Newspaper of The New York Herald, November 22, 1860, Page 12

Newspaper of The New York Herald dated November 22, 1860 Page 12
Text content (automatically generated)

A Otkt vKHIIM. M a?d li:-i ' -. i .. v IT IM't oil I ??? ka?t Vkcn a? w. tr ibe wind*** ? -i. TkHr m? r'Jaa ?1. S Kob-ra r. im oil-.rt ihe 1 v. <? 1 AU vk? leitnm aid ?i?.? '.bat ana ?w*a v> V i From Ji* i?e?t Fana r'j? ta ike au ir tl C .l.i I Victoria -?)?>?? ' <4fc s u>at> *c.d la tbelr rrario b iu<a urn? Hi ilj to arnr> %? i aaioid ?*>' rwUM. fkUu.-a Aid arv julr. m li. lartVi m?rt, Ta daaie llne.i and m iavoi ite bea.auer 1 ?o asft I* tie ??; v ? t t- gum. tkaiuk. Ho rtet arc Iks irtair?ti.iti Uiai all tu> vo y ttea , VW; are lined arttfc ill ??uir% 'nan ari-ltt to tr.lk And ibe richaai aod ft treat ir? r w*r .) I'J ? ? 1 1M cheaper bjr fir th\a ill other* iLjy ire, M ? graceful more laaiinc, more ?tj >.b -.a.l lo ll'; f?r tMt? fuhtra ii nd in. j-i4b Id l^vber-:"" x ?-t To d*u-e tteL e j< ud to cbira t^ca L?tolde/ 1 Oft t hr.abt ire the <*?? r? in 1 *ia liaM ' be aty Ik Of tie Mantlea ltd t'ioaka it ibe .'lined Cryatal Pataok 1 j Wf wh3 aeea the* nr- larca wl;b i mil 1U1 luib sarateouare "beada upon fMhtoa'abrlfht thillc;"" Par rkb in ike kM. brown*, tu, J parpea. r-u.l bla?? - Try k "hroan" Lady Frank I'D to~k ip t.? eafold bar; Ml ta?te faibio-j ?od art. j *n in ItoNeru'i mart To uuif eacb eye and to (\ft.vrm e*ca teh ... rr 1 R(iHBR?H'4 t>v?lal t-alaoa K.-nj><if"un ?i Bo*nr> LAHMl.Ntf SAUL1P1C* PANIC" PRICES. Ttr r>ni?il barnlra er?r filtered 1" ??<" t>iil>i(e to .few fotk |l*,i?tl a. rti of ti-oetr-sa. Wtnea, Teas, r.oar and Fievidoca irt n? r?-ig? nkl \t it r.i n tr'?i it tke xrav OaHTOW Till WinK.1' i'fB. Tkaae ire fie a. fi-t?, ' in*, and do bniutiiiit ?!>l 'b Jio-< aaadi < id itaiif 7 'tire me a aill >nd you wi.l i.rrj t? wLiu d an ibu ?? ?b< , -ice to tuy juur Wtc;er i.<>t* of m?. PLOl'B, otccxsiw aXO fROVltiTONd rr*n? '*? n'' a'l. rreit nil rdhI t'f/r.fuit yoar u-va in IHf<4 '.La . uy j( u? v**4.! Iran H0M49 R. AtJMBW. MO lirtecwich 1 treat and H Murrar n.-a?t. Kaw i.*k. f?m .11 deMrara I 'rae ia tie ?;tj ^ UliT ULXAH1NO OUT (AitS-AXD MFCT H Mad bafnra tba lal al Jacuirj. 1961, aa Maooot of aalar?t>a iba -tora. ?MuuBB oiirnmo, oiuolothb, *?. rum'u tAT ?* BAJfOIMUS, W1M?0W SBADMI, ?ilt cox. mem. as. taoud Uarpau, M atiu par r*rd extra Sne. ail wool, Mb a oanall; aoid at 71 can; ?. 9n? ibraa-pl? "aeptu S3 eantr. MMlUt nM at tl U Koillab Hmwela >'a*teta jot, wta. (U aaati nttalif md at II M. 1 jo a !?u ?arsa, -?ry tbnk. OXLCLOI H~R**N AKT8, fMi aaa 10 rwamy yarda to ba ao d rerr cbeap; also, a dtria *aanrjieat if rait V'LI> Ajrn VBLVlfT pakki. papkk hakuiikm. M aar.ta \ ar roil, afaajir ar.ld at ?1 1 *1 25. See -*aua faver, U Mali mil; alio, 1,000 flirt One p-.t ainio* Ibadae. 91 ? pair . floa cold aLd ra.aet 4ha&aa. W SO ;-a* pair. laaally at Mi kao r!t Cornieaa vm Mat? Ac at OUATMfl'. tla Hiidaiat Hi all four dooraaaoaa aprtjs. ALRKST WISt. 1M SUITS AVIKCI WTl-L BBLL ON Honda ?, at Ike. fo^owlnc Derer bevd af pr.ooa? MT1.BMUID PAlicT aod P^alV sU-KB at Ml oea.a. Worta,One Dollar BIAL rUXOB ALL WOOL, at A on la. ?PUMP ID SOOTCH PLaIDB. Dos^ls Wtdtk. at 23 C' Dts. OTTO* AN YKLO i'Ri from 3a. to II 3t> BEST RID llyOr**, M car. la ALBBkT WISE, 1S5 SIXTH AVKN'TR Ai. L wool Etpub tlukM We. Ik aad iOtr.Tu F.aaaeka M tmrjniia*. M Iih cita Biltnn wuMd. Apr It, rrma 9 io 10 A M. u 1st but* kTSOM A wi*B & LRKBT WIS I, A. le? <"XTB AVBRrB, U BOW op-nmr a.? aplead.d aevjr.neEl at fllAWUS i?:i CLOaEW at 3h*a*i.y bzdcobd PrtiCRs. A hurt* Mock of Bearer kr.d Aatr.oan Clotke no hfcorl Tluit ?ui, A \at sixth Aimri la totem.. ood u>k*ep ivlira tru gmig down Iowa, LAO* KOmUBRAl^ S?i> i,I?B?f OUHTA1RB AT LOW Kit PBICItf TliA* any oiker b ? naa. AT TfcE SIX ! H AVE-r? PCR STOKE. CaS BE foe a' aa mv ruaeal af 'aak'cathle Pire, atl&pereeui laaeikar r.ir*b*re. 1'a t.r ?r*.ieBUoc ;a.d toe-eanlac, a tee*.* asd repair c| fart at .*1 "<8 * A^aOji'S practleal e?t\h ?abirtKi <7?tulk ?;en*e, betwtm ber*DTftcU> aad kind Men b Mrtfla j^T <71 B BOA D W A T. I'tl-Uli '. FIEX1CW Ik I.kEB wi,. offtr at -riall tk i m inuiir HI# Pit kK UF 4 ? >H*.? H llHiHIZ PBiMTE. ? arraitrd fai t to c ra ai ;:?* cet i* per j vra AT CifliBtVS RIBBON EV3ECIUKR2 AND A Lack htors, AM kit-* r ry asd Fancy tio.da rr?elre: erery day. f?oa ann Haa. l.ncwa . wa ait otpiaed ttaall |Oid oarttaa la DBT GCODR F.BBBOIDIlrTes, LA CM, RIB JOSS, AC. Hi fuib atttu". mt ft Twenty r.?kik tirret. JgAktiAlNB IR ri*K_ri0AK8 We b?t? .? u'l op a 'arm* ock o" FAtHlCRAcM. URaVER H.OAEk. af Ike Sarei u.s> r.a.s ?ua t<*al*tjna, aad n:-r ikeaa at retail, fkr oaak. U treat oaria^a i)oau!ut<l?loii'^r. R * MI .'JJ k 01, ->U aad 3t? nr. adwty. fMMTlMCATla* V or rai ?BlAI RARRIFTCT ?A;j PRIV ATI 1 TRAaTT I.AP W CTLOAER plunrols *Aoavm falbtkis and parct formiai ike mm ?? rm, jrapfc .? pa -a. tnraeriy *er Buir Jl> f luriniw, BAIli ir^ o m la quae^utleaj^x Bair'a. m end W D. BUMBO* if ui Mariy Markrnztr t %%*. RAkKRt'J-re, acre grtrrrnMl av u* Mora. Ml BRCaTWaJ. Tfcaee *w>Me< ?can bena* txm r'.'tkaaec * im a*> Ki per mi BBLOW IBFCBTaTICN OOCT aU b? t'T+e u VHPaRaLURUSD rium m ui atf en a wae! ^learaaae 1 W PROCTOR. Mttfim *^ojm rv Anon ralb op 4lotbr PBBaH l>it RR 'EIVEIJ. Bnearljr qnatty lady ? kM Oknaa. He *er ra;r. wank ML Lndtae' aadrraeod k<d (Hern at la . wortk ta. tm Araai reeta' riitraaav kid -iurrtw at at . ?*i: worik n AiX> a LaRQE STot'K OF CRPEt CUrtHKJ U^ka , aAUdrea'a aad urenle a??r.ao f-xjet Kama aad 'Kill1; (or k Ule*. akLdrea and ina la wocl. mmrtmo a?<l A krfa lot o# Ooid Be^uaa. frm aneuia. la a Mil BOkALOicjf A REaRE* 779 BnMdww ruBrmioi, rattiro", ? ? on i.othp. nRro<iBT<<. Ac., Ra.. > tuu ranAaeera. at IM PR1CU by A. JODBRBAT. J a , 173 Brnadway. CWRMTI. lX)RkETS? HEAmPTT. RR A PR ORLT |1. ) Alan aew abape Vkl/IA ben ateel f 1 aa1 II U oeet Praorb Met Warlry Corbet, fif nkwap * a*-' b..d-en'? a? 1 1 Oortala aad ?? u la atadf ? ' ordr- a; Rra EL ?ER'U, M fray, aaar Hlaeteeeik atreel. eaet a^e Cloriro Ol'T at TFRT low prkh Frraek relret Botae a. Ho i-?int Bonerta. Rearer aad Fell Hata, Paria atyla ol Lad let' Oram 'Jig*. _i Baaddreaae* and Co ff'ire Rtery kind of Roenet MaterUle ' P. B. PB QBARKIA, B3I Broadway. DAT AOODR-A LAROB DBETBaRLB ARD RBABOR able ao k, bl K>oSert prleta, eff?w?d la etekaaa* far ttm pr?ee tty, or eee t: ia eaak hajwiee la Waelara taada ?aU. ROCTBW1CK A WOjO, B Kaeaan arm UW IIP LAHRRBT A CO M WRIapea aa Maa?a?, EiiwIii ft Tbtmw DBBrtULU U?MkNI|WA ffeqa M 1 DOI BLR RBIBTt aad TWO FLOOWO Bl BORRR. at 117 10 par IM Lea tkaa fcatf VAalr raJae mm FLAIR BOZr r*a rarvaa ikilaa) n per yarA An lanRaa af ?OIBR ART1QUB A)*n WaTBRED R1LBR la aew Aad beaaufoi afeadea o t mm. R* HI RHOADWAT, RRXTRA RAROAlRk IT M rlBCE*- 14 Fr.ERCH RBRiHOR. CB010E COtAiRk ANO FIRB u C kLITT, AT M E."T< PER fAln. Vaiae 74 or a la A. T. ERW ABT A I XX ?> BEAT RABOA1RR LACE rcBTAIRB Wa we a:eataa rait ike Nuaareof f-ar lail fnanaitaae of ??a ae?<a. aadwi.lael tbaaa by ike pair, or Maaa aad pat mam sr. wltk avary Myie >1 trtaMMaa* AI pilaea Ikat My aaaapetMra _ BOLWBOR A BART. MkRreadw^ f APARWB. rBIRRBB, BAST IKDIA AND ABBRIOA* ? lad ma mm aad Peary Amrta lartdlac Mtay atntie aa?ple pieeaa of a Moel aoeei daerrrttna. aad nwiWilai .ae ?* aad varied mmmmmt ew naerad m u? J.1 ?ll'L/<y gl"b ? baUiay praaaaM. POCBTAIB ? ladia Wl Mfiiiwty, I.#. RBWEOR. 11 r I k ?OLPEBIRO AND ROB1RE, Ot)U. BA<1BRTA RROt ATRIA RNOI.IEH ARD RERBAR DARAIER ?J WQ iJlfE CCRTAIRS *V>U. AT RRIirCED F^H RR. UAU NOTflNOllA* OOt7. LAcE CL'RTAINI >T VOl LOW FKICBBR i>H V nMlO*. ?('. fl ??*. I'lV'r 513. UAKbl^l'INN ? a. L.Xi*< M ui "II dr lj> :n?. awl JM"H . ..... > 0"K~jv*3*e4 liqCtflU Ms..* ton'<i#r by ?k? Dmi WI*l 'W ticsi*. 8f>9. rfllTV and PHl YATB nWKI.UI!>tiR, riin [II7.I* HKAL KJH HLOVK". PAHH QUal-lff {JUU e?u?l, l< ?"*< ?6P tm. til U) ttiar ii.lft e<. d|l ? ..?> *S|>?K P&U ? OHl\ 71 < JtKTO P?ii P A I :l a r k?uva?t ? oj. 783. k*.ve ijojny, ?<ti 0 **S.tci?U TH!8 01 Y, Ty A WKOLKH ir.JC *T( <?<, il7)]BftUiDH4? tear Tt-jih J', r t e. . TALKXCII.NM9 AUD ?RIVI-KUB LA 01 srs, IXiL-AUp, H ? f PR B R("H 1 CP SLSS7S*, IKFaNIi* CAP?, HB1T1I H. Aj. lU.rHOW AND MO" 5MHJ rtOOO*, AJ of l?>?t r.y!? and fupenor <t4?iUy. T>f?b' i? wi 1 b? retailed at '-be )o 'Mt ?h lnat)? n??c?ib pri-ee $51)0.000 ATM. 41U Cur feU'i- ?b..'M?V HVick at pncwa. At VI Hrca'Wa} ppputtie :b.< Mt4npo:!tao Howl in ii? tw n?i(nl w'l St '?iuj a-v c* other Jre?? <rv>u, OlTyK ?KS, tfEilTS jl?, KgPK FUiHH VWLOriU. B*nH')!l?tR!ES ?M ''K? tXOTH, 3HAW1.X, 8i:if ASD MLK RCKW. CLOAK*. Jtc. kxx. Bomrf-aeepa* mc idios PUKkr's shEmw sRfRTivo a. 4 frtrj ojjjvuii ic la * ce^artnaMU. 3 .W0 Bairncr*' HknU. jurt l?cde<), at tl U) -sea. tU?'> JO WO ttlo?e? nf our o?r-> ceW^rateo t???, ?d peibai ? the t-ei4 tn the Uattd Smtti a; Una tt?? at n ceirt* per ; air Tit ?e pn-n are oe.'y to ii-<4 >be rr??6nt a<rKv.Vj o an t 6.-?- ? ? er ISaa It* [a. !( 1 risrt of '57 atf(.r; to* \ v^ry ijr a?n ? f-pppnnullT to boy at i?w ban the oo?f pf pr?iti<n '? Ice ?*nv? k <" ? *. :i be puriaaifi at ?!) nr mure ? Wbok*fi? .*.(?' Wro.d?-ay. ti?-iall Ml -leoa,' way, ?-rjM ikwl; opt? wm lfe tr<a ilj'jtn u .161 in*?H? I.*VRI?T * ryi K RHTAURA \ TsT BIRMCB A?? AMICHlt' \N KIS1AU1ANT, HO lii FDLTO* 8T!t#rr. S*aR BROAOWAT. ai 2&r. Sonp. two V"?! fti* V?(reu.v le and ?ir *?? ?art, w ci/te Maoniioc to lh? til! of tarft Oivr ?. trial acd yon will b? waj: w.tl*?ta, *<> all arracxea)na> a/f uAoa u ?npi it f perarna ?? tin" ?vt?# tltni-. T~ h* rxniasifliNii) a as b hm.iit nlis :t a ? the lt.X'rcintdale Militai y Ball, form*riy Captain L. Ji*marito/, BS K;ibta arfntf, and b??-n If Me to IdtiW b.a f r??r. 1? W * NKMrflWil Bl LH *K?8. XMTM j alia Br~a~"'~"~? ? ***' 14/1 ?rea? riNAH'IAb. Bank xotis or doptb caiouka. tiioitiiA Ana Virginia taken at par for Wlnr* a id Llnuon. in notaa Dri irta tun fS, at 167 tfwocker ?trort, onrner o: dnulran. A SLIGHT HTOCifU I* VAKIOUB CITIES CJF Tbf? Colon. North, couth he and Wnt, paflo* V.benU din ctnda. the enly safe tnrsslaent f res from rt*k, t>.r *t> bj JOH.V M. Ml'KHAT, romna {J thk AmcrioAn Uas LI*Bl firm sol. M4 t'atai atrtxi. fTICIAU OHIO ST ATI LOAN -M <k?tl* Orrm or taa CoasnanioirsM or m 1 tiiatmu roKo or ess -<-it* or Oho. I Uolobsos, Uu Aiu.iat, 1M0. ) TM Ptet* of ithKv dears* to borrow the ioa of all alLioM ki\i four bnodrsd ?.hooaaud M?.-a, to be afpiaed ei'toairety to the parasol of Mai port** of Me rnbtlo debt re lawn a* la ai it* p,ea*tue a.*l*r ibe 3!?t dat if Peeeaber wit: and tc Mat rr.d iks OmiM u?t? MHtUaifaaiJrft** '?a1* neder aiAhc.-Uj of an act o.' IM l>eo*r?l Aaaably, *111 retain* ?eajed prrn i?a?e at the C'blc <*aie A*w?ey, Nc. U oa Me rart of Me lao-fiftUr M rejeet aar ?r all ff mMmm in r rain I I f? prate*! nr praawHc Mm Meetly n?? ""or |l<' HI* T T RAM, Ob cur of Bsw Tor*. Oa ">ariMeM ?f "?? M?a. No* 11 1"M ww. Jt? Tark ehy oaul II oV^xk M. uf ibr SfcA d>| rA \\ b '(ar?i mt; frr "Ui? ru-tkuc </' all ml" or.* and ?c,u hundred ibonaand dollar* of Iba lr? jf.ra! ie CsrUf. eate* < Mr rnn.'ed au R<>fUi?red Itobl of tb* Mats of I'blo bearta* interest tram tbr lot day of Janati.-y. iSfl, ?? be , aid ma! annually o?, Me first < af* of January and July < ' awb rear al lb* Ohio Wat* Atttnej in Me ,* 1 1 of Kaa Tirk vlu Me pr.oelrai rsftstaissbis at the *a<ar pisor a&d ahtfb a* tr the rale per ?wi o { *jvrt tit* tea nt ftaaJ afeall h? Ir aaivTrtf.oot wnk nob o' ib? tb?" oor .;*W?.a foUowtac u r.u tbr !bu of isr r"ro*ala Ute (iota o?u?K??ra aaayi-rata to b*U* aaa* aj**nun?<n? w lb* tan, thai >a tr aa? ? L Rrarw-r Iruuaai at 'br r?l* of n?* >?** roat p?r minim. aj>4) rMmaabr at tb? iiiruwt al UM >kai? aftar La* tbirtr Aral i'.aj if IW 1 K??an ^ tuter**t at lar rjtof *>>p?rmt r>#r afimsa. aad rrn*?aiati> at ibr plewarr of lb* Male afiar LA* Lbirtr brat ear of i"?wb?i. ijTB S Haann* u>l*r**a u tb*. rat* of iti p*r ami par aanrm. ?. 4 rMawkiant* al lb* ul*a*ur* of tba siaA* Aflar tb* LlL.1i "rat i-.? of IVbit a 1WU. Iaca i roptfjaa. *? ixe distinct./ rat wbieb of lb?*? uaaff 'if ermSoaLe* It .a oaadr. it- amonm of aftfear vhtab i* iacrru \l.< tb' rrv* for xaeb t r.r bon irwl oolitrajf aaob olaaa ,->fvt ?M tr [? taam ami ? a t>* arwovc aalad br a o?rtill*d ab?(k cm, or orrvr.M.> of dap<?lt of oar or ib* bank* of N*w Tivk riij parawr to lb* crltrof tLr "nmeWoeera for t > ins r (. ual to firr prr e?nl V III aaiouat of oertiflra'^* Md for, ab.ob ai.ic aba.' be fori ?*!*<; if i? biddar (ball fai!. 1l oa*4 ao? A i?e oenllcair* are awarri^ to btaa to par lb* rvad-m of bl* Md at ike i io' a?r?ta*fVtr at for tbat par t(M> > I bid al U-a? Uiar lb- j ?r v?. tt tbe oarttf *aMl < ? rr as aaiouat leaa tban ftr* ibnraAeft do.lara. Mtn be eonalaar art. ar.d --x. h blf. ataJ. br U?"iaed a* ma r altb*r for tb* whiwa iilib can V. tbrda nr for ?>.cb pi?. -am ? ? -iiil '.hereof a*, v tt? rale n erii eo a n b? Mai?aat I* to tae L.dd*r ragaM W i | Aa< In the 'Xber prot ?aia. Itie.-eei on lar ,'epo*i'. at Jw rat* far wfclah tb* arc >aiar?Mi w b ib ? C ?a a ...??? lo oari ruooaaKol and adjo*ted or. ib* MM iba e?n' - *a aod aera will rr?,oi-*<; w> car tbr resid-oof tbr aat^'tnt blrt by hiai *m Lkr Mb day uf LV? roi'-er, ;?*. at Lb* Uhl" AaA* Ajraaey. M ibe ntjr uf New York, al ??.! in* arc4 olan* tb* oaruf.oal** awarded ?Ji ni w?-.r f-ir rv? ier.:ft?at*e of the (f?d*l /rN of tb* m*> t< i'U I* ja i*r Arm dar f Jma art IV ami be ?enolrac ta. f amert af any pan a f It* uma ba rah? inaiaMiilaxi ' b* e?ixmMs al tba uaaccwaf u: bidden <vtU be r*inrav * IMCK* app.Aiko at le* Okto M'.aia Agwey oc tb* da* erst *ii <ae?Qeu' u tb* ovaurA -b< rr-n laal*. 1 *r l icalaaican raa*r>e tba rlcbl to r?jret AST *r AU nf Lb* till* f ibe? thai: drefr. .1 1 1 i?AT ta ardar to r rotac* ~ ti??f lfc? '.r lartel of the Siaxr.. Pr*f e*J : r tbe l'?u nam', be tne.caad Ib A *e*iert na* Ope h' tbe ' ?at>*.?a orrra .V tb* ittnkJcs fund o( lb* Sta r ii C W a Ad at. -:?aed "l*.-'p?ahls for tb* OM* Usha la prder to wear* -.a ." many aod for Jm ooaa*uiei>o? of "<ker* J? ("<?in.j^ontT* have pre. ?r*d * for-Bof pr n osai. i?etl?r a ub a not of tb* net anthortdaf .be ioal. lafrtitiaB r drel-e/ la the . ih nH*s, may b* uLUmad bin tan Aitvjt i e ffrwTorkcJty. or at the ndba* of ?at Cnrmaaetri la C>. r.m .Jt t bit K ? rATI/'B, AadMor of Ml*. J r. ieaattrr of Suta C. t. arOU*. ft. Abnir taM. i*.*i?**ncer? of the :?i-kini Txod of iba Mam of f>sls ?xti??ii'n or tins rot ns<-?:vi!?? rBor'MAL* Tbe ttae fo" reewner prrr aa a andrr lb* prooe 'in* c -Hi** flor Ibr , r. taa* m tbe . art.* -ale* of itr roada! I ehi of J>* ?ute f ( bw. therrm l amad abtrr ; ritendad nott! Uo'alaai ? ??f ibe latb iar i~" !<MPbar sert H.rtj ?> ? bare tern wil n for tb* V.b Irrant aaa. U ta* iptlOS <? if ? bidder. "?e alb . -aw*, Ml Af| .tuAO^i at tbe fttat* ??errj or iaa; icaaiu .bar* b be wt rued on th* *aU 1M iar ?f (>aerai er rrit boraa*** It I ML K. W TAT* >R Aadl'ur *f Mala. a. r Kimsix. fcemi'y of rtAA* C. r. WOlJirTT Atlorvr 'ftNnl HaaiSwrn if th* Maktns rusd of the Mate -rf Oh? P~io>t kaij> rc ? <>r '? rui t iuroi V at?r eu?>b of the rfir of Nr e T ort " Bsa ed i roptaala wiigha, M-ir*d^t ike (ka^r.Iier'aoAas anm r r?"ay, IVeenaber 14 IMo al 1 o A<? t M . when taa ana wlU la publlrly Ofeard, for lb wb, I* or bay ran of a* ?uai of two bnsfrrd ead a?(r: '| B?? th.iu*a"d dr.'lA-*fif ??* > riaoa. Water Mocb af <h aHy of If* e fork." htub?r1'?d by ohac Hi irt the l?wa of IMbi. aad by br w.iaaaoe ?r the <'?m ?.it Court., n i rored jj the Bajt.- Anraat ?, I ISO far Is er*B*l*s th* SUFP'T of <'?Aon water < ri*n''lac Ih* *se?* ?Art arnrkt for ?eruan.attag aad Cifr > utr ? tbe lata* Tbr sud toek -r: >ear ir'ernS at ibe rale tr *ti r?r mi CAEisna. paral.ie <jiMler jr Ally asd .--Kapbi wbl b* rs asfcle oo J>* dm day A Nnwher. 1*9 Tbe tr-T"SAl* will nale tbe am- 7t of il^i leMred, ard ib* ?t*ee per ?* b u d-sd snllsr* lhe-*of and lb* taran* wb ?* ir; %-rmb arr aee*rted artU b* rerjnirel lo|r;<osM w".k lb* 'baater.al i o" the ritj ? Ithla Ma d*ya aTler ibe ->u?nKf a# tb? Md* b ? ma awarded In tbra rqapeetle* /, taslu the rrsaltursra the aaa* i n i rreeaue* to the oiartroiler !b" reeetrM of Me t*b?a henaie 're anrb <ep w?* tbe 5 anl*s wlu oe rntltW w> re-eir* rsruf -aire for eons] a? .n? of lb* r?r rAii?* of ta* ?.<ck. behrtor aieeia: fnss tb- d??e? if paymeci*. Bark 1 romMtlou "b iuld ijt >ea od and **lo-aed ? Prop* *a a ?o? I'oike Water Swab 0 1 Ibe Otly of Hea y ork," aad tb* aaaae etwkaad I* a an?: esralop* addrMiad 10 las Ooat'ti'i>ll*r 1 be nyhi t* laarnad oa the nart of lb* 'Viapirtltar 10 re .est aay or al! of M* bwi? I ?a? >f?d LI a?7 in prolan or pt latete th* law aaa if tbe sir Kl'HSHT T. II AWH. I Vaiptr iar my of Trr*. IMpartaaat o t naayaea, 'baskptnikar'* < Ce* boa IA I"d0 Pirwill rop Ml W- ' KMTBA I. fAliK l? prore?*?t y oad Mreh of IR|"-<MM prop-?als irffl be r**e'r*d Al tb- doaiptroUer s OBs* uatlj T Hilly. 0?a. IK. IMIi SI I o'elneb T rn srbaa tbe nas wil' * eiabl.* j 1 ?**tied for the wbnle any part of .be aamut ef thrse kuadre-.i ard lAirty three tb<a*Aad douars ttf tb* ' Ibtaalrhl Park lat rnreaaest r**d "tor A, a .ib-'i nad ay akaptar * of <b* lawa of 1*61) and sy Ao ordlA?nee flbeUra ana 'Vmrell A?tro?*d by the Baynr. <u(u*. IS Idfti Tb* ?aid ? rl wtl bear laterest ai the raae <f ai p*r osst |i rr aa rest, parable qabrter tearly frasa Ma at And ibe rrtnrtpal be redr?aah>e b -rwioer 1 IW?. frs 1 the "St.i*tr? riad 'or tbe Bedrar Ja* "< wsf L" The prop<ml* wt'J *ut* tbr ant of nosh dMrad. and th* pris* par oa* kiadr-d doilara there*# asd tbe renrnia . b*ae rmpoaala are ao**pied wk. be required w dep'Sli ?itb lb* t^aaosr'ain f th* stfi witer. ler data after Jw sp*aMc of the bMe Me ria AWArd SS M Ibesk raeperSeSlr. lae'ndias lb* prawataa Oa the asn? Or. preeeoUar v tba ivaaptmlar the Mstpta or tha n?as?r Ms ftr paiefe deposits, lbs earuea wW bs ewHUad M raalti eert if ewee for *i?Al *?<"tna of lb* par rala* of the *f*h bearlnr laterref 'roa th* 'ate* sf paraer.ta Ba*b ppt* Ma rbonld be sMied ?"d endorpad, "PmiMSal* for OeatraJ Park I apfaesient Tpad ?t-rk." aad.lh* saas pa M a apnnad sse?l?rs addMU to ths ? nap trot '.er Tb* rl?b1 Is reasrt M ?A)|UI AAA -BOS Kb **> i.BKD OB BOB0 ABO V4v1/.l/U'?. rtpasr At keae* as* rent Interea la g"M.M?olt spp.MsnM. oa pmdu'WS real **M # M thi* *Hy or ?niiiilNKIIl. i*ui ujt tf Kn*mr? '-r rubors, V ii .. jtm uul 1 &*.??* * J. ?. BUIX9j4?, drv Iway, eorovr ? f Fc..*. n;*b, *uroi-.jBtAT for <x(3itbxk.it at y Ii PHILLIP?' F\. porlaia 77.' ir^ -4 aweek. Ra ti -ecu 'Illy if lire ike aMeulma kC .n* Wi' ? Nnw V..-kand T'ru.],. hi !.l? hi. en.e at u? if n.-k tf J a a'l ael^ju-i F ira. I.' un? uu.nwi;!) U U? -Ud hi iitr f.?r Ihe a? Ml ame! a.' 4 ? aiklin abl? F u.-a. toaetfcer *:tn WiWif umia?* of atfle qiuti.ly ami price. for wa?b are defy couiiietUM l*dl?e vkll AO *?;l lii nail oj ua before pur?a*a ?< Alaewkare, iui ?J ? til aril ? aiu{'? act at wkoleetut : rn*. Ladtae h??i M 1J?? the difference In oar rb*rj(re i nf itixt *?v or *4 kldei laee. K-?,.?lier i he old rai*'.. labed I'aUnt Fnr Mull CtlpO rtuin. t7H 'irm J CiM. >e? V.uk. FiW'RSt KURII T PHSI UARKld A RCIWAK. 218 R< WIRT, IMS ORARD HTRBBT, *31 KlilllTH A'.'BNL'B. Otter ihe.r rich atkgnilftfat and ftahl-niba a*aortoiiat 01 Kmi'j Furator 1.11)1(8 MUSB-l ASH UUILDAB*. In Mwtla, Cu#?, Capita i>? aud A*}. Ylclorlmia. Ac , Ac., of All M.'ilt of ru'i, From the mart etpenna IntbeMvee: kt extremely low prl.e* Aim. Tho intent ?lyl*i HA'i n.vrltWe .n S' k ?ud Felt llkia for Ohtl dren. a .Hue alrcil o of ge.lJemen'B Far tlapa, Collars and Olovt a, aad * ifreal railrty of Hufl ?lo knd fanoy Sle nb RciIhw. We tell Mir -all *od lee MlLl.lkBRrl OBBWMAKKVP, WOTHBR9 ASH LA ??lea ? eoerai'y, ail be b..:a g^uml Mid aatf.niahed waen ikey cian :>e Mad.ime iiKM' niKi 8 Journal of uie Wla'er Faahicna. row ready: fonttia* forty er.*ravtnr? knd a(k?r ?real Improvement*. *nd aold evrryw'iere *t .?lv tn ? won i-ml prwl rak! on rereipt of ill te-tn. IK) out fall U) Be.' ire ? ?*>l y 4iS Uroa<l? ay. MAI>AMI MART-H.M NOTMAM. NO. 1J* OUNTOF piaar. ICtklti Ik/eeu U abonlnr a lajve aad rerhrroi# >f?oUBaai ')f Fua Millinery Heal 'riauwe. Ap. K. B.? La dtea' >*a taaterlal made ki '?*rr. MISSBSV MOTS' AKI) INPASTS' FASHTV UAT& ? i>p coit i'. **i? o< KtDki, uiooe toil FHrh Vvlcn; F*?wct kiuk ka i Oufliaod Xn.u >mly JUL Tra in a ippUad KKLLOOul. ifl Oaaal alreM. R BVKAKT8 0* R'BBOtfd. Of the nreeent amiisa'* irtyle, Cloe rc out at very low prl(*a. J. A. HLI/XO *? MPHCitL. AURBAT HAROAIN.? MFIiBRDID MRWM < > TAVI rr?ewuod Pauo made by tme of tkai>e?t maker* and so?i tSJt. keen naea a few mnolka. f ally warraaiad will be eok* for tlTf . Inquire at to Hammnnd atreet. AV WAl.KBR'8 w7rBH'K)M? CMnU*. ilt'.l, Aal'r p'.kre aad Blgblb (treat. Bear Uaoatl way, a lane atiek "f UORUCOMTAJj AMD UPRIUUT P1ANOK, New aud aeroc.1 buU, POR ?A!J af 1) Hmi Allowance made for klre If purekaaed A~r~*ilLLBTS MCPlc; 8TORb"m? hroadwat toot can cm-rbkae Piknoa aril M'lodeana kt roat. and the largrat kaaorment of M uuo and Mad.-kl laatraoienta la tb % (Oiir ry at abnleaaia and retail, at low prlaaa. Organ, Baa I anil Orcbaeira Mode; onuatry oidera promptly put v.p A ORIATLT IM i?RO VTOVu NOFORTB. fx I.HJIITB k BRaDIURT, Mkou' .i'tnrera o' h aew aoala of oyerau-un* baaa, patent In ? ulated hill Iroa frune, K'and and tq iare flanofnrtea No. 421 Hrxme atieeu Ptanua u> )et riEICKBRIN(? A hOHS ~ Mtnnfkcturen of OKAN!>, fcyrARK AND UPRIGHT PIANOS. Wkrerooms ti?* Broadway. t". A F<?(- hue Seen kwarrle.l thirty al*b' p r\ri medala for theruicrl rity of Uetr mku>!fa? tore (or Ibe paal ibirty Ave lean. PIANOS TO KKR1. J "it c FitffFBR no. see broaowat~nbar FOUR . let r.ib ttreri, otter kl a ureal barxala a Hue aaaoctment of their celebrated Iron frame orerfnuij Pla' oe. with the ne? la .rovi- ' |>ht?m 1 1 vcn ?r ilar ?ecocd baud Plaaoa ao1 Mel" drone ViMfaetory, tit We a'. Twenty i-lRhth ilreet PiaTu'b, MiLonioiis anu ai.bxandrb or'^** I cew aoi* ae ord bard, aale or to rent, at *r?*t bar i'Mii Melodrona as low (30: Ptaooe at 174. moolhly pay H i oia reeet .ed frr i-rker; rest allomed tf purckawa) Our ?eien 'cure 1 ia'0 (aecnsd baadi foe 1 17.1 HO R AO! W aTkKii, A??t S33 Broadway. PIAN08' PIANO* PIANO* ? TB* R0H1 WOOD Pf ANOM, ami f ocurr^, for 175 WO. |UJ 11:1 aad JI30; four maboeany I'lan.w, 6 and 4'^octaree. for IS, $?S tW and *'V> k S400 pca-1 krv Pla^o 'rr ?27ii, elegin'. i.e w Plama from JIT' to f ?< (J ?e.- mrt hai d flatoj taken la ek jtau*e 14.1 arcane A, oort.tr of Trotk a' n l & <? '>NZ vI.K/T. T7I01I* FOR Hal.E? A RA KI OHANi t fo* A NT t one ? t ? wlthea V buy a reail* foe Inatrnment Wl'lf e wild fo> IAii i ?ae ?rd Ma to. l idrdi if kri'Med f> r anon, at the bcr'k atC'eofC. BL A> ' I1A RI?. Np 78 hawi itreel. TVr ANTBP? A~ KOl'RANO. WITH A IWItT AVil TT power' ill yi'ine, o ? wbi' can read m uHc At al*' '. an t It arciat. mi d to air. (ti g ao'oa. op. ra aelectlona. Ac . V' ?n?a? ?? ? ith a i|iiartatte in ttrli ir a ni'trta ta It .a rlty. A.ld'aai, with full ukire. refaretirea, ,'iaiiltcaitinia, tr wkei an la tery.ew can be had, (J itiMttA > oi 1 AA Herald otllre ?TVICIPiX AVPAIM. PAPSR" f'KNDIN.J BBFOIIf Hid HOKOK TUB MAI OR FOR AffRUVAI, f*om < omm)? men nu Iran toa to o-jaetruet A Hwflr ia KKih alree-. batwaeil tint ? e .?aann i area1;* ABd U' r*?" An ordlaaae* ihereior. Hoard -f Co>mcii: .*a, Oetabar it, lgCil. Oa ayra An' *o?i Al' p Ad. It *;d ot A. 'rrmer. . Niivuiixr 19. 1MB, On Ayea AcJ i. >*e Krecluuoo W aoi a Intel * fewer hi Fvfty aluifc MiMt b?j.w?*?n Br.or.dhrd ri rt ?vn ?r and lo vm ab ordiuvice the-e 'o" H< *ro ni ? n rtept-B-. !<at 17. h)0. Ob arm ai>d MHWIfW Kumrt of A. iT*eu. Foietr b*r 1J, 1*?U Or ?,oui I n-?i Rwii.l uuli POT (trust * Mwlr ;d Ureter ?' reel ?t?A?o Fn-tj th And (h'y*U* itrttU, Abu to pvw An oftliBAloi li?r? for. Ifc'U.i -if l'< iiw' mn Oct .bar It. I S). Oa aj (? *od &'??? ?dotted. ii*rd it Alderves, Borrower It ISM. Ob Ajra ?ad B >?< Ad pled rte?'!ulli)' to rouBfiu-t a lawar in Fori t min:) ?trr-t frr m > cf'ind &ve* .e U Kant river, ABd to put At> urdluABts therefor. H'i*r J of COCKCl mra. October i, I860 Ob err a ab<! n ?? adopted. Hoard of Aldrnaau Boreaber If, 1MJ. Oa ?ya? and a Adopted RraoJut! * to pondroet A eewer la Ona H .idred ?t,l T*rn IJT fftb atreet [Klwifn TAird a entte and rl%rr an I to para an nr^icanr* therefor Kfjird of (V)rui"t ai?r Koraa?ier It, 1M<> Oa ayaa ABd noe* adt'i ltd. Board it Alrfetaaa. Horawbfr It 1W. Oa ana And a-*A adopted Rp? I'nMoo to eot'trn A a eewer a Forty Krjt atrest .frr'o Fotutb arame W> within el?bty feet of Matlauii Arer'ir, Aal to pa?a an urdlr.ar ?-a here: r. fioard of O'ljii ..men. filbert. 1*40. Ob area And u ?a Adopted n erd of i:>rmn. Norecibar 1? IW. Ob ayne Aad aita adopted. Beaolattoa that tbe '''.taetroUerdraw Ala irarrAAl la fa? >r oftteHarlnn acx* ip,iti?5dn/?r Ba?%atWjo r.'>?t>atif f if N.WO aod alan to far* of l^wta il. Borr e fir J'kM fcp 01 p?id?<t !n rra-"lu ohetrnrt fr wa H?*i? a r .?r. Ho\rl of (VraartimM Xorrmber 1 J, IWD Oa lf"l aad nn?a ItoM Hoard (fAldena?a. KoraiB4Ar It 13SD. Ob area and B >*? Utnalrd Ae*'!><tMa to pAF l he faarrAl e D?>aaaa <>f Mak" Mnrtna B<>?rd of On inAtlBiea. Ab? .? 13 l*i Oa Area an! ouaa ad '?[ted K'?pd of Aide ibab. No\mber It. ISA) Oa afae au.t ax* aCopteit. Rr? 'uilui <c flat Ib'r-tAtalk etreet. from UudKA atraat n TCAth avraiM. B'*n; of Co..iai'.Biati, ftuiber U 140 Ob ay?a aad aiee irfpt *4 I%*r!of AidemAA. VoTtaabAr I J, ltK'J OaajmaaJaoaa AP"'| i*4 Mraolutlfla tr roee'roet a M-wAr a ?<vuBd a?er t?, 'rom Fjr ttfflt U' Fort j retrain wren and le paea an oraJaaooA tWrefor ItnAri4 nf OoADrtlmAB S^p'-Mber 17, lttu Oa >TM Aad CO ' Md Hoard of AUermeu. Koraaber It 1-40. Oa Aye* aod boa* MtiW RAa-Woitofl tn eonMrKI A ?? "r li Fo irtk btmaa. oa AMI tWA. be'wen 1 l.irt? Mtt u>4 Thirty aiitb tlraeta, ABd lo pue to HPdlBeeAB tA?r?"?r Jtoarrf t.[ i (>ujr'n?, Crynmi ?. I.KD Ob AfAe and aoae adapted IVard of Aldeman, Kp*?wb*' It IW Oa ay** ab4 aow ItoM R??*h|ob lo p-wAfTXH A a?w?r la Fllr a*r*nth etrPAt bA inoer Third at. ! I^iia(l<w avao h aad to paaa aa ordinaoee thAref.-r ?oa. at foaaetiiarn. GeWWr 4 18BU On a?A? AoJ B"?e Idoptrd Hoat I of Al'>r??r StirriaiAr It, 15AU OaayAlAAd boa* ad< pfd Br ao! u'.f-tt i > ruaind a aaarer la Foriy aan>?d (tret, bo t?e?o Aeeow: Aad Third lr?"? aad n paaa ab orjloame Brmrd Ot I'oaseflsea Oeen^ar 4. U* Oa Ayee aad n <aa *6o\>\+4. HcAfd if A , dor ?e a VorAiAtee IB. IBM. Ob ayea aad baab afiaV _ i:?ro.?tlon i'lP?o<!?t tbe Atreet Oo?? aat-m?r to *tr*r<iaA for proproa* for B?ixlia? a i?ad?r lit alAa? aa??Mt of K<i(i?a Comp Jiy bo M ala lar to lU oae uaad by B?(taA Oa?pA.if Ho ?i Board of IkiAMt'.aaa. Beptaai jmt 1 1. UMU Ob area Aad acre aCm iPd Hoard ut AJdannea. .lorpabar It. 1M0. Oa ayaa aad a ?a ''ZerfiitUiB AppranrtAiiaf Uju It parcbaee A AAW jatiIam f' r f?'?r CcaPAny Bf> tib ro-ard of C-mr.r ?a?* Hapten* r 17. 1MII. OaafA Ai 1 oof > dot u <: Bwud nt AlArmet. Noraatbar it, UN. Oa ayea aad a.-? h?a . Ho' lo Afpor. U>iauo t. Carr 0>?ia'aa >nir -f l>*?da in* Jaamm tMbora*. wboaa tarn, oi >xt< * baa ei pire?? P AT* of Aiders at. Burealier 11, '.nOU OAV|H>"di'? Ad( . Ud. f.m 1 Of (\ MWI .* rembAr IB. IW Oa AyAB Aad OOdB ac*c?rn>d ,n. A??o ... ,.n u> e> >ad Crou n aalaa fro* Beraatj ae>e< ib Mr?a< to Mn<i rotoad atraa*. no n >t?..|daU r *i Board of A' trre.ro PorBtobar it l-Ai Ad pMJ. nra ' rr rrl mra. noiambar 10. ]*in OpBCorrrd la laauiat fm w p? .tioa of pr.rr1?tn? of W*ref>r r'.r^n^tiae Ubrr.ry i?n poa. aad it|a mi M|a < a*dr? a.t la rue >if No. 1 / iter piaea Beard cf * dermro, Korrmbar 11, UK). Prayer at pe l ? ri rr (mated roar' ?( C i u.oUBaa. Koraaber If. IW!. Ciacrrod is |.?o -m \r dot.. iu Award ot ooairar' for a aeer ta Flflf 0 i ??rrat, froin a?orr Ib Third Arro ?A ta And thrnoth F(,iirtti Ar??a?. "o eaa erly d la. to 100 'at- Aontb of FiTy H*aath (trrrt.fr. fb maA < VntO' fO? f t,??* ?.1 CfArdn* Md-n??a AotAaaiar ft. 1*1 Oa ayee And Bo?e an. rm?i* t: ?rd rf C< iA<"UB?en, Hr>tt*b?r 19 l<'v Ob ay*a aid arm KMr a ? la. Hrtmnu'v ap ' ord nAnoe f tiny ib* raiary of Ne~oad A?le lart A ^diirr Is Ftearra Hepar'meii At (I <l) par Aaanm I'oard ef Aldmner <>oT?aaber 1(, I?I0 Oa ayee and aoae A-' 't Ifd Baaed rf (ViaBriiaaea Borraiirr it, I (ft). Oa ayaa aA.i aoae Miantirad In TBeao'.itiai tn an*ftra aeararaiABi far (lA*(ir( Fifti?A t'r?rt f>T'w?B ?i(bth ard blaifc a orui?A ABd i-i appotat Ja BAtkAL Trolter, CalaOar m AaAeerinro'e. oolle.tar lAerao t B >Arrt nf Atdera.au BorernOrr I J, im Oa ayea and aaea HMrMi waar < nf i oiaetlaaa l?o? prater 19, IMU Ob ayae aad aoea ?oaeortad Id. Hr? nA:oa to Pr aSri A*aeaeni?nl for aa war la Fortletb ??reat l etwaar. Flf.h and MilA iret. i?a Aad ?n appntnt Jsna 1 baa TrwHar, Calleator of Atereamrate riMorio' tb?renf Board et AMenato K'irewi >or It. IM Oa ayaa aad aoae Baard af <>*ttAHaaaa. Boeaabar 19, 1MB. 0? ayea aad mm eearntrtd la ReA.'ntwir to eoodrai aaarae . erie for r?(?.aUa# and i la* t ifi?lA alreot, krlwwea l-??lnirion Bad FonrtA am Aad to Appottl .TnaatbAB TrnUAr. Oullartoe at p> ilartor thereof Board of Aldariaaa. Boreaber II. IMtL On ayaa aad aoae wndnrrd P-iard rf Cotoel'mer, raider t9, IMP. Oa (ye* ABd aoae :u r.-.tm ??, MAL.KS AT AUOTIOS. AW. PORTICK t <10.. AUCTIOHUM, . XUKVnill SaLB of Blegant and loatly Hooafkod Furniture, ill Made 10 order, ar d new on lh? Ut dajof Mar luk 1 will *e!l ?iibon>. rrnnn ?l aoetioo Uu* day allhee.e gut faahtonahl* rieewual Furaiture contained In U?e privet* real Vnce 218 Weit Fourteenth itrfet, t>etweeo Highlit and Moth HftttN. Is thig city. The *al? will *M poguive and pe remptrry. without nivd to i?Un. Oatalogaee are bow ready and can be bad at oiir oMoe or the houee ittl; Ihig non tag. ?ti ? r Magnificent roeewood Plaaofo t?. Royal Vclret < Wv?t* Roeewood italta of Drawing Room Kurnitura, P*r and Mantel Minora CIIOIOB OIL PAIlTtlROS. Aa.Ao. Ihig day (ThuredM), Hot. It, at LOS o>oloek precisely, (X mmenctcg In the dining moat, oak Bileo?ton Dining Table. oak BaflaL with plata g'ae* doora and back; aoltd allver aixl aUrar platad Ware. Uaetere, Llqnor 8.a*da, itlrar Wat-r PiU-brra, ?olM tvcry balanced handled Kalvaaud Forka, *IIver Tabla and Tea Fpnooe. *liver Oaka and fruit Haekeu. ailver Hapkin Ring*, French china gold '????! Dinner eat of 140 ptaem, deeorated china Tea MtfegViah Out Ulamware engraved, chl pa Crockery. I lalug ho4fe-^ir?o/.e Jlock eat of Traya, Itai'tn tera. Tumbler* UoblrMTnfepagaee. ftherrlea. Ruby Wara. la tka Drawing Room? ? Horace Water*' Pianoforte*, ?o ld row wood (raise, roifle corner*, carved Ian. iulatd with anther of pearl tab et, ivory key* full Iron frame, modern improvencaale, overeiruog ha**; roeewood Mneic Canterbury, embroidered cloth Cover; high bask roaewood Stool, three ?oil* Parlor Furniture, all eorered Id eaUa uumou green, blue and g> id, Fier Minors Oil Paintlug* Bngrerlaga. Ax in orwr ruriiet Mc*ale K .<? rovturood Etegere*. Baurrooiraa, aatln emv l-ouiine *01! ( hair*. Divan. conTaraatl >u Chaira, mauiel M .rro-a, real h-ixze. 1 urlan and bwque Figure*, R.> man Va?<e lace uul brooatrl Curtain* gold Haul*. Tatel*. correr Whalrota. Ll uu? XIV at' :n htarlly carved deda^-nda mail.c lop Clearing llureaut. Waabatuirf*. Onatmoi* tab) <? (rl.it, Am. .r ile lilacr, lvy< Curtain* uottntea and eaajr t hai l, walnut eha?i!>er ? it', of Furniture, alx piece*, ad a aim ..nl four oral i?aek parlor (.'h?lpe. Hruaeel* "arpet hair Mattrrixa fprloj: HoJ B.?uk> ta. Quil l, ShreU, FlUowe .l?l rpreaor, .Tar Toilet 9?ti. Oil Palu:le(i Fren:k unmiiee and in the third ani 'ourti atorlee walnut and mabngnor B?1 aitaila, Hnr<-a ? de<j n< 1 arpetlng in ere'y roim, Mir ora. tiork', 1 haira . ft>vke-*i. atair t'arpet. O'lcl'th. Rode hall H* (> vend, tc. Al*>?'lt?ie baaemant Furniture, khchen I' ter.il * do. *ale c(.taoitni'e* ?t ll t. o'eock By order <?f J. lltK.MK MorU-agee. A 'HO. T Rl'HtlBKjroRD* CO., ACOTIO NIKM. Hl'PKH^ HOIVBHOOO FU R.N I TURK, The pri'perl- ,it a 'amlly ilerllniog hiiueaceplng, to be eolrf at pub ic auction. On t)>i| day (Tb>iradai I. at the elegant reel.enne. No C3 Wrat BltteeniU Mrett i>eiween Fifth and ft III h areouee Sa.e .xnainen 'ing al 10)^ j'elorn Th- boi re wit luruluied lean thau am aontha ago aud It In t*o?. lent order. llieF'i uiiur* wot a I 3iaoe 10 or er by Broalvay makeri. ViuMKH'INT SORBWOOD PI AHtlFIHTIC. hniid ruewood uar.ei'. Jraalrir r nm 4ulU velyei me hlllon 1 arpeta, a>tiatlc llrivi/e*, Ci! Palntingg, Maluarj. nak Hullet rxtenilon Ta'jle roeewoi* and mahogany Chamber Farult ;re ei, *ntu 1 'h na. Olaa* and Wl vera- are. Ill; aWI ?*(? ?00*H. Oonalgt fit chrteJ rtwew?1 Bt^geree. mirble top, Frenr-h plale locra uid lack. Stwik Tailn, Inlall with ranb?e ot pearl, roseaiud >utre Iabe? tka liar j marble top; tw>fnl unit# I>ra?lni{ Ko m Furniture, eleuant T?ta a teteil'ifae, tw 1 Arm, Reception ud eight oval bwk ' balre, earreTroeewo >d frame* Ki.c rxitereil In hret oolored aatln brx-ade of fie a*i>ai eipeaaiye le*cnpili?, ? oreole Tajle*. inlaid with tort"l*? tkei ? ea.ta and ace On ta -w, *i< light bronxe and or oolu I 1. an Imi'iirtel frum l'arla by Maroot A 'A; <'.and>l> btaa i,i. 'a French p'ate Pter and Xaiiml \|ur<>r?. w;th 'I5briltlr 1 ?: r'lpe-b Ke?r?* and i'rr*len cliloa Vaaee *A?.v >. VT 7 \ OCTAVE flalfoFOMlC ra .? d it *a at round ? rner*. 9nlahei* all Mund. Inlaid ol't. 1 mi. ?<?, roe<;wntid at ol mirr rM, emhr-il it'i-d r.l- hcnre.-. ?hret and hi ok n naic; ok Hat stand. Oil ell.' B.-u Stair Carpet*. Me. 1 liamhere? Rlrlily rarrel ro?c*<ii?l lledmevdi atyle Ui'.ia X, V, Hurean', Com nodee 1.) much W*r rohe* Ilrre'lt * and Toilet Table*, ^hitrli",' and I! akitant'a rouib"*. arm Ch\lr?. i.'urialna thvlea, I'-irulcee bail MhU: eaie 1, fh l aaeei 'eatber Ueda, Bolettr* Pli' .w^ Hlatketa Ibee;* Qalltg, < onnte ptnet decoratrd cklna Tolle1 Kt tw, oval VIreor* .'.Iniig 11*141 Funritiue of every kind Also. Kltrheb I'lrtml*, Ac I'aah dep lelta rfiptlred of ererv liirc hu?r. A r<-?H> t None*, costly HonHicHoun rusiti r\ :i r at pabttc a*le b> # (, IK A OO , Aiir.tlonmra. of !!<?< tSt Rroa.lway. I will eell ih'i day (Tharelav) at lli'j o'rlivx. el! U-r elegant rne? a> .?*!, mab ?*ny and walaivt Fur o! re coi.:iitu?d h 'ha private reeldcoe la We* Klerenlb ? Ireet ?f'? doora from H'nh e?eaue? M ) 89 ? grand oell-.n Piano Druwlair loom nulla of Farellare, Velvet ard Wl'ton < 'vpMi, n:i r?lBt nr? by Icc'iah and i i <*r men arllela. Happy Kvnliy In Drlreaiu; vtllaRe I "ceinrnt by Vmvartlerk tmlo'btia b? r f rot mi" pnkn; ale" conlee fr- im Hogarth. Raphael tad othrr tB.ooit mrn iwl'y Krench Uce t'nruina, aiel ("or Intra oriiktncB.*! hrm ?? ("hardntlere Pier Ulaaene haati I re ? rh p'nir Si(?? < "halre en a He lu bine and fold eatln tiro cotri iirm and i erepitoa ( 'hum m rape, nerved r.Mew<>>d Bin It ree, K--i-reiotree reeaMond <-ntrc re'ilee. nMewoad eld* aid bofa 1 a i.laa; Parian hi'<|ite ai d bro* re uruemeat* allo'whlnh liM? I'M la-. >rud lor tan I rrinat ow-era, mab.i/any no lu ? too, k?fe ISr to. rprltg Milium (halre. arm eprlng lmt..ai Kockr.H Hofae In rod plneh and all Ukaira Wi imaiok, Omaflen French palula-d Vaaca. rrry lerre alie. enel {71 Illnloc r Him - Kieeen ?! (itaaeten Table KegtMh i? ease ira. Freuuh Ceiaa l lrt tr ai.d 1 re *ata .ail d >:n?: Ira net* aad ^ poma, Urn?i and i ma;;; a!ao alive F'uli It ry balanced Knives and Fnrie I r rktry 0( rrnv Hod rnoewrvxt HnlaUaane, *ureai*?, ?'a?k IU cUa nieltoiani' ar.il uiuoitl do. mllaue noam?ll?a biute Ward" Lea. h?lr M\tlrt*.a?a Fralher alrda and PUlowa Mr ' Vrr. At : !\irtr f ' r ana Krtiaarla '"arprl* la every room; H .*? PUtnrea. Slur- a Tablra fofas llhalre, l/Juox#e and kideonarfe. turner ktand, <"l. eka. Mlrrora, OUcVxkt Hairier i?ui Hatciui? KHrhrB F>>nltor? of ererjr <1?acrl|itlon; ?l? itxint foi;r t *a of r-wl. tb-r* bairrli of rl .ur and half a >>arrel i f iusor Kalr r aimr oriibout rrg\rd tn wevhsr ti' u" t. ?U Onr of tkc brat I'lanoa la tka city will be aild A 1.HIKT >1 WirOLaT. AtcriOMIBIt. WILL HKI.L _ l|..? cay i Ik'irrda? I *1. at l>H o el jcH at Usr 'k aaSramoBi. > " St UTuum in ur *r Wa l H' ak.H Mar. Ina tut) M7S alu. Kul**r'a Ira. it <41 > Ur'd H'l: MIdk in 5 ~>n0 I klaaco L.aod >?'<> IU) Kill I'BL w Mirer Mia*. DolW) 1<1> Hr.n> ,yn (*ut Park Ail Wi Pftrrl'm per. lasio. M ?im blea(0 .V No W. Kit ll? 10 Krilrf Ina fl VI rfara M Wklt RR >1 ill 0. Ma.?*i ma. U M <a>. Telitgrapb Co till ill I klmrllr lr.? 50 XI Marke. la(.. 1'" i> 1 in i re city Lna . .. 1M ?0 Muyraaa'. Ina !? II (j Karo-'-rcr Uaa LA *'o It SU Vanhaltaa Ina M 2U PkiiMli lot to In il.ima Ina li'i lim Kaal Hirer HI. ?.'> Ill neinhl'c ina Iini ttMee>? * Trader'a Isa 2* Mi ,?i Wen. Mar Ina . Iihi 4i : Mtr Mai Ina 100 H'l Jell ?mon Inl. ... *"i 'I M op.in-reia' na ft?> M ?qultoble Is* It II MM nl Mar. Ina acp W S?7'l<V?i. Mar Ira ?ro .... t* 10 (' ntlnenta! Kk ... ... Ilk) III Sk. of htAte of * V. .. - ??i i<?ra>lty *ne SO XI ^ nkia ok ft" 4,W< H !im IYi. 7 e?r eenl !ida 3.MO OBlaiaa and I h<e*cf' 21 mWre Ma 11 fid Raolre and M ae RR lat mtre hde 1 ?kl CW . Pl'iua ard led R&. lat nt(e bda Nnt rrnalar aale oa Vonday. Norrm'ter ft Kecnla" ? iietloo aa ea of Pi?- ka ard Foedaerrrr Moedar a^d Th i-al?y er rr??v d?r ? ti?n rrmi-ed. al II), o clock, at the a aalrarmai 12 Willi aaa aireet or at 'he Merrkanle' ?ir>anii< aedralred ?U?-ka ard hooda boiiah' and aolj at Drtr<M a*t< and at tfee Broken' Hoard. ilHItm Kl'Xil.iV Aoeiloaeer led i-toot Brtar, SI WUlUai at reel, net- Welt. A DKIAR H. ICLLU. AOCTIOirUK, A. Will eell OR raiDAV, RUVBMHBR B, IBM, Al U Velork. at the Merehacie' Kiohanie, MVKR VALOABLI IXJTB KUAM THM U)WIR PART Of VH1 CBNTRAL PARK. ?1MLT:? Use IM na BnmAwkt. Borvkweet career of Mityniaik eueea ut oae lot na tenlh arenue aortheael ooreer al Mztr BlaU *>eet, IB rear a I Broadway tot. In be an Id mother. The three tote Bdjolalac. froaUn* oa Broadway, Bad rvaala* lknra?h ta Tenth areeae. will be told Ma?1y. The two adjoiataj Into, oieo fruettaf oa Rroadaray, ax roABhw throiuh to Teeth ereaue. arUh the hrlak kooee therr ?m. will tie anld tneMker Two thlrde of the parehaea aeooey ea aaon*we farthrer for nape iBd parttr-clari apply to lheeaetkjaaer.il car, At. BI-RRCTlt. AU1T1QWR1R a RRW lORK. WILI.I ARMdl! RO ARD TONKMR8 PROPRRTl AT AUCTION A. t Bl.m?RBR. BOW A OO , wl l eell on Pi*!*?. Horeea Mr ?. Bt 11 e*eirek at We Merehanu RinBanc ? Oa Forty fonrth etreel Tw new three ilna and tiaeeaeni brieh ll'tneee aod iota Mea *77 and T 9 n-irUi aM? MVMM N elk eed TeaU ereanaa; h . iaea kliti Bad eoauun l*a wa Mr, raace. An , loU JOiKW S Ob >*oelh Fifth aiieet Wll"BaaahBTt? Tarn Three Story hrv? Honaoe Bad kBa. Noa. IM and 171 r.aer Wiih atreet. lou Juilrt 'eat each AT TORKRRR - Foor oeeee with water rvkL oa We- bartoa areaae aad I* Martin# at-eat. fmotiec on thr llu^a*. rlrer Are aalaaiae walk i ntm depot edj.iinlnc laiwla o' Thoddaae Itell. Mape. ma, Ae . al Mo 7 Pine atreet A*niOM NOrfCB I>AN1BI. A. MATHRWR, ADO IU nrar .Helrerooaa M i 'edar Ureal, rpnnalla the Pool oWoe. PO?ITIT? HA:,* i?f WAUONd TO COBB A COPARTM?RtH'P INTBRW PAMII. A. MeTHRWH Ai;0 wilt eell al an<Hioa thle day. Iherada*. al lln'rlvk ai'hMr aaleemoaa No ft iVadar atreet k> rio?r a n.parteerahlp teieraet. the foil iwtaR WaBoaa. ?'r ? 1 ak. flirt tv|>, "alter Irlmxed rl nh 'ae.1 Hn?y 1 no if p. *' IMd NB(u 1 ? a i t anaaelM elMli top *i>k ea 1 two reatrd drpol *ar?a Three Mar na are all well haUt of lh? beat ?UerKll. aad PBnX In arant of wnol ?? hi ilea aaar rely ? a *rery ?bi?j ben t enld in the alike, t bidder, ae our ord?r* ara in eell thma wltheiat raeerre The arBcoaa ara anw oa eihlMtkm A (7CTK>R MOTIOB ? RAMUIL OBOOOD. AUUTIONRBH A nWaa It Plar c ?et. will eell, ai the New Tort Anaaol oeeerBor'a la aad N rf 17. at If e'elna*. the fottoartat ord aaaaa property af the t nit?rt eiuee iJl H'Mketa oerameat^ aad Bppeedacaa, 7t Marnrde aad Bahrrn m lafoeler Oar irtdce luiiea. append agea Aa , Batta. dayiMita. Una MM#a PnochaM, Pteka. Plataa. it Trrma aaeh, la Bold. Bad l? Media M daUrary By order of m. A THORMTOM, B? Najur. 0. B. A, tOMaaandmx Araaaal A^Hl ll'ON HtlR OF BTOCK OF FURNITUBB AT It tuWRHi, TO CI/taB BUBIMBdat. J'llfN 1. AL' HINi I. MB. aa< lluaaat. 'wlB aail aa There day. Nor U at l?S ? rlne* * M. the ewtire aioek nt Fe-nl lire realalaad la aiora It llawery aeeaietier of Parlor NnMa riaewnnd end MBhoeaay . Tetr a trtee. marble top Tahlee H i reaee. Waeheteada. Maitrewe. I'kaira Aa . Aa , Ml ad halaaor </ fi.*e jfartnrer'a ainrk ' '.Ma. Cert and liaraaee to be *>ld at 11 M. ?riTtON MOTK1 -W. BJOOHTT. AtTffTIOMBBR. w'"*rP *kM day (Theradayi, No* ? Bt ICS ?'foMh. K ibe n> W Ntaft atreet b geaeral eaaoenneet a t Hoeee twdd P?'r Mnrr -hmwH ea'kir unite. Nirrato t arpMa. Mate. C< faa t'h-ira T?te a telea Hn kwa. (I t frame Mlrrora. wa irnaicr dinirc Tah.'ea K'iSele dlniBB ijhalra, [eaeakaaeei will Sad 'lie ah re fair worthr of their auea l'M. ae erery let l/'uepre WerdmlMM kr Hoaeahaecera dealer* aad ethera <a 1 .i ab re rair worth* of Ihelr eueai'l wi be tK?' lr? r anld tn the biftheet bidder for I A r * MOTirR _ PABTIBN AMUT RIMOTIMO A aii.1 fel It Wi Ik?ir adranta*-? It eaJl oi Ike ft sal Metre pi tan Ki.'rea ItO TarVHt atreet aad M aad J7 f inf atreet. Fmr borer wapora fnr remnnep foMlIlee lathe wintry or lily Al. kir.da '-fftn.il ire pvAed aad thlpead M all ptrta |4 ihr wor d to ue akorteet Uwe AH kta<1a of atatoary pier rn'riorn planifnrtee and rt?h rhiaawere laefead aad aatppad or ri OK.ard wttk aare t aMlltaa will tad thla a aheap aad airrealile way of rrBHrrlat ACOtfOM MOTHTB-TO Rt'ltDRRN, *C -BBU. * IM OR* HAM will rati ihle day. al It o'atork. no the pre aitare mnirr of Paorl and Knee airnaM the lerae three etory brlek Nntldlng aad nowtmlo. Moot he rrantred l*r daya a'ler the aalr. In roraritiaaiw of r%ambart atreet opealnt AtfiTION NALB-CARfBTINO, OIlaOLOTB BtLTBB plated arare, 4a.? A. M CRISTA I. A R. aueltoaear. Zl Bower* . will aall ihle day. al 11 o'aloet.'B large lot o' Braaaala, terrain aad all went p?rr?tk|. door Bad hall (Mlrloth Larre lot ailrer plated arare. ektoa Tea Rett, oae Aee parlor 'Tork. ?? maearoot parlor knit la krone >el An ; alao I am Bne Newlef Me et I era aad rartoaa ether antotoe ion nnmaroiM to ?aailoa. A C(TIO? MOT! OR A TAR O'NBAMTBB ai.k hounb Tke Nlork. flood Will tad Flrtarwe of thta old aekabllehed aad famrlto U'lnorNtoreaad Ala Hooae. Bn in Oaaal atreet. will be emd, ea the pi iMlin. oa Friday, No*. t1.HU o'rloak. Tama tMth- Bale pereaiptn rj. TBOXA I fe. OOKKOVaUTQir, A'?UM9?r, SAI*K?AT AC'CHOH. BK WM A B1CHOL8, AUCTluBBIRS. *RIDA? lloreinber 23 At I) o'clock, at itl?v?<n> ? *""? rtu! ri'Hsi 'una: A large ao4 vartwd Mtaoriarut of I A I>Ikv F*M'l KtiRH. manulacturtd mail tk?MWMd fuHnnath:* >[>ln coualaUng of hi 81 v 8A81 K Ul'DKOK'B BAT SABLA MIKE, FITCH, AC.. AO. 4 ISO, Ad e\nn t Kaao'tmettnf FI.KliiH, CAKHIAUl Mi LAP BOBBt The above Hock ?u manufastured aiprew'y I * eltj r?t*U rade and wl 1 le ?liin'?il in erery particular. BA. OHILTON, APOTIOBKBB -HAND80BB fCR ? nlture at tb? residence No 177 Kurt rt roadway, near Clint m *tre?t ? OuI.B A t'HILTON will m!I at auetlin, on Frldar, Notmlnf tS. at 10^ o'clock In the abore bwM. the mahocany parlor furniture velvet Oarprta, Oil Paintlrg*. Ft*n?fort? Oai Okand'Hcrm. ka ; Bednaada, Bed*, Bureau* Mirror* t'arpM*, Oilcloth*. Patent llaater and a variety of kitchen Furniture. Catalogue* now ready at the ottue. 4} BaawnMreet. 1 BWBAVfR. AUCTIOBRBR -MORTOAUB BAIB-BT i . order of a chattel ra >rtg*??, will be wild at rnblto ven due a'l the Fixture* an.l Hhelvlng In the Uq viir at >re on the 1 ? mi< k? Mt e >rner of Third avenue and F>rty **vfn h afreet, i Hew \ork, on Ikuraday, Nevamber 22. at 2 o'cVieii P. M. DAVID LIVY lAtVirneyafv W?. H. OOOK.i Motgaitae Baltimore AroTioM hours of twbntt yeabs 'landing - Al)HKl>N A CO. gene-al auodiaaart, Bait ?ore. are making i aak ad rancor taany amount by drift up-wi New York ??v bank*. M on every description ef merchandls* Inu nded for tlietr auction aiilr* Aloprratlo** airlclr oou'l dcnttal hale* ?eitle.l and paper guranteed and naked prompt )y A tfdre** aa above. Dutch bulbs at auction prior* -hyacirthh double and Mngle. to . Tulle* I > , Sc.; Barct**** lrtt Ha nuortolua. Anemone* Jonqulla, Oladtotua, So. each, Orooua. SUr per HO; Omwr Impcria a and Ldlilea, Do. Ad.'.rea* or call on P. MURRAY, 189 Pearl treet. Dutch bulbs at auotiom? joh* b tab awt. WBRPT SOB, Aoetlooee*. will aeU thl* dar. at 11 a oloeh. twenty eaaea, (by the Package) of Balboua Koota. m? bracing Hyaelntka, doable and Mac a. yellow and white Omen*. Naretmn*. Tnllpa n erery variety, Ac.. A] , all freib. and bat recently landed. Tariaoaah ________ I7DWARD BCHEMCK, AUOTIONBBB. Fj Larre and peremptory sale of ELBO ANT OIL PAIBTIBOH. JUSr IWPOBTBD. Bv B A F. II BCHEBCK, on Thursday and Krtrfay. 221 and 3d Inata , at II o'clock eaeh day, at tbalr aatetroom no. 144 Brradway, the above collection of eleiraat .Oil /*alnUn(*. .mat ari've* ffo? Barcpe. ard never before eihlblted eimprlaln* ancient and modern I^andarapra. Martnea Ixtarlor and tote rier, bv tha f-Uowln* well known trtlata, viz ? RBLKI, ANTON184BN, DB VYLDBB, CUB>*. BICOB, HORBmABBB And othera. amonx which are two very la'ire Palntlnc* by Movie and Borrmaana The Tainting* are now on eihlnltlon, with oataloguee, and wlU be peremptorily aold, wlthi.utre Edward ?fiiEN? k auctionbbr FINE Fl'RI AND ROBKH By K A F H. 8CHKRCK, on Saturday, the 2tlh Init , at U1' j o'clock, at tbelr aalear Kim, No 141 Broadwav. A large aad elegant aaenrtmantof t?ie rlche*t Fura cm prtalig a large *?? r ment of the flncet Mink 0 ?vla for Udlea' wear Alao a large aud 5t? aa*ortni*nt of (to'iea GB04TBBIR8 ABD FIXTURES AT AU0TION.-J*MK? RKNWICK, Auctioneer, will aeU at attflllm. on Fridnv n.omlng, Nov. H, at 10)? o'clock, the Block aad Plt'.urra <if the family Orooarv, oorner of Paeltlc and Ucnd at-eeta, Brmk 1)1., cotalatlng or a oholce aaaortment of Urb-erle*. i.li|iora in one large lee Bin. two plat'orm Bealea. oonnt'r Heale* and Weight*; alao, a Horse one core red and one open Wagon and Harem*, a'ao, one Blclgh, In good aider. Sale poaltlve ani without react vr e Hknrt b. lbs oh, aihttionrkr.? hbr KY H !.HDj A CO will Mil at auction. on Thnreday, Nor. 23. al 10^ O'clock al the sa'erronm No XI N***au atreet. a Itr** avaort ?ml of Brusehold Fmnltnr*. rsm'ired for ooarenlecce of Mia. oooalatln* if Briurel* and laarrala Carpet*. r eewii.d an-t ?atcituv marble top drawing Bureau*. e?n;ra Tablea *llt frame pier <tlaa*r* e? ten* ton dlnln* Tables, ataWaoy Bofaa, oorered in hair cloth mahopany Tela a Tetea. '"hair*. rntn wood marble too Kteaerea; auperb oarred rosewood *tt.i eorered la crii**un; B*urad bmoatel na* r Chairs, oorered In mr<ia*t; oak ka.l Chain mahogany >n' nieewno.1 mir li tr?p Wa?h?tand*. Ac , Ao. Alan an mmloe of Hooka (?Tr.alal'n* if arork* on History. fhllt? >phr Ac Hellee '.e/irc* Kluini-r Rpeyolopcdta Hamlltcr's wnrla, Oo'.i smith'* Work*. Clark'? Rermoo* in tiro mlnniea, Harpera' M Putnam'* Mara tinea. Bancroft* United Hta'es. tigether with a ia-*n lot o? Fret i h Worka IV tan do Ac . Ac ; alao a larr* kr. of <>the Wmk?, which will be ennrr crated on the catalogta. A !ao Are cases >f Dutch Ha'.boas Roo'.?. H^ntmv B. LKII1M A 0( I A TIONF.Kits Rugerb aiinrimrn: of ftiat claaa maculae tire' Fa rt K*?ry ar trie warranted, and made e xnres*ly for c'tr t'*1e. IlhNRY II l.BRl'R A Co will sell kv anatlon on Friar, No* SH. at II o'clock, at their *?lrer *<m N > 21 >'?im ?tre? . a larre and raluab e Inruloe of tlrat cla*? manufactured Fur*. cor?'?:lnr of beautiful rtu.lsoa bay aab'e Capei, Muff* and Ctifle mink ?Mk do . atone martin M , real fltc.h di , -it'ierla'i soalrrel do . blberlss squirrel belly do Imibkino 'i;~h d > . rb'n ct Wa do . lar?* and amali * les; rock martin do.. m'ss**' ar, 1 rhl'dreLS cet? o' all kloda ke Ao. Kl?l*h Rofc*? la *rt-at variety, wolf, bear, fancy. t- A'so. *enta' Cap*. Co'!tr* and (llrivi* o' rati a kit d* forming In a wh ile, probably the Iflnr at i h t < f the iea? n. MET H LBRDR. AUCTIONRBR-B B I.BBD1 * IX) . will aell al auction or >at at II o'clock In their tallery, over ?Ireet. ao eleta t collection of m idem oil palntipge of the American Barlteb. lerman schorls eomocl*tn* the wcrka of R f>i|rnnn?, J F Keaaett, (b^paea. Hlnckler. c*ffertv. kf* aor, ?e< r?e U Rrown, K. F Bermlten. W M Brown, Talbot, l'ear?"n Rope*, Hekktn* Waetall Kv-hbuT*en vernet. naaa. Wlllew*. kba ders sort others <f celebrity Alan, by order of ihe eiecr.tnrs to tine Italian natolti;?a, aoaae of ? ' o are nf h>?h rret Tb? above collection art low on etlualUon. wil' be an d wttbrint reserve TIIJIIV URBKK. I! AnCTIOKKtR. U*a and Farcy (tort's Rnrw and Kboes. Trns. k; Tbliday, at lu1; nVlrct. at 1M William street, a ;ar*? ., I>ry and ] Fki cy t)o-<da. MX) pairs rf Itonts and bhiea; a so the c rnusL^ if a toy and fancy stora. Krgar*. Ac On M'indae. Jforeaiber at tOri'rloek. at IS Oreenwleh ? treat SU bbla Coal Oil. to pay <to'a*e a-la*ae?s and ci ie> *?s I Jn^IPH MK<iBW AR. At'CTI 1RIICR. ? FRIDA t N ?V I 21 St 10 o'rkiek ? M.. a< tfea Cen ral ?a'aamtaM W; li n?hbT. c irerof Pearl rtrrai. Brooklyn R?zula- woekif sale of Iton*eh id Fn n'lure? Roaewood -nit wen plena* in crimson rlaeh mak' rany Hofaa Chair* oak K <nkj?a?. wa>nnt ladntk BM*n*lon Tablea thowOaa*. tlrinede* Paln'.'aee B??ra?irf? As ; Rrusaela aad Ingrain Oarpeta, OUclotka. A? A ls?. ore P*rlnr R*fe. JOB* B BfHI.KT. ACCTIOKIKR. W'LL R?lL TUT* day st twa n'elock, al 414 Canal street, m ih(?aay ai4 other Rnnsiis. Nnfa* Rofahads eitenato* wntre aad ath?r Table*. Look I ii* ula*a*s. maho*any and other Chairs. Bo ? ease*. Wsrdrohee. n,ah"iaryand other Redraals maawnot anils Rruasels three ply aad Inaraln Oarpats. OH ilotaa. hair asd other Malt-eaaea F*atharhe4* Bie*e-a*. oookla* Mrr-a. rrsmelled Htilts Blankta Crm'orters Haddls* Mar 0 iunt*rs, kltchaa Fnixltur* To be told wltkout raaarra. PUI> A ArfTT!OK?K18. This day at II o'clock. Id frort of It If wo ia J4.1 Fc'uni a raet Brook 1?B, Recalrrr's rale ?f Milk Wafns. Borse and Harr.aaa. alao ooa pair of hand* ima ba> carriage Horeee and n>* eipreaa Funo. F. W. TAHBR, Raoe tar PAWNHKOKCTl'R RAL?. -W N. I.?WTR WII/, RKI>1> this da*, atli Chatham stnet. np statr*. a larre aaanrt ?seal cf jold aad atlrer Wau-he* Jewe ry. ;>???.? Diia Ptatola Mua'cal Iaatrumenta. Ac . Ac To ^mmeoca at 10 o'ekwlt. By order of J. B A J RIMPKiM. RBCBITBft'H RALB OF FIBBT CLARB BBYBR 07TAVI I'laaoforU* Hr ordar at J ud*e UaoMrd. of the Hit pre me iloort. I wtll expaaa for Mia al auctloa. oa Wadnaadar the loth I net at the warerooaaa o f Ms Donald t ?V. Ho Mt Kowery, at U o'clock, for tka benefit of tfea credit- ra of the '.ate firm of Cooper A Atharton. InsnlranU. a lar*e a*aorim*nt of ar parlor toaed r*se armd ?erea octaea Plaaofort**. Theee Vtanoahare beaa Dnlahad by tha reoelrer with the moat *p pmved aaalaa. Ima fraaiea. OTeratraac bkaa. Ac , Ac.. The ?tocR la aow ready far atamlaaUoa. A (uarantaa aco mpa I alaa each Ptaao. Rala poaMra. Termsnash JOBH McDOBALD. Raoelrer HKCBIV1R8 RALC OP riANOFORTB. B3rRKBOI.I> Foralture Ac, Ac ? A. X CRIRTAUAR ?ucttmcer. M Unwary, will sell oa this dar. Hot. 71. at lPtj o'elick. one (aa roaewood Pianoforte, with d-olaaa alarhaeat. roaewood ?aK 'n cr|m*TB plnah. alao Pouchea, Rofaa, Kadatead*. Hn ?eana. Wardrobe Frraah plata Mirror. Oarpet, Oilcloth 4*. by order of J. R Rwaa. reoelrer Alio. Is pay adei ral Baa Otl Patatlaga 8 A J SOOART. ACCPIOftFBAR -THIS DAT, AT 10U . O'rlo-k. at tha a icttoa rcoaw. Bo 1 North William street, niTtfsre as la of HoneeboM Fare It ors mtr> I* lop Onrta g? ?ni*. Pier Tab'ea, Rrusaela Oarpet*. Oilcloth It aew hlCE walanl I"*/ Table*, T Hotel ? lie, la plaeb; l.iton piecaa *aj! Paper J Rawlnc Mar btnea. Oil Pain Una* K*(cat irrs one Oat eanlc ftatterr, krt Map* M<ta*c Hanka. Oaataes. i"ak* Baakcta. V lo kira <llasa?a. Bedsteada, Reds aad Beddlu*. florae, Wa#h>tanda. BRchen Fu-nlture, Ac, Ac Alai. tl pay ad raaats aad ei j eoaea. a lot o* boa*?holl Farrltnra. ALSO, At U , o'clock, la front of tbeifcre, cna ','ach Mar*, atytuh drlrfr, i*at Irarellar joel fr>w the c-m^try 8IX1BBRTH PALL TRaOS BALR OF BARDIFaRB A action nctlca ?JOHN B TAN ANTWBRP'I BON, anetlorrer, will rail oa Thursday. Roaember II, al tO o'oi wh. *i 73 wihi.m (feet. 3<o Iota Inc'lah. uarwaaaad Aaertoaa Hardware <'otl?ry, Ac . 'vimpH^a*. la pan haad aaael a d rfp Raws: bntahera' how do Tr y ?<nar**, Hani*, Irrm Rkorel* sndBpadas *hle|l!n( and Haw HalekeU Pare *etoa kp* hurt *aws, American Pocket i %tecls. yi:ea, Ac. Alan. TS tesais R*ad Paper, .tl doable barrelled On?a alio. Byra, Ward A On '? aalebratad Prnhet K aires aad aetsa-ira. rm card a Aleo, e?ndcr*oa * Table (bill^-r "bear*. Ac Also tld-wea -?*t *t*el Y ar.ltra Roaas. 100 Jo Thamb Lxtc.bea. 100 pain ? kalea Ac ; t"celber with 3t41 Am Hollar Rlrata aaamtad a'ree Alan aasmied French Ttaae.1 Ware rmetprWa* Waak Haatra Fry Paaa Raace Pan* Npoona. Plaai Porta, Hew llook* Dlpprra. Rordere* l klramer* lyadlea Prwaarr* Ket Ilea. Plakea. ReaaeUed War*, Ac . Aa. Tanas ?aph SBBBIPffl Hal.B-Pl.VBRSR'R BTOOK. RARDWAR1 Aa? CHaB 4B RR A PalB'HILD. aactloaaera ill aall ihla day, Rr, rem bee ?, at lot, n'el'rafe, at *aleamom 111 "as Ma street a uoanUty nf Plumber a Mooda. 0 a Me) a* of B' draata Water <.loa*ta, Blaka, Lasd Pis*. Raids* e ipp*r aad braaTaia Harawara. Aa. JoBN KkLLT fker>n. OHBRlFP'R BAI.B-PBOVIPIOBR. R ALT, AO. o tiBAMBBBB A PAlRcilll.lt aaeUoorira wCl aall na tHn4af, Roesmber n at II a'aloak. at th?lr aalaa-oom. 111 Naaaao strt at ab ml ROOT pouads of Port la hnlh. .1 ilertma nf lard, H seek* of Ball, I Baoaa?a chopper, P at' rm Real* Irea Ba/a. Aa. JOBN KRLLY Rbcrtf. WM WTTFBBR, ADCTIONRBR. WILI. RBLL TBIb day. at I o'clock at 4A4 Caaal *0??( all Ike c-atae FaraMor* of a larpe bmiea? Parlor tnit, Ntrror*. 4loir( aer lea Table* Plaao. lane aad daataak Curtatn*. otl Palil.nr* centre 1 able*, R^fae Hofa Bedlead*, Rr iaaela. theae ply ar, I aber i arena OnaMbs, mahnpaay. Free ah and nnttapa R-d ?read*, hair Maitre*aea. feats** Reda, Rlankete Rpratda, t-keet* marble top dreeetr* Rnreana. Waehsiand* trdlel r htna. ?ta*a aB?*r aad caaer Warsa; Rtoraa. Dtakw r?aa aad BNebaa Pnrakare, mak la* a flae nam fiat. WUUAB ABBOTT, ArCTlONRBR. OPP1CB BO. 4 Baa- Broad war ? Roruace atla Thla da*. Hi htM . at ICM o'clock , U* Block aad Ftitara* of tha Rartlfyiac IR*iB lery [it Eaa Thirty third (Iraet with all Ik* aaparmlna for ear ylnp rm the bnaloese pur* Ola* Braadi**. FrtrtM. O <r dlale two Boraaa aad Warm. Ranieea, oaa Oait and BMtR Tha laaaa has SW aear* to raa THOVAR H. BI'RI.T, Attoraey ftw N?*U*F<" WIIBKN A \ II I.IUK'RI. . . . rIFTBRNTH RTRBBT niRTII.LBRT-BRT ARUWBRD I'M 1 he cheaper I pl*re In bay ?*? RJJR"* win**, R uais^W h * k* i *, Cor die la. Ar for wvieealcaad family trade, ? M V-t ririaaath -wt^.l^ yld^ OBTRNTB ATBNt'B BTHXBRT. ?W_R^>._ip JB kJ* rcnlh areaue Tha **eape^ F_aoe tb? Wty lo f?4 hM? at rnr? wwmmmm Titr/ Sfyi ?i ?*w, *? *> BWB8W m ?)W, XfcW PI ULIIATIOW9, " 01*** 'O* td(l? OOHYAJBIBV DM of i Zd?0 '*** "* * ""?** uJ pluM of bal nea* ol o?e? I.IU a?T?r? la tbe etty; aiao orar 1U0 uuw of *,u*ti u*af Q- k i>d Henaij tof hi ptufaakua ?u| W ready <a a e6o? the aMEriablr rpHit UNION, hioirr oh wrong. Ljbfry r.cd VnU-B, new ?nd (ortter, oie andlnwi?imbl* ( BC couotjy, W.e rawtttaitOB, OB* d*eUny. wvmimww? jrtr rcaimun THX UNION TUT BOOK, (Mlllu PittrTions r*o? th* W?m*os ot DANIEL WEBBTEB, CoaprWna Li* ireecheaasd rfmvkt upon lite fjJowtn* (UtjtcU, TO:? 1 he i 'oostmiilna ltd Ike Colo*. 1 be Haltle of Bnnher BUI. 1 he character of Washington hlavery in the Dleulct of OnlambM. 1 he CrmawM of lha Onuotf y. Flu le a ReH'rintloaa Reply to Jokn C. CVhonn. 1 h? Fugitive Slave Law. Tor Currency it Ike United SUM*. The Ktpungtng Resolution*. The I'realdental I'roteat. hie Tour through 'be Honvbern Stale* la 1847# Eulog y on Ctlef J un.ce Ntory. The . apitol at Waahlngtoa. the Mallain Paper* Allans and >f?lt?r?nn. RfTohu'onar- On.oeig. i^riatlan vtici?iry me , t e , Ac., Ac., to . Ac. tuttrnr* mihi THE PK'l.lKtljuN OP 1 N DEPBN DENOB, IBB CONSTITUTION OP 7HI UNITED VTA TIB. WAPlflNC.TrN'B KaYeWBI.L tDDIW Wtib a cploue Iq.Vi to all i<e matter ouottlned La tha book. And a atcel Portrait of Daniel We.b*ter. Ilamla ne.y bound In one 11 a^. Tolnae. tOl paaea. I*rlo ' O. (>. 1VAN8. Pu'illabat, Philadelphia. Aoprof tha bonk, wl'b a haniiwtie gift worth from #0 ' nt* fi IliU wl'i be aetit to any person in the United Stataa I nt na receipt c,f *1. and 24 oeu'n L, pay postage. by addreaitaK tie publisher. who la dealmna of nailing your attention to hie liberal aethot o! t'.,'...ac.u< b talnem tIi ? With ewh bonk that t* tourht at hi* eataol;<bmeBt a pre*a it ta aiven, a Mh fr->m B'ly nents to one hind red I'ol'ara. ] The Present* are of go d qialty aid of the he*1 man if a i I ture and rt.tmirUe a *'re iu?i-t?an of Hold uami-r [ Watcher t>liT?r Plated Ware, sua I>reaa "alteroa, Jewelry, ! 4c . Ae., Ac . too ruineroia I n mention Fei d for a complete el a*i lei catalogue of look*, whletl will he mal> d t/i yon f ree o' eir 'use and one trial wol aaanr o you lhal tbe teat plsc* la .he countrj to r,Uy Book* K \t TUB HUAInUaRTIhS of OKO. ?#. IVAKH. Proprirt'r of the olde*lan1 LA Ru EST UlfT HflOE BHf ABLINtiMENF In tbe wor.d. Pc:macer.t v lr<a'ed at NO ??<.! CHK^T.VnT 8TRIB T P1UI.ADSI.PHIA COPARTNERSHIP tOTICKS. A UP.MTI.KMAN WHO II AS AClI.ErEO A I.I rtH a Ry, 9L c.aaw a. w I emWr'! malioa at home, and ?kn <an *Ito Ike be*' reference*, la deal mna of aaaue'ulng htm*el' with an aeiire aod entercr'ilni An>r!||t) *en-.!eaiiui, e iBnaaadlne % capital of froa M.(<J0 to 1? CMO aa partner tn a very vroAtaoIa ?51-ilreaa Ap >!y to Mr l> , o?c? of El Ni.tlr tn 24 A91 at AN ENTKRPRISINO PASTY, PORRRHiIID OP HO MB tlOl1. can Bn4 an opportnn *r of inventing under hi* own *n|>er?l?,on. with Immediate ?et iroa by Inq iirtnK for Nalaoo? at the San Fracc^co hal<? n, 111 Ha*? i ?trect. A FINE OUNCE TO BAKE MONEY -ANT BB ?r'ctah'e bmltten* man. wiji nan 'nTeat Mm ei 'tally w.th the advMtlaer, and atari lno;fl?dl?teiy up->n a pl?awit t*a??l ?Inr K ur, nan l?arn or an opi?o?tii?l'y wherehr $10 OUT will 1>? rea!l/rd lo ? ? month* wlib-mt a p waihla coBilnoeocy. b? oall Itg at the -fl.ce < f H<' WES ,t Co 419 Broadway room II. DliSOt CTIf'N -TOE PAKINESSUIP 3ERETOPOKB ? ei atln* nade- :ke oaire and lira of Halt A<Jra*u waa d raolred, Not. IS IW by tn lal cinaeot Either p\rtr will ?'in ib 'iquiiialloB WILMaU P wtil c 'i.i.r. ie tbe l;ualaeai on hit o*o aeocuct a: the m ?? lacaiiia LoRBKZ > H AI*. New Tor.*. Not II. 1WK) *ILUaM t. IrtEEV. Partner wa.v?ed-tbk auvbrtipbe is db ? ? -tin* m?-?tlri: auk a t.-ny wh > oaa roiavil from fault to M ' laj anrt wil In* '?!?**?* Hi* **nie in a P?|e t Medicine. Ibehna reca i* In fill o^arat on advertued tn * large cnaWr of newapaper*. reaoonai jie agerta acp tinted, and ine medu ln** haria* a (< o 1 item nit. an effort n the rliht dlreatlon wl'.l a*f.-eth? owner* a large bualiiea* aid far/ pr? facie r?'.urna The t r tee^t pri'i r ?tv tot h?vir.(*uTI cWnt capital to r<-ah iL* b ta cm >.? i: onghi to be I* daalrr * of merlu-i ? tb a rariBT, or woa 1 trana'ar hl? ?B-.l-e tr te rra: on v*ry ..rrral teima. Ad^rta* Medicine, Herald offlcrt WA?R S(?TON B ARRET.- ?400 to fl 000 -Tbe rnbwrl her la dealron* of ivtraecttr a' klm*e;f with tone e*i?b. Urhed Pi r*ot in tar mariet . cat rrictr a good Eactern trade. Addra* Wwh.ncton Market. Herald ufttoe (K7AJtTKD-A PARTNER WITH ?l W0 I!f AN IB. * TT imriinr and M mm!ai?n bni'.ne** The adrarUier can receive irncca r>a credit fr.>a Eur t?e to a large amount. ac<1 rermtrea that ma 1 1 pay dutlea and the t.rn ofEoe tipenaea. Ac.: ' tc laporter. Herald ofll?e. 1*T-A*TKD-AN ACTTITB PARTNER POE BZTINDIN(? TT a highly pwlitab.e bualee** A reraon with capital anit aconalD'anoe* la tbe eity and ottiatrv trade oaonot (lad aov ti?U<rckaaoe Applt at Ike (KM H White at fBT ANTED? A SPECIAL OE ACTIVE PtITXIB, WITH 't not leta tkao W0 IOJ eatk apitt!. to take the p aee uf a rit'rirg paln'r. tn an n'd et'abiMued tint olaai aercantiia ai me IB Ik a eitT. h| fatal gtar?i.t#?a gt^ea ba tke other nart aer?, If prt!?rr*d to rata Ado fit W MarchaLi, boil 11 Pt at i ILre. ? th taal addteaar nly. ? OCA WANTP.D, IN A WHOI.BH Al.B AND RETAIL ijfcoll. Ll-inrrFVire agon, man a* part-.er, kiraaUva year'* leaea of the wt > U >-..*? a- .?* rent free, large tvnk of the beat U .nor* on hand, lar^e oaah r?r?.pti. A aan '.* tw>rde4 aore than trr.rey lo take rr.arae ol th? aosey and bu>ut#at; I HtiHirn ?he- 1 r.'ireei a tr eat part of tb* day; will take what m ?tj a bvab can ai are ai.il wail ,'nr tbe balanee a iu cf lairi.T ran Baaa apanmaout la the k^iuae Apply *>*m, . a prealae*. No II Pe:l eir?et, r rr.er ? f Doyar. t eiwaea Bott itreet, ard drwery near Cha'.bait i.| ut <51 A Of I -A i.ihee ?!, <!Hab<e roB a ban who ?PI " " rail eniBmai! 1 thl* an.' ntt lo get hal" tat*e-a. in a Bat ' aaci ar'-t'le* fcr.aln'M. rr'. ? >0 eree.t Tbia I* m Pim'itf Pri clpiee If ? .eat w tb A at 1*4 f..l ton ? i*ret, l?.p rear bi: ding ^ V A*n PARttK* I* 4 CtSH rraei ??;? i"nt ' ?;??** r at* ,.iaked k?v. lLg oreer* on hand hi eirc I- t ? aminrt of aereral th- i. nat tfr'uar* F r parMi ? an add/*e< Wliiiaa. MentM nt a finn l'tRINUR W4NTEO. WITH |;,vM'U ttlr at litlt. I i a ffU i a'jab'Uh? 1 atd >a>y Inr-afrr iratn'a i ..? "i.reaa ? aT:ng li">a SO tj 4.) per cent i rotl A r?ry rare il.aaee. / i , y t<' Ma AC A Hl<4^4, 73 P await atreft ?mnnn-* p>r*?br wavted. with thu ipl''."1"-"/. ?? ;r" Ul aa?(< la the w.-e r iftiaai, wtk tke brat *<e-e in the w 'rlr aa a arfnii -at J to ta ie?r it ? rfralVi aM cHlntd f'^r p-rt. .tiler* aldrtaeb a 1H) J ? nrj f It T 1" *?? ofE N 1 . ?oil HUH ~k p**t?er wa*t??, with thib amni.it ib a ! .'f p- ihtaM*. a ed e* *?> llah?d mar'-fer'uriin aac t blag 1 uaaee* ? tbkn**of ai IfcdlBf U, e '.bar acute or *?? tal IMa 41! A U I**-. 7 1 Nae*an (tract. AHTKOMM* Y. AfiCT-A PHI IWOMXII'T ARII ARTROUXIItrr that t.rva lb* <ror d ?nd 14 ra arard for any ooa who ruMulXia WiLLlMUTOS, ?fco Ik ar?io?ir.ij?*t n be Ika only lady ta tL? *117 who In.ibi ij> gift* Inf 'Va\U 3 trn oaralrr ioaa?a, la?ra t!la .'mrnaj-a. ab??ot frtrnia lor*. an<UV ab (? toarr ?# I ? Wfk -v ' ?> i. wU ra v.i ,r( im '.ofaiiblo, bunudi. Vlaa W talk* on.y r?tant la ;he el?v who kaa'ka paaalna Knwiaa aad Arabiai ta.aa.a-a 'or ?o*f *tmd lurk indu bn?;??a? aflal'a ak1 kra a itrkalraa for life. D* v "?* u> <"oota:t tkM aatarkl'.y ?t"W<1 at 1 MnU (?1 ytraor 1 any. Ln^ky rnirtt-rra fi??n U>?bly ra*i wtab a OKy ff'citon cjwn b? art ? kl b?r m d'DM. 101 k ilh ifHM, Abtowikhik i -Ktnt?a morrow. ?bvb*tii daniktrr tarn will a aanl and gift of f irxlcM. la.'a k ow oftfK fon w,. narry au<1 -r ?%. . rtaaka rraa joi:r anno and oftaa rok *11 marry kud kuj KrM rt?a joi.r nrr tkowklt. rx II wen ulll oU-rra aop "?* a<l r?rU??ir?BU Uk Ladiow aunt. ba j* Unoatoa. U? tlaa>a aot kdamad. #bi>ma rim AffTROLoomr tiiat b?bry d?k l eaa rfaarr<! om. la Bkd?me WltjtOM. ?ki tbr o' , rt ronr Mali u mna u yon nkr kar run* ?Kia< Wl aon l? iH araaiaai A?t/f.:p?l?t k?i mr ? %< lun. "b? art', in "ilk Ika powara of bar woedarfnl a^aana aarl Ml aJJ Ike areata of tour aide Ufk Utr pre die ?? ara an Inm iktl itay k'urrlkk eTkfy<*a> wba emaoiia kar. Nona vlaa say ft k l*;le IWrtd. tkf ti|fk tbry r?-*l n rt fear for aba pr*. Uraa maklrjr hnt what Ik re? 'wilabta li trbtlreipber* A.I ahoolj ooaanl- tk.a anal ?iredrrfd) ufl it ?a.?rt->ia lady Bar *dv>?-a kaa ntrwr br?k know* m fall H H Hat* WUaaa lelnp.ra areata o* 'be aalrbr." I ma**'- ?*?i .?a wh h ?v?r "arjua la Ikair *(!a?i. Trul? kai aaa b* aaDad ? tniai wnndar'nl wnaiM l?o. 1-9 Aim Hr??' Sa? <r*aa ll . iatoa aai kikci I >, orar i ?? bakary. Faa for Ikdiaa ar d raatlaaaaa. to oaaia. AFTKOLOOT ? KAHiVK ( RLC9VIXB BLA/IXI, TBI Iklartad rlalrriiyant aad kairn:of1?i an wait kntwa ta ika krlatnanUi nrtfaa of aarara; Knrofaaa rapitala for Ika arr 1 - racy of kar prxrflrtloaa baa. a: ito rt , i?kt of bar Nrw Torfc ? r'lnalatta?a. aoaamtad lo rtaata la thi dn far a fa* waaka ?ka can ba raaan lad at tar rai? I. m t- mrU atraat, batwwa (iraaoa aad WaoMar * raata. la all Bkiiara anaoanad with 1 udora. !? ra knd ?klrtai'-ay Ladlta will n I la Uq kkonilac. raatlriaaa ta tta afVn ona ti ika lata: 4 a? * ? ra ara f?r laalf aad a.naaUy lar'tad ?o na.l aad IM tar ?aataal pow^a. Maduaa Dati?atta wtll aMta ka karaa r aba lew dm (Ira a la oat lawxltaia rallaf to tba r,lfwa?. la Or iba, ta llalr a'lwrta wkat th#y aaay Alt piufwi aal ynbiir aaaakara aad ata(?ra will plaaaa ?y bar Mkalkat Dam [<?nad Jail* for alaadaa a?l atraa?tkaiila* Ita anlaatail hi aaa, it ba|o? arttbln Ita raaai nf k L OMw kottra froai 10 A. M l: J I P M Roitkwaat sot aar af Forty aamad atraal aad NWtM araana, fctrmea ui fnati aaooad atraat Nlatb araaia -ara paaa Ika door, kkd aarawlbla by All tta Br?M <aay a>?? t W-AIUVOT AHm-MBJ" MTMOVB'M BBI>IOAI>OBAIB. V vorkal Rooaa. we Tt ink itraat. Iwo bmata w? nt ?roadway Tta kk?W artUaal. aaaJtxai aad bt*aaaa aoaaaita Uaaa day and ifaaiai kad parfaal iwaalaad klwaya m ko pay. M^HADkMB BAY Ik TH? HBKT CI.A1BVOTABT AWU aa."sr;vrr.rss.?vu- szn Jzixz MaBaBB I.BA1*DBB LB**, rbvbbth oadurtbb, laa ha ?oaan;iad klxal k)?a. marrikfa. abaaal frlaada; '?IB kll Ita ?ran" * M W la* M0** Ledlea W aeaia: raatiawaa Waaala (Ba^arawdy karrtan ?k4 flraahicki I aa Mad a*B har?*t has RKBOTRD TO BO. 17? tbhir ?a-??l *"a?t -l.^n ?'.th?lt*l?,? Ha rar I af.am bar aaay frtaoda aad Ika public of ika Brand of Ufa ika r%M. Praaaat and Putva l> ibalr ?aUra autafaa f art via ?ka faalk aoaSdant aba h?a (W aoikl. If yot wlah lk? IT' Ik (Ira bar a ea'l. U llaa Ma. HaaiBaaa k?t klaltfad. -Ifr kBBWai Mw that J bar kar k nau. m Wl Third kraaaa. abora Twaaiy LaWaa. K) aaaw. nalliaa. II n^m f?RBATWTT WOBnBB tW THB WOBUI I# TH B ?<?? aad aaankplBtad BA1>ABB BtB?*. lataly fmaa ? Wkn aaa ta araanlMd wnk vka ?rtr-?. .W-daaaa oa a i kBktoa of llfa. awihraMnc lora wmrtabip aaniaca. Wlaaip ark ana. altaaUoaa. law rota baaaaaa. Ira to! Pag, a^ aaat friaada. Inal or atklaa praiMwty kr kta baa kleo k aw ? in aaka yoo balorad by ?oar taart'a Maai. kad bfata infk* Iknaa bma wparatad Bwld?a?? Wl TWH araana, kb ?? Twaaiy aa-aatk kkraat. kamad Soor 'Trar tta hktar ? 'Bl II KCla. (TI-tlTCB W?MW

Other pages from this issue: