall o?a..? Jul ? ru?h pioj?iril n li nruiivd. Tb. Ban* oi .*00,* .<*, .JS tb? rumiijo Planti i*' *ai *? bud, on Ui? ht n?ul ul rot-iid bbonnr.*, two miitwBa of apeoie f'iu<la, ug T imoxfliMt* liahHltlrr li rtr|i.sl>Baii'1 o't'uiii*, w?r? tn B.IUK>rr o? dolor* frotu tbla It Will >eae?o lory wnrr rwtl llHl tn w itnriiKl Cl'Oil BtK>u, fcui Ihr oouiitry n?r> l| ? oodtlub lo rvorlrB II, cf on* mllltoo or doilara. Bat auppoar 0*t hundred ihou?an ii.Ma.anf depict* ui rtrruwtlrc w<re returned to U>?- baokr far ai.-cln an 1 rp^cx- iuod* Thro the bar ?? would b<>i<| no. and a ha* 0>u!u<ni ?i F|*rlc at it) ? '?cm 'uudr, a*.<l I'mm' iia.>ilu-? la rircnla'ion H'd nrpnalta, by Iaw, ?cqii iwnMri'f bavr to be riduded to lour aud a ball milii'ina. f%r (rn) ooliar ibua returned to lb?t bank for rndrasptM*, t?-*> bank tiuoid r>e cw led, to orter to keep la hue, we Oollcot tfcrr. d. !*?* fr.>ni 'la vwlHflrs, A anil further tmalyna will *hnw as 4hrr fvt that tfea piople art- .oclebw-d to U>oe bama on bit* uiJ u 'U? Burr llati t. n biilio. & or (loilwa, wblle Ml" buu ?r? n.ly lui>bud to the p<?i|iin to the abapr> cU<t>?it( atid baik Botcc, tomi'b rix ovt r f ior m0i In j* (I doll.ia, Minwliiir a l??i ujo- of m<loi>u4 ?I rr lo lavo' of lie b(iDl>( :>f more thaa l?* ooor. Tbi* I*ct la made p-innlomi la order loKb-? Ibe bo'drrr of tb<- b>4*? of <h h Baiikn that tb*y curnt ?>d 1 1 </i' Id ret, atfli* aty l<?* upot. nifm, u> any treat, ? h? law nitury it 1 bn^t.uiry 11 ,.n rhx lijik u' rt<ocir? t?ir B'llra <B 1 nyrr ? t of d<ihl? du? lb?rn The ab 'Tesu'- mmta pot yon iu punwMloa of ail Ike Bi t* of wblr-h I aoi aifBiatBt. ar..-l y or own jTijrroout will trad >on to cooB'ude wbridrr Urn Bar >? oau lira brin fb tbr ?'liallme miiOftar* flora. I row rvv f to oonBioer I bo roaody for Ue rrttl Vbi* bare lore pM-TlousK n'li?T?ki to U vaouot N <irt r^l Ibat ibe ilmtcrbiBg oatM, abf'iwr r*ph<l) or wrno?l>, 'har'e uiwtr.iytd public ooaA 01 roe, ai>d w dririiK li?n<? u>? bouhi boi only or Mr ilaik*. Bui <br Ban r </ all Hie i.iner Mai. a, for re c!rn pi MB. Tbr rir It IB Bmri of ttr ebiei rjipi.r' jm? atf Iraor ban bi < o a bai>c r u?iwHrloa Again, lot It b? rc mmiPTt-d ibai rwy di liar ol kMocie lund takrn froj bur In j If ti.-k- It iii'orcary, ujo?r our la?,(ur the buil I' n i a;Ot luclreiiiaiioii ?hre? OiUan- m f a*<airHiiiag IruB lb? rlroujiii'K mroiuiB, aln aay too amall, at ? roiiiou* ntaD, >>bK-.o. U pdrsiaiMt tu, mual u>criu*at)r rosu.i id tbr tf.al ha?krvii??o> <>f ifce coaol'y. )r rbrrt asy mi-ifoi lb?D, by wi.icb tMa proat ?rfl rAB ?>? *v?rt*<.f 1 ba?r onti?4<)ored ibraubjmt la erery i piiipi t'f Tirv. ibat m> Diifit la i-?paale 01 cum )?rrva-?4 lb* It, a >d fn no 1 bCflia ? to jlre it 10* upiuina lata ttr only rvn-c.y la to b?< lunbd 10 tne nomrdiatr but irniporai-) tu'i^ uaiou 01 e| ific pa^mnou uc toe part ?( Our nabkfc. ]r lo. y co not nufiprod all fbej can tin la to flootmal tl.nr cruiallOB uMll ev ry imU) tbry baVH nut 1m rt abu ib ord>r to in Ibla they rami, lo | fea*r, ciaar all eiaroubia, ana wruti la aim wiirae, a4W ti-bfo.i) M> tbr alrraoy <*iBU?*rM prctibiary c wdn nu at tbr o -i ir) by oHh ciiBtt in tir 'on miliMaaof ibji-m*! ?rrH ?ur ibcm froir ibe insula. IB tn? oo?uiry I" ? I 0 bdllMKi U> fiai'U h?cb a prrmuirf Wjo will thwiu l.vud bvi tl v fiftuiiBfe f w who, r,ai>pMi o? to tiar? tbatr I rUirl I| nt b*-y, m ill <?? tbanxil to puroli ce t!' pr* prr'y 01 ibri' nri|()ibiira at nor (<iurth iu rn?l ??l'ie f If, h.<vt< tr, trie bar La Mirprcd i^nj.o.-a II) and who km Ic.o lor it in,! and par <? 01 nllvTlu^ moooniify UM |TK4l in; las do la lnvaJ'-uUb e ll.e. c "im {i 1 am rr <ot, find tair fwr Am c tton, tA? bn'Ja inn ami b* ' >hr liJU Ute aitlim ff'trrmmi and *? Bi inw# r?B>r to vwd hu return tn (*? /nrtc* mi rtrt, mm (*?***! tadk tt:. tun m ''U U I4i MMki m'ii rrdflrra Mr ft'lu (?l>Wl hnn fx Mr criminal jmnh.ate tai* piuuwr with aw hieal ! fbrrr?.ry tliun 11M1 u?l, crai pa> i ir torribaut tor tap | | l.i a, b a mrefeMto Tor to? im >li nirbta of hiB?r m*au I faatnira y Bint, and ibrae IB tbnr lutb can mmt | 1 bt 1 r UOchMjut ^i iu? aanxi Urnig *111 onm r Willi ; relx- bcr to ti.liarro, cure pud all the otbxr pupiea | or 10" mcntry. Tl i. tro, will oualila tbo bauka va I i xtrrd tb<; tea toillr^a 01 uidelwiums, h?o?iBg ikn I uB locbi i a 1 ;?? u ?? ^nuple o' tbe rtiaw, uid m M 1 to., (i vriM-Ui ibenseivt* an well aa tar propm By iorclbf obiMdNibs at tbia tiaic, tna.*> of thoir rrtdiioii wt.tiid bo imable to pay, wlw, II u lowod Him ard iufy itviAlmia, oouH ir? iti> is??i heir liaoilillut Ibat wo Id rrru'l a two fnM tx-baut ? ibe baara *T ttiof tbrlr t iHn-y wbinb ttiry ?*. n il otbuwiae lane, anl tbe proper thr rrl?f whirr, I0r> to muoh bord Tb> miuadf. u o y hub LV judinii ni woui't be tmm>,itau>, and *..uM ri>?. h rvry rlaaa U Booiety aid e* ?ry public uBtorp'la* lu tbr Strtr. No onr I* ir.r.re r|.x?rd U bank ' j?pr'*>o?i, to ordinary Utticf, IbkD iLJIsrll, b it r>tr?j.r<1< ?r? wri rtaudM r? onitr rxirao-d.iiary rww(Hli.B Ifcp auapminw 4taewrU I I ImiHra eo. |<ua, and a d?cl?rai 1 o it iu>r4 a. law, are ro Oil h riBotP d lo IB tiiui .< if uuart n and rrroli.fcuoo 111 govrrtis"Dla tti rr? 'a a * aieoi B'.'i "h . and r?v? Jiloe ? ih i.i."'a*y w.rld, and it im* ma ic ?r lli.l mneiiae of a jirr 4 aril r xtranrdirary i,o?-ac r a"- o?-r?naul ?'iljr drn am'rd. Tbr r? irrdj n ut br 1 r?dy , or -n>i e *ll to ba prtil^rd will b?rr b?eii & ft 1 natrd. 1/ it arra otfri. ??!*?, I w uki rortirt Uiat tj ? '0>ail n bo nirnio lo ibr Lrair alurr lor ib 1. 1 l 1 1. prat Uuru 1* 1.0 t bib 10 waii or tbu> .01 oiwnr . S r ar* IClIt "rd rrllr* H(j . r OS. Wbf abould tut Mr Lai k?ra 1, ii n ki . .. :a of a ?M trtMM-i) ucd almitt ha k ^t o. u 1 jil a;ipiy the tfUMMiyr I truat Ui-t lLr> mi barut:.* ,?ir>.ii.iui v> raco ? btaitrlvra abnvr tbur oi.> fv tm? ?r; , act ror tbe r??> i le in tbo*<- rrlooti.y oav* < t im.Ii.Ii-aI ard pofiunff HOUuti.D. ' I Ir true. lO<-re r a .?'6? l> iu ira u(*.a I n? b} lt?, lu CUM' .>1 iu?|? fckiiB ; 0 I V.'*. I* I til* puM'ty i iM'tml vltli lb* f rot (? <ki they no, ih* ?ruat rtrrt i. jai.rt, ar d cm ttvt uoM ibit it: ni ihimi m IM it f<f atu'i-, lr? rto !p>oi ll.e i?i *>!<?, IV'I) a?ar?iuftoo Ub i ' OT lil'J r. aire of kCI. ?, an J U>. r- Itof to Uw init io rt#u'''i ? fruru It, wt uld tiiwitu?j to reioaaa ibv i oal Mf (o rioapUuialc? } irat, I iiropoM* u>m,orary auipofc rUi bernailiy? Tbe bTb' fu?i*Hi<1iof to act for tbe ra Irf i'l l to* n.rrtry, by i>t>r?uug a liat oi l.borai, but pra ui, CM'ounw m o rrbuwaia. T? rc? To ctcck ftt a icax u'iia rate of oai Uuf of im im?rt, Mil ? To ftirtitrti li ri f"r tbelr BftWa rami luii t 01 rout MJ.icuut tor U>i or a ar j ?ua a i/l taa ooaa MMr. K.I I'?* r<-f irptloo v? rc '.n aa tbr cttaaa optcattag to rai -lor thou temporal y i teuiw) are ra unl T* . rc T'.rw I arc ?'v? ?, gf rt mw. w:tb m-JOl Ut? rte-?r, bnoirn f, .? I ilo, tb?.t I aui audi aatag per*i>aa tiitf aT'iuaiDUsd wiia tr.< 0'?fi-xa aaa -taoto of IU> ooa . , I u cot, bvwwur, b<-*i'-at? to n*poad ta orr rt' tana'calKin, atd 'a a-; aoltig urima my fa* ?karr of rrirpot nblitty t? brtog about tha raauiu abora Inn , in b J i i in- tU bnaar to M, TSr/ ruRKn-.rulljr, yiwr ?%? Skat atrTBiil, Ax., \W A. Ql AULi&a. MFSSAOK OF TH1' GOVERN OB OF BOOTH CAROLINA <;*!m mij or tin ^\ar? aji L n hi o? JUraaoBftA. Tll?? ? ?tn | bas trtnafiirfr) tmre oar fttra r?Tu r> m A. y ItHa 01.1 (? Tb* p ' )??r ?f, a-l ??i|i? ?. i it*, ui|.r*c? <-btri to art* wtfc ?ti ch i mr ? ./? . ? Lu.< D~u bk-aa^. , ui l ?lts.?-,h the cm?, Uoifc f' ud ? u i aia, ;? tfuu & afcort o m, yot wita T?rr Ul..#, ir mi / !?? i-a ntufl*, wIM tia?f to b.- I?*i? otW ?* altf . and Ida 'i'ii o ^/op wt??, in nr*ibabil't ? , ?na*?i# Uk* p i?r ?ir to it rt htf ordlaaiy Haai'ii; ? b) br 4.04 a fcir as r?a j. 1. rat vf pr<-o r rail in* at 1 p?ticulaiiy ft* k"< btaJlh. wr fonstd mlw%, ? a n il im ? ?.f lr< a ? (jtu- ? tfw) L. ia , and *i?i g-?l?'ai tiaarM and Mr* rat m^?a Md up wi lb- gr?*i nr >n rrr? tnanr* Mr ?>inb rich b ?" ip, ia Ii-waIit h? i'j. ui a. And wbua wa? -' I ' ?|? "< ttu hjiU itob 1.1 d i.r???r, ami lavotu wji at'- * M odmrn taws, ?t '?ii '..Irr' tlat wr, ix>, ab d apna wod wa ?wtai'i t:? la Una i-.rtaM of uur ry'a blnorf, aad I ,-'?i t ? tl ? ? jo n> to piaa ?ud ut? aiMfg to psnwt o?r u??, to 1 rt*trt' an to .bo 4 ell*" <ir.co iC tlw ?Mith !? rri.T'.tu* f 'f U ? "lmpr.iT>orf?t of tto# port of ijhwtee ton. U> J the drM I'l t m IM Baatib or Ualflt rhanMt,'* If* I?Ki?i?tiir? IU(> MS aop'upriviioo of UDJ.QQ, ???; !pr ? tn?. rraaco tbi r? (??* n*ainK o masuwiourra M ?ii|*rir.u.i.<' thr Wu.k, ?d a?r<c I to by Ootfe bocara, tu Kit laid, ao<l Nil crldatUy tb? la IMM i.f to* liriWalan to bar* taa ?wt o?rria4 < n, ba * if at px.p'uMad funda tor im purpnaa, I took Um i> <v t r hintj ut appniotiaf nRaamwior.rr* to aupar ?stoat Ike %'xt , ana at kctod thn?* tbat ?trn aaoird la taa ra port of the oxaiitM'- of ib? Uonaa of lUproMataUraa cahwha imujra la ? y araati n ?*^e I rrrom ??i.vi tbat a raall ?rpiufiriatioa tx> aialo to pay t!to tra?> nut ui,-u?. a af i?r. 1 r thr<? of ux to<*d D>?i. of ?a* fat?aa%a, 4a alrt 1 Ui |?> oa a ?*H to <*iatr lar tbo Choo aw oooatrr aaA rf (?rt t- tbi> tnbr or- tbi-ir rrMira, b nitat tbat a fb?W ?Mr r? jot t ? If M inouot ibam to "tuof" W, at tu aa W p- ? 'at ur I l.? ? UI>! b**t ? la?p!?inW>d rh? a. i?r'iv*tl?wi f.f ftvr bnaar>-<l dillva, It pTntr^n'rin* of ibr m lna? i ain) prr rurn r" bc?liw?H at tb* taat awtoV*. **A bwa< i>iac. 4;ia eraiiitioe to be drawa fr ?a tbnU'????r? *7 *f* Ii dl at. A?fBt. >t ivraae t? > -aa?f for tna to adr?oOa W* a r.(*f < a*i<f tli* a tMagral fotxl of ?*>? Karoitira l? latimrot. ai d Vi r>. J Rlor, la-tiaa A???, aaanaiaaiai toy Alua ao<i J<4-b EUtrrla, two af Uio obirfb, *?rt*' "? tfcr lllifJalt ail vl-tt "?-? c-.mb'.oo tb* 71 ?ja oroairt. ard ntprwd to th* >*i* a* A*anat l a^rta eairly A.iaa Harr* oad ano? attor bia d<?tlr?l'in. , b*t KAwi?ortato<llo| U?a gr*ai j<-br lUrrii waa .0 r'?*d witb 0?a? aa?r?, aad ia* r^ r. ptH-o I ? xrt with, tto.1 ??? toaa wr t?eo *?ib a flaitrrtaf lotto* Job? trlba, dr itc.aa "?fc* trrat alrutM"* to b* ar I '??J faa ? r%?nrai to oai oiinuy ?ni ?bia armor t baa b^n ao fairt ?ol.-wM ?a4 ,nrrff.Mt by tb* Irdto* ?!???. tbat forty Miraa not 4 b#flitj fl?a?f J?* lodfoaa li?h? la lb* aat oa ta taa tot# bat* afr**d I ? rmaow*. ?.<i b*??i * nn-t a pot thw l0flM. a ue-r.*** taa ?-naw Oiwrm, e? H??loa ?to ibo Cb??aa r.atioo Tb* <Xuw? mat aa .^a am II < way to <lrt?b?r laat. aad a.u, . ?a an la far mat on h^a I"-* ? rwr-i < ?< Of o* ' tl. Ir rl-o iai>. 1, tat 1 'o?a tax '.puiiro nf tb* fat taa *.?.?, dartrat fr-rn fr n'laal n<ii rrralfcwi' with i|.? Intotaf m?vi, wi.ra la ao i'i 1 aaa a hi# it-iuM but tft?ir opti'.oati.xj baa bmi favorably ra ? etrwi toy tl>* IV-.te'1, a .'I i:t(ia-nabtp gr% itod to tana < r faTnrablr trrma. IM *r ran ? tf^ t"at wril rajnyrit bj i'k aini'Wt ??n?rt luaw a tnh* Tfca Ontia'rra <i# thr t'oit*d .-I aua mart- aa apor-"rtatl?a *f #r? ib?u*axiil 'ortarf ir ti? year UM to mi t? i'?? lla 'iwM ltf'a*a hat, wr It wa* l< t na*k * ft ?? It to tb? f nrrti a?a*nry in hi'y, IViT aei 0*1 t w r*r.l witlv "t a rar .Hr-e by (liifr ? "* ra r rmc 'at .ii at ttoo I vt ? ari.m ? tb ?i aa <-ep- "? ?* a* ?a<M. to Unifrra* for a r^tppmprla'THi? t j?i ? '? 'm wtf rfrawt , aMf ?a air?a? lon? ta Kwith Cb -?.?!?* ?' ? fare ah ttoe b>- at* for lb?ir rrri t) F"b 1 ? rti?^ turnof'ar * the aia't^r tr ton to "it d.atr; ' .n % d }?? r?r br*tjs1x* wtortb-r iuadi < ar. no# ba tfarwl ta - l!b?t an Otiirabir aa r-Hj. rt KT ?r? oam nc:D-T. Oarar ? t ir?x>r bv, ta- r1 ?* April t*??fn?? to air ba tatpTia'toa a? atatr ?m^i*t VtMocia* ibr laat a>a*lon tbe I <-*a?a*r?* ta#. ,-ftloa ?r?- aotHiaa? trr ttoo niti'il war, a?" Mr l .'wr anpo'nt*! to All ttf yot lb* appr |ir?atloo for bH atfary aad wir'aMa aaa ?trKkra "J-W 'tot ATT*. *??*?? bU!, aaC ba had ao aitor

Other pages from this issue: