Newspaper of The New York Herald, October 30, 1860, Page 11

Newspaper of The New York Herald dated October 30, 1860 Page 11
Text content (automatically generated)

aWVld*. AMU ITT ?*r>RTl**rt uRlPPift * aj., Ay>fK>?*?)*o KkMirictur aOOMMQUI FCRUIDS* at rvnuo AVonoN. 1hepro??rt ?.l a 'mall- '<* *?!' On tktad?T rTofW*. I rfcio? ?? ?? ?* Al <h f ??tal I '???? >???in ? ?? ?* lb Mreak. imwi futlj *i <1 Miib ti'O iM, B*?ir >talMN)>M rkdMM aanrvaat* vt kiMO M rural knnlnwi ? unlkio lkl> <mmmrn ?u ? ??park area w>?n HMnton* . Araartng r>M? llulu. bnulmil} Workaal an ' 'U 1'atoUxn ? hj emiaaat an aU. I aMOnnalu l.baudt Ler?. W??l med&Ilma Vii?l I Md 8* vr M Cbt?? Vum pr a<? vum Pk?r aort **el?l Kirro-a, dered Ua? f'nruiaa , . , Kntld im* H'ltT I ant 'anl*, ? ?bv k?i crynUJ Itaentrvn, Ma Wear eare. rtkeJtaM T>M> Cwlerj. roe? w.ud 1%-aKw (n'rtlnr*, ?trie U.lU 11* TW lima are tu aU mart* tu ?rder oj , mm m Ob, I>R*W1?U HiHtMH. W*cnl(l'rut MT?? <>%*?? P*an iforte, MH aan*?r mt? ??i ????, ?' m< InWKl ?m iwtaf if ??art, oterelrnr* baa* fmi w<? ofctle. *i' lb-> m >t >ru ina (MffBMto, 'nlly ( ucraoKM , dt?t? a> ?rd?r ny rt -i ?<i ??*,? ?ak?>>, ' ul.y mwi "J o*m ?k?at J ????e and Kfuu i.nwl * ??verier Inar ir riit; ?na??o'*1 i*oi?. ?> ir> , do otvil rwinl la !.*<?**?. e<ab Idvrad cl*k c >??r m t Ma twka r>?e?<*4 w<? ?r? ant ttukoa.e, pit im l> - im. lime wife tulip *u?t: aa; WiV W?-ea?<? t? l? '? r< ar >'>?i,ea ladtea' w ??? *nj k**k, iii? ?< arfb n??n, rot l? 'r*.i* Vl) Wn K-irn>i*U) i :(*?? u-ii?r? i jpirLsl f-.au !*>?>? ? ?)/ v*4 l-ar?i>e %(.,? ; 'W?l-t>r*a rw'tr.^ af lti:! m vui *???? 1 t;*n? i". a> ??w ?04? > rawl i>i*r Mirr ??*. W M, l? tan tare nwuiMj Hip wa, rt olj ?? ?rvf<1 'r* a-; hi i t n l*iu* ?t't i n*M*-*a. F -T'h nMa ??? ^n1 CtT* twaa, m ra4il auil ul '(?unml drH*t1? r ?vn Kin t ira WWM Bla?? iMiivn wula briKM x of Jut ical upn'iNve AbmH^iUuu. r?rv?o tu fiullaod 0>>?ara ?r<ir n* r a To ? t-t'Mh ^ f * t*u xrm ?*lr?. d\ u'-W < 'tii'i, xiwh o??l ?>ark b- Ira, narauut Od'rf T?>i'"a H?-tU?rf 'n-"1 >(a Vo ? h\ e x ? k-im-mmI tliwd *lt!i naU' Kln<"? e?>.kai<ii ' oiliu.a y larui'.f ("* -mm i? fe'l ? niii uii'ii ..hum, oivitm: Ui l)r?K?, ? u ttc ? r i / <?. r ^re ?ni'ii t * ur J fiieirr, Mo*nm ?"? ">l M?ap . .(Hi *?t?r %rr\f% Fr?n?lm, itn >ana. On 'M Piaua, i'rnil?r?, llvlo aa ?-TJt TnilU. ?r>-U ? r?hU: *up?Th *H1 r*h)'\'wn b? ?n-aa, ?u.-> au?*ll "nta IUn?? h<avi>, itrraa, frjila#, Ai?t, a?*d o'-h-r ??mU^nt a**lat?; A ? ler'tnn ?? rt ifin ^?rT, nn~j fna? la>* 1 >?*?' liu* ?? ih- ?i%? ^>r?: ;t**a orlut u%l Iff ft i??m >?Ih, tar>. noi/t" b m?fh L/?nUi jt? <u< i?h otnrtor, ?>/ * Vva; ?an W rn*!, ftlo 111 V>?in rt> i*la?; aid Kroa kj MUMrl'i ??-?*<?? Wi?af ??imm ikn l aoa -a b? a n-T- - If <n> St In rial Pkir nil a fr\vm ny Muawll, Faati*y (>rnnv: limn l"a Kwhul'a ralaifama u?iuii <, angina', h* Urnrxul. -o??aa?u ih- rrrm b ft**. nu> ix?""a ?ao mail b pali tlnrt, H?ni Day anil Vu1ik? i'<mI Mriaaa b- ?? ?lhr<? ; Kaart-nc lha rcnolarat, Uara; m ih? PQ?>lma; arm f <i t by tlu iwr. uiiVa' of Bin labmn fhturaa. anttnaa Lara >*aaa fnxm maatxin V<(1 ilarrai\nauai Kq i-?iH*n .irttul, i 'ruaalar*. ??nap t?f?np t**m asi "rrwa ?a? a?a?ui '.'?ia?, raj Vir* rhli * Uapot jk tor l?a orrarnv . fill), P?ra i ouu-ttla I'mamaula. . ..mrdiMi Inr^il I >?. ????? Svrn~ kuM? coMua < kark rut a ua? ia- >o?k. lavortaal aa >ra ahy for p *aa' nt n ??i?r; pearl in'afci him ??"" >i'? a lb t u>ua Mr of ?apart) ttr*?. pruo - * ??lu^?, 'iaa HalaUua ) ? atek. erUrki b *e ?"l Malr <Wri>a * ?ll>xr K ?1?, Ac ttiatta ? 1*0 rata an a isarMa a-p Oretuog tiii -****, freMh k"r ra raaewo'itj Hm bMiv ?, rl n > nu vul. ?tyla of i eui? XIV; i omaivW T*bia d- 5 an. ihncm U'Wrt. hi i rvki nnrnpr Sl*nda n*?l l n/. nrra -'h^lra, aval hark ' baira ? .?ara.| in at qitat, Uiinitr> U'iMMX.'a-iwt, hra Mtd B?4ryr^la. balr a ad *yn a< laUr-j-fli loalhai Bada, hlaa?>ta. i Duutarpa ia?. ' rUr* n, PI'l.ias <r?< iiirra- s, pa*Ut Pain in*' d?-<w*U:<? nbl'ia fo'l?r'.? br?c?t?l Cartaaa I p . ar rlua rra? *>tb nkni and S'vife ?* 0ir Bt< paw. FiVa tila, mA? Wa-h-und. At! inal j n?>n? -*illd ?ar?a4 Hullat, at tuary mvrb e k p: ?flr' pa'atit 1'r".* lab'?.M ferl draa; i - Arm t.b*lra. aiejant aela Jt ?l?l a~d ruby <j Ian ward, Chita dinner *ai ?? a ABKINI?TBATOK'? HAT* to cioM !*?? A* riVt.nl Dd?y ;hV'W *jr bc*?wa?pkrk, Maguirt rv I ti. TUwbon. funl U'? ALUV A CO.. aacUO'e- rt ?U1 rrl -he. dnf Tnaodkr, V. KM* o'etci lire lal? *11 iho tu. ?eh an 1 n ??1/ Pn'ilitire Pamtlvia r.nd ?w?< n? i-rt runawtm nr? Viagra** &.M irm -T- n .ci?va P <p. rf >r.?, tl'm-k rel?at %r HK Ac., ecateii.a' m um prtrate r'tKnnc" "fl '?Kl * 4?e th 0 m( neur Klfli imnw. The antei a?r oatla ap*r<?l itleo kv of tla trie i4? aid tie pn tile "1 thu a%?a. aa iwm* the l?r gaaijMd iltl.rit vault trot of H<.m hn'd K iwHuw n Intd at aoenok li'? waano. Tbe fnraliqra araa all ? J\? for th* pre 1 rwi.tr. *Dd to 1 1 oomrtote order Tk? ? tool# wl 1 be i?r and atknlutalf tnW tnthont raaarte DRaw k'i kd w fi'R- iru??. I or i wxl i AewnM kip, ?rv?. marble V>iia aod Fr^oVi I Com* k?d larkt, la. tea Work Tab to. rr???1 i>nl? ? bto M>'>| r; marble toj; tarn foil aiht < if dr* . h.ir r>?>kk farmtt-re. el -rant iet? a teti s<jfKt, im. wo nn?pu? au>, fjtal buk (tiki unvd I r?m-? a;. 1 <? 1 .? . -! la rt>*? nl IV.: aalm tjiosada o' the m-Mt etPdOdtve iea-rip ftn. cnaatolUiit ?f .*r0 c lA.le t?W?e. 1 Uid; hro koto 1(0 law CIUUI ?1> !ukt ornoln U1 t.rriM Okakda.irr*. 'mporied fro? ; i'?rtt Oan4et-.br vt Brvret< Pnttrb p!al? r nul mantel MlrfWk wlih rlefi flit ir%m?e; ?n?arb fce\ ? ? >1 <1 Ure?'ro china Vaa ? rw-hlr iImi r-Aed Cv nun&f' .?*.i.i.-liek of ib- Wtln s Hi inzek rape* Mt| > ifcbt k. ??>rnln?: WH N ?'?* r-tmrr. <m Cri? IT 1. >1 ; 1 | ii It't V are ebnayoard Table t?1??4 UnMitv ku ? iiriltk ?mv ? k*lnk hrmi- ?5k?*, ra?a M ??.rub. Oil ' ?*?, Ht K? ????! InnMn, Hanantm. ilM. LecV'ii aud dtc en ireni uM ? French U. ? ?nr'H'i'ira ??ni?iri<*E?i k?vbn tave M4?or ?r?. (V<|0 Iff* ud < ??e. ronn.1 o*eaan flntobwt ?li r.?nn<t inl?ld wM p*?rf>n1 toll 1 pearl ire v*. mnM? K?mk, i<?+w> mo.l. nrrrrr?d In br> cvie.otiihn. uteres e4-?a <n?-r ? oi ? m4 Musie. hmJrrmmwnnA iMoi-4h, Hrua?to auir kJur iaU. An. t^Mkne'i ?rwnnTT RkhU mrvxd rxweoot Stolo'i't XIV. Da-?iii* *o<1 <\'iiim>lea 10 nakih. V?ri m. tfrMltuc and V. I I labloa ahariivt SUnl<. H ??k-rA.vla, tuarit. a em <%atra. Turiaiaa. aUalaa. "orLlc^a. bar Hal k >'a'lta?e? fesUer Bala. Hol?ur. ?J>1 f*Kkj?? illwibau. , <^u Ua. I'uouler. ?t e? de^ir^trJ nluot I *fl t Hem. .w*l a. aiolni n>m> ru'oHar* t.[ every hi td. aLt 1 kltntma ? a 4c c-iKh tlrpcdU al'l ba req aired a t er erf (.or . at mv*t) areola reakt ha ?nld ? liMiMDTKAl ulTH NAI.B Of ato' Hoxtwuon rb1*im& <A? W'S^rll. MJ rbair"" fur DWXMKTaJ TH*"1 I>4?. AT IM <P9Unom, M m? dqut prt?ate re?td?nea, >ma W?# Twrnly lM atraai, a faw ? mra mmlal ae*an?b ??????. bf ? tar at eieamkir*, Ilut eiUre aadiiiUrnBl fiml or* a# imwR whl-b k n??ii>bnl<? iiirai<ted lbroci?b>ai luraM vud ?k ?? I mah *?o?, al ?f *liinb Ubew. hueli* heen ?ia<?Vinm*r leva tltoe (**u mam *m aao: al?> a (m'uanit ool MhHiTHnrro, k**miia?a mtthie ??n>up? and l<u?u Vaaeo, Aa. Ito ? auto art 1 be Bualtt'al) mo d a rb. at reterv r?la or , ? ft?rt? dlnwy Inf* u.-< n?ei w ?n :h?-etn winl'J s%. _ _ Tarn KM aad booaa artlrtoe, hat >uf arslrb Fo'ilab auna lu rlrh me- 1 ?" >lik v-ivel. th m ful' ruta ? 1 11 a 1 ?l. aueareJ la ?raan attd auU. rrtmtnn aad ?? r?tl| raada ui order aad lo v*rr* t cua<liUoa. Itatnary BMMWa Um aautta aad aide Ta' toa ? ipejb rraorh ?aamai M< ?lrr Mirmr s neb Ua? Ctilaln" ?aro rofurrv! eXb'r- K*4 W*mmm. Wfi laar' .a u.p? aid oklrmr <k>-e? r-aatUtt >'b*'r?. aa aclw , Fariet *r?? 7U nctara oar ?(*>) 1'ian ^irto vtnoj Ml Olfrr r*h ? rjlifch i\rT't? ?i #r?' atlrlr H mo see mar btaHali.'.rj. rah '.iBfa, rich r???? reh earred roaew^rid BaaoHMoe drawa. r Htreaaa VvUunto raramd annum nMw 1 nbataxer Sana. Preaeh 1 hurt Tel* a te?a. br k.aa OM?, JTT f%-i:-a. In Ter*?t aad hi' oVab: f w>y Sea Uir >111 m ? 11 I ' 1 la*, haiaipa are!*?iaadbairatilh. Prmiab Md%>ruir teat < b l-a t"M ehmlea. ei?rnal ? staler >4 foal lor ?, "kk I'nlftt wh?ar^ emp na? < h>t?a rteh fean.'h MM. miner ?<>e nib* aad trratal rol Ulaaa A<1 Pur t^mmrm win *a4 fill ha. r pfw eau'KO** al iha h.'ia* A tvtil >aMTt?lr-d nl all rarr*?a-r? Ma uimhmm?vm ; prwr <umty. AUtvK.. L W. ?MtftXiTf. Aoctfcia^ar. WJTIOJf.i rt itnwAnn aiom.a Roraaand ilare^ac* Han. friwiloa Caina atreet MW<? ? HatmarkM inaaea^ Unl?, TAI."AiH.b tK f til# XT k< At AaOTlOV. We^eiea i?< . 'W>t?r SI. M h) a'cWiah A. H Al KnrMl MUbto. M-nuaUaa TUiaca, M*0A Ivai'Aoaia rt van kaown trml*g mim Lady Warren arty nua.-ha LI- her of them ."?a ir? a ml ? 00 ibe nvJ _ mlmuM* te ar?iM? and a-a aaa^ialiad for aoand bf aaattowaii'* par if toaia tn ,?e? aof^ad. awl ar* iwo ?9 kooau In rtqiira aay l?e<*hr dea-Hpu >a. MM vary Mrhtnpra v%r.? yarbl pVto**. made to order bf witw Aw aat Lai aM baas oow tou llama, lb* pHa kf rt AIK*. Am opar W .rn-. wmAm totriarbf Th*. HiliaN. a'aa wtvb rA; aJl te ra> a-dar. A mvuta* *W?b n'Mfb eea*. aukde In or^-r Vf (ioddard. Al] ha tern aa ab*e rai Ika mrroln* of aala A eMl-AK hte ^TAai.K dp Ifl LO ? HU?U. I.VU aod t*W.e l O* ?kHb?n-l *> *aruea 114 h A ? h' K II >>? 1 ? A Bb. wi ? ijaiiioa u tar rvH *t kt '* a' br Mar haito lscaa-ca pa PJ" -4 14a and I ? re ?. the a ? <?.raar* ? IL** ?trt.i -Ma.k'a a a ?a?t f Mm ar ? ?Bi abemti A >kN -? (rada aad {>? ?b araraa-f Va a. a UfMaM af llMkH. MM war* 1 ?r e a Am %al aaal af Mb -wak ?iw- .1 to* a ? M fart II bi-hna ??? rta UM rt. K Ws ?-et>a?- ? B na ? SfHW SlHt< aa?- ? Wa ? ?iM?Miriik>H X ??5 ?r-ae' 1HAM-4 lalk ?^a *? art MM*. ^nrt prt^art a?d ?-?? rtaal. IF***. Ae at Ho ? ftae Hraak. * byfrn a i. A i ??" ? BrtNrtn rta. > ? S ?rtbtaaa" ? JlllJtOrt > H ? ? a ? i|..-i*> 1 Oua anUee-B. arrter .? toa a*?l?% ea.- Be h kao > r i?r ?? rta m ^.ra ea - ??? ? aao la .i I Wti <? -er f.ie aala a? ya'> '<1 a k >a da* all l<? t?laaia <* lha pr1?al m 'eaUan * M <r*n _ia?Bi'< ?r?a? baw?? i *\ >h aad wta'4i ?vau iaa, be rf t?r> ? nawakaflHb H'" ??a-4 1 Cari.li-.te. I n Oil MMkn aaUk'.a K anaka sw>*nri?e Vao>< ao' <if \ a?^i? rata I' I'll kk> '? are taaraia ? aep? 4 aad h ma eie<paiu akv ? SavPiann '-rU. >????, "triad k"*t. uHti'wi >taa. ,eterf u. .<.ra Iik. *>?. a?al a* ft?e-f >,~w W1 k laae arrt '.ii*a 1 1 nai a, a"tk f.?- rh >?a* *t, p??r MkttM rin ?t r??'nl PwWwUmi) rtey-'t 1*% Era aid Maak aaob in'? ? kn? . taa m-al ar, l V1r.e* Pwatnra ?J eat ry 4*arto>ia id CJy fdtt^d m k frfv^te M.taa. Ibe kritoaa karr I >a n?a '.rta ?kr' a* ?jiiaM to perf-m 'Hmr. The ??Ja -????*? -aa al ? S A'?l LM taiy k?| rt a* <?h*r? aH?i* to a*tot?4 tba . ttil Vid k *raraiJ< 1 1 k. Uki *r mlaa^ir f ifui ate ?oe ?itfa* r K J MILKCR TAll^OE, A *-lKaee 4r> ft witk k-e .a? 4 d RIk>HIA, fV>a*4A Aa Pb? h to^TrtP* Al.fl "? ?* MffH ?a |:?a J !???? * ra a?i TH* -laaaa*. A J. HLMCVW d 0 aall a. i?a ?? Twakiy. 0?k.b?r Sh. at If ???u?k. a ih* Ke . mmm Ki Jklhn Aram 1 M oa ar**'r? a?l *r**e ef T4L ???< HHi A?*twk-|l ? ?? r !?? ~et? i- it 7 11b aad 7* h ??? CsTpkaf itn-ih r .I *, .m'e^i ee?, ,>? Ca If -? k- it ,-t f t * - t tr ?. .ea.r arni d?^ 4" If. >t' a, I,- ?*? rt?- tje.if P ? I. I, t . M ??to. lM. tkai of ll?h k?a> -nlh *4 It K: ; at 1 . o ? ? vj et 1 tearl o( ^1 1" ? t H aik .1 <? teal k X , ?4 wt k h. a-i*! fixt ?tM> t ?? f?k-e. *V ? k ? ? *1 t>.e , ,-r- r " ? ? -?j I, rt! d;;?, I ^ <hah |W. -rt-,*? it a?a ItVt m 4% 7 py . mm I MNW 4PTTK Pk?H. fa -r-ate a mm m^o .e Tr o? an *ik?i? Pk u^tt, dfcj a. I ttlrt* ??' i?-T* JjpS rty I 4 llfl? ?t H to dirdtaH. El+Mkt, (al*raa?>'.<ei~uwtu?i , ta- al . , ?fcrtricsst-*"7^ V ?. p a UfTinkW 4. " """ M?J,irtM'^'l, * ?? ^^d RtUdkiim. Ml toOfTr^AT tad TTrtUhT r*?,4tk(ik, ir-?erllwltl, ?Ifif.rt. n??pr PdtaTlk H-AHINI p->veH'trha.?tk ?khdaa Bai.t ?**???? bt eatohrak^d aa^?w aal ta -Vrj ar ftoai arda-aaa ?tf ee*i- daamn>'??e' rta a en rf 9i( rt?a Iwlrv 11 aeat pa< far. A 'ai?? p rVoa .if Ih-'M k.- la ? ?-k ^ihaaea ud MM ?b ? are aow oa etktidUaa al me imtemn ?a A 0<vf io? Pi/TIi'* ? A PAkf|'?? drti.iv.a i 11 10 ?. X A k>' I"?r i''l H15 ?r -( al pr'tt'e M ?. \U toalr car tie aka?*?r at .1 dla.- ? m tn ? ar- h irk at a *> - ' avrt ???r, '?? ?r*a oe?t-? r ae?na? riaer f rta, ivk t aa trd mada b7 t*tf ?kake?- aratMm or rm at-' idle< tk?>l and -kr. roa* JJ** I'arrtr dak. anal (Art frr dIM). .'<? '< . ?t*r. wwt kiartiM. kmkaaar k'rr<ir. ratmr ?a driraa.->t. rta.4 ' tfwk fcatdeilerk, 1 aijrti, Hi-?? a 1 ede?aa.?k Mat toaawk ? nrtolaa. knite , aik>nr?iO Ian Mkt kr.lflkUa 'um<T?'<?m*m4*tAm 79 rtdrt Tawdi kirttkraai, AT AUWIW A'O'U.H Nl Ik* 4l cn.varn ?*.?*? Trtl1 r?milui? .>f ? prir tm NillHi _ #?????* I Ml rf rtf MM t** t < th* ffc *???*' f** , T I I I - er ? *!?? marta* *">. *******, A** *1? ' ( #r y Ijjl tevrll 'WUril P1*D"fo U, am* H? wlU tiaaolA faff ft/lS. ? t * ?' 1 1 nv<"' P.rVF Wilt ?ir?r?l In fnwj ?">? tab ? ili ????<?* fnr ?<!? nn? *?.. """"I?! ,u i? ?,id fnr ?'i? aki <?* <irUT.?, a ?t ?"*!'. artll tw gold fjr ??. ??. oimI <u>n r' Mirror- r annum ?od i> ? U > u i k ??????, l??l?'ii'*? VMM, rtrnn??l? '"ar i?U ? li > a lot (X r. trwtJI, ?>h^iiinv nod tilx* w?l?n? iHkrinr Wlnuw ana <itmn. mam fi? n iar?, W A?n??, '*Uu? ?? ?#l?w?ar?. ? ill it* T ifertr 8k)i 10 It. Rul H, 71 htetb twniw. AUUTIOH MOTIOB. BOBNH AM 8 fllWI i-prrm ud flllIMM flWlHf fcnHbltohmwit. III and 111 Want 1Cl?T?mh nWM, >?,Mg ?i^h wvl 4l?th nir*.? H ?h- l.i Furultoia if ?r?ry dM?u1ptiuo hin*d ??: aklpprd Ui a I parw nf ibr world I'Mnoimtn , Ultmn, Faint In** M ana". i Lit.* - id Ulmwt nar?"fuH? i>*"kr.l add m' T?<4 I n-fv ?prma ? ?< w for um mcu jval of F ^roturfl to lie ro"rln rtkirrg* fur f ur. Iture, ka. AU'lt.nW ? ALB- OP nH IX A TOTS a?U KaiU?B?arr -Hi NKT U KT\N8, wlU nil, >u Ti?j? day I ntu rr SO *> HI o'nfcak ?? ? Mnuleo Ljue * Minuet* toM'itmrn <if *b i* i#r%"|i? ami summit war* Jlw?'vve, Kiva>'b ant Iinrnntg ?'Mn\ lota. Ao , Ao JUic live, ?nd inoti earnfaJly rvpaeka fur ahli>plt'|. i 8 n Haif AormoMKKK -snn CvAVj bow*. A. "bn?? vA ?l hv HI' '9 A VOI A W til "I ??(? .v. W. .!??? po%t, < -in. 31, at at ?H*>rr 14 ? ' i Hain't tUM i'Dip'Uti>( a full amo'i n?;ii? of b*?*j ? ?'?.Mild fall u< HiLUir true. Cftl*'ofl[ups on morula* r a?!n. v I'< T'olf M Tim-A LARGE 4.JI0 PO<fTiV? HAL.B J\ of Cnk k-r) (i'?M, fhin* ?o-1 ??nor hjr J H D H*K Itr'. Ant'l'iniw, 1 iumUt, I t)irt mr 10 kt 10 i Vti'li . ?t i- 1 Pearl ? rx rt all klrdu lo Ma u> autt ottj and et tu t y dcalara. Call ai*<J ?? B R -WKB t NICHOLS, A UCTTOM ICRS, THIS DAT. TV #flO*T. Oe'o^W, At 1 o'e o?k. Hi f'"n? of ?oU'Wnni. M Nufrtti Mr+M. I.a ?? ?*:?- <"f Ilnm-i Wmf-ynt and D?nwti ?MMn(gf ( ')? h'm**!.' est Ik too Ha'*r, p|<? irad<9 1-ali liilnj. ln??? ant <wS t'yH t p Bium city u*da S n? iminf. 1hr?<" e'?K??t clo*.h Unnl top Boggle* oily mule, leatterlrl* mti? P 1 1 -n Wm"!, few T}\rrtt bnlld **?ibaI'a1 o)i?h. <>d* ti'iir ??*W" h ma^A nl?k and loathar. On# 'mi ?c? rd Kork>wn<, taiUM .in-' c nth < H< lap Hnd\ l??tb>r Hmi*od, ?? h Pt.'t?y wou. oo Mp, *h'n. trry ?l?) ?' *>r% ket 'mnl road * *g ?-i y <nvle Cnr ha t (pilot tPotMnf Wa?on, 1W p ju?d?, w?rrai>t?d, oi?T 'ir?? a.a a- 1 d?. k >'??<artn. n?? ??'? ctt j midn. ? re re- y h?n<i < m# Ttot Bnrvf. i>rauir? atnpn. Porr fail W"*nnH nanutry ma n. t l?<l. A siMiitHy of dcabi# and ilvl* Haraeaa. A l,M< ', A hay *?r? S??*r? n'd w*i?an<ed a^nr<l and kl-vt la a'l barni??. ami ntry fin* nr^rr Utx ??ddl?; bullion ii^?1i>tU n\> t. aLd rhlumu bto la aoU aa Ihe preaaut M?n?r Imv?m IW> <*? BV JOtEFH HKiB^N Wrdnccdty Oct SL At 10 oVIxok A. M pri^ciy, at Ho VI l.tfay-Mb a?eb1b, BaWHl Po tin d tn i* ao-i >>i; ted ?tr*at, A *?r rral atcor floft I of Hi uarbnld 'nrguiir* In ? ?d nrdar, IWbrlNvat i urt'T .-.o't la bal'Clntn. meadow m thogao? ani ??'pui m-\rMc Vn> ' ham. cr FnmUarn waluut ilirary H-a* -?tr Mteb^\r4, I.->nir? . ^.'ro ikTv ulaea, Hi u?.-i4 ? iirpfn, < tf.;!'t!sa balr Mittraacct Ktfrl/nrAt M tad KitcAe* Furat tura. d*? At I rt'd oek t V . *t M|> A) PretMast atreet. |I>U t'olumbia Bft ' imih annklyo. A 'aiftli rnmntty flf Fun It .r ?. Alan, a ralnablc !>**. balf m?i If nit p??f. uoillmd Catalog tit a at lbs talaaroiuae oa i n< (n?> tt'mnunm. Bv a j m.rwrm m, sow * oo.? on Town at, Oc tober*! *? If o'elix*. Midi DcTCkjuiM' RiolUum. pe rmipnin riv? of M U-ta. wtU up fmrprnj flfib ?'*n? ard k IcTrn'b Ufmn, formerly thn r*Bd"a ?? of Prkttat Prrlt. Fcq The nsrartm la litrae. taA In aiottUeal urrtar, bllh "iiamrn, bra an* nnld -atr-r. ao , ami la one ?/ ibe ao?*t U> "atmne nwrWa kln? U>c Nonb rlvar. Alau tru L >U on Fllty ?crcaih ctrfat, near lb* Kigbih arcane ab>* ?*a'r*J Part, aad tiro 1?U ou Imr mmod atrveA tear {ie?<ud a. r-uae. B T LOCK WOOD BKOTUKR" AU<TION*?KH. Tkl* ilti at 111 o'clock, At ibcir tain, rtmrab. 46 Murray (treat, ] rro MHinr* AND llKA**'Ktf I M)0 PV2AN HoXIEItV <1T/JV>8 AUK OOMFOHT4, l.'?l.(lTh?iK F Uftti iter* #u?> An ta voice at bi.e Kid OImcc a?/ KaoruUerkw. Tbe irarta la turtted. f lOAl. T A"0.? AUCTION NOt'lOt? Ml ? Al'CWl >NHR V' ?1U ac'l at an<"ilo?i. on ttednredav DeWMr SI, at Id u'rkek. m 'be klnb.nl bldd?r. Uv rixt'iraa if ooal yard, lit ? ?at Atsatccetb atrwt, nooaualnk of U-jraea, Nuiae. t :ar'a Baraaaa a* Ira, Ac i<- Hal* p?t|ive. rain or ?hlj?, aa tha 0 n ar ? rrttrlai fiooi tba bottneaa. Dalai' ?tnw oan be bail attb*?ad N H? 1b? t ant In )??ap fnr a niKalw nfjraara, ?n cwrttot ordrr, (Mac a caak tmuneaa u( ovarHAWUtiar an - >ia (10AI tiiD-AnH(j? N(ir!"l.-B. A J. RO(1aRT, J ani'tk ixara -* tn a?*l at a?p?a? Ooi4m-3I. i tu, tba Flitnira. Aa , of <> it Tari kl6 ?taai kj?ow"uia r ?rt.. Calataraaa a?a ba bad at tfcelr fuonia. nornar Frank fort anil % i tax airarta. f-uwAKD aonvoK. AuotioNruL >J kOtiTUAXB HaLK OK Hof,kH.jM? Fl< RNITTTRB. 1 v Ur.W NlllMJ. <m "Ae-'i.eadav. Slat loat , at U>K i el. f ?, ?t tbtlr a.laator-in Po. 141 Bn*dw?), m .. aala ft tha antlr* atoaa of a aaati aniuwr, raaan*a<l fur ?m?e Maana cf aalr. mx.aiat;i? of maawooil, black walsut and ma - L >*t :.L j I'tri' i hum lu tarl.itia en. crtnga. MW w <d aal flia I' ????! l??Bfr Mitta, iHalaa rown roru.lur* nf rartoai tc>, (Vitrn Tablra Nt' y*aa. MtdetK>wda. ? . '>ar HUala, aa Raajr < bai-a Beteaada la wj, faalu, in T/viuxmi h<? kraa> a, ItardrohM. Ilattma a. A- Th? it ? k S x mi fi ft and ie to be i>i*lti<cl> aukl ?lib-'n rae? ???. J.'OWAftPPHIltNfK, ?UiTI"NtKH ? ki a...f r p..n? pnaCnosnr, I i I. i K a m ' R'Ca, thi .In*, Wtb laat .at 1 o'cto'b. at lielr w !?ar> nm lllHr .tJwaj, a la* 1'um , Wajun, uer cen Brtdle and t-Wl VI>?aRP AOBKN'fK, ADOIIOSKKa. Cj ? A A it LA*, W tUUNs A?t> HARNESS. B) l Af H M'HBNCR. UlaAat JUb aal ?i t " clock, at ibatr aalrt.rn IB 141 UiuWat). tArer U?H R >ckaarar Car r?trt at Iv n," h<vkA?aT at rara, u* and a* xu> 1 baud 1 1 h- t' V and mxt Waj-na d'Milile and a.o?.<- Uarneea. Ac. FOOU H.N, AriTION?i:*.-OtNTB*l. UOCSXROt.n . F Bra hare, tal rt ' tr, ^W. Frnanb uUl* M.rr ra. i"?r IAU.I ??a?ot-i'j a-?( ? arMc loe Fnniltiira. Ikn'a, (buidJUt, A? r. IA?I.T? S wil Bf.l, ian day. tlei ??) M MS o'lut't. at No it ? U .??*? -a > ?if iMabU arauco, aav TarairOt ? tn*t khc >-t ura fnrnlture of the ho'iae. U arlU ?M<epriM ri rj a. ! f r>f ?? iiarbv. hcur'?m>t il'm ( r? Ml ^hrr <nr tnrmlmg la>-a?ri. Knu?ila, Utfl nictate Can Ha. < Lrktba. Ftenna yiatn ?.r- ica O Ccrvnaa. B>a*na?u i aad roaewnud f jnjlt'v-a, '.M ?Mr V -ttr. ft*, i fciBa ai> d C 1 MM irarr U*" !*r xrth '-rrr-f ** ttala ta tba bxiiaa. N. a.- Hotae t J let; >TaafealTD klrm Let rit linaean'.er. Hifc RT H LKVDt, ACCTTONXn.-nV*TR.I.VRPC k <X>. wtl' ae'< at au. tUat to Wm'nrafty, O-t ji, at 1(4? o'a <?k. at Uv aalaar ?*n No *1 N utaai ?t -?at, n^n?'< aala *? Japab#>a and ?bnr ran-) U?aU, <vjm<>'ia na tba balaarr of g<?da lapnrta.t bj Mi aara Wet HIT', Ur?d?r k f<v. i<i.rl>"i( of ?ub*rb alcoo I i'4m'a M??l IV<t a tfter MMaatoA i a.. k>c? t 'aara, P ir.ck Hc?r!?, Wrfur)f l>'aa?. P>l?r im t acre. lerqueaeB Oabfnat tluat ?bell blr>1a. Ir ijr. ? h'o*. Ar. * 'ar ratbr ddercd Hre *c i*ui Javanran Br?* ia, arfctt? M'k Ftrnrta Wi*t Bnt?? W rktaan ttitl Ot^jaa B.iwla T opt r i* Prrrena, ?o?rfa Uoa fkinaaod otbar rnoto. AMI fltc fUck| atarftle no t ??r?ue Him br?,aae Vriac, Vl|a?a, I intD bnni? Vacea. Ui'i-ttM and otber >ir????a. Alcua treat >u?; o( Mat f .r oarl .r?, iirr' a?r v~k ?c'cial fttr Urg* .aar'ln Taa>a Aa Uaa be aia n h ra aa al?<?a jo* 'Aay before tj- ??te. E AN -T * B?TN J* , Al'<TinvnUk. A^HlWl>*r- I k. t, f)t a Wa? Aia4 r*lui ? -Amk of %yN? Ortritr/Veaa Hijrar- *<?.?, Ltqanra A'V Co Tn. ?t' <y. Orkobt r Jti a* 1 1 o'ofc** 4 Um atlaa ri?aa, N'. IH F.ncktr- ? It 111, rklr-d "fcrtr* frt ?a tnd Mark fMt *b 'e, rai* aad o Are ' UAi-rv t o an J??rv*r . OMT*e ?r??a. Ha-ieea. fAirt, ?rn.?U?ai.y aea'M Fm ? i ' ?Wra. A- . fa-M?y aaa ?u I .(r?? ?at Far-o* Hfcw" Haraaa - ad 'JwaiWIfc' "";ara rfcaa* ??'??. f '?ft. Fort, fftr-v and W altera NUixa. i*ti? Hrtn-ttea Hnitaad <>t >. Ar ataxiv W proof Ka'?, I?|' "?i s-vr. i'eak aad nH.aiFtxti.ca. iat talr pfrnrt lory B-orlerp* twow. _____ r.RTOAoa ?Aur-J. h. in ti.BT, AuortoNiM, ?l'l crli. tkl> d??, at ? *t M? >anai ? l?rr? M af<nrtw^i ef Bcm-antd ? ral' 'j*. n - ???< #f atari le v.f> aad tkrr Rurrtna ataknearr aaa -*/cr >? IMeada Bwk. War("rob?, *->fac Sofi. Kcda r aviraaf ? liam. Mir t.#a rnrncva iMadreard ctfear TaMoa, 'Ml Faiatiaca, Bi>? acta 'h a? riy ard ? Ak^r ' 'ar.'t u ta.r and o?b-r NaAtrr<e?i. F-alaw itt^A -ac rrca - m> Ptaan trade by 'tarmn#*; Oraa ?r*v a N.ar.kta Dr iirr ? ttwii' 1 " j- -? ? ? r ~ -?* t 4 aQAow ?-a a tltrbm war*. Ar To ta aaM wUiuiut re trrrr FRANK! lb BR?'WN ASArrmrt fur NorVta^w^. T AH. OmU^llA. At (TUlNKtA. NO i.O ttfiT FORTT ?l aonra d ?ir?.t, all! ??.! (? VMtauaf, Oct I-, at Ul ?flr?-k A ? . ?a ?rin? ain k MreH :?t?acn Tmtb AlHt CcretitA arerwa. rat- bar k'a.v ? irw.( n-l Hid. 1 *ar*e. S a<t. uf tiaraaae % li~t? UedA, (>..Ur*, Tatuaa, > !>' ?ery. Ar . Ac alepWtH-rc. Mt/Hdh-lT AT <fft?N#?N VIJL IT-LO* WTO ? it't'tr t.naf r At at it v'.t.teb. at F arlkan. tn L * H fca Hctlmad. * art! r t-.ul ? lutltl if a laUa I'M U>* PrtiiiAaa ''eao*. "u tlr n# i ? y > t-a .'t Dt ? nw.-tr nf CMC Ibc raan.ci I..H. J ba .1 1'Mk.ti, Wf -at crtr ld rmka c "wae-itl f rt?4wwil or Milt, ~r?*rwt tc alwa a?l ?caj-ouc iir ta-tl. M l tr>. Bt*fc'.-? a iWw lr?-ra and neck, i?o *1.. frt.ae ?r?ti)b pit" Her f'Uceia ? f rat t ad r-?T? 40 f '<-ta -ti r,?'t?>< rt? ar>dt by i trot ? t of '^al<*, fr.mm* r^vt t-?t? t <Hrft?^, i*mf ?r?ia "?nt ra Tt? ?**.??? ?t-vi'v ?04;i> r ta >W -tianar aad i?? n?ta. at tar Ktiwa. Wtitc? 1 1 ~ rcactt. ? - - " ?d tea Itcia, altrar n^wa. Ntitery OU*?T*?. ^t rf >?B cao?. Bcic<*da, aalr I'aMrerrnc, f -atf t r .l< '. v "1 w ?? a>?.I nki? a. iJC- 'MA At Tm n?'V? ? <? f?<tn T^t-t.y ?U<h t??a< ><?T#t at .jttrtcr tr?! all M tnd ala aa ? rl a* A M a ?! taflr Ho" At t> abrrve t*atlr% *. - - ? mw > t a -CTt * ' Wr-'ttif ?ia?? w M r**?a Nadba-^nde, tad ia kair VMtn<c?a. Fa- ??aae. itarir-nce, lje-i???a i'-. t ? ia??"C rrt ?r)1 ? ?-ra ?1 ' ftad fi* a?H aa aaia m <4 t-.ir til t-t, ta ?v?ry M a 111 be parta-p* ray an d f> tan ??t-tCH t xVr r. M- tN'rcrr, #rf ir< aimn, wi ihHUatn rifuHt , I?ar.il<r?. I, a! HaAi'I, al It IU Fauna atract, W jk MM* a Ar t. -li attrota bt >r llaff I c, ? ?ra V- .i itat r' * t ?>!<? r rtafb. i ?? -iac?r??1 ?tata ? r rtK^iM '^IIK tlraa aa nre b*'? lim (Hltitas fr tr *i --a ? k Ira, *a | n ??? ra?*r, ? na r ?c* ? ba,'. "ne Waabti W.cr.t tatrale i wbel. leatbar Had aad ntMkrfvit t>A^I*F?0*FH '1 ?At ? Tl>4 It a f AT I ft* 'Vrt/V^C, I In MIC l>< tlilARAim MI<?<Mk ? '?taHw 4F?, iHimw of wan a tl c taert a 6? twir > t tM-ai "V THA fhAtrlB, Obt^c' |*H<* UrS bticc l<l? a, Utia tv*i. '.wr> r 'Wna *t ttrn, *? ?* a*. raAttt%i??^ dBcfiaeir -rcr'4, f.-tc I'd *4 #4A-wai. al?y, g>dd Cb*i?4, " ir.? Piawa, Ac lJITf1A* r?a kt|ii?M MH Al'iTir**-. Bt, J? HAbir^aMt, i ruuif. ?r. . ? F ?it tlAti?M>t, !.A<-It A ?<), ? I ->t |L? ta. t'MMdcJ), , bl Ibid e*elB4dL at U?a?i catacanai, IW MMRh 3T0 ta ? ,t( ?.th. t.rra.t i >a 1 ?tj-r.-t<ajt !AA?jirar? .Jta'?rj,4d. I S*UANClf?F A BIT 411, W'V* r>F H?RD*A"I*, tv? .mi > tr part if ?ab,? aad V ?4t < "f.lc.-., baa a fi'^4 I V? a, I raarlnf X -,l<ab. * ica, A>1 ca. I' i r-.ct H ?m W*^Jr?B?k *?" -r*. i tuba, ?4ir* ?rii! rafb. 1! ilta. U.oraa A , *J, Sf Ab t? **??!>? Al kfr)d? ALNl'. tn birrjttc of Wbtpbrrf bn rtad kladt "-T1T-" AY AtOtllM s SA J. . brr ilk Kir? SI J IKKJAftT. . -0| .UftrlCM WILI. sK.u, "> . (j,* J1 iftit | UJ? P. ? , tM towjiMPe tenn at lArwe )nn ru? U?- !?i il*> of " it o?it ?a?ii ??. of M7 MS illfl fj ! K ItClllMDtlM'vtl. "?? liri. awuittad m ? ?oo. ? d noal wot!, ti??t"wi? wit* t>#o et/i r k'tck M ??. m-J'* >b-l?.4 b-rivit. *t u 'b ? *>?:k ? u*> p?Hlo? of one dm-bin- ?Ui| 1* >4x *B?e I'M- cuttta* wt> Kl, Wmnl Units Hid <r?*j^e, .>o? P. x M<ii Intra*. l!*rt Mjii l>a*n< -I; IWo(J?1e . mi ,M *Ml?t. b?>' unuer 1 Hi f fit! .r'?, 44 . A.' 1 nw 4bu><? pre nutoi ?re lu>?t tltabie iuuu ?i?a au u. J e?ULLub- J ?*ud. &A J. BfKl K BT, AH TIQHtlM -OPMOW WO. 1 NortA W!iU-m ?uert Ha fLf Kl? 4 T ffOV *, At '1 o'clock, ?t 'he *?n?b at*' ?.Jtoken**. P?JtttWm H'n <>' d?-?l Mtat>. r rke# >f a to rrro 01 Um h iprMBn ? ?ur?of 'ba out> 4 New ??"*? H add Co? la ws k no. <H \mt? iiMli *!iO iiu'ltri ?>i I UM k"?? n u Mv i-0 Writ Thirin ib-rd etr?*.t H V. XVraw and* tw?ii on ib? iUy of 'u*. far eddlU ?eal parttouUra at>ph' at Jjp> 1 81* of lip 1 'icUrt i- rt"? . A J tUMi *RT. A Om.1BKil+? ?UR-iD*?, UC J _ ber In at ISo'vLyA, et,flg. lt> *a"r e* U ?. H ?1*H< tele "f Hoafa bold Pu. nitwr . by V rUf mt env.iral ci?ui tv riy?jr?* a muni MMurtaiaol of fartur, Caukbar \w) lit k?n flirHturW. ? aocrmnaunk-fo* i>aT, o?ro hrr dO al b- If " iat U? o'olona. U tie ivirurtr of *if -t rir'lMij bird a'ruoe ale >f ?:?ein Cn# ? ?uil 1* iil?r. aht'JBa H'ltay, at?wa> ?*< ??<*. atfvn 'uaui H -a An., Xe. W. SUMABINUYKJC. AUoraay tw *1 f%>?*re. a A J. Hi Mi A RT, APOTI >VKI^8-TU(H Pit AT IS 7) o'r'ciMk P. M .at 3fi ff?V Kurt/ aaveukk atrv L lwlw?r.. Trrib and Kta?r> lb K*- our*, b/ ?iriu? at *?> av^utloi. ul iA? W> rk Pnnilliif*. Fl*t ir?? ?oi T.?i? i?f aSoi.:m n ifa.'V rr? Horara, ()?n? W?r??" harr^aa. "otlare tx^o Jta Par af U?e ai< n? tiruuarty w 111 br aild an"j?et In a at au?l m irtam^ 0 lAUUtS_T If ATTtl. (Vnm-i'.lfl J A ,1 BOO ART, iCOIIOIHU EAUPKOOUS ?0 1 >o>ta *Ui.m ? i*?i - *?.lQ?ail*y 'Jet. 11, at tO'j "'clock atlMMkkiMM.oanrat a?l? of IWmnu tni ??. k'uki'U'S o. tw,? l*r*e f r? rh u'?U Ml. nri, t*.i bar - ouitt?t-?. 1 mt fnaip, k mmw* 1'aatHiea. rlahtataad '^)u, ?lx Ktiks and ;n ? 11U ore t-?iialf la Tabli". An CllAtllJlN F \VATfn, AU'y f * Mirtrnoa. V* A J BCMJ * RT AU'TH'NKIRS? WKU\e^l)*V, O . (Jc* >1. at US o ol'K'.k a> 6J WiU?m ?tr?e' tan l:te 1 o' a Rraiauraui Coiviirra Tabid*, o"Wm L>>klai< Ul?a< Outkr-j and Marr, Ao. ???. nnn i-, hn. I AottA ia ?vraM kM^u* aal-v? Koaaab.'M fir.il >ni ? nwoword CUumi. ttn u, Ta*?>??, T'btlm. ralvet aud ?jm try Hr-taar;* ''an ?u. Buraaoa. rteriaUa l?. tUda and hoddtuz farxltar*. An. TUOALAJI VRiTOl, AC" rH'N??R, < ?f f'lon, m jiioaiIwat, Pl'BIJU ai>MUiSlHTATUtl>H 8 A UK '?? STUCK 8 AMI nO.flW, Ac. l1einDj;tnii Vttfc* Mala of JOHN LiNl? n?ita, Cy order of the Bon. ?I>*TsD C. wes ' 1 will ? !(.?? for I ?a 1 a-* ii, ?eMM ?) t*'<l At IM flrWrk *t tk^i M^rrbanW ambif** th? fo to^'in* ? t mu tud VooJa, iiu'.ar Um dlf?otkjB of tb? fnbMn ? .1 hi r-jjirni ?? THOttaS v*ir<;d, Au^JotMer, LH l.-H ,-vbarea. o? S90?v.b. 'J tbo Uwil.cr Van if v^ irva' 2 * J- BCMiARX *U?'XIOM<e?!?-THU*'Si?aT, to. rnmhar 1, aI balf nut tea u'clonk. at ifee Au -tl >ir< UadU)' U-e ?1iy of New Y-. r? yeCW ?? Lot X.?15 ?'burraWSKOesr-li, Bank uf ^smmxxw*.?\M, of Mew Turk tut? . ! ot S? 10 of ?l<>l rsnh rank Oanmen-a, Mew T )rk City. Lat 1? 115 =h*r?? 110" rarh. Cilca*o and Rook Inland Ra) ro?l i''?Bp?n?. Lot 3.? SO Bharx of |tU> euk, Panama Raiw-nail Ooca r*ny Lot &? 9 Bonaa VI ?m *uh. Drla-rare. laekawtna aid W ??em H'vllniad ' oro^ Jty, 7 per cum, ?ao.ans of 1875 I.ot 7.? 1 Boaa 11WW. lw?.??are. Laika>vaw and WeOara >.mln?a 1 'oii'-oy, 7 per oent, oomh ( at ?<? ahle Wo"J <j? lifl. 1 04 8 ?1 Howl, nl ?7t>, aar ai ab)rk Let 9 ? 1 Bond, i-f $1 W>i -jrw-i Bay Ptm-'ki*. aod CMea*i> Hxtlmnl bMM ?if WlMMll, C 1 ot east p?ya'-ie m Lot K? ? 1 BjtiI of 9 1 t.t>i. < IlaoKUon, and tHytor Halirovl ? uo>p<uiy . M>aa of uMj, Pi-otmd Uxut, 7 1 rr ? nt. Id I |?)^bU ld?l Lot 1L? 1 Bond. '4 *1 1 't>, ot tke ?rul Ol^ato I'iHb Kailruaa t <imt>a?y. wngcrt Uurv?ue. 7 per orct lu t pay a U- 1.H7S Lot If.? 180 8bHrr?. of ?l'?i racib. Ohio Ufa IiUiir.UkM tad Iron ikMatmay, tavr. icaU. I^H IX- I Bot-ot. (1 <AU r? , DarUoaUia and Vlwinr Rlr?u 1 1? u?.'j , 1 par eo-U, Flrat Rjrt Moklua rum), payable 1? 7 i. If'. II ?1 Bond, or U 1*0 Mi '**>'. >ro*?iJ ?ftarl<-*.ippl Kit I] mad Company. WiauiDKlo. S i"'r oau' , Hor4(%(? ><<4ikiB( /a?t. pa??i'ie ia 1377, wub b*ck Ooa IX im fnni Ue^mbrj. I JfJ Lot IS 1 Bun J. 81 (.00 JrU-hirfMi rontbrra and IfnrUMrn I'dlai a K*Ur<?kl oaip*E". Uo.to<e ltoad' ol 1<% 7 1 T crut lnt>r?si. t< ? 18 ?1 Bond. Jl.ftO, flan of If ran irl. 8 oer rent , Paotfc ka;n?d i joaiat-i p juiiriyt Let 17.? 10 FTia c?. f"0 *acb Kootk?m aid forth eru ltd %na Hallrrvl < 'jdi^any. tioar.i aleed 10 prr orr.t Hlx-ka Ut IS? 30 f-Wea m jiw /vH, MlhrankM and ifwtetpi J?kDm*d (Vntpeij Lot 19. -8 Fliarrt. SI'JO mu a. tla ens ami Chlcatro Unlin Rail road f 'im- iu y ??TBl'HRM P. ROKtKU An'ulo A Imtnueralnr TKRVP BaI*? Tueh to Bankable U) per jra*. d? Eai: at PhV. 1 alar--* al wo I'. M at oi.ee ut faU.tr Adnu? ra'ur, J7I r.ijadw?3". V^AI.UARLR HaRR RTf* K AT AUCTION.? *1 #Ot>ul? rail iwo 'f*r *o it * Ml* <o bn maja *t ?<irU'?i bj (. t| UDW W I fo.'bla i-,iy Tu>*1*>) Ht U oVlnes. at Iht. Merrbanta' Air-hafirr N > of .IviK Sfcm* torso ?out I ?f M eitoto Hat >1 -hd aSod Ho. 8 fttt wwt. U'M H WRKJHT. Acmoinaia, wn.l. KRI.U TUMI ww dft y. on. ?*, at 10M oatoat a - ibno atran bnar Prurh mim Hrmfcljo btuxlaoma rtoiwoimi 1 ? irni Inrr ootaprlatoir m*ioR*Dy parlor foraiure. T?ao a totoa, ? faa Barbie Uy <>?titre lablea. llrinaah faprolry I up?i rU-k (Ti.ua > ?M ?? Id oak and m*n*>e?uy Uhaaabaa K'iM, i nk eitdpulei. lai>I?. '*fc 1 onncc. eat "laanrr, Cbioa l.,nno- and lea K?m KlieAea VMoal*. Ao.. Ao. Tto baa bMa id nrjy ooa r*V. Til K LBCTl'BK HKAROW. Rev. THi' ix'i.K i. . t wr.x i??i ? ???.? ? l? lujr tu Jan* ?treri DfeMd l'r? tbj iar1?n c?mrr!i <>t Tar* it?.| e.noli j td 30. I? t ?* Wen w,h?> I " iVkal* li n. ? .-?u ba Itau at It* *wr. Ltc.ar* it. ewaet nt at AnatoaL UMT All) KtK ID. ?'On?n-iN A>K*ufR Avrmn oMA'Bue, i.a*t P ?reb a #>>M b-?eri?l, ? bi'-b iba t-mwr rut bi?a by 'Ml I'jttH ? lb ?:r ? t, B^ra.ya, K If. |>rj,ia>tf and pm'P? for UilA *HTrrtU?mr?!. ?"OPHI?-r)R <H TOHAK M. R CgMl UK H * R ? bet a >ai .? ? w ?li ?".m nt i *j rban e?o? cun bare Iba aana* ft? IW"! I 'tea ar 1 pa? or t ir i,l? a.jy>rtia?ni t' ?,'.'ya ^ H :?.)-?? -y yen Limr-hn mniv, tna wiifir, in uu'm f a ? > w Frt'b n '? le?a y ? 'if frr'7 alnaoii'in .f> ?A fhf Pnrer ?.J >Mt?aNabiy fa?%ri#l l>? l??nr* * a! 27 1 fw, 1-rn J B >, Loat-ir rto'?4? ntoH ? hhut itrtur rnmr >'?>?.? 'a mi.-ot Kxrnur of ?"h"j-'aa >?r> ?, ara'rnffMift". I* a l.ia"Mi?p??, ?A? r?a^v ?i?ra*d ( A W It'.-. Vuhrm "rw 'b? liadir ?ul b* A<iat i? re mrfMM'fatiK; tfc -m at !-W B lain ???(, c *iui r f Nrw Vor? I"nalnT?? TWMHI f-b*l<HV Kr B ?!???!. !* THB IH^rP AVS J i*.?dau< T?w*r >.klk ?( Hwrsvr ' fb r ??. rHi-oam uix-d" am t? art ????? ?.r r t?un?> <1 ?t vh ? urn ( ?tn?e li la <a> -~1 aa bMnaiA* a tr r.Ml That ' nVr <arttl tn aiMaoly fr 9MU*. am 1 <ar^i u at JaJ \\ *< i I CST A OULn ?AMT Al?n HH?'l '*? OflAlK '?a lj Ka'-itiay >um in Wra ft? l| ?:rt ir'? naasa on dial 1 wad?; J 4. '? . *>a ?uUAd* Wh<?T?# art 1 XMitra lAn >?pia VI J. N Ul IMi a?a MM ?*?!' t? ban Wm -it rt WM, aBd M q i? i. n- . ? - l Lout- ? task nuoc. nb < *??> HavimM **?? im ar inM w*ife . .i a A. Crwn r%a Aar-r ? .1 ???jo a.- a ? r ?* h* rMBTK ' <0 a?IJ ?o ? H* *?lb ?IU am <ikm ? OPT IN ??**?*?? AVR- CB. ?l*U?U Lj *td TVaif'r 1 tA ?tr??-.a a'a'!1#""" Wavb. naaill mt? Karfhl* '??? AIRmR A to a kair ? .*r<? cAa a. Tb? -miw w"l> ha l.-ara! r rawaroeioa ratan. It k> i*m JWI.6# at W* Rb4 rowMiN atra?t RKWIRM. g.r MRWiRO-UMT, ft >?* "*1 * ,">OK SO rl <?Jt ? otaln n.- a fnobnn ttow-nHr ?. i(W. b' f. n?:uMil aaA to Ibe orjrr j< Witrv 'I 'Hrp-n tor. for l>2 li ? r*turnt?f lb? aam? to J U. \ *n ? n1rr an;i rr<<M*a tka aVwa r^raft U?<nD ' UAT, A UU5D U^ROR. ANT f RR aua HodUi* U' ">??". by U w. A ull^r Umg Rati Fwn Tort, wu! rrvlre 'he Aborc r-ir*rJ. ? or Rrw?RP -TX>AT, A r<K KRT ?W>OR (inVTAIR ?? 1 ?ntn c,f B<VF in ht!l? no a til, ba>iA. a.U>ar oc. brwl ? ba ? ??i.Ar Tmtn , a?*r or tA# TUtftl am .a can fni ?k .? b 'ha m->?? f*?vl will bo paid, aal ju??u-a?a aaAad ?*T arr'T'* * ?> tlmry W ia>?, Mr cAaata Matot, Ctart.aiA $10 ft AIWI RRVARD.-WBRRRAM. /OUN DI.'lRinAR TO ?Dl" I nr k>-i. wieber ?'( tlia UbfU'atlra A<a*ra"f i t, n-uw-i "4 <'*>.? ,a. laft Ua <i? >? -aaid'naa In lha m mik't bit a* < Ma mil kaaa baard of Aura tAat U?\ on *n M >a*n?iT at *n uatarrvvd MO) *111 ba paM >J tA> "rt a t ijl < u> any i nra or parbtm* ?rbo?Arft*> ?n-bl'MMM1 <?bkai: v onoaLl?r?d uUWr; in tha aak ? i- TtiMato i' Hi ? ailatocwr *u.l f*a?Ql pUra (/ tnjmrr*, rl to- a?l>l Jefcn ????rMiii Hutu. LI Allrn. I r, U k? ba flaad. U thr nfi.matonnaa aiArndant o a M? <to*tu and I. una, At./ ouai ai.u loa'iot cii iAt ? it J4K-1 to b? M"d i thr :?*rrrl?ad. O'AAURb Aj.l.k. > 9, nnrtnaw ItBNAAJT Qmh, or a LD 2 noinu.~ " l?rc*i ?L HUMk tAIRR. 1 HKI.a Ml J r>-f ap?aA) *ad aod wMI i?r?o B.?al || *n?1 *)*v f r-.? ? at ar^r.tad ??<t< ?. A tmd ala?a 4 <jn#a? J tvm k ?'t ?r>?r* tnr ? ? naa a* faia'l^ wb> p?W?- A?*a? I b r-u? ? t A Tab a rfloM rrarf *A} at balf au* ato - Ml Tba la.an.ai ??>?.. riaaa ?<rnM .b? at'. ai a.tu ra Tba la.pri ai <th. > hn ??-vi . br aT ? al aiw 4 ra <i atar*! trati Ttr* n la aa< Wk*-*rr ' <Ai al**.-r ^andy tl;A fttrmn ?> i*-i<w? A ' VI TOR A !: J>R, ft n?n 4<t Jirir-* w Tn., c>',UHt?nini Tb>a V ?*?' J? -*rr tMa "to-i i.Ma"ll*irl ?>arj WW ft?Ald rfrMto I'i-inuW.a# k'^Maa %?A1? d fc btAWto >r?|i? ? A- *a j? ,*u i>* vctrt, rrerw<w? TRArwT.wp. prttii m?? t m m? mim Kioiae l'ri?toa-??, ? -r<r n# atoeai m 'L't-i-Li kr Ivf >m >>'a riwJftr? ri<M. j-nr' W*to"i aud owMWa thf.rf*? H R KRAI* RATRmONIAL. A ?4" r tram op a'ik (Ro m a ? ahr an rtiiT - i aWaunti Ir tlw na'nlty e/ aid ibliiA) iti* ?**, in 'itltrHr. ??< ? Hhtil ?-*> ..? frv* ? niaV ? li m?AAto?a. <s altlanra f ana naartvil* ? a.qmu lad/ ?w *V !.* toV'ib??1KR. AturwraJ. K. if, Hr<uatrrM oi? Amr ? M??tA#?? Rt* \%t>r or itwt al umi ar l *rr- ?l lr d:r- oliiau v. I p.??.ai!' r **!-.< C' and t!m n?| b? ?au-l l>bn<i?<i, mar Hj na? p -innrir VA'? a afanarfti M ?lb ?-A<i ia ir aarrr w%? r%i>*\to.-'? ? ?^*rlmeewiiwwiifer*?erelfsl xa Rarlrz ft? yr%>? ' f ?K< HI f ?* W?>.fo frivtrr ba r?ar.na v lb* aa r rra* wib ' o? fr?r,'ni ? t ?> jtrn al %f jiali.t* i^r A W"ia,brv f ?Hfc arni >? IrnMnl aaocrii l?*'y Ad<*?to ..'ton ??. b;i. AanhA, *ln R* AT*"I1|1fl!A'? ?A <?Rir?T,IWAR, TITRTTT ARTR* IT? ?? -a f If H prar w?!7 '?W'W ?Wm?"i In a !a-ra*f?a M^<aai. ?t?n v for-* tbr ar^ lUnlwa ,( rytgwil. '<!??? h? ??* 'if W "-?1 Z1 ?K>! a riaat to r ?lr?oor r idd. a? U. ? . b ,t 131 UrraM - _ wopw, ?c. a T BBTAIL A T8I*r* UaTB, ? oca amiBB whvushajji ?ook whoun/i.i painM, 00?*l*C(ftM mnuHUS, Ml *?<!.nWAt, OPrOBTTE TUB Mkl K> r'i|J+AB HOTRL In t*? annl wiB M found 4.0PO BALVOBal. RIRfH Mil _ I.0IO PlrM? UMuN fb kh>H 17 ,tcuia per /V d ftlj '? ALL W?J0L it. SIX" ?? to ?? da 1>K I.AIBW, far calldna 1A " " (00 ?? FABOY 8ILKH. 7? ?? " KK) KT1.K BoHlffl.....^. ...r? ?0 ?U* I.WO PkMH WaWVUTT* WU8UHB....UW0. p? rani mo *-4 raKMiu iJaUk ow i",j. ?' 1 |a<0 " BMI?IfcH t!IU(ln|t l*Vo, ? tauo " a*D UAMH.ton ' DBLaINI*. I7?. ?(l'0 Bmrfto worked IHltH'BOOLtBS .(1 <*.'h 10,00 lil?nn ttoabric Ua?1K tf? Tie- par Jua. Together with ?b?r DKlKS OO. TU*. Ml\ 'iA (JU)VW, Aa.. Affording to oppar?U"iiy lu Mo are ttafalae Mkl rarely offer*. KDvi^BD LAOTMT A OP. AT 729 HKoaiiWaY, J A With l.KAV A CO. UJW Ml 41 ktetr Mniiiiiwm't -???* o i m. u 8iLM A*i? p*ris mns aooiw At ktvaUt r<? Janea prtoea. ALa UvU * "loaSS, hu h. < d*ap AifP iLMAirr, W< At prteee wUblu Ut* rviu.b of ?J1. N a uoe ahoukl piuakeae a n, oak with* ul km aiAmlulrg nur lllAANe-B AfiSORH^ S'T. A? wt ta>pon ail our p*ttero? llrrr. 'rui? i'aria, tbeVatW fMht><?? AuO io<?1ea Are &1 *aj ? oo hat L a Urge au n> r HBO.TfJB AND WOOL RJIWIA ! rum (to iAM adoiiou lAjea, v*dr our*? CRVSTAJi PaLaCE ?M PORTO*. 2H H>wp y W. R RUHBRTS A f J ARBS TDCKJU'M, A. Jf*. TS? kadXl Bc?4wm. f>ew Fki* ftow?n, ?)? Feathers, Feaifceia. HnJal "ekt, Artrtal Hern Vei to, Vela. V.lla, tMff.irea. Owffiraa, T^IM Ftstnite *B aMiiulknm 11* IMrrlAKflAble ???? n \t D*r-ml'i?J f,y- Wtel Hma. ? ua?'. a AH-tiiirnsivT i>p o<?* A Uiiliip ?f ?f)5*t *rul s?U. will b? opmwid^ ?lw ika nw rf ?'erte fei*?l bi:?a?<? Juct r~ialv^d pel Um riwaw, a Tharedijr, " jt t, at Mrs. HilTMuna . til at Mtarav Dlixm AX! AW LA WOOL SUA* UK ?nadl ADD fa *N!J wTntkk si:a?i^ ? t ?: > ary AnaoipUim. AT LOw""rRIOEl LORD A 1AYU0A, Km. *1 U m JlrOAdwM Nan U> J?Ml jtnn% loa. ?7 acJ M) t^tbtnae tirooC BAROAim. l*I,AIO AS L) UhKCK SILltS. vk Id per iatiI, At TT? OBTSTAL FAL.t e *?f?0*IlT*i Jt2 riuwrt W. R. ROlSlCRTR B ABOAINillN' <UOAKK AJID81AWUL . R ? A OO. ?i* aow read) 1 1 oihiblt -brlr n?w poacrna "f aRaa, zoua^r uii'om* f^urrer. ujd ott?r r? wr.t ttf !m Jt CI *km, |'i*t kUe 1 to ?8?'r stork, a* ??r/ low oncvA BKOOUH, I ONil A?l) ROUARI ilE'.'RRH^ ;!!??, *od "Aocy ?'Ml baaato, U gre.t wrtalM >U Airu Hi BROADWAY. (^IIARLM RTRICKT, J 178 BROin^AT. <T.O*.*V Ot.O AIC ! ' Tt>* rtyl* of 'lonki rof ilvr?v of Parto ?rt?? |nw fnDi taUbUihrd, we null be prepored v, ?0i- onr riMlm?rp? <>a OB MONUAl, Oi'TtiBKK i? orttteAl* um onikMf a<! tin no-1 -'tMtntrufebed wktch havr teeatved bf u par law " ' A A, ORIOINAIJ) OF IMPORTSD OLOAKB We nffar at o.jtl (> aiil mbam of oar o*t. J?taiiera, and sxnin^iac ? -til tlo-Ieclion iif m.T tlM) Oeriiwuia In allk, UAh aor V.I, wllba ofl *mt by 'W a! tauil fr<*n tato dita, a-* enrtoKUw eaaeoe, al o?r .owvst wboienlo prtaea. j ? Lac to* wUl plaaw r.Oee lb a br'af torge and etnl tidvr Watoia tn Ck?ka aad fbawia, o<ir ik?k to oeoeMarv at al' Jnta f nth, aod aiaayi ot Ute uev .-e oUaII.KH XTRECt. No 47k UnMliaf, C1LUAABI CI.ua! I <'l-0?B*>! ) ISAKilAlhM. HaIUIAINH. w? b*rf ttnw r-n hand ? xtparb Mnck J aU the m ? fMk tauAbto Mytea m n ruiuumi iURUm, VU Mi r?h 7 Wia><a?l, >1 M to ML F1M I'AH'Oft UK ? > Kit OJAMKm. T^rr rtrfcly trlmn.^I ,al M W. fl |i too Ml kLPMIMNA HIM Of xBaVKR '.1/UAiM, IdTftJ alCi rid onietet uiaml-un fnaa ?i w kll UlAVl Tintr MiUV *il ? ) * Kb A*D |Ta*11o?, ? ?: ?/. 17 W. ?> M 13 kihltJ SO Am > kri %mnruaei>'. It rnr dock 10 Mior trim aad At jrW^a m Wok oaauoI t%L to ?ulL fit AM call Mforn |I iiwAm a*. w. jl rirrbw. cva 361 ?i?*rr M??r II {? taa*b?opm?4bwA|(|) w,WT-m l'?An ? i?r* i V?*a, ?:* tad Ol tb iVmta, fWldraa'a (*n*?nta In a?Bf? ?It!a I rVKl? Ail I 001 lroadw*r. MM dt?r above 1 1HBA* bILKB r*OM auction. ^ Hhc., Tie.. ru I ABD. LOBO * TATUkU, . .1-1 Ml 1 I" DH'U'l# ?T r r*u'. i*r<>krAri?i?M CVRTu* OOOO* AT RKDUCtn PK1 ? ? l??'-kO!? *K Ml Bn?ln-,?t ?c?r <f\w fill BRTnTLtMr tork rt ^IoCaTBTjJ, kATTH DBUAUtM t>?w?mrR. oobniobh, UAUB CV*TAl??, VOTTIW'JUaII LAOS ITHB*Alkk kJki-k, window hiiapbm. wh h.i.amim. *o AV A LAkOB BKIX'cri ,n Ik Pal'IH. r?*?MJIK?? BftmRBBk. m\ Hrrmdw+f F_^wi?koil>iAiik? - ? Sik ev Hi)ir?Brirn o,j(xab?> Ij ? I M Ml| l- ? MAI *1 A.i ' b An? >?i*on BUaCK HHtrE 01t.LA*?s rv 'hirt ?nd i ^ld* %i-f 7 a' a. (ku U'li-oic^ *?to, Ooilara Ar , ib v?rr d??r?liia r?ii?ri-? ItiUJV At ??%! < ?rox, ko t a rtr ?S??y. |?aiX AXB ni rt b c\j pTbk. AU Tirk LATB-r Tk AIM HTVIJkk Vow i? <y m LOkH A TATLORk W*. Ml to Ml InUMr. ??? Ml ?r Ml <?ra?l kriM. k'KA 1/ A/1 1 ?9 IVktft'f Mi ^,ED ^!T^"'w,Ai,WAr FLRh. TOM, r;-R*.-UBE*T f;B Klc;VR?B!(T AT r It. rmu.ir- n? Pwn ?t-im r? ?irw.l <r??l ?? ?r?? rwtrm/nl!y &???? Mr ?"?*? n a. ihr tffk ABk^c tMty HM'iOTin . 4A?<3 nllAAjM Ml 'BT?. Ihuk mow or it* r*. if -hi*1#! to V 'Jx> fliF em* neref ?e#fw*wwb ? riifi tonotfc-r ?-!U u* rfi .i?m (?t m *, a-.-l for "^ii' ?? dMy laa^AiitK LaMm ?p At. *?'. mcaU'? 'A !>?f x-? pur<h?M! r <? W'Mf. Will '? A ?HI? AMI Al ?!*? t.4<*! ?* KvA II mtA ol lh? ?ti :? '???" In I.r In IbiA^ ?f l?*fl ?rr r* ju m. I . rr i?o U. : ?4Ui?<b ?t ku< I' I r I kmpnttun C. MfKl ?Uffct. G"ii?A.T EABO.l'i". Lwftw. niitin, UTVIaPJ, ^**1*11^1 aooiw. fOJO**" w?l'' H wnk !,>.?? ? wwtAA^fAAi^flW M m r era 01 i k+n * Mk m ^bl-IA WJ Mk T> -rUM >?A ?lir llf f l? rv*q,lM?' r?k? i -mm <>??' i Hnmr Pit ???, ? t"rr iMtoi: jMon ? Ha IB to j?r A MM r^4?! ?A, k?.nn."c* CiT'p^ ?Vr*A to r?p?- %to<. ? fttl lAf" *? " 9m*P>- WO?M I* *?1 , r%, ?a< Win* '' f*?"y B ??*! ?h !? f?i l'fa??fa. rfnM'l-J ? 'ill ? <a r III %!' k> i la -if Fornl*' ?? vJ-nta. of c* n ? uiifa* ra v4 lmr?ni'U'?, ? J ?> ??* ta mM al aa"**Ai.T km p-'-n* r A H. U ?*!> A mia.. IMl A. Ml ? *> i . A'Kii i't r SpT* T.lfMa ^ no*Hk MASTHXtM iXV fTM, . 'trf -?lAl'?U *< il * ".T ?lrf B. tJuL |?Mi ? A ?iA.i',rt. ii 0?MI IU Kr?laa/. w ?. r iiott ? t I iV?' ilwat ITnn ?ff' a? n ?-^-<aiy ?>l"i *\r r Maxtor ko? ? ?. kltfk kto Ik * .'?!? a <k? n iJAan. iraka Tkt MMWiMd kA''n# r*i* ?i'T* fl* <VA IV ?n k?? ????'?.!. t*?.'a >^li. ||?- T.??A. focfio 9r*?T?a.AM? #? Ihr c ? ? 1?I t, <*-<' I* a ? *->!? ?? U ?? rkx-a JBBkOAUWAT, ?JiUiVtaa r>? ik" rw ef (?*?* a 'k k rk?-ar'< aIMaI ?!~?fa??? ?." Ilia ?? .?A r Ik ?>*arl Maok, wnirWtt Tart* if"i.*V?l r<?k*. Atrk i>kJ ' rtta %k?, llAatA'T'* i^rni i* /a A '*:>'? v. a* I V u> *? 'v arania, Aa , Tr0r V-r a. ? , 1 Wf| n r>9 uf f I KH. I??l?ina? FnMkM I?Ma iiu ?* nay ' *M" '-a Mia . Umn>-a > "uuHkiUlk an 1 flarti in Ma. n?Tl"f '?totBAd ?* ? iMwa J ntrr.'iKl ana' fw?ruvM wkk IM Wlktoal r'?t,a ll h# t* mirk v'jvm Ih-mm -t n ?m *%I ^ i>*mUN? m Ika VMaAVr la nl?f vo fV? ."It i?a -M* ar.A -I taa kmitok Ua>% MA ?H?un "?1 ( rau> I'ol t? ba pt.HM ?? -wa. Tk * pi~ o?rif ? Mk.lr wmri*e?i? Wr?1wMnB. AMI !rlNMkn( fgrik??*' ? Ar? mnrAwaeifer k>iw*- wi naa* 'bxa ?W' '? hnj??? kMtM ? ?*r-i?'r. O M ?. A? >rl -*nl^r 1 ?k?*h !>'? ?ala ixfaa* <Ma runfc m? !? r a?l b?fon> <4 a elrrk lr Ik# naan p? .1. ? rWJVrftn Iraafrraaaf toaratoMof k-; r?? Ml kntfat; kaw Inn. _ DRY WOOD#. ^ GUJVML UbUVIM. U4.0KM liUJVlii AaaAha* Uh i** 'M lUomi aJ IW?<* Mi Mr* OMlii i ?am* Ltl/iWt1 UUlVMt at Ma a p >r. wur*h t< ' l.i <*? daa*D l.?dW I'odrrMad Kid >?!? v?? ? U, *.?<?. h U fcl.MXI d.. Orui'a do do do <1^. ? >1 U> * 4 rht ? p k?? "f Ornl'a Wnrio Ua4?-..|r? aud nr??? * 1 Ladlre' *blli""?n'? ?od, rui ? fcarlau -.ml U >u flM'17 keap. k/H AulXtO* A M?a?K t, 77# .1 .-ad**' G HEAT BAROAIRB m LA> E CURTAINS. We are okalnc <?it 'h< nf mr fall latoori *Un ? v ikrw n od* ana will wi tkrm n? th pair. ? u .i? ? M pal them Dp, With ?WI eiylr Of UIWanD?? At prime thai itrfy ??? f ) ixxnpet'tt >u. OUiAjltuM k DART, Jd!l rml*ny Great re. jiitio* iw unu AMI) BMBKOIUIRiaa J AM KB OR* V A CO. now 'iter to*lr anpern ui;noiM d be above gool* at teRRA -I.T K??U<K1> PHIltR _______ 7VS? Broadway, corner Warerlwy pI*A?. INDIA UAMKL'b HAIR SUAWLR mki ?ir * k">i WILL BR nrrtRteii AT RaTAlt.. OH MQNi.AI, AT LEhrt THAN I"vBI8 PRU;rt?. HlltANiJ, ALfRl Ai?")?.A ? a 36a B*0?IiWAT. Jl'BT H(> ?l rO-AN ASMORTtlBNf or VsrlY rent F.. ft Uuld '.wliee' *1.(1 i>) Urueie'a TrevnUW , an. ffc.niDlDH '< r? l ihN C)*Tf * ?t,H Trul ibaitii Mtaret ei 1 In.pii'b *8 *<fni4itw??, e irnir of W?l n iim. u I ,?u "? "r 'niirui elrwt, ?r*ol*eala %IV* rvt u) Law in * ?i. .uilSD R?f ?>full? auronnne to tbelr patrons And tba ?nhu, Dki i !ir*? h ? rtunorM fr?>m ihclr old htwid, M d.>wtn> ?i J )i?v* ~l ih>lr is"<!?l UKJT RV Ka.-IUON iHI.K PURWISHI.Vn BAZAAR, At 77J* 'cadwar N> >i alxiva the ->or?'T of Vlrti atra at. |^AC? CD ST AIM AR.t^M), murr AitiJi A <X? , M? now o!r?rhj? to Um ?kgle*Ale *ud r. ? Ut i trade. AT 0 :**AT HaRUAJ t.S, iheJr larc? and e^ant J LACK ~'lTAI|rs, tuv'm 1? prbe from f - 40 to IV) oer pAir< HDKLJM OURTAI5", r^i'IBV MV'M.VB, AKD VimiBUIJB IiAcinT" AT LOW !?R1- IW. OaoaI Vie?t, aoruer of M?r?r. P IAPIftv QHDIR OAR#fc\rs OF Ttllt TUB Lai CI J > r c o- b p? i >rnA i> ;y*? iy u ck?rt nnt'oa; *l?n, ln'itt>t I w><rdrub?a In iJiu ?' *i iity > o H ? A'l klri h ?? Vti-elf-A Wl ion's mapli^n?, by eallin?{ ?? ' 12 Wtal 1 *iuij lr?i ?iro?t MTJJUl A QR*K., 7"S BROAOW \T, WUI Offor drrltli ihu *eA KRiV OOvD> lR I Tad hu?*. feanVBrVtlAw)^ !'uliiU? Vni io, 4'Malllll *^l * A', p. put r piio?A f>rr food* *r? n?' r-th grwU n\fr 6y I*r rw th? 'inn ai :!i# p>ova of uiaamaeiura. and are w Wl> ai"d l<T OOlHtT *"rt nrlo. UaIM l*OULT VIC ALL THE TATOk: '/m.? iH iDPK, plaiw rich mi.ta, ft'* HTA, WA'tfMTA, ROHM Kt KI RVA, .to, AO LORD ? TaYJjOR, _ _Nu* 491 w w bboajktat. 1> a MA'"T IV. Ir ir?T <>rr'itp?r htafalMmiHir'aMoo of J. All! *.N' r?Nl PKAIV'II I lit >1. fVki, All *? ?*?; ail anlcirt; im: yiiul y i^S ir.ilta pair. ?rjll rt ?* o' Iwi baeM tut B-at>rotd?rt>a. Full ?t-K k of fVfjv i fci'j mm *t.a n?? r'r*-r>"h Ptnurnu foil ??? . f f*l tiiMOrrr and Mfcfvi a Knn n ><?* of WkiuiU mla rtaua -in. An. f nu ?>.?'* Of l.rni and Inn nam ? ? -tc ii< kdkBlt^ at^ PuU?P?*k of !>w' IbiIw t'iotlHi^. Ml ?*k nf V?i>? N.i-looa Ij^mwv alwava *ruun in iVvi wKJa 'nal'iUaaKrlmut of iw above ( <od? at Um InwnA a R. 11 M *.C,\ , M* *jil 206 S'nb arimiv^, Mwsit J fiarikiMM i*Uiw r .wv?- lb f.rteX. 5TRAN i, ADRIANi'B .% OO., V) iim i:koaD<paT, WILL orr.i; at HKi.xii. o? y mdjl T, tu Mm fall iuportat'.^r or Sli.IB, PI *MS OOODK. I.AI'KH. RMli.. JIB iah. .f< imm, ?<u.vi wot km.%? n./OiA , i CU/IUA l 'JUt illC . . VKMtNfja, A a: ,tmLi radito*'. pileec A.?>? from Aaoliub. Mm HI- 9 ? ILK AND VBl.VET RdHVS, At Win luar luilf IV.aa a^liail v-? xr i no rijiRn rXSui }>KMi An.rts, From 1 0 t!? u> $1 it) per \ *rl Wnrta from 7? eta. tafl 75 ISO !\*. uTiOM ?S vbi .iI RH, AttlperYarl ^.Ttktl37)i IR1MU MRR1N. l?. ?'OPI.INB, M'?joufN DE KAJN'RR, Xt-AWI*. OaI.U. I.BS *r , (in* 'j na^rrooa' J ltrpnrx i>m. So. 8M HROAHWAT. oacbipicb or hoc hit nu booua. m. Miiif, THi inr tt'UK aotntNiRo aroHi > I? art! Ira off bla r*lr.*liW? wtvcm. er Iuubbim uooiw. AT 20 fBB (HT UP ftlll <X*T PR 11, ? Pra^Hnt In bl? tmm tb? bnafama ?77 l'rvv<???, Imuw Itroiinrftul Oran4M. itjiui itmoun, ??, obat*, n cairrf>.Mui*m AMD li ink TABD, fiOB AUCPIO -~V?KY VBKA P. M>*D A TA1 IiOB, W* W? to Ml <IFAWI> HTftBVr ?7 uid *$ I'AVhAllM tTinr. CYRANO, APBUNt't A ?*?., p ??> JV. Lata ;urt r?otlwl aim w!n p? l u rra.'i, '?N irAMinrcKT mint pi.ain c- lobicd i>KB?Hiuu:a. la ??? t> 1 i>AWfnl >M?, at* . fCHCMlA, ?>uKNIit itl>rB uK Aj/iBB, mjWUKJbo mai v *<? AJmSOmmw M.um ttRiHIrit mm. h. ? CMa** I'"** WUHt I ivJTU.K# Uf?*4 ?!I.'1?H? K<v lit BftOADWAt. ,ju AJin Pa it'* !>?*?>* <?? oub 5 ihJtbi ik a, b* : r.t>? *Mms\ u<ii'" V* A/?n VAumnA*. At a M-! toil? of Jl oar enu frr.a> f> ta-r ?>*???. inur* mbat a no.. TV) *r o-mm? it #a*a inj r(?M> 11' UIII.BHALU *T< CK AT RBTAIU-n* ?? i-rt a> ??? m ?r" mw'? of .mrela *at.n# ?i l^Jwo* a u*? ? btWfrira I Mrr H ?r?*nt* H?vr, fa?.-. knM"! linf'tm I ik.mii * Itiani Mjlra Aa . An , ?rj ? fc/r?ri-il i? ibe ?rl?<Unn ?> Itw pu?V ?t tab iW ??rw arr*p?-il o? tfca wWUni J pnf i ?xj? ha IC? Bo??f7 An* prr? n *.u. ???'?? lav '? *?'<*?? ?Uldoooll b> Mil rvl*. fe h. UKOAHITll. It* ttuwsrr. ? doc?i bak w OrauA *!*<*. '/BKUTa BOIsTU', , ' w" W n Har-^ .uraaarll ^ fct4v^utr*|JK?R r?U. <>rr A ?h?P*"rd > Hll.LI.1Bni! M rBBKCn MlU.lXtKT --MM* niV'WI*, Ho. IS U'r?t'k?r trfrt, *>M '?? |i!r-? rw h' uwn" tA? > l? JaM fmwt k^r ju' Bll Ip ^ni* will a /? fVi*v!aj ???t. Ifi>? L ?fr ,nni ? n' i>Kn?*Hi wl.tn Huiiaarj U U.e fimprrtng >A? w^t 1V IP?IH1 B-Tl?? (>};? r% tm . lqw<r4U )l?U (pwl ?h*? iaA4?( ?laliUj'i'aiiitii Ui llk?rk?r ?;rfw? reaiu/ ill ?d?a/ ADAMB WM. K Ai > r?Bv?*iful ? t.?r <L . ?? in ?? Ivlr tfc, i-i* mr.t v. l?rr<- ih*i In naari ? aaa k*f *. ?? ? irarj# rf |> ?HM4k trnl ro ivnnpfy -wwli 'Vi r*i>? > ?l ??? nt k+r *, tr ' ?tur iMM>. <t> iui?n""'4'? M A. >*HV '-lAi 'OhH'l**! e I* TJ. i T ?ktr? for ; mt r-~" ?' ? ""T"* ?># mta* V> M fWMtKk! M fatrt a ll?f al "i? nt ?.a?r Wj^ru>.A 'M anr 'mv *xt -it ? d ?.M lu r -tn*. a?i.'r>?e?i t aw. ^U, >MH?M ??< I< T li .rHia. j%.. V. I.'.I ? vi a aR.s ;. i i ?Jw.j, Maxkt J abrra V \a^. Aft* i dal* .1 W la ^aaaj ? uvr kwra'^B or ".ITa AJmOCB 'tt Tn THi: iV ?fj?? ? v raari?* tlii ib.-.. *a< ?i i?. aie? ?a<> f ??! ? n*M '< ?K?r i?- lr^U T> -??a?, <*?!-> #. M ? n*. !"? *' lb ?.-<?no. I tl ?"*?*:/.? fan * M* ta.; ? '??Surrt i>taa< w? u iHy. Muaaan ma v1.t_ a. ** tmt? tU*??4 KB* vt tlk* rR(m i>air MM. !.?? . t/ I w' nbtaMa FM lUMgOiaaia oa'/ ?hA.v itrw li art at "irili aai \ ? i> a <. rilvih ?< n * ? ? K ? hi u* i ?.ife u>?M ??? hMk HAIUI OAIMI. If' M AA.T.K ?* ??? r rn AiJiAXt A ij r, /. ariu uah# ?'*?? a*' Mm*. T ??. 'aa?A' - rtoai imi Bwim* I r? * ? nar? jwinon iitdiiA a Miirt< uah a i.. ?wi?aj| Init4. F ai. fra? %vl Ait ? J l?Ml ?M? lrk.?A"? f * i*A.? f ->Mb??* ??'.-aj tmi I. irl i r M> K?^aat'i "??la.^l^, P. B. ????!* i, ? At A. 1L and ? ? ?' 1 r. it. M/ A , V ?4ar* Ma m.. i* mi rar ? . X. 9? WT1, t N?? y Itl." fl. ? AM <11 aU .M ill I.AII . fa!, arrrra ???(.!?, nrak V 'HflM.** t| '?i Wtr?l^iiUJ? (?M? t.-.-k. w, Acmw ??? jr flilb al.-wt .to' ?: ? ?r?l U KvlnV? . JSSyl (wwait ;a .? iv iVad c" -.<a.| r;a? nwrisnw '-?? < ?n1 ?? ?? Vbti* , V k'S*^* ***' ?"?a??3 <a T'?r iTTro ??!* ."5 b IXll.KOa 0 . , * 4 ' ' *-J '*"? -?u ???*??- . ?a *4|* *? ? f ? ? ? ?l *? 'l-? 1 * *l??r^ra ?? 'j% h i? ? ? ? a a?4a? ? * ?*aa<i n ?>? t?a aftar ??T^a?. f-A IV iMSt -*la? laaia ha nrat* ?? * f aa f* t. ?a? Ara^ a-.T^w TAf, ? t / M I r.\. Ata-? f?l" tfahi Jj A.I*. f o* < ?*aon r*Jla. ? p ?., *>o*n? al all <*a??a a*?w T*? r?.aa * M A. V. ? ? nvl A ?? r. ? . av?-i I v til f. m. 0W*"*4 ?aw^ M? 1 r VkV&STfc 'aa, II A AH *?* r. ?. <t?* Twr>?r , ?ua ?-aa? Ittvoii. ?n" f M ail ? ar^a?>aa ? u ia?ni Albanr. ? A 1 ; fra* ? ? f '* ??- tmlm, , AP*S|. trlili A J*j7 1 ii ?! - - - - * Ma<Jl 1 a <? icwt a.w A ? ~waii imtm. (Jkasb hia 1 A ?U * i *>?m at C\ aatiov *mm <* *ra j mVh*nim.?.1 la i. B.mt.*$0T. atT1*M a* at i "mfcrn'a ?? A. * a^ I P a. ? ->a.a ?? an ma ana #""* ? I I *? I ^ ? H *T b <(* ? ip# ? ii? ^ u i*> A Iriw k?<M" ?? ?-?' ** I- ?>*!?? -.t ? ., / rt!,\ fit p?r Oinntk ri m ia0 ??? a, , ? - ?, , , JT, JJ J "T?r k- iruw *? or to ??. 8 wruw ??? ~-!t ?U- ??: and bn*n??J. ^ | - ' a t-MA'i, r??nTiv***" "* * "??* ') A l?ntlo? rimr i?* ?lfv? **WW mi4 w? ??w. ?> , iM n.|)* M of ?4h? tki ik-i ti ? ??n>i?>ai s K or UD%ii r^ttlfr '>*" ?' MO '? **< l>NW -gy HI1.I )|>) ??? ., . li<NH|omn ?i?V'M'W LiviUil rwiuirg. n f villi ?lM?t v. >W *H tlm tm 4mrt. tmpmvnnvnta. k?o<t vnfii ?r?T * rMt*l. <M! ?? M la < -Mr?M '?ttl'? .?Iy, K?*i.t #1 'H J > I Ss.J I V f.u .* CO , MJ T mrta *T?1 1W. i..? x.i.11 ??n . Ki K.vi?nrr? ?? w? mi ratwf* vwurrv ?ixra > iii?i ..???*?* Mia* <a~ulk; no- H m il ? ?mirwro'* rl?4?fl.k Otm% 4* i uu'iin.Ub?.l I'ics* ? from *?iX>|.i fink; J *1 HI t?*ir|)>v.Hltn<Wi|?rl??v<BM. i BM ><Kr.> w-^rtwrx* r ? *>>?.? titan* juM kwhb . .. Mil Mr M'n !??! * MlUti I) ? MQ ill uuiilj. ??v UkUtn Itrwu * ?? . ? r ? > < i ? FtniTtini w<.r?* t ? iMT-n* twhtikmit..' ,? i"*r Fend ?V*? If oowl) iron? I !??<>?* 1 i r,? .B? IP p. rl*' .*rr; Wt-Mlmi Appif ??: KiV. 1 ? * iy?" **rot, flrtX Itlu J ?>. M. I.. < uM7r->-Mirr ir " ? E TO irr - '.X Wil.i,MMMDU?M. nO ~ li : ? ?? i. I nt ? -??<% fr ? V '?"t I * ohtU? (umlly Owl r ?n ) )*f kV^ ?? *t?\ aw. /or I HI Ma?. ?b*u<Jt ?* n j?: ? *p? ? t t ?? *0|.ty A'Vto-iM Koat*. tt.ir 44 iMBee . ---Mi ^ jfOn ? 'mud 0<? >? *r> ?.<?.- twu r?nsT ? ^ ir i . ?!.j> bviemmt M*. *| Wilt Ikirn ??>!? *:>**, tUrvt I'.Ml HI #tK Ik " ruilfi 'tl ?Uel> pr. frt?r nliwuiitlii** im-m-i e? T -t. !?.ly : ?ll n w Ul 't ti m??tlBtrl7 U. * I. . I ?utr??.i kk* DMvk . , ?Mini ih.- '? ( of Ha!,. Oi V AMrliKul., IU^ . Nim. |0 , A ti tlreet. &^ppt n, ash Hm gRx r.) uw^im or ihiavv. ; r ? rnoon*. m 1V?v?r?? ,? U ?? *t tx. K ?>???*. M Jui, r* ? ??' ; i w?. ty lr ?? aiiw W*!*"} Iki i? ouri ?m-*, il , J U)r*.jf I'iib ?uW, #' #IW, irr.- - n?<i.i -n ?rr?!t H.MV, ??l?n ihr-?t ?uvr? (ro*D ?j?? iir ".v* U LU0 ?-ft^? i?l>; 17* 1 Wftl ??<? v * JM UiAiXA fc IKXL fi?> , fto 8 l?i?? imiMI in tfrawiway. t It II !??> Y ? ? f ? ?? J?AOTf'RT TO LKT-TfT* THRU ?TOI*T BRlOlr * BnlMin# aiflOHMt, ?1I* IIMM 1>.MV<>P <WJ MTM M, ??? ?tH .W1 K1r?t rtr-M, VilJ ?w^?l 55*$ Ht i .in to i.ier-H'nin'iDiiB ?i??? aw?, ?ut?4i -. D*? a'-i la *?!???? or M?i ?atl Ww<Uo<i. U.??M # f 1u\? ?ViT'H ?Hb ?i-rv aM '?rn i , r*h' Kricr of * 'irb'llt* f'Jill H?i I illiMO W4 V?M nt ? -M.U .ii ly ii n.t irtt W I) ? tl Jk>. i!l WMl < : uLt y ??r?ntli tueot. TO R>NT KHV liMmj ?* t > JL*ALt ? &N ' ml .>i.partiiiiU? f.tr . ?f >v. r ?<?kl?g ?o nto p h.it>rktciiii ? lh*H not. > brswt ?i?-, ikiw *rl?^ i * f >l?i? ill the nV.arn 'ni?n?t?a-ata, ImtMoa , \ <?(!.< n . ?'? h> ' v??^n S.'nD>wniti a- I r?.'otf thlr.l *rr??1 ?r!jt ? K'tit'h h.. i liln b fn-n'n ** ".?? r ' ? ?ki?k ?iU hi w.M Hi arfvur*. blr inw.uv .*?? i* ...?t .*?. it !*?? txnc LM41 HtCn mot4. A :or?<? ^ . ulo. ? >1 l*? Wf iV.uoiU ??. t Ham. 7?5 uroadw.* to i.nt rn* ?).?? w i-'nlm; ?ll> a#a' Vi) nerai ? ? town II v ml?f >1 It* bull, i *llr or '.i P I J Kit .cut, ,'i , of *u?nan, mom S i 1. 1 W PORTj NT TO TIN aM> "OTPR# IKaaN ?'vM*tllV.~r' I rn Vt FVr* ami Haaem-ir'; ' <*< i|?e-.t*? in k!y? Aa? in# akran |i"?lnf>? 1 ill la a rare 4n.ipai.ir A ?i>? n an iu> tc? rati- Kin )<? t?l*n In arurk ?H'I a* Maaow ct ? ? I ? h h n > p *ru * "in nt> r? 'a In t*i? Arnr* a* lav. J a K'l B F.trTORT T'l LPT - 1 ll * Mill MPtNuS, '.TtTH \+ ?lilr"| two Mia "< ground, 1U*ly bf Ana mi A I Vfrter, a-e t?tn ileal rHlw*-? Ill's an4 ll,*W ariMM, I'M U4 i il aUtrimd atrnii?-a Ilk larieai. Tim raet'vv waif ? Wink, *attia-lr . Iv neat. enil 'a 1 'iWO fret, bn a av lit. ?<?? an of rtr~t ' ^?a>ar. ronaplesi. m aan.'T p't/i.. <.ai\ an.| at A* a'l ?r"irl'| .I'irpiae# Ik're ... ?" '?? ."im n <4*m? ,*aM lmn!in* I'l" ?? ? amh all Uva mi?'?ru liar I'm ?' ? *? ' >11 Urn mm'wii I lai'iMaAM^ Anar ur <wte1 wbb It aixt Ui" alva a M aaialr ? ?- ia>aA arHA % M . f? ifiti* ??Al! Will be i.? r laiA"?" mi 'at.if'.tnin vnniM. Am iH'HaKI *? L. APIuTi OHM Na. * Pw ?n.aaNy VTZrZftaj HAUUli WDNkllr-ru I.AT, A l. a naNlMM, i?I i(V ll> 'urniiji.-l, Mtk IN W'Uhnnt { I'Mx rellaj- ud ri"l Ho two tie* f<an? r.t ry i*?t v.?a fcroara ? v-oa H<rn>?, Moa 7l>aail 7t Woat Iklrtf ?l*n:k ataat b-iawn ttr afij sill* aart.nn i;>n/i*r ootnmoa W i> 11 <v :n. anta, rent pAvable inart. ilyV vl ir.ce; l.i ai pUuai a 'Jealraal Ml IMkU ( na ??ri! aliia- ai.il v?i;iin? 'n a ? -*?' b s Jn >n K nrl?at>! m la ,r*6! ??rtabl'ibfl I V % ??,?iu a l.i i.l*via frrnl Nim>. " iivr-r 1 1 1 In, for ybj*!. 'jui'f tt nau'i Ay ?? 7U. |?Air OF A NC? TO I.TT-OII Tff* iQlf' 1 .1 aklc 0' T*? 'j ?'r?ct h"t ?-? 1 IIJ *<m1 '??ranK^ ? ? ?'rtoi* e??lala?tf nt % flrat ?imr .nd i? i??m?iiv ?1h a Ho^l *i on tie lhlT'1 fl.urU ro-iul?J. !?iPi ?<* ill? p-'trm*. STKAM l?OVr?*-TO I ,??!?*. Hi r*KTI>* NOOHR.' * vltA Poar rr lr. 'h? ?p'.<-r 1WJ art bulWUm now oom E" nil uo Ll* Ana <2, U, I a lSaj.1 M 'In ? un lb? I Ai 1 nnil ctiTal )? tn tbe ?*tj PartlAa la a??>.| nf Oral rlua Mv-nmtDcytatiinui ih.mil "i*U? urmmlAla %i?pU?lk? U 0. J. JlOWjvln, : . r??! prun)!!** ai*>?r vo'TEK -ioiu to rrr. vtitr at*,* O puver. Appy ?0 bHUOJAI fUft * PCcK'V, 79 rur ? r<yjL STUB KM IN UJtOAUWAT TO 1JCT -TW ) I.A1(1T3 aikUiM BWMA lola' ui ll' iiliay, im> Miitit' ?'?'t. *i tAbl* *rj IU.I uf ):u> '.w ? ? ? ti 'lo; wvt?> HcatKa ? i. a i in. Aru.y Voli L. I.NIJUT, '. .mien' Motel, *.% ll? tlCiAilWAj . rLICT ? AT to. 1) W.Ev'tf *TD r,Ta?T, *OUR rOO*? ???*?. It/ Ulna !?a?. a '>?a*au>- 1 atl-i I'. VAtk* for A phy ?K'lAr. ?Ia. l?o hi) ?ri .L? ?? .?fid I- >r. a o l.fc?-KK<:<iJiI? fUXiR or lillt'S* *o ?1 1k'rti??u mrfM. -mLmiuiM '!?? r+mu a*1 iwopsa tr ??, mtfc i:iut?a ??irr aa.l f?? dituraa. T> LJT-PART CP tBI UOCBK m niOMPKOV airrrl. r<i aHiio* f th- SrM Zmr, ? :Ji urn at lilcAaa, ? atnr miiI vaa m iU? pr??1? , for , tsVa Uati oai! aI UB Thi. p?m> an??A ri.ir-A Fn r.\-r>m rivi htort *iut r*n ba1'* Bmt .o IIT7 jflb au -t, Orat b HIM *mt tC Bn.nlamy, N'j 1 10; a ih ?1! ua m ?W>ru In.rr ???? .??, rv biAantfl'lM va'vr, ?<WlAn>?atA llAH I VJUa, atlJ.a'H, w, an 1 ffirrr >? .?*A t- miii'i *fr? , . aii'.l Apa.ly I i lb* prfiplin rl.KT-1* THE UL'MIIULOT 3liLIIIl?J H7 A WO lit ?*t v rj riitli>ln front aa-1 nriar P ? *0. ?llfe A ?? itrarm. acn.-ir i ft>r b-iai??m ?> i .*uba, Ac. t"rm ci?n lor luapiactina. Apply a* ii?r itJIa. rl.BT-? KOM MT OP MOV BMBBK OMTU. UT OP K jr HI .?<? aiclil y oi Inaul. <i, H'.n iirani awl Situ, ?!?">. ill* ml Kwir, rOM.?ai A tin ll a ma, o tauWawlj irn.:'-i"i ; ,u '? r airr wawia, a> I I h? lat in a ?<ty an-1 raui ?n arult ?t itul tren *n< Q .1, *aiia? I I?I> !' <| itlt'1. farOlir it|A ft :r? ai. Imarr'fM nan ?? bait. TO IVT- Till PIMT >? *r. D4f;U IN.I hdlxK, NO ll ' arwA pK A. r? l??a in *va? t .*?* ania ?<??; r*at A" ( ?aa ra ? f#7W Apaiy In < fl!". Kl KV, ,4 llranl. <Jf ?V^k ,?ir* frniB 11 t<i? P M. r rj T.KT TN B*nn*M*. A TdRin. I mUT I OTT Kit I *-;???, Nn T7 ?ani?a't'l i a-e ? ?? S??-?a?n l*at ? wi K ? rt> a> ?"'ir? P,a?araai <? mm? mia v. n*l low. ?a svl aaaiar. Am> t m ?' A?Xld AMJiiOl, ! u V?to- * ?H, ll. 1, 4 o LKTHPOOIl 'aOOYRL OS I il *TT|~WOlf 11 I kAM, A lui fmtM t'lM*. infui ? V tar >r rnn lml| 3??e fainilj ia tfe* kouaa 1a, ail *? una pmi-a ? > ' lit rb 1,1*? A >B^/ 1l'*;?? l??P^ \ao I'laananr I bt.b 4iop Hi. ia^. In ?'* i > I r -? ? ? i III Wx <?? awn ?la^r. > H.CLU- aa, 1, a a o .l ar r, HI i .'.1, Ai., f > fW J4 p?r wifc In Aral #(?iHaa'? ? r~4t MToit P II ?AU|lw"o' ? *?A> ?VAt.TilMf'ltiT. BwrUoarl itr.?*'r?. ?r*j. car. It?.r?i|i a?' 't*. aaal ?! wai?r. 1 fl?a* rm*m A* " l ma -iiaiiia J ?? a4?a *?'? r. i int?.4lAMtr In |.?r? rf lira. Nf ?. *') ' ?"), N<v 7, wit emr. T"> UI Itn Kit f JP.?* BTOUT nOCXA T* Fivtiaib wract loara* nf(.>l,'., P MH'i'ati a-*. 1 ' f?i aa?! I f Aldh"! avre,.a. 1 1 ?rn tn.p>ii <sirut? K?> I ^?a ,M *' llartil) ?-r>?i<: Itiwi fi '!? B!J?/ ? 11 a m 1 1nr -"t" rui ala. rrai U.A Aia.fW^ at 1 '.?-i .k kMUtN ?4"r, *aa a>A A.) , ra-i.i I ml ? an tij ?i r?i tl t- t ^ r.w/ Pi rt/ arr ml ?r el, ?'?ir# r-ry. a >itm. im,*r r* r. ? ?*, fso. AanSSWajl r?*tiir J>* ai'*n. 'i -ar 'U rf. w>? ?n la, ru??i*acl? IT V Alio fn nor >k-n. J. a | a^?n. ? ? iw-illr'i ??ji?f??i fi^na h ??*. ?<a , y. jn m*a h I <tu i at tC n.nat :'?at ^ i ?ran A l<i mrfaa/, fra' i*ta ' "???!-?? i '.a #7?> > w- w taro r ^ M I, 'i*m, r< uTaki n I ,i*W. itoa. ?>i ,a la V ftu a>? '??* ???<> lr. t M. >?r : nl ?M J k .? U'H'. t ' Afc -i A (la.. A a, *ntii ariJ I b we i ?li ??*!, rn.n. ni^rui. ? w if l>? .l? t ? tmag, Iio Tkt-a o"op ' loiiati ii > k ri. PTi."? rT *i? **'..lw#ry ttr?" . ?ir f ? a'b.i l.ao ?'V i^(?. K-u t) * ,1* WO* ' "i, f raar io r f>n 4h fix! K -v?k tr f ,f A V'SA. A f / at 1 I ??ft am atrt*t, ? ?wa *?< I. ap <lkl?a ur'-^I t#(i Ai? i* h . -A* *^ .~;TT) ira?e ' ? pl?aaa. U? a<tn ? 4 i a . in y atr-t alraat. Ti iiiar !,'t^j 'i awn aa 'Ia? ilia aa*a raa -.eil KiaCi r f? -i f. IDWa.M a** wHM. raa t tfcjt. u-h aaaraja 'u. .v. Appljr o J 111 Tl'ANB*. ti 1/ lib aJ- ?' L. . O if. *' To in*' a i?m ?, niiwiwii "pAKirT* t m ?. (J ^ 'l" -<*k I" ?*? I'aart ?i a bin t vbk.?.i, Id?' iillr* *f ? .1 ^ ' ot Aa ' back kttbaa Api-Weuta r-fl baaantl an) lt?a. Iio ' >t a i* .iti 'a? i iMV>i ii~ if i i?CZ r'i.v r, K ii-k h- >?l|nj i. u ? a?'u"? m Prw Ann*, '.rj# ,tiMr * >Aa> ll " I ?,.? a. 1 r?r| |\a aaa*u , ?a aa I WAtv 41 tko k we li4?l|f "atArilra W. fiwT i V. " * i'h i n *n ?? a ii STrc'TifToCny I Ik' a m-.r-r .aA "at aarct art \ 1 i?- >'|k ek'W.fO* taw I ... t. ?It'll i' raaa p>aa>*fm iian Aoi.f V>1 I*. ?# ' I ?a/bi.l*.*, *1 H'kaMMa a'. <mi nraStoUA. V r |ss V r.| rwaai- k? a a.. ? ?; a'Var I t M. "Vrtc ,n*w ? vvaW fru'iMii " rot ? V runf H??.? ,a i (ll a> ) > r. . I ti.ilivaa*' a. J* ?*???, In. <* it^ ??? n-iw nam iaf Mai ; |.a<l H Ik-* It i : i b" lakwaoatit *w . 1/ prcAaui Hrap'afll ik~*l Xa i? aa llnta UP1*M ~fi*f 0?-,K'l a? ?X lirt?ane Wral, t?* a?an Va-?? a?.4 i-'?a.a *?a? Ma awiail fai?U). f?w aaa lajmna" f. ?_ , Vp tr. - na r r? ??? ' ? ?*' 'i I H?i. Aa? r? iV."? ***** UIW*i# al'raa h ?a afc-aj Kiak lira* ? *a* { '?b %f a A?a An (l 91 iVf* Fi)?p?-M?rt? _ _ rfMrt a~bi ?-? rw ? " i f?r ie?'a' >?? I or I < raA-al No. I7J -trtA i'?m W|Mlil?ll>4l*M4 _ 1K, I, *7 NO. ?" TMMlV'r NlkTii mui, TH? | I?r a# i an r.n.a w Vr ant a an if rm;ir*l, h r' f> I a<h. r?#aw ? uaiu- iViviA./ Applj Kl .L.i ? .v^a, f* 11 ' ^ liV'il^*' P"k ? ni a ?*?!*? rrMRNW, on THI<? ' *??, m ?* ab|p Nn^MI rt f llial (VP leaii K .raraa , ?k a? ra 1? fn^iap ? >? f> eaer .a? ("Aajajar* IkM AaJ j # ilia" a UK. aire 'A tea a|f r-< ?*p ?1iar ri.aM ??W[a<r MfiltHfM ?? t*P. P r raen' i'?r? aan|y a? NN ? raTaf "taee. kef e*t H ntmi -r aa4 "%.?r<*er *m??A rm.'TNI. A "? t? HW> ' ?{ P *KT \ iMPita -Ml I <7 ? "TI* ^ 1 ^1 f. ?kira <i?p an'er, ?.? iearaS *ef a'ej ? ' h?#"~?w -u?a keint' ?*? 'W^^vaa l? I " ? ????## 'art "itPa. II. f, Ml! . ?l as ? 1-a-aa'ear'a !??.* ? 1 Ilk Alffaf nai -nil* Wr ? ar 'a T nle and .1 aafWa ??H-INl ? flfyikl,' wb I a i h1-< ' ?* a V?na? |a ? rn IV rfteaae ? ia:Viw?ift laa>r?rie.' i>*tnnian n# ll .?*???! In Waee ar r> aaa tk? '? in ? 'aP* ?v ? *" !*?"' '?* *a 'W 'iBliifl 'If .? Vi'N. 1 f Ka?' - <ra aiitat, <* ;. D TArba-<4Ji.r ?7 Biiwai M-?< Nr W TJtl. . / *) l,?, f CH P?'*~f^ A Nil* 7*11 *r.?4t fOT. K>*? ! ant a, r ?nu ??<?' aw)% '-a iw Port NVhrn-#. ) farry. teai aa -A. ?ai a* ?? ^1'rale ar t p ??' ^?al atr1 'a k m.*a JlU"iiB.IU<UJi.l1l4aaMaV. ? t.H#"<l| ULAMI P 1 A*r*1? If rialtii, A f|IN la' Hmmm iA ra aaf? > *.?! ? tfa-a V . a> wnk ... I?rv"a? a k-ip?nraaai* ? la >* Ike avi?,n a?- a m, saw rl ti A*, r. at'n ' ".S ? 1 A?a Alii a let k' ? f-*a| i-ran* V e, i? IH |i una M! Illli. tAMA'F. I

Other pages from this issue: