Newspaper of True American, March 18, 1837, Page 3

Newspaper of True American dated March 18, 1837 Page 3
Text content (automatically generated)

ý70VELS-Cci ril " 11"; "t, :'1'l ·il::l." 111 1111 N IJntr 3 ; 1:r\;iil W iln .\lue, 1)e Vo:,'; The ill; IIiIJlei; lirelinla;The spy; \l V r.,a n n'li' li; Ilcl·iiy t( n-tllD tau; '' ale+ of he llI uc1e; "Ape', Veluniia "; Till. fakir Brut Ceec. ciue; '1'l~ll:l~i l' e t;.iled; ll !'h: l.:.I nf lu11 Lt lllt l rl I:. IiIIP. 31 11 111111; 11`111! \ll:. ;u; Ilal il ,,(:.; C1i; llnt·; uy 'lr l·.le; S!l: 1t111)(( 11f a Pet f' 'at, n; Readout ,shot'll: ; ;\llkr I'rt·ia llu; 't'he tin·e ul Ien;;;;;; Nuts to (,'reel.;. hr )iiali e l I, li r; (thee 111l 1111 it nener;'Pa'le L oli'li ' Il il'; e'"Id,;·;~ h I I-illinhel lll ed Cnnrs. r-iue; ce ll Cei' ~r5e.+nfa l 111111 o e, 'i 7'm so uhiene rlit;', l m; I 4 2)'r'CII, 12)212/.2.) 21 t ";, t . .....:L I'UlI;i.lf \TIO(.\:i. Q UIr II P oithti:m u - [la ,cr., of ;Le l'i - 1 ik (h '1' 4. c.; a 1ll6'ilx ' ;inio licfh l record 1 22 th llol2llim" perils, a2v2nt2res nodl p2 rti2 g 222u1lions (f C(,2 l spoli.gi l 0 i e e'. it2 d 2 Lc ".11' z.", Ilhlonlical Alllleoihs of IMy n i T l'me. I'(r II . it, oni 172l to 170il; IIprt 1 d), ftronlt 17 2 12 7 2 i , I, ' Si' N. \Villiam \\r':lx ll, It'rt. 222h1rr rt 2 1.' t'I - hln1110s .1lenrsfe Ilis (2Ow, l2'i. 2 ." IT2*2 ciaved, and li"l salle Iby W11 1' :.A', f .1 7 c .or 1' ' tI n 1 1 1 1 1 1 , , .n I ( ' un t q I NI0W' L4W l)o)2KS, "., . .. R .1EP OR' I' of rutca ',i 22jul .d)'2i ) i , 1 )i: t,,! (',22 I of theIII Ulnit,,l SItaites,, r t e I ': tn1 l)irl- Ii 21 22n 2 2l2w i ', h'v2 llh ,," 1), ( 1, ,ill 1:',,1 . t 11.17. A '1.raa2'12 on t, l2 n,, of ,, id.12) < i~ 222 22 'mi22 '2 2 ity, by 2lil:hM,2 l' I V 'l (;r, :;h,' I, : 41 . 1 Die y ie is I' .!2'2 i ilo i'y '2 'r2 o t2i' , 2 .t 2 1 4 412 ' 4 " f 1' ,u ith E d it. ,o f th e I 2'21 2 ,' ,, -I , ,I . ' 1.2 2' !). u n M.D. JuIt'rr2e0ei' I1i22 l"2 Iv marl h . 2,' 4 I~ .-. 1'i . 4 Il. El -if.l I u' I, : ... .. 2 :22 n . t1 s .\ ,.r .'. I.I. tlllt 'al 22 '. ti-2 i I2r0.i 2 I I, 22 2 I2 2 2 2 2 22blic. 2, 2 IhII h22i2l22h'bl 1,',,,'2 l, .''1 2 I. " Ir ,. reception fo, .f . 4+isher' ill 2 h2 ,.,2 t2,12 t2 2 ,2 ,22 , , i22 h o h a s . p a rc d uuI p n iu( l 1 , s I, , I , 2 lll l i2,) , "h i " end lmlstrari'd suppli' d h h , 1 'i . r l I': ~i.n ,- ! ':.r is w el l sto lc k e d 1 ii rh ili nhl,- i t. f 1 4 , I ' - , Mladei,-h , &e. &r'. .1x o 1. Illl~ll l" 44i,4 1. ' li- Ii, I ,ni 02lre, he r2e2r,, g,..2h'lcm. II,, I ,," h .h.22 22..2,22 ' d h; 22 w it h t h e , I ro ,r rl t o I h, ' r , ,- I r , 4 4 . t o straingers h1 . oublh mcr vr l l , I t onne and la -I o I b r i. el 1 i ll n -.u , ', h and lltey sll rll2'2Ii.1:h, 2 '22l2:l.. \\I h ht 11,' ' sellilng frihlT hli; clnim,, Ita I.,,-r(m-,it I. ,I,,,r, h,4 ',~",. 4,'1 augges2t hallith i-+ I2r2 '2Ir,.4 .22 In ,4 2t: I". 222.'... of rc'll'2ar h2llr2 toldl2 2 101l2 i 2)2222 . 2 ' 1 .4. )"" 1 I; 'r I 4 I1, 1 .,I.ii, 2 orlhlde tolid ennrli'Irl . .\, In 1~ .". .., h'" r I;.: t.' Ihi. bill of fire 1444 fr irit 4li(l'lh11- t,'ir iti II I:4 erre0 dhin t 2t 2l2i2'fi 22 I 21 2 L ." 14 "2) , ) Subseribld t1 by Ii-; r -llml'll,, ", ". rii " .i n'l! ],' llt44 this 1nt2tu e. 212 2-1; N o. O ('h:ilr0. 02irl .\,w (2 2222 ,, 28') ] -."I, 22 N sclhoolrs, and i; flllllt hlll· I I "lhdil ,r "I III ;:", " Ladies alnd Cvn111'4rnh :"re invit.".1 .,-II ll and 44"."ll4ll '' 3the saylstle fi n 2 t~' h ,.n- 1,,I Iv.. L£, [,12s 0o.s or,; piven itl l ""I , I,. " ,.; lslil , i, li d I' of the til. 2 Ladies 'v2 2 o prefer 2 can ,:"44,4 h.'2'2 ; at l'2i "~".2 PIrahlnlsl n,,n_ f)u.r io lll< 4' " - 1l i ·. - j belivi i t aly 2i2 4' e 44 r ,l 1 I, - hel t i,'it his uh"' ,alo'cu :'-.,h . i bh ;, 2 2 .... , ',, d eo.o 2\,o 2'1 -)'2 - e2 : , .. i 22 t < ', . 1 2 ,also, I2di22 ( r, 2 ,r 1'I, li -. J. r'. l ' I )I . 22I '"' - 2.. U 1-, ill ll 1r w i I " 1, ,h 1, . orT sn le' I ly2 S.2 , -I'' 11 2 ,2, S 'L2a2l a ud4il -, l' , . U 3~rl .-61 111 :'bs, , "I'.'.."'r, . I'...' 1 ,it 1 1 til l I ahooner Wh'hv ."4. , 11. . ,+ .' 2 'arl " 22222) ''2' m arl s&-. I+ I ;4 1141 _ I l "l !'" LL -11- 11 Rt, llll, ". ti . , il , Ik , ilt i Il'l':-r 11 t1' 42,2.2p) e J )' 2).' 4 2I' I .h' , 22u,) '222 2,2 2 '2) by m-rli . 2 , \ 1 1)1. \ : 2 il': F"- 1II,'a u",u d . 2i2,-2in -h .2. Y 2:u, 2i' I 42nnrlt 2 1, \ I M ir, 1.2 1'4 , ,, ., art 'ill.41N i-h~1~hK.-t 1'"2, 41 l I., 2ill ,:l 2 '1,I 2 ' .C-ý,n] ll. Ul' ,t:. k I,,l ,', o4222l2h2 2 ,. ii, :,2 h' , . T I 1 IIi • - .. + , IOT Il .1 - rm 32 ur1) 2 t tl , b u I 1 j I 222(2,)4 8'' 2or a . - lat- 614.l./. 4 _ .1. l , I1 1 1 Il;,1 ') .. .1 11. 11-,Vlr hui; - \.4n- ~la"' :; h llll<[liln41ds h 4 4,,I "1:i .18 U.I : I,. (. ',,. \. -i, ,22 '.,h i I "-t 222, lm2i '2 1 I, 22li)2.2,ri l22 2) I , I2ll.' l. 2 I 22 N . l , 2 .2 I2 .1 1 ). 1 I IIII\ 4'I I: &., . frull2 i ll2 , r m k Io h' kli l2- '.+ I 2.1 2,if' i ii, 2i2i n2, ,, . 22 a l t ..24 2e 0n2 11,2, 2 4 li . b 322l. 11. '1 . 24 ' . '(l i , I, 2121 2 111: 21 41'- ' 2 s,141 0 r2 -OI 5I&hJ-- l P( . ! ', 2 1 k , II 2 l 1 8, 2 OI R "!, (I , . I i 1. ' , II 5 h:1T, ,hul 1 t l4 In t.\ 1 . a ' : .. r 3. 2)2nl a 2221-2-2-2 0 r ' , ;,,4d . 2222,. '212T 2222, ' :R . 2. 1. 2'IIO )II\2 I2. I.2 2. ,," ii. ", ,,'4 4=t,22.2. "i- ", pu8 tl"p (1'l lN- 4 Ih'l \] '-t 12r4, 21. l..', ' 2 ' Sil L' 2ll ltel d i ' liN ii itI 1 i. .1 I: & . I , 21"14 '.):l \,, "l(,~;11(0 li tki\ a~ ir.i-, s.. N!.j i rs e - hro(;-le 2t er 2 "2 u m r 42)2)2 11'cfir ' 'h , , . 1.)IN l . II1 4' II 8, 1221 ' rt Ihfl '2s 'li 2. i l. Iiii i2 2 1)' ) " 1441lo II:rF & I 22\ t 1o 1I-h.t, ute lo T -h,,,,it. e xe.2f, 0t,', )2 l,4 2 ' "f" "t r22. ( Mr-i n ,, \Put ' lp ,"' h ,'h' lh r ih , ' \:t37P . 811Sngfr t r \ Rk1i,4r221i . (i lii. 21444 121 ,l u I 'll . '))1.h1v411l0 ',0 IIrl io o i Ik!.ll \.tTr IS 1L`:)\;.h.r It' lh-,t Itf ii.,n'4 . 1 I30 \4222' & 22 I.."2I '22 y ' 122 '20. 'o( I40 t. 'l'L''2 2222n20-0')- Ivtw~(I 224'4ior |tlht.k 23422 2itljv 'at 2,)) i 22j3)re 22ed iii[f \ 222' h fir';: BF;: ,9Kitvnor:. 1'')1,. ('V','l'.\?.\'.>l[ .AND IT mcrl'ni F. '1'l," uli si' nnr t 1ý1 ru1:ý·11·11 (· Lrl'·!l1 ý aýýýý--+_.ý toi!iltl~·tll·~l'(I, l'u ( Ill'Illrrl=,,,111 l:I·.lli -iv . srI'( l IN 'co, I 1i 1 J 1, Slrl'i l .1 V ' p.-a l :. , , |lit. hi_. -:Fll err 1' f mlll mII II·I*, lll::·I i, u111,) l, h)Jtoar!! L [ tq'vt'r I ' q ol+ I f I ,, I.'' llir,1 lh l ý\:] III·. , t 'I T:1ýU,\', .\ \'1',"I:1 ." 1('(). 1.'IjK I I'i III II IX IN Ih~y ~ l J I ( lilt v i,.' r ' ii-I " '. II, i. ` "'an 111 h l ·: " !iit i' lll "_ tt:l l t'l-· t ý: t _ý ..'S.ý - -'ý''' I N'i X1 \IN N X u1:, 0II ) lul l' Iuh ,, 't , , :I t ' I , ', . ; I, ,' ' lht ) ,,, )ll.ri: , uu:I e Iheh. 1, ,! " ~ m re'rr, ,, I ,1 r , . r: ,1 , I:,, t~r 1" )11 I,,,, ;1 hil tim : :.!:: p i[Io 4t c;v 1' ," ":,: il III It II , r. u,7 .1 \ I N I A l 1 Ni I iN, 2;ll ,. , . , tl')I ..I IX l, ) tr l +!. .- ,-": ;,+ . ''h,.\ .h,:"'!·h,);.t ·' 3U ',;I llhnl "lii ,Jtw t - - , , tr.... 'r, ~,'ill h',... flr l : €1. ..h '... . . I. ''l:r~ - - i i I; & . (' 111(. I n'c "!..L. ii .;. • ,,1 . . . . I .'.. . ,1,,7 , ,- t. t · . '. I ' '' ,'1 1 ii , 1 . NI, hI i I li. .. I. i ;i- - v-11 iii I :"I ". 1'. " ," 1 , ~ ; . ilI .`( ! ,'I :, J,. .: -:,, e l. ri; lc "·· Il " )I I, I, ll.:', I .\ l t " l 1 . - I, I ' 1. l/ it 1;: ,, , i" .Ii' . t,,, t,1.,! I'.:-IriIII.II riX I! .l" i, 11"' )'J 1 ... ..II i) l ..... . 11 1 1 I,,, , : I,,' ,,',,, ,.i. ," ; ';1 '. _ :. N , : A :,IA , 1: lir, 11 !,r, l i",, ; ~ u 1 : '. ,1 ) 1 1 "! 1 1 .\1 1 11 TI h ,, lu , ,1 u !. i . Ili , \ I' l' 1 ,,,; -(1;1{ ,1 I (;1 I ", V <l .).'':\ NII X I rh ' I..'i . tI '. 11 " I. N I ' It I .% 1i,,i -,"Ii (',. 'I , ' it . i I' ' . ," " ' ' '. "· " ~ '[ " ' "" ' .: ,;~ ~ , : ,. : _,J . 3.-:.. - r. , i~ r )- ,, ,|.ll l 1,;'.r,9 11 I l I di , I L' I IiI i v, l:II -,r: r1:1,1 ..II i~:--l l;l .I I 1i. 1" 1:1 ·111:1rr 1. ) Iý I ',ý ' • ,i," r ", t . 1; 1! . ', i f',, ! ~i /l.'.~i. I .,,il :,1 ,-, +, i' I 1 ;,',,1 u:,I',"i, -' . , .: ,",!i` IN r1i i I a ll fI !, " , 111 s- ,;I ': ;. IiI I t,!.')1:11.1 , I , , to ' [) I hl I Ii l:Iiill 1111, II "',,' ,r1','1 ,r f r:, . h . , ,u -1 1 t, ,, , t I,) + I~ :". , l -I , II .'.. ;ýli I i: ii-, ' 1 1 I) ` y -1,1'" 1.,J - Z' ,, T ,,I1,; . .,u I~ ,.I . f . t." ' , 11Iý-,r-- "-. ..It,, ,.,,,, ,;.... '.. , ,, l 1''i _ , - i 1:'..i , ij' . - IJ .l ", I " (.ý `1 \ · 111,1 `, ll ,. 1('\\' , i" 1 Ir . u t 'i Ii I I', "'ll, . I1 I '.:. ;' .ll I...II ,ii , ' l~ iii Il 1'11 1 it, 1.1 I 1 ., I+ , I.: I~,, _. ,, , , , ; ., , .,,,1 , I I ', .i17 ii I I'. ,1, 111 1, "1 XX'1n !lI, ";. 1`1·1·lll ·((t· illl· I II I..' '"11t ý , 1 -.\ \I1 ,\\ I ll-;I l'' l r),h ; " + ,r : , '~I 1 ,,1::, r 1-,1 ; ,. t': .. l' .'-i , i ',, " 1 t, -r., m + h . 11k, 1. I I. ),.' . / -l l , }' Y ! 1,. " . ,1 - I ,1,1, I ,: , , ~ !,! ,,, ." I )," 1 '1 I -f ý ýý' -ý .--: i ,6, * 1,1~1 r 1 1 r1 I i ll I" , it ,i I i I I. , (I i I N , l {)i " k ' t 1 '+ ) , ' hl ,,[ ; . .. ..I_,,, 1 .... 11,1 1, 1,' , !',j;, ,,i ) ;' I N . i I It'( l~ ll h;t 'v I,,,,' 1A.1\lI', ' 1 .' 1,"\!.t1~ I1,1, ,\, ,l'', 11'"r~.~":'. , { ) ; ill I[, '~ . l ' 1/ h,. l i ` . ,, 1 ,1 I~ - n .r , j I , . i~ :' -,, h ,, : ,i- 1,,1 1 , 1 1 r,i ,, h 1, T L,ý ,, , , , ,, , ý i, .\ ~', , 1 :'.. 1!111 !~ 11 - 1 11 " . i, i ~ ~ ~ I I! \N.., 111:1\, ili ii t" ":.;. 1,,,.1,1! ... I )+.l I'I\..%" I((I. --.+ 1 3:T %. _. - ,3 1 ', , 1 .ý is ,I" ,. ,Dli , ý,, 1,h r, 1' l," Il, u , 1.h ) ,1 ,, ;: ,, ., I' Lt. I+,, - f I "~ i it 1 ' ' , .1 I ',n %I ,,, 1 1 11 i H I ! I ' " 1' ,l . . 5 1. I \ I1 .1 .1'; .l - ., ~ i ". ., 1 {. , , . ,11 , I / ll I'~ I _ i . "~ ,=j _ ..-+ ,, ..... . . ,' , ... . ....... O., 1,, "-,. 1~h .11 1'h ,,, ).I .:Itrlr Iht 'hlll,, l ýt I- t,~ 1 -~ - :),,,, , , ,111f1 %] 11.p 1; ; iif.11 1 '1)1; i~ I "X til 1:- p,I, I + u. ru' 1 1\ :!11', 11 l l' . .' -+'+¢ '1'11"" 1-I'l't.' : . 11\ 1 \ 1u :(1 ('III' :1 .,1.,, , _ 11 .,1 1 ! ,".r . . . . .. , ., i t , I ', ,u , 1t ,., . 1 !,, , r: 1, 1. , I '~ -, i I' 11..'1 ', h i + I' ,. I, 1 ' ~ 1: 1 t; 1 ,1 1 , , 1:,,1 ' . t I .1 1, I i1+ 0, \ ll- . ' ,'1 1. \." 1, '+ II - 1' 1 ; I' i \ I.1.t L 11-- k " ý :ý I' ' '1'1, ' a ,, , I d I b I "u i '' [I]It I"/ " : . , ' ' : :- I1 . - ' :,i1:u ,:,.I. "- - . 11 ~- - , 11 , S , '.1~ " , 1 _ii ,i- . :11 III h ,' ;' , , l i, "i,, it r ll .. . .... . . ...u 0 " ,: !, , !, ,I 'u~ .r l~ r r 1', 1' !:'1',,1 \11, \' 1 ,'1. .\i , " / `, :r lr : r 1 r! r,~ ,. " . ~r." ir _s. t-' Pr l ci' "t% '1"..." f: t I IIIlmi: t, l!' I1I): 11\t:l 11, l "tl \ 1. 11 S I,:"i IIn rlo i A . . _ '; ý I, o » :S r n It li, I n u - r -o t" , I~ ~r ',r , t z ' 1 it[ TI " nhnt."tI n r'. il it r! "-ll I [Ile ~j%: *ol ''o 1d , ll"o r . :lr . i 11th! { r», 1" fir; n!, i. I~.r: r»,I 111.(-1·.- li., Ijll"il 1· i rlilll 1 11· 1 :It;"t\. li'rr 1 I 1 ·· t r 1 :.I ;:II ti:».:· I~" i-.\Irll t , ilh 1Il hr·C. II nl ttl i llll Ijl Ii. -·I r 1 'I " rrn ~ i , t n t o t I t t' '- r it li , r r t n , 1r l iii'I I lt tI' , I.' ,rr< t \. ii. tath n,,, ~"r. ,.I'I1 · , I rr. h". u:,,ilirll to Il~nr tr r+, nll r.n, it Il rý , t, ll h," Ir. I I li1· rlrl Iir tt ((tIIIr Is Is l 'l- 1.l1'r. Ill~il'.ll l i:, 11 .5.r 11',I l.lllirn iiliJ s il . z. -_ :-l ··iil' il'o) litn\ II \ r. '11 , " h 11' ,- in I pý It , !-lllljl l.· lllr: II). :lil· JII1 1:i· f)\(·l.ltl III1 Ijor Au:zrayrn ruav. l 4ut N:i':1V O{K. , ý . :,', ,.,1 ', - ~r i1 , 1:: ', v;,. , , lt S\I. ' . \)ill 'I:Nl'-.Y,,;.lt.l. 4444 4 it 4 "4 F ..!':; I. 4 ', ' , 44 "44 '4 '. I I' : 4l i. : 4 114 l ,' . ill, ' i l i, ,..ll ti 1 .I- i ,lll t ." ill': [til·'.l'i 4, ( I, ,',1 i;, I',r~ov, ,,]: I,,,, i'lurt ,ti ,I" I".l.!: ,) ' ' ., - . - '" t ! .. II. \I. 1 , T hI,- l. .l ,-:. i I' f t . "\11 . ....( - li" . ! 444,44hiJ+1. , t' ;,',, : T . .i .h .. ,. ... .4..i 4444 rl!~'., il t ti, ..4'.4 ,,4 .(4 44 '.l, r .' . , 4 - 44If I4 f i 4 4I.4 -., 44 '4h fi 4 (4.k , - 4 ",4 1"N, 4 4 ' 4; 4.h "I'. h I , , , 111 .. , 4I 4 . I I, lll: i , I !,''''4'' (N I44 ',~ . 4 ,.44. Fo 4 4 ~ , 1,'1/1111.\I, f ,,: I t i li".1 'l it-- . I 1't-. I " 4;. " f " 4' I, ' .. . I' ' 4 '" r 44 44 , , ill Ii I\ ]t1 " .' I i 'i , i , " .ll ,11;, ! 1 1 '. I 1 '.t !;'1'1 ",, , ,i ' ; l , iit," .,l : "}-r '! Ti:: ,, ' . ili:.. , .,i,, .4 1& I r {r 1 i44 44 ', h'.I , t.'-..I tt, ,1 1 ( I ,I, i I',,i 11, c,.ill ill ,li ) II,(· lll ill ,l( ll,. , '1 I;; ! \ , f',' l r ,,1 -, l. h ,,,.IIt i: . - _ I -,,, Fi ll : I I ,:, l', l ;, , , , " . 1 ~ < L , { .1r." ' ' i i, I -i t - . i,i it', " l ' '."" . i I I ~ r1'l '.ltl] ( ,'t , " . . r4 44 r i h ' 4. . I I , II I '.,i 1 11 &; AI .. ..i] l - lt' { l,,tllll : ·l,: , t! [ n: ll l ,, . . h'iI , ll t )l ll ,k Ii.V " 1 1,l. - I1 1 ,I ,,I ti l. ll i :: . . T !. " -Ir -" i , ,.,tt ,,,', (('"4, ,"' V f1_-, I -t ' t .i '' l., it , To lt ,, 1 11 h Ir I.ip . ih ' n l , r , ', ald , 4i4 4111 It 44t1 4'' '4. " I iL 1tIlV l llL . ' ,It l S, ;li-'t - I': ,. ,. ." l )lr - I' 4 44 ' 4i4 ,'' 4i, | ' I4'4l4 ,l ]ill I,4,,444 4 . ,,1, "hr : I'. 4 ,,. ' l', , 11 ,4 ,f-i , I. 1i '. 1' i t \,! ' ( .-- . h 4.I ' 1 14444444 4 I',4 44 4- i 'f i," v I : iN I 111 : -\ -.l. I_`.:)'.', '",:. :. , ,1 " JI n:,", il;, I, It. Ill /ll- u ,:t! \ 1 , 11111)1 SII I, .h I I o !;11 1 1;I, I" , lm ,, :1'c· pl·111 h. l · 1111· I lllllt. 100111 o tl--~ I~aln* u 111,1, lu 11 l1 .201 1',.4)\,·! I1(') Illlllli~ 1 ii l ,1 (,11 11,1 t. . 11111 I I Ili III; I)'.' - ' ,"- t, '1'111 - I'Br:,111n r ý( I. ( )I 1'11. !11), !:2(1 l'E. ti'itj i 1,:," , r1, Iý~ i~! ,111 ,.l 1~ r l11, n ýl I.: ll~i ·J it] -n111~;~~- illlll 1,11 '!"::, 1 lad. !`111 Int. F(;Ic I1 I :,1 1, 11 , 1 . I I N I 1'I,.. , 11 a," I:,"1, 1W I ') N I X )I' & '1 , F Iil,",! 1 "I { { . ' ' t i ll , f : - 1 ý . ! 1 1 III 11; \,! I , UN ~i I I II - -1'XII 11 ' : I '1 "i 1111,r1,.,- ,_ ý,1. ,1, It r 1 111 III XI I II ((XI I'* S1'¼ 1 11)1 Il::tt -I t., 1 IIIi, : Ill ea,: r,1, . nt: tIl1 r" It,, 11, of 11'0 ha'- ItI) I' 1" ~ III, I. I , . o 11 o 1111 I" 1 1il 1~1 - DI , II~lllll··-ii-lll I~\ i;-?1-- (·i· 111111 to I te1 L . 'II i I' II It.i n1~ n. I i' lkt .111 II1 IN'V I(111 1'1)11 \1;\1' Yi l N o(I ',n "r,, "r. 1 'III'I>IIIIrI 'I) 'III' ''XI I' -h l -I - II I .L lo l lll(1 1 11 ( ~ 11 1,1 1,. II ll , 11 11I," !;'": :~ 11 Ii ", 1 (,lll 1;11 1111., ''I' III,,uui~lliIIIIINl 1. -11111 'I - I '! )I1I 1 ( i' I Ii . --I - I - - " I 'I 1'II1: > ii' l ri I ,II 1:1 t - J im, I ,14 I'1.1' -.. 1.1 ; 1 I .1I: I I' I NII LII I, 1)1, IN ! 11 I I:IiI11IN SiI.11,1 -' Ill W '11 u CT?,u,1 11:,11: T a I I 111 . 1 a o t, "" tol 1 l' I ! ), 1,,1 ,1 lit, I'rll - I t ; I .'' a .111 h n; r 111 11 ,( - l , I.0 . )Iq. I 1, V I 1. . ... I ;t , x''' | It.. I. i, , t .iii.1.: I h,,,l ." I" N ! 1 1 1;1 , - • - . i . ,I . li ,' i u l I . : :.'. Ih; It. r \!,: . ' U .\ I "r, ," :0 ..'l;.. O. g ,It , 1. , F ) - I: 1II. I 11 1.. .1I y.> . l 'C'I * ,' Ix , P lxx x' S ;t T ! c^ \ 'I," ~: 1 I11 (,I ( I'il,:L(( I1 - 1 b cti ll b i' , III , : , l .. 1. 1l1 . x it , xS ll .il l ' i L l i 1 1\ Il t i T h, `1' : \ t-o, \ S , If ol y 1',. . l - , I il I h 1. 1 i l . i , i! , 'i I ' . 1; I. 'I- ,II: , , i', 1 " I-,, . .,,. .. . . '1 . ..11 . . I ,,4 9F il.+I', ,ttI, , ll', , . li t, 1 '.t l x+I II l ll l, i , I IiI II.' . , , S i 'x'rt . 'I l t- I , x, x - " 1x1 . 6 1ýýýO". .,1I, , , . .. il: i , i ~ . :.i .. . "I . lx.... .. iti ixc"j 'lJ, xxi , P rix l xxx t lx ' x lxxIx , i'+ , l I ,' 'Iixli ; I I ' 'xi) - - x x- ") i x.x( 1 ., xi i . 'lrl i '. l'Tit hii ' . ,'x lii\ l1 i ... . . .. l, ii i i.. it" : '. , ,al ~1l. l " hn,'iz t of l m/ ,I Ift~rh~l, x 't'. . 'x xx 1 i 'x, lx i n , I II. I 1. (;.\ 1 , l.i ' '11: xx xVxt'i, -- 'x .+tx .i ll,.. - --- - .i x l'S I i xxi iixi i1 i" i(. x:(,, .__- , h:rti ,x.x i l i i.i l ,, wix l x , , 1111 l'r" I" ( _ I . Ii xn.x V I l 'ix i , ), , . . . . . . '.i . .'-lxx'.ix ixx ,r n~ ,ii i t i i , ;I h 1; , , Ii.h "P xt. h i i ...... r i' ' .....'ix ' di It " }",- T1ll': tin " wil >tu)(l'il~rA :1 I 1ip VEx x] ri,.,It 1 ). 11 \ u 'l'().. I" xIi,.rixilx," x lr '. . .. I'll' 1 i i l ' XI'. . . . .:. l .'+ ,I % ,, ',l" '1ý I'.. 111 111.< fj'' L. ' tll t,11 ,, l: ,, ,.l , .r 1,; t.,;,_"" n],ý,b I, 1.I, II f . '.ý'1'1 -I ·111~i Ilr ,111, t, (I1) 1 *.I·( . ' II 1. I. ! I n ,l ,, t " , " - , :p a t , : f , r h, l :: h t ,r p a - u -- . : 1 , 1 1 t o l .(!,j +] 1 L l ".. I \t i1 , ! l.l3 ' ii ýr. F I A 11 lA IlH (I. 0 o-1,.li : It . ",l t . BBd I+15u, 1:.. Il li" i i' ( " l ilt, .... ... hit,, I....ii .l r h :,1, 1,1. 1\i-I ' , (Th.'1'111: oit' 1 Ihi; lo , h, I 't1 it'. pi l.ni T:, , h"' ' tu h ev 1 tv d ~ ,.ii l II l I IT+IfIuNt aind ktter, fl ll 1ias l 1-. 4 !t 1 .. ve rI+ . ": I '" t ill, l -l ( , ,N> I '... ' ' I lil' ' ,II r I ll+ 1 ' 1,' \ Loll i il d 1 I ,,, i, oII I lii 'I I ,l 'VI Y l' ll " i ,\" 1 , . ' 111..I -I ( 1'X r, I ,-1 ': 1. lt - XI I , ot Nilh; " 1e -IP. 8170' XL, (OHd = 0 111 ~1 0 ,o I I' 1..l. /i.. & I'., 'ii..i. X I, ,, , , , fill i 11.1 i l 'll (; .:l;,, i :llJ . 1.: 1' ! ('11 1.1· 1··11 1.1)· 1 i ol'lr llj I' . ((Hl mi l l spl 1 o Io -,",A'k ''h lil'a " I t I -ni I n. .'.1 hi t J I'" CII.II' I: orI l il ll i 1 i l lI l tir 0111 . l P \\ \ lI. 11t-1 I, 1; ()1.h I .,.e,,. ----:l 11. . N '1 1 1 ( I 1 .I tlhl, t.1t , n11, i e p t -lia, l li nl, ll hi l an T 1 ý -t+. , l" 1 . . '+ " T T I I I , F rn na u m a , 1t 1 i' o"' " l S. b d p_ ,.t_ I,'r to;r_, ,n<:"..', , ~ ilI hat, ilnn<+ditt ! i"- ;o I l f t t " I, 1.11. I ,+a nu,., ,,I . ' fi ,,' ,h,. or i o ll l i l '. l1 , 1 '.1 , : , 111 11 1, t ' 'I " : t i0t; Ide h h.:.N ,l - r, n w:1 \% llt , 1. . - . . . , 1 ,, i . , ll" " . ! , i ' il . ...t . 1'"r . .... . I ' - 111.\ "& (', l - i 11- , , .i . . . .. . .. . A. "-. T e y I c- : n' L l.\ and, latItn' F orI 11m ('1+.\ 1 1' 1,' I1 l , i y+ , 1 1 1 I .. - =.+.Le.:Z.L - f.. t. o .li" = io, l ,' !,,-r1_q n.,"r li itn ,t~ ~tln< t i il' ll" if Ii h L h .I GI r t,'i 3 l-'ri hi li :l i ' . 1 .1 i Ti'. , - , I II ''1 ' II'` Il ·I: Ir~l 1: (II Il· I' I III!I ·. i' ;I.I in 1.1:?11111:.- ~ ii' I'' Ii li xLCtl~lil. If1 N 11 ~~3 I 'II "I~~· Lwlrv, p! Inlv ml,d (' ;rill n`Il \II 1 II"" i"'! ii ;. jl I~ili?·. ~ 1~ 11~: IIIIIl's.'', i ''''~ "';"I· (ill liii~ '"·ill~ piN'111111 b~li 111I1.1(·· 1: IlI ) i m'gi cllllrm I i m a:l t' llu A"r"lr aIr (INrrl l·clll? li l i I:U -'tl,' mw,~ll O ml -iw Nm~ O1·Flw~,- NIml Ilrll, Lwii \ril I-.. llr,.Il~ir I~l~lilll i I 1 I i III,)11 1 .! 11111)(il II Lu 11, Feb.,hy the ni thlt d 'i t . JpIn e., .d 'o 6nt\\ in 1 iol fth,.u t u I', ,it o1 1 l:ll ..i iiilltt'Illlltllih ii tit2] "( e .;1 i S it it t iti b ht11 1,,1. I1 Il TI NG., IIa [:l. on r 3du" il rI - ; " rh:1,, \ll,,.l.,-i'; r<dlllr lh td. ;ltll C I"t lt ..,. IIJ • oll i.)l+.\:Izr,] I!.I\ PI ,I(: lnlt\',! Ilil,,, 1·' ,'t 1.." 11 I~llli 1 ,t el I oiri a I'' * iti Il i , I' , Ih} rI t ,i. h dath , t+,,1 ll1 ,>, ,1;-· )'ill~li· (.li [ ll(~ i. ) s 1·/ ]2 1120 [..1 Ol'., y ~;. \ .t s i t'h: ,t" , ,r t * 'I it€' I'" "I'l I 't'I·ti I'i'i,'tl, _. ,h .. .. ..... . .d .' t 1. i 'd i1,1it. I IiP I t i t It t i t a ,. o h t' . rl' II ~icl lh , :I r,.+ ua,.tll/ h, lilOli z i l lll t %i t.h *ttttt tt i i, It'l.l{. rtiI Ii' 1. I l Th; lie n \. i ' Iro iesc n 1hIe I l', lI, ' u l n tine itle itt. F o Itl lb k 1 r t I lt~h ll~ic'l by • + F t'tttit" n l, I t I I 'or. it Itut' i rilt J H llltt 'I it tltlt , It llltl IiIt l'.t l" it ntit' by 1.1i ti hi ,,lXtit illd I Iiit ,'lli''' . i n --l I Ii I lls)r Ih l i f it it*' !t q . ' ii.tt ~ t,' 'Ilii l *" . ~ l it ty" I: ll t h t It ittlII t'i I. ' l llit i t itiree IIK ih.t 'I I' i it 'I f ii ''il. Ji t II.\ tiO . (1illlllllUlll . Imu A eie',t hy .I nl}Ir ' l l ti r It Ii t IIfll'l ra III1 I l ':ie+, ll~l ll lfll C II l~i hll lll ll~·lllff ' lllll "I" ,% ~ljl t x cil JT~ n, ,I /i ll if i , ,,ien t l .8h .irll .I1 lit . IIll 1Th,+/ ·s rlir,,, csl\ ll(lsht esi I ilu h l ' tt . ent , inl I,'l o..l'ie pugy v , er u Ita l 1" th) (l m "l f l ill i' y -he l i Imined (iral ilvwior ihe, l j s. Ill l l li ll ' i·(l~ l 7 IIInFli\L)- ·C? l lr'rrrq l ('# i'r,'/ ..~i .€ll rlce e la, mi otern :11,', Intv slh e nnhor , "'i- ,tl+ 11 D N.1111L, )rn i t i I.('II." il ll,2 %' llS. N ilnrllll'sl~ li~ l i 'J'll· l i';il+ " i ' .~ltll tc t lrt (to ai na~l n. U ernatlil, r d uhdn er o" hidhren bf :un, ith ui n khariou rteINmark onl. t p ul.+ i ar..o pro nid ti on lii ti e!. o1 varo us% lie ]r ii. \he w n-\ isf dlt~llP \~ l ol l mr' llll L. hv Jl. . ('.· i, !.N uh~ ilt.--o "l oid, o l l y tnihll , + l. il t the \ . qui·liii( o l ail'i. ml ii·~~ t uhv .hlr~ll i n'lllhIIIll.I IL Its ii ilh: . :1 11,',t IInel li t| I".~'iiill :\nne i nl i on l of . th e Flli r enl I . L. .-1 ) .1 i i rliUi, . I~il.( Ire- Il-ltlg ll ,n, lr w,('lt~ ',lAdln, ~llj~ l. IIl. wgller.H hi ell'l| I, o n hl llTrv iv il i llan 'o t .i i ,,l" (rr tls Iid !u+i wr ;th'v . lalhni T, t in t. a lit1 ra ,, r h reer And nzlnmll'rn'c her n( Ithe I rnhll at . ai (. n lhl vlih i . i ul-enrno lll {'. a ...rd moun i in hi llf L te rec. J enlrdingl in i II'i . l" ll"P "·lllillL \\IT. Ml~lt il'K'.....N, lll d F n" . wok e o t S l'll~lr lllllln t1 L \ bric . T Ih ole ) werled<) l ly. bI aI so -t hirIe li e on . t ln u ll-ut o f 1renc tIIIlIene, \oimIpar w' ih tho e atrli ntel ht l lsh trt). l l, t'llt · :\lllljl'lt l {ii+'l-;. l~i:i l+Il-lF: (·l' l~i~hl yah\el ii i. e:11~f net ar 1) \ onunclII lltlionan I l b m l f t he ·1 1111· ··111 11; l:*l1·ll 1 (,o:ril· 1 111lI~ll'i~o l'o l 'll ,.i i IL i (. lil ll~l II t rlll )· O'\IRA :CE·l·n:,trnush led by Phi lp . nr n ia, D 11, with thean &0 an et eo h ueciir. otso h A~'I InIi~lln·I idl " thP.+l,rn . illl< V I~iIIP It. (rlielr Ilie . itli I'o'I,+ fioi "n~l~lltl, nT(inl| + lr .. llh~ ', lllo h Sm It llet, lli ll ), llw h n m 111m|oir o t , h lle ehor, t,·r om h r : n l l,'kI l % x: i tl \l i i.llltia : w lls il tll a 1 ti o ll l h e lli n Tr E `.i'iSl l Ti le thfvi t hoi ol- "R. hehlen," di. L , C>. l I F FOli~htrliv io.iiith e \uhoro "Pel hann .'" uew 1 edhivm, i- bli~,I nur D~f'o r't'[l (|. i j 4 / J,-t ii pl,'b .mli nchid l m aisali-tl obrellh Ra 'i+l hl, D ir n ih : e- I set(h1 Avrk insuance an d lia ohb Lthe d r<.re el .!J 0 h b=t+hl 11tl ) Olth llil| HN Ilt ["e l 11ll Rrlll I. l. m m l bt II ithlh +( f th e | l/lh Jil"- (.ll ('11+ . 'o1i tr r. • 1 l I, url.\ ' "rilr r,, .:,; t ,-,, '/, :tr 1 .f , ,, q I . .1 ,: I ' T.H'' I: 1i!; .t'I' T V')N, I i t I ,111,:-t 0;;' .f i-t,. ii ,II ul ,li -l. liýr.t,, .l n11h,1 'r. li i lit t. . i iti'9'. ''t''l '-0 1, ý~ c. S1'It ii 1.a0i a 11. 1. PI I'1 I ,1 : .; I , I+ It, Ii 11 ,,;t It U. 0 I,"i, li. h i i a.l." la id tt' li i I ttiti'titi't' I I l %\ fi se':' ,. t11aia ' li'ii. , t t o llh9i'il 'ii (- ( ':I:.-- i..ttl.'of .h:' I11 l,: I I to,9d 1tl r,,l ; root:.Sii nd 1 .: -. ,,. d Ii Ii ,l: ,: ::.itat ' .t linnv 19 " c, ,1 v, Itatt'.t lu t I it II-t all ,i i: i t . I l 7 1 , ,I , to 49 t It t tl t t': , ,1il r , !r, h itt , , . It t, ill i r l ltI i T ix. l, c h , uI ., ... le9td,,, c. 1 m idill t h iitt t \ h t, t i h, ii , . . 11,.1 I. 1r a I', . i I., a.. it , llot+ I, io:lt cl. I or i 1, ' I i stlc. ,.lll I ._~!. .. + ,, ''1: k , 'U `i.:t 1! "_ k, l ih "c,, iGim t I'.l ,tIn tii t r nit, ' ' il A' I 'II :,"i lll i . i1 " ~ ,i1 ' , . ,' A, ,"s:,. . :" IuAl , E l c ,ihn lbr D ire - l're th i t it 19i1 iah , 'th: ' t i< y' . u, i Itto l i t a ' , ', I v n a ei d Pr 'i % i dN 1 I.do. 5 Jo hnd . it'-. 11,1 ' t':1 od , ,,' . I ,l the, 1i 1 , t h" h:- a: i l I dl. l I d, . 4' , , A' l I. Atito rt I'II . i9 9 rllld lt ll9 Ie.r eli , i" 'i i L telll llt hr l l t ti. * .\ , li LCE, :l il; ,,l: I: thn a,: a."+ t ti.... sut h.il cd H ill , ', ri,e l L\ llld tillt Iud.IIll ptl t", c l , - t n et: 11 'X"0 n / e ab ltake s u l i ll 9 1 01 'll ,l 1 9 . ,lr l pi l i . ,li 1i ,I " .I II, nl uc , ltlr , ion elr o h i'h tt i s ,:c,, e t \'li'1O i s •1 i . t. l llICEt lo: \ i• 9 11, 'l'h +hil'tche . 1h i l c ori, ,] h- c I,+ .+ t + i i taste and l or Ii!,rl·:,l I f'l tl , l Il S ,I i ! I' i-t ;, di l(l o - i+ t , t, ,lll l. : lt,) i t I4 l,'; O! I fill i e t,1 <o : lilt li the 9uo 1' it, in: Ie lt v. \.',:l i 1. (' , IH i . ,( ' . . . . . . i +' U 1I \] l' h ',+ i1 'L I ;: . " . f 1II1" n !il 99 ':9i 9~9i It,tt i lt h i . ii ; :.l ii Itth \ , ilw:+u nte.+ eo n ,:"c's il • 1 ' ' , 't .-. I . n'.. . 1,, 1 11" , . c, 119, 9.. .. .... of ... . f" .,7 ' . , j :t "nln2 ll'Ir 'I' I 0II I:(.. . 11 , l:I'() I eill ,' +g't t l, I ," it M llo m nii Ai 'ph1~ o Ilhl,, 915."." l. r. '11 I l fll + +gi Icu ill , It r ,. fmllitors !;)" I1"1'). t1". //1.1 1 ' +.': . 1 \7 1:,lS lrh , ,. 111 |E. Ih , I , -- 3' ,' 3. 1' , Ild nud 11 " - Ih(, l t i : l I <e, " 1 11 1 'II Ii u1 c . 1' 3 1 '& I .oIN .1(iii~lolie _ttI a I, SIN''': i ~i8: III;1I:.~.-'I," uýýop o Il·l~ilL'r n",lL1 uý11(. ~t-:11 'I I ','1,'o 1.l',I lt~_+ 1I.'"'-II ~ s lt tn,:ll it it' ··Ilitil: (a .1\ N 31 11 n N:, _ wil iii ,lmo i Lr 1 ro "nld Ih"ir r to ( .- . - 3 a ap ( ) 7 1 IIi i4 i C 3,'.11 : , . ' c u ; ' 1, ( e n Ilil trl I,;rv""i ,,11:" 1 (,, 1:n _, 'l. a : ' 111:1 c1 i II l 'lI.( K l:1'- (·,, l , I-;;i1i- I,,,,, ,,- me".- lui u - ( i n, (i111l, . I (0 11 '111 ! . g ' , i ( t1 c1, 11 for t RN ,a Ili3 3I n~ (((VI 1(0(3 N, C~nt Ib I " I. Ii _i;:"" at , ,, 1.,I or ,l li n" R , n I"' su ean fr al L 1 11:\ i" : ('11 1:\,?if 111 t 1 II ( A (II ! 3 I ( 3wit )1 r IC)ý:1l I. 3I-..- ii Lulus 1:11 .1 ,1, 11·rla, ~o~ n 11ce, lul I(hlldti U: . 111 J 0l~1!~· ~~llir lI1:\ Sr .I OMEN,(IIIII1[1 (13 ill 1 " MI,\ .t IIil '''dn'",n3 ~ ·l~c A1 1.>-10110 k,,, tit li [·IIII u. Iill iml qua lity, -1·.ll .c1l (1) 11 , 1er+, 10 " N nil 3 I 1 It .\ 1'()111:V, 111:2 :111 ll ((1. 1':1l11 nII': It .\ 1111 -i 11 'N. '(i IN (1':11113 I5 i o : 3 1' ( , ON, a 'INd I It sa 3' 3331 nil ~~lull L·.I ) 1411:.\ f 1 . ( (1111:\', · ·.~ll 111Con o t 'm k111( 11 \ 111 31k '''0I' (''-1 0 nl 1: 1 l, ,i,, t )331' m, 'Ii'1'!. + I. -13 til ni , ( 1 11 1: tal .1 e,, Irec + I.(IIl. It: : , 1.11, ! ' u~n" I, nr\ 1:1, 11, a e ll r i 11 11 (Lu 01.? i ·Ji~lll. :L 1 (i .1 11 125 11 I~ no ~~ctIi\ C' P"vd\ a I., J IN i'1\li 1'.\2'~ -: · 1112.- 15 Lnu illr l L go llilF. a;?HI··(III II C \ li( )l1!.I1I I.''!iI & I(·rr~ll"I'IIORN,)Z 1,11 iii(irn i,"r 11. ? '~~ Ir ··,·nt-, and lilt sai l' I, rr~l~ llr \ril: Iu I' ' )I V 2' tIII ).:1,1 f',Ini!T '11 ,"I fur 111,"l aLv S C. f P A , . . . . I . ' : ' . " , : '. { I ti n t n t , t TL !o - ..,1,i 1 , . :' , ,: , .5' i ( nr , 1 ` I ý. a . ., l. .l I! t " 1, ·11 tl , I ,re w re ii lit a IT1C 11 1. T' hu-.'. - 7CC. a I " .,' C - , . :. I -, i boi t t 1' $I nr , ! yt ' coner of St T I.' ! .! t ( ' r r i", T . I" l - - -; XC!ý ' ,,, ...... . -" ;J , . C , . , ': .. ... I o oC C I t Ci. ! "t t_ C . t i . 1[ '" N te o it, . :, ' , G.:, li 17 years , a s. . t. .L t {;': o:..ý.1.1 ,n , ' I'.: r 5,, ",t 15'1",",5]-,:,. £,,d Jti ll:ts t'i . i.St:; ,l in :I ,l ,.1".! . 5 ' r_ ". ,: 1 11I 1!,,;', . ("cl '+o,5er Iiomnan, I .t C , ". , ,~ i L E t 0CI-a- Ct U AIu 11, r , :; u,,t" f :.. , H'b*" :r: ,. }' : " '.i. l,, +r t . ll. i ' , .',,- :,:ý' ,"u., -'i I ( ,,. , :; "., 1', ti ,., 5'1,1 ,; te its ;iIPI ,l:,mi;Ul.· l (1 .., ]- I l."ls,!, *,., ,' (;,41-1, I;.,,5' ,,5, :,n,} I:, I,a1 ',", `;], i. l, 1!5' it :L,5' , "tll, it,, i ! , t,.! 1, 5 t I.t l ul] ! IoCd C Ch CC 1": C,, C fC',C"',C.' C C ' 1:,-k. N : h , , , " . t n 1, ' ", "+.lb);, d {utton" role vf thoe d-+,t Gr ner i5' ti y il'. Th ie , o ,, o .-. 1, ,~t 17 ;vL, a sb lut, ac (ti" h11" r, l : l r . , d h,! 5 + 0 u , '" :='": is u ! s tar UN 5':,111'. 1 , rft o f late " I t. N( . It i.;,I 1 N .1. M . o", ThuS.,. , t!:e : '.4 in -!. ans I tA tw,,t, 7' c me r I<.L n. I/ , :oImuw . Iilets, "hod" 1 of 000 - , f 'd ,000 'C10, of 1'0CC 10,000 10C C ,f i' i' 5,00C 17I 0I t ; 1l4) 0. - r.;,,n' I';H" l icit: U crimea Lot0' \. hC, -'CCC CC. lh,,0,, ,CC , !-l., CC i C CCC '.,0. ou, 10 i cs c7,800 S, l t13 :: of l is 117,1C o n C'CtCCL'CCC IC'' - , " rl' C -; ,, l e Cio C'C," .-,, l d l n -,, , ; I ;, : - • CC a C B CC r,C - l iu CC 1 '-,'"': ' C ,'C '.\'- C, Q ,I etir,- . C IC C' ,'5tl , d =''''' :- " i'+W i.' I's 'clC on .i l ,l," : l" : I N -, c h - C ,C . ,CC , !CC C 1-C C ,C:I Ct ' , I . $ 3 C uC C It uC e ,c C '5 , , C II u :/C .5, ,: !.1. n , ,tt rl~nulu . 5<HEEI .['..O'OC, ' ,C'C ER . 1 of 1:.',00 is 12,0001 1 of ,100 is 4,000 1 of ",000 is 3,000 1 of 2"000 i0 2,000 1 of 1,170 10 of I,000 is 10,000 10 of 000 iC 6,000 10 of 500 is 5,000 15 of' 300 is 4,500 1710 of 1.10 iC 22,800 12'6 of 80 is 10,080 12C1 of . .C is 5,040 12-'5' C f '0 is 2,520I sTSO of' 10 is 17,800 23,.130 of 5 is 117,1$0 1" , a- , and m"., d ,'% .i I,,L , Packages I 'r Thl, I :t the 3.1,: an .< S ,fi .p (: ravier aI,, t, .bton on ti d . -- : , MaY·l t ir tti _ mln " "J K 11 1:All, .\hj s r. nlC w ,h ip ,re ,:.'re i'-ig fc the ,n thi. 5 t' • II1 < ti he uil!I {[ l oflll ll u Co. is II rlay di-,I , I.h npou, L t i'<llT I. W . ch !idt it , ii . i1 11 I, 1 11:.l trIN iN, sr, 1, 1 ;' 1:!i \:\1 ir. N. l. ('l\ )', roll .. . 1. J . . l I':I.'I" ,\ \ , jr. theil l: unr,.;f: s nl the b -io' t of the lt,, !l t i- t, r n i . nI . r ue , n ,II 'ic ti b the mut - under hi n , w . i Ht CII.II T . 1 r l. 1 .1 I.\s . i I tl'h I II I n ot : 11 o"Iil 'I . o r hiIIl:lr,, ,i .s I"I' . li a l i a Iert I , i ta e ta I n - I. r ,,x lti . i , n t , their t .li. f tn gote eli t m.t l I n i Ni N II K ,i l sizel I.ihivnýla dd,' 1,, ,,"r, n e l",re ul ti 'f e : ' sat il 1.. t l.hNilta [1hcti i;i h IIu l l tetp l'it ,tIC 11ti e New J rl. 1 h \ olr 1. l rpwi, I . t i d w ork hl,.;s; t tp of "i tl ners f IteA lEst te tgno rnlh; hlr, , I t in tn I , ,1g II Iet ' ; l es r f teo -, nI ti Nt l l ; IhIml I'h, N.k- , s- t, \ i, Ir t n tn I I ,iIa ,,hie t1 ,'t s, make 31aps of 1 3 Iect long byv Is tIII' li hn Leen cot ~ip inn r st i, req to nn 'n o fi C l I, tan did A- II i 1h trIN , 1)'I"1 \ElI'S t 1:\ ' \VIII'I , -I,. eEc. ji E ..'ItlI':'rT'A T 'l.ll l P] c , In vye " orI,- b v aI li all. <f IG :I nd I ' II i Si A iS' tirall ofl'l 'i iNo tl'i - ," b (~ r . :e lm hh of the - l i icd i \ inI and't Iti:I, lh~n. \\i ili-,m |lu..ki-non, " ilh Pre, Ihniiajltv -' C--r.+ I t' Ni tttt't . \V li ]- -1 it • •o Edited hy Robert I\'lllr l u ''I '-i'l t "l l E "ingI, D '. D loor t ile r oiled S;ates, hin kud ifr ihe Tho d ('i-em',; lNI , ri i h, 'as i, tllliD"id of l'en, \e\ ·ritimt of `lc li y. I'll !'le di ng nait E ideoce; 3d Just r hot e aud frin aL hv 11 flIn itt.l'-cl\ lc pim I ri tle'rd zt, i nl II · BIl J I -N NEr 1 N INES-- 1N'-i , ei'. i n ' 7 'NeN t . h arcl oi XI rnuhr, N i l -, ,s h- ,- Lemu, m Juek -Ir nehe-ss brIt", pad" chill ge', u ke 11t l,' Iin t t.. :1 1 . I , Capt. o m6 11, > he he l:ate ttth hike him awav, JO+ . S. IAI, PER, , i4 A\ ": I 0, i 11 1 f l ' , i:" I'lllII- - 'i l '1O tld in he riSt r, tutl'l r,.!l u 1 " 11'tr--.\ "1 l , 1aIt. ,", t n ,,t. I her Ta lc i st ory, _nr 9 _ _ til " : ,h·n)il. e d ice 1:, 11 " 7k i l it

Other pages from this issue: